Sunteți pe pagina 1din 1

SCMB_test2 29.10.

2008
1. Dati doua exemple de servicii de baza si doua exemple de servicii suplimentare.
2. Care este debitul transmis pe sensul downlink de catre un BTS, pe o singura
frecventa?
3. Cate convorbiri simultane pot avea loc intr-o celula cu o singura frecventa?
4. Ce intelegeti prin atasare la retea?
5. Explicati diferenta dintre acces in retea si atasare la retea.
6. Ce procent din ceea ce se transmite pe interfata radio reprezinta redundanta
codului convolutional daca avem o convorbire la rata intreaga?
7. Care este diferenta dintre teleservicii si serviciile de transport?
8. Care este diferenta dintre un canal fizic si unul logic.
9. Explicati pe scurt rolul canalului FCCH.
10. Explicati pe scurt rolul canalului SCH si semnificatia frame number.
11. Explicati pe scurt cum se sincronizeaza mobilul la pornire.
12. Care este explicatia decalajului de 3 ts intre uplink si downlink?
13. Ce intelegeti prin avansarea temporala? De ce este aceasta necesara?
14. Ce procent din debitul total transmis pe interfata radio reprezinta vocea codata
hibrid?
15. Explicati motivul impartirii bitilor de voce in trei grupe.
16. Explicati pe scurt cum se procedeaza pentru a comuta cai de 13Kbps folosind
comutatoare tup ISDN, daca, intre echipamente, canalele de voce se grupeaza cate
4 pe un canal de 64Kbps.
17. Explicati pe scurt rolul interfetei IWF.
18. Cine, MS sau reteaua, initiaza procedura de handover? Motivati.
19. Ce procent din durata unei salve este utilizat pentru timpii de comutatie?
20. Explicati pe scurt cum se procedeaza pentru a mapa pe un canal fizic mai
multe canale logice. Dati un exemplu concret utilizat in GSM.