Sunteți pe pagina 1din 1

Buletin Nr 92 din 21.11.

2014
Tip anunuri: Invitaie de prezentare a ofertelor
Licitaie public Nr. 14/02461
Autoritatea contractant
Adresa
Telefon/fax
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziie
Obiectul achiziiei
Cod CPV
Locul eliberrii documentelor/caietului de sarcini
Locul desfurrii procedurii de achiziie public
Limba n care vor fi ntocmite documentaia standard/caietul
de sarcini
Pentru ridicarea documentelor de licitaie pe suport de hrtie
taxa de achitare constituie
Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Cont de decontare
Banca
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare
Banca
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare
Banca
Termenul de depunere a ofertelor
Termenul de desfurare a procedurii de achiziie public

I.P.N.A. COMPANIA TELERADIO-MOLDOVA


Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mioria 1
022406963
SOROCEAN TATIANA
Echipament, materiale i servicii de reutilare a carului
mobil
32000000-3
Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mioria 1, et.1,
bir. 103
Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mioria 1, et. 5
Sala de sedinte
De stat
200.00
22242014981776
Banca de Economii S.A.
22242014981776
Banca de Economii S.A.
22242014981776
Banca de Economii S.A.
08.12.2014 11:00
08.12.2014 11:00