Sunteți pe pagina 1din 15

PERFORMANELE CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

Consumul de combustibil este o caracteristica economica a automobilului si reprezinta cantitatea de


combustibil consumata de motorul automobilului la parcurgerea unei distante date.
Pentru autovehiculele existente determinarea parametrilor consumului de combustibil este reglementata
n concordanta cu normativele internationale prin STAS 6926/10-76.
In cazul autovehiculelor aflate n faza de proiectare aprecierea consumului de combustibil trebuie sa aiba
n vedere estimarea parametrilor cuprinsi n standardele de consum de combustibil.
La autoturisme evaluarea conventionala a consumului de combustibil se face dupa ciclul european
ECE-ONU/342, Regulamentul 15 prin:
-

simularea unui parcurs urban;

efectuarea unui parcurs la doua viteze constante pe o sosea orizontala, asfaltata.

Pentru celelalte autovehicule evaluarea consumului de combustibil se face prin:


-

consumul de combustibil de control la parcurgerea unui traseu rectiliniu orizontal de 110 km cu 3/4 din
Vmax, avnd sarcina utila de 50% din valoarea maxima;

consumul de combustibil mediu la parcurgerea unui traseu de 10 km cu pornire de pe loc si demarare


pna la vitezele de:
-

35.35 km/h la autobuze urbane si autobasculante;

55.75 km/h la autobuze interurbane si turistice;

50.70 km/h la autocamioane solo;

45.65 km/h la autocamioane cu semiremorci si/sau cu remorci.

Rezultatele de evaluare a consumului de combustibil al autovehiculelor

se exprima n litri/100 km.

In evaluarea analitica a consumului de combustibil al autovehiculelor se disting doua metodologii de


determinare, n functie de datele detinute si anume:
a)

cnd autovehiculul urmeaza a fi echipat cu un motor existent iar prin determinari experimentale pe
standul motor sunt cunoscute caracteris ticile consumului de combustibil;

b)

cnd motorul ce urmeaza a echipa autovehiculul nu este existent fizic, sau nu se dispune de
caracteristicile experimentale ale consumului de combustibil.

Deplasarea urbana presupune simularea ciclului de functionare descris in tabelul 8.1 si ilustrat n figura 8.1.
Tabelul 8.1. Ciclul european ECE/324-Regulamentul 15

Nr. Secventa
crt.

Acceleratia Viteza

Durata Treapta Durata


secventei de
cumulata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

[m/s2]

[km/h]

Mers n gol

Accelerare
Viteza constanta
Decelerare
Decelarea cu ambreiajul decuplat

1,04
-0,69
-0,92

0.15
15
15.10
10.0

Mers n gol

Accelerare
Schimbare treapta viteza
Accelerare
Viteza constanta
Decelerare
Decelarea cu decuplarea
ambreiajului

0,83
0,94
-0,75

0.15
15.32
32
32.10

[s]
6
5
4
8
2
3
16
5
5
2
5
24
8

-0,92

10.0

Mers n gol

Accelerare
Schimbare treapta viteza
Accelerare
Schimbare treapta viteza
Accelerare
Viteza constanta
Decelerare
Viteza constanta
Schimbare treapta viteza
Decelerare
Decelarea cu ambreiajul decuplat
Mers n gol

0,83
0,62
0,52
-0,52
-0,86
-0,92
-

0.15
15.35
35.50
50
50.35
35
35.10
10.2
-

16
5
5
2
9
2
8
12
8
13
2
7
3
7

Viteza*
PM
Tr.I
I
PM
Tr.I
I
I-II

II

[s]
6
11
15
23
25
28
44
49
54
56
61
85
93
96

PM
Tr.I
I
I-II
II
II-III
III
III-II
II
TII
PM

112
117
122
124
133
135
143
155
163
176
178
185
188
195

Conform parcursului urban simulat, n parametrul de consum de combustibil sunt cuprinse :


a) deplasari cu viteza constanta;
b) deplasari uniform accelerate;
c)

deplasari uniform decelerate;

d)

mers n gol.

Fig 8.1. Fazele ciclului european ECE /324, regulamentul 15

8.1. Determinarea consumului de combustibil pentru autovehiculul ce urmeaza a fi echipat cu


un motor la care sunt cunoscute caracteris 929j99j ticile consumului de combustibil
Pentru calculul n etapele a) si b) se propune utilizarea graficului din fig. 8.2.

Fig. 8.2.. Evaluarea consumului de combustibil in faza de mers cu


viteza constanta si/sau accelerat
n cadranul II cu coordonatele p,V sunt curbele puterilor necesare la deplasarea cu viteza constanta
(Pu1) si cu viteza uniform accelerata (Pu2). Diferenta pe ordonata dintre cele doua curbe corespunde puterii
consumate pentru accelerare cu o anumita acceleratia constanta (a). Aceste curbe se obtin cu relatii analitice de
calcul din bilantul de putere:

(8.1)

(8.2)
n cadranul I este reprezentata n coordonate (P-n) caracteristica complexa a motorului.
Caracteristica complexa este o caracteristica multiparametrica obtinuta prin completarea caracteristicii de turatie
cu curbele izoconsumurilor specifice de combustibil (C ei). Aceasta caracteristica este obtinuta experimental
pentru motorul ce urmeaza a echipa autoturismul.
n cadranul IV sunt reprezentate un numar de drepte egal cu al treptelor din cutia de viteze, drepte date
de ecuatia :

(8.3)

cu k = 1...n -numarul de trepte de viteza; rr - raza de rulare a rotii; itk - raportul de transmitere al transmisiei n
treapta "k".
Dreptele din cadranul IV fac trecerea de la abcisa "v" la abcisa "n".
a) Determinarea consumului de combustibil la deplasarea cu viteza constanta ( V = ct.)
Fie v1, viteza constanta de deplasare. Parcurgnd sensul indicat de sageti se determina n caracteristica
puterilor puterea "P1"necesara autopropulsarii iar n caracteristica complexa consumul specific de combustibil (sa considerat deplasarea n treapta a patra, deci schimbarea absciselor s-a facut dupa dreapta i t4.)
Cu valorile determinate se obtine un consum orar:

(8.4)
si un consum n litri / 100km:

(8.5)
unde este greutatea specifica a combustibilului.
Dupa procedeul de mai sus se procedeaza pentru orice valoare constanta a vitezei.
b) Determinarea consumului de combustibil la deplasarea uniform accelerata.
Se mparte abscisa v n "k" intervale echidistante de latime "v". Se cuprinde astfel regimul uniform
accelerat sub forma :
(8.6)
n sirul :

(8.7)
unde:

vo este viteza initiala;


a - accelaratia miscarii;
t - timpul miscarii accelerate.

n fig. 8.2 parcurgnd sensul indicat prin sageti se determina pe curba P u2 ordonata P2 si prin punctul
a2 consumul specific de combustibil (ce7) (s-a considerat demarajul n treapta a doua).
Conform valorilor P2 si cef se calculeaza consumul orar de combustibil :

(8.8)

Se repeta procedeul pentru alte valori ale vitezei :


(8.9)
si se calculeaza parametrii Qh dupa relatia (8.8).
Cu valorile obtinute se construieste graficul din figura 8.3
La sporirea vitezei de la v la v+v se consuma o cantitate de combustibil :
(8.10)
unde t este timpul n ore de sporire a vitezei cu v.

Fig. 8.3.Caracteristica consumului orar al automobilului Qh=f(v).

Din expresia acceleratiei

relatia (8.10) devine :

(8.11)
Din relatia de mai sus rezulta ca determinarea consumului de combustibil consumat la demarajul cu
accceleratia "a" se face integrnd grafic sau numeric functia Q u = f(u), reprezentata n figura 8.3.
Combustibilul consumat n faza demarajului va fi :

(8.12)
Corespunzator sporirii vitezei n intervalul V0.Vn automobilul va parcurge un spatiu :

(8.13)

Raportul :

(8.14)
da valoarea parametrului de consum la deplasarea automobilului cu viteza accelerata.
c) Determinarea consumului la deplasarea uniform deccelerata (mers n gol fortat)
Metoda propusa se foloseste pentru a determina dependentele din graficul cuprins n figura 8.4.
n cadranul I este cuprinsa variatia consumului de combustibil al motorului la mersul n gol fortat (cu
motorul decuplat de transmisie) functie de transmisie. O asemenea caracteristica se obtine experimental prin
ncercari de stand ale motorului. n cadranul II sunt construite dreptele i ti de schimbare a ordonatei "v" n abcisa
"n" functie de treapta cuplata n cutia de viteze.

Fig.8.4 Caracteristica consumului specific la mersn gol fortat


Se mparte ordonata "v" n k intervale v echidistante. Din definirea deceleratiei (d) :

, se obtine:

v = dt

(8.15)

Pentru o valoare vi a vitezei dupa directia sagetilor se obtine valoarea la c gi a consumului specific la
mers n gol fortat.
Rezulta dupa procedeul de mai sus ca la decelerarea de la viteza initiala v i la cea finala vf se consuma o
cantitate de combustibil :

(8.16)

Raportnd consumul Qf la spatiul :

(8.17)
se obtine :

(8.18)
care da valoarea parametrilor de consum la mers ntr-un regim de decelerare.
d) Determinarea consumului de combustibil la mersul n gol liber.
n conditiile de autopropulsare sunt doua situatii de mers n gol a motorului:
- deplasare prin inertie cu motorul decuplat;
- oprire de asteptare cu motorul n functiune.
Pentru mersul liber prin inertie un timp de "t" secunde de la viteza v i pna la vf cu decelaratia d se obtin
marimile:

(8.19)
n cazul opririlor de asteptare un timp ta se obtine:

(8.20)

Pentru determinarea consumului de combustibil la parcursul urban care cuprinde secventele ciclului se
calculeaza cu relatia :
(8.21)
unde : m - este numarul de viteze constante folosite ti ore;
Qh

(rel. 8.4);

n - numarul valorilor de acceleratii constante;


Qd (rel. 8.11); Sd (rel. 8.12);

o - numarul valorilor de deceleratie constante pentru mersul n gol fortat;


Qf (rel. 8,16); Sf (rel. 8.17);
p- numarul de deceleratii constante pentru mersul n gol liber;
Qe si Se (rel. 8.19);
r - numarul valorilor de timp pentru opriri de asteptare:
Qa (rel. 8.20);
Deoarece regulamentele ECE, considera n afara consumurilor din norme STAS si consumul mediu
echivalent definit pentru un parcurs de 100 km din care 50 km pe ciclul descris mai sus, 25 km cu viteza v=90
km/h, cu elementele determinate mai sus rezulta :
(8.22)
unde:
c,Vi este spatiul relativ de deplasare n conditiile: c - ciclul urban;
vi -viteze de valori constante (vi = constanta); (

= 1);

- consumul de combustibil pentru 100 km parcursi pe ciclul urban;


- consumul de combustibil pentru 100 km parcursi cu fiecare din vitezele V i.
Exemplu de calcul
Pentru un autoturism de clasa medie, rezultatele obtinute prin calcul cu ajutorul calculatorului,
pentru combustibilul consumat la parcurgerea ciclului sunt urmatoarele (procentele sunt din consumul total pe
ciclu):
Consum pentru mersul n gol:

11.8 l/100km, (9.5%)

Consum n accelerare

43.5 l/100km, (34.9%)

Consum la viteze constante:

48.3 l/100km, (38.8%)

Consum n decelerare:

21.0 l/100km, (16.8%)

Consumul de combustibil pentru 100 km parcursi pe ciclul urban:


7,41 l/100km
Consumul mediu echivalent pentru 100 km:

7,83 l/100 km.

8.2. Determinarea consumului de combustibil pentru autovehiculul ce urmeaza a fi echipat cu


un motor la care nu sunt cunoscute caracteristicile consumului de combustibil.

In cazul n care nu se cunosc caracteristicile de consum de combustibil ale motorului, evaluarea parformantelor consumului
de combustibil al autovehiculului se face prin calculul cantitatii de combustibil necesara efectuarii parcursului de referinta in
conditiile specifice standardele de consum de combustibil.

Conform principiului lui Carnot nu se poate transforma n energie utila mai mult de
40% din energia consumata.
In practica la un motor cu aprindere prin scnteie se risipeste 70.75% din energia
combustibilului consumat (n oras pna la cca 85%), iar la un motor cu aprindere prin
comprimare, avnd un randament mai ridicat, numai 60%. Aceasta nseamna ca din 10 litri de
combustibil pot fi utilizati cel mult 3 litri la autovehiculele echipate cu MAS si de cel mult 4 litri
la autoturismele echipate cu MAC. Energia acestor 3 sau 4 litri de combustibili ntr-un bilant
energetic este reprezentata astfel:
-

imperfectiunile motorului care face ca o parte din combustibil sa treaca fara a se


transforma, in gazele de evacuare;

disiparea energiei sub forma de caldura transmisa prin chiulasa, colector, teava de
esapament, bloc motor etc;

frecari mecanice: piston-cilindru, biela-arbore cotit, lagare;

antrenare accesorii: pompe, ventilator, alternator etc;

efectul de pompaj al amestecului de admisie;

organele transmisiei: angrenajele cutiei de viteze, punti motoare, jocuri n arborii


transmisiilor etc;

nvingerea rezistentei la rulare si a rezistentei aerului;

sporirea vitezei de deplasare a autovehiculului;

invingerea eventualelor pante ale drumului.

Regulamentul ECE, considera consumul mediu echivalent pentru un parcurs de 100 km din care 50 km
pe ciclul descris mai sus, 25 km cu viteza v=90 km/h.
Din expresia lucrului mecanic necesar efectuarii parcursului de control de 100 km, obtinut prin arderea
combustibilului, cantitatea de combustibil consumat, exprimata in litri pentru 100 km (

(8.23)
unde:
q [J/kg] este puterea calorifica a combustibilului cu valorile:

) este data de relatia:

benzina:

q=46.106 j/kg;

motorina:

q=42.106 j/kg;

[kg/m3] - densitatea combustibilului, cu valoarile:


benzina:

=750 kg/m3;

motorina:

=780 kg/m3;

irandamentul indicat al motorului cu valorile:


la functionarea pe caracteristica externa:
MAS:

0,25.0,33;

MAC:

0,35.0,40

la functionarea pe caracteristici partiale:


MAS:

0,10.0,20;

MAC:

0,15.0,30.

mrandamentul mecanic al motorului cu valorile:


MAS:

0,70.0,85;

MAC fara supraalimentare:


MAC cu supraalimentare:

0,70.0,82
0,80.0,90

trrandamentul transmisiei automobilului, cu valoarea determinata in paragraful 5.1.


Lciclu - lucru mecanic necesar parcurgerii ciclului ECE /324, regulamentul 15.
Sciclu =1018 m - lungimea spatiului parcurs de autovehicul la efectuarea unui ciclu.
- suma fortelor de rezistenta la naintare corespunzatoare deplasarii autovehiculului pe
distanta de 25 km cu viteza constanta de 90 km/h;
- suma fortelor de rezistenta la naintare corespunzatoare deplasarii autovehiculului pe
distanta de 25 km cu viteza constanta de 120 km/h.
8.2.1. Determinarea lucrului mecanic necesar parcurgerii ciclului ECE.
Conform parcursului urban simulat, secventele ciclului descris cuprind deplasari cu viteza constanta,
deplasari uniform accelerate, deplasari uniform decelerate si mers n gol.
Din cele patru regimuri, semnificative pentru consumul de combustibil, sunt primele trei deoarece
necesita un consum de energie pentru parcurgerea lor dat de relatia:

(8.24)
unde:
Lrul este lucrul mecanic consumat de rezistenta la rulare;
Laer - lucrul mecanic consumat de rezistenta aerului;
Ld - lucrul mecanic consumat de rezistenta la demarare.
a.

Lucrul mecanic al rezistentei la rulare,

Expresia lucrului mecanic al rezistentei la rulare este dat de realatia:


(8.25)
unde:
ma [kg] este masa totala a autovehiculului;
g=9,81 [m/s2] - acceleratia gravitationala;
f0 - coeficientul rezistentei la rulare.
Sciclu=1018 [m] - lungimea spatiului parcurs de autovehicul la efectuarea unui ciclu.
Legat de coeficientul rezistentei la rulare, lund in considerare vitezele reduse de deplasare la
parcurgerea secventelor din ciclul referit, valoarea adoptata a coeficientului rezistentei la rulare va tine
seama de indicatiile din paragraful 3.1.3.
Cu valorile f=f0, la parcurgerea ciclului definit mai sus, lucrul mecanic necesar nvingerii rezistentei la
rulare este:
[J]
b.

(8.26)

Lucrul mecanic al rezistentei aerului,

Expresia lucrului mecanic al rezistentei aerului este data de relatia:

(8.27)
unde:
=1,22 [kg/m3] este densitatea aerului;

cx - coeficientul de rezistenta al aerului (paragraful 3.2.3.);


A [m2] - aria sectiunii transversale maxime (paragraful 3.2.3.);
vi [m/s] - viteza autovehiculului la parcurgerea unei secvente "i" a ciclului;

sI [m] - spatiul parcurs de autovehicul n secventa "i".


In functie de regimul de deplasare al autovehiculului n diversele secventele ale ciclului - deplasari cu
viteza constanta, deplasari uniform accelerate, deplasari uniform decelerate - expresiile lucrului mecanic
consumat de rezistenta aerului sunt prezentate n tabelul 8.1.

Tabelul 8.1. Expresii de calcul ale lucrului mecanic al rezistentei aerului


Nr.
crt.

Acceleratia
Secventa

[m/s2]

Durata
Viteza [m/s]
initiala finala

[s]

1.

Accelerare

a1

vi

vf

t1

2.

Viteza
constanta

vi=vf=v2

t2

3.

Decelerare

a3

vi

vf

t3

4.

Schimbare
treapta viteza

vi=vf=vo

t0

Lucrul mecanic al rezistentei


aerului [J]

unde:

Cu valorile de mai sus, la parcurgerea ciclului definit mai sus, lucrul mecanic necesar nvingerii
rezistentei aerului este:
Laer= 93.500

c.

[J]

(8.28)

Lucrul mecanic al rezistentei la demarare,

Expresia lucrului mecani al rezistentei la demarare este data de relatia:


(8.29)
unde:

ma [kg] - masa totala a autovehiculului


k - coeficientul de influenta al maselor aflate n miscare de rotatie cnd este cuplata treapta 'k'
de viteza (paragraful 3.4.);
ai [m/s2] - acceleratia autovehiculului in secventa "i" considerata;
si [m] - spatiul parcurs de autovehicul n secventa "i".
In functie de regimul de deplasare al autovehiculului n diversele secventele ale ciclului, este necesar un
consum de energie pentru nvingerea rezistentei aerului numai n regimul accelerarii.

Lucrul mecanic de decelerare este pierdut prin frnare, astfel ca el nu se regaseste in bilantul
consumului de combustibil al autovehiculului.
Corespunzator secventei din ciclu, expresiile lucrului mecanic consumat de rezistenta la demarare sunt
prezentate n tabelul 8.2.

Tabelul 8.2. Expresii de calcul ale lucrului mecanic al rezistentei la demarare


Nr.
crt.

Acceleratia
Secventa

[m/s2]

Durata
Viteza [m/s]
initiala finala

[s]

1.

Accelerare de pe
loc

a1

vf

t1

2.

Accelerare intre
doua viteze

a2

vi

vf

t2

Lucrul mecanic al rezistentei


aerului [J]

Cu valorile de mai sus, la parcurgerea ciclului definit mai sus, lucrul mecanic necesar nvingerii
rezistentei la demarare este:
[J]

(8.30)

Din dezvoltarile de mai sus, se obtine pentru lucrul mecanic necesar parcurgerii ciclului ECE relatia:
Lciclu=

+3.500

(8.31)

8.2.2. Determinarea lucrului mecanic necesar deplasarii cu viteze constante


Pentru determinarea consumului de control de combustibil Regulamentul ECE, considera consumul
mediu echivalent exprimat n litri pentru un parcurs de 100 km din care 25 km sunt parcursi cu viteza constanta
v=90 km/h si 25 km sunt parcursi cu viteza constanta v=120 km/h

Expresia lucrului mecanic necesar deplasarii cu viteza constanta este:


[J]

(8.32)

unde:

este
suma
rezistentelor
corespunzatoare deplasarii cu viteze constante v i;

vi [m/s] este viteza constanta de deplasare (dupa caz


respectiv

m/s);

la

naintere

m/s si

fi - coeficientul rezistentei la rulare corespunzatoare vitezei constante de


deplasare (vezi paragraful 3.1.3);
Si= 25.103 m - parcursul cu viteza vi= constanta.

8.3. Exemplu de calcul

Tema de proiect: pentru un autoturism cu caroseria de tipul limizina care are viteza
maxima
, sa se determine pentru parcursului de control de 100 km, cantitatea
de combustibil consumat, (

).

Pentru autoturismul din tema de proiectare principalele marimi de calcul sunt prezentate
n tabelul 8.3.

Tabelul 8.3. Parametrii de calcul ai autoturismului

a)

mo

cx

tr

f0

f90

f120

Tip motor

[Kg]

[m2]

1500

0,38

1,8

0,92

1,28

1,2

1,05 0,015 0,017 0,019

MAS

0,3 0,85

Lucrul mecanic necesar parcurgerii ciclului ECE (rel.8.31):


Lciclu=

+3.500

b)

Lucrul mecanic necesar parcurgerii distantei de control de 50 km pe ciclul ECE:

c)

Lucrul mecanic necesar deplasarii cu viteza constanta de 90 km/h pe distanta de 25 km (rel.8.32):

d)

Lucrul mecanic necesar deplasarii cu viteza constanta de 120 km/h pe distanta de 25 km (rel.8.32):

e)

Cantitatea de combustibil consumata (rel.8.23):

sau, prin inlocuire: