Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala cantitativa

Reprezentanti : I Kaufman, J Starr


Caracteristici:

Folosirea conceptelor si metodelor matematice si statice aceste metode sunt folosite pt


descrierea, analiza si proiectarea conceptelor de management.
Abordarea cu preponderenta a functiilor de previziune si organizare
Abordarea cu preponderenta a functiilor de cercetare-dezvoltare, productie si commercial

Limita scolii cantitative este ignorarea unor elemente de natura calitativa.


Scoala sistemica
Reprezentanti: C Barnord, H A Simon, A Erzioni, R Johnson, P Drucker
Un sistem este un ansamblu de elemente organizate pe baza legaturilor de interconditionare a carui
functionare permite atingerea unor obiective.
Abordarea sistemica permite surprinderea fenomenelor economice si managerial in dinamismul lor.
Caracteristicile organizatiei ca sistem:
Organizatia poate fi un sistem productive sau social. Managementul organizatiei este un sistem de
conducere si un sistem condus.

Integralitatea: exprima legaturile care se stabilesc intre elementele componente ale sistemului
Ierarhizarea: agregarea stricta dupa raporturile de subordonare si supraordonare
Dinamism: reprezinta modificarea in timp a variabilelor sistemului si a legaturilor dintre aceste
variabile si mediu
Finalitatea: indreptarea sistemului spre atingerea obiectivelor
Adaptabilitatea si stabilitatea: capacitatea sistemului de a se adapta continuu influentei unei
variabile perturbatoare, dar in acelasi timp avand sau mentinandu-si o stabilitate relative.

Modalitatile prin care reprezentantii acestei scoli urmaresc cresterea eficientei:


- capacitatea organizatiei de a se adapta la cerintele mediului extern
- accentual pus pe relatiile dintre elementele component ale sistemului
- structura reprezinta o alta cale de crestere a eficientei

1.4 Procesul de management

In orice organizatie, procesele de munca se impart in 2 categorii: procese de executie si procese de


conducere(de management)
Procesele de executie: forta de munca care prin intermediul masinilor/utilajelor utilizeaza materii prime,
material pt obtinerea de produse, servicii corespunzatoare obiectivelor stabilite.
Procesul de management reprezinta ansamblul fazelor prin care se determina obiectivele, se
organizeaza activitatile, se coordoneaza eforturile si actiunile, se antreneaza personalul pt a participa la
realizarea obiectivelor, se regleaza functionarea sistemului condus.
Trasaturile procesului de management
1. Interdependent activitatilor componente: functiile managementului se influenteaza reciproc
2. Continuitatea: si activitatile conduse, nu doar cele de conducere, sunt continue.
3. Ciclicitatea: un ciclu de management incepe prin: stabilirea obiectivelor -> organizarea
activitatilor -> coordonarea eforturilor -> antrenarea personalului -> control, reglare a
functionarii sistemului condus
4. Progresivitatea: dupa terminarea fiecarui ciclu trebuie sa se urmareasca imbunatatirea
sistemului
5. Eficacitatea: tendinta oricarui manager de a inregistra rezultate superioare prin exercitarea
functiilor de management.
Faze ale procesului de management: in opinia profesorului Constantin Pintilie, procesul de management
cuprinde, in raport cu intensitatea exercitarii functiilor de management, 3 faze:
1. Faza previzionala care se caracterizeaza prin preponderenta previziunii si exercitarea intr-o
viziune prospective a celorlalte functiuni. Aceasta faza corespunde managementului strategic,
vizeaza orizonturi mai mari de timp si se iau o serie de decizii strategice si tactice.
2. Faza operative se caracterizeaza prin preponderenta organizarii, coordonarii si antrenarii
personalului pt realizarea obiectivelor, dar si pt exercitarea unei previziuni pe termen scurt si pe
un control operativ. Corespunde managementului operativ, vizeaza orizonturi de timp mult mai
scurte, se urmareste realizarea obiectivelor pe termen scurt prin aplicarea unor programe.
3. Faza postoperative se caracterizeaza prin exercitarea cu preponderenta a functiei de control
reglare in vederea comensurarii si interpretarii rezultatelor in vederea depistarii abaterilor de la
obiective si identificarea cauzelor acestor abateri.

1.5 Functiile managementului


Procesul de management este constituit din activitatile desfasurate de catre manageri, iar aceste
activitati sunt grupate in functiile managementului.
1. In opinia lui Henry Fayol(primul care a identificat functiile managementului):
A prevedea

A organiza
A comanda
A coordona
A controla
2. Opinia lui L Kazwier:
Planificarea
Organizarea
Dirijarea
Controlul
3. Opinia profesorului Constantin Pintilie:
Previziunea
Organiazarea
Motivarea/comanda
Coordonarea
Controlul
Evaluarea
Mentinerea si dezvoltarea unui climat bazat pe competitive, cooperare si creativitate
4. Opinia lui Peter Drucker: 5 sarcini fundamentale ale oricarui manager
Un manager trebuie sa defineasca obiectivele
Sa organizeze
Motiveaza si comunica
Are sarcina de a masura
Formeaza oameni si se formeaza si pe el insusi
Functii:
1. Previziunea: consta in ansamblul proceselor prin intermediul carora se determina obiectivele
organizatiei si a componentelor acesteia. In functie de orizontul de timp si de importanta
deciziilor, rezultatul acestei functii poate fi reprezentat de strategia, tactica si metoda firmei.
2. Organizarea : stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a
componentelor acestora, precum si gruparea acestora pe posturi, compartimente, formatii de
munca si atribuirea personalului in functie de o serie de criterii tehnice, economice si sociale cu
scopul de realizare, in conditii cat mai bune, a obiectivelor stabilite prin prevedere.
Tip. organizare: de ansamblu/partial si procesuala, structural.
3. Coordonarea: ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile personalului
organizatiei si a subsistemelor component in cadrul obiectivelor stabilite prin prevedere si a
sistemului organizatoric creat. La baza ei sta comunicarea. Coordonarea poate fi bilaterala(1 sef
si 1 subordonat) si multilaterala(1 sef si mai multi subordonati). Are un grad mai redus de
formalizare.
4. Antrenarea: ansamblul proceselor prin care se determina personalul sa contribuie la realizarea
obiectivelor stabilite pe baza luarii in considerare a factorilor motivationali. La baza acestei
functii sta conceptul de motivare=corelarea nevoilor si intereselor personalului cu gradul de

participare la realizarea obiectivelor. Procesul motivational trebuie sa fie complex, diferentiat si


gradual.
5. Control evaluare /control reglare : ansamblul proceselor prin care performantele organizatiei
si componentele acesteia sunt comparate cu obiectivele stabilite, cu scopul de a depista
abaterile, cauzele care le genereaza si luarea unor decizii pt eliminarea abaterilor sau
deficientelor constatate.
Are 4 etape:

Masurarea realizarilor obtinute


Compararea rezultatelor obtinute cu obiectivele stabilite si identificarea abaterilor
Identificarea cauzelor care au generat abaterile
Efectuarea corecturilor

Ca sa fie eficienta, aceasta functie trebuie sa fie continua, preventive, colectiva.