Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL ECONOMIEI

I.S.C.I.R.
INSPECIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE I INSTALAIILOR DE RIDICAT

06.02.2013

COMUNICAT
privind efectuarea verificrilor tehnice la
platforme ridictoare nedeplasabile/deplasabile
pentru persoane i/sau materiale

Ca urmare a prevederilor Hotrrii Guvernului 1340/2001, cu modificrile si completrile


ulterioare, Anexa 1, nr. crt. 3, a prevederilor PT R1-2010, art. 2, alin (2), lit. c) i a referatului
nr. 588/25.01.2013 ntocmit de Serviciul Inspecie, Reglementare Domeniul Clasic i aprobat
de ctre Inspectorul de Stat ef al ISCIR, v comunicm urmtoarele:
1) se vor respecta prevederile Hotrrii Guvernului 1340/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare;
2) pentru platformele ridictoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane i/sau
materiale cu Sn1t, admiterea functionrii (la prima punere n functiune i periodic n
exploatare) se va efectua de ctre operatorul RSVTI al deintorului/utilizatorului, n
conformitate cu cerinele PT R1-2010;

INSPECTOR DE STAT EF
ing. Marian Rducanu

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5


Cod 050524 BUCURETI ROMNIA
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61
Fax:
(+4021) 410. 00. 19
Web: www.iscir.ro
Email: iscir@iscir.ro

Cod fiscal:
9731330
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (pli)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290