Sunteți pe pagina 1din 2

GENERATORUL DESEULUI

DATE IDENTIFICARE GENERATOR (adresa, telefon, fax,


persoana de contact mobil, email):
CAEN (activitate principala)
DENUMIRE DESEU:
COD DESEU (conform HG 856/2002):
Procesul de productie de unde provine deseul:
Loc de stocare temporara
Mod de stocare temporara (recipient)
Responsabil pentru verificarea generarii si stocarii
temporare
Caracterizare fizica:
lichid
omogenitate

pastos
fara miros
specific
iritant

solid
alte observatii

Caracterizare periculozitate
Metale grele
Fenoli

foruri

ioduri
PCB/PCT

extractibila Componenta

bromuri
nitriti

cloruri
organici Solventi

ph

sulfuri

Continut subst. Peric.


(HG 1408/2008)

Etichetare

A
s

Pb

Cd

Hg

CrIV

Ni

S
e

Sn

Sb

Ta

Te

Cu

Prevederi ale FDS legate de


eliminare
Buletine de analiza efectuate:
Nr. data

Componenti
determinati

Pentru catitati anuale > 1 tona


Aprobari transport :
Mod de ambalare

Intocmit,

Concentratie

Unitate de masura

Data
Revizuit data