Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

PARTEA a – I – a :

Determinarea principalelor caracteristici ale deşeurilor

1. Calculul cantităţilor de deşeuri urbane. Exemplu de calcul pentru municipiul

Petroşani……………………………………

pag. 3

………………………………

2. Determinarea compoziţiei chimice a deşeurilor menajere………….….pag. 8

3. Calculul numărului de containere şi vehicule de transfer pentru deşeurile

menajere……………………………………………………………………….pag. 12

4. Metode de determinare a compoziţiei şi caracteristicilor deşeurilor….pag. 18

5. Dimensionarea rampelor de depozitare a deşeurilor…………………

pag. 23

6. Determinarea conţinutului de cenuşă al deşeurilor menajere…………pag. 29

7. Determinarea umidităţii deşeurilor menajere…………

……………….pag.

32

8. Determinarea puterii calorifice a deşeurilor solide menajere………….pag. 37

9. Studii de laborator asupra proprietăţilor materialelor geosintetice……pag. 45

9.1. Permeabilitatea geotextilelor………………………………

…pag.

45

9.2. Determinarea coeficientului de frecare dintre un geotextil şi o

geomembrană……………………………………

………………pag.

46

9.3. Încercarea la strivire a radierului………………………………pag. 49

1

PARTEA a – II – a :

Elemente de proiectare a depozitelor controlate de deşeuri

10.

Drenajul interior şi exterior al depozitelor de deşeuri…………………pag. 50

 

10.1. Dimensionarea filtrului de geotextil…………………………

pag.

52

10.2. Dimensionarea unui drenaj cu nisip comparativ cu un

 

geotextil………………………………………………………………

pag.

54

10.3.

Drenajul depozitului de deşeuri în timpul umplerii cu

 

material……………………………………………

…………………pag.

55

10.4.

Drenajul acoperişului unui depozit………….………………

pag.

57

11.

Dimensionarea

geogrilelor.

Exemplu

numeric

de

calcul

al

geogrilelor………………………………

………………………………….pag.

59

12. Alegerea sistemului de etanşare a depozitelor de deşeuri…………

pag.

64

 

12.1.

Aspecte legate de folosirea argilelor ca strat de etanşare la

depozitelor de deşeuri………………………………………………

pag.

65

12.2.

Varianta de amenajare cu materiale geosintetice………

pag.

69

13. Calculul gradului de epurare al lixiviatului……

………………………pag.

73

14. Calculul cantităţilor de gaze emanate din depozitele controlate de

deşeuri………………………………………………………………………….pag. 79

15. Monitoringul depozitelor de deşeuri…………………………………….pag. 86

Bibliografie…………………………………………………………….pag. 96

Anexe…………………………………………………………………

2

pag. 99