Sunteți pe pagina 1din 22

Productia fizica din produsul B= 16460

Productia fizica din produsul C= 10690


Productia fizica din produsul D= 87450
Data start
Pret noul produs D
Prod. Muncii
Sal mediu

10.03
10675
15.6
37

Tab 17
Denumire mp
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
energie
m8

adica raman

297 zile din an

%
%

15.6
37

Materii prime
Pret (uv)
643
858
472
243
443
400
386
22
350

Tab 42
Den prod
B
C
D-intern
D-Franta
D-Germania
D-Total
Total CA

Cifra de afaceri a firmei


Cantitate
16460
10690
69960
10931
7433
87450

Pr0=

Pret

CA (mii uv)
671,568,000.00
790,204,800.00
746,823,000.00
125,709,375.00
86,225,700.00
958,758,075.00
2,420,530,875.00

40800
73920
10675
11500
11600
10963500.00

9.27

Pr1= 18.6

Firma isi propune o crestere a ratei profitului de la 9,27% in anul de baza la


Deci profitul brut ce va trebui realizat va fi de:

Tab 43
Obiective
1. Productia fizica
1.1.Produs B
1.2.Produs C
1.3.Produs D total
- intern
- extern
2.Cifra de afaceri
2.1.intern
2.2.extern
3.Profit brut (minim)
4.Total costuri (maxim)

18.6
2,420,530,875.00

18.60%

% in anul curent.
24.00%
580,927,410

mii UV

79%

1296247.919

UV/angajat

1,296,247.92

1867

angajati

Obiectivele strategico-tactice ale firmei in anul curent


UM
buc
buc
buc
buc
buc
mii UV
mii UV
mii UV
mii UV
mii UV

Avand in vedere cele aratate anterior, rezulta ca nivelul productivitatii muncii in anul curent va fi de:
1203774
x
137.00%

Nivel absolut
16460
10690
87450
69960
18364.5
2,420,530,875.00
2,208,595,800.00
211,935,075.00
580,927,410
1,839,603,465.00

Deci numarul de personal se va ridica la:


2,420,530,875.00

Tab 44
Nr crt
1
2

3
4

5
6
7

Balanta timpului de lucru pentru un angajat direct productiv


Indicatori
Zile calendaristice
Zile nelucratoare
Din care:
- zile de repaus legal
- concedii de odihna
Zile maxime disponibile
Zile neutilizate
Din care:
- concediu de maternitate
- concediu medical
- absente aprobate prin lege
- absente nemotivate
Zile efectiv lucrate
Durata zilei de lucru
Nr ore lucrate

Tab 45

Timpul maxim disponibil pe categorii de utilaje in sectia a II - a

Nr crt

Tip utilaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sectia 2
Nr zile
365
131

Sectia 1
Nr zile
297
101

111
20
234
4

101
20
196
4

zrl
co
zmd
znu

1
1
1
1
230
8
1840

1
1
1
1
192
8
1536

cmpr
cmpr
zs
al
zlef
Dzl
Tef

Timp de intrerupere
Ti
145
352
370
362
340
379
385
351
-

Centre de prelucrare
Masini tip "a"
Masini tip "b"
Masini tip "f"
Masini tip "g"
Masini tip "h"
Masini tip "I"
Masini tip "j"
Mese tehnologice

Timp maxim disponibil


2 sch
3919
3712
3694
3702
3724
3685
3679
3713
4064

SCHEMA AICI
Tab 46

Timpul si durata operatiilor

Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tipul operatiei
Manuala
Mecanizata
Mecanizata
Mecanizata
Mecanizata
Manuala
Mecanizata
Mecanizata
Mecanizata
Manuala
Mecanizata
Mecanizata
Manuala
Mecanizata
Manuala CTC

Durata (min)
15
8
12
32
56
14
22
33
16
30
30
25
9
8
20
TOTAL

330

zc
zn

Tip echipament
Mese de lucru
k
m
p
a
Mese de lucru
n
r
g
Banc montaj
h
l
Banc montaj
k
Mese de control

Observatii
existenta
investitii
existenta
existenta
existenta
existenta
existenta
existenta
existenta
existenta
existenta
investitii
existenta
investitii
existenta

3 sch
5951
5744
5726
5734
5756
5717
5711
5745
6096

Costul asimilarii produsului (fara investitiile in utilaje) se apreciaza la 6 540 000 UV.
Puterea instalata a motoarelor

k
L

1.4 kw
1.75 kw
3.2 kw

unde banda transportoare are


Pret de achizitie

masina k
masina l
banda transp
4.8 % pt masini k

Cota Amortizarii

Tactul =
Ritmul =

250000 UV
164000 UV
87500 UV
si pentru banda

10 %

2.023 min/produs
0.494215 produse/minut

Tab 47 Determinarea numarului de posturi manuale (Npm)


Operatia
1
6
10
13
15
Total posturi manuale

Durata op.
15
14
30
9
20

Necesar de posturi manuale


8
Mese de lucru
7
Mese de lucru
15
Banc montaj
5
Banc montaj
10
Mese control
45

Tab 48 Determinarea numarului de utilaje (Nu)


Operatia
2
3
4
5
7
8
9
11
12
14

Durata op.
8
12
32
56
22
33
16
30
25
8

Tipul utilajului
k
m
p
a
n
r
g
h
L
k

Numar utilaje
4
6
16
28
11
17
8
15
13
4

Numar total de utilaje necesare

Tab 49
Operatia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Numarul maxim de lucratori direct productivi/schimb


Nr.ut si posturi lucru
Norma de servire
8
4
7
16
28
7
11
17
8
15
15
13
5
4
10
168

Calcul lungimea benzii transportoare


d=
Lb =

Determinarea suprafetei benzii


lb =
2.5
Spa =
34
Spf =
38
Sb =
385
Ss1 =
850
Caile de acces pt linia de productie in flux
reprezinta 20% din supr ocupata de masini
utilaje, mese de lucru si bancuri de montaj.
Gus =
54

122

Nr lucratori
1
1
1
0.5
0.5
2
1
0.5
1
2
1
1
2
2
2

1 m
125 m

8
4
7
8
14
14
11
8.5
8
30
15
13
10
8
20
179

m
m2
m2
m2
m2

Tab 50

Calculul salariilor directe pe unitatea de produs

Nr op

Durata op(min)
Do
8
12
32
56
14
22
33
16
30
30
25
9
8
20
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Norma de servire
Ns
1
1
1
0.5
0.5
2
1
0.5
1
2
1
1
2
2
2

Consum de manopera directa


Cmd
0.133
0.200
0.533
0.467
0.117
0.733
0.550
0.133
0.500
1.000
0.417
0.150
0.267
0.667
0.000
5.867

T ef de funct. a mas
0.096
0.24
0.48
0.96
0.384
0.528
0.576
0.096
0.144
0.096

Putere instalata
1.50
2.50
5.00
3.00
3.00
4.50
2.00
3.00
1.75
1.40
3.20

Cantitate

Val unitara

Total

Tab 51
Op si tip ms.
II /K
III / M
IV / P
V/A
VII / N
VIII / R
IX / G
XI / H
XII / L
XIV / K
Banda transportoare

Tarif orar UV
To
221
247
252
236
236
247
257
231
236
257
221
200
257
247
236
244.51

Costuri directe
Cd
29.40
49.35
134.40
110.25
27.56
180.95
141.49
30.80
118.13
257.25
91.88
29.93
68.60
164.50
0.00
1434.475

Consumul de energie pentru forte motrice


Norma timp
0.1
0.5
0.25
1
0.3
0.5
0.65
0.15
0.2
0.25
Total Produs D

Total cons. E
0.144
0.6
2.4
2.88
1.152
2.376
1.152
0.288
0.252
0.1344
0.112411664
11.49081166

Valoare enegie electrica


3.168
13.2
52.8
63.36
25.344
52.272
25.344
6.336
5.544
2.9568
2.473056604
252.80

Calculul amortizarii in sectia I - Tab nr 52


Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Categ mijl fixe


Cladire prod.
k
m
p
a
n
r
g
h
i
Banda transp
Alte mijl fixe
Total sectia I

1
8
6
16
28
11
17
8
15
13
1

Chelt cu amortizarea care revin pe unitatea de produs vor fi de

2250000
250000
172000
204000
200000
82000
110000
180000
220000
175000
87500

1111134

Val totala a mijl fixe


2250000
2000000
1032000
3264000
5600000
902000
1870000
1440000
3300000
2275000
87500
550000
24570500

impartit la

Norma amort.
1.1
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
10
6.7
5.08

87450

Amortizare anuala
24750
96000
49536
156672
268800
43296
89760
69120
158400
109200
8750
36850
1111134

produse este egal cu

12.70593482

UV

Tab 53
Nr crt
1

Costul unitar antecalculat al produsului D


Articole de calculatie
Materii prime
m8
m3
m5
Salarii directe
CAS
Protectie sociala
Ch comune ale sectiei din care:
- ch cu energia
- ch cu amortizarea
- alte cheltuieli comune
Cost de sectie
Ch gen ale intreprinderii
Cost total
Profit brut
Pret de productie (intern)

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Tab 54
Denumire
masina

UM
kg
kg
kg
ore-om
%
%
UV
UV
UV
%
UV
%

96

71

20

49

50

3.447

Produsul
si reperul

Obiectivul
privind
productia
fizica (buc)
(Qf)

Norme de timp an
baza (ore)
Prod.
fizica

Coef. de
echivalenta
(Ce)

Productia
in repere
reprezentative
(Ql)

B-R3
B-R4
B-R5
C-R3
C-R6
C-R7

16460
16460
16460
10690
10690
10690

5
5
3
5
6
5

5
5
5
5
5
5

1
1
0.6
1
1.2
1

6
5
8

6
6
6

1
0.8333
1.3333

16460
10690

3
3

3
3

1
1

B-R3
C-R3

16460
10690

7
7

7
7

1
1

B-R5
C-R7

16460
10690

9
3

9
9

1
0.3333

B-R5
C-R7

16460
10690

2
4

4
4

0.5
1

C-R5
B
C

10690
16460
10690

12
5
8

12
8
8

1
0.625
1

16460
16460
9876
10690
12828
10690
77004
16460
13716
14253
44429.095
16460
10690
27150
16460
10690
27150
16460
3562.977
20022.977
8230
10690
18920
10690
10287.5
10690
20977.5

B-R4
B-R5
C-R6

16460
16460
10690

B-R3
C-R3

Prod.
reprezentativa

3716

h
Total

66.03

3706

g
Total

4148.60
1050.00
2124.00
974.60
1434.48
358.62
71.72
1212.69
252.80
12.71
947.18
7226.11
249.08
7475.19
3199.81
10675.00

350
472
443
244.51
-

3690

f
Total

3.0
4.5
2.2
5.867
25
5

Valoare

3720

b
Total

Pret

UV
UV
UV

Analiza previzionala a incadrarii in obiectiv priv productia fizica


Nr de
Timp
masini (Nu)
disponibil
(Td)

Total

Norma de consum

3680

i
Total
j
L2

19
34

3676
3710

Total

40

4064

Productia
posibila
in
conditiile
anului de
baza (Qp)

Abaterea productiei Raport


posibile de la obiectivD/Q
(Q)
(%)
Excedent Deficit
E
D

71424

-5580

-7.24638

43665

-764.095

-1.71981

24706.6667

-2443.33

-8.99939

26012

-1138

-4.19153

20444.4444 421.4674

2.104919

17461
10511.6667

-1459
-178.333

-7.71142
-1.66823

20320

-657.5

-3.13431

Tabelul nr 55
Nr. Crt.

Analiza previzionala a incadrarii in obiectivul privind numarul de lucratori direct productivi (sectia a-II-a)
Reper
Obiectiv
Operatia
Consumul
produs
de
de
productie
manopera
directa
(om-ore)

B-C/R3

6
7
8
9
10
11

27150 I
II
III
B-R4
16460 I
II
III
B-R5
16460 I
II
III
C-R6
10690 I
II
III
C-R7
10690 I
II
III
B
16460 montaj
C
10690 montaj
Total lucratori in conditiile normelor de munca din anul de baza L0
Obiectivul privind numarul total de lucratori (Ll)
Economia relativa de personal (L=L1 - L0)
Reducerea medie a normelor de timp

Tabelul nr 56
Nr. Crt.

Costul unitar actualizat al produselor B si C


Articole de calculatie

Timpul de
munca
necesar pt
realizarea
productiei
(ore)
5
4
6
5
7
8
3
5
3
7
7
12
6
3
6
13
32

Balanta
timp de
munca pe
un locuitor
(ore)
135750
108600
162900
82300
115220
131680
49380
82300
49380
74830
74830
128280
64140
32070
64140
213980
342080

Produs

Materii prime directe


Salarii directe
CAS
Protectie sociala
Cheltuieli comune ale sectiei, din care:
Cheltuieli cu energia pentru forta motrice
Amortizarea activelor fixe
Alte cheltuieli ale sectiei
Cost de sectie
Cheltuieli generale ale intreprinderii
Cost de productie

14445
13357.5
3339.375
667.875
7914.225
2299.425
148.925
5465.875
39723.975
1275
40998.975
indice de pretmanopera si mp
indice pret energie
ind restul

Tabel 57

Incadrarea in nivelul admisibil al cheltuielilor totale

Nr.crt
1
2
3
Total cheltuieli actualizate
Total cheltuieli admisibile

Produs
B
C
D

Cantitatea de produse
fabricate
16460
10690
87450

Costul unitar al
produsului (uv)
40999
64647
7475

Economii de realizat pentru incadrarea in nivelul de eficienta


Timp prelucrare
Consum specific
Numar de centre de prelucrare(Nc1=Nt1*(Qb+ Qc)/Tmd)
Timp maxim disponibil
Timp de prelucrare al repreului
Valoarea centrelor de prelucrare
Amortizarea anuala

1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840

1.35
1.333
1.25

Total cheltuieli necesare (uv)


674843129
691077953
653705276
2019626358
1839603465
180022893

20
10
68.67271334
3914
9.9
41607000
1997136

74
60
89
45
63
72
27
45
27
41
41
70
35
18
35
117
186
1045
1309
2354
225.30

B
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
7
8

Necesar
de lucratori
direct
productivi

69
h/utilaj
h/buc
UV
UV

utilaje

C
27540
18645.7
4661.425
932.285
10858.2325
2869.2825
207.875
7781.075
62637.6425
2009.5
64647.1425

Masuri luate si efectele lor


Reducerea consumului de materie prima m3
(Nc1-Nc0)*Pr1*(Qb+Qc)

-128148000.0

UV

Economii la consumul de energie electrica


(Nt1*Pcp-Ntot*Pot)*Ptee1*(Qb+Qc)

-2063400

UV

Economii la consumul de manopera directa


salarii actualizate(UV/h)
a
216
f
189
g
195.75

cp

216

(Nt1*St-Ntot-S'ot)*(Qb+Qc)

-23860777.5

UV

Economii la plata CAS

-5965194.375

UV

Economia la cheltuieli cu protectia sociala

-1193038.875

UV

Economia relativa de personal


(Nt1-Ntot)-(Qb+Qc)/Nh

-75

lucratori

Retehnologizarea unor procese tehnologice


Reper
R4
R6

Operatia I
4.6
5.6

Operatia II
5.5
7

37

bucati
7400000
355200
bucati
5625000
270000
bucati
8800000
422400
bucati
5920000
284160

Operatia III
8.75
11

Necesar utilaje
Masina

36.44623656
valoarea totala
amortizarea anuala
44.81300813
valoarea totala
amortizarea anuala
39.13722826
valoarea totala
amortizarea anuala
31.69541779
valoarea totala
amortizarea anuala

Economii la consumul de energie electrica


(Nt1-Ntoi)*Pot*Qj*Ptee1;j=B;C
B
-1053440
C
-1539360
Total
-2592800
Economii la consumul de manopera directa
Salariile actualizate la operatiile efectuate la masinile a,b,h,j
a
216
b
222.75
h
229.5
j
189
B
-4199769
C
-5325223.5
Total
-9524992.5
Economii la plata CAS
-2381248.125
Economii la cheltuieli cu protectia sociala
-476249.625

45

40

32

UV
UV
UV

UV
UV
UV
UV
UV
UV
UV
UV

Economia relativa de personal


B
C
Total

-10.2875
-13.94347826
-24.23097826

-10
-14
-24

lucratori
lucratori
lucratori

Modernizarea sistemului de alimentare cu materie prima a masinilor a prin trecerea de la sistemul 'pasiv' la cel 'activ'
Necesarul de utilaje a pentru fabricarea reperelor R5 si R7
26.62526882
27
valoarea unitara
200000
valoarea totala
5400000
amortizarea anuala
259200

UV
UV
UV

Economii la consumul de materii prime


-8266817

UV

Economii la consumul de energie electrica


-249744

UV

Economii la consumul de manopera directa


Salariile actualizate la operatiile efectuate la masinile a
a
216
-817344

UV

Norma de timp
R5
2.9
R7
4.8
Norma de consum a materiilor prime
R5
4.8
R7
18.35

Economii la plata CAS


-204336

UV

Economii la cheltuieli cu protectia sociala


-40867.2

UV

Economia relativa de personal


-2.056521739

-2

Intorducerea unui dispozitiv "DXI" la masinile de tip "i"

lucratori
Norma de timp
R5
R7

1.7
3.55

bucati
UV
UV
UV
118980
11898

UV
UV

Necesarul de utilaje i
17.93566376
valoarea unitara
valoarea totala
amortizarea anuala
valoarea dispozitivelor DXI
amortizarea anuala a dispzitivelor DXI

18
175000
3150000
151200

Economie la consumul de energie electrica


-321700.5

UV

Economii la consumul de manopera directa


Salariile actualizate la operatiile efectuate la masinile i
i
229.5
-2237280.75

UV

Economii la plata CAS


-559320.1875
Economii la plata contributiei la fondul de protectie sociala
-111864.0375

UV

UV

Economii relativa de lucratori


-5.298097826
Organizarea ergonomica a muncii
Norma timp b
Norma timp h
Consum de timp
B
13
C
28.7

-5

lucratori

4.8
2.9
B
C

Salariul orar actualizat


Montaj
229.5
b, h
222.75

219.5

Necesarul de utilaje b pentru fabricarea R5


21.41138211
valoarea unitara
valoarea totala
amortizarea anuala

22
125000
2750000
132000

Economiii la consumul de energie electrica


-181060.00

UV

Economii la consumul de manopera directa


-733293

UV

bucati
UV
UV
UV

Economii la plata CAS


-183323.25
Economii la plata contributiei la fondul de protectie sociala
-36664.65

UV

UV

Economia relativa de lucratori


-1.789130435

-2

lucratori

8.424184783
valoare unitara
valoarea totala
amortizare anuala

9
220000
1980000
95040

UV
UV
UV

Necesarul de masini h

Economii la consumul de energie electrica


-70554

UV

Economii la consumul de mapopera directa


-238119.75

UV

Economii la plata CAS


-59529.9375
Economii la plata contributiei la fondul de protectie sociala
-11905.9875

UV

UV

Economia relativa de lucratori


-0.580978261

-1

36.42406906

37

Necesarul de bancuri de montaj

Economii la consumul de manopera directa


B
-9694940
C
-8096071.5
total
-17791011.5
Economii la plata CAS
-4447752.875
Economia la plata contributiei pentru fondul de protectie sociala
-889550.575
Economia relativa de lucratori
-37.06358696

UV
UV
UV
UV
UV
-39

lucratori

Eficienta economica a modalitatilor de realizarea a obiectivelor


Calculul economiei relative a cheltuielilor cu amortizarea
Amortizarea utilajelor
Amortizarea cladirii si al altor active fixe - an baza
total
Amortizarea in cursul anului curent

3978234
550000
4528234
-145255.25

Tabel 58
Eficienta economica a schimbarilor tehnologice si economice preconizate in sectia a II-a

Denumirea masurii

Economia relativa de
personal

Total economii

Achizitionarea de centre de prelucrare

-75

-161230410.8

Organizarea unei linii de productie in flux pentru R4 si R6

-24

-14975314.48

Modernizarea sistemului de alimentare cu materii prime la masinile "a"

-2

-9579108.2

Introducerea unui dispozitiv "DXI" la masinile "I"

-5

-3230165.475

Organizarea ergonomica a muncii

-42

-24642765.53

Influenta modificarii volumului productiei asupra cheltuielilor cu amortizarea

-145255.25

Total economii

-148

-213803019.7

Economii necesare

2354

-180022892.94

Economiii suplimentare

-2503

33780126.74

Reper

Operatia

Utilaj

R3
R4

I
I
II
III
I
II
III

Centru prelucrare
a
b
h
a
b
i
L2
Centru prelucrare
a
b
j
a
h
i
L2

Consum materii prime

Consum energie
electrica

-9524992.5

-2063400
-2592800

-8266817

-17791809.5

Din care
Consum manopera
directa

CAS

Protectie
sociala

-23860777.5

-5965194.375

-1193038.9

-9524992.5

-2381248.125

-476249.63

-249744

-817344

-204336

-40867.2

-321700.5

-2237280.75

-559320.1875

-111864.04

-251614

-18762424.25

-4690606.063

-938121.21

-5479258.5

-55202819

-13800704.75

-2760141

Tabel 59
Sinteza normelor de timp si a salariilor tarifare directe
Produs

R5

Montaj
R3
R6
C

R7

Montaj

I
I
II
III
I
II
III

Ore masina
9.9
4.6
5.5
8.75
2.9
4.8
1.7
4.333333333
9.9
5.6
7
11
4.8
2.9
3.55
7.175

Norma de timp
Ore om
9.9
4.6
5.5
8.75
2.9
4.8
1.7
13
9.9
5.6
7
11
4.8
2.9
3.55
28.7

Salariu tarifar orar


216
216
222.75
229.5
216
222.75
229.5
219.5
216
216
222.75
189
216
222.75
229.5
229.5

Tabel 60
Grupele de utilaje, instalatii si posturi de lucru manual; comparatia necesarului cu existentul

Denumirea locului de munca

116

71

f
g
h

20
49
50

19

j
k
l
m
n
p
r
k
Centre prelucrare

34

L1- banc de montaj

7
11
14
20

Mese control
L2-banc de montaj
Dispozitiv DXI

Tabel 61
Valoarea investitiilor in anul curent
Nr Crt
Denumirea echipamentelor
1
2
3
5
6
7
Total

D-V

D-IX
D-XI

D-II
D-XII
D-III
D-VII
D -IV
D-VII
D-XIV

Sectia I
28

8
15

Masini "j"
Masini "k"
Masini "l"
Centre prelucrare
Dispozitive DXI
Banda transportoare

Cantitatea (buc)
-2
4
13
69
18
1

B - R4 II
C - R6 I
B - R5 I
C - R7 I
B - R4 II
C - R6 II
B - R5 II

Sectia a II-a
37

D-X

15

D-XIII
D-XV

5
10

1
8

D - VI

Valoarea unitara
(UV)
207000
250000
175000
603000
6610
87500

Valoarea investiilor (UV)


-414000
1000000
2275000
41607000
118980
87500
44674480

24

Licitatie

45

67

Licitatie

8
64

20
41
-14

Licitatie
Licitatie
Investitii

18

Investitii

22

B - R4 III
C - R7 II
B - R5 III
C - R7 III
C - R6 III

40
9
18
32

32
4
13
6
11
16
17

2
-4
-13
1
0
-2
3

Licitatie
Investitii
Investitii
Investitii
Licitatie
Licitatie
Licitatie

B - R3
C - R3

69

69

-69

Investitii

20

-12

Prin eforturi
proprii

10

-10

37
18

3
-18

Prin eforturi
proprii
Licitatie
Investitii

1
15

-1
-15

B si C
B - R5 III
C - R7 III
D
D-I

Total
92

27

4
13
6
11
16
17
4

40

Banda transportoare
Mese de lucrul

Posibilitati
de
Excendent /
valorificare
Deficit
si acoperire

Necesar an curent

Existente an baza

37
18

Investitii
Prin eforturi
proprii

Tabel 62
Valoarea utilajelor care vor fi vandute prin licitatie
Nr Crt
Denumirea echipamentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Masini "a"
Masini "b"
Masini "f"
Masini "g"
Masini "h"
Masini "m"
Masini "n"
Masini "p"
Masini "r"

Gradul de utilizare a capacitatii de productie


Capacitate de productie
Grad utilizare

Cantitatea (buc)
24
4
20
41
-14
1
0
-2
3

Valoarea unitara
(UV)
200000
125000
115000
180000
220000
172000
82000
204000
110000

Valoarea investiilor (UV)


4800000
500000
2300000
7380000
-3080000
172000
0
-408000
330000
11994000

136640.625
64.00%

Tabel 63
Utilizarea capacitatii de productie in sectia a II-a

Nr Crt

Denumire utilaj

Centre de prelucrare

6
7

j
L2

Numar utilaje

Timp maxim
disponibil (ore)

Norma de timp
Produs.Reper

Productia fizica

B - R3
C - R3

16460
10690

9.9
9.9

Produs
reprezentativ
9.9
9.9

1
1

B - R4
B - R5
C - R6
C - R7

16460
16460
10690
10690

4.6
2.9
5.6
4.8

4.6
4.6
4.6
4.6

1
0.63
1.217
1.043

B - R4
B - R5
C - R6

16460
16460
10690

5.5
4.8
7

5.5
5.5
5.5

1
0.873
1.273

B - R4
C - R7

16460
10690

8.75
2.9

8.75
8.75

1
0.331

B - R5
C - R7

16460
10690

1.7
3.55

3.55
3.55

0.479
1

C - R6
B
C

10690
16460
10690

11
4.333333333
7.175

11
4.333333333
4.333333333

1
1
1.656

Produs

69

64

67

49

Tabel 64
Necesarul de materii prime de aprovizionat in anul curent

Coeficient
de
echivalare

5951

5744

5726

5717

18
32

5711
5745

37

6096

Produse in
repere
reprezentati
ve

16460
10690
27150
16460
10370
13010
11150
50990
16460
14370
13608
44438
16460
3538
19998
7884
10690
18574
10690
16460
17703
34163

Capacitat
ea de
productie
in produs
reprezent
ativ

Grad de
utilizare a
capacitati
i (%)

41477

65.46

79917

63.8

69753

63.71

32015

62.46

28957
16713

64.14
63.96

52050

65.63

Nr Crt

Materia prima

1
m10
2
m3
3
m3
4
m3
5
Total m3
6
m4
7
m5
8
m5
9
Total m5
10
m6
11
m7
12
m8
Total materii prime de aprovizionat
Tabel 65
Cheltuieli cu materiale auxiliare
Nr Crt
1
2
3
4

Centru de gestiune
Sectia I
Sectia II
Sectia Mecano-Energetica
Administratia general

Productie reper

Cantitate de
produs (buc)

Norma de consum (kg/buc)

D-R1
B-R5
C-R3
D-R2

87450
16460
10690
87450

3
10
10
4.5

B-R4
B-R5
D-R8

16460
16460
87450

15
4.8
2.2

C-R6
C-R7
D-R?

10690
10690
87450

3
18.35

Cheltuieli an de baza

Indice de crestere
(%)

350
472
472
472
472
243
443
443
443
400
386
350

141.15
141.15
141.15
135
140.87

3952103
8751085
762191
607500
14072879

Tabel 66
Cheltuieli cu obiecte de inventar si materiale de protectie
Nr Crt
Centru de gestiune

Cheltuieli an de baza

Sectia I
Sectia II
Sectia Mecano-Energetica

880000
2150000
190000
3220000

Indice de crestere
(%)
142.68
142.68
142.68
142.68

Cheltuieli an curent

1
2
3
Total

Centru de gestiune

Cheltuieli an de baza

Cheltuieli an curent

Sectia I
Sectia II
Sectia Mecano-Energetica
Administratia general

320000
710000
220000
230000
1480000

Indice de crestere
(%)
140
140
140
135
139.22

Tabel 67
Cheltuieli cu combustibilul
Nr Crt
1
2
3
4
Total

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Total consum de energie electrica

Cantitate de fabricat
(buc)
Produs D
87450
Produs B
16460
Produs C
10690
Atelier mecano-energetic. Energie pentru forta motrice
Consumator de energie electrica

Energie electrica pentru iluminat


Sectia I
Sectia a II-a
Atelier mecano-energetic
Compartimente functionale

Tabel 69
Numarul de muncitori direct productivi si fondul de salarii directe

Norma de consum
(kwh/buc)
11.49081166
106.75
130.925

Valoare (mii UV)

Initial (tone) Final (tone)

91822.5
77691.2
50456.8
185743.8
313891.8
59996.7
35000.544
85228.77
120229.314
128280
75718.339
0
789938.653

20

Cantitate Valoric
(tone)
(mii UV)
277.35
97072.5

21
4

27.709
10.288

672
253

317058.4
61524.68

6
12
9
5

11.308
13.363
8.173
0

276.706
322.063
195.3345
-5

122580.8
128825.2
75399.12
-1750
800710.7

151.75742163%

151.757421630
143.312137147

1255584
3067620
271092
4594296

448000
994000
308000
310500
2060500

1004871.48
1757105
1399588.25

Cheltuieli cu energia
electrica
22107173
38656310
30790941.5

294000
91700
23000
46000
15000
7700
4547265

6468000
2017400
506000
1012000
330000
169400
100039830

Consum de energie electrica (kwh)

Necesar de
aprovizionare

262.35
164.6
107
393.525
665
247
79.008
192.39
271.398
320.7
196.1615
0

Tabel 68
Cheltuieli cu energia electrica in anul curent
Nr Crt

Stoc

Cantitate (tone)

Cheltuieli an curent

2800000
6200000
540000
450000
9990000

Total

Necesar pentru realizari obiective de


Pret materie prima productie
(UV/kg)

Produs

Reper/operatie

Cantitate (buc)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
87450
16460
16460
16460
16460
16460
16460
16460
16460
16460
10690
10690
10690
10690
10690
10690
10690
10690
10690

Timp efectiv de
lucru (ore/buc)
0.133
0.200
0.533
0.467
0.117
0.733
0.550
0.133
0.500
1.000
0.417
0.150
0.267
0.667
0.000
5.866666667
9.9
4.6
5.5
8.75
2.9
4.8
1.7
13
51.15
9.9
5.6
7
11
4.8
2.9
3.55
28.7
73.45

Fond de salarii an
baza
6573600
16581600
17407200
30096000
70658400

Indice de crestere
(%)
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35

Total D

R3 - I
R4 - I
R4 -II
R4 - III
R5 - I
R5 - II
R5 - III
Montaj

Total B

R3 - I
R6 - I
R6 - II
R6 - III
R7 - I
R7 - II
R7 - III
Montaj

Total C
Total sectia a II-a
Total intreprindere

Timp disponibil (ore/an)


1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1536
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840
1840

Numar muncitori
direct productivi
8
11
30
27
7
42
31
8
28
57
24
9
15
38
0
335
89
41
49
78
26
43
15
116
457
58
33
41
64
28
17
21
167
429
886
1221

Tabel 70
Fondul de salarii pentru personalul indirect productiv in anul curent
Nr Crt

Centrul de gestiune

1
2
3
4
Total

Sectia I
Sectia II
Atelier Mecano-Energetic
Compartimente functionale

Fond de salarii an curent


8874360
22385160
23499720
40629600
95388840

Sectia I
Salarii muncitori direct productivi
Cheltuieli aferente concediului de odihna
Salarii personal indirect productiv
Total salarii si concedii de odihna
Spor vechime
Total cheltuieli cu salarii indirecte

125444838.8
13067170.7
8874360
147386369.5
14738636.95
36680167.65

UV
UV
UV
UV
UV
UV

Sectia II
Salarii muncitori direct productivi
Cheltuieli aferente concediului de odihna
Salarii personal indirect productiv
Total salarii si concedii de odihna
Spor vechime
Total cheltuieli cu salarii indirecte

357864646
31118664.87
22385160
411368470.9
41136847.1
94640671.97

UV
UV
UV
UV
UV
UV

Atelier mecano-energetic
Salarii
Spor vechime

23499720
2349972

Salarii tarifare orare


220.5
246.75
252
236.25
236.25
246.75
257.25
231
236.25
257.25
220.5
199.5
257.25
246.75
236.25
244.51
216
216
222.75
229.5
216
222.75
229.5
219.5
221
216
216
222.75
189
216
222.75
229.5
229.5
218.8
219.9
225.8

Fond salarii
directe (UV)
2571030
4315657.5
11753280
9641362.5
2410340.625
15824077.5
12373081.88
2693460
10330031.25
22496512.5
8034468.75
2616941.25
5999070
14385525
0
125444838.8
35198064
16354656
20165557.5
33053737.5
10310544
17599032
6421869
46968610
186072070
22859496
12930624
16668382.5
22224510
11083392
6905472.75
8709410.25
70411288.5
171792576
357864646
483309484.8

Total cheltuieli cu salarii indirecte

25849692

Compartimente functionale
Salarii
Spor vechime
Total cheltuieli cu salarii indirecte

40629600
4062960
44692560

Total spor de vechime la nivel de firma

62288416.05

Tabel 71
CAS aferenta veniturilor salariale indirecte
Nr Crt

Centrul de gestiune
1
2
3
4

Sectia I
Sectia II
Atelier Mecano-Energetic
Compartimente functionale

Total

Venituri salariale
indirecte
36680167.65
94640671.97
25849692
44692560
201863091.6

CAS
9170042
23660168
6462423
11173140
50465773

Tabel72
Contributia la fondul de protectie sociala
Nr Crt

2
3
4
5
6

Centrul de gestiune
Sectia I
Salarii directe
Salarii indirecte
Sectia a II-a
produs B
produs C
Salarii directe
Salarii indirecte
Atelier mecano-energetic
Compartimente functionale
Total salarii directe
Total salarii indirecte
Total salarii

Venituri salariale
162125006.4
125444838.8
36680167.65
452505318
186072070
171792576
357864646
94640671.97
25849692
44692560
483309484.8
201863091.6
685172576.4

Contributie fond
protectie sociala
8106250
6272242
1834008
22625266
9303604
8589629
17893232
4732034
1292485
2234628
24165474
10093155
34258629

Tabel 73
Amortizarea capitalului fix aflat in patrimoniul societatii comerciale in anul curent
Nr Crt

Categoria de mijloace fixe

Valoarea mijloacelor
fixe

Norma medie de
amortizare (%)

Amortizare

Sectia I
1 Cladire industriala
2 Masini si utilaje
3 Alte mijloace fixe

2200000
16870500
5500000
24570500

1.1
4.8
6.7
4.9

24200
815051
368500
1207751

1 Cladire industriala
2 Masini si utilaje
3 Alte mijloace fixe

16500000
82750980
550000
99800980

1.1
4.8
6.7
4.2

181500
3978443
36850
4196793

1 Cladire industriala
2 Masini si utilaje
3 Alte mijloace fixe

1100000
2200000
550000
3850000

1.1
4.8
8.5
4.24286

12100
105600
46650
163350.11

16600000

166000

5400000
22000000
150221480

6.7
2.4
4.06

361800
527800
6095694.0

Total sectia I
Sectia a II-a

Total sectia a II-a


Atelier mecano-energetic

Total atelier mecano-energetic


Compartimente functionale
1 Cladire administrativa

2 Echipament pentru lucrari administrative


Total compartiment administrativ
Total societate
Tabel 74
Costuri indirecte ale productiei fabricate si comercializate in anul curent

3952103

8751085

762191

Administratia
generala
5
607,500.00

1255584
448000
22613173
36680168
9170042
1834008
1207750
10495008

3067620
994000
70459251.5
94640672
23660168
4732034
4196793
31485024

271092
308000
6798000
25849692
6462423
1292485
163350.11

310,500.00
169,400.00
44,692,560.00
11,173,140.00
2,234,628.00
527,800.00

87655836

241986647

72800
41980032

5,850,000.00
494,000.00
66,059,528.00

Nr Crt

Cheltuieli

Sectia I

Sectia a II-a

Atelier mecano-energetic

1 Materiale auxiliare
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Obiecte de inventar si materiale de protectie


Combustibil
Energie electrica
Salarii
CAS
Contributia la fondul de protectie sociala
Amortizare
Reparatii
Publicitate si marketing
Alte cheltuieli

Total

Tabel 75
Centralizatorul costurilor de productie si desfacere pe elemente primare
Nr Crt

Elemente primare
1 Materii prime directe
2 Materiale auxiliare
3
4
5
6
7
8

Obiecte de inventar si materiale de protectie


Combusitibil
Energie electrica
Alte cheltuieli materiale
Publicitate si marketing
Amortizare

Total cheltuieli materiale


9
10
11
12

Salarii
CAS
Contributia la fondul de protectie sociala
Alte cheltuieli cu manopera

Total cheltuieli cu munca vie


Total costuri

Tabel 76
Centralizatorul costurilor de productie si desfacere pe articole de calculatie
Nr Crt
Articole de calculatie
1 Materii prime directe
2 Salarii directe
3 CAS aferent salariilor directe
Contributia la fondul de protectie sociala
4 aferent salariilor directe
5 Cheltuieli comune ale sectiei
6 Cost sectie
Cheltuieli generale de administratie si
7 vanzare
8 Total cheltuieli de productie si desfacere

Tabel 77

Pondere in cifra de
afaceri
789938653
32.63
14072878.99
0.58

Costuri (UV)

4594296
2060500
100039830
174200
5850000
6095694
922826052
685172576
171293144
34258629
392600
891116949
1813943001

Costuri (UV)
789938653
483309484.8
120827371
24165474
329642482.9
1747883466
66059528
1813942994

0.19
0.09
4.13
0.01
0.24
0.25
38.12
28.31
7.08
1.42
0.02
36.81
74.94

Costuri unitare (la intern)


Nr
Articole de calculatie
Cr
t
1 Materii prime directe
2 Salarii directe
3 CAS
Contributia la fondul de protectie
4 sociala
Cheltuieli comune ale sectiei din
5 care:
5.1 Cheltuieli cu energia electrica
pentru forta motrica
5.2 Amortizarea activelor fixe
5.3 Alte cheltuieli ale sectiei
6 Cost productie
Cheltuieli generale de
7 administratie si desfacere
8 Cost complet
9 Pret productie
10 Profit brut
11 Rata rentabilitatii (%)
12 TVA
13 Pret vanzare

B
4148.6
1434.475
358.62

Tabel 78
Rentabilitatea produsului D
Nr
Articole de calculatie
Cr
1 Cost complet
2 Pret de productie
3 Profit brut
4 Rata rentabilitatii

C
10491.4
11304.5
2826.13

13003.1
16070.4
4017.6

71.72

565.23

803.52

1002.35

7766.84

10583.02

252.80
13.81
735.74
7015.77

2348.5
132.57
5285.77
32954.1

2880.35
188.46 K amortiz
7514.21 K ch comune
44477.64

265.15
7280.915
10675
3394.085
46.62
2028.25
12703.25

1245.47
34199.57
40800
6600.43
19.3
7752
48552

1.172731938
46.75807021

1680.99 K ch gen
46158.63
73920
27761.37
60.14
14044.8
87964.8

3.779401161
18.3

Variante
Piata interna
7280.915
10675
3394.085
46.62

Export Franta
7280.915
11500
4219.085
57.95

Export Germania
7280.915
11600
4319.085
59.32

Numar de masini sau


locuri de munca

Valoare active fixe

54.63

Tabel 79
Delimitarea si caracterizarea centrelor de gestiune
Denumire centru de gestiune
Linia in flux (produs D)
Centre de prelucrare
Masina a
Masina b
Masina h
Masina I + dispozitive
Masina j
Locuri de munca manuale
Total
Atelier mecano-energetic
Compartimente functionale

Tabel 80

Simbol centru de gestiune


L1
CP
Ma
Mb
Mh
Mi
Mj
LM

69
64
67
49
18
32
37

16870.5
41607
12800
8375
10780
3269.0
5920
285
99906.48
3850
22000

Amortizare
815.05
1997.136
614.4
402
517.44
163.098
284.16
28.5
4821784.97
163.35011
527.8

Suprafata
850
750
700
765
495
200
380
410
4550

Putere instalata medie


3.18
3
3
2.5
3
1.5
3.5

Ore om masina
pe centru
480975
268785
234626
244368
175026
65931.5
117590
148027.4167
1735328.917

Consum de energie
kwh
UV
1004871.48
22107173
806355
17739810
703878
15485316
610920
13440240
525078
11551716
98897.25 2175739.5
411565
9054430

309000
7700

1
3
6
12
23
10
13
14
3
4
6798000 0
169400

3
1.5
2.5
5.0
3.0
3.0
4.5
2.0
3.0
1.5
0.0
89

3
4.5
15
60
69
30
58.5
28
9
6
0
29.0

283

Elaborarea bugetului firmei


Nr
Indicatori
Cr
t
I Obiective
1 Productia fizica
produs D
produs B
produs C
2 Cifra de afaceri
din care, export
3 Profit brut
4 Costuri de productie
5 Numar salariati
6 Fond salarii
7 Productivitatea muncii
8 Salariul mediu
9 Cheltuieli la 1000 UV
10 Rata rentabilitatii costurilor
11 Rata rentabilitatii veniturilor
12 Nivel COP
II Cheltuieli
Cheltuieli cu materii prime,
1 materiale directe
2 Cheltuieli proprii de functionare
3 Cheltuielile perioadei ca sold
4 Total
III Venituri
1 Venituri din vanzarea productiei
Valoarea productiei
nedeterminate la sfarsitul
2 perioadei
IV Rezultate financiare
1 Profit
2 Pierdere

Tabel 81
Cheltuieli reparizate direct pe centre de gestiune
Nr
Centrul de gestiune
Cr
t
1 Linia in flux
2 Centre de prelucrare
3 Masina a
4 Masina b
5 Masina h
6 Masina i
7 Masina j
8 Locuri de munca manuale
Total

Cheltuieli repartizate in functie de suprafata


Nr
Centrul de gestiune
Cr
t
0
1
1 LF
2 Cp
3 Ma
4 Mb
5 Mh
6 Mi
7 Mj
8 LM
Total
cheia de repartizare

2581
UM

Nivel bugetat

buc
buc
buc
mii UV
mii UV
mii UV
mii UV
persoane
mii UV
UV/sal
UV/sal
UV/1000UV
%
%
UV/ora

Nivel realizat

Amortizarea
activelor fixe

Energie electrica in scopuri


tehnologice

87450
16460
10690
2420530875
211935075
580927410
1839603465
1422
685172.576
1702201741
40153
760
31.58
24
590.092

mii UV
mii UV
mii UV
mii UV

789939
1024004

mii UV

2420530.875

1813943

mii UV
mii UV
mii UV

606588

Salarii directe

CAS + somaj
125445
58058
50679
54433
39476
15131
22225
117380
482826

37633
17417
15204
16330
11843
4539
6667
35214
144848

815
1997
614
402
517
163
284
29
4822

Suprafata ocupata (m2)

Cheltuieli repartizate

Observatii

850
750
700
765
495
200
380
410
4550
2193.781538

1864.714
1645.336
1535.647
1678.243
1085.922
438.756
833.637
899.45
9981.706

22107
17740
15485
13440
11552
2176
9054
91554

Total
186001
95212
81983
84605
63387
22010
38230
152622
724050

Tabel 83
Cheltuieli repartizate in functie de valoare activelor fixe si numarului orelor de functionare
Nr
Cr
t

Centrul de gestiune

Valoare active fixe

1 LF
2 Cp
3 Ma
4 Mb
5 Mh
6 Mi
7 Mj
8 LM
Total

Ore de functionare
16870.5
41607
12800
8375
10780
3268.98
5920
285
99906.48

480975
268785
234626
244368
175026
65931.5
117590
148027.4167
1735328.917

Tabel 84
Cheltuieli repartizate in functie de numarul de muncitori direct productivi
Nr
Centrul de gestiune
Numar de muncitori direct productivi
Cheltuieli repartizate
Cr
t
1 LF
335
65123.29
2 Cp
147
28576.489
3 Ma
128
24882.929
4 Mb
133
25854.918
5 Mh
92
17884.605
6 Mi
36
6998.324
7 Mj
64
12441.464
8 LM
283
55014.6
Total
1218
236776.62

Indicator combinat
de repartizare (mii
UV)
8114288738
11183337495
3003212800
2046582000
1886780280
215528754.9
696132800
42187813.75
27188050681

Centrul de gestiune

Ore-norma conform
tehnologiei
5.5

14539535
8125181
7092578
7387072
5290912
1993063
3554663
4474764
52457768

Atelier mec-eneg
Combustibil
Mat aux
ob Inventara
amortiz

33584.026
1442
12703.18773
4323.204
405.35
52458

cheia de repartizare

30.22929384

Observatii

salarii indirecte
cas +asigurari sociale
administratia

131320839.6
39396251.89
66,059,528.00
236776619.5

cheie repartizare

Tabel 85
Determinarea cheltuielilor de functionare si a nivelului COP pe centre de gestiune
Nr
Cheltuieli repartizate in functie de
Centrul de gestiune
Cr
Direct pe centru
Valoarea activelor fixe Numar muncitori
0
1
2
3
4
1 LF
186000515
14539535
65123290
2 Cp
95211774
8125181
28576489
3 Ma
81982697
7092578
24882929
4 Mb
84605104
7387072
25854918
5 Mh
63387445
5290912
17884605
6 Mi
22009501
1993063
6998324
7 Mj
38230453
3554663
12441464
8 LM
152622368.5
4474764
55014600
Total
724049857.5
52457768
236776620

Tabel 88
Calculul costului normat pentru produsul D
Nr
Articole de calculatie
Cr
t
1 Materii prime si materiale directe
2 Cheltuieli proprii de functionare
LF
3 Cost normat
4 Profit
5 Pret productie

Cheltuieli repartizare (UV)

COP/centru

556.22

194397.8814

Suprafata
5
1864714
1645336
1535647
1678243
1085922
438756
833637
899450
9981706

Valoare
4149
3059
7208
3467
10675

Total
6
267528054
133558780
115493851
119525337
87648884
31439644
55060217
213011182.5
1023265952

Ore de functionare

Nivel COP (UV/h)

480975
268785
234626
244368
175026
65931.5
117590
148027.4167
1735328.917

556.22
496.898
492.247
489.12
500.776
476.853
468.239
1438.998
589.667

Tabel 89
Calculul costului normat pentru produsul B
Nr
Articole de calculatie
Cr
t
1 Materii prime si materiale directe
2 Cheltuieli proprii de functionare
Cp
Ma
Mb
Mh
Mi
Lm
Total COP
3 Cost normat
4 Profit
5 Pret productie

Centrul de gestiune

Ore-norma conform
tehnologiei
9.9
7.5
10.3
8.75
1.7
4.333333333

COP/centru

Valoare
10491.4
4919.29
3691.853
5037.936
4381.79
810.65
6235.658
25077.177
35568.577
5231.423
40800

496.898
492.247
489.12
500.776
476.853
1438.998

Tabel 90
Calculul costului normat pentru produsul C
Nr Crt

Articole de calculatie

1
2

Materii prime si materiale directe


Cheltuieli proprii de functionare

3
4
5

Total COP
Cost normat
Profit
Pret productie

Centrul de gestiune

Cp
Ma
Mb
Mh
Mi
Mj
Lm

UM
mii UV
mii UV
buc
buc
buc
buc
buc
UV
UV
UV
%
UV
UV
UV
UV
UV
UV/sal
%
rot/an
%

COP/centru

9.9
10.4
7
2.9
3.55
11
7.175

Tabel 91
Abordarea comparativa a costurilor fundamentate pe articole de calculatie si conform metodologiei SCOP
Cost unitar
Produs
Metoda clasica
SCOP
D
7280.915
7208
B
34199.57
35568.577
C
46158.63
45086.117
Tabel 92
Principalii indicatori economico-financiari ai intreprinderii in anul curent
Nr Crt
Indicatori
1
Capital social (Ks)
1.1
Capital fix (Kf)
2
Produse vandute
2.1
A
2.2
B
2.3
C
2.4
D
3
Cifra de afaceri (CA)
4
Costurile produselor vandute (C )
5
Profit brut (P)
6
Cheltuieli la 1000 UV venit (C/CA x 1000)
7
Numar salariati (L)
8
Numar muncitori (Lm)
9
Fond de salarii (Fs)
10
Fond de salarii muncitori (Fsm)
11
Salariul mediu lunar (S)
12
Productivitatea muncii (CA/L)
13
Productivitatea capitalului fix (CA/Kf x 1000)
14
Viteza de rotatie a capitalului social (CA/Ks)
15
Rata rentabilitatii costurilor (P/C x 100)

Ore-norma
conform
tehnologiei

Diferente
-73.105
1369.007
-1072.513

An baza
250000
122201
25000
15000
10000
0
1,595,000,000.00
1,459,768,982.00
135,291,018.00
915.2
1325
1224
477812257
431144014
30051
1203774
13052
6.38
9.27

Valoare

496.898
492.247
489.12
500.776
476.853
468.239
1438.998

Pret de productie

13003.1
4919.29
5119.369
3423.84
1452.25
1692.828
5150.629
10324.811
32083.017
45086.117
28833.883
73920

10675
40800
73920

Metoda clasica
3394.085
6600.43
27761.37

278000
150221

Dinamica (%)
111.2
122.9

An curent

0
16460
10690
87450
2,420,530,875.00
1,839,603,465.00
580,927,410.00
760
1419
1318
685172576.4
605775776.4
40238
1705800
16113.1
8.71
31.58

Profit
SCOP
3467.19
5231.423
28833.883

Diferente
73
-1369
1073

109.7
106.9
151.8
126
429.4
83
107.1
107.7
143.4
140.5
133.9
141.7
123.5
136.5
340.7

31400
33200

25

9420000

76

30278400
39698400
79396800

16
17

Rata rentabilitatii comerciale (P/Ca x 100)


Rata rentabilitatii economice (P/Ks x 100)

%
%

8.48
54.12

24
208.97

283
386.1

Date de intrare ale proiectului economic


(INDIVIDUALIZARE)

Productia fizica din produsele:


B= 16700
C= 11290
D= 70225

buc
buc
buc

Data de incepere a fabricatiei la noul produs


Pretul noului produs D
Prod. Muncii va creste cu
Salariul mediu va creste cu

7.02
10675
41 %
37 %

Profitul ce urmeaza a fi realizat in anul urmator va fi de

24 %

Nume student
Grupa
Facultatea

CAZAN CEZAR
173
Management Economic