Sunteți pe pagina 1din 2

- plus de utilaje : 2131=134

- plus de materii prime: 301=601


- plus la inventar de produse finite: 345=711 CP+C
- plus de numerar la o unitate cu capital public : 5311=4481 si privat : 5311=7588
- minus aparatura birotica valoare inventar 3000, amortizata 60 %:
% =
214(A-) 3000
2814(P-)

1800

6583 (A+)
1200
- Minus de marfuri val 1000 tva 19%:
a) Lipsuri determinate de calamitati: (MARFURI)
671(CP-)=371(A-) 1000
635(CP-)=4427(P+) 190
b) Nu se cunoaste cauza, ulterior se impute gestionarului: (MARFURI)
473(A/P+)=371(A-) 1000
635(CP-)=4427(P+) 190
c) Se impute unei terte persoane care nu are calitate de angajat:
461(A-)=%
1190
7588(P+) 1000
4427(P+) 190
- Amortizate 100% (scoatere din evidenta): 2812(P-D)=2131(A-C); 2814=214
-Minusurile se inreg prin cresterea contului de CHESLTUIALA si diminuarea
contului de stocuri corespondent:
601=301
- Stocuri fabricate plusuri ca si obtinerea acestora: 345=711;minusurile :
711=345
- DACA GESTIONARUL ESTE VINOVAT:
4282=%
7588
4427
- DACA ESTE VINOVATA O PERSOANA DIN AFARA UNITATII:
461=%
7588
4427
LIPSA POATE FI RECUPERATA IN NUMERAR SAU IN STATUL DE SALARII:
5311=4282
421=4282
IMPOZIT PE PROFIT
IMPOZIT PE VENIT
Se inreg chelt cu imp pe Cu imp pe venit
profit
691(CP/A(+) = 4411(D+)
691(+)=4418(+)
SE ACHITA DATORIA DIN CONTUL DE LA BANCA
4411(D-)=5121(A-)
4418=5121
SE INCHIDE CONTUL DE CHELTUIALA
121(CP/A+) B= 691(CP/A-)
121=691
-pierdere contabila in ex urmator se preia CU FORMULA: 117=121
- PIERDEREa contabila inreg in SFD al contului 117 se acopera din:

a) profitul ex curent : 121=117


b) rezerve constituie din profitul net: 106=117
c)capital social prin: 1012=117