Sunteți pe pagina 1din 6

www.spiruharet-newsmart.ro

81

Abordarile cerintei de capital privind acoperirea risurilor operationale sunt:-A

 

161

Activitatile de control in banca, include-A

 

210

Analiza contului de profit si pierdere la nivelul de exploatare-A

 

231

Analiza de tip Gap vizeaza:-A

 

165

Analiza economico-financiara a activitatii clientilor si bonitatea-B

 

144

Avantajele structurii de grup a bancilor sunt-C

 

168

B.

C. « Dunarea » inreg….val corecta a indicelui de crestere/descrestere in anul 2004 fata de 2003-A

201

B.

C. « Dunarea » inreg.- val. corecta a acestui indicator pentru anul 2003-D

194

B.

C. « Dunarea » inreg.- val. corecta a acestui indicator pentru anul 2004-E

131

B.

C. « Dunarea » inreg.ROA = (P/A) x 100 valoarea corecta a indicelui de crestere/descr. in anul 2004de 2003.-C

52

B.

C. « Dunarea » inreg.ROA = (P/A) x 100,stabil valoa corect a acestui indicator 2004.-B

56

B.

C. « Dunarea » inreg.ROE = (P/Cp) x 100, stabil valo corect acestui indica 2003.-B

190

Banca Nationala a Romaniei este, in present-D

 

157

Banda de lichiditate reprezinta-B

 

238

Benzile de lichiditate sunt stabilite pe urmatoarele intervalle-C

 

77

BETA B. a scontat in sem. I 2007 Se cere sa se stab. ven. brute real. de banci din sc. celor trei titluri de valoare, 9.5 % pe an.-A

de

19

BETA B. cu un capital de 50 m. lei, inr. la 30 i.- Reglementarile BASEL II.-C

 

93

BETA B. cu un capital de 50 m. lei, inr. la 30 i.- Reglementarile BASEL I-B.

 

160

BETA B. cu un capital de 50 m.lei, inr. la finele 2007-A

 

17

BETA B. inr. la finele 2007 urm.- Se cere calcule GAP-ul cumulat la 3 luni-C

 

127

BETA B. inr. la finele 2007 urm.- Se cere sa se calc. GAP-ul cumulat pana la 12 luni (p. 5 benzi-E

 

125

BETA B. inr. la finele 2007 urm.- Se cere sa se calc.indicele GAP la 12 luni-B.

 

105

BETA B. inr. la finele 2007 urm.- Se cere sa se calculeze indicele GAP la 6 luni.-C

 

224

BETA B.inr. la finele 2007 un v. de credite- -B

 

206

BETA B.inr. la finele 2007 un v. de credite- -D

 

46

BETA B.inr. la finele 2007 un v. de credite- Se cere cal. proviz de risc de credit pentru cli. SC UNION SA-A

241

BETA B. a inr. in luna sep. 2007 un nivel mediu -E

 

219

BETA B. a inr. in luna sep. 2007 un nivel mediu-B

 

85

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta-A

 

162

Canalele de distributie bancare includ:-A

 

103

Caracteristicile depozitelor la termen sunt-B

 

142

Care a fost prima banca infiintata in Romania-C

 

117

Care din riscurile de mai jos este considerat risc s.- a.riscul reputational A

 

186

Care din riscurile de mai jos este considerat risc s.- a.riscul de tara- C

 

223

Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata- A. rentabilitatea capitalului A

 

33

Care dintre afirmatiile urmatoare este adevarata- A. bilantul si contul A

 

92

Care este coeficie de ajusta aferent garanti de tipul “titluri emise BNR”:-A

 

114

Care este coeficientul de ajustare aferent garantiilor de tipul “garantii ale bancilor centrale -E

 

225

Care este coeficientul de ajustare aferent garantiilor de tipul “garantii ale bancilor de dezv-D

 

237

Care este coeficientul de ajustare aferent garantiilor de tipul “garantii emise de bancile c-B

 

7

Care este coeficientul de ajustare aferent garantiilor de tipul “garantii ale administratiilor loc-C

 

152

Care este coeficientul de provizionare a creditelor clasificate “pierdere-E

 

214

Care este coeficientul de provizionare a creditelor clasificate “standard-A

 

239

Care este coeficientul de provizionare a creditelor clasificate “in observatie-0,50-D

 

226

Care este coeficientul de provizionare a creditelor clasificate “substandard -C

 

9

Care este coeficientul de provizionare a creditelor clasificate “in observatie -0,05-B

 

39

Care este formula de calcu a marjei dobanzii-A

 

60

Care este formula de calcu a rentabilitatii activelor (ROA):-B

 

150

Care este formula de calcu a rentabilitatii capitalului propriu (ROE-C

 

www.spiruharet-newsmart.ro

159

Care este formula de calcul a costului activitatii bancii-E

26

Categoriile de clienti care pot contracte credite la bancile-B

236

Categoriile in care sunt clasificate lunar creditele si plasamentele-C

49

Cerintele minime pentru implementarea abordarii de baza-A

57

Com. SC STAR SA, are prevazut sa real. in trim.urm. se cere sa se stabi volumul liniei de credit necesare-B

29

Com. SC STAR SA, are prevazut sa real.in anul urm.-se cere sa se stabil nive liniei de cred nece:-C

12

Com. SC STAR SA a angajat in trimestrul III a.c.-B

42

Com. STAR SA inreg 31.12.2006 Se cere sa calc necesa de fond de rulment al com-A

99

Com. SC STAR SA a realizat in anul 2007 o cifra de afaceri de 10.000.000 lei-B

145

Com. SC STAR SA a realizat in trimestrul III a.c. o-C

170

Com. SC STAR SA inregistra la 30 iunie 2007 active b.- sa se calc. solvabilitatea c. STAR SA -A

245

Com. SC STAR SA inregistra la 30 iunie 2007active b. - sa se calc. lichiditatea c. STAR SA.-E

181

Com. STAR SA inregistra la data de 31.12.2006 urm.- sa se determine trezoreria neta -B

207

Com. STAR SA inregistra la data de 31.12.2006 urm.- sa se calculeze fondul de rulment -C

139

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca activele eligibile-A

179

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca facturile externe-A

87

Conferinta de la Bretton Woods-A

177

Creditele pe termen scurt include-C

171

Creditul pe termen lung se acorda pentru o perioada de-D- peste 5 ani

173

Creditul pe termen mediu se acorda pentru o perioada de-E-1 an – 5 ani

108

Creditul pe termen scurt se acorda pentru o perioada de cel mult:-D

156

Cresterea economica durabila presupune luarea in cons-D

54

Criteriile de conv. stab. prin Tratatul de la Maastricht prevad un nivel al deficitului bugetar -C

59

Criteriile de conv. stab. prin Tratatul de la Maastricht prevad o datorie p.-B

75

Criteriile de conv. sab. prin Tratatul de la Maastricht prevad ca rata inflatie-C

189

Criteriile in functie de care sunt clasificate lunar creditele-A

53

Cum se cl. creditele acordate unei co. cu performanta fin. “C”- 45 zile “-C

129

Cum se cl. creditele acordate unei c. cu performanta fin. “B” -20 zile -A

174

Cum se cl. creditele acordate unei co. cu performanta fin. “A”- 20 zile E

204

Cum se cl. creditele acordate unei co. cu performanta fin. “A”- 10 zile -B

36

Cum se cl. creditele acordate unei co. cu performanta fin. “B” - 50 zile D

183

Cumpararile reversibile (REPO) presupun-A

169

Cunoscand cursul spot al pietei v. EUR/LEI de 3.6112, rata d.EUR la 90 zile de 3.50% -B

140

Cunoscand cursul spot al pietei v.EUR/LEI de 3.6112, rata d. EUR la termen de 1 luna de 3.25% -E

158

Diferentierea nivelurilor de risc in cadrul portofoliului de imprumuturi al banc-A

35

Dobanda real pozitiva este:-D

68

Documen necesara unei banci pentru analiza acordarii unui credit-A

199

Documentatia necesara obtinerii unui credit nu trebuie s-C

222

Documentatia necesara obtinerii unui credit nu va cuprinde-A

166

Efectul de parghie reprezinta-A

82

Excedentul brut financiar se determina astfel: A

121

Fondurile de rezerva cu caracter general vizeaza urmatoarele:-B

94

Functia de redistribuire a bancilor come se realizeaza-B

83

Functiile Bancii Nationale a Romaniei sunt-B

24

Functiile Bancii Centrale sunt:-A

51

Functiile lichiditatii bancare sunt:-B

229

Functiile traditionale ale bancilor comerciale-A

172

Globalizarea pietei financiare se realizeaza-B

132

Identificati autorul expresiei “Oriunde vezi o afacere de succes, cineva-A

72

Identificati autorul expresiei “Cresterea care adauga volum fara a mari-B

www.spiruharet-newsmart.ro

203

Identificati autorul expresiei “Treaba managerului nu e sa ii placa pe oameni-E

112

Identificati autorul expresiei ”Productivitatea este criteriul suveran-C

1

In

abordarea standardizata, se stabilesc grade de risc-A

221

In

administrarea lichiditatii, politica bancii trebuie sa cuprinda-A

178

In

analiza contului de profit si pierderi, nivelul de exploatare-A

48

In

categoria creditelor care functioneaza dupa sistemul-D

13

In

categoria riscurilor semnif sunt incluse urma riscuri-C

119

In

divizia corporatii a unei banci pot intra urmatoarele directii-A

195

In

domeniul politicii monetare masurile care se impun in perioada-B

192

In

evaluarea riscului de piata, banca are in vedere-A

28

In

vederea limitarii riscului de lichiditate, banca-B

43

In

vederea obtinerii unui credit ipotecar sunt necesare-A

62

La determinarea expunerii nete din bilant si din afara bilantului-A

63

La evaluarea riscului de credit, banca trebuie sa ia in considerare-A

176

Lichiditatea efectiva reprezinta:-B-

149

Liniile de credit pot fi acordate pe termen de:-A

113

Managementul firmei include:-B- managementul costurilor

78

Managementul firmei include:-E- managementul financiar

106

Managementul firmei include:-D- managementul resurselor umane

10

Managementul firmei include-A- managementul clientilor

16

Masurile bancilor comerciale pentru diminuarea riscului-A

136

O

perso fizica depune intr-un depozit la termen 12 luni, o suma 10 mil-A

249

O

persoana fizica depune intr-un depozit pe termen de 3 luni-C

184

Obiectivele strategice generale cuprind:-A

235

Obiectivele suport ale strategiei bancare include-B

76

Operatiunile de activ ale bancilor comerciale includ:-A

115

Operatiunile de pasiv ale bancilor comerciale include-C

8

Operatiunile specifice pietei valutare interbancare-B

198

Organizarea unei banci poate fi-A

101

Pentru a stimula investitiile in actiuni ale unei banci, rata capitalului propriu (ROE),-A

80

Pentru diminuarea riscului de credit, banca trebuie sa acorde-B

15

Pentru diminuarea riscului in activitatea de creditare-A

55

Pentru evaluarea, monitorizarea, controlul si raportarea expunerilor la riscul-B

217

Pilonii strategiei bancare cuprind-B

215

Planificarea planului de credite este necesara pentru-A

118

Politicile de administrare a riscurilor semnificative trebuie-B

196

Pragul de rentabilitate al unui proiect de investitie-C

37

Pragul de rentabilitate reprezinta-C

120

Precizati cand s-a infiintat prima banca in Romania-C:

67

Precizati care din functiile de mai jos nu sunt exercitate de bancile-C- emisiune monetara

96

Precizati care din functiile de mai jos nu sunt exercitate de bancile-B- elaboreaza politica monetara

123

Precizati care din functiile de mai jos nu sunt exercitate de bancile-A- stabilitatea preturilor

180

Precizati care din functiile de mai jos nu sunt specifice bancilor com-E

109

Precizati care din notiunile de mai jos nu se cuprind-D

50

Precizati care din operatiunile bancare mentionate mai jos-D- certificate de depozit

167

Precizati care din operatiunile bancare mentionate mai jos-E- certificate de depozit cu discount

4

Principalele caracteristici ale contului curent sunt:-A

14

Principalele avantaje ale cumpa in cazul contra forward-C

232

Principalele componente ale planului de afaceri-C

218

Principalele masuri in domeniul guvernantei corporatiste-B

www.spiruharet-newsmart.ro

116

Principalele reguli privind elaborarea si analiza fluxului-A

227

Principalii indicatori care exprima profitabilitatea-B

182

Printre functiile managementului se includ:-D- organizarea

20

Printre functiile managementului se include-B- control/evaluarea

216

Printre functiile managementului se include-C- previziunea

248

Printre functiile managementului se include-C- coordonarea

175

Printre functiile managementului se include-E- antrenarea

138

Printre indicatorii de analiza a bonitatii imprumutatilor-C

40

Printre principiile contabile a caror respectare-A

97

Printre riscurile semnificative se regaseste-A- riscul de credit

104

Printre riscurile semnificative se regaseste-D- riscul de piata

153

Printre riscurile semnificative se regaseste-E- riscul operational

23

Printre tehnicile de reducere/diminuare a riscului-B

209

Profitul unei banci constituie-A

208

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se fundamenteaza-B

124

Rata rentabilitatii reprezinta-C

163

Relatiile din structura organizatorica a unei banci evidentiaza-B

70

Rentabilitatea activelor (ROA) evidentiaza-C

191

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) evidentiaza-A

230

Responsabilitatile conducatorilor bancii in administrarea riscurilor-A

193

Restructurarile in cadrul grupurilor, ce au ca scop cresterea gradului-B

84

Componentele riscului operational sunt:-C

41

Riscul de credit include-C

71

Riscul de lichiditate se poate manifeta sub forma-B

32

Riscul de piata include:-B

65

Riscul operational poate fi declansat prin producerea-C

86

Riscul/probabilitatea de neplata se refera la aparitia-B

64

Riscuri aditionale riscului de credit sunt:-A

151

S. C. CAMI SRL inregistra la 31.12.2006 urm. s. p-A.

21

Scontul reprezinta operatiunea prin care:-B

91

Sistemul de monitorizare a riscului de credit trebuie-A

90

Situatiile financiare anuale includ:-B

30

Soc ban BETA BANK a inreg 2006. se cere sa se calc nivelul rezervelor obliga in USD-A

100

Soc ban BETA BANK a inreg 31.12.2006 Se cere sa stabil volumul proviz sp. risc pentru clientul UNION-A.

147

Soc ban BETA BANK a inregi 2006 sa se calculeze influenta nivelului ridicat al rezervelor obligatorii asupra creditului in lei.-B

22

Soc ban BETA BANK a inreg 31.12.2006 Se cere sa calc rentabil capit pro (ROE-B

122

Soc BETA BANK inreg 30 sep 2007 Se cere sa stabil excedentul/deficitul de lichid ban 1 - 3 luni-A

146

Soc BETA BANK inreg 30 sep2007 Se cere sa calculeze excedentul/deficitul de lichiditate pe banda 3 - 6 luni.-B-

27

Soc com «Trident» SA inreg 2003 si 2004 Sa se stab valo corec a rentab capitalului propriu 2003-B

88

Soc com «Trident» SA inreg 2004: L = [(Ac – Sn – Ci)/ d] x 100, sa se stabi valoarea corecta a acestui indicator de bonitate.-B

61

Soc com «Trident» SA inreg 2004: S = [(Ta – Sn – Ci)/ D] x 100, stabil valo corecta a acestui ind. de bonitate-E

130

Soc com STAR SA a inregistrat in semestrul I 2007 o cifra de afaceri de 150 milioane-C

128

Soc com«Trident» SA inreg 2003 si 2004 Calculati si evaluati evolutia rent. fata de cifra de af. 2004 fata 2003:-B

133

Soc com«Trident» SA inreg 2003 si 2004 Sa se stabi v. corecta a rent. fata de cifra de afaceri in anul 2004-A

74

Soc com«Trident» SA inreg 2003 si 2004 Sa se stabileasca v. corecta a profitului pe salariat in anul 2004.-A

110

Soc ban BETA BANK a inreg 2006 cere sa calcu influenta nivelului ridicat al rez. obligatorii asupra cr. in USD-A.

134

Soc ban BETA BANK a inreg31.12.2006 Se cere stab. vol. provizioanelor specifice de risc pt. clientul STAR SA.-C

102

Soc ban BETA BANK a inregi 2006 se cere calc. influenta nivelului ridicat al rez. obligatorii asupra cr. in EUR.-C

www.spiruharet-newsmart.ro

11

Soc com «Trident» SA inreg finele 2003 si 2004 Cal si eval evolutia prof salariat 2004 de 2003-B

25

Soc com «Trident»SA inreg la finele 2003 si 2004 Sa se stab valoa corec a rentab de cifra de afaceri 2003-C

126

Soc Com CAMI SRL inreg 31.12.2006 Se cere sa calcu solvabili Soc Com CAMI SRL.-B

69

Soc Com CAMI SRLinreg 31.12.2006 Se cere sa calcu lichid curenta Soc Com CAMI SRL.-A

31

Soc Com STAR SA, specia ,cu mimimum 2 puncte procentuale-B

2

Soc Com STAR SA, specia 2006,mimi 1 punct procentual-C

141

Soc com«Trident» SA inreg 2003 si 2004 Sa se stab. valoarea corecta a rentab. capitalului propriu 2004.-A

3

Soc com«Trident» SA inreg la fine anilor 2003 si 2004 Cal si eval evolutia rent. cap. proprii 2004 de 2003:-B

143

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. Se cere sa calc.excedentul/deficitul de lichiditate pe banda 6 - 12 luni-E

79

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP-ul cumulat pentru banda pana la 1 luna -A

187

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - lichiditatea efectiva pentru banda pana la 1 luna -A

200

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP pentru banda peste 12 luni -A

202

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - lichiditatea efectiva pe banda 1 -3 luni -B

213

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - lichiditatea efectiva pe banda 6 – 12 luni.-B

234

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - lichiditatea necesara pe banda pana la 1 luna.-B

242

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP pentru banda 6 - 12 luni.-B

243

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP-ul cumulat pentru banda 3-6 luni -C

154

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - excedentul/deficitul de lich.pe banda pana la 1 luna D

164

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP pentru banda 1 - 3 luni D

211

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - indicatorul de lichiditate pe banda pana la 1 luna -D

247

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP pentru banda de pana la o luna.E

6

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP-ul cumul ban 1-3 luni.-B

98

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. lichiditat necesara pen banda 3 - 6 luni.-B

45

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - GAP-ul cumul ban 6-12 luni-D

89

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t.- lichidit efectiv ban3-6 luni-E

18

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t.- indica de lichidi ban6 -12 luni.-A

58

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t.- lichiditatea necesara pen ban 12 luni.-A

38

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - lichid efectiva ban 12 luni.-D

73

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - indicele GAP pen banda 3 - 6 luni-C

95

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. -GAP-ul cumulat pentru ban peste 12 luni.-E

66

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - indicatorul de lichiditate ban 12 luni-D

137

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. -indicatorul de lichidit ban 1 - 3 luni.-B

34

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t. - lichiditatea necesara pe banda 1 - 3 luni.-D

107

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t.- lichiditatea necesara pentru banda 6 - 12 luni.-D

135

Soc. BETA B. inr. la 30 s. 2007 active t.- excedentul/deficitul de lichiditate pentru banda peste 12 luni.-C

185

Soc. bancara BETA B.a inregistrat in anul 2006 urm. niveluri… nivelul rez. obligatorii in lei.-B

188

Soc. bancara BETA B. a inregistrat in anul 2006 urm. niveluri… nivelul rez. obligatorii in EUR.-C

155

Soc. bancara BETA B.a inregistrat la 31.12.2006 - sa se calc.gradul de multiplicare a capitalului -A

246

Soc. bancara BETA B. a inregistrat la 31.12.2006- sa se calculeze rentabilitatea activelor -C

233

Soc. bancara BETA B. a inregistrat la data de 31.12.2006- sa se stabileasca volumul provizioanelor -B

228

Soc. BETA B. inregistra la 30 sepembrie 2007 active totale in-E

250

Soc. com. «Trident» SA inregistreaza la finele anilor 2003 si 2004-C

205

Soc. com. «Trident» SA inregistreaza la finele anului 2004-B

212

Soc. com. STAR SA a inregistrat in semestrul I 2007 un sold-D

197

Soc.com.STAR SA detine in portofoliu un bilet la ordin-B

240

Strategia privind riscul de credit trebuie sa cuprinda cel putin-A

244

Structura planului de credite, la total plasamente-B

44

Structura planului de credite, la total resurse cuprinde-A

148

Tehnicile si metodele de protejare a bancii impotriva riscului de lichiditate-A

47

Tratatul de la Maastricht a generat urmatoarele principia-C

www.spiruharet-newsmart.ro

111

Trezoreria negativa cuprinde-A:

5

Trezoreria pozitiva cuprinde:-B

220

Valoarea expunerii bancii la riscul de piata poate fi determinate-B