Sunteți pe pagina 1din 9

Prezenta la vot, ierarhie judete (dupa nr.

votati)
Judet
Nr liste Prezenti Procent prezenta
677.14
PRAHOVA
3 423.482
62,54%
630.30
CONSTANA
4 385.171
61,11%
716.43
IAI
0 396.369
55,33%
602.19
CLUJ
3 389.387
64,66%
583.60
DOLJ
3 360.500
61,77%
616.39
TIMI
5
362.114
58,75%
540.65
ARGE
4 333.818
61,74%
580.65
SUCEAVA
6 320.536
55,20%
602.06
BACU
8 322.404
53,55%
517.73
BRAOV
0 315.082
60,86%
522.22
GALAI
5 291.415
55,80%
505.16
BIHOR
6 296.363
58,67%
433.65
DMBOVIA
4
272.113
62,75%
482.54
MURE
5 261.934
54,28%
472.53
NEAM
4 253.162
53,58%
398.53
BUZU
7 241.033
60,48%
399.54
HUNEDOARA
3 236.618
59,22%
376.57
SIBIU
9 237.600
63,09%
428.36
MARAMURE
2 227.884
53,20%
380.44
OLT
9 246.623
64,82%
392.91
ARAD
3 225.260
57,33%
402.78
SECTOR 3
3
221.790
55,06%
338.35
VLCEA
0
211.067
62,38%
BOTOANI
363.61 201.693
55,47%

SECTOR 6
TELEORMAN
ALBA
VASLUI
SECTOR 2
ILFOV
GORJ
VRANCEA
BRILA
SECTOR 4
SATU MARE
BISTRIANSUD
CARA-SEVERIN
CLRAI
SECTOR 5
MEHEDINI
GIURGIU
IALOMIA
SECTOR 1
HARGHITA
SLAJ
TULCEA
COVASNA

3
333.14
3
331.85
6
317.05
2
375.82
2
320.59
4
304.66
7
304.35
6
318.29
2
303.00
2
274.09
4
317.50
9
261.89
5
276.59
7
258.25
6
249.05
6
239.93
5
228.54
6
237.31
0
208.13
6
270.22
5
200.18
3
202.45
8
184.21
2

211.905

63,61%

208.661

62,88%

196.551

61,99%

192.312

51,17%

196.673

61,35%

224.428

73,66%

186.468

61,27%

180.795

56,80%

170.256

56,19%

165.630

60,43%

159.389

50,20%

157.369

60,09%

150.530

54,42%

154.256

59,73%

142.041

57,03%

146.590

61,10%

144.016

63,01%

129.958

54,76%

139.148

66,85%

119.460

44,21%

117.694

58,79%

110.588

54,62%

85.522

46,43%

Cresteri prezenta la vot, fata de turul 1 (in procente)


Judet
Nr liste Prezenti (liste Diferenta prezenta

permanente)
MARAMURE
ILFOV
CLUJ
TIMI
SATU MARE
SECTOR 5
ARAD
SECTOR 4
GIURGIU
BIHOR
SECTOR 2
MURE
IALOMIA
GORJ
DOLJ
BISTRIANSUD
SECTOR 3
SLAJ
SECTOR 6
ARGE
ALBA
BUZU
VLCEA
CARASEVERIN
CLRAI

428.36
2
304.66
7
602.19
3
616.39
5
317.50
9
249.05
6
392.91
3
274.09
4
228.54
6
505.16
6
320.59
4
482.54
5
237.31
0
304.35
6
583.60
3
261.89
5
402.78
3
200.18
3
333.14
3
540.65
4
317.05
2
398.53
7
338.35
0
276.59
7
258.25

turul 2 fata de turul 1

210.340

30,68%

173.147

27,62%

326.581

27,54%

305.932

25,09%

146.068

24,92%

126.219

24,55%

201.622

24,27%

148.206

23,18%

121.182

22,64%

263.286

22,54%

174.023

22,41%

237.530

22,01%

116.360

21,87%

165.012

21,85%

313.058

21,85%

142.687

21,41%

196.407

21,41%

104.095

21,31%

183.538

21,28%

302.574

20,36%

177.447

20,19%

217.498

19,59%

185.928

19,32%

134.109
133.178

19,14%
19,05%

SUCEAVA
SECTOR 1
PRAHOVA
COVASNA
BRAOV
DMBOVIA
TULCEA
CONSTANA
IAI
GALAI
BOTOANI
BRILA
OLT
MEHEDINI
HUNEDOARA
VASLUI
TELEORMAN
SIBIU
VRANCEA
NEAM
BACU
HARGHITA

6
580.65
6
208.13
6
677.14
3
184.21
2
517.73
0
433.65
4
202.45
8
630.30
4
716.43
0
522.22
5
363.61
3
303.00
2
380.44
9
239.93
5
399.54
3
375.82
2
331.85
6
376.57
9
318.29
2
472.53
4
602.06
8
270.22
5

295.355

19,03%

115.785

19,03%

384.709

18,73%

78.004

18,32%

280.920

18,20%

243.851

18,19%

98.115

17,87%

350.656

17,87%

345.735

17,35%

267.460

16,78%

184.639

16,71%

159.216

16,48%

209.805

16,36%

122.938

16,20%

215.084

16,20%

174.708

16,19%

182.524

15,75%

212.097

15,21%

160.280

14,72%

231.970

13,66%

292.708

13,04%

110.661

7,60%

Ierarhie judete dupa vot pe LISTE SUPLIMENTARE (nr votanti)


Judete
Liste
Nr votanti pe Procent LS
Electorale LS
din Liste
electorale

CLUJ
TIMI
ILFOV
IAI
DOLJ
PRAHOVA
OLT
CONSTANA
BRAOV
BIHOR
ARGE
SECTOR 6
BACU
DMBOVIA
SECTOR 3
SIBIU
VLCEA
SUCEAVA
MURE
TELEORMAN
SECTOR 1
SECTOR 2
ARAD
GIURGIU
MEHEDINI
GALAI
BUZU
GORJ
CLRAI
NEAM
HUNEDOARA
VRANCEA
SECTOR 4
ALBA
VASLUI
MARAMURE
CARA-SEVERIN
BOTOANI
SECTOR 5
SLAJ
BISTRIANSUD
IALOMIA
SATU MARE
TULCEA
BRILA
HARGHITA
COVASNA

602.193
616.395
304.667
716.430
583.603
677.143
380.449
630.304
517.730
505.166
540.654
333.143
602.068
433.654
402.783
376.579
338.350
580.656
482.545
331.856
208.136
320.594
392.913
228.546
239.935
522.225
398.537
304.356
258.256
472.534
399.543
318.292
274.094
317.052
375.822
428.362
276.597
363.613
249.056
200.183

59.844
52.785
48.989
46.868
41.518
35.510
33.214
32.198
32.107
30.164
29.447
28.054
26.596
25.883
25.019
24.029
23.910
22.848
22.659
22.583
22.060
21.224
20.983
20.905
20.765
20.449
20.419
19.960
19.890
19.479
19.252
17.368
16.583
16.538
15.957
15.420
14.434
14.240
13.811
12.256

31,93%
39,13%
40,75%
24,08%
30,92%
20,52%
22,83%
28,10%
30,98%
30,43%
22,53%
31,19%
13,44%
21,68%
32,43%
20,88%
17,52%
20,23%
23,83%
14,93%
44,74%
31,24%
33,19%
21,97%
25,04%
21,83%
16,96%
24,34%
26,11%
14,85%
18,34%
16,09%
34,50%
24,57%
15,70%
28,69%
20,33%
17,49%
25,87%
10,63%

261.895
237.310
317.509
202.458
303.002
270.225
184.212

12.209
11.780
11.326
11.180
9.759
8.003
6.880

18,72%
21,47%
21,75%
25,86%
15,79%
12,13%
11,56%

Ierahie judete dupa cresterea votului pe LS fata de turul 1 (procente)


Judete
Cresteri
procentuale vot
pe LS fata de
turul 1
SECTOR 1
44,74%
ILFOV
40,75%
TIMI
39,13%
SECTOR 4
34,50%
ARAD
33,19%
SECTOR 3
32,43%
CLUJ
31,93%
SECTOR 2
31,24%
SECTOR 6
31,19%
BRAOV
30,98%
DOLJ
30,92%
BIHOR
30,43%
MARAMURE
28,69%
CONSTANA
28,10%
CLRAI
26,11%
SECTOR 5
25,87%
TULCEA
25,86%
MEHEDINI
25,04%
ALBA
24,57%
GORJ
24,34%
IAI
24,08%
MURE
23,83%
OLT
22,83%
ARGE
22,53%
GIURGIU
21,97%
GALAI
21,83%
SATU MARE
21,75%
DMBOVIA
21,68%
IALOMIA
21,47%
SIBIU
20,88%
PRAHOVA
20,52%
CARA-SEVERIN
20,33%
SUCEAVA
20,23%
BISTRIA-NSUD
18,72%
HUNEDOARA
18,34%
VLCEA
17,52%
BOTOANI
17,49%
BUZU
16,96%
VRANCEA
16,09%
BRILA
15,79%
VASLUI
15,70%
TELEORMAN
14,93%

NEAM
BACU
HARGHITA
COVASNA
SLAJ

14,85%
13,44%
12,13%
11,56%
10,63%

Ierarhie judete dupa vot la URNE MOBILE (nr votanti)


Judete
Liste
Nr votanti
Electorale UM
DOLJ
583.603
5.924
IAI
716.430
3.766
OLT
380.449
3.604
TELEORMAN
331.856
3.554
GALAI
522.225
3.506
TIMI
616.395
3.397
PRAHOVA
677.143
3.263
VRANCEA
318.292
3.147
BUZU
398.537
3.116
BACU
602.068
3.100
CLUJ
602.193
2.962
BIHOR
505.166
2.913
MEHEDINI
239.935
2.887
BOTOANI
363.613
2.814
ARAD
392.913
2.655
ALBA
317.052
2.566
BISTRIANSUD
261.895
2.473
DMBOVIA
433.654
2.379
SUCEAVA
580.656
2.333
CONSTANA
630.304
2.317
ILFOV
304.667
2.292
HUNEDOARA
399.543
2.282
MARAMURE
428.362
2.124
BRAOV
517.730
2.055
SECTOR 5
249.056
2.011
SATU MARE
317.509
1.995
CARA-SEVERIN
276.597
1.987
GIURGIU
228.546
1.929
IALOMIA
237.310
1.818
ARGE
540.654
1.797
MURE
482.545
1.745
NEAM
472.534
1.713
VASLUI
375.822
1.647
GORJ
304.356
1.496
SIBIU
376.579
1.474
SECTOR 2
320.594
1.426
SLAJ
200.183
1.343
SECTOR 1
208.136
1.303

TULCEA
BRILA
VLCEA
CLRAI
SECTOR 4
HARGHITA
COVASNA
SECTOR 3
SECTOR 6

202.458
303.002
338.350
258.256
274.094
270.225
184.212
402.783
333.143

1.293
1.281
1.229
1.188
841
796
638
364
313

Ierahie judete dupa cresterea votului cu URNA MOBILA fata de turul 1 (in procente)
Judete
Cresteri procentuale vot
pe UM fata de turul 1
BUZU
151,29%
VLCEA
114,86%
CLRAI
114,05%
BISTRIA-NSUD
92,90%
NEAM
90,76%
CLUJ
90,48%
SUCEAVA
85,60%
BOTOANI
76,87%
SECTOR 6
76,84%
MARAMURE
74,96%
IAI
65,03%
CARA-SEVERIN
64,21%
SECTOR 1
63,28%
IALOMIA
61,60%
TELEORMAN
60,74%
SIBIU
59,70%
MEHEDINI
59,24%
SECTOR 2
57,74%
TULCEA
53,38%
GALAI
53,37%
BACU
52,56%
ALBA
51,65%
ARAD
51,37%
DMBOVIA
51,14%
DOLJ
49,82%
VRANCEA
48,37%
BRAOV
47,63%
TIMI
46,74%
SATU MARE
46,05%
SECTOR 4
45,75%
BIHOR
43,71%
PRAHOVA
42,74%
HUNEDOARA
41,92%
ARGE
41,05%
GORJ
31,81%

SLAJ
VASLUI
OLT
MURE
BRILA
CONSTANA
SECTOR 5
GIURGIU
ILFOV
SECTOR 3
HARGHITA
COVASNA

30,01%
29,89%
29,59%
29,16%
25,22%
22,98%
14,20%
8,74%
6,06%
-21,38%
-46,61%
-60,88%