Sunteți pe pagina 1din 4

Examen la Matematici Aplicate n Economie, CIGID, semestrul I, 03.02.

2014, sala 2102, ora 18,00


1. [2,5p] Serii
1
P

a) [0,5p] Pentru seria

n=1

Sol:

1
P

n=1

3 4n 4 3n
5n+1

3 4n 4 3n
5n+1
=

1
P

n=1
n

, s
a se calculeze suma seriei.

16 32n
9 42n
+
25 52n
25 52n

24 3n 4n
25 52n

n
n
1
1
1
16 P
9
9 P
16
24 P
12
+
=
25 n=1 25
25 n=1 25
25 n=1 25
16 9
1
9 16
1
24 12
1
=
+
=
9
16
12
25 25
25 25
25 25
1
1
1
25
25
25
16 9 25
9 16 25 24 12 25
=
+
=
25 25 16 25 25 9
25 25 13
16 24 12
37
9
+
=
=
25 25 25 13
325
n
1 (x
P
2)
b) Pentru seria de puteri
, s
a se ae:
n=1 2n + 3

b1) [0,5p] raza de convergenta;


1
1
an+1
Sol: ! = lim
= lim 2n + 5 = 1 ) R = = 1.
1
n!1
n!1
an
!
2n + 3
b2) [0,5p] intervalul de convergenta.
Sol: jx

2j < 1 ()

1<x

2 < 1 () x 2 (1; 3).

x=3)

n
1 (3
1
P
P
2)
1
=
serie divergent
a (serie comparabil
a cu seria armonic
a)
2n
+
3
2n
+3
n=1
n=1

Studiul capetelor:
n
1 (1
1 ( 1)n
P
P
2)
x=1)
=
serie convergent
a (Criteriul Leibnitz)
n=1 2n + 3
n=1 2n + 3

) domeniul de convergenta este D = [1; 3).


1
c)[1p] S
a se dezvolte functia f (x) =
n serie Taylor n jurul punctului a = 3 si s
a se stabileasc
a domeniul
(x + 2) (x + 4)
de convergenta.
Sol:
1
1
=
(x + 2) (x + 4)
2

1
1
=
3+5
5

1
=
x+2
x
x 2 ( 2; 8).
1
=
x+4
x

1
x+2

1
1
=
3+7
7

x 2 ( 4; 10).
1
P
) f (x) =

n=0

( 1)
2 5n+1

1
x+4
1
x

5
1
x

1
1 P
5 n=0

1
1 P
7 n=0

3
7

1 ( 1)n
P
(x
n+1
n=0 5
1 ( 1)n
P
(x
n+1
n=0 7

3) , pentru

3) , pentru

3
7

2 ( 1; 1) ()

2 ( 1; 1) ()

3) , x 2 ( 2; 8) \ ( 4; 10) = ( 2; 8).

Sol:

L0x (x; y; ) = 6x + 3
L0y (x; y; ) = 8y + 2

( 1)
(x
2 7n+1

2. [1p] Determinati punctele de extrem local conditionat ale functiei f (x; y) = 3x2 + 4y 2
L (x; y; ) = 3x2 + 4y 2

5 + (3x + 2y
8
< 6x + 3
8y + 2
)
:
3x + 2y

4)
=0
=0 )
=4

5, cu leg
atura 3x + 2y = 4.

1
1; ; 2
2

1
2
2
d2 L 1; ; 2 = 6 (dx) + 8 (dy)
2
3x + 2y = 4 ) 3dx + 2dy = 0
h
i
1
2
2
d2 L 1; ; 2
= 6 (dx) + 8 (dy)
2
dy=
dy= 3 dx

3
2 dx

1
Deoarece d2 L 1; ; 2
2

= 2 (dx) + 2

este strict pozitiv denit


a, punctul
3
2 dx

dy=

3. [2p] Un produs a avut urm


atoarele vnz
ari:
Nov.
0
1

xi (luna)
yi (vnzarea)

Dec.
1
2

Ian.
2
4

Feb.
3
7

Mar.
4
.
10

Folosind metoda celor mai mici p


atrate, s
a se ae:
a) [1p] cea mai bun
a aproximare liniar
a;
b) [0,5p] eroarea de aproximare a modelului;
c) [0,5p] estimarea de vnzare pentru luna Aprilie.
Not
a: Se acord
a suplimentar 1p pentru deducerea formulelor.
Sol:
a)
1.
2.
3.
4.
5.
n
P

xi
0
1
2
3
4

yi
1
2
4
7
10

x2i
0
1
4
9
16

xi yi
0
2
8
21
40

10

24

30

71

i=1

n
P

n
P

xi yi

i=1

a
^=

i=1

n
P

i=1
n
P

i=1

^b =

x2i

n
P

n
P

yi

i=1
2

xi

23
5 71 10 24
=
5 30 100
10

i=1
n
P

x2i

i=1

23
1
x+
10
5

n
P

yi

xi

i=1

n
P

i=1

y=

xi

x2i

n
P

n
P

xi yi

i=1
2

xi

30 24 10 71
1
=
5 30 100
5

i=1

b)
xi

yi

x2i

xi yi

1.

2.

3.

4.

21

5.
n
P

10

16

40

10

24

30

71

i=1

c) x = 5 )

23
1
117
5+ =
.
10
5
10

23
10 xi
23
10
23
10
23
10
23
10
23
10

1
5

1
5
(1) + 15
2 + 51
3 + 15
4 + 51

0+

19
10

yi
2

16
25
2
2 = 14
2
16
4 = 25
2
1
7 = 100
2
9
10 = 25

3
dx
2
1;

1
2

13
2
(dx)
2

este un punct de minim conditionat.

4. [1p]Integrale
a) [0,5p] Folosind eventual integrala Beta, s
a se calculeze integrala:

R1
0

Sol:
R1
dx
p
3
2 (1
x
0

x)

1 2
;
3 3

=
sin

p
2 3
.
3

p
3

dx
x2 (1

x)

3
R1p
x + 1e
b)[0,5p] Folosind eventual integrala Gamma, s
a se calculeze integrala:
1
Sol:
R1 p

x + 1e

x 1

dx =

R1p
0

te dx =

3
2

x 1

dx.

2
2
si P (A [ B) = .
5
3
a) [0,5p] Dac
a A si B sunt evenimente independente, s
a se ae P (B).

5. [1p] Fie A si B dou


a evenimente cu P (A) =

Sol: P (A [ B) = P (A) + P (B)

P (A \ B);

A si B independente ) P (A \ B) = P (A) P (B)


4
4
2
2
2
P (B) ) P (B) = 15 = .
) = + P (B)
3
3
5
5
9
5
b) [0,5p] Dac
a A si B sunt incompatibile, s
a se ae P (B).
Sol: A si B sunt incompatibile ) A \ B = ; ) P (A \ B) = 0 )
2 2
4
) P (B) =
=
.
3 5
15
6. [1p] Se consider
a 20 piese dintre care 10 sunt corespunz
atoare si 10 necorespunz
atoare. Se veric
a 3 piese, f
ar
a a pune
napoi piesele controlate. S
a se ae probabilitatea ca:
a) [0,5p] toate piesele vericate sunt corespunz
atoare.
Sol:
10 9 8
2
=
.
20 19 18
19
b) [0,5p] prima si a doua pies
a s
a e corespunz
atoare, iar a treia necorespunz
atoare.
P (A) = P (A1 \ A2 \ A3 ) = P (A1 ) P (A2 jA1 ) P (A3 j (A1 \ A2 )) =

Sol:
P (B) = P A1 \ A2 \ A3 = P (A1 ) P (A2 jA1 ) P A3 j (A1 \ A2 ) =
ax (3
0;

7. [2p] Se consider
a functia f (x) =

x) ;

10 9 10
5
=
.
20 19 18
38

x 2 [0; 3]
.
x2
= [0; 3]

a) [0,5p] S
a se ae constanta a astfel nct f ( ) s
a e densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare X.
Sol:
1=

R1

f (x) dx =

R0

f (x) dx +

R3

f (x) dx +

R1

f (x) dx =

2
)a= .
9
b) [0,5p] S
a se ae functia de repartitie a lui X.
Sol:

8
>
< 0;
1 2
FX (x) = P (X < x) =
x (9
> 27
:
1;

0;

2x) ; 0 < x
3<x

c) [0,5p] S
a se calculeze media si dispersia lui X.
Sol:
M (X) =

2 R3 2
x (3
90

x) dx =

3
.
2

R3

ax (3

x) dx =

9
a
2

M2 (X) =

2 R3 3
x (3
90

D (X) = M2 (X)

x) dx =
M 2 (X) =

27
.
10
27
10

3
2

9
.
20

d) [0,5p] S
a se ae P ( X < 2j X > 1).
Sol:
13
P ((X < 2) \ (X > 1))
P (1 < X < 2)
13
P (X < 2jX > 1) =
=
= 27 =
20
P (X > 1)
P (X > 1)
20
27
8. [2p] ntro cutie sunt 10 piese de acelasi tip, dintre care 9 sunt functionale iar una nefunctional
a. Se extrag dou
a piese
si se noteaz
a cu X, respectiv Y variabilele aleatoare care indic
a num
arul pieselor defecte la prima, respectiv a doua
extragere. Se cere:
a) [0,5p] S
a se ae repartitia variabilei aleatoare bidimensionale (X; Y ).
Sol:
XnY

0
1
8
1
0
10 10
1
1
0
10
9
1
qj
10 10
b) [0,5p] S
a se ae

pi
9
10
1
10
1
variabilele aleatoare marginale X si Y .

Sol:

!
!
0
1
0
1
9
1
9
1
X:
,Y :
10 10
10 10
c) [0,5p] S
a se decid
a dac
a variabilele aleatoare marginale sunt independente.
Sol:
d) [0,5p] S
a se calculeze coecientul de corelatie dintre variabilele aleatoare marginale.
Sol:
(X; Y ) =

M (XY )

M (X) M (Y )
X Y

8
1
1
M (XY ) = 0 0
+0 1
+1 0
+1 1 0=0
10
10
10
9
1
1
9
1
1
M (X) = 0
+1
=
; M (Y ) = 0
+1
=
10
10
10
10
10
10
9
1
1
9
1
1
M2 (X) = 02
+ 12
=
; M2 (Y ) = 02
+ 12
=
10
10
10
10
10
10
r
2
1
1
9
9
3
2
D (X) = M2 (X) M (X) =
=
) X=
=
10
10
100
100
10
r
2
1
1
9
9
3
D (Y ) = M2 (Y ) M 2 (Y ) =
=
) Y =
=
10
10
100
100
10
1 1
0
10
10 = 1 .
) (X; Y ) =
3 3
9
10 10