Sunteți pe pagina 1din 7

Facultatea de Inginerie Electrica

Laborator de Metode si Procedee Tehnologice

Plosceanu Vlad

Grupa 112 B

Lucrarea nr. 2
METALE SI ALIAJE UTILIZATE IN INDUSTRIA
ELECTROTEHNICA
Lucrarea cuprinde:
1. Notiuni de baza;
2. Comentarea standardului -SR CR 10260:2002
-SR EN 1412: 1997
3.Activitate la laborator;
4.Concluzii;
5.Bibliografii.

1. Notiuni de baza
In industria electritehnica, pentru fabricarea masinilor si aparatelor electrice se folosesc
diferite meteriale metalice si nemetalice. Materialele metalice, pe scurt metalele se
folosesc pure sau sub forma de aliaje. Aliajele sunt combinati chimice sau amestecuri
obtinute de regula prin topirea impreuna a doaua sau mai multe elemente dintre care cel
putin unu, este metal. Astfel, otelul este un aliaj la fierului cu carbonul, iar bronzul un
aliaj al cuprului cu staniul.
Metale si aliajele frecvent utilizate in industrie, numite metale tehnice, sunt standardizate.
In standardele referitoare la materiale se dau de regula urmatoarele date: denumirea
materialului, modul de simbolizare, calitatile de materiale ce fac parte din categoria
respective, compozitia chimica, proprietati-le fizico- chimice, mecanice, tehnologice,
forma de livrare, dimensiuni, modul de marcare.
Principalele proprietati ale metalelor si aliajelor se deosebesc intre ele prin anumite
proprietati care determina posibilitatea de utilizare in industrie. Avem proprietati: fizice,
chimice, mecanice, tehnologice.
Principalele proprietati ale cuprului (Cu) si ale aluminiului (Al)
Cuprul este caracterizat prin maleabilitate buna, conductibilitate electrica si
termica foarte buna, rezistenta mare la coroziune, se sudeaza si se lipeste bine. Este
folosit pentru fabricarea conductoarelor si a cailor de curent, calitatile lui conductoare
sunt dependente de puriatea pe care o are.
Cuprul electrolitic:
-rezistivitatea =0.01724
mm 2 /m la 20 grade C
-densitatea =8,93 g/cm 3 ;
-conductivitatea termica =392,72 W/m*K la 20 grade C;
-temperatura de topire =1083 grade C;
-caldura specifica c=14,6 J/kg*K;
-caldura latenta de topire t =205 kj/kg;
- rezistenta de rupere =20-30 kgf/mm 2 ;
-costul este acceptabil desi este un material deficitar;
Proprietatile tehnologice ale cuprului sunt in functie de gradul de ecruisare
(STAS 9872 - Cupru si aliaje de cupru.Simbolizarea starilor de livrare), simbolizarea
starilor de baza se face astefel:
-brut de fabricatie avand simbolul M;
-recopt, symbol O;
-ecruisat, symbol H;
-tratat termic, symbol T.
Daca cuprul tare este supus recoacerii la temperatura de 330-350 grade C, dupa
racire se obtine un cupru moale, cu rezistenta mica de intindere si cu alungire mare la
intindere.

Aluminiu este al doilea material in ierarhia materialelor utilizate in constructia


infasurarilor masinilor si aparatelor electrice ( SR EN 546:1998 Aluminiu si aliaje de
aluminiu) si se caracterizeaza prin urmatoarele proprietati:
- rezistivitate =0.027 mm 2 /m la 20 grade C (mai mare cu ~70% decat cea a cuprului);
- densitate mica =2,7 g/cm 3 (~ de patru ori mai micadecat cea a cuprului);
- conductivitate termica =221,9 W/m*K (la 20 grade C);
- temperatura de topire =660,1 grade C ;
-caldura specifica c=38,5 J/kg*K;
-caldura latenta de topire t =400 kj/kg;
-rezistenta la rupere =6-11 kg/mm 2 ;
-grad ridicat de tehnologicitate (ductil, maleabil) fiind foarte usor de prelucrat la cald si
la rece(prin laminare, tragere, turnare sub presiune).

2.Comentarea standardelor:
SR CR 10260:2002
SISTEME DE SIMBOLIZARE A OTELURILOR.
SIMBOLURI SUPLIMENTARE
(Produs siderurgic, otel)
Acest standard este aprobat de Directorul General al ASRO la 7 decembrie1999
si contine informatii despre produs siderurgic, otel :
1. Domeniu de aplicare: acesta defineste simbolurile suplimentare care pot
completa simbolizarea alfanumerica a otelurilor de EN 10027-1 si unele simboluri
suplimentare care pot completa simbolizraea numerica definite in EN 1002/-2 astefel
incat sa se realizeze o identificare completa a marcilor de otel sau a unui produs de otel.
2. Referinte normative: sunt prezentate referinte date si nedate, prevederi din
alte publicatii. ex: EN 10079:1992 Definition des produits en acier.
3. Definitii: In cadrul Raportului CEN se aplica definitiile din EN 10020 si EN
10079.
4. Atribuirea de simboluri suplimentare: aplicaraea simbolurilor nespecificate
ale otelului trebuie notificate la ECISS/TC 7.
5. Consultarea:

in caz de dificultate trebuie consultat ECISS/TC 7.

6. Simbolizarea
6.1 Sinbolizarea alfanumerica: conform EN 10027-1 pot apare simboluri
suplimentare care se impart in 2 grupe.Simbolurile din grupe diferite se despart prin +.

6.2 Simbolizare numerica: Tabelele pentru simbolurile otelului contin informatii


despre:
-simboluri principale: litera si caracteristicile mecanice;
-simboluri suplimentare pentru otel: grupa 1 si grupa 2;
-simboluri suplimetare pentru produsele de otel: standarde , simbolizare
alfanumerica anterioara, simbolizare alfanumerica conform EN 10027-1 si CR 10260.
6.3 Simbolizarea otelurilor in functie de utilizare si de caracteristicile
mecanice sau fizice;
6.4 Simbolizarea otelurilor in functie de compozitia chimica.
Exemple pentru simboluri suplimentare pentru otel: grupa 1 care este alcatuita
din energia de rupere (J) si temperature de incercare; iar in grupa 2 apare simbolul
si semnificatia acestuia( G=zincare, L= temperatura scazuta) .
Pentru fiecare dintre urmatoarele oteluri sunt intocmite tabele standardizate:
-Oteluri de constructie;
-Oteluri pentru recipiente sub presiune;
-Oteluri pentru tevi destinate conductelor;
-Oteluri otel beton;
-Oteluri pentru sau sub forma de sine de cale ferata;
-Produse plate laminate la rece din otel cu rezistenta ridicata la ambutisare la rece;
-Tabla neagra, tabla alba, tabla stanata;
-Oteluri magnetice;
-Oteluri nealiate cu un continut mediu de mangan< 1%;
-Oteluri nealiate cu un continut de mangan > 1%, oteluri nealite pentru automate
si oteluri aliate al caror continut al fiecarui element de aliere <5 %;
-Oteluri aliate al caror continut al unui element de aliere>=5%.
Exemple de simboluri care indica o stare de tratament:
+A = recoacere de inmuiere;
+C = derificare la rece;
+CR= laminare la rece.

SR EN 1412: 1997
CUPRU SI ALIAJE DE CUPRU.
SISTEM EUROPEAN DE SIMBOLIZARE NUMERICA.
Acest standard este aprobat de Directorul General al IRS la 22 mai 1997 si contine
informatii despre cupru, aliaj de cupru, simbolizare, simbolizare numerica:

Introducere: sistemul de simbolizare numerica descries in prezentul standard


european are la baza Aneaxa A din ISO/TR 7003, in care se atribuie un singur simbol
unui material de cupru (cupru sau aliaj de cupru) pentru clasificarea lui.
1. Domeniu de aplicare: Sistemul se aplica :
a) materialelor de cupru precizate in standardele europene;
b) materialelor de cupru care nusunt specificate in standardele europene.
2. Referinte normative: sunt prezentate referinte date si nedate, prevederi din
alte publicatii. ex: ISO/TR 7003 Format unifie pour la designation des metaux.
3. Definitii:
3.1 material de cupru- termen general pentru cupru si aliaje de cupru ;
3.2 material de cupru standardizat- material de cupru indicat intr-un Standard
European
3.3 material de cupru nestandardizat - material de cupru neindicat intr-un Standard
European
4. Detalii referitoare la sistem:
4.1 Generalitati : numarul se compune din semne alfabetice si numere
4.2 Structura simbolului:
4.2.1 Simbol complet: simbolul se compune din 6 caractere;
4.2.2 Pozitiile caracterelor:
1
2
3
4
5
6
4.2.2.1 Pozitia 1:
Prima pozitie trebuie sa contina litera C
4.2.2.2 Pozitia 2:
Pozitia a doua trebuie sa contina una din urmatoarele litere: B, C, F, M, R, S, W,
X; ex: M=prealiaje;
4.2.2.3 Pozitiile 3-5:
Trebuie sa contina numere cuprinse intre 000-999
4.2.2.4 Pozitia 6

Caracterul destinat pozitie a sasea este o litera care precizeaza unul din grupele de
materiale indicate in table.
4.2.2.5 Exemple: CW024A
CB752S
5. Atribuirea, inregistrarea si gestionarea simbolurilor de material
Exemplu:
Cupru ia o valoare din intervalul 000-999 in pozitiile 3-5, iar in pozitia 6 se
completeaza cu litera A sau B;
Aliaje cupru- staniu ia o valoare din intervalul 000-999 in pozitiile 3-5, iar in
pozitia 6 se completeaza cu litera K.

3. Activitate la laborator
In cadrul laboratorului nr.2 care a avut ca tema Metale si aliaje utilizate in
electrotehnica am discutat despre metale si aliaje. Am aflat ca intr-un STAS cu o
asemenea tema intalnim informatii despre denumirea materialului, modul de
simbolizare, calitatea materialelor, marcile, proprietatile tehnologice. Simbolul este
alcatuit din cifre si litere.

4.Concluzii:
Metalele si aliajele frecvent utilizate in industrie sunt metale tehnice si sunt
standardizate. In STAS se dau informatii despre:denumirea materialului, modul de
simbolizare, calitatea materialului, marcile, proprietati tehnologice, forma de livrare.
Principalele proprietati ala aliajelor si materialelor sunt permeabilitateamagnetica,
densitatea, refractaritatea, duritatea ,rezistenta la oboseala, elasticitatea, duptibilitatea,
prelucrabilitatea, sudarea.
Sunt metale feroase si neferoase. Metale feroase sunt fontele si sunt de mai multe
tipuri. Otelurile care sunt aliate si nealiate. Otelurile nealiate se impart in mai multe
categorii. Cel mai utilizat neferos este cuprul. Modul de simbolizare se face conform
standardelor europene.

5. Bibliografie :

-Activitatea de laborator;
-Manualul de laborator;
-SR CR 10260:2002;
-SR EN 1412:1997.