Sunteți pe pagina 1din 3

Obiectivul unei misiuni privind procedurile convenite il constituie efectuarea de

catre auditor a procedurilor ce tin de natura unui audit asupra carora auditorul,
entitatea si oricare terte parti indreptatite au convenit, precum si raportarea de
catre auditor a constatarilor efective.
Nu este exprimata nici o asigurare, utilizatorii raportului urmand sa evalueze
procedurile si concluziile.
Raportul este adresat in mod strict acelor parti care au convenit asupra
procedurilor ce trebuie efectuate.
Misiunile privesc elemente individuale/componente/set situatii financiare.
Misiunile pot privi si informatii nefinanciare.
Respectarea principiilor de etica (integritate/obiectivitate/
competenta/confidentialitate/conduita/standarde tehnice).
Independenta nu este o cerinta, dar in cazul in care este afectata, situatia va fi
mentionata in raport.
Raportul trebuie sa descrie scopul si procedurile aplicabile asupra carora partile
au convenit.
Raportul de constatari efective trebuie sa contina (mentioneze)
Titlul (Raport de constatari efective)
Destinatarul (clientul)
Identificarea informatiilor financiare / nefinanciare asupra carora au fost
aplicate procedurile convenite
Identificarea scopului pentru care s-au efectuat procedurile convenite
Descrierea procedurilor specifice efectuate
Mentiuni privind independenta
Raportul de constatari efective trebuie sa contina (mentioneze)
Descrierea constatarilor efective
O declaratie asupra faptului ca
Procedurile efectuate au fost acelea asupra carora s-a convenit cu
clientul
Misiunea a fost efectuata in conformitate cu ISRS 4400
Auditorul nu este independent fata de entitate (daca este relevant)
Procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire, si de
aceea nu se exprima nici o asigurare
Daca auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau
o revizuire, ar fi putut aparea alte probleme care ar fi fost
raportate
Raportul de constatari efective trebuie sa contina (mentioneze)
O declaratie asupra faptului ca

Raportul este adresat in mod strict acelor parti care au convenit


asupra procedurilor ce trebuie efectuate
Raportul se refera numai la elementele, conturile, posturile sau
informatiile financiare/nefinanciare specificate si ca acesta nu se
extinde asupra situatiilor financiare ale entitatii considerate in
ansamblul lor (daca este cazul)
Constatarile efective, pe fiecare procedura (obiectiv)
Data raportului
Adresa si semnatura auditorului

Exemplu de raport al constatarilor effective


Titlu: Raport de constatari efective privind cheltuielile eligibile efectuate in
cadrul proiectului
Paragrafe
Am efectuat procedurile convenite cu ... , conform contractului (scrisorii
de angajament), privind revizuirea si verificarea documentelor ce au stat
la baza inregistrarii in contabilitate a cheltuielolor aferente realizarii
Proiectului ... , pentru perioada ... .
Misiunea noastra a fost planificata si efectuata conform ISRS 4400.
Paragrafe
Procedurile convenite s-au aplicat cu scopul de a putea constata
indeplinirea conditiilor cerute de ... privind eligibilitatea cheltuielilor
aferente Proiectului ... , constand in principal in urmatoarele
1. Verificarea (prin sondaj/exhaustiv) a documentelor justificative
privind salarizarea/remunerarea personalului, deplasarea/cazarea,
taxe de autorizare/acreditari, cheltuieli cu serviciile prestate de
terti specializati(experti), cheltuieli cu chiriile, alte cheltuieli de
administratie.
2. Obtinerea unor confirmai (declaratii) ale tertilor implicati in
avizarea/atestarea unor operatiuni, conform ... .
3. Compararea principalelor categorii de cheltuieli cu cele similare
ale Proiectului ... .
4. Verificarea(reconcilierea) sumelor mentionate in ... cu cele
confirmate (din evidenta) ... .
Paragrafe
Constatarile noastre in urma aplicarii procedurilor convenite
susmentionate, sunt urmatoarele
a) Privitor la cele mentionate la punctul (alineatul) 1., din paragraful
precedent, am constatat ca, cu exceptia ... , toate documentele
verificate au fost corect intocmite si cheltuielile care le-au general
indeplinesc conditiile de eligibilitate cerute de ... .
b) Privitor la cele mentionate la punctul (alineatul) 2 ... , din
paragraful precedent, am constatat ... .
c)

Intrucat procedurile susmentionate nu constituie un audit sau o revizuire,


nu exprimam nici o asigurare.
Paragrafe
Daca s-ar fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire a
situatiilor financiare conform... , ne-ar fi putut atrage atentia si alte
aspecte ce sa vi le raportam.
Raportul nostru are exclusiv scopul ... si nu trebuie utilizat (distribuit) ... .
Acest raport se refera numai la informatii din contul de (profit/ pierderi)
rezultate, respectiv la cheltuielile cu ... si nu se extinde asupra altor
componente ale situatiilor financiare intocmite de ... pentru ... perioada ... .