Sunteți pe pagina 1din 1

g l o s e

Din nou despre


condescenden]\

Scriitorice[ti

AULKNER nu f\cea parad\ de erudi]ie,


[i avea oroare de limbu]ia oral\ sau scris\.
Aflndu-se `n Italia, la `ntrebarea ce c\r]i
citise, ar fi r\spuns Biblia, [i mai voise s\
adauge ceva, dar avea aerul c\ uitase.
Nu g\sea ce c\uta `n memorie, tot plimbndu[i ochii pe sus.
Ziaristul italian a vrut s\-l ajute.
{i a zis povesti]i, v\ rog, intriga, poate a[a afl\m
despre ce este vorba.
Faulkner a stat, s-a mai gndit, mu[cndu-[i musta]a...
Ceva, a[a f\cea ezitnd cu un rege c\ruia i se toarn\
otrav\ `n ureche, [i moare, este ucis, [i fiul s\u `ncepe
o anchet\, iar mama sa... Hamlet a ]ipat victorios
ziaristul.
Yes, Hamlet, `ncuviin]\ Faulkner flegmatic.
De replica [i de stratagema aceasta `mi aduc aminte
ori de cte ori se discut\ despre felul de a fi al scriitorilor,
dac\ stau cu fa]a la perete cnd scriu sau deschid
fereastra, ce m\nnc\ `nainte de a se apuca de scris
[i o mul]ime de alte lucruri ce strnesc curiozitatea
cititorilor.
Sunt scriitori cu mult\ verv\ `n discu]ii. Sau `n
articolele pe care le scriu prin ziare, reviste.
Declara]iile apoi, interviurile.
S-ar putea spune c\ unii au mai mult talent `n ce
declar\, dect `n c\r]ile lor.
Istoria literaturii romne ar ptuea avea un capitol
stufos despre ce vorbeau `ntre ei scriitorii, `n timpul
vie]ii. Drama este c\ vocile sunt `n a[a fel f\cute, `nct
ele dispar odat\ cu purt\torii `n neant.
***

Un critic tn\r apusean analizeaz\ literatura cu


procedee tehnice moderne.
Robo]ii lucreaz\ de zor. Capodoperele universale,
treierate, dau la iu]eal\ verdicte care te `nghea]\.
La Absalom, Absalom, monstrul, `ntrebat, a
r\spuns:
Rasism, paranoia delirant\...
La Anna Karenina: Iubire vinovat\. Tribunal.
Sentin]\ corect\.
***
Via]a este `nti durere. Fericirea, un lucru secundar.
(Prelucrare din Morsus diaboli, Ed. C. R., 1998)

nr. 50 / 18 decembrie 2009

***

[i gre[eal\ (1972, cu mai multe reedit\ri, ultima n 2008):


aceast\ modificare semantic\ sup\r\toare este consfin]it\
de dic]ionarele curente (p. 138) .
Abuzul semantic apar]ine doar dic]ionarelor de dup\
al doilea r\zboi mondial; cele mai vechi nu cuprindeau
sensul generalizant. La ?\ineanu, n Dic]ionarul universal,
condescenden]a era fapta prin care se acord\ ce s-ar
putea refuza, iar la Candrea, n Dic]ionarul enciclopedic
ilustrat Cartea romneasc\ faptul de a mplini cu
bun\voin]\ cererea sau preten]iunile cuiva, n special a
unui inferior, l\snd de o parte orice mndrie sau
autoritate. Dic]ionarul Academiei ( Dic]ionarul
limbii romne, tomul I, partea a II-a, C, 1940) era ct
se poate de clar: condescendent nseamn\ care se
coboar\ (cu bun\voin]\) spre altul inferior lui ca
rang, ca situa]ie social\, ca stare de cultur\. Dic]ionarele
ap\rute ulterior, n plin\ consolidare a regimului comunist,
nregistrau oare cu prea mare grab\ o folosire popular\
improprie, sau eliminaser\ (for]at) referirile la
ierarhia social\, a c\rei abolire fusese decretat\?
Oricum, n textele literare din prima jum\tate a
secolului al XX-lea se poate constata folosirea
corect\ [i nuan]at\ a termenilor n cauz\: Pl\cere divin\:
a exulta de orgoliu [i a purta n acela[i timp masca celei
mai des\vr[ite modestii, a[a ca s\ po]i mistifica pe
ceilal]i pn\ acolo nct s\ se poarte cu tine condescendent
[i protector (G. Ibr\ileanu, Adela); {i Gaittany, cu
o ging\[ie exagerat\, plecnd capul ceremonios, ntinse
mna lui Pomponescu [i-l concedie n mijlocul
str\zii, urcndu-se n ma[in\, de unde i mai trimise
un salut subtil condescendent. Aceast\ arogan]\ moale
indispuse pe Pomponescu, pentru ntia oar\ n via]a
sa plantat n drum a[a de expeditiv (G. C\linescu,
Bietul Ioanide).
Ce se mai ntmpl\ azi? Din p\cate, ultimele mari
dic]ionare ap\rute nu corecteaz\ explica]ia cuvintelor
condescendent [i condescenden]\. O excep]ie par]ial\
este Noul dic]ionar universal (2006), care integreaz\
raportul ierarhic ntr-o defini]ie mai larg\, renun]nd
totu[i, surprinz\tor, la accentele negative: purtare plin\
de considera]ie sau de bun\voin]\ fa]\ de un inferior;
respect. Micul dic]ionar academic (2001) [i Dic]ionarul
explicativ ilustrat (2007) nu schimb\ aproape nimic fa]\
de DEX. Dic]ionarele r\mn un ghid pentru vorbitorii
care dezbat chestiuni lingvistice n internet:
problema este c\ sensul cuvntului condescendent
n u e s t e acela de superior, ci respectuos
(romgleza.romaniandestinations.com). Putem totu[i
spera c\ anglofilia va avea n acest caz efectul
pozitiv de a consolida, chiar mpotriva dic]ionarelor
noastre, sensul etimologic prezent n echivalentele
engleze[ti [i dominant n uzul cultivat al romnei.
ntr-un anun] pentru postul de recep]ioner\, se descriu
calit\]ile candidatului ideal (persoan\ amabil\,
condescendent\) [i viitoarele sale responsabilit\]i:
ntmpinarea clien]ilor ntr-o manier\ condescendent\
(ejobs.ro). n acest caz, ]innd seama de stilul de
comunicare dintre persoana de la ghi[eu [i client dominant
n societatea romneasc\, utilizarea cuvntului e destul
de nimerit\.

Romnia literar\

... Sadoveanu vorbea pu]in. Cu Rebreanu, te plictiseai.


Bacovia biguia. Blaga, mut ca o leb\d\.
T\ria lumii interioare, fascina]ia realului, ca [i a
fic]iunilor anuleaz\ oralitatea.
De unde [i simplitatea aparent\ a operelor, ca [i
vorbite.
Contrar veleitarilor vorb\re]i, al c\ror scris c\znit
preten]ios pare o vorbire `n dodii, artificial\, nefireasc\,
simplist\, nu simpl\.

uvintele condescendent [i condescenden]\


ilustreaz\ foarte bine un fenomen izolat, dar
semnificativ: situa]ia n care o abatere este
validat\ ca norm\ nainte de a se fi r\spndit
cu adev\rat, nainte de a fi avut de partea sa
argumentul uzului. Definirea cuvintelor
n dic]ionare se poate ndep\rta uneori de
etimologie, tradi]ie [i uzul dominant,
constituindu-se ntr-un mijloc autorizat de r\spndire
a devierii. Eroarea de definire a ap\rut n Dic]ionarul
limbii romne moderne (1958) [i a fost propagat\
prin Dic]ionarul explicativ (DEX), n ambele sale edi]ii
(1975, 1996), n care condescendent prime[te glosarea
care are o atitudine plin\ de respect sau de bun\voin]\
fa]\ de cineva; respectuos, amabil, iar condescenden]\
are ca prim sens purtare plin\ de considera]ie [i bun\voin]\
fa]\ de cineva; respect, amabilitate, deferen]\. Doar
pe locul al doilea, cu precizarea peiorativ, apare n
DEX [i explica]ia aer de superioritate, infatuare,
seme]ie, indicnd o accep]ie care pare s\ contrazic\
sensul principal al cuvntului.
Cele dou\ defini]ii din DEX sunt r\u formulate prin
generalizarea care atribuie cuvintelor condescendent [i
condescenden]\ o orientare evaluativ\ pozitiv\. Schimbarea
semantic\ nu este justificat\ de etimologie: n francez\
(de unde cuvintele au fost mprumutate n romn\),
sensul familiei lexicale p\streaz\ o component\ esen]ial\:
atitudinea binevoitoare dependent\ de ierarhia social\,
orientat\ de sus n jos. Acela[i scenariu exist\ [i n
englez\ (unde condescension este voluntary descent
from ones rank or dignity in relations with an inferior,
patronizing attitude or behavior, Merriam-Webster
on-line). Raportul asimetric nu e o tr\s\tur\ neglijabil\
a sensului celor dou\ cuvinte, ci elementul s\u distinctiv;
agravarea peiorativ\ se produce tocmai pentru c\ atitudinea
(antipatic\) de superioritate conteaz\ mai mult dect
bun\voin]a sau ng\duin]a manifestat\. Confuzia semantic\
genereaz\ grave nen]elegeri n comunicare: cineva
[i poate imagina c\ e politicos cnd afirm\ c\ i-a r\spuns
cu condescenden]\ unui superior, n vreme ce acesta
din urm\ se poate sim]i profund ofensat de un asemenea
tratament.
Am mai scris asupra acestui subiect, n urm\ cu zece
ani (n Romnia literar\, nr. 39, 1999). Revin asupra
lui pentru c\ tocmai au fost reeditate (sub ngrijirea
lui Liviu Groza, Bucure[ti, Humanitas, 2009) dou\
lucr\ri de cultivare a limbi apar]innd lui Al. Graur:
Capcanele limbii romne (din 1976) [i Dic]ionar al
gre[elilor de limb\ (din 1982). n ambele, lingvistul
explica [i comb\tea defini]ia neutr\, care masca diferen]a
specific\: condescenden]\ nu nseamn\ respect, cum
cred unii ([i DEX), ci atitudine binevoitoare fa]\ de
un inferior (e din aceea[i familie cu a descinde, care
nsemn\ a cobor) (Dic]ionar al gre[elilor de limb\,
p. 40); verbul a condescinde are totdeauna o nuan]\
de batjocur\ (mai demult se spunea a catadicsi). n goana
dup\ cuvinte pompoase, unii au nceput s\ foloseasc\
pe condescenden]\ n sens contrar celui etimologic
(Capcanele limbii romne, p. 66). Eroarea fusese
observat\ de Valeria Gu]u Romalo, n Corectitudine

15