Sunteți pe pagina 1din 2

Concepte de baza si probleme supuse cercetarii macroeconomice.

Conceptiile macroeconomice se clasifica n dependenta de rolul statului n economie n


trei scoli:
1.scoala liberalista sustine ca pietele functioneaza cel mai bine atunci cnd sunt lasate
libere.
2.scoala interventionalista sustine ca interventia statului poate mbunatati n mod
semnificativ fuctionarea economiei mai ales a economiei rigide care se regleaza greu, cu
un sistem de informare slab dezvoltat sau cu traditii sociale libere pe piata.
3.scoala neoclasica promoveaza att idei liberale ct si iterventionaliste. Ea pledeaza
pentru o politica mai liberala, dar cu interventia statului strict necesara pentru asigurarea
unei cresteri economice echilibrate.
Din punct de vedere al orizontului de timp n care se cerceteaza functionarea economiei
n macroeconomie se desting urmatoarele idei:
1.
clasica este considerata o analiza a cresterii economice ntr-o perioada lunga
de timp, reese din flexibilitatea preturilor care examineaza modelul de piata relativ libera
2.
keinesista- analizeaza perioada scurta de timp a functionarii economiei si se
bazeaza pe rigiditatea relativa a preturilor.
Specifice pentru diferite tari pot fi doar valorile coeficientilor empirici si formele
concrete ale dependetelor dintre variabelele macroec. grupate n:
a.
ale stocului ;
b.
ale fluxurilor.
Variabelele ale stocului caracterizeaza starea obiectului de cercetare la o anumita data
(numarul total al comenzilor, al volumului capitalului n economie,volumul datoriei de
stat etc.)
Variabile ale fluxului caracterizeaza evidenta obiectului de cercetare ntr-o anumita
unitate de timp de derulare propriu- zisa a proceselor si fenomenelor economice (volumul
anual al investitiilor, numarul persoanelor care si-au pierdut locul de munca si timpul
trimestrului).
Interdependensa ntre stocuri si fluxuri constituie baza modelului macroec. al fluxurilor
circulare.
In forma elementara modelul include doua tipuri de subiecti economici (menaje, firme)
si nu presupune interventia statului n economie, precum si careva relatii cu lumea
externa. Practic, n asa caz e vorba de o economie nchisa fara sector guvernamental.
Marimea totala a productiei firmelor n expresie baneasca este egala cu marimea totala a
veniturilor menajelor.
In forma generala (n cazul unei economii deschise cu sectorul guvernamental) modelul
fluxurilor circulante e mai complicat. In el se reflecta utilizarea veniturilor menajelor n
alte scopuri dect procurarea produselor fabricate n interiorul tarii (impozitele,
procurarea marfurilor de import ect.). Tot odata apar mijloace suplimentare in
forma investitiilor , cheltuielilor guvernamentale si exportului.

Pentru definirea obiectului de studiu al macroec. se realizeaza prin desemnarea


problemelor actuale aflate n cercetare. Ele sunt de ordin comercial, monetar, financiar ,
interne si externe. Printre cele mai importante probleme macroeconomice n epoca
contemporana se nscriu:
1.
asigurarea echilibrului economic dintre cerea agregata si oferta agregata;
2.
cresterea economica;
3.
ocuparea deplina a resurselor de munca
4.
asigurarea economiei nationale cu moneda n cantitati si structurile cerute de
mersul normal al fluxurilor economice reale;
5.
dirijarea proceselor economice de catre stat prin intermediul diferitor politici
economice;
6.
asigurarea pe termen lung a unei balante cometciale de plati externe
echilibrate;
7.
integrarea problemelor macroeconomice n strategii globale;
Orice problema macroec. poate avea mai multe aspecte dect cel economic: aspect
social politic, demografic. In plus orice problema macroeconomica poate avea doua
aspecte: pozitiv si negativ, unul din care caracterizeaza sensul progresist al evolutiei, altul
care ntrerupe temporar scopul macroecon..
n realizarea sarcinilor pe care le urmareste macroeconomia cerceteaza:
v
mecanismul de functionare a economiei nationale
v
cauzele, tipurile si mecanismele aparitiei insuficientei resurselor
macroeconomici
v
formele structurale si rezultativitatea macroeconomica
v
utilitatea sociala a totalitatii bunurilor la nivel macroeconomic.
Macroec.pledeaza cu prioritate pentru analiza calitativa a mecanismului de functionare
al economiei nationale, a corelatiilor dintre variabilele macroec., punnd un accent
deosebit pe aspectele de masurare inflationiste directe si indirecte dintre acestea n
vederea fundamentarii stiintifice a deciziilor de politica macroec.
Macroec. se ocupa, deci, cu studiul structurii functionalitatii si comportamentului de
ansamblu al sistemului economiei nationale n strinsa legatura cu sistemul economiei
mondiale si cu mediul nconjurator.