Sunteți pe pagina 1din 41

FOAIE DE SEMNTURI

COLECTIV DE ELABORARE:

Curenti slabi:

Ing. Viorel ALEXE


Ing. Andrei BURI
Proiect numar:
ANSAMBLU
REZIDENTIAL CAROL PARK

P01/01-2006

Memoriu tehnic
10.04.2006
CS

CURENTI SLABI

VOLUMUL IV. CURENTI SLABI

BROsURA A

1. MEMORIU TEHNIC
2. BORDEROU PLANURI

MEMORIU TEHNIC
CUPRINS :
1. DATE GENERALE
2. SISTEM DETECTIE SI ALARMARE MONOXID DE CARBON
3. SISTEM DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU
4. SISTEM DETECTIE SI ALARMARE EFRACTIE

5. SISTEM DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU SI RETEA DE


COMUNICATII
6. MASURI INDIVIDUALE SI COLECTIVE DE PROTECTIA MUNCII
7. MASURI INDIVIDUALE SI COLECTIVE DE PROTECTIA
INCENDIULUI
1.

111n137b

1.1.

111n137b

DATE GENERALE
111n137b

Obiectul proiectului

Prezentul proiect a fost intocmit pentru realizarea SISTEMELOR DE CURENTI


SLABI (detectie si alarmare efractie, detectie si alarmare incendiu, detectie si alarmare
monoxid de carbon, televizune prin cablu si retea voce date in
obiectivul ANSAMBLU REZIDENTIAL CAROL PARK .

1.2.

111n137b

111n137b

Baze de proiectare

La baza intocmirii proiectului au stat :


-Tema functionala ceruta de beneficiarul final,
-Tema de arhitectura pusa la dispozitie de catre S.C GRAPHIC STUDIO S.R.L,
-Datele tehnologice legate de specificul activitatii care se desfasoara in obiectiv,
La elaborarea documentatiei s-au respectat prevederile urmatoarelor
reglementari tehnice in vigoare :
-Legea 10 / 1995 privind calitatea in constructii,
-

111n137b

111n137b

Legea 50/1991 , republicata privind autorizarea executarii

constructiilor;
-

111n137b

111n137b

Legea 608/2001 , privind evaluarea conformitatii produselor;

-Regulamementul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin


HG nr 273 / 1994,
-I7 / 2002 Normativ privind proiecatrea si executarea instalatiilor cu tensiuni
pana la 1000 V c.a.,
-I20 / 2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva traznetului,
-I18/1-01-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie,
-I18 /2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri,
-CE 1 /1995 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare,
-PE 107 / 1995 Normativ privind proiecatrea si executia lucrarilor de cabluri
electrice,
-Norme generale de protectia muncii elaborate de catre Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale 1996,
-Legea Protectiei Muncii nr 90 / 1996,

2. SISTEM DE DETECTIE SI ALARMARE MONOXID DE CARBON


2.1 DATE GENERALE
Sistemul de detectie si alarmare monoxid de carbon (SDACO) a fost proiectat intr-o
arhitectura deschisa ,in conformitate cu prevederile standardelor romanesti I 18/1 2001
si I 18/2 2002 si a standardelor EN 50291 si 50292, pentru detectia si alarmarea
la monoxid de carbon .
Prin intermediul acestui sistem se pot monitoriza si detecta emisiile monoxidului de carbon de la autovehicolele
parcajului subteran.

Sistemul de detectie si alarmare monoxid de carbon se compune din urmatoarele


echipamente:

111n137b

Centrala de detectie si alarmare monoxid de carbon;

111n137b

Detectori monoxid de carbon;

111n137b

Sirene de alarmare cu flash optic ;

111n137b

Relee de comanda dispozitive de ventilatie ;

2.2 FUNCTIILE SISTEMULUI


Sistemul va realiza urmatoarele functii:
detectie a monoxidului de carbon in concentratie de pina la 300 ppm;

111n137b

111n137b alarmare vizuala si sonora la depasirea pragului emisiei de monoxid de


carbon ;

111n137b

autotestare a echipamentului central si a detectorilor;

111n137b

comanda dispozitive ventilatie ;

111n137b

comanda trape fum ;

2.3 DESCRIEREA SISTEMULUI


In desenul nr. C-109 R01 Schema functionala a sistemului de detectie si
alarmare monoxid de carbon, este prezentata configuratia standard a acestui
sistem .

Sistemul este proiectat astfel incit fecare detector de monoxid de carbon


sa asigure o detectie rapida a emisiilor autovehiculelor prin montarea la o
distanta optima fata de sursa generatoare.
In conformitate cu prevederile standardului EN 50 291 .CONDITIILE
DE DECLANSARE A ALARMEI SONORE SI VIZUALE IN FUNCTIE DE
CONCENTRATIA EMISIEI DE CO VOR FI URMATOARELE :

prag de emisie 30 ppm alarma dupa o expunere


de 120 de minute a dispozitivului de detectie ;

111n137b prag de emisie 50 ppm alarma dupa o expunere


de 10 de minute a dispozitivului de detectie ;

prag de emisie 100 ppm alarma dupa o expunere


de 2 de minute a dispozitivului de detectie ;

111n137b

111n137b

111n137b

prag de emisie 300 ppm alarma instantanee ;

NOTA : Odata ce alarma a fost declansata , ea va ramine active pina cind


nivelul concentratiei de CO scade sub 50 ppm.
Centrala de detectie si alarmare monoxid de carbon

Centrala de detectie si alarmare monoxid de carbon este amplasata pe perete in Camere Tehnica Curenti slabi din
Corpul B si alimentata cu energie electrica din tabloul TCS.
In desenul nr. C-001 R00 este prezentata amplasarea centralei si a detectorilor de monoxid de carbon .
Centrala de detectie si alarmare monoxid de carbon este construita in tehnologie microprocesor si are
urmatoarele caracteristici:

111n137b

Autotestare continua a starii de operare ;

111n137b

Indicare stare detector defect

111n137b

Indicare intrerupere comunicatii linie

111n137b

Indicare rupere filament sensor

111n137b

Siguranta de protectie linie detectori defecta ;

111n137b

Semnalizari : voltaj scazut , current max.

111n137b

Semnalizarea optica si vizuala a 2 parguri de alarmare

111n137b

Presetarea pragurilor de alarmare

111n137b

Comanda ventilatie

Centrala este configurata cu 4 linii, cite o linie pentru fiecare corp de caldire
astfel incit la aparitia unei alarme datorate unei emisii de monoxid de carbon sa poata
fi actionate dispozitivele de ventilatie astfel :
Alarma zona 1 : pornire treapta I sau II (selectionabil 50/100/150 ppm in functie
de concentratie) a ventilatoarelor VE 7/8/9/10 .
Alarma zona 2 : pornire treapta I sau II (selectionabil 50/100/150 ppm in functie
de concentratie) a ventilatoarelor VE 5/6 .
Alarma zona 3 : pornire treapta I sau II (selectionabil 50/100/150 ppm in functie
de concentratie) a ventilatoarelor VE 1/2/3/4 .
Alarma zona 4 : pornire treapta I sau II (selectionabil 50/100/150 ppm in functie
de concentratie) a ventilatoarelor VE 11/12 .
Detectori monoxid de carbon
Detectorul de monoxid de carbon va fi echipat cu un senzor de tip
semiconductor cu o durata de viata de minim 4 ani . Acesta va fi capabil sa detecteze
emisii de monoxid de carbon in gama 0-300 ppm.
Suprafata de detectie va fi de minim 100 m 2 . Timpul de raspuns la detectia
unei emisii de monoxid de carbon va fi de maxim 10 secunde.
Detectorul de monoxid de carbon va fi instalat deasupra sursei generatoare de
CO la o inaltime de pina la 1,2 m de la podea . In desenul nr. C-109 R01 Schema
functionala a sistemului de detectie si alarmare monoxid de carbon este prezentata
amplasarea detectorii de monoxid de carbon si interconectarea cu centrala de
detectie si alarmare.
Sirene de alarmare

Pentru avertizarea in caz de detectie de monoxid de carbon au fost prevazute


sirene de interior astfel incit sa fie asigurata o semnalizarea optica si acustica
corespunzatoare (90db/1m) astfel incit la aparitia unei alarme datorate unei emisii de
monoxid de carbon sa fie semnalizata acustic si optic zona intrata in alarma indicind in
acelasi tip prin pozitionarea sirenei si calea de avacuare.
Principii de operare

Starea de alarma va fi semnalata de flash (avertizare optica) si sirena (emisie sunet frecventa modulata).

Sirena emite un sunet strident (2000 Hz) pentru a avertiza acustic detectia de
monoxid de carbon si un sunet scazut (1300 Hz) audibil la o distanta considerabila.
Daca semnalul de alarma este inca prezent cand timpul de alarma s-a terminat sirena
se dezactiveaza automat, dar flash-ul continua sa functioneze. Cand bateria este
descarcata flash-ul se stinge automat si curentul este rezervat pentru sirena. Sirena
declanseaza starea de alarma cand curentul cade pe terminalul [+N] sau cand
terminalul [-A] se comuta la pamant.
Sirena este protejata de doua microintrerupatoare tamper :

Microintrerupator tamper MS1 (in cutie) genereaza un semnal de


alarma cand capacul cutiei este inlaturat ;

111n137b Microintrerupator tamper MS2 genereaza un semnal de alarma cand


sirena este scoasa din perete.

111n137b

2.4 SCENARII DE FUNCTIONARE


In cadrul acestui capitol sint analizate toate scenariile de functionare ale
sistemului de detectie monoxid de carbon care pot aparea pe toata durata de utilizare a
echipamentului :
Functionarea in regim normal

In regim normal ,unitatea centrala si dispozitivele periferice vor functiona dupa


urmatoarele scenarii :
A.
B.

Centrala de detectie si alarmare monoxid de carbon testeaza starea de operare a detectorilor, sistemului , liniei de
comunicatii.
Detectorul de monoxid de carbon are led-ul in culoarea verde (stare normala) si senzorul de tip semiconductor se
afla in interactie cu atmosfera din parcajajul subteran.

Functionarea in caz de alarma detectie monoxid de carbon

In cazul unei alarme datorate detectie monoxidului de carbon , in functie de


concentratia acestuia sint prevazute doua scenarii de functionare , astfel :
A. Prag de concentratie intre 50 150 ppm programabil

Detectorul are culoare led-ului rosie si transmite semnalul de detectie la centrala


. Centrala emite un semnal sonor prin soneria incorporata si afisaza concentratia de
monoxid de carbon din zona de emisie.
Se porneste automat prima secventa de alarmare prin comenzi catre dispozivele
de ventilatie VE xx . Ventilatoarele VE xx vor porni pe prima treapta de ventilatie prin
comanda de la releu de iesire nivel de alarmare 1. Se alarmeaza acustic si optic zona
intrata in alarma.
B. Prag de concentratie intre 150 300 ppm programabil
Detectorul are culoare led-ului rosie si transmite semnalul de detectie la centrala
. Centrala emite un semnal sonor prin soneria incorporata si afisaza concentratia de
monoxid de carbon din zona de emisie.
Se porneste automat a doua secventa de alarmare prin comenzi catre
dispozivele de ventilatie VE xx. Ventilatoarele VE xx vor porni pe a doua treapta de
ventilatie prin comanda de la releu de iesire nivel de alarmare 2. Se alarmeaza acustic
si optic zona intrata in alarma.

2.5 CONDITII DE MEDIU


Toate echipamentele componente ale sistemului de detectie si alarmare monoxid
de carbon vor functiona in regim normal in urmatoarele conditii de mediu :

111n137b

Temperaturi : 0 grade C + 40 grade C

111n137b

Umiditate relativa : 0% - 95 %

2.6 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare monoxid de carbon de
control acces usi va fi alimentata la tensiunea de 230 V , 50 Hz din tabloul de
alimentare cu energie electrica TCS. in regim tampon cu acumulator. Acumulatorul va
fi astfel dimensionat incit sa asigure functionarea in regim normal pe o durata de
minim 24 ore de la intreruperea alimentarii cu energie electrica.

3. SISTEM DE DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU


3.1 DATE GENERALE
Sistemul de detectie si alarmare la incendiu (SDAI) a fost proiectat intr-o arhitectura
deschisa ,in conformitate cu prevederile standardelor romanesti I 18/1 2001 si I 18/2
2002 si a standardelor EN 54-2, EN 54-4, EN 54-5/7/11 pentru detectia si alarmarea
rapida a inceputurilor de incendiu.
La proiectarea sistemului s-a tinut cont de categoriile de pericol de incendiu ale fiecarei din incaperile care
alcatuiesc incinta ANSAMBLU REZIDENTIAL CAROL PARK

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu se compune din urmatoarele


echipamente:

111n137b

Centralede detectie si alarmare la incendiu adresabile;

111n137b

Interfete de comunicatii, software progamare;

111n137b

Detectori de temperatura ;

111n137b

Detectori de gaz metan ;

111n137b

Soclu detectori ;

111n137b

Butoane manuale adresabile ;

111n137b

Interfete comenzi ;

111n137b

Sirene interioare adresabile ;

3.2 FUNCTIILE SISTEMULUI


Sistemul va realiza urmatoarele functii:

111n137b

detectie rapida a inceputurilor de incendiu;

111n137b

detectie rapida a scurgerilor de gaz metan ;

111n137b

afisarea zonei si adresei detectorului aflat in alarma

111n137b

autotestare a echipamentului central si a detectorilor;

semnalizarea acustica in zona intrata in alarmare si zone adiacente sau


global la nivelul intregii cladiri;

111n137b

semnalizarea manuala a incendiului ;

111n137b

comanda ochiuri mobile casa scarii ;

111n137b

comanda trape si calapeti antifoc;

111n137b

comanda ventilatie ;

111n137b

comanda lifturi ;

111n137b

comanda usi aferente sistem interfonie si usi garaj subteran ;

111n137b

achizitie semnale tehnice statie de pompe ;

111n137b

3.3 DESCRIEREA SISTEMULUI


In documentul nr C-101/102/103/104 Schema functionala a
sistemului de detectie si alarmare a incendiului , este prezentata configuratia
standard a acestui sistem.
Sistemul este proiectat astfel incat fiecare detector de temperatura sa
asigure o detectie rapida a inceputurilor de incendiu prin montarea pe plafonul
fals sau pe tavan astfel incit sa se asigure o suprafata de detectie de pina la 60
m2 .
Centrala de detectie si alarmare la incendiu
Sistemul este prevazut cu doua centrale de detectie si alarmare la incendiu alimentate cu energie
electrica din vitali care sint echipate cu 4 bucle astfel :
CDAI-01 CORP CALDIRE A SI B

111n137b

111n137b
111n137b
111n137b

Bucla 1 Corp A SUBSOL SI PARTER ;

111n137b
111n137b

111n137b
111n137b

Bucla 2 Corp A ETAJ 1 ETAJ 5 ;

111n137b
111n137b

111n137b
111n137b

Bucla 3 Corp B SUBSOL SI PARTER ;

111n137b
111n137b
111n137b

111n137b

Bucla 4 Corp B ETAJ 1 ETAJ 5 ;

111n137b
111n137b
111n137b
111n137b

111n137b
111n137b
111n137b
111n137b

111n137b
111n137b
111n137b
111n137b

111n137b
111n137b
111n137b
111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

CDAI-02 CORP CALDIRE C SI D

111n137b

111n137b
111n137b
111n137b

Bucla 1 Corp C SUBSOL SI PARTER ;

111n137b
111n137b
111n137b

111n137b

Bucla 2 Corp C ETAJ 1 ETAJ 5 ;

111n137b
111n137b

111n137b
111n137b

111n137b
111n137b

111n137b
111n137b

111n137b

111n137b
111n137b
111n137b

Bucla 3 Corp D SUBSOL SI PARTER ;

111n137b
111n137b
111n137b

111n137b

Bucla 4 Corp D ETAJ 1 ETAJ 5 ;

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b
111n137b

111n137b
111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

Centralele de detectie si alarmare la incendiu vor fi legate in bucla si vor avea conectate 4 console de
afisaj, cite una pentru fiecare corp de cladire , console amplasate in casa scarii parter.
Centrala de detectie si alarmare la incendiu este construita in tehnologie microprocesor si are
urmatoarele caracteristici:

Autotestare continua a starii de operare ;

111n137b

Protectie la scurt-circuit sau intrerupere a buclei cu


semnalizarea acustica si optica indicand pe display locul unde s-a
produs acest deranjament si data

111n137b

Indicare stare detector defect

111n137b

Indicare intrerupere comunicatii linie

111n137b

Semnalizari : voltaj scazut , current max.

111n137b

Semnalizarea optica si vizuala interna ;

111n137b

Posibilitate diagnostic de la distanta ;

111n137b

Bucle detectie : 4 ;

111n137b
Trei relee comune programabile pentru monitorizare,
alimentate la 24VDC ;

111n137b

Lungime bucla detectie : min 1500 m;

111n137b

Standarde DIN EN 54, VDE 0833 si VdS.

111n137b

Comanda ochiuri mobile ;

111n137b

Comanda usi ;

111n137b

Comanda ventilatie ;

111n137b

Comanda lifturi ;

111n137b

Siguranta neafectata la defectarea procesorului

Daca procesorul central se defecteaza, sistemul de monitorizare se asigura ca


semnalele de detectie si alarma de incendiu sunt transmise la o unitate alternativa. In
acest fel facilitatea de detectie a sistemului de alarmare incendiu este mentinuta si in
timpul operatiunilor de urgenta. In cazul unei intreruperi de curent bateriile asigura
functionarea sistemului.
Diagnosticul de la distanta
Centrala va fi astfel realizata incit sa permita diagnosticarea de la distanta cu
posibilitatea transmiterii urmatoarele informatii semnificative de la procesor :
-

111n137b

111n137b

Informatiile existente in centrala

111n137b

111n137b

Toate setarile curente

111n137b

111n137b

Starea fiecarui detector

Detectoare de Temperatura
Este un detector de incendiu inteligent cu inteligenta descentralizata cu functie
de autotestare si adaptare automata la mediu, memorie alarma si operare, indicator
alarma si adresare soft.
Caracteristici tehnice:
-

111n137b

111n137b

Aria de acoperire - min.30m2 ;

111n137b

111n137b

Inaltimea incaperii max. 7,5 m;

111n137b

111n137b

Tensiune nominala 19V;

111n137b

111n137b

Consum curent stand by aprox. 45 A ;

111n137b

111n137b

Consum curent in alarma typ.9mA pulsat ;

111n137b

111n137b

Curent alarma de urgenta typ. 18 mA ;

111n137b
0

111n137b

Alarmare temperatura:

54 620C cresterea temperaturii cu

1 C/min
45 640C cresterea temperaturii cu 50C/min
32 720C cresterea temperaturii cu 300C/min

111n137b

111n137b

Domeniu de temperatura pentru functionare: -25 - +75 0C ;

111n137b

111n137b

Grad de protectie IP 43 ;

Detectoare de gaz metan


Detectorul compact de gaz metan este destinat recunoasterii prezentei gazului
metan n
atmosfer. Sunt detectate concentratii aflate sub limita exploziv a amestecului.
Dispozitivul
se inetrfateaza prin conexiunea cu Interfata de detectie permitind astfel efectuarea
coemnzilor de oprire a electrovanelor de gaz metan in cazul aparitiei unui semnal de
alarma .
Detectorul compact de gaz declanseaz:

111n137b

prealarma la 10% UEG (din limita inferioar a concentraiei explozive)

111n137b

alarma principal la 20% UEG

La prealarm va fi anclansat releul 2 (contact de comutare 24V c.c./1A).


Releul 1 se afl anclansat n starea de repaus a detectorului. Alarma
principal va fi memorat pn la reiniializarea detectorului cu TA1. Alarma principal
este indicate suplimentar si pe cale optic de ctre LED-ul rosu.

Butoane de alarmare manuale adresabile

Butoanele de alarmare manuala inteligente acopera un larg spectru de aplicatie


si trasaturile lor standard includ indicatori alarma si codificarea adresei zonei alarmate
Butonul manual inteligent de alarmare se conecteaza cu centrala de detectie si
alarmare la incendiu in bucla.
Interfete comanda

Interfetele de comanda sunt componente de extensie care functioneaza ca


utilizator-bus pe buclele primare multifunctionale cu ajutorul intrarilor si iesirilor
programabile libere. Ei pot fi folositi pentru a activa si monitoriza dispozitivele exterioare
(trape de fum ,lifturi , ventilatoare , etc..) s-au pentru a conecta detectoarele standard s-

au speciale (detectoare pentru zone de siguranta INTRISECI, detectoare de incendiu


TIP LINIE , detectoare de gaz metan, etc..).
Pentru evacuarea fumului, n cazul unui eventual incendiu, s-au prevazut,
conform P118 99 urmatoarele dispozitive :
- 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b pentru desfumarea scarilor supraterane s-a
prevazut un sistem de evacuare a fumului prin tiraj natural-organizat prin
deschiderea trapelor de evacuare fum din treimea superioara a ultimului nivel si
a celor de admisie din partea de jos a casei scarii 12 perechi volum arhitectura
- 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b pentru protejarea spatiilor adiacente parcarii
subterane si a casei scarilor s-a prevazut cte o instalatie mecanica de
presurizare sas subsol (ventilatoare de introducere pe acoperis): prin introducere
aer proaspat n sas si evacuare naturala la partea superioara a acestuia n
exterior 12 perechi
- 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b pentru protejarea spatiilor adiacente parcarii
subterane sasuri spatii tehnice si spatii depozitare s-a prevazut cte o instalatie
mecanica de presurizare 11 sisteme
- 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b 111n137b pentru desfumarea garajului subteran se va
prevedea un sistem de evacuare mecanica a fumului din parcare prin tubulaturi
special proiectate prin ghenele din casele scarilor, direct in exterior (ventilatoare
de evacuare pe acoperis) 12 evacuari. Ventilatoarele de evacuare fum si gaze
fierbinti vor fi de tipul rezistente la 400 oC min 1 ora. Accesul aerului de
compensare se va face prin prize de aer din spatiul verde de la parter si
deschiderea usilor de acces n garaj.
Functionare:
La sesizarea unui incendiu de catre senzorii de fum se va comanda:

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

deschiderea trapelor de introducere (amplasate la parterul


fiecarei scari), respectiv evacuare fum de pe casele scarilor a se discuta
cu arhitectul cate si cum se numesc
111n137b

111n137b

pornirea ventilatoarelor de presurizare din casele scarilor


subsol VIs112 (amplasate pe terasa).
111n137b

111n137b

Se va nchide gura de evacuare din treimea inferioara a


tubulaturii de evacuare prevazuta special cu clapeta anifoc CA112.
111n137b

111n137b

vor porni ventilatoarele de desfumare din garaj in treapta


a doua VE112 (amplasate pe terasa) (ventilatoarele vor fi prevazute cu 2
trepte de functionare furnitura echipament)
111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

se vor deschide usile de acces in parcarea subterana.

111n137b

Vor porni ventilatoarele de presurizare sasuri spatii

tehnice Vsp17
Dupa ncetarea incendiului:

111n137b

111n137b

111n137b

Se vor opri ventilatoarele VIs112, Vsp11

111n137b

111n137b

111n137b

Vor trece in functionare treapta 1 - VE112

111n137b

111n137b

111n137b

trapele de admisie/evacuare se vor rearma manual,

111n137b

111n137b

111n137b

clapetele antifoc CA112 se vor deschide manual.

Interfetele de achizitie si comanda in conformitate cu scenariul de incendiu vor avea


urmatoarele functii :
CENTRALA DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU CDAI-01
CORP CLADIRE A

Nr
crt

Denumire echipament

Cod

Centrala/Bucla

1 Interfata detectie comanda

TA-01

CDAI-01/01

2 Interfata detectie comanda

TA-02

CDAI-01/01

3 Interfata detectie comanda

TA-03

CDAI-01/01

4 Interfata detectie comanda

TA-04

CDAI-01/02

5 Interfata detectie comanda

TA-05

CDAI-01/02

6 Interfata detectie comanda

TA-06

CDAI-01/02

Functii
Comanda deschidere usagaraj
si usi acces scara 1/2/3/4
(centrala interfon) si comanda
deschiderea trapelor de
introducere Ti 710
Achizitie semnal butoane
manuale comanda BC01/02/03/04 pentru
deschiderea trapelor de
introducere Ti710 (amplasate
la parterul fiecarei scari),
respectiv evacuare fum Te710
de pe casele scarilor 1/2/3/4 si
Comanda ventilatoarele de
presurizare sasuri depozite
Vsp1/3/10
Comanda clapeta anifoc CA
7/8/9/10
Comanda trapelor de evacuare
fum Te 710 de pe casele
scarilor 1/2/3/4
Comanda ventilatoarelor de
presurizare din casele scarilor
subsol Vis 710
Comanda ventilatoarele de
desfumare din garaj VE710

Amplasare

SUBSOL

SUBSOL

SUBSOL
ETAJ 5
ETAJ 5
ETAJ 5

(amplasate pe terasa)
7 Interfata detectie comanda
CORP CLADIRE B

Nr
crt
1

Denumire echipament
Interfata detectie comanda

TA-07

CDAI-01/02

Comanda lifturi scari 1/2/3/4

Cod

Centrala/Bucla

TA-01

CDAI-01/03

Comanda deschidere usi acces scara 1/2


(centrala interfon) si comanda deschiderea
trapelor de introducere Ti 56

SUBSOL

Achizitie semnal butoane manuale comanda


BC-01/02 deschiderea trapelor de
introducere Ti 56 (amplasate la parterul
fiecarei scari), respectiv evacuare fum Te56
de pe casele scarilor 1/2 si Comanda
ventilatoarele de presurizare sasuri depozite
Vsp 2/9

SUBSOL

Interfata detectie comanda

TA-02

CDAI-01/03

Interfata detectie comanda

TA-03

CDAI-01/03

Functii

Comanda clapeta anifoc CA 56.


Comanda trapelor de evacuare fum Te 56
4 Interfata detectie comanda
TA-04
CDAI-01/04
de pe casele scarilor 1/2
Comanda ventilatoarelor de presurizare din
5 Interfata detectie comanda
TA-05
CDAI-01/04
casele scarilor subsol Vis 56
Comanda ventilatoarele de desfumare din
6 Interfata detectie comanda
TA-06
CDAI-01/04
garaj VE 56 (amplasate pe terasa)
7 Interfata detectie comanda
TA-07
CDAI-01/04
Comanda lifturi scari 1/2
CENTRALA DETECTIE SI ALARMARE INCENDIU CDAI-02
CORP CLADIRE C

Nr
crt

Denumire echipament

ETAJ 5

Cod

Centrala/Bucla

Interfata detectie comanda

TA-01

CDAI-02/01

Interfata detectie comanda

TA-02

CDAI-02/01

Interfata detectie comanda

TA-03

CDAI-02/01

Functii
Comanda deschidere usagaraj
si usi acces scara 1/2/3/4
(centrala interfon) si comanda
deschiderea trapelor de
introducere Ti 14
Achizitie semnal butoane
manuale comanda BC01/02/03/04 pentru
deschiderea trapelor de
introducere Ti 14 (amplasate la
parterul fiecarei scari), respectiv
evacuare fum Te710 de pe
casele scarilor 1/2/3/4 si
Comanda ventilatoarele de
presurizare sasuri depozite Vsp:
4/5/8
Comanda clapeta anifoc CA
14.

Amplasare

SUBSOL
ETAJ 5
ETAJ 5
ETAJ 5
ETAJ 5

Amplasare

SUBSOL

SUBSOL

SUBSOL

Interfata detectie comanda

TA-04

CDAI-02/01

Interfata detectie comanda

TA-05

CDAI-02/01

Interfata detectie comanda

TA-06

CDAI-02/02

Interfata detectie comanda

TA-07

CDAI-02/02

Interfata detectie comanda

TA-08

CDAI-02/03

Interfata detectie comanda

TA-09

CDAI-02/03

Comanda deschide/inchide
robinetul RE2 (nivel minim al
rezervei de incendiu)
si semnalizare acustica si optica
in centrala a '' nivelului minim al
rezervei intangibil de incendiu
Achizitie semnale functionare
/defect instalatie sprinklere si
senzor de curgere
Comanda trapelor de evacuare
fum Te 14 de pe casele
scarilor 1/2/3/4
Comanda ventilatoarelor de
presurizare din casele scarilor
subsol Vis 14
Comanda ventilatoarele de
desfumare din garaj VE 14
(amplasate pe terasa)
Comanda lifturi scari 1/2/3/4

SUBSOL

SUBSOL
ETAJ 5
ETAJ 5
ETAJ 5
ETAJ 5

CORP CLADIRE D

Nr
crt
1

Denumire echipament

Cod

Interfata detectie comanda TA-01

Centrala/Bucla

Functii

Amplasare

CDAI-02/03

Comanda deschidere usi acces scara 1/2


(centrala interfon) si comanda deschiderea
trapelor de introducere Ti1112

SUBSOL

SUBSOL

SUBSOL

Interfata detectie comanda TA-02

CDAI-02/03

Achizitie semnal butoane manuale


comanda BC-01/02 deschiderea trapelor
de introducere Ti 1112 (amplasate la
parterul fiecarei scari), respectiv evacuare
fum Te 1112 de pe casele scarilor 1/2 si
Comanda ventilatoarele de presurizare
sasuri depozite Vsp 6/7/11

Interfata detectie comanda TA-03

CDAI-02/03

Comanda clapeta anifoc CA 1112

Interfata detectie comanda TA-04

CDAI-02/03

Interfata detectie comanda TA-05

CDAI-02/04

Interfata detectie comanda TA-06

CDAI-02/04

Interfata detectie comanda TA-07

CDAI-02/04

Interfata detectie comanda TA-08

CDAI-02/04

Detectori de fum optici

Achzitie semnale 3 detectori de gaz metan


si comanda inchidere electrovana
alimentare gaz metan
Comanda trapelor de evacuare fum Te
1112 de pe casele scarilor 1/2
Comanda ventilatoarelor de presurizare din
casele scarilor subsol Vis 1112
Comanda ventilatoarele de desfumare din
garaj VE 1112 (amplasate pe terasa)
Comanda lifturi scari 1/2

SUBSOL
ETAJ 5
ETAJ 5
ETAJ 5
ETAJ 5

Detectoarele de incendiu sunt de tip inteligent, cu functie de autotestare, se


adapteaza automat la conditiile de mediu si pot functiona chiar si in cazul defectarii
microprocesorului.
Detectorul va fi capabil sa alarmeze la detectia rapida a inceputurilor de incendiu
cu acuratete constanta pentru toate tipurile de foc, iar rata de alarme false va fi minima.
Caracteristici tehnice:
-

111n137b

111n137b

Aria de acoperire - min.70 m2 ;

111n137b

111n137b

Inaltimea incaperii max. 10 m;

111n137b

111n137b

Tensiune nominala 19V;

111n137b

111n137b

Consum curent stand by aprox. 45 A ;

111n137b

111n137b

Consum curent in alarma typ.9mA pulsat ;

111n137b

111n137b

Curent alarma de urgenta typ. 18 mA ;

111n137b

111n137b

Domeniu de temperatura pentru functionare: -25 - +75 0C ;

111n137b

111n137b

Grad de protectie IP 43 ;

In plansele nr. C-001/002/003/004/005 este prezentata amplasarea detectorilor


de fum .
Sirene de alarmare

Pentru avertizarea locatarilor in caz de incendiu au fost prevazute sirene de


interior adresabil amplasate pe fluxurile de acces astfel incit in caz de incendiu este
asigurata semnalizarea acustica corspunzatoare.

3.4 CONDITII DE MEDIU


Toate echipamentele componente ale sistemului de detectie si alarmare la
incendiu vor functiona in regim normal in urmatoarele conditii de mediu :

111n137b

Temperaturi : 0 grade C + 40 grade C

111n137b

Umiditate relativa : 0% - 95 %

3.5 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare la incendiu va fi alimentata
la tensiunea de 230 V , 50 Hz din tabloul de alimentare cu energie electrica TCS. in
regim tampon cu acumulator. Acumulatorul va fi astfel dimensionat incit sa asigure
functionarea in regim normal pe o durata de minim 24 ore de la intreruperea
alimentarii cu energie electrica.

4. SISTEM DE DETECTIE SI ALARMARE EFRACTIE


4.1 DATE GENERALE
Sistemul de detectie si alarmare la efractie a fost proiectat intr-o arhitectura deschisa, in conformitate cu normelor
romanesti I 18/1 2001 si I 18/2 2002 si standardele EN 50131- 1 si EN 50131-6 , tinind cont de destinatia cladirii,
ANSAMBLU REZIDENTIAL CAROL PARK astfel incit sa se realizeze o detectie rapida a tentativelor de
efractie.

Sistemul de detectie si alarmare la efractie (SDAE) realizeaza detectia si


alarmarea prin controlul fluxurilor de acces in interiorul cladirii. Prin modul de
amplasare a elementelor de detectie se realizeaza o protectie eficienta impotriva
oricaror tentative de efractie.
Sistemul de de detectie si alarmare la efractie se compune din urmatoarele
echipamente:

111n137b

Centrala de detectie si alarmare la efractie ;

111n137b

Tastatura armare dezarmare;

111n137b

Consola de operare ;

111n137b

Apelator telefonic ;

111n137b

Detectori de miscare cu detectie in infrarosu ;

111n137b

Detectoare de geam spart ;

111n137b

Contacte magnetice ;

111n137b

Sirene de alarma ;

111n137b

Transpondere (interfete) cu intrari de alarma si comenzi ;

111n137b

Interfon digital pentru fiecare scara cu posturi de lucru interioare;

111n137b

Bariere auto ;

4.2 FUNCTIILE SISTEMULUI


Sistemul va realiza urmatoarele functii:

111n137b

detectia rapida a tentativelor de efractie ;

alarmarea in cazul aparitiei unui eveniment cu indicarea zonei si adresei


elementului de detectie ;

111n137b

detectia in cazul sabotajului liniei de transmise date detectori de miscare in


infrarosu ;

memorie nevolatila cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip


data/ora/eveniment

111n137b

comunicatia digitala spre un dispecerat specializat pentru interventie ;

111n137b

funtionarea in cazul absentei tensiunii prin intermediul bateriei accumulator

111n137b

partitionarea zonelor de detectie ;

111n137b

afisaj digital (LCD) al evenimentelor ;

111n137b

detectia in cazul sabotajului elementului de detectie (tamper) ;

111n137b

111n137b

4.3 DESCRIEREA SISTEMULUI


In Plansele nr. C-105/106/107/108 Schema functionala a sistemului de detectie
si alarmare la efractie este prezentata configuratia standard pentru supravegherea,
monitorizarea si detectia impotriva efractiie a spatiilor interioare ale cladirii.
Prin modul de amplasare a detectori de miscare in infrarosu adresabili, a
contactelor magnetice si a detectorilor de geam spart se realizeaza practic o protectie
completa a ispatiilor interioare .
Sistemul a fost conceput astfel incit in cadrul incintei ANSAMBLU REZIDENTIAL
CAROL PARK sa existe o delimitare intre spatii cu diverese destinatii astfel :

111n137b

Zona locuinte;

111n137b

Zona magazine ;

Fiecare scara de bloc are un post central de interfon digital care comanda
zavorul electromagnetic al usii de acces principale si posturi de lucru pentru fiecare
apartament.
Accesul auto in garajul subteran se face comandind cele doua bariere auto
amplasate pe sensul de intrare , respectiv iesire.
Centrala de alarma controlata de microprocesor va fi montata ntr-o cutie metalica protejata la coroziune si la
sabotaj. n cutie va fi inclusa sursa de putere si va avea spatiul necesar pentru acumulatoarele de rezerva si pentru
conexiunile necesare.

Unitatea centrala dotata cu microprocesor va avea o nalta siguranta n


functionare prin:

111n137b testare ciclica a functionarii ntre procesorul coordonator si modulele


functionale pentru evitarea defectarii acestora nesemnalizata ;

111n137b

poate sa opereze maxim 6 micromodule de bucla;

111n137b

numarul maxim de zone detectie: 1000 / centrala;

111n137b

numar maxim de console de operare ce se pot conecta la centrala: 31;

111n137b

numarul maxim de arii securitate: 75 / centrala

111n137b

semnalizare si localizare automata a defectelor;

111n137b

memorie de evenimente de: 1000

111n137b

alimentare integrata;

111n137b

iesire seriale de tipul RS 485

111n137b

centrala protejata cu contacte anti-sabotaj;

111n137b

programare software a sistemului;

111n137b

text in limba romana pe fiecare zona, iesire, arie,;

prelucrare a semnalului n mod software pentru a verifica alarma sau


defectul naintea transmiterii lui la operator.

posibilitatea memorarii nevolatile n centrala de alarma a unui jurnal


de 1.000 de evenimente, cu data si ora evenimentului.

111n137b

posibilitatea conectarii tastaturilor de mai multe tipuri, pe magistrala


( tastatura LCD cu 2 rnduri x 16 caractere, tastaturi cu LED-uri)

111n137b

posibilitate conectare la imprimanta, modulele eventual necesare


pentru acest scop vor fi incluse cu exceptia imprimantei

in caz de alarma se va semnaliza acustic alarma cu sirena incorporata


la dispecerat si la la distanta prin intermediul comunicatorului.

va permite scoaterea de sub supraveghere a oricarei zone pentru


realizarea service-ului n cazul defectarii liniei de detectie.

111n137b

111n137b

posibilitatea comunicarii pe linie telefonica la un dispecerat specializat ;

111n137b

posibilitatea vizionarii pe o singura tastatura a tuturor partitiilor.

111n137b

111n137b

111n137b

Parametri tehnici si functionali

micromodul bucla detectie permite conectarea unei bucle detectie


cu toleranta la intrerupere si scurtcircuit.

111n137b

toti utilizatorii buclei vor ramane functionali in caz de intrerupere a


cablului buclei;

111n137b

numarul maxim de utilizatori ai unuei bucle este de 64;

111n137b

numarul maxim de zone detectie: 512 / bucla ;

111n137b

numarul maxim de iesiri: 250 / bucla;

111n137b lungimea min a buclei este 1,5 km cu cablu JY(St)Y nx2x 0,8 mm
sau echivalent;

111n137b

recunoasterea automata a topologiei buclei;

111n137b

Carcasa robusta din otel pentru montaj pe perete

111n137b

Clasa de protectie: IP 40, IEC 529

111n137b

Clasa climatica: R 14, DIN 50019 / 3

111n137b

Sursa principala de alimentare: 230 Vca, 50 Hz ( - 15%/ +10%)

111n137b

Curent pentru utilizatori: 2 A ( operare continuua)

111n137b

Capacitate acumulatori: 2 x 24 Ah

Supavegherea acumulatorilor: control electronic, cu semnalizare


visuala si sonora in caz de defect

111n137b

Iesire releu : 30 Vcc / 1 A

111n137b

Iesire tranzistor: 12 Vcc / 0,5 A

111n137b

Protectie electromagnetica conform: IEC 801 si VdS 2110

111n137b

bucla va fi monitorizata pe doua fire alimentata de la ambele capete ;

111n137b

111n137b

Conformitate cu standardele si normativele:

111n137b

VdS 2227, 2311, 2252 part.1

111n137b

DIN VDE 0100

111n137b

DIN VDE 0800

111n137b

DIN VDE 0833

111n137b

ISO 9001

111n137b

EN 60742

111n137b

EN 60950

111n137b

EN 50111

CONSOLA DE OPERARE

De la aceasta consola se poate opera si semnaliza toate starile centralei de


detcie si alarmare efractie
Distanta maxima dintre consola si CDAE este de 1000m.
Se pot conecta pana la 31 de console de operare la centrala CDAE. Cablu de
conexiune este cu patru fire ( doua de date si doua de alimentare cu energie).
are afisaj LCD cu 2 x 20 caractere alfanumerice;

111n137b

LED-uri de semnalizare (color) pentru: operare, intretinere, test la


mers, alarma comuna, panica, sabotaj, apel de urgenta la Politie,
deranjament comun, deranjament apelator telefonic;

Taste cu cifre de la 0 la 9 si taste functii ( cursor, armare, reset, functie


menu / cancel, off, on, enter, zona, arie cu care se poate opera sistemul;

Are buzzer incorporat care va fi activat la aparitia evenimentelor


( alarme, deranjamente) sau la apasarea tastelor;

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

Poate fi prevazuta si cu element de blocare cu cheie;

CONTACT MAGNETIC
Semnalizare la deschiderea usii
Dimensiuni: 82 x 20 x 18 mm
Culoare: alba;
Material :plastic

DETECTOR DE GEAM SPART


Detector inteligent care utilizeaza un microprocesor pentru
prelucrarea si analiza sunetelor receptionate.
Criterii de analiza, detectie si semnalizare:

111n137b

Analiza in domeniul infrasonic

111n137b

Analiza in domeniul audio

111n137b

Analiza in domeniul ultrasonic

Cu ajutorul tehnicilor numerice (microprocesor) se face o


esantionare a semnalelor receptionate de catre senzor, dupa care se
analizeaza esantioanele. Analiza se desfasoara pe baza unui algoritm
de testare a trei parametri (timp, putere, amplitudine) in cele trei
domenii susmentionate. In acest mod, practic toate alarmele false sunt
eliminate.
O alta caracteristica a detectorului este ajustarea automata a
sensibilitatii la nivelul zgomotului de fond.
Detectorul poate recunoaste simultan un semnal de joasa frecventa generat de o presiune aplicata pe
suprafata unui geam din aria protejata, precum si sunetul caracteristic produs la spargerea acestuia.
Aparatul asigura astfel o acoperire eficace fara ajustari speciale, fie ca este vorba de geamuri groase,
acoperite sau laminate; in schimb geamul supravegheat trebuie sa fie ferit de miscari (vibratii) in rama/tocul de
montaj in caz contrar calitatea detectiei putandu-se diminua. Detectorul se poate utiliza chiar si acolo unde exista
storuri, perdele sau ferestre multiple.

Caracteristicile de baza ale detectorului acustic de geam spart se pot


sintetiza astfel:

111n137b
control
semnalului

111n137b
detectarea impulsului acustic de joasa frecventa si
energie ridicata

prin

microprocesor,

tratare

111n137b

analiza unei game audio extinsa

111n137b

afisarea analizei de impact si de spectru

111n137b

moduri de alarma si de test

numerica

111n137b

filtru digital

111n137b

microfon cu camera acustica

111n137b

reglaj automat al sensibilitatii

TRANSPONDER 5 IN 3 OUT

Acest transponder este utilizator al buclei multifunctionale din centrala de


detectie si alarmare efractie.
Datorita functiei de izolare ( izolator incorporat ), functiile de intrare(zone) si iesire
vor fi pastrate in caz de defect de linie.
Se poate monta in carcasa centralei ( centralizat) sau in camp (dezcentralizat)
in carcasa propie.
Alimentarea cu energie a transponderului via bucla de detectie. Pentru anumite
comutari si comenzi se poate o sursa externa de alimentare care va fi supravegheata
de transponder si care poate fi programata ca semnalizare ca defect sau sabotaj.
-

111n137b

111n137b

intrarile sunt liber programabile astfel:

1.

111n137b

detectie efractie

2.

111n137b

panica;

3.

111n137b

sabotaj;

4.

111n137b

detectie incendiu;

5.

111n137b

supraveghere la inchidere;

6.

111n137b

alarma tehnica;

7.

111n137b

deranjament;

8.

111n137b

comanda cu functiile:
- armare interna

- armare externa
- supraveghere ziua
- test la mers;
- reset ( armare externa)
- deconectare ( izolare)
- intretinere
- deranjament apelator telefonic
- imprimanta pornit / oprit
9.

111n137b

comutare de la element inteligent;

10. element de blocare;


11. supraveghere ziua;
12. deranjament sistem (intern);
-

111n137b

111n137b

iesirile sunt liber programabile

111n137b

111n137b

protectie la sabotaj incorporata

functie de iesire programabila pentru semnalizari critice in timp, independent de


centrala de detectie si alarmare efractie
4.4 CONDITII DE MEDIU
Echipamentele componente ale sistemului detectie si alarmare la efractie vor
functiona in regim normal in urmatoarele conditii de mediu :

111n137b

Temperaturi : 0 grade C + 40 grade C

111n137b

Umiditate relativa : 0% - 95 %

4.5 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA


Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare efractie va fi alimentata la tensiunea de 230 V , 50 Hz din
tabloul de alimentare vitali, in regim tampon cu acumulator. Acumulatorul va fi astfel dimensionat incit sa asigure
functionarea in regim normal pe o durata de minim 24 ore de la intreruperea alimentarii cu energie electrica.

5. SISTEM DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU SI RETEA DE COMUNICATII


5.1 DATE GENERALE
Sistemul de televiziune prin cablu (CATV) si reteaua de comunicatii au fost
proiectate intr-o arhitectura deschisa ,in conformitate cu prevederile normelor
romanesti I 18/1 2001 si I 18/2 2002 , tinind cont de destinatia cladirii ANSAMBLU
REZIDENTIAL CAROL PARK , astfel incit sa se realizeze o distributie a semnalului
TV si de comunicatii ,de la semnalul furnizat de operatorul de cablu si de
telefonie/internet in spatiile indicate de beneficiar in tema de proiectare
Sistemul de televiziune prin cablu (CATV) se compune din urmatoarele echipamente:

111n137b

Amplificator TV (FIF/UIF) ;

111n137b

Amplificator TV linie ;

111n137b

Distribuitoare TV (TAP);

111n137b

Prize TV ;

111n137b

Splittere ;

Reteaua de comunicatii se compune din urmatoarele echipamente:

111n137b

prize duble voce date ;

111n137b

repartitor telefonic ;

5.2 FUNCTIILE SISTEMULUI


Sistemul va realiza urmatoarele functii:

Amplificarea si distribuirea semnalului TV transmis de un operator de

111n137b

.cablu ;

Amplificarea si distribuirea semnalului TV transmis de antene in banda


FIF/UIF ;

111n137b

Amplificarea si distribuirea semnalului TV transmis de o antena de satelit ;

111n137b

Asigurararea unui nivel de intrare (Vi) optim ;

111n137b

Asigurarea raportului semnal/zgomot (S/Zg) optim ;

111n137b

111n137b
Distributia semnalului de voce/date transmis de un operator de
comunicatii;

5.3 DESCRIEREA SISTEMULUI


In desenele nr. C-110 R01/C-111 R00/C-112 R00/C-113 R00 Schema
functionala a sistemului de televiziune prin cablu si retea voce date pentru corpurile de
cladire A/B/C/D este prezentata configuratia standard pentru amplificarea si distribuirea
semnalului TV in spatiile interioare ale cladirii.
Proiectarea intr-o arhitectura deschisa permite interconectarea sistemului cu
operator de cablu , antene FIF/UIF sau antene satelit.
Prizele duble de voce date din fiecare apartament al unui corp de cladire vor fi
conectate pe partea de voce in repartitorul telefonic din camera tehnica curenti slabi
(subsol) aferenta fiecarei cladiri.

Cablajul retelei de comunicatii porneste din repartitorul telefonic (camera tehnica


curenti slabi) si se termina cu prizele de telecomunicatii din fiecare apartament. La
aceste prize de telecomunicatii se vor conecta ulterior posturile de lucru: calculatoare
sau telefoane. Cablarea se face cu cablu neecranat UTP , 4 perechi. Conectarea
echipamentului terminal de date la priza de telecomunicatii se face cu patch cord
neecranat UTP Cat 5E prevazut la capete cu conectori tata RJ45.
Amplificator TV
Amplificatorul de TV pentru fiecare corp de caldire va fi din gama echipamentelor profesionale astfel incit sa
asigure un nivel de amplificare optim (Vi ,S/Zg)pentru receptia imaginilor pe televizioare.

Caracteristici tehnice :

111n137b

1 intrare CATV ;

111n137b

1 iesire TEST semnalul atenuat cu -20dB ;

111n137b

2 iesiri semnal CATV ;

111n137b

Reglajul de tilt care permite reglarea amplificarii functie de frecventa;

111n137b

Reglajul de nivel putand regla amplificarea intre 2 si 30dB ;

Distribuitor TV
Pentru realizarea transmiterii semnalului Tv in interiorul spatiilor din cladire s-a
optat pentru distribuitoare TV cu urmatoarele caracteristici tehnice :

111n137b

Domeniu frecventa 53000 Mhz ;

111n137b

1IN/1OUT 8 TAP

Prize TV si Voce date

In desenele nr C 002/003/004/005 R00 este prezentata locatia de amplasare a prizelor TV si a celor de voce date

5.4 CONDITII DE CALITATE


In cadrul acestui capitol sint specificate conditiile de calitate ale sistemului de
televiziune prin cablu, astfel :
.

111n137b Nivelul de intrare (Vi) care reprezinta valoarea semnalului de intrare


pentru un canal de televiziune receptiona va fi intre 65 si 75dBuV astfel
incit functionarea sa fie optima ;

Raportul semnal/zgomot (S/Zg) reprezinta raportul intre semnalul


util si zgomotul care-l insoteste si indica calitatea receptiei unui canal TV.
Pentru a atinge o calitate superioara a imaginii raportul S/Zg trebuie sa fie
mai mare de 45dB.
111n137b

5.5 CONDITII DE MEDIU


Echipamentele componente ale sistemului de televiziune prin cablu si retelei de
comunicatii vor functiona in regim normal in urmatoarele conditii de mediu :

111n137b

Temperaturi : 0 grade C + 40 grade C

111n137b

Umiditate relativa : 0% - 95 %

5.6 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

111n137b

220 V ca, 50 Hz

6. MASURI INDIVIDUALE SI COLECTIVE DE PROTECTIA MUNCII


Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicatii mai sus, se impun urmatoarele sortimente de mijloace
individuale de protectia muncii care pot fi acordate conform Legea 90/1996 Legea privind protectia muncii;

111n137b

Casca de protectie rezistenta la foc si penetratie;

111n137b

Manusi de protectie electroizolante JT;

111n137b

Incaltaminte de protectie electroizolanta JT;

111n137b

Covor electroizolant;

111n137b

Manusi de protectie rezistente la uzura;

111n137b

Ochelari de protectie la praf;

111n137b

Masca de protectie la praf;

111n137b

Salopeta de protectie.

Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere


al securitatii muncii, care au certificate de conformitate, sunt cumparate cu
declaratie de conformitate relativ la securitatea muncii si sunt marcate de
conformitate pentru securitatea muncii. Sculele utilizate vor avea manere
electroizolante; ele vor fi apucate numai de zona izolata; se vor folosi numai scari
electroizolante, iar personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul
individual de protectie, respectand principiul cel putin doua mijloace
electroizolante inseriate pe calea de curent. Echipamentele portabile si uneltele
manuale utilizate vor respectaspecificatiile din NGPM/2002.
Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor
periculoase si atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul
specific si periodic de protectia muncii la locul de munca, elaborarea unor
instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program
de securitate si sanatate in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara
de prim ajutor, utilizarea de scule si
utilaje certificate, controlul permanent in vederea verificarii ca au fost luate toate
masurile privind respectarea regulilor de securitatea muncii, etc.. In timpul
executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau
necorespunzatoare.

In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia


muncii pentru transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea
materialelor, NS 57/97.
Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor
electrice trebuie sa se desfasoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia de
proiectare. In cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul in
scris al proiectantului.
Echipamente tehnice utilizate

In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure din punct de vedere al securitatii
muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform Legii nr. 90/1996.

Obligatiile executantului
Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care
sa asigure evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat:

Sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii


muncii;

111n137b

Sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele /


instructiunile / prescriptiile / standardele de securitatea muncii specifice
lucrarii;

111n137b
Sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a
instalatiei in conditiile depline de securitate a muncii;

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

Sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si


receptiei astfel ca lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de
securitate maxima posibila;
Sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitate
a muncii astfel ca sa se evite sau sa se diminueze pericolele de accident
sau de imbolnavire profesionala;
Sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni
autorizati conform NS 65/2002;
Sa aplice in totalitate cerintele art. 208/NGPM/2002

Obligatiile beneficiarului:

Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de


instalatii in conditii care sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:

111n137b

Sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;

111n137b

Sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;

111n137b

Sa respecte instructiunole de securitate a muncii ale echipamentelor


livrate;
Sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile
corespunzatoare;

111n137b

Pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu


desfasurarea procesului de productie, sa incheie cu executantul un
protocol anexa la contract in care sa delimiteze zonele de lucru pentru
care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitate a muncii revin
executantului;
111n137b

111n137b

In exploatare sa existe obligatoriu documentele specificate in art


356 din NGPM/2002;

111n137b

111n137b

Pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa aplice NS


37/96 si in special art. 6 si 7 care prevad obligativitatea exemenului
medical oftalmologic si utilizarea de ochelari/ecrane de protectie daca este
cazul;

111n137b

111n137b

Sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;

111n137b

Sa aplice cerintele art. 209/NGPM/2002;

Sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;

Sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau


dezastre si sa aiba pregatite echipe de interventie antrenate si dotate
corespunzator;
Sa prevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de
securitate a muncii;
111n137b

Sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca


conform NGPM/2002;

111n137b

Receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa


ce s-a constatat si consemnat, cu avizul proiectantului, ca s-au respectat
normele de securitate a muncii;

111n137b

Sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile


electrice;
111n137b

111n137b

111n137b

Sa respecte in functionare cap. 4.5. din NGPM/2002;

Sa prevada pentru alimentarea calculatoarelor si a echipamentelor


care intra in componenta retelei informatice un nul informatic sau prize cu
nul separat pentru a evita conectarea la nulul general al instalatiei
tehnologice.

Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este


corespunzatoare, sa se ingrijeasca sa faca masuratori periodice a rezistentei
prizei la pamant si sa obtina buletine de masuratori care sa ateste ca priza la
pamant este in parametri normali, conform legislatiei.
In locurile cu pericol de incendiu, beneficiarul trebuie sa ia masuri de
protectie impotriva descarcarilor statice, conform NGPM/2002 art 347.
Legislatia de securitate a muncii
La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitate a muncii in vigoare. Se atrage
atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca utilizator al instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte
intocmai aceasta legislatie din motive morale si datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din
masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de catre orice persoana
a masurilor stabilite cu privire la protectia muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.

Dam mai jos o lista restransa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la
proiectare si care trebuie completata de executant si beneficiar cu normele
specifice corespunzatoare. Beneficiarul si executantul trebuie de asemenea sa
elaboreze si instructiuni proprii de securitate a muncii, specifice instalatiei.
-

111n137b

NP-I7-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor


electrice cu tensiuni pina la 1000V c.a. si 1500V c.c;

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b I7/2-2001 Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu


tensiuni pna la 1000V c.a. si 1500V c.c.;

111n137b

I 20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva

trasnetului;
-

111n137b PE 107 :1995 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de


cabluri electrice;

111n137b

111n137b

I.D.17-1986 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si


receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie;

111n137b

111n137b

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii;

111n137b

111n137b

Legea 137/1997 Legea protectiei mediului;

111n137b

111n137b

Legea 90/1996 Legea privind protectia muncii;

111n137b

111n137b

111n137b Normele generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul


Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului
Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002;

NSSMUEE 111-2001 Norme specifice de securitate a muncii la


utilizarea energiei electrice in medii normale;
111n137b

P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b HGR 264/1999 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si


instalatii electrice aferente acestora;

PE 116-94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si


instalatii electrice;
111n137b

111n137b PE 003-84 Nomenclator de verificari, incercari si probe privind


montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice;

111n137b

111n137b

STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii

generale;
-

111n137b

STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii


electrice fixe. Prescriptii;

111n137b

111n137b

111n137b STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii


electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare;

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise;

SR CEI 60364-4-41:1996 Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4:


Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41: Protectia impotriva
socurilor electrice;
111n137b

111n137b SR CEI 60364-4-42:1996 Instalatii electrice in constructii. Partea 4:


Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva
efectelor termice;

SR CEI 60364-4-473:1997 Instalatii electrice in constructii. Partea 4:


Protectia pentru asigurarea securitatii. Capitolul 47: Aplicarea masurilor de
protectie pentru aigurarea securitatii. Sectiunea 473: Masuri de protectie
impotriva supracurentilor;

111n137b

111n137b

7. MASURI INDIVIDUALE SI COLECTIVE DE PROTECTIA


INCENDIULUI
La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din
legislatia tehnica in vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel :
111n137b Ordonanta nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea
mpotriva incendiilor, aprobata prin Legea nr. 212 din 16 decembrie 1997,
publicata n Monitorul Oficial nr. 225 / 1997 ;

111n137b

111n137b

111n137b Ordinul nr. 775 din 22 iulie 1998 al Ministrului de Interne


pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor ;

Ordinul nr. 791 din 2 septembrie 1998 al Ministrului de Interne


privind aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
prevenirea si stingerea incendiilor ;

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

111n137b

Ordonanta Guvernului Romniei nr. 113 din 31 august 2000


pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 60 / 1997
privind apararea contra incendiilor, publicata n Monitorul Oficial nr. 425
din 1 septembrie 2000 ;
111n137b

111n137b Ordinul nr. 87 din 14 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru


aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul
riscurilor de incendiu, publicat n Monitorul Oficial nr. 571 din 13
septembrie 2001 ;
111n137b Ordinul nr. 88 din 14 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru
aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor,
instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de
prevenire si stingere a incendiilor (DGPSI 003), publicat n Monitorul
Oficial nr. 573 din 13 septembrie 2001 ;
111n137b Ordinul nr. 108 din 1august 2001 al Ministrului de Interne
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu generate de ncarcari electrostatice (DGPSI 004), publicat n
Monitorul Oficial nr. 597 din 24 septembrie 2001

111n137b

111n137b
111n137b Ordinul M.I. 381/1994 si M.L.P.A.T. 1219/1994 pentru
aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;

Normativul I-18/2002 pentru proiectarea si executarea


instalatiilor de telecomunicatii;
111n137b

111n137b

Normativul I7/2-2001 pentru exploatarea instalatiilor electrice


cu tensiuni pna la 1000V c.a. si 1500V c.c.;.

111n137b

111n137b

S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la


instalatiile de semnalizare. S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva
unui incendiu:
-

111n137b folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului


in care se monteaza respectandu-se prevederile I-7/2-2001;

111n137b

111n137b
111n137b folosirea de echipamente cu materiale necombustibile
(metalice) sau greu combustibile (din mase plastice), care in conditii
normale daca sunt aprinse nu provoaca flacara.

S-au respectat distantele si separarile impuse de I-18/2002 si I-7/2-2001 intre


conductele instalatiilor proiectate si constructiile si instalatiile vecine.
In incaperile unde s-au montat dulapurile de telecomunicatii vor exista
mijloace de prima interventie (stingatoare cu CO 2) in cazul initierii unui incendiu la
sursele de alimentare cu energie electrica. La executarea lucrarilor se vor respecta
prevederile proiectului si ale actelor normative mentionate mai sus. Se va evita lucrul
cu foc deschis.
In cazuri de absoluta necesitate orice lucrare cu foc deschis se va face
numai pe baza de permis de foc intocmit conform prevederilor in vigoare si numai
sub supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare, respectandu-se
prevederile art. 56 din Ordinul M.I. 381/1994, mentionat mai sus.
Receptia lucrarilor se va efectua respectandu-se prevederile din OG 60/1997
si art. 58 din Ordinul M.I. 381/1994 in conformitate cu art. 50,51,52,din Ordinul M.I.
381/1994.
Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de
incendiu si instructiunile de interventie (pentru personalul unitatii beneficiare).
In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in
vigoare.
La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar)
verificarea spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si
asigurarea functionarii instalatiei de semnalizare incendiu (a se vedea art. 56 din
Ordinul M.I. 381/1994).
INTOCMIT :
Nume/prenume:Viorel Alexe

Semnatura : i

VERIFICAT
Nume/prenume: Andrei Buri

Semnatura : .

CS
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CURENTI SLABI
Denumire document
PIESE DESENATE
Curenti slabi. Plan subsol
Curenti slabi. Plan parter
Curenti slabi. Plan etaj 1
Curenti slabi. Plan etaj 4
Curenti slabi. Plan etaj 5
Schema functionala sistem detectie incendiu corp A
Schema functionala sistem detectie incendiu corp B
Schema functionala sistem detectie incendiu corp C
Schema functionala sistem detectie incendiu corp D
Schema functionala sistem detectie efractie corp A
Schema functionala sistem detectie efractie corp B
Schema functionala sistem detectie efractie corp C
Schema functionala sistem detectie efractie corp D
Schema functionala sistem detectie monoxid de carbon
Schema functionala retea voce date si televiziune corp A
Schema functionala retea voce date si televiziune corp B
Schema functionala retea voce date si televiziune corp C
Schema functionala retea voce date si televiziune corp D

BORDEROU

Pag.

Cod
C-001
C-002
C-003
C-004
C-005
C-101
C-102
C-103
C-104
C-105
C-106
C-107
C-108
C-109
C-110
C-111
C-112
C-113

Nr.file

Scara

Revizia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0