Sunteți pe pagina 1din 14

Nr.

Prob

Nr.
Pg

Alfa a incheiat la data de 01.04.N un contract privind executarea unei lucrari de


constructii cu termen de finalizare in exercitiul N+3.

111

496

Alfa a primit in data de 10.10.N o subventie guvernamentala pt achizitia unei


instalatii in suma de 10.000lei, val instalatiei achizitionate fiind de 60.000lei. (3
cerinte)

84

430

Alfa a primit in data de 10.10.N o subventie guvernamentala pt achizitia unei


instalatii in suma de 10.000lei, val instalatiei achizitionate fiind de 60.000lei. (4
cerinte)

85

436

Alfa construieste o cladire pt nevoi proprii. Dobanzile imprumuturilor contractate


pt aceasta constructie au fost pana in prezent capitalizate.

120

517

Alfa efectueaza urm operatii in anul N: a) primeste prin donatie, la 31.12.N-1, un


utilaj cu o val de piata de 60000 lei.

82

Alfa efectueaza urm operatii: a) construieste o cladire, care nu este terminata la


sfarsitul exercitiului financiar,costul de productie fiind de 54000lei;

87

Alfa efectueza in cursul anului N urm operatii: a) la data de 12.05.N ii livreaza


marfuri unui client in baza avizului de insotire a marfii, pret de vanzare 3000 lei,
exclusiv TVA 24 %.

16

134

Alfa efectueza urm tranzactii in anul N: a) schimba materia prima "a" al carei cost
este de 8000 lei cu materia prima "b", cu o val justa de 15.000lei, pt care incaseaza
numerar 2000lei

106

481

Alfa efectueza urm tranzactii in anul N: a) schimba materia prima "a" al carei cost
este de 8000 lei cu materia prima "b", cu o val justa de 20.000lei, pt care incaseaza
numerar 4000lei

107

483

Alfa SA este o firma constructoare de nave maritime ce are in activitatea sa


curenta 2 contracte:

113

502

Alfa se angajeaza la data de 01.12.N sa cumpere un activ financiar pt suma de


1000 lei, care reprezinta val justa la data incheierii contractului

138

541

ENUNT

Alfa se angajeaza la data de 01.12.N sa cumpere un activ financiar pt suma de


1000 lei, care reprezinta val justa la data incheierii contractului

139

544

Alfa, cu sediul in Franta, este filiala lui Beta, cu sediul in Romania. Beta detine
30% din actiunile lui Alfa, pe care le-a dobandit la data de 01.01.N-3, data
constituirii acesteia.

35

215

Avand in vedere baza de date de la ex 24, sa se calculeze si sa se interpreteze


soldurile de gestiune si capacitatea de autofinantare

25

179

Avand in vedere baza de date de la ex 24, sa se efectueze analiza pe baza de


rate(se vor calcula retele de profitabilitate(rentabilitate),de lichiditate , de risc si de
activitate);

26

181

Cand trebuie sa recunoastem veniturile/castigurile?


Conform IAS, contabilizati urm operatii efectuate de Alfa

91
118

458
514

Dispuneti de urm date la inceputul perioadei N: capital social subscris varsat


5000lei, rezerve legale 1000lei, prime de emisiune 5000 lei; etc.

90

Dispuneti de urm date la inceputul perioadei N: capital social subscris varsat


5000lei, rezerve legale 3000lei, rezerve de reevaluare 5000 lei; etc.

96

Dispuneti de urm date: creante comerciale N-1: 10.000 si N: 6750; furnizori: N-1
7000 si N 6000; stocuri: N-1 8000 si N 12.750 etc.

18

147

Dispuneti de urm date: creante comerciale N-1: 165.953.230 si N: 196.992.260 lei

175

670

Dispuneti de urm date: cumparari de stocuri de materii prime 2000 lei; stocuri
initiale de materii prime 500 lei; stocuri finale de materii prime 2300 lei; etc.

22

164

Dispuneti de urm date: I. Societati fuzionate: Alfa - absorbanta si Beta - absorbita


si II. Bilantul contabil inainte de fuziune se prezinta astfel:

50

281

Dispuneti de urm date: I. Societati fuzionate: Alfa - absorbanta si Beta - absorbita


si II. Bilantul contabil inainte de fuziune se prezinta astfel:

52

291

Dispuneti de urm date: I. Societati fuzionate: Alfa - absorbanta si Beta - absorbita


si II. Bilantul contabil inainte de fuziune se prezinta astfel:

54

300

Dispuneti de urm date: I. Societati fuzionate: Alfa - absorbanta si Beta - absorbita


si II. Bilantul contabil inainte de fuziune se prezinta astfel:

56

310

Dispuneti de urm date: I. Societati fuzionate: Alfa - absorbanta si Beta - absorbita


si II. Bilantul contabil inainte de fuziune se prezinta astfel:

57

318

Dispuneti de urm date: I. Societati fuzionate: Alfa - absorbanta si Beta - absorbita


si II. Bilantul contabil inainte de fuziune se prezinta astfel:

59

329

Dispuneti de urm date: Soc Alfa are o cifra de afaceri de 800.000lei, un rezultat
net de 40.000lei si un cash plow de 110.000lei.

182

725

Dispuneti de urm date: Soc Alfa si Beta fuzioneaza prin crearea unei noi societati
Gama, careia ii aporteaza ansamblul activelor si datoriilor lor

63

349

Dispuneti de urm date: Soc Alfa, cu un capital de 25.000.000 lei(25.000 actiuni de


1000lei/actiune),absoarbe soc Beta, cu un capital de 10.000.000 lei

61

339

Dispuneti de urm date: venituri din vanzarea marfurilor 2000 lei; costul marfurilor
vandute 500 lei; venituri din vanzarea produselor finite 6000 lei;

15

132

Dispuneti de urm informatii despre soc Alfa: Cont de profit si pierdere

178

681

Dispuneti de urm informatii: active imobilizate - Total: N-1 4.817.266 si N


11.554.724

176

672

Dispuneti de urm informatii: chelt cu materii prime 15.000; chelt privind


materialele nestocate 10.000; chelt privind marfurile 12.000; chelt cu intretinerea
si reparatiile 1100

20

157

Dispuneti de urm informatii: chelt de constituire 10.000; amortizarea chelt de


constituire 2000 lei; capital social subscris varsat 40.000 lei; etc

23

170

Dispuneti de urm informatii: chelt de constituire 10.000; amortizarea chelt de


constituire 2000 lei; capital social subscris varsat 40.000 lei; etc

167

621

81

Dispuneti de urm. date la sf anului N: materii prime 4000; marfuri 6000 lei; dif de
pret la marfuri(sold debitor) 1000 lei; etc.

Dispuneti de urm. date la sf anului N: programe informatice 2000lei; animale si


plantatii 40000lei; marfuri 50000 lei;etc.

79

Entitatea Alfa detine la 31.12.2010 actiuni ale entitatii Beta achizitionate pt


tranzactionare.

163

612

Entitatea Alfa detine la 31.12.2012 3.000.000 actiuni reprezentand interese de


participare la filiala Beta, achizitionate in 2010 la cursul de 10 lei/buc

164

613

Entitatea Alfa detine stocuri evaluate prin metoda LIFO in val de: la 01.01.2011
200.000lei; la 31.12.2011 440.000lei;

166

620

Entitatea Alfa SA detine la 31.12.2012 un echipament al carui cost este de


12.000lei, iar amortizarea cumulata, de 2400lei.

161

607

Entitatea raoprtoare Alfa SA avea la 31.12.2011 urm situatie in conturi: sold 212
5.000.000 lei; sold 2812 2.700.000lei.

157

595

Extrasul la inchiderea exercitiului financiar N al entitatii Alfa SA se prezinta


astfel: o cladire cu val neta contabila de 10.000 euro

134

535

Filiala F a efectuat urmatoarele operatii: a) la data 31.12.N-1 a achizitionat o


instalatie la costul de 20.000 lei. La filiala F, instalatia se amortizeaza liniar in 5
ani.

33

204

Filiala F a efectuat urmatoarele operatii: a) la data 31.12.N-1 a achizitionat o


instalatie la costul de 20.000 lei.La filiala F, instalatia se amortizeaza liniar in 4
ani.

32

198

In anul N se efectueaza urm operatii: facturare marfuri la 12.06.N in val de 10


euro, curs de schimb la data facturarii 3,2 lei/euro

135

536

In anul N se efectueaza urm operatii: facturare marfuri la 12.06.N in val de 10


euro, curs de schimb la data facturarii 3,2 lei/euro

136

538

In anul N, Alfa a adoptat metoda procentului de finalizare pt contabilizarea


contractelor de constructie pe termen lung.

121

519

In cazul intrep Alfa, pt anul N se cunosc urm informatii: cifra de afaceri


800.000lei; profit impozabil 60.000lei;

183

727

In cursul anului N, o entitate a efectuat urmatoarele tranzactii: a) a inceput


realizarea unui proiect de dezvoltare pt care a cheltuit: materiale 5000lei, salarii
10000 lei. Etc

78

414

In cursul exercitiului financiar N, Alfa efectueaza urm operatii: a) primeste in


concesiune o padure care apartine domeniului public al statului , in urm
conditii:durata concesiunii este de 40 de ani, incepand cu 01.01.N

13

120

In cursul exercitiului N-2, soc Alfa a emis 20.000 de obligatiuni convertibile in


actiuni

131

530

In luna septembrie anul N, o soc comerciala fabrica paltoane in urm conditii:


costuri direct aferente unitatilor produse 500.000lei, regia variabila de productie
250.000lei

87

445

In timpul lunii decembrie 2013, soc Alfa a inreg incasari in val de 170.000u.m.

100

472

informatiile privind situatia patrimoniala a societatii Alfa se prezinta astfel:

169

639

Intre soc Alfa si soc Beta se incheie un contract de leasing cu urm caracteristici:
data semnarii contractului 1 ianuarie exercitiului N;

114

506

Intre soc Alfa(locatar) si soc Beta(locator) se incheie un contract de leasing cu urm


caracteristici: data semnarii contractului 01.01.N;

115

508

Intrep Alfa a obtinut, in cursul anului N, 100 buc de produse finite la costul total
de 100.000lei.

150

578

Intrep Alfa are 2.000.000 actiuni ordinare in circulatie in exercitiul N.

132

531

Intrep Alfa intocmeste primele situatii financiare in conformitate cu IFRS la


31.12.2012 si prezinta sume comparative pt un an.

160

604

Intreprinderea Alfa achiz componente electronice de electronice de la intrep Beta.


In procesul de productie Alfa asambleaza componentele si obtine calculatoare pe
care le vinde ca marfuri

109

490

La 01.01.2010, o intrep emite 1000 de obligatiuni ale caror caracteristici sunt dupa
cum urmeaza: val nominala 100 lei; pret de emisiune 99,2713660 lei; etc.

165

617

La 01.01.2011, soc Alfa semneaza un contract cu soc Beta prin care soc Alfa vinde
100 de calculatoare pt suma de 1200 um/calculator

95

466

La 01.01.2013 soc Alfa a avandut un teren societatii Beta pt suma de 10.000 um.
La data vanzarii terenul avea o val contabila de 5000 um si o val de piata de
15.000 um.

103

475

La 30.06.N Soc Beta achizitioneaza 1000 de actiuni A la costul de 1000 euro

145

557

La 31.12.2010 entitatea Alfa SA detine in proprietate o cladire al carei cost este de


900.lei, amortizare cumulata 200.000lei.

158

599

La 31.12.2010 entitatea Alfa SA detine in proprietate o cladire al carei cost este de


900.lei, amortizare cumulata 200.000lei.

159

601

La 31.12.2013 soc Alfa a vandut bunuri pt care a acordat garantii pe o perioada de


2 ani. Totalul sumei facturate a fost de 500.000 um.

104

477

La 31.12.N se cunosc urm informatii despre societatea Beta: rezultat inainte de


impozit: 5.400.000; plati din rambursarea de aporturi de capital in numerar
400.000; etc

11

114

La 31.12.N se cunosc urm informatii despre societatea Gama: rezultat inainte de


impozit(pierdere): 2.200.000; incasari din noi emisiuni de obligatiuni 500.000lei
etc

12

117

La 31.12.N, bilanturile si conturile de profit si pierdere ale societatilor G si A se


prezinta astfel: Bilanturile societatilor G si A; Conturile de profit si pierdere ale
societatilor G si A

44

242

La 31.12.N-1, soc G a achizitionat 30% din actiunile societatii A pt suma de


180.000lei

49

277

La 31.12.N-1, soc G A ACHIZITIONAT PT 4800 LEI o participatie de 20% la


societatea A.

46

265

La data 01.01.N o entitate a achizitionat un utilaj la costul de 54.000, durata de


utilitate 4 ani, val reziduala 5000lei

71

386

La data 01.01.N, o entitate emite 1000 de obligatiuni convertibile la val nominala


de 300 lei/obligatiune, cu scadenta la 31.12.N+4 si cupon platibil annual de 10%

140

546

La data 01.07.2013, soc Alfa primeste in avans suma de 240.000 u.m.


reprezentand contravaloarea abonamentului pt 2 ani la revista Vovo

102

474

La data 01.08.N, Alfa ii inchiriaza un echipament firmei Beta pe o perioada de 4


ani. Chiriile sunt in val de 2000lei/luna.

117

512

La data 15.10.N se achizitioneaza o constructie la costul de 2.000.000lei. Dpdv


contabil, cladirea se amortizeaza liniar in 20 ani, val reziduala 500.000lei

68

376

La data 31.12.N, Alfa prezinta urmatoarea situatie: Terenuri - 1.000.000lei; cladiri


500.000lei; utilaje - 315.000lei

146

559

La data 31.12.N-1, o soc achizitioneaza o cladire la costul de 55.000. durata de


viata a cladirii este de 10 ani, metoda de amortizare liniara, val reziduala 1000 lei

73

395

La data 31.12.N-1, o soc achizitioneaza un utilaj, pret de cumparare 40.000, chelt


de transport 10.000 lei.

65

363

La data 31.12.N-1, soc G achizitionaza 20% din actiunile societatii A la costul de


50.000lei.

43

240

La data de 01.01.N o entitate cumpara 1000 de obligatiuni, val nominala


300lei/obligatiune, durata ramasa 3 ani si cupon platibil annual 10%.

141

549

La data de 01.01.N, Alfa achizioneaza obligatiuni cu scadenta pe 31.12.N+2 in val


de 500.000euro, cu cupon de 8% si dobanda fixa anuala.

142

551

La data de 01.01.N, Alfa achizitioneaza un utilaj la pretul de cumparare de de


150.000lei; chelt de transport de 40.000lei, chelt cu punerea in functiune 60.000.

67

370

La data de 01.01.N,Alfa a achizitionat un utilaj la un cost de 100.000lei. Durata de


utilitate estimata este de 4 ani, metoda de amortizare liniara, iar val reziduala este
de 5000lei.

108

484

La data de 31.12.N-1, o soc achizitioneaza un utilaj, pret de cumparare 40.000lei,


chelt de transport 15.000lei. Durata de viata a utilajului este de 10 ani, met liniara

75

401

La data de 31.12.N-1, o soc com importa o instalatie pt extractia gazelor naturale,


chelt legate de achizitie fiind: pretul de cump 100.000, taxa vamala 10.000,
comision vamal 1000.

70

383

La data de 31.12.N-1, o soc comerciala achizitioneaza un utilaj la costul de


88.950lei.

76

405

La data de 31.12.N-1, soc G achizitioneaza 30% din actiunile societatii A, pt suma


de 212.500 lei.

47

269

La data de 31.12.N-3, soc G a achizitionat 90% din actiunile soc A la costul de


achizitie de 450.000 lei. Soc G consolideaza soc A pt prima data la 31.12.N.

38

228

La data de 31.12.N-3, soc G a achizitionat 90% din actiunile soc A la costul de


achizitie de 450.000 lei. Soc G consolideaza soc A pt prima data la 31.12.N.

39

232

La inceputul anului N , soc Alfa are 100.000 de actiuni ordinare in circulatie

129

528

O entitate a achizitionat date de 31.12.N-1 o cladire la costul de 700.000, cu scopul


de a fi inchiriata tertilor in baza unui contract de leasing operational.

72

391

O entitate efectueza urm tranzactii: a) Vinde unui client la data 01.01.N marfuri in
val de 1.000.000 lei

105

478

O entitate importa un stoc de materii prime in luna octombrie anul N in urm


conditii: pret de cump 500.000; taxa vamala 50.000; reducere comerciala 1%

88

449

O entitate prezinta urm extras din bilantul contabil:

177

676

O entitate prezinta urm informatii: a) profiturile nete anuale corectate dupa


efectuarea tuturor ajustarilor asupra profiturilor din bilanturile contabile

179

717

O intrep din domeniul industriei constructoare de masini prezinta urm informatii


bilantiere:

174

666

O intrep este caracterizata de situatia bilantiera descrisa in tabelul de mai jos

168

627

O intreprindere realizeaza un program software pt care a mobilizate mai multe


echipe de informaticieni. Cheltuielile ocazionate sunt prezentate in tabelul de mai
jos

77

410

O soc achizitioneaza la data 31.12.N-1 o cladire la costul de 180.000lei.


Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata utila a cladirii la 40 ani

69

381

O soc are ca obiect de activitate achizitia si vanzarea de cladiri. La data de


31.12.N, val contabila a cladirilor detinute este de 500.000 lei.

74

399

O soc ce are ca obiect de activitate achizitia si vanzarea de cladiri detine la


31.12.N o astfel de cladire, inchiriata tertilor in baza unui contract de leasing
operational.

89

453

O soc comerciala a efectuat urm imprumuturi pt finantarea constructiei unei cladiri


pe care o executa in regie proprie: imprumut pe termen scurt de 500.000 lei

82

427

O soc comerciala a efectuat urmatoarele imprumuturi pt finantarea constructiei


unui complex hotelier

81

423

O soc comerciala achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o cladire si terenul pe care


este situata la pretul unic de 200.000lei, durata de viata utila estimata la 40 ani.

66

367

O soc comerciala raporteaza urm rezultate (profit net): - Anul 1: la 31.12.anul 1 20.000.000 lei

122

521

O soc comerciala raporteaza urm rezultate (profit net): - Anul 1: la 31.12.anul 1 20.000.000 lei

123

522

O soc comerciala raporteaza urm rezultate (profit net): - Anul 1: la 31.12.anul 1 20.000.000 lei

124

523

O soc prezinta urm date: Profitul net 35.000.000lei; media ponderata a actiunilor
comune in circulatie 13.000.000 de actiuni;

126

525

O soc prezinta urm date: Profitul net 35.000.000lei; nr de actiuni emise la


01.08.anul 1 13.000.000 de actiuni

125

524

O soc prezinta urm date: Profitul net din activitatea de exploatare 20.000.000lei;
profitul net general 30.000.000lei

127

525

Pe baza IAS contabilizati urm tranzactii de leaseback la locatarul vanzator,


argumentand solutia aleasa

116

510

Pornind de la bilantul econ de la problema precedenta, se cere sa stabiliti valoarea


globala a intrep prin metoda remunerarii capitalurilor permanente necesare
exploatarii (CPNE)

170

649

Presupunem ca in cursul anului N entitatea Alfa efectueaza urm secventa de


tranzactii: a) primeste o padure in concesiune care aprtine domeniului public al
statului. Durata concesiunii este de 20 ani

17

140

Presupunem ca o entitate,Alfa, efectueaza urm secventa de inregistrari contabile:


a) in anul N-1, entitatea si-a calculat si contabilizat un impozit pe profit de 3000
lei.

14

125

Presupunem ca o obligatiune este achizitionata la 01.01.N la costul de 92.418 um.

143

554

Recunoasterea veniturilor este procesul prin care entitatile decid momentul si


marimea veniturilor ce ar trebui recunoscute in profit si pierdere.

90

455

Reluand datele din exemplul anterior, se cere: Folosind metoda valorii nete
contabile a societatilor comerciale: a) prezentati inreg contabile in contabilitatea
absorbantului.

51

289

Reluand datele din exemplul anterior, se cere: Folosind metoda valorii nete
contabile a societatilor comerciale: a) prezentati inreg contabile in contabilitatea
absorbantului.

53

298

Reluand datele din exemplul anterior, se cere: Folosind metoda valorii nete
contabile a societatilor comerciale: a) prezentati inreg contabile in contabilitatea
absorbantului.

55

308

Reluand datele din exemplul anterior, se cere: Folosind metoda valorii nete
contabile a societatilor comerciale: a) prezentati inreg contabile in contabilitatea
absorbantului.

58

326

Reluand datele din exemplul anterior, se cere: Folosind metoda valorii nete
contabile a societatilor comerciale: a) prezentati inreg contabile in contabilitatea
absorbantului.

60

336

Reluand datele din exemplul anterior, se cere: Folosind metoda valorii nete
contabile a societatilor comerciale: a) prezentati inreg contabile in contabilitatea
absorbantului.

62

347

Reluand datele din exemplul anterior, se cere: Folosind metoda valorii nete
contabile: a) prezentati inreg contabile in contabilitatea celor 2 societati care se
dizolva

64

357

SC Alfa comercializeaza mochete prin intermediul mai multor magazine/puncte de


desfacere

94

464

SC Alfa SA aplica OMFP nr 3.055/2009 si va prezenta situatii financiare


conforme cu IFRS la 31.12.2012.

156

592

SC Alfa SA are in evidenta contabila o creanta (fara data fixa pt incasare) in suma
de 10 USD asupra unei entitati externe A.

137

540

Se cunosc urm informatii privind activele si datoriile societatii Alfa, in exercitiile


N+1 si N+2

148

566

Se cunosc urm informatii cu privire la soc ABC: Rezultatul aferent actiunilor


ordinare 7.000.000 um; Nr de actiuni ordinare in circulatie 6.200.000 de actiuni

130

529

Se cunosc urm informatii despre intrep Alfa: rata cu riscuri 20%; coeficientul
primei de risc (coeficientul Beta al intreprienderii) 1,20;

181

722

Se cunosc urm informatii din situatia pozitiei financiare a societatii Alfa intocmita
la 31.12.N: terenuri 20.000 lei; utilaje 40.000lei; instalatii 25.000 lei etc

147

561

Se cunosc urm informatii la 31.12.N: actiuni ordinare in circulatie 1.000.000;


rezultat din opratii continue(profit) 15.000.000 um;

133

533

Se cunosc urm informatii la 31.12.N+1: Bilant functional Cont de profit si


pierdere N+1(clasificarea chelt dupa natura); Situatia fluxurilor de trezorerie ale
exercitiului N+1

24

175

Se cunosc urm informatii privind exercitiul N: profit inainte de impozitare:


120.000 um; impozit pe profit 20.000 um; profit dupa impozitare: 100.000 um.

128

527

Se cunosc urm informatii: terenuri detinute in vederea utilizarii evaluate la cost


630.000lei; licente la valoare neta de amortizare 350.000 lei.

149

573

Se cunosc urmatoarele informatii: chelt cu amortizarea imobilizarilor 100000;


stocuri 01.01.N 180.000; furnizori de stocuri de 31.12.N 360.000;venituri din
dobanzi 10.000 lei; etc.

10

111

Se da organigrama de grup. Sa se calculeze procentajele de control si de interes.

28

191

Se da urm organigrama de grup. A) calculati procentajul de control; b) calc


procentajul de control; c) determ metoda de consolidare

30

193

Se da urm organigrama de grup. Sa se calc procentajele de control si de interes.

29

192

Se da urm organigrama de grup.A) calculati procentajul de control; b) calc


procentajul de control; c) precizati tipul de control; d) determ metoda de
consolidare

31

195

Se da urm structura de grup. Soc mama G controleaza societatea B impreuna cu un


alt actionar al acestuia. Societatea C este controlata de un alt asociat.

36

220

Se da urmatoarea situatie de conturi: chelt cu salariile personalului 650.000; chelt


privind dobanzile 40.000; venituri din ajustari pt deprecierea activelor circulante
50.000 lei

27

184

Se dau urm informatii in conturi (solduri finale)la sfarsitul anului N: vanzari de


produse finite 60.000 lei; vanzari de marfuri 18.000 lei; etc.

21

163

Se dau urm informatii in conturi (solduri finale)la sfarsitul anului N: vanzari de


produse finite 60000 lei; vanzari de marfuri 18000 lei; etc.

86

Se reiau datele din problema precedenta: a) prezentati analiza corelatiilor dintre


activele si capitalurile bilantului;

172

661

Situatiile financiare ale soc Alfa, filiala a societatii Beta, se prezinta astfel: Bilant
si Situatia veniturilor si cheltuielilor

34

211

Soc Alfa a achizitionat o cladire la 01.01.2009, pt 400.000lei, cu o durata de


utilitate de 20 ani.

153

590

Soc Alfa achizitioneaza la 01.01.N 100 de obligatiuni pe care le clasifica in


categoria activelor financiare disponibile pt vanzare.

144

555

Soc Alfa are ca obiect de activitate achizitia marfurilor in scop de revanzare

110

494

Soc Alfa detine actiuni la o soc asociata la 01.01.2011(data trecerii la IFRS).

154

591

Soc Alfa detine franciza pt un restaurant de tip fast-food. La 01.01.2013 a vandut


soc ZYX dreptul de a deschide un nou restaurant de tip fast-food.

101

473

Soc Alfa efectueaza testul de depreciere a fondului comerciala conform IAS 36 la


data trecerii de IFRS, in urma caruia rezulta o pierdere din depreciere de
200.000lei.

151

589

Soc Alfa este un producator de votca. Procesul de productie presup o perioada de


maturatie de 3 ani, la sf careia produsul este vandut la cost plus o marja de 200%.

97

468

Soc Alfa incheie exercitiul financiar la 31.12.N. situatiile financiare sunt autorizate
pentru emitere la data 30.05.N+1

19

152

Soc Alfa prezinta in sinteza urm structura a elementelor bilantiere:

173

663

Soc Alfa prezinta urm informatii: Profitul net al anului N a fost de 20.000lei;
profitul net in ultimii 2 ani anteriori a fost de 15.000lei in N-2 si de 18.000lei In N1;

180

718

Soc Alfa realizeaza in productie proprie o noua unitate de productie. Constructia a


inceput la 01.01.2010.

162

610

Soc Alfa, care are ca activitate productia si comercializarea de bunuri, prezinta


urm bilant:

171

651

Soc Beta va intocmi primele situatii financiare conforme cu IFRS la 31.12.2012

152

589

Soc Beta va intocmi primele situatii financiare conforme cu IFRS la 31.12.2012

155

592

Soc Biletele SRL vinde pachete care contin bilete pentru 6 evenimente sezoniere la
un pret de 180um/pachet.

99

471

Soc G detine 20% din titlurile societatii A, titluri care au fost achizitionate in mom
infiintarii societatii A.

42

238

Soc G detine 30% din titlurile societatii A, societate pe care o controleaza in


comun impreuna cu un alt asociat.

40

234

Soc G detine 40% din capitalul soc A, asupra careia exercita o influenta
semnificativa.

48

275

Soc G detine 40% din capitalul societatii A, pe care o controleaza in comun


impreuna cu un asociat.

41

235

Soc G detine 40% din capitalul societatii in nume colectiv A, pe care o controleaza
in comun cu un alt asociat

45

254

Soc G detine 80% din titlurile societatii A, titluri pe care le-a achizitionat la data
constituirii acesteia, respectiv la 01.10.N-1.

37

227

Soc GOA vinde bunuri furnizate de societatea ETA. Aceste bunuri sunt clasificate
in 2 categorii: bunuri din categoria A (calitate superioara) sau bunuri din categoria
B(cu mici defecte)

93

462

Soc Lactoprod SA este specializata in productia de lapte si furnizarea acestuia


catre diversi clienti

80

421

Soc Plantatia SA are urmatoarea situatie la inceputul anului financiar (01.01.N)

79

417

Soc Supermarketul are un program de fidelizare a clientilor caracterizat prin faptul


ca fiecarui client membru detinator de card Supermarket I se va acorda 1 pct pt
fiecare 1 u.m.

96

467

Soc Televiziunea SA intocmeste situatiile financiare pt anul care se termina la


31.12.2011. In luna august 2011, soc a achiz dreptrurile de difuzare a filmului
"Efectele crizei in 2011"

92

461

Soc Universitatea are anul fiscal de la 01.07.2012 pana la 30.06.2013. Semestrul


de vara se desfasoara in perioada 09.06.2013-28.07.2013.

98

470

Soc X a demarat pe 20.04.N lucrarile de construire a unui depozit. Se estimeaza ca


acesta va fi finalizat peste 2 ani

83

428

Soc. Alfa efectueaza in cursul unei perioade date urm operatii: a) scoate din
evidenta un program inform depasit moral din utilizarea caruia nu se mai asteapta
beneficii econ viitoare

107

Soc. Alfa efectueaza in cursul unei perioade date urm operatii: a) vinde clientului
Beta marf in val de 3000 lei, termenul obisnuit de decontare fiind de 30 de zile

102

Societatii Alfa SA I se acorda la data de 01.08.N o subventie guvernamentala de


250.000lei pt crearea a 10 locuri de munca si pastrarea lor pe o perioada de 4 ani.

86

440

Un constructor a ajuns la sf primului sau an de lucrari. Toate costurile contractuale


au fost platite in numerar si toate veniturile au fost incasate in numerar.

112

500

Un utilaj a fost achizitionat la val de 200.000 la data 31.12.N-1, durata de viata


utila 5 ani, val reziduala nula.

119

517

S-ar putea să vă placă și