Sunteți pe pagina 1din 2

Calendarul vaccinrilor

Virsta
efectu
arii
vaccin
arii

24 ore
2-5
zile
2 luni
4 luni
6 luni
12 luni
22-24
luni
6-7 ani
14-15
ani
Adultii
: La
20, 25,
30, 35,
40, 50
si 60
ani

Imunizarea impotriva
Hepatit Tubercu Poliomieli
ei virale
lozei
tei
B

HepB
HepB-0

BCG

Infectiei
Hib

VPO

Hib

Difteriei,
tetanosul
ui, tusei
convulsiv
e
DTP

VPO-1

Hib-1

VPO-2
VPO-3

Difteriei
tetanos
ului

DT/Td

Rujeolei, Infectie
oreionul
i cu
ui,
rotavir
rubeolei
us
ROR

Infectiei
cu
pneumo
coci

RV

PC

DTP-1

RV-1

PC-1

Hib-2

DTP-2

RV-2

PC-2

Hib-3

DTP-3

RV-3

PC-3

BCG-1
HepB1
HepB2
HepB-3

ROR-1
VPO-4
BCG-2

VPO-5
VPO-6

DTP-4
DT
Td

ROR-2
ROR-3

Td

Tabelul A.1.

Sursa: Hotarirea Guvernului RM privind aprobarea Programului National de


Imunizari pentru anii 2011-2015 Nr. 1192 din 23 decembrie 2010