Sunteți pe pagina 1din 1

Avansul de trezorerie si decontul de cheltuieli monografie

Avansurile de trezorerie sunt sume puse la dispozitia angajatilor societatii sau administratorilor
pentru a efectua anumite plati in numele societatii.
Reflectarea in contabilitate a a avansurilor de trezorerie se realizeaza prin intermediul contului 542
Avansuri de trezorerie .
Exemple :
- Acordarea unui avans de trezorerie catre un salariat care urmeaza sa plece intr-o delegatie
suma de 500 ron
542 Avansuri de trezorerie = 5311 Casa in lei 400
- Angajatul se reintoarce din delegatie si depune la contabilitate decontul pe care reflecta
urmatoarele cheltuieli : cazare 300 ron plus TVA, cheltuieli cu diurna 32,5 ron.
%
= 542 Avansuri de trezorerie
357
625
300
cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri
4426
57
625 = 542 Avansuri de trezorerie

32,5

- Restituirea avansului neutilizat


5311 Casa in lei = 542 Avansuri de trezorerie 10,5 ron
Modul in care se realizeaza acest circuit : solicitare avans de trezorerie, depunere decont, restituire avans,
modul de intocmire a documentelor si termenele de depunere sunt reglementate intern, prin decizii ale
conducerii societatii.
Din punct de vedere fiscal, diurna poate avea o componenta deductibila si una nedeductibila . Conform
Codului Fiscal, art. 21 pct.3 lit b) au deductibilitate limitata : suma cheltuielilor cu indemnizatia de
deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate in limita a de 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru institutiile publice
Pentru institutiile publice nivelul diurnei se stabileste confrom HG 1860/2006 (la 13 ron ). Prin urmare
diurna maxima deductibila pentru deplasari in tara va fi 13 ron*2,5 = 32,5 ron.
In exemplul de mai sus, diurna este integral deductibila. Daca societatea insa a decis stabilirea unei diurne
la un nivel superior acestei limite, la inregistrarea deconturilor diferenta intre suma stabilita de societate si
plafonul de 32,5 ron/zi va fi inregistrata ca si cheltuiala nedeductibila.