Sunteți pe pagina 1din 31

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I"

LUCRARE PENTRU ATESTAT


TEMA: EFICIENTA COMUNICARII IN FIRMA

Cuprins
Argument ........................3

Capitolul I Prezentarea firmei ConsalTrade S.R.L ....8


1.1 Statutul societatii comerciale Consal Trade S.R.L ........8
1.1.1 Numele societatii ............................8
1.1.2 Forma juridica de constituire ......................8
1.1.3 Obiectul de activitate inscris in statutul societatii ...............9

1.2 Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului .....9


1.3 Numele proprietarilor , adresa , e-mail ............11
1.4 Capital social si natura acestuia ...............11

CAPITOLUL II Eficienta comunicarii in cadrul firmei SC.


ConsalTrade S.R.L. .................12
2.1.Comunicarea eficienta la nivelul firmei S.C. ConsalTrade S.R.L.
................................12
2.1.1.Orientarea strategica a firmei SC. ConsalTrade S.R.L. .............14

2.2 Managementul comunicarii .................17

CAPITOLUL III Studiul de caz privind rolul comunicarii


dintre angajat si compania S.C. ConsalTrade S.R.L. .....18
3.1.Obiectivele cercetarii ......................18
3.1.1 Perspectiva angajatorilor fata de comunicarea in cadrul firmei SC. ConsalTrade S.R.L. ...................................18
3.1.2.

Perspectiva angajatilor fata de comunicarea in cadrul firmei SC. ConsalTrade S.R.L. .............................22

CAPITOLUL IV Studiu de caz,concluzii si propuneri...27

4.1 Studiu de caz in cadrul firmei ConsalTrade ...........27


4.2 Concluzii si propuneri ....................31

ARGUMENT
Scop: Studiul de caz privind rolul eficientei comunicarii in firma SC.
ConsalTrade S.R.L.
Obiective:
U.C. 10 Marketingul afacerilor
Competenta nr. 1 : Analizeaza rolul marketingului in activitatea
agentului economic
Criterii de performanta:
(a) Identificarea obiectivelor si princiilor marketingului
(b) Comunicarea eficienta cu consumatorii pentru satisfacerea
nevoilor acestora
(c) Coordonarea functiilor de marketing in realizarea scopurilor
propuse
Conditii de aplicabililtate:
Obiective:
volumul

economice

(cifra

de

afaceri,

cota

de

piata,

vanzarilor)
si
psihologice
(imaginea
firmei,
nivelul
fidelizarii clientilor, gradul
de satisfacere a clientilor).
Principii:

satisfacerea clientilor si obtinerea de profit

Comunicare:

verbala, nonverbala

Functii de marketing: investigarea pietei si a nevoilor, conectarea la


mediu,
maximizarea profitului si satisfacerea superioara
a

clientilor.
Competenta nr. 2: Determina nevoile clientilor
Criterii de performanta:
(a) Investigarea nevoilor clientilor
(b) Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clientilor
(c) Analizarea si interpretarea datelor
Conditii de aplicabilitate:
Investigarea:

surse primare, surse secundare

Metode de cercetare:
directa,

investigarea surselor primare, cercetare


experimentul de marketing

Analizare si interpretare: grafice, diagrame, scale, chestionare (manual


sau
informatizat)
U.C. 11. Planificarea operationala
Competenta nr. 1: Analizeaza structura organizatorica a unitatii
economice
Criterii de performanta:
(a) Identificarea factorilor de influenta a tipurilor de structuri
(b) Stabilirea pozitiei sale in structura organizatorica
(c) Determinarea relatiilor ce se stabilesc in cadrul structurii
organizatorice
Conditii de aplicabilitate:
Factori de influenta:

tipul si complexitate productiei de bunuri si servicii,


dimensiunile intrprinderii, calificarea personalului,

cadrul juridic si statul juridic de functionare,


strategia
dezvoltarii
Tipuri de structuri:

complexe, simple

Pozitia:
cadrul

in cadrul firmei, in cadrul compartimentelor, in


birourilor

Relatii:
reprezentare,

ierarhice,

functionale,

de

cooperare,

de

de stat major, de control


Competenta nr. 2: Organizeaza activitati in functie de obiective
Criterii de performanta:
(a) Identificarea obiectivelor pentru diferite pozitii in structura
organizatorica
(b) Stabilirea unui plan pentru relizarea activitatii
(c) Analizarea resurselor necesare activitatii
Conditii de aplicabilitate:
Pozitii in structura organizatorica: post, functie, compartiment, agent
Economic
Plan:

individual, colectiv

Resurse:

materiale, financiare, umane

Competenta nr. 3: Evalueaza rezultatele obtinute


Criterii de performanta:
(a) Alegerea modalitatilor de evaluare
(b) Utilizarea instrumentelor de evaluare

(c) Descrierea rezultatelor evaluarii


(d) Propune masuri de imbunatatire a activitatii
Conditii de aplicabilitate:
Modalitati de evaluare:

autoevaluarea, evaluarea interna (la nivel de


unitate operativa de executie), evaluare

externa
Instrumente:

fise de autoevaluare, fise de evaluare cu


cu indicatori de calitate specifici

Descriere:

raport de activitate

Masuri de imbunatatire:

legate de organizare, resurse

Studiul de fata este dedicate unei componente specifice a formarii


profesionale, considerate pana nu de mult ca o anexa a programelor de
calificare.Este vorba despre eficienta coumunicarii in firma.
Am ales tema "Eficienta comunicarii in firma" la materia Mediul
concurential al afacerilor din diverse motive.Comunicarea are un rol
foarte important intr-o firma,se poate spune ca ea sta la baza succesului
acesteia.Atunci cand comunicarea exista in firma ai acces si la
informatie,poti invata lucruri utile de la superiori si nu numai.Dupa cum
fluxurile de capital creeaza bunastare,asa si fluxurile rapide si constante
de informatii strategice intaresc si contribuie la bunastarea organizatiei.
Un alt motiv este acela de a imi imbogati cunostintele privind
competentele de comunicare in firma,de a vizualiza indeaproape
rezultatele comunicarii si derularea sarcinilor asociate acestei
componente.
Tema mi-a captat atentia deoarece am vrut sa vad derularea
activitatii unei firme cu ajutorul acestei componente ,cum reactioneaza
angajatii la diversele probleme aparute si cat de eficienta este
comunicarea in acest sens.
Comunicarea este o caracteristica fundamentala a existentei.
Toate functiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicarii, ca un
proces de intelegere intre oameni cu ajutorul transferului de informatie.

Elementele procesului de comunicare:


-

emitatorul

mesajul

mijlocul de comunicare

limbajul comunicarii

receptorul

contextual

Obiectivele comunicari sunt:


-

receptarea corecta a mesajului

intelegerea corecta a mesajului

acceptarea mesajului

provocarea unei reactii (o schimbare de comportamnet sau de


atitudine).

Comunicarea in organizatie:
Comunicarea cu publicul:
-

vinderea produselor/serviciilor organizatiei

Comunicarea institutionala:
-

promovarea imaginii organizatiei catre alte institutii

Comunicarea interna:
-

informarea salariatilorm crearea unei coeziuni, a unei mentalitati


de grup in cadrul personalului organizatiei

Prezentarea capitolelor:
Capitolul I: Prezentarea firmei ConsalTrade S.R.L. (statutul societatii,
forma juridica, obiectivul de activitate, proprietari, capital social)

Capitolul II: Obiectivul prezentului capitol este acela de a prezenta rolul


si eficienta comunicarii asociate unui management strategic in firma
ConsalTrade S.R.L.
Capitolul III: Studiul de caz privind rolul comunicarii dintre angajat si
compania SC. ConsalTrade S.R.L (perspectiva angajatorilor si cea a
angajatilor fata de comunicarea in firma, tipuri de competente de
comunicare solicitate in activitatea societatii, situatii de utilizare a
competentelor de comunicare in cadrul firmei SC. ConsalTrade S.R.L.)
Capitolul IV: Studiu de caz, concluzii si propuneri.

Capitolul I Prezentarea firmei ConsalTrade S.R.L.


1.1 Statutul societatii comerciale Consal Trade S.R.L
ConsalTrade este o firma cu capital integral privat infiintata in 2004,
dispune de un colectiv de specialisti de inalta calificare cu o prestigioasa
vechime in domeniu, precum si de un parc corespunzator de utilaje
performante, fapt care ii da posibilitatea de a executa lucrari de calitate
cerute de standardele internationale.
1.1.1 Numele firmei
Numele firmei: S.C. ConsalTrade S.R.L.
Sediul: b-dul. AUREL VLAICU, nr.52; Constanta
Telefon:

0241 588482,

0241 589138

Fax: 0241 589520


E-mail : consal@cdycta.ro
Adresa Web: www.ConsalTrade.com
Obiect de activitate:
Constructii montaj, drumuri si poduri, cai ferate, civile, industriale si
hidrotehnice
reparat
si
finisat
cladiri
activitati
de
protectie
civila
utilaje
tehnologice
activitati
de
proiectare
- salubritate, depoluare si activitati similare
1.1.2 Forma juridica de constituire: societate comerciala cu
raspundere limitata
S.C. ConsalTrade S.R.L. este o societate de capitaluri, ce are o
raspundere limitata la aportul social, capitalul social este mai mare de
200 RON, are aportul social alcatuit din parti sociale si numarul de
asociati nu este mai mare de 50. In cazul disparitiei unui asociat, firma
nu se dizolva.
1.1.3 Obiectul de activitate inscris in statutul societatii
Constructii montaj, drumuri si poduri, cai ferate, civile, industriale si
hidrotehnice
reparat
si
finisat
cladiri
activitati
de
protectie
civila
utilaje
tehnologice
activitati
de
proiectare
- salubritate, depoluare si activitati similare
CAEN 8238 Lucrari de constructii civile
CAEN 8239 Reparat si finisat cladiri
CAEN 4539 Activitati de proiectare

1.2 Inregistrarea firmei ConsalTrade la Oficiul Registrului


Comertului

I21/898/20.01.2004
Cod fiscal (Cod unic de inregistrare): R2107205
Modul de completare a Declaratiei pe propria raspundere
I. Se completeaza, dupa caz, autoritatea(tile) publica(e) competenta(e) n
a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale
persoanei
juridice, astfel cum este mentionat n "Nota (1)" din subsolul formularului.
II. Se completeaza cu: Nr. de intrare si data declaratiei pe propria
raspundere care se modifica.
5

III. Se completeaza judetul n care functioneaza oficiul registrului


comertului de pe lnga tribunal, care este competent sa primeasca
cererea si
implicit declaratia pe propria raspundere.
IV. Se completeaza de oficiul registrului comertului de pe lnga tribunal
cu: Nr. de intrare si data, care sunt aceleasi cu cele ale Cererii de
nregistrare/
cererii de nscriere mentiuni.
V. Se completeaza:
1. Numele si prenumele declarantului, domiciliul, telefonul, actul de
identitate, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala si
calitatea pe
care solicitantul o detine (fondator, asociat, administrator, reprezentant n cazul
sucursalelor);
2. Denumirea firmei, numarul de ordine n registrul comertului si codul

unic de nregistrare;
3. Sediul persoanei juridice:adresa, telefon, fax, e-mail, web site;
4. Declaratia pe propria raspundere prin care se precizeaza ca
respectivul
solicitant cunoaste
reglementarilor

si

respecta

prevederile

legislatiei

si

ale

domeniului

de

generale si specifice din domeniul de autorizare a functionarii;


4.1. se marcheaza
autorizare

casuta(ele)

corespunzatoare

(domeniile marcate corespund autoritatilor mentionate la punctul I);


4.2. se marcheaza casuta numai n cazul activitatilor cu impact
semnificativ asupra mediului;
4.3. se marcheaza casuta, pentru:
4.3.1. sediul social la care se completeaza adresa, numarul de salariati
estimativ si, dupa caz, capacitatea estimata de productie/desfacere a
produselor;
se mentioneaza denumirea activitatilor si a clasei CAEN, identificata
numeric
prin cod de 4 caractere, desfasurate la sediul social;
4.3.2. sediile secundare la care se completeaza adresa, numarul de
salariati estimativ si,
productie/desfacere a

dupa

caz,

capacitatea

estimata

de

produselor, denumirea activitatilor si a clasei CAEN, identificata numeric


prin
cod de 4 caractere, desfasurate la sediile secundare;
4.3.3. se completeaza pentru activitatile proprii de birou ale persoanei

juridice, numarul de salariati si adresa;


4.3.4. se completeaza pentru activitatile desfasurate n afara sediului
social si a sediilor secundare (inclusiv la terti):
- numarul de salariati;
- clasa CAEN identificata numeric prin cod de 4 caractere si denumirea
activitatii.
Declaratia, ntocmita ntr-un singur exemplar, se dateaza si se
semneaza de catre solicitant, pe fiecare pagina.
Nota: n cazul activitatilor ce intra sub incidenta Legii nr. 126/1995
privind regimul materiilor explozive, Decretul 466/1979 privind regimul
produselor si substantelor toxice si Legii nr. 85/1995 pentru aprobarea
OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea
produselor de uz fitosanitar n agricultura, comerciantul trebuie ca,
nainte de desfasurarea respectivelor activitati, sa obtina, la sediul
institutiilor abilitate, autorizatiile si/sau avizele impuse de aceste
reglementari .

1.3 Personalul firmei


Popescu Marian
Adresa: Str. Stefan cel Mare, nr.17, Constanta
Telefon: 0723300400
E-mail: consal@cdycta.ro
Manageri
Barbu Mihai- manager general

Adresa: Str. Th. Spernatia, nr.23, Bl. 40, Sc. C, Ap. 37, Constanta
Telefon: 0723300401
E-mail: consal@cdycta.ro
Cristea Mirel- director economic
Adresa: Str. Soveja, nr.53, Bl. V4, Sc. D, Ap. 81, Constanta
Telefon: 0723300402
E-mail: consal@cdycta.ro

1.4 Constituirea "Capitalului Social" al firmei ConsalTrade


S.R.L.
S.C. ConsalTrade S.R.L. este o societate de capitaluri, ce are o
raspundere limitata la aportul social, capitalul social este mai mare de
200 RON, are aportul social alcatuit din parti sociale si numarul de
asociati nu este mai mare de 50. In cazul disparitiei unui asociat, firma
nu se dizolva.
Capital: 300.000 RON, din care 3535 RON aport in natura la data
ultimului Act aditional adus la Statutul societatii, respectiv 19.07.2006
Natura capitalului: privat

CAPITOLUL II Eficienta comunicarii in cadrul firmei


SC. ConsalTrade S.R.L.

2.1 Comunicarea eficienta la nivelul firmei S.C.


ConsalTrade S.R.L.
Obiectivul prezentului capitol este acela de a prezenta rolul
comunicarii asociate unui management strategic .Va fi un nou model de
utilizare a unui activ intangibil care deriva din sistemul comunicarii
strategice al unei organizatii.Modelul "capitalului comunicarii strategice"
are la baza trei idei principale.

Prima idee este aceea ca un avantaj competitiv durabil deriva in


principal dint-o excelenta in realizarea produselor si serviciilor in functie
de cerintele pietei si calitatea superioara a procesului de afaceri .
Cea
de
a
doua
idee este
ca
succesul
realizarii
produselor,serviciilor si a procesului de afaceri este un rezultat direct al
persoanelor
implicate:angajati,manageri,creditori,
furnizori,clienti
etc.Valoarea pe care aceste persoane o aduc intr-o organizatie este
reprezentata atat de capitalul individual(cunostinte,experienta etc),cat si
de stocul relational ,care se refera la capacitatea acestora de a
interactiona si stabili relatii eficiente si de durata ,cu alti indivizi sau alte
organizatii.
A treia idee este aceea ca sistemul comunicarii strategice poate fi
interpretat ca un motor pentru crearea,conducerea si diseminarea unei
excelente organizationale in realizarea produselor,in procesul de afaceri
si in gestionarea capitalului uman.
Organizatiile in interiorul carora se regaseste un astfel de system
al comunicarii strategice ar trebui sa semnaleze pietei existenta
acestui"capital intangibil". Acest semnal va avea ca rezultat crearea unui
avantaj competitiv in acumularea si pastrarea celor mai bune resurse pe
care piata le poate oferi(de exemplu fluxuri de capital superioare ,costuri
reduse,angajati mai bine pregatiti etc.). Aceste principii sunt importante
mai ales in momentul de fata cand numarul,forma si modul de
desfasurare a comunicarii interne si externe ale organizatiilor sunt mai
diverse si mai accesibile ca oricand.
Comunicarea deschisa este considerata ca fiind un factor critic
pentru asigurarea satisfactiei locului de munca.
Competentele de comunicare sunt solicitate intr-o masura mai
mare sau mai mica in functie de categoria de personal,de domeniul de
activitate al firmei etc.Acestea difera de la o intreprindere la alta.
Comunicarea interna confera managerului contributia participativa,
constituie elementul de coeziune dintre membrii consiliului de
administratie si a celui director, asigurndu-le posibilitatea de a ntelege
si de a se face ntelesi de catre salariatii societatii comerciale.
Comunicarea constituie pentru manager calea principala de
atragere a salariatilor la exercitarea activitatilor necesare realizarii
obiectivelor societatii comerciale.

Comunicarea reprezinta elementul dinamic al activitatii


manageriale, al carui scop principal consta n crearea conditiilor pentru
integrarea psihosociala si colaborarea salariatilor societatii comerciale pe
toate
treptele.
Managerul trebuie sa comunice salariatilor sarcinile pe care le au
de ndeplinit, problemele referitoare la calitate si fiabilitate, rentabilitate si
economii. La rndul lor, salariatii doresc sa cunoasca preocuparile
managerului pentru dezvoltarea si modernizarea societatii si
consecintele umane ale procesului respectiv, masurile preconizate
pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului.
n felul acesta se creaza un sistem de comunicare reciproca, care
favorizeaza dezvoltarea societatii comerciale spre nfaptuirea
obiectivelor
de
perspectiva
si
curente.
n acest proces comunicarea actioneaza nu numai ca un element
integrator, ci si ca un mecanism coordonator si de control, capabil sa
creeze un climat uman generator de eficienta si satisfactii.
Comunicarea strategica in cadrul unei organizatii reprezinta
modalitatea de integrare a comunicarii in sfera problemelor de afacer.Ea
presupune existenta unei relatii cauza-efect intre activitatile de
comunicare si indeplinirea obiectivelor organizatiei.Aceasta inseamna ca
programele de comunicare contribuie la realizarea activitatilor strategice
ale organizatiei intr-o maniera cuantificabila.
Mai mult natura integrata a comunicarii strategice sporeste
capacitatea actorilor interni ai organizatiei de a participa la indeplinirea
obiectivelor acesteia .Agentii considera comunicarea ca fiind solutia prin
care angajatii pot deveni mai productivi,iar interactiunea create confera
managementului o mai mare credibilitate in randul angajatilor.

2.1.1.Orientarea strategica a firmei SC. ConsalTrade S.R.L.

Comunicarea reprezinta "sangele unei firme".Obiectivul principal al


comunicarii in cadrul unei organizatii este de a determina si antrena
angajatii
in
desfasurarea
activitatilor
strategice
ale
firmei.Astfel,organizatiile trebuie sa aiba capacitatea de a identifica,
trimite,primi si intelege rapid informatii strategice credibile si
relevante.Dar pentru punerea rapida in practica a unei strategii,pentru
realizarea unor schimbari operationale, de cultura sau pentru atingerea
unor noi obiective este nevoie si de altceva: constientizarea,intelegerea
si acceptarea intentiilor strategice ale firmei de catre agentii

acesteia.Deciziile asupra strategiilor si politicilor trebuie sa tina cont de


existenta comunicarii si de restrictiile impuse de aceasta,iar
instrumentele utilizate si comunicarea in sine trebuie sa fie orientate
catre prioritatile strategice ale organizatiei.
Integritate si integrare
Ceea ce se comunica trebuie sa fie credibil.Iar la baza credibilitatii sta
integritatea; baza integritatii o reprezinta constanta si corespondenta
totala dintre comunicare si conducere.Crearea credibilitatii reprezinta o
activitate care presupune integrarea canalelor de comunicare
oficiala,semi-oficiala si neoficiala.Modul prin care o organizatie isi
conduce afacerile si le prezinta celorlalti este deosebit de important,dar
impactul comunicational nu este niciodata egal sau mai mic decat
impactul deciziilor si actiunilor firmei respective.
Demnitate si respect
Comunicarea se dezvolta prin demnitate si respect reciproc;acestea
doua constituie baza pentru crearea si consolidarea unor relatii de
incredere si responsabilitate.
Organizatiile in interiorul carora exista astfel de relatii se vor bucura de
un angajament intern cu mult mai ridicat,depasind astfel firmele sau
organizatiile in care nu exista astfel de relatii.In ultima instanta,succesul
unei organizatii depinde de efortul conjugat,inspirit si discretionar al
propriilor angajati.Intrucat comunicarea caracterizata prin demnitate si
respect reciproc stabileste relatii de incredere si responsabilitate intre
oameni,aceasta sta la baza efortului mentionat si asigura succesul
firmei.
Claritatea si puterea mesajelor
Claritatea reprezinta una dintre necesitatile desfasurarii unei
comunicari
excelente. Absenta claritatii conduce la confuzie,nemultumiri,frustari si
chiar haos. Mesajele clare trebuie tratate cu atentie astfel incat sa nu
intre in conflict cu celelalte mesaje . Desi sunt des repetate,sunt doar
doua la numar.Mesajele clare si consecvente asigura un echilibru intre
simplicitate si complexitate ,sunt exprimate cu o economie de cuvinte dar
cu o multitudine de sensuri.Limbajul utilizat este acela al oamenilor
obisnuiti in conversatiile zilnice.Intrucat mesajele clare sunt adresate
ingrijorarilor si necesitatilor ascultatorilor, acestea iau mai mult forma

unei conversatii decat a unei mustrari sau a unui enunt.Mesajele clare


sunt coerente,consecvente si complete; ele isi recunosc limitele,isi
explica ratiunile de utilizare si sunt adresate oricarei probleme de fond
aparute in urma enuntarii lor.
Roluri si responsabilitati
Un
sistem
performant
de
comunicare
depinde
de
pregatirea,energia si capacitatea de participare a angajatilor unei
organizatii.Fiecare angajat trebuie sa aiba unul sau mai multe roluri in
cadrul procesului de comunicare.Toti angajatii trebuie sa aiba
responsabilitati clar definite pentru comunicarea verticala(ascendenta
sau descendenta) si pentru cea laterala,adecvate pozitiei
ocupate.Aceste responsabilitati trebuie sa vizeze atat primirea si
transmiterea de informatii cat si crearea de relatii care conduc la
comunicarea rapida,credibila si strategica.Prin responsabilitati ar trebui
stabilite informatiile care pot fi communicate cui,cand,cum si de
ce.Responsabilitatile ar trebui sa include de asemenea si consecintele
reale sau potentiale indeplinirii sau neindeplinirii acestora.Un mediu
comunicational stabil ar trebui sa incurajeze sis a recompenseze
angajatii pentru comunicarea active din cadrul organizatiei si tinad totusi
cont de informatiile sau mesajele pe care acestia le comunica.
Ascultarea
Ascultarea sta la baza unei bune comunicari.O buna comunicare
nu este foarte bine sugerata printr-un anunt elocvent sau mustrare
persuasive;imbraca mai degraba forma unei conversatii echilibrate sau
discutii consistente.Desi comunicarea poate exista si fara ascultare,cu
toate acestea,in cazul comunicarii care implica ascultarea,nu se poate
vorbi despre ascultarea fara o adevarata receptare si o inclinatie reala de
a reactiona in urma informatiilor sau mesajelor communicate.Adevarata
ascultare implica mai mult decat o tacere politicoasa si atentie atunci
cand vorbeste cineva.Este mai degraba o capacitate, o abilitate,o
reflectare a credintei ca invatarea de la alte persoane poate reprezenta o
buna investitie a timpului petrecut in ascultarea acelei persoane.Necesita
o acceptare intelectuala si o dorinta de invatare de la diferiti oameni de-a
lungul vietii.
Practica si sprijin
Prin recunoasterea rolului vital al fiecarui angajat in procesul de
comunicare, organizatiile trebuie sa se asigure ca toti angajatii au
capacitatea,detin instrumentele si se bucura de sprijin pentru indeplinirea

responsabilitatilor lor.Instruirea si practica vor depinde de natura


domeniului de activitate dar si de necesitatile particulare ale individului si
organizatiei; in oricare dintre cazuri,acestea vor asigura persoanelor
ocupate capacitatea de a comunica rapid su competent.Instrumentele
adecvate vor include atat tehnologiile existente cat si resursele utilizate
in cazul comunicarii obisnuite.Sprijinul pentru comunicare va include un
aflux de informatii strategice,acordarea de timp, canale de comunicare
ascendenta si facilitate fizice care sa asigure o buna comunicare;mai
presus de toate,trebuie sa include respect si sa aiba la baza idea bunei
credinte,astfel incat sa "nu fie ucis solul pentru mesajul adus".Fara
aceasta,nici o organizatie nu se poate astepta ca angajatii sa comunice
oportun,in mod clar si intr-o maniera credibila.

2.2

Managementul comunicarii

Totdeauna managementul a fost legat de comunicare.Strategiile de


afaceri sunt utile numai atunci cand functineaza,iar acestea pot functiona
numai atunci cand sunt implementate.O parte a procesului o reprezinta
comunicarea strategiei sau strategiile tuturor angajatilor firmei implicate
in acest proces.Cu cat stilul de management este orientat catre munca
in echipa, cu atat mai mult comunicarea devine un factor de succes.
Dintr-o oarecare superficialitate, nu a existat niciodata un management
al comunicarii,compatibil din toate punctele de vedere cu cele dezvoltate
de-a lungul timpului.Acest lucru nu a fost reusit nici de marketing sau de
resursele umane si nici chiar de finante.

CAPITOLUL III Studiul de 22522s1820w caz privind


rolul
comunicarii dintre angajat si compania
SC. ConsalTrade S.R.L
3.1.Obiectivele cercetarii
Obiectiv general:
-Evaluarea rolului si importantele competentelor de comunicare in cadrul
firmei SC. ConsalTrade S.R.L.
Obiective specifice:

-Analiza competentelor de curriculum aplicat care vizeaza dezvoltarea


competentelor de comunicare in firma;
-Identificarea perceptiilor si reprezentarilor diferitelor grupuri tinta privind
importanta competentelor de comunicare in activitatea profesionala;
-Identificarea nevoilor de dezvoltare a competentelor de comunicare in
activitatea profesionala,din perspective angajatorului si a angajatilor.
Angajatii au sustinut necesitatea si importanta dezvoltarii de
comunicare atat in plan individual,cat si in plan social si in plan
professional.
3.1.1 Perspectiva angajatorilor fata de comunicarea in cadrul firmei
SC. ConsalTrade S.R.L.
Una din dimensiunile pe care cercetarea si-a propus sa o surprinda
se refera la tipul
de competente de comunicare detinute de angajatii firmei
SC.ConsalTrade S.R.L., nivelul competentelor pe care le poseda,
accentual pe care angajatorii il pun asupra acestora si oportunitatile
oferite de acestia in vederea dezvoltarii lor.Toate aspectele enumerate
au fost evidentiate in cadrul interviurilor individuale realizate cu
reprezentanti ai firmei manageri si personal cu functii de conducere in
cadrul departamentului de resurse umane-analiza acestora fiind
prezentata in continuare.

Tipuri de competente de comunicare solicitate in activitatea


societatii SC. ConsalTrade S.R.L.
In compania investigate cu prilejul prezentului proiect
,competentele de comunicare sunt solicitate pentru toti angajatii,dar in
special pentru cei din categoriile upper management si middle
management-categorii care detin rolul principal in relatiile si negocierea
contractelor cu partenetii de afaceri -,precum si pentru personalul din
cadrul unor departamente care presupun ,prin excelenta,competente in
domeniul comunicarii:resurse umane,marketing,administratie,in cele in
care o mare parte a activitatii este centrata pe relatii cu clientii s.a. Pe
domenii largi,competentele de comunicare se impun,indeosebi,dar nu in
exclusivitate,in sectorul servicii:comert,industrie hoteliera etc.

Cele mai importante competente de comunicare solicitate in


activitatea firmei SC. ConsalTrade S.R.L. sunt:competentele de
comunicare IT si a celor de utilizare a limbilor straine ,competentele
privind utilizarea tehnologiei de specialitate,competentele privind
sesizarea deficientelor ,cele de relationare cu membrii echipei,cu
partenerii si clientii,competentele de lucru in echipa si luare a deciziilor
prin consultare, competentele de comunicare scrisa,competentele de
negociere ,de rezolvare a conflictelor si a celor necesare imbunatatirii
muncii si inovarii,competentele de comunicare informala s.a.
Nivelul dezvoltarii acestor competente de comunicare reprezinta
criteriu de evaluare ,cel putin pentru anumite categorii de personal,chiar
in procesul de selectie si recrutare.Ulterior,compania-prin departamentul
de resurse umane- se preocupa de facilitarea comunicarii si dezvoltarea
acesteia,precum si de formarea acestora si la alte categorii de
personal.Aceasta se realizeaza prin organizarea de programe de
formare continua,dar si prin alte modalitati care au fost mentionate de
catre intervievati si anume: sistemul de mentoring; sistemul one-to-one
meeting prin care angajatii au posibilitatea,in mod regulat,de a se intalni
intr-un cadru formal cu superiorii pentru a evalua activitatea pe care o
realizeaza si pentru a exprima puncte de vedere privind modalitatile de
eficientizare;sarbatorirea lunara, cu participarea intregului personal, a
unor evenimente (de obicei zilele de nastere ale angajatilor nascuti in
luna respective),sarbatorire in cadrul careia un moment important il
reprezinta discursul pe care angajatii trebuie sa-l sustina Ultima
modalitate urmareste un dublu scop:dezvoltarea competentelor de
comunicare,dar si cresterea atasamentului angajatilor fata de
organizatie.
Nu toate firmele, intreprinderile, companiile au o astfel de politica
privind formarea competentelorde comunicare,dezvoltarea resurselor
umane,in general.Desi multi dintre managerii unor astfel de companii
sunt constienti de importanta competentelor de comunicare, nu dispun
de capacitatea investitionala necesara pentru formarea personalului.De
asemenea,nu exista un system de reglementari care sa prevada,printre
criteriile de selectie la angajare,si detinerea de competente de
comunicare.Este cazul, indeosebi,al intreprinderilor cu capital de
stat.Managerii acestor companii reclama, indeosebi,cu referire la proprii
angajati,lipsa sau insuficienta dezvoltare a competentelor de
negociere,de comunicare cu clientii/partenerii din afara firmei,a
competentelor de utilizare a limbilor straine si chiar a tehnologiei de
specialitate.

Situatii de utilizare a competentelor de comunicare in cadrul firmei


SC. ConsalTrade S.R.L.
Indiferent de specificul domeniului de activitate al companiilor,al
caracteristicilor postului si nivelului acestuia etc sunt necesare unele sau
altele dintre diversele tipuri de competente de comunicare pentru
exercitarea la un nivel oprim al profesiei.Printre situatiile de utilizare a
competentelor de comunicare mentionate de angajatorii intervievati se
numara:elaborarea
de
memo-uri
pentru
fiecare
solicitare
interdepartamentala,discutarea in echipa a tuturor sau a celor mai
importante proiecte, rezolvarea de conflicte la nivelul echipelor de
lucru,expunerea de solutii innovative pentru ameliorarea deficientelor si
eficientizarea activitatii,"comunicarea manageriala" verbala sau scrisa
,negocierea de contracte cu clientii si partenerii,intocmirea de rapoarte
scrise,in contactele directe sau prin intermediul mijloacelor moderne de
comunicare(telefon,fax,email) cu parteneri sau clienti romani si straini (
comunicarea intr-o limba de circulatie internationala) etc.
Referindu-se la astfel de situatii de utilizare a competentelor de
comunicare, subiectii investigate ofera si exemple concrete care reflecta
impactul pe care detinerea unor bune competente de comunicare de
catre unii dintre angajati il are asupra succesului companiei.Exemplele
cele mai frecvente se refera la competentele de negociere ale unor
manageri in relatiile cu clientii care au permis ascensiunea si dezvoltarea
companiei sau a celor de negociere a conflictelor care au produs
ameliorarea relatiilor de munca,cu impact asupra cresterii productivitatii.
Modalitati de comunicare la nivelul companiei SC. ConsalTrade
S.R.L.
La nivelul organizatiei exista mai multe tipuri de canale de
comunicare: comunicarea formala si informala, comunicare ierarhica( cu
superiorii/subalternii), comunicare cu ceilalti membri ai echipei( intre
angajati cu statut professional similar), comunicare cu partenerii de
afaceri sau clientii, comunicare orala si in scris s.a.
In general, conform declaratiilor persoanelor intervievate, in cadrul
firmei
SC. ConsalTrade S.R.L. se practica o comunicare directa,
descentralizata pe tipuri de nivel middle management, eficienta din
perspective activitatii firmei.O atentie speciala se acorda comunicarii pe
orizontala, deosebit de importanta indeosebi in situatiile in care se impun

decizii rapide care implica angajarea a doua departamente conexe,dar si


pentru activitatea curenta.
Politica de resurse umane a companiei incurajeaza si dezvolta prin
diverse modalitati acest segment al comunicarii: comunicarea la nivelul
grupurilor de lucru. "Sa comunicam mai mult si mai bine, adica sa
clarificam eventualele probleme", dupa cum declara unul dintre
intervievati,director de resurse umane.
Dezvoltarea competentelor de comunicare nu reprezinta un scop in
sine, ci urmareste imbunatatirea calitatii activitatii si eficientizarea
acesteia.
Ca
urmare
din
multitudinea
competentelor
de
comunicare,departamentele
de
resurse
umane urmaresc
formarea/dezvoltarea acelora care sunt adecvate specificului locurilor de
munca si activitatii diferitelor departamente.
Pentru facilitarea comunicarii interne,firma a dezvoltat o intreaga
strategie, care cuprinde atat programe de formare, cat si alte modalitati
,proceduri si instrumente, printre care:
-

Induction - chiar din momentul angajarii fiecare persoana este


prezentata prin Intranet celorlalti colegi(un scurt CV, pozitia
ocupata, responsabilitatile care ii revin etc) si, la randul ei, are
posibilitatea de a cunoaste indeaproape structura si activitatile
grupurilor de lucru si departamentelor prin vizitarea, impreuna cu
un reprezentant al compartimentului de resurse umane si de la
propriul department,a tuturor celorlalte departamente.

Manualul noului angajat - prin intermediul Intranetului sunt


prezentate
noilor
angajati
informatii
detaliate
privind
regulile/procedurile
de
comunicare
atat
in
interiorul
organizatiei(comunicarea ierarhica si intre angajatii cu statut
similar), cat si cu angajatii altor companii.

Pachetul de resurse curente de comunicare - formulare tip


pentru diverse documente -cereri, memo-uri, faxuri etc.;
coordonatele colegilor;coordonatele celorlalte companii din cadrul
grupului; ghid de comunicare prin email etc.

Intranet-ul - transmiterea principalelor pachete informationale


manageriale; semnalarea evenimentelor curente; oportunitatile de
formare/promovare etc.

Newsletter-ul companiei prin intermediul caruia sunt prezentate in


detaliu cariere individuale in cadrul companiei si proiecte
importante aflate in curs de desfasurare.

TNA

instrument de analiza a nevoilor individuale de formare.

Acestor modalitati de facilitare a comunicarii si a procesului de adaptare


la specificul si conditiile postului si activitatii,li se adauga programele de
formare organizate de companie in vederea dezvoltarii competentelor
de comunicare.
3.1.2 Perspectiva angajatilor fata de comunicarea in cadrul firmei
SC. ConsalTrade S.R.L.
Principalele aspecte discutate inpreuna cu persoanele intervievate
s-au referit la competentele de comunicare in adaptarea sarcinilor de
lucru si la sistemul de relatii la locul de munca. Au fost analizate si situatii
concrete de utilizare a competentelor de comunicare precum si
experienta participarii angajatilor la cursuri de formare care au avut si
componente relevante pentru dezvoltarea competentelor de
comunicare.Am incercat sa aflu astfel care este perceptia indivizilor
asupra acestui tip de competente,care sunt modalitatile cele mai utilizate
pentru dezvoltarea acestora si in ce masura exista o corelatie intre
viziunea angajatorilor si cea a angajatilor in ceea ce priveste nevoile de
formare a competentelor de comunicare.
Rolul competentelor de comunicare in gasirea unui loc de
munca
Primul aspect pus in discutie s-a referit la competentele de
comunicare utilizate de catre cei intervievati in procesul cautarii locului
de munca.Angajatii au relatat multe exemple de situatii concrete in care
aceste competente au jucat un rol important in momentul angajarii.
Interviu angajat D.G.
D.G.: Nu aveam absolute nici un fel de probleme in comunicarea cu
potentialii angajatori atat timp cat acest lucru se realize prin intermediul
documentelor scrise
(scrisori,fax-uri etc.). De la prietenii si colegii mai mari am reusit sa gasesc
modele mai mult sau mai putin potrivite pe care insa le-am adaptat sip e
care le-am facut sa arate foarte bine.Drept dovada,majoritatea firmelor la
care mi-am trimis CV-ul sau scrisoarea de intentie si-au dovedit interesul si

m-au
chemat
la
interviuri.Problemele
insa
abia
acum
incepeau.Comunicarea prin intermediul telefonului dar mai ales
comunicarea, directa, cu o comisie formata de obicei din 3-4 persoane imi
ridica mari probleme.Stiam cam ce se asteapta de la mine ,imi stiam
atuurile si totusi eram incapabila sa-mi exprim coerent ideile, in special
cand "poezia" pe care ma apucam sa o recit era intrerupta. Pur si simplu
imi era greu sa port un dialog [.]. Au fost experiente extreme de frustrante.
Majoritatea celor intervievati considera ca, in decizia de angajare,
competentele de comunicare au jucat un rol foarte important. In egala
masura potentialii angajatori au urmarit "evolutia" candidatilor in timpul
intrevederilor directe, a interviurilor, cat si capacitatea acestora de a
transmite si recepta informatii prin intremediul mijloacelor moderne de
comunicare (Internet, fax etc). Angajatii considera ca,in present, firmele
au reusit sa construiasca instrumente mult mai fine prin care sa-si
realizeze selectia potentialilor angajati si ca preselectia (short-listing-ul)
pentru participarea la interviurile directe include deja o testare a unei
largi liste de competente, inclusive a celor de comunicare.

Rolul competentelor de comunicare in realizarea sarcinilor curente


la locul de munca in cadrul firmei SC. ConsalTrade S.R.L.
Cu cateva exceptii, toti cei intervievati au indicat faptul ca testarea
competentelor de comunicare nu a fost un simplu criteriu la angajare ci
un pas absolute necesar pentru a face fata sarcinilor curente de lucru din
firma SC. ConsalTradeS.R.L. .Indiferent de pozitia ocupata si de
atributiile avute la locul de munca intervievatii s-au referit la o larga
varietate de astfel de competente dobandite sau dezvoltate la locul de
munca. Cu cea mai mare frecventa este mentionata utilizarea eficienta a
limbajului profesional de specialitate.Persoanele intervievate au sustinut
ideea ca, desi dupa formarea initiala absolventii detin un bagaj
semnificativ de concepte, numai experienta dobandita la locul de munca
face posibila o activitate profesionala eficienta si certifica competentele
dobandite in formarea initiala.Firma SC. ConsalTrade S.R.L. cere
achizitionarea unui set de concepte specifice limbajului profesional de
specialitate intr-una sau mai multe limbi de circulatie internationala,
precum si alte competente de comunicare: luarea deciziilor prin
consultare, rezolvarea conflictelor, conducere, semnalarea deficientelor
si imbunatatirea muncii etc.
Majoritatea intervievatilor se aflau la momentul anchetei in finalil
etapei de acomodare cu noul loc de munca, in care s-au familiarizat deja

cu limbajul de specialitate.In opinia lor, acum integrarea in noua


organizatie este mult mai usoara. In acelasi timp, se apreciaza faptul ca
in aceasta etapa capacitatea de a semnala deficiente si de a imbunatati
activitatea curenta s-a dezvoltat semnificativ.Exemplele oferite se refera
la roluri mai active in sarcinile realizate in echipa, la o mai buna
cooperare cu sefii ierarhici sau la o adecvata intelegere a contextului in
care se realizeaza activitatea profesionala.
Interviu angajat A.I.
A.I. : Primele luni au fost mai aparte. Credeam ca nu o voi scoate la capat,
ca nu voi reusi sa ma adaptez niciodata la cerintele locului meu de munca.
Si cele mai dificile erau nu cerintele sefului, ci cerintele celorlalti colegi. Mi
se parea ca fiecare lucru pe care-l greseam reprezenta o bariera in a ma
considera unul de al lor. Acum par lucruri minore insa foarte multe erori
porneau de la neintelegeri simple: nu aveam de unde sa stiu, de exemplu, ca
pentru echipa cu care lucram importante erau rezultatele si timpul si ca
multi preferau sa faca ei insisi un lucru decat sa-mi explice cum sa-l fac eu.
La inceput pe cat de mare este entuziasmul , pe atat de mari sunt si aceste
neintelegeri. Abia dupa o anumitaperioada am reusit sa "fur" de la ceilalti
cateva secrete sis a pot dovedi de ce sunt in stare. Dar eu de fapt eram de
mult unul dintre ail or.
In unele cazuri, insuficienta dezvoltare a competentelor de
comunicare a condos la dificultati de adaptare si chiar la esecuri
profesionale. In cursul interviurilor au fost prezentate mai multe exemple
de situatii in care angajati aflati intr-o pozitie ce presupunea in primul
rand consultarea si lucrul in echipa si-au pierdut locul de munca in
principal datorita incapacitatii de comunicare cu colegii.
In comunicarea la locul de munca pot interveni o serie de factori
perturbatori. Au fost oferite si exemple de probleme ridicate de
insuficienta dezvoltare a unui anumit tip de competente de comunicare.
Astfel, au fost mentionate mai multe cazuri in care comunicarea a fost
perturbata de diferite stiluri de conducere si delegare a responsabilitatilor
in cadrul aceleiasi companii (autoritate/liberale) sau chiar de diferite
moduri de intelegere a autoritatii.
Exista o legatura directa intre adaptarea la sistemul de relatii de la
locul de munca si randamentul in rezolvarea sarcinilor curente. Pentru
ambele aspecte, competentele de comunicare sunt extreme de
importante. Au fost descrise mai multe situatii in care un bun randament
la locul de munca a creat dificultati in relatiile cu ceilalti colegi sau
superiori ierarhici.

Cursurile de formare profesionala continua si competentele de


comunicare in cadrul firmei SC. ConsalTrade S.R.L.
Angajatii firmei SC. ConsalTrade S.R.L. au fost chestionati cu
privire la cursurile de formare urmate care au avut si componente
relevante pentru dezvoltatea competentelor de comunicare. Numai 20%
dintre acestia au participat la cursuri de perfectionare, fapt ce nu trebuie
sa surprinda daca avem in vedere ca majoritatea angajatilor au o
experienta profesionala inca limitata. Mai mult, se apreciaza ca acest tip
de cursuri sunt organizate in principal pentru personalul de conducere
din intreprinderi/companii (middle/upper management) si faptul ca,
deseori, initiativele angajatilor de a urma anumite cursuri de formare nu
sunt sufficient sprijinite. Astfel, in absenta anumitor facilitati (acordarea
unor zile libere pentru participarea la cursuri, organizarea pentru o
perioada determinata a unui program mai fexibil de lucru, recunoasterea
calificarii, sprijin financiar etc) initiativele individuale sunt destul de
reduse.
Majoritatea angajatilor chestionati au evidentiat importanta
participarii la formare atat pentru companie, cat si pentru propria
dezvoltare profesionala si personala si si-au exprimat dorinta de a-si
perfectiona anumite competente de comunicare. Colaborarea
angajatorului cu proprii angajati in stabilirea participarii la cursuri de
formare continua constituie o premisa favorabila pentru asigurarea
adaptarii formarii la nevoile concrete ale locului de munca si cresterea
motivatiei persoanelor pentru propria dezvoltare profesionala.

CAPITOLUL IV Studiu de caz,concluzii si propuneri


4.1 Studiu de caz in cadrul firmei ConsalTrade
Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poate face un manager este
sa faca fiecare angajat sa se simta bine n pielea lui. "Acolo unde
implicarea emotionala a angajatilor fata de companie a fost mai mica si
profiturile au fost mai mici. ntr-o ecuatie economica orice fluctuatie,
inclusiv gradul de multumire al oamenilor, afecteaza rezultatele
financiare. Mult din valoarea unei companii o reprezinta nu att cladirile,
calculatoarele sau utilajele ci felul n care angajatii relationeaza cu

clientii". De altfel, cele mai importante aspecte ale unei companii sunt
productivitatea, profitul, mentinerea personalului si satisfactia clientilor.
Specialistii spun ca activele si pasivele detinute de o companie
reprezinta doar 60% din valoarea ei reala de piata. Restul este valoarea
oamenilor, a angajatilor companiei.
. Chestionarul Q12
Daca poti crea un loc de munca n care angajatii sa raspunda pozitiv la
aceste ntrebari atunci ai creat un loc de munca exceptional
1. stiu ce se asteapta de la mine la locul de munca?
2. Am echipamentul si materialele necesare pentru a-mi face corect
munca?
3. La locul meu de munca am posibilitatea sa fac ceea ce stiu sa fac cel
mai bine, zi de zi?
4. n ultimele sapte zile, am fost laudat pentru munca mea bine facuta?
5. sefului meu sau altei persoane de la locul meu de munca pare sa-i
pese de mine ca persoana?
6. Exista la locul meu de munca cineva care ma ncurajeaza sa ma
dezvolt?
7. La locul meu de munca, opiniile mele par sa conteze?
8. Misiunea sau telul companiei mele ma fac sa simt ca munca mea este
importanta?
9. Colegii mei sunt adeptii unai munci de calitate?
10. La locul meu de munca am un prieten foarte bun?
11. n ultimele sase luni, cineva de la locul meu de munca a discutat cu
mine despre progresul meu?
12. n ultimul an, am avut posibilitatea la locul meu de munca sa nvat si
sa ma dezvolt?
Pe masura ce compania noastra creste, se schimba si face fata la noi
provocari, recunoastem importanta satisfactiei anagajatilor nostri la locul

de munca. Acest chestionar este anonim si raspunsul dumneavoastra va


fi
pastrat
confidential.
Multumim
pentru
suportul
acordat.
Intregul chestionar va dura aproximativ 5 minute.
1. Conducerea superioara le ofera membrilor echipei o idee clara
despre directia de actiune a companiei?
Dezacord total
Dezacord partial
Neutru
Acord partial
Acord total
2. Sunt multumit de directia strategica a companiei?
Foarte satisfacut
Oarecum satisfacut
Nici satisfacut, nici nesatisfacut
Oarecum nesatisfacut
Foarte nesatisfacut
3. Conducerea superioara pare dispusa sa investeasca n noi
membri ai echipei?
Dezacord total
Dezacord partial
Neutru
Acord partial
Acord total
4. Conducerea superioara pare dispusa sa accepte greselile facute
n ncercarea de realizare a noi activitati?
Dezacord total
Dezacord partial
Neutru

Acord partial
Acord total
5. Conducerea superioara ntelege
confruntam n posturile noastre?

problemele

cu

care

ne

Dezacord total
Dezacord partial
Neutru
Acord partial
Acord total
6. Conducerea superioara ma trateaza cu respect?
Dezacord total
Dezacord partial
Neutru
Acord partial
Acord total
7. In general, ct de satisfacut sunteti de activitatea(munca)
realizata de superiorul dvs. direct?
Foarte nesatisfacut
Oarecum nesatisfacut
Nici satisfacut, nici nesatisfacut
Oarecum satisfacut
Foarte satisfacut
8. Ce recomandare ati face conducerii superioare?
Va multumim pentru timpul acordat!
Acest chestionar a fost aplicat unui esantion de 50 de persoane din
cadrul firmei. Scopul acestui chestionar a fost acela de a verifica si de a
preveni eventualele nemultumiri sau neplaceri ale angajatilor, precum si
acela de a rezolva aceste probleme din interiorul firmei noastre.

Raspunsurile au fost urmatoarele:


-

15 persoane au fost foarte multumite de calitatea locului de munca, a


salariului, a comunicarii din firma, precum si de atmosfera de lucru

20 persoane au raspuns cu "Oarecum satisfacut" singurul disconfort


este acela al salariului

7 persoane au raspuns "Nici satisafacut, nici nesatisfacut", acestia fiind


in special angajati noi, ei declarand ca deocamdata nu au o relatie prea
bune cu colegii de munca

5 persoane au declarat faptul ca firma nu acorda destule beneficii si de


lipsa partiala a cursurior si training-urilor de perfectionare profesionala.
- 3 persoane au declarat ca nu sunt de acord cu conducerea firmei.

4.2 Concluzii si propuneri


Concluzii
Persoanele investigate au mentionat o varietate de efecte
determinate de utilizarea la locul de munca a competentelor de
comunicare: o mai buna organizare a muncii, cresterea calitatii muncii,

eficientizarea activitatii, corelarea autonomiei in luarea deciziilor cu un


grad sporit de responsabilitate, ameliorarea productivitatii la nivelul
intreprinderii. Cu ponderea cea mai ridicata a fost mentionata mai buna
adaptare a activitatii la solicitarile concrete ale locului de munca, atat in
plan strict profesional, cat si in ceea ce priveste interrelationarea cu
ceilalti angajati.

Propuneri
Angajatii anchetati considera ca firmele valorizeaza numai intr-o
anumita masura competentele de comunicare, considerandu-le ca
facand parte din "bagajul" obligatoriu al subordonatilor. Astfel, nu au
existat dovezi "pozitive" de apreciere a competentelor de comunicare ale
angajatilor (de exemplu promovare, salarizare etc.), ci numai cateva
exemple negative precum sanctiuni, intarzierea promovarii sau, in unele
cazuri, chiar si desfacerea contractului de munca.
Beneficiarii programelor de formare apreciaza ca in urma
participarii la acestea au dobandit atat competente profesionale, cat si
alte tipuri de capacitati si abilitati: de planificare si management al
activitatilor la locul de munca, de management al timpului, de delegare a
responsabilitatilor, de evaluare a mediului de munca si de autoevaluare a
propriei activitati, competentele sociale (de comunicare si relationare) si
noi competente de baza (lingvistice, de utilizare a calculatorului si
antreprenoriale). Dintre aceste tipuri de competente,participantii la
cursuri considera ca abilitatile de comunicare si relationare, utilizarea
calculatorului si capacitatile de evaluare si autoevaluare a activitatii de
munca sunt cele mai importante pentru dezvoltarea lor profesionala si
persoanala.

Bibliografie:

Porumb, E.(2001) Managementul Resurselor Umane;

Ioan Lazar, Maria


Managementului;

Mihaela Vlasceanu, Organizatii si comportament organizational;

Mortan,

Paul

Sorin

Lazar, Bazele

Niculescu, Ion Verboncu, Managementul;

Van Nostrand Reinhold, The Achieving Society, New York, 1971;

J.Longenecker, Ch. Pringle, Management;