Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

I DE CERTIFICARE A BILANULUI CONTABIL


ncheiat astzi ................
la .............................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul
social n (localitatea) ....................., str. ......................................... nr. ........................., bloc ............,
scara ..........., etaj ........., apartament ........, jude/sector ......................................., nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului .............................................., sub nr. ..................... din .................................., cod
fiscal nr. ..................................... din ................................., avnd contul
nr. ..............................................., deschis la ................................................, reprezentat
de ..........................., cu funcia de .............................., n calitate de prestator, pe de o parte, i
sau
)
1.1. D* ............................................................................., domiciliat n .............................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ................................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... n
(localitatea) ..................................................... sector/jude ...................................................., fiul
lui .................................................... i al ..................................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria ................... nr. ......................., eliberat de ................................, cod numeric
personal ......................................................................, n calitate de prestator, pe de o parte, i
1.2. S.C. ......................................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ........................, str. ................................................ nr. ..............., bloc ..........,
scara ..........., etaj ........., apartament .........., jude/sector ......................................., nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului ................................................, sub nr. ...................
din .........................................., cod fiscal nr. ................................. din ............................., avnd contul
nr. .................................................., deschis la ............................................., reprezentat
de ............................., cu funcia de .........................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2. Asociaia/Fundaia ........................................................................................................................, cu
sediul n (localitatea) ............................................, str. .................................... nr. ................., bloc ......,
scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/jude ................................................., nregistrat n
registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ..............................................
din ..................................., a Tribunalului .............................., codul fiscal nr. .............................
din ........................, avnd contul nr. ......................, deschis la ............................., reprezentat
de ........................., cu funcia de ............................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2. ntreprinderea/Asociaia ..............................................................................................................., cu sediul
n (localitatea) ............................................., str. ............................. nr. .........., bloc ..........., scara ........,
etaj ........, apartament ........., sector/jude ................................................, posesoarea autorizaiei
nr. ................. din .................., eliberat de Primria ............................, codul fiscal
nr. ....................................... din ............................, avnd contul nr. ...................................., deschis
la ......................................., reprezentat de ........................................................., cu funcia
de .............................................................................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2. (numele i prenumele) ............................................ cu sediul n (localitatea) ...............................,
str. ................................................ nr. ........... bloc ......, scara ........, etaj ......., apartament ........,
sector/jude ..................................., posesorul autorizaiei nr. .......................................................
din ................................, eliberat de Primria ..........................., codul fiscal nr. ........................
din ................................, avnd contul nr. ................................... deschis la ................................
persoan fizic autorizat s desfoare activiti independente, n calitate de beneficiar, pe de alt
parte,
sau
1.2. D .......................................................................... domiciliat n ....................................................,
str. .................................................. nr. ........, bloc ....., scara ......., etaj ........, apartament ........,
sector/jude ..........................., nscut la data de (ziua, luna, anul) .............................................. n
(localitatea) ............................., sector/jude ............................., fiul lui ................................... i
al ............................, posesorul buletinului/crii de identitate seria .......... numrul .......................,
eliberat de ............................... la data de ......................., cod numeric personal ......................, n

calitate de beneficiar, pe de alt parte,


au convenit s ncheie prezentul contract de audit financiar i de certificare a bilanului contabil n baza
Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor
autorizai, aprobat prin Legea nr. 42/1995, modificat ulterior, cu respectarea urmtoarelor clauze:
___________________
*) Se mai nscrie, n plus, meniunea: "... nscris n Tabloul Corpului Experilor i Contabililor
Autorizai din Romnia cu certificat/carnet de membru nr. ......./.......... (se anexeaz n xerocopie
certificatul/carnetul de membru i chitana de plat a cotizaiei anuale).
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul, n calitate de auditor, se oblig s procedeze la examinarea profesional sistematic a
activitilor financiar-contabile i la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelitii imaginii date de
conturile anuale ale societii (bilan, cont de profit i pierdere inclusiv anexe).
2.2. n scopul ameliorrii calitii i urmririi informaiilor financiar-contabile, auditul se va aplica n cursul
anului, la principaleIe ase conturi ale activitii unitii patrimoniale, i anume:
a) cumprrile;
b) vnzrile;
c) imobilizrile;
d) stocurile;
e) trezoreria;
f) fluxul de numerar.
)
2.3. Opiniile auditorului* cu privire la conturile anuale vor fi prezentate n "Raportul de audit" i se vor sprijini
pe rezultatele activitii desfurate n cursul anului, prezentate n anexe, din care nu pot lipsi referiri
concrete cu privire la:
a) operaiile legate de nregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu al
regiei;
b) inventarierea patrimoniului i modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum i cuprinderea
rezultatului inventarierii n bilanul anual;
c) organizarea gestiunilor de valori materiale, precum i a evidenelor analitice i sintetice a
elementelor patrimoniale;
d) inerea la zi a contabilitii;
e) preluarea corect n balana de verificare a datelor din conturile sintetice i concordana dintre
contabilitatea sintetic i cea analitic;
f) ntocmirea bilanului contabil pe baza balanei de verificare a conturilor sintetice i respectarea
normelor metodologice cu privire la ntocmirea acestuia i a anexelor sale;
g) evaluarea patrimoniului n conformitate cu reglementrile legale n vigoare;
h) ntocmirea contului de profit i pierdere pe baza datelor din contabilitatea perioadei de raportare;
i) stabilirea, n conformitate cu dispoziiile legale, a profitului net i punctul de vedere referitor la
destinaia acestuia, propuse de consiliul de administraie (administratorul societii);
j) situaia creditelor i a altor mprumuturi ale unitii patrimoniale i garantarea acestora;
k) propuneri de msuri, pentru a fi avute n vedere de consiliul de administraie (administrator) sau
de adunarea general a asociailor ori a acionarilor.
2.4. Rezervele, precum i refuzul de certificare a conturilor vor fi, n prealabil, notificate conducerii societii,
cu artarea motivelor i a mrimii impactului asupra conturilor, cu menionarea explicaiilor i/sau
observaiilor primite.
___________________
*) Opiniile auditorului pot fi prezentate n rapoarte intermediare pe fiecare ciclu - n cursul anului.
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Prestatorul se oblig:
a) s asigure deplin confidenialitate tuturor lucrrilor;
b) s predea raportul n termen de .......................... de la ncheierea prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se oblig:
a) s plteasc prestatorului un onorariu de (n cifre i litere) .............................................. n
numerar/prin virament bancar n contul indicat la cap. I din prezentul contract, pe baz de stat de
plat/factur fiscal;
b) s asigure condiiile necesare pentru realizarea lucrrilor i prestaiilor i s pun la dispoziia
prestatorului toate informaiile i documentele necesare.
IV. CLAUZE FINALE
)
4.1. Lucrrile de audit financiar i de certificare a bilanului contabil se vor executa de:*

4.2. Prezentul contract s-a. ncheiat n ...........exemplare, .din care un exemplar rmne la beneficiar, un
exemplar la prestator, iar un exemplar se depune la Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai
din Romnia - Filiala .................... .
PRESTATOR
BENEFICIAR
_______________
*) n cazurile n care lucrarea se execut de o societate de expertiz, se nscriu toi experii care
particip la ea cu: numele i prenumele, domiciliul, telefonul i profesia, pentru fiecare.

S-ar putea să vă placă și