Sunteți pe pagina 1din 49

1

ECONOMIE

Capitolul 1
1.
2.
3.
4.
5.

Sisteme economice
Economia naturala
Economia de schimb
Economia de piata
Economiile contemporane
1.

Sisteme economice

Economia are drept finalitate satisfacerea trebuintelor, necesitatilor, nevoilor oamenilor(consumatorilor),


realita cu ajutorul bunurilor economice, prin actionarea asupra resurselor prin munca.
Definitie: Sistemul economic este ansamblul tuturor activitatilor prin care oamenii modifica elementele naturii,
ale mediului ( resursele), in scopul satisfacerii nevoilor si trebiuntelor.
Componentele sistemului economic:
1. Unitatile economice = verigile elementare in care se realizeaza activitatea economica( agentii economici),
grupati dupa genul de activitate realizata, dupa forma de proprietate, dupa forma juridical, dupa marime, dupa
natura resurselor folosite, etc.
2 . Bunurile economice = sunt formate din bunuri reale resurse, factori de productie) si mijloace financiare ,
exprimare fizic sau valoric.
3 . Operatiile economice = sunt acte, fapte, actiuni- realizate de unitatile economice, prin care se actioneaza
asupra bunurilor economice, in unitatile economice pentru relizarea produselor necesare satisfacerii nevoilor si
trebuintelor consumatorilor, sau pentru satisfacerea nevoilor unitatii.
Tipurile de operatii economice:
- operatiuni asupra bunurilor si serviciilor, care por fi:

- de productie a bunurilor economice


- de consum
- de schimb
- operatii de repartitie, de repartizare si redistribuire a veniturilor
- operatii financiare.
4 . Fluxurile economice = reprezinta legaturile, tranzactiile realizate in unitatile economice, intr-o anumita
perioada de timp de regula 1 an.
5.Circuitul economic este format din ansamblul tuturor fluxurilor economice dintr-o economie ( la nivel
macroeconomic) sau dintr-o unitate economica ( la nivel microeconomic)

1
Dimensiunile sistemului economic = > tine cont de caracteristicile structural si functionale ale acestuia si se
prezinta ca un ansamblu organizat pe mai multe nivele:
- microeconomia = alcatuit din unitatile economice de baza
- macroeconomia = alcatuit din totalitatea activitatilor economice dintr-o zona geografica, politica
sau dintr-o tara private in interdependent lor
- mondoeconomia = alcatuita din toate economiile nationale si relatiile dintre ele.
Functionalitatea sistemului economic = > nu este liniara, ea are loc intr-un circuit alcatuit din mai multe faze
ordonate si reluate, intr-o anumita succesiune: productie - > circulatie( schimbul) - > repartitie - > consum.

2. Economia naturala
- Se caracterizeaza prin unitatea dintre productie si consum.
- Satisfacerea trebuintelor fiecaruia si ale comunitatii, prin bunuri obtinute din activitatea proprie economica,
fara a apela la schimb.
- Bunurile sunt destinate autoconsumului.
- Corespunde unei lungi perioade de timp din istoria omenirii si se mentine si un present, in proportii diferite,
in anumite zone geografiice ale lumii.
Realitatea economica nu poate fi delimitata rigid : economie naturala economie de schimb
economie de piata economie contemporana. Aceste forme coexista iar aprecierea unei societati , ca si
realitate economica, ca mod de organizare, se face dupa principiul preponderentei = care are ponderea cea
mai mare, de dezvoltare.

3.Economia de schimb
Definitie: Desemneaza acea forma de organizare si desfasurare a activitatii economice in care agentii
economici produc bunuri in vederea autoconsumului si a vanzarii , obtinand in schimb alte bunuri necesare
satisfacerii trebuintelor.

1
- Reprezinta o forma universal de organizare si functionare a activitatii economice , chiar si in lumea
contemporama.
Trasaturile economiei de schimb:
1. Specializarea agentilor economici= care are la baza diviziunea sociala a muncii, care genereaza agenti
economici specializati pe o anumita activitate economica. Specializarea intr-un domeniul concret poate
avea numeroase determinari: traditie, experienta, intamplare, etc. dar motivul principal => il
reprezinta interesul/avantajul obtinut dintr-o activitate in raport cu alta activitate. Decizia de
specializare se intemeiaza constient sau intuitive pe teoria avantajului relativ ( comparative).
2. Autonomia si independent ag economici = care se realizeaza cel mai bine in conditiile proprietetii
private => ceea ce duce la dreptul de decizie al ag economici.
3. Activitatea economica graviteaza in jurul pietei = Piata devinecentrul activitatii economice datorita
diviziunii muncii si a apecializarii; fiecare devenind dependent de bunurile furnizate de altii si de
schimbarea bunurilor produse cu altele.
4. Monetarizarea economiei = concretizat ca cel de-al treilea aspect major al vietii economice modern,
alaturi de capital si specializare. Importanta banilor in economia de schimb si in ec contemporama
poata fi ilustrata de functiile acestora:
- functia de mijloc de schimb a banilor functie principal, prezenta in orice tranzactie
- functia de mijloc de masurare a activitatii economice
- functia de rezerva de valoare economii pentru consumuri si investitii viitoare.
5. Bunurile imbraca forma de marfa = Marfa este un bun economic, commercial, care serveste
productiei sau satisfacerii nevoilor consumatorilor, destinat vanzarii-cumpararii, prin tranzactii bilateral
de piata.
6. Tranzactiile intre ag economici sunt bilaterale pe piata = se deruleaza in permanenta tranzactii intre
bunuri si materiale financiare.

4. Economia de piata
- Economia de piata este o forma evoluata a economiei de schimb, un mecanism complex de coordonare a
oamenilor, a activitatii economice si a ag economici printr-un sistem de piete si preturi, in care raportul
dintre cerere / oferta determina principii de prioritate in alocarea si utilizarea resurselor materiale,
umane si financiare disponibile.
Pilonii economiei de piata sunt:

1
o Piata = mecanism prin intermediul caruia se realizeaza legaturile dintre vanzatori si
cumparatori, intre cerere si oferta; in vederea stabilirii pretului si cantitatii pentru un anumit bun
sau serviciu.
o Pretul = este cel care coordoneaza deciziile producatorilor si consumatorilor, constituindu-se
intr-un barometru al economiei. Preturile mari reduc volumul achizitiilor din piata
consumatorilor si incurajeaza productia agentilor economici. Preturile mici incurajeaza
consumul si descurajeaza productia ag economici.
- Economia de piata libera = este vazuta ca un sistem in care alocarea resurselor este determinate in
exclusivitate de cerere si oferta.
Trasaturile economiei de piata:
1. Raportul dintre cerere si oferta determina principia de prioritate in producerea de bunuri si servicii.
2. Preturile se formeaza liber pe piata.
3. Economia de piata este o economie multipolara in care exista numeroase centre de decizie autonome,
legate intre ele printr-o retea complexa de interdependente.
4. Exista un pluralism al formelor de proprietate in care proprietatea private are un rol essential.
Subiectii fiecarei forme de proprietate isi asuma in mod autonom dreptul de a decide in conditii de risc,
suportand integral consecintele, ce activitate sa desfasoare.
5. Economia de piata este motivate si condusa de concurenta care determina utilizarea rationala a
resurselor.
6. Relatiile intre ag economici sunt relatii de piata bilateral, libere si directe. Fiecare agent economic este
ghidat de interesul personal iar actiunile intreprinse se bazeaza exclusive pe criteria de rationalitate
economica.
7. Relatiile dintre ag economici se realizeaza in cadrul unui sistem generalizat de piete.
8. Statul este present in economia de piata cu dublu rol: ca institutie ce vegheaza la respectarea normelor,
legilor si regulilor economico-juridice, dar si ca agent economic care respecta integral regulile
economiei de piata.
Economia de piata este formata in general de doua sectoare:
1. sectorul privat = carecterizat prin trecerea de la economia micilor unitati economice, numeroase si de
forte aproximativ egale la => economia marilor unitati economice, de forte inegale, cu pastrarea in
anumite domenii economice si a micilor agenti.
2. Sectorul public = bugetar, de stat.

Factorii care au dus la acesta evolutie au fost:


o concurenta
o exigentele progresului tehnic si al formelor modern de productie
o aparitia economiei de grup = care desemneaza protejarea intereselor commune a unor agenti
economici care au politici economice apropiate sau complementare
o dezvoltarea societatilor transnationale mai ales a celor de origine Americana inainte de
1944, iar dupa cel de-al doilea razboi mondial si a celor europene, japoneze, etc.
5.Economiile contemporane

In viata economica reala nu exista o piata concurentiala perfecta, pura; ea fiind dominate de concurenta
imperfect, ce presupune dominatia unui numar redus de unitati economice mari care duc o politica de piata
diferentiata:
o modificarea reala sau formala a produsului
o controleaza in grade diferite de influenta , preturile
o ridica bariere la intrarea pe piata a noilor concurenti
o influenteaza cererea consumatorilor
o opacizeaza informatia economica, etc
Includerea statului in mecanismul general de functionare a economiei nationale a fost considerate , in
contextul cresterii complexitatii a acesteia si a contradictiilor economiei de piata, o necessitate pentru
mentinerea echilibrului economic => ceea ce a dus la transformarea economiei de piata in economie mixta prin rolul statului.
In economiile modern, statul :
- are rol catalizator, conservand principiile esentiale ale mecanismului pietei
- poate regal dar si deregla functionalitatea pietei, prin interventii peste anumite limite = politici bugetare,
politica veniturilor, politici fiscal sau monetare
- interventia statului devine oportuna la aparitia unor situatii critice care apar in economie, prin aplicarea
parghiilor financiara( impozite/ taxe/ fiscalitate), pein politici sociale( somaj), prin gestionarea crestesterii
inflatiei, etc.
Optim => interventia statului prin parghii economico-financiare in vederea realizarii obiectivelor de
interes general al intregii societati si asigurarea echilibrului economic.
Trasaturile economiei contemporane:
-Economie multipolara
- Economie descentralizata
- Economie de intreprindere
- Economie de calcul in expresie matematica
-Statul are dublu rol: de interventie indirect si globala=> cauta sa corecteze esecurile pietei si functionalitatea
ei; si de agent economic
- Profotul reprezinta mobilul central al activitatii economice.
In functie de gradul, modul si nivelul la care se exercita interventia statului in economie, in functie de
rolul si functiile reale ale pietei, de doctrina politicii economice, se pot indentifica mai multe forme de
economii de piata contemporane ( modern):
1. Tipul anglo-saxson => care cuprinde economiile de piata cele mai liberale si mai putin inclinate spre
dirijism; reticente la interventia statului, adepte ale docrinei economice a lui Adam Smith , care sustine
teoriile liberei concurente si a liberei initiative;
2. Tipul vest-european => care cuprinde economiile de piata ce au o pronuntata tenta dirijista, adepte ale
interventiei statului, diferite intre ele in functie de coloratura politica a guvernului;
3. Tipul de economie sociala de piata => system ce tinde spre reunirea libertatii pietei cu armonia sociala;
sectorul public coopereaza cu sectorul privat prin angajamente reciproce;
4. Tipul de economie paternalista = caracterizata prin puternice elemente traditionale si nationale care
faciliteaza dezvoltarea spiritului de initiative si competitive a agentiloe economici; rolul statului

1
realizandu-se prin modalitati ce reflecta transpunerea la nivel macro economic a sistemului
microeconomic ( protectia ag ec interni)
5. Sistemul economic de comanda = unde initiative deciziei economice apartine unei autoritati central =>
sistem care a aparut ca o reactive ideological la unele disfunctionalitati ale mecanismului de
functionare a pietei.
- In acest sistem, economia este unipolara, deciziile se regasesc in plan centralizat, realizarea
lor este obligatory = reprezentand o norma de conduit pentru agentul economic , folosindu-se in acest scop,
aparatul de stat pentru verificare si sanctionare in caz de abateri.
- statul are drept de proprietate a unei parti importante a avutiei nationale si drept de decizie
asupra modului de folosire a acestei; proprietate private este supusa unor reglementari stricte;
- motivatia dominanta = interesul general , profitul este doar un indicator de bina gestiune,
nu stimulant al ectivitatii economice =? Monopolul statului fiind present in toate domeniile de activitate
( doctrinele comuniste).

Capitolul II Consumatorul
1. Nevoi si resurse
2. Consumatorul si utilitatea
3. Costul de oportunitate si alegerea consumatorului rational
1.Nevoi si resurse
Nevoile
- Omul, pentru a trai, trebuie sa-si satisfaca diferite nevoi, prin consumul de bunuri si servicii; el fiind
consummator inainte de a fi producator.
- Nevoile pe care le are omul, ca individ si membrul al societatii =>
- constituie baza procesului de transformare a naturii
- determina comportamentul creator al omului in societate.
- Cea mai cunoscuta teorie privind structurarea nevoilor => Abraham Maslow => Teoria ierarhiei
nevoilor

1. NEVOI FIZIOLOGICE. Sunt indispensabile pentru a supravieui: a mnca, a bea, a dormi, a se proteja de
frig i de cldur. Ele reprezint cele mai puternice, cele mai importante nevoi ale omului. Satisfacerea lor este
necesar pentru a rmne n via.
2. NEVOIA DE SIGURANA. Orice fiin omeneasc are nevoie s se simt protejat n faa oricrei
ameninri a vieii. Dac triete ntr-o ar care se afl n rzboi, de exemplu, se presupune c aceast
necesitate nu este acoperit. Odat ce nevoile fiziologice sunt satisfcute, intervine nevoia i dorina de a
satisface nevoile de siguran. Cu toii avem nevoie de securitatea casei si familiei, mai ales atunci cnd vine
vorba de copii.
3. NEVOIA DE DRAGOSTE l APARTENEN. O dat acoperite necesitile de baz, aceasta este cea mai
important. Nimeni nu poate s se realizeze ca persoan fr a fi dorit i acceptat de ctre celelalte fiine
omeneti. Aici sunt incluse nevoia de prietenie, familie, apartenen la un grup, sau de implicare ntr-o relaie
intima non-sexual. Relaia cu celelalte persoane la un nivel afectiv profund este forma obinuit de a satisface
aceast necesitate. De exemplu, familia, tovarul de via sau prietenul. Lipsa de dragoste i apartenen poate
s dea ocazie la importante dezechilibre mintale.
4. NEVOIA DE AUTORESPECT. Fiecare fiin uman are nevoie s se respecte pe ea nsi i s aib o
concepie potrivit despre propria sa persoan. Este vorba aici de recunoaterea venit din partea altor indivizi
(care rezulta n sentimente de putere, prestigiu, acceptare, etc) ct i din respectul de sine, ce creeaz
sentimentul de ncredere, adecvare, competen. Nesatisfacerea nevoilor de stim rezulta n descurajare, i pe
termen lung n complexe de inferioritate. Un nivel de autoestimare dezechilibrat (cum ar fi subestimarea, de
exemplu, a gndi c toat lumea mi este superioar) are ca rezultat un randament sczut i, n consecin,
deteriorarea comportamentului.
5. NEVOIA DE AUTOREALIZARE. Potrivit lui Abraham Maslow, o persoan din zece simte intens aceast
nevoie. Psihologul afirma c oamenii care au totul pot mari potenialul lor. Ei pot cuta cunotine, linite,
experiene estetice, mplinire de sine. Cea mai mare parte se concentreaz n jurul nevoilor care pot fi
prevzute. Autorealizarea include obiective mai nalte i mai abstracte (de exemplu: dreptate, perfeciune,
buntate, adevr, hotrri individuale), care sunt tot mai fragile, ca i vrful piramidei.

Caracteristicile principale ale sistemului de nevoi


Caracterul dinamic => porneste de la nevoi primare catre cele superioare, si are o dubla conditionare:
- obiectiva = determinat de nivelul de dezvoltare a societatii
- subiectiva = determinat de nivelul de dezvoltare a individului.
Caracterul nelimitat => satisfacerea unei nevoi declanseaza aparitia si nevoia de satisfacere a altor nevoi
( evolutia de la nevoi primare la nevoi superioare)
Nevoile sunt determinate de influentele mediului natural dar si de cel social.
Dupa natura lor, nevoile sunt:
- fiziologice = care tin de existent biologica a omului
- sociale = determinate de cerintele societatii
Dupa gradul de complexitate:
- elementare = de baza
- complexe = cele superioare

Resursele = reprezinta elementele pe care omul le foloseste in activitatea sa pentru a-si satisface nevoile /
trebuintele.. Ele sunt suportul consumului.
- Cantitatea si calitatea resurselor determina gradul in care omul isi satisface nevoile, atat la nivel individual cat
si social.
Clasificarea resurselor:
1. Dupa durata folosirii : regenerabile ; neregenerabile
2. Dupa posibilitatea recuperarii lor: recuperabile ; nerecuperabile ; recuperabile partial
3. In functie de natural lor:
-a) resurse primare, formate din : potential demografic si potential de resurse natural
-b) resurse derivate, formate in baza resurselor primare : masini, utilaje, experienta stiintifica, etc.
Caracterul limitat al resurselor este problema principal a omenirii, deoarece multiplicarea si diversificarea
nevoilor solicita o crestere a consumului de resurse.
Rationalizarea utilizarii resurselor = consta in capacitatea omului de a intelege si de a cunoaste acesta
activitate, de a actiona in mod constient, potrivit cunostintelor dobandite si anticipand consecintele faptelor
sale.
Ce presupune rationalitatea activitatii economice ? / Implicit a utilizarii rationale a resurselor? :
- Folosirea resurselor limitate in mod economic, constient de caracterul limitat
- Maximizarea efectelor utile prin minimalizarea consumului de resurse
- eficientizarea folosirii resurselor
- Utilizarea rationala a resurselor prin realizarea unui raport optim intre : Nevoi Resurse
Productie Consum
2 Consumatorul si utilitatea

Finalitatea oricrei activitii economice este satisfacerea nevoilor, respective consumul de bunuri.
Deci satisfacerea oricrei nevoi se realizeaz prin consumul de bunuri.
Bunul reprezint orice element, obinut direct din natura sau prin producie, apt s satisfaca o nevoie.
In funcie de modul n care agentii economici au acces la bunuri, acestea se clasifica in:
bunuri libere;
bunuri economice.
Bunurile libere reprezint acele elemente la care toata lumea are acces, fr nici un fel de efort sau
contraprestatie. Bunurile libere sunt virtual nelimitate n raport cu nevoile i din acest motiv folosirea lor
este gratuita (de exemplu aerul de munte este un bun liber pentru localnici, ei netrebuind s plateasca nimic
pentru a-l respira).
Bunurile economice reprezint acele elemente la care nu toata lumea are acces, pentru obinerea lor
fiind necesar un efort sau o contraprestatie.
Bunurile economice au drept caracteristica principala, raritatea (insuficienta lor n raport cu nevoile)
i tocmai din acest motiv obinerea i consumarea lor implica un cost (pentru un bucurestean aerul de
munte este un bun economic, el trebuind s plateasca pentru a beneficia de el).
Dupa desinatie, bunurile economice se impart in:

bunuri de consum : imbracaminte, paine, nc ltaminte etc. ;

bunuri de producie : materii prime, utilaje, instalatii etc. ;


Dupa modul n care circula de la productor la consumator bunurile sunt:

bunuri economice marfare (transmise prin vnzare- cumprare);

bunuri economice nonmarfare (transmise prin donatie, cedare, mostenire etc.).


Dupa modul n care pot fi utilizate bunurile se impart in:

bunuri complementare;

bunuri substituibile.
Bunurile complementare sunt acele bunuri care trebuie utilizate mpreun pentru a satisface o nevoie
(aragaz i gaze naturale, aparatura electrocasnica i energie electrica).
Bunurile substituibile sunt acele bunuri care satisfac aceeasi nevoie i ntre care consumatorul poate
alege pentru a-i satisface nevoia respectiva (unt- margarina, zahar- miere).
In general bunurile economice (in special cele marfare) sunt desinte satisfacerii nevoilor. Din acest
motiv ele se bucura de o anumit utilitate economic (adic o anumit preuire pe care o acorda
consumatorul).
Utilitatea unui bun economic poate fi privita sau studiata:

din punct de vedere tehnic (sau n general);

din punct de vedere economic.


Utilitatea n sens general reprezint capacitatea unui bun economic de a satisface o nevoie. Aceasta
proprietate decurge i se exprim prin trsturile, caracteristicile i nsuirile intrinseci ale fiecrui bun sau
clase omogene de bunuri economice.

1
Deci orice bun economic are o utilitate privita n sens general, dar aceasta nu nseamn c bunul
respectiv se bucura i de o utilitate economic n cazul unui consumator dat. Aceasta deoarece utilitatea
economic reprezint importanta, preuirea pe care o persoana o acorda, la un moment dat i n anumite
condiii determinte, fiecarei uniti dintr-o multime de bunuri identice.
Altfel spus, utilitatea economic reprezint preuirea de care se bucura un anumit din partea unui
consumator dat.
Din acest exemplu se poate desprinde concluzia c utilitatea unui bun capata un sens economic dac
se indeplineste cumulativ urmtoarele condiii:

bunul respectiv s vina n intampinarea unei nevoi a consumatorului (nevoie care poate fi reala
sau imaginara);

cumparatorul constietizeaza (si este convins) c bunul respectiv i va aduce o anumit


satisfactie, i va conferi prin consum o anumit placere;

cumparatorul este capabil s se foloseasca de utilitatea pe care el o apreciaza la bunul respectiv;


Aprecierea utilitatii economice sau msurrea acesteia este individuala i subiectiv adic difera:

de la un individ la altul, ea depinzand de raportul pe care fiecare persoana l stabileste ntre


cantitatea dintr-un anumit bun i nevoile sale n condiiile determinte de timp i loc, de intensitatea nevoii,
de nivelul de cultura, obiceiuri, situaie economic, aspiratii.

in cazul unor uniti din acelai bun, n funcie de cantitatea i momentul n care acestea
sunt consumate (de exemplu: n cazul unei persoane insetate, utilitatea primului pahar cu apa este maxim.
Pe msur ce consuma al doilea, al treilea pahar cu apa utilitatea pe care o acorda acestora scade, i deci este
mai redusa dect utilitatea primului pahar cu apa).
Deci pentru un individ, satisfactia resimtita prin consumarea primei uniti dintr-un bun economic este
mai ridicta, fiecare noua unitate care se consuma din bunul respectiv avand o utilitate mai redusa (pentru c
se adreseaza unei nevoi mai putin acute) ea fiind pozitiva, dar descresctoare.
Utilitatea individuala reprezint satisfactia pe care o aduce fiecare unitate consumata dintr-un bun
economic.
Utilitatea totala reprezint satisfactia totala resimtita din consumarea mai multor uniti sau a tuturor
unitilor unei multimi de bunuri de acelai fel.
UT = U1 + U2 + U3 + + Un = UI
unde:
UT = utilitatea totala
U1, U2, . Un = utilitatea individuala a unitilor din bunul respectiv.
Ex: un consummator mnnc 5 bomboane. Satisfacia resimit dup ce a mncat prima
bomboan este, s spunem, de 10, a doua bomboan are o utilitate de 8, a treia 5, a patra 2 i ultima 0.
Utilitatea total Ut = 10+8+5+2+0 = 25.
Deci, pentru n buci dintr-un produs consummate, utilitatea total se calculeaz ca suma utilitilor
celor n buci:
Ut = U1+U2+U3++Un = Ui, unde i=1,2,3,,n

1
Pe msur ce cantitatea cosumata dintr-un bun crete, utilitatea totala a bunului respectiv va crete i
ea, dar cu o rata din ce n ce mai mica. Acest lucru poate fi reprezentat n urmatorul fel

UT

Curba utilitatii totale este cresctoare i devine paralela cu abscisa atunci cnd nevoile individuale sunt
satisfacute i descrete dup ce consumatorul a atins punctul de saturatie.
Utilitatea marginal (Umg) reprezint variaia utilitatii totale determinte de creterea cu o unitate a
cantitii consumate dintr-un bun (consumul celorlalte bunuri rmnand acelai).
Ex: revenind la ex cu bomboanele, utilitatea adus de a doua bomboan este 8 mai mic dect prima deci
Umg=8, Umg=0 pentru a cincea bomboan. Dup aceea, utilitatea marginal devine negativ.
Bomboane
consumate
0
Prima
A doua
A treia
A patra
A cincea

Ut

Umg

0
10
18
23
25
25

10-0=10
18-10=8
23-18=5
25-23=2
25-25=0

Formula dup care se calculeaz utilitatea marginal este : U mg Q , unde U=variaia utilitii,
Q=variaia cantitii consumate. Acest lucru se poate reprezenta i grafic.
Prin definiie, utilitatea marginal reprezint variaia utilitii totale n condiiile n care cantitatea
consumat dintr-un bun se modific cu o unitate.
Utilitatea marginal scade pe msur ce crete cantitatea consumata. Ea devine zero atunci cnd
utilitatea totala este maxim i este negativ atunci cnd utilitatea totala scade. Acest lucru poate fi prezentat
n graficul urmator:
Umg
Umg

Punct de saturatie

Asa cum se observa din grafic, curba utilitatii marginale este descresctoare i intersecteaza abcisa n
punctul de saturatie.
Utilitatea totala este maxim atunci cnd utilitatea marginal este egal cu zero.

Acest lucru a fost sintetizat n


Legea utilitatii marginale descrescnde (prima lege a lui Gossen): cand cantitatea consumata
dintr-un produs crete utilitatea marginal a produsului( Umg) scade pana la 0 ( zero) , corespunzator
pragului de saturatie, conform principiului intensitatii descrescande al nevoilor.
Principiul intensitatii descrescande al nevoilor = intensitatea unei nevoi descreste progresiv, pana
la saturatie, pe masura ce respectiva nevoie este satisfacuta continuu si neintrerupt ; devenind ulterior
insatisfactie dupa atingerea pragului de saturatie.
3 Preferinele i alegerea consumatorului. Echilibrul consumatorului
Fiecare consumator are un sistem de nevoi care trebuie satisfacute prin consumul de bunuri
economice. c fiinta raional, consumatorul i stabileste unul sau mai multe programe de consum.
Programul de consum reprezint stabilirea n consum a unor cantiti din bunuri diferite X, Y, Z
care i asigura unui consumator o anumit utilitate agregata.
Un program de consum este individual i subiectiv deoarece:

este expresia sistemului de nevoi al consumatorului i obisnuintelor, gusturilor, preferinelor


sale;

este influenat de statutul social, situaia familiala, de moda, reclame, etc.


Doua sau mai multe programe de consum sunt echivalente dac ele i asigura consumatorului
acelai nivel de satisfactie, prin combinatiile respective asigurndu-se aceeasi utilitate agregata (iar el
nu are preferine pentru unul sau altul).
Exemplu : O persoana pentru satisfacerea nevoii de consum fructe poate consuma zilnic 3 mere i o
banana sau 2 mere i 2 banane, ea obinand aceeasi satisfactie de pe urma consumului acestor cantiti n
acest caz, aceste programe de consum (P1: 3 mere i 1 banana i P2: 2 mere i 2 banane) sunt echivalente
pentru c el nu are preferine pentru unul sau altul.
Ansamblul combinatiilor din bunurile X i Y, care i asigura consumatorului aceeasi utilitate
agregata, reprezint curba de indiferenta sau isophelima.
Altfel spus curba de indiferenta reprezint ansamblul programelor de consum echivalente. Aceasta
nseamn c indiferent de cantitatea consumata din bunurile X i Y, satisfactia totala/ utilitatea agregata va fi
aceeasi.

1
Cantitatea dintr-un bun economic la care consumatorul este dispus s renunte n schimbul unei uniti
suplimentare din alt bun, pastrndu-si acelai nivel de utilitate agregata se numeste rata marginal de
substituire ntre bunuri (RMS).
Altfel spus, rata marginal de sustituire ntre bunuri reprezint cantitatea suplimentara dintr-un bun
necesar pentru a suplini reducerea cu o unitate din alt bun, n scopul mentinerii aceluiasi nivel de utilitate
agregata. n cazul graficului anterior rata marginal de subustitutie ntre bunul Y i X este:
Y
Umg(x)
RMSy/ x = - --------- = - ---------------X
Umg(y)
In satisfacerea nevoilor sale, un consumator pe lng stabilirea programelor de consum mai
trebuie s in seama i de restrictiile financiare cu care se confrunta (mai exact trebuie s in seama de
venitul disponibil pe care este dispus s l aloce pentru achizitiomarea de diferite bunuri).
innd cont de faptul c preurile unitare ale bunurilor economice X i Y (PX i PY) nu pot fi
influenate de consumator (sunt variabile exogene n raport cu for s decizie), atunci pentru obinerea unei
satisfactii ct mai ridicte consumatorul va realiza diferite combinatii ntre cantiti din bunurile X i Y n
condiiile anumitor preuri practicte pe piaa.
Deci, venitul disponibil va fi utilizat pentru achizitionarea a diferite cantiti din bunul X i Y n
condiiile unor preuri impuse. Sintetic putem scrie:
VD = X * PX + Y * PY

unde

X = diferite cantiti din bunul X


Y = diferite cantiti din bunul Y
PX = preul bunului X
PY = preul bunului Y
VD = venit disponibil
Se considera c un consumator i asigura echilibrul atunci cand, innd cont de venitul disponibil i de
preurile unitare ale bunurilor, va obine de pe urma achizitiilor efectuate cea mai mare satisfactie/ utilitate
posibila.
Din punct de vedere matematic un consumator i atinge starea de echilibru atunci cnd sunt
indeplinite cumulativ urmtoarele dou condiii:
PX

PY

Umg(x)
-----------PX

>

Umg(x)

= legea utilitatii marginale / pret


Umg(y)

Umg(y)
----------- = comparatia gradului de satisfactie pentru a alege intre cele 2 produse
PY

In aceste conditii consumatorul va obtine un maxim de utilitate.

1
Costul de oportunitate reprezint valoarea celei mai bune dintre ansele sacrificate, la care se
renun atunci cnd se face o alegere oarecare. Cu alte cuvinte, el msoar cea mai mare pierdere dintre
variantele sacrificate, considerndu-se c alegerea facut constituie ctigul.
Este valoarea sacrificiilor alegerilor efective, n condiiile resurselor date.
Costul de oportunitate al unui bun este dat de ceea ce se sacrifica pentru a obtine acest bun.
Alegerile sau deciziile au un anumit cost, deoarece atunci cnd se ia o anumit decizie i se opteaz n
favoarea unei opiuni, sunt sacrificate celelalte.
Preul de oportunitate exprim evaluarea cantitii de bunuri care nu vor putea fi produse, deoarece sa luat decizia de a produce un alt bun.
Luarea n calcul a costului de oportunitate i permite ntreprinztorului s se orienteze spre afacerea
care i aduce cel mai mare profit. Totodat, acest cost permite determinarea limitei pna la care ar fi
rentabil sporirea volumului produciei, sau modernizarea ntreprinderii. Chiar dac banii cheltuii n alt
afacere ar putea aduce ctiguri mai mari, ntreprinzatorul nu va purcede la modernizarea intreprinderii sau
la extinderea produciei pe acea temelie.
Orice activitate are un cost de oportunitate. Acest concept are un continut mai cuprinzator decat cel de
cost din exprimarea curenta, obisnuita. El nu se limiteaza la simpla cheltuiala baneasca, ci desemneaza o
estimare subiectiva a oportunitatilor sacrificate, care pot insemna mai mult decat banii cheltuiti.

Capitolul III. Cererea. Oferta


- Cererea este o parte a nevoii sociale determinate de puterea de cumparare de care dispun membrii societatii.
Ea reprezinta partea solvabila a nevoii, care poate fi satisfacuta de piata.
- Cererea poate fi individuala- si reprezinta cantitatea dintr-un anumit bun, care poate fi cumparata, la un
anumit pret, intr-o perioada de timp determinata; sau poate fi totala- cererea pietii si care reprezinta suma
cererilor individuale intr-o anumita perioada de timp, la un anumit pret, pentru un bun sau serviciu.
- Cererea de piata se manifesta printr-o anumita marime si structura; aceste caracteristici fiind dinamice si
depend de o serie de factori: pret, venitul consumatorilor, traditii de consum, sezon, moda, etc.
Cei mai importanti sunt pretul si veniturile, iar relatia dintre cantitatea ceruta si pretul unui bun este
cunoscut de legea cererii .
Legea cererii reflecta raportul invers proportional intre pretul si cantitatea unui bun sau serviciu. Astfel,
corespunzator acestei legi, daca pretul creste -> scaderea cantitatii cerute (contractia cererii); iar daca pretul
scade -> cresterea cantitatii cerute (extensia cererii)
Contractia cererii= curba cererii apropiata de abcisa pretului
P2
P1
P3
Q2 Q1
Miscarea pe curba cerereii
Q1/ P1- cantitate/ pret initial

Extensia cererii = curba cererii se apropie de cantitate


Q3

1
Q2/ P2 -> cantitate mica/ pret mare (contractie)
Q3/ P3-> cantitate mare/ pret mic (extensie)
Pret

C2
C1
C3
Q = cantitate

Modificarea cererii, a curbei cererii se realizeaza nu numai la modificarea pretului, ci poate fi o reactie, la
fenomene mai profunde: modificarea veniturilor, a preferintelor consumatorilor, etc.
Astfel,
daca veniturile cresc => deplasarea curbei spre dreapta ( C2) iar
daca veniturile scad => deplasare curbei cererii spre stanga ( C3) .
Factorii care influenteaza cererea pot fi:
1. Preferintele consumatorilor
2. Veniturile banesti
3. Modificarea pretului altor bunuri
4. Marimea si structura populatiei
5. Venitul national si repartitia lui
6. Previziunile economice in evolutia viitoare a pretului/ venitului

Contractia si extinderea cererii sub influenta factorilor de influenta este denumita in literature de
specialitate, elasticitatea cererii.
Elasticitatea cererii,in functie de factorii de influenta,poate fi:
1. elasticitate de prt => modificarea pretului
2. elasticitate de venit => modificarea venitului
3. elasticitate indirecta(incrucisata) => care reprezinta modificarea cererii pt. un produs ca urmare
a modificarii pretului altui produs
Coeficentul elasticitatii cererii in functie de pret,masoara modificarea cererii pentru un produs la
schimbarea pretului acestuia,celelalte marimi(venituri,pretul altor produse)se presupun neschimbate.
Formula elasticitate a cererii in functie de prt :
K ec/p

C / Co
(C1 Co) /Co
= -- --------------- = -- ------------------ P / Po
( P1-Po) / Po

Unde : Co = cererea initiala


C1 = cererea in T1 dupa o anumita perioada de timp
Po si P1 = pretul produselor in momentul initial To si momentul T1
K ec / p > 1 => cerere elastica(modificarea pretului determina o modificare mai mare a Q(cantitatii)
Sunt de regula bunuri substituibile

1
K ec / p < 1 => cerere inelastica = modificarea pretului determina o modificare mai mica a Q =>
sunt de obicei bunuri de stricta necessitate,consumatorul nu poate renunta la ele.
K ec / p = 1 => cerere unitara => modificarea pretului determina o modificare egala a Q.
Cazuri particulare:
K ec / p = 0 => modificarea pretului nu determina modificarea Q.
-cerere rigida,perfect inelastica(cazul ofertelor promotionale)
K ec / p = cerere perfect elastic
(cazul achizitiilor de actiuni in scopul preluarii unei companii)
Orice modificvarea pretului determina variatie mare a cantitatii cerute.
Coeficentul elasticitatii in functie de venit, marime pozitiva:

K ec/v

C / Co
(C1 Co) /Co
= --------------- = ------------------ V / Vo
( V1-Vo) / Vo

Daca venitul creste => cererea creste; Daca venitul scade => cererea scade
K ec / v 0, pentru bunuri obisnuite
K ec / v < 0, pentru bunuri inferioare
Importanta cunoaterii elasticitatii Cererii
- Oricare producator este interesat de obtinerea de profit. Venitul incasat se calculeaza functie de Q si
P:
V=QP
Astfel:
1. Daca cererea este elastica, K ec / p > 1 =>
Daca profitul creste => Venitul incasat scade
Daca profitul scade => Venitul incasat creste
Deci producatorul isi poate spori venitul prin reducerea pretului
2. Daca cererea este inelastica, K ec / p < 1=>
Daca profitul creste => venitul incasat scade
Daca profitul scade => venitul incasat creste
Deci producatorul castiga cand pretul creste

Oferta ,lege,elasticitate
- Oferta unui produs ,sau a unui bun serviciu ,este acea cantitae pe care un vanzator (producator )
intentioneaza sa o vanda ,intr-o perioada determinate de timp ,la un anumit pret .
- Producatorii au un comportament diferentiat,influentat de :
1 modificare pretului fact de productie =>scaderea volumului productiei
2 modificarea pretului de vanzare a bunurilor :
=> cresterea pretului => cresterea ofertei.
=>scaderea pretului => scaderea ofertei
Cantitatea oferita = ceea ce intentioneaza producatorul sa vanda .
Cantitatea vanduta = ceea ce producatorul a reusit sa vanda .

Oferta pe piata este rezultatul activitatilor producatorilor dar si a activitatii intermediarilor .

Legea ofertei = arata relatia care se stabileste intre Q- cantitatea dintr-un bun ,oferita spre vanzare ,
intr-o anumita perioada de timp si la un anumit pret .
Corespunzator acestei legi ,
- Cresterea pretului determina de cresterea Q=cantitate oferite
- Scaderea pretului determinat de scaderea Q =cantitate oferite .
P
contractie
P3

----------------------------------------------------------

P1

--------------------------------------------

P2

-------------------

extindere

Q
Q2

Q1

Q3

P2/ Q2 =pret mic / cantitate mica =contractie


P3/Q3=pret mare/ cantitate mare =extindere
Ca si cererea,oferta este supusa fenomenului de contractie sau extindere
Extinderea ofertei=se refera la o marire a ofertei pe piata datorita preturilor crescute.
Contractia ofertei=miscarea ofertei det.de scaderea pretului.
Factorii care influenteaza modificarea ofertei
- Pretul bunurilor=cel mai important
- Pretul resurselor (a factorilor de productie )
- Pretul altor bunuri
- Numarul ofertantilor pe piata
- Tehnologia superioara , care determina cresterea productivitatii ,reducerea costului de productie =>Q oferita
creste (deplasarea curbei spre dreapta.= extindere)
- Perspectivele pietei = daca se provizioneaza o crestere a preturilor la resurse , productia ( cantitatea Q) se
restrange ,Q scade => deplasarea curbesi spre stanga .
- Taxe,impozite,conditii natural ,evenimente social-politice ,etc.
Extinderea sau contractia ofertei datorita factorilor de influenta,este numita elasticitatea ofertei
Coeficientul de elasticitate al ofertei in functie de pret,masoara modificarea cantitatii Q in functie de
modificarea pretului .
Of / Of o
(Of 1 Of o) /Of o
K e /of/p = --------------- =
---------------------------- P / Po
( P1-Po) / Po
- Ke / of > 1 => oferta elastica, care determina o modificare procentuala mai mare a cantitatii oferite de
producatori daca pretul se modifica;

1
- Ke / of < 1 = > oferta inelastica, care determina o modificare procentuala mai mica a cantitatii chiar daca
pretul creste;
- Ke / of = 1 => oferta unitara, care determina o crestere procentuala egala a cantitatii cu pretul.
Cazuri particulare :
=> oferta rigida , perfect inelastica = modificarea pretului nu determina modificarea
cantitatii.
Situatie de scurta durata pe piata cand ofertantii nu au timp sa se
adapteze la conditiile pietei ( blocaje ).
= > oferta perfect elastica

Importanta cunoasterii elasticitatii pietei


-Are rol deosebit in procesul decizional al agentilor economici deoarece in functie de evolutia pretului fiecarui
bun , venitul incasat depinde de elasticitatea (forma) ofertei
- Daca se modifica costul de productie : Costul de productie scade => cantitatea oferita creste
-Gradul de substitutie al factorilor de productie => cu cat este mai mare , de la producerea unui bun la
productia altor bunuri, cu atat va fi mai mare elasticitatea ofertei bunului oferit .
-Posibilitatea de stocare a bunurilor determina o relatie pozitiva cu
.
-Elasticitatea ofertei depinde de durata perioadei de timp care a trecut de la modificarea pretului
Perioada scurta => factorii de productie nu pot fi schimbati => cantitatea oferita (creste) in anumite
limite .
-Taxele , impozitele cresc => oferta scade . Producatorii primesc subventii => oferta creste.

Pretul de echilibru
Pretul de echilibru este pretul la care cererea satisfacuta este egala cu oferta satisfacuta .
Pret

Cerere

Oferta

Exces de oferta

100

Exces de
cerere
-80

30

20

+80

<- cerere mica / oferta mare / pret mare

25
20

40
60

80
60

-40
-

+40
-

<- pretul de echilibru , C / Of in echilibru

15
10

80
100

40
20

+40
+80

-40
-80

<- cerere mare / oferta mica / pret mic

Exces de oferta
---------------------------------pret de echilibru---------Exces de cerere

1
- Pretul de echilibru orienteaza activitatea agentilor economici , cu conditia ca acesta sa se formeze liber pe
piata .
- Statul poate intervenii in stabilirea / influientarea pretului de echilibru
Interventie directa:
- stabilirea unor preturi minime => stimularea ofertei=> exces de oferta
- stabilirea unor preturi maxime => plafon pret => stimularea cererii => exces de cerere => efecte negative:
statul la coada, piata neagra, etc.
Interventie indirecta:
- achizitii de stat=> cererea creste pentru un anumit bun
- majorarea venitului consumatorilor prin scaderea impozitelor => determina o crestere a cererii de bunuri
- acordarea de subventii producatorilor => creste oferta producatorilor
- reducerea/ cresterea taxelor la impozit => determina cresterea / scaderea importurilor => cresterea sau
scaderea ofertei producatorilor.
Daca pretul fixat, este sub pretul de echilibru => exces de cerere; adica cantitatea ceruta > cantitatea oferita
=> necesitatea luarii de masuri administrative, de ordin social (ex: pentru un produs - aliment de baza) =>
=> unii producatori nu isi acopera costul productie=>
=> oblige statul sa acorde subventii (pret fixat) =>
=> efort bugetar suplimentar => cresterea impozitelor (statul are nevoie de bani) =>
=> scad veniturile populatiei si profitul agentilor economici =>
=> presiuni sociale ale consumatorilor : venit mic sau produse in cantitate insuficienta.
Rolul pretului de echilibru:
= reflecta conditiile economice necunscute ca rationale;
= determina luarea unor decizii a agentilor economici, legata de producerea unui anumit bun, intr-o
anumita perioada , intr-o anumita cantitate;
= determina diminuarea sau disparitia riscului decisional pe care si le asuma agentii economici;
= creste gradul de reusita in afaceri.
----------//-------------Daca pretul de echilibru creste => cantitatea vanduta scade;
Daca pretul de echilibru scade =>cantitatea vanduta scade ,deoarece producatorii urmarind castigul nu
accepta mentiunea ofertei la pret scazut.

CAPITOLUL III PRODUCATORUL


Producia i factorii de producie
Bunurile economice se obin prin activitatea de pro-ducie. Ea se desfoar printr-un complex de uniti
economico-sociale, grupate pe ramuri i subramuri economice (agricultur, silvicultur, industrie, construcii,
transporturi, telecomunicaii, comer, nvmnt, cercetare tehnico-tiin-ific .a.
La baza activitii de producie se afl factorii de producie (care nu se identific cu resursele).
Ce sunt factori de producie?
Factorii de producie cuprind totalitatea elementelor care particip la producerea bunurilor
economice, reprezen-tnd forma economic pe care o mbrac resursele, ca premise ale activitii economice
de producie.
n economia de pia factorii de producie se afl n proprietatea agenilor economici.
n categoria factorilor de producie sunt incluse: munca i resursele de munc, elementele naturii
(pmntul, apa celelalte resurse naturale), echipamente de producie, materiile prime i materialele, energia,
combustibilul, informaia, activi-tatea managerial etc.
Pe msura dezvoltrii activitii economice are loc multiplicarea i diversificarea factorilor de producie
sub incidena progresului tehnic, fapt ce atrage dup sine creterea volumului de bunuri i servicii.
Creterea volumului produciei se realizeaz pe dou ci i anume:
a) pe seama sporirii cantitii de factori de producie utilizai (dezvoltare de tip extensiv)
b) pe seama mbuntirii calitii i eficienei factorilor de producie utilizai (dezvoltare de tip
intensiv).
Munca
n cadrul factorilor de producie, munca reprezint factorul fundamental, decisiv al
dezvoltrii i progresului social-economic. Omul este furitorul tuturor bunurilor materiale i spirituale de care
dispune societatea.
Munca este o activitate contient, specific uman, ndreptat n direcia obinerii bunurilor
economice nece-sare trebuinelor.
Munca este un proces (o relaie) ntre om i natur proces n cadrul cruia omul folosindu-i energia,
aptitudinile fizice i intelectuale, transform forele i obiectele naturii n produse necesare satisfacerii
multiplelor sale trebuine.
Munca presupune consum de energie fizic i intelec-tual. La nceputurile existenei umane, agilitatea
i fora fizic erau predominate n procesul muncii. Mult mai trziu i n mod deosebit n zilele noastre rolul
primordial l are efortul intelectual, de gndire i creativitate. n calitate de factor de producie, munca prezint
dou caracteristici, i anume:
a) Este un factor de producie primar (originar), o nsuire intrinsec a celui ce o execut;

1
b) Este un factor activ, dinamizator i determinat al produciei, al progresului material,
deoarece prin munc are loc folosirea celorlali factori de producie, perfecionarea i combinarea lor
eficient.
Relevnd importana hotrtoare a factorului munc Adam Smith n lucrarea sa fundamental Avuia
naiunilor scria: Munca anual a fiecrui popor constituie fondul care ndestuleaz toate nevoile i plcerile
vieii, pe care le consum anual, i care constau ntotdeauna sau din produsul imediat al muncii, sau din ceea ce
se cumpr de la alt popor n schimbul acelui produs.
Munca este prin urmare factorul principal al avuiei fiecrui popor. Factorul de munc are o
determinare cantitativ i una calitativ.
a) Determinarea cantitativ a factorului munc se refer la volumul de munc de un anumit fel,
consumat n procesul de producie. Acest volum este dat de numrul de lucrtori folosii i de timpul de munc
consumat exprimat n om-ore sau om-zile. Volumul produciei este direct propor-ional cu numrul de lucrtori
antrenai n producie i cu timpul de munc consumat productiv.
b) Determinarea calitativ a factorului munc, se refer la specializarea, gradului de calificare,
experiena n producie i productivitatea fiecrui lucrtor.
Progresul calitativ al factorului munc se realizeaz prin dezvoltarea nvmntului, prin asimilarea
cuceririlor tiinei i informaiei.
Informaia reprezint suma cunotinelor veridice, pe care le obine omul prin cercetarea naturii i
vieii social-economice, precum i prin activitatea cotidian de producie.
Prin asimilarea informaiei i perfecionarea celorlali factori de producie, are loc creterea rodniciei
(productivitii) muncii, factor principal de sporire a bunstrii materiale a societii.
Natura

Natura constituie alturi de munc un factor de producie primar i originar.


Natura reprezint ansamblul elementelor naturale, care sunt atrase i folosite pentru producerea
bunurilor materiale i serviciilor.
Cel mai important element al naturii este pmntul care cuprinde totalitatea resurselor naturale
(suprafee agricole, pduri, ape, resurse minerale, combustibili fosili etc.), pe care oamenii le transform n
scopul obinerii bunurilor economice destinate satisfacerii trebuinelor.
Pmntul ca factor de producie natural prezint cteva trsturi specifice i anume:
a) este un element natural preexistent, neprodus de om care asigur:
- locul pe care triete societatea uman;
- sediul i spaiul de desfurare a proceselor de producie i activitii economice n general;
- furnizor de resurse naturale (minerale i energetice);
b) este un element durabil i regenerabil;
c) este limitat ca extindere, dar dispune de o mare capacitate de regenerare i de cretere a fertilitii ca
rezultat al intervenie omului;
d) este principalul mijloc de producie n agricultur constituind sursa principal de producere a
alimentelor i de materii prime de origine agrosilvic pentru indus-tria alimentar i unele ramuri ale
industriei uoare.
Capitalul

Capitalul este format din totalitatea bunurilor rezultate din procesele de producie anterioare,
care sunt folosite pentru crearea altor bunuri materiale i servicii destinate vnzrii n scopul obinerii
de profit.
Capitalul este un factor de producie derivat, deoarece:
- este rezultatul unor procese de producie anterioare;
- const din bunuri intermediare numite mijloace de producie.
Elementele care formeaz factorul de producie capital, poart denumirea de capital tehnic (mijloace de
producie).

1
Capitalul tehnic cuprinde: construciile (fabrici, mine, ci ferate); maini, utilaje i echipamente de
producie; stocuri de materii prime, materiale i semifabricate, tehnica electronic de calcul, licene etc.
Elementele capitalului tehnic, dup modul n care particip la activitatea economic, se consum i se
nlocuiesc se mpart n capital fix i capital circulant.
1) Capitalul fix este acea parte a capitalului tehnic, care particip la mai multe cicluri economice, se
consum treptat i se nlocuiete periodic, dup mai muli ani de utilizare. Capitalul fix este alctuit din:
cldiri, construcii, maini, utilaje, instalaii, echipamente de producie etc.
Pe parcursul utilizrii, elementele capitalului fix se uzeaz, adic se depreciaz caracteristicile lor
tehnice, econo-mice i funcionale.
Uzura capitalului fix este de dou feluri i anume:
a)
Uzura fizic const n pierderea treptat a capacitii de funcionare a elementelor capitalului fix
datorit folosirii ndelungate n producie, precum i aciunii distructive a agenilor naturali. Participnd
la mai multe cicluri de producie, capitalul fix sufer de fiecare dat un anumit grad de uzur. Procesul
obiectiv al uzurii l determin pe cel al amortizrii. Amortizarea este expresia bneasc a acelei pri
din valoarea capitalului fix, care se include n costul produciei fabricate. Ca urmare a uzurii, se
constituie fondul de amortizare, destinat nlocuirii capitalului fix uzat i efecturii reparaiilor capitale.
b)
Uzura moral apare sub incidena progresului teh-nic i const n deprecierea elementelor
capitalului fix, datorit apariiei unor maini i utilaje noi, cu performane tehnice i economice
superioare, care le nlocuiesc pe cele vechi depreciate moral, cu toate c fizic acestea nu au fost
complet uzate.
2) Capitalul circulant reprezint acea parte a capita-lului tehnic, care particip la un singur ciclu de
producie. Capitalul circulant este format din: materii prime, materiale, combustibil, energie, semifabricate etc.
Progresul factorilor de producie. Neofactorii

n decursul timpului, factorii de producie au cunoscut o evoluie continu, cu efecte pozitive asupra
dezvoltrii economice i a eficienei sale.
Progresul factorilor de producie legitate general a dezvoltrii societii este un ir
nentrerupt de modi-ficri cantitative i calitative i de profunde mutaii structu-rale asupra factorilor
de producie. Progresul factorilor de producie vizeaz dou aspecte majore interdependente i anume: unul
cantitativ i altul calitativ.
1) Aspectul cantitativ se refer la creterea diversitii i/sau volumului de factori de producie
utilizat;
2) Aspectul calitativ are n vedere utilizarea unor noi factori: tiin, tehnologii noi, informaii .a.
n condiiile caracterului limitat al resurselor i al facto-rilor de producie, creterea raionalitii i
eficienei are ca rezultat diminuarea consumului de factori de producie pe unitatea de produs i implicit
sporirea volumului produciei cu acelai volum de factori de producie. n ultimele trei secole, factorii de
producie au marcat ritmuri de cretere accelerate, ca rezultat al revoluiilor industriale.
Patria primei revoluii industriale a fost Anglia, care n ultima treime a secolului XVIII i prima
jumtate a secolului XIX a fcut trecerea de la producia bazat pe tehnica manual la cea mainist, la marea
industrie textil, maina cu aburi, etc..). Revoluia industrial din Anglia a marcat nceputul industrializrii i
trecerea la capitalismul clasic.
A doua revoluie industrial s-a declanat n ultimele trei decenii ale secolului XIX, perioad de avnt
accelerat n evoluia calitativ a tuturor factorilor de producie, ca rezultat al marilor cuceriri ale tiinei (fizica,
mecanica, chimia etc.), care au generat apariia automobilului, aviaiei, folosirea petro-lului n tehnologie,
extinderea folosirii energiei electrice, industria chimic etc.
n ultimele decenii omenirea a trecut ntr-o nou etap a progresului factorilor, bazat pe cuceriri
revoluionare mari
Principalele trsturi ale actualei revoluii din tiin i tehnic sunt urmtoarele:
- are un caracter multilateral, cuprinznd i influen-nd toate elementele factorilor de producie;
- transformarea tiinei ntr-o nemijlocit for de producie;

1
-

scurtarea considerabil a perioadei care desparte descoperirile tehnico-tiinifice de aplicarea lor n


producie;
- implic schimbri eseniale n organizarea muncii productive, folosirea unui numr mare de
specialiti de nalt calificare, a unor cheltuieli uriae de investiii etc.
Pe baza progresului i n interdependen cu el s-a lrgit sistemul factorilor de producie, cu cea ce
frecvent economitii numesc neofactori: tiina i cercetarea tehnico-tiinific; tehnologia; instruirea i
calificarea; informaia; managementul performant .a.

COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUCIE


I EFICIENA ECONOMIC
Combinarea factorilor de producie reprezint un mod specific de unire a factorilor de producie, privit
sub aspect cantitativ, calitativ i structural.
Combinarea factorilor de producie prezint dou aspecte i anume: un aspect tehnic i unul economic.
a) Sub aspect tehnic, combinarea factorilor de producie este specific fiecrui proces de producie.
Obinerea unui bun economic presupune unirea resurselor de munc ( de o anumit structur i calificare), cu
elemente de capital tehnic (maini, instalaii, materii prime etc.) specifice domeniului respectiv.
b) Sub aspect economic, combinarea factorilor de producie, trebuie s conduc la obinerea unui profit
maxim, cu costuri minime.
Combinarea factorilor de producie este n funcie de mai muli factori eseniali.
1) Natura activitii desfurate exprim domeniile n care agenii economici utilizeaz factorii de
producie pentru a produce bunuri i servicii de un anumit fel.
Natura activitii are la baz diviziunea muncii, care separ agenii economici pe activiti
independente: agricul-tur, industrie, construcii, comer etc. Factorii de producie folosii depind de specificul
fiecrei activiti.
2) Cererea final de bunuri i servicii a consumatorilor. Dac cererea de bunuri i servicii este mare,
agenii economici vor mri cantitatea de bunuri i servicii produse, dar i cantitatea de factori de producie
combinai i utilizai. n condiiile scderii cererii de bunuri i servicii, combinarea trebuie s asigure obinerea
bunurilor cu consumuri minime de factori de producie.
n condiiile caracterului restrictiv al resurselor, agenii economici trebuie s realizeze maximizarea
produciei, cu minimizarea costurilor.
3) Condiii tehnice i tehnologice. Gradul de ncorporare al cuceririlor tehnice i tehnologice i pune
amprenta asupra combinrii eficiente a factorilor de producie.
4) Abilitatea ntreprinztorului este un factor hotrtor pentru eficientizarea combinrii factorilor de
producie. Abili-tate a ntreprinztorului se concretizeaz ntr-o serie de caliti ale personalitii sale:
inteligen, pricepere, bun strateg, decident, administrator, comerciant, negociator, activ n lupta cu concurena
etc.
5) Aplicarea ultimelor cuceriri ale managementului i marketingului presupune perfecionarea continu
a metodelor de organizare i conducere a activitii economice precum i a metodelor de studiere, a cererii
pieei n vederea satisfacerii complexe a nevoilor consumatorului.
n condiiile caracterului limitat al factorilor de pro-ducie i al creterii continue a nevoilor, capt o
deosebit importan substituirea factorilor de producie. Substituirea factorilor de producie reprezint
nlocuirea unei cantiti date dintr-un factor de producie cu o cantitate dat dintr-un factor de producie, n
condiiile meninerii aceluiai nivel de producie. De exemplu, sub influena progresului tehnic, are loc
substituirea unei pri din for de munc prin capital fix, obinnd un spor al produciei cu un consum mai
redus de for de munc.

1
Combinarea eficient a factorilor de producie se bazeaz pe mai multe premize i condiii:
a) Divizibilitatea - calitatea factorilor de fracionare/ mprirea unui factor de producie n uniti (doze)
mai mici i omogene, fr a i se afecta calitatea;
b) Adaptabilitatea - care este capacitatea de asociere a unei uniti printr-un factor, cu pri din ali
factori;
c) Complementaritatea - reprezint procesul de interde-penden prin care se determin raporturile
cantitative, structurale i calitative ale factorilor de producie n producerea unui bun.
d) Substituibilitatea - posibilitatea de a nlocui o cantitate dintr-un factor cu o cantitate dat dintr-un alt
factor n condiiile realizrii aceluiai volum de producie (de exemplu: nlocuirea muncii cu maini
(capital fix)). Se pornete de la formula de baz:
Substituirea factorilor de producie are la baz calcule minuioase de eficien, prin folosirea unor
indicatori speciali.
a) Productivitatea marginal a unui factor de producie (Wm) exprim sporul de producie obinut ( Q)
prin creterea cu o unitate a factorului de producie respectiv ( X), ceilali factori rmnnd
nemodificai
Wm

Q
X

b) Randamentul marginal al unui factor de producie/ producia maxim ce poate fi obinut prin sporirea
unui factor;
c) Rata marginal de substituire (Rms), care reflect cantitatea dintr-un factor de producie ( X), necesit
pentru a compensa reducerea cu o unitate a unui alt factor (Y), astfel nct producia s rmn
aceeai, respectiv:
Rms

x
y

Eficiena economic
Scopul combinrii factorilor de producie l reprezint ridicarea eficienei economice a activitii.
Eficiena economic este conceptul general teoretic prin care se exprim calitatea activitii economice
de a utiliza n mod raional factorii de producie n procesul de producie i comercializare a bunurilor
economice.
Ea se exprim, n forma cea mai general ca un raport ntre rezultatul activitii, exprimat prin
valoarea brut sau net a produciei rezultate, pe de o parte i efortul exprimat prin cantitatea/valoarea
factorilor de producie utilizai.
Principalii indicatori utilizai pentru a caracteriza eficiena economic sunt:
a)
randamentul factorilor de producie
Rfp

Valoare . prod (Venitul .ob )


Consumul.de. factori

n aceast determinare, cu ct valoarea produciei sau venitul obinut la o unitate de factori (la 1000
u.m. consum de factori) este mai mare, cu att eficiena este mai ridicat, tendina fiind de maximizare.
b)
Consumul specific de factori determinat dup formula
C.sp.f = Consumul de factori/Valoarea produciei (venituri)
n acest caz, eficiena se exprim prin consumul de factori necesari pentru obinerea unei uniti monetare
de venit (producie), tendina fiind de minimizare.
c) Rentabilitatea ntreprinderii, exprimat fie prin raportul Profit/Capital X 100, fie prin Profit/Cifra
de afaceri X100
d) Productivitatea muncii

1
Mihail Manoilescu sublinia c n timp ce rentabilitatea este un criteriu individual la nivel de
ntreprindere, productivitatea exprim eficiena i la nivel micro i la nivel macroeconomic.
Pentru determinarea cheltuielilor fcute de ntreprindere i compararea lor cu venitul, un rol esenial
revine costului de producie.
Productivitatea
Conceptul de productivitate

Productivitatea este un concept care exprim rodnicia/randamentul cu care se utilizeaz factorii


de producie n procesul de producie a bunurilor economice.
Productivitatea exprim legtura cantitativ dintre producia obinut (Q) n condiiile de loc i de timp
i factorii de producie utilizai (FP/U).
Nivelul productivitii se determin pe baza relaiei:
W

Q
FP / U
Formele productivitii

A) Productivitatea medie a muncii se determin ca raport ntre producia total (Q) (exprimat n
uniti fizice sau valorice) i cantitatea de munc utilizat (L) exprimat n numr de muncitori (salariai),
numrul de om ore sau om zile lucrate.
Exemplu: se dau urmtoarele date:
Perioada de baz
T0 = 20 muncitori
Q0 = 2000 uniti

Perioada curent
T1 = 22 muncitori
Q1 = 2400 uniti

n acest caz se obine:


Q 0 2000

100 unit / muncitor


L0
20
Q 0 2400
Wo

109 unit / muncitor


L0
22
Wo

Pentru a caracteriza dinamica productivitii muncii calculm indicii productivitii muncii, raportnd
producti-vitatea din perioada curent (W1), la productivitatea din perioada de baz (W0)
IndiceleW

W1
109
100
1,09 100 109% ,
W0
100

adic productivitatea muncii a crescut n perioada curent cu 9% fa de perioada de baz.


B) Productivitatea medie global a factorilor de producie se calculeaz raportnd rezultatul obinut la
totalul factorilor de producie evaluai n uniti bneti, pe baza relaiei:
WmG

Q
LK

C) Productivitatea marginal reprezint surplusul de producie obinut pe seama suplimentrii cu o


unitate a unui factor de producie, ceilali factori rmnnd neschimbai.

1
Productivitatea marginal (Wmg) se calculeaz prin raportarea diferenei dintre creterea n volum a
produciei ( Q), la sporul de volum al factorilor de producie atrai i consumai ( FP), pe baza relaiei:
Wmg

Q
FP

a) Productivitatea marginal a muncii (WmgT) exprim eficiena ultimei uniti de munc atras i
utilizat n plus:
WmT = Q/ L
unde: Q = variaia absolut a cantitii obinute
L = variaia cantitii de munc utilizat
b) Productivitatea marginal a capitalului (WmgK) exprim eficiena ultimei uniti de capital tehnic
utilizat n activitatea economic:
WmK = Q/ K
unde: Q = variaia absolut a rezultatelor
K = variaia absolut a capitalului tehnic
Importana i factorii creterii productivitii muncii

Creterea productivitii muncii are efecte economice i sociale benefice pentru ntreprinztori,
consumatori i pentru economia naional.
a) Pentru productori, creterea productivitii are ca rezultat: economisirea factorilor de producie
utili-zai, reducerea costurilor, creterea capacitii de concuren i sporirea profitului obinut.
Pentru ca productivitatea muncii s conduc la reducerea costurilor este necesar respectarea
urmtoarei corelaii: productivitatea muncii s creasc mai repede dect salariul mediu.
b) Pentru consumatori creterea productivitii muncii are efecte pozitive, deoarece contribuie la
creterea salariului, economisirea timpului de munc i creterea timpului liber.
c) Pentru economia naional creterea producti-vitii muncii reprezint baza progresului economic,
deoarece are contribuie hotrtoare n creterea produciei de bunuri i reducerea timpului de
munc.
Principalii factori de cretere a productivitii muncii, sunt:
a) organizarea tiinific a produciei i a muncii contribuie la reducerea timpului de fabricaie, de
aprovizionare i desfacere, contribuind la creterea productivitii;
b) factorii tehnici: aplicarea tehnicii i tehnologiilor moderne, nivelul calitativ al capitalului fix utilizat
etc.;
c) factori economici: ridicarea gradului de pregtire i calificare a forei de munc, precum i a
gradului de cointeresare material a factorului de munc;
d) factori naturali: clima, fertilitatea solului, bogia zcmntului, etc.;
e) factori social politici: nivelul de contiin profesional, stimularea moral, nivelul de trai etc.;
f) factori psihologici: satisfacia oferit de munc, climatul relaiilor de munc etc.
Profitul
Din punct de vedere contabil, profitul este un venit rezidual, determinat ca diferen ntre preul de
vnzare al unui bun i costurile sale totale de producie.
Preul de vnzare al unui bun-marf are dou compo-nente: preul =cost + profit.
La nivelul ntreprinderii, profitul este rezultatul activi-tii de producie i comercializare i se stabilete
pe baza datelor existente n dou conturi: cheltuieli i venituri (ncasri din vnzarea produselor i serviciilor).
Din compararea acestor dou conturi i componente pot rezulta urmtoarele situaii:
Cheltuieli < Venituri = Profit

1
Cheltuieli > Venituri = Pierderi
Cheltuieli = Venituri = 0, punct mort al activitii ntreprinderii, sau pragul de rentabilitate
Profitul reprezint scopul i raiunea activitii econo-mice. Totodat, el este expresia eficienei. Pe de
alt parte, el reflect, ntr-o form concentrat, rezultatul activitii de producie i inovaie, de cretere a
productivitii, precum i de reducere a costurilor. Pe de alt parte, mrimea i evoluia profitului reflect
eficiena adaptrii ntreprinderii la cerinele n continu micare i diversificare ale pieei.
Fr profit nici o ntreprindere nu poate supravieui i mai ales nu poate progresa. Ceea ce nu nseamn,
ns, c obinerea profitului este suficient pentru a progresa.
Progresul real depinde n mod hotrtor de modul cum este utilizat profitul, de economisirea i
investirea unei pri importante a acestuia pentru dezvoltare i modernizare.
Natura complex i componentele profitului.

Profitul total obinut de o firm la sfritul unui exer-ciiu financiar (an) i determinat pe baza datelor
din contabili-tate, ca diferen dintre costul contabil (cost fix+cost variabil) i veniturile ncasate din vnzarea
produciei mai poate fi denumit profit contabil.
n teoria economic, el are dou componente (forme):
a) profitul normal;
b) profitul supranormal.
1. Profitul normal, obinuit sau ordinar, este acea parte a profitului total sau contabil, care revine
ntreprinztorului ca remunerare pentru factorii de producie proprii utilizai n activitatea economic
respectiv. El are dou componente principale:
a) Salariul implicit al ntreprinztorului. Dac organi-zarea ntreprinderii este realizat, aa cum se
ntmpl la multe ntreprinderi n lumea de azi, de administratori i directori angajai, munca
acestora este remunerat prin salariu care se include n costurile explicite (contabile).
Antreprenorul sau ntreprinztorul (patronul) firmei nu include, ns, nici o remuneraie proprie n
costul efectiv sau explicit de producie. Ceea ce nu nseamn c el o exclude din calculele sale de oportunitate.
b) Profitul sau dobnda considerate ca recompens pentru capitalul investit n afacerea respectiv.
Dac el nu ar dispune de capital propriu dar l-ar procura printr-un mprumut bancar pentru acesta ar
plti dobnd, inclus de asemenea n costul explicit.
2. Profitul supranormal, cruia i se mai spune i profitul economic, reprezint acea parte a profitului
total care depete profitul normal.
El poate fi constituit din:
a)
ceea ce literatura economic numete quasi-rentele, adic profiturile anormale, formate din
profiturile suplimentare pe baza unor factori sau mprejurri cu caracter limitat ca de exemplu:
avantajul de care dispune un ntreprinztor care aplic o inovaie, pn la extinderea acesteia i la
celelalte ntreprinderi din ramura respectiv: avan-tajul de a utiliza muncitori mai calificai, n condiiile n care numrul acestora este limitat (temporar).
b)
cea de-a doua component a profitului supranormal o reprezint profitul de monopol (uneori se
numete rent de monopol) pe care l obine o ntreprindere care dispune i beneficiaz de anumite
condiii naturale sau economice pe care concurenii ei nu le au, prin drepturi de patent, drepturi de
publicare, proprietate exclusiv asupra unor resurse naturale sau marcarea produselor.
Profitul normal poate fi considerat i legitim, ntruct el revine iniiatorului firmei i deintorului
capitalului n virtutea celor dou caliti i a serviciilor cu care el contribuie la activitatea economic.
Profitul nelegitim, este profitul obinut de ntreprin-ztor fr a fi avut vreo contribuie la activitatea
economic, constituind ceea ce se numete o surs de mbogire fr cauz sau un venit rezultnd din
circumstane favorabile, indepen-dente de procesul factorilor de producie i de beneficiar.
Principalii factori care conduc la obinerea de profit legitim sunt: perfecionarea tehnicii i tehnologiilor
de pro-ducie, creterea productivitii, nnoirea i mbuntirea produselor, organizarea superioar a
produciei.

1
Profitul nelegitim este cel obinut ca urmare a exploa-trii unor resurse mai favorabile, a inflaiei, a
unor conjuncturi mai favorabile.
Funciile profitului

Profitul este privit n moduri foarte diferite de oameni cu convingeri diferite. Dac avem n vedere
abordrile opuse, unii laud excesiv motivul profitului, absolutizndu-l ca indi-cator de eficien. Alii, n
schimb l denigreaz, considerndu-l ca un profit ilegal.
Viaa economico-social a pus n eviden rolul impor-tant i funciile eseniale pe care le ndeplinete
profitul pentru dezvoltare att la nivelul ntreprinderii, ct i pe planul general al economii i societii.
1. Profitul constituie un puternic factor motivaional pentru ntreprinderi.
n mod nemijlocit el are funcia de a rsplti factorul capital i pe ntreprinztor pentru a-i asuma
riscurile de a investi ntr-un domeniu sau altul i de a dezvolta iniiativa economic.
2.
Profitul permite creterea economic: pe de o parte, profitul constituie o surs de baz a
investi-iilor pentru crearea de noi capaciti de producie i pentru dezvoltarea sau modernizarea
celor existente.
Pe de alt parte, ncurajnd producia, el determin agenii economici s-i plaseze capitalurile sau s le
redistribuie acolo unde ele sunt mai necesare i eficiente pentru producerea profiturilor, dar i n activitile
care produc bunuri materiale i servicii solicitate de oameni, astfel nct maximizarea rezultatului net al firmei
s se asigure odat cu maximizarea satisfaciilor.
3.
n condiiile n care se respect principiile i normele de aciune pe pia, profitul constituie i
expresia eficienei i reuitei economice, a utilizrii raionale a resurselor odat cu maximizarea
satisfaciilor.
4.
Profitul ndeplinete o funcie de analiz i control asupra activitii firmelor. n interiorul
fiecrei ntreprinderi oportunitatea i raionalitatea aciunilor i deciziilor de orientare a activitii i
investiii, precum i de efectuare a cheltuielilor sunt analizate nainte de toate din perspectiva
obinerii profitului.
n mod normal, trebuie avute n vedere i anumite limite sau ceea ce n literatur se numesc abuzurile
sistemului de profit.Profitul poate fi obinut, n primul rnd, pe ci i prin mijloace aflate n concordan cu
principiile i normele economiei de pia, pe ci legale, dar el poate fi obinut i prin abateri sau chiar din
nclcri flagrante ale acestora.
De aceea, pe baza acestui criteriu cile i metodele de obinere profitul ntreprinderilor poate fi
mprit n dou categorii: profit legal, care se realizeaz n condiiile respec-trii uzanelor i normelor legale
i profit nelegal, obinut prin metode i aciuni aflate n contradicie cu acestea.
ntre procedeele care intr n aceast categorie pot fi menionate:
a)
umflarea artificial a costurilor i respectiv dimi-nuarea profitului n evidenele ntreprinderii cu
scopul diminurii obligaiilor fiscale, ceea ce repre-zint evaziune fiscal;
b)
producerea i vnzarea de produse cu efecte nocive directe pentru consumatori, deci prin abateri
de la cerinele de calitate;
c)
practicarea unor preuri de vnzare excesiv de ridicate, abuznd de poziia dominant pe pia;
d)
obinerea de profit cu preul polurii mediului nconjurtor, pe seama nlturrii sau diminurii
deliberate a investiiilor sau cheltuielilor destinate proteciei mediului .a.
Aceste ci i abuzuri pot fi combtute i prevenite prin msuri de ordin economic, administrativ i
juridic. ntre acestea se remarc nainte de toate o legislaie bine ordonat i articu-lat, precum i un sistem de
taxe i impozite de combatere a abaterilor, taxe prin care se realizeaz redistribuiri de venituri i formarea de
fonduri destinate nlturrii prejudiciilor.
Masa i rata profitului

Mrimea profitului, care difer n timp i de la o ntre-prindere la alta, se exprim cu ajutorul a doi
indicatori principali: masa i rata profitului.

1
Prin masa profitului se nelege suma total a profitului obinut de o ntreprindere, de un agent
economic sau la nivelul ramurii sau economiei naionale ntr-o perioad de timp.
Profitul se obine n general, n ntreprinderile sau de ctre firmele care investesc capital n industrie,
construcii, agricultur, comer, servicii, bnci, societi de asigurri i alte domenii. Capitalul inactiv nu
aduce posesorului su profit, iar n condiii de inflaie el se depreciaz intens.
Rata profitului, caracterizeaz mrimea relativ a acestuia, determinndu-se ca raport procentual ntre
masa profitului, pe de o parte, i capitalul folosit sau cifra de afaceri, pe de alt parte. Deci:
Profit total
100
Capital

Profit total

sau Cifra de afaceri 100


Uneori, rata profitului se exprim i ca raport procen-tual ntre profitul total i costul total al produciei.
Prin cifra de afaceri se nelege totalul ncasrilor din activitatea proprie a ntreprinderi.
Masa profitului prezint importan deosebit deoarece ea arat nu numai mrimea absolut a
rezultatului net al activitii ntreprinderii, ci i posibilitile de autofinanare a acesteia, care rezult din modul
de utilizare a profitului.
Din profitul total obinut ca diferen ntre venituri i costuri denumit n mod curent profit brut se
pltete la bugetul de stat impozitul pe profit.
Profitul obinut dup plata impozitului pe profit este distribuibil. El se repartizeaz pentru urmtoarele
destinaii: constituirea de rezerve; finanarea investiiilor i a unor lucrri de dezvoltare i modernizare;
finanarea creterii normale a stocurilor de materii prime i materiale n vederea creterii produciei; crearea de
rezerve pentru prevenirea unor riscuri sau pentru acoperirea unor nevoi neprevzute; participarea salariailor la
profit; plata dividendelor cuvenite acionarilor i asociailor, susinerea unor aciuni sociale i culturale etc..
Rata profitului exprim gradul de profitabilitate sau de rentabilitate a ntreprinderilor.
Prin profitabilitate se nelege capacitatea unei ntre-prinderi de a genera profit.
Sinonim al rentabilitii - Masa i rata profitului depind de:
1.
mrimea preului de vnzare al produselor respec-tive pe pia; la un cost de producie i
comerciali-zare dat, profitul este cu att mai mare, cu ct preul de vnzare este mai ridicat;
2.
nivelul costului mrfii (mrfurilor) sau serviciilor. La un pre de vnzare dat, profitul este cu att
mai mare cu ct costul produciei este mai mic;
3.
volumul produciei de bunuri economice realizate de ntreprindere cu care se afl n relaie
direct proporional;
4.
structura produselor i serviciilor realizate de ntre-prindere; dac ponderea produselor care se
vnd cu profit ridicat crete, crete i suma total a profitului, iar dac ponderea acestora n
producia total se reduce n favoarea produselor cu profit mic, profitul se micoreaz;
5.
viteza de rotaie a capitalului se exprim fie prin numrul de rotaii efectuate ntr-un an, fie prin
durata de timp care se scurge din momentul avansrii capitalului i pn la obinerea profitului; cu
ct este mai mare viteza de rotaie, cu att sunt mai mari masa i rata anual a profitului. Ea se
determin ca raport ntre suma vnzrilor (anuale) i activele totale ale firmei.
6.
modul cum se mparte valoarea produsului ntre posesorii factorilor de producie.
Rata p rofitului

Proprietatea asupra bunurilor


Esena proprietii

Proprietatea exprim raporturile ce se stabilesc ntre oameni fa de bunurile materiale, spirituale etc.,
raporturi care n sens economic exprim forma social de apropieri a bunurilor, iar juridic sunt
corespunztoare condiiilor din societate.
Proprietatea confer deintorul urmtoarele atribute (drepturi):
a) posesiunea, adic dominaia direct a proprietarului asupra bunului obinut;
b) dispoziia este dreptul proprietarului de a dispune aa cum dorete de obiectul deinut n limitele
permise de lege;

1
c) utilizarea este dreptul proprietarului de a folosi bunul respectiv;
d) uzufructul este dreptul proprietarului de a beneficia de rezultatele obinute prin folosirea bunurilor
aflate n proprietatea sa.
Exercitarea acestor atribute este monopolul exclusiv al proprietarului, care poate nstrina unul, mai
multe sau toate atributele proprietii. nstrinarea totalitii acestor atribute poate avea loc pe baz de contra
echivalent pe calea vnzrii-cumprrii, sau gratuit prin donaii i motenire.
Transferarea separat a anumitor atribute ale dreptului de proprietate, ca de exemplu posesiunea sau
utilizarea, poate avea loc prin nchiriere, concesionare sau ipotecare.
Proprietatea implic interaciunea dintre obiectul i subiectul relaiilor respective:
A. Obiectul proprietii l constituie bunurile econo-mice i resursele naturale.
B. Subiectul proprietii l formeaz agenii vieii economice: indivizii (familiile), socio-grupurile,
organizaiile naionale i internaionale.
Pluralismul formelor de proprietate

n condiiile economiei de pia exist urmtoarele forme principale de proprietate: proprietatea privat,
proprie-tatea public i proprietatea mixt.
1.
Proprietatea privat constituie baza economiei de pia i cuprinde:

proprietatea particular individual mic (uni-ti meteugreti, comerciale, exploatri


agricole etc.), bazate pe munca proprie a proprietarului i familiei acestuia;

proprietatea particular mijlocie i mare n care proprietarul folosete muncitori salariai;

proprietatea particular asociativ, care apare sub forma societilor comerciale pe


aciuni (corporatist).
2.
Proprietatea public exist n proporii diferite n toate rile lumii. Ea se
constituie la nivel naional, municipal i comunal ca proprietate de stat, iar organizaiile de stat sunt
subieci ai dreptului de proprietate.
3.
Proprietatea mixt apare prin combinarea n forme i proporii diferite a celor
dou forme de proprietate: privat i public.
Pluralismul formelor de proprietate i coexistena acestora este un fapt real n economiile moderne.
Ponderea i rolul diferitelor forme de proprietate se modific n funcie de etapele de dezvoltare
economic i de opiunile politice din fiecare ar. Pluralismul formelor de proprietate genereaz competiie
ntre ele n direcia creterii volumului produciei, mbuntirii calitii produselor, promovrii inovaiei i
sporirea calitii vieii.
Libera iniiativ

Economia nu se dezvolt fr libera iniiativ.


Libera iniiativ este expresia liberti agenilor economici de a poseda bunuri, de a utiliza i de a
dispune de ele i de uzufructul lor. Ea presupune:

Libertatea agenilor economici de a folosi cum cred de cuviin bunurile aflate n proprietatea
lor i libertatea deplin n adoptarea deciziilor;

Libertatea agenilor economici de a-i dezvolta, menine sau restrnge aciunile lor, de a-i
asuma riscul pentru tot ceea ce ntreprind;

Libera iniiativ genereaz iniiativ, competen i competiie n activitatea economic, avnd


ca obiectiv motivaional maximizarea venitului;

Libera iniiativ cunoate cea mai mare dezvoltare n condiiile proprietii particulare
Proprietate i rspundere

Proprietatea i libertatea de aciune implic i rspun-derea agenilor economici, a proprietarilor pentru


consecinele deciziilor i aciunilor lor.

1
Proprietatea n regim de posesiune privat implic trei lucruri: a) dreptul la utilizarea exclusiv, b)
protecia legal mpotriva celor ce o ncalc i c) dreptul de transfer Posesiunea privat permite indivizilor
s decid cum i vor folosi proprietatea . Dar, n acelai timp, i face responsabili pentru aciunile lor. Cei care
i vor folosi proprietatea ntr-o manier care ncalc sau nesocotete drepturile de proprietate ale altora vor
cdea sub incidena acelorai fore legale care protejeaz propria lor proprietate. (James D. Gwart-ney,
Richard Stroup, Economie i prosperitate. Introducere n teo-ria i practica pro-gresului economic, Editura
ALUTUS D., Bucureti, 1995, p. 40)

CAPITOLUL IV PIETE / CONCURENTA


Concurena
Definiia i funciile

Concurena este o component esenial a mecanis-mului economiei de pia. Ea se definete ca acea


stare de referin sau ca acel complex de condiii n cadrul creia (crora) are loc o confruntare liber, ampl
i veridic ntre toi agenii economici, att la nivelul ofertei, ct i al cererii de bunuri, fiecare putndu-i
promova liber propriile interese de pia. Privind lucrurile din perspectiva productorilor vnztori, fiecare
este preocupat s produc i s comercia-lizeze bunurile sale n condiiile cele mai avantajoase, cu un ctig ct
mai mare. Consumatorii cumprtori caut s obin bunuri la momentul oportun, de calitate i la preul cel
mai convenabil.
Concurena i mecanismele concureniale au numeroase elemente comune, dar se i particularizeaz de
la o ar la alta i de la o etap la alta n funcie de gradul de dezvoltare a economiei de pia, de gradul de
liberalizare a economiei i de formele de proprietate, precum i n funcie de nivelul de cultur i civilizaie, de
normele care acioneaz i de compor-tamentul agenilor economici n raport cu aceste norme.
n lupta de concuren se pot folosi dou genuri de metode:
a)
Metode care se ncadreaz n uzanele i regulile admise de reglementrile comerciale n
vigoare, numite economice, ca de exemplu: reducerea costu-rilor de producie i a preurilor de
vnzare, mbun-tirea calitii produselor etc.., metode care confer concurenei un caracter loial.
b)
Metode care nu se ncadreaz n uzanele i normele comerciale (metode extraeconomice) ca de
exemplu: nelegeri cu caracter monopolist, rspndirea de informaii false despre concureni,
spionajul eco-nomic, corupia etc.., aciuni care contravin regulilor democratice, imprimnd
concurenei un caracter neloial.
Concurena este o lege economic obiectiv specific economiei de schimb. Ea exprim relaiile dintre
productori i consumatori, n vederea asigurrii unor condiii ct mai favorabile pentru producerea i
desfacerea produselor.
Concurena normal, desfurat n concordan cu uzanele i normele adoptate n societate, joac un
rol activ i ndeplinete funcii importante n economie.
1. Stimuleaz iniiativa, inovaia, spiritul creativ i emulaia ntre agenii economici, conducnd la
promovarea tehnologiilor i produselor noi i la nlturarea celor depite;
2. Favorizeaz formarea normal i stabilitatea sau chiar reducerea preurilor sub presiunea concurenei
prin preuri, ntreprinztorii perfecionnd tehnica, mrind productivitatea i reducnd costurile;
3. Contribuie la satisfacerea mai bun cerinelor de consum, oferind consumatorilor posibiliti mai
largi de alegere;
4. Concurena joac i un important rol de asanare a economiei, eliminnd pe cei ineficieni i
recompensnd pe cei eficieni.
Concurena neloial are efecte nocive asupra economiei.

1
Tipuri de concuren

n funcie de gradul de rivalitate al participanilor la schimb, ct i de condiiile de confruntare pe pia,


concurena este de dou feluri i anume: concurena perfect i concurena imperfect. Pe aceast baz i piaa
mbrac dou forme i anume: piaa cu concuren perfect i piaa cu concuren imperfect.
a)
Concurena pur i perfect are loc ntre un numr foarte mare de productori i consumatori,
astfel nct nici unul dintre ei, luat individual, nu poate influena preul, iar cumprtorul are o mare
libertate de alegere;
b)
Concurena imperfect are loc n cazul n care nu sunt ntrunite toate elementele concurenei
perfecte.

Piaa cu concuren perfect


Principalele trsturi (premise) ale concurenei pure i perfecte sunt urmtoarele:
A) Atomicitatea perfect a pieei, respectiv existena unui numr foarte mare de productori i
cumprtori pentru bunul respectiv. Toi participanii au o for economic egal sau apropiat i n consecin
nu pot influena piaa, ci sunt dependeni de ea;
B) Omogenitatea produselor, adic pe pia vin produse care au caracteristici absolut identice,
indiferent de la ce productor se obine produsul;
C) Intrarea i ieirea liber pe pia n funcie de eficien, adic productorul intr pe pia atunci
cnd costul produciei este inferior preului de vnzare i iese de pe pia cnd preul de vnzare este mai mic
dect costul produciei;
D) Transparena perfect a pieei, ceea ce nseamn c toi productorii i consumatorii sunt perfect
informai i cunosc complet toate elementele pieei (cantiti, ofert, cali-tate, pre) precum i schimbrile ce
pot interveni pe pia, astfel nct s poat obine cel mai bun produs sau cel mai bun pre;
E) Perfecta mobilitate a factorilor de producie, ceea ce presupune ca toi agenii economici
(productori) s poat gsi pe pia liber i nestingherit factorii de producie (capital i for de munc) de care
au nevoie la un moment dat.
Concurena poate fi considerat perfect, numai dac cele cinci trsturi sunt prezente concomitent.
Concurena real este concurena imperfect.
Piaa cu concuren imperfect
Piaa cu concuren imperfect este tipul de pia n care agenii economici productori i consumatori
n confrun-tarea dintre ei sunt capabili prin aciunile lor unilaterale s influeneze raportul dintre cerere i
ofert, precum i preul bunurilor i serviciilor.
Concurena imperfect caracterizeaz realitatea economic din rile cu o economie de pia dezvoltat.
Trasaturile/ caracteristicile pietei cu concurenta imperfect
1.Absenta atomicitatii cererii si ofertei- determinate de existent unui numar relative mare de producatori si
consumatori, de marimi si forte economice diferite, care pot influenta pretul.
2.Diferentierea produselor/ bunurilor economice ceea ce duce la pierderea omogenitatii acestora.
Cumparatorii dispun de citerii de selectie reale (calitative) dar si artificiale
(publicitate, reclama, politica de produs).
3.Nu exista transparent perfecta intentia informarii imperfecte are la baza obtinerea de avantaje strategice.
4.Intrarea si iesirea de pe piata- este aparent libera, firmele deja existente pe piata pot impune, in functie de
marimea si forta lor economica, bariere in intrarea pe piata a noilor producatori.
5.Mobilitatea factorilor de productie este supusa mai multor factori de influenta astfel incat in functie de
particularitatile zonei economice si caracterului limitat al unor factori de productie exista diferentieri intre
producatori.
6.Satisfacerea cererii datorita posibilitatilor mari de alegere pe care o are cumparatorul se determina in functie
de raportul nevoi- venit.

Piaa cu concuren imperfect mbrac urmtoarele forme:


a)
Piaa cu concuren monopolistic se caracterizeaz prin diferenierea produselor i existena
pe pia a unui numr suficient de mare de productori ofertani i de consumatori. Pe aceast pia
oferta i cererea au un caracter de atomicitate, dar se pierde omogenitatea produselor. Acest tip de
pia permite o mai bun satisfacere a cererii, deoarece cumpr-torii au posibilitatea de a alege din
numrul mare de vnztori, pe cei care le satisfac mai bine dorinele;
b)
Piaa de oligopol reprezint tipul de pia unde un numr mic de productori ofertani dau cea
mai mare parte a ofertei unui anumit produs, acesta fiind solicitat de numeroi consumatori.
Oligopolul permite influenarea pieei i n general a activitii economice prin deciziile pe care le
iau ofertanii n privina produciei i a preului, dar nu permite controlul total din partea unor ageni
economici. Astfel, fiecare productor ofertant trebuie s in seama de deciziile celorlali
productori i de efectul propriilor sale decizii.
Caracteristica principal=gradul inalt de concentrare a productiei(ofertei) de catre un nr mic de firme (2-4) care
asigura 50 -95% din volumul productiei destinat vanzarii.
Interdependenta intre aceste firme este mare ,deciziile fiecarui producator sunt luate in functie de
deciziile celorlalti.
Formarea preturilor se poate face in doua moduri :
a)
Modelul pretului conducator =situatie in care piata este dominate de o singura firma care
asigura % cel mai mare a productiei.
b)
Modelui pretului de cartel =stabilit de un nr de firme care urmaresc reducerea/eliminarea
concurentei in baza unor intelegri commune (deschise /secrete si care cuprind pretul,ponderea firmei pe
piate,sectorul de activitate,etc )
c) Piaa de monopol se caracterizeaz prin faptul c oferta pentru un anumit produs este concentrat n mna
unui singur productor, ceea ce i permite s controleze piaa i s fixeze preul produsului numit pre de
monopol. Preul de monopol este mai ridicat dect preul de pia cu concuren monopolistic sau
oligopolist. Fiind un singur ofertant, piaa de monopol nu poate asigura maxi-mum de satisfacie pentru
cumprtorul-consu-mator. Din acest motiv, n toate rile cu economie de pia dezvoltat, pentru a proteja
consumatorul, statul intervine prin promovarea unor legi anti-monopoliste prin care se urmrete limitarea
tendinei de monopolizare a produciei i a pieei;
Alte trasaturi ale pieteti de monopol:
-inexistenta unor substitute apropiate (coeficientul de elasticitate incrucisata este redus )
-inexistenta competitorilor pe piata
-libera concurenta este eliminate =I ntrarea liber ape piata de noi firme este redirectionata,fiind
intraurata dominatia absoluta a producatorului asupra consumatorului.
d )Piaa monopson se caracterizeaz prin existena unui numr foarte mare de productori-ofertani i a unui
singur cumprtor. Concurenta monopsonica = este caracterizata de existent pe piata a unui singur cumparatori
si mai multi producatori (ex armata ca si client) .Acesta poate influenta pretul sau cererea ,in general
determina o scadere a pretului.
e ) Piata oligopson Concurenta oligopsonica = este caracterizata de existent pe piata a unui nr restrains de
comparatori si de un nr mare de producatori.
Concurena monopolistic, bazat pe o mare diversitate a nomenclatorului de produse, caracterizeaz
comerul cu amnuntul i producia de mbrcminte, nclminte, serviciile. n producia de automobile,
electronic, pentru marele public predomin situaiile de oligopol difereniat, iar industria oelului, aluminiului,
cimentului .a. se caracterizeaz prin piaa de oligopol nedifereniat. Exist i domenii, ndeosebi n industria
grea i a energiei electrice, unde piaa este de cvasimonopol, dar legislaia combate aceast tendin.
Piaa monetar

Conceptul

Piaa monetar este acel segment al pieelor financiare pe care se realizeaz tranzacii cu lichiditi, sau
disponibiliti bneti pe termen scurt.
Principalele categorii de ageni economici care particip pe aceast pia sunt:
a) Statul care confer putere liberatorie monedei legale i se mprumut pe aceast pia contra unor
titluri de trezorerie;
b) Banca central care emite moned, exercit con-trolul asupra monedei aflate n circulaie i acord
credite pe termen scurt, la cerere, celorlalte bnci;
c) Bncile comerciale care primesc depozite, acord credite, sconteaz (cumpr) efecte de comer
nea-junse la scaden de la deintorii acestora i creeaz moned de cont (scriptural);
d) Firmele industriale, agricole, comerciale etc., precum i instituiile;
e) Gospodriile populaiei.
Componentele

Piaa monetar are dou componente:


a) piaa interbancar, care asigur ntlnirea cererii cu oferta de moned exprimate de bncile care
dispun de excedente sau au deficite de lichiditi;
b) piaa titlurilor pe termen scurt, pe care bncile, ntreprinderile, statul etc., emit i schimb titluri
negociabile.
Operaiunile de pe aceast pia se clasific astfel:
1. Dup complexitatea relaiilor dintre agenii econo-mici se disting:
a) Operaiile de finanare: constau n acordarea de ctre bnci a mprumutului solicitat de diferite firme
pentru a-i putea desfura activitatea;
b) Operaiile de refinanare: intervin n situaia n care banca ce acord credite a utilizat
disponibilitile sale bneti i se adreseaz bncii centrale (banca de emisiune) pentru a obine
credite n vederea acordrii de bani cu mprumut diferiilor ageni economici.
2. Din punct de vedere al duratei pentru care se acord creditul pe termen scurt, distingem:
a) operaii pentru credite de o zi;
b) operaii pentru credite pe perioada de 2-90 zile;
c) operaii pentru credite de peste 90 de zile, pn la 12 luni.
Piaa monetar ndeplinete un rol foarte important n economie:
a) mobilizeaz resursele temporar disponibile la unii ageni economici i le dirijeaz pentru acoperirea
nevoilor de lichiditate ale altor ageni;
b) contribuie la realizarea echilibrului dintre cererea i oferta de moned;
c) contribuie la formare i reglarea nivelului dobnzii.
Rolul i funciile banilor

Banii au rol deosebit de important n economie prin funciile pe care le ndeplinesc, i anume:
a)
Funcia de msurtor al valorii. Cu ajutorul banilor msurm valoarea tuturor mrfurilor i
evalum activitile economice, cheltuielile i rezultatele trecute, prezente i viitoare. Expresia
bneasc a msurrii valorii este preul.
b)
Mijloc de schimb. Banii sunt un intermediar n schimbul de mrfuri. Odat cu apariia banilor
schimbul sub forma trocului (M-M) este nlocuit cu schimbul de marf contra bani, adic M-B-M
(schimbul de mrfuri prin intermediul banilor). Aceast formul conine dou acte distincte i
anume: M-B (vnzarea) i B-M (cumprarea)
c)
Mijloc de plat. Banii ndeplinesc aceast funcie n cele mai diferite mprejurri i anume: la
plata salariilor, la plata impozitelor, chiriilor, amenzilor, la plata datoriilor fa de creditori, datorii
rezultate din cumprarea pe credit sau din mprumuturile de bani.

1
d)
e)

Mijloc de economisire i acumulare.


Form universal sub care se constituie rezervele agenilor economici, simbol al avuiei,
deinerea lor conferind posesorului for i putere economic.
f)
Funcia de bani universali, este ndeplinit de bani n relaiile dintre ri. n aceast calitate a
funcionat mult timp marfa aur, ndeplinind funcia de msur a valorii, mijloc de schimb i de
plat. n prezent n relaiile dintre ri funcioneaz monedele converti-bile (dolarul, Euro). n
funcia de bani universali, banii faciliteaz schimburile economice internaio-nale, turismul,
investiiile n strintate, repatrierea profiturilor, mprumuturile internaionale etc.

Masa monetar

Pentru a-i putea ndeplini rolul i funciile, banii trebuie s existe pe pia ntr-un anumit volum i ntro structur adecvat.
Masa monetar reprezint totalitatea mijloacelor bneti aflate n circulaie ntr-o economie ntro anumit perioad.
Masa monetar este format din numerar, compus din bancnote i moned metalic i bani
scripturali adic sume de bani din conturile bancare ale agenilor economici (persoane fizice, societi
comerciale, instituii) sau din conturile de la casele de economii.
Ponderea covritoare a masei monetare (cca. 75-80%) o reprezint moneda scriptural.
Mrimea masei monetare este determinat de o serie de factori economico-financiari, i anume:
a. volumul bunurilor economice oferite pe pia;
b. nivelul preurilor i tarifelor;
c. viteza de circulaie a banilor;
d. amploarea creditului etc.
Volumul bunurilor economice oferite pe pia influ-eneaz direct proporional masa monetar.
Viteza de rotaie a banilor, adic numrul mediu de operaiuni de vnzare-cumprare i de pli efectuate de o
unitate monetar ntr-o anumit perioad de timp, influeneaz invers propor-ional masa monetar.
n funcie de aceti doi factori, mrimea masei monetare se exprim prin formula:
M

Py
V

unde: P = nivelul preurilor i tarifelor;


Y = cantitatea bunurilor economice puse n vnzare;
V = viteza de rotaie a banilor.
De unde rezult c, pe de o parte, cu ct este mai dezvoltat economia naional, cu att volumul
produciei de bunuri materiale i servicii este mai mare i, la un nivel dat al preurilor este necesar o mas
monetar mai mare. Pe de alt parte, cu ct este mai dezvoltat i mai perfecionat sistemul bancar, cu att sunt
mai diversificate formele i metodele de accelerare a rotaiei banilor, sunt mai dezvoltate creditul i
operaiunile de compensare a plilor ntre ageni economici.
O problem fundamental a oricrei economii o constituie asigurarea echilibrului monetar, care se
realizeaz atunci cnd cantitatea de moned aflat pe pia este n concordan cu cererea de moned, ambele
laturi ale egalitii trebuind s fie n concordan deplin cu cererea i oferta de bunuri i servicii.
Respectarea acestei concordane are ca rezultat stabili-tatea valorii banilor.
Valoarea banilor se msoar prin puterea de cumprare, dat sau exprimat prin cantitatea de
bunuri materiale i de servicii ce se poate procura cu o unitate monetar. Rolul hotrtor n acest sens
revine nivelului i evoluiei preurilor i tarifelor.
Puterea de cumprare a banilor este direct proporional cu activitatea economic i invers
proporional cu masa monetar. n cazul n care ritmul de cretere a activitii economice depete ritmul de

1
cretere a masei monetare, puterea de cumprare a unitilor monetare crete, iar preurile se reduc, fapt ce
atrage dup sine creterea salariului real i a bunstrii n general. Dac dimpotriv, masa monetar crete ntrun ritm mai accelerat dect activitatea economic, preurile cresc iar puterea de cumprare a monedei scade.
Puterea de cumprare sau valoarea banilor depinde de numeroi factori economici i
extraeconomici. Factorul hotrtor l constituie starea economic. rile cu o economie puternic, modern,
eficient, cu cele mai mari producii medii pe locuitor, care realizeaz bunuri economice de o calitate
superioar, asigurnd populaiei un nivel de trai ridicat, au o moned cu putere de cumprare stabil

Coninutul i formele creditului


Creditul este o relaie economic prin care se realizeaz schimbul de bunuri prezente contra unor bunuri
viitoare; ntr-o alt definire, esena creditului o constituie schimbul a dou prestaii disociate n timp: bunuri
sau mijloace de plat n schimbul promisiunii sau al perspectivei de plat sau de rambursare. (Yves Bernard i
Jean-Claude Colli, Vocabular economic i financiar, Editura Humanitas, 1994, p. 144)
La baza creditului stau dou categorii importante de operaiuni:

acordarea de mprumuturi de bani unor persoane fizice i juridice, pentru o perioad determinat
de timp;

vnzarea de mrfuri sau prestarea de servicii, a cror plat urmeaz s se efectueze, la o dat
ulterioar numit scaden.
Principalele trsturi ale creditului sunt urmtoarele:
a) Este o relaie ce intervine ntre doi subieci i anume:
Creditorul, care acord creditul;
Debitorul care primete creditul, avnd obligaia de a-l restitui;
b) Rambursabilitatea, adic obligaia debitorului de a-i achita la scaden datoria;
c) Este purttor de dobnd
d) Creditul necesit o garanie real (material) sau personal.
Clasificarea creditului se face dup mai multe criterii i anume:
1. Din punct de vedere al formei n care se acord, creditul este de dou feluri i anume: credit
comercial i credit bancar.
a) Creditul comercial este creditul pe care i-l acord industriaii i comercianii, sub form de pli
amnate pentru mrfurile vndute. n acest caz ntre parteneri pot s intervin urmtoarele
instrumente de credit sau efecte de comer: a) biletul la ordin, prin care debitorul se angajeaz s
plteasc la scaden suma prevzut n acest nscris; b) cambie sau trat, prin care creditorul, numit
trgtor d dispoziie debitorului (numit tras) s plteasc la scaden unei a treia persoane numit
beneficiar valoarea nscris pe cambie, adic suma datorat de debitor pentru mrfurile cumprate
pe credit;
b) Creditul bancar reprezint un mprumut acordat de ctre banc ntreprinderilor particulare sau
publice, precum i persoanelor fizice.
2. Din punct de vedere al relaiilor pe care le implic, se disting:
a) Credit privat, acordat persoanelor fizice sau juridice particulare;
b) Credit public, acordat statului sau instituiilor publice.
3. Din punct de vedere al termenului de acordare, se disting:
a) credit pe termen scurt, cu scaden pn la 1 an;
b) credit pe termen mediu, cu scaden pn la 5 ani;
c) credit pe termen lung cu o durat de peste 5 ani.
4. Din punct de vedere al condiiilor de acordare, distingem:
a) credit personal acordat fr garanii materiale;
b) credit real ntemeiat pe o garanie (amanet, ipotec etc.).

1
5. Din punct de vedere al destinaie finale, distingem:
a) credit pentru producie, utilizat pentru producie i comer;
b) credit pentru consum, utilizat pentru achiziionarea unor bunuri de consum.
Bncile n economia de pia
Bncile au aprut din cele mai vechi timpuri, iar ntr-o form mai nou n republicile oraelor italiene.
Virgil Madgearu meniona n lucrrile sale c n secolul al XII-lea zarafii genovezi nu se ocupau numai cu
schimbul monedelor, ci primeau, de la particulari, depozite de bani pentru pstrare, acordau mprumuturi i
efectuau pli pe baza depozitelor.
Forma tipic de organizare bancar s-a consacrat, ns, prin crearea bncii din Amsterdam (1609) i a
Bncii Angliei (1694).
O dat cu dezvoltarea economiilor naionale s-au format diverse genuri de bnci: de depozit, de afaceri
(de investiii), de comer, ipotecare, de comer exterior etc., cu un grad mai important sau mai redus de
specializare. ntr-o anumit etap tendina spre specializare era mai dezvoltat, n prezent fiind intens
preocuparea pentru diversificarea serviciilor bancare i formarea unor bnci universale.
n fiecare ar cu economie de pia exist un sistem bancar dezvoltat. Exist, de asemenea bnci
internaionale: Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (B.I.R.D. Banca Reglementelor
Internaionale (B.R.I.), Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare (B.E.R.D.) .a.
Banca este o unitate economic special i complex care pe de o parte, gestioneaz o materie
prim deosebit banii- iar pe de alt parte joac un rol major n finanarea activitii economice prin
acordarea de credite i prin creaia monetar.
n prezent se disting dou tipuri de bnci:
a) banca central a fiecrei ri: Banca Angliei, Banca Franei, Sistemul Federal de Rezerve (F.E.D)
n S.U.A. .a.;
b) bnci comerciale.
Banca central este investit cu diferite funcii care pot diferi de la o ar la alta, dar, n general privesc:
emisiunea monetar, supravegherea ntregului sistem bancar, operaiuni pentru Trezoreria statului, influenarea
direct i indirect a volumului i costului creditului la nivel naional, administrarea rezervelor de aur i devize
ale statului. Atribuia esenial a bncii centrale este de a asigura echilibrul monetar i stabilitatea monedei
naionale.
Bncile comerciale desfoar activiti de intermediere financiar, efectund patru categorii principale
de operaiuni:
- operaiuni pasive, care constau n primirea de depozite spre pstrare i fructificare de la persoanele
juridice i fizice care dispun de lichiditi temporar disponibile;
- operaiuni active, constnd n utilizarea acestor sume pe cont propriu pentru acordarea de credite i
n alte operaiuni;
- deschiderea de conturi curente i prestarea de servicii de ncasri i pli pentru clienii titulari ai
acestor conturi;
- alte servicii i operaiuni financiare.
n Romnia, trecerea la economia de pia a nsemnat i restructurarea sistemului bancar pe principiile
acestei economii.
Dobnda
Dobnda, n sens larg, reprezint venitul sau remune-rarea unui capital. Dobnda reprezint suma de
bani pe care debitorul o datoreaz creditorului ca recompens pentru avantajul adus de creditul utilizat.
Mrimea dobnzii este evideniat cu ajutorul a doi indicatori: suma absolut a dobnzii (D) i rata
dobnzii expri-mat n procente (d).
Rata dobnzii este venitul anual, exprimat n procente, care este obinut fie ca remunerare pentru orice
mprumut bnesc, fie c este adus de o obligaiune sau orice alt valoare mobiliar.

1
Rata dobnzii se calculeaz ca raport ntre mrimea dobnzii totale i capitalul mprumutat.
D C d`

d `

D
100
C

Din punct de vedere al tehnicii de calcul, dobnda este de dou feluri i anume: simpl i compus.
a) Dobnda simpl se calculeaz numai asupra sumei mprumutate iniial. Exemplu: o banc acord un
credit de 50.000.000 lei pentru un an cu o rat a dobnzii de 20%. n acest caz:
D

C d ` 50.000.000 20

10.000.000lei
100
100

b) Dobnda compus se calculeaz n situaia n care creditul se acord pe o perioad mai mare de un
an, iar dobnda se capitalizeaz, urmnd s fie luat n calculul dobnzii mpreun cu suma iniial.
De exemplu, n cazul acordrii mprumutului anterior de 50.000.000 lei cu dobnda de 20%, pe termen
de 5 ani, dup primul an, creditul va fi format din 50.000.000 la care se adaug dobnda de 10.000.000, adic
60.000.000 lei.
n al doilea an se va obine dobnda de 12.000.000 lei, calculat astfel:
60.000.000 20
12.000.000 lei
100

n cazul dobnzii compuse, debitorul va trebui s plteasc creditorului la expirarea celor 5 ani o sum
total calculat astfel:
Sn = C(1+d)n
unde:
Sn = suma total ce va trebui pltit creditorului dup n ani;
d = rata dobnzii
n = timpul n ani pentru care se aloc creditul
Principalele forme ale ratei dobnzii n condiiile eco-nomiei de pia sunt urmtoarele:
a)
dobnda pe piaa monetar, care se aplic mpru-muturilor pe termen scurt pe care bncile le
contracteaz ntre ele sau cu Banca Central
b)
dobnda pe care o percep bncile pentru creditele acordate persoanelor fizice i juridice;
c)
dobnda pltit de bnci pentru depozitele persoa-nelor fizice i juridice;
d)
dobnda cuvenit obligaiunilor.
Mrimea ratei dobnzii este influenat de urmtorii factori:
raportul dintre cererea i oferta de capital. Creterea cererii atrage dup sine sporirea ratei dobnzii,
iar sporirea ofertei de moned duce la scderea ratei dobnzii;
inflaia acioneaz asupra ratei dobnzii n sensul creterii ei;
durata pentru care se acord creditul;
riscul pe care l comport i bonitatea (ncrederea) pe care o prezint debitorul;
tipul de credit (pentru consum, ipotecar etc.).
Piaa de capital
Conceptul i componentele

n activitatea economic se lucreaz cu bunuri (obiecte), care prin valorificare au proprietatea de a


genera venituri n viitor. Aceste bunuri se numesc active i se clasific n dou categorii: active fizice i active
financiare.

1
1. Activele fizice (reale) cuprind bunurile de capital fix (cldiri, echipamente, utilaje, suprafee de teren),
stocuri i rezerve de materiale etc., care prin introdu-cerea n circuitul economic aduc profit;
2. Activele financiare constau din depozite monetare i semimonetare (aciuni, obligaiuni, bonuri de
tezaur etc.), care confer deintorului anumite drepturi bneti: dobnzi, dividende, comisioane etc..
Activele financiare fac obiectul tranzaciilor pe o pia special numit piaa capitalului.
Piaa capitatului este piaa titlurilor de valoare (aci-uni, obligaiuni), prin intermediul crora sunt
atrase resursele bneti ale unor ageni economici pentru finanarea pe termen mijlociu i lung a altor ageni
economici.
Principalele componente ale pieei capitalului sunt urmtoarele:
1. Piaa aciunilor este prima i totodat cea mai important component a acestei piee.
Aciunea este o hrtie de valoare care dovedete participarea deintorului la formarea capitalului
societi pe aciuni, n virtutea creia primete o parte din profitul societii sub form de dividend. Aciunea
reprezint o parte (o fraciune) a capitalului social.
Aciunile se clasific dup diferite criterii i anume:
a) dup modul de individualizare se disting:
- aciuni nominative care poart pe ele numele, prenumele i domiciliul deintorului (acionarului);
- aciuni la purttor al cror beneficiar este cel ce le deine (nenominalizat).
b) Din punct de vedere al drepturilor conferite deintorului, se disting:
aciuni ordinare, care dau drepturi egale tuturor acionarilor, corespunztor cu numrul de
aciuni deinute.
aciuni privilegiate, care confer posesorilor unele drepturi pe care nu le au ceilali acionari.
Aciunile confer deintorilor urmtoarele drepturi:

dreptul de a obine o parte din profitul societii sub form de dividend, care variaz de la un an
la altul n funcie de rezultatele economico-financiare ale societii precum i de modul de
repartizare a profitului adoptat de societate. Deci aciunile sunt titluri cu venit variabil;

dreptul de a participa la luarea deciziilor referitoare la activitatea firmei, n funcie de numrul i


valoarea aciunilor;

dreptul de a obine o parte din capitalul societii n cazul in care acesta se lichideaz, dar i
obligaia de a suporta o parte din pierderi, n cazul n care societatea nregistreaz pierderi.
Aciunile sunt titluri negociabile, ele putnd fi vndute i cumprate la bursa de valori, la un
anumit pre, numit, cursul aciunii, care este determinat de raportul dintre cerere i ofert.
2. Piaa obligaiunilor este ca importan a doua component a pieei capitalurilor.
Obligaiunile sunt hrtii de valoare emise de unele societi comerciale sau instituii publice, care
primesc bani cu mprumut, avnd calitatea de debitori. n calitate de creditori apar posesorii obligaiunilor
numii obligatari. Emitenii de obligaiuni trebuie la scaden s rscumpere obligaiunile, iar la anumite
intervale s plteasc o dobnd, indiferent de rezultatele obinute prin folosirea mprumutului.
Obligaiunile, ca i aciunile, pot fi nominale sau la purttor.
Obligatiunea este un imprumut, supus circuitului de rambursare. Cu cat circuitul este mai mare, cu atat
dobanda va fi mai mare.
Trasaturile obligatiunilor:
Posesorii sunt denumiti obligatari si sunt creditori ai unitatii emitente
Este rambursabila, la scadenta sau in transe anuale egale sau inegale.
Este negociabile pana la scadenta, poate fi vanduta la bursa.
Durata de viata este determinate si fixate de la momentul emiterii
Venitul= dobanda fixa.
Piata primara a capitalurilor
Cuprinde totalitatea tranzactiilor a caror obiect il constituie titlurile de valoare sau nou emise.
Scopul urmarit il constituie formarea si cresterea capitalului necesar agentilor economici si / sau constituirea
unor resurse banesti la dispozitia statului.

1
Aceasta piata este servita de regula la banci sau alte institutii financiare care preiau sarcina plasarii actiunilor/
obligatiunilor nou emise contra unui commision. Uneori ele le achizitioneaza, in scop propriu, pentru a le
negocia si vinde ulterior realizand astfel tranzactii in scop speculativ, obtinand castiguri din diferenta de pret.
Pretul pe piata primara este ferm si egal cu valoarea nominala
Uneori obligatiunile se vand ca curs inferior valorii nominale pentru a mari cererea si cantitatea de
obligatiuni vandute, cand rata dobanzii bancare fata de cea a obligatiunilor este superioare . Rambursarea se
face la valoarea nominala.
Cererea de titluri de valoare pe piata primara este in functie de mai multe variabile:
1.
Venitul cumparatorilor si pretul de vanzare
2.
Randamentul banilor investiti in titluri comparate cu rata dobanzii bancare
3.
Riscul investitional
4.
Castigul obtinut din vanzarea titlurilor de valoare la bursa
Piaa primar este piaa pe care se vnd i se cumpr titlurile nou emise. Emitenii de titluri (vnztorii)
urmresc obinerea de capital bnesc, iar cumprtorii (posesorii de economii) urmresc plasarea economiilor,
devenind investitori.
Agenii economici care cumpr titluri de valoare pe termen lung sunt gospodriile (menajele),
ntreprinderile, casele de pensii i societile de asigurare. Preul la care se vnd titlurile se numete curs i este
un pre ferm egal cu valoarea nominal nscris pe titlu.
Piaa secundar a capitalurilor = este piaa pe care se vnd i se cumpr titlurile emise anterior.
Tranzaciile se efectueaz la bursa de valori sau n afara acesteia . Prile contractante (vnztorii i
cumprtorii de titluri) efectueaz tranzaciile prin intermediul agenilor de schimb numii brokeri. Brokerii
lucreaz din ordinul cumprtorilor i vnztorilor, iar pentru serviciile efectuate primesc un comision. Pe
aceast pia cursul se formeaz n funcie de cerere i ofert.
n economiile de pia moderne, piaa de capital ca i celelalte piee financiare joac un rol de seam i
prezint un interes major pentru macroeconomie.
1.
Asigur legtura ntre oferta de capitaluri (disponibile) i nevoile (cererea) de fonduri pentru
finanarea activitii ntreprinderilor pe termen lung.
2.
Piaa de capital mrete mobilitatea capitalurilor i lrgete paleta oportunitilor pentru
investitorii pe aceast pia, care au posibilitatea s schimbe mai uor plasamentele prin vnzarea
titlurilor deinute.
3.
Contribuie la mai buna gestionare a riscului pentru investitorii pe aceast pia. Pe de o parte,
pentru c reglementrile specifice acestei piee impun anumite obligaii celor care emit valori
mobiliare pe piaa de capital. Pe de alt parte, prin formele diverse de investire pe care le
promoveaz piaa de capital i celelalte piee financiare, cei care economisesc i urmresc
fructificarea optim a economiilor lor, i reduc riscul prin diversificarea activelor achiziio-nate i
deinute, potrivit regulii potrivit creia "activele compozite sunt mai puin riscante dect
componentele individuale".
Oferta de titluri de valoare, prin care vor s atrag investitori i fonduri provine de la societile
comerciale, de la bnci, colectivitile locale i de stat.
Cererea de asemenea titluri izvorte de la cei ce dispun de fonduri (economii) persoane fizice i
juridice i vor s investeasc.
Piaa de capital, ca i alte piee financiare, prezint unele trsturi.
n primul rnd, ea este deschis accesului tuturor celor care dispun de fonduri/economii mobilizabile,
dar pe aceast pia acioneaz profesioniti, ageni specializai, organizaii ale acestora i instituii
specializate.
n al doilea rnd, piaa de capital opereaz cu active cu un grad ridicat de standardizare, cu coninut i
caracteristici bine definite i recunoscute, fiind destinate afacerilor pe scar larg, derulate de profesioniti.
n al treilea rnd, piaa de capital este o pia deschis, caracterizat prin concuren liber, dar i
printr-un grad ridicat de reglementare n ceea ce privete regimul de funcionare.

1
n Romnia, aceste reglementri au fost adoptate n 1994, intrnd n vigoare n 1995, odat cu
nfiinarea (de fapt, renfiinarea) Bursei de Valori din Bucureti.
Instituiile. Cotaiile

Principalele instituii ale pieei capitalului sunt:


1. Comisia titlurilor de valoare s-a constituit n ara noastr n anul 1994 sub denumirea de
Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, avnd urmtoarele atribuii:

nregistrarea hrtiilor de valoare ce se emit pe piaa primar;

Atestarea instituiilor de brokeraj (mijlocitori), prin confirmarea persoanelor care pot ndeplini
funcia de broker, precum i a societilor de brokeraj;

Aprobarea funcionrii burselor de valori, precum i controlarea activitii acestora.


2. Societile de valori mobiliare (de brokeraj) sunt instituii private ale pieei financiare, deoarece prin
ele se face legtura dintre piaa primar i cea secundar. Aceste instituii funcioneaz la trei niveluri: brokerul
(agentul de burs), care este persoan fizic cu rolul de mijlocitor n circulaia hrtiilor de valoare; asociaia
de brokeri i casele de brokeraj.
3. Bursa de valori este o pia public organizat pentru a mijloci tranzaciile cu titluri de valoare pe
termen lung, emise de marile societi comerciale pe aciuni, precum i de ctre autoritile publice.
Cele mai importante burse de valori sunt cele de la New York, Londra, Paris, Frankfurt Tokyo.
Bursele de valori sunt organizate i funcioneaz ca societi comerciale pe aciuni private, publice sau
mixte. Organul de conducere operativ al bursei este Consiliul de conducere al bursei (format din reprezentani
alei ai acionarilor, emitenilor i salariailor), care este mputernicit cu organizarea i conducerea ntregii
activiti a bursei. Bursa de valori ndeplinete urmtoarele funcii:
a) plasarea economiilor agenilor economici n titluri de valoare i alimentarea pe aceast cale a
ntreprinderilor cu capitaluri;
b) finanarea trezoreriei publice prin vnzarea titlurilor publice;
c) asigur mobilitatea capitalurilor i posibilitatea schimbrii plasamentelor acionarilor.
Preul la care se vnd i se cumpr aciunile la bursa de valori se numete cursul aciunii
(cotaia). Mrimea cursului este influenat de cererea i oferta pentru valorile
respective, de situaia economico-financiar a ntreprinderii exprimat prin rata
profitului, de mrimea dividendului, respectiv a dobnzii pltite, precum i de
ali factori i anume: evoluia conjuncturii economice, factori politici interni i
internaionali.
Operaiunile la bursa de valori sunt de dou feluri: ope-raiuni la vedere i operaiuni la termen.
PIAA FOREI DE MUNC
I. Coninutul i trsturile
n condiiile economiei de pia integrarea oamenilor n activitatea economico-social i formarea
salariului ca venit sunt mijlocite de piaa forei de munc sau a muncii.
Piaa forei de munc este spaiul economic n care se ntlnesc, se confrunt i se negociaz cererea
de for de munc (reprezentat prin deintorii de capital) i oferta de for de munc (reprezentat prin
persoanele n vrst apte de munc).
Piaa forei de munc mai poate fi definit ca sistem al tranzaciilor care asigur, prin mecanisme
specifice nainte de toate prin intermediul negocierilor i al salariului echilibrarea ofertei i cererii de for
de munc.
Piaa muncii, ca pia derivat a celui mai important factor de producie munca este n legtur cu
celelalte piee. Pe de o parte, ea recepteaz semnalele de pe piaa bunurilor materiale i a serviciilor i ale pieei

1
de capital i este influ-enat de micarea acestora. Pe de alt parte, evoluia pieei muncii exercit influen
asupra celorlalte piee mai ales prin rezultatele negocierilor realizate i al nivelului veniturilor formate.
Piaa muncii ndeplinete funcii importante de ordin economic, social i educativ:
mijlocete alocarea resurselor de munc, pe sectoare i genuri de activitate n concordan cu
cererea de munc;
asigur unirea i combinarea celor doi factori de producie: munca i capitalul;
mijlocete formarea climatului de munc i furnizarea de informaii utile pentru orientarea
profesional.
Piaa forei de munc are dou particulariti:
a)
un grad mai ridicat de sensibilitatea la evoluia factorilor economici i social politici. Asigurarea
locurilor de munc, alegerea i exercitarea liber a profesiei reprezint n egal msur un act
economic i unul de justiie social, de echilibru economic i social;
b)
un grad mai ridicat de organizare i reglementare.
Piaa forei de munc nu este omogen, ci se compune din segmente pe domenii de activitate, zone
economice, meserii etc.
II. Cererea i oferta de munc
Cererea de munc este reprezentat prin volumul total de munc, respectiv, numrul total de oameni
necesar pentru acti-vitatea economico-social. Condiia esenial ca nevoia de munc s fie considerat ca cerere
de for de munc este salarizarea.
Cererea de munc reprezint, deci, nevoia de munc exprimat pe piaa muncii drept cerere de munc
salarizat; nu se cuprind n aceast categorie cei care lucreaz n gospodria proprie, femeile casnice, studenii,
militarii n termen i ali nesalariai.
Oferta de munc este reprezentat prin totalul resurselor de munc disponibil ntr-o perioad de timp
pentru angajare salariat. La un regim de munc dat, oferta de for de munc se exprim prin numrul celor ce
solicit un loc de munc salarizat, necuprinznd, deci, femeile ocupate n activiti casnice, elevii, studenii,
militarii n termen i nici pe cei ce nu doresc s se angajeze ca salariai deoarece dispun de resurse pentru
existen.
Oferta de munc reprezint o serie de particulariti care i pun amprenta asupra relaiilor i evoluiilor
de pe piaa muncii:
formarea resurselor de munc, i, deci a ofertei nu se subordoneaz numai legilor
pieei, ci i evoluiilor demografice, mrimea populaiei active fiind influenat ntr-o msur
important i de evoluia natalitii, mortalitii etc..
formarea ofertei de munc presupune un timp nde-lungat, necesar pentru
creterea i instruirea fiecrei generaii de oameni pn la vrsta de munc;
mobilitatea relativ redus a ofertei de munc, deoarece oamenii sunt stabilii ntrun anumit loc, i ntemeiaz o gospodrie i nu accept cu uurin schimbarea acestor condiii;
perisabilitatea ridicat a forei de munc i de aici, rigiditatea ridicat a ofertei de
munc, decurgnd din faptul c cel ce face oferta nu poate atepta, trebuie s i procure mijloace,
iar ceea ce nu s-a folosit ntr-o perioad nu mai poate fi recuperat;
purttorii forei de munc nu sunt numai ageni economici, care i ofer
capacitatea ca pe o marf i nici nu sunt formai numai n aceast calitate.
Mai trebuie menionat c cererea i oferta de munc nu sunt omogene; ele se compun din categorii i
grupuri neconcureniale sau puin concureniale i, de aceea, ele nu se pot substitui dect n anumite limite sau
sunt nesubstituibile.
Trebuie spus ns, c dei piaa forei de munc este imperfect, ea cunoate, totui, diferite forme de
concuren.
n perioada de tranziie la economia de pia, datorit restructurrilor i fenomenelor de criz care
decurg din acestea sau din ali factori, piaa forei de munc se caracterizeaz nainte de toate, prin presiunea

1
ofertei asupra cererii de for de munc, trstur care influeneaz negativ asupra utilizrii resurselor de
munc i veniturilor salariale.
Dicionar
Populaia ocupat civil - cuprinde totalitatea persoa-nelor care, n anul de referin, au desfurat o
activitate economico-social aductoare de venit, cu excepia cadrelor militare i a persoanelor asimilate
acestora (potrivit metodo-logiei balanei forei de munc).
Populaia ocupat cuprinde, conform metodologiei anchetei trimestriale asupra forei de munc n
gospodrii, toate persoanele de 15 ani i peste, care au desfurat o activitate economic sau social
productoare de bunuri materiale sau servicii de cel puin o or n perioada de referin (sptmna naintea
nregistrrii; pentru lucrtorii pe cont propriu i lucrtorii familiali neremunerai din agricultur, durata minim
este de 15 ore.
omerii conform criteriilor Biroului Internaional al Muncii (BIM) sunt persoanele de 15 ani i peste
care n perioada de referin ndeplinesc simultan urmtoarele condiii:
a) nu au loc de munc i nu desfoar o activitate n scopul obinerii unor venituri;
b) sunt n cutarea unui loc de munc;
c) sunt disponibile s nceap lucrul n urmtoarele 15 zile.
Statutul profesional reprezint situaia unor persoane ocupate, n funcie de modul de obinere a
veniturilor prin exercitarea unei activiti i anume: salariat, patron, lucrtor pe cont propriu, membru al unei
societi agricole sau al unei cooperative
Salariul
Conceptul

Salariul este un venit contractual primit n form bneasc, pentru munca depus de un salariat ntr-o
ntre-prindere sau instituie.
Privit ca rezultat al unei tranzacii de pia, salariul a fost interpretat de-a lungul timpului fie ca plat
pentru munc sau pentru nchirierea forei de munc, fie ca pre al forei de munc, n care situaie el urmeaz
aceleai legi cu preul oricrei mrfi.
Pentru ntreprinztorul care l pltete salariul este un cost, o component a costului total al unui bunmarf, a crui pondere n acest cost total difer de la o ntreprindere la alta i de la o ramur la alta, n funcie
de specificul produciei, de tehnicitatea acesteia i de productivitatea muncii.
Din dubla ipostaz n care se afl realitatea economic venit pentru salariat i cost pentru
ntreprinztor rezult concluzii importante pentru activitatea economico-social:
mrimea salariului depinde att de munca prestat de salariat, ct i de rezultatele obinute, de
mrimea i calitatea produciei obinute;
formarea salariului nu este ferit de contradicii, de tensiuni, a cror rezolvare implic negocieri
reale ntre parteneri;
mrimea concret a salariului pentru fiecare salariat se determin cel mai bine la nivelul fiecrei
ntreprinderi.
Ca venit bnesc, salariul are mai multe componente, care se realizeaz printr-un sistem de prghii i
instrumente ce definesc mpreun sistemul de salarizare.
a)
Componenta principal o reprezint salariul de baz sau de ncadrare, care se stabilete pentru
fiecare salariat n funcie de calificare i competena sa, de munca pe care o efectueaz, de
complexitatea lucr-rilor, de importana muncii, de gradul de asiduitate i contiinciozitate n
activitate;
b)
Adaosurile i sporurile care se acord n raport de rezultatele obinute n munc, de condiiile n
care aceasta se desfoar i, dup caz, n funcie de vechimea n munc;
c)
sistemul de salarizare cuprinde i garaniile sala-riale, care pot mbrca forme diferite: salariul
minim pe economie stabilit de autoriti, indexrile salariale pentru compensare integral sau parial
a creterii preurilor, precum i plile efectuate n caz de reducere a activitii i disponibilizare a
salariailor.

1
Din punct de vedere al originii sau al sursei i rolului su distingem dou forme de salariu:
a) salariul de randament, care se pltete n funcie de munc i randamentul n munc;
b) salariul social, care se acord de ctre societate anumitor categorii de salariai sau numai anumitor
grupuri ale acestora, care se confrunt cu dificulti mari, cum sunt accidentele de munc, bolile
profe-sionale, omajul etc.
Din punct de vedere al modului de stabilire i atribuire se formeaz salariul individual form
principal primit de fiecare salariat i salariul colectiv care se determin i se atribuie n sum global tuturor
salariailor unei ntreprinderi sub form de participare la rezultatele activitii, la profit sau prin alte faciliti.
Salarizarea se realizeaz n mai multe forme sau sisteme:
Salarizare n regie sau dup timpul lucrat;
Salarizare n acord sau cu bucata, n care drepturile bneti se stabilesc cu ajutorul unor tarife pe
produs sau operaii;
Sistem mixt de salarizare n care se mpletesc elemente ale celor dou forme.
Legislaia domeniului (muncii) stabilete anumite principii care stau la baza salarizrii:
Primul dintre acestea este egalitatea salariului la munc egal, care exclude discriminrile n salarizare pe baz de sex sau ras. Principiul La munc egal salariu egal a fost enunat n
Declaraia universal a drepturilor omului, adoptat la Adunarea General a ONU la 10
decembrie 1948.
Un alt principiu l reprezint diferenierea salariilor ntre persoane innd seama de urmtorii
factori: gradul de calificare, aptitudinile i calitile fiec-ruia, caracterul muncii (grea, foarte
grea, uoar) i condiiile de munc mediu toxic, subteran, temperaturi ridicate, rspunderea n
munc .a.
Practica economio-social a impus concluzia c mri-mea salariului i diferenierile salariale trebuie s
asigure totdeauna stimulentele necesare pentru ridicarea gradului de pregtire i a contribuiei oamenilor la
rezultatele activitii din ntreprinderea sau instituia n care lucreaz.
Salariul difer de la o firm la alta, n funcie de nivelul i eficiena activitii, de politica salarial a
firmelor, de gradul de organizare a micrii sindicale i de negociere cu patronatul, de legislaia muncii etc..
Pe termen lung, mrimea salariului are tendina de cre-tere. La baza acestei tendine se afl, pe
de o parte, creterea cerinelor i cheltuielilor de calificare, transport, cultur, locu-in, odihn, iar pe
de alt parte, creterea productivitii muncii i, n general, a nivelului de dezvoltare economico-social.
Primul din aceti factori determin necesitatea, iar cel de-al doilea creeaz posibilitatea creterii salariilor.Din
punct de vedere al salariului este important nu numai creterea salariului nominal, ci i a celui real.
Salariul nominal i salariul real

Salariul nominal este suma de bani pe care o primete salariatul pentru munca depus. Salariul real
reprezint cantitatea de bunuri materiale i servicii care pot fi sau sunt achiziionate cu banii astfel obinui.
Nivelul i evoluia salariului real depind de doi factori eseniali:
a) mrimea i evoluia salariului nominal;
b) nivelul i evoluia preurilor i tarifelor la bunurile-marf i servicii. n raport cu primul factor,
nivelul salariului real este direct proporional, iar n raport cu nivelul preurilor i tarifelor salariul
real evolueaz n raport invers proporional.
Formula de calcul este:
SR

SN
P

unde: SN salariul nominal;


P preurile i tarifele.

Evoluia salariului real n raport cu cel nominal se determin ca raport ntre indicele salariului nominal
(ISN) i indicele mediul al preurilor i serviciilor (IP).
Indicelesalariuluireal

ISN
IP

Atunci cnd indicele salariului nominal net crete mai repede dect indicele preurilor de vnzare cu
amnuntul (preurile de consum) salariul real crete, dar nu n aceeai proporie cu salariul nominal. n cazul
creterii mai accentuate a preurilor de consum n raport cu salariul nominal, salariul real se reduce.
Inflaia
Conceptul de inflaie

Inflaia este un fenomen economico-social complex al epocii noastre, care afecteaz n proporii diferite
multe ri. Inflaia reprezint un dezechilibru de ansamblu al economiei ntre masa monetar i volumul
produciei de bunuri i servicii, nsoit de dou tendine majore i anume: creterea generalizat a preurilor i
scderea puterii de cumprare a banilor.
Nu orice cretere a preurilor este o cretere inflaio-nist. Astfel creterea sezonier a preurilor la
anumite produse naintea srbtorilor nu este o cretere inflaionist.
Creterea inflaionist prezint o serie de caracteristici i anume:
este o cretere general, neuniform i neegal a preurilor la diferitele grupuri de mrfuri;
este o cretere de durat, i nu un fenomen conjunctural;
este o cretere cumulativ, creterea preurilor unor produse antrennd n lan i creterea preurilor
celorlalte produse;
creterea preurilor prezint i aspecte economico-sociale patologice, afectnd condiiile de via ale
categoriilor sociale cu venituri fixe.
Din punct de vedere al ordinii de mrime, inflaia este de mai multe feluri i anume:
a)
Inflaia trtoare (latent), caracterizat printr-o cretere medie anual a preurilor de 3-4%,
care duce la creterea lent a preurilor, fr zguduiri economice;
b)
Inflaia moderat, n care preurile cresc cu 5-10%;
c)
Inflaia galopant, n care preurile cresc anual cu peste 20%, provocnd dezechilibre
economice i sociale;
d)
Hiperinflaia este forma cea mai periculoas a inflaiei, n care preurile cresc la intervale
scurte de timp, antrennd dezechilibre generale n economia naional cu efecte sociale dureroase
pentru majori-tatea populaiei.
Pentru fostele ri socialiste aflate n tranziie la economia de pia, aprecierea inflaiei se face prin
corelarea dinamicii inflaiei cu unii indicatori de exprimare a dinamicii macroeconomice. Dup acest criteriu
se disting: creterea economic neinflaionist, creterea economic inflaionist, stagflaia i slumpflaia.
Stagflaia caracterizeaz acea stare a economiei n care inflaia coexist cu absena creterii economice,
cu stagnarea sau chiar scderea produciei.
Slumpflaia este expresia coexistenei inflaiei galo-pante cu recesiunea economic, cu scderea
important a produciei.
Cauzele inflaiei

Inflaia ca fenomen complex are cauze multiple:


1) Cauza monetar a inflaiei const n faptul c la baza creterii preurilor, st creterea excesiv a
masei monetare n raport cu cantitatea de mrfuri existent pe pia.
Creterea masei monetare este cauzat de:

emisiunea de moned fr legtur cu cerinele economiei reale ale circulaiei mrfurilor

crearea de moned scriptural de ctre bnci fr legtur cu economia real;

creterea vitezei de rotaie a masei monetare, anticiprile monetare.


2) Dezechilibrul dintre cerere i ofert, creterea cererii i rigiditatea ofertei.
Excesul cererii n raport cu oferta are multiple surse i anume:

excesul cererii de consum a populaiei care poate proveni fie din tezaurizare (economisire), fie
din creterea salariilor fr o cretere corespunztoare a productivitii muncii;
excesul cererii de stat, care provine din cheltuielile bugetare, care constituie o premis a
inflaiei;
creterea necontrolat a cheltuielilor publice, finan-ate, dintr-un buget deficitar.

3) Inflaia prin costuri. Principalii factori care deter-min creterea costurilor i implicit creterea
preurilor sunt urmtorii:

sporirea de ctre stat a sarcinilor fiscale ale ntre-prinderilor n scopul obinerii de venituri
destinate acoperirii cheltuielilor publice;

creterea salariului mediu ca rezultat al presiunii salariailor i sindicatelor n condiiile n care


indicele salariului mediu, este superior indicelui productivitii muncii;

creterea preurilor la produsele importate, n special a preurilor la materii prime, combustibil,


energie, care se repercuteaz n costul produciei interne .a.
Consecinele inflaiei i politici antiinflaioniste

Consecinele inflaiei, cunoscute i sub denumirea generic de costuri, sunt negative att pentru
populaie ct i pentru societate, deoarece:

n primul rnd, creterea inflaionist a preurilor determin reducerea puterii de cumprare a


salaria-ilor i mai ales a oamenilor cu venituri fixe;

n al doilea rnd, prin devalorizarea banilor pe care o antreneaz, inflaia provoac modificri
n com-portamentul agenilor economici, alimentnd ten-dinele speculative, devaloriznd
economiile acumulate i descurajnd investiiile productive.

n al treilea rnd, inflaia accentueaz scderea pu-terii de cumprare a monedei naionale n


raport cu alte monede.

n al patrulea rnd, ea mrete cheltuielile publice i dezorganizeaz finanele rii.


Lupta mpotriva inflaiei constituie o problem major a politicii economice.
n perioada postbelic au fost definite i folosite urm-toarele strategii de lupt mpotriva inflaiei: n
rile dezvoltate cu economie de pia: nghearea preurilor; nghearea veniturilor i cheltuielilor publice
din bugetul statului etc..
Din analiza teoriilor i practicilor de pn acum se desprind urmtoarele concluzii:
1) n primul rnd inflaia trebuie abordat totdea-una n contextul istorico-social dat al fiecrei
ri i perioade. Ca urmare, inflaia nu poate fi abordat dup modelul economiilor dezvoltate, n care structurile produciei materiale, precum i mecanismele economiei de pia sunt aezate printr-o evoluie ndelungat,
iar comporta-mentul agenilor economici este adaptat la mecanismele economiei de pia.
2) n al doilea rnd, dat fiind aceast trstur lupta contra inflaiei nu se poate rezuma la prghii
monetare, ci trebuie s aib la baz redresarea produciei de bunuri i servicii i refacerea echilibrului
material i de pia cererea i oferta global. n aceast abordare lupta contra inflaiei se duce att la nivel
macro-social de ctre autoritile guverna-mentale, ct i la nivel micro-social de ctre ntreprinderi.
3) n al treilea rnd, lupta contra inflaiei, implic o politic monetar, de credit i fiscal
echilibrat, sntoas, care s ncurajeze i s stimuleze producia, agenii economici, dar care s asigure
i echilibrele necesare n economie.
Msurile antiinflaioniste pot fi grupate n dou categorii i anume:
1.
Prima msur privete protecia mpotriva sc-derii puterii de cumprare i cuprinde
ndeosebi, indexarea salariilor i altor forme de venituri, (pen-sii, burse etc.), prin care se urmrete
acoperirea total sau parial, a creterii preurilor prin sporuri de venituri.
n aceast categorie de msuri se mai cuprind i creterea dobnzilor pentru economiile pstrate la
instituiile financiare, subvenionarea preurilor la unele produse de mare consum i de strict necesitate etc..

1
2.

A doua grup de msuri trebuie s urmreasc refacerea echilibrului economic,


creterea i diver-sificarea produciei de bunuri i servicii, creterea productivitii muncii i
ntrirea concurenei. Numai n acest fel se pot ataca rdcinile fenomenului inflaionist.
Lupta mpotriva fenomenului inflaionist trebuie cana-lizat n patru direcii i anume: politica
monetar, politica valutar, politica bugetar i politica bancar.
a) Politica monetar.
Obiectivul final al politicii antiinflaioniste este realizarea stabilitii relative a puterii de cumprare a
monedei naionale. Ea presupune:

eliminarea tendinei de cretere a masei monetare fr justificare economic;

realizarea unui echilibru ntre cererea solvabil i posibilitile de producie pentru piaa
intern;

politic fiscal care s sprijine iniiativele sntoase ale productorilor i s combat practicile
ilicite;

reducerea omajului i restrngerea masei monetare canalizate spre consumul neproductiv.


b) Politica valutar. Liberalizarea cursului valutar i stabilitatea lui n funcie de cererea i oferta de
valut, implic existena unei rezerve valutare corespunztoare prin exporturi active i competitive, precum i
prin credite externe destinate interveniilor stabilizatoare.
c) i d) Politica bugetar i politica bancar, trebuie astfel corelate, nct s contribuie la restabilirea
echilibrului monetar, prin reducerea deficitului bugetar i printr-o politic de credite flexibil, care s asigure
lichiditi pentru agenii economici i s previn totodat emisiunea excedentar de mas monetar, reducerea
i prevenirea blocajelor, promovarea ordinii i disciplinei n acordarea creditelor i efectuarea plilor.
omajul
Definiia omajului

Definirea omajului a fost o problem mult dezbtut n literatura economic. omajul apare ca
rezultat al dezechili-brului dintre cererea de munc (numrul locurilor de munc existente) i oferta de
munc (numrul celor care caut de lucru).
De regul, sunt considerai omeri persoanele care fac parte din categoria populaiei active
disponibile i care dei doresc s lucreze, nu gsesc un loc de munc. Definiia cea mai frecvent pe care o
dau specialitii omerului este urmtoarea: orice persoan care caut un loc de munc remunerat i care
nu are un asemenea loc de munc n mod curent.
O larg rspndire o are i definiia dat omajului de ctre Biroul Internaional al Muncii
organizaie din Sistemul Naiunilor Unite care elaboreaz statistici, studii i analize pe problemele muncii,
potrivit creia este omer orice per-soan care are mai mult de 15 ani i ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii:

este apt de munc;

nu are loc de munc;

este disponibil pentru o munc salarial;

caut un loc de munc.


Dei formuleaz indicii mai concrete i mai clare, nici aceast definiie nu elimin riscul de a lsa in
afara omerilor anumite persoane care nu muncesc, dar care ar dori s o fac.
ncercnd o caracterizare a fenomenului, se poate spune c omajul reprezint o stare negativ a
economiei, carac-terizat printr-un dezechilibru important al pieei muncii prin care oferta de for de
munc este mai mare dect cererea de for de munc din partea agenilor economici.
Nivelul i formele omajului

1
1) Nivelul omajului se caracterizeaz prin intermediul a doi indicatori i anume: nivel absolut i nivel
relativ
a)
b)

Nivelul absolut al omajului exprim n mrimi absolute numrul omerilor


Nivelul relativ al omajului se determin ca rat a omajului, calculat ca raport dintre
numrul omerilor i populaia activ disponibil.
2) Intensitatea cu care se manifest omajul. Din punct de vedere al intensitii, omajul este de
dou feluri:
a)
omaj total care presupune pierderea locului de munc i ncetarea total a activitii;
b)
omaj parial, adic diminuarea activitii depuse cu scderea duratei sptmnii de
lucru i n mod corespunztor scderea salariului.
3) Durata omajului, reprezint timpul scurs din momentul pierderii locului de munc pn la reluarea
activitii.
4) Structura (componena) omajului se face pe vrste, calificare, domenii de activitate, nivel de
instruire, sex etc.
5) Formele omajului.
Se disting mai multe forme de omaj, n funcie de cauzele care l genereaz i anume:
a)
omajul ciclic (conjunctural) se formeaz ca urmare a reducerii activitii economice, n
timpul fazelor de criz (depresiune).
b)
omajul structural este determinat de modificrile care au loc n structura economiei pe
activiti, ramuri i subramuri.
c)
omajul tehnologic apare ca rezultat al nlocuirii unor tehnologii vechi cu altele noi i prin
restrngerea locurilor de munc n urma reorganizrii ntreprinderii.
d)
omajul sezonier este ntlnit n anumite profesiuni n agricultur, construcii, lucrri publice
etc.
e)
omajul fricional corespunde perioadei necesare trecerii de la o munc la alt munc, sau
pentru cutarea primului loc de munc.

Cauzele i implicaiile omajului

Formarea omajului reprezint un proces complex, care cuprinde dou laturi:


a)
pierderea locurilor de munc de ctre o parte a populaiei;
b)
creterea ofertei de munc, n condiiile n care cere-rea de munc nu se modific n mod
corespunztor.
Nivelul i evoluia omajului depinde de fazele ciclului, dimensiunile cele mai ridicate ntlnindu-se n
fazele descen-dente, de recesiune i stagnare. Nivelul omajului difer de la o ar la alta, n funcie de
numeroi factori, i mai ales de caracterul i trsturile creterii economice.
Principalii factori care conduc la formarea oma-jului sunt urmtorii:
a)
insuficiena creterii economice, sau reducerea acesteia n diferite faze ale ciclului economic;
b)
restructurrile i conversiunea economic, sub influena diferiilor factori, mai ales a
schimbrilor n tehnica i tehnologia de producie, n structura de ramur i teritorial a produciei;
c)
apariia unor noi contingente (generaii) pe piaa muncii n condiiile n care cererea de locuri
de munc se situeaz sub nivelul ofertei;
d)
solicitrile de locuri de munc din partea unor persoane de vrsta a doua, care se decid s-i
ofere munca pe pia.
omajul are implicaii negative, nefaste economice, sociale i umane care nu pot fi ignorate. Aceste
consecine se concretizeaz n costurile omajului, care sunt suportate de indivizi, economie i societate.
Pentru persoanele care devin omeri, omajul are aspecte dramatice de ordin material i moral.
omerii au veniturile cu mult sub salariul normal, iar posibilitile de consum pentru familiile afectate de

1
omaj sunt substanial reduse. n plus, statutul de omer afecteaz material i populaia activ, care trebuie s
contribuie material la ajutorarea omerilor.
Pentru economie i societate omajul are ca rezultat:

Inutilizarea unei pri din principala avuie (resur-sele de munc ale rii), fapt ce se
repercuteaz negativ asupra volumului produciei, produsului naional brut, salariilor i profitului.

Existena omajului diminueaz veniturile bugetare (din impozite i taxe), iar diminuarea
veniturilor atrage dup sine diminuarea volumului cheltuielilor bugetare.

Existena omajului sporete cheltuielile statului pentru plata ajutorului de omaj, funcionarea
ofici-ilor de plasare a celor disponibilizai, recalificarea omerilor etc.
Msuri de combatere a omajului

omajul ridic numeroase probleme economice i sociale att pe termen scurt, ct i pe termen mediu i
lung.
A) Pe termen scurt se pune problema asigurrii unor venituri minime pentru cei afectai, ceea ce se
realizeaz prin ajutorul sau indemnizaia de omaj.
Ajutorul de omaj se calculeaz n mod difereniat, pe categorii de salariai i vechimea n munc,
avndu-se n vedere salariul minim pe economie, indexat, sau ultimul salariu tarifar lunar avut indexat.
Garantarea ajutorului de omaj constituie o preocupare permanent a guvernelor, organizaiilor
sindicale i profesio-nale din toate rile. Ajutorul de omaj nu poate nltura ns omajul, ci se impun msuri
(politici) pentru diminuarea omajului.
B) Msurile pentru diminuarea omajului se grupeaz n trei categorii: msuri care privesc direct pe
omeri, msuri care privesc populaia ocupat, alte msuri.
a) Din prima categorie de msuri fac parte:

aciunile pentru pregtirea, calificarea i orientarea celor care caut un loc de munc, sau pentru
reintegrarea celor eliberai din diferite ramuri ca urmare a restructurrilor tehnologice i economice;

investiiile pentru crearea de noi locuri de munc i prin nfiinarea unor ntreprinderi sau
activiti noi.
b) Msurile care privesc populaia ocupat au ca drept scop pe de o parte s previn creterea
omajului iar pe de alt parte s diminueze nivelul omajului existent.
Astfel de msuri sunt: reducerea duratei sptmnii de lucru, scderea vrstei de pensionare,
prelungirea duratei colaritii obligatorii, extinderea locurilor de munc cu pro-gram redus, orientarea
profesional a tinerilor spre domeniile cele mai dinamice ale activitilor economico-sociale etc.