Sunteți pe pagina 1din 11
Ordinul MELCHIZEDEK |nitierea Ordinul lui Melchizedek Ordinul lui Melchizedek Invataturile Existd trei invapituri de baz si anume: 1) Intercredinga — credem intr-un singur Dumnezeu, care a lucrat intr-o varietate de forme, de-a lungul istoriei Umanitifii. Fiecare forma a credinfei contribuie la o mai mare infelegere a Divinitafii, a naturii universale umane. Onorim fiecare formi de credinfi, spiritualitate sau religie. Onorim individualitatea fiecdrui membru, devotamentul personal si exprimarea proprie a acestuia, 2) Christos Universal — credem in Dumnezeu, Christos si Ierarhia Luminii, care au continuat s& interactioneze si si comunice cu Umanitatea, ajutind-o de-a lungul istoriei Paméntului. Credem c& Christos este un atribut al Divinitafii, care are intreaga responsabilitate pentru evolutia universala de pe Pamant si alte planuri fizice dar si nonfizice ale Creafiei. Credem ci Christos a avut numeroase reéntrupari, aici pe Pamdnt, sub forma Avatarului, Maestrului sau a Liderului Spiritual. 3) Indepartarea fricii si a superstitiei — este unul din obiectivele majore ale Ordinului. Credem cd Dumnezeu este Jubire, Dragoste si toati Creatia Sa se bazeazi pe acestea. Nu cerem nimanui s& fie de acord cu invafiturile noastre pentru a participa in cadrul Ordinului. fi acceptim pe tofi cei care se simt ghidai de Eul Superior sa ni se alture in realizarea Planului Divin aici pe Pamént. Ingelegem c& fiecare persoand va folosi hirotonisirea pentru a isi aduce propria contributie la cresterea universala si evolutia Umanititii si din acest motiv nu avem o dogma specifica sau doar un singur set de lectii. Nu cerem nici un fel de pregitire prealabil& initierii si hirotonisirii, doar ceea ce este prezentat in actualul ghid. Marea Fratie Alba si Ordinul lui Mechizedek Existé dow grupuri principale ale Maestrilor fnalfarii care au sprijinit Umanitatea in evolutia Paméntului, acestea fiind Marea Fratie Alba Universal si Ordinul lui Melchizedek. Marea Frittie Albé Universali este compusi din Fiintele Ierarhiei Cosmice. Scopul ei principal este de a asista planetele si civilizatiile in evolutia lor. intrucat Planul lui Dumnezeu cuprinde intreaga Creatie, Marea Fratie Alba Universal este menit& si observe procesul de evolufie al tuturor fiintelor gi le ofere sprijinul, atunci cénd este cazul. Ordinul lui Melchizedek este un grup al Inteligentelor Universale, aflat sub obléduirea Creatorului Divin care administreazi "Darurile lui Shekinak” (darurile lui Dumnezeu care sfinfesc prin Dubul Sfiint forma molecular’ a Universului Interior) influentind stirile fizice, mentale si spirituale ale existenfei. Pag.1