Sunteți pe pagina 1din 171

M TO lL l

P IS m W J

KOMSHHSTTl

Volum ilustrat
de
NEBOIA ROSICI

ALESE
Antologie, cuvnt nainte,
note i bibliografie
de
G IU S E P P E N A V A R R A

CUVNT

NAINTE

EPIGRAMA este o specie relativ tin r n con


tex tu l litera tu rii noastre. Ea s-a ivit, n chip spora
dic, pe la nceputul secolului X IX , ca urm are a
expansiunii exercitate de lite ra tu ra francez n ce
lelalte ri europene. La vrem ea de atunci i chiar
cu m ult nainte, epigram a nflorise n F ran a, ea
fiind m briat de celebriti litera re ale acestei
ri. C hiar i scrierile grecilor i latinilor, prim ii i
m arii m aetri ai epigram ei, ne-au parvenit, la un
mod s-i spunem m ai popularizator, tot p rin in te r
m ediul crii franceze. Este greit acea teorie
potriv it creia epigram a rom neasc ar descinde
d in tr-u n eventual m ariaj al epigram ei latine cu strig tu ra popular. Din epigram a latin s-au in sp irat
foarte p u ini autori, unul d in tre acetia putnd fi
um anistul Nicolaus O lahus (1493 1568), realizato
ru l ctorva epigram e rem arcabile. In ce privete
strig tu ra popular, ea a evoluat, n sensul unei
accepiuni oreneti, pe linia rvaului de plcint,
subspecie pe d rep t neacceptat de litera tu r , dato
rit caracterului su prim itiv. Se poate spune aa
dar, c epigram a rom neasc si trage prim ele seve
din m ai vrstnica sa rud/ f ra n o & ^ r
.jin
trlm deosebit de bogat rf tradiii culturle?'*iUL

Cum am inteam , pe la nceputul secolului XIX,


epigram a i an u n prezena 'n scrierile unor autori
rom ni. Iancu Vcrescu, A lexandru H risoverghi,
A nton P ann, C onstantin Blcescu, G rigore A lexandrescu i alii, scriu epigram e fr p reten ii de
perfeciune sau de originalitate. n 1861 apare o
crticic de N. T. O ranu, in titu la t Ilutrii contim purani, cu su b titlu l satire i epigram e politice.
D ar chiar i ceea ce autorul denum ea epigram e, tot
nite oarecari poezii satirice erau, ele fiind caracte
rizate p rin lungim i i m ecanism e im proprii speciei
de concentraie spaial i spiritual, care este epi
gram a. O pt ani m ai trziu, n 1869, este e d ita t vo
lum ul Ielile gram e i epigram e politice, sem nat
de O companie de glum ei, pseudonim n spatele
cruia s-ar p rea c se ascunde poetul D im itrie Bo
lintineanu *. D in cele 200 de epigram e cuprinse n
pagini, peste 130 m brac haina de catren sau de
distih, prefigurndu-se astfel form a definitiv a epi
gram ei contem porane. D ar, dei acest volum re p re
zint actul de natere al crii de epigram rom
* Mult vrem e s-a presupus c acest volum ar fi o culegere
colectiv i nu o lucrare de autor, prerea fiind influenat
de acel pseudonim colectiv O com panie de glum ei. Dart
n ediia postum de P oezii de Bolintineanu (Ed. Socec,
1877), anume n prefa, se afl un indice al tuturor lucr
rilor publicate de poet n tim pul vieii, indice care cuprinde
i volum ul de epigrame. Titlul este specificat i n Istoria
literaturii rom neti de la origine pin n zilele noastre
de prof. Gh. Carda (1939 p. 266), n Istoria literaturii
romne de la origini pin n prezen t de George Clinescu
(Fundaia pentru literatur i arit, 1941 nota bibliogra
fic aferent cap. Rom anticii m acabri i exotici, p. 898),
precum i n O pere de Bolintineanu, voi. I, ediiie ngrijit
de Teodor Vrgolici (Ed. Minerva, 1981 p. LXXVIII).

neasc, i el este trib u ta r epigram ei de im port, unele


d in tre m aterialele cuprinse fiind traduceri i lo
calizri.
O dat cu ivirea n arena litera r a lui A lexandru
M acedonski, epigram a poate fi socotit o specie de
sine sttto are n lite ra tu ra noastr. M acedonski este
autorul ctorva zeci de epigram e, unele d in tre ele
fiind dem ne de antologii. De fapt, M acedonski este
p u rt to ru l de cuvnt al unei generaii eliberate. In
dependena naional fiind obinut, scriitorii ncep
s fie preocupai de ceea ce se petrecea n u n tru l
hotarelor rii. D in acest m otiv epigram a prolife
reaz, avnd la nceput u n caracter strict politic,
aria sa de aciune tinznd spre diversificare cu civa
ani m ai trziu. E ste perioada cnd epigram a apare
n creaia unor scriitori consacrai, p rin tre acetia
figurnd, a l tu ri de M acedonski Em inescu i Caragiale.
n sfrit, to t n acel tim p apar i epigram itii
propriu-zii. F inele de secol X IX este m arcat de
publicrile unor cri de epigram e sem nate de G iorda'no, R adu D. R osetti, Ion Ionescu-Q uintus i Vero,
num e de rezonan ale speciei, care p u n bazele tra
diiei epigram atice rom neti. De acum , editarea
volum elor de epigram e se face cu o oarecare frec
ven, dem onstrndu-se astfel c i n acest dom eniu
al lite ra tu rii sau poate m ai ales n acesta snt
m uli chem ai, p u in i alei. D intre cei p u in i,
pe lng cei m ai sus am in tii, se disting a li m aetri
ai speciei : Vasile Bogrea, Const. C. Briescu, V alen
tin Bude, Cridim , A lexandru Gh. D oinaru, Sofronie
Ivanovici, t. Ivanovici-T ereniu, I. Gr. P erieeanu,
George R anetti, Const. R ule, D. Sim ionescu-Sim icel,
7

Teleor i alii. T otodat sint editate destule volume


sterpe, sem nate de veleitari, existena lor fiind de
n a tu r s discrediteze aceast specie fragil i cu
sta tu t oscilant.
A nul 1925 m archeaz un m om ent im portant n
istoricul epigram ei rom neti. In acest an se public
Epigrame de C incinat Pavelescu, Epigrame i epi
tafuri (postum) de Ion I. Pavelescu i S tih u ri i ep i
grame de Giordano, tre i volum e de referin , ultim ul
fiind ns supus unor rem iniscene de m anier spe
cific veacului trecut. n continuare sn t consacrai
autori ca I. St. Bogza, N. Crevedia, Florin Iordchescu, Dion M ardan, Tudor M inescu, M ircea P a
velescu, A urelian Punescu, Ion I. Mioc, Ion Pena,
Leonida S ecreeanu i alii, dar ca o figur cu totul
ap arte se desprinde Al. O. Teodoreanu, ilu stru l Ps
torel, personaj a l crui m it persist i astzi, e
drept, m ai m ult n lum ea scriitoriceasc.
O dat cu aruncarea rii n rzboi, epigram a,
ca i alte specii literare, in tr n tr-o degringolad
din care i va reveni cu greu, peste m uli ani, mai
precis, dup 1965. Este perioada n care dou g ru
p ri de entuziati nfiineaz la Tim ioara i la B ucu
reti, cenaclul R idendo i respectiv C lubul epigram itilor C incinat Pavelescu. Epigram a i afl loc
n paginile u n o r publicaii, apar volum e colective
i de autor, au loc ntln iri ale epigram itilor cu
publicul. C atrenul cu poant este a d o p tat ca o arm
critic n d rep tat m potriva tare lo r om eneti p er
petue, ca i n contra strilor de fap t neconform e
cu legile scrise i nescrise ale ornduirii noastre so
cialiste, aportul epigram ei fiind 'n acest sens rep a
rato riu , n tru ct, dato rit conciziei speciei, obiectivul
este fix at i criticat fr dubiu.
8

O antologie, Epigram iti rom ni de ieri i de azi


(1975), ng rijit de N. Crevedia, arunc m ai m ult
p riviri retrospective, ea constituind o reeditare adu
git i revzut a antologiilor publicate n 1933 i
1934 de ctre N. Crevedia i A. C. Calotescu-Neicu.
R evirim entul epigram atic este consem nat i de o alt
antologie, de aceast dat exclusiv contem poran,
Dansul sbiilor (1975). Alte dou antologii, am bele
consistente, Epigram iti rom ni de azi (1979), alc
tu it de M ircea Trifu, D um itru M unteanu, G iuseppe
N avarra i George Z araf u, precum i Cadene epi
gramatice (1979), a p ru t sub n g rijirea lui M. T rifu,
fixeaz cu senteniozitate resurecia speciei. n fine,
antologia Epigram iti cu sau fr voia lor (1983),
alctuit de G. N avarra i G. Z arafu, vine p e n tru a
dem onstra c mai toate num ele de elit ale litera
tu rii rom ne au cochetat cu epigram a.
Antologia de fa i propune un specific a p arte
n rap o rt cu cele enum erate m ai sus, anum e, cu
prinderea doar a unui singur catren din creaia
fiecrui epigram ist. Paradoxal, dar procedeul este
pe de o parte inechitabil, ia r pe de alta, dem ocra
tic. Inechitabil, deoarece l plaseaz pe au to ru l con
sacrat, pe picior de egalitate cu cel cruia nu i-a
reu it dect o singur epigram n ntreaga sa ca
rie r . Dem ocratic, tocm ai p e n tru c ofer categoriei
la urm am intite, ansa, altfel imposibil, de a fi
gura n tr-o antologie. A adar paginile ce urm eaz
i nm nuncheaz pe toi autorii rom ni din toate
tim purile, bineneles, doar pe cei care au realizat
n tr-o via, cel p uin o epigram cu caracter anto
logic. Selecia a fost fcut n baza unui criteriu
9

inspirat de o sentin a lui Al. O. Teodoreanu : Nu


exist volum de epigrame. Exist numai una sau
dou epigrame care au servit de pretext pentru ti
prirea unui volum. i nc . . . *. Astfel, chiar dac
nu ntotdeauna am reuit depistarea acelei epigrame-nucleu, la care se refer spusele lui Pstorel,
credem c prea departe de ea nu ne-am aflat. Ori
cum, antologia constituie, sperm, un rezum at atr
gtor i expresiv al unei activiti literare devenit
tradiional n ara noastr. Desigur, ultim ul cuvnt
l are cititorul, arbitrul suprem, cruia i consacrm
aceast ntreprindere de loc facil. l invitm s se
pronune.
Giuseppe NAVARRA

* Epigrama, an I, nr. 1, decembrie 1938, p. 3.


10

Nu-s filozof, nu-s nici istoric,


Nici doctor din Paris sau Bonn,
Ci pur i simplu un bufon
Ca bietul Yorik.

i ca bufon tot una-mi este


De m-o-ngropa cnd am s mor,
La Bellu sau la Elsinor . . .
Cu toate-aceste,
Cnd rs i plnset au s tac
i nsumi eu voi putrezi
Tot m i-ar fi dulce ntr-o zi
Atuncea, dac

Vreun filozof, sau vreun istoric


Privindu-mi tidva cu regret,
Ar exclama ca alt Hamlet :
Srmane Yorik !
t.| O. IOSIF i Diiffitrie ANGHE,
^NGHEfi
(Din Caleidoscopul lu i A . Mir ea)

r . ..M O iv iO A

Lui Al. Clenciu

Cnd l vd sosind pe Clenciu


mi arunc ct colo trenciu,
Fiindc tiu c n-o s plou
Cu vreo epigram nou !
1979

Ion ACSAN

U nui pictor nceptor

ntre tine i Rembrandt,


Un contrast mi vine-n g'nd :
El e pictorul flamand,
Tu eti pictorul flmnd ! . ..
1939

Dumitru Ioan ALBO t A

Unei cititoare pasionate

Se cunoate dup cri


C faci deseori lectur :
Snt n foarte multe pri
Mzglite cu untur.
1933

A l. C. ALDEA

12

Prostia

Privind fr-ncetare
Prostia omeneasc,
De lung urt cuprins,
Eternitatea casc.
1875

Vasile ALECSANDRI

Pe m orm ntul unui butor

M obsed gndul fix


C-n Infern e adm irabil. . .
ns, ca lichid potabil,
Ai doar apele din Stix 1 !
1939

Alexandru ALTENLIU

T ru fa ilo r

tia snt nite bolizi


Care-n lume strlucesc . . .
Par mrei, par i solizi,
Ct vreme nu pleznesc.
1909

AMARGO

V n u i prst

Intre capul tu i luna


E o diferen doar :
Luna e-n eclips rar,
Capul tu ntotdeauna.
1905

N. ANGHELEANU

Unui orator

Cnd ascult al tu discurs,


Ii spun drept c m uimete
N-am nimic de re g re ta t. . .
Nici mcar c se sfrete.
1886

George ANGHELESCU

Zical

Dac n-ai btrn, s-l cumperi,


Zice o zical sacr
Ce nu cred c se aplic
Unde-i vorba despre soacr !
1941

Anton ANGHELUA

14

Unei dudui

Eti atta de suav,


C la via de n-a ine,
N-a mai cumpra otrav,
Ci te-a sruta pe tine.
1939

Ion P. ANTONESCU

Celui care fuge de rspundere

ncerci s scapi, precum se vede,


Cum cat struul s dispar . . .
ndreptit, lumea crede
C et i . . . doar ce-a rmas afar !
1972

Ilie APOSTOLESCU

U nui talent neneles

Chiar dac plou, dac ninge,


i poart crucea solitar,
Cu zece tomuri sub meninge
i-o epigram sub . . . tipar.

19

Ion A RCA

15

Unui los

Biatului, crescndu-i coama,


Ar vrea s-o lege-ntr-o codi
tiind de ani mai muli c mama
Dorea s aib i-o . . . feti.
1974

Ion ARCUDEANU

A m icul

Are-o fire minunat


Strlucitul meu amic ;
Nu refuz niciodat,
ns nici nu d nimic.
Tudor ARGHEZI

Palavragiul

Ins ce-alege-un subiect


i-l dezbate cu-nfocare,
nchiznd un cerc perfect
Chiar la punctul de plecare.
1980

Sin ARION
16

Uneia

Ce ciudat ! Aceast fat


Cu un trup ce te-nfioar,
A rmas nem ritat . . .
Pentru-a nu tiu cta oar !
IMS

Ioan ARNDT

Unui plagiator

Fiu al operelor tale,


Poate-i fi de-acu-nainte :
Pn-acuma, deocamdat,
L-ale altor eti printe !
Constantin BACALBAA

Epitaf unui vntor

Stingher, uitat n col retras,


De ani i ani l ine huma ;
Doar iepurii n care-a tras
Snt fericii. Triesc i-acuma !

im

N ico la e B A D E A

17

Unui los

Biatului, crescndu-i coama,


Ar vrea s-o lege-ntr-o codi
tiind de ani mai muli c mama
Dorea s aib i-o . . . feti.
1974

Ion ARCUDEANU

A m icul

Are-o fire minunat


Strlucitul meu amic ;
Nu refuz niciodat,
ns nici nu d nimic.
Tudor ARGHEZI

Palavragiul

Ins ce-alege-un subiect


i-l dezbate cu-nfocare,
nchiznd un cerc perfect
Chiar la punctul de plecare.
1080

S in ARION
16

Uneia

Ce ciudat ! Aceast fat


Cu un trup ce te-nfioar,
A rmas nem ritat . . .
Pentru-a nu tiu cta oar !
198*

Ioan ARNDT

Unui plagiator

Fiu al operelor tale,


Poate-i fi de-acu-nainte :
Pn-acuma, deocamdat,
L-ale altor eti printe !
Constantin BACALBAA

Epitaf unui vlntor

Stingher, uitat n col retras,


De ani i ani l ine huma ;
Doar iepurii n care-a tras
Snt fericii. Triesc i-acuma !

im

N ico la e B A D E A

17

La moartea unui actor

Soaa i cu mama mare


Suspinau ling sicriu :
Cel de sus s-i dea iertare,
C ta le n t. :. e prea trziu.
1965

tefan BALACI

Epitaf

Btrnii spun c nu se poate


n via s le ai pe toate ;
Doar lui, moneag cu prul sur,
Nu i-a lipsit nici un cusur.
1832

Ion H. BARBU

La nunta unui poet 5

La nunta ta cu-attea bucurii,


Toi cititorii ne-am gndit a-i cere
Vreo patru sptmni s nu mai scrii,
S-avem i n o i .. . lun de miere.
1938

Pompiliu BARBU
18

G hinion

Cnd i-am cerut odat mna,


Inti m-a refuzat, pgna,
Dar, insistnd, m-a acceptat
Acum regret c-am insistat !
1939

Alexandru BATURESCU

Unui profesor de astronomie

N-ai telescop i nici lunete,


Dar cumptul tu nu i-1 pierzi :
Ii dai cu capul de perete
i vd elevii stele . . . verzi.
1139

N. BARBULESCU

Cineva m i-a spus e stnt taciturn

C snt tcut, o tiu prea bine


i nici nu pot altfel s fiu ;
Ce vrei s-i spun ? Minciuni nu tiu
i adevruri snt puine.
1939

Zaharia BARS AN

l r i pe tu b m in i

Mi-s foarte dragi librarii, dar


Un gnd necrutor m-apas
S pot striga i nu-n zadar :
De-acum . . . cu crile pe mas !
197

Adrian BECHERETB

Pe ttrad

Am ntlnit o fat dulce,


Incnttoare, dar distrat.
Prea c-i gata s se culce,
Att era de dezbrcat !
1979

fiorin BEIU

Unuia care vrea s se nsoare

Socru-su, pensionar,
i mai d iubitei fete,
Zestre, ceasul de perete ;
Dar el vrea . . . de buzunar.
IM G

Claudlu BEJ AN

21

Unui poet

Amicu-i duce-ncet, ncet,


Un trai de treburi frm ntat ;
n timpul liber e poet.
(Noroc c-i venic ocupat.)
1975

Gbeorghe BELE1

Epigrama

Nici sunete de harf, nici clavir.


Surs tios dar nu o ltrtur.
S fie toate spuse cu msur,
Cci versul e satiric nu satir.
1973

P avel BELLU

Epitaf

Ce folos c-a fost un nume


i o for, mai-nainte .. .
A m urit uitat de lume,
Fiindc lumea-1 ine minte . . .
193S

Sac BERARI^

22

M inunea seeolului

Minunea, iat, s-a-ntm plat :


Un prost sadea s-a vindecat !
Dar muli se-ntreab : n ce fel
Prostia a scpat de el ? !
1982

C om eliu BERBENTE

Pasrea Phoenix

Cnd o s-i moar soacra, cic,


De-ar fi s-o-ngroape chiar n drum,
El n-o s-o ard, c-i e fric
S nu se nasc i a r . . . din scrum !
1940

Gh. BERDAN

Nunt cu dar

A cunoscut ntreg oraul


Ba, pn chiar i suburbanii
Un mire ce-i gsise naul
In
socrul ce-a fugit
cu banii !
197

Corin BIANII

23

Poezie i proz

I-am spus : Ce tonuri m inunate ! . . .


m i pare cerul un pastel ! . . .
Ea mi-a rspuns : Da, ai dreptate,
Mi-a face-o rochie la fel !
1941

Alexandru BILCIURESCU

Unui fabricant de biseuii

Cnd cucerete-o fat, tipul


Prin fel de fel de exhibiii
El i iubete fetei chipul,
Ea i iubete biscuiii !
1943

Artur BLASCIOC

Unor soi cu diferene m ari de virste

Nu-i o alt motivare


C-mpreun inei p a s u l:
El i druie ce are,
Tu-i asiguri parastasul.
1979

Valentin B L E O A N C A

24

Edilitar

Au maini la ndemin
i ne scap de gunoi
De trei ori pe sptmn,
Deci din dou-n dou joi !
1979

Mircea BOGDAN

Unui poet eare m tot ntreab dae i-am eitit cartea

Nici un pcat n-am svrit


C opul nu i l-am citit ;
Poate-o s-o fac, dar snt dispus
S-l cumpr de la pre redus.
197

Maliu BOGOE

Unui pelerin tiinific

L-am revzut, ntors din Roma :


Pea domol, clipind din gene
i-am neles c sfnta lene
Intact i-a pstrat aroma.
1926

Vasile BOGREA

25

Fem eilor

Femei ce-n cale mi-ai ieit,


Spre ce limanuri m-ai fi dus,
De v spuneam cnd v-am iubit,
De v iubeam, cnd v-am tot spus ?
1939

I. St. BOGZA

D reptul la dragosta

Eti btrn, bade Ioane,


C abia mai sprijini bta,
Dar te uii dup codane . . .
Cum, nepoate, nici atta ?
1979

tefan BOITAN

Lia vrea a-mi fi soie,


Eu nu voi, cci e btrn.
Mai btrn ea s fie,
I-a da poate a mea mn.
1869

Dimitrie BOLINTINEANTT

86

Unui m aestru

Tu zburzi pe nspumate creste,


Iar eu pe-aproape de n mo l . . .
Regret, nu pot pluti, maestre,
N-am stilul tu frumos . . . . i gol.
1981

loan BOLOCAN

La moartea palavragiului

Lume mult n ograd


Curioas ca oricnd
Se nghesuie s vad
Cum i ade l u i . . . tcnd.

1M0

Lala BOLOCAN

Pe m o rm intul snobului

ntristarea lui adnc


Poate de acolo vine,
C nu tie bine nc
Unde st i lng cine.
1#76

Apollo B0LOHAN

28

Ciubucarul

E cinstit i exigent,
Dar nevasta-1 face-atent
i atta-1 ciclete,
C srmanul om .. . primete !
1983

George BOSSUN

Unui astronom amator

Vrea s-i cumpere lunet


S observe o comet
Care, dup cum tim noi,
ade la etajul doi.
1963

lorica BOU

Unuia care-i btea joc de chelia mea

Da, am chelie-ntr-adevr,
i-nghit acest al soartei hap ;
Vezi, eu am cap i nu am pr,
Iar tu ai pr i nu ai cap.
1940

I. Al. BRAN-LEMENY

29

Unei cochete

V ai! Capul mi-am pierdut !, a zis


Cnd a greit ntia oar . . .
Probabil c l-a regsit
Cci s-a grbit s-l piard iar ! . . .
1913

Constantin C. BRIESCU

Unui elev

Nici matematica nu-i grea,


In cazul cnd te ii de ea,
Dar ]iu-i uoar nici o carte,
Dac te ii de ea . . . departe.
1963

Gk. BREHARU

Sinceritate

Eu, care te-nelam cndva,


De a'i voi fi supusul tu,
C-s vinovat i-mi pare ru .. .
(Pe-atunci, spun sincer, nu-mi prea !)
1979

P a v e i B UC A

Unui poet

La vrsta dumitale de acum,


Poei celebri nu aveau VOLUM,
n timp ce dumneata, cu mare-alai,
Scoi trei pe an . . . i tot nu-1 ai !
1973

Valeriu BUCUROIU

Unui reform ator al lim bii

Toate vorbele uzate


Vrea din nou s le boteze :
El nu prinde-o fat-n brae,
Ci o-nchide-n paranteze.
1905

Valentin BUDE

C trtificare

Pe mormntu-i, un erete
A scpat un ou bizar ;
Admirabil pecete
Pe-un destin de ginar.
1976

G heorghe B U L IG A
31

Unei vduve

S-ncerc s-i recomand un schit,


Adesea, doamn, m-ai rugat ;
Un altul nu-i mai nimerit
Ca braele unui brbat.
1940

St. S. BURADA

Unor fete vistoare

O, fetelor, virtutea nu e
Dect un nger ce v suie
Deasupra lumii de pcate . . .
n care-apoi, cdei mai toate . . .
1910

N. BURLANESCU-ALIN

Unui demagog

M urdria deranjeaz,
Supr i polueaz,
Are grave consecine .. .
Zise el, mncnd semine.
1978

Gheorghe BUITJ

32

Unui avocat, fost magistrat

Ai prsit m agistratura ? . . .
De m ult i ea te prsea !
mbriezi avocatura ?
. . . Dar nu te-mbrieaz ea !
1921

Constantin BPZDUGAN

Epigrama

Patru versuri cit mai scurte :


Trei i fac un pic de curte,
Iar al patrulea, cu haz,
Te ciupete de obraz !
1976

Virgil CACINSCHI

Pe Dunre de-ar curs vin . . . 4

O, ar fi fenomenal !
Mai m ult ca-n literatur,
Pstorel pe litoral
Ar umbla din gur-n gur !
1940

Ion CALBOHEANU

S o '

Sistem

L-am ntrebat pe-un cunoscut


Cum ue-a ajuns aa bogat,
i mi-a rspuns c i-a vndut
Pe-aceia ce l-au cumprat !
1974

C onstantin CALOTA

Epitaf

Avocatul Igrec zace


In acest lca de lut
i-n sicriu-i venic tace
Cum la bar a tcut.
193

Hori a CALVINI

Unui jilozoj pleuv

Miastr-i Natura ! n veci nu greete,


Ci toate le pune la loc potrivit :
Deasupra o Lun, sub care domnete
O noapte adnc i fr sfrit !
18

I fv CARAOIAL.R

Unui confrate

Am rs spontan, un rs ca spuma,
La epigrama ce-ai citit ;
i rid n hohote i-acuma,
C-aa snt eu : un ipocrit !
1975

George CARANFIL

La portretul fiicei pictorului

Privesc portretu-n care tatl


Te-a prins sub pasta lui de foc.
Mai bine te-a fcut el singur,
Dect cu mama la un loc.
1967

Virgil CARI AN OPOL

Unui sftuitor

Din sfaturi i-ai fcut colind,


Dar tim un singur lucru noi :
C, orb pe orb povuind.
Se duc de rp amndoi !
1941

I. D. CASSANDRU
36

Unui m edic

Vznd c pacientul iar


Veni la dinsul fr dar,
i zise medicul fnos :
S fii matale sntos !
1977

Mircea CAV ADIA

P isica 5

Pisica mea cu ochi de chihlimbar


M-alint cnd n-o iau n sam, dar
M zgrie cu unghiile-i fine
Cnd n-o alint cci samn cu tine.
1D27

Otilia CAZIM1R

Lui Saa Pan

Nu vreau s te-nep cu ur,


Dar e lesne-literatur
S-i pierzi vremea de poman
Cu-aa gnduri -aa pan !
1938

Ion CLIFAR
37

Lui Teleor *

D. Teleor e-al epigramei rege.


Slujbaii iui : epigramiti o mie
Ei fac conceptele i, se-nelege,
El, ca un rege, numai le subscrie !
:wi

P a m it CERN A

Unei fete

Toat lumea ie-i spune :


Eti frumoas de minune ! Frumuseea ta, se tie,
Se gsete-n farmacie.
IM*

Adrian CE UN AU

Premiile literare

Tot cercetnd jurisprudene,


Juraii au votat cinstit :
Strini de orice influene,
Au premiat ce n-au citit.
1871

t^ a rs n iu CfcRNE
3.1

Unui plagiator al lui Vlahu

De-ai descris att de bine,


E-ntmplare chiar fireasc,
De gndim c-avut-ai muz
Romnia . . . pitoreasc.
1914

Lorin CESANU

Invlrteal

Omu-acesta colosal,
ef serviciu personal,
A ajuns, cotind pe cale,.
e f . . . servicii personale.
198J

Pavel CHERES0U

Unei

psri de noapte

Graiul ei fenomenal
I-a pierit, precum se tie :
Ciugulind ntr-un local,
A ajuns n colivie !
1988

Petru CHIR A
39

U nui poet nceptor

i fr a-mi spune, vd uor


C eti poet nceptor.
Un singur lucru m-a m irat
Abia-ncepui i-ai term inat !
1942

Aurel CHIRESCU

Unui semidoct

Cultura e un dat universal


De care nu se-atinge, pe motiv
C i-ar prea cu totul neloial
S-i nsueasc bunul colectiv.
1576

Gheorghe CHIRILA

Urmi poet

Ajunse-n pragul disperrii


Poetul de inut-aleas . . .
Btnd la poarta consacrrii,
I s-a rspuns : Nu snt acas !
1983

Grigore CHITUL

40

Unor tineri cstorii

Trecnd-o pragu-n brae, el, ca mire,


Fcu-n buctrie primul pas ;
De-atunci a avansat fr oprire,
Dar ea i azi acolo a rmas.
1974

Angela CHIUARU

Precautul

Goni din jurul ei bieii


i-n gelozia lui de foc
Chiar i din crile de joc
A scos, bnuitor, v a le ii.. .
1974

Ilie CIOBESCU

A utoepitaful curtenitorului

Stimat doamn, te conjur,


Oprete-te puin din cale !
Te rog m crede, pot s jur,
Snt la picioarele matale . . .
1980

Petre CIOCLU

41

Unui parizian

Gicu, galben de mnie,


S-a sculat i-acum trznete.
Ce-a visat, nici el nu tie,
C-a visat n franuzete !
18*7

V lrg iliu C IO F I.E C

Unuia care nu-i achit ntreinerea

Primind o c a s ,- n consecin,
A mulumit em oionat. , .
Pe urm, drept recunotin,
El a rim as . . . ndatorat.
IMS

A!. C IU C LE A

Unui chirurg

Recunosc, ai nclinaie,
i admir chiar dibcia .. .
De-o s-mi faci vreo operaie,
Sper s fie-autopsia.
1978

M re * C IU G U D E A N

13

Unui poet

Cartea ta e un tezaur
Unde aflu, pas cu pas,
Un filon curat de aur
ea mediocritas . . .
1972

Andrei CIURUNGA

D-na Bulandra a fost pensionat de la Conservator

A fost pensionat doamna,


S ierte, deci, i versul meu :
Conservatorul, tiu, conserv,
Dar oriict. . . nu e muzeu.
1040

Dem. Ben. ClR'C

ndoial

Iubito, dac nu m-nel,


Cnd eu m aflu lng tine
Ii bate inima la f e l . . .
Dar numai tu tii pentru cine !
1974

Vasile COBAN

44

Unui pripit

C-ai spirit m ult de afirmare,


O zici i te aprob profund ;
Tu eti de tipul celor care
Sparg gheaa i se duc la fund !
1972

Aurei CODREAN ti

Unei suportere glgioase

Nu-i plmdit dintr-un val,


Nici graia nu-i ine tren . . .
Dar, dup uier i scandal, *
nclin s cred c-i t o t . . . siren.
1962

Mircea CODRESCU

Unuia care i-a druit iubitei un ruj de buze

Cadou-i practic, n-am ce zice,


C fie vorba ntre noi
Ce-ai druit, iubite-amice,
Primeti n rate napoi !
1939

Dan COMAN
45

Dtstin

Adeseori prin parc ei au trecut


Ducnd de lan potile p e -a lei. . .
Ceii lor aa s-au cunoscut
i, prin reacie n lan, i ei !
1975

Cojst. CONSTANTINESCU

Unui ofer nceptor

Ca oricare trector
M feresc de el cnd vine :
Dac e nceptor,
Poate-ncepe chiar cu m ine !
1967

Geo;rg<i CONSTANTINESCU

Orchestr

E culmea nevinoviei1
i, ntr-un fel, a melodiramei,
S-acoperi trm bia prositiei
Cu muzicua epigramei !
1974

G hiocel CONSTANTINESCU

44*

B e iv u l p e litoral

Dup apte, opt pahare,


Zise el, n zeflemea :
De-aia este marea mare,
C nu-i nimeni s o bea !
1978

lancu CONSTANTINESCU

Unei fete

Cnd a surzit, amar plngea :


n lume ce s-o face ea ? . ..
Dar astzi nu mai este trist,
C s-a fcut telefonist.
1933

N. CONSTANTINESCU-CQSSY

Unui spadasin

Ca adversar, eu nu-i port pic.


Nici nu te socotesc minor ;
Dar nici n-am s te cred pisic
Cnd oarecii te tiu de-al lor.
1976

George CORBI)

U nei a c trie

Ii vine rolul ca mnua


i stai n el cu trup i glas,
La fel cum ade corcodua
ntr-un compot de ananas.
1982

E m ilian CREMER

Cafeneaua

La Capa, 7 unde vin toi seniorii,


Local cu dou mari desprituri :
ntr-una se mnnc prjituri
i-n alta, se mnnc scriitorii !
1930

N. CREVEDIA

Iubitei

. . . Ai inim de aur . .. Fie . ..


S zic ca tine i s tac ;
Dar, ce bizar-anomalie :
De cnd e-a mea, snt mai srac.
1908

CR1DIM
48

Suit axiom atic

Asta-i clasicu-adevr :
Ciubotarii nu au ghete,
Croitorii n-au manete,
Eu dermatolog n-am pr !
1982

Florin CRISTEA

Unei cntree

La radio cnd o asculi,


N-ai da pe vocea ei bani muli ;
Vznd-o la televizor,
Dai totul i rmi dator !
1976

Ioan I. CRISTESCU

Altfel nu se poat

Iei nevast, iei i soacr !


Unde este mcelarul
Care-i d doar carne macr ?. . .
i mai d i os, tlharul !
1941

Nicolae T. CRISTKSCU
49

R egrete etern e

Moartea-amicului m doare
i-s profund nemngiat,
C se pierde o valoare :
Tot ce i-am m prum utat !
1971

Sandy CRISTESCU

Pe m orm in tul unui poet

A plecat n Paradis
Cel ce-o via, fr larm,
A visat fr s doarm
i-astzi doarme fr vis . . .
1844

Nic. CRUCERU

fnuto care face poezii

C tu ai stof de poet,
N-am contestat-o niciodat,
Dar azi i-o spun, aa, discret :
Pcat c e cam ifonat !
1942

Valerlu DABIC1U
50

Lui G. Navarra, autorul volum ului de epigrame


i eu l-am citit pe Marial !

perari, perfizi, servili, chiuli,


Luai msuri eseniale !
Cu tipul o pii, flci :
E membru-al c u rii. .. mariale !
1980

Ioan DANCI U

De-ale blocului

O mic ironie-a vieii


mi declaneaz azi necazul :
Snt mult mai subirei pereii
Dect, vecinului, obrazul !
1981

Neculai DARIE

N edum erire de printe

L-a dat la coal cu un gnd


S aib cine-i scrie-un rnd . . .
Iar azi se-ntreab, stnd pe vatr :
Pe ce-o s-i scrie ? Lemn sau piatr ?
1980

Traian DANC1ULOIU

52

Fardurile

Azi de vrei
S pupi o dat,
Srui pudr,
Iar nu fat !
1915

Hr. DASCAl.ESCU

Minglierea unui poet

Drama-mi, zu, e minunat,


N-a scos nimeni nici un uier !
Cnd cscam cu gura toat,
Cum puteam s mai i fluier ?
Aron DENSUIANU

Poetului Stam atiad, care se mbrac numai in negru

Am ntrebat de ce pori doliu


i mi s-a spus n mod precis
C muza ta ce crunt orgoliu !
De-atta chin, s-a sinucis !
1942

Octav DESSIUA
53

A lp in itii

Eram uimit cind i-am zrit


Pe creasta dreapt i nalt,
Dar eful meu m~a lm urit :
Au ei pe unul oare-i salt !
198

Mireea G, DINESCU

N evestei unui veterinar

Nu te plnge, zu, de soart !


A tiut ea cui te leag ;
Bine ca veterinarul,
Cine vrei s te-neleag ?
IU I

Cornelia DN MOLDOVA

Libertate

Scos la Aoensie,/ Jen ic8


Face astzi tot ce vrea :
De cu zori i pn-n sear,
Bea, bea, bea, bea, bea, bea, bea.
1112
A! a * ,

d o n a su

Unui avar

Cugetnd cum vremea trece,


Banii albi i strngi n salbe.
Ca s ai cu ce petrece
Zile negre i nopi albe . . .
1938

Vasile DOBNEANU

Arbori genealogici

i-a strns srm oii-ntr-un copac


Pe orice ram e-un gentilom.
Ct despre-ai mei, mai bine tac :
Au cobort de mult din pom !
1978

C. A. DRAGODAN

Pstorel

Teodoreanu (zis : Al. O.),


Semneaz-n cronici : Pstorel.
Defect : prefer vin Bordeaux.
Virtui : e frate cu Ionel.
1942

Miha DRAGOMiSt
55

Unui con secven t

E chiar att de retrograd


i-att de refractar la toate,
C trece riul doar prin vad,
Convins c peste pod nu poate !
1982

Victor DRAGOTA

Unui obez

Cu cit mai des te ntlnesc,


Cu-att mi este tot mai clar
C n-are rost s te-ocolesc,
Cnd mi-e mai lesne s te sar !
19*3

Codru DUMBRAVEANU

A m abilitate de musafir

Ascultnd amfitrionul,
Am conchis nveselit :
Are spirit cu vagonul !
(Cu vagonul de dormit.)
1972

Titi DUMITRACU

56

Unui preo t

Cu tine chiar de joc i-o lun,


La pocker s ctig e greu :
C dac ai trei popi n mn,
nseamn c-ai fcut careu !
1983

Dan C. DUMITRU

Petele eel mare . ..

M-ntreb i eu, privindu-1 pe Bibanu,


Cu gndul aintit spre zictoare :
Ci actorai o fi-nghiit, srm anu,
Pn-a ajuns i el att de mare ?
1982

Mihalache DUMITRU

De poftii

De poftii la nemurire
Ct am, o vnd acui,
Ca s cumpr dragei mele
O pereche de mnui .. .
Mihai EMINESCU

57

B ucurie

Personal am constatat
Prim vara cnd sosete,
Mobila ce-am cumprat
Peste t o t . . . nmugurete.
1981
Gheorghe ENCHESCU

Lui Cincinat Paveleseu

Ciudat soart, Cincinat,


i-a hrzit natura ie :
S fii la Curte magistrat
i inculpat n poezie.
ieia

Artur ENAESCU

Unui ins rezerva t

Tace demn i la nimicuri


i la teme cardinale.
Dar s-au mai vzut i plicuri
Sigilate, ns goale.
1B83

C o r n e llu s E N E S C U

58

Plriei m ele

Ai salutat cohorte de amici,


Femei frumoase, rude fr har,
Ai salutat pe firavi i voinici,
Dar oameni cumsecade-att de rar . . .
1943

Mireea ENESCU

P ortret de epigram ist

Calitate sut-n sut !


Elocvent chiar i cnd tace ;
i-n catrene i-n inut
E mereu la patru ace !
1981

Margareta FAIFER

Un gnd

Mii i mii de valuri vin din larg mereu


Pn-ajunge marea de adap malul ;
Nu-ntreba nisipul cine poart valul
C ar fi n stare s-i rspund : Eu !
Elena FARAGO
60

Molia

De mii de ani e-aa cum este,


C-n evoluia-i neroad
Nu a visat s-ating creste,
Ci doar att a vrut : s road.
1981

Radu FELECAN

Zim betul Giocondei

Da Vinci, cu ilustrul lui penel,


I-a dat Giocondei zmbet ncifrat,
Gndindu-se s aib dup el
i criticii o pine de mncat.
1975

S te li an FI LIP

Amicul Ies

Bea cumplit, cum nime-n lume


Pn-acuma n-a vzut,
Pn-i uit chiar de nume,
Pn uit .. . c-a but.
1894

Petre FlN TlN A R U


61

Unui cochet

Capul tu dei cam chel


E-ngrijit i-arat bine . . .
Cte faci tu pentru el !. ..
Nici pe sfert el pentru tine !
1967

M. FIJVMINZEANU

Unui brbat de stat

C nu e orator energic,
Cine-ar putea ca s crteasc ?
Att de repede vorbete
C n-are timp s mai gndeasc.
1897

Tom a FLORESCU

Obsesie

De un car de vreme-ncoace,
Ca un soare ndrcit,
O-ntrebare m tot coace :
Cum se simte-un nesimit ?
1933

Teodor FRASIN
62

La spital

Pn ieri, la chirurgie,
N-auzii de-aa trznaie :
Auzi colo, comedie,
S-i pltesc ca s m taie !
1978

oan FRENESCU

Unui farnic

Gndeam, atent privindu-i faa


i m-ntrebam n sinea mea :
De ce-mi spui bun dimineaa,
Cnd mi-o doreti att de rea ? . . .
1981

Eugen FRUNZA

Epitaf unui activist cultural

Satul a venit aici


La mormnt, cu mic, cu mare ;
Poi s vezi, de te ridici,
Prima ta . . . mobilizare.
1879

N ico lae F U L G A
63

Lui Ion P avelescu 9

Cnd viu la Rmnicu-Srat,


mi aminteti de Cincinat.
Att de mult a strlucit,
C i-ai rmas un satelit.
H oria FU R TU N A

Glorie antum

Poet ca el mai mare nu e


O spun amicii i dumanii
i dac n-are azi statuie,
O va avea. N-a strns toi banii !
1976

Mirel GABORi

Unuia

Adeseori i vine greu


Chiar nsui s se recunoasc ;
Statornic, a schimbat mereu
n via, masc dup masc.
1978

Eugen GAVRIL1U'
64

BUIC 01CSC

Li.

Unui poet religios

Poet religios, el scrie


Attea versuri minunate
Ce-i pot aduce, dup moarte,
Cel mult iertarea de pcate !
1933

H. GASUNEA

Epitaf plagiatorului

Aicea zace-un literat


Ce-i fericit ca-n Paradis ;
Pe cnd tria, a publicat
Ceva mai mult dect a scris.
1974

Traian GARDU

Epigramistului

Nu oriicare om ptrunde
Cit har i-a dat divinitatea :
Tu pierzi adesea trei secunde
Ca s ctigi Eternitatea !
143

Tndor GEORGE
65

E pitaf lu i P storel

Mormntul trist de sub teras,


Turnat n marmor i gips,
Ascunde un boem de ras
i-o sete de Apocalips.
1939

N. GEORGESCU-COCO

Unui pictor

Un pete cu volan i toart


i scris sub el natur m oart.
Pi, cum putea s ias vie,
Dintr-o idee-n agonie ?
1978

V asile GHICA

Lui K a n t

Ne potrivim ntr-o msur,


Dei n-a fi crezut vreodat :
Tu critici raiunea pur,
Eu raiunea poluat !
197

N ic o la e G H I E S C U

66

E pitaf

Aici zace-un stranic nume,


Cintre vestit in solo ;
De-ar mai fi i-o alt lume,
Apoi vai de cei de-acolo !
1898

GIORDANO

Uneia 10

Cnd mi-ai ju rat pe veci iubire,


Ai fost cu-ncredere-ascultat . . .
Uitasem c-ntr-o m inte scurt
i venicia e scurtat.
1901

Emil GIRLEANU

Femeia

Fiind din coasta noastr rupt,


Brbai o acceptam oricum
i, pentru ea, mereu n lupt,
Ne rupem coastele i-acum.
1940

Felix GLASSER
67

Mi....?
WEISET?
SENT?

Doamnei

* * *

Doamna nu primete curte,


Nici cadouri ; probe noi :
Ies i-a dat o srutare,
Ea i-a dat-o n ap o i. . .
Octavian GOG A

Unui neobrzat

S-a zvonit i nu-ntr-o doar,


Cnd nu mai speram nimic,
C pe plaj, ast var,
S-a roit i el un pic !
1962

Nicolae GOL1VAR

Unui coleg jurist

Cnd vei lipsi de la edin


Nu trebuie s-i par ru ;
S n-ai m ustrri de contiin :
Pot eu s tac n locul tu !
1976

Ionel GOLOGAN

69

Unuia

11 neal cu vreo doi


Prea iubita-i jum tate,
Dar nu face trboi,
C e n . .. minoritate.
1940

Remus GORGAN

Cal omniatoiixlui

Pe-ati n via i-a spat


Cu m ult inim i z e l ;
Dar azi, murind, a renunat
i sap alii pentru el !
1975

Victor GORCOVAZ

De-ale prinilor

Pe librar, pitul tat,


l ntreab ntr-o doar :
Nu cumva e editat
Vreo algebr mai uoar ? !
1982

Petre G. GORUN

70

Unuia care afirm c sn t u itu c

C snt uituc mi spune e l ! . . .


Aa o fi ! Ce ru mi pare . . .
Eu nu am inere de minte,
El m inte-ar ine, dar nu are !
1940

N icolae GRASSU

Unui linguitor

La Luvru-ajunse n sfrit
i cnd vzu pe Venus, zna, .
Precum era obinuit
i ei i zise : Sru mna !
1977

Ion GRIGORE

Mrinimie

Nefcndu-i ru
Seamnului su,
E convins n sine
C-i fcu un bine.
1974

G heorghe GROSU

71

F luctuaii

Noi cuvinte-apar n grai,


Sau se in de limb scai,
Numai unul cam dispare :
E cuvntul de onoare.
1979

N. HALMAGHI-SCOREAN U

Urmi epigram ist

De cum lans pe pia


Catrenele-n volum,
Nu prea-1 mai vezi pe drum,
C ine m ult la via.
1942

Emil HANGANU

Lui Horaiu

Btrnule Horaiu, a Romei vechi mndrie,


De care toi latinii n veci se vor mndri,
Iubirea-mi pentru tine azi este i mai vie :
Iubindu-te pe tine, iubosc pe-Alecsandri ! 11
B. P. HASDEU
72

Unei ipocrite

I-am declarat ntotdeauna


C seamn grozav cu luna ;
Nu din motiv de frumusee,
Ci pentru cele . . . dou fee.
1972

V ictor HLM U

La inm orm ntarea lui Ies

Pe sicriu, lng sicriu,


Luminri peste-o duzin !
i-a trit, pe ct l tiu,
Zeci de a n i . . . fr lumin !
1937

E usebiu HOTINCEANU

De la pota redaciei

In fine, a aflat recent


De-aceea azi e rob tristeii
C a ajuns n iarna vieii
Doar cu o brum . . . de talent.
1978

' 4

G heorghe HREAPCA
73

D -lu i

Toi i par c-s ntri,


Dar nu-i lucru de m irare ;
Cci galbene i par toate
Celui ce-are glbenare.
1843

A lexan d ru HRISOVERGHI

Butoiaului meu, cu vin

Eti singurul n lumea-ntreag


De care pot s spun curat
i fr fric de pcat
C nu-i lipsete nici o doag ! . . .
1904

Niccdae HRISTESCU

Unui p o et bucovinean 12

Tu, dup nume i talent


La festivalul literar,
Jucat-ai rolul eminent :
A cincea Roat de la car.
1915

V. H U AN

74

Unui a tlet

Pe terenul Colentina
A venit atletul Laie,
Ca s sar cu prjina
La btaie !
1963

V a sile H U U

Unui rev izor

Acelai lucru se remarc


La un control inopinat :
Gestionarul se descarc,
Iar dinsul pleac . .. ncrcat.
1983

Ion el IACOB-BENCEI

M rinim ie

S-a dus tticul dintre vii,


Lsnd n uim d a to rii. . .
Cei patru frai ai mei, uor
Au renunat la partea lor . . .
1974

Ilie IA N C U
75

Parodistului bnean Marins Munteanu, dup citeva


zile petrecute pe litoral

Cnd se-nsereaz, pe falez,


Cu epiderma-i tuciurie
M unteanu pare-o parodie
De-a lui, tradus-n sudanez !
1974

Dan Radu IONESCU

Unui pretenios

Caut pe orice cale


S descopere defecte
Pe la alii. Pe-ale sale
Nu le vede, c-s perfecte.
1983

M iltiade IONESCU

Unui datornic

Cura tot comemorm ntr-una


Evenimente mari sau mici,
Constat c se-mplinete luna
De cnd nu ai mai dat pe-aici.
1966

Stelian IONESCU-ANGEL
77

Unui epig ra m ist

Cartea ta ce nu dezice
O valoare de simbol,
A umplut un loc, amice,
Ce putea s stea i gol !
1930

Victor IONESCU-FAUR

Soiei m ele

De-mi faci capul calendar,


Las la voia dumitale
S reduci din el, mcar
Srbtorile legale.
1978

D. F. IONESCU-GHINDENI

T estam en t

Cnd voi muri, vreau, bogia


S-o ia pe toat primria,
Iar ginerelui meu i las,
Cu dragoste, ce-a mai rmas !
1941

A nton IONESCU-PETRANA

78

M r ie i 13

C te-am iubit ca un nebun,


De loc nu am tgduit.
i dac vrei i-acum i-o spun :
Am fost nebun cnd te-am iubit !
1896

Ion IO N E SC U -Q U IN T U S

Dorina de pe urm

La locuina mea de veci


Tot mai atept s vin-o fat,
C nu e nimeni pe poteci
i am intrare separat !
1980

M ircea IO N E SC U -Q U IN T U S

Exces de v itez

Ce relaie ciudat
Intre pasre i om !
ade cioara jos, pe-o roat,
Iar oferul sus, n pom.
1980

N elu IONESCU-QUINTUS

79

Farudox

Odihnind, chiar azi mi pun


O -ntrebare-n ziua aptea :
Dac noaptea-i sfetnic bun,
Cum de unii-s proti ca noaptea ? !
1981

Laurian IONICA

Adevr i minciun

S-i spun c o iubesc, am ezitat


i draga mea cumplit s-a s u p ra t. . .
Ea uit c-adevru-ntotdeauna
Nu se rostete iute, ca . . . minciuna . . .
1968

A urel IORDACHE

Unui avocat care susine c a scris i el poezii, dar


le-a pierdu t

Le-ai pierdut, da-ntr-o privin


N-ai motive de regret :
Cu doi m artori i-o sentin
Stabilim c-ai fost poet !
1979

N ae IORDACHE

80

Aspecte postume

La groapa nu de m ult spat


Mai vin, pe tristele alei,
O vduv neconsolat
Si-un oarecare vr al e i . . .
1974

Florin IORDACMESCU

La revista C onvorbiri literare 14

O, efi ai unei generaii,


M ndrie-a Romniei naii,
Luceferi rsrind lunar,
Rog convorbii mai literar !
Nicolae IORGA

Am icilor

V-ntreb, amici, nc o dat :


La ce-mi mai dai trcoale ?
Oh ! da, am inima bogat,
Dar buzunare goale !
1893

t. O. IOSIF

81

Florin lordchescu a inginer silvia

Snt i codri i pduri,


Snt i ingineri m-nclin.
Dar n codri-s uscciuni
i-ntre ingineri, Florin.
1940

D. IOV

Moda fem inin o adevrat tiin

Moda asta, orice-ai spune,


Mini, maxi, cum e ea,
Cte piedici i s-ar pune,
Tot descoper ceva.
1983

Irimela IRIMESCU

Evoluie

Cndva, cnd o-mbia spre el,


O alinta cu oricel ;
Trecur ani i astzi mai c
Direct i-ar spune oricioaic ! 15
1980

Constantin IURACU

82

I ndem n

Voi, cei care, cu duiumul,


Cutai un adevr,
Nu mai scrmnai volumul,
C i-aa e tras de pr !
1978

Dumitru IURi'A

Unui jobenat

Jobenul respectabil,
Sub care-i st figura,
E rama care cost
Mai mult dect pictura.
1927

Sofronie IVANOVICI

/.

Unui judector spiritist

Minunezi cu spiritismul
Avocaii i colegii ;
Ii vin spiritele toate,
Niciodat ns-al legii.
1919

t. IVANOV1CI-TEREN1U
83

La tribunal

Btrnelul piicher,
Vetejit ca nite moate,
E-acuzat de adulter
i el houl recunoate
1982

D im itrie JE G A

Unui filozof distrat

n sus, spre nori, i rtcete


Privirea ochilor m io p i. ..
Mai bine, spre pmnt privete,
C altfel riti s dai n gropi.
1940

G eorgel JIT IA N U

Epitaful unui astronom

Venic cercetnd
Stele cztoare,
A vzut cznd
Steaua-i protectoare.
1841

Victor KERNBACH
84

A propos de . . .

I-am spus copilului att :


De ce vorbeti aa urt ?
i mi-a rspuns cu voce tare :
Citesc polemici literare !
1972

Trai an LALESCU

Linguitorul

Ins cu miere n cuvinte


i dulcea n silabe ;
Multora le-o ia-nainte,
Dei umbl-n patru labe.
1980

V asile LANGA

Unui scriitor

Cum suferea puin de astenie,


I s-a prescris o somnoterapie ;
El receptiv la sfaturi medicale
Citete-acum din scrierile sale !
1988

Alexandru LAPUNEANU

86

De tii

De tii tainele-unor inimi


Le pstreaz. Taci-le !
Nu mai fi i tu talanga
Ce trdeaz vacile !
1903

Barbu LZREANU

Tramvaiul

Ies ateapt cu nevasta


Rebegit n ploaia rece ;
Toate trec n lumea asta,
Doar tram vaiul nu mai trece !
1918

Haralamb G. LCCA

Lai tefan Ciubotrau

El ca om e drgla,
Ca actor iar bun not,
Ca poet ciubotra,
Iar ca spirit e ciubot !
George L.ESNEA

87

Unui confrate ep igram ist

M priveti cu ncruntare,
Parc vrei s m deochi,
i m-acuzi c nu am sare ! . ..
tiu ! mi-ai da-o tu . . . n ochi !
1929

F. LOBODA

Sfat

Dintotdeauna se cuvine
S pori respect unei femei ;
S-i cazi n brae se cuvine,
Dar s nu-ncapi pe mna ei !
1981

Geerge LUNGOCI

La un vernisaj

Vd picturile sumare,
Vd i preurile-n liste,
Dar snt toate mi se pare
Mult prea . .. suprarealiste !
1960

N ico lae L U P E S C U

88

Interpretri

Soiei nu i-a povestit,


Dar el e sigur c studentul
Vecinul lor e zpcit,
C prea greete-apartamentul.
1983

V ictor M ACAREVICI

Lui Ies, care vrea s serveasc dou cauze deodat

Nu te scuza, c te-neleg,
Citesc n tine ca-ntr-o carte,
Voieti s fii n dou pri,
Spre-a nu rmne ntr-o parte.
1887

A lexan d ru MACEDONSK1

nvtur

nvm de mii de ani


i tot nu lum aminte :
Prostul plnge dup bani
i deteptul dup minte.
1978

Ernest M AFTEI

89

U nei ep ig ra m iste

In mine-i mplntai, Minerv, 16


ntreaga tromp cu venin,
Dar spiritul e-att de fin,
Incit nici nu se mai observ !
1937

Constantin MANOLESCU

Unuia,
munc

am eninat

cu

desfacerea

contractului

de

Ca s nu mai stea pe ace


Se calmeaz singurel :
Ei, i dac mi-1 desface,
Parc ce gsete-n el ?
1982

Gheorghe MANOLIU

P i p

Dac zreti paharul plin,


Zici : uite colo p Storin ; 17
Dar cnd e gol un phrel,
Zici : uite colo Pstorel !
1948

Io n M N U

90

Proces

Vecina ei o insultase
Spunnd c n-are p a u a clase ;
La tribunal s-a stins pricina :
Avea trei clase i vecina.
1982

Traian MARCU

Duel epigram ati

Spadasinii de-i compar


Eu constat un fenomen :
Dup orice nou catren,
II prefer pe . . . adversar.
1943

Valentin MARCU

Unei tinere cstorite

Mare-i fuse ghinionul


Cnd te-ai m ritat cu Nae,
C i-a aplicat dictonul :
Dou inimi i-o btaie !
1940

M. AR. DAN

Unei actrie

S te numeri printre stele


Ai nevoie, evident,
De o brum de talent
i de-o ploaie de proptele.
1975

Teodor M ARICARU

Uneia

Prul erpuind, gorgon, 18


i cu zmbetul pe buz . ..
Ai voi s fii madon
i nu eti dect meduz. 19
1940

M ndica M ARIN

Unui osptar cu ochelari

La socoteal el a pus
Vreo aptezeci de lei n plus
Pcatul a czut, m rog,
Pe medicul oftalmolog.
1984

tefan MARINESCU

92

Unui p o et

In zadar te-ascunzi, poete,


Sub frumos pseudonim ;
Chiar semnnd a tale versuri,
Vei rmne anonim.
1 9H

Antonian MARINESCU-NOUR

Unei gurm ande

Cnd te vd att de gras


C abia te miti prin cas,
mi explic i eu, anume,
Cum mai snt flmnzi pe lume !
1978

Nina MARINESCU-POPEEA

P otrivire

Ce potrivit csnicie !
Ea-i bun i frumoas foc
i cu brbatul, cum se tie,
Se completeaz reciproc !
1979

lo a n M ARTIN
94

Dac vei fi ntrebat de Dorel Dorian

Atept, mai bine de un an,


O nou pies de Dorian ;
Dar autorul s-a calmat :
Nu mai rspunde . . . ne-ntrebat.
1963

S, MASSLER

Discriminare

Ades i eu snt ispitit


Ca voi, s muc un fruct oprit.
Dar responsabila nu vrea :
1-1 d lui Ies, pe sub tejghea.
1983

Mircea MATCABOJI

Reciprocitate

Amndoi se trag pe sfoar


Nici mai mult, nici mai puin :
Ea c este domnioar,
El c are buletin.
1972

Im p eriu MATHEESCU

95

Unui incult

Gramatica nu prea o tie


i foarte multe lucruri nc.
n fond, ce-i pas cum se scrie ?
Conteaz doar cum se mnnc . . .
1909

D. C. MAZILU

U nui den tist

Ce extracie pgn
La acest dentist model !
Nu mai merg acolo pn
Nu-1 extrage i pe el.
1965

Aurel MADIRJAC

Tragere la s e m n

Dei turnat n bronz el pare,


Iar gluma mea-i o pietricea,
Cnd l ating cu ea l doare
i sun gol, a tinichea.
1965

Tu dor MAINESCU
96

Dragoste cu te r m e n redus de N. Crevedia

De romanul tu
Nu-i nimic de spus,
Dect doar c-i scris
Cu ta le n t. . : redus.
1939

Traian T. MLAESCU

Crom atic

Luni nevasta-i castanie,


Joi devine albstrie,
Smbt e platinat . . .
Eu snt negru . . . doar la plat.
1983

Cicerone MARACINEANU

U n u i actor i p o e t 20

Stul, pe scen, s repei


Ce-au scris o seam de trznii.
Trecui i tu ntre poei,
Desigur, ca s-i compromii !
1941

Victor MARCULE
97

Mi-a spus cu ion politicos ;


Servii, c~i fraged i gustos !"
i uite-aa mncai, se pare,
Strmoaa unei zburtoare.
1on M A ti O !NE A N

Numrul de telefon,
Cnd i-1 cere Mdlinii.
Ea revine pe alt ton :
Vreau i eu pe al mainii !
1983

Cristina M ESEA

Definiie

Epigr ma e o*vac
Bestie cu patru coarne ;
Muls, umple o brdac,
Numai ca s o rstoarne !
1982

. Toina MICHINICI
98

C o n t r a d i c i e f il o z o f i c

E un dialog ocant
ntre mine i-o vecin :
Eu i tot vorbesc de Kant,
Ea-mi tot zice de cantin.
1982

N icolae-P aul M IH AIL

Pretenii absurde

Nu cerei nopilor lumin,


Nici morii via de apoi ;
Nici cri, c nu tiu cum se face,
C nu se mai ntorc napoi !
1933

N. C,r. MIHAESCU-NIGRIM

D-nei Maria Tnase

ntrebarea-i la tot pasul :


Cine-i azi n ar asul ?
E Tnase . . . l cu nasul,
Ori Tnase . . . a cu glasul ? !
1939

Octav MIHAILEANU
99

U n e i c u c o a n e eu e el

C pupi celul tu in bot,


Eu nu m mir, eti chiar cu haz ;
n schimb, mi pare prea de tot
C el te linge pe obraz.
936

Const. MIHAILESCU-CONKMY

Constatare

n catrene cnd am pus


Uneori, puin venin,
Am avut o poant-n plus
i-un prieten mai puin !
1975

Ion I. MIOC

U nui artilerist

Bateria lui Pndele


Venic va nvinge hopul,
C nu trage cu ghiulele,
Ci mereu i sare dopul !
1940

N. Ai. Cr. MIRONESCU


100

T repte

O fat are-amicul meu,


n treapta-ntia de liceu ;
Mai are-o treapt i v spui
C-o s se urce-n capul lui !
1981

A lexan d ru M ISIUG A

Urnii ofer

Scpat ntreg din tamponare,


Dar la fiol fr spor,
Ar da toi apii tie care
Pentru un ap ispitor.
1980

Gheorghe MITROAICA

Lui G iuseppe N avarra

Am tiut epigramiti
Chinuind o rim, triti,
Toi acetia n afara
Lui Giuseppe de Navarra . . .
1976

C M 1U-LERCA

101

it

Din lu m ea celor care nu cuvtnt

Rtcit prin col de hal,


Zise, mort de plictiseal,
Un ciocan, pe limba lui :
Jelui-:n-a i n-am , .. cu? /
1333
MJlm i M O ! ,F.A G

Unor m artori m incinoi

C dumealor n-aduc lumin,


E-o calomnie sfidtoare !
Privii-le cinstita min ! . . .
Lumina lor e . . . orbitoare.
1975

Constantin MOMEA

M e te o r o lo g i c

Cnd e vorba de prognoz


Situaia nu-i roz :
Se prevede pe de rost
Starea v rem ii. . . care-a fost.
1983

Barh'i M ORCOVESCU-Ii ARM O

103

Echitate

Nu snt pus pe rzboi,


Dar de-attea generaii,
Carul vieii-1 tragem noi,
Iar din bici pocnesc brbaii.
1976

O tilia M O R U N

Unor actori abonai la dublri de roluri

n imensul ei tezaur
Arta are, de cnd e,
Cte un talent de aur,
Dar i multe de doubl . . . 21
1940

Je a n MOSCOPOL

Unei foste colege de coal

Dei ni-s vrstele egale,


E ntre noi o controvers :
De ce la anii dumisale
Numrtoarea e invers ? !
1977

O ctavian MOESCU

104

Logic

n decembrie, Costic
E decis s se nsoare ;
Ziua-atuncea e mai mic,
Pe cnd noaptea-i mult mai mare !
1900

Constantin MULESCU

La u n cenaclu s-au citit poezii siropoase

De un ceas recit juna


i v spun n mod discret :
Dac mai citete una,
Nu mai scap de diabet !
1978

N. M UNTEAN

La teatru

Profit c-n pauz-i lumin,


Ca s admir cocheta sal,
Dar ochiul trage spre vecin
i ea, pe jum tate goal.
1968

D um itru M UNTEANU

La o com em orare a ep igra m istu lu i Cincinat Pavelescu


de ctre cenaclul u m o ritilor R id en d o Timioara

l implorai a cita oar ?


S se transfere din vzduh ;
M reul spirit nu coboar
La masa celor fr duh !
1S73

Unei epigram iste

Vrei n lupta asta strns,


S ctigi mata duelul ?
Tot ce e posibil. Ins
Nu cu. rima cu rimelul !
T ud or Ivi UA T ESC U

E pitaf scris n jargon stilul M . R. P.-V illon

Aci mi-s eu. gagiu ucar,


Cocar ceva de n-am cuvinte,
Cel mai a-ntia mitocar ;
S moar la care minte !
1974

G! usoppe N A V A RRA
106

Epitaf

Bu pahar dup pahar


S-nece-un presupus am ar,
Dar nu tim cum i n ce fel,
Paharul 1-a-necat pe el.
197a
te fa n N A STA SE

Prietena

Cum, drag, te-apucai de scris ? !


e felicit, ai prins momentul,
C bine-a zis l care-a zis :
Cu vrsta vine i talentul !
1983

L iliana NEAGU

Idil

Ea cu bucle aurii . . .
El romantic i poet,
A-mbtat-o cu-n sonet
. . . Lng dou bateri'
1978

T estam en tu l unui antrenor

V implor, din ast clip,


S-avei grij de echip
i s o formai mereu
Numai pe . . . scheletul meu.
1983

Ion NEGREA NU

Talent

Pegasul tu lipsit de har,


Ce galopeaz ca furtuna,
Aripile i-arat rar,
Copitele ntotdeauna.
1982

Grigore LUPESCU

Unui soldat

n permisia aceasta
A-neles i el, srmanul,
Stnd cu soacra i nevasta,
Ct de blnd e cpitanul !
1977

D um itru NICOLESCU

108

U n u i a ct o r

Pe scen amuzezi ades,


Iar rsu-1 smulgi fr de sil ;
Chiar eu n-o spun din interes
De cum apari, zmbesc . . . cu mil.
1919

Mircea NICOLESCU-B1DEANU

Unuia

M -njur i-am fcut cndva un bine


Orict ar vrea, n-am s-i rspund de fel ;
l las s se nale pnla mine,
Dar n-am s m cobor pn la el !
1914

Ioan NICOLESCU-CHIC

Unui brbier

Nea Stamate, nu de ieri,


E un as printre frizeri :
Eu l rad de la baci,
El m rade cu un . . . i !
1967

O ctavian NICULESCU

109

Definiie

Epigrama, ce ridic
Venic semne de-ntrebare,
E o mare m ult mai mico,
ns *:ot cu-atta sare,
1975

Yarodara NIGRIM

Orgol iu

N-avei decit, n zeflemea


S m luai, c am un viciu,
Dar vreau mcar la cripta mea
S figurez n frontispiciu.
1931

Virgil NISTOR

Spaiu mic.

Capul mare-abia l mic,


Minte-n el, puin are ;
Pentru pasrea prea mic
Colivia e prea mare.
-1931

Ilie OANA

111

U n u i s c r i i t or

Modest, aa cum e din fire


i cum l tiu de-un ir de ani,
Nu scrie pentru nemurire,
Ci pur i simplu pentru bani . . .
1973

Gh. OGRIN

Casierului r e g i n e i 23

El chioapt i-i trist cnd e s dea parale,


Dar nu mai chioapt cnd are de luat.
S deie Domnul, numai chiop s calce-n
cale
i s se-ndrepte cnd va fi crucificat.
sec. X V I

Nicolaus OLAHUS

Unui pictor

Cnd i-am vzut nti pictura,


M-a prins o poft de mncare . . .
Ci, iar fixndu-mi uittura,
Vzui stnd scris : Apus de soare !
1943
Li viu OLARI U
112

F r a i l or e p i g r a m i t i

Quintu s

De la Quintus 24-ul cel mare


Pinla cel mai mic, se pare,
S-a creat o dinastie
Renumit prin chelie.
1930

Geo OLTEANU

Unui mincinos

Dac vorbeti i-mi vine-n minte


In vino veritas latinul,

Deduc din cteva cuvinte :


Nimic nu ai comun cu vinul !
1978

Vasile C. PAN AI TESCU

A specte de la o prem ier

Printre figurile mortuare,


Ori adormite dup caz
Un domn rdea . . . Nici o micare :
Fcea i e l . .. haz de necaz.
1942

G. PAPADQPOL
113

U nui bibliojil

n etajera ta bogat,
Cri netiate am gsit.
De ce ? M-am lm urit ndat :
S-i aminteti ce n-ai citit !
193

Paul I. PAPADOPOL

A utoepitaf

n via-am scris ceva catrene,


Sonete, chiar i-un epitaf .
Dar mult mai mult mi-am scris sub gene
Cu un creion dermatograf.
1978

Eugenia PAVEL

Epitaf

Nu-1 plngei c, -ncepnd de ieri,


i doarme somnul cel de moarte
Tot nu venea de nicieri
i nici n-ar fi ajuns departe . . .
197G

Sorin PA VEL
11 4

U n u i s c r i i t o r 25

Voind s pari original,


Ne spui c-odat-ai fost hamal.
Nu te jura ! E inutil !
Se recunoate dup stil !
Cincinat PA VEL ESC l '

Unui p l a s a t o r 26

De vrei ca lumea s petreac,


Din al meu spirit ia din nou . . .
Izvorul limpede nu seac
Orict s-ar adpa un bou !
1925

Ion. I. PAVELESCU

Epitaf 27

Uitat de soare i de lun,


Poetul doarme nu-1 tre z ii. . .
A decedat de moarte bun,
Dei a scris aa cum tii.
1942

M ircea PAVELESCU
11 5

Au toru lu i poeziei

M - a m h o t r i t s n u m a i c i t e s c

Poetul face-un pas mre,


Uman i nduiotor,
Cci pierde, dup cum vedei,
Pe singurul su cititor.
1960

N. D. PARVU

Norocul epigram itilor romni

Avem norocul special


De a-1 citi pe Marial.
i-l mai avem i pe acel
De-a nu fi noi citii de el.
1971

A u re lia n P A U N E S C U

Hamletian

Sub privirile-i severe


Fac i eu firescul gest
De-a m-ntinde dup rest ;
Ins . . . restul e tcere ! 28
1983

Ioan PEIA
116

Unei am ice

De patruzeci de ani n ir
O felicit de ziua ei,
De patruzeci ca un m artir
Iar ea susine c de . . . trei.
1939

Ion PENA

Apropo de statura m ea mini

Cu gndul spre abisuri dus,


O constatare fac smerit :
C snt pe drum ul spre apus,
Dei m-a vrea mai rsrit !

Ma

Gheorghe PENC1U

Unui actor scandalagiu

Lumii-i pare un miracol


C mai vii pe la spectacol,
Cnd n bloc, la nesfrit,
Dai spectacol.. . gratuit.
1978

V aleriu T. PERIANU
11?

U n u i c u rte z a n

Curtea ce i-o faci, amice,


Doamnei Igrec, de vreun an,
Poi s-o lai n prsire,
C-a ajuns curat maidan !
1910

I. Gr. PERIEEANU

L u i C incinat Pavelescu

S nu te superi, Cincinat,
C un N igrim 29 te-a atacat ;
El nu-i clintete, orice-ar scrie,
Un fir de pr . . . de pe chelie.
1929

Camil PETRESCU

in tr -u n cenaclu lite ra r

Din toi nscriii cam trei sute


Vreo cinci scriu vrute i ne vrute,
Vreo ase-apte snt flecari,
Iar restul critici literari !
1979

Constant PETRESCU
118

n t r e b a r e f r rspuns

N u ai mustrri de contiin ?
El tace, exprimnd mirarea ;
Nu din m otiv de pocin,
Dar nu-nelege ntrebarea . . ,
1975

Nicolae PETRESCU

U n ei fum toare

De la medic a aflat
ntr-o zi, tot adevrul :
Foarte bine-oxigenat,
Din pcate, e doar prul.
1883

Nic. PETRESCU -REDI

C om portam ent.

Ciudate snt fpturile neghioabe


Cnd simt n nri stpnul idolatru !
Un cine face sluj pe dou labe,
Slugarnicul se trie pe patru.
1979

George PETRONE
120

U n u i p la g ia to r

Ca oriicare cititor,
Vznd poemul tu, confrate,
M-ntreb : semnezi ca autor,
Sau . . . doar pentru conformitate ?
1971

Eugeniu PETROVANU

In tr -u n restaurant

Arhimede~i primul dup cit rein


Care-a demonstrat c n natur,
Un volum de ap, cufundat n vin,
E egal cu vinul ce se fur.
1S76

Costache P L C IN T

U n u i c h iv e rn is ito r

Om calculat i chibzuit,
Ce bine traiul i-l mparte !
Din dou cheltuiete trei
i pune numai cinci de-o parte !
192a

C. V. PLAEU
121

U n u i n e c h ib z u it

Toat viaa i-o tri


Fr-a pune punct pe i ;
i din astfel de greeal,
Strnse-o ton de cerneal.
1933

Vasile PLEU

Fardul

C-s fardate i grimate,


Vai, ce calomnie !
Se roesc la fa, toate,
Doar din modestie !
1936

Elena POENARU

S en tim en te filia le

Patru frai, zdrahoni, cumini,


Toi cu stare i cu fal ;
Dar cu bunii lor prini
St o sor . . . medical.
1983

Eugen POP
122

m p c a re

Plec, Doamne, dintre vii, uor,


Fr tristee, fr drame,
Nu mi umbrete nici un nor
Credina. i-n ora snt crame.
1983

Ioan POP

U n u i p reot

Prea cucernice printe,


A i porniri spre cele sfinte,
Dar trdezi i mult elan
Pentru gusturi de . . . profan !
1942

George POP-CAL1NETI

In scrip ie

A m observat pe gardul tu
O plac mare : Cine ru .
Dar cine n-ai, nct nclin
S cred c-i pus de vecin.
1973

v. D. POPA

C t de m a re

Ct de mare . . . eti un prost !


tii tot cerul pe de rost,
Dar nu poi s faci un pas
Dac nu te duc de . . . nas.
1946

Victor Ion PO PA

Paradox

De-i adevr n ce se spune


C toate fetele snt bune,
Cum se ntmpl c din ele
O parte ies neveste rele ?. . .
1971

Aurelian POPESCU

C ronica unui naiv

I-a dat, srmanul, ce-a putut


i chiar o cas i-a fcut ;
C-i fr interes, aleasa
I-a dovedit, stricndu-i casa !
1974

Caten POPESCU
124

U n u i p o e t p letos

A r fi mai bine de te-ai tunde.


Lund exemplu de la fete . . .
Talentul nu se-ascunde-n plete ;
n plete tii cine . . . se-ascunde.
1941

Grigore TOPKSCU

Im p osib ilu l

Nici cu-o epigram ferm,


Ct ai fi de percutant,
Nu strpungi o epiderm
Dac e de elefant !
1982

Constantin PAU N

E pigra m istul

N.

G hiesca

zice

seamn

cu

Asnavour

Gnd te privesc ceva mai bine,


Observ c parc-aduci cu el ;
Dar el nu seamn cu tine
Nu-i nici epigramist, nici chel !
1982

Valentin Smarand POPESCU


125

G ura lu m ii

Auzind c-au divorat,


O vecin se ncrunt :
Oare, ce i-a apucat ? . ..
C-au scos bani frumoi la nunt !
1913

C. POPESC l'-BERC A

U n u i p ro v oca to r la duel

M i-a aruncat cu anasna


Mnua, fr de te m e i. . .
Ce-o face fr ea, cci mna
S-o spele, n-are obicei ?
ia
P. POPESCU-PEPPO

E pita f

A ici zace bietul Igrec,


Care venic a fost cri ;
A murit vznd c popa
i d vinu-n linguri !
1936

I. C. POPESCU PO LYC LET


126

Constatare
Doamne, pn unde merge
Nrvaul soarlei val !. . .
C te face chiar i rege
Cte-odat . . . la un bal.
1933

G. N. FOPESCU-TINARENI

P rostiei

Drama ta o tiu
Indignare nate :
Propriul tu fiu
Nu te recunoate.
1975

Valeriu POPOVICI

Fem eia

Fem eia-i sfnt . . . Ne d zile'*,


Griete-o cugetare-adnc,
Dai1cu-nelesuri mai subtile :
N e d, dar ni le i mnnc !
1940

Corneliu PO PP-NELI
128

Unui epigram ist


Cincinat, fiind n stare
Grav de ebrietate,
I-ar fi zis lui nea Cutare
..Talentatul meu confrate .
1972

Ion Larian POSTOLACHE

M ie nsum i

Nu duelez cu nimeni ; adversarul


De-m i iese-n fa, nu m tem de el.
Cu mine nsumi, biet, mi port amarul,
C snt cu mine-n permanent duel !
1975

Ion PO TO PIN

P o e tu lu i insipid

Citind poemul lui rebel,


Un adevr ni se impune :
Nu-i important ce spune el,
E important ce . . . nu ne spune.
1976

Teodor PRACSIU
129

Epitaf lui Pstorel


M-a nenorocit groparul
Cu nemernica lui sap !
A spat adine, tilharul,
Pn cnd a dat de ap !
1939

Alexandru PREDESCU

P ro p rie ta ru lu i m eu

Eu i-am promis, n chip firesc,


C nu m mut pn nu-i pltesc
i cum respect tot ce discut,
Nu i-am pltit, deci nu m mut.
1940

Ion PRIBEAGU

U n sfat bisericoilor

In biseric de intri,
A i s mergi cu pas domol.
Inima s-i fie plin,

Sextil PUCARIU
130

U n o r fe m e i care-i ascund vrsta

S
La
S
C

le urm acestor doamne


anii care nu i-au spus,
aib ct mai multe toamne,
prim verile s-au dus !

1973

Taisia PUCAU

U n ei pianiste nceptoare

Domnioara Mia are


La clavir, rbdare mare ;
Dar socot c cei ce-ascult
Au rbdare i mai mult.
George R A N E TTI

U n ei

septuagenare

care

pretin de

s i se

spun

Bb

La pretenia matale,
Ca s fie just treaba,
Iat ce-am gsit cu cale :
S schimbm ,,Bb n . . . .,baba !
1983

N colin RAD U IC A
131

Unei cochete

Te-a-mpodobit cu-atitea graii


La leagn, zna ursitoare,
C, darnic, cum eti din fire,
Le-m pari acum la fiecare.
1S)34

Florica RDULESCU

S in on im ie

Spre-a menaja obrazuri tatuate ,


M ai multe sinonime s-au ivit :
E-n vrst , cam trecut sau n etate ,
Cnd e, de fapt, de-a dreptul ramolit !
1 *7

Mircea RDULESCU

C ro ito ru lu i m eu

Pe croitorul meu, Ilie,


L-am amnat cu-o datorie
Pn-ntr-o zi, cnd, plictisit,
Pierznd rbdarea . . . m-a croit !
1915

Const. A. RETORIDK

132

Norocului
M rginit ! D -11 gropi ! Zbanghiu !
Ce rbdare minunat . . .
l insult de cnd m tiu
i nu sare s m bat !
1914

Const. R lU LE

U n u i p ic to r

I-am dat bani muli, golind sipetul,


S-mi fac n ulei portretul,
Dar el a ters-o sectura !
Aa c mi-a f c u t.. . figura.
mii
Radu D. ROSETT1

U n u i am ic

Prea eti categoric tu :


Cnd spui nu, rmne nu.
Dar de ce nu vrei mata,
Cnd spui da, s fie da ?
1976

Sandu RUSSU

133

------------ f T

In loc de epitaf
Nu pot spa n slove reci
A ic i dorm i-voi mii de ani ,
C locul meu nu e ,,de veci ,
Ci-nchiriat pe apte a n i. . .
1938

Aurel RUSTEA

V aloarea epigram ei

M-ntreb un negustor :
Cam ct iei pe-o epigram ?
Drept s spun, mulumitor :
Dou-njurturi de mam.
1933

Alecu I. SANDA

Unei amice

Cu attea frm ntri


Provocate de-o idil,
A trecut prin multe stri,
ns nu prin cea civil.
11T6
Octav SARGEiU
13-1

Unui creator
V izitat de poezie
Numai noaptea noaptea scrie.
Ziua, ca trezit din vis,
Rde singur de ce-a scris.
1378

Flore a SAVU

U n u i prost

Cind i vorbete, presupui


Vznd ce seac-i orice fraz
C n pustiul minii lui
Nu se gsete nici o oaz.
1978

Ion SANDULESCU

U n o r log od ii

C-i doctor el ea-1 vrea brbat,


Iar el o vrea c zestre are.
tiina e de cumprat,
Iar dragostea e de vnzare.
1900

V. SCINTEIE
135

136

E pitaf

Sub aceast blind floare


Zace-un pumn de praf stingher,
Ce-a rmas din piatra care
S-a izbit de-un caracter.
1972

Leonida SECREEANU

U n u i avocat

C n-ai procese, nu-i ruine ;


Notariat tu faci adese,
i orice act fcut de tine
E-o mare surs de procese !
1943

Ioan E. SEVERIN

A c trie i Ies

Aa ne-a vrut superba div :


Pe dnsul , c-i bogat n bani,
Pe mine fiindc dimpotriv
Snt mai srac ceva n . . . ani !
1945

Valentin SILVESTRU

137

Iro n ie

Dintre poeii care mor


De propria chiar mn-a lor,
A cei ati ci mai triesc,
Probabil nu se recitesc.
1912

Dim. SIMIONESCU-SIMICEL

Banalitate

Cel mai bun dentist din urbe,


Cu-aptitudinile sale
Face ca oricare altul :
Scoate dini i ia parale !
1938

Romeo S LA T IN E A N U

Pe m o rm n tu l un ui avar

Plecat din viaa efemer,


Hrnete vierm ii subterani ;
Privii-1 ! Dup-atia ani,
E-ntia mas ce-o ofer !
1939

Virgiliu SLAVESCU

138

R etrospectiv

La fel ca la un teanc de bani,


Privete-n poze vechi, uitate . . .
A vea pe-atunci n minus ani,
Dar i un plus de demnitate.
1975

Corneliu SOFRONIE

U n u i crea tor

Mie, stilul su nu-mi place,


C-i ermetic, neptruns,
Cu idei ce s-au ascuns
De ruine c-s srace !
1963

J. SP1RESCU

A m endam ent

Mi-au transmis asear tirea


Ochii fetei, inoceni :
Banii n-aduc fericirea
Dac nu-s suficieni . . .
1983

Elian STANCU
139

D eziluzie

De cind mi-ai terminat portretul


i-ai strns, maestre, evaletul,
Bubic url cu ecou
i latr-ntr-una . . . la tablou.
11*34

Gh STANCULESCU

D -oarei T. P.

Atita te-ai fardat


C-ai fi produs scandal,
Nu la un simplu bal,
t Ci chiar la bal mascat !
1938

D. N. STNESCU

Consecinele a lcoolu lu i

Cum s cred c-s fioroase,


Cnd crimarul, nea Costic,
A re trei perechi de case
Din rachiu i secric ?
1938

Dumitru T. STANESCU
140

Unui btrn, ru la suflet


Contrar aspectului su fizic,
Eu prea btrn nu l socot :
E alb la pr, fr-ndoial,
Da-n cerul gurii-i negru tot.
1935

Petre STANESCU

U n u i recenzent

Citit-am cronica-n ziar


C-aproape-o tiu i pe de rost.
Un lucru ns nu mi-e clar :
Volumul este bun sau prost ?
1071

Nelu STERE

E p ita fu l unuia care a c l torit m u lt

Venic a umblat hoinar,


Stnd acas foarte rar ;
Chiar i-acum, cnd a apus,
Doarme . . . dus !
1949

Aurel STERESCU-OREL
141

Amicii notri
Am icii notri ce snt oare ?
Snt psrile cltoare :
Cnd este cald la noi, sosesc,
Iar cnd e frig ne prsesc.
1897

Theodor M. STOEXESCU

U nuia cu rela ii

Ct de solid tutor ai pune


La pomul care-i altoit,
De n-are rdcini prea bune
El moare cnd l-ai rsdit.
1979

Petre STO IAN

M o ftu ri

Pe duduca de Cotnar,
Zaibrul n-o vrea mireas ;
A re farmec, are har,
Dar nu-i place, c e . . . Gras.
1978

Aurel STORIN
142

Unui calamburgiu
Tot servind aceeai ciorb
Socotind-o de efect
A i ajuns, la prima vorb,
S devii c u ra t. . . infect.
1934

Iancu STROESCU

Melomanul
La concert nu-i un secret
Sforia n mod discret,
Iar cnd s-a trezit, a zis :
M i-a plcut, a fost un vis !
1972

Ion St. SUCIU

Ciudenie

Uneori n via
Lucru curios
Cnd le spui pe fa,
Toate-i ies pe dos.
1980

Alexandru SUHAROSCHI

143

Ill I

144

U n u i actor

M-am bucurat cnd l-am vzut


n rolul lui de condamnat,
Dar mult noroc nu am avut,
C-n actul doi a evadat !
1973

Emil A IN

U n u i parvenit

O s-aducem pentru el
(C-are zile numrate),
Un cociug mai larg niel,
Ca s poat da din coate.
1971

Mircea ANDRU

U nei Desdemone 30 rguite

O ucidea nendoios
N efericitul african.
Chiar dac n-ar fi fost gelos,
Ci doar un simplu meloman.
1973

Virgil CHIOPESCU

14 5

Noua angajat
S-a ivit, nu tiu de ce,
O coleg nou
i cu cea care mai e
Stau degeaba dou.
1931

Florea TEFANESCU

Pe m o rm in tu l u n u i c ritic lite ra r

In pmntul care-1 ine.


Zace criticul defunct.
A ajuns i el, n fine,
Azi, n cel mai critic punct.
1946

Dumitru

TABACTJ

A vo ca ilor

Avocaii spun ntruna


C ursc i ei minciuna ;
Ei o spun, tot ei s-o creaz,
C, atuncea, chiar . . . pledeaz.
1935

Gheorghe 1. T A Z L A U A N U
14(3

D-lui Ian .

Un btrn s satireze
Pe-alt btrn, nu este greu :
Nu e greu s copieze
Cineva portretul seu .31
1873

Gheorghe TA U TU

Logof tu lu i Tutu

Strbunul meu, vel lo g o fe t


Era la suflet darnic :
tiind c n-am s-ajung poet.
M-a h r zit. . . paharnic !
1971

Nicolae TAU TU

A u toiron ie

Cu Vlahu snt leit :


Nici el nu e decorat . . .
El, fiindc n-a primit.
Eu. fiindc nu mi-au dat.
D. TEI.EOR

D e fin iie

Epigrama-i o formul
De-a lua oricrui as
Mutele de pe cciul,
Ca s i le pui pe nas !
1941

Titus TEN IU

Log/c

. .

Popa Man
e om cu cap,
Bere bea-n polobocel !
Doar nu-s capr zice el
S m mulumesc c-un ap !
1936

Al. O. TEODOREANU

De la Vlahu c itire . . .

Spuse Ghi intr-un tremur


Bind din vinul de opt lei :
Nu de sticl m cutremur.
Ci de coninutul ei !
1981

Gabriel TEODORESCU
14

Din culise
De-al tu succes, iubit-amic,
Din inim m-am bucurat !
A tt a apucat s zic
i inima i-a i cedat !
193!

Mibai TEOGNOSTE

Acustic

Acustica e bun
i face chiar furori :
Inti auzi sufleurul
i-n urm pe actori.
1BC7

Leonte THIEBEH

Rom eo m odern

i dedic optite stane,


Trist, sub cerul monoton :
Julieto, d-mi sperane
Sub cmaa din balcon !
1879
Pe t r e T I P A R E S C U

] 49

U n u i o m de n i m i c

C eti o simpl nulitate,


O sectur, un spanac,
Un ntru, un terchea-berchea,
De ce s-o spun ? Mai bine tac !
13S8

Alexandru TIRON

C a p ricii de var

Acum e cald i dulce tim p u l. ..


Acum e parc o cistern . . .
D i1ne-neles e anotim pu l. . .
Ca o metafor modern !
1S73

tefan T1TA

Poesis

Cnd Jupiter nscu p e-A ten a ,33


Veni pe lume i . .. migrena.
Poeii, astzi, nasc idei
i-ofteaz alii pentru ei.
isi
Sanda TOMA
150

Gastronomic
n literatur,
Cnd vorbim de burt,
Eu snt prjitur,
Pstorel e turt !
Georg TO PlR CEANU

Paralel

Maina e ca o nevast,
De care, dac nu-i prea pas,
Ori nu te-ascult i-i npast,
Ori d n gropi, i-apoi te las
1977

Rodica TO TT

F ^e rso n a lita te

Omul sta ine cu tot zorul


S exprim e puncte de vedere
i-i citeaz antevorbitorul
Care n-a avut nici o prere !
1973
C. TR A N D A F IR
151

Egoistul

n lupta dintre noi i eu


Sau dintre-oi nostru i al meu,
Oricte piedici ar avea
Tot va s r i . . . de partea sa.
1978

M irc e a T R 1F U

Instantaneu la tribunal

Sli aglomerate
De mpricinai ;
Unii au dreptate,
Alii'avocai.
1975

tefan T R O P C E A

U n u i candidat la studenie

E tipul candidatului perfect


De cnd ncearc, nu mai tie a n u l . . .
Impune ns tuturor respect,
C-i mai n vrst mult dect decanul.
1978

M ih ai T R U F A U

152

Comercial
Osptari, bufetieri,
Vnztori sezonieri,
efi de sli cu mare-afi . . .
Toi o ap i-un baci !
1982

C onstantin T U D O R A C H E

Sear de dans

Ce factor de risc
Te-a frnt, odalisco ? . ..
Lumbago, menise ?
Hernie de DISCO !
1984

Zeno TURDEANU

U n u i poet

Cum cu fiecare rim


El comite cte-o crim,
Volumaul lui stingher
E un fel de . . . cazier.
1978

Nlcolae A O M IR
154

T in e rilo r m od ern iti

Se cred inovatori n art,


Izbind n epigoni pitici ;
De-ar mai citi, ar ti c poart
Veminte noi . . . de la bunici !
1973

Gabriel EPE1.EA

E p ita f nn ui prem ian t

Zace-aici un ins cuminte


Ce din lume-acum s-a dus
Fericit c de-azi-nainte
O s aib numai + .
193

Ti ti ULMU

Teatru absurd

Pe scen totul e perfect,


Se simt actorii ca acas ;
Nu are piesa subiect ? . . .
Dar scaunelor ce le pas ? !
1970

Gb. UNGUR
155

Politee
Nu tiu care-o fi pricina,
Dar cintarul ce mirare !
Se nclin, bat-1 vina,
Numai ctre vnztoare.
1982

M ir c e a U R SE I

O b ice iu ri

Cnd vd cum trage la msea,


m i zic c timpul nu prea fuge :
Era un prunc pe cnd sugea,
Acum e mare i tot suge.
1983

Uu V AISM AN

Conjugal

Soaa, vrnd s-mi fac cheful,


Cnd prestana mi-o verific,
Recunoate c snt eful,
Dar cu titlu . . . onorific.
1982

Vasile VAJOGA
156

i u i George Lesnea

S-ascult pe Lesnea-n epigram


N-ar fi n fond grozav dram ;
Durerea-i alta i m curm :
m i cere s i rid la urm.
1955

George VASILESCU

Despre punctualitate

De cte ori a-ntrziat


Pe loc a fost sancionat,
C eful ru se enerveaz
C-nd cineva . . . l concureaz.
1981

V. D. V A SILIU

T in e rilo r ob osii din tram vaie

Dac ei pe banc stau,


S-neleag tot poporul :
Se-odihnesc pentru c au
De parcurs tot viitorul !
1981

Georgeta V A T A V U

157

La expresia f i z i o n o m i e i unei fe tie

Cuttura-i va rzboi,
Zm birea-ti cere pace ;
i s m-mpac cu tine voi.
Dar s m bat mi place !
Iancu V A C A R E S C U

U n ei a n tologii de epigram e

In volum, ca ntr-o zeam,


Autorii, toi intrar ;
Numai biata epigram
A rmas pe dinafar.
1976

Vasile V A R A D E A N

U n u i poet

Sonore versuri te pricepi a face.


Chemate, rimele i vin la trap ;
Dar, ca Victoria din Sam otrace,34
Ele au aripi, ns nu au cap !
1933

Nieolae V A T A M A N U
158

R eflecie

Vzu cndva un cmtar


Pe-un biet nenorocit coar ;
Privindu-1, zise cu mndrie :
Vai. ce murdar meserie !il
1907

VF.RO

M a rg in a lii la un rom an poliist

Dei m-atrage, nu-1 citesc ;


A r fi zadarnic-aventur,
Cnd criminalu-1 bnuiesc
De la-n cepu t. . . din semntur !
1982

Drago VICO L

U n u i m oto ciclis t

i iubea motocicleta
Mai ceva dect pe Geta.
i gonind spre ndrei,
A murit de dragul ei.
1963

tefan VID A
159

U n u i c r i t i c lite r a r

i-a preschimbat condeiu-n sap


i-i priceput : la o adic,
De bag el pe unu-n groap,
De-acolo nu se mai ridic.
1980

Sorin George VIDOE

Unuia, lipsit de caracter

C-i lipsete caracterul,


E o glum ru venit ;
Dnsul l posed, ns
n valut convertit.
1936

Petru VIERU

A rh eologie

In pmnt un ol carmin,
Dar verdictu-i evaziv :
Unii zic c-i chiup de vin,
A lii . . . urn de beiv !
19R3

Valentin VIINESCU
160

Vecinului
Facem toi economii
Anulind detepttorul :
N e trezim n zori de zi,
Cnd i bate el covorul.
1877

Costin VlLSU

C u riozitate

Tticule, acest pletos


E un strin ? Fii serios !
De-al nostru e, ce vrei s fie ?
Dar e strin de frizerie !
1976

Ion V L A D IM IR

Unuia

Pe trunchiul unui pom n floare


Cu grij ai crestat un semn,
S-i aminteti de ziua-n care
A vea i o inim de lemn.
1976

Costel VLADESCU
161

-T .

F*

Unui profesor
La gramatic-n predare,
Nu-i depune-n van silina :
Tot elevul e n stare
S-i decline .
competina.
1932

George VOEVIDCA

U n u i p re o t

n altar puin e-n sticl


Sngele lui Dumnezeu,
Dar n beci ai opt butoaie
i te-mprteti mereu !
1941

FI. VO IC AN

Uneia care exagereaz cu silueta

Contrar ca n Chamisso,35
Povestea ta-i mai sumbr :
Tu i-ai pierdut fiina
i ai rmas o umbr !
1939

I. VOLEDI
163

Unui neglijent
De grip spre-a se face bine,
Se folosete de buline,
Dar cei de prin tramvai insist
S foloseasc i-o batist.
1980

Ion VULPESCU

U n e i d octorie, n autobuz

3U

Locul i-am cedat atent


Bucuria i-a fost mare :
Eu snt primul pacient
Pus de tine pe picioare !
1979

Ioan Z A H A R IA

P ro s tu l

Doar prostu-i fericit


Zic spune un adagiu . . .
El ns a zmbit,
Creznd c-i un omagiu.
1974

Ion Z A H A R IA

164

Unui revizor necinstit


Cnd a prins n deficit
Un gestionar, odat,
ntr-att l-a spunit,
C l-a scos basma curat !
1970

George ZA R A FU

U n o r frum oase

Prinde sngele s-mi fiarb


Cnd m aflu-n preajma voastr ;
De-a avea, ca alii, barb,
Cred c-ar deveni albastr.
AI. CLENCIU

Preciza re

O spun cu vrsta mea epocii,


n graiul nostru romnesc,
C toamna numrm bobocii,
Da-n alte anotimpuri cresc.
1932

NOTE

' Fluviu al Infernului, in mitologia greac.


2 Publicat sub pseudbnimul S. A . Conta.
3 Adresat poetului N. Crevedia.
4 D e-ar curge pe Dunre v i n . .. volum de epigrame
i poezii de N. Georgescu-Coco, dedicat lui Pstorel (Al. O.
Teodoreanu), care este i eroul acestor scrieri. Titlul modi
ficat al volumului a constituit tema unui concurs organizat
de revista Epigram a (1939), unde a fost prezentat i epi
grama lui I. Calboreanu. In epigram e vorba despre cele
trei guri prin care Dunrea se vars n Marea Neagr.
5 In volumul F lu tu ri de noapte, Otilia Cazimir public
un ciclu de 37 catrene, incluzndu-1 i pe cel selecionat; de
noi. Fr ca autoarea s specifice, ciclul i este adresat lui
Toprceanu.
6 D. Teleor, pseudonimul lui Dimitrie Constantinescu
(1858 1920), renumit epigramist al vremii sale.
7 Restaurantul La Capa, vestit local situat pe Calea
Victoriei din Bucureti, frecventat de protipendada scriitori
ceasc i artistic a capitalei, ntre cele dou rzboaie mon
diale. O vreme s-a chemat Bucureti.
8 Jenic Lambrior, institutor bcuan, cruia, Al. Gh.
Doinaru i nchin volumul Lam briorism e, cuprinznd 101
epigrame, cu toate bahice.
9 I. I. Pavelescu (1889 1924), frate mai mic al lui Cincinat. Epigrama este nedreapt, deoarece I. I. P. a fost un
epigramist i poet remarcabil. La un moment dat, Societatea
Scriitorilor Romni instituise un premiu Io n Pavelescu, pe
care-1 atribuia celui mai bun sonet al anului.
10 Publicat sub pseudonimul Em ilgar.
11 S-a susinut c n personajul Horaiu din F in tn a
Blanduziei, Alecsandri s-a ntruchipat pe sine nsui, ba chiar
c actorul care interpreta acest rol ar fi fost machiat astfel
166

nct s-i semene. Faptul e certificat i de o epigram a lui


Macedonski, adresat lui Alecsandri :
O rb it da-al g lo rie i nesaiu,
A lb it de ani, dar tot copil,
E lesne s m fa ci Z o ii
Cind singur tu te faci Horaiu.

12 Este vorba de poetul bucovinean G. Rotic (pseudo


nimul lui Gavril Rotariu 1866 1951).
13 Renumita actri Marioara Voiculescu, prima soie a
epigramistului.
14 Epigrama a fost publicat chiar n revista Convorbiri
literare".
16 Denumirea popular a trioxidului de arsen, puter
nic otrav.
16 Autorul mprumut presupusei epigramiste, n mod
ironic, numele zeiei nelepciunii.
17 Gheorghe Storin (1883 1968), puternic persenalitate
a scenei romneti, Artist al poporului, Laureat al premiului
de stat.
Autorul epigramei a fost de asemenea un frunta al tea
trului romnesc, distins cu titlul de Artist emerit.
s 19 Montri mitologici, avnd priviri de foc i capetele
ncolcite de erpi.
20 Epigrama l vizeaz pe actorul i poetul Emil Botta.
21 A liaj folosit la confecionarea bijuteriilor.
22 Miron Radu Paraschivescu (1911 1971), autorul volu
mului Cinttce igneti.
23 Luare de poziie n favoarea lui Erasmus din Rotterdam, cruia Carol Quintul i aprobase o pensie viager, pe
care casierul reginei ntrzia s i-o plteasc.
Epigrama este versificat de G. Navarra, dup tradu
cerea liber din latin a lui tefan Bezdechi.
24 Ion Ionescu-Quintus (1875 1933), tatl epigramitilor
Mircea i Nelu.
26 Adresantul epigramei este Tudor Arghezi. Rspunsul
lui Arghezi, nu prea elegant, apare n Facla, an V III, nr. 29,
12 iulie 1912 p. 576. In reproducem :
Ham al nu tiu vreodat s fi fost.
Dar de-a f i fost orice-ai voi, firete,
Fante senil, sau magistrat, sau pete,
Tu tot poet ai fi i-atuncea, prost.
167

26 Titlul complet al epigramei e s te : Unui plagiator


oare isclise n revist Flacra o epigram de a mea. Ca
trenul i este dedicat lui Cincinat, care ntr-adevr fcuse
acest lucru. Regretatul scriitor Mircea Pavelescu, nepotul
celor doi frai epigramiti, a explicat aceast ntmplare nu
singular spunndu-ne c Ion i aducea uneori lui Cincinat
epigrame, spre a le supune prerii fratelui mai mare, pe
care-1 considera maestru. Cincinat punea hrtia lui Ion,
undeva, peste manuscrise de-ale sale, iar cnd i se solicitau
epigrame, lua din teancul respectiv i le nmna redaciei.
Evident, este o motivare, chiar dac nu prea temeinic. Ceea
ce rmne neexplicat este faptul c n volumele de epigrame
ale lui Cincinat i Ion (ambele din 1925, cel al lui Ion fiind
editat postum), figureaz dou epigrame identice.
27 Iniial adresat scriitorului Octav Dessila, angrenat
intr-un lung duel epigramatic cu M. Pavelescu.
28 Restul e tcere ultimele cuvinte ale lui Hamlet,
din tragedia lui Shakespeare.
29 N. Gr. Mihescu-Nigrim (1871 1951), scriitor. A pur
tat un duel epigramatic cu Cincinat Pavelescu, dovedjnd'u-se
inferior maestrului.
30 Soia lui Otello, personaj din opera lui Verdi, creat
dup tragedia lui Shakespeare.
31 S-a pstrat forma arhaic seu, n loc de su , pen
tru necesitatea de rim.
32 Intr-o variant, n loc de Popa Man figureaz V ic
tor I., acesta din urm fiind Victor Iamandi (1891 1939),
gazetar i om politic.
33 Potrivit legendei, Atena (Minerva) s-a nscut din
capul lui Zeus.
34 Celebr statuie antic, reprezentnd-o pe zeia victo
riei. A fost descoperit n stare deteriorat, n insula Samothrace din Marea Egee.
35 Adalbert von Chamisso (1871 1938), poet i prozator
romantic german de origine francez. Principala sa scriere
este povestirea E xtra o rd in a ra in tim p la re a lu i P e te r S c h le m ih l, unde descrie drama unui personaj care i-a vndut
umbra.

168

EDITURA

FACLA

Lei 11,50

S-ar putea să vă placă și