Sunteți pe pagina 1din 187

LECII DE ALGEBR LINIAR

I GEOMETRIE ANALITIC

CALCUL VECTORIAL
1.1 Vectori legai, vectori liberi. Vectori de poziie
1.2 Operaii cu vectori. Versori
1.3 Coliniaritate. Coplanaritate. Reper cartezian
1.4 Produs scalar
1.5 Produs vectorial
1.6 Produs mixt

1.1. Vectori legai, vectori liberi. Vectori de poziie.


Definiia 1. Se numete spaiu geometric, notat E3 mulimea tuturor punctelor din
spaiu, notate cu litere mari ( A, B, C ).
Planul va fi notat E2 .
Definiia 2. Fie A, B E3 . Se numete vector legat, segmentul orientat notat

AB

unde
A se numete punct de aplicaie i B se numete extremitate. Un vector legat AB este
caracterizat prin:

A punctul de aplicaie sau originea,

Dreapta AB direcie sau suport,

Mrimea segmentului
AB

AB

mrimea sau norma vectorului, notat

Sensul de la A la B.
B

Figura 1
Observaii
1. Vectorul BA se numete vectorul opus vectorului AB i BA AB .
2. Vectorul AA se noteaz cu
Definiia 3. Doi vectori AB i

CD

i se numete vectorul nul.

se numesc echipoleni i se noteaz

AB ~ CD

dac

au acelai support sau suporturi paralele, au aceeai mrime i acelai sens.


Definiia 4. Mulimea tuturor vectorilor echipoleni cu un vector legat AB se numete
vectorul liber determinat de vectorul legat AB . Vom nota vectorii liberi cu litere mici cu
sgeata deasupra astfel:
Observaie.

a, b, ...

i vom scrie

AB a

(corect

AB a ).

este clasa de echivalen a vectorului AB determinat de relaia de

echivalen .
Cu

notm vectorul liber determinat de BA .

Definiia 5. Mulimea tuturor vectorilor liberi se va nota cu V3.

Pentru un vector liber a V3 i orice punct O E3 exist un vector legat


OA a .

Vom nota cu

vectorul nul determinat de vectorul legat nul AA .

Definiia 6. Fie A E3 oarecare, O E3 fixat (O este numit pol sau origine). Vectorul
OA rA

se numete vectorul de poziie al punctului A n raport cu originea O (figura 1).

ur
rA
Figura 2

1.2. Operaii cu vectori. Versori.


1. Adunarea vectorilor
Definiia 1. Fie A, B E3 , O E3 . Se numete suma vectorilor
OB

OB OA AB

OA

i AB vectorul

(regula triunghiului) (figura 3).


B

A
O

Definiia 2: Fie

a, b V3

paralelogramului construit pe

Figura 3

i O E3 . Fie
OA

OB

OA a ,

OB b

i fie

OC

diagonala

.
C

B
A
O

Vectorul liber
i

, adic

c a b

Figura 4

determinat de

OC

este prin definiie suma vectorilor liberi

(regula paralelogramului).

Proprieti:
a. Comutativitate:

a b b a,

a , b V3 ;

b. Asociativitate: (a b) c a (b c), a , b, c V3 ;
a V3 ;
r
uu
r
r
r r r
d. Existena elementului simetric: a ( a ) ( a ) a 0, a V3 .

c. Existena elementului nul:

a 0 0 a a,

Din proprietile a,b,c,d rezult c (V3,+) este grup abelian (comutativ).

Propoziia 1: Fie A, B E3 , O E3 . Atunci AB rB rA .


Demonstraie: Din regula triunghiului avem:
OA AB OB .

Scznd n ambii membrii

OA ,

obinem:

OA OA AB OB OA ,

adic: AB OB OA rB rA .

3. nmulirea cu scalari
r
r
Fie a V3 , , 0 . Vectorul a are urmtoarele proprieti:
a. Are aceeai direcie cu

r
r
r
b. Mrimea vectorului a este a a ,
r
c. Sensul vectorului a este:
acelai cu

sens opus lui

dac 0 ,
a

dac 0 ,

r r
d. Dac 0 , atunci prin definiie: a 0 .
Proprieti:
r r
r
r r r
a. (a b) a b, a, b V3 , ;
r
r
r
, ;
b. () a ( a), a V3 ,
r
r
r r r
, ;
c. ( ) a a a, a, b V3 ,
r r r
d. 1 a a, a V3 , 1 elementul unitate din .

Definiie: Fie

a V3 .

Se numete versorul vectorului nenul

care are aceeai direcie i acelai sens cu


ua

1
a

. Dac notm cu

, un vector de mrime 1

ua

versorul lui

, atunci:

ntr-adevr, vectorul

ua

are aceeai direcie, acelai sens cu

, dar mrimea lui este 1:

ua

1
a

1
a

a 1

1.3 Coliniaritate. Coplanaritate. Reper cartezian


Definiia 1: Doi vectori se numesc coliniari dac au suporturi paralele sau coincid.
Propoziie: Doi vectori liberi nenuli a, b V3 , sunt coliniari (dac i numai dac)
r
r r r
\ {0} astfel nct a b, a, b V3 , .
Demonstraie:
uuu
r r uuu
r r
Fie OA a, AB b

Figura 5
r
r r
r
"" Fie a , b coliniari. S demonstrm c a b .
r r r
a uar a
r r r .
b ubr b
r r r r
Dar ua ub ( a , b fiind coliniari)

r
r
a
b
r r
a
b

r
r a r
a r b
r
r

a b .
b
{

r
r r
r
"" Fie a b . S demonstrm c a , b coliniari.

r r
r
r
r r
r
r
ubr uar i ubr au aceeai direcie.
a b uar a b

Definiia 2. Trei vectori se numesc coplanari dac suporturile lor sunt paralele cu acelai
plan.
r r r
r r r r
Propoziaia 2. a , b , c V3 cu a , b , c o sunt coplanari dac i numai dac exist
r
r
r
, astfel nct a b c .

Reper catezian
Fie O E3 un punct fixat din spaiu i trei axe Ox, Oy, Oz perpendiculare dou cte dou.
Prin ax se n elege o dreapt pe care s-a fixat un punct fix, numit origine, un sens i o
r r r
unitate de msur. Notm cu i , j , k versorii celor trei axe Ox, Oy, Oz, respectiv.

Figura 6
r r r

O, i , j , k

se numete reper cartezian n E3.

Propoziia 3. Fie

r r r

O, i , j , k

x, y, z unice astfel nct

un reper cartezian i un punct A din spaiu, atunci


uuu
r
r
r r
OA xi yj zk

(1)

Numerele x, y, z se numesc coordonatele carteziene ale punctul A n raport cu reperul


r r r
cartezian O, i , j , k i vom nota A(x, y, z).

uuu
r
(1) se numete expresia analitic a vectorului OA .
Demonstraie:

Figura 7
Fie M proiec ia lui A pe planul xOy.
uuuuu
r
uuuuu
r
r
r
OM ' este coliniar cu i ax astfel nct OM ' xi ,
r
uuuuur
uuuuur
r
OM '' este coliniar cu j ay astfel nct OM '' yi ,
uuur
r
uuur
r
ON este coliniar cu k az astfel nct ON zi .
uuu
r uuuu
r uuur
Avem OA OM MA (regula triunghiului).
uuur uuur
Dar
MA ON
uuuu
r uuuuu
r uuuuur
i
OM OM ' OM " (regula paralelogramului)
uuu
r uuuuu
r uuuuur uuur
r
r r

OA OM ' OM " ON xi yj zk (din coliniaritate)


r r r
Propoziia 4. A, B E3, O, i , j , k reper. Dac A(x1, y1, z1), B(x2, y2, z2) atunci:

uuur
r
r
r
AB x2 x1 i y2 y1 j z2 z1 k
Demonstraie:
uuur uuu
r uuu
r
r
r
r
r
r
r
AB OB OA x2 i y2 j z2 k x1 i y1 j z1k
r
r
r
x2 x1 i y2 y1 j z2 z1 k

uuur
r
Dac a este vectorul liber determinat de AB , vom nota cu ax = x2 x1, ay = y2 y1 i
r
r
r
r
az = z2 z1. Rezult c a ax i a y j az k .
Numerele ax, ay i az sunt unic determinate i se numesc coordonatele (componentele)
r r r
r
lui a n raport cu reperul O, i , j , k .

1.4. Produs scalar


r
r r
r
Definiia 1. Fie a , b V3 . Se numete produsul scalar al vectorilor liberi a i b i se
r r
noteaz cu a b urmtorul numr:
r r
r r
r r r r
r r a b cos R a , b daca a 0, b 0
a b
r r
r r
0
daca a 0 sau b 0

unde [0, ] unghiul format de suporturile celor doi vectori.


r r
Propoziia 1. a , b V3 sunt ortogonali (suporturi perpendiculare) dac i numai dac
r r
produsul lor scalar este egal cu 0, a b 0 .
Demonstraie:
=

r r
cos 0 a b 0
2

r r
a b 0 cos 0
2
Proprieti:
r r r r
1. a b b a comutativitate;
r r r r r r r
2. a b c a c b c asociativitate;

r r r
3. Fie O, i , j , k ,

r
r
r
r
a ax i a y j az k
r .
r
r
r
b bx i by j bz k

r r
r r
Atunci a b ax bx a y by az bz (expresia analitic a produsului scalar), iar a a a .

Demonstraie:

r r
r r
r r
r r
r r
r r
3. Se ine seama c i i 1, j j 1, k k 1, i j 0, j k 0,i k 0 . Din expresia
analitic a produsului scalar avem:
ar ar ar sau
r r r r

a a a a r
2
2
2
a ax a y az

1.5. Produs vectorial


r
r r
r
Definiie. Fie a , b V3 . Se numete produsul vectorial al vectorilor a i b i se noteaz
r r
cu a b , vectorul liber caracterizat prin:
r
r
1) Direcie perpendicular pe planul format de suporturile lui a i b ;
2) Sens dat de regula burghiului, adic sensul su coincide cu sensul de naintare al
unui burghiu care se rotete de la a ctre
r r
r r
r r
3) Mrime a b a b sin R a , b .

Fie O un punct n spaiu,


produsului vectorial,

OC

cu un unghi minim ;

OA a, OB b

OC a b .

Conform definiiei

este perpendicular pe planul determinat de

sensul dat de regula burghiului, iar

OC OA

OB sin

(vezi figura 8).

C
B
O

OA

OB

, are

Figura 8
Proprieti:
r r
r r
1) a b b a anticomutativ;
r r r r r r r r r r r r r r r rr
2) (a b) c a c b c, a (b c) a b a c, a, b, c V3

distributivitatea

produsului vectorial fa de adunarea vectorilor;


r r
r
r
r r r
r r
3) a b 0 a 0 sau b 0 sau a i b au suporturile paralele;
r r r r r r r r r
4) i j k , k i j , j k i .
Demonstraie:
2) Considerm O un punct din spaiu i
versorul lui

, deci

c
c

OA a ,

OB b

OU u ,

unde

este

. Fie de asemenea un plan P care trece prin O i este

perpendicular pe OU.

Fig.21

Fie A' proiecia ortogonal a punctului A pe planul P i fie


obinut prin rotirea cu 900 (n planul P) a vectorului
OA' '

astfel nct

vectorul

OA' , OU

s respecte regula burghiului.


OA' ' OA' OA cos(900 ) OA

Avem

De asemenea, avem c
OA' ' a u .
OA

OA'

OA' '

OB

OA' '

OU sin a u

este perpendicular pe

OA'

i pe

.
OU

, deci

Dac notm cu D cel de al patrulea vrf al paralelogramului construit pe

, atunci

OD a b .

Fie B' i D' proieciile ortogonale ale punctelor B i D pe planul P i fie B' '
i D' ' punctele din planul P obinute prin rotirea cu 900 a vectorilor

OB'

OD' .

Este evident c patrulaterele OA' D' B' i OA' ' D' ' B' ' sunt paralelograme i
c

OD' OA' OB' ,

OD' ' (a b) u

iar

OD' ' OA' ' OB' ' .

Dar

OA' ' a u ,

OB' ' b u

, deci : (a b) u a u b u .

Amplificnd aceast relaie cu

i inem seama c

c u c

, obinem c :

(a b) c a c b c .

r r r
r r
r r r
r
4) i j k ntruct k este perpendicular pe planul i , j , k are sensul lui i j .
r
r
r r
r r
n plus k 1 , cci k i j sin S i , j 11 1 1 .

Interpretarea geometric a produsului vectorial

Mrimea

r r
a b

r
r
a produsului vectorial a doi vectori liberi a i b , este aria

r
r
paralelogramului format de suporturile celor doi vectori a i b .
uuu
r r uuur r
Considerm O un punct n spaiu, OA a, OC b . Construim pe suporturile
celor doi vectori paralelogramul Y OABC .
Demonstraie:

Figura 9
r

SY OABC OC h b h

r
h AA ' OA sin a sin

r
SY OABC b

r
a sin

r r
a b

n particular, rezult c aria triunghiului OAC este jumtate din aria acestui
paralelogram, deci
1 r r
AriaOAC a b .
2
Expresia analitic a produsului vectorial
r r r
Fie O, i , j , k un reper cartezian i doi vectori liberi:

r
r
r
r
a ax i a y j a z k
r
r .
r
r
b bx i by y bz k
Atunci
r
i
r r
a b ax
bx

r
j
ay
by

r
k
az ,
bz

determinant formal pe care l dezvoltm dup prima linie.


Demonstraie:
innd cont de 4), de 1) i de 2) avem:

r
i
r r
a b ax
bx

r
k
r
r
r
az a y bz az by i a z bx axby j a xby a y bx k
bz

r
j
ay
by

1.6. Produs mixt


r r r
r r r
Definiie. Fie a , b , c V3 . Se numete produs mixt i se noteaz cu a , b , c un numr

r r r
r r r
definit astfel a , b , c a b c .

Proprieti:
r r r
r r r
r r r
r r r
1) a , b , c b , c , a , a , b , c a , c , b ;

2) (a1 a2 , b, c) (a1, b, c) (a2 , b, c) ;


r r r
r r r
3) a , b , c = 0 vectorii a , b , c sunt coplanari.

ntr-adevr, dac
r r
r r
r r r
r r r
r
r
r r r
a , b , c 0 a b c 0 a b c a planului format de vectorii b , c a , b , c

coplanari.
Interpretarea geometric a produsului mixt
Modulul produsul mixt

(a, b, c)

pe suporturile vectorilor a, b i
Demonstraie:

este egal cu volumul paralelipipedului oblic construit


.

Fie un punct O n spaiu,

OA a, OB b, OC c

unghiul dintre

bc

determinat de

OB

OC

OAP este

OD b c

Fie de asemenea,

i fie P proiecia ortogonal a punctului A pe planul

. Cum AP este paralel cu OD, rezult c msura unghiului

D
A

C
P

Figura 9
uuu
r uuu
r uuur
Atunci volumul paralelipipedului oblic construit pe vectorii OA, OB, OC este :
V S B h , unde aria bazei este aria paralelogramului construit pe suporturile vectorilor
OB

OC

r r
i este Sb b c , iar nlimea este :

uuu
r
r
r

h AP OA sin AOB c sin

c cos
2
Aadar avem, ntruct volumul trebuie s fie pozitiv:
r r r
r
r
r r r
V a b c cos a (b c ) a , b , c

Expresia analitic a produsului mixt


Fie vectorii
i

a, b

c cx i c y j cz k

, cu expresiile lor analitice

. Atunci :

a ax i a y j az k

b bx i b y j bz k

ax
r r r
a , b , c bx
cx

ay
by
cy

Demonstraie.

az
bz
cz

innd seama de expresiile analitice ale produsului vectorial,

respectiv scalar, deducem:


(a, b, c) a [(b y c z bz c y )i (bz c x bx c z ) j (bx c y b y c x )k ]

ax a y az
a x (by c z bz c y ) a y (bz c x bx cz ) a z (bx c y b y cx ) bx b y bz
cx c y cz

Probleme

uuur
MA
1. Fie O E3 punct fixat din spa iu, A, B E3 , M A, B . Fie uuur . Atunci
MB

r
r
rA rB
r
rM
,
1

M A, M B

(expresia vectorului de poziie al unui punct M care

mparte segmentul AB ntr-un raport dat).


Rezolvare:

Figura 1
uuuu
r
AM
uuuu
r
uuur
Avem c vectorii AM i MB sunt coliniari, atunci exist uuur , astfel nct
MB
uuuu
r
uuur
AM MB . Deci:

r
r
rA rB
r r
r r
r
r
r
r
rM rA rB rM 1 rM rA rB rM
.
1
2. Fie O E3 punct fixat din spa iu, A, B, C E3 . Considrm triunghiul ABC i
fie AA', BB', CC' mediane. S se determine vectorii de poziie ai punctelor A', B', C' i
uuuu
r uuuu
r uuuu
r
vectorii AA ', BB ', CC ' (n funcie de vectorii de poziie a vrfurilor ABC i a mrimii
laturilor).
Rezolvare:
uuur
r r
BA '
rB rC
r
Avem uuuur 1 rA '
(conform problemei 1).
2
A 'C
r r
r r
rA rC r
rA rB
r
, rC '
Analog rB '
.
2
2
uuuu
r r r rr rr r r r 2r
A
AA ' rA ' rA B C rA B C
.
2
2
uuur uuur
Analog se calculeaz vectorii BB', CC' prin permutri circulare.
r r r
3) Fie reperul O, i , j , k i punctele A(x1, y1, z1), B(x2, y2, z2), C(x3, y3, z3). S se

calculeze coordonatele carteziene ale mijloacelor segmentelor AB, BC, CA.


Rezolvare:

Figura 10

Fie A, B i C respectiv mijloacele segmentelor AB, BC, CA.


Vectorul de poziie al punctului A este:
r
r
r
r
r
r
r r
x
i

y
j

z
k

x
i

y
j

z
k
r
r
r
2
2
2
3
3
3
rB rC
r

rA '
x1' i y1' j z1' k
2
2

'
x1

x2 x3
y y3
z z
, y1' 2
, z1' 2 3
2
2
2

Analog se calculeaz coordonatele mijloacelor segmentelor BC, CA.


Probleme propuse
1. S se determine vectorul de poziie al centrului de greutate al unui triunghi i
coordonatele carteziene ale centrului de greutate.
2. S se determine vectorii de poziie ai punctelor A', B', C' (AA', BB', CC' sunt
bisectoare). S se determine vectorul de poziie al centrului cercului nscris n ABC.
3. Fie A, B, C, D patru puncte din spaiu date ntr-un reper cartezian. S se determine
volumul tetraedrului ABCD.
4. S se determine volumul tetraedrului OABC. S se calculeze aria ABC i distana de
la origine pn la planul ABC.

II

PLANUL I DREAPTA N SPAIU


2.1.

Ecuaia general a unui plan

2.2.

Tipuri de ecuaii ale unui plan

2.3.

Ecuaiile canonice ale dreptei n spaiu

2.4.

Tipuri de ecuaii ale unei drepte

2.5.

Probleme metrice

2.1. Ecuaia general a unui plan


Ecua ia general a unui plan n spa iu este dat de urmtoarea teorem:
Teorema 1. Un punct M(x, y, z) E3 se gsete ntr-un plan dac i numai dac verific
ecuaia Ax By Cz D 0 , cu A, B, C .
Demonstraie:
Fie un plan din E3 i fie un punct M0(x0, y0, z0) fixat.
r
r
r r
r
Fie N Ai Bj Ck V3 , un vector nenul perpendicular pe plan, N .
Fie un punct oarecare M(x, y, z) E3 din planul .
N

M0M0
M
M

Avem atunci:
uuuuuu
r
r
r
r
M 0 M x x0 i y y0 j z z0 k
r
r
ntruct N , N este perpendicular

uuuuuu
r r
pe orice dreapt din plan, deci M 0 M N

uuuuuu
r r
M 0 M N 0 A x x0 B y y0 C z z0 0
Ax + By + Cz + (Ax0 By0 Cz0) = 0, adic Ax + By + Cz + D = 0, unde
D = Ax0 By0 Cz0.
Ecua ia Ax By Cz D 0 se numete ecuaia general a planului.
r
r
r r
Vectorul N Ai Bj Ck se numete normala la planul .

Cazuri particulare de plane


1) Ecuaia planelor de coordonate:
Planul xOy are ecua ia z = 0.
Planul xOz are ecua ia y = 0.
Planul yOz are ecua ia x = 0.
2) Ecuaia unui plan paralel cu planele de coordinate:
Un plan xOy are ecua ia z = z0 (constant).
Un plan yOz are ecua ia x = x0 (constant).
Un plan xOz are ecua ia y = y0 (constant).
3) Ecuaia unui plan ce trece prin originea O(0, 0, 0) :
Dac originea O apar ine planului i nlocuind n ecuaia general a planului rezult c
D = 0, i deci ecua ia planului este: Az + By + Cz = 0.
4) Ecuaia unui plan paralel cu axele de coordonate
De exemplu: un plan paralel cu Ox, are ecuaia By +Cz + D = 0.
r
r
r r
r r
ntr-adevr, dac N Ai Bj Ck este un vector normal la plan, atunci N i , deci
r r
N i 0 A 1 B 0 C 0 0
A 0.

Aadar ecuaia planului paralel cu axa Ox este: By + Cz + D = 0.


n mod analog, ecuaia planului paralel cu axa Oy este: Ax + Cz + D = 0,
ecuaia planului paralel cu axa Oz este: Ax + By + D = 0.
5) Ecuaia unui plan ce conine o ax de coordonate
De exemplu, planul ce conine axa Ox, deci trece prin origine, are ecuaia de forma:
By + Cz = 0.
Planul ce conine Oy are ecua ia: Ax + Cz = 0.
Planul ce conine Oz are ecua ia: Ax + By = 0.

2.2. Tipuri de ecuaii ale unui plan


0. Ecuaia unui plan ce trece prin M0(x0, y0, z0) i este perpendicular pe vectorul
r
r
r r
N Ai Bj Ck este:
A x x0 B y y 0 C z z 0 0 .
1. Ecuaia unui plan ce trece printr-un punct M0(x0, y0, z0) i este paralel cu dou direcii
r
r
r
r
r
r
r
r
date, v1 l1i m1 j n1k i v2 l2 i m2 j n2 k este:
x x0
l1
l2

y y0
m1
m2

z z0
n1 0 .
n2
M(x,y,z)

M0(x0,y0,z0)
v1(l1,m1,n1)
v2(l2,m2,n2)
uuuuuu
r r r
ntr-adevr, dac M(x, y, z) aparine planului, atunci vectorii M 0 M , v1 , v2 sunt coplanari,
uuuuuu
r r r
deci produsul mixt ( M 0 M , v1 , v2 ) = 0.
x x0
l1
Rezult:
l2

y y0
m1
m2

z z0
n1 0 .
n2

2. Ecuaia unui plan ce trece prin dou puncte Mi(xi, yi, zi) i = 1,2 i este paralel cu o
x x1
r
direcie dat v l , m, n este x2 x1
l

y y1
y2 y1
m

z z1
z2 z1 0 .
n

uuuuuu
r uuuuuuu
r r
ntr-adevr, dac M(x, y, z) aparin planului, atunci vectorii M 1M , M 1M 2 , v sunt
uuuuuu
r uuuuuuu
r r
coplanari, deci produsul lor mixt M 1M , M 1M 2 , v = 0.

M
M1
v
M2

3. Ecuaia unui plan ce trece prin trei puncte necoliniare Mi(xi, yi, zi) i = 1, 3. Se reduce la
cazul 2, deci scriem ecuaia unui plan ce trece prin punctele M1 i M2 i este paralel cu
uuuuuu
u
r
M 1M 3 . Dac M(x, y, z) aparine planului, atunci rezult c produsul mixt

uuuuuu
r uuuuuuu
r uuuuuu
u
r
uuuuuu
r uuuuuuu
r uuuuuu
u
r
M 1M , M 1M 2 , M 1M 3 0 deoarece vectorii M 1M , M 1M 2 , M 1M 3 , sunt coplanari.

M
M2
M3
x x1
x2 x1
x3 x1

y y1
y2 y1
y3 y1

Caz particular

z z1
z2 z1 0
z3 z1

x
x1
x2
x3

y
y1
y2
y3

z
z1
z2
z3

1
1
0
1
1

Fie M1(a, 0, 0), M2(0, b, 0), M3(0, 0, c) puncte de intersecie cu axele de coordonate.
Calculnd, avem ecuaia

x y z
1 0 ecuaia planului prin tieturi.
a b c

z
c

Aplicaia 1. S se scrie ecuaia planului care trece prin origine, prin punctul M1(x1, y1, z1)
i este perpendicular pe planul (P) ax + by + cz + d = 0.
Soluie: Fie planul cutat () de ecua ie: AX + By + Cz + D = 0.
ntruct planul ():
trece prin origine, rezult c D = 0.
conine pe M1, rezult c Ax1 + By1 + Cz1 = 0.
perpendicular pe planul (P), rezult c Aa + Bb + Cc = 0.
A
n aceste condi ii obinem: y1
b

z1
c

B
x1
a

z1
c

C
x1
a

y1
b

ecuaia planului () este:

(cy1 bz1)x + (az1 cz1)y + (bx1 ay1)z = 0.

2.3. Ecuaiile canonice ale unei drepte n spaiu


r
r
r r
Propoziia 1. Fie M0(x0, y0, z0) punct fix, vectorul v li mj nk i un punct oarecare
r
M(x, y, z) aparinnd dreptei d ce trece prin M0 i este paralel cu v . Atunci coordonatele
(x, y, z) ale punctului M verific ecuaiile:
x x0 y y 0 z z 0

(ecuaiile canonice ale dreptei n spaiu).


l
m
n

uuuuuu
r r
uuuuuu
r r
uuuuuu
r
r
r
r
Demonstraie: M 0 M v M 0 M v 0 M 0 M x x0 i y y0 j z z0 k ,
r
i
x x0
l

r
j
y y0
m

r
k
x x0 y y0 z z0
z z0 0

t , t (parametru real).
l
m
n
n

Observaie.
x x0 tl

y y0 tm
z z tn
0

x x0 tl

y y0 tm , t ecuaiile parametrice ale dreptei.


z z tn
0

2.4. Tipuri de ecuaii ale unei drepte n spaiu


1. Ecuaia dreptei ce trece prin dou puncte Mi(xi, yi, zi), i = 1, 2.
l
uuuuuuu
r
r
r m
r n
Fie vr M M
x

x
i

y
2 1 j z2 z1 k i M(x, y, z) punct oarecare pe
1
2
2
1

dreapta M1M2.
innd seama de Propoziia 1, 2.3, rezult c

x x1
y y1
z z1

.
x2 x1 y2 y1 z2 z1

Aplicaia 1. S se scrie ecuaia dreptei care trece prin origine i prin punctul A(a, b, c).
Soluie:
x y z
sau x = at, y = bt, z = ct.
a b c

Aplicaia 2. Fie punctul M(a, b, c) i dreapta (d):

x x0 y y0 z z0

.
l
m
n

Se cer:
a) Proiecia M a punctului M pe dreapta (d);
b) Simetricul M al punctului M fa de (d);
c) Ecuaia unei drepte ce trece prin M i este perpendicular pe (d) i intersecteaz planul
(P).

M
P
M
r
r
r r
a) Dreapta (d) are vectorul director v li mj nk .
x = x0 +tl

Avem de asemenea, ecuaiile parametrice ale dreptei (d): y = y0 +tm , t .


z = z +tn
0

(1)

Scriem ecuaia unui plan (P) ce conine punctul M i este perpendicular pe (d):
l(x a) + m(y b) + n(z c) = 0.

(2)

Fie M(x, y, x) punctul de intersec ie al dreptei (d) cu planul (P): P I d M ' .


Aflm valoarea parametrului t nlocuind rela ia (1) n rela ia (2):
t

l (a x0 ) m(b y0 ) n(c z0 )
l 2 m2 n2

(3)

i n sfrit coordonatele x, y, x ale punctului M, proiec ia punctului M , din rela ia (1)


folosind valorile parametrului t din rela ia (3).
b) Fie M"(x", y", z") simetricul punctului M fa de (d).

Atunci, conform rela iei care d coordonatele mijlocului M al unui segment n func ie
de coordonatele capetelor segmentului M i M, avem:
a x"
x " 2 x ' a
2
b y"
y'
y " 2 y ' b
2
c z"
z'
z " 2 z ' c
2
x'

c) Dreapta trece prin M i M', are deci ecua ia:


x a y b z c

x ' a y ' b z ' c

2.5. Dreapta de intersecie a dou plane. Fascicol de plane


Fie dou plane neparalele. Ele se intersecteaz dup o dreapt d, de ecuaie:
A1 x B1 y C1 z D1 0 ( P1 )
A2 x B2 y C2 z D2 0 ( P2 )

d :

Ne propunem s gsim ecuaiile canonice ale dreptei (d). Pentru aceasta alegem un punct
M0(x0, y0, z0) d. Mai precis (x0, y0, z0) este o soluie particular a sistemului
A1 x B1 y C1 z D1 0
.

A2 x B2 y C2 z D2 0

r
r
r r
Determinm direcia dreptei d, v li mj zk , adic determinm l, m, n.
Scriem normalele la planele P1 i P2, adic:
r
r
r
r
r r
N1 A1i B1 j C1k P1
v N1
r
r r
r
r
r
v N 2
N 2 A2 i B2 j C2 k P2

uu
r
N1

P1

uuu
r
N2

P2

r r r
v N1 N 2

r
i
r r
Dar N1 N 2 A1
A2

B1
B2

r
j
B1
B2

C1
A
, m 1
C2
A2

r
k
r
r
r
C1 li mj nk , unde :
C2
C1
A
, n 1
C2
A2

B1
B2

deci ecuaia dreptei este


x x0 y y0 z z0

,
l
m
n
cu l, m, n dai de l

B1
B2

C1
A
, m 1
C2
A2

C1
A
, n 1
C2
A2

B1
B2

Fascicol de plane
Definiie. Se numete fascicol de plane mulimea tuturor planelor care conine o dreapt
dat (d).
Propoziie. Fie dreapta (d), intersec ia planelor P1 i P2, adic
A1 x B1 y C1 z D1 0 ( P1 )
A2 x B2 y C2 z D2 0 ( P2 )

d :

Planele nu sunt paralele, deci ecuaia unui plan ce aparine fascicolului de plane generat
de dreapta (d) este:
(A1x + B1y + C1z + D1) + ( A2x + B2y + C2z + D2) = 0 cu 2 + 2 0, , .
Dac = 1 i = 0 rezult A1x + B1y + C1z + D1 = 0 deci (P1) este de forma
enunat.

Dac = 0, = 1 rezult A2x + B2y + C2z + D2 = 0 deci (P2) este de forma


enunat i planul (P1) + (P2) = 0 conine dreapta d.
Se poate arta c fascicolul definit de dreapta d este de forma 1P1 + 2P2 = 0.

2.6. Probleme metrice


2.6.1. Distana de la un punct la un plan
Propoziie: Fie Ax + By + Cz + D = 0 planul (P) i M0(x0, y0, z0), un punct care nu aparine
planului (P). Atunci distana de la punctul M0 la planul (P) este:
d M0, P

Ax0 By 0 Cz0 D
A2 B 2 C 2
M0(x0,y0,z0)

M(x,y,z)

P
Demonstraie: Fie M' (x', y', z') proiecia lui M0 pe plan.
uuuuuuu
r
2
2
2
d M 0 , P M 0 M ' x ' x0 y ' y0 z ' z0
uuuuuuu
r
r
r
r r
Deoarece M 0 M ' este coliniar cu N Ai Bj Ck rezult c:
x ' x0 At
x ' x0 y ' y0 z ' z0

t , t , i mai departe y ' y0 Bt


A
B
C
z ' z0 Ct
Atunci d M 0 , P t 2 A2 B 2 C 2 t

A2 B 2 C 2 .

Pe de alt parte (x', y', z') verific ecuaia planului (P) deci:

A At x0 B Bt y0 C Ct z0 D 0
t

Ax0 By0 Cz0 D


Ax0 By0 Cz0 D
d M0, P
2
2
2
A B C
A2 B 2 C 2

2.6.2. Distana de la un punct M0 la o dreapt d n spaiu


Propoziie: Fie dreapta (d), M0 d, M1(x1, y1, z1) proiecia lui M0(x0, y0, z0) pe dreapta (d).
Atunci distan a de la punctul M0 la dreapta (d) este:
uuuuuuu
r r
M 0 M1 v
,
d M0, d
r
v
r
unde v este vectorul director al dreptei (d).
Demonstraie:
M0(x0,y0,z0)

v
M1(x1,y1,z1)

(d)

Dac proiectm punctul M0 pe dreapta (d), obinem:


uuuuuuu
r r
uuuuuuu
r r
uuuuuuu
r r
M 0 M 1 v M 0 M 1 v sin( M 0 M 1 , v ) d M 0 , d v sin
90o

d M0,d

r
M 0 M1 v
r
v

2.6.3. Unghiul a dou plane


Definiie. Unghiul a dou plane este unghiul dintre normalele celor dou plane.
Fie ecuaiile planelor (P1) i (P2):

P1
P2

A1 x B1 y C1 z D1 0
A2 x B2 y C2 z D2 0

i fie ecuaiile normalelor lor:

r
r
r
N1 A1i B1 j C1 k
r
r
r
r
N 2 A2 i B2 j C2 k
r r
r r
Atunci N1 N 2 N1 N 2 cos S ( P1 , P2 )
r r
N1 N 2
A1 A2 B1 B2 C1C2
r
cos S ( P1 , P2 ) r
N1 N 2
A12 B12 C12 A21 B21 C21

Aplicaia 1. S se scrie unghiul dintre planele (P1) i (P2), date de ecuatiile:


(P1) 2x y + 3z + 2 = 0
(P2) x + y z + 5 = 0.
r r
N1 N 2
A1 A2 B1 B2 C1C2
cos S ( P1 , P2 ) r
0.0587
r
2
N1 N 2
A1 B12 C12 A21 B21 C21

Aplicaia 2. S se gseasc proiecia ortogonal a punctului M0(x0, y0, z0) pe dreapta:

x x1 y y1 z z1

.
m1
m2
m3

Soluie:
Considerm datele:
M0(5, 0, 2)

x 2 y 1 z 3

3
2
4

Proiecia M(x, y, z) a punctului M0 pe dreapta dat se afl la intersecia dreptei () cu


planul dus prin M0 perpendicular pe .
Ecuaia planului n cazul nostru este 3(x 5) + 2y + 4(z + 2) = 0 sau 3x + 2y + 4z 7 = 0.
nlocuim n aceast ecua ie a planului ecua iile parametrice ale dreptei ( ) i obinem
valoarea parametrului real t.
x 2 3t
13
: y 1 2t 29t + 13 = 0 t .
29
z 3 4t

19 3 35
, , .
29 29 29

Deci M '

2.6.4. Distana dintre dou drepte n spaiu

Fie dreptele:

d1

x x1 y y1 z z1

l1
m1
n1

d2

x x2 y y2 z z2

l2
m2
n2

Avem trei cazuri:


1) Drepte concurente d1 I d 2 . Deoarece d1 i d2 sunt dou drepte concurente n
uuuuuuu
r r r
acelai plan rezult c distana dintre ele este 0, atunci M 1M 2 , v1 , v2 coplanare.
(d1)

M1

v1

M2

v2

(d2)

2) Drepte paralele d1 Pd 2 . Dreptele sunt coplanare, deci putem scrie atunci distana de la
M1 la drepata d2 ca n 2.6.2.

d M1, d2

uuuuuuu
r r
uuuuuuu
r r
M 1M 2 v2
M 2 M 1 v1

d M 2 , d1
r
r
v2
v1
(d1)
v1

M1

M2

v2

(d2)

3) Drepte oarecare n spatiu

M1

M2

ur
v1

(d1)

uu
r
v3 v3

(d2)

uu
r
v2
Distana dintre d1 i d2 este lungimea perpendicularei comune celor dou drepte.
Perpendiculara comun celor dou drepte este o dreapt perpendicular i pe d1 i pe d2 i
care intersecteaz dreptele d1 i d2.
r
r
Fie v1 i v2 vectorii directori ai dreptelor d1 i d2 , respectiv.
r
r
n punctul M2 ducem un vector v3 echipolent cu v1 .
r
r
Suporturile vectorilor v1 i v2 formeaz un plan. Rezult c dreapta d1 este paralel cu
acest plan.
Deci distana dintre cele dou drepte este nlimea paralelipipedului format de
uuuuuuu
r
r r
vectorii v1 , v2 i M 1M 2 .
uuuuuuu
r r r
Vparalelipiped = M 1M 2 , v1 , v2 = Sbazei paralelipiped hparalelipiped

r r
Dar Sbazei = v1 v2 ;
uuuuuuu
r

Atunci hparalelipiped= d d1 , d 2

r r
M M ,v ,v

r r
v1 v2

Exerciii.
1) S se scrie ecuaia dreptei ce trece prin punctul M0(1, 1, 3) i este perpendicular pe
planul x + y + z + 3 = 0.
2) S se scrie ecuaia unui plan cunoscnd P(2, 3, 4) unde P este piciorul perpendicularei
(proiecia) punctului O(0, 0, 0) pe plan.

Soluie.

P(2,3,4)

0(0,0,0)

x
A x x0 B y y0 C z z0 0

A x 2 B y 3 C z 4 0
r
r
r r
N Ai Bj Ck P
r
r
r uuu
r r
N OP 2i 3 j 4k A 2, B 3, C 4
2 x 4 3 y 9 42 16 0 2 x 3 y 4 z 29 0

3) S se calculeze distana de la punctul u(1, 1, 1) la planul 3x + y + z + 7 = 0


x y z 1 0
.
2x y z 3 0

4) Se d dreapta

S se scrie ecuaia unui plan ce conine drepta d i este perpendicular pe planul


P* x + y + z + 1900 = 0
Soluie. Planul aparine fascicolului de plane determinat de dreapta d, adic:

x y z 1 2 x y z 3 0 , 2 2 0
y z
3 0
2 x 1
14 2 43
4 2 43
1 2 3 12D3
A

r r r r r
r
r r
N Ai Bj Ck , N* i j k
r
r
r r
N N* N* N 0 A B C 0 2 0 4 ; 0
Vin n fascicol. Rezult
4 x y z 1 2 x y z 3 0 / : 0 2 x 5 y 3 z 7 0

5) Se d dreapta (d) de ecuaii

x2 y4 z

i M(1, 2, 3). S se scrie ecuaia unui


3
1
1

plan ce trece prin punctul M i este perpendicular pe dreapta d.


A x x0 B y y0 C z z0 0

x0 = 1

A=3

3 x 1 1 y 2 1 z 3 0

y0 = 2

B=1

3x y z 3 0

z0 = 3

C=1

III

SPAII VECTORIALE
3.1.

Definiii. Exemple. Subspaiu vectorial

3.2. Combinaie liniar. Sisteme de generatori


3.3. Dependen i independen liniar
3.4. Baz. Dimensiune
3.5. Matricea de trecere de la o baz la lat baz. Schimbarea componentelor unui vector
cnd se schimb baza

3.1. Definiii. Exemple. Subspaiu vectorial


Definiia1. Fie K un corp de numere (K = sau K = ) i V o mulime de elemente pe
care s-au definit dou operaii (legi de compoziie):
I. (+) : V V V (lege aditiv);
II. () : K V V (lege multiplicativ sau nmulire cu scalari).
(V, +, ) se numete spaiu vectorial peste corpul K i notm V/K dac cele dou legi
verific axiomele:
I1. x+y = y+x, x, y V;
I2. (x+y)+z = x+(y+x, x, y V;
I3. 0v V astfel nct x 0v x, x V ;
I4. x V , x ' V astfel nct x x ' x ' x 0v , x ' x ;
II1. ( + )x = x + x , K, x V;
II2. ( )x = ( x), , K, x V;

II3. (x + y) = x + y, K, x, y V;
II4. 1 x = x, x V, 1 elementul unitate din K.
Elementele mulimii V se numesc vectori, iar elementele lui K se numesc scalari.
Din proprietile I1.- I4. rezult c (V,+) este grup abelian.

Exemple
1. V3 mulimea vectorilor liberi este spaiu vectorial n raport cu nmulirea cu scalari i
adunarea vectorilor.

2. M m, n A {aij }i 1, m , aij

j 1, n

este un spaiu vectorial n raport cu adunarea matricelor

i nmulirea cu numere a matricilor.


Dac A, B M m,n, suma lor este matricea C = A + B, cij = aij + bij., i 1, m, j 1, n .
, A M m,n
0 ... 0

0 ... 0

elementul nul

a11 ... a1n

A .....................
a ... a
m1
mn

elementul opus

3. n [X] = {P(x), polinoame cu coeficieni reali, de grad n} este spaiu vectorial n


raport cu adunarea polinoamelor i nmulirea cu numere.
0v = P0(x) = 0, P0 polinomul identic nul.
4.

1 44 2 ...
4 43 x x1 , x2 ,..., xn xi , i 1, n
n ori

x + y = (x1 + y1, x2 + y2, , xn + yn)


x = (x1, x2, ,xn)
(0, 0,..., 0)
0v = 14 2 43 ; x = (x1, x2, , xn)
n ori

5. C[a, b] ={f / f : [a, b] , f continu}


(f + g)(x) = f(x) + g(x)

( f)(x) = f(x)
0v = f0(x) = 0 (funcia identic nul)
(f)(x) = f(x)
Proprieti (Reguli de calcul ntr-un spaiu vectorial)
1. (x y) = x y;
2. ( )x = x x;
3. 0 x = 0v;
4. 1 x = x;
5. x = 0v = 0 sau x = 0v.
Definiia 2. Fie V/K un spaiu vectorial, S V se numete subspaiu vectorial al lui V
dac:
1. x, y S, x + y S (parte stabil la +);
2. K, x S x S (parte stabil la ).
Observaia 1.
1. S este el nsui spaiu vectorial;
2. 0v S.
Exemplul 1.
2=

x , y / x, y

este subspaiu vectorial al lui R3.

3.2. Combinaie liniar. Sistem de generatori


Definiia1. Fie V/K un spaiu vectorial i xi ,i 1, n V , i ,i 1, n K i {x1, x2,,xn} o
mulime de vectori din V, iar 1, 2, ,n o mulime de scalari din K. Se numete

combinaie liniar a vectorilor xi, i 1, n

cu scalarii i, i 1, n,

vectorul

x = 1x1 ++ nxn = i xi . Numerele i se numesc coeficienii combinaiei liniare.


i 1

Exemplul 1.
Fie spaiul vectorial 3 / i vectorii x = (1, 2, 1), y = (1, 0, 3), z = (1, 1, 0).
Atunci 1x + 2y + 3z = (1, 21, 1) + (2, 0, 32) + (3, 3, 0) =
=(1 2 + 3, 21 3, 1 + 32).
Definiia 2. Fie V/K un spaiu vectorial i M V, M 0. Se numete spaiu generat de
mulimea M i se noteaz cu sp(M) mulimea tuturor combinaiilor liniare cu vectori din
M i coeficieni din K.
Exemplul 2.
Fie spaiul vectorial 3 /

i vectorii e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1).

Fie M = {e1, e2 e3}, M 3 ; atunci sp(M) =

e , , e
i 1

i i

= {(1, 2, 3), i

i
i 1,3

} 3.
Definiia 3. Fie V/K spaiu vectorial i M V, M . Submulimea M se numete
sistem de generatori pentru spaiul V, dac spaiul generat de M este egal cu V, deci
dac sp(M) = V.
Definiia 4. Spaiul vectorial V/K se numete de dimensiune finit dac admite un sistem
finit de generatori.
Exemplul 3
n 3 , {e1, e2, e3} constituie o mulime generatoare pentru 3 .

are dimensiune finit.

3.3. Dependen i independen liniar


Definiia 1. Fie V/K spaiu vectorial i {x1, x2, ,xn} V. Spunem c vectorii xi, i 1, n
sunt liniar independeni sau c mulimea {x1, x2,,xn} este o mulime liber, dac pentru
orice relaie de forma: 1 x1 2 x2 ... n xn 0v implic 1 2 ... n 0 .
Exemple:
r r r
1. Pentru V3 mulimea vectorilor liberi, M i , j , k este sistem de generatori, ntruct:

r r
r
r
1i 2 j 3k 0v 1 0, 2 0, 3 0 (vectorul nul are componentele zero).
r r r r
r r r
r r r r r r
2. Fie vectorii liberi a i j k , b i 2 j , c j k i fie M a , b , c . Verificm

c M este mulime liber:


r
r
r
r
r
r r
1a 2b 3c 0v 1 2 i 1 2 2 3 j 1 3 0v
1 2 0

1 2 2 3 0 sistem omogen cu 0 are numai soluie banal


0
3
1
r r r
1 = 2 = 3 = 0 deci a , b , c sunt liniar independeni.

Definiia 2. Fie V/K spaiu vectorial i un sistem de vectori xi , i 1, n V , vectorii xi,


i 1, n se numesc liniar dependeni (sau mulime legat) dac exist i K, nu toi
nuli, astfel nct 1 x1 2 x2 ... n xn 0v .
Propoziia 1. Fie V/K i M = {x1, x2, , xn} V, M este legat, rezult c exist cel puin
un vector din M care se scrie ca o combinaie liniar de vectorii rmai.
Demonstraie:

r
"" Fie M legat. 1x1 + 2x2 ++ ixi + + nxn = 0v cu un i 0

ixi = 1x1 2x2 i1xi1 i+1xi+1 nxn |:i


n

1
i 1

xi 1 x1
x2 ... i
xi 1

...

k xk

i 1

n
i
k 1
i
i
1 23i
1 2 3

i
i

1 23
k i
1

r
"" Presupunem c xi k xk 1x1 + + i1xi1 xi + i+1xi+1 + + nxn = 0v
k 1
k i

(1) = i 0 M mulime legat.


Propoziia 2. Fie V/K spaiu vectorial. Atunci:
1. M V, M liber S M, S este liber;
r
2. M V, M liber 0v M;
r
3. M V, 0v M M legat;
4. M V, M legat S M, S legat.
Aplicaie.
Fie n [X] spaiul polinomului de grad n cu coeficieni reali i fie e1 = 1, e2 = x, e3 =
x2, , en+1 = xn.
Atunci M = {1, x, x2, , xn} este liber i sp(M) =

X .

Demonstraie:

r
Avem 1e1 + + 2e2 + + n+1en+1 = 0v
11 + 2x + 3x2 + + n+1xn = 0 P0[x] = 0 1 = 2 = = n+1 = 0 M liber.
M este generatoare P[x]

se scrie:

P x a0 a1 x a2 x 2 ... an x n a0e1 a1e2 ... an en 1 sp(M) =

3.4. Baz. Dimensiune

x .

Definiia 1. Fie V/K un spaiu vectorial i B = {e1, e2, ,en} V.


B se numete baz n spaiul vectorial V dac:
1. B este liber (liniar independent);
2. B este un sistem de generatori pentru V (sp(B) = V).
Teorema 1. Fie V/K spaiu vectorial, B = {e1, e2, ,en} V, B este baz. Rezult c
pentru oricare x V, exist 1, 2, ,n K unic determinai astfel nct:
n

x = 1e1 + 2e2+ + nen =

e
i 1

i i

Numerele 1,,n se numesc coordonatele vectorului x n raport cu baza B.


Demonstraie:
Fie B = {e1, e2, ,en} baz, i fie x V, x = 1e1 + 2e2 + + nen. Presupunem prin
absurd c exist i i K , i 1, n astfel nct x = 1e1 + 2e2 + + nen.
Atunci avem:
r
x x 0v 1 1 e1 2 2 e2 ... n n en 1e1 2e2 ... n en 0v
14 2 43
14 2 43
14 2 43
1

Deoarece B e liber i = 0 i 1, n i = i i 1, n .

Definiia 2. Fie V/K spaiu vectorial, B = {e1, e2, ,en} o baz. Numerele i, i 1, n din
teorema 1 se numesc coordonatele vectorului x n baza B. Vom scrie x = (1, 2,,n).
Exemple:
1. Fie

x1 , x2 ,..., xn / xi R i fie vectorii e1 = (1, 0,,0), e2 = (0, 1, 0, 0,,0),

, en = (0, 0,,0, en); atunci B = {e1, e2,,en} este o baz n n , numit baz
canonic.
Demonstraie:
Fie 1e1 + 2e2 ++ nen = 0v

1(1, 0,,0) + 2(0, 1, 0,,0) + + n(0, 0,,0, 1) = 0v


(1, 2,,n) = (0, 0, ,0) 1 = 2 ==n = 0 {e1, e2,, en} liber.
Fie x = (x1, x2,,xn) x = x1(1, 0, ,0) + x2(0, 1, 0, ,0) ++xn(0, 0, ,0, 1) =
= x1e1 + x2e2 + + xnen x sp(B)
Dar x oarecare sp(B) =

2. n

mulime generatoare.

x P x / grad P n

fie vectorii

e1 = 1, e2 = x, e3 = x2,,en+1 = xn, atunci


B = {e1, e2,,en+1} este baz canonic.
Aplicaie numeric. n 3 [x], fie P[x] = 2x3 x2 + 3.
S se determine coordonatele lui P[x] n baza canonic.
P[x] = 2e4 1e3 0e2 3e1, deci P[x] = (3, 0, 1, 2).
r r r
3. Fie V3 mulimea vectorilor liberi. Atunci B i , j , k este baza canonic.

r
r
r
r
r
a V 3 , a ax i a y j az k ax , a y , az unic determinat, deci B este baz.
Teorema 2. Fie V/K, V de dimensiune finit. Rezult c n V exist cel puin o baz.
Lem. Fie V/K spaiu vectorial de dimensiune finit.
Fie A = {x1, x2,,xn} V i {y1, y2,,yn, yn+1} V, unde
{y1, y2,,yn, yn+1} sunt combinaii liniare de vectorii x1, x2,xn, adic yi sp(A),
i 1, n 1 {y1, y2,,yn, yn+1} este legat (liniar dependent).

Demonstraie:
Demonstraia se face prin inducie dup n.
Verificm pentru n = 1.
Fie A = {x1} i {y1, y2} spA. Atunci:

y1 = 1x1, y2 = 2x1, 12 K.
Dac 1 = 0 sau 2 = 0 rezult y1 = 0v sau y2 = 0v, deci {y1, y2} este legat. Putem deci
y1 y2

presupune c 1 0, 2 0. Atunci
sau 2y1 1y2 = 0v, deci {y1, y2} este legat.
1 2
Dac 2 0 o combinaie liniar ntre y1 i y2 cu scalari {y1, y2} este legat.
Presupunem c propoziia este adevrat pentru n 1, adic:
fie A = {x1, x2,,xn1} i {y1, y2,,yn}, yi Sp(A) {y1, y2,,yn} este legat.
Vrem s demonstrm c este adevrat i pentru n.
Fie {y1, y2,,yn, yn+1}

y1 = z1 + 1xn+1
y2 = z2 + 2xn+1
M
yn+1 = zn+1 + n+1xn+1

unde z1, z2,,zn+1 sunt combinaii liniare de (x1, x2,,xn1).


Cazuri:
a) 1 = 2 = = n+1 = 0 y1, y2,,yn sunt combinaii liniare de x1, x2,,xn1
{y1, y2,,yn} este legat n virtutea ipotezei de inducie. Conform Propoziiei 4 de la
3.3 rezult {y1, yn+1} este liber.
b) Exist cel puin un i 0. S presupunem c n+1 0 xn 1
Deci:
y1 z1

1
yn1 zn1
n 1

M
yn z n
Fie

.
n
yn1 zn1
n 1

1
yn1 zn1 .
n 1

1
2

yn 1 z1 1 zn 1
n 1
n 1

v2 y2 2 yn 1 z2 2 zn 1
n 1
n 1
v1 y1

(combinaii liniare de x1, x2,,xn1)


(combinaii liniare de x1, x2,,xn1)

M
n

vn yn

1
yn 1 zn n zn 1
n 1
n 1

(combinaii liniare de x1, x2,,xn1)

v1, v2,,vn combinaii liniare de x1, x2,,xn1 {v1, v2,,vn} mulime legat.
r
Exist y1,,yn, nu toi nuli, astfel nct 1v1 + 2v2 + + nvn = 0v .
1y1 + 2y2 + + nyn +

11 2 2 K

n n

n 1

yn 1 0v cu cel puin un i 0

{y1, y2,,yn+1} este legat.


Teorema 3. Fie V/K, V dimensiune finit toate bazele din V au acelai numr de
vectori.
Demonstraie:
Din Teorema 2 exist cel putin o baz. Fie 2 baze: B = {e1, e2,,en} i B' = {f1, f2,,fm},
m n.
lema
}
Presupunem m > n fi , i =1, m sunt combinaii liniare de vectori din B {f1, f2,,fm}

este legat (din def.1) B' legat, deci nu e baz(contradicie!); rezult c m nu poate fi
mai mare ca n. Analog n > m imposibil, deci m = n.
Definiia 4. Fie V/K spaiu vectorial, V de dimensiune finit. Numrul vectorilor dintr-o
baz de numete dimensiunea spaiului V i se noteaz dim (V) = n.
Exemplu:
1) dim n = n
2) dim n [X] = n + 1
3) dimV3 = 3

Consecine.
Fie V/K, dimV = n.
1) Dac S V, S liber, S finit S are cel mult n elemente.
2) Dac A V, A sistem de generatori, A finit A are cel puin n elemente.
3) A V, A sistem de generatori, A finit A are cel puin n elemente.
Teorema 4. Fie V/K, dim V = n. Atunci urmtoarele trei afirmaii sunt echivalente:
a) B = {e1, e2,,en}, baz
b) B este liber i are n elemente
c) B este generatoare i are n elemente.

3.5. Matricea de trecere de la o baz la alta. Schimbarea


componentelor unui vector atunci cnd se schimb
baza.
Definiie. Fie V/K, dim V = n, B = {e1, e2,,en} i B' = {f1, f2,,fn} dou baze. Se
numete matricea de trecere de la baza B la baza B' i se noteaz C matricea ce are pe
coloane coordonatele vectorilor fi, i 1, n n baza B.
c11 c12

c
c
C 21 22
... ...

cn1 cn 2

... c1n

... c2 n
... ...

... cnn

f1 = c11e1 + c21e2 + + cn1en =

c
i 1

M
n

fi = c1je1 + + cnien =

c
i 1

ji

ej

j1 j

fn = c1ne1 + c2ne2 + + cnnen =

c
j 1

jn j

Teorem. Fie V/K spaiu vectorial, dimV = n, B B ' C este nesingular (detC 0),
deci C este inversabil.
Demonstraie:
B' = {f1, f2,,fn} baz B' liber
1f1 + 2f2 + + nfn = 0v i = 0, i = 1, n
1(c11e1 + c12e2 + + c1nen ) + 2(c21e1 + c22e2 ++ c2nen ) + +
+ n(cn1e1 + cn2e2 ++ cnnen ) = 0v
1c11 2 c21 ... n cn1 0
c c ... c 0
1 12
2 22
n n2

KK
1c1n 2 c2 n ... n cnn 0

1 = 2 = = n = 0

Am obinut deci un sistem omogen care admite numai soluia banal. Rezult det C 0.

Teorema 2. Fie dim V = n, B B ' . Dac x V, are componentele (x1, x2,,xn) n baza B
'
'
'
i are componentele x1 , x2 ,..., xn n baza B' X C X ' .

Demonstraie:
n

i 1

j 1

j 1

c
e

ij i
i 1
i 1

x xi ei x 'j e 'j x 'j

x1 c11 x1' c12 x2' ... c1n xn'

M
x c x ' c x ' ... c x '
n1 1
n2 2
nn n
n

cij x 'j ei

j 1

x1


M
C
n

x1'

xn'

'
xi cij x j , i 1, n
j 1

sau

x1'
x1

1
M
C M
.
'

xn
xn

IV

SPAII EUCLIDIENE
4.1. Produs scalar. Definiii, exemple
4.2. Norm (Spaii normate)
4.3. Ortogonalitate. Baze ortonormate
4.4. Procedeul Gram Schmidt

4.1. Produs scalar. Definiii. Exemple.


Definiia1. Fie V/K spaiu vectorial (K = sau K = ).
O aplicaie (x, y) <x, y> : V V K se numete produs scalar dac:
1) <x, y> = <y, x>, x, y V n cazul K =
<x, y> = y , x , x, y V n cazul K = .

2) <x + y, z> = <x, z> + <y, z>, x, y, z V.


3) <x, y> = <x, y> , x V, K.
4) <x, x> 0, x, V i <x, x> = 0 x = 0v.
Proprieti:
Produsul scalar are urmtoarele proprieti:
1) <x, y + z> = <x, y> + <x, z>.
2) <x, y> = <x, y>, n cazul K =
<x, y> = x, y , n cazul K = .
3) <Ov, x> = 0, x V.
Demonstraie:
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

1) Dac K = : x, y z y z , x y , x z , x x, y x, z .
Dac K = : x, y z y z , x y, x z , x
(1)

y, x z , x x, y x, z
2) Dac K = :
(1)

(3)

(1)

x, y y , x y , x x , y
Dac K = :
1

x, y y, x y , x y, x x, y
3) <0v, x> = <0 x, x> = 0 <x, x> = 0
Definiia 2. Spaiul vectorilor V/K, pe care s-a definit un produs scalar, se numete spaiu
prehilbertian.
Dac dimV = n (finit) spaiul se numete euclidian (real sau complex).
Spaiul euclidian complex se mai numete i spaiu unitar.

Exemple:
1) n V3 (spaiul vectorilor liberi) cu produsul scalar:
r r
r r
r r 0 dac a 0 sau b 0
a b r r
r r
a

cos
a
,b

n raport cu acest produs scalar V3 este spaiu euclidian.


2)

( x1 , x2 ,..., xn ), xi cu produsul scalar:


def

x, y xi yi
i 1

Se demonstreaz c <x, y> este produs scalar (tem).

este spaiu euclidian n raport

cu acest produs scalar.


3) C[a, b] = {f / f : [a, b] , f continue} cu produsul scalar
def b

f,g

f x g x dx .
a

Relaia de mai sus reprezint un produs scalar ntruct: relaia 1) din definiia1 a
produsului scalar este imediat, relaiile 2) i 3) rezult din liniaritatea integralei definite,
iar relaia 4) folosete urmtorul rezultat din analiza matematic:

f 2 x dx 0

f continu

f 0 pe [a, b] .

C [a, b] este prehilbertian, n raport cu acest produs scalar.


4) n [X] = {p [X], grad p n} este spaiu euclidian n raport cu produsul scalar:
def 1

<p, q>

p x q x dx

n [X] este spaiu euclidian n raport cu acest produs scalar.

4.2. Norma. Spaii normate

Definiia 1. Fie V/ spaiu vectorial. O aplicaie x x : V , se numete norm


pe V dac ndeplinete urmtoarele axiome:
1) x 0 , x V i x 0 x 0v ;
2) x x , , x V;
3) x y x y , x, y V (inegalitatea triunghiului).

Definiia 2. Spaiul V/K pe care s-a definit o norm se numete spaiu normat.
Propoziia 1. Fie V/K, spaiu euclidian. Atunci:
1) x, y x, x y, y inegalitatea Cauchy Schwartz;
def

2) x x, y este norm;
2

3) x y x y 2 x y

egalitatea paralelogramului.

Demonstraie:
n cazul K= avem:
1) <x + y, x + y> 0 adic:
<x + y, x + y> = <x, y> + <y, x> + <y, x> + 2<y, y> =
= 2<y, y> + 2<x, y> + <x, x> 0
Se ie c ax2 + bx + c > 0 0, a > 0, x . n cazul nostru:
= 4(<x, y>2 <y, y> <x, x>) 0. <y, y> 0, deci <x, y>2 <y, y> <x, y>.
Scoatem rdcina i rezult x, y x, x y, y .
2) Artm c x x, x verific axiomele normei.
a) x x, x 0 ;
b) x x, x 2 x, x x ;
c) x y 2 x y, x y x, x 2 x, y y , y

Cauchy
Schwartz

x 2 x y y
2

x y

x y x 2 x, y y

3)

x y x 2 x, y y 2 adunm ecuaiile
2

x y x y 2 x y

def

Definiia 3. Fie V/K spaiu normat. Atunci d x, y x y este o distan (sau


metric).
Definiia 4. Fie V/K spaiu normat, x, y V nenuli. Definim unghiul dintre cei doi
vectori:
def

cos

x, y
.
x y

Definiia este posibil datorit inegalitii Cauchy Schwartz pentru c:


1

x, y
1.
x y

Observaii
1) V/K, euclidian, va fi notat cu E.
2) V/K, n care norma este dat de x x, x se numete hilbertian.

4.3. Ortogonalitate. Baze ortogonale.


Definiia 1. Fie E un spaiu euclidian. Un sistem de vectori {v1,,vn} E se numete
sistem ortogonal dac:
<vi, vj> = 0 dac i j i <vi, vi> 0 dac i i .

Propoziia 1. Fie E spaiu euclidian, S = {v1,,vn} sistem ortogonal {v1,,vn} sunt


liniar independeni.
Demonstraie:
Fie relaia 1v1 + 2v2 + + nvn = 0v, i , i 1, n . nmulim scalar cu vi (oarecare)
i rezult

1 v1 , vi ... i vi , vi n vn , vi 0v vi
{
{
{
{
.
0

Deci i<vi, vi> = 0 i = 0, ntruct <vi, vi> 0.


Propoziia 2. Fie E spaiu euclidian, dimE = n, B{e1,,en} sistem ortogonal
n

x E , x xi ei , xi
i 1

x, ei
.
ei , ei

Demonstraie:
Dac B este ortogonal

Propozitia1

vectorii sunt liniar independeni B este baz.

x = x1e1 + + xiei + + xnen


<x, ei> = x1 e1 , ei ... xi ei , ei ... xn ei , en xi
0

xi ei
.
ei , ei

Definiia 2. Fie E spaiu euclidian, dimE = n, B = {e1, e2,,en}, se numete baz


ortonormat dac:
1, dac i j
(ij simbolul lui Kroneker)
0, dac i j

ei , e j ij

Consecine (Proprieti):
1) Dac B este ortonormat, atunci ei 1, i 1, n .
n

2) Dac B este ortonormat, atunci x xi ei , iar xi x, ei se numesc coeficieni


i 1

Fourier.

3) Dac B este ortonormat atunci x, y xi yi .


x 1

Observaii
2

Dac x y x y x y
2

(Teorema lui Pitagora)

x y x y 2 {
x, y 0
0

cos

x, y
x y

d(x + y) = x y x y, x y

Exemple

r r r
1) n V3, spaiul vectorilor liberi, baza B {i , j , k } este o baz ortonormat.
2) n

baza canonic:

e1 1, 0, 0,..., 0

e2 (0,1, 0,..., 0)

M
e 0,..., 0, 0,1
n

este o baz ortonormat.

4.4. Procedeul Gram Schmidt (procedeul de


ortogonalizare Gram Schmidt)
Teorem n orice spaiu euclidian exist o baz ortonormat.
Demonstraie:
Fie B = {e1, , en} o baz n V.
(I) Se construiete baza F = { f1,,fn} ortogonal:
f1 = e1, f2 = e2 + 21 f1. Se alege 21 astfel nct <f1, f2> = 0.

<f1, f2> = < f1, e2> + 21<f1, f1> = 0 21

f1 , e2
f1 , f1

f3 = e3 + 31 f1 + 32 f2 cu 31 i 32. Punem condiiile urmtoare:


f 2 f1 0
f1 , f3 0 f1 , e3 31 f1 , f1 32 {

f 2 , f 3 0 f 2 , e3 31 f 2 , f 2 32 f 2 , f1 0
Aadar avem:
31

f1 , e3
f1 , f1

32

f 2 , e3
f2 , f2

Pentru un element oarecare fi avem:


f i ei i1 f1 i 2 f 2 ...
...
i ,i 1 f i 1 .
ik fk
i impunem condiiile:
<fi, fk> = 0 pentru k = 1,,i 1, de unde:
ik

f k , ei
.
fk , fk

'
(II) Se normeaz baza F i obinem noua baz ortonormat ei i 1,m :

e1'

1
f1
f1

e2'

1
f 2
f2

ei'

1
f i
fi

M
en'

1
f n
fn

Avem:

ei'

1
fi

f i 1,

ei' 1 , i = 1, n

Exemplu:
e1 1,1,1

fie baza B : e2 (0,1, 2)


e (0, 0, 2)
3

S se gaseasc o baza ortonormat.


Etapa (I): construim baza F = {f1, f2. f3} astfel:
f1 = e1 = (1, 1, 1) f1 1 1 1 3
f2 = e2 + 2,1 f1 | f1
<f1,f2> = 0 <f1, e2> + 2,1<f1, f1> = 0
2,1

f1 , e2
f1 , f1

<f1, e2> = 1 0 + 1 1 + 1 2 = 3
<f1, f1> = 12 + 12 + 12 = 3
2,1 = 1.
Obinem: f2 = (0, 1, 2) (1, 1, 1) = (1, 0, 1) f 2 1 0 1 2
f3 = e3 + 3,1f1 + 3,2f2
<f1, f3> = 0 3,1 =

f1 , e3
10 1 0
1 2
2

f1 , f1
3
3

<f2, f3> = 0 3,2 =

f 2 , e3
2
2

1
f2 , f2
1 0 1
2

f 3 0, 0, 2

2
1 2 1
1 4 1
6
6
1,1,1 1 1, 0,1 f3 , , f3
3
9 9 9
9
3
3 3 3

Deci am obinut:

f 1,1,1
1

f 2 ( 1, 0,1)

f 3 1 , 2 , 1
3 3 3

e1'

1
1
1
1 1 1
f1
1,1,1
,
,
f1
f1 , f1
3
3 3 3

e2'

1
1
1
1

f 2 1, 0,1 , 0,
f2
2
2
2

1
1
f 3
f3
6
9

e3'

3 1 2 1
2 1
1
1 2 1
, ,
, , , ,
6 6
3 3 3
6 3 3 3
6

Consecine:
1. Fie E spaiu euclidian, B = {e1,,en} ortonormat. Atunci pentru x, y E avem:
n

i 1

i 1

i 1

x xi ei , y yi ei x, y xi yi sau
<x, y> = Xt Y = X Yt unde:
x1

X M
x
n

y1

Y M
y
n

Demonstraie:
y1
n

X Y = (x1,,xn) M = x1 y1 x2 y2 ... xn yn xi yi
i 1
y
n
t

APLICAII LINIARE
5.1. Definiie. Exemple
5.2. Nucleu. Imagine
5.3. Izomorfism de spaii vectoriale
5.4. Matricea asociat n raport cu dou baze
5.5. Transformarea matricei atunci cnd se schimb baza

5.1. Definiie. Exemple.


Definiia1. Fie V/K i W/K dou spaii vectoriale. O aplicaie (funcie) T : V W se
numete liniar dac:

a) T(x + y) = T(x) + T(y), x, y V (aditiv)


b) T( x) = T x , x V i K (omogen)

Proprieti
1. T(0v) = T(0 x) = 0T(x) = 0w
2. T(x)= T((1) x) = (1)T(x) = T(x)
T x T
y
3. a i b din definiia 1 pot fi scrise T x y
Definiia 2. O aplicaie liniar T : V V se numete endomorfism.
Definiia 3. O aplicaie liniar T : V K se mai numete funcional liniar.
Definiia 4. Mulimea tuturor aplicaiilor liniare definite pe V W se noteaz cu
L(V, W).
Observaie. L(V, W) este spaiu vectorial n raport cu adunarea funciilor i cu nmulirea
cu numere (scalari).
Exemple:
1) T :

: x 3 , x = (x1, x2, x3); T(x) = (x1 + x2, x1 x3)

x = (1, 2, 3) T(x) = (3, 2)


Verificm c T este liniar, adic: T(x + y) = T(x) + T(y).
ntr-adevr:
x + y = (x1, x2, x3) + (y1, y2, y3) = (x1 + y1, x2 + y2, x3 + y3).
T(x + y) = (x1 + y1 + x2 + x2, x1 + y1 x3 y3).
Pe de alt parte:
T(x) + T(y) = (x1 + x2, x1 x3) + (y1 + y2, y1 y3) =
= (x1 + x2 + y1 + y2, x1 x3 + y1 y3),
deci T(x + y) = T(x) + T(y).

2) T : n [X] n [X] cu T(p(x)) = p'(x). Este liniar din proprietile derivatei.


3) Avem C[a, b] = {f : [a, b] , f(x) continu} i fie T : C[a, b] ,
b

T f f x dx . T este liniar, deoarece:


a

T(f + g) =

f x g x dx f x dx g x dx T f T g
b

5.2. Nucleu. Imagine.


Definiia 1. Fie T : V W, T L (V, W). Se numete nucleul lui T i se noteaz cu:
KerT x / x V , T x 0 w .
Avem KerT V i 0v KerT deoarece T(0v) = 0w.
Definiia 2. Fie T : V W, T L (V, W). Se numete imaginea lui T i se noteaz cu:
Im T y / y W , astfel nct x V cu proprietatea T x y .
Avem ImT W .
Propoziia 1. T : V W, T L (V, W).
a) KerT este subspaiu vectorial al lui V
b) ImT este subspaiu vectorial al lui W.
Demonstraie:
a) Fie x, y KerT T(x) = 0w, T(y) = 0w .
Dar T(x + y) = T(x) + T(x) ntruct T liniar,
deci T(x + y) = 0w + 0w = 0w x + y KerT,
T(x) = T(x) = 0w = 0w x Ker T .
b) Fie y, z ImT. S demonstrm c: y + z ImT

y ImT
y ImT exist x V astfel nct T(x) = y
z ImT exist x' V astfel nct T(x') = z
Avem y + z = T(x) + T(x') = T (x + x'), deci y + z ImT, deoarece x + x' V.
Analog y = T(x) = T(x), deci x ImT pentru c x V.
Teorema 1. T : V W, T L (V, W). Atunci T este injectiv KerT = {0v}.
Demonstraie:
"" Presupunem c T injectiv nseamn (x1 x2 T(x1) T(x2)) sau
(T(x) = T(y) x = y).
Tinj

Fie x KerT T(x) = 0w; dar T(0v) = 0w (T liniar) T(x) = T(0v) x = 0v


KerT = {0v}.
"" Presupunem KerT = {0v}
Fie T(x) = T(y) T(x) T(y) = 0w, dar T liniar, deci T(x y) = 0w
x y KerT x y = 0v x = y, deci T injectiv.
Exerciiu
T:

2 . T(x) = (x1 + x2, x1 x2, x2)

x = (1, 2) T(x) = (3, 1, 2)


Prin definiie KerT = {x/x 2 , T(x) = (0, 0, 0)}
x1 x2 0

(x1 + x2, x1 x2, x2) = (0, 0, 0) x1 x2 0 x1 = x2 = 0


x 0
2
Deci KerT= {(0, 0)}, deci T injectiv.
S determinm ImT .
y 3 , y = (y1, y2, y3) exist x 2 , x = (x1, x2) astfel nct T(x) = y.

x2 y3
x1 x2 y1

x1 x2 y2 x1 y1 y3 .
x y
x y y
3
2
2
3
1
Sistemul are soluie y1 y3 = y2 + y3 y1 y2 2y3 = 0 , adic dac:
y1 x
y2 y x y 2z = 0, ceea ce reprezint ecuaia unui plan.
y3 z
Deci imaginea este format de toate punctele planului x y 2z = 0.

5.3. Izomorfism
Definiie. Aplicaia liniar T : V W se numete izomorfism dac T este bijectiv
(injectiv i surjectiv).
n cazul c exist un izomorfism de la V la W spunem c cele dou spaii sunt izomorfe i
notm V ; W.
Teorema 1. Fie V/K, dimV = n V ; n .
Demonstraie:
n = {(x1, x2,,xn)/xi }
dimV = n B = {e1, e2,,en} (liber i generatoare)
Definim T : n V astfel: dac x = x1e1 + + xnen V, atunci
n

T(x) = x1e1 + x2e2++xnen =

xe
i 1

i i

Vom demonstra c T este liniar i bijectiv (injectiv i surjectiv).


a) S demonstrm T liniar.
n

T(x + y) = T x1 y1 , x2 y2 , ...xn yn xi yi ei
i 1

i 1

i 1

xi ei yi ei T x T y .

S demonstrm T injectiv, adic


T(x) = T(y) x = y.
n

xe ye
i 1

i i

i 1

i i

xi yi ei 0v
i 1

Dar {e1, e2,,en} liber xi yi = 0, i = 1, n x = y.


S demonstrm T surjectiv, adic
v V, exist x

astfel nct T(x) = v

v V, v = 1e1+2e2 + + nen (ntruct B este generatoare)


Dac alegem x = (1, 2,,n) T(x) =

e
i 1

i i

V .

Teorema 2. Fie V/K i W/K de dimensiune finit. Atunci V ; W dimV = dimW.


Demonstraie:
"" V ; W nseamn c exist T L (V, W), T : V W, T bijectiv.
Fie n = dimV exist B = {e1, e2,,en} n V.

Artm c T{ e1 , T{ e2 ,..., T{ en
f1
f2
f n

este o baz n W. Artm nti c:

{f1, f2,,fn} este liber. ntr-adevr, fie relaia:


1f1 + 2f2 + + nfn = Ow 1T(e1) + 2T(e2) + + nT(en) = Ow, T liniar
" T(1e1 + 2e2 + + nen) = Ow 1e1 + 2e2 + + nen KerT.
T injectiv KerT = {Ov} 1e1 + 2e2 + + nen = Ov 1 = 2 = = n = 0
deoarece B este liber.
Cum T este surjectiv v W exist x V astfel nct V = T(x).
x V i B baz n V x =

xi ei

i 1

T(x) = T
pentru W.

xe
i 1

T liniar n

i i

, xi K, i = 1, n ,
n

xiT ei xi fi , deci {f1,fn} este un sistem de generatori


i 1

i 1

Aadar {f1,fn} este baz n W dimW = n = dimV.


"" dimV = dimW V ; W
Teorema1

dimV = n

V ; n T : V n , T izomorfism

dimW = n
S1 :

Teorema1

W ; n S : W n , S izomorfism

W, S1 izomorfism.
1

T
S
Deci avem: V n W S1 T : V W este liniar i bijectiv V ; W.

Observaie
n loc de

putem pune Kn (adic

sau n ).

5.4. Matricea asociat n raport cu dou baze


Definiie. Fie T : V W, T L (V, W), cu dimV = n, dimW = m.
Fie B = {e1,,en} V o baz, F = {f1,,fm} W o baz
Matricea A = (aij)m,n construit astfel nct pe coloane sunt coordonatele vectorilor
T(e1), T(e2)T(en) n baza F se numete matricea asociat lui T n raport cu bazele B i F.
T e1 T e2 K T ei K T en
a11 a12 K

a
a22 K
A 21
M M

am1 am 2 K

a1 j K
a21 K
ami K

a1n

a2 n

amn

T e j aij f i , j 1, n
i 1

Exemplu
Fie T : 3 2 , T(x) = (x1 + x2, x1 + x3)

e1 (1, 0, 0)

fie baza B : e2 0,1, 0


e (0, 0,1)
3
f1 1, 0

fie baza F :

f 2 0,1

Avem:
T(e1) = (1, 1) = 1 f1 + 1 f2
T(e2) = (1, 0) = 1 f1 + 0 f2
T(e3) = (0, 1) = 0 f1 + 1 f2
1 1 0

1 0 1

deci AT

Teorema 1 Fie V, W dou spaii vectoriale, dimV = n, B = {e1,,en} V baz i un


sistem de vectori arbitrari {v1, v2,,vn} W exist T : V W, T liniar, unic, astfel
nct T(ei) = vi, i 1, n .
V

W
v1

x1
x2

v2

v3

x3

Demonstraie:
B baz

Fie x V x xi ei , xi K, xi unici.
i 1

Definim T : V W, T x xi vi T(x) W
i 1

Demonstrm c T este liniar i c ea este unic.


Demonstrm T linear.

T x y xi yi vi xi vi yi vi T x T y
i 1
i 1
1
23
1i 12 3
T x

T y

S demonstrm c:
T(ei) = vi
Avem T(x) = x1v1 + x2v2 + + xnvn. ATunci
T(ei) = 0 v1 + 0 v2 + + 1 vi + 0 vin + + 0 vn T(ei) = vi
Demonstrm T unic.

i 1

T x xi vi

Presupunem c exist S : V W astfel nct S(ei) = vi

S x x v
ii

i 1

T(x) = S(x), x V T = S.
Exemple:
Fie V =

cu baza {e1, e2, e3} astfel:

e1 = (1, 0, 0)
e2 = (0, 1, 0)
e3 = (0, 0, 1).
Fie W =

cu baza {v1, v2, v3} astfel:

v1 = (1, 2)
v2 = (1, 1)
v3 = (1, 1).

Fie x = x1e1 + x2e2 + x3e3 i T : V W, cu


T(x) = x1 v1 + x2 v2 + x3 v3 = (x1, 2x1) + (x2, x2) + (x3, x3) =
= (x1 + x2 x3, 2x1 + x2 + x3)
n particular pentru x = (1, 2, 4) avem:

T(x) = (1, 8).


Observaii
Teorema 1 demonstreaz c aplicaia liniar este unic determinat dac se cunosc
imaginile vectorilor dintr-o baz.
Teorema 2 Fie V/K, W/K spaii vectoriale, dimV = n, dimW = m, L (V, W) = {T : V W,
T liniare}. Atunci L (V, W) este izomorf cu spaiul matricelor Mm,n(K).
Demonstraie:
ntr-adevr fie B = {e1,,en} V; F = {f1,,fm} W baze. Atunci pentru T L (V,
W), exist matricea AT Mm,n(K) (matricea asociat aplicaiei liniare n raport cu bazele B
i F).
Definim : L (V, W) Mm.n(K) astfel: (T) = AT. Se verific c este liniar i bijectiv.
Teorema 3 Fie V / K ,W / K , dim V n, dim W m dim L (V, W) = m n.
Demonstraie:
dim L

(K) = m n, din 4.3. teorema 2, L (V, W) ; Mm.n(K) dim L (V, W) =

m.n

= dimMm.n = m n.

Teorema 4 Fie V, W, dimV = n, dimW = m, T : V W, B = {e1,,en} V baz, F = {f1,


,fm} W baz, A = (aij)m,n asociat lui T n raport cu B i F. Atunci T(x) = A x, x
V.
Demonstraie:

n
n

x
e

T
e

xi

i i
i
i
i 1
i 1
i 1

T x T

a
k 1

ki

fk


k 1

a
i 1

ki

xi f k

yk aki xi Y A X

Dar T x y yk f k
k 1

i 1

y1 a11 x1 a12 x2 ... a1n xn

, deci
M
y a x a x ... a x
n1 1
n2 2
nn n
n
y1
a11 a12 K
y2 M
M
ai1 ai 2 K
yi M
M
a

m1 am 2 K

y
m

a1i

aii

ami K

a1n

ain

amn

x1

x2
M

sau Y = A X, unde:
xj
M

xn

y1
x1


Y M i X M

y
x
n
n
Exemplu
Fie T : 3 3 , cu B = {e1, e2, e3} 3 baza canonic, cu
e1 = (1, 0, 0)
e2 = (0, 1, 0)
e3 = (0, 0, 1).
Avem c V = W = 3 , deci T endomorfism.
1 2 1

Fie A 1 0 3 matricea asociat n raport cu B.


1 1 4

S se determine T(x) unde x = (x1, x2, x3) 3 .


T(x) = y Y = A X. Rezult
y1

y2
y
3

1 2 1 x1
x1 2 x2 x3

1 0
3 x2 x1 3 x3
1 1
x x 4x
1
2
3

4 x3

y1 x1 2 x2 x3

y2 x1 3 x3
y x x 4x
1
2
3
3

T(x) = (x1 + 2x2 + x3, x1 + 3x3, x1 + x2 + 4x3).


Verificare
Fie T : 3 3 , T(x) = (x1 + 2x2 + x3, x1 + 3x3, x1 + x2 + 4x3). S se determine matricea
operatorului linear T n raport cu baza canonic.
T(e1) = (1 + 2 0 + 0, 1 + 30, 1 + 0 + 4 0) = (1, 1, 1) = e1 e2 + e3
T(e2) = (0 + 2 + 0, 0 + 3 0, 0 + 1 + 4 0) = (2, 0, 1) = 2 e1 + 0 e2 + e3
T(e3) = (0+2 0+1 , 0+3, 0+0+4) = (1,3,4) = 1e1 + 3e2 + 4e3
1 2 11

A 1 0 11
1 1 20

Deci T(x) = (x1 + 2x2 + x3, x1 + 3x3, x1 + x2 + 4x3), iar


B : {e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1)} baz.

5.5. Schimbarea matricii asociate unei aplicaii liniare la


schimbarea bazei
Teorem
F = {f1, f2,,fm} W (baz n W) .
Fie A Mn,m, matricea asociat n raport cu B i F.
Fie A' Mn,m, matricea asociat n raport cu B' i F'.
Rezult A' = D1 A C sau A = D A' C1
Demonstraie:
C

Avem B B ' X C X ' (X' coordonatele lui x n baz B' i X coordonatele lui x n
D

baza B) i F F ' Y D X ' .


Dar

T(x) = y Y( = A X( DY( ' A C X ' ,


C X '
T(x') = y' Y( ' = A' X( ' D A 'X ' A
C 1
D 21 3D
A' D1 A C A' D1 A
C
C X ' D A ' A
D A ' X ' A
In

Observaii
Fie V finit dimensional i T : V V liniar.
'
'
'
Fie B = {e1, e2,,en} i B ' e1 , e2 ,..., en dou baze n V.

Dac C este matricea de trecere de la B la B' i AT este matricea asociat lui T n raport cu
baza B, atunci matricea A' asociat lui T n raport cu B' este A' = C1AC.
Avem :
n

T ei aki lk
k 1
n

T ei' aki' ek'


k 1

ek' e jk e j
j 1

T ei' aki'

k 1

e
j 1

jk

e j
j 1

c
k 1

jk

aki' e j

CA' = AC = A' = C1AC


Pe de alt parte:

e
e

e ji

ji j
j 1

j 1

T ei' T

a
e

kj k
k 1
k 1

Exerciii
1) Fie T :

x 1 x , T(p(x)) = p'(x).

Avem c dim

x 3 .

Fie dou baze B i B:


B = {e1, e2, e3} cu e1= 1, e2 = x, e3 = x2.

a
j 1

kj

e
ji ek .

B ' e1' , e2' , e3' cu e1' 1, e2' x , e3' x


Avem de asemenea dim

x 2 .

Fie dou baze F i F:


F = {f1, f2} cu f1 = 1 f2 = x.
F ' f1' , f 2' cu f1' 1 f 2' x .
C

a) S se determine B B ', F F ' .


b) S se determine matricea asociat lui T n raport cu B i F i n raport cu B' i F'.
Rezolvare:
a)
e1' 1 1 e1 0 e2 0 e3
e2' x e1 1 e2 0 e3
e3' x 2 2x 2 2 e1 2 e2
1 e3
1 2

C 0 1 2
0 0
1

f1' 1 1 f1 0 f 2
f 2' x f1 1f 2
1

0 1

b) e1 = 1, e2 = x, e3 = x2
f1 = 1, f2 = x
T (e1 ) (1) ' 0 0 f1 0 f 2

T e2 ( x ) ' 1 1 f1 0 f 2

T e3 x 2 ' 2 x 0 f1 2 f 2
A' = D1 A C
D 1

1
1 1
D

det
1 0 1

0 1 0

0 0 2

1
1 0 1 0
A'


0 1
0 1 0 0 2 0 0

0 1 2

0 0 2

0 1
0 0

2
1

0 1 2 2

0 0
2

Tem: Verificarea pornind de la definiie:


'
Calculm: T e1 1 ' 0

T e2' ' 1 1 f1'


T e3'

x ' 2 x 2x 2
2

2 x 2 2 2 f1' 2 f 2'

VI

RANGUL UNEI MATRICE.


REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUAII LINIARE.
METODA ELIMINRII A LUI GAUSS.
METODA CHOLESKY.
6.1. Rangul unei matrice

6.2. Rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare


6.3. Metoda eliminrii sa lui Gauss
6.4. Metoda lui Cholesky

6.1. Rangul unei matrice


Definiia 1. Fie V un K-spaiu vectorial i S = {x1,,xm} un sistem de vectori din V. Se
numete rangul sistemului S dimensiunea subspaiului generat de S, adic numrul
maxim de vectori liniar independeni coninui n S.
n

Fie B = {e1,en} baz n V, atunci x j aij ei , j 1, m .


i 1

Definiia 2. Matricea A = (aij), de tip n m, format cu coordonatele vectorilor xj pe


coloane, se numete matricea sistemului S n raport cu baza B.
Teorem (teorema rangului). Rangul unui sistem de vectori S = {x1,,xm} din V este egal
cu rangul matricei sale n raport cu o baz arbitrar B = {e1,,en} din V.
Demonstraie:
Fie A = (aij) matricea sistemului S n raport cu baza B. Rangul unei matrice A, nenul, este
un ntreg r, 0 < r min(m. n), cu propriettaea c exist un minor nenul al lui A de ordin r,
iar toi minorii de ordin r + 1, dac exist, sunt nuli. S presupunem c rangA = r.
Deoarece rangul unei matrici nu se schimb dac se permut liniile sau coloanele ntre
ele, putem presupune c urmtorul determinat este nenul:
a11 a12 K
a
a22 K
D 21
M
ar1 ar 2 K

a1r
a2 r
arr

Dac vectorii x1,,xr ar fi liniar dependeni, atunci un vector dintre acetia ar fi o


combinaie liniar de ceilali, deci una dintre coloanele minorului D este combinaie
liniar de celelate. Atunci D = 0, ceea ce nu este posibil. n consecin, vectorii x1,,xr
sunt liniar independeni.

Vom arta acum c sp({x1,,xr}) = sp({x1,xm}). Dac r < m, este suficient s artm c
sp({x1,xm}) Sp({x1,,xr}). Cum rangul lui A este r, pentru fiecare j > r, urmtorii
determinani sunt nuli:
a11 K
M
i
ar1 K
ai1 K

a1r

a1 j

arr
air

arj
aij

, i 1, n .

Dezvoltnd dup ultima linie, obinem: ci1ai1 + + cirair + D aij = 0, unde cil, l = 1, r ,
sunt complemeni algebrici ai elementelor de pe ultima linie. Cum D 0, rezult:
aij = 1ai1 + + rair, i 1, n , unde k = D1cik, k 1, r nu depind de i, ci numai de
elementele primelor r linii, deci rmn fixe cnd i 1, n . Prin urmare pentru j > r, avem
xj = 1x1 + + rxr, deci Sp({x1,,xm}) ({x1,,xr}). n concluzie rangS = r.
Reciproc, dac rangS = r rangA = r.
Observaie Din demonstraia teoremei, rezult c rangul unei matrice este egal cu
numrul maxim de coloane liniar independente. Cum rangul unei matrice coincide cu
rangul matricei transpuse, rezulr c rangul unei matrice este egal cu numrul maxim de
linii liniar independente.
Definiia 3. O matrice ptratic A se numete singular dac detA = 0 i nesingular n
caz contrar.
Corolar O matrice ptratic este nesingular dac i numai dac toate liniile i toate
coloanele sunt liniar independente.
Pentru determinarea rangului unei matrici se pot folosi transformri elementare.
Definiia 4. Se numesc transformri elementare ale unei matrice urmtoarele operaii:
schimbarea a dou linii (coloane) ntre ele;
nmulirea elementelor unei linii (coloane) cu un factor nenul;

adunarea la elementele unei linii (coloane) a elementelor corespunztoare ale altei linii
(coloane).
innd seama c aceste transformri elementare nu afecteaz proprietatea unui
determinant de a fi nul sau nenul, rezult c rangul unei matrice nu se modific dac
asupra matricei se efectueaz transformri elementare. n practic, pentru determinarea
rangului unei matrice, procedm astfel: se efectueaz transformri elementare asupra
matricei pn cnd toate elementele devin nule cu excepia unor elemente de pe
diagonala principal, care devin 1. Rangul unei matrice este numrul elementelor 1 de pe
diagonala principal.
2

1
Exemplu S determinm rangul matricei A
3

4
2
1
5

3
1
5
2

2
3

Avem succesiv
2

1
3

4
2
1
5

2
3

3
1
5
2

1 9 5 13

0 7 3 10

L2 L2 L4
0 16 11 27
L3 L3 3L4

1 5 2 8
L1 L1 L4

1 9 5 13

0 7 3 10

0 16 11 27

0 14 7 21

0
0

1 0 0 0

0 7 3 10

C3 C3 5C1
0 16 11 27
C4 C4 13C1

0 14 7 21

C2 C2 9C1

0
0
0

1 3 / 7 10 / 7
0 29 / 7 29 / 7

0
1
1

0
1
0
0

0
0
1
0

0
1

L4 L4 L1

C3 C3 3 / 7C2
0

0
C4 C4 10 / 7C2

0
C4 C4 C3
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0

L2 L2 / 7
L3 L3 16 L2
L4 L4 14 L2

0
0
0

1
0
0
0 29 / 7 29 / 7

0
1
1

L3 7 / 29 L3
L4 L4 L3

deci rangA = 3. (n fiecare caz s-au menionat operaiile indicate: notaia L1 L1 + L4


nseamn c linia 1 se nlocuiete cu suma liniilor 1 i 4 etc.).

6.2. Rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare


n continuare vom utiliza teorema rangului n studiul sistemelor de ecuaii liniare. Fie
deci sistemul de ecuaii liniare:
a11 x1 a12 x2 ... a1n xn b1
a x a x ... a x b
21 1 22 2
2n n
2

............................................
am1 x1 am 2 x2 ... amn xn bm
unde aij , i 1, m , j 1, n , bi , i 1, m .
Reamintim c un sistem ordonat de numere reale (1, 2,,n) se numete soluie a
sistemului, dac nlocuind necunoscutele x1, x2,,xn prin aceste numere, toate ecuaiile
acestui sistem sunt verificate, adic:
n

a
j 1

ij

bi , i 1, m .

Dac admite cel puin o soluie, sistemul de numete compatibil, iar dac nu admite nici
o soluie sistemul se numete incompatibil. Dac sistemul admite o singur soluie,
sistemul se numete compatibil determinat, iar dac admite mai multe soluii, sistemul
se numete compatibil nedeterminat. S remarcm c sistemul se scrie sub forma
Ax b
unde
a11 a12 K

a21 a22 K
M

am1 am 2 K

a1n

a2 n
,

amn

x1
b1


x2
b
, b 2 .

M
M

xn
bm

Matricea
a11 a12 K

a
a22 K
%
A 21
M
a
m1 am 2 K

a1n
a2 n
amn

b1

b2

bm

se numete matricea extins a sistemului.


a11 K
Dac r = rangA i Dr M
ar1 K

a1r
0
arr

atunci Dr se numete determinant principal al sistemului, necunoscutele x1,xr se


numesc necunoscute principale, iar xr+1,,xn dac n < r se numesc necunoscute
secundare. Primele r ecuaii se numesc ecuaii principale, celelalte (dac r < m) se
numesc ecuaii secundare. Dac r < m, pentru orice j > r, determinantul de forma

a11 K
M
ar1 K
a j1 K

b1r

b1

arr
aj

br
bj

se numete determinant caracteristic al sistemului. Deci numrul

determinanilor caracteristici este egal cu numrul ecuaiilor secundare.


Teorema Kronecker Capelli. Condiia necesar i suficient ca sistemul s fie
compatibil este ca rangA = rang A%.
Demonstraie:
"" Notm cu aj, j 1, n , vectorii coloan ai matricei A. Sistemul fiind compatibil exist
1,,n, astfel nct 1a1 + + nan = b.
Aadar b Sp({a1,,an}) i din teorema rangului rezult c rangA = rangA%.
"" Dac rangA = rangA%, atunci b Sp({a1,,an}), deci exist 1,,n, astfel nct
1a1 + + nan = b, deci sistemul (1,,n) este soluie a sistemului.

Corolar Sistemul este compatibil determinat dac i numai dac rangA = rangA%= n.

Demonstraie:
Conform teoremei Kronecker Capelle, prima egalitate este echivalent cu existena a
cel puin o soluie. Deoarece rangA = n, nseamn c, coloanele matri ei A sunt liniar
independente, deci b are o singur exprimare ca o combinaie liniar de coloanele
matricei A, adic sistemul este compatibil determinat. Reciproc, dac sistemul are o
singur soluie, atunci rangA = rangA%, iar b are o singur exprimare ca combinaie
n

liniar de coloanele matricei A, deci acestea sint liniar independente (dac

a
j 1

0 cu

j, j 1, n nu toti nuli i dac 1,,n este o soluie a sistemului, atunci i


1 + 1,, an + n ar o soluie diferit de prima, ceea ce nu este posibil).
Teorema Rouch. Dac rangA = r < m, atunci sistemul este compatibil dac si numai
dac toi determinanii caracteristici sunt nuli.
Demonstraie:
Dac sistemul este compatibil, conform teoriei Kronecker Capelli, rangA = rangA%= r.
Cum orice determinant caracteristoic este un determinant de ordin r + 1 din A%, deci este
nul. Reciproc, dac toi determinanii caracteristici sunt nuli, atunci rangA = rangA%= r,
deci sistemul este compatibil.
n continuare vom studia mulimea soluiilor unui sistem omogen de ecuaii liniare. Fie
deci sistemul Ax = 0, unde 0 este vectorul coloan cu m elemente, toate nenule. Evident,
sistemul este compatibil, deoarece admite soluia cu toate elementele egale cu zero
(aceast soluie se mai numete soluie banal). Din corolar obinem:
Corolar. Sistemul Ax = 0 are numai soluia banal dac si numai dac rangA = n. n
particular, dac A este matrice ptratic, sistemul are soluie unic dac i numai dac
matricea A este nesingular.

Teorem. Fie S mulimea soluiilor sistemului Ax = 0. Dac rangA = r, atunci S este un


subspaiu vectorial de dimensiune n r.
Demonstraie:
Evident c S este un subspaiu vectorial al lui n . Vom cuta o baz a acestui spaiu
format din n r elemente. Pentru aceasta putem presupune c primele r coloane ale
matricei A sunt liniar indepepndente, ceea ce se poate realiza printr-o permutare a
r

indicilor.

Atunci

pentru

>

r,

a j aij a i .

avem

Considerm

vectorii

i 1

y j a1j ,..., arj , 0,...0, 1,..., 0 , unde 1 se afl pe locul j. Evident yj S i sunt liniar
independeni. Dac artm c ei genereaz S, teorema este demonstrat. Fie z = (1,,n)
o soluie a sistemului Ax = 0. Atunci z ' z

j r 1

y j este evident i el o soluie a

'
'
'
sistemului. n plus, dac z ' 1 ,..., n atunci j = 0 pentru j > r, deci

a
j 1

'

= 0 i

'
deoarece vectorii a1,,ar sunt liniar independeni, deducem c j 0, j 1, r . n

consecin z' = 0 i deci z j y j .


j 1 r

Definiie. O baz a subspaiului vectorial S se numete sistem fundamental de soluii al


sistemului Ax = 0.
Teorem. Orice sistem omogen este compatibil pentru c admite soluia banal. Dac
x

este o soluie a acestui sistem, atunci x

este soluie a sistemului Ax = b,

dac i numai dac exist 1,,nr

nr

astfel nct x x i yi este soluia


i 1

sistemului omogen Ax = 0.
Demonstraie:
Dac x i x sunt soluii ale sistemului Ax = b, atunci A x x 0 , deci x x S , S
fiind mulimea soluiilor sistemului omogen. Cum y1,,yn-r este baz n S, rezult c
n r

exist 1,,n-r astfel nct

x x i yi , ceea ce trebuie dovedit. Reciproc


i 1

nr

Ax Ax i Ayi = b, deoarece Ayi = 0, pentru c yi S.


i 1

6.3. Metoda lui Gauss pentru rezolvarea sistemelor de


ecuaii algebrice liniare
S considerm sistemul de ecuaii algebrice liniare:
a11 x1 a12 x2 ... a1n xn b1
a x a x ... a x b
12 1 22 2
2n n
2

............................................
am1 x1 am 2 x2 ... amn xn bm
Metoda este de fapt procedeul de eliminare a necunoscutelor pe care l descriem n
continuare:
S presupunem a11 0; atunci putem elimina prima necunoscut x1 din ecuaiile 2, 3,
,m, nmulind prima ecuaie cu factorii mi1
ecuaiile 2, 3,,m.
Obinem astfel sistemul echivalent:

ai1
, i 2, m i scznd-o, respectiv din
a11

a11 2 x1 a12 2 x2 a13 2 x3 ... a1 n2 xn b1 2

2
2
a22
x2 a23
x3 ... a2 2n xn b2 2

................................................

2
am 22 x2 am 23 x3 ... amn
xn bm 2

1
1
unde dac aij aij , i, j 1, n, bi bi , i 1, n , avem:

aij 1 ,

daca i 1

aij 0,
daca i 2, j 1
1
1
aij mi1a1 j , daca i 2, j 2
bi 1 ,

daca i 1

bi 2

1
1
bi mi1b1 , daca i 2

Dac a11 = 0 schimbm prima ecuaie a sistemului cu o alt ecuaie n care coeficientul lui
x1 este nenul. Se observ c prima ecuaie a sistemului echivalent coincide cu prima
2
0 , atunci, n mod analog, putem elimina
ecuaie a sistemului iniial. Dac a22

necunoscuta x2 din ultimile m 2 ecuaii ale sistemului.


Introducnd multiplicatorii mi 2

ai 22
, i 3, m , obinem sistemul echivalent
2
a22

a11 3 x1 a12 3 x2 a13 3 x3 ... a1 n3 xn b1 3

3
3
a22
x2 a23
x3 ... a2 3n xn b2 3

3
a33
x3 ... a3 3n xn b3 3

................................................

3
am 33 x3 ... amn
xn bm 3

cu coeficienii i termenii liberi


aij 2 ,
3

daca i 2

aij 0,
daca i 3, j 2
2
2
aij mi 2 a2 j , daca i 3, j 3
3

respectiv bi

bi 2 ,

daca i 2

2
2
bi mi 2b2 , daca i 3

2
0 schimbm ecuaia a doua cu una din ecuaiile 3, 4,,m n care coeficientul
Dac a22

lui x2 este nenul. Primele dou ecuaii ale sistemului coincid cu primele dou ecuaii ale
1
2
3
, a33
,... se numesc elemente pivot.
sistemului. Procedeul continu. Elementele a11 , a22
k
Dac akk 0 , notnd cu A(k+1) matricea sistemului echivalent din care au fost eliminai x1,

x2,,xk (adic matricea sistemului dup k < m pai), prin b(k+1) vectorul coloan al
k 1
k 1
termenilor liberi corespunztori, atunci elementele aij
ale lui A(k+1) i bi ale lui b(k+1)

se calculeaz recursiv prin formulele:


aij k ,

daca i k

aij k 1 0,
daca i k , j k
k
k
aij mik akj , daca i k , j k 1
bi k ,

daca i k

bi k

k
k
bi mik bk , daca i k 1

unde
mik

aik k
, i k 1, m . Prin urmare, matricea sistemului, dup efectuarea pasului k va fi:
akk k
a12 1

a1 1k

a1, 1k 1

2
a22
0

K
K

a2 2k
K

a2, 2k 1
K

K
K

a11 1

A( k 1)

akk
k

ak k1,1k 1 K
K
K
am k,k 11

a1 1n

a2 2n

K
,

ak k1,1n

K
k 1

amn

b1 1

b k 1

2
b2

M
b k
kk 1
bk 1
k 1
bk 2
M

b k 1
m

k
Dac akk 0 i cel puin unul din elementele de pe coloana k i de pe liniile
k
k + 1, k + 2,, m este nenul, fie acesta ark , atunci permutm liniile k i r ntre ele i

continum eliminarea. Pe parcursul algoritmului pot aprea urmtoarele situaii:


coeficienii unei ecuaii devin toi nuli, iar termenul liber corespunztor este nenul, caz
n care sistemul este incompatibil;
coeficienii unei ecuaii sunt toi nuli i termenul liber corespunztor este nul, atunci
ecuaia respectiv este consecin a celorlalte (deci inutil).
Dac m = n i sistemul este compatibil, atunci este compatibil nedeterminat.
Dac m = n i rangul matricei sistemului este n, atunci toi pivoii sunt nenuli.
Dup n 1 pai vom obine sistemul triunghiurilor echivalent cu sistemul:
a11 1 x1 a12 1 x2 ... a1 1n xn b1 1

2
a22
x2 ... a2 2n xn b2 2

...

...
n

ann xn bn n

care se poate rezolva regresiv:


bn n
xn n
ann
bi i
xi

a x

j i 1
i
ii

i
ij

, i n 1,...,1

Algoritmul lui Gauss ne permite s rezolvm simultan p sisteme de ecuaii cu aceeai


matrice A, dar cu termeni liberi diferii. n acest caz, la fiecare pas operaiile aplicate

asupra termenului liber se aplic tuturor celor p vectori coloan termeni liberi. Dup
eliminare vom obine p sisteme triunghiulare. Un caz particular al acestui procedeu este
inversarea unei matrice. ntr-adevr, dac n relaia AA1 = In, notm A1 = X, atunci
AX = In sau Axj = ej unde xj i ej sunt coloanele j din X respectiv In. Astfel, coloanele
matricei A1 sunt soluiile sistemelor liniare cu termenii liberi respectiv egali cu coloanele
matricii unitate.
Observaii
1) Am vzut mai sus c este posibil s fie necesar s efectum permutri de linii cnd un
element pivot este nul. Din motive de stabilitate numeric, trebuie s efectum permutri
de linii nu numai cnd un element pivot este egal cu zero ci i cnd el este aproape egal
cu zero. De asemenea, pentru a preveni ca influena erorilor de rotunjire s devin
catastrofal, este, de obicei, necesar s alegem elementul pivot, la efectuarea pasului k,
k
aik k
astfel: se alege numrul r egal sau cel mai mic numr ntreg pentru care ark max
k i m

i se permut liniile k i r. Deci, alegem ca pivot, la fiecare pas k, primul element maxim
k
n modul ntlnit sub elementul akk .

1 2
n
...ann
2) Dac m = n, atunci determinantul matricei sistemului este egal cu 1 a11 a22
s

unde s este numrul total de permutri de linii efectuate (evident cnd se aplic
pivotarea).
3) Cnd m = n, exist cazuri cnd pivotarea nu este necesar i anume cnd:
matricea sistemului este slab diagonal dominant;
matricea sistemului este simetric i pozitiv definit.
n ncheiere menionm c metoda lui Gauss este o metod direct de rezolvare a
sistemelor, adic dup un numr finit de operaii logice i aritmetice i n ipoteza absenei
rotunjirilor, metoda d soluia exact a sistemului.
Exemple
1) Fie sistemul

2 x1 5 x2 8 x3 8
4 x 3x 9 x 9
1
2
3

2 x1 3x2 5 x3 7
x1 8 x2 7 x3 12
S rezolvm sistemul prin metoda lui Gauss. Vom elimina pe rnd necunoscutele x1, x2,
x3. Pentru simplitatea scrierii, operaiile necesare vor efectuate asupra matricei extinse a
sistemului.
2

4
2

5
3
3
8

8 8

9 9
5 7

7 12

2 5 8

0 7 7
0 0 1

0 0 5

L1 2 L2
L1 1 L3

1
L1 L4
2

7
1

5
L3 L4
2

2 5 8

0 7 7
0 2 3

0 11 3

8
7

1
8

2 5 8

0 7 7
0 0 1

0 0 0

2
L2 L3
7
11

L2 L4
2 7

7
1

Deci ultima ecuaie este consecin a celorlate. Sistemul este compatibil determinat.
Avem de rezolvat sistemul superior triughiular.
2 x1 5 x2 8 x3 8

7 x2 7 x3 7 , care are soluia (3, 2, 1).

x3 1

2) Aceeai problem, penstru sistemul


x4 3
x1 2 x2
3x x 2 x
1
1 2
3

2 x1 x2 2 x3 x4 4
x1 3 x2 2 x3 2 x4 7
Procednd ca mai sus, obinem succesiv:

1 2 0 1 3

1
3 1 2 0
2 1 2 1 4

1 3 2 2 7

1 2 0 1

0 5 2 3
0 5 2 3

0 5 2 3

10
10

10

1 2 0 1 3

0 5 2 3 1
0 0 0 0
0

0
0 0 0 0

Ultimele dou ecuaii sunt consecin a primelor dou. Sistemul este compatibil dublu
nedeterminat. Sistemul:
x4 3
x1 2 x2

5 x2 2 x3 3 x4 10

este echivalent cu sistemul iniial i are o infinitate de soluii:


x1 1

4
1
2
3
x3 x4 , x2 2 x3 x4 , x3 , x4
5
5
5
5

3) Aceai problem pentru sistemul:


3 x1 5 x2 2 x3 4 x4 2

7 x1 4 x2 x3 4 x4 5

5x 7 x 4x 6 x 3
2
3
4
1

3 5 2 4 2

7 4 1 3 5
5 7 4 6 3

3 5
2

23
11

0
3
3

46
22
0

3
3

4
2

19 1

3
3

38 1


3
3

3 5
2
4
2

23
11
19 1

3
3
3 3
0 0
0
0 1

Sistemul este incompatibil.


1 0 1

4) S se calculeze inversa matricei A 0 1 1


1 1 1

Problema se reduce la rezolvarea simultan a trei sisteme de ecuaii cu aceeai matrice,


iar termenii liberi sunt coloanele matricei unitate I3. Obinem succesiv:

1 0 1 1 0 0

0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1

1 0 1 1 0 0

0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1

1 0 1 1 0 0

0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0

Pentru rezolvarea celor trei sisteme, vom cuta ca prin transformri elementare asupra
liniilor s obinem n stnga, matricea unitate. Deci
L1 L3 L1

1 0 1 1 0 0

0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0

L2 L3 L1
L3 L3

1 0 0 0 1 1

0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1

0 1 1

deci A 1 0 1
1 1 1

6.4. Metoda lui Cholesky


Fie un sistem de n ecuaii cu n necunoscute xk, de forma:
n

Ax + b = 0 sau

a
k 1

ik

xk bi 0, i 1, n ,

(5)

unde A este simetric i pozitiv definit, adic <Ax, x> > 0, x 0 (minorii principali
sunt toi strict pozitivi ( i 0, i 1, n ).

Teorema (Metoda lui Cholesky). Dac A este o matrice simetric i pozitiv definit,
atunci exist o matrice superior triunghiular R, cu elemente diagonale pozitive, astfel
nct Rt R = A, unde Rt este transpusa matricei R, deci o matrice inferior triunghiular.

Demonstraie:
Notm cu

rij

elementele matricei R i atunci avem :

r11
r
r12
13
...
r1n

0
r22
r23
...
r2n

0
0
r33
...
r3n

...
...
...
...
...

0
0
0
...
rnn

r11
0
0

...
0

r12
r22
0
...
0

r13
r23
r33
...
0

...
...
...
...
...

r1n a11 a12


r2n a12 a22
r3n a13 a23
... ... ...
rnn a1n a2n

a13
a23
a33
...
a3n

...
...
...
...
...

a1n
a2n
a3n
...
ann

Conform regulii de nmulire a matricelor obinem:


2
r11
a11,

r11r12 a12 ,..., r11r1n a1n

2
2
r12
r22
a22 ,

r12 r13 r22 r23 a23 ,..., r12 r1n r22 r2n a2n

2
2
2
r13
r23
r33
a33 ,

r13r14 r23r24 r33r34 a34

.a.m.d.

2
Ipoteza i 0, i 1, n este esenial. ntr-adevr, prima formul r11
a11 are sens

deoarece

a11 1 0 .

r11 0 r11 r12 a11


r12 r22 0 r22 a12

De

asemenea,

dac

egalitatea

matricial

a12
a22

2 2
trecem la determinani. Rezult r11
r22 2 sau

2
2
2 , deducem c a r 2 2 0 .
r22
2 0 . Cum r22
a22 r12
22
12
1
1
Analog, din relaia

r11
r
r12
13
rezult

2 2 2
r11
r22 r33 3

0
r22
r23

0
0
r33

r11
0
0

r12
r22
0

r13 a11 a12


r23 a12 a22
r33 a13 a23

i mai departe

a13
a23
a33

2
1 2 r33
3 , deci
1

2
a33 r132 r23
3 0 etc.
1
n continuare, elementele matricei R se afl cu formulele:

r11 a11 ,

a
a
r12 12 ,..., r1n 1n ,
r11
r11

2 3
r33

0
1

sau

a r r
a r r
2
r22 a22 r12
, r23 23 12 13 ,..., r2n 2n 12 1n ,
r22
r22

a (r r r r )
2
2
2
r33
a33 (r13
r23
) , r34 34 13 14 23 24 etc.
r33
n general, elementele matricei R se afl cu formulele:

r a
ii
ii

rij

aij

i 1

rki2 ,

k 1
i 1

rki rkj

k 1
rii

i 1, n

, i j

Revenim acum la rezolvarea sistemului (5). Pentru rezolvarea acestui sistem metoda lui
Cholesky este foarte convenabil.
Cu descompunerea A = Rt R, (5) devine:
Rt Rx + b = 0.
Notnd y = Rx, rezolvarea sistemului (5) este echivalent cu rezolvarea sistemelor
Rty + b = 0 i Rx = y.
Cele dou sisteme se scriu explicit astfel:
r11 y1 ................................... b1 0
r y r y ........................ b 0
2
12 1 22 2

r13 y1 r23 y2 r33 y3 .............. b3 0


...........................................................

r1n y1 r2 n y2 r3n y3 ... rnn yn bn 0

(5)

(5)

r11 x1 r12 x2 r13 x3 ... r1n xn y1

r22 x2 r23 x3 ... r2 n xn y2

....................................................

rnn xn yn

Necunoscutele auxiliare yk din (5) se determin, succesiv, prin formulele:


k 1

yk bk rik yi / rkk , k 1, n
i 1

(6)

(pentru k = 1 suma este 0). Necunoscutele xi se calculeaz regresiv prin formulele:


n

xi yi rik xk / rii , i n, n 1,...,1


k i 1

(pentru i = n suma este 0).

Exemplu
Fie sistemul:
5 x1 7 x2 3 x3 0

7 x1 11x2 2 x3 1
3x 2 x 6 x 0
2
3
1
deci
5 7 3

A 7 11 2 ,
3 2 6

0

b 1 ,
0

36

x 21
11

(soluia exact).

Aplicnd metoda Cholesky obinem succesiv:


r11 2.23607, r12 3.13050, r13 1.34164
r22 1.09545, r23 2.00832
r33 0.40285 ,
deci
2.23607 3.13050 1.34164

R
1.09545 2.00832 .

0.40285

Pentru rezolvarea sistemului calculm cu ajutorul formulelor (6):

0.912871 ,
4.490731

36

iar soluia: x ' 21 .


11

VII

VALORI I VECTORI PROPRII


PENTRU ENDOMORFISME
7.1. Definiii. Proprieti
7.2. Polinom characteristic
7.3. Diagonalizarea matricelor

7.1. Definiii. Proprieti


Definiia 1. Fie T : V V, T endomorfism (operator linear). Un scalar K, se numete
valoare proprie pentru T dac exist x V, x 0v, astfel nct T(x)= x. Vectorul x se
numete vector propriu al endomorfismului T..
Definiia 2. Fie V/K spaiu vectorial, S V subspaiu i T : V V un endomorfism.
Subspaiul S se numete subspaiu invariant n raport cu T dac T(S) este subspaiu i
T(S) S, unde T S T x | x S .
Definiia 3. Dac K, vom nota cu V multimea tuturor vectorilor proprii ai lui T
'
corespunztori valorii proprii adic V x T , x 0 | T x x i cu V V U 0 .

'
Propoziia 1. V este un subspaiu invariant n raport cu T.

Demonstraie:

'
a) Demonstrm c Vx este subspaiu vectorial, adic:
'

'

x, y V x + y V
Dac x = y = 0v

'

T(0) = 0v V

Dac x, y 0v T(x) = x
T(y) = y
Atunci,
64 7z 48

T x y T x T y x y x y
14 2 43

'
z
x y V

'
b) Demonstrm c V este subspaiu invariant, adic:
'

'

'

'

T( V ) V , ( x T( V ), x V ).
Dac x = 0v T(0v) = 0v = x 0v

T
T
x
T x T{ x , deci T(y) = y.
Dac x 0v, T(x) = x
{
y
y
Definiia 4. Fie T : V V, T L (V, V). Dac este valoare proprie a lui T, atunci dim(
V' ) = r se numete multiplicitate geometric a valorii proprii , iar V'() se numete
subspaiu propriu asociat valorii proprii .

7.2. Polinom caractersitic


Teorema 1. Fie V/C spaiu vectorial, T : V V, T endomorfism, T L (V, V), dimV = n
T are cel puin o valoare proprie i vector propriu (teorema indic un procedeu efectiv
de determinare a valorilor i vectorilor proprii).
Demonstraie:
ntruct dimV = n B = { e1,,en} baz.

Fie A Mn,m, A = (aij) matricea asociat n raport cu B T(ei) =

a
j 1

ji

e j .

Cutm un vector x = x1e1 + x2e2 + +xnen, x 0v, T(x) = x. Atunci

T(x) = T(x1e1 + +xnen) = T

deci T x
j 1

a
i 1

ij

x e x T e x a
i 1

i i

i 1

i 1

j 1

ji

e j
j 1

(1)
n

a x
i 1

ji i

e j

n
(1)

xi e j x1e1 ... xn en x j ej
j 1

Dar {e1,,en} liniar independeni, rezult

a
i 1

j 1
a x a x ... a x x
1n n
1
11 1 12 2

j2

a21 x1 a22 x2 ... a2 n xn x2


M

jn

an1 x1 an 2 x2 ... ann xn xn

x x j , j.

ji i

a11 x1 ... a1n xx 0

a21 x1 ( a22 ) x2 ... a2 n xn 0

(2)

a x a x ... a x 0
nn
n
n1 1 n 2 2

Pentru ca sistemul omogen (2) s admit soluii diferite de cea banal trebuie ca
determinantul sistemului s fie egal cu 0.
a11
a12
K
a21
a21 K
M
an1
an 2
K

a1n
a2 n

0 det(A In) = 0

(3)

amn

Aadar, va exista x Ov astfel nct T(x) = x dac ecuaia (3) are cel puin o soluie. Dar
conform teoremei fundamentale a algebrei, ecuaia (3), care este o ecuaie algebric de
gradul n cu coeficieni n are cel puin o soluie, deci exist C valoare proprie
pentru T.
n continuare vom nota cu PT() = det(A In).
Observaii:
1) K este valoare proprie pentru T, dac i numai dac este rdcin a ecuaiei (3).

2) Se numete multiplicitate algebric a valorii proprii , i se noteaz cu ordinul de


multiplicitate a rdcinii a ecuaiei (3).
'
3) n general r , unde r = dim V V U{0} multiplicitatea geometric.

4) p() = ()n + p1()n1 + p2()n2 + + pn, unde p1, p2,,pn sunt invariani.
De exemplu: p1 = (a11 + a22 + + ann) = Tr(A) urma matricei A.
Caz particular
Pentru n =3:
a11
a12
a13
p a21
a22
a23 = ()3 + p1 2 + p2 () + p3, unde
a31
a23
a33

p1 = a11 + a22 + a33 = Tr(A)


p2

a12 a11

a22 a31

a11
a21

a13 a22

a33 a32

a23
a33

p3 = detA
Teorem. Polinomul PT, unde PT() = det(A In) este invariabil n raport cu schimbarea
bazei (nu depinde de baza n care s-a asociat mateicea A).
Demonstraie:
Fie dimV = n i T : V V. Fie dou baze ale lui V :
B e1 ,..., en
B ' e ,..., e
'
1

'
n

i fie C matricea de trecere B B '

Fie: A matricea asociat lui T n baza B,


A' matricea asociat lui T n baza B'.
Avem A' = C1 A C
1
1
C 1 A C In C
det(A' In) = det(C A C C C) det

1
= det C A I n C

det C 1 det A In det


C=

1
det
43C
1 4C
42 4
= det A I n det

det
A

In

Aplicaii
S se determine vectorii i valorile proprii pentru T : 3

care n baza canonic are

5 3 2

matricea A 6 4 4
4 4 5

5
6
4

1
2 0
0

3
4
4
3
1
4

2
2
3
2
4 2 4
4
0
4
5
5
2
2 2 5 1 8 =
5

2 2 4 3 2 1 3 1 = 2, 2 = 1, 3 = 3.
Pentru valoarea proprie 1 = 2, fie v1 vectorul propriu. Atunci:
T(v1) = 1 v1, adic
3 3 2 x1


T(v1 1v1) = Ov (A 1I3) v1 = 0 6 6 4 x2
4 4 3 x

3
3 x1 3 x2 2 x3 0 4

4 x1 4 x2 3x3 0 3
x3 = 0 x1 x2 = 0 x1 = x2 =
Deci v1 = (, , 0) = (1, 1, 0), 0.

0
3 x1 3 x2 2 x3 0

0 6 x1 6 x2 4 x3 0
4 x 4 x 3x 0

0
2
3
1

Scriem spaiul propriu asociat valorii proprii 1 = 1:


V1 2 1,1, 0 0
Avem de asemenea:
n1 = 1, r1 n1 = 1.
Pentru valoarea proprie 2= 1
4 3 2 x1


6 5 4 x2
4 4 4 x

0

0

4 x1 3 x2 2 x3 0

6 x1 5 x2 4 x3 0
x x x 0
1 2 3

3 x1 3x2 2 x3 0

x1 x2 x3 0 3
x1 / x3 0
x1 = x3
x3 x2 + x3 = 0
x2 = 2x3
x3 = v2 = (, 2, ) = (1, 2, 1) 0
V 2 1 = {(1, 2, 1)/ 0}
Avem de asemenea:
n2 1, r2 1, r2 n 2 .

7.3. Diagonalizarea matricelor


Definiia 1 A Mm,n(f) se numete matrice diagonal dac elementele ai.j = 0, i j.

a11 0K

A 0 a22
0 0K

0
ann

Definiia 2. O matrice A se numete matrice diagonalizabil dac exist C, nesingular


(detC 0) astfel nct D = C1 A C s fie diagonal (A este asemenea cu o matrice
diagonal).
Definiia 3. Endomorfismul T : V V se numete diagonalizabil dac exist o baz n V
astfel nct matricea lui T n aceast baz este diagonal.
Teorema 1. Fie T : V V, T L(V, V). T este diagonalizabil exist o baz format
din vectorii proprii.
Demonstraie:
Def .3

T diagonalizabil o baz {v1, v2,,vn} n raport cu care matricea asociat lui T


este diagonal:
d1 0 K

0 d2
D
M
O

0 0 K

0
M

d n

Deci T(v1) = d1 v1 + 0 v2 + = 0 vn = d1 v1, unde d1 valoare proprie


v1 vector propriu
T(vi) = di vi, i = 1, n , iar {v1,,vn} vectori proprii i formeaz o baz.

presupunem {v1, v2,,vn} sunt vectori proprii liniar independeni. Avem deci:
T(v1) = 1v1
T(v2) = 2v2
M

T(vn) = nvn
1 0 K

0 2
A

M
O

0 0 K

0
M

Observaie: pe diagonal apar valorile proprii.


Teorema 2. Fie T : V V, T L (V, V), (T endomorfism). Dac valorile proprii ale lui T
sunt distincte dou cte dou atunci T este diagonalizabil (adic exist {v1,,vn} baz
format din vectori proprii).
Demonstraie:
Fie v1, v2,, vn, n vectori proprii ai lui T cu proprietatea T vi i vi , i 1, n i i j
dac i j.
Vom arta c v1, v2,, vn sunt liniar independeni, deci formeaz o baz.
Demonstrm prin inducie dup n.
Verificm pentru n = 1. Atunci, fie 1 valoarea proprie i v1 0v vector propriu i avem:
T(v1) = 1v1.
Relaia 1 v1 = 0v implic 1 = 0, (ntruct v1 0v vector propriu) { v1} liber.
Presupunem afirmaia adevrat pentru k. S demonstrm c este adevrat pentru k + 1.
Fie sistemul de vectori {v1,,vk} liniar independent. S demonstrm c i sistemul {v1,
, vk, vk+1} este liniar independent.
Considerm relaia 1v1 + +kvk + k+1 vk+1 = 0v.

(1)

Avem dou cazuri:


a) k+1 = 0.
Atunci avem 1v1 + +kvk = 0v i conform ipotezei de inductie rezult : 1== 2 = =
k = 0, deci i = 0, i = 1, k 1 .
b) k+1 0.

Din (1) rezult:


T(1v1 + + k+1 vk+1) = T(0v),
1T(v1) + 2T(v2) + + k+1T(vk+1) = 0v
1[1v1] + 2[2v2] + + k+1[k+1 vk+1] = 0v

(2)

Aplicm (1) cu k+1 i o scdem din (2). Obinem:


1 1 k 1 v1 ... k k k 1 vk 0v
1 44 2 4 43
1 44 2 4 43
1

Cum v1, v2,, vk sunt liniari independeni rezult:


i(i k+1) = 0, i = 1, k .
Dar i k+1 i = 1, k i = 0, i = 1, k .
Atunci din relaia (1) k+1 vk+1 = 0v k+1 = 0 ntruct vk+1 0v ca vector propriu.
Deci 1 = 2 = = k+1 = 0.
Observaie
Se poate arta c T este diagonalizabil r = (multiplicitatea geometric este egal
cu multiplicitatea algebric).
Aplicaii
Calculul puterii An pentru o matrice diagonalizat.
Conform definiiei, A diagonalizabil C nesingular astfel nct C1 A C = D este
o matrice diagonal.
1 0 K

0 2 K
D=
M

0 K K

0
M

1 0 K

0 2 K
2
D =
M

0 K K

0
1 0 K

0 0 2 K

M M

n

0 K K

0
12 0 K

0
0 2 K
=
M
M

n
0 K K

0
M

2n

1n 0 K

0 n2 K

n
D =
M

0 K K

0
M

nn

D 2 (C 1 A
C )(C 1 A C) C1 A A
C
123
In

D2 = C1 A A C
D2 = C1 A2 C
A2 C D 2
C 1
An = C Dn C1.
Exemplu:
2 2 0

Fie A 2 1 2 .
0 2 0

a) Este A este diagonalizabil?


b) Dac A este diagonalizabil, s se scrie matricea diagonal i baza.
c) S se calculeze A50.
Rezolvare:
2 2
0
a) p() = 2 1 2 2 4 2 4
0
2
2 3 2 8 8 3 3 2 6 8
p() = 0

1
1

6
2

p 1 2 2 8
1 = 1; 2 = 4; 3 = 2

Deci exist trei valori proprii distincte i deci T este diagonalizabil.


1 0 0

b) D 0 4 0
0 0 2

Calculm vectorii proprii.


1 = 1
1 2 0 x1


2 0 2 x2
0 2 1 x

x1 2 x2 0

2 x1 2 x3 0

0

0
x1 2 x2

x3 x1

2x x 0
2
3

x
2

x1 2

x2

x 2
3

V1 1 2,1, 2 / 0 ;
v1 = (2, 1, 2)
2 = 4
2 2 0

2 3 2
0 2 4

x1

x2

x3

0

0

2 x1 2 x2 0

2 x1 3x2 2 x3 0

x1 x1

x2 2 x3
x
3

2 x 4 x 0
2
3

V 2 4 2, 2,1 / 0 ;
v2 = (2, 2, 1)
3 = 2
4 2 0 x1


2 3 2 x2
0 2 2 x

0

0

2 2

x1 2

4 x1 2 x2 0

2 x1 3 x2 2 x3 0
2 x 2 x 0
2
3

x2 2 x1

x3 x3

x1

x2 2
x 2
3

V3 2 1, 2, 2 / 0 ;
v3 = (1, 2, 2)
n baza {v1, v2, v3} matricea lui T este D.
c) D = C1 A C A = C D C1
An = C Dn C1
150

A50 C 0
0

0
450
0

0 C 1
(2)50

{e1, e2, e3} {v1, v2, v3}


v1

v2

v3

2 2 1

C 1 2 2
2 1 2

C 1

1
C *
det

detC = 8 + 1 8 4 4 4 = 27
6 3 6

C 6 6 3
3 6 6

Ci,j = Ai,j = (1)i+j Mi,j unde Mij minorul elementului aij.


2 1 2
1

C 1 2 2 1
9

1 2 2

2 2 1 1 0

A 1 2 2 0 2100
2 1 2 0 0

50

0 2 / 9 1/ 9 2 / 9

0 2 / 9 2 / 9 1/ 9
2 50 1/ 9 2 / 9 2 / 9

VIII

OPERATORI LINEARI DEFINII PE SPAII EUCLIDIENE


8.1. Operatori adjunci
8.2. Operatori autoadjunci
8.3. Operatori ortogonali
8.4. Operatori ortogonali n V2, V3 (n plan i spaiu)

8.1. Operatori adjunci


Definiia 1. Fie E spaiu euclidian, T : E E linear (T L (E)). T* : E E se numete
adjunctul lui T dac <T(x), y> = <x, T*(y)> x, y E.
Teorem: Fie E spaiu euclidian T L (E) exist operatorul adjunct T* : E E i este
unic.
Demonstraie:

Deoarece E este spaiu euclidian, exist o baz B = {e1,,en} ortonormat:


1 i j
; i, j 1, n .
0 i j

<ei, ej> = i,j =

n baza B, lui T i se asociaz matricea A T ei aki ek .


k 1

Avem:

n
n

x
e
,
y

x
T
e
,
i i

i i y j e j
i 1
j 1
i 1

T x , y T

}kj
n
n

xi y j aki ek , e j a ji xi x j
k 1
i 1 j 1
i 1 j 1

n continuare avem:
n

i 1

j 1

x, T * y xi ei , y jT * e j xi y j ei , a jk ek
n

i 1 j 1

k 1

n
n

xi x j a ji .
jk ik
i 1 j 1
k 1

xi x j

i 1 j 1

*
Aadar T x , y x, T y , x, y E.

Unicitatea
Presupunem c exist S : E E astfel nct <T(x), y> = <x, S(y)> dar, pe de alt parte
<T(x), y> = <x, T*(y)> <x, T*(y)> = <x, S(y)> <OE, T*(y) S(y)> = 0, y E
T* S = 0 sau S = T* .

8.2. Operatori autoadjunci


Definiie. Fie T : E E, T L (E). Operatorul T se numete autoadjunct dac T = T*,
adic:
<T(x), y> = <x, T*(y)> = <x, T(y)>, x, y E.

Teorema 1. Operatorul T : E E, T L (E) este autoadjunct, dac i numai dac


matricea lui T n raport cu orice baz ortonormat este simetric.
(A este simetric dac At = A sau aij = aji i, j = 1, n )

Demonstraie:
n

j 1

j 1

*
"" T = T T ei a ji e j , T ei aij e j aji = aij, i, j =1, n .

"" Dar aji = aij, i, j T*(ei) = T(ei), i T = T*


Teorema 2. Dac T : E E, T L (E), este autoadjunct atunci:
a) toate valorile proprii ale lui T sunt reale;
b) vectorii proprii corespunztori la valori proprii diferite sunt ortogonali.

Demonstraie:
a) <T(x), y> = <x, T(y)>
Fie o valoare proprie i x 0v vector propriu astfel nct: T(x) = x.
Avem dou cazuri:
i)E este spaiu euclidian complex. Atunci:
<x, y> = <x, y> <x, y> = x, y .
ii)E este spaiu euclidian real.
Fie A matricea ntr-o baz ortonormat (A = At), pT() = det(A In), ( valoare proprie,
pT() = 0).
b) Presupunem 1 2.
Notm: v1 vector propriu corespunztor lui 1: T(v1) = 1v1,
v2 vector propriu corespunztor lui 2: T(v2) = 2v2
T autoadjunct <T(v1), v2> = <v1, T(v2)> <1v1, v2> = <v1, 2v2>
1<v1, v2> = 2<v1, v2>

1 2 v1 , v2
14
2 43

<v1, v2> = 0,

v1 i v2 ortogonali.

Teorema 3. Fie T : E E, dimE = n, T L (E), T = T* exist o baz B = {e1,,en}


ortonormat astfel nct n aceast baz matricea lui T are form diagonal.
Demonstraie:
Caz 1.
Presupunem c 1 2 n

Teorema 2

{v1, v2,,vn} ortogonali.

Dar {v1,,v2} liniar independeni, rezult c {v1,,vn} este o baz ortogonal. Normm
aceast baz i obinem o nou baz {e1, e2,en}:
1
v1
v1

e1
M

1
vn
vn

en

Dar avem:
T(v1) = 1v1,,T(vn) = nvn T(e1) = 1e1 =

1
v1
v1
M

T(en) = nen =
iar matricea
1
v
1

A=

2
v2

K
O

n
vn

n vn
vn

ntruct e1

1
1

v1 T e1
T v1 1 v1 .
v1
v1
v1

Caz 2.
Se poate arta c i acest se reduce la cazul 1.
Observaii:
1) T autoadjunct are matrice simetric.
2) T autoadjunct are valorile proprii reale.
3) O matrice simetric poate fi diagonalizat.
Aplicaie
Fie T : 3 3 ,i x 3 , X = (x1, x2, x3) n baz canonic i
T(x) = (x1 + x2, x1 x3, x2 + x3). Se cer:
a) Matricea lui T n baz canonic.
b) S se determine T* (adjunctul).
c) T este autoadjunct?
a) Avem:
e1 1, 0, 0

e2 0,1, 0

e3 0, 0,1

T e1 1,1, 0

deci T e2 1, 0,1

T e3 0, 1,1
T e1 T e2 T e3
deci

A 1
0

1
0
1

1
1

b) T* are matricea:
1 1 0

A 1 0 1
0 1 1

1 1 0 x1


Atunci T (x) = 1 0 1 x2
0 1 1 x

3
*

x1 x2

3
x1 x
x x
2
3

sau T*(x) = (x1 + x2, x1 + x3, x2 + x3).


c) A este simetric?
A nu este simetric T T*

8.3. Operatori ortogonali


Definiia 1. Fie T : E E, T L (E) se numete ortogonal dac transform orice baz
ortonormat ntr-o baz ortonormat.
Dac <ei, ej> = ij <T(ei), T(ej)> = ij, i, j 1, n
1, i j
este simbolul lui Kronecker.
0, i j

unde ij

Teorem. Dac T : E E este linear, atunci rezult c urmtoarele afirmaii sunt


echivalente:
a) T ortogonal,
b) T pstreaz produsul scalar,
<T(x), T(y)> = <x, y> (izometrie)
c) Dac A este matricea asociat lui T ntr-o baz ortonormat, rezult c exist
A1 i A1 = At.
Demonstraie:
Vom demonstra: a b c

a) b) T ortogonal <T(x), T(y)> = <x, y>


Ipoteza: T ortogonal.
T ortogonala

Conform definiiei <ei, ej> = ij deci

<T(ei), T(ej)> = ij

Dar x, y xi yi
i 1

x
e

xiT ei ,
i i
i 1
i 1
n

Atunci T x T

y
e

y jT e j ,
i i
j 1
j 1
n

T y T

deci T x , T y

xiT ei , yiT e j xi y j T ei , T e j

1 44 2 4 43
i 1
j 1
i 1 j 1
ij

x y x y
i

i ij

i 1

x, y .

b) c)
?

Ipoteza: <T(x), T(y)> = <x, y> A1 = At


Vom arta c T este injectiv KerT = {0E}.
Reamintim KerT x | x E , T x 0 E .
Dac x KerT, atunci T(x) = 0E i mai departe avem:
ip

<x, x> <T(x), T(y)>

xKerT

0 x = 0E KerT = {0E} T injectiv.

Dar T este i surjectiv, deci T bijectiv i deci T izomorfism.


ntruct T bijectiv, rezult c exist T1 : E E, iar matricea lui T1 este A1(ntruct
1
T oT 1 T 1 oT I , atunci i AT 1 AT AT 1 AT I n AT 1 A ).

Avem prin ipotez <T(x), T(y)> =<x, y)>.


Alegem y = T1(x), adic T(y) = x.
Atunci <T(x), x> = <x, T1(x)>
dar <T(x), x> = <x, T*(x)>

deci <x, T1(x)> = <x, T*(x)> T* = T1


Dar matricea lui T* este At, matricea lui T1 este A1 At = A1.
c) a)
Prin ipotez A1 = At, adic T* = T1.
Artm c T este ortogonal
?

<ei, ej> = ij <T(ei), T(ej)> ij


T * T -1

<T(ei), T(ej)> = <ei, T*(Tej)>

<ei, T1(Tej)> = <ei, (T 1 oT ) (ej)> = <ei, ej> = ij

Propoziia 1. T : E E, T ortogonal T pstreaz distanele i unghiurile.


Demonstraie:
Trebuie s demonstrm c:

?
?
d(T(x), T(y) d(x, y) i cos T x , T y cos x, y

Dar d x, y x y
2

Avem x, x x . Pe de alt parte, T fiind ortogonal avem:


x, x T x , T x T x , deci x T x .
2

Avem d(x, y) = x y ,
iar d T x , T y T x T y T x y x y = d(x, y).
De asemenea, fie S x, y . Atunci:
cos S T x , T y

T x ,T y
T x T y

x, y
cos cos x, y
x y

Definiia 2. O matrice A Mn(R) se numete matrice ortogonal, dac exist


A1 = At.

Consecin: Dac A este matrice ortogonal, atunci rezult c operatorul asociat ntr-o
baz ortonormat este ortogonal.
Propoziia 2. A este ortogonal detA = 1.
Demonstraie:
Prin ipotez: A1 = At.
Dar A A1 = In detA detA1 = 1
Deci (detA)2 = 1 detA = 1.
Definiia 3. Matricea A ortogonal pentru care detA = 1 se numete matrice de rotaie.
Observaie
v1

v2

a11 a12 K
a
a22
A 21
M

an1 an 2 K

vn

a1n
a2 n

ann

Fie v1vn vectorii coloan ai matricei A.


Dac A este ortogonal, avem:
<vi, vj> = 0
vi 1 i, j 1, n .

8.4. Operatori ortogonali n V2, V3 (n plan i spaiu)


n V2 avem:

r
Fie a V2 ,
r
r r
a xy yj
a b
matricea asociat lui T n raport cu baza
c d

i T : V2 V2, T ortogonal i fie A


r r

i , j .
Condiia ca matricea asociat lui T s fie ortogonal este:
a b c d 0

2 2
A At = I2 a c 1
b2 d 2 1

Din a b = c d | : bd
Notm

a, b, c,d [1, 1]
a
c

d
b

a c
a d
d b

Din a2 + c2 = 1 2(b2 + d2) = 1 2 = 1 = 1


Caz I
Pentru = 1
a [1, 1] [0, ] astfel nct cos = a = arccosa.
Din c2 = 1 a2 = 1 cos2 = sin2 c = sin.
Alegem pentru c = sin.
Atunci:

a = d = cos
b = c = sin i

cos sin

sin cos

Caz II
Pentru = 1
avem: a = cos,
c = sin ,

d = cos,
b = sin,
cos sin
,
sin cos

cu detB = 1 B este matrice de rotaie


Caz = 0
1 0

0 1

1 0

0 1

A0

simetrie fa de Ox

B0

operatorul unitate

Caz =
1 0

0 1

1 0

0 1

simetrie fa de Oy

simetrie fa de O
r r
Fie T operatorul cruia i se asociaz n baza i , j matricele A0, B0, A, B, respectiv:
r r

r ur

i , j i ', j ' .
T

Fie cazul matricei A0:


r
r
i ' T i ,
ur
r , adic
j ' T j ,
r r
i ' i
A0 ur
r
j ' j
Avem formulele de schimbare a unui vector cnd schimbm baza:
X = C X', X' = C1 X

(1)
1 0
ce reprezint simetrie fa de Ox.
0 1

cu matricea de trecere C A0
C = A0

y
M(x, y)

M'(x, y)

Pe componente, relaiile se mai scriu:


x 1 0

y 0
1

x'
,
y'

1 0 x
x' x
x '
1 x
C

0 1 y
y' y
y '
y
n cazul matricei B0:
r r
i ' i
r r
j ' j
obinem operatorul identitate.
n cazul matricei A:
r
r
r
i ' T (i ) i
r
r
r
j ' T ( j ) j
obinem simetrie fa de Oy.
y
j
i
i

n cazul matricei B:
r
r
r
i ' T (i ) i
r
r
r
j ' T ( j ) j

obinem simetrie fa de origine


y

j
i
M'(x,y)

M(x,y)
i

Dac 0, , obinem
cos sin
,
sin cos

cos sin

sin cos

rotaie de unghi .
Pentru B avem:
r
r
r
r
i ' T i cos i sin j
r
r
r
r
j ' T j sin i cos j
y

j
j

i
i

r
r
i ' se obine prin rotirea lui i cu unghiul .
B este o rotaie de unghi (n sens direct sau trigonometric), n care punctul M(x, y)
ajunge n punctul M'(x', y'):
M(x, y) M'(x', y')

x
Dar
y

cos sin

sin cos

x'
x x 'cos y 'sin
coordonate vechi n funcie de

y'
y x 'sin y 'cos

coordonate noi, sau:


cos sin x
x '

coordonatele noi n funcie de cele vechi,
y ' sin cos y
adic:
x ' x cos y sin

y ' x sin y cos


ceea ce reprezint formulele de rotaie n plan.
Pentru A avem:
cos sin
cos sin 1 0


,
cos 0 1
sin cos

1sin

4 4 2 4 43 14 2 43

A0

ceea ce reprezint compunerea unei rotaii cu o simetrie fa de axa Ox.


y

M'(x',y')

M(x,y)

x
M"(x",y")

Consecin
Transformrile ortogonale n plan sunt deci:

simetrii

rotaii

compuneri de simetrii i rotaii.

n spaiul V3 al vectorilor liberi avem matricea de trecere de la o baz la alta, de forma:


cos sin 0

C sin cos 0
0
0
1

ceea ce reprezint rotaia de unghi n jurul axei Oz, adic:


r
r
r
r
i ' T i cos i sin j
r
r
r
j sin i cos j
r
r
r
k
'

T
k

z
k

k'
j

i'
i

j'

IX

FORME BILINEARE. FORME PTRATICE I


9.1. Definiii. Exemple
9.2. Matricea asociat. Schimbarea matricei cnd se schimb baza
9.3. Forme ptratice (definiie, exemple)
9.4. Reducerea la forma canonic prin metoda transformrilor ortogonale

9.1. Definiii. Exemple


Definiia 1. Fie V un spaiu vectorial, F : V V . Aplicaia F se numete bilinear
dac:
a) F(x + y, z) = F(x, z) + F(y, z), , , x, y, z V.

b) F (x, y + z) = F(x, y) + F(y, z), , , x, y, z V


adic F este linear n raport cu x i y.
Definiia 2. F este simetric dac F(x, y) = F(y, x) x, y V.
Definiia 3. F este pozitiv definit (negativ definit) dac:
F(x, x) 0 (F(x, x) 0) x V
F(x, x) = 0 x = 0v
Exemple
1) Fie V = E (spaiu euclidian). Produsul scalar <x, y> este funcie bilinear simetric.
2) Fie V =

x = (x1, x2)
y = (y1, y2)
z = (z1, z2)
Fie funcia F(x, y) = F((x1, x2), (y1, y2))=x1y2 + x2y1. Artm c F este bilinear:
F(x + z, y) = F((x1 + z, x2 + z2)), (y, y2) = (x1 + z1)y2 + (x2 + z2)y1
Pe de alt parte:
F(x + z, y) = (x1y2 + x2y1) + (z1,y2 + z2y1) = F(x, y) + F(z, y)
Avem F(x, y) = x1y2 + x2y1 = y1x2 + y2x1 = F(y, x), deci n plus F este i simetric.
3) Fie a, b , a < b, V = C[a, b]={f : [a, b] continu}, K : [a, b] [a, b]
continu.
Atunci F : V V definit prin:
b b

F f , g K s, t f s g t dsdt , f, g V este form biliniar pe V.


a a

9.2. Matricea asociat. Schimbarea matricei cnd se


schimb baza.
Definiie. Fie F : V V , F(x, y) bilinear, dimV = n, B = {e1, e2,,en} o baz.
Matricea A = (aij)n,n, aij = F(ei, ej) se numete matricea asociat lui F n raport cu baza B.
Exemplu:
Fie F : 2 2 , cu F(x, y) = x1y2 + x2y1.
S se determine matricea lui F n baz canonic din 2 . format din vectorii:
e1 = (1, 0),

e2 = (0, 1).

Atunci:
a11 = F(e1, e2) = 1 0 + 0 1 = 0,
a12 = F(e1, e2) = 1,
a21 = F(e2, e1) = 1,
a22 = F(e2, e2) = 0,
0 1
.
1 0

deci A

Propoziia 1 Fie F : V V , F bilinear, A = (aij) matricea asociat n raport cu B.


Rezult c:
x1

n
n
x
t
F x, y aij xi x j sau F(x, y) = X A Y, unde: X 2 ,
M
i 1 j 1

x
n
Demonstraie:
Avem:
n

x xi ei ,
i 1

y1

y
Y 2 .
M

y
n

y y je j ,
j 1

aij = F(ei, ej),

atunci F x, y F

i i

i 1
n

a x y x a
i 1 j 1

ij i

x e , y e x y

i 1 j 1

i ij

j 1

i 1 j 1

j 1

yj

x a y

i 1

i ij

F ei , e j =

X t A
Y

Exemplu
Pentru n = 2, avem:
F(x, y) = a11x1y1 + a12x1y2 + a21x2y1 + a22x2y2
Pe de alt parte:
a11
a21

F(x, y) = Xt A Y = (x1, x2)

a12 y1
y1
a11 x1 a21 x2 , a12 x1 a22 x2
a22 y2
y2

= a11x1y1 + a21x2y1 + a12x1y2 + a22x2y2.


Propoziia 2. Aplicaia biliniar F : V V este simetric dac i numai dac
matricea asociat este simetric (A = At).
Demonstraie:
F(ei, ej) = F(ej, ei) aij = aji
Propoziia 3. Fie V spaiu vectorial, F o form bilinear, dimV = n, B = {e1,,en} i B' =
'

'

{ e1 ,...en }, C matricea de trecere de la B la B', B B ' . Atunci A' = Ct A C, unde A este


matricea n baza B, iar A' este matricea n baza B'.
Demonstraie:
Avem F(x, y) = Xt A Y

n baza B

i F(x, y) = X't A' Y' n baza B'.


De asemenea X = C X' i

(1)
(2)

Y = C Y'.
Atunci F(x, y) = (C X')t A (C Y') = X't Ct A C Y' = X't(Ct A C) Y' = X't A' Y'
(2)

A ' C t A
C.

9.3. Forme ptratice (Definiie, exemple)


Definiia 1.Fie V/

un spaiu vectorial, F(x, y) o form biliniar simetric. Funcia

: V se numete form ptratic, dac exist F : V V , f bilinear, simetric


astfel nct (x) = F(x, x).
Propoziia 1. Dac : V este o form ptratic asociat formei biliniare simetrice F
atunci:
F x, y

1
( x y ) x y , F(x, y) se numete polara formei ptratice .
2

Demonstraie:
(x + y) = F(x + y, x + y) = F(x, x) + F(x, y) + F(y, x) + F(y, y) = (x) + 2F(x, y) + (y)
F x, y

1
( x y ) x y .
2

Definiia 2. Fie : V , (x) form ptratic se numete pozitiv (negativ) definit


dac F(x, y) este pozitiv (negativ definit):
(x) 0, x V i (x) = 0 x = 0v.
Definiia 3. Fie : V R, (x) form ptratic, dimV = n, B = (e1,,en). Se numete
matricea lui n raport cu baza B matricea asociat polarei F(x, y) n baza B.
Observaie: Aceast matrice este simetric.

Propoziia 2. Fie : V , (x) form ptratic, A matricea n raport cu baza B.


Rezult:
n

x a11 x12 a22 x22 ... ann xn2 2a12 x1 x2 2a13 x1 x3 ... 2an 1, n xn 1 xn aij xi x j
i 1 j 1

Exemplu:
Pentru n = 3, fie x = (x1, x2, x3). Atunci:
x a11 x12 2a12 x1 x2 2a13 x1 x3 a22 x22 2a23 x2 x3 a33 x32
2
2
2
Fie x x1 2 x2 x3 2 x1 x2 4 x2 x3 , atunci matricea asociat este

1 1 0

A 1 2 2
0 2 1

unde 2a12 = 2 a12 = 1.


Definiia 3. O form ptratic se numete redus la forma canonic dac exist o baz
n care matricea asociat are form diagonal ((x) = sum de ptrate).

9.4. Reducerea la forma canonic prin metoda


transformrilor ortogonale
(cu vectori i valori proprii)
Teorema 1 Fie F : E E , F (x, y) form bilinear simetric. Rezult c exist
T : E E, T autoadjunct astfel nct F(x, y) = <T(x), y>, T unic.
Demonstraie:
E spaiu euclidian B o baz ortonormat <x, y> = Xt Y.
Avem F (x, y) = F(y, x), aij = F(ei, ej) matricea A n baza B este simetric.
Fie T un operator linear T : E E astfel nct n B are matricea A, deci:
T(x) = A X.
A = At T este autoadjunct

Avem F(x, y) = Xt A Y, iar


< T(x), y>

T x AX

At A

(AX)t Y = Xt At Y Xt A Y,

deci F(x, y) = < T(x), y>.


Unicitate
Presupunem c exist S : E E astfel nct F(x, y) = <S(x), y>
< T(x), y> = <S(x), y> <(T S)(x), y> = 0; y T(x) = S(x)
Teorema 2. Fie : E E, (x) o form ptratic. Rezult c exist o baz ortonormat
astfel nct n aceast baz (x) este redus la forma canonic.
Demonstraie:
Fie (x) form ptratic i fie F(x, y) forma sa polar simetric. Din Teorema 1 rezult c
exist T : E E autoadjunct, astfel nct F(x, y) = <T(x), y>, x, y E.
T autoadjunct are valori proprii reale i exist o baz ortonormat (format din vectori
proprii) astfel nct n aceast baz matricea lui T are form diagonal.
'
'
'
Fie e1 , e2 ,..., en baz ortonormat n care:

1 0 K

0 2 K
A
M
O

T e1' 1e1'
T e2' 2 e2'
M
T en' n en'
(x) = F(x, x) = <T x, x> = Xt A X.
n

n noua baz x xi ei , iar T(X') = A' X'.


i 1

Tx '
6 47
48 6 4 7x ' 4 8
n
n
n
n

x T xi' ei' , T x 'j e'j xi' x 'j T ei' , e 'j =


i 1 j 1
i 1
j 1

xi' x'j i ei' , e'j xi' x'j i ei' e'j =


i 1 j 1

i 1 j 1

xi' x 'j i ij i xi'


i 1 j 1

i 1

Concluzii:
2
2
I. x a11 x1 ... ann xn 2a12 x1 x2 ... 2an 1,n xn 1 xn

Scriem matricea A.
a11 a12 K

a
a22
A 12
M
O
a
1n

a1n

ann

II. Calculm polinomul caracteristic p() = det(A In) i rezolvm ecuaia


caractersitic: p() = 0. Obinem valorile proprii.
III. Se determin vectorii proprii {v1, v2,,vn} i rezult baza ortogonal{v1, v2,,vn}.
IV. Ortonormm baza de la (III).
'2
'2
'2
V. Scriem x ' 1 x1 2 x2 ... 3 x3 (forma canonic).

'

'

VI. Se scrie matricea C de trecere {e1,,en} { e1 ,...en }, iar X = C X'.


Deci F : V V , f bilinear i
: V astfel nct (x) = F(x, x). adic:
x a11 x12 a22 x22 a33 x32 2a12 x1 x2 2a13 x1 x3 2a23 x2 x3 =

Aplicaie

a xx

i , j 1

ij i

S se reduc la forma canonic prin metoda transformrilor ortogonale urmtoarea form


ptratic. S se specifice schimbarea de coordonate fcut.
x 3 x12 3 x22 3 x32 2 x1 x2 2 x2 x3 2 x1 x3
3 1 1

I. A 1 3 1
1 1 3

3
1
1
1
1
1
3
1 5 1 3
1 =
II. p() = 1
1
1
3
1
1
3
adunm la prima coloan

scdem prima linie

celelate dou coloane

din celelalte dou

1
1
1
2
0 5 2
= 5 0 2
0
0
2
p() = 0
1 = 5, 2 = 3 = 2.
III. Pentru 1 = 5 calculm vectorii proprii corespunztori.
2 1 1

1 2 1
1 1 2

x1

x2

x3

0

0

2 x1 x2 x3 0

x1 2 x2 x3 0
x x 2x 0
3
1 2
x1 = x2 = x3 =
v1 = (1, 1, 1)
1 1 1 x1 0


Pentru 2 = 3 = 2 calculm vectorii proprii corespunztori 1 1 1 x2
0 .
1 1 1 x 0

Obinem unica ecuaie: x1 + x2 + x3 = 0 x1 = .


Fie x2 =
x3 = .
Vectorul propriu este atunci de forma: v = ( , , ) = (1, 1, 0) + (1, 0, 1).
Pentru = 1 i = 0 rezult v2 = (1, 1, 1).
n continuare alegem un vector propriu corespunztor valorii proprii = 2, adic de
forma (, , , ) astfel nct s fie ortogonal pe v2. Rezult:
+ + = 0 sau = 2, deci (, , 2).
Dac alegem = 1 v3 = (1, 1, 2).
Am obinut deci vectorii proprii:
v1 1, 1, 1

v2 1, 1, 0

baz ortogonal.

v3 1, 1, 2
Avem v1 3, v2 2, v3 6.

IV. Normm
e1'

1
1 1
1
v1
,
,
v1
3
3 3

e2'

1
1
1

v2 ,
, 0
v2
2
2

e3'

1 1
1
2
v3
,
,
v3
3
6 6

V. Forma canonic
x ' 5 x1' 2 2 x2' 2 2 x3' 2
VI. Schimbarea de coordonate

(e1' )
1

3
Avem matricea de trecere C = 1

3
1

3
1

3
x
1
1

Atunci x2
x
3
3
1

1
2
1
2
0

(e2' )

(e3' )

1
2
1
2

6
1
.
6
2

6

6
x1
1
x2
6
x3

2

6

sau
x1

1 ' 1 '
1 '
x1
x2
x3
3
2
6

x2

1 ' 1 '
1 '
x1
x2
x3
3
2
6

x3

1 ' 2 '
x1
x3
3
6

Observaie
'
'
'
Scriem x1 , x2 , x3 n funcie de x1, x2, x3

X' = C1 X = Ct X (C este ortogonal, C1 = Ct), deci:

x1'
'
x2
x3'

1
3
1

2
1
6

1
3
1
2
1
6

3
x1

0 x2
x
2 3

6

1
1
1
'
x1 3 x1 3 x2 3 x3

1
1
'
x1
x2 0
x2
2
2

'
1
1
2
x1
x2
x3
x3
6
6
6

FORME PTRATICE II
10.1. Reducerea la forma canonic prin metoda Jacobi
10.2. Reducerea la forma canonic prin metoda Gauss

10.1. Reducerea la forma canonic prin metoda Jacobi


Teorema 1 Fie : E E o form ptratic i fie A = (aij)n,n matricea sa n raport cu baza
{e1, e2,,en}:
a11 a12 K

a
a22 K
A 12
M

a1n

a1n

a2 n

ann

Fie D0 = 1
D1 = a11
D2

a11
a12

a12
a22

M
a11 K
Di M
a1 j K

a1i
a1 j

Dn = det(A)
Dac toi Di 0, i 1, n , exist {f1, f2,,fn} (baza Jacobi) astfel nct n aceast baz
are forma canonic.
x '

D0 ' 2 D1 ' 2
D
D
x1
x2 ... i 1 xi'2 ... n 1 xn' 2
D1
D2
Di
Dn

Demonstraie:
Construim baza {f1,fn} de forma:
f1 c11 f1

(1)

f 2 c12 e1 c22e2

(2)

M
f j c1 j e1 ... c jj e j

( j)

M
f n c1n e1 ... cnn en

(n)

i punem urmtoarele condiii:


F(f1, f1) = 0,
F f 2 , f1 0

F f 2 , f 2 1
F f j , f k 0, k 1, n 1

F f j , f j 1

Fie F (x, y) polara lui (x). Pentru relaia (1) avem:


F(f1, e1) = 1 F(c11e1, e1) = c11F(e1, e1) = c11a11 = 1, deci:
c11

1
a11

Pentru relaia (2) avem:


a c a c 0
F f 2 , e1 0
11 12 12 22

a12 c12 a22 c22 1


F f 2 , e2 1
D2 0
0 a12
1 a22
a
c12
12
D2
D2
a11 0
a
1 a11 D1
c22 12

D2
D2 D2
K
Pentru relaia (j) avem:
F f j , e1 0

F f j , e2 0

F f j , e j 1
C jj

D j 1
Dj

, j 1, n .

un sistem linear n c1jcjj

n baza {f1,, fn} avem X = C X'.


'
'
Se nlocuiesc x1xn n funcie de x1...xn , atunci:

x ' c11 x1' 2 c22 x2' 2 ... cnn xn' 2 , adic


x '

D
1 ' 2 D1 ' 2
x1
x2 ... n 1 xn' 2 .
D1
D2
Dn

Consecin
Criteriul lui Sylvester
Fie V spaiu vectorial, dimV = n, : V form ptratic cu matricea A = (aij) n
baza B ei i 1,n . Atunci:
a) (x) este poz def Di > 0, i 1, n
b) (x) este neg def Di-i Di < 0, i 1, n .

Demonstraie:
'
a) "" conform metodei Jacobi B ' ei i 1, n n V astfel; nct

n
D0 2 D1 2
D
x1
x2 ... n 1 xn2 (*), unde x xi ei' .
D1
D2
Dn
i 1

Dac este pozitiv def, aleg succesiv:


x e1'
x e2'
.........
x en'

Di 1
0, i 1, n . Dar D0 = 1 > 0 Di > 0, i 1, n
Di

"" Dac Di > 0, i 1, n

Di 1
(*)
0 , i 1, n
(x) > 0, x 0v.
Di

Aplicaie
S se reduc la forma canonic prin metoda Jacobi urmtoarea form ptratic:

: 4

2
2
(x) = x1 x3 x1 x2 x3 x4 ,

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
0
2

1
1
1 1

2 16
2 2

1
2

A 2
0

D0 = 1
D1 = 1
D2 =

1
4

D3 =

1
4

D4

D0
D3
D1
D2
1
4
1
4
D1
D2
D3
D4
Forma canonic este:
x ' x1' 2 4 x2' 2 x3' 2 4 x4' 2
c11 c12

0 c22
C
0 0

0 0
f1 = c11e1 = e1

c13
c23
c33
0

c14

c24
c34

c44

0
1 1
1
0
2 8
16
1
2

f2 = c12e1 + c22e2

1
c12 2 c22 0
1 c 0c 1
22
2 12

c22

D1
4, deci
D2

c 2
12

f22 = 2e1 4e2


f3 = c13e1 + c23e2 + c33e3

1
c13 2 c23 0

1
c13 0
2
c33 1

c13 0

c23 0 , deci
c 1
33

f3 = e3
f4 = c14e1 + c24e2 + c34e3 + c44e4

1
c14 2 c24 0

1c 0
2 14

c 1c 0
34 2 44
1
c34 1
2

c14 0
c 0
24

c34 2
c44 4

f4 = 2e3 4e4
X = C X'
'
'
'
'
Verificare din X = C X', adic se scriu x1, x2, x3, x4 n funcie de x1 , x2 , x3 , x4 .

Condiiile de determinare a coeficienilor sunt:


F(ei, fj) = 0

2j4
F(ej, fj) = 1
1jn
F(fi, fj) = 0
2jn
1Ij1

10.2. Reducerea la forma canonic prin metoda Gauss


'
'
'
Fie (x) o form ptratic. Rezult c exist o baz e1 , e2 ,..., en n care (x) are form

canonic.
Cazuri
a) i, aii 0 se grupeaz toi termenii ce conin pe aii i se formeaz un ptrat perfect.
b) toi aii = 0, i = 1, n , aij 0. Coeficientul lui xi, xj, aij se afl

x x x x

xi x j

Aplicaie
Fie n = 3 i
2
2
2
2
(x) = 4 x1 x2 4 x1 x2 4 x1 x3 3x2 x3 = 4 x1 x1 x2 x1 x3 x2 3x2 x3
2

1
1

4 x1 x2 x3 x22 x32 2 x2 x3 x22 3x2 x3 , deci


2
2

1
1

x 4 x1 x2 x3 x32 x2 x3
2
2

Notm:

1
1
y1 x1 2 x2 2 x3

y2 x2
y x
3
3

x3 y3

x2 y2

x1 y1

1
1
y2 y3
2
2
'

'

'

Trecerea de la baza {e1, e2, e3} la baza { e1 , e2 , e3 }, adic trecerea de la elementul


(x1, x2, x3) la elementul (y1, y2, y3) se face prin matricea

1
2

C 0 1
0 0

1

2

0 ,
1

adic (x1, x2, x3) (y1, y2, y3), adic:


e1' e1
e2'

1
e1 e2
2

1
e3' e1 e3
2
n aceast baz avem:
2

1
1

1
1
y 4 y12 y2 y3 y32
{
y 4 y12 y22 y2 y3 y32 y32
4
1 4 2 24 3
{
x1'
4
4
x'
x2'

Consecin
Se poate demonstra:
Teorema de inerie
Fie V n spaiu vectorial i : V o form ptratic. Atunci numrul termenilor
pozitivi (i implicit al celor negativi) din forma canonic a lui este aceeai indiferent de
metoda prin care forma ptratic a fost adus la forma canonic.

XI

CONICE I
11.1. Conice pe ecuaia general. Conice pe ecuaii reduse
11.2. Invariani ortogonali. Centrul unei conice

11.3. Reducerea la forma canonic a conicelor cu centru ( 0)

11.1. Conice pe ecuaia general. Conice pe ecuaii reduse


Am vzut c dreapta n plan este o curb algebric de ordinul nti.
Definiie. Locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul k al distanelor la o
dreapt fix (directoare) i un punct fix numit focar este constant se numete conic.
Dac k < 1 conica este de tip elips, dac k = 1 este de tip parabol iar dac k > 1 conica
este de tip hiperbol.
Fie un sistem de axe ortogonale xOy, M(x,y) un punct de pe conica ,
: Ax + By + C = 0 dreapta fix (directoarea), F(x0, y0) punctul fix (focarul) i d distana
de la M la D.
()

y
F(x0,y0)
d
M(x,y)

x
MF
k 0
d
innd seama de faptul c distana de la M(x0, y0) la dreapta d : ax + by + c =0 este egal

cu d

ax0 by0 c
a b
2

a 2 b 2 x x0

MF

x x0

y y0

ax0 by0 c
a 2 b2

y y0

k ax by c

b 2 x 2 y 2 2 x0 x 2 y0 y x02 y02 k 2 ax by c

a 2 b 2 k 2 a 2 x 2 2abk 2 xy y 2 a 2 b 2 k 2b 2

2 a 2 x0 b 2 x0 ack 2 x a 2 y0 b 2 y0 bck 2 y
a 2 b 2 x02 y02 k 2 c 2 0
Dac notm cu:
a11 = a2 + b2 k2a2
a12 = abk2
a22 = a2 + b2 k2b2
a13 = a2x0 b2x0 ack2
a23 = a2y0 b2y0 bck2
2
2
2
2
2 2
a33 = a b x0 y0 k c ,

atunci ecuaia conicei este:


f x, y a11 x12 2a12 xy a12 y 2 2a13 x 2a23 y 0 .
Conice pe ecuaii reduse
Cercul este locul geometric al punctelor egal deprtate de un punct fix numit centru
C(a, b); r = raza cercului.
Fie un punct M(x, y) C , atunci:
MC r

x a

y b r x a y b r 2
2

este ecuaia centrului de centru C(a, b) i de raz r.


Observaie. Orice ecuaie de forma x2 + y2 + 2mx + 2ny +p = 0 reprezint un cerc.
ntr-adevr, ecuaia se mai poate scrie:

x m

y n m2 n2 p .

Rezult c centrul cercului este C(m, n) i raza r

p m2 n2 .

Conform unei definiii echivalente elipsa este locul geometric al punctelor cu


proprietatea c suma distanelor la dou puncte fixe numite focare este constant.

Propoziie. ntr-un reper convenabil ales ecuaia elipsei este

x2 y 2

1 0
a 2 b2

y
M
x
O

F'

Fie punctele F(C, 0), F'(C, 0) i M(x, y).


Conform definiiei elipsei avem : MF ' MF 2a , adic

x c

y2

x c

x c

y 2 2a

y 2 2a sau

x c

x c

y 2 x 2 2 xc c 2 y 2

y 2 a 2 cx .

Ridicnd la ptrat obinem: a

y 2 sau

x c

x 2 2 xc c 2 y 2 4a 2 4a
a

2 xc c 2 y 2 a 2 2a 2cx c 2 x 2 , adic:

c2 x2 a2 y2 a2 c2 a2 0 .

Notnd a2 c2 = b2,
obinem b2x2 + a2y2 a2b2 =0

x2 y 2

1 0 .
a 2 b2

Graficul se obine reprezentnd funciile f1,2 b 1

x2
.
a2

y
(0,b)
(a,0)

(a,0)

O
(0,b)

Elipsa de ecuaie

x2 y 2

1 0 este elips imaginar.


a 2 b2

De asemenea, ntr-o definiie echivalent hiperbola este locul geometric al punctelor cu


proprietatea c modulul diferenei distanelor la dou puncte fixe numite focare este
constant.
Propoziie. Se poate arta, ca mai nainte, c ecuaia hiperbolei are forma:
x2 y 2
1 0 ,
a 2 b2
ceea ce se mai poate scrie: y b
Obinem asimptotele : y

x2
1 .
a2

b
x.
a

Avem de asemenea, relaia: a2 + b2 = c2.


y

F(c,0)

(a,0)

(a,0)
O

F(c,0)

Parabola este locul geometric al punctelor cu proprietatea c distana la un punct fix


numit focar coincide cu distana la o dreapt fix numit directoare.
ntr-un reper convenabil ales ecuaia este y 2 2 px .

y
M(x,y)

(p/2,0)

F(p/2,0)

Transcriind avem:
2

p
p
2
x y 0 x ,
2
2

x 2 px

p2
p2
y 2 x 2 px
4
4

y2 = 2px.

11.2. Invariani ortogonali. Centrul unei conice.


Definiia 1. O expresie E(x, y) se numete invariant ortogonal dac rmne neschimbat
n urma unei transformri ortogonale.
Propoziie. Fie conica f x, y 0 , dat de relaia (1).
Notm:
I = a11 + a22,
a
11
a12

a11
a12
, a12
a22
a13

a21
a22
a23

a31
a32 I, , sunt invariani ortogonali.
a33

Demonstraie:
a11
a12

Fie forma ptratic (x, y) = a11x2 + 2a11x2 + 2a12xy + a22y2 i fie A


r r
sa n raport cu baza i , j .

a12
matricea
a22

a11'
'
a12

Fie T : V2 V2 o transformare ortogonal. Fie A '

a12'
' matricea asociat lui n
a22

r r
r
r
raport cu baza T i i ', T j j ' .

Avem:
pA

a11
a12
i
a12
a22

a11'
a12'
pA'
.
'
a12'
a22

Alegem = 0, deci = '.


Din pA() = 0 2 I + = 0 ecuaie invariant
I = I',
= '.
Cum pA = pA (polinomul caracteristic este invariant la schimbarea bazei) rezult c:
'
a11 a22 a11' a22
i

a11
a12

a12
a'
' 11'
a22
a12

a12'
' .
a22

Definiia 2. Punctul M0(x0, y0) se numete centru de simetrie al unei conice dac orice
dreapt care trece prin M0 intersecteaz conica n 2 puncte simetrice (fa de M0).
y
M1 M(x0,y0)
x

M2
x

x
Dac un punct este pe conic i simetricul lui fa de centru este tot pe conic.
Propoziia 1. Fie f(x, y) = 0 conica dat de relaia (1). Originea O(0, 0) este centru de
simetrie a13 = a23 = 0.

Demonstraie:
y
M(x,y)
O(0,0)

M'(x,y)
2
2
M conicei f x, y a11 x 2a12 xy a22 y 2a13 x 2a23 y a33 0 , x, y .
2
2
M' conicei f x, y a11 x 2a12 xy a22 y 2a13 x 2a23 y a33 0 , x, y .

Atunci f(x, y) f(x, y) = 4a13x + 4a23y = 0,

x, y a13 = 0, a23 = 0.

Propoziia 2. Fie conica f(x, y) = 0, dat de relaia (1). Atunci C(x0, y0) centru de

simetrie 0, deci

a11
a12

y'

y0x

M(x,y)
x

C(x0,y0)

x0

O(0,0)

a12
0, adic a11a22 a122 0 .
a22

x'

Facem translaia:
x x0 x '
,

y y0 y '
x ' x x0
.
y ' y y0

adic

Dac f(x, y) = 0, s calculm f(x', y').

Scriem formula Taylor pentru f(x, y) n C(x0, y0) (f este polnomial, deci indefinit
derivabil):
f x, y f x0 , y0

2
x x0 f
y y0 f
1
2 f


0

1! x C
1! y C 2!
x 2

2 f
2 2 f
y y0
y y0
2
xy C
y

2 x x0

.
C

Dar f(x, y) = a11x2 + 2a12xy + a22y2 + 2a13x + 2a33y + a33


f
2a11 x 2a12 y 2a13 ,
x
f
2a12 x 2a22 y 2a32 ,
y
2 f
2a11 ,
x 2
2 f
2a12 ,
xy
2 f
2a22 .
y 2
Atunci:
'

6 4 44 7a13 4 4 48
f x ', y ' a11 x '2 2a12 x ' y ' 2a22 y '2 2 a11 x0 a12 y0 a13 x '
2 a12 x0 a22 y0 a23 y ' f x0 , y0 .
1 4 44 2 4 4 43
'
a23

'
'
Conform propoziiei 1, ntruct x' = 0, y' = 0 este centru de simetrie a13 a23 0 ,

a11 x0 a12 y0 a13 0


a11 x0 a12 y0 a13

.
a12 x0 a22 y0 a23 0
a12 x0 a22 y0 a23

Sunt dou cazuri:


1.

a11
a21

a12
0 sistemul (*) are soluie unic.
a22

2. = 0, atunci avem fie:

(*)

a11
a21

rang

a12

a22

a11
a12

a12
a22

= rang

a13
, deci atunci avem un sistem compatibil
a23

nedeterminat (o infinitate de centre), fie:


a11
a21

rang

a12
a11
rang a
a22
12

a12
a22

a13
i atunci avem un sistem incompatibil (nu are
a23

centru de simetrie).

11.3. Reducerea la forma canonic a conicelor cu


centru ( 0)
Definiia 1. Fie conica f(x, y) = 0, dat de relaia (1), cu centrul 0. Conica este redus
la forma sa canonic dac exist un reper cartezian n care conica are forma:
1X2 + 2Y2 + 3 = 0,

(2)

cu I , i 1,3 .

Teorema 1 (Reducerea la forma canonic a conicelor cu centru). Fie conica f(x, y) = 0,


dat de relaia (1), cu centrul n punctul C. Atunci dac a12 0, exist o schimbare
ortogonal de coordonate n plan, n care conica are forma canonic:
1 X 2 2Y 2

0,

unde 1 i 2 sunt rdinile ecuaiei:


2 I + = 0

(3)

iar I, , sunt invarianii conicei. Cnd rdcinile sunt distincte, ele se aleg astfel nct:
(1 2)a12 > 0.
Demonstraie: n centrul C(x0, y0) al conicei efectum o translaie a axelor de coordonate:
x x ' x0
(vezi fig. 12.1)

y y ' y0

2
2
iar f x ', y ' a11 x ' 2a12 x ' y ' a 22 y '

f
f
x0 , y0 x ' x0 , y0 y ' f x0 , y0 0 .
x
y

y'

x'

x
Fig. 12.1
ntruct C(x0, y0) este centrul conicei, conform Propoziiei 1, Cap. 11.2. obinem:
a11 x '2 2a12 x ' y ' a22 y '2 f x0 , y0 0 .
Pe de alt parte,
f x0 , y0 x0 a11 x0 a12 y0 a13 y0 a12 x0 a22 y0 a23 a13 x0 a23 y0 a33
a13 x0 a23 y0 a13 .
Rezult:
a13 x0 a23 y0 a33 f x0 , y0 0 .
Deci (x0, y0) verific sistemul:
a11 x0 a12 y0 a13 0

.
a12 x0 a22 y0 a23 0
a x a y f x ,y 0
0 0
13 0 23 0
Conform teoremei lui Rouch, ntruct acest sistem este compatibil rezult c
determinantul su caracteristic este nul:
a11
a12
a13

a12
a22
a23

a13
a23
0
a33 f x0 , y0

a11
a12
a13

a12
a22
a23

0
0
a33 f x0 , y0

f x0 , y0

Acum scopul nostru este de a anula coeficientul lui x'y'. Fie aplicaia liniar T : V2 V2 a
r r
crei matrice asociat n baza i , j este:
a11

a12

a12
;
a22

matricea fiind simetric, rezult c T este autoadjunct i deci exist o baz ortonormat n
r r
spaiul euclidian V2, u , v format din vectorii proprii ai lui T, i deci
r
r
r
r
T u 1u i T v 2v ,
unde 1 i 2 sunt valorile proprii reale ai lui T, rdcinile ecuaiei caracteristice:
a11
a12
0.
a12
a22
2
Fie forma ptratic f1 : definit prin :

f1 x ', y ' a11 x '2 2a12 x ' y ' a22 y '2 .


S gsim acum un sistem de coordonate Cx'y' n care s eliminm termenul x'y' n forma
canonic f1(X, Y) = 1X2 + 2Y2,
r
r
r r
unde x ' i y ' j Xu Yv , iar 1, 2 sunt rdcinile ecuaiei caracteristice.
r r
r r
Baza ortonormat u , v este obinut din baza canonic i , j printr-o rotaie de unghi

0, n jurul lui C astfel:
2
r
r
r
u cos i sin j
r
r,
r
v sin i cos j
adic:
r
r
r
r
r
r
cos a11i a12 j sin a12 i a22 j 1 cos i sin j
r
r
r
r
r
r ,

sin a11i a12 j cos a12 i a22 j 2 sin i cos j


sau

1 cos a11 cos a12 sin | sin


.

2 sin a11 sin a12 cos | cos


Adunnd ecuatiile de mai sus obinem: (1 2)sin cos = a12 (1 2)a12 > 0 pentru

1 2, ntruct 0, .
2

XII

CONICE II
12.1. Clasificarea conicelor cu centru
12.2. Exemple
12.3. Reducerea la forma canonic a conicelor fr centru ( = 0)
12.4. Exemple

12.1. Clasificarea conicelor cu centru


Fie ecuaia canonic a conicei:
1 X 2 2Y 2

0.

(1)

Avem urmtoarele cazuri:


1) Dac > 0, conica este o elips. Mai mult, dac:
(1)

i) 0, numerele 1 i 2 au acelai semn ntruct = 1 2 > 0 conica este fie o


elips (real), fie o elips imaginar.
(1)

ii) = 0 conica este o elips degenerat ntr-un punct (numai punctul X = 0, Y = 0


verific (1)).
2) Dac > 0, conica este o hiperbol. Mai mult:
(1)

iii) 0, numerele 1 i 2 au semne diferite ntruct = 1 2 < 0 conica este o


hiperbol.
iv) = 0. Din (1)
2X2 2Y2 = 0, ,

deci conica este o hiperbol degenerat n dou drepte ce trec prin originea axelor de
coordonate, asimptotele hiperbolei.

12.2. Exemple
1) S se reduc la forma canonic i s se reprezinte grafic conica:
2x2 6xy + 10y2 8x + 12y + 2 = 0.
I. Invarianii
I = 12,

2 3
11 > 0 (conica este elips)
3 10

2 3 4
3 10 6 66
4 6 2

II. Centrul conicei C(x0, y0). Coordonatele acestuia se afl din:


a11 x0 a12 y0 a13 0

a12 x0 a22 y0 a23 0


sau
1 f
2 x 0
1 f

0
2 y

2 x0 3 y0 4 0
.
3 x0 10 y0 6 0

Avem = 11
4 3
,
6 10
22
x0
x0
2
11
11
2 4
3 6
y0
0
11

y0 = 0,

deci C(2, 0).


Avem

f x0 , y0 f 2, 0 6 .

(f(x0, y0) se obine din linia a 3-a a lui )

= f(x0, y0) = 11 6 = 66 0 elipsa este nedegenerat.


ntruct I < 0, elipsa este real.
III. Translaia:
x x ' 2

y y ' 0
f x ', y ' 2 x '2 6 x ' y ' 10 y '2 6 f x0 , y0 0 .
IV. Rotaia
Ecuaia caracteristic:
2 I + = 0, adic:
2 12 + 11 = 0
1 = 11, 2 = 1 sau 1 = 1, 2 = 11.
Dar

a1,2 0

1 2 < 0 1 = 1 i 2 = 11.

1 2 a1,2 0

Avem tg

1 a11
1 2 1
tg

a12
3 3

1
arctg .
3
n formulele de rotaie:
x ' X cos Y sin

y ' X sin Y cos


avem de calculat sin i cos.
2
Calculul se face fie cu formulele: sin

sin , cos 0 ,
fie din triunghiul dreptunghic:

1
tg 2
cos 2
,considerd
2 i
1+tg 2
1+tg

10

n care cunoatem catetele (din tg


sin

1
10

cos

Formulele de rotaie devin:

3
x
'

10

y' 1 x

10

1
y
10
3
y
10

V. Forma canonic este:


1x2 + 2y2 +

= 0,

deci 1 x2 + 11y2 6 = 0 | : 6
x2 y2

1 0
.
6
6
11
Avem semiaxele:
a2 = 6
b2

11

a 6
b

6
11

Rototranslaia este dat de:

3
.
10

1
) i aflm:
3

3
x 10 X

y 1 X

10

1
Y 2
10
3
Y 0
10

VI. Axele conicei (CX, CY) au respectiv ecuaiile:


(CX): y y0 = tg(x x0)
(CY): y y0 =

1
x x0
tg

1
x 2
3

y 3 x 2

VII. Intersecia cu axele Ox, Oy


I Ox : y = 0 i obinem:
2x2 8x + 2 = 0 x2 4x + 1 = 0 x1,2
x1 2 3
x2 2 3
Obinem deci punctele de intersecie:

A 2 3, 0

B 2 3, 0 .

I Oy : x = 0 i obinem:
10y2 + 12y + 2 = 0
y1,2

5y2 + 6y + 1 = 0

6 4
10

y1 = 1
y2

1
5

i obinem punctele de intersecie:

4 12
2

M 0, .
5

D(0, 1),
Y

(0,5)

y'

x
C(2,0)

M(0,1/5)
D(0,1)

B(2+,0)

(0,3/2)

2) S se reduc la forma canonic i s se reprezinte grafic conica.


6xy + 8y2 12x 26y + 11 = 0
I. Invarianii
I = 8,

0 3
9 < 0 (conica este o hiperbol)
3 8

0
3
6
3
8 13
6 13 11

II. Centrul conicei C(x0, y0)

1 f
2 x 0
1 f

0
2 y

0 x0 3 y0 6 0
13 0
3 x0 8 y0

y0 2
x0 1

C(1, 2)

f 1, 2 6 1 13 2
11 9

f(x', y') = 6x'y' + 8y'2 9 = 0 (hiperbola este nedegenerat)


III. Rotaia
Ecuaia caracteristic:
2 I + = 0, adic:
2 8 9 = 0, deci
1,2 = 9, 1
(1 2 ) a1,2 0

1 2 > 0 1 = 9 i 2 = 1.

1 2 0
Avem tg

1 a11
90

3
a12
3

arctg3

10

1
3

Calculm cos

1
3
, sin
.
10
10

IV. Rototranslaia:

1
x 10 X

y 3 X

10

3
Y 1
10
1
Y 2
10

VI. Axele conicei (CX, CY)


(X): y 2 = tg(x + 1)
y 2 = 3(x + 1)
(Y): y 2 =

1
x 1
3

V. Forma canonic
9x2 1y2 9 = 0 | : 9

x2 y2
1 0
1 9

Semiaxele sunt:
a2 = 1 a = 1,
b2 = 9 b = 3.
I Ox : y = 0
12x2 + 11 = 0 x

11
12

i obinem punctul de intersecie:

11
, 0 .
12

I Oy : x = 0
8y2 26y + 11 = 0 = 262 4 8 11 = 4(132 88) = 4 81
y1,2

26 18
16

y1 =

11
4

y2

1
2

i obinem punctele de intersecie:


1

D 0, ,
2

11

B 0,
4

X
y
y'

E'(0,5)

B(0,11/4)

C(1,2)

x'

F'(0,5/3)

D(0,1/2)
2
1
E(5/3,0)

A(11/12,0)

F(5,0)

12.3. Reducerea la forma canonic a conicelor fr centru


Definiia 1. Fie conica f(x) = 0, fr centru, ( = 0) dat de relaia (1) Cap. 11.1. Conica
este redus la forma canonic dac exist un reper cartezian n care conica are forma:
1Y2 + 2X = 0 cu 1, 2 .
Teorema 1. (reducerea la forma canonic a conicelor fr centru).
Exist o schimbare de coordonate ortogonale n plan n care conica are forma canonic:
Y2 2

X 0.
I3

Aceast ecuaie definete fie o parabol, fie o pereche de drepte (parabol degenerat).
Demonstraie: Fie forma ptratic f : 2 , definit prin:

f(x, y) = a11x2 + 2a12xy + a22y2.


Fie rotaia de unghi n jurul originii, n urma creia forma ptratic ia forma:
f x ', y ' 1 x '2 2 y '2 ,
unde 1 i 2 sunt rdcinile ecuaiei caracteristice:
2 I + = 0
i avem formulele schimbrii de coordonate:
x x 'cos y 'sin ,

y x 'sin y 'cos .
ntruct = 12 = 0 1 = 0 sau 2 = 0.
Fie de exemplu, 1 = 0 i 2 = I (vezi relaia (3)).
Introducnd formulele schimbrii de coordonate n ecuaia conicei, obinem:
'
Iy '2 2a13' x ' 2a23
y ' a33 0

(4)

unde:
'
a13 a13 cos a23 sin
'
a23 a13 sin a23 cos

(5)

ntruct
1 = 0 tg =

a11
a12

(6)

'
'
i rang A = 2 a13 0 (dac a13 0 a11a23 = a12a13 rang A = 1).

n aceste condiii (4) se rescrie:


2

'

a23
k
I y ' 2a13' x ' ' 0
I
2a13

' 2
a23
cu k a33
.
I

Considerm translaia:

k
X x ' 2a '

13

'
23

Y y ' a

(7)

iar ecuaia conicei devine:


IY 2 2a13' X 0

(8)

Din relaia (6) obinem:


sin
5

a11
a112 a122

cos

a13 a12 a11a23

a13'

a12
a112 a122

a112 a122

Avem, de asemenea:
a13 a12 a23 a22 a13 a23 a11a23 a12 a13 a33
a12 a13
1
2
a11a23 a12 a13 a23 a11a23 a12 a13 a11a23 a12 a13
a11
a11

2
ntruct = 0 a11a22 = a12 , avem:

a11 = (a11a23 a12a13)2


'
a13

a11
a a
2
11

2
12

.
I

n aceste condiii (8) devine:


Y2 2

X 0,
I3

ceea ce reprezint forma canonic a conicei fr centru.


'
Dac a13 0 , ecuaia (4) devine:

a23 0
a'
I y ' 23 a33
I
I

'

care reprezint fie dou drepte paralele, fie dou drepte confundate sau nu definesc nici o
figur geometric n plan.
'
Deci dac a13 0 , (adic = 0), ecuaia (4) definete o parabol degenerat.

12.4. Exemple
3) S se reduc la forma canonic i s se reprezinte grafic conica:
4x2 4xy + y2 2x 14y + 7 = 0.
I. Invarianii
I = 5,

4 2
0 (conica este o parabol)
2 1

4 2 1
2 1 7 225 0
1 7 7
2 2 1
2 1 7
II. Rotaia
Ecuaiile caracteristice:
tg

a11
4

2
a12 2

arctg2

1
x 5 x '

y 2 x '

2
y'
5
1
y'
5

'
f x ', y ' 5 y '2 2a13' x ' 2a23
y ' 7 0

III. Translaia
Avem vrful: V(x0, y0),
axa: a11

f
f
a12
0,
x
y

adic 4(8x 4y 2) 2(4x + 2y 14) = 0


40x 20y 20 = 0
2x y 1 = 0.
IV. Intersecia axei cu parabola vrful parabolei V(x0, y0)
Introducem ecuaia axei: y = 2x + 1 n ecuaia parabolei i obinem:

4x2 4x(2x + 1) + (2x + 1)2 2x 14(2x + 1) + 7 = 0


30x 6 = 0.
Obinem deci coordonatele vrfului:
x0

1
5
3
y0 ,
5

y0 = 2 x0 + 1
1 3
deci V , .
5 5
V. Rototranslaia:

1
2
1
x 5 X 5 Y 5

y 2 X 1Y 3

5
5
5
VI. Forma canonic:
y2 = 2px
cu p

I3

225
225
52 32
3

3
3
5
5
5 5
5

VII. Intersecia cu axele:


I Ox : y = 0
4x2 2x + 7 = 0 nu intersecteaz axa Ox.
I Oy : x = 0
y2 14y + 7 = 0 = 142 4 7 = 4(49 7) = 42
y1,2

4 2 42
2

y1 = 7 42
y2 7 42

A 0, 7 42

Axa (Y) are ecuaia: y

3
1
1
x ,
5
2
5

iar ecuaia canonica a parabolei devine pentru p > 0


y2 2

3
x.
5

y
Y
V

3/5

-1/5

4) S se reduc la forma canonic i s se reprezinte grafic conica:


(x 3y)2 + 2x + 6y 3 = 0

I = 10,

1 3
0 (conica este o parabol)
3 9

Ecuaia se mai scrie : (x + 3y) + 2(x + 3y) 3 = 0.


Notm t = x + 3y i obinem:
t2 + 2t 3 = 0
t1,2

2 4
2

t1 = 3, t2 = 1.
Deci (t 1)(t + 3) = 0, adic
(x + 3y 1)(x + 3y + 3) = 0
x 3y 1 0

x 3y 3 0
ceea ce reprezint o parabol degenerat n dou drepte confundate.

XIII

CUADRICE
13.1. Definiie
13.2. Cuadrice pe ecuaii reduse
i. Sfera
ii. Elipsoidul
iii. Hiperboloidul cu o pnz
iv. Hiperboloidul cu dou pnze
v. Paraboloidul eliptic
vi. Paraboloidul hiperbolic
vii. Cilindrul

13.1. Definiie
r r r
Fie spaiul punctelor E3 i fie 0, i , j , k un reper cartezian.

Definiie. Se numete cuadric mulimea punctelor M(x, y. z) din spaiu cu proprietatea:


a11x2 + a22y2 + a33z2 + 2a12xy + 2a13xz + 2a23yz + 2a14x + 2a24y + 2a34z + a44 = 0,

(1)

unde aij , i 1, 4 , j 1, 4 , iar a11, a22, a23, a12, a13, a23 nu sunt toi nuli.
Deoarece cuadricele sunt definite de ecuaii polinomiale de gradul al doilea n variabilele
x, y, z, cuadricele se numesc suprafee algebrice de ordinul al doilea.

i. Sfera
Sfera este locul geometric al punctelor din E3 egal departate de un punct fix, numit
centrul sferei C(a, b, c).
Sfera este cuadrica de ecuaie redus:
(x a)2 + (y b)2 + (z c)2 = R2
cu centrul n punctul C(a, b, c) i raz R.

Dac centrul este n originea 0(0, 0, 0), ecuaia se scrie:


x2 + y2 + z2 R2 = 0.
Orice ecuaie de forma:
x2 + y2 + z2 + mx + ny + pz + q = 0
reprezint o sfer de centru C(m/2, n/2, p/2) i raz r

ii. Elipsoidul
Elipsoidul este cuadrica de ecuaie redus:
x2 y 2 z 2

1 0 ,
a 2 b2 c 2
a, b, c > 0. Intersecia cu planele de coordonate:
I xOy :

I xOz :

I yOz :

z0

z 0 x2 y2
2 2 1 0
b
a

elips

y0

y 0 x2 z 2
2 2 1 0
a c

elips

y2 z2
1 0

x 0 b2 c 2
x0

elips

Intersecia cu planele paralele cu planele de coordonate:

m2 n2 p 2
q .
4

z z0

plan ||xOy:

z = z0 x 2 y 2
z02
2 2 1 2 0
b
c
a

2
2
c z0 0 , z0 [c, c]

pentru z0 c nu intersecteaz suprafaa.


n mod similar se studiaz intersecia cu celelalte plane.
Intersecia cu axele de coordonate:
I (Ox):

y0
x2
2 1 0 x = a

a
z0

punctele de intersecie A(a, 0, 0) i A'(a, 0, 0)


I (Oy):

x0

y0

punctele de intersecie B(0, b, 0) i B'(0, b, 0)


I (Oz):

x0

y0

punctele de intersecie C(0, 0, c) i C'(0, 0, c)

Punctele (a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c) se numesc vrfurile elipsoidului.


Elipsoidul este o mulime mrginit de paralelipipede [a, a] [b, b] [c, c], deci este
o mulime nchis.
Dac a = b, atunci intersecia elipsoidului cu planele z = z0 reprezint cercuri i n acest
caz elipsoidul se numete de revoluie.

iii. Hiperboloidul cu o pnz


Hiperboloidul cu o pnz este cuadrica de ecuaie redus:
x2 y 2 z 2

1 0 , a, b, c > 0
a 2 b2 c 2
Intersecia cu planele de coordonate:
I xOy : z 0

x2 y2

1 0
a 2 b2

elips

I xOz : y 0

x2 z 2
1 0
a2 c2

hiperbol

y2 z2
x 0 2 2 1 0
b
c

hiperbol

I yOz :

Intersecia cu planele paralele cu planele de coordonate:


plan ||xOy: z = z0

x 2 y 2 z02

1
a 2 b2 c2

elips

x2
y2

1 0
a 2c 2
b 2 c 2
2 2 2
2
z 0 c z0 c
z c
z c
x
y
2
:
2
2
a
b
c
c2
2

2
0

2
0

plan ||Oz: y = y0
plan ||yOz: x = x0

x2
y2

1 0
b 2 c 2
a 2c 2
2 2 2
2
z0 c z0 c

y02
x2 z 2

a2 c2
b2

x02
y2 z2

1 2
b2 c2
a

hiperbol
hiperbol

Intersecia cu axele de coordonate:


I (Ox):

y0
x = a punctele A(a, 0, 0) i A'(a, 0, 0)

z0

I (Oy)

x0
y = b punctele B(0, b, 0) i B'(0, b, 0)

z0

I (Oz)

x0
z2

1 z2 = c

0
c

I Oz (nu intersecteaz axa Oz).

Hiperboloidul cu o pnz admite 3 axe de simetrie i 3 plane de simetrie.

iv. Hiperboloidul cu dou pnze


Hiperboloidul cu dou pnze este cuadrica de ecuaie redus:
x2 y 2 z 2

1 0 , a, b, c > 0.
a 2 b2 c 2
Intersecia cu axele de coordonate:
y0
x2
2 1 0 I Ox (nu intersecteaz axa Ox)
a
z0

(Ox):
(Oy)

x0
y2
2 1 0

b
z0

(Oz)

x0
z = c

y0

I Oy (nu intersecteaz axa Oy)

punctele A(0, 0, c) i A'(0, 0, c)

Intersecia cu planele de coordonate:


I xOy : z 0

x2 y 2

1 0
a 2 b2

I xOy (nu intersecteaz planul xOy)

I xOz : y 0

x2 z 2
1 0
a2 c2

hiperbol

I yOz; x 0

y2 z2
1 0
b2 c2

hiperbol

Intersecia cu plane paralele cu planele de coordonate:


plan ||xOy; z = z0

x 2 y 2 z02

1 0 z0 (, c] U [c, +)
a 2 b2 c 2

z0 c
pentru z0 c nu intersecteaz.
Deci dac:
z0 c intersecia este o elips imaginar, deci nu intersecteaz,
z0 c intersecia este o elips real
z0 c punctele de intersecie (0, 0, c) i (0, 0, c).
Deci semiaxele cresc cnd z0 crete.
plan ||Oz; y = y0

y02
x2 z 2
hiperbol

a 2 c2
b2

plan ||yOz x = x0

x02
y2 z2

b2 c2
a2

hiperbol

v. Paraboloidul eliptic
Paraboloidul eliptic este cuadrica de ecuaie redus:
x2 y 2

2 pz , a, b > 0
a 2 b2
Dup cum p > 0 sau p < 0, paraboloidul eliptic este orientat n partea pozitiv, respectiv
negativ a axei Oz.
Considerm p > 0.
Intersecia cu planele de coordonate:
I xOy : z = 0 x = 0 y = 0 0(0, 0, 0)
I xOz : y = 0

x2
2 pz parabol
a2

I yOz : x = 0

y2
2 pz
b2

parabol

Intersecia cu plane paralele cu planul de coordonate:


plan ||xOy; z = z0

x2 y 2

2 pz0 0 .
a 2 b2

(1)

Dac :
z0 > 0, intersecia este o elips real;
z0 < 0 intersecia este o elips imaginar, deci planul nu intersecteaz paraboloidul;
z0 = 0 atunci i x = 0, y = 0, deci punctul de intersecie este originea O(0, 0, 0).
plan ||xOz; y = y0

y02
x2

2
pz

a2
b2

parabol

plan ||yOz x = x0

x02
y2

2
pz

b2
a2

parabol

Deci paraboloidul eliptic admite:


o ax de simetrie paralel cu Oz
dou plane de simetrie xOz i yOz.
Observaie: Dac a = b, relaia (1) reprezint un cerc i n acest caz paraboloidul se
numete de revoluie.

vi. Paraboloidul hiperbolic


Paraboloidul hiperbolic este cuadrica de ecuaie:
x2 y 2

2 pz , p > 0
a 2 b2

Intersecia cu planele de coordonate:


I xOy : z = 0

x y x y
x2 y2
0
2 0
2
a b a b
a
b

z0
z0

x
y

0 sau x y 0
1a4 2b43
1a4 2b43
dreapta

I xOz : y = 0

dreapta

x2
2 pz parabol
a2

I yOz : x = 0

y2
2 pz parabol
b2

Intersecia cu plane paralele cu planele de coordonate:


plan ||xOy: z = z0

x2 y 2

2 pz0 ,z0 > 0 hiperbol


a 2 b2

plan ||xOz: y = y0

x 2 y02

2 pz
a 2 b2

parabol cu axa de simetrie paralel cu Oz

y 2 x02
plan ||yOz: x = x0 2 2 2 pz parabol cu axa de simetrie paralel Oz i
b
a
deschiderea orientat ctre z negativ
Intersecia cu axele de coordonate:
y0
x=0
z0

I Ox:

x0
y=0
z0

I Oy:

x0
z=0
y0

I Oz:

Observaii
1. Cuadrica este nemrginit.
2. dou drepte n planul xOy situate pe suprafa.

vi. Cilindrul
Cilindrul este cuadrica de ecuaii:
a. Cilindrul eliptic generat de o dreapt variabil numit generatoare paralel cu Oz care
se sprijin pe curba elips (numit curb directoare).
x2 y2
2 2 1
b
a
z0

b. Cilindrul hiperbolic
x2 y2
2 2 1 0
a b
z0

c. Cilindrul parabolic
y 2 2 px

z0
Cilindrul este reprezentat de o ecuaie de gradul al doilea n care lipsete variabila z i are
proprietatea c dac un punct M aparine cilindrului, atunci orice dreapt care-l conine pe
M i este paralel cu Oz este la rndul ei nchis n cilindru.

XIV

GENERRI DE SUPRAFEE
SUPRAFEE RIGLATE I DE ROTAIE
14.1. Suprafee riglate
i. Suprafee cilindrice
ii. Suprafee conice
iii. Hiperboloidul cu o pnz
iv. Paraboloidul hiperbolic
v. Suprafaa conoidal
14.2. Suprafee de rotaie

14.1. Suprafee riglate


Definitie Se numete suprafa riglat o suprafe generat prin deplasarea unei drepte
care se sprijin pe o curb dat.
Exemple
Suprafaa cilindric
Suprafaa conic
Hiperboloidul cu o pnz
Paraboloidul hiperbolic
Suprafeele conoidale

i. Suprafee cilindrice

Suprafaa cilindric este suprafaa riglat generat de o dreapt variabil (g), numit
r
generatoare, ce se deplaseaz rmnnd paralel cu o direcie fix d l , m, n i se
sprijin pe o curb fix (), numit curba directoare.
F x, y, z 0

Fie :

G x, y, z 0

curba directoare. O dreapt care trece prin O(0, 0, 0) i este

r
paralel cu d l , m, n are ecuaiile:
(d)

x y z
, sau
l m n

nx lz 0
.

ny mz 0

Generatoarea va fi o dreapt paralel cu (d) ale crei ecuaii sunt:


(g)

nx lz
.

ny mz

Condiia ca generatoarea s se sprijine pe curba directoare revine la asigurarea


compatibilitii sistemului:
nx lz
ny mz

F x, y , z 0


G x, y , z 0

Se elimin x, y, z din 3 dintre ecuaiile sistemului, n funcie de i i se nlocuiesc n


cea de-a patra ecuaie obinndu-se condiie de compatibilitate:
(, ) = 0.
nlocuind n condiia de compatibilitate i cu valorile date de ecuaiile lui (g) se
obine ecuaia:
(nx lz, ny mz) = 0, care reprezint ecuaia cilindrului generat.
Caz particular
(C) Se afl ntr-un plan de coordonate, iar generatoarele sunt perpendiculare pe plan.
Fie planul xOy, deci:

z 0

f x, y 0

r
Generatoarea xOy este deci paralel cu k (versorul axei Oz), deci generatoarele
paralele cu axa Oz.
Avem:
x y z

,
0
0
1
x
y

deci generatoarea:

(planul || yOz )
(planul || xOz )

Avem ecuaia de compatibilitate:


f(, ) = 0.
Deci ecuaia suprafeei este:
f(x, y) = 0,
deci un cilindru paralel cu Oz.
Exemplu
x2 + y2 = R2

cilindru cu generatoarea paralel cu Oz.

g(x, z) = 0

cilindru cu generatoarea paralel cu Oy.

h(y, z) = 0

cilindru cu generatoarea paralel cu Ox.

ii. Suprafee conice


Suprafaa conic este suprafaa riglat generat de o dreapt variabil (g) numit
generatoare, ce trece printr-un puncy fix V(a, b, c), numit vrful conului i se
deplaseaz sprijinindu-se pe o curb fix (), numit curb directoare.
F x, y, z 0

Fie :

G x, y, z 0

curba directoare. O dreapt oarecare care trece prin V(a, b, c) are ecuaiile:
xa y b z c

, cu l2 + m2 + n2 0.
l
m
n
Dac presupunem c n 0, mprim numitorii lui (g) la n i notm:
ecuaiile genetratoarei devin:

l
m
, , iar
n
n

xa y b z c

1
Condiia ca generatoarea s se sprijine pe curba directoare revine la asigurarea
compatibilitii sistemului:
x a y b
zc

F x, y , z 0

G x, y , z 0

Se elimin x, y, z din 3 dintre ecuaiile sistemului, n funcie de i , i se nlocuiesc n


cea de a patra ecuaie obinndu-se condiia de compatibilitate: (, ) = 0. nlocuind
n condiia de compatibilitate i cu valorile date de ecuaiile lui (g) se obine ecuaia
x a y b
,
0 , care reprezint ecuaia conului generat.
z c z c

Observaie. Ecuaia omogen de grad II n x, y, z, reprezint ecuaia unei suprafee


conice.
Exemplu:
x2 y 2 z 2

0 reprezint un con cu vrful n origine.


a 2 b2 c 2

iii. Hiperboloidul cu o pnz


Suprafaa:
x2 y 2 z 2

1 0
a 2 b2 c 2
reprezint o suprafa riglat.
Generatoare rectilinii pentru hipperboloidul cu o pnz
Propoziie: Hiperboloidul cu o pnz este o suprafa riglat.
Demonstraie:
Avem

x2 y2 z 2

1 0 ,
a 2 b2 c 2

adic

x2 z 2
y2
,

a2 c2
b2
y
x z x z
y

1 1 .
b
a c a c
b

adic

Relaia (1) se mai poate scrie:


x z
y

1
a c
b ,
y
x z
1

b
a c
cu

(1)

y
1 0
b

i
x z
0.
a c
Avem deci familia de generatoare G:

G:

x z
y

a c 1 b

x z 1 1 y

a c
b

ceea ce reprezint nite drepte.


Dac y = b, avem:

y
1 b 0

x z 0
a c
c

deci dreapta trece prin punctul B x, b, x .


a

Relaia (1) se mai poate scrie i:


x z
y

1
a c
b ,
y
x z
1

b
a c
cu

y
1 0
b

i
x z
0.
a c
Avem familia generatoarei :

x z
y

a c 1 b

x z 1 1 y

a c
b

G:

y
Dac 1 0
b

y b

x z
a c 0

ceea ce reprezint o dreapt.


Proprieti
1) Dou generatoare din aceeai familie nu se intersecteaz;
2) Dou generatoare din familii diferite se intersecteaz;
3) Prin oricare punct al suprafeei trec dou generatoare (una din G i una din G).

iv. Paraboloidul hiperbolic


Suprafaa:
x2 y 2

2p z
a 2 b2
este riglat.
Generatoare rectilinii pentru paraboloidul hiperbolic
n planul xOy exist dou generatoare:
x y
0
g1 a b
z 0
Deci:
x y x y
2 pz

a b a b
Cu z 0.
Avem fie:

g2

x y
0
a b
z 0

x y

a
b 1

x y
2 pz

a b
x y
a b 2 pz
G


x y1
a b
fie:
x y

a
b 2 pz

x y
1

a b
x y
a b
G
x y 1 2 pz
a b
Generatoarele rectilinii ale paraboloidului hiperbolic au aceleai proprieti ca cele ale
hiperboloidului cu o pnz.

v. Suprafaa conoidal
Suprafaa conoidal sau conoidul este suprafaa riglat generat de o dreapt variabil
(g) numit generatoare, ce se deplaseaz rmnnd paralel cu un plan fix (), munit
plan director, se sprijin pe o curb fix (), numit curba directoare i pe o dreapt
fix (d).
1 0
. Generatoarea (g) fiind paralel cu planul
2 0

Fie () Ax + By + Cz + D = 0 i d

(), se gsete ntr-un plan (3) Ax + By + Cz + D = i pentru c se sprijin pe dreapta


(d), se gsete i ntr-un plan din fascicolul generat de (d), () 1 = 2.
3
.
1 2

Deci, curba generatoare are ecuaiile: g

F x, y, z 0

Fie

G x, y, z 0

curba directoare. Condiia ca generatoarea s se sprijine pe curba

directoare revine la asigurarea compatibilitii sistemului:


3

2
1

F x, y , z 0
G x, y , z 0

Se elimin x, y, z din 3 dintre ecuaiile sistemului, n funcie de i i se nlocuiesc n


cea de-a patra ecuaie obinndu-se condiia de compatibilitate: (, ) = 0.
nlocuind n condiia de compatibilitate i i 3, respectiv cu

1
, se obine ecuaia
2

3 , 1 0 , care reprezint ecuaia conoidului generat.


2

14.2. Suprafee de rotaie


Definiie. Suprafaa de rotaie este suprafaa obinut prin rotirea unei curbe n jurul unei
drepte fixe numit ax de rotaie.

Fie dreapta fix:

x x0 y y0 z z0

,
e
m
n

D :

iar curba:

C :

f x, y, z 0

g x, y, z 0

Cercul generator: Cerc de raz variabil cu centrul pe (D) i situat n plan perpendicular
pe (D).
2
x x0 y y0 z z0
2

Cerc generator:

lx my nz

f x, y, z 0

(C ) :

g x, y , z 0

Obinem condiia de compatibilitate:

F(, ) = 0 F

x x0

y y0 z z0 , lx my nz 0
2

Exemplu:
Curba (C) aparine unui plan de coordonate, iar axa de rotaie este o ax din acest plan.
Avem:

C :

x 0

f y, z 0

Cerc generator:
x2 y2 z 2 2

x 0

C :
f y, z 0

f 2 2 , 0

y2 2 2 y 2 2

Obinem deci acuaia de compabilitate:


Ecuaia suprafeei este deci:

f x2 y 2 , z 0

Exerciii
1) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta (d) x + y = 0, z = 0
i curba directoare (C) x2 2y2 z = 0, x 1 = 0.
Soluie: Generatoarea cilindrului este o dreapt paralel cu dreapta (d) i se sprijin pe
curba (C). Orice dreapt paralel cu (d) este dat prin ecuaii de forma x + y = i z = .
Condiia ca o astfel de dreapt s se sprijine pe curba (C) (adic dreapta i curba s aib
un punct comun) este ca sistemul:
x y
z

2
2
x 2y z 0
x 1 0

s fie compatibil. Condiia de compatibilitate se obine eliminnd pe x, y, z din acest


sistem. Deoarece x = 1, y = 1, z = , din a treia ecuaie a sistemului se obine:
1 2( 1)2 = 0 sau 22 4 + + 1 = 0 (condiia de compatibilitate).
Deci, dac i verific aceast relaie, atunci dreapta x + y = , z = genereaz, cnd
se deplaseaz

paralel cu ea isi i se sprijin pe curba (C), un cilindru. Ecuaia

cilindrului se obine eliminnd pe i ntre ecuaiile:


x y

2 2 4 1 0

deci este: 2(x + y)2 4(x + y) + z + 1 = 0, sau 2x2 + 2y2 + 4xy 4x 4y + z +1 = 0.


2. S se scrie ecuaia suprafeei conice cu vrful n V(0, a, 0) i curba directoare
x2 + y2 + z2 = a2, y + z = a, a > 0.
Soluie: Generatoarea conului este o dreapt ce trece prin punctul V i se sprijin pe curba
directoare dat. O dreapt de direcie arbitrar ce trece prin V este dat de ecuaiile:
x = z, y + a = z. Condiia ca aceast dreapt s se sprijine pe curba directoare (adic
dreapta i curba directoare s aib un punct comun), este ca sistemul:

x z
y a z

2
2
2
2
x y z a
y z a

s fie combatibil. Condiia de compatibilitate se obine eliminnd pe x, y, z din acest


sistem. Deoarece y = z a, din ultima ecuaie a sistemului se obine: z
x

2a
. Rezult:
1

2a
a a
i y
. Cu aceste valori ale lui x, y i z, a treia ecuaie a sistemului
1
1

devine:

a a

2
2
1 1
4a 2 2

4a 2
a2
1

sau 2 + 1 = 0 (condiia de compatibilitate). Deci dac i verific aceast relaie,


atunci dreapta dat de ecuaiile x = z, y + a = z genereaz prin deplasarea ei n jurul
punctului V sprijinindu-se pe curba directoare, un con. Ecuaia conului se va obine
eliminnd i ntre ecuaiile:
x z

y a z

2 1 0

deci este:
x2 y a

1 0 sau x2 + z2 (y + a)z = 0.
z2
z
3) S se scrie ecuaia conoidului generat de o dreapt care se sprijin pe dreapta x = 2, y =
0, este paralel cu planul xOy i ntlnete hiperbola (H)

x2 z 2
1 , y = 2.
4 9

Soluie: O dreapt care se sprijin pe dreapta x = 2, y0 i este paralel cu planul xOy este
dat prin ecuaii de forma: x 2 = y, z = . Condiia ca o astfel de dreapt s ntlneasc
hiperbola dat este ca sistemul:

x 2 y
z

x2 z 2
1

4
9

y 2
s fie compatibil. Deoarece x = 2 + 2, z = , din a treia ecuaie a sistemului se obine:

2 2

2
2
2
1 sau 9(1 + ) = 9 (condiia de compatibilitate). Dac i
9

verific aceast relaie, dreapta x 2 = y, z = genereaz n deplasarea sa conoidul.


Ecuaia conoidului se va obine eliminnd pe i ntre ecuaiile:
x 2 y

2
9 1 9
2

deci este:

x 2
2
2
2 2
2
9 1
z 9 , sau 9(x + y 2) z y 9y = 0.
y

4) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta de direcie (3, 4, 5)


i curba directoare y2 z2 1 = 0 i x = 0.
Soluie: (3y 4x)2 (3z 5x)2 9 = 0.

5) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta (d)

x 1 y z 1

2
3
1

i curba directoare (C) xy = a2, z = 0.


Soluie: (x + 2z)(y + 3z) = a2.
6) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta (d) x = y = z i curba
directoare (C) x = y2, z = 0.
Soluie: (y z)2 = x z.

7) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta de direcie (1, 1, 1)


i curba directoare 2x + y 4z = 0 i x2 + y2 + z2 = a2.
Soluie: (3x + y 4z)2 + (2x + 2y 4z)2 + (2x + y 3z)2 = a2.
8) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta (d)
x 1 y 2 z 1

i curba directoare cercul (C) x2 + y2 = 25, z = 0.


5
3
2

5
3
Soluie: x z y z
2
2

25 .

9) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta (d)

x y z
i
1 2 3

curba directoare parabola (C) y2 = 4x, z = 0.


Soluie: (3y 2z)2 12(3x z) = 0.
10) S se scrie ecuaia cilindrului care trece prin curba: (x 1)2 + (y + 3)2 + (z 2)2 = 25,
x + y + z = 2 i are generatoarele paralele cu:
a) axa Ox;
b) dreapta de ecuaii x = y i z = 2.
Soluie: a) 2y2 + 2z2 2yz + 12y 10z 3 = 0
b) x2 + y2 + 3z2 2xy 8x + 8y 8z 26 = 0.
11) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu dreapta (d) x = y = z i
curba directoare (C) x2 + y2 a2 = 0, z = 0.
Soluie: (x z)2 (y z)2 = a2.
12) S se scrie ecuaia cilindrului cu generatoarele paralele cu axa Oz i curba directoare
(C) x2 + y2 4x + 2y 4 =0, z = 0.
Soluie: x2 + y2 4x + 2y 4 = 0.

Bibliografie

1. Catedra de Matematic din UTCB, Algebr liniar, geometrie analitic i


diferenial, (Culegere de probleme), Tipografia UTCB, Bucureti, 1997.
2. Cristian Costinescu, Algebr liniar i aplicaii n geometrie, Editura MatrixRom,
2005.
3. Nicolae Dne, Algebr liniar, Tipografia UTCB, Bucureti, 1996.
4. Pavel Matei, Algebr liniar, geometrie analitic i diferenial, vol.1, Editura Agir,
2002.
5. Pavel Matei, Algebr liniar, geometrie analitic i diferenial, vol. 2, Editura
MatrixRom, 2004.
6. Gavriil Pltineanu, tefania Donescu, Algebr liniar, Editura MatrixRom, 2007.
7. Angel Popescu, Algebr liniar i aplicaii, Editura Universitii din

Bucureti, 1999.
8. Valeriu Zevedei, Curs de algebr linear, geometrie analitic i diferential,
Tipografia UTCB, Bucureti, 1996.