Sunteți pe pagina 1din 2

22.11.

2014

CurentalternativWikipedia

Curentalternativ
DelaWikipedia,enciclopedialiber

Curentulalternativesteuncurentelectricacruidirecieseschimbperiodic,spredeosebiredecurentulcontinuu,alcruisensesteunidirecional.
Formadeunduzualacurentuluialternativestesinusoidal.
Curentulalternativaparecaurmareagenerriiuneitensiunielectricealternativencadrulunuicircuitelectricprininducieelectromagnetic.Forma
alternativ(sinusoidal)atensiunii/curentuluiestemoduluzualdeproducere,transportidistribuieaenergieielectrice.

Cuprins
1Expresiimatematice
1.1Regimtrifazat
2Note
3Legturiexterne

Expresiimatematice
Valoareainstantaneeacurentuluialternativ(i)areestedescrisderelaia:
,
unde:
esteamplitudinea(valoareamaxim)acurentului,namperi(A).
estevaloareaefectivacurentului,nA.Valoareaefectivesteegalcuvaloareaunuicurent
continuucareproduceaceleaiefectetermicepeodurategalcuunnumrntregdesemiperioade
[1]

Operioadauneiundesinusoidalelinia
punctatreprezintvaloareaefectiv

(http://em.ucv.ro/eLEE/RO/realisations/CircuitsElectriques/RegimeSinusoidal/GrandezasSinusoidais/3_cours.htm).Estevaloareapecareo
indicngeneralaparateledemsur(ampermetrele).
estepulsaia,nradianipesecund(rad/s).Pulsaiaesteproporionalcufrecvena,
.Frecvenareprezintnumruldecicluri
completeefectuatentrosecund,nhertzi(Hz,1/s).nRomniaimajoritatearilordinEuropa,africaiAsiaaceastaestede50Hz,iarn
majoritateariloramericane,nCoreeai,parial,nJaponiaestede60Hz.[1]
estetimpul,nsecunde(s).
esteundefazajntrecurentitensiuneintrodusdesarcin,nradiani.ncazul
sarcinilorrezistive,este0ncazulsarcinilorpurcapacitiveeste/2(+90)
(curentulestenainteatensiunii)iarncazulsarcinilorpurinductiveeste/2(90)
(curentulestenurmatensiuniisencurcntrespirelebobinei).
nmodanalog,tensiuneaalternativinstantaneeuestedescrisderelaia:
,
unde:

Tensiunileifrecvenelenominalefolositenlume

esteamplitudinea(valoareamaxim)atensiunii,nvoli(V).
estevaloareaefectivatensiunii,nV.ValoareaefectivnreeauadedistribuiemonofazatcasnicdinRomniaestede230V.nEuropa
imajoritatearilordinAfricaiAsiaaceastaestentre200i245VnJaponia,AmericadeNordiparialnAmericadeSudsefolosesc
tensiunintre100i127V.

Regimtrifazat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_alternativ

1/2

22.11.2014

CurentalternativWikipedia

nregimtrifazat,tensiuniledefaz(ntrefazineutru),pefiecaredinceletreifaze(R,S,T),sunt
descrisederelaiile:

Deoarecenanumitereele,nspecialdenalttensiune,neutrulnuesteaccesibil(sauchiarnu
exist),liniiletrifazatesuntidentificateduptensiuneadelinie,adictensiuneadintreoricaredou
faze.Aceastaestede
maimaredecttensiuneadefaz.[2]

Sistemdetensiunitrifazatede400V,lafrecvenade
50Hz

ncazulreelelordedistribuiecasnicdinRomniatensiuneadelinieeste400Viarceadefazestede230Vcurentalternativ
Curentul(alternativ)trifazicesteuncurentschimbtorformatprinnlnuirea/mpletireaatreicurenivariabilialecrortensiunisunt,permanent,
reciprocdefazatecucte120(2/3).Caracteristicpentrusistemultrifazic(mpletireacelortreicureni)estepermanentasumzeroalor.Pentru
transportulcelortreicomponentealeenergieielectricetrifazice(trifazate)suntsuficienitreiconductori,numiiconductoridefaz.Existisistemde
transporttrifaziccupatruconductori,numitsistemnstea,ncareceldealpatruleaconductornumitconductordenulsauneutru,ncazdedistribuie
simetricacomponentelor(steaechilibrat)nuesteparcursdecurent(aretensiuneelectriczero).nsistemulnsteatensiuneaefectivntreoricare
dintreconductoriidefazicelneutru(Udefaz,UdeF)estemaimicdecttensiuneaelectricefectiv(Udelinie,UdeL)dintreceitreicareconduc
fazele(luaievidentnmodpereche).nsistemulcasnictrifazicdinRomniaUdeF=230ViarUdeL=400V.ConductoriidefazsuntdenumiiR,S
iTi(undeexist)celneutruN.

Note
1. ^ en ElectricCurrentAbroad(http://www.ita.doc.gov/media/Publications/pdf/current2002FINAL.pdf),U.S.DepartmentofCommerce
InternationalTradeAdministrationFebruary2002,accesat20130728
2. ^Bazeleelectrotehnicii.Reeleelectricetrifazate.
(http://www.ee.tuiasi.ro/~aadascal/course1/Cir_3Fazate/a32_Retele%20electrice%20trifazate%20in%20regim%20permanent%20sinusoidal.pdf),
cursTUIai,accesat20130728

Legturiexterne
ro

Curentulalternativ(http://circuiteelectrice.ro/curentalternativ)]lacircuiteelectrice.ro

Adusdelahttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curent_alternativ&oldid=8291941
Categorii: Curentelectric Electrotehnic
Ultimamodificareefectuatla21:45,15ianuarie2014.
AcesttextestedisponibilsublicenaCreativeCommonscuatribuireidistribuirencondiiiidenticepotexistaiclauzesuplimentare.Vedei
detaliilaTermeniideutilizare.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_alternativ

2/2