Sunteți pe pagina 1din 16

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

CURS 7: TRANSFER DE CALDURA


Transferul de caldura studiaza procesele ireversisibile de transmitere a
caldurii intre:
- doua corpuri;
- doua regiuni ale aceluiasi corp;
- doua fluide
ca rezultat al unei diferente de temperatura intre acestea.

Obiective

Determinarea cantitativa a caldurii transmise intre corpuri;

Stabilirea compatibilitatii materialelor cu regimul de temperatura;

Identificarea unor posibilitati de intensificarea sau reducere


transferului de caldura.

Transferul de caldura respecta principiile termodinamicii:


1) Principiul intai al termodiamicii- care exprima legea conservarii
energiei
Intr-un sistem izolat termic, cantitatea de caldura cedata de corpul cald
este egala cu cantitatea de caldura primita de corpul rece (daca pe durata
acestul transfer de caldura nu intervin reactii chimice, nucleare, schimburi de
masa).
2) Principiul II al termodinamicii
Intr-un sistem izolat termic, schimbul de caldura are loc de la corpul cu
temperatura ridicata la corpul cu temperatura scazuta pana la stabilirea
echilibrului termic.
4.1 Marimi caracteristice transferului de caldura
1) Camp de temperatura - reprezinta totalitatea valorilor instantanee a
temperaturii intr-un anumit domeniu.
Intr-un punct oarecare din spatiu, temperatura depinde de pozitie si de
timp:
T = T(x,y,z, ) in coordonate carteziene
T = T(r,z,, ) in coordonate cilindrice
T = T(r,,, ) in coordonate sferice
z

z
P(z, r, )

P(x, y, z)

P(r,,)
r

y
1

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Fig.1 Camp de temperatura in coordonate carteziene, cilindrice si sferice

Campul de temperatura poate fi:


- stationar, daca valorile temperaturii raman constante in timp:
t
0

(1)

nestationar, daca valorile temperaturii variaza in timp:


t
0

(2)

Dupa numarul de coordonate campul de temperatura poate fi:


unidirectional: t = t(x, );
bidirectional: t = t(x, y, );
tridirectional: t = t(x, y, z, ).

Camp de temperaturi chiulasa

Campul de temperaturi dintr-o


camera de ardere a unei ITG

2) Suprafata izoterma - reprezinta locul geometric al punctelor de aceeasi


temperatura in domeniul dat.
3) Gradientul de temperatura - este o marime ce caracterizeaza variatia
temperaturii pe o anumita directie din spatiul (domeniul) analizat. Gradientul
temperaturii este un camp de vectori: in fiecare punct din spatiu vectorul
arata in ce directie creste temperatura si cat de mult pe unitatea de distanta.
n
x
n

t+t
t
t-t

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Fig.2 Gradient de temperatura


gradt t
gradt

t
n
n

t t t
i
j
k
x
y
z

(3)
(4)

4) Flux de caldura - reprezinta cantitatea de caldura transmisa in


unitatea de timp:
.

s W

dQ
d

(5)

5) Flux termic unitar - reprezinta fluxul termic transmis pe unitatea de


suprafata:
.

dQ W
q
dS m 2
.

(6)

4.2 Moduri elementare de transfer de caldura


Exista trei moduri elementare de transfer termic:
Conductie termica;
Convectie termica;
Radiatie termica.

Conductia termica - este procesul de transfer al caldurii dintr-o


regiune cu temperatura mai ridicata, catre o regiune cu temperatura mai
scazuta, in interiorul unui mediu stationar (solid sau fluid), datorita
interactiunii dintre particule.
Mecanismele transferului de caldura prin conductie sunt:

La corpurile solide nemetalice (dielectrice), conductia termica se


realizeaza prin vibratia termica a retelei cristaline.

La corpuri solide metalice si semiconductoare, conductia termica se


realizeaza prin transferul de energie datorita vibratiei termice a retelei
cristaline si pe de alta parte, cu ajutorul electronilor liberi (de valenta).
Contributia electronilor liberi este de 10...30 de ori mai mare decat
contributia vibratiei retelei.

La corpurile lichide si gazoase, conductie termica apare sub forma a


doua procese: ciocnirile elastice din aproape in aproape intre molecule
sau atomi si deplasarea electronilor liberi. Gazele, avand o distributie
haotica a moleculelor, cu legaturi intermoleculare slabe si distante
mari intre molecule, realizeaza cel mai redus transfer de caldura prin
conductie.

Relatia care permite determinarea cantitativa a fluxului termic transferat prin


conductie a fost propusa de Joseph Fourier in cadrul lucrarii Thorie
Analytique de la Chaleur, publicata in 1822, si este cunoscuta ca legea lui
Fourier:
3

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Q S gradt S

t
W
x

(7)

Conform acesteia, fluxul termic este proportional cu gradientul de


temperatura, suprafata de schimb de caldura si este un parametru de
transport, cunoscut sub denumirea de conductivitate termica, , se
determina experimental si indica capacitatea materialului de a transmite
caldura, [W/m.K].
- termenul minus apare ca o consecinta a faptului ca, caldura se transmite de
la nivel de temperatura mai ridicat catre un nivel de temperatura mai scazut.

Convectia termica este procesul fundamental de transfer de


caldura care are loc intre un perete si un fluid aflat in miscare relativa fata de
acesta, sub actiunea unei diferente de temperatura intre perete si fluid.
Convectia presupune actiunea combinata a conductiei termice in
stratul limita de fluid de langa perete, a acumularii de energie interna si a
miscarii de amestec a particulelor de fluid.
Legea fundamentala a convectiei termice este legea lui Newton:
.

Q S (t p t f ) W

(8)
2.

unde reprezinta coeficientul de convectie, [W/m K], S este aria suprafetei


de schimb de caldura, [m2] iar tp si tf sunt temperaturile peretelui, respectiv a
fluidului.

Radiatia termica reprezinta energia emisa de materie, aflata la o


temperatura mai mare de 0K. Acest mod de transmitere a caldurii este
asociat cu variatia configuratiei electronilor din atomii care compun materia.
Radiaia este un fenomen de transport al energiei, care are drept suport
undele electromagnetice.
Relatia de baza a transferului de caldura prin radiatie a fost stabilita
experimental de Stefan in 1879 si teoretic de Boltzmann in 1884. Ecuatia
Stefan-Boltzmann exprima fluxul termic emis de un corp negru absolut sub
forma:
.

(9)

Q C0 S T 4 [ W ]
0

unde C este coeficientul de radiatie al corpului negru absolut, C = 5.67.108 [W/(m2. K4)], S aria corpului, [m 2] iar T reprezinta temperatura absoluta a
corpului,[ K].
Pentru orice corp diferit de corpul negru absolut, relatia de calcul a
fluxului termic emis de acel corp se determina astfel:
.

Q C0 S T 4 [ W ]

(10)

unde reprezinta factorul de emisie al corpului respectiv.


APLICATIA 1
Se considera o pila de combustie avand dimensiunile de 50mm*50 mm.
Pila de combustie dezvolta o energie electrica de 9W, corespunzatoare unei
tensiuni de 0.6 V si unui curent de 15 A.
4

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Temperatura de functionare optima a pilei este de 56.4 0C. Reactia


electrochimica la nivelul pilei este exotermica, iar cantitatea de caldura
dezvoltata, de 11.25 W trebuie evacuata din pila prin convectie si radiatie.
Temperatura mediului ambiant este de 250C iar relatia dintre viteza aerului
W
de racire si coeficientul de convectie este de 10.9 w 0.8 2
.
m K
Factorul de emisie a suprafetei pilei de este de 0.88. Sa se determine
valoarea vitezei aerului de racire necesar pentru a mentine conditiile optime
de functionare ( temperatura de 56.4 0C.)

4e-

4e-

sarcina
intrare
2H2
combustibil

4e-

O2 (intrare oxidant)

4e-

4H+
ioni pozitivi

2H2O
oxidant
gaze de ardere
+H2O

combustibil,
gaze de ardere
+H2O
Anod

Catod

Electrolit

Rezolvare
Ecuatia de bilant termic este de forma:
.

Q PC Q radiatie Q convectie
unde
.

4
4
Q radiatie C 0 S radiatie (TPC
Tma
) [W]

Q radiatie 0.88 5.67 108 (0.05 * 0.05 * 2) (329.44 2984 ) 0.97 W


unde
TPC temperatura la care trebuie mentinuta pila de combustie,
56.40C+273=329.4 K
Tma temperatura mediului ambiant=25+273 =298 [K]
factorul de emisie a suprafetei pilei = 0.88[-].
Deoarece prin radiatie se pot evacua doar 0.97 W, inseamna ca restul, 8.03W
se evacueaza prin convectie :
5

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Q convectie Sconvectie ( t PC t ma ) 8.07 W

Pentru o relatie de dependenta a coeficientului de convectie 10.9 w 0.8


se obtine viteza cu care trebuie antrenat aerul de racire.

W
m2 K

8.07 10.9 w 0.8 (0.05 * 2 * 0.05) (56.4 20)


w = 9.4 m/s

4.3 Transferul de caldura prin conductie termica


Studiul conductiei presupune determinarea distributiei temperaturii in
timp si spatiu. Acest deziderat se realizeaza prin rezolvarea unor ecuatii
diferentiale pentru fiecare caz in parte, ecuatii obtinute prin scrierea
ecuatiilor de bilant termic, conform principiului intai al termodinamicii pentru
un volum elementar.
Ecuatia de baza a transferului conductiv este ecuatia lui Fourier scrisa
pentru:
t
0;

camp de temperatura stationar:

unidirectional:

fara surse interioare de caldura: q v 0

t
;
x

Q S gradt S

t
W
x

(11)

unde este un coeficient de proportionalitate, denumit conductivitatea


termica, [W/m.K];
=
f (natura corpului, temperatura, umiditate si
presiune).
Pe baza legii lui Fourier se pot stabili ecuatiile diferentiale ale
conductiei termice.
4.3.1 Ecuatia diferentiala a conductiei termice
Aceasta ecuatie caracterizeaza conductia termica tridimensionala, in
regim nestationar, prin corpuri cu izvoare interne de caldura.
Se scrie pe baza bilantului termic al unui volum elementar dV avand
dimensiunile dx, dy, dz intr-un sistem de coordonate.
Ipotezele care stau la baza determinarii acestei ecuatii sunt:
1. corpul este omogen, astfel incat conductivitatea termica ramane
constanta ( = ct) si are aceleasi valori pe toate directiile;
6

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

2. izvoarele interne de caldura care exista in interiorul corpului sunt


uniform distribuite;
3. caldura specifica, c, si densitatea, , sunt constante in intervalul de
temperatura considerat;
4. regimul de transmitere a caldurii este variabil.
Ecuatia de bilant termic este de forma:
.

Fluxul de caldura intrat in corp prin suprafetele exterioare, Q1 + Fluxul de


.

caldura produs sau absorbit de sursele interioare, Q 2 =Fluxul de caldura


.

acumulat in corp, Q 3

(12)

Q z dz
z

Q y dy

dz

Qx

dy

dx

x
.

Qz

Qy

Q x dx

Fig.3 Conductia termica printr-un element de volum

Fluxurile termice care intra in unitatea de volum dV pot fi evaluate


utilizand legea lui Fourier :
.
t
Q x dy dz
W
x
.

t
W
y

t
W
z

Q y dx dz

Q z dy dx

(13)

Fluxul termice care ies din unitatea de volum se exprima utilizand


dezvoltarea in serie Taylor, in care se neglizeaza termenii de ordin superior:
7

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Qx
Qx
dx W
x

Q x dx

Q y dy Q y

Qy
y

dy W

(14)

Qz
Qz dz Q z
dz W
z
Fluxul de caldura care ramane in elementul de volum dV, din caldura
transmisa pe directia x:
.

Qx
2t
(15a)
Q1x Q x Q x dx
dx dV 2 [ W ]
x
x
In mod analog, pe directiile y si z fluxurile de caldura care raman in
elementul de volum dV, vor fi:
.

2t
[W]
y 2

(15b)

2t
[W]
z 2

(15c)

Q1y dV

Q1z dV

Prin urmare, fluxul termic transmis prin suprafetele laterale este:


.

2t 2t 2t
2 2 dV 2 t [ W ]
2
y
z
x

Q1 Q1x Q1y Q1z dV

(16)

(17)
Q1 dV 2 t [ W ]
Fluxul de caldura produs sau absorbit de sursele interne de caldura,
uniform distribuite este:
.

(18)

Q 2 q v dV [ W ]
.

unde q v este fluxul termic produs de catre izvoarele de caldura, in unitatea


de volum, [W/m3].
Fluxul de caldura acumulat in corp:
.

Q3 dm c p

t
t
W
dV c p

(19)
.

Inlocuind expresiile fluxurilor termice Q1 , Q 2 si Q 3 in ecuatia de


bilant termic (12) se obtine:
.
t
dV 2 t q v dV dV c p :
(20)

c p t
q
t v

definind difuzivitatea termica a

m2
c p s

ecuatia diferentiala a conductiei devine:


8

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

(21)

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

q
1 t
(22)
t v
a
Difuzivitatea termica reprezinta o proprietate fizica a unui material, si
arata capacitatea acestuia de a transport a caldurii.
2

Ecuatia diferentiala a conductiei termice are o serie de cazuri


particulare, prezentate in tabelul 1.

Tabel 1. Ecuatii diferentiale ale conductiei termice

Denumire
Ecuatia
generala a
conductiei
Ecuatia lui
Poisson

Regim
Regim tranzitoriu cu izvoare interne
de caldura

Ecuatia lui
Fourier
Ecuatia lui
Laplace

Regim tranzitoriu fara izvoare interne


de caldura
Regim stationar fara izvoare interne
de caldura

Regim stationar cu izvoare interne de


caldura

2t

1 t

2t

qv

2t

0
1 t

2t 0

2t
2t 2t

x 2 y 2 z 2

(23)

2 t 1 t
1 2t
2t

r 2 r r r 2 2 z 2

(24)

cilindrice: t = t(z, r, )
2t

qv

Expresia laplacianului in cele trei axe de coordonate:


carteziene: t = t(x,y,z)
2t

Ecuatia

sferice: t = t(z, , )
2t

2 t 2 t
1
t
1 2t
1
2t

r 2 r r r 2 tg r 2 2 r 2 sin 2 2

(25)

4.3.2. Conductivitatea termica a corpurilor solide, lichide


si gazoase
Conductivitatea termica este o marime cara arata capacitatea
materialului de a conduce caldura . Depinde de natura acestuia, temperatura
si presiune.
9

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Ordinul de marime a conductivitatii


termice pentru diferite clase de
materiale sunt prezentate in figura 4.

Fig.4 Ordinul de marime a conductivitatii termice

In Tabelul 2 sunt redate valorile conductivitatii termice pentru cateva


materiale de constructii des intalnite.
Tabel 2.Conductivitate termica a unor materiale de constructii
Material
(W/mK)
Polistiren expandat
0.044
0,042 ...
Vata minerala
0,05
Lemn
0,17...0,41
Zidarie din b.c.a.
0,25...0,34
Zidarie din caramizi cu goluri
0,46...0,75
verticale
Zidarie din caramizi pline
0,8
Beton armat
1,62...2,03
Oel
58,0
Aluminiu
220,0
Conductivitatea termica variaza direct proporional cu densitatea
materialului. Din acest motiv materialele uoare (polistirenul, vata minerala)
au un coeficient mai mic i deci proprietai de izolare termica mai bune.
Valori orientative ale conductivitatii termice, pentru diferite clase de
materiale, sunt prezentate in tabelul 3:
Tabel 3. Valori orientative ale conductivitaii termice
Material
Diaman
t
Argint
Cupru
Aur
10

Conductivitatea termica,
[W/m.K]
2300

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

429
400
317

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Alumini
u
Fier
Mercur
Sticla
Carami
da
Apa
Lemn
Aer

237
80
8.54
0.78
0.72
0.61
0.17
0.026

4.3.2. Conductie termica in regim stationar


Conductie termica in regim stationar prin pereti plani
Se considera un perete plan, alcatuit dintr-un material omogen, de
grosime , conductivitate termica constanta, , si marginit de temperaturile
t1 si t2 (Fig .5).
Ecuatia diferentiala a conductiei:
.

2t

pe baza ipotezelor:
a)

regim stationar :

qv

1 t

(26)

t
0

b) fara surse interne de caldura: q v 0

devine:

2t 2t 2t

0
t 0 sau
x 2 y 2 z 2

(27)

t1

t2

Fig.5. Conductia termica printr-un perete plan omogen


Pentru directia Ox ecuatia (6) are forma:
11

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

2t
0
x 2
a carei solutie generalizata este:

(28)
(29)

t C1 x C 2 [ 0 C]

unde C1 si C2 sunt constante de integrare care se determina punand conditii


la limita :
- pentru x = 0 t = t1, rezulta t1 = C2
pentru x = t = t2, rezulta t2 = C1. + C2 = C1. + t1 , deci
t t
C1 2 1

Inlocuind in relatia se obtine expresia variatiei temperaturii printr-un


perete plan, o variatie liniara:
t

t 2 t1
x t 1 [ 0 C]

(distributia temperaturii)

(30)

Fluxul termic unitar care traverseaza peretele plan este:


.

t t
t t W
t
2 1 1 2
m 2
x

.
t t W
q 1 2
m 2

(31)

(32)

iar fluxul termic care trece prin suprafata S:


.

Q q S

t1 t 2
S [W]

(33)

Obs. Deoarece q este unidimensional si stationar, are aceeasi valoare in


orice sectiune a peretelui.
Analizand expresia fluxului termic unitar se observa ca este analoaga
legii lui Ohm:
.
t t W
U
q 1 2 2
A
m si I
R

Iq
U t1 t 2
Fig.6 Analogia electrica a transferului de caldura prin conductie
12

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Raportul

se numeste rezistenta termica a peretelui plan.

m2 K
Rt

(34)

Caz particular - pereti plani neomogeni, cu straturi perpendiculare pe


directia de transmitere a caldurii:
1

t1

t2

2
t3

3
t4

..
1

tn

tn+1

Fig.7. Conductia termica printr-un perete plan neomogen

t1 t 2
1
1
.
t t
q 2 3
2
2
.
t t
q 3 4
3
3
.

W
.
m 2 t 1 t 2 q 1 W
1 m 2
W
.
m 2 t 2 t 3 q 2 W
2 m 2
W
.
m 2 t 3 t 4 q 3 W
3 m 2

.
.

t n t n 1 W
.
W
n m 2 t n t n 1 q n 2
n m
n
n
.

t 1 t n 1 q i
i 1 i
Astfel incat expresia fluxului termic unitar pentru pereti plani
neomogeni este:
.
t t W t t W
q 1 n n 1 2 1n n 1 2
i m
m
(35)
R ti

i 1 i
i 1
.

Conductie termica in regim stationar prin pereti cilindrici


Se considera un perete cilindric (Fig. 8), cu raza interioara r 1, raza
exterioara r2 si lungimea mult mai mare decat razele r 1 si r2, alcatuit dintr-un
material cu conductivitate termica constanta.Temperatura suprafetei
interioare este t1 iar a suprafetei exterioare t2. Se considera tp1>tp2.
13

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

Suprafetele izoterme sunt suprafete cilindrice iar propagarea caldurii


este unidirectionala (pe directia razei.)
t
t1

r1
r2

t2

r
Fig.8. Conductia termica printr-un perete cilindric omogen

Ecuatia diferentiala a conductiei:


.

q
1 t
2t v
a

pe baza ipotezelor:
a)

regim stationar :

(36)

t
0

b) fara surse interne de caldura: q v 0

pentru coordonate cillindrice devine:


2
2 t 0 sau t

2 t 1 t 1 2 t
2t

r 2 r r r 2 2 z 2

(37)

Pentru propagare numai pe directia razei ecuatia (18) are forma:


2t 1 t
(38)

0
r 2 r r

t
du 1
du
u
du
dr
u
u 0

u
r
r
dr r
dr
r
ln
u

ln
r

ln
C
a carei solutie este de forma:
1

Se face notatia

C1
C
dt C1 dt C1
C

u 1

dt 1 dr
r
r
dr
r
dr
r
r
Expresia variatiei temperaturii printr-un perete cilindric este:

ln u ln

t C1 ln r C 2 [ 0 C]
-

Constantele C1 si C2 se determina punand conditii la limita:


pentru r = r1 t = t1 t 1 C1 ln r1 C 2 C 2 t 1 C1 ln r1
pentru r = r2 t = t2 t 2 C1 ln r2 C 2 t 2 C1 ln r2 t 1 C1 ln r1 ;
t 2 t 1 C1 (ln r2 ln r1 )
14

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

(39)

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

t 2 t1
t t
C 2 t 1 2 1 ln r1
r
r
(40)
ln 2 si
ln 2
r1
r1
Inlocuind constantele in expresia temperaturii se obtine:
t t
t t
t 2 1 ln r t1 2 1 ln r1 [0 C]
r
r
(41)
ln 2
ln 2
r1
r1
Expresia finala a variatiei temperaturii printr-un perete cilindric este:
r
ln
r1 0
t t1 ( t 1 t 2 )
[ C]
(42)
r2
ln
r1
Fluxul termic unitar, conform legii lui Fourier:
.
dt
t t 1 t t W
q ( 1 2 ) 1 2 2
r
r
r
(43)
dr
ln 2 r
ln 2 m
r1

r1
Obs. Spre deosebire de peretele plan, fluxul termic unitar nu este constant,
variatia lui este invers proportionala cu raza.
Fluxul termic va fi:
.
.
.
t1 t 2
Q q S q 2 r l
W
1
r2
(44)
ln
2 l
r1
unde l este lungimea conductei, [m].
C1

Pentru pereti cilindrici se defineste fluxul termic liniar, Q l :


.

Q
t t
Ql 1 2
1
r
l
ln 2
2
r1
.

unde R t

1
r K
ln 2
2
r1 W

W
m

(45)

- reprezinta rezistenta termica a peretelui cilindric.

Caz particular pereti cilindrici formati din mai multe straturi (Fig.9)
t
t1
r1
r2
r3
rn
rn+1

t2
t3

tn

..

tn+1

Fig.9. Conductia termica printr-un perete cilindric neomogen


15

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

TERMOTEHNICA II - Note de curs- 20132014

r
1
ln 2
21
r1

r W
1
ln 3
2 2
r2 m

t1 t 2 Q l
t 2 t3 Ql

W
m

.
.
.
r
1
W
t n t n 1 Q1
ln n 1
2 n
rn m
.

Ql

t1 t n 1
t t
1 n n 1
1
r
ln i 1
Rt

ri
i 1 2i
i 1
n

W
m

(46)

Pentru pereti multistrat fluxul termic transferat se determina cu relatia


(46).

Intrebari
1. Care sunt marimile de baza ce caracterizeaza transferul de caldura?
2. Care sunt modurile elementare de transfer de caldura si ce legi le
guverneaza?
3. Ecuatia
diferentiala
a
conductiei.
(Refaceti
demonstratia).
Particularizari.
4. Conductie termica in regim stationar prin pereti plani:
- explicati notiunea de rezistenta termica;
- rescrieti expresia variatiei temperaturii, a fluxului termic unitar si fluxului
termic total pentru perete unistrat si multistrat.
5. Conductie termica in regim stationar prin pereti cilindrici:
-explicati notiunea de rezistenta termica;
-rescrieti expresia variatiei temperaturii, a fluxului termic liniar si fluxului
termic total pentru perete unistrat si multistrat

16

Sl. dr.ing Paula UNGURESAN

S-ar putea să vă placă și