Sunteți pe pagina 1din 16

COALA GIMNAZIALA IONEL SIRBU CIORASTI

Anul colar: 2014-2015


Disciplina: Limba engleza
Clasa a- V-a (L1), 2h/ sptmn
Manual: SNAPSHOT STARTER, ED. LONGMAN
Profesor: Mihaica Gianina

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEMESTRUL I
Nr. Unitatea
crt
de
. nvaare

REVISIO

Coninuturi asociate
nsusiri fizice si morale
Membrii familiei
*Activitati scolare
Activitati
a descrie persoane
Numeralul 1-20
Test initial

Competen
e specifice

Nr
Sptman Observai
.
a
i
ore

1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
1.3 Sesizarea
ordinii
evenimentel
or relatate
ntr-un text
scurt
*1.4
Identificarea
informatiilor
esentiale
dintr-un
discurs
standard pe
subiecte

S1- S2

UNIT1:
Its great
to be here!

Membrii familiei

Activitati
a localiza
a descrie persoane
Numeralul cardinal: 21-100
Presentul simplu al verbului to be

familiare
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,
despre
activitai din
universul
imediat
3.3
Asocierea
informatiilor
factuale
dintr-un text
citit cu o
imagine/ un
set de
imagini
4.1
Solicitarea i
oferirea
unor
informaii
despre sine
1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
1.3 Sesizarea
ordinii

S3- S4

UNIT 2:
Whos
Em?

Membrii familiei
a localiza
a descrie persoane
Adjectivul posesiv
Genitivul 's
Articolul hotarat si nehotarat.

evenimentel
or relatate
ntr-un text
scurt
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,
despre
activitai din
universul
imediat
*2.3
Comunicare
a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
3.1
Identificarea
mesajului
global al
unui text
4.1
Solicitarea i
oferirea
unor
informaii
despre sine
1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un

S4-S5

FAST
REWIND
UNITS 1

REVISION

scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
1.3 Sesizarea
ordinii
evenimentel
or relatate
ntr-un text
scurt
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,
despre
activitai din
universul
imediat
3.1
Identificarea
mesajului
global al
unui text
3.2
Recunoater
ea
informatiilor
esentiale
dintr-un text
citit n gnd
4.1
Solicitarea i
oferirea
unor
informaii
despre sine
*4.3
Redactarea
unor texte
scurte pe
teme
familiare
1.1
Desprindere
a sensului

S6

AND 2

UNIT 3:
Im

French-
Canadian.

Nationalitate

Nume de orase
a initia si a sustine un schimb verbal
Pluralul substantivelor

global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
*2.3
Comunicare
a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
*3.4
*Selectarea
unor
informatii
dintr-un text
citit pentru a
le insera
ntr-o
schema
4.2
Redactarea
unor
paragrafe
despre
evenimente
i persoane,
dupa un
plan dat
1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,

S6-S7

UNIT 4:
Can you
spell that,

please?

articulat clar
si rar
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
*2.3
Comunicare
a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
3.1
Identificarea
mesajului
global al
unui text
3.3
Asocierea
informatiilor
factuale
dintr-un text
citit cu o
imagine/ un
set de
imagini
4.1
Solicitarea i
oferirea
unor
informaii
despre sine

Convorbiri telefonice
1.1
a initia si a sustine un schimb verbal Desprindere
a sensului
Alfabetul-spelling Can
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar

S8-S9

FAST
REWIND
UNITS 3
AND 4

REVISION

2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,
despre
activitai din
universul
imediat
*2.3
Comunicare
a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
3.2
Recunoater
ea
informatiilor
esentiale
dintr-un text
citit n gnd
4.1
Solicitarea i
oferirea
unor
informaii
despre sine
1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,
despre
activitai din
universul
imediat
*2.3
Comunicare

S9

UNIT5:
WIDE
ANGLE

From one country to another

a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
3.2
Recunoater
ea
informatiilor
esentiale
dintr-un text
citit n gnd
*3.4
*Selectarea
unor
informatii
dintr-un text
citit pentru a
le insera
ntr-o
schema
1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
1.3 Sesizarea
ordinii
evenimentel
or relatate
ntr-un text
scurt
2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,

S10

UNIT 6: Membrii familiei


I've got Activitati
two sisters.
a descrie persoane

despre
activitai din
universul
imediat
*2.4
Relatarea,
pe scurt si
fluent, a
unui
eveniment
4.2
Redactarea
unor
paragrafe
despre
evenimente
i persoane,
dupa un
plan dat
1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
*2.3
Comunicare
a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
*4.3
Redactarea
unor texte

S11-S12

scurte pe
teme
familiare

10 UNIT 7:

Do you like

heavy
metal?

Nume de orase

a descrie persoane
a initia si a sustine un schimb verbal
*a exprima preferinte
Prezent simplu
Muzica

1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
1.3 Sesizarea
ordinii
evenimentel
or relatate
ntr-un text
scurt
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
*2.3
Comunicare
a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
3.1
Identificarea
mesajului
global al
unui text
4.1
Solicitarea i
oferirea
unor
informaii
despre sine
*4.3
Redactarea

S12-S13S14

unor texte
scurte pe
teme
familiare

11 FAST

REVISION

REWIND
UNITS 6
AND 7

12 UNIT 8:

Cumparaturi

1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
*1.4
Identificarea
informatiilor
esentiale
dintr-un
discurs
standard pe
subiecte
familiare
2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,
despre
activitai din
universul
imediat
3.3
Asocierea
informatiilor
factuale
dintr-un text
citit cu o
imagine/ un
set de
imagini
4.2
Redactarea
unor
paragrafe
despre
evenimente
i persoane,
dupa un
plan dat

1.1

S14

S15-S16

Can I
come too?

a initia si a sustine un schimb verbal


a exprima intentii
exprimarea timpului in limba
engleza
prepozitia:at
verbul modal: can

13 UNIT 9:

*Mijloace de transport

Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
1.3 Sesizarea
ordinii
evenimentel
or relatate
ntr-un text
scurt
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
3.1
Identificarea
mesajului
global al
unui text
3.3
Asocierea
informatiilor
factuale
dintr-un text
citit cu o
imagine/ un
set de
imagini
4.2
Redactarea
unor
paragrafe
despre
evenimente
i persoane,
dupa un
plan dat
1.1

S16

Welcome
to

Brighton.

Nume de orase
a localiza
prepozitiile:between,over,across,
above
There is /there are

Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
2.2 Cererea
i oferirea
unor
informaii
despre sine,
despre
persoane,
despre
activitai din
universul
imediat
3.1
Identificarea
mesajului
global al
unui text
*3.4
*Selectarea
unor
informatii
dintr-un text
citit pentru a
le insera
ntr-o
schema
4.2
Redactarea
unor
paragrafe
despre
evenimente
i persoane,
dupa un
plan dat

14 FAST

REVISION

REWIND
UNITS 8
AND 9

15 UNIT

Six of a kind

10:WIDE
ANGLE

1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
*2.3
Comunicare
a interactiva
ntr-un
schimb
simplu de
informaii
4.1
Solicitarea i
oferirea
unor
informaii
despre sine

S17

1.1
Desprindere
a sensului
global al
unui mesaj
articulat
clar, emis cu
o viteza
normala
1.2
Identificarea
unor
informatii
specifice
dintr-un
scurt mesaj
audiat,
articulat clar
si rar
2.1
Descrierea
persoanelor
i a unor
evenimente
3.1
Identificarea

S17

Nationalitate
16 REVISIO
N

mesajului
global al
unui text
*3.4
*Selectarea
unor
informatii
dintr-un text
citit pentru a
le insera
ntr-o
schema
*4.3
Redactarea
unor texte
scurte pe
teme
familiare

1.1
Desprindere
Membrii familiei
a sensului
Convorbiri telefonice
global al
*Mijloace de transport
unui mesaj
Nume de orase
articulat
a localiza
clar, emis cu
a descrie persoane
o viteza
a initia si a sustine un schimb verbal
normala
Numeralul cardinal: 21-100
1.3 Sesizarea
Between
ordinii
Over
evenimentel
Across
or relatate
Above
ntr-un text
At
scurt
*2.4
Relatarea,
pe scurt si
fluent, a
unui
eveniment
*3.4
*Selectarea
unor
informatii
dintr-un text
citit pentru a
le insera
ntr-o
schema
*4.3
Redactarea
unor texte
scurte pe
teme

S18

familiare