Sunteți pe pagina 1din 7

SCHEMA RECAPITULATIVA PRIVIND

STRUCTURILE PATRIMONIALE DE ACTIV


RESPECTIV PASIV

STRUCTURI DE ACTIV

1. Definitia activului
- constituie o resursa controlata de societatea comerciala ca
rezultat al unor fapte trecute, generatoare de beneficii economice
viitoare pentru intreprindere.

2. Structura activului
*imobilizari;
*active circulante;
*cheltuieli inregistrate in avans.

3. Structura imobilizarilor

Imobilizari necorporale – nameteriale;


Imobilizari corporale – fixe
Imobilizari financiare – investitii finaciare pe termen lung;

4. Imobilizari necorporale
a) Cheltuieli de constituire (201) - sunt acele cheltuieli efectuate la
constituirea unei unitati patrimoniale.(taxe de inmatriculare la
registrul comertului, taxe notariale, cheltuieli pentru prospecatrea
pietei.)
b) Cheltuieli de cercetare dezvoltare (203) – sunt reprezentate de acele
cheltuieli efectuate in cadrul unitatii pentru dezvoltarea activitatii,
pentru introducerea de noi tehnologii.
c) Concesiuni, brevete, licente si alte drepturi similare (205) –
- concesiunile – reprezinta acele cheltuieli efectuate de unitate
pentru a obtine dreptul de a folosi bunri al ealtei unitati pe o
perioada determinata de timp;
- brevetele – reprezinta cheltuielile efectuate de uniattea in
vederea obtinerii unei inventii/ comercializarii unei inventii;
- licente – reprezinat o autorizatie eliberata contra cost de un
inventator;
- marca – reprezinta un semn distinct care permite
recunoasterea unui produs/ a unei fabrici;

d) Fondul comercial (207) – reprezentat de vadul comercial , de


clientela, bunele relatii ale unitatii cu furnizorii;
e) Alte imobilizari necorporale – reprezentate de programele
informatice realizate in unitate/ achizitionate de la terti.

5. Imobilizarile corporale
– sunt reprezentate de acele bunuri cu o valoare mai mare decat
limita prevazuta de lege (1800 RON), si o durata de functionare mai mare
de un an
Din categoria imobilizarilor corporale fac parte:
1. Terenuri – 211
2. Cladiri – 212
3. Instalatii tehnice, mijloace de transport – 213
4. Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale – 214
Amortizarea – este expresia baneasca a uzurii bunurilor si consta in
general in repartizarea pe o durata probabila de viata a valorii pe seama
costurilor de productie.

6. Imobilizari finaciare
reprezinta sume de bani investite de unitatea patrimoniala in
capitalul social a altor unitati in scopul obtinerii de venituri financiare.
Din categoria imobilizarilor financiare fac parte:- titluri de valoare
sub forma actiunilor investite in capitalul altor unitai in scopul obtinerii de
dividende.
Actiunile – sunt hartii de valoare ce atesta participarea la capitalul
unei societati, si dau drept detinatorului sa primeasca dividende.
Dividendele – reprezinta cote parti din profitul societatii ce se
repartizeaza actionarilor.
7. Active circulante
Sunt reprezentate de bunurile econimice care sunt consumate in
cadrul unitatii intr-o perioada scurta (mai mica de un an), si sunt necesare
realizarii ciclului de productie.

Activele circulante au urmatoarele caracteristici:


 participa la un singur ciclu de productie;
 isi transmit valoarea asupra produsului obtinut;
 isi modifica permanent forma;
 se afla in continua miscare;
 stau in unitate o perioada mai mica de un an.

8. Clasificarea activelor circulante

1. Stocurile
2. Active circulante in decontare;
3. Active circulante banesti.
9. Stocurile
- reprezentate de bunuri economice achizitionate in unitate
pentru a fi consumate in procesul de productie/ vandute in starea in care au
fost cumparate.
Din categoria stocurilor fac parte:

Materii prime (301)- utilizat ein procesul de productie pentru


obtinerea produsului finit.
Materiale consumabile (302) – reprezentate de bunurile materiale
care ajuta la buna functionare a procesului de productie (piese de schimb,
combustibil, ambalaje, toner).
Materiale de natura obiectelor de inventar (303) – reprezentate de
acele bunuri care nu pot fi incadrate la mijloace fixe deoarece au o valoare
mai mare de 1500 RON si o durata de functionare mai mica de un an.
(echipamentul de protectie, halate, cisme, casti, manusi).
Marfuri (371) – reprezentate de acele bunuri achizitionate pentru a fi
vandute.
Ambalaje (381) – reprezentate de acele bunuri care protejeaza marfa
pe timpul transportului si depozitarii.
Semifabricate (341) – reprezentate de acele bunuri obtinute din
productie dar nu au parcurs toate fazele procesului de productie.
Produse finite (345) – reprezentate de acele bunuri care au parcurs
toat efazele procesului de productie.
Produse reziduale (346) – reprezentate de resturi, rebuturi, deseuri
ramase in urma procesului de fabricatie.

10. Active circulante in decontare

- sunt reprezentate de valorile pe care unitatea le are d eincasat de la


persoane fizice/juridice, valori rezultate in urma prestarii unor servicii,
livrarea unor bunuri.

Din categoria activelor circulante in decontare fac parte


urmatoarele:

Clienti (411) – reprezinta sumele de bani pe care unitatea le are de


incasat de la clienti in urma livrarii de bunuri acestora.
Debitori (461) – reprezinta sume de bani datorate de alte unitati.
Avansuri acordate personalului (425) – reprezinata sume de bani
acordate personalului.
TVA de recuprerat (4424) – reprezinta un impozit pe care unitatea il
are de recuperat de la bugetul de stat.

11. Active circulante banesti

- reprezentate de sumele de bani si alte valori detinute de unitatea


patrimoniala in caseria unitatii si in contul de la banca.

Din categoria acestor active amintim:


Casa (531) – reprezinta numerarul din caseria unitatii;
Alte valori (532) – reprezinta tichete de masa, timbre fiscale, bilete de
tratament, marci postale.
Cont la banca (512) – reprezinta disponibilitatile banesti pastrate de
unitate in contul de la banca.

12. Cheltuieli inregistrate in avans (471)


- reprezentate de valorile pe care unitatea le achita in cursul
exercitiului si se refera la cheltuieli care vor fi efectuate in exercitiul
urmator.
STRUCTURI DE PASIV
1. Definiti pasivul
- pasivul patrimonial arata modul de finantare a mijloacelor
economice si gradul de exigibilitate a surselor de finantare.
Exigibilitate – sume de bani, asupra carora se pot ridica pretentii.

2. Clasificarea pasivului
Capital si rezerve (capitalul propriu)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
Datorii (capitalul strain);
Venituri din avans

3. Capitalul si rezervele

Capitalul propriu reprezinta:


- sursa de finantare stabila de care dispune o intreprindere
- este sursa proprie permanenta, alaturi de creditele pe termen lung;
- se constituie la infintarea societatii comerciale

4. Structurile capitalului propriu sunt:

 Capitalul;
 Primele de capital;
 Rezerve din reevaluare;
 Rezervele;
 Rezultatul reportat;
 Rezultatul exercitiului in curs

Capitalul (101) – reprezinta aportul in natura si in bani adus de


asociati la constituirea societatii comerciale si se diferentiaza in:
 capital subscris si nevarsat – pe care asociatii au promis sa-l aduca la
infintarea societatii;
 capital subscris si varsat – capitalul depus efectiv de catre proprietari
la dispozitia societatii comerciale;
Capitalul se formeaza la infiintarea societatii, el se poate majora sau
micsora pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza atunci cand
societatea se desfintiaza.
Primele de capital (104) – reprezinta surse datorate cresterii
capitalului prin emisiunea de noi actiuni, prin fuziune sau prin aport in
natura.

Rezerve din reevaluare (105) – reprezentate de diferenta rezultata in


urma reevaluarii imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederile
legale.

Rezerve (106) – constituite prin autofinantare, anual , din profitul


intreprinderi, in scopul conservarii capitalului.

5. Structura rezervelor este urmatoarea:

 Rezerve legale (1061) – constituite din profitul brut sau din primele de
capital si destinate protejarii capitatlului.
 Rezerve statutare (1063) - se constituie conform statutului
intreprinderilor, anual din profitul net obtinut;
 Rezerve pentru actiuni proprii (1064);
 Alte rezerve (1068) – constituite din profitul net, conform hotararii
adunarii generale a actionarilor;

Rezultatul reportat (117) – reprezinta rezultatul din exercitiile


financiare prezentate care pot fi profit (veniturile sunt mai mari decat
cheltuielile) sau pierderi (veniturile sunt mai mici decat cheltuielile);

Profit si pierdere (121) – cere reprezinta rezultatul exercitiului curent


care poate si profit sau pierdere.

6. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (151)


- reprezinta pasivele cu exigibilitate sau valoare incerta;
- sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie de regula la sfarsitul
exercitiului;
- se constituie pentru elemente ca: amenzi, penalitati, , litigii,
despagubiri, datorii incerte, garantii acordate clientilor.

7. Datoriile
- reprezinta surse de finantare externe puse la dispozitia unitatii
patrimoniale de banci, de alte institutii financiare de terti, si pentru care
aceasta trebuie sa acorde o contraprestatie sau un echivalent banesc.
Tert- persoana care nu figureaza ca parte in acte , dar care poate avea
drepturi si obligatii

8. Calsificarea datoriilor:
- Comerciale reprezentate de datoriil eunitatii fata de
furnizorii de bunuri (401,404)
- Salariale – reprezentate de salariul datorat de unitate
personalului incadrat cu contract de munca (421 – personal
renumeratii datorate);
- Fata de bugetul statului – reprezentate de taxe si impozite
datorate de unitate bugetului de stat (441 impozit pe profit,
444 – impozit pe salr, 446 impozite si taxe datorate de
unitate);
- Fata de bugetul asigurarilor sociale :
 4311 contributia unitatii la asigurari sociale
 4312 contributia personalului la asigurari sociale
 4311 CASS
 4371 somaj unitate
 4372 somaj personal
- Datorii financiare pentru creditele pe termen scurt (519),
lung (162)
- Datorii fata de asociati (457) reprezentate de dividente
datorate asociatiilor
- Datorii fiscale (4423) TVA de plata

9. Venituri inregistrate in avans (472)


- reprezentate de sumele incasate de unitae in perioada curenta
pentru perioade viitoare.

PE TOATA DURATA DESFASURARII ACTIVITATII UNEI


UNITATI PATRIMONIALE
ACTIVUL = PASIVUL