Sunteți pe pagina 1din 9

Prezenta la vot, ierarhie judete (dupa nr.

votati)
Judet
Nr liste Prezenti Procent prezenta
677.14
PRAHOVA
3 322.221
25,86%
716.43
IAI
0 314.334
25,70%
630.30
CONSTANA
4 301.074
23,35%
602.19
CLUJ
3 282.043
36,56%
583.60
DOLJ
3 275.333
31,83%
602.06
BACU
8 263.853
17,57%
616.39
TIMI
5 262.805
34,54%
540.65
ARGE
4 258.529
27,97%
580.65
SUCEAVA
6 255.283
24,82%
517.73
BRAOV
0 242.772
24,66%
522.22
GALAI
5 224.890
26,39%
505.16
BIHOR
6 214.146
28,37%
472.53
NEAM
4 206.902
19,30%
433.65
DMBOVIA
4 206.683
27,53%
380.44
OLT
9 189.147
26,08%
482.54
MURE
5 185.052
27,20%
398.53
BUZU
7 182.840
27,98%
399.54
HUNEDOARA
3 180.307
20,31%
376.57
SIBIU
9 176.920
20,57%
428.36
MARAMURE
2 172.176
39,36%
402.78
SECTOR 3
3
167.209
30,00%
338.35
VLCEA
0 164.758
26,78%
363.61
BOTOANI
3 164.185
22,11%
ILFOV
304.66 163.065
32,43%

SECTOR 6
ARAD
TELEORMAN
VASLUI
SECTOR 2
VRANCEA
GORJ
ALBA
BRILA
SECTOR 4
BISTRIANSUD
SATU MARE
MEHEDINI
CLRAI
CARA-SEVERIN
SECTOR 1
SECTOR 5
GIURGIU
IALOMIA
TULCEA
SLAJ
HARGHITA
COVASNA

7
333.14
3
392.91
3
331.85
6
375.82
2
320.59
4
318.29
2
304.35
6
317.05
2
303.00
2
274.09
4
261.89
5
317.50
9
239.93
5
258.25
6
276.59
7
208.13
6
249.05
6
228.54
6
237.31
0
202.45
8
200.18
3
270.22
5
184.21
2

161.131

30,98%

159.728

32,23%

158.971

22,55%

155.181

22,72%

149.454

30,36%

142.100

22,78%

141.714

30,65%

140.077

27,90%

130.984

22,98%

126.288

32,33%

117.010

27,32%

116.323

33,52%

113.600

25,85%

113.037

26,93%

109.454

25,42%

107.106

30,18%

104.787

32,61%

104.494

27,58%

94.532

29,09%

85.918

25,51%

84.542

28,29%

83.063
59.450

5,13%
17,76%

Cresteri prezenta la vot, fata de turul 1 (in procente)


Judet
Nr liste Prezenti Diferenta

prezenta turul 2
fata de turul 1
MARAMURE
CLUJ
SATU MARE
SECTOR 5
TIMI
ARAD
SECTOR 4
GORJ
DOLJ
SLAJ
SECTOR 2
IALOMIA
SECTOR 3
SECTOR 6
BIHOR
BUZU
ILFOV
ARGE
GIURGIU
BISTRIANSUD
MURE
ALBA
DMBOVIA
VLCEA

428.36
2
602.19
3
317.50
9
249.05
6
616.39
5
392.91
3
274.09
4
304.35
6
583.60
3
200.18
3
320.59
4
237.31
0
402.78
3
333.14
3
505.16
6
398.53
7
304.66
7
540.65
4
228.54
6
261.89
5
482.54
5
317.05
2
433.65
4
338.35
0

172.176

39,32%

282.043

35,25%

116.323

33,70%

104.787

32,31%

262.805

31,40%

159.728

31,12%

126.288

31,01%

141.714

30,43%

275.333

30,05%

84.542

30,05%

149.454

28,79%

94.532

28,74%

167.209

28,58%

161.131

28,47%

214.146

27,74%

182.840

27,58%

163.065

27,53%

258.529

27,50%

104.494

27,27%

117.010

27,19%

185.052

27,10%

140.077

26,95%

206.683

26,93%

164.758

26,57%

PRAHOVA
GALAI
CLRAI
SECTOR 1
OLT
TULCEA
CARA-SEVERIN
SUCEAVA
IAI
MEHEDINI
BRAOV
BRILA
VASLUI
CONSTANA
VRANCEA
TELEORMAN
BOTOANI
HUNEDOARA
SIBIU
COVASNA
NEAM
BACU
HARGHITA

677.14
3
522.22
5
258.25
6
208.13
6
380.44
9
202.45
8
276.59
7
580.65
6
716.43
0
239.93
5
517.73
0
303.00
2
375.82
2
630.30
4
318.29
2
331.85
6
363.61
3
399.54
3
376.57
9
184.21
2
472.53
4
602.06
8
270.22
5

322.221

25,72%

224.890

25,56%

113.037

25,39%

107.106

25,29%

189.147

24,96%

85.918

24,71%

109.454

24,60%

255.283

24,41%

314.334

24,20%

113.600

23,87%

242.772

23,31%

130.984

23,02%

155.181

22,56%

301.074

22,38%

142.100

22,25%

158.971

22,02%

164.185

21,38%

180.307

20,13%

176.920

19,75%

59.450

19,70%

206.902

18,83%

263.853

17,38%

83.063

5,02%

Ierarhie judete dupa vot pe LISTE SUPLIMENTARE (nr votanti)


Judete
Liste
Nr votanti pe Procent LS
Electorale LS
din Liste

electorale
CLUJ
TIMI
ILFOV
IAI
DOLJ
PRAHOVA
OLT
CONSTANA
BRAOV
ARGE
BIHOR
BACU
SECTOR 6
DMBOVIA
VLCEA
SUCEAVA
TELEORMAN
SIBIU
SECTOR 3
MEHEDINI
MURE
SECTOR 1
NEAM
GIURGIU
BUZU
GALAI
GORJ
ARAD
SECTOR 2
CLRAI
HUNEDOARA
VRANCEA
VASLUI
ALBA
SECTOR 4
MARAMURE
BOTOANI
CARA-SEVERIN
SECTOR 5
SLAJ
BISTRIA-NSUD
IALOMIA
TULCEA
SATU MARE
BRILA
HARGHITA

602.193
616.395
304.667
716.430
583.603
677.143
380.449
630.304
517.730
540.654
505.166
602.068
333.143
433.654
338.350
580.656
331.856
376.579
402.783
239.935
482.545
208.136
472.534
228.546
398.537
522.225
304.356
392.913
320.594
258.256
399.543
318.292
375.822
317.052
274.094
428.362
363.613
276.597
249.056
200.183
261.895
237.310
202.458
317.509
303.002
270.225

41.809
36.887
34.957
34.375
31.528
26.639
25.956
23.989
23.712
22.535
21.617
21.108
19.515
19.371
18.825
17.957
17.536
17.508
17.376
16.567
16.279
15.902
15.645
15.591
15.509
15.393
15.259
14.992
14.967
14.723
14.455
13.375
12.916
11.974
11.560
11.504
11.420
10.614
9.508
9.160
8.927
8.821
8.464
8.316
7.367
5.591

42,39%
51,42%
49,95%
34,36%
39,33%
25,51%
31,12%
34,17%
35,00%
28,20%
34,00%
16,61%
51,46%
26,50%
24,88%
25,85%
21,54%
26,49%
43,95%
34,86%
27,66%
59,12%
20,04%
29,51%
22,85%
29,72%
31,36%
39,73%
42,07%
32,74%
19,89%
23,27%
21,19%
29,27%
46,09%
36,48%
22,13%
25,67%
35,95%
15,73%
21,64%
28,34%
31,65%
27,47%
19,93%
11,00%

COVASNA

184.212

5.149

12,94%

Ierahie judete dupa cresterea votului pe LS fata de turul 1 (procente)


Judete
Cresteri
procentuale vot
pe LS fata de
turul 1
SECTOR 1
59,12%
SECTOR 6
51,46%
TIMI
51,42%
ILFOV
49,95%
SECTOR 4
46,09%
SECTOR 3
43,95%
CLUJ
42,39%
SECTOR 2
42,07%
ARAD
39,73%
DOLJ
39,33%
MARAMURE
36,48%
SECTOR 5
35,95%
BRAOV
35,00%
MEHEDINI
34,86%
IAI
34,36%
CONSTANA
34,17%
BIHOR
34,00%
CLRAI
32,74%
TULCEA
31,65%
GORJ
31,36%
OLT
31,12%
GALAI
29,72%
GIURGIU
29,51%
ALBA
29,27%
IALOMIA
28,34%
ARGE
28,20%
MURE
27,66%
SATU MARE
27,47%
DMBOVIA
26,50%
SIBIU
26,49%
SUCEAVA
25,85%
CARA-SEVERIN
25,67%
PRAHOVA
25,51%
VLCEA
24,88%
VRANCEA
23,27%
BUZU
22,85%
BOTOANI
22,13%
BISTRIA-NSUD
21,64%
TELEORMAN
21,54%
VASLUI
21,19%
NEAM
20,04%

BRILA
HUNEDOARA
BACU
SLAJ
COVASNA
HARGHITA

19,93%
19,89%
16,61%
15,73%
12,94%
11,00%

Ierarhie judete dupa vot la URNE MOBILE (nr votanti)


Judete
Liste
Nr
Procent UM
Electorale votanti din Liste
UM
electorale
DOLJ
583.603
4.658
99,14%
PRAHOVA
677.143
2.874
46,04%
IAI
716.430
2.857
108,69%
TIMI
616.395
2.824
135,73%
GALAI
522.225
2.821
91,00%
CLUJ
602.193
2.620
75,37%
BOTOANI
363.613
2.429
94,01%
BUZU
398.537
2.340
155,18%
ALBA
317.052
2.316
97,61%
VRANCEA
318.292
2.310
55,98%
TELEORMAN
331.856
2.310
82,03%
BACU
602.068
2.195
56,79%
HUNEDOARA
399.543
2.190
38,87%
ARAD
392.913
2.172
61,97%
CONSTANA
630.304
2.169
38,24%
BIHOR
505.166
2.083
29,46%
OLT
380.449
2.061
60,76%
MEHEDINI
239.935
2.022
57,85%
DMBOVIA
433.654
1.880
181,44%
BISTRIA-NSUD
261.895
1.874
76,79%
BRAOV
517.730
1.855
78,71%
SECTOR 5
249.056
1.850
31,11%
ILFOV
304.667
1.839
126,48%
MARAMURE
428.362
1.631
68,32%
MURE
482.545
1.607
32,81%
SATU MARE
317.509
1.606
58,07%
GIURGIU
228.546
1.543
25,65%
VASLUI
375.822
1.503
60,23%
CARA-SEVERIN
276.597
1.439
118,69%
IALOMIA
237.310
1.381
61,33%
GORJ
304.356
1.299
44,65%
ARGE
540.654
1.293
247,58%
SECTOR 2
320.594
1.215
91,34%
SUCEAVA
580.656
1.205
164,25%
SLAJ
200.183
1.186
27,66%
SIBIU
376.579
1.184
54,77%
NEAM
472.534
1.161
169,37%

SECTOR 1
BRILA
CLRAI
TULCEA
SECTOR 4
VLCEA
HARGHITA
COVASNA
SECTOR 3
SECTOR 6

208.136
303.002
258.256
202.458
274.094
338.350
270.225
184.212
402.783
333.143

1.153
1.115
1.067
799
785
781
650
538
348
304

181,91%
40,96%
164,76%
42,68%
41,95%
294,44%
-20,73%
-46,79%
18,77%
126,87%

Ierahie judete dupa cresterea votului cu URNA MOBILA fata de turul 1 (in procente)
Judete
Cresteri procentuale vot
pe UM fata de turul 1
VLCEA
294,44%
ARGE
247,58%
SECTOR 1
181,91%
DMBOVIA
181,44%
NEAM
169,37%
CLRAI
164,76%
SUCEAVA
164,25%
BUZU
155,18%
TIMI
135,73%
SECTOR 6
126,87%
ILFOV
126,48%
CARA-SEVERIN
118,69%
IAI
108,69%
DOLJ
99,14%
ALBA
97,61%
BOTOANI
94,01%
SECTOR 2
91,34%
GALAI
91,00%
TELEORMAN
82,03%
BRAOV
78,71%
BISTRIA-NSUD
76,79%
CLUJ
75,37%
MARAMURE
68,32%
ARAD
61,97%
IALOMIA
61,33%
OLT
60,76%
VASLUI
60,23%
SATU MARE
58,07%
MEHEDINI
57,85%
BACU
56,79%
VRANCEA
55,98%
SIBIU
54,77%
PRAHOVA
46,04%

GORJ
TULCEA
SECTOR 4
BRILA
HUNEDOARA
CONSTANA
MURE
SECTOR 5
BIHOR
SLAJ
GIURGIU
SECTOR 3
HARGHITA
COVASNA

44,65%
42,68%
41,95%
40,96%
38,87%
38,24%
32,81%
31,11%
29,46%
27,66%
25,65%
18,77%
-20,73%
-46,79%