Sunteți pe pagina 1din 1

Etena este prima hidrocarbura din seria hidrocarburilor aciclice nesaturate.

In molecula etenei, cei doi atomi de


carbon sunt uniti intre ei prin doua legaturi, care au insa energii diferite, deoarece una dintre ele se poate rupe
mult mai usor decat cealalta. Una din legaturile dintre atomii de carbon este o legatura covalenta obisnuita, iar
cealalta, o legatura mai putin puternica. Schema structurii spatiale a etenei poate fi reprezentata ca in urmatoarea
figura.
Preparare. Dintre metodele de preparare a etenei, cele mai importante sunt:reactie se efectueaza, de obicei, prin
incalzirea alcoolului in prezenta substantelor deshidratate, cum este acidul sulfuric concentrat sau anhidrida
fosforica, la temperatura de 100-200oC.Dehidrogenarea hidrocarburilor aciclice saturate, la 500-600oC,in
prezenta de catalizatori, mai ales Cr2O3. Din etan se obtine etena:
CH3 CH3 CH2 = CH2 + H2
Etena se poate obtine trecand un amestec de oxid de carbon si hidrogen peste un catalizator de nichel paladiu,
depus pe cocs1 la temperatura de 100oC:
2CO + 4H2 C2H4 + 2H2O
In tara noastra, datorita zacamintelor de metan, se pot obtine in conditii economice mari cantitati de oxid de
carbon si de hidrogen din metan, care se pot intrebuinta la sinteza industriala a hidrocarburilor olefinice, care sunt
materii prime pretioase pentru industria de sinteza organica.
In industrie, materia prima pentru obtinerea etenei o constituie gazele rezultate la cracarea termica sau catalitica
a fractiunilor de titei. Etena se separa din aceste gaze prin absorbtie selectiva pe carbune activ, urmata de
desorbtia fractionara. Prin procedeul cracarii, etena se fabrica la marile rafinarilei de titei.
Proprietati fizice. Etena este un gaz incolor, cu miros slab eterat, insolubil in apa, dar foarte solubil in alcool. Are
densitatea putin mai mica decat aerul.

Proprietati chimice. Dubla legatura dintre cei doi atomi de carbon ai etenei are rolul unei grupe functionale care
imprima anumite proprietati chimice hidrocarburii respective.
Etena, ca toate hidrocarburile olefinice, da trei feluri de reactii: de aditie, de oxidare si de polimerizare.
Reactii de aditie:
a) Aditia hidrogenului. Prin aditia hidrogenului la dubla legatura se obtine hidrocarbura saturata corespunzatoare.
Astfel, din etena se obtine etan:
CH2 = CH2 + H2 C2H6
Etena etan
Reactia are loc prin tratarea etenei cu hidrogen molecular gazos, in prezenta unui catalizator metalic, de exemplu
nichel redus, la temperatura de 150+200oC.