Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 180 (XXIV) Nr. 10

Joi, 5 ianuarie 2012

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

297/2011. Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii


rurale pentru modificarea i completarea Ordinului
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 15/2011
privind condiiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv, precum i modelele
permiselor de pescuit recreativ/sportiv ......................

23

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENEI


940/2011. Ordin privind punerea n aplicare a
Regulamentului pentru modificarea Regulamentului
privind stabilirea i perceperea tarifelor pentru
procedurile i serviciile prevzute de Legea
concurenei nr. 21/1996 i regulamentele emise n
aplicarea acesteia, pus n aplicare prin Ordinul
preedintelui Consiliului Concurenei nr. 426/2011 ....

ACTE ALE CURII EUROPENE


A DREPTURILOR OMULUI
Hotrrea din 7 iunie 2011 n Cauza Baldovin mpotriva
Romniei ....................................................................

57

Hotrrea din 19 iulie 2011 n Cauza Rupa mpotriva


Romniei (nr. 2)..........................................................

815

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN
pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 15/2011
privind condiiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare
a pescuitului recreativ/sportiv, precum i modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
Avnd n vedere:
consultrile cu forurile de reprezentare ale asociaiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel naional din domeniul
pescuitului recreativ/sportiv;
Referatul de aprobare al Ageniei Naionale pentru Pescuit i Acvacultur nr. 10.132 din 15 decembrie 2011,
n temeiul:
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul i acvacultura, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 317/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
art. 7 lit. A.b) i A.e) din Hotrrea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Pescuit i Acvacultur, cu modificrile ulterioare;
art. 7 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare;
art. 4 din Hotrrea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de liceniere i autorizare n pescuit i
acvacultur;
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 49/2011,
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:
Art. I. Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale
nr. 15/2011 privind condiiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum i modelele permiselor de pescuit
recreativ/sportiv, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Asociaiile de pescari sportivi pot elibera permise de
pescuit recreativ/sportiv numai dup obinerea autorizaiei de
pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la
ANPA i a documentelor prevzute la art. 5 alin. (3).
2. La articolul 3, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document
cu regim special, nseriat, nominal, netransmisibil, tip card
plastifiat, valabil n toate habitatele piscicole naturale, cu
excepia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii.

3. La articolul 3, dup alineatul (2) se introduce un nou


alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Pn la emiterea noilor modele de permise, permisele de
pescuit recreativ/sportiv eliberate n anul 2011 sunt valabile i
n anul 2012.
4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 4. Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizeaz
anual, cu condiia achitrii anuale a taxei stabilite prin Hotrrea
Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de liceniere
i autorizare n pescuit i acvacultur. Modelul permisului de
pescuit recreativ/sportiv este prevzut n anexa nr. 1.
5. La articolul 5 alineatul (3), dup ultima liniu se
introduce o nou liniu, cu urmtorul cuprins:
acordul administratorului/custodelui ariei naturale
protejate, dup caz.
6. Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,


Valeriu Tabr

Bucureti, 28 decembrie 2011.


Nr. 297.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

ANEX1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)

P E R M I S D E P E S C U I T R E C R E AT I V / S P O R T I V

model
Fa

Verso
Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime 85 mm, lime
53 mm.
Culoare*:
gratuit rou, seria G nr. .....;
10 lei galben, seria R nr. ;
30 lei albastru, seria I nr. . .

* n conformitate cu prevederile art. 4 din Hotrrea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de liceniere i autorizare n pescuit i
acvacultur, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipresc pe culori n funcie de valoarea lor.
1 Modelul permisului este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENEI


CONSILIUL CONCURENEI

ORDIN
privind punerea n aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului
privind stabilirea i perceperea tarifelor pentru procedurile i serviciile prevzute
de Legea concurenei nr. 21/1996 i regulamentele emise n aplicarea acesteia,
pus n aplicare prin Ordinul preedintelui Consiliului Concurenei nr. 426/2011
n baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum i art. 28 alin. (1) din Legea concurenei nr. 21/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Consiliului Concurenei emite urmtorul ordin:
Art. 1. n urma adoptrii n plenul Consiliului Concurenei, nr. 426/2011, prevzut n anexa care face parte integrant din
se pune n aplicare Regulamentul pentru modificarea prezentul ordin.
Art. 2. Compartimentele de specialitate din cadrul
Regulamentului privind stabilirea i perceperea tarifelor pentru
Consiliului Concurenei vor urmri punerea n aplicare a
procedurile i serviciile prevzute de Legea concurenei prevederilor prezentului ordin.
nr. 21/1996 i regulamentele emise n aplicarea acesteia, pus
Art. 3. Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n
n aplicare prin Ordinul preedintelui Consiliului Concurenei Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Preedintele Consiliului Concurenei,
Bogdan Marius Chirioiu
Bucureti, 22 decembrie 2011.
Nr. 940.
ANEX

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea i perceperea tarifelor pentru procedurile


i serviciile prevzute de Legea concurenei nr. 21/1996 i regulamentele emise n aplicarea acesteia,
pus n aplicare prin Ordinul preedintelui Consiliului Concurenei nr. 426/2011
n temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Consiliul Concurenei adopt prezentul regulament.
Art. I. Regulamentul privind stabilirea i perceperea
tarifelor pentru procedurile i serviciile prevzute de Legea
concurenei nr. 21/1996 i regulamentele emise n aplicarea
acesteia, pus n aplicare prin Ordinul preedintelui Consiliului
Concurenei nr. 426/2011, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011, se modific dup
cum urmeaz:
1. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins:
Art. 3. Tarifele stabilite de prezentul regulament se achit
la bugetul de stat, prin ordin de plat tip trezorerie, potrivit
reglementrilor fiscale, sau n numerar la casieria Consiliului
Concurenei.

2. La articolul 5, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:


(3) Eliberarea de copii sau extrase ale documentaiei se face
dup prezentarea dovezii achitrii tarifului. Copiile sau extrasele
pot fi eliberate pe suport hrtie sau electronic pe un
CDR/DVDR inscriptibil , format PDF (Portable Document
Format).
3. Anexa se nlocuiete cu anexa care face parte
integrant din prezentul regulament.
Art. II. Prezentul regulament intr n vigoare la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ANEX
(Anexa la regulament)

TA R I F E L E

instituite conform prevederilor Legii concurenei nr. 21/1996


Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.

Denumirea tarifului

Tarif privind notificarea de concentrri economice


Tarif privind accesul la documentaie
Tarif privind eliberarea de copii i extrase, pe suport hrtie:
A4/fa
A4/fa-verso
A3/fa
A3/fa-verso
Tarif privind eliberarea de copii i extrase, pe suport electronic (CDR, DVDR):
A4 (pagin PDF)
A3 (pagin PDF)
CDR
DVDR

Tariful
(lei)

4.775
150
1,00
1,50
2,00
3,00
0,20
0,40
1,00
1,20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

ACTE ALE CURII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI


CURTEA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI
SECIA A TREIA

HOTRREA
din 7 iunie 2011

n Cauza Baldovin mpotriva Romniei


Strasbourg
(Cererea nr. 11.385/05)
Hotrrea devine definitiv n condiiile prevzute la art. 44 2 din Convenie. Aceasta poate suferi modificri de form.
n Cauza Baldovin mpotriva Romniei,
Curtea European a Drepturilor Omului (Secia a treia), reunit ntr-o camer compus din Josep Casadevall, preedinte,
Corneliu Brsan, Alvina Gyulumyan, Jn ikuta, Luis Lpez Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi, judectori, i Santiago
Quesada, grefier de secie,
dup ce a deliberat n camera de consiliu la 17 mai 2011,
pronun prezenta hotrre, adoptat la aceeai dat:
PROCEDURA
pentru ucidere din culp. Parchetul de pe lng Tribunalul Gorj
1. La originea cauzei se afl Cererea nr. 11.385/05 ndreptat a deschis o anchet n privina lui G.I.
10. n Avizul din 13 februarie 2003 solicitat de parchet,
mpotriva Romniei, prin care un resortisant al acestui stat, AnaInstitutul de Medicin Legal Craiova preciza c a fost
Elisabeta Baldovin (reclamanta), a sesizat Curtea la 21 martie
corespunztoare conduita terapeutic a medicului de gard G.I.
2005, n temeiul art. 34 din Convenia pentru aprarea
n timpul naterii reclamantei. Avizul preciza, de asemenea, c
drepturilor omului i a libertilor fundamentale (Convenia).
autopsia medico-legal a nou-nscutei s-a efectuat cu
2. Reclamanta este reprezentat n faa Curii de soul su,
ntrziere, c nu se cunoteau condiiile n care corpul fusese
Viorel Baldovin. Guvernul romn (Guvernul) este reprezentat de
conservat n primele dou sptmni i c raportul de autopsie
agentul guvernamental Rzvan-Horaiu Radu, din cadrul
iniial era incomplet.
Ministerului Afacerilor Externe.
11. La 17 februarie 2003, parchetul a solicitat avizul Comisiei
3. Reclamanta afirm c nu a beneficiat, n urma decesului
superioare medico-legale a Institutului Naional de Medicin
fiicei sale, de o anchet efectiv, aa cum prevede, n opinia sa,
Legal Mina Minovici Bucureti. Comisia a emis un aviz datat
art. 2 din Convenie.
28 mai 2003, n care preciza c aprob avizul emis de Institutul
4. La 7 iulie 2009, preedintele Seciei a treia a hotrt s
de Medicin Legal Craiova; aceasta preciza totodat c ftul
comunice Guvernului cererea. n conformitate cu art. 29 1 din
se nscuse viu i neviabil. Nu s-au fcut precizri privind
Convenie, acesta a hotrt, de asemenea, c admisibilitatea i
problema dac nerespectarea de ctre medicul de gard a
fondul cauzei vor fi examinate mpreun.
indicaiilor medicului ginecolog al reclamantei, pentru natere
prin cezarian, fusese decisiv sau nu pentru decesul Mariei.
N FAPT
12. Prin Rezoluia din 4 iunie 2003, Parchetul de pe lng
I. Circumstanele cauzei
Tribunalul Gorj a dispus nenceperea urmrii penale n cazul
5. Reclamanta s-a nscut n 1983 i are domiciliul n Bleti. medicului de gard G.I.
6. n iulie 2002, a dat natere ntr-un spital public unei fetie
13. Ca urmare a plngerii reclamantei, Judectoria Trgu Jiu,
pe care a numit-o Maria. n momentul naterii, reclamanta a prin Hotrrea din 16 iunie 2004, a decis trimiterea cauzei
prezentat medicului de gard, G.I., indicaiile medicului Parchetului de pe lng Tribunalul Gorj n vederea redeschiderii
ginecolog care a ngrijit-o pe durata sarcinii, precum i urmririi penale mpotriva lui G.I., sub acuzaia de ucidere din
rezultatele mai multor ecografii efectuate, din care reieea c culp. Instana a subliniat c ancheta efectuat de parchet era
ftul se prezenta n poziie transversal n pntecul mamei i c incomplet i c diversele avize emise de instituiile medicocezariana era indispensabil. n pofida acestor recomandri, legale nu permiteau stabilirea cu certitudine a cauzei decesului
medicul de gard G.I. a provocat reclamantei naterea natural. nou-nscutei; instana a cerut n special parchetului s
Maria a decedat prin asfixie a doua zi dup natere. S-a efectuat cerceteze dac nerespectarea de ctre medicul de gard a
o autopsie.
recomandrilor medicului ginecolog al reclamantei, pentru
7. Reclamanta a solicitat o contraexpertiz, care a fost natere prin cezarian, a fost sau nu decisiv pentru decesul
efectuat la 25 iulie 2002 de medicul-ef B. de la Serviciul de Mariei.
medicin legal Gorj. Conform raportului ntocmit n aceast
14. Parchetul i G.I. au formulat recurs mpotriva acestei
situaie, decesul Mariei a fost cauzat de o asfixie provocat n hotrri.
momentul naterii de cordonul ombilical. Raportul preciza c
15. Prin hotrrea definitiv din 11 octombrie 2004,
exista o legtur de cauzalitate direct ntre decesul Tribunalul Gorj a admis recursul i, pe fond, a respins plngerea
nou-nscutei i modul n care a avut loc naterea, ca urmare a reclamantei mpotriva Rezoluiei parchetului din 4 iunie 2003 de
nerespectrii recomandrii pentru natere prin cezarian.
nencepere a urmririi penale. Instana a hotrt c, potrivit legii,
8. Reclamanta a fcut reclamaie mpotriva medicului G.I. avizul Comisiei superioare medico-legale a Institutului Naional
pentru modul n care a avut loc naterea. Prin Decizia din de Medicin Legal Mina Minovici era ultimul aviz care putea
20 august 2002, comisia de disciplin a Colegiului Medicilor fi solicitat de organele de anchet i c, ntruct comisia s-a
Gorj a respins reclamaia.
exprimat deja n spe, nu se mai putea solicita niciun alt aviz
9. Avnd rezultatul contraexpertizei din 25 iulie 2002, sau act medical pentru a servi ca mijloc de prob n cauza n
reclamanta a depus plngere mpotriva medicului de gard G.I. care a fost sesizat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

II. Legislaia i practica naionale relevante


16. La momentul faptelor, activitatea de medicin legal era
reglementat de Ordonana Guvernului nr. 1/2000 privind
organizarea activitii i funcionarea instituiilor de medicin
legal, de Regulamentul aprobat la 7 septembrie 2000 de
aplicare a dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 1/2000 privind
organizarea activitii i funcionarea instituiilor de medicin
legal, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 774/2000, i de
Normele procedurale privind efectuarea expertizelor medicale
i a altor lucrri medico-legale. Articolele relevante n spe,
precum i dispoziiile i practicile interne cu privire la expertize
ca mijloc de prob n procesul penal i la rspunderea civil a
personalului medical sunt rezumate la pct. 4154 din Hotrrea
Eugenia Lazr mpotriva Romniei (nr. 32.146/05, 16 februarie
2010).
N DREPT

I. Cu privire la pretinsa nclcare a art. 2 din Convenie


17. Invocnd art. 2, 6 i 13 din Convenie, reclamanta se
plnge de lipsa unei anchete efective n urma decesului fiicei
sale.
18. Curtea reamintete c, fiind responsabil cu ncadrarea
juridic a faptelor, nu se consider legat de ncadrarea fcut
de reclamani sau de Guvern. n temeiul principiului jura novit
curia, aceasta a examinat din oficiu capetele de cerere din
perspectiva unui articol sau paragraf pe care prile nu l-au
invocat. Curtea reamintete, de asemenea, c un capt de
cerere se caracterizeaz prin faptele pe care le denun i nu
doar prin simplele motive sau argumente de drept invocate (a se
vedea, mutatis mutandis, Eugenia Lazr, citat anterior, pct. 60,
Guerra i alii mpotriva Italiei, 19 februarie 1998, pct. 44,
Culegere de hotrri i decizii 1998-I, precum i Berktay
mpotriva Turciei, nr. 22.493/93, pct. 167, 1 martie 2001). n
lumina acestor principii, Curtea consider necesar, n
circumstanele speei, s examineze ntregul capt de cerere al
reclamantei din perspectiva art. 2 din Convenie, formulat dup
cum urmeaz n prile sale relevante:
1. Dreptul la via al oricrei persoane este protejat prin
lege. Moartea nu poate fi cauzat cuiva [...].
A. Cu privire la admisibilitate

19. Curtea constat c acest capt de cerere nu este n mod


vdit nefondat n sensul art. 35 3 din Convenie. De altfel,
Curtea subliniaz c nu exist nici alt motiv de inadmisibilitate.
Este necesar, aadar, s fie declarat admisibil.
B. Cu privire la fond

20. Reclamanta pretinde c legislaia naional i sistemul


judiciar al rii sale nu i-au permis s obin o examinare efectiv
a cauzei decesului fiicei sale. Criticnd modul n care autoritile
au desfurat ancheta nceput n urma plngerii sale penale,
reclamanta afirm c ancheta efectuat de parchet era
incomplet i c diversele avize emise de instituiile medicolegale nu permiteau s se stabileasc cu certitudine cauza
decesului copilului su i dac nerespectarea de ctre medicul
de gard a recomandrii medicului su ginecolog, pentru
natere prin cezarian, a fost sau nu decisiv pentru decesul
Mariei. n general, reclamanta denun lipsa unui cadru juridic
corespunztor la nivel naional care s permit combaterea
relelor practici n domeniul medical, precum i identificarea i
sancionarea eventualelor persoane rspunztoare. Aceasta
adaug c, n spe, concluzia la care au ajuns autoritile
judiciare a fcut ca orice aciune n despgubire pe care ar fi
introdus-o n faa instanelor civile s fie sortit eecului.
21. Guvernul contest acest argument. Reamintind faptul c
n Convenie nu se prevede dreptul unui reclamant de a iniia
urmrirea penal sau de a condamna penal teri ori obligaia de
rezultat care presupune c orice urmrire penal trebuie s se

ncheie cu o condamnare, Guvernul consider c ancheta


desfurat de autoriti n urma decesului fiicei reclamantei a
fost complet i efectiv. n opinia acestuia, rezultatul procedurii
penale desfurate n spe de ctre autoriti a respectat avizul
emis de Institutul de Medicin Legal Craiova i de Comisia
superioar medico-legal a Institutului Naional de Medicin
Legal Mina Minovici. Acesta susine c, n caz de deces din
cauz de neglijen medical, sistemul naional ofer prilor
vtmate posibilitatea de a deschide, din oficiu, o procedur
penal, precum i de a introduce o aciune civil n faa
instanelor civile. n final, Guvernul precizeaz c, n cazul n
care un medic a fost gsit vinovat de o instan civil, mpotriva
acestuia se poate iniia o procedur disciplinar.
22. Curtea amintete c, odat cu o recent hotrre
pronunat mpotriva Romniei ntr-o cauz care privea modul
n care autoritile naionale desfuraser, ntre 20 iulie 2000 i
8 februarie 2005, o anchet n urma decesului fiului reclamantei
ntr-un spital public, a examinat deja garaniile care caracterizau
la vremea respectiv n dreptul romn sistemul juridic ce
permitea stabilirea cauzei decesului unui individ care se afla sub
rspunderea personalului medical (Eugenia Lazr, citat
anterior, pct. 6692). Curtea a evideniat n special c nici
Ordonana Guvernului nr. 1/2000, nici normele de procedur
privind efectuarea expertizelor medicale i a altor lucrri medicolegale nu includeau precizri referitoare la eventualele informaii
obligatorii pe care avizele emise de autoritatea naional
suprem n materie de expertiz medico-legal Institutul
Naional de Medicin Legal Mina Minovici ar trebui s le
conin.
Curtea a mai remarcat c, n conformitate cu dispoziiile
interne privind expertiza medico-legal, formularea unui aviz de
ctre respectiva autoritate naional suprem n materie de
expertiz medico-legal mpiedica instituiile de rang inferior s
efectueze expertize noi i s le completeze pe cele efectuate
deja; n final, a subliniat c instanele naionale i justiiabilii care
aveau calitatea de parte la un proces penal privind acuzaii de
atingere adus dreptului la via nu se puteau prevala, cu titlu de
mijloc de prob, de avize tiinifice emise de instituii
independente, altele dect instituiile medico-legale publice
enumerate de Ordonana Guvernului nr. 1/2000.
Curtea a ajuns astfel la concluzia conform creia cadrul
legislativ instituit de stat pentru reglementarea activitii de
medicin legal nu avea suficiente garanii mpotriva arbitrarului
pentru a consolida ncrederea justiiabililor n actul de justiie i
credibilitatea sistemului n ansamblu.
23. n spe, Curtea observ c instana de recurs a acordat
ncredere, ca i n Hotrrea Eugenia Lazr, citat anterior,
avizului emis de comisia medical a Institutului Naional de
Medicin Legal Mina Minovici (Comisia superioar) pe motiv
c acest document a fost emis de cea mai nalt autoritate
naional n materie de expertize medico-legale, dei judectorii
primei instane l-au considerat incomplet i au solicitat un aviz
nou. Fr a contesta competena profesional a celor 12 medici
care alctuiesc Comisia superioar, care, conform legii, trebuie
s aib o vast experien n medicin (supra, pct. 16), Curtea
reitereaz c doar un raport detaliat dovedit tiinific, care
includea o soluie motivat n raport cu eventualele contradicii
ntre avizele instituiilor de rang inferior i care rspundea
ntrebrilor adresate de parchet, este de natur s le inspire
justiiabililor ncredere n actul de justiie i s asiste organele
judiciare n exercitarea funciilor lor (a se vedea, mutatis
mutandis, Tysic mpotriva Poloniei, nr. 5.410/03, pct. 117,
CEDO 2007-IV, precum i Eugenia Lazr, citat anterior, pct.
45). Or, n spe, avizul emis de Comisia superioar se limita la
a aproba, ntr-un mod foarte laconic, unul dintre avizele
anterioare, fr s fi efectuat o analiz obiectiv tiinific a
situaiei n cauz i fr o motivare de ctre comisie a concluziei

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012


sale, conform creia nu i se putea imputa nicio eroare medicului
G.I. n raport cu avizele contradictorii emise anterior de diverse
instituii de medicin legal.
24. Mai mult, formularea unui asemenea aviz de ctre
autoritatea naional suprem n materie mpiedica instituiile de
rang inferior s efectueze expertize noi i s le completeze pe
cele pe care le realizaser (Eugenia Lazr, citat anterior,
pct. 83). De asemenea, reclamanta, n calitate de parte la o
aciune penal privind pretinse atingeri aduse dreptului la via,
nu se putea prevala, cu titlu de mijloc de prob, de avize
tiinifice emise de instituii independente, altele dect instituiile
de medicin legal publice menionate de Ordonana Guvernului
nr. 1/2000 (Eugenia Lazr, citat anterior, pct. 79 i 84).
25. n fine, Tribunalul Gorj a motivat, n cadrul ultimei decizii
interne definitive, Hotrrea definitiv din 11 octombrie 2004,
decizia de a-l exonera pe medicul G.I. de orice rspundere
penal prin faptul c, n virtutea cadrului legislativ, nu se putea
efectua, dup emiterea avizului Institutului Naional de Medicin
Legal Mina Minovici, o expertiz nou sau un supliment de
expertiz care ar fi putut servi ca prob n cadrul aciunii penale.
26. O astfel de abordare a instanei de recurs, devenit
posibil ca urmare a legislaiei naionale n materie de expertize
medico-legale, este complet contrar obligaiei procedurale
incluse implicit n art. 2 din Convenie, care impune tocmai
autoritilor naionale s ia msuri pentru a asigura obinerea de
probe care s ofere un raport complet i precis privind faptele i
o analiz obiectiv a constatrilor clinice, n special a cauzei
decesului (Eugenia Lazr, citat anterior, pct. 78). Avnd n
vedere avizele contradictorii emise de diversele instituii de
medicin legal, precum i modul foarte laconic n care Comisia
superioar s-a limitat, n ultim instan, la avizarea unor
concluzii anterioare, o nou expertiz sau un supliment de
expertiz prea util pentru clarificarea aspectelor cauzei. Printre
acestea se numra chestiunea principal, de altfel
controversat, de a stabili dac nerespectarea de ctre medicul
de gard a recomandrii medicului ginecolog al reclamantei,
pentru natere prin cezarian, fusese decisiv sau nu pentru
decesul nou-nscutei.
27. Referitor la calea unei aciuni civile pentru acordarea de
daune-interese indicat de Guvern, Curtea reamintete c n
Cauza Eugenia Lazr, citat anterior, a subliniat c, la momentul
faptelor, rspunderea medical avea n dreptul romn un
caracter subiectiv i se baza pe eroarea medical a persoanei
n cauz. Curtea a hotrt c, ntruct cercetrile penale au fost
incomplete i insuficiente n sensul c nu au permis autoritilor

s ajung la o concluzie clar cu privire la chestiunea dac o


eroare medical a fost comis sau nu, o aciune civil era, dac
nu sortit eecului, atunci cel puin aleatorie (Eugenia Lazr,
citat anterior, pct. 90). Curtea consider c nimic din spe nu
permite s se ajung la o concluzie diferit. Curtea observ, n
special, c Guvernul nu a prezentat nicio hotrre a unei
instane naionale care s demonstreze c, la momentul faptelor,
un membru al personalului medical ar fi putut fi obligat, n
mprejurri asemntoare, la plata de daune-interese ori s i se
aplice o sanciune disciplinar.
28. Aceste elemente i sunt suficiente Curii pentru a stabili c
n spe a fost nclcat art. 2 3 din Convenie sub aspect
procedural.
II. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenie
29. Art. 41 din Convenie prevede:
Dac Curtea declar c a avut loc o nclcare a Conveniei
sau a protocoalelor sale i dac dreptul intern al naltei pri
contractante nu permite dect o nlturare incomplet a
consecinelor acestei nclcri, Curtea acord prii lezate, dac
este cazul, o reparaie echitabil.
30. Reclamanta solicit 100.000 de euro (EUR) pentru
prejudiciul moral pe care l-ar fi suferit din cauza frustrrii i a
suferinei fizice i morale pe care atitudinea autoritilor i le-a
cauzat. Aceasta solicit de asemenea 250.000 EUR cu titlu de
reparaie echitabil i 30.000 EUR pentru a compensa
prejudiciul moral rezultat din pretinsa nclcare a art. 6 i 13 din
Convenie, adic 380.000 EUR n total. Reclamanta nu solicit
rambursarea cheltuielilor de judecat.
31. Guvernul i exprim regretele pentru situaia n care se
afl reclamanta, prin decesul fiicei sale nou-nscute. Cu toate
acestea, Guvernul consider c reclamanta nu a justificat
prejudiciul moral invocat i consider, n orice caz, c suma
solicitat este excesiv i c recunoaterea de ctre Curte a
nclcrii Conveniei ar putea constitui n sine o reparaie
echitabil pentru eventualul prejudiciu suferit de reclamant.
32. Curtea consider c faptele denunate de reclamant
i-au cauzat n mod cert suferin, pe care simpla constatare a
nclcrii art. 2 la care a ajuns nu o poate compensa.
Pronunndu-se n echitate, aceasta acord reclamantei 16.000 EUR
cu titlu de prejudiciu moral.
C. Dobnzi moratorii

33. Curtea consider necesar ca rata dobnzilor moratorii s


se ntemeieze pe rata dobnzii facilitii de mprumut marginal
practicat de Banca Central European, majorat cu 3 puncte
procentuale.

P E N T R U A C E S T E M O T I V E,
C U R T E A,

n unanimitate,
1. declar cererea admisibil;
2. hotrte c a fost nclcat art. 2 din Convenie sub aspect procedural;
3. hotrte:
a) c statul prt trebuie s plteasc reclamantei, n termen de 3 luni de la data rmnerii definitive a hotrrii, n
conformitate cu art. 44 2 din Convenie, suma de 16.000 EUR (aisprezece mii euro) pentru prejudiciul moral, care trebuie
convertit n moneda statului prt la rata de schimb aplicabil la data plii, plus orice sum ce poate fi datorat cu titlu de impozit;
b) c, de la data expirrii termenului menionat i pn la momentul efecturii plii, aceast sum va fi majorat cu o
dobnd simpl, la o rat egal cu rata dobnzii practicat de Banca Central European, aplicabil pe parcursul acestei perioade,
majorat cu 3 puncte procentuale;
4. respinge cererea de acordare a unei reparaii echitabile pentru celelalte capete de cerere.
Redactat n limba francez, apoi comunicat n scris, la 7 iunie 2011, n temeiul art. 77 2 i 3 din Regulament.
Josep Casadevall,
preedinte
Santiago Quesada,
grefier

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

CURTEA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI


SECIA A TREIA

HOTRRE
din 19 iulie 2011

n Cauza Rupa mpotriva Romniei (nr. 2)


Strasbourg
(Cererea nr. 37.971/02)
Hotrrea devine definitiv n condiiile prevzute la art. 44 2 din Convenie. Aceasta poate suferi modificri de form.
n Cauza Rupa mpotriva Romniei (nr. 2),
Curtea European a Drepturilor Omului (Secia a treia), reunit ntr-o camer compus din Josep Casadevall, preedinte,
Corneliu Brsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis Lpez Guerra, Mihai Poalelungi, judectori, i Santiago
Quesada, grefier de secie,
dup ce a deliberat n camera de consiliu la 21 iunie 2011,
pronun prezenta hotrre, adoptat la aceeai dat.
PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl o cerere (nr. 37.971/02)


ndreptat mpotriva Romniei, prin care un resortisant al
acestui stat, dl Vili Rupa (reclamantul), a sesizat Curtea la data
de 12 septembrie 2002 n temeiul art. 34 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
(Convenia).
2. Reclamantul este reprezentat de Dan Mihai, avocat n
Bucureti. Guvernul romn (Guvernul) este reprezentat de
agentul guvernamental, dl Rzvan-Horaiu Radu, din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe.
3. La data de 23 februarie 2010, Curtea a declarat cererea
parial inadmisibil i a decis s comunice Guvernului capetele
de cerere ntemeiate pe art. 3, 6 1 i 3 c) i 13 din Convenie,
astfel cum au fost invocate de reclamant n formularul de cerere.
n conformitate cu art. 29 1 din Convenie, acesta a hotrt, de
asemenea, c admisibilitatea i fondul cauzei vor fi examinate
mpreun.
N FAPT

I. Circumstanele cauzei
4. Reclamantul s-a nscut n 1973 i locuiete n Hunedoara.
A. Originea cauzei

5. Reclamantul este nscris la Direcia de munc i protecie


social ca persoan cu handicap de gradul II.
6. n noaptea de 17 spre 18 septembrie 2000, n timp ce
ieea dintr-un bar mpreun cu alte 3 persoane, reclamantul a
fost interpelat de o patrul de securitate format din 2 ageni de
poliie (C.D. i E.A.) i 2 jandarmi, care sosiser la faa locului
cu dou autovehicule particulare. Agenii de poliie i-au cerut s
prezinte actele de identitate.
Reclamantul a refuzat, replicnd c era bine cunoscut de
agenii de poliie din Hunedoara. Drept urmare, C.D. ar fi scos
pistolul i l-ar fi ameninat pe reclamant. Agenii de poliie au
insistat n demersurile lor, ameninnd reclamantul cu o amend.
Reclamantul s-a nfuriat i l-a lovit pe E.A., care a czut.
Reclamantul a spart geamul portierelor din dreapta
autoturismului lui C.D. i apoi a plecat de la faa locului.
B. Cercetarea penal mpotriva reclamantului

7. Convocat la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara


n legtur cu incidentele din noaptea de 17 spre 18 septembrie
2000, reclamantul s-a prezentat la 27 septembrie 2000. ntr-o
declaraie olograf, acesta a declarat c agenii de poliie erau

n stare de ebrietate, c l ameninaser i c nu i mai amintea


ce se ntmplase n continuare.
n aceeai zi, reclamantul a fost informat cu privire la
drepturile sale i ulterior a fost interogat n prezena lui C.R.,
avocatul numit din oficiu n aceeai zi pentru a-l asista pe
reclamant, care l acceptase n calitate de aprtor, n lipsa
mijloacelor pentru a angaja un avocat ales. Reclamantul a
reiterat n declaraie faptul c agenii de poliie erau n stare de
ebrietate.
8. La data de 28 noiembrie 2000 a fost nceput urmrirea
penal mpotriva acestuia i procurorul l-a audiat a doua oar pe
reclamant, asistat de L.B., avocat desemnat din oficiu. Potrivit
afirmaiilor reclamantului, procurorul i-ar fi refuzat asistena din
partea unui avocat ales. Acesta pretinde, de asemenea, c a
fost btut de poliiti mascai n biroul procurorului, n prezena
lui L.B., care nu a reacionat.
Guvernul contest aceste acuzaii.
9. n aceeai zi, reclamantul a fost arestat preventiv n centrul
de detenie al Comisariatului de poliie din Hunedoara. Pe
mandatul de arestare, acesta a menionat c fusese arestat fr
prezena unui avocat.
10. n cursul urmririi penale reclamantul a fost supus unui
examen psihiatric. Laboratorul Judeean de Medicin Legal
Hunedoara a stabilit c reclamantul prezenta o tulburare sever
a personalitii de tip excitabil-impulsiv i antisocial, cu grave
tulburri comportamentale. Drept urmare, raportul de expertiz
a concluzionat c la momentul faptelor discernmntul
reclamantului era diminuat.
11. Prin rechizitoriul din 29 noiembrie 2000 reclamantul a fost
trimis n judecat n faa Judectoriei Hunedoara. Acesta era
acuzat de ultraj verbal la adresa unui poliist i de ultraj cu
violen mpotriva unui poliist, precum i de distrugere.
12. La data de 1 decembrie 2000, la sosirea sa n
nchisoarea Brcea Mare, a fost ntocmit la spitalul nchisorii un
certificat medical care atesta c reclamantul era sntos. n
certificatul respectiv nu a fost menionat nicio urm de ran.
C. Procedura penal n faa instanelor naionale

13. La termenul din 14 decembrie 2000 n faa Judectoriei


Hunedoara, reclamantul, asistat de un avocat desemnat din
oficiu, B.E., i-a manifestat dorina de a fi asistat de avocatul
D.E., dar, n cele din urm, la data de 11 ianuarie 2001, a
ncheiat un contract de asisten juridic cu avocatul P.M.
14. Interogat la 11 ianuarie 2001 n faa instanei,
reclamantul, asistat de P.M., a reiterat versiunea sa asupra
faptelor. Acesta a menionat c i dduse doar o palm lui E.A.,

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012


care, la momentul incidentelor, era n stare de ebrietate.
Reclamantul a adugat c s-a prezentat de bun voie n faa
procurorului pentru a fi audiat. n plus, s-a plns c fusese btut
n biroul procurorului n cursul interogatoriului i c fusese
mpiedicat s angajeze un avocat. De asemenea, acesta a
susinut c era handicapat mintal.
Cei doi ageni de poliie, C.D. i E.A., au fost, de asemenea,
audiai de instan.
15. La 25 ianuarie i 8 februarie 2001 cei 4 martori prezeni
la momentul faptelor au declarat n faa instanei c poliitii nu
se prezentaser, c erau n stare de ebrietate, c E.A. fusese
nepoliticos cu ei, c l ameninase pe reclamant cu pistolul i c
l amendeaz; c, n ceea ce l privete pe reclamant, acesta nu
i ameninase pe poliiti, dar c i dduse o palm lui E.A. n
plus, martorul S.C. a declarat c n cursul cercetrii fusese
obligat de procuror s dea declaraii mpotriva reclamantului.
Jandarmii au negat c poliitii consumaser alcool n acea
noapte sau c fuseser agresivi cu reclamantul.
16. n cursul dezbaterilor E.A. a prezentat un certificat
medico-legal emis la data de 19 septembrie 2000, prin care se
constatau leziunile cauzate de reclamant. Conform certificatului,
poliistul prezenta o otit traumatic dreapta, o posibil ruptur
a timpanului, leziunile puteau data din 18 septembrie 2000 i
necesitaser 1617 zile de ngrijiri medicale.
17. La 15 februarie 2001, fondndu-se pe declaraiile
reclamantului i ale martorilor, precum i pe concluziile
certificatului medico-legal din 19 septembrie 2000, instana l-a
condamnat pe reclamant la o pedeaps de 6 luni de nchisoare
cu executare, sub acuzaia de ultraj asupra unui poliist i ultraj
cu violen. Aceasta l-a obligat, de asemenea, s urmeze un
tratament medical pn la nsntoire.
Instana a reinut c reclamantul refuzase s prezinte actele
poliistului, care, n consecin, l avertizase c l va amenda; c
reclamantul se enervase i ncepuse s insulte i s amenine
poliitii i c, dup ce fusese ameninat la rndul su cu pistolul
de ctre C.D., i dduse o palm lui E.A. i sprsese geamul
portierelor de pe partea dreapt a autoturismului lui C.D.
18. Reclamantul a declarat apel mpotriva acestei hotrri,
solicitnd s fie achitat, pe motiv c elementele constitutive ale
infraciunii de ultraj nu erau ntrunite n spe. Acesta a
considerat c fusese provocat de poliitii care erau la curent cu
starea lui de sntate i a reiterat faptul c martorii
confirmaser, n faa judectoriei, versiunea sa privind faptele.
Prin Hotrrea din data de 14 ianuarie 2002, Tribunalul
Hunedoara a respins apelul reclamantului ca nefondat.
Tribunalul, ntemeindu-se pe documentele din dosar i pe
declaraiile fcute de martorii pe care i-a audiat, a considerat n
fapt c reclamantul a recunoscut c avusese un comportament
agresiv fa de poliiti, astfel cum rezulta din probele
administrate, i a concluzionat c judectoria apreciase corect
faptele. La prima audiere reclamantul a fost asistat de un avocat
desemnat din oficiu, V.B., i, ulterior, de avocaii alei, nti S.E.,
iar apoi S.G.
19. Reclamantul a formulat recurs mpotriva acestei hotrri,
solicitnd s fie achitat, pe motiv c poliitii abuzaser de
funcia lor i c, prin urmare, nu erau ntrunite elementele
constitutive ale infraciunii de ultraj. Recursul reclamantului a
fost redactat de un avocat ales, G.S., dar, n faa curii de apel,
acesta a fost asistat de un avocat desemnat din oficiu, M.S.
Recursul a fost respins ca nefondat prin Hotrrea definitiv
din 14 martie 2002 a Curii de Apel Alba Iulia, redactat la data
18 aprilie 2002. Curtea a considerat c acuzaiile reclamantului,
conform crora acesta fusese agresat de poliiti, nu erau
justificate.
20. Reclamantul a fost deinut ntre 28 noiembrie 2000 i
27 mai 2001, dat la care a fost eliberat, dup ce executase n
ntregime pedeapsa.

21. La 19 i 26 februarie 2001 reclamantul a fost ngrijit la


infirmeria penitenciarului pentru o nevralgie intercostal.
22. n timp ce reclamantul se afla n nchisoare, Comitetul
Helsinki Romnia i-a fcut o vizit, n urma creia a fost ntocmit
un raport privind situaia sa. n concluziile acestui raport,
comitetul a reinut urmtoarele, n privina agresiunilor la care
ar fi fost supus reclamantul cu ocazia audierii sale de ctre
procuror la data de 28 noiembrie 2000:
Vili Rupa are o list de cinci martori care l-au vzut cnd a
fost adus la nchisoare i care pot confirma c prezenta urme de
agresiune (S.U., F.B., G.S.P., N.S. i C.D). [...]
G.S.P. [...] a confirmat c l vzuse pe Vili Rupa la sosirea
acestuia n nchisoare i c acesta prezenta urme vizibile de
lovituri la cap [...].
23. Guvernul contest caracterul pertinent i obiectiv al
acestui raport, n msura n care reprezentantul reclamantului n
faa Curii este, de asemenea, membru al acestei ONG.
D. Plngeri penale privind relele tratamente

24. La data de 29 martie 2002 reclamantul a adresat


procurorului general o plngere mpotriva procurorului care l
audiase la data de 28 noiembrie 2000. Acesta pretindea c n
biroul procurorului i n prezena lui L.B., avocatul desemnat din
oficiu, poliiti mascai l btuser, aplicndu-i lovituri cu
picioarele n cap i n coaste.
Plngerea sa a fost trimis la Parchetul de pe lng Curtea
de Apel Alba Iulia.
25. La data de 24 mai 2002 procurorul i-a audiat pe A.R. i
L.T., 2 avocai care au declarat c au fost desemnai din oficiu
pentru a-l reprezenta pe reclamant n cursul anchetei penale.
Acetia au declarat c reclamantul nu fusese agresat n
prezena lor i c, prudent cu privire la boala reclamantului,
procurorul fusese atent cu el pentru a evita s l provoace.
n aceeai zi parchetul a emis o rezoluie de nencepere a
urmririi penale n cauz, considernd, n lumina declaraiilor
avocailor numii din oficiu i a hotrrilor judectoreti
pronunate n procedura penal mpotriva reclamantului, c
acuzaiile acestuia de rele tratamente erau nefondate.
Tot la data de 24 mai 2002 procurorul i-a trimis reclamantului
o scrisoare prin care l-a informat cu privire la rezoluia de
nencepere a urmririi penale n cauz, n msura n care acesta
considerase c msurile luate mpotriva reclamantului fuseser
legale.
Reclamantul nu a primit copia integral a rezoluiei
procurorului.
26. La 4 aprilie 2004 reclamantul a reiterat plngerea sa,
pretinznd c, n biroul procurorului, n prezena avocatului
desemnat din oficiu, poliiti mascai i aplicaser lovituri cu
picioarele n cap, nas i stomac. La data de 26 aprilie 2005
Parchetul de la lng Curtea de Apel Alba Iulia a emis o rezoluie
de nencepere a urmririi penale, pe motiv c faptele fuseser
examinate deja de parchet n luna mai 2002 i c se
concluzionase c reclamantul beneficiase de asistena unui
avocat i c nu fusese agresat. n aceeai zi procurorul i-a trimis
reclamantului copia rezoluiei sale, fr a preciza cile de atac.
Adresa la care procurorul a trimis scrisoarea nu corespundea
cu cea indicat de reclamant n plngerea sa.
Reclamantul nu a contestat rezoluia parchetului.
II. Dreptul intern relevant
27. Ansamblul dispoziiilor relevante din Codul de procedur
penal privind cile de atac disponibile pentru a contesta o
rezoluie a parchetului, adic art. 278 i 2781, introdus de Legea
nr. 281/2003 privind modificarea i completarea Codului de
procedur penal i a unor legi speciale, sunt citate exhaustiv n
cauzele Dumitru Popescu (nr. 1) (nr. 49.234/99, 4346,
26 aprilie 2007) i Stoica mpotriva Romniei (nr. 42.722/02,
45, 4 martie 2008).

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

n plus, Legea nr. 480/2004 pentru modificarea i


completarea Codului de procedur penal, n vigoare ncepnd
din 26 noiembrie 2004, a modificat art. 278 din Codul de
procedur penal, pentru a preciza, ntre altele, c plngerea
mpotriva rezoluiei de nencepere a urmririi penale a
procurorului se depune n termen de 20 de zile de la data
comunicrii acestei rezoluii. Aceeai lege a introdus obligaia
autoritilor de comunicare a copiei rezoluiei prin care se
soluioneaz plngerea mpotriva unei rezoluii de nencepere
a urmririi penale.
28. Jurisprudena i doctrina sunt unanime n a considera c
numrul de zile de ngrijiri medicale constituie elementul
hotrtor pentru ncadrarea juridic a atingerilor aduse
integritii fizice a persoanelor. Din practic i din doctrin reiese
c noiunea de zile de ngrijiri medicale nu se confund nici cu
perioada de incapacitate de munc, nici cu cea de spitalizare.
Stabilirea numrului de zile de ngrijiri medicale este atributul
exclusiv al medicului legist care, n urma unui examen medicolegal, ntocmete un certificat, ale crui concluzii sunt necesare
instanelor.
29. Codul de procedur penal prevede, la art. 114116, c,
n cazul atingerii aduse integritii fizice unei persoane, organele
de urmrire penal pot solicita medicilor legiti s efectueze o
examinare medico-legal a urmelor prezente pe corpul victimei.
30. La momentul faptelor, activitatea de medicin legal era
reglementat de Ordonana Guvernului nr. 1/2000 privind
organizarea activitii i funcionarea instituiilor de medicin
legal i de regulamentul adoptat la 7 septembrie 2000 n
comun de Ministerul Justiiei i al Sntii privind procedura de
efectuare a expertizelor medico-legale.
31. Acest ultim text prevede, la art. 15, c examinarea
medico-legal n vederea ntocmirii unui certificat medico-legal
trebuie s fie efectuat nainte de dispariia leziunilor i, n orice
caz, cel trziu la 30 de zile de la data agresiunii.
N DREPT

I. Asupra pretinsei nclcri a art. 3 din Convenie sub


aspect material
32. Reclamantul se plnge c a fost btut, la data de
28 noiembrie 2000, cu ocazia audierii sale de ctre procuror, i
c, fiind plasat n detenie imediat dup agresiune, autoritile
l-au privat de orice posibilitate de a se prezenta n faa unui
medic pentru constatarea leziunilor sale. De asemenea, invoc
absena eficienei anchetei efectuate de parchet ca urmare a
acuzaiilor sale de rele tratamente. Acesta invoc art. 3 din
Convenie, redactat dup cum urmeaz:
Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau
tratamentelor inumane ori degradante.
A. Asupra admisibilitii

33. Guvernul invoc, n primul rnd, neepuizarea cilor de


recurs interne. Acesta arat c reclamantul i-ar fi putut atinge
scopul utiliznd calea de atac prevzut de art. 278 i 2781 din
Codul de procedur penal, introducnd, n spe, o aciune n
faa instanelor interne mpotriva rezoluiilor de nencepere a
urmririi penale din 24 mai 2002 i 26 aprilie 2005 ale
Parchetului de pe lng Judectoria Alba Iulia. Guvernul
consider c aciunea prevzut la articolele sus-menionate
era suficient, accesibil i eficient n sensul art. 35 1 din
Convenie.
34. Reclamantul pretinde c nici rezoluia din data de 24 mai
2002 i nici motivele invocate de procuror pentru emiterea
acesteia nu i-au fost comunicate niciodat, ceea ce a fcut
imposibil exercitarea de ctre acesta a vreunei ci de atac, att
nainte, ct i dup intrarea n vigoare a Legii nr. 281/2003.
Acesta susine c adoptarea Legii nr. 480/2004 demonstreaz

c, la momentul faptelor, legislaia era deficient i nu i asigura


persoanei n cauz o aprare efectiv, deoarece aceasta nu
putea cunoate motivele prezentate de procuror pentru
respingerea unei plngeri.
n plus, reclamantul subliniaz c Rezoluia din 26 aprilie
2005 nu i-a parvenit niciodat deoarece procurorul a indicat o
adres greit. Acesta nu exclude posibilitatea ca scrisoarea s
fi fost trimis n mod deliberat la o alt adres pentru a-l
mpiedica s fac plngere mpotriva respectivei rezoluii.
Acesta concluzioneaz c, avnd n vedere erorile din
comunicarea rezoluiilor parchetului, termenul pentru
contestarea acestor rezoluii nu a nceput s curg.
35. Guvernul admite c Rezoluia procurorului din 26 aprilie
2005 a fost trimis la o adres greit.
36. Curtea reamintete c, n conformitate cu jurisprudena
sa constant, art. 35 1 din Convenie le impune reclamanilor
epuizarea cilor de atac disponibile n mod normal i suficiente
n ordinea juridic intern pentru a le permite obinerea unei
reparaii pentru nclcrile pretinse. Totui, subliniaz c trebuie
s aplice respectiva regul innd seama n mod corespunztor
de context, cu o anumit flexibilitate i fr un formalism excesiv.
Acest lucru nseamn c, n special, Curtea trebuie s analizeze
n mod realist nu doar aciunile prevzute n teorie n sistemul
juridic al prii contractante n cauz, ci i situaia personal a
reclamantului (Selmouni mpotriva Franei [MC], nr. 25.803/94,
77, CEDO 1999-V).
37. n spe, Curtea observ c noua cale de atac citat de
Guvern a devenit disponibil dup mai mult de 3 ani de la data
faptelor care i-au cauzat prejudicii reclamantului.
38. Curtea nu exclude posibilitatea ca procedura instituit de
articolul citat anterior s i fi permis reclamantului s conteste
rezoluiile parchetului n faa unei instane (mutatis mutandis,
Stoica, citat anterior, 107). Totui, pentru acest lucru ar fi fost
necesar ca cele dou rezoluii n cauz s i fie comunicate n
mod corespunztor i rapid, ceea ce nu s-a ntmplat n spe
(mutatis mutandis, Lupacu mpotriva Romniei, nr. 14.526/03,
42, 4 noiembrie 2008).
39. ntr-adevr, scrisoarea pe care procurorul a trimis-o
reclamantului la data de 24 mai 2002 nu oferea detalii suficiente
cu privire la motivele de respingere a plngerii reclamantului
pentru a-i permite acestuia s conteste, dac era cazul, rezoluia
procurorului (a contrario, Chiri mpotriva Romniei, nr. 37.147/02,
100, 29 septembrie 2009).
n plus, rezoluia de nencepere a urmririi penale emis de
procuror la data de 26 aprilie 2005 nu a fost comunicat n bun
form, astfel cum recunoate Guvernul.
Prin urmare, Curtea concluzioneaz c reclamantul nu a avut
nicio posibilitate efectiv de a utiliza calea de atac invocat de
procuror.
40. De asemenea, Curtea observ c, dei reclamantul a
prezentat plngerea sa Judectoriei Deva, la 11 ianuarie 2001,
cu ocazia audierii sale, nici instana i nici procurorul nu au dat
curs plngerii sale.
41. n lumina considerentelor precedente i fr s conteste
totui principiul eficienei aciunii introdus de art. 2781 din Codul
de procedur penal, Curtea consider c, n circumstanele
speei, aceast aciune nu poate fi considerat adecvat pentru
obinerea unei reparaii a nclcrilor pretinse.
Prin urmare, excepia preliminar a Guvernului nu poate fi
reinut.
42. De asemenea, Curtea constat c acest capt de cerere
nu este n mod vdit nefondat n sensul art. 35 3 din
Convenie. De altfel, Curtea subliniaz c acesta nu prezint
niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, urmeaz a fi
declarat admisibil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012


B. Asupra fondului
1. Argumentele prilor

43. Reclamantul susine c exist martori care pot confirma


leziunile sale, dar c procurorul a refuzat sistematic s i
audieze. n plus, acesta afirm c, prin contestarea credibilitii
raportului ntocmit de Comitetul Helsinki din Romnia, susinerile
Guvernului aduc n mod gratuit atingere att asociaiei, a crei
reputaie este impecabil, ct i avocailor care lucreaz n
cadrul acesteia.
De asemenea, reclamantul afirm c a fost supus unui
examen medical abia dup 3 zile de la arestarea sa i c, n
orice caz, fia medical din data de 1 decembrie 2000 nu
dovedete absena leziunilor. El invoc, n acest sens, hotrrea
pronunat cu privire la cererea sa anterioar naintat Curii
(Rupa nr. 1, citat anterior, 145).
44. Guvernul neag faptul c reclamantul ar fi fost supus
unor rele tratamente de ctre poliiti. Acesta consider c
reclamantul nu a dovedit acuzaiile sale, care sunt contrazise de
fia medical ntocmit la data de 1 decembrie 2000 cu ocazia
arestrii sale i de rezultatul anchetei desfurate de Parchetul
de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia. Prin urmare, avnd n
vedere c era vorba despre o simpl acuzaie de rele
tratamente, nedovedit, Guvernul susine c nu avea obligaia
de a dovedi contrariul, adic absena leziunilor. n aceast
privin, Guvernul invoc hotrrile Klaas mpotriva Germaniei
(22 septembrie 1993, 30, seria A nr. 269) i Irlanda mpotriva
Regatului Unit (18 ianuarie 1978, 161 n fine, seria A nr. 25).
2. Motivarea Curii

45. Curtea face trimitere la principiile generale dezvoltate n


jurisprudena sa referitoare la problema stabilirii dac o
persoan aflat sub controlul agenilor statului a fost supus
unor tratamente sancionate de art. 3 din Convenie (Rupa nr. 1,
citat anterior, paragrafele 93100). Aceasta amintete, n
special, c acuzaiile de rele tratamente trebuie s fie dovedite
dincolo de orice ndoial rezonabil prin elemente de prob
adecvate i c, n ceea ce privete aprecierea probelor, Curtea
joac un rol subsidiar i trebuie s dea dovad de pruden
nainte de a-i asuma rolul unei instane de prim grad de
jurisdicie care trebuie s judece fapte, atunci cnd
circumstanele unei anumite cauze nu i impun acest lucru
(Rupa nr. 1, citat anterior, 96; Dumitru Popescu nr. 1, citat
anterior, 61, i Tahsin Acar mpotriva Turciei [MC ], nr. 26.307/95,
216, CEDO 2004III).
46. n spe, Curtea constat, n mod similar Guvernului, c
fia medical din 1 decembrie 2000 nu menioneaz niciun fel
de leziune. De asemenea, n afar de declaraiile i plngerile
reclamantului, singurul element din dosar care indic faptul c
acesta ar fi putut fi btut de poliiti la data de 28 noiembrie 2000
este meniunea din fia medical ntocmit la locul de detenie,
conform creia acesta a fost tratat pentru o nevralgie
intercostal pe 19 i 26 februarie 2001, ceea ce ar putea dovedi
existena unei coaste fisurate sau rupte n timpul pretinsei
agresiuni. Or, reclamantul a primit ngrijiri abia dup 3 luni de la
agresiunea pretins. Totui, acesta nu s-a plns niciodat de un
refuz din partea autoritilor penitenciarului de a-i oferi ngrijiri
medicale n timpul deteniei sale.
n plus, reclamantul ar fi putut face o radiografie imediat dup
ce a fost pus n libertate, pentru a evidenia sechelele din zona
coastelor, cauzate de violenele la care pretinde c a fost supus
de poliiti.
47. De asemenea, Curtea trebuie s observe incoerenele
din declaraiile fcute de reclamant n ceea ce privete
tratamentele la care ar fi fost supus: n plngerea sa din data de
29 martie 2002 acesta pretindea c a suferit lovituri la cap i
coaste, n vreme ce, n plngerea sa din 4 aprilie 2004, acesta
pretindea c a primit lovituri la cap, nas i stomac.

11

48. Desigur, neefectuarea unei expertize medicale n cel mai


scurt timp, faptul c procurorul nu a audiat reclamantul sau
martorii, precum i ritmul lent al cercetrilor afecteaz
credibilitatea faptelor stabilite de autoritile interne. Cu toate
acestea, Curtea consider c aceste aspecte privesc mai
degrab eficiena anchetei desfurate n spe i prin urmare
c este vorba de o problem diferit de nclcarea material
pretins n temeiul art. 3 din Convenie; de altfel, Curtea va
reveni mai trziu asupra acestui aspect (mutatis mutandis,
Dumitru Popescu nr. 1, citat anterior, 67).
49. Prin urmare, dup ce a apreciat toate elementele
relevante, Curtea consider c reclamantul nu a dovedit dincolo
de orice ndoial rezonabil c, la data de 28 noiembrie 2000,
acesta a fost supus de ctre autoriti unor tratamente contrare
art. 3 din Convenie.
Rezult c, n spe, nu a fost nclcat art. 3 din Convenie
sub aspect material.
II. Asupra pretinsei nclcri a art. 3 din Convenie sub
aspect procedural
50. Reclamantul se plnge de modul n care autoritile au
rspuns acuzaiilor sale de rele tratamente i de rezultatul
cercetrilor efectuate.
A. Asupra admisibilitii

51. Curtea constat c acest capt de cerere nu este n mod


vdit nefondat n sensul art. 35 3 din Convenie. De altfel,
Curtea subliniaz c acesta nu prezint niciun alt motiv de
inadmisibilitate. Aadar, urmeaz s fie declarat admisibil.
B. Asupra fondului
1. Argumentele prilor

52. Reclamantul consider c ancheta efectuat de procuror


ca urmare a acuzaiilor sale de rele tratamente nu a fost
eficient.
53. Acesta reitereaz c parchetul nu i-a audiat pe cei 5
martori menionai n raportul Comitetului Helsinki din Romnia,
care ar fi vzut urmele leziunilor sale, nici pe reprezentanii
acestei organizaii, ceea ce, n opinia acestuia, constituie o
eroare evident a autoritilor. n plus, din cei 2 avocai audiai,
A.R. nu l reprezenta pe reclamant la data de 28 noiembrie 2000
i dosarul anchetei nu coninea elemente care s permit
stabilirea faptului c L.T. i L.B. erau aceeai persoan, dar c
aceasta i schimbase numele de familie n intervalul cuprins
ntre cele dou date.
54. De asemenea, acesta pretinde c fia medical din data
de 1 decembrie 2000 nu este util, deoarece aceasta nu conine
nicio meniune privind existena sau absena leziunilor.
55. Guvernul subliniaz c autoritile nu au rmas inactive,
ci au desfurat investigaii aprofundate i eficiente, examinnd
toate mijloacele de prob.
56. Acesta susine, de asemenea, c anchetatorii erau
procurori civili care beneficiau de o situaie de independen n
raport cu poliitii nvinuii.
2. Motivarea Curii

57. Curtea a declarat de mai multe ori c, atunci cnd o


persoan afirm, n mod susinut, c a suferit din partea poliiei
violene ilicite grave i contrare art. 3, aceast dispoziie,
combinat cu obligaia general impus de ctre stat prin art. 1
din Convenie de a recunoate oricrei persoane aflate sub
jurisdicia [sa], drepturile i libertile definite (...) [n] Convenie,
impune, implicit, deschiderea unei anchete oficiale efective care
trebuie s poat conduce la identificarea i pedepsirea
persoanelor responsabile (Assenov i alii mpotriva Bulgariei,
28 octombrie 1998, 102, Culegere de hotrri i decizii
1998-VIII, i Georgescu mpotriva Romniei, nr. 25.230/03,
71, 13 mai 2008).
58. n cauz Curtea observ c nici n certificatul medical din
data de 1 decembrie 2000 i nici n fia medical ntocmit la
locul de detenie nu aprea nicio meniune privind o eventual

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

leziune. Totui, remarc faptul c reclamantul a susinut de mai


multe ori, n faa autoritilor interne, c a fost supus unor
violene. Aceasta amintete c reclamantul se afla, la momentul
faptelor, sub autoritatea statului i avea mijloace limitate pentru
a aduna probe. Curtea consider c reclamantul a invocat un
capt de cerere justificabil din perspectiva art. 3. Contradiciile
din descrierile oferite de reclamant privind violenele la care
acesta pretinde c fost supus nu pot schimba aceast concluzie
[a se vedea supra, 47, i, mutatis mutandis, pek mpotriva
Turciei, nr. 25.760/94, 116, CEDO 2004II (extrase) i
Dumitru Popescu nr. 1, citat anterior, 56].
59. Curtea reine faptul c reclamantul a adus de 3 ori
plngerea sa n atenia autoritilor: n faa judectoriei la data
de 11 ianuarie 2001, apoi n faa parchetului la data de 29 martie
2002 i la data de 4 aprilie 2004. Doar plngerea sa din
29 martie 2002 a generat o anchet efectuat de procuror.
Totui, urmeaz s stabileasc dac aceast anchet a fost
efectiv (Georgescu, citat anterior, 72).
60. Curtea constat c reclamantul a sesizat procurorul dup
mai mult de un an de la incidente, ceea ce afecteaz calitatea
probelor care pot fi strnse de anchetatori. Totui, reclamantul
se plnsese deja autoritilor competente la mai puin de dou
luni de la violenele pretinse, cu ocazia nfirii sale n faa
judectoriei, la edina de judecat din 11 ianuarie 2001.
61. n ceea ce privete aceast edin, care a fost prima
ocazie a reclamantului de a se plnge efectiv de rele tratamente,
Curtea observ c, dei acesta a formulat plngerea, nici
procurorul, nici instana nu a solicitat efectuarea unei expertize
pentru a se constata eventuale urme de leziuni i pentru a fi
apreciat gravitatea acestora. Curtea reine absena unei astfel
de examinri, care ar fi putut fi hotrtoare pentru confirmarea
sau infirmarea acuzaiilor de rele tratamente. Aceast lips de
diligen din partea statului a diminuat considerabil ansele ca
autoritile s desfoare o anchet efectiv n spe.
62. Curtea reine faptul c aceste deficiene nu exonerau
autoritile de obligaia de a folosi toate mijloacele aflate la
dispoziia lor pentru a stabili dac reclamantul a fost sau nu
victima unor rele tratamente aplicate de poliie, cel mai trziu cu
ocazia anchetei desfurate ca urmare a plngerii reclamantului
din 29 martie 2002 (L.Z., citat anterior, 3536).
63. Or, Curtea observ c procurorul nu a audiat dect 2
dintre avocaii desemnai din oficiu, c unul dintre acetia (A.R.)
nu asistase reclamantul la 28 noiembrie 2000 i c exist n
continuare ndoieli cu privire la identitatea celuilalt avocat audiat
de procuror (L.T.), avnd n vedere c numele de familie nu sunt
identice (a se vedea supra, 8 i 25). n ceea ce l privete pe
reclamant, acesta nu a fost audiat n persoan de procuror. De
asemenea, procurorul nu a audiat ali martori, n special
codeinuii reclamantului, i nu a ntreprins niciun demers pentru
a verifica lista celor 5 poteniali martori menionai n raportul
Comitetului Helsinki din Romnia pentru a susine acuzaiile
reclamantului. Desigur, din dosar nu reiese faptul c reclamantul
a propus martori sau a insistat ca acetia s fie audiai; cu toate
acestea, avnd n vedere gravitatea acuzaiilor fcute de
reclamant, Curtea consider c era obligaia procurorului s ia
toate msurile necesare pentru a elucida faptele.
64. Avnd n vedere cele de mai sus i innd seama de
circumstanele specifice ale cauzei, Curtea consider c
ancheta desfurat de autoriti a fost insuficient.
Prin urmare, a avut loc nclcarea art. 3 din Convenie sub
aspect procedural.
III. Asupra pretinsei nclcri a art. 6 din Convenie
65. Reclamantul consider c nu a beneficiat de un proces
echitabil n sensul art. 6 1 i 3 c) din Convenie, care prevede
urmtoarele:
1. Orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n
mod echitabil (), de ctre o instan (...) care va hotr [...]

asupra temeiniciei oricrei acuzaii n materie penal ndreptate


mpotriva sa. (...)
3. Orice acuzat are, n special, dreptul: (...)
c) s se apere el nsui sau s fie asistat de un aprtor ales
de el i, dac nu dispune de mijloacele necesare pentru a plti
un aprtor, s poat fi asistat n mod gratuit de un avocat din
oficiu, atunci cnd interesele justiiei o cer;.
66. n special, reclamantul pretinde c procurorul a refuzat
asistena sa din partea unui avocat ales la interogatoriul din
28 noiembrie 2000 i c avocatul desemnat din oficiu nu i-a
oferit suficient asisten, avnd n vedere c acesta a asistat la
agresarea sa. n plus, acesta consider c instanele nu au
ncercat s clarifice circumstanele incidentului din noaptea de
17 spre 18 septembrie 2000, ci s-au limitat s in seama de
mrturiile poliitilor. De altfel, instanele au ignorat complet
declaraia lui S.C., care a depus mrturie n faa instanei c
fusese constrns de procuror s fac declaraii mpotriva
reclamantului. n cele din urm, instanele nu au luat niciodat
n considerare posibilitatea ca, n ciuda depoziiilor martorilor,
poliitii s fi fost n stare de ebrietate i astfel s i fi depit
atribuiile legale.
A. Asupra admisibilitii

67. Guvernul invoc neepuizarea cilor de atac interne,


susinnd c reclamantul nu a invocat niciun capt de cerere
privind lipsa de eficien a aprrii sale asigurate din oficiu n
cursul procedurilor de apel ori n recurs.
De asemenea, Guvernul susine c reclamantul nu a
respectat termenul de 6 luni pentru sesizarea Curii. Astfel,
acesta susine c, n msura n care judectoria nu a rspuns
plngerii sale, Curtea va putea reine c acesta nu avea la
dispoziie nicio cale de recurs efectiv pentru a corecta aceast
pretins eroare i c, prin urmare, termenul de 6 luni a nceput
s curg din data de 15 februarie 2001, dat la care instana a
pronunat hotrrea. Or, introducnd cererea sa la 12 septembrie
2002, reclamantul nu a respectat termenul stabilit de Convenie
n acest scop.
68. n ceea ce l privete, reclamantul respinge susinerile
Guvernului. n ceea ce privete epuizarea cilor de atac interne,
acesta pretinde c plngerea sa referitoare la lipsa eficienei
aprrii asigurate de avocaii desemnai din oficiu a fost respins
de parchet, prin rezoluia de nencepere a urmririi penale din
data de 26 aprilie 2005, care nu i-a fost comunicat niciodat.
Acesta invoc hotrrea pronunat de Curte cu privire la
cererea sa anterioar (Rupa nr. 1, citat anterior).
69. Curtea face trimitere la raionamentul pe care l-a
dezvoltat pentru a decide respingerea excepiei privind
neepuizarea cilor de atac interne, invocat de Guvern n ceea
ce privete captul de cerere ntemeiat pe art. 3 din Convenie,
menionat anterior (paragrafele 3741). Aceasta consider c
acelai raionament este valabil n privina excepiei privind
captul de cerere ntemeiat pe art. 6. Prin urmare aceasta nu
va fi reinut.
70. n ceea ce privete alegaiile privind nerespectarea
termenului de 6 luni, Curtea observ c hotrrea definitiv a
fost publicat n spe la data de 18 aprilie 2002, adic cu mai
puin de 6 luni nainte de data la care a fost introdus prezenta
cerere, la 12 septembrie 2002. n plus, n ceea ce privete
rezoluia de nencepere a urmririi penale, pronunat de
parchet la 26 aprilie 2005, dat fiind faptul c aceasta nu a fost
comunicat niciodat reclamantului, termenul de 6 luni nu se ia
n considerare.
De asemenea, Curtea observ c, n Cauza Rupa nr. 1,
citat anterior, aceasta a respins o excepie similar ridicat de
Guvern, motivnd c omisiunea reclamantului de a informa
instanele cu privire la dificultile pe care le ntmpina n
pregtirea aprrii sale nu poate exonera autoritile de obligaia
de a reaciona pentru a garanta eficiena reprezentrii sale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012


(Rupa nr. 1, citat anterior, 230). Aceasta consider c
circumstanele celor dou cauze fiind similare, n special n
privina situaiei speciale a reclamantului, acelai raionament
se aplic i n spe (a se vedea, de asemenea, mai jos,
paragraful 79).
n aceste condiii excepiile preliminare ale Guvernului nu pot
fi reinute.
71. n cele din urm, Curtea constat c acest capt de
cerere nu este n mod vdit nefondat n sensul art. 35 3 din
Convenie. De altfel, Curtea subliniaz c acesta nu prezint
niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, urmeaz s fie
declarat admisibil.
B. Asupra fondului
1. Argumentele prilor

72. Reclamantul susine c lipsa continuitii n aprarea sa


de ctre avocaii numii din oficiu, precum i desemnarea
acestor avocai chiar n ziua actului procesual cnd era
necesar prezena lor au afectat considerabil calitatea
reprezentrii sale. Acesta susine c meniunea pe care a fcut-o
n mandatul de arestare, conform creia acesta fusese arestat
n lipsa unui avocat ( 9), se referea la faptul c avocatul numit
din oficiu avusese o atitudine pasiv i nu i oferise o aprare
real n faa procurorului.
73. Guvernul remarc faptul c pe tot parcursul procedurii
penale reclamantul a fost asistat de un avocat, fie numit din
oficiu, fie ales, i c acesta nu s-a plns niciodat baroului de
prestaia avocailor si, nici nu a solicitat procurorului nlocuirea
vreunuia din avocaii desemnai din oficiu. Cu ajutorul avocailor
si, reclamantul a putut s i prezinte aprarea i cererile sale
au putut fi examinate de ctre autoriti.
2. Motivarea Curii

74. Avnd n vedere c cerinele paragrafului 3 al art. 6


reprezint aspecte specifice dreptului la un proces echitabil
garantat de paragraful 1, Curtea va examina capetele de cerere
ale reclamantului din perspectiva acestor dou texte coroborate
(Doorson mpotriva rilor de Jos, 26 martie 1996, 66,
Culegere de hotrri i decizii 1996-II, i Rupa nr. 1, citat
anterior, 221).
75. Curtea face trimitere la principiile generale pe care le
aplic n materie de echitate a procedurii penale (Salduz
mpotriva Turciei [MC], nr. 36.391/02, 5051, 27 noiembrie
2008, i Rupa nr. 1, citat anterior, 221226). n special,
Curtea amintete c etapa procesual care se desfoar
nainte de sesizarea instanei este, de asemenea, acoperit de
garaniile prevzute la art. 6 3, Curtea stabilind deja c
nerespectarea iniial a acestor garanii risc s compromit
grav echitatea procesului (Salduz, citat anterior, 50). n plus,
simpla numire a unui avocat nu asigur prin ea nsi eficiena
asistenei pe care acesta o poate acorda acuzatului, ci art. 6
3 c) oblig autoritile naionale competente s intervin n cazul
n care carenele n aprare ale unui avocat numit din oficiu sunt
vdite sau dac sunt informate suficient cu privire la acest lucru
printr-o alt modalitate (Artico mpotriva Italiei, 13 mai 1980,
33, seria A nr. 37, i Rupa nr. 1, citat anterior, 225226).
76. n spe, Curtea reine, n primul rnd, faptul c
reclamantul a acceptat, n lipsa mijloacelor necesare pentru
a-i angaja propriul avocat, s fie reprezentat de un avocat
numit din oficiu n cursul cercetrii penale. De asemenea,
aceasta observ c cel puin o dat n cursul acestei etape
reclamantul a fcut o declaraie n absena unui avocat.
Totui, nu reiese clar din dosar dac era vorba de prima
declaraie a acestuia, iar reclamantul nu susine acest lucru.
n orice caz, din fapte reiese c este vorba despre un episod
izolat i autoritile nu au ncercat niciodat s limiteze dreptul
reclamantului de a fi asistat de un avocat (a contrario, Salduz,
citat anterior, 56). Desigur, reclamantul a declarat n faa

13

judectoriei, n timpul interogatoriului, c procurorul l


mpiedicase s angajeze un avocat (supra, 14). Totui, Curtea
observ c acesta nu a dovedit aceste acuzaii i c, n afar de
declaraia olograf sus-menionat, a fost asistat mereu de un
avocat.
77. Curtea reine faptul c, n aceast declaraie, reclamantul
a susinut c cei 2 poliiti din patrula de securitate erau n stare
de ebrietate i c l ameninaser, argument pe care l-a reiterat
pe tot parcursul procedurii.
n plus, n declaraia respectiv reclamantul susinea c nu i
mai amintete ce s-a ntmplat dup ce a fost arestat pe strad
de poliiti. Or, atunci cnd a beneficiat de un avocat, fie numit
din oficiu n faa procurorului, fie ales n faa instanei,
reclamantul i-a modificat declaraia iniial, recunoscnd c
i-a dat o palm lui E.A.
Curtea constat c declaraiile fcute n prezena avocatului
reclamantului au fost cele utilizate de instane pentru a-i
ntemeia hotrrile, i nu declaraia pe care acesta a dat-o fr
reprezentant (a contrario, Salduz, citat anterior, 57).
78. n cele din urm reclamantul i-a retractat n faa Curii
acuzaiile conform crora ar fi fost arestat n absena unui avocat
( 72).
79. Curtea trebuie s rein faptul c reclamantul nu s-a
plns n faa autoritilor naionale de o deficien a reprezentrii
sale din oficiu; de fapt, reclamantul nu i-a reproat avocatului
numit din oficiu dect faptul c acesta ar fi asistat fr s
intervin la violenele a cror victim pretinde c a fost. Or,
aceste acuzaii nu au fost dovedite (supra, 49). n plus,
acestea nu fac referire la prestaia de avocat sau la calitatea
aprrii i, prin urmare, nu sunt relevante n spe.
80. De altfel, ca urmare a plngerilor penale formulate de
reclamant, procurorul a concluzionat c acesta beneficiase de o
aprare adecvat n cursul procedurii. Totui, aceast
constatare ar trebui apreciat cu o oarecare circumspecie, n
msura n care reclamantul nu a avut posibilitatea de a o
contesta, procurorul omind s i comunice Rezoluia din
26 aprilie 2005 (a se vedea, mai sus, paragraful 39).
81. Curtea observ c n faa instanei reclamantul a
beneficiat de prezena unui avocat ales. Faptul c acesta a
schimbat avocaii de mai multe ori i c uneori ar fi recurs din
nou la avocai din oficiu nu poate fi imputat, n niciun caz,
statului.
82. Curtea consider c, n circumstanele cauzei, prezena
n faa instanelor a aprtorilor alei a putut remedia
eventualele dificulti legate de reprezentarea sa n faa
parchetului, cu att mai mult cu ct acesta i-a meninut
declaraiile pe tot parcursul procedurii i nu s-a plns de
ineficiena aprrii sale din oficiu.
83. Apreciind procedura n ansamblul ei, Curtea ajunge la
concluzia c autoritile au luat msuri adecvate pentru a-i
garanta reclamantului o aprare i o reprezentare evective.
84. n cele din urm, avnd n vedere informaiile pe care le
are la dispoziie i ntruct nu poate avea cunotin dect n
mod limitat de erorile de fapt sau de drept imputate jurisdiciilor
interne, crora le revine cu prioritate sarcina de a examina
faptele i de a interpreta i aplica dreptul intern (Brualla Gmez
de la Torre mpotriva Spaniei, 19 decembrie 1997, 31,
Culegere 1997-VIII; i Garca Ruiz mpotriva Spaniei [MC],
nr. 30.544/96, 28, CEDO 1999-I), Curtea consider c nu
exist nicio aparen de arbitrar n modul n care instanele
interne au judecat aciunea penal ndreptat mpotriva
reclamantului.
85. n consecin, nu a fost nclcat dreptul reclamantului la
un proces echitabil n sensul art.6 1 i 3 c) din Convenie.
IV. Asupra pretinsei nclcri a art. 13 din Convenie
86. Invocnd art. 13 din Convenie, coroborat cu art. 3,
reclamantul se plnge de faptul c n dreptul romn nu exist o

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

cale de atac efectiv care i-ar fi permis s se plng de relele


tratamente din data 28 noiembrie 2000 i s remedieze
nclcrile pretinse. Art. 13 prevede urmtoarele:
Orice persoan, ale crei drepturi i liberti recunoscute de
(...) Convenie au fost nclcate, are dreptul s se adreseze
efectiv unei instane naionale, chiar i atunci cnd nclcarea
s-ar datora unor persoane care au acionat n exercitarea
atribuiilor lor oficiale.
A. Asupra admisibilitii

87. Guvernul atrage atenia asupra faptului c nu a identificat


n formularul depus de reclamant un eventual capt de cerere
care s se refere la pretinsa absen a unei ci de atac pentru
a se plnge de violenele la care ar fi fost supus reclamantul la
28 noiembrie 2000.
88. Reclamantul face trimitere la formularul de cerere.
89. Asemeni reclamantului, Curtea observ c acesta a
prezentat ntr-adevr captul de cerere n formular. Prin urmare,
argumentul Guvernului nu poate fi reinut.
90. De asemenea, Curtea constat c acest capt de cerere
nu este n mod vdit nefondat n sensul art. 35 3 din
Convenie. n plus, Curtea subliniaz c acesta nu prezint
niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar s
fie declarat admisibil.
B. Asupra fondului
1. Argumentele prilor

91. Reclamantul consider c nu a avut la dispoziie o cale


de atac efectiv.
92. Guvernul reitereaz argumentele pe care le-a prezentat
din perspectiva art. 3 din Convenie n ceea ce privete cile de
atac aflate la dispoziia reclamantului. Acesta invoc Hotrrea
Stoica, citat anterior, 101110.
2. Motivarea Curii

93. Curtea face trimitere la principiile generale care decurg


din jurisprudena sa referitoare la art. 13 din Convenie (Rupa
nr. 1, citat anterior, 185186).
94. Aceasta amintete c a concluzionat deja, n spe, c
reclamantul a invocat un capt de cerere justificabil din
perspectiva art. 3 din Convenie (supra, 58). Prin urmare, art. 13
este aplicabil n spe (Rupa nr. 1, citat anterior, 187, i
Cobzaru mpotriva Romniei, nr. 48.254/99, 83, 26 iulie 2007).
95. Curtea consider c plngerea mpotriva rezoluiei de
nencepere a urmririi penale, formulat n temeiul art. 2781 din
Codul de procedur penal, calea de atac invocat de Guvern,
nu ar fi fost efectiv n spe din motivele pe care le-a menionat
cu ocazia analizei art. 3, sub aspect procedural (supra, 37
41).
96. n plus, Curtea constat c Guvernul nu prezint niciun
element de natur s conduc la o concluzie diferit n temeiul
art. 13, nici nu propune alte ci de atac care ar fi putut ndeplini
cerinele articolului respectiv.
97. Prin urmare, aceste elemente i sunt suficiente Curii
pentru a concluziona c a fost nclcat art. 13, coroborat cu
art. 3 din Convenie n aceast privin.

V. Asupra aplicrii art. 41 din Convenie


98. Conform art. 41 din Convenie:
n cazul n care Curtea declar c a avut loc o nclcare a
Conveniei sau a Protocoalelor sale i dac dreptul intern al
naltei pri contractante nu permite dect o nlturare
incomplet a consecinelor acestei nclcri, Curtea acord
prii lezate, dac este cazul, o reparaie echitabil.
A. Prejudiciu

99. Reclamantul pretinde 123.000 euro (EUR) pentru


prejudiciul moral pe care l-ar fi suferit, n principal, din cauza
relelor tratamente aplicate de agenii statului i ca urmare a
lipsei reaciei autoritilor la plngerile sale.
100. Guvernul susine c nu exist o legtur de cauzalitate
ntre prejudiciul pretins i suma solicitat de reclamant. n plus,
acesta susine c suma este excesiv n raport cu jurisprudena
Curii n materie i c o constatare a existenei unei nclcri a
Conveniei ar putea constitui prin ea nsi o reparaie suficient
a prejudiciului moral ce se pretinde a fi fost suferit.
101. Curtea consider c reclamantul trebuie s fi ncercat
puternice sentimente de umilin, nelinite, frustrare i
nesiguran, cauzate de lipsa reaciei autoritilor la doleanele
sale (Rupa nr. 1, citat anterior, 251).
102. De asemenea, aceasta observ c art. 465 din Codul
de procedur penal ofer oricrei persoane care a obinut o
hotrre definitiv din partea Curii posibilitatea de a solicita
redeschiderea procedurii interne pentru a obine repararea
nclcrii constatate.
103. n lumina considerentelor precedente, Curtea consider
c trebuie s i se acorde reclamantului suma de 5.200 EUR cu
titlu de prejudiciu moral.
B. Cheltuieli de judecat

104. Reclamantul solicit totodat 6.800 EUR pentru


cheltuielile de judecat efectuate n faa Curii, din care 50 EUR
pentru cheltuielile de coresponden i 6.750 EUR pentru
onorariul avocatului, sum care urmeaz s i fie pltit direct
reprezentantului su.
105. Guvernul susine c cererea reclamantului referitoare
la onorariul avocatului este speculativ i exagerat.
106. n conformitate cu jurisprudena Curii, un reclamant nu
poate obine rambursarea cheltuielilor de judecat dect n
msura n care se stabilesc realitatea, necesitatea i caracterul
rezonabil al cuantumului lor. n spe, innd seama de
documentele pe care le deine i de jurisprudena sa, Curtea
apreciaz rezonabil suma de 5.000 EUR cu titlu de cheltuieli de
judecat pentru procedura n faa Curii i o acord
reclamantului, sum care urmeaz s fie pltit direct domnului
Dan Mihai (Marian Ni mpotriva Romniei, nr. 28.162/05, 67,
7 decembrie 2010).
C. Dobnzi moratorii

107. Curtea consider necesar ca rata dobnzilor moratorii


s se ntemeieze pe rata dobnzii facilitii de mprumut
marginal practicat de Banca Central European, majorat cu
3 puncte procentuale.

Pentru aceste motive,


CURTEA

1. declar, n unanimitate, restul capetelor de cerere admisibile;


2. hotrte, n unanimitate, c nu a fost nclcat art. 3 din Convenie sub aspect material;
3. hotrte, n unanimitate, c a fost nclcat art. 3 din Convenie sub aspect procedural;
4. hotrte, cu 4 voturi la 3, c nu a fost nclcat art. 6 1 i 3 c) din Convenie;
5. hotrte, n unanimitate, c a fost nclcat art. 13 din Convenie;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2012

15

6. hotrte, n unanimitate:
a) c statul prt trebuie s plteasc reclamantului, n termen de 3 luni de la data rmnerii definitive a hotrrii, n
conformitate cu art. 44 2 din Convenie:
(i) 5.200 EUR (cinci mii dou sute euro), cu titlu de prejudiciu moral, plus orice sum ce poate fi datorat cu titlu de
impozit;
(ii) 5.000 EUR (cinci mii euro) pentru cheltuielile de judecat, sum ce se va plti direct domnului Dan Mihai, care a
reprezentat reclamantul n calitate de avocat;
b) c sumele n cauz vor fi convertite n moneda statului prt la rata de schimb aplicabil la data plii;
c) c de la expirarea termenului menionat i pn la efectuarea plii aceste sume vor fi majorate cu o dobnd simpl,
la o rat egal cu rata dobnzii facilitii de mprumut marginal practicat de Banca Central European, aplicabil pe parcursul
acestei perioade i majorat cu 3 puncte procentuale;
7. respinge, cu 4 voturi la 3, cererea de reparaie echitabil pentru celelalte capete de cerere.
Redactat n limba francez, apoi comunicat n scris, la 19 iulie 2011, n temeiul art. 77 2 i 3 din regulament.
Josep Casadevall,
Santiago Quesada,
preedinte
grefier


n conformitate cu art. 45 2 din Convenie i cu art. 74 2 din regulament, este anexat la prezenta hotrre opinia
separat a judectorilor Gyulumyan, Ziemele i Poalelungi.
Opinia separat a judectorilor Gyulumyan, Ziemele i Poalelungi
1. Nu putem subscrie la concluzia nenclcrii art. 6 1 i 3
c), la care a ajuns majoritatea n prezenta cauz. n special,
amintim c etapa procesual care se desfoar nainte de
sesizarea instanei este, de asemenea, acoperit de garaniile
prevzute la art. 6 3, Curtea stabilind anterior c
nerespectarea iniial a acestor garanii risc s compromit
grav echitatea procesului (Salduz mpotriva Turciei [MC],
nr. 36.391/02, 5051, 27 noiembrie 2008, 50). n plus,
simpla numire a unui avocat nu asigur prin ea nsi eficiena
asistenei pe care acesta o poate acorda acuzatului; art. 6 3
c) oblig autoritile naionale competente s intervin n cazul
n care carena unui avocat numit din oficiu este vdit sau dac
sunt informate cu privire la acest lucru printr-o alt modalitate
(Artico mpotriva Italiei, 13 mai 1980, 33, seria A nr. 37, i
Rupa mpotriva Romniei (nr. 1), nr. 58.478/00, 225226,
16 decembrie 2008).
2. n spe, observm, n primul rnd, c reclamantul, n lipsa
mijloacelor suficiente pentru a-i angaja propriul avocat, a
acceptat s fie reprezentat de un avocat numit din oficiu n
cursul urmririi penale.
Cu toate acestea, cel puin o dat n cursul acestei etape
reclamantul a fcut o declaraie fr prezena unui avocat.
Rezult c statul nu a asigurat prezena unui aprtor pentru
acest act, care a avut loc chiar la nceputul urmririi penale i,
prin urmare, era de natur s compromit grav echitatea ntregii
proceduri penale.
3. n plus, observm c, n faa parchetului, cel puin 3
avocai diferii au fost desemnai din oficiu pentru a reprezenta
partea n cauz pentru actele de procedur. De asemenea,
desemnarea acestora pare s fi avut loc chiar n ziua actului n
cauz.
n aceste circumstane este greu de crezut c avocaii n
cauz au dispus de timpul necesar s studieze dosarul i, dup
caz, s discute cu reclamantul pentru a pregti aprarea
acestuia (Daud mpotriva Portugaliei, 21 aprilie 1998, 39,
Culegere de hotrri i decizii 1998-II, i Goddi mpotriva Italiei,
9 aprilie1984, 31, seria A nr. 76).
Cu siguran, n faa instanei, reclamantul a beneficiat de
prezena unor avocai alei. Cu toate acestea, considerm c

prezena acestora alturi de reclamant, n faa instanelor, nu a


putut remedia lacunele n ceea ce privete reprezentarea
acestuia n faa parchetului.
4. n aceast privin, Guvernul nu a putut stabili c o
plngere la barou referitoare la aspectele invocate ar fi constituit
o cale de atac efectiv. De fapt, nu vedem cum ar fi fost posibil
acest lucru, n msura n care problema din prezenta cauz nu
rezult din acte individuale ale avocailor numii din oficiu, ci mai
degrab din caracterul discontinuu al aprrii i din lipsa de timp
pentru ca avocaii s poat pregti cauza. Or, aceste aspecte
sunt mai degrab legate de sistemul care, cel puin n spe, a
permis autoritilor s numeasc avocai diferii, chiar n ziua
actului de procedur n cauz, fr s le ofere posibilitatea de a
se familiariza cu dosarul reclamantului sau de a discuta cu
acesta.
n orice caz, reclamantul a adus la cunotina autoritilor
lacunele reprezentrii sale din oficiu; n special, acesta s-a
plns, atunci cnd a fost audiat de judectorie, c avocatul numit
pentru aprarea sa ar fi asistat, fr s intervin, la violenele a
cror victim pretinde c a fost, dar plngerea sa nu a primit
niciun rspuns.
5. Dei reclamantul nu a putut dovedi faptul c a fost supus
unor violene n prezena avocatului, este posibil ca nsui faptul
c era convins de acest lucru s i fi slbit n mod rezonabil
ncrederea n sistemul de asisten din oficiu.
n plus, ca urmare a plngerilor penale formulate de
reclamant, procurorul a concluzionat c acesta beneficiase de o
aprare adecvat n cursul procedurii. Totui, reclamantul nu a
avut posibilitatea de a contesta aceste concluzii, n msura n
care procurorul nu i-a comunicat Rezoluia din data de 26 aprilie
2005.
6. Pentru motivele menionate anterior, considerm c
autoritile nu au luat msuri pentru a garanta reclamantului o
aprare i o reprezentare efectiv i, astfel, nu i-au ndeplinit
obligaia de a reaciona pentru a garata efectivitatea
reprezentrii acestuia.
Concluzionm c a fost nclcat dreptul reclamantului la un
proces echitabil n sensul art. 6 1 i 3 c) din Convenie.

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2012
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

435

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

4.800

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

250

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

50
120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2012
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecia Monitorul Oficial n format electronic, oricare dintre prile acestuia

50 lei/an

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti

Cristina-Gabriela F. Popescu

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 10/5.I.2012 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|529137]
ISSN 14534495