Sunteți pe pagina 1din 2

PREFAŢĂ

Interesul pentru poluarea mediului a crescut în ultima jumătate de secol


de la un număr mic de persoane, care se ocupau sporadic şi întâmplător de
poluare, până la întreaga populaţie a globului şi la instituţiile şi organizaţiile
cele mai diverse, unele polivalente, altele cu caracter specializat, orientate
exclusiv pe problemele poluării de diferite profiluri: tehnic, biologic, economic,
medical, juridic, social, etc. cu caracter de cercetare, de activitate practică sau
de învăţământ.
Totodată, dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte
şi odată cu aceasta creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de civilizaţie şi
asigurarea nevoilor de consum din ce în ce mai mari, conduc la diminuarea şi
epuizarea surselor şi rezervelor naturale de materii prime, materiale şi
combustibili, cu consecinţele penuriei pe piaţa mondială.
Deci, se impune cu acuitate , o gestionare adecvată a deşeurilor: sunt
generate volume din ce în ce mai mari, iar utilizarea practicilor tradiţionale este
mult limitată. Cu toate că deşeurile menajere constituie doar o parte a
deşeurilor totale, viteza cu care acestea sunt generate este în permanentă
creştere.
Sistemele de gospodărire a deşeurilor sunt supuse, în prezent, unor
schimbări rapide atât în ceea ce priveşte modul de percepţie al populaţiei cât şi
în privinţa aspectelor tehnologice şi de reglementare.
Pentru a putea neutraliza efectele deşeurilor asupra mediului, a
recuperării de materiale şi energie, este necesară cunoaşterea caracteristicilor
acestora, ceea ce se realizează prin determinări specifice deşeurilor, lucru
abordat sistematic în îndrumătorul de lucrări practice elaborat.

Dr. ing. BOLD OCTAVIAN - VALERIAN