Sunteți pe pagina 1din 47

Aprobat la Comisia Naional de Examene

Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei


Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

INFORMATIC
Programe pentru examenul de bacalaureat, anul colar 2011-2012
Autori:
Sergiu CORLAT
Lilia IVANOV
Arcadie MALEAROVICI
Iurie MOCANU
Coordonator tiinific:
Anatol GREMALSCHI, profesor universitar, doctor habilitat
CUPRINS
Obiective curriculare i standarde de evaluare
Itemi model
Coninuturi
Exemple de teste pentru profilul real
Exemple de teste pentru profilul umanistic
Literatura recomandat

STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN


Informatica are, n cadrul examenului de bacalaureat, pentru anul colar 20112012, statut de disciplin la solicitare pentru profilurile real i umanistic.
Proba de examen la Informatic este o prob scris cu durata de 3 ore
astronomice.
OBIECTIVE CURRICULARE I STANDARDE DE EVALUARE
NOT: Standarde de evaluare marcate prin * snt numai pentru profilul real.
Obiective curricular
1. Cunoaterea i utilizarea
tipurilor de date structurate.
Crearea i prelucrarea fiierelor.

Ministerul Educaiei

Standarde de evaluare
S1.1. Scrierea formulelor metalingvistice i desenarea
diagramelor sintactice ale declaraiilor de tipuri de date
structurate (tablou, ir de caractere, articol, mulime), tipuri de
date fiier;
S1.2. Identificarea operaiilor admise pentru prelucrarea
tipurilor de date structurate (tablou, ir de caractere, articol,
mulime, fiier);
S1.3. Utilizarea tipurilor de date structurate tablou, ir de
caractere, articol;
S1.4. *Utilizarea tipurilor de date mulime;
S1.5. Descrierea structurii datelor de tip fiier;
S1.6. *Crearea fiierelor text i prelucrarea datelor din ele.
1

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

2. Cunoaterea i utilizarea
noiunilor de baz din teoria
informaiei.

3. Cunoaterea i aplicarea
aritmeticii de calculator.

4. Cunoaterea i aplicarea
bazelor logice ale tehnicii de
calcul.

5. nelegerea metodelor de
realizare tehnic a dispozitivelor
de calcul.

6. Cunoaterea i nelegerea
structurii i principiilor de
funcionare a calculatorului i a
reelelor de calculatoare.

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

S2.1. Descrierea structurii generale a sistemelor de transmitere,


de stocare i de prelucrare a informaiei;
S2.2. Exemplificarea de alfabete binare i de cuvinte n
alfabetele respective;
S2.3. *Explicarea operaiilor de discretizare a mesajelor
continue;
S2.4. *Explicarea operaiilor de discretizare n spaiu i
discretizare n valoare a imaginilor statice;
S2.5. *Explicarea operaiilor de discretizare a imaginilor
dinamice n timp;
S2.6. *Descrierea semnalelor frecvent utilizate n tehnica de
calcul;
S2.7. Distingerea i exemplificarea de purttori statici i
purttori dinamici de informaie.
S2.8. Calcularea cantitii de informaie dintr-un semn al
alfabetului i cantitii totale de informaie emis de surs;
S2.9. Codificarea i decodificarea informaiei alfanumeric
reprezentate ntr-un cod frecvent utilizat pe calculatoarele
moderne;
S2.10. Calcularea cantitii de informaie coninut n mesajele
continue;
S2.11. Calcularea cantitii de informaie coninut n imaginile
statice i imaginile dinamice.
S3.1. *Scrierea numerelor ntregi n cod direct, cod invers i
cod complementar;
S3.2. *Scrierea numerelor reale n virgul fix i virgul
mobil;
S3.3. Efectuarea conversiei numerelor din sistemul binar, octal,
hexazecimal n sistemul zecimal i invers.
S4.1. *Reproducerea tabelelor de adevr ale Operatorilor logici
elementari;
S4.2. *Explicarea noiunilor de funcie logic i tabel de adevr
al funciei logice;
S4.3. *Alctuirea tabelelor de adevr ale expresiilor logice;
S4.4. *Calcularea tabelelor de adevr ale funciilor logice.
S5.1. *Explicarea modului de realizare a funciilor logice NU,
I, SAU;
S5.2. *Descrierea destinaiei bistabilului, registrului,
numrtorului;
S5.3. *Proiectarea circuitelor combinaionale care realizeaz
funcii logice;
S5.4. *Reprezentarea funciilor logice realizate prin circuite
combinaionale.
S6.1. Descrierea schemei funcionale a calculatorului i
destinaia fiecrei uniti;
S6.2. Explicarea principiului de comand prin program;
S6.3. Exemplificarea de resurse tehnice i resurse programate
ale calculatorului;
2

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

7. Cunoaterea i utilizarea
funciilor i procedurilor.

8. Cunoaterea i utilizarea
structurilor dinamice de date.

9. Aplicarea tehnicilor de
programare frecvent utilizate.

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

S6.4. Descrierea organizrii informaiei i a principiului de


funcionare a memoriei externe;
S6.5. Clasificarea calculatoarelor n funcie de performanele lor;
S6.6. Exemplificarea de arhitecturi i structure de reele;
S6.7. Utilizarea serviciilor Internet.
S7.1. Explicarea modului de transfer al controlului n cazul
apelului unui subprogram;
S7.2. Explicarea modului de transmitere a argumentelor i de
returnare a rezultatelor n cazul apelului de funcii i proceduri;
S7.3. Identificarea obiectelor desemnate de unul i acelai
nume n diferite blocuri ale programului;
S7.4. *Depistarea efectelor colaterale cauzate de atribuiri la
variabile i parametrii globali;
S7.5. *Ilustrarea avantajelor i neajunsurilor recursiei;
S7.6. Explicarea succesiunii operaiilor efectuate de calculator
la execuia unui apel de subprogram cruia i se transmit
parametri variabil, parametri valoare;
S7.7. Elaborarea programelor cu utilizare de funcii i
proceduri predefinite i cu subprogram definite de utilizator.
S7.8. Determinarea domeniilor de vizibilitate ale declaraiilor;
S7.9. Clasificarea variabilelor programului n variabile globale
i variabile locale;
S7.10. Elaborarea programelor n care se utilizeaz
comunicarea prin variabile globale;
S7.11. *Elaborarea programelor n care nu apar efecte
colaterale;
S7.12. *Elaborarea funciilor i procedurilor recursive;
S7.13. Utilizarea diagramelor sintactice pentru verificarea
corectitudinii declaraiilor i apelurilor de subprograme.
S8.1. *Explicarea diferenei ntre variabilele statice i
variabilele dinamice;
S8.2. *Exemplificare de probleme, soluionarea crora necesit
utilizarea arborilor binari;
S8.3. *Crearea, inserarea i excluderea elementelor unei liste.
Parcurgerea listelor unidirecionale;
S8.4. *Elaborarea programelor destinate prelucrrii: listelor
unidirecionale, stivelor, cozilor;
S8.5. *Programarea algoritmilor iterativi i algoritmilor
recursivi destinai crerii i afirii arborilor binari;
S8.6. *Programarea algoritmilor de parcurgere a arborilor
binari n preordine, n inordine i postordine.
S 9.1. *Explicarea metodelor de evaluare a complexitii
algoritmilor (necesarul de memorie, timpul cerut de algoritm);
S 9.2. *Explicarea tehnicilor de elaborare a algoritmilor:
iterativitatea, recursivitatea, trierea, Greedy, reluarea;
S 9.3. *Estimarea mrimii memoriei necesare unui algoritm /
program i timpului necesar execuiei lui n funcie de mrimea
datelor de intrare i de metoda realizat;
3

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

S 9.4. *Clasificarea algoritmilor n funcie de comportamentul


lor n timp;
S 9.5. *Estimarea complexitii programelor recursive i a
celor iterative;
S 9.6. *Transcrierea programelor recursive n programe
iterative i invers;
S 9.7. *Elaborarea programelor care realizeaz metoda trierii,
metoda Greedy, metoda relurii.
10. Cunoaterea i utilizarea
S10.1. *Enumerarea criteriilor de clasificare a modelelor;
metodelor de modelare pe
S10.2. *Identificarea etapelor modelrii matematice;
calculator.
S10.3. *Identificarea i rezolvarea problemelor care pot fi
soluionate prin metode de simulare.
11. nelegerea noiunilor de baz S11.1. *Exemplificarea de tipuri de date operaiile crora se
din teoria erorilor.
efectueaz cu erori de rotunjire;
S11.2. *Identificarea cauzelor erorilor datelor de intrare,
erorilor de aproximare i erorilor de rotunjire.
12. Cunoaterea i utilizarea
S12.1. *Explicarea metodelor de calcul numeric: rezolvarea
metodelor de:
sistemelor de ecuaii liniare, rezolvarea ecuaiilor algebrice i
- rezolvare numeric a ecuaiilor
transcendente, calculul integralelor definite;
algebrice i transcendente;
S12.2. *Elaborarea programului pentru calculul determinanilor
- rezolvare numeric a sistemelor de gradul n, realizarea algoritmului de rezolvare a sistemului
de ecuaii liniare;
de ecuaii liniare prin metoda lui Cramer;
- calcul numeric al integralelor.
S12.3. *Elaborarea programelor care realizeaz metoda:
njumtirii intervalului, metoda coardei i metoda lui
Newton, calculul numeric al integralelor prin formula
dreptunghiurilor.
13. Cunoaterea i utilizarea
S13.1. Descrierea structurii bazelor de date ierarhice,
noiunilor din domeniul bazelor
relaionale i n reea;
de date i sistemelor de gestiune a S13.2. Descrierea structurii i funciei sistemelor de gestiune a
bazelor de date.
bazelor de date;
S13.3. Explicarea destinaiei obiectelor bazelor relaionale de
date;
S13.4. Distingerea etapelor de elaborare a unei baze de date.
14. Cunoaterea i utilizarea
S14.1. Descrierea structurii i explicarea destinaiei tabelelor
metodelor de:
bazei de date;
- creare i editare a tabelelor bazei S14.2. Stabilirea corelaiilor ntre tabele;
de date;
S14.3. Descrierea tipurilor de corelaii ntre tabele, tipurilor de
- creare i editare a interogrilor
interogri i explicarea efectelor interogrilor;
bazei de date;
S14.4. Elaborarea interogrilor cu ajutorul sistemului de
- creare i utilizare a formularelor; asisten sau prin proiectare independent;
- creare i utilizare a rapoartelor.
S14.5. Descrierea structurii i explicarea destinaiei
formularelor;
S14.6. Descrierea structurii i explicarea destinaiei
rapoartelor;
S14.7. Utilizarea rapoartelor pentru prezentarea datelor;
S14.8. Utilizarea operaiilor destinate sortrii nregistrrilor,
cutrii i nlocuirii valorilor.
S14.9. Elaborarea filtrelor pentru selectarea nregistrrilor.
Ministerul Educaiei

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

15. Cunoaterea i utilizarea


instrumentelor HTML pentru:
- crearea documentelor HTML;
- formatarea textului;
- crearea i organizarea listelor;
- crearea i organizarea legturilor
externe;
- inserarea imaginilor;
- crearea i editarea tabelelor.

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

S15.1. Descrierea structurii documentelor HTML simple;


S15.2. Descrierea stilurilor fizice i logice pentru formatarea
textului;
S15.3. Utilizarea secvenelor de control pentru delimitarea
listelor i a elementelor acestora;
S15.4. Crearea legturilor ctre o secven a aceluiai sau a
altui document HTML;
S15.5. Inserare n documentele HTML a imaginilor;
S15.6. Utilizarea secvenelor de control pentru delimitarea
tabelelor i a elementelor acestora.

ITEMI MODEL
Standard
de
evaluare
S1.1

Itemi model
Fie dat diagrama sintactic
<Tip articol>.
ncercuii literele ce corespund
declaraiilor conforme diagramei
sintactice <Tip articol>.

a)

c)

S1.2

record
ziua : 1..31;
luna : 1..12;
anul : integer;
end
record
liceu :string[20],
localitate: string,
virsta : integer,
end

b)

d)

record;
nume :string[30];
localitate: string;
virsta : integer;
end
record
n,p : string[20];
data: = record
ziua : 1..31;
luna : 1..12;
anul : integer;
end
end

Fie date declaraiile:


type

Var

V
M
L
T
x

:
:
:
:
:

Vector = array[1..5] of real;


Matrice = array[1..3,1..4] of real;
Linie = array[1..4] of real;
Tabel = array[1..3] of Linie;
Vector;
Matrice;
Linie;
Tabel;
real; i : integer;

ncercuii litera ce corespunde atribuirilor scrise corect:


a) M[1]:= 4
b) x:= V[2+2]
c) L[3]:= L[1]
d) i:= M[2,2]
e) M[1,3]:= L[2]
f) V[5]:= M[3,4]
Ministerul Educaiei

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

S1.3

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Scriei ce se va afia la ecran dup execuia urmtorului program


PASCAL:
program t01;
var s :string;
i,k,t :integer;
begin
s:=Bacalaureat INFO 2008; k:=0; t:=0;
for i:= length(s)downto 1 do
case s[i] of
a..z: k:=k+1;
A..Z: t:=t+1;
end;
writeln(k=, k, t=, t);
end.

S1.4

S1.5*
S1.6
S1.7

Fie date expresiile logice, scrise n limbajul PASCAL. ncercuii literele care
corespund expresiilor cu valoarea TRUE.
a) not(c in [a..f])or ([1..10, 11..20]>=[1..20])
b) [a..d,l,o]-[b,c,l..o]=[a,d]
c) []+[1,2,3]*[0]+[3,4,5] = [0]
d) [6,9,1,2]+[1..4] <> [4..9]*[1..6]
*Se consider dou fiiere F1.DAT i F2.DAT. Scriei un program care verific dac
cele dou fiiere au coninut identic.
Intrare:
Fiierele text F1.DAT i F2.DAT.
Ieire:
La ecran se va afia DA, dac au coninut identic i NU n caz
contrar.
Programul ce urmeaz citete datele de
intrare de la tastatur i afieaz datele
de ieire la ecran. Modificai programul
n aa mod, nct datele de intrare s fie
citite din fiierul text IN.TXT, iar
datele de ieire s fie scrise n fiierul
text OUT.TXT.

S2.1

S2.2

S2.3

Program Ecran;
var
a, b, c : integer;
begin
readln(a,b);
c:=2*(a+b);
writeln(c);
end.

Unii prin linii elementele sistemului de transmisie a informaiei (1) (4) din coloana
A cu frazele a) e) din coloana B ce le explic semnificaia.
A
B
(1) codificatorul
(a) transform cuvintele binare n mesaje
(2) modulatorul
(b) transform mesajele emise de surs n cuvinte binare
(3) demodulatorul
(c) calculeaz numrul de mesaje transmise de surs
(4) decodificatorul (d) transform semnale continue n semnale discrete
(e) transform semnalele discrete n semnale continue
Ct informaie se conine ntr-un simbol al codului ASCII extins? ncercuii litera ce
corespunde rspunsului corect.
a) 256 bii; b) 8 bii;
c) 7 bii;
d) alt rspuns (indicai-l).
Finisai explicaia pentru noiunea de microzon
Noiune
Explicare
Eantion
discretizare n timp
Cuant
discretizare n valoare
microzon
discretizare n__________________
Ministerul Educaiei

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

ncercuii literele ce corespund purttorilor statici de informaie:

S2.7

S2.8

S2.10*

S2.11*

S3.1*

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

a) cartele perforate
b) unde ultrasonore
c) benzi perforate
d) pelicule fotosensibile
e) unde gravitaionale
Mesajele posibile ale unei surse snt simbolurile: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * /
( ). Calculai lungimea minim a irurilor binare necesar pentru codificarea i
decodificarea univoc a mesajelor emise de aceast surs. Indicai calculele.
*Temperatura din interiorul unui reactor chimic se nregistreaz pe o band de hrtie
milimetric. Pe axa absciselor se indic timpul (1 mm reprezint o or), iar pe axa
ordonatelor temperatura (1 mm reprezint 100 C). Ct informaie conine o
nregistrare efectuat timp de 30 de zile, dac temperatura poate varia de la 800 pn la
10000 C ?
*Evaluai cantitatea de informaie ntr-o fotografie monocrom cu dimensiunile
10x10 cm reprodus cu ajutorul unui rastru cu rezoluia 24 puncte/cm. Fiecare punct
poate avea urmtoarele nuane: alb, gri-deschis, gri-nchis, negru.
*Codul direct al unui numr ntreg reprezentat pe 8 bii este:
1 0 1 1 1 0 1 1

Scriei acest numr n sistemul zecimal de numeraie. Indicai transformrile


S3.2*
*Un numr real este reprezentat
n virgul mobil conform
schemei ce urmeaz. Determinai
acest numr. Indicai calculele.

*Un numr real este reprezentat


n virgul mobil conform
schemei ce urmeaz. ncercuii
literele ce corespund afirmaiilor
corecte:
a) numrul reprezentat este pozitiv;
b) numrul reprezentat este negativ;
c) valoarea absolut a numrului este mai mare dect 1;
d) valoarea absolut a numrului este mai mic dect 1.
S3.3

Fie date numerele:


(1000001111)2
(132)8
(BB)16
(222221)4

Scriei aceste numere n ordine cresctoare. Motivai ordonarea lor indicnd


transformrile.

Ministerul Educaiei

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

S3.3
S4.2*

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Transformai numrul (C,DC1)16 n sistemele binar i octal de numeraie. Indicai


transformrile.
*Fie dat funcia logic = 1 2 1 3 .
Scriei variabilele independente ale acestei funcii.

S4.3

Fie dat expresia logic 1 3 2 3 .


Competai tabelul de adevr al acestei
expresii.

S4.1*
S4.4*

Fie dat expresia logic


= 1 3 2 3 .
Competai tabelul de adevr al
acestei funcii.

S5.2*

1 2 3 1 3

2 3

2 3

1 3 2 3

= 1 3 2 3

*Scriei denumirea i destinaia circuitului secvenial, simbolul grafic al cruia este


prezentat n tabel:
Simbolul grafic

S5.3*

1 2 3 1 3

Denumirea circuitului secvenial

Destinaia circuitului

*Se consider funcia logic: = 1 2 2 3 2 3 .


Desenai schema circuitului combinaional care materializeaz aceast funcie.

S5.4*
*Alctuii tabelul de adevr pentru
funcia materializat n urmtorul
circuit logic:

Ministerul Educaiei

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

S5.4*

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

La intrrile unui sumator pe 4 bii sunt


aplicate semnale conform schemei:
a) Indicai valorile semnalelor la iesirile
sumatorului;
b) Scriei n sistemul de numeraie cu baza 10
numerele de la intrrile i ieirea sumatorului.

S6.1

Completai schema funcional a calculatorului numeric cu denumirile unitilor care


au rmas neindicate

S6.3

Se consider urmtoarele resurse ale unui calculator:


a) procesorul;
b) memoria;
c) sistemul de operare;
d) tastatura;
e) editorul de texte; f) monitorul;
g) editorul grafic.
ncercuii literele care corespund resurselor programate ale calculatorului.
ncercuii literele, care corespund unitilor de memorie extern:
a) tastatura
b) unitatea cu discuri magnetice
c) vizualizatorul
d) unitatea cu discuri optice
nscritei denumirile tipurilor de topologie de reea pentru fiecare din figurile date:

S6.4

S6.6

S6.7

Transcriei n coloana B adresele de pot electronic (e-mail) din cele


indicate n coloana A.
A
B
http://mail.yahoo.com
st100@mail.md
http://www.mail.md
http://cnti.moldnet.md
user23alfa@yahoo.fr
cube4d@hotmail.com

Ministerul Educaiei

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

S7.1,
S7.2,
S7.6

S7.3,
S7.8

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Fie dat programul:


program t02;
var x,y: integer;
procedure P(a:integer; var b:integer);
begin
a:=a+3; b:=b+a;
end;
begin
x:=0; y:=0;
P(x,y); write(x, ,y, );P(y,x); write(x, ,y, );
P(x,x); write(x, ,y, );P(y,y); write (x, ,y);
end.

ncercuii litera care corsepunde rezultatului afiat n urma executrii programului


a) 0 3 6 3 15 3 15 9
b) 0 3 6 3 0 3 63 69
c) 0 3 0 3 16 3 16 9
d) 0 0 0 3 15 3 15 9
Scriei ce va afia urmtorul program
Program t03;
Var x,y,z: integer;
Procedure P(var a,b: integer);
Var z:integer;
Begin
z:=a; a:=b; b:=z;
end;
Procedure Q(var a,b: integer);
Begin
z:=a; a:=b; b:=z;
end;
Begin
x:=1; y:=2; z:=3;
P(x,y); writeln(x,y,z);
x:=1; y:=2; z:=3;
Q(x,y); writeln(x,y,z);
end.

S7.4*

*Scriei ce va afia urmtorul program:


program t04;
var a: integer;
procedure p(var x: integer);
begin
x:=x+1; x:=x+a;
end;
begin
a:=5;
p(a); writeln(a);
p(a); writeln(a);
end.

S7.7

Elaborai o funcie care calculeaz distana dintre dou puncte ce au


coordonatele carteziene (x1,y1),(x2,y2),x1,y1,x2,y2R.
Ministerul Educaiei

10

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

S7.9

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Fie dat programul


Program t05;
var a, b : integer;
procedure PP(c : integer; var d : real);
var f : integer;
begin
f:=2*c;
d:=3+f;
end;
begin
a:=1;
PP(a, b);
writeln(b);
end.

Scriei n coloana A variabilele globale, utilizate n program, n coloana


B variabilele locale.
A
B
S7.10

Fie dat programul:


program t06;
var a,d:integer;
procedure P(var b,c:integer);
begin
b:=1; c:=b+1;
end;
begin
a:=1; d:=0; p(a,d); writeln(a,d);
end.

S7.12*

Transcriei acest program utiliznd numai comunicarea prin variabile


globale.
*Scriei un program care calculeaz recursiv numrul de combinri de n
elemente luate cte k , 1 15, folosind formulele:
0 = 1; = 1

S8.1*

+1

*Completai urmtoarele propoziii cu unul din cuvintele statice sau dinamice


astfel nct afirmaiile respective s devin adevrate
a) Numrul variabilelor ____________ se stabilete pn la lansarea programului n
execuie.
b) Variabilele _____________ pot fi create i eventual distruse n timpul execuiei
programului.
c) Volumul de memorie alocat pentru variabilele _____________ nu poate fi
modificat pe parcursul execuiei programului.

Ministerul Educaiei

11

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

S8.2*,
S8.5*,
S8.6*

S8.3*,
S8.4*

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

*Fie dat urmtorul arbore binar


A) Enumerai nodurile
neterminale
B) Scriei lista de noduri obinut
n urma parcurgerii arborelui n
postordine.

*Fie dat fiierul text IN.TXT care conine numere ntregi distincte. Scriei un program
care creeaz din numerele aflate n fiierul IN.TXT o list unidirecional, include n
list nainte i dup elementul cu valoare maxim cte un element cu valoarea 0.
fiierul text IN.TXT conine pe fiecare linie cte un numr ntreg.
fiierul text OUT.TXT conine elementele listei unidirec-ionale dup
modificare, cte unul pe linie.
Fie date urmtoarele declaraii:
Intrare:
Ieire:

S9.1*,
S9.3

const n = 10;
type Triunghi = record
a,b,c : real
end;
var D : array[1..n] of Triunghi;
B : Triunghi;

a) Calculai necesarul de memorie pentru variabilele din aceste declaraii.


b) Indicai rezultatele intermediare ce apar n procesul calculelor.
S9.4*

S9.5*,
S9.6*

Complexitatea temporal a unui algoritm n funcie de n elemente prelucrate este


descris de expresia 4(2n + n3 ) 25n. Scriei termenul dominant care determin
complexitatea algoritmului.
Se consider urmtorul program:
Program t07;
var n: integer;
function s:(n:integer): real;
begin
if n=0 then s:=0
else s:=s(n-1) + n;
end;
begin
n:=5;
writeln(s=, s(n));
end.

a) Estimai necesarul de memorie alocat n stiv n procesul de execuie a


programului.
b) Transcriei programul dat ntr-o form iterativ.

Ministerul Educaiei

12

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

S9.7*

S10.3*

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Se consider n, n 40, segmente plasate pe axa de coordonate Ox. Pentru fiecare


segment i, i=1,...,n, este cunoscut coordonata xi a extremitii stngi i
lungimea lui Li. Scriei un program care determin numrul maxim de segmente, care
nu se intersecteaz ntre ele.
Not: Se consider c segmentele se intersecteaz, dac ele au cel puin un punct
comun, inclusiv extremitile.
Intrare:
fiierul text IN.TXT conine pe linia cu numrul i dou numere
ntregi, separate prin spaiu coordonata xi i lungimea Li.
Ieire:
pe ecran se afiaz numrul maxim al segmentelor ce nu se
intersecteaz.
*Fie dat un sistem din n puncte materiale amplasate n plan. Punctul i este definit prin
coordonatele carteziene xi, yi i masa mi, i=1,2,...,n. Scriei un program care calculeaz
coordonatele centrului de mas a sistemului, utiliznd formulele:

unde prin xcm, ycm snt notate coordonatele centrului de mas.


fiierul text IN.TXT conine pe linia i trei numere reale: xi, yi,
mi separate prin spaiu, care definesc punctul i.
Ieire:
fiierul OUT.TXT conine dou numere reale xcm, ycm separate prin
spaiu.
*Fie dat programul
Intrare:

S11.1*

program t08;
var a,b:real;
begin
a:=1.0000000000000001;
b:=0.9999999999999999;
writeln(a/b);
end.

n urma executrii programului a fost afiat rezultatul:


1.0000000000E+00.

Explicai cauza erorii aprute. Indicai tipul acestei erori.


S12.1*
*ncercuii litera care
corespunde interpretrii
geometrice a metodei de
rezolvare a ecuaiilor algebrice
i transcendente, ilustrate n
imagine.
a) metoda biseciei;
b) metoda coardelor;
c) metodaNewton (tangentelor).

S12.1*

*Fie dat sistemul din n ecuaii liniare cu n necunoscute, n 10:

Ministerul Educaiei

13

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Scriei un program care rezolv sistemul dat, utiliznd metoda Gauss.


Intrare:
numrul n, coeficienii i termenii liberi se introduc de la tastatur.
Ieire:
n cazul existenei soluiei unice la ecran se afieaz ntr-o linie
cuvntul DA i soluia sistemului, componentele ei fiind separate prin
spaiu, n caz contrar se afiaz cuvntul NU.
S12.3*

*Fie dat funcia f ( x) sin 2 x x cu urmtoarele proprieti:


2

1. f (x) , f (x) , f (x) continue pe a ; b ; f (a) f (b) 0 ;


2. f ( x) 0 are o singur soluie pe a ; b
Scriei un program ce calculeaz soluia aproximativ a acestei ecuaii pe segmentul
[0,5 ; 0,7] prin metoda coardelor pentru 5,10,15 i 20 de iteraii. Pe segmentul
dat derivatele de ordinul unu i doi ale funciei snt pozitive.
Intrare:
atribuirile valorilor extremitilor segmentului [a ; b] i prima
valoare a numrului de iteraii n se efectueaz nemijlocit n program.
Ieire:
pentru fiecare numr de iteraii se afiaz la ecran o linie ce conine
dou numere: soluia aproximativ x i numrul de iteraii n, separate
prin spaiu.
Stabilii corespondena dintre modurile de organizare ale bazelor de date (BD) a), b),
c) i descrierile acestora 1), 2), 3). Unii prin linii perechile respective.

S13.1

a) n BD de tip ierarhic

1) legturile ntre date s descriu cu ajutorul


tabelelor.
2) legturile ntre date s descriu cu ajutorul unei
structuri arborescente
3) pe lng legturi de tip ierarhic ntre date exist
i legturi orizontale

b) n BD de tip reea
c) n BD de tip relaional

S13.3

S14.1,
S14.2,

Unii prin linii obiectele bazei de date din coloana A cu descrierile respective din
coloana B ce le explic semnificaia.
A
B
Raport
Obiectul principal pentru extragerea informaiei din baza de
date conform unor criterii definite
Interogare
Obiectul principal destinat pstrrii informaiei ntr-o baz de date
Formular
Obiectul principal al bazei de date destinat tipririi informaiei
Tabel
Obiectul principal al organizrii interfeei unei baze de date.
ntr-o baz de date trebuie pstrate urmtoarele informaii:
denumirea cercului colar (de exemplu, dans, informatic, muzic etc);
numele i prenumele profesorului ce conduce acest cerc;
numele i prenumele elevilor care frecventeaz fiecare cerc;
vrsta i sexul fiecrui elev.
Se consider c fiecare cerc colar este condus de un singur profesor, iar orice elev

Ministerul Educaiei

14

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

poate frecventa unul sau mai multe cercuri.


Pentru pstrarea datelor referitoare la cercurile colare, n sistemul MS ACCESS a
fost elaborat o baz de date ce conine urmtorul tabel:

S14.3
S14.4

A) Scriei denumirile tuturor cmpurilor tabelului de mai sus i indicai tipurile de date
corespunztoare acestora.
B) Enumerai neajunsurile care apar n procesul utilizrii unui singur tabel pentru
pstrarea datelor ce se refer la dou sau mai multe categorii de obiecte. De exemplu,
tabelul de mai sus conine date despre dou categorii de obiecte, i anume, cercurile
colare i elevii care le frecventeaz
C) Proiectai o baz de date ce conine aceleai informaii ca i tabelul de mai sus, ns
fr neajunsurile indicate de Dvs. Scriei denumirea fiecrui tabel, denumirile de
cmpuri i tipurile de date care le corespund. Reprezentai pe un desen corelaiile
dintre tabele (Relationship).
n sistemul MS Acces a fost creat tabelul carte cu urmtoarea structur
Nume cmp
Tip
Note
Nr_carte
Autonumber
Cheie primar
Titlu
Text
50 caractere max
Autor
Text
40 caractere max
Editura
Text
30 caractere max
An_editie
Integer
Completai cmpurile respective ale ferestrei de dialog Query1 n aa mod ca s se
obin o interogare de selecie cu parametrul Autor. Interogarea va selecta crile ce
aparin autorului, numele cruia este indicat n calitate de valoare a parametrului i va
afia pentru fiecare din nregistrrile selectate titlul, autorul i editura.

Ministerul Educaiei

15

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

ITEMI PENTRU EVALUAREA MIXT A STANDARDELOR


Fie dat un ir finit de caractere format din parantezele (,),[,],{,}. irul se consider corect dac
se respect urmtoarele reguli:
irul vid este corect;
dac A este un ir corect, atunci irurile (A), [A] i {A} snt corecte;
dac A i B snt iruri corecte, atunci AB este un ir corect.
Scriei un program, care verific dac irul dat este corect.
Intrare:
fiierul text IN.TXT conine un ir din cel mult 250 paranteze.
Ieire:
pe ecran se afieaz mesajul DA n cazul cnd irul este corect, NU - n caz contrar
Se consider tabloul A[1..n] (n 100) elementele cruia sunt numere ntregi diferite de zero.
Scriei un program care transform acest tablou n felul urmtor: la nceputul lui se nscriu
numerele pozitive n ordine cresctoare, apoi urmeaz cele negative tot n ordine cresctoare.
Intrare:
n i elementele tabloului se citesc de la tastatur;
Ieire:
Tabloul rezultant se nscrie n fiierul NUMERE.OUT de tip integer.
irul de caractere S este format din 0 si 1. S se scrie un program, care s numere n0 numrul de subiruri formate din zerouri i n1 - numrul de subiruri formate din uniti
De exemplu, dac valoarea lui S este 1100001011100111 se va obine rezultatul: 3 4
Intrare:
irul S ce citete de la tastatur.
Ieire:
Valorile n0 i n1 se afieaz la ecran, desprite prin spaiu.
Se d un numr natural n, 1 n 30000. Scriei un program care determin cifrele distincte i
numrul de cifre distincte ale numrului n.
Intrare:
numrul n se introduce de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afiaz ntr-o linie, cifrele distincte ale numrului n separate prin spaiu.
n linia a doua se afiaz numrul lor.
Se d un numr natural n, 1 n 30000. Scriei un program care determin dac cifrele
numrului formeaz o consecutivitate strict cresctoare (direcia de parcurgere: de la stnga spre
dreapta).
Intrare:
numrul n se introduce de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afiaz mesajul DA n cazul cnd cifrele numrului n formeaz o
consecutivitate strict cresctoare, NU n caz contrar.
Se d un numr natural n, 1 n 30000. Scriei un program care schimb ordinea cifrelor
numrului dat astfel, nct se obine numrul minim posibil.
Not: Numrul n i numrul obinut nu pot ncepe cu cifra 0.
Intrare:
numrul n se introduce de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afiaz ntr-o linie numrul iniial i numrul transformat, separate prin
spaiu.
Fie dat o propoziie din cel mult 250 caractere, cuvintele fiind separate prin spaiu. Cuvintele
propoziiei snt formate numai din literele mici ale alfabetului englez. Scriei un program care
exclude din propoziie toate cuvintele care ncep cu ultimul caracter a primului cuvnt.
Intrare:
propoziia iniial se introduce de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afieaz propoziia modificat, cuvintele fiind separate prin spaiu.

Fie dat o propoziie din cel mult 250 caractere, cuvintele fiind formate din literele mici ale
Ministerul Educaiei

16

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

alfabetului englez i separate prin spaiu. Scriei un program care determin, dac cuvintele apar n
propoziie n ordine alfabetic.
Intrare:
propoziia iniial se introduce de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afieaz mesajul DA n cazul cnd cuvintele snt ordonate alfabetic, NU n
caz contrar.
Fie dat tabloul A[1..n], n 100, de numere ntregi. Scriei un program care determin cea mai
lung secven de zerouri consecuitive.
Intrare:
numrul n i elementele tabloului A se introduc de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afiaz lungimea secvenei cerute.
Fie dat tabloul bidimensional A[1..n,1..n], n 10, de numere ntregi. Scriei un program care
adun la valoarea fiecrui element al tabloului iniial valoarea elementului maxim de pe diagonala
principal.
Intrare:
numrul n i elementele tabloului A se introduc de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afieaz tabloul modificat. Fiecare linie a tabloului se afiaz ntr-o linie
separat. n linie elementele se separ prin cel puin printr-un spaiu.
Fie dat tabloul bidimensional A[1..n,1..n], n 10, elementele cruia snt numere ntregi.
Scriei un program care realizeaz interschimbarea simetric (transpunerea) a elementelor tabloului
n raport cu diagonal secundar.
Intrare:
numrul n i elementele tabloului A se introduc de la tastatur.
Ieire:
pe ecran se afieaz tabloul modificat. Fiecare linie a tabloului se afiaz ntr-o linie
separat. n linie elementele se separ prin cel puin un spaiu.
Fie dat o sum S de lei, 0<S<20000, SN, care urmeaz s fie achitat folosind bancnote cu
valoarea de 1,5,10,50,100,200 i 500 de lei. Scriei un program care determin posibilitatea
achitrii sumei S, avnd la dispoziie un numr limitat de bancnotele de fiecare valoare. Dac plata
sumei este posibil, determinai numrul minim de bancnote necesare.
Intrare:
fiierul text IN.TXT conine pe prima linie un numr ntreg S suma care urmeaz
s fie pltit. Urmtoarele 7 linii conin cte 2 numere ntregi, separate prin spaiu:
valoarea bancnotei i numrul de bancnote de valoarea indicat.
Ieire:
n cazul cnd suma poate fi pltit cu bancnotele disponibile, pe ecran se afiaz pe 7
linii cte dou numere separate prin spaiu care reprezint valoarea bancnotei i
numrul bancnotelor de aceast valoare utilizate pentru plata sumei. n caz contrar pe
ecran se va afia mesajul PLATA IMPOSIBILA.
Se consider n, n20, segmente, plasate pe axa de coordonate Ox. Pentru fiecare segment i,
i=1,... n, snt cunoscute coordonatele ale extremitilor sale. Scriei un program, care determin
numrul maxim de segmente, care nu se intersecteaz ntre ele.
Not: Se consider c segmentele se intersecteaz, dac ele au cel puin un punct comun, inclusiv
extremitile.
Intrare:
fiierul text IN.TXT conine pe linia cu numrul i dou numere ntregi, separate prin
spaiu coordonatele extremitilor segmentului i.
Ieire:
pe ecran se afiaz numrul maxim al segmentelor ce nu se intersecteaz.
Fie dat fiierul text IN.TXT care conine numere ntregi distincte. Scriei un program care creeaz
din numerele aflate n fiierul IN.TXT o list unidirecional, include n list nainte i dup
elementul cu valoare maxim cte un element cu valoarea 0.
Intrare:
fiierul text IN.TXT conine pe fiecare linie cte un numr ntreg.
Ieire:
fiierul text OUT.TXT conine elementele listei unidirecionale dup modificare, cte
unul pe linie.
Scriei un program care determin, dac suma ptratelor cifrelor numrului natural n este un numr
Ministerul Educaiei

17

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Fibonacci. Numerele Fibonacci se calculeaz conform formulelor:


F1 1 ;
F2 1 ;
F3 2 ;

Fi Fi 2 Fi 1 , i 2 .
Intrare:
numrul natural n, n<32000, se introduce de la tastatur.
Ieire:
la ecran se va afia cuvntul DA n cazul cnd suma ptratelor cifrelor numrului n este
un numr Fibonacci i NU n caz contrar.
Numim ptrat latin de ordin n tabelul bidimensional nn, fiecare linie i fiecare coloan a cruia
conine toate numerele de la 1 la n. Scriei un program care determin dac tabelul bidimensional
nn din fiierul de intrare este un ptrat latin.
Intrare: fiierul text IN.TXT conine pe prima linie numrul natural n, n<20. Fiecare din
urmtoarele n linii conine cte n numere separate prin spaiu valorile elementelor tabelului.
Ieire: pe ecran se va afia mesajul DA, cnd tabelul este un ptrat latin, i NU n caz contrar.
Se consider mulimile A i B: A {0,1,2,...,255}; B {0,1,2,...,255}.
Scriei un program care calculeaz elementele mulimilor A B i A\B.
Intrare:
Fiierul text IN.TXT conine dou linii. Prima linie conine elementele mulimii A,
separate prin spaiu, cea de a doua linie conine elementele mulimii B, separate prin
spaiu.
Ieire:
Pe ecran se afiaz dou linii. Prima linie conine elementele mulimii A B, separate
prin spaiu, cea de a doua elementele mulimii A\B , separate prin spaiu.
Se consider mulimea M={1,2,3,...,20}. Scriei un program, care genereaz toate
submulimile acestei mulimi.
Ieire:
Submulimile generate se scriu n linii separate n fiierul text OUT.TXT. Elementele
fiecrei submulimi snt separate prin spaiu.
Scriei un program care determin primele n numere prime.
Intrare:
numrul n, 1n1000, se introduce de la tastatur.
Ieire:
numerele prime determinate se nscriu n ordine cresctoare n fiierul text OUT.TXT,
cte unul pe linie.
Scriei un program care transform numrul natural n din sistemul zecimal de numeraie n sistemul
de numeraie cu baza b, 2b16.
Intrare:
numrul n, 1n30000, i valoarea b se citesc de la tastatur.
Ieire:
numrul n scris n sistemul de numeraie cu baza b se afiaz la ecran.
Scriei un program care reprezint numrul ntreg n n cod direct pe 16 poziii binare.
Intrare:
numrul n, |n|30000, scris n sistemul zecimal de numeraie se citete de la
tastatur.
Ieire:
reprezentarea numrului n n cod direct pe 16 poziii binare se afiaz la ecran.
Scriei un program care determin toate secvenele binare de lungime n, fiecare din ele coninnd
exact k cifre de 1.
Intrare:
numere naturale n, 1<n<20, i k, k<n, se citesc de la tastatur.
Ieire:
Fiecare linie a fiierului text OUT.TXT va conine cte o secven binar distinct, ce
corespunde condiiilor din enunul problemei.
Se consider cercurile C1 i C2 definite prin raza r1, i, respectiv, r2, i coordonatele carteziene ale

Ministerul Educaiei

18

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

centrelor x1, y1 i, respectiv, x2, y2. Scriei un program care calculeaz cte puncte cu coordonatele
ntregi se afl n interiorul figurii formate prin intersecia cercurilor C1 i C2.
Intrare:
numerele reale r1, x1, y1, r2, x2, y2 se citesc de la tastatur. Se consider c 0<r1,
r2<30 i 50<x1, y1, x2, y2<100.
Ieire:
numrul de puncte ce corespund condiiilor din enunul problemei se afiaz la ecran.
Fie dat un tabel bidimensional nn elementele cruia snt numere naturale, printre care snt exact
dou cu valori egale. Scriei un program care determin indicii acestor elemente.
Intrare:
fiierul text IN.TXT conine pe prima linie numrul natural n, n<50. Fiecare din
urmtoarele n linii conin cte n numere separate prin spaiu valorile elementelor
tabelului.
Ieire:
pe ecran se vor afia n dou linii separate indicii elementelor ce corespund condiiilor
din enunul problemei, separate prin spaiu. Primul numr va indic numrul liniei
tabelului, al doilea numrul coloanei.
Se consider urmtoarele formule metalingvistice:
<Cifr>:: = 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
<Numr>:: = <Cifr> {<Cifr>}
<Semn>:: = + |
<Expresie>::= <Numr> | <Expresie> <Semn> <Expresie>
Scriei un program care determin recursiv, dac irul de caractere s este conform definiiei unitii
lexicale <Expresie>.
Intrare:
irul de caractere s se citete de la tastatur. Se consider c s conine cel mult 255

de caractere.
Ieire:
la ecran se afiaz cuvntul DA dac irul s este conform definiiei i NU n caz
contrar.
Se consider numerele naturale din mulimea {0,1,2,...,n}. Scriei un program care determin
pentru cte numere k din aceast mulime suma cifrelor fiecrui numr este egal cu m.
Intrare:
numerele naturale n i m se citesc de la tastatur. Se consider c 0<n<32000,
0<m<40.
Ieire:
numrul k se afiaz la ecran.
Numim descompunere n factori primi a unui numr natural n orice reprezentare a lui n forma:
n = p1 p3 pk , unde p1,p2,...,pk snt numere prime. Scriei un program care descompune
numrul n n factori primi.
Intrare:
numrul n, 2<n<32000, se introduce de la tastatur.
Ieire:
factorii p1,p2,...,pk se afiaz la ecran, cte unul pe linie.

CONINUTURI (TEME)
1. Limbajul de programare Pascal
Vocabularul i sintaxa limbajului de programare Pascal.
Metalimbajul BNF. Diagrame sintactice.
Simboluri speciale i cuvinte rezervate. Identificatori. Numere. Simboluri i
separatori.
ir de caractere. Etichete. Directive.
Structura programelor PASCAL. Antetul de program i partea de declaraii.
Definirea tipurilor. Declararea variabilelor, funciilor i procedurilor.
Conceptul de dat. Tipuri simple. Tipul real.
Procedurile de citire i scriere a datelor.
Ministerul Educaiei

19

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Tipuri ordinale de date. Tipuri ordinale predefinite, enumerare, interval.


Expresii.
Instruciunile limbajului Pascal
Tipuri tablou, ir de caractere, mulime, articol, referin, fiier.
Structura unui fiier. Fiiere text.
Subprograme. Funcii. Proceduri. Sintaxa declaraiilor i apelurilor de subprograme.
Proceduri, funcii recursive.
Variabile dinamice.
Structuri de date. Liste unidirecionale. Stiva.
Parcurgerea arborilor binari.
Metoda trierii. Tehnica Greedy. Metoda relurii (tehnica backtracking).

2. Structura i funcionarea calculatorului


Informaia i codificarea ei.
Unitatea de msur a cantitii de informaie.
Alfabetul binar.
Sisteme de numeraie. Conversiunea numerelor dintr-un sistem n altul.
Operaiile aritmetice n binar.
Reprezentarea numerelor naturale, ntregi i reale n calculator.
Operaii i funcii booleene.
Noiune de circuite combinaionale. Circuite logice elementare I, SAU, NU. Pori
logice frecvent utilizate. Sumatorul. Comparatorul.
Noiuni de circuite secveniale. Circuitul bistabil RS ca element de memorie binar.
Registrul i numrtorul.
Schema funcional a calculatorului.
Schema bloc a unui calculator numeric. Componentele de baz ale calculatorului.
Memoria calculatoarelor numerice. Memoriile interne operative i permanente.
Dispozitive de intrare-ieire.
Generaii de calculatoare. Clasificarea calculatoarelor.
Arhitectura i topologia reelelor. Reele locale i reele regionale.
3. Metode de calcul
Soluii exacte i soluii de simulare.
Erori ale datelor de intrare. Erori de aproximare. Erori de rotunjire.
Metoda dihotomiei (njumtirii segmentului).
Metoda coardelor.
Metoda tangentelor (Newton).
Calculul numeric al determinanilor. Rezolvarea sistemului de ecuaii liniare
folosind regula lui Cramer.
Metode aproximative de evaluare a ariilor trapezelor curbilinii. Metoda
dreptunghiurilor.
4. Noiune de model
Ministerul Educaiei

20

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Clasificarea modelelor. Modelul matematic i modelarea matematic.


5. Sisteme informaionale
Baze de date. Organizarea bazei de date. Modele de date ierarhice i reea.
Modelul de date relaional.
Structura i funciile sistemelor de gestiune a bazelor de date. Etapele de elaborare a
unei baze de date.
Tipuri de cmpuri. Proprietile cmpurilor.
Tipuri de interogri.
Noiuni de formulare.
Noiuni de rapoarte.
6. Elemente de web design
Structura general a unui document HTML;
Formatarea textului n documentele HTML;
Crearea i organizarea listelor n documentele HTML;
Crearea i utilizarea legturilor n documentele HTML;
Inserarea imaginilor n documentele HTML;
Crearea i editarea tabelelor n documentele HTML.

Ministerul Educaiei

21

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

EXEMPLE DE TEST PENTRU PROFILUL REAL


Testul 1

Ministerul Educaiei

22

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

23

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

24

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

25

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

26

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

27

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Barem de corectare, profil real

Ministerul Educaiei

28

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Testul 2
1

Capacitatea unui disc flexibil este de 1,44 MB (MegaOctei). Determinai, dac este suficient
aceast cantitate de memorie pentru a stoca fr compresare o imagine color cu dimensiunile
20x15 cm, cu un rastru de 20 linii pe centimetru. Culoarea fiecrei microzone (pixel) a imaginii se
formeaz din trei culori de baz, intensitatea crora poate varia de la 0 la 63.
A)
Suficient
Insuficient
B) Argumentai rspunsul prin calcule:

A) Subliniai ntre numerele care urmeaz doar pe cele cu valoare impar.


(11010)2
(1001000111100100010011)2
(535)8
(735024025365654321F35)8
(A07)16
(F34D0EF28A63455E60C)16
B) Argumentai rspunsul:
C) Transformai numrul (607,34)8 n sistemul de numeraie cu baza 2. Indicai transformrile.
1) Calcule:
2) Rspuns: ____________________________

La intrrile unui sumator pe patru bii se transmit dou numere


binare ntregi, nenegative, dup cum este indicat pe schema
alturat:
A) Scriei la ieirile elementelor logice notaiile care le corespund
(t i s).
B) nscriei n casetele ce corespund ieirilor, valorile semnalelor
de ieire pentru valorile corespunztoare, aplicate la intrri.
C) Scriei mai jos numerele care se adun.

Ce se va afia la ecran dup execuia urmtorului program PASCAL:


Program b01;
var S : string;
I, K : integer;
begin
S:=OpenOffice.org 2.2;
K:=0;
for I:=1 to length(S) do
case S[I] of
a..z : S[I]:= *;
0..9 : S[I]:= 0;
. : K := K+1;
end;
writeln(S); writeln(K);
end.
Rezultat :

______________________________
______________________________

Ministerul Educaiei

29

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Fie dat programul:


program t3;
var x,y: integer;
procedure P(var a:integer; b:integer);
begin
a:=a+2; b:=b-a;
end;
begin
x:=0; y:=0;
P(x,y); writeln(x, ,y);P(y,x); writeln(x, ,y);
P(x,x); writeln(x, ,y);P(y,y); writeln (x, ,y);
end.
A) Scriei ce se va afia la ecran dup execuia programului dat:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
B) Determinai valoarea de adevr a afirmaiei: Programul t3 conine efecte colaterale Adevr Fals
C) Calculai i scriei necesarul de memorie pentru variabilele globale din programul t3:
Calcule:
Necesarul de memorie pentru variabilele globale: ___________________
Elaborai o funcie cu numele C2F care primete n calitate de parametru o valoare real a
(temperatura n grade Celsius) i returneaz valoarea temperaturii n grade Farenheit. Relaia ntre
temperatura n grade Celsius i Farenheit este dat de formula:

Fie dat arborele binar reprezentat pe desenul care urmeaz


A) Scriei nlimea acestui arbore. Rspuns : _____
B) Scriei toate nodurile neterminale ale acestui
arbore:__________________
C) Scriei consecutivitatea vizitrii nodurilor n cazul
parcurgerii arborelui n inordine (SRD):

Fie date declaraiile: var a, b: ^integer;


A) subliniai instruciunile eronate:
a:=a+b;
a:=b;
dispose(^b);
dispose(a);

a^:=sqr(a^);
dispose(b);

new(b^);

B) Ce se va afia la ecran n urma execuiei urmtoarei secvene de instruciuni:


New(b); New(a);
b^:=5; a^:=b^*2-3; a:=b; writeln(a^, , b^);
New(a); a^:=b^ - 3; writeln(b^, , a^);
Rezultat:

_______________
_______________

Ministerul Educaiei

30

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

10

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Fie dat un tablou bidimensional A cu M linii i N coloane, n care elementul cu indicii i (numrul
liniei) i j (numrul coloanei) conine nota elevului i la lecia j. Notele sunt din intervalul 1..10.
Valoarea 0 a elementului specific lipsa notei la lecie. Scriei un program, care va nscrie n fiierul
out1.txt indicia i notele medii pentru acei elevi, care au nu mai puin de 3 note i media nu mai
mic dect 5, iar n fiierul out2.txt indicii celorlali elevi.
Intrare:
Numerele ntregi M, N (M,N<25) sunt nscrise n prima linie a fiierului text
IN.TXT, fiind separate prin spaiu. Urmtoarele M linii conin cte N numere ntregi
separate prin spaiu valorile elementelor tabloului A n ordinea apariiei lor n
tablou.
Ieire:
fiecare linie a fiierului OUT1.TXT va conine indicele i nota medie a unui elev care
are nu mai puin de 3 note i media nu mai mic dect 5, separate prin spaiu. Media
va fi afiat cu trei cifre dup virgul. Fiierul text OUT2.TXT va conine o singur
linie cu indicii celorlali elevi, separai prin spaiu.
n plan este dat figura geometric, mrginit din stnga de dreapta vertical x 0,5 , din dreapta de
dreapta vertical x 2,5 , de sus de graficul funciei f1 x

11

12

3x
sin x 3 2 , de jos de graficul
2

funciei f 2 x ln x e x .
Scriei un program care va calcula aria figurii date folosind metoda dreptunghiurilor de dreapta
pentru calculul integralei definite pentru 2, 4, 8, 16 i 32 divizri ale intervalului de integrare.
Intrare:
Atribuirile valorilor extreme ale intervalului de integrare i numrul iniial de divizri
se efectueaz nemijlocit n program.
Ieire:
Pentru fiecare numr de divizri la ecran se va afia o linie separat, care va conine
dou numere separate prin spaiu: aria calculat a figurii i numrul curent de
divizri, separate prin spaiu.
Ce tip de date trebuie atribuit cmpului unui tabel MS Acces pentru a avea posibilitatea de a pstra n
el imagini?
Scriei denumirea tipului: _________________________________________
n sistemul MS Acces a fost creat baza de date a evidenei livrrilor de marf ctre clieni.
Coninutul curent al tabelelor bazei de date este prezentat n imaginea care urmeaz:

a) nscriei mai jos tipurile posibile de date pentru cmpurile tabelului Produs:
_______________________________________________________;
_______________________________________________________;
_______________________________________________________
b) Reieind din coninutul tabelelor, indicai mai jos denumirea cmpului care poate s apar n
calitate de cheie primar n tabelul Clienti. ______________Argumentai rspunsul:
) n regimul Design View desenai schema de date (Relationship) a acestei baze de date i nscriei
pe desen elementele necesare pentru definirea urmtoarei interogri:
S se afieze firmele, produsele comandate de ele i plile efectuate pentru aceste produse n luna
mai a anului 2007. Rezultatele urmeaz s fie afiate n ordine alfabetic dup denumirile firmelor.

Ministerul Educaiei

31

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

d) Scriei mai jos cum se numete tipul de legtur realizat n baza de date ntre tabelele Clienti i
Comenzi

Testul 3
1

Mesajele posibile ale unei surse cu mesaje discrete sunt simbolurile: 0 1 2 3 4 5 6 7 + - *


/. Determinai lungimea minim a irurilor binare, necesare pentru codificarea i decodificarea
univoc a mesajelor sursei date. Indicai calculele efectuate.
A) Rspuns : ___________
B) Calculele efectuate:
Fie date numerele: (1010001111)2 (135)8 (BE)16 (222221)4
A) Ordonai numerele date n ordine cresctoare.
B) Indicai transformrile, care confirm ordinea obinut.
A) Alctuii tabelul de adevr al funciei logice,
materializate n circuitului logic din imagine.
B) Scriei formula care permite s calculai numrul de
linii n tabelul de adevr al funciei logice ____________.

C) Scriei funcia logic, materializat n circuitul logic din


imagine.
Ce se va afia la ecran dup realizarea urmtorului program PASCAL:
Program abc;
var S : string; I, K : integer;
begin
S:= OpenOffice.org 2.2;
K:=0;
for I:=1 to length(S) do
case S[I] of
a..z : S[I]:= *;
0..9 : S[I]:= 0;
. : K := K+1;
end;
writeln(S); writeln(K);
end.
Rezultat:
______________________________
______________________________
Ministerul Educaiei

32

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Fie dat programul:


var x,y: integer;
procedure P(var a:integer; b:integer);
begin
a:=b+2; b:=b-a;
end;
begin
x:=0; y:=0;
P(x,y); writeln(x, ,y); P(y,x); writeln(x, ,y);
end.
A) Determinai ce se va afia la ecran dup realizarea acestui program:
___________________________
___________________________
B) Determinai valoarea de adevr a afirmaiei: Programul t4 conine efecte colaterale Adevr Fals
C) Enumerai variabilele globale din programul t4 _____________________
D) Calculai i scriei necesarul de memorie pentru variabilele globale din programul t4:
Calcule :
Necesarul de memorie pentru variabilele globale: ___________________
Elaborai o funcie cu numele F2C care primete n calitate de parametru o valoare real a
(temperatura n grade Farenheit) i returneaz valoarea temperaturii n grade Celsius. Relaia ntre
temperatura n grade Celsius i Farenheit este dat de formula:

Fie dat arborele binar reprezentat pe desenul care urmeaz


A) Scriei nlimea acestui arbore. Rspuns: _____
B) Scriei toate nodurile terminale ale acestui
arbore: _______________
C) Scriei consecutivitatea vizitrii nodurilor n cazul
parcurgerii arborelui n postordine
(SDR): ________________

Fie date declaraiile: var a, b: ^integer;


A) subliniai instruciunile eronate.
a:=a+b;
a:=b;
a^:=sqr(a^);
new(b^);
dispose(^b);
dispose(a);
dispose(b);
B) Ce se va afia la ecran n urma execuiei secvenei de instruciuni:
New(b);
New(a);
b^:=5;
a^:=b^*2-3;
writeln(a^, , b^);
a:=b;
New(a);
a^:=b^-3; writeln(b^, , a^);
Rezultat:
_______________
_______________
Datele despre numrul de ore, lucrate lunar de ctre fiecare dintre N colaboratori ai unei ntreprinderi
se pstreaz n tabloul A cu N linii i 12 coloane. Valorile elementelor tabloului snt numere ntregi,
nenegative. Linia i corespunde colaboratorului cu indicele i, coloana j lunei respective a
calendarului Gregorian. Scriei un program, care determin:
A) indicele primului colaborator care a acumulat pe parcursul anului numrul minim de ore lucrate.
B) Numrul de colaboratori care au acumulat pe parcursul anului numrul minim de ore lucrate.
Intrare:
Prima linie a fiierului text IN.TXT va conine numrul natural N. Urmtoarele N
linii conin cte 12 numere ntregi, nenegative separate prin spaiu valorile
elementelor tabloului A n ordinea apariiei lor n tablou. Se consider c 1<N<10.

Ministerul Educaiei

33

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Ieire:

10

n fiierul text OUT.TXT se vor nscrie: n prima linie indicele primului colaborator
cu numr minim de ore lucrate, n linia a doua - numrul de colaboratori care au
acumulat pe parcursul anului numrul minim de ore lucrate.
Mrimea sarcinii electrice q a unui condensator cu capacitatea C, care se ncarc prin rezistena R de
la sursa cu tensiunea V, n dependen de timpul t este descris de formula:
t

q CV 1 e RC

11

Se consider c iniial condensatorul are o sarcin nul.


Scriei un program care va calcula timpul minim t0, n care condensatorul va acumula sarcina dat
q0. Pentru modelarea procesului msurarea sarcinii se realizeaz n inervale egale de timp t =
10-5. Valoarea inervalului de timp este fixat n program prin o constant.
Intrare: valorile reale C, V, R, q0 se introduc de la tastatur.
Ieire: timpul minim t0, n care condensatorul va acumula sarcina dat q0 se afiaz la ecran.
n plan este dat figura geometric, mrginit din stnga de dreapta vertical x 0,5 , din dreapta de
dreapta vertical x 2,5 , de sus de graficul funciei f1 x

12

13

3x
sin x 3 2 , de jos de graficul
2

funciei f 2 x ln x e x .
Scriei un program care va calcula aria figurii date folosind metoda dreptunghiurilor de stnga pentru
calculul integralei definite pentru 2, 4, 8, 16 i 64 divizri ale intervalului de integrare.
Intrare:
Atribuirile valorilor extreme ale intervalului de integrare i numrul iniial de divizri
se efectueaz nemijlocit n program.
Ieire:
Pentru fiecare numr de divizri la ecran se va afia o linie separat, care va conine
dou numere separate prin spaiu: aria calculat a figurii i numrul curent de
divizri.
Ce tip de date trebuie atribuit cmpului unui tabel MS Acces pentru a avea posibilitatea de a pstra n
el imagini?
Scriei denumirea tipului: _________________________________________
n sistemul MS Acces a fost creat baza de date a evidenei livrrilor de marf ctre clieni.
Coninutul curent al tabelelor bazei de date este prezentat n imaginea care urmeaz:

a) nscriei mai jos tipurile posibile de date pentru cmpurile tabelului lienti:
___________________________________________________________;
___________________________________________________________
b) Reieind din coninutul tabelelor, indicai mai jos denumirea cmpului care poate s apar n
calitate de cheie primar n tabelul Produs. _________________
Argumentai rspunsul:
) n regimul Design View desenai schema de date (Relationship) a acestei baze de date i nscriei
pe desen elementele necesare pentru definirea urmtoarei interogri:
S se afieze toate produsele comandate n luna aprilie 2007 i plile recepionate pentru ele. Se vor
avia: denumirea produsului, cantitatea, preul, plata efectuat.
Rezultatele urmeaz s fie afiate pe msura descreterii plilor.

Ministerul Educaiei

34

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

d) Scriei mai jos cum se numete tipul de legtur realizat n baza de date ntre tabelele Produs i
Comenzi _____________________________________

Ministerul Educaiei

35

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

EXEMPLE DE TEST PENTRU PROFILUL UMANISTIC


Testul 1

Ministerul Educaiei

36

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

37

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

38

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Ministerul Educaiei

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

39

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Barem de corectare, profil umanistic

Ministerul Educaiei

40

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Testul 2
1

Numrul total de mesaje distincte al unei surse de informaii cu numr finit de mesaje este egal cu
32. Calculai cantitatea de informaie ce se conine n 500 de mesaje emise de aceast surs.
Cantitatea de informaie este _____________ bii.
Argumentai rspunsul:
Ionel a primit de ziua sa de natere o cartel de memorie cu capacitatea 128MB (MegaOctei).
Calculai numrul total de fotografii color, care pot fi stocate pe aceast cartel. Dimensiunile
fiecrei fotografii sunt 16x8 cm, rastrul 64 linii pe centimetru. Culoarea fiecrei microzone
(pixel) este format din trei culori primare, gradul de intensitate al crora poate varia de la 0 la 63.
Imaginile pe cartel sunt stocate fr compresare.
Rspuns_________
Indicai formula folosit pentru a calcula rezultatul:
Fie date numerele: (10100001)2 (C2)16 (174)8 (192)10
Determinai dintre ele numrul cu valoare maxim i numrul cu valoare minim:
Numrul cu valoare maxim__________________________
Numrul cu valoare minim __________________________
Indicai transformrile effectuate
Se consider schema funcional a unui calculator:

Completai pe desen denumirile lips ale elementelor schemei funcionale.


Ce se va afia la ecran dup execuia urmtorului program PASCAL:
Program b01;
var S: string;
I,K: integer;
begin
S:=Linux OpenSUSE.10.2.versus.WINDOWS.XP.SP2;
K:=0;
for I:=1 to length(S) do
case S[I] of
a..z : S[I]:= *;
0..9 : S[I]:= 0;
. : K := K+1;
end;
writeln(S); writeln(K);
end.
_____________________________________
_____________________________________
Scriei o funcie PASCAL cu numele AP, care returneaz valoarea TRUE dac un numr ntreg dat a,
se mparte fr rest la cel puin unul din numerele ntregi b, c i FALSE - n caz contrar. Valorile
numerelor a, b, c vor fi transmise funciei n calitate de parametri.
Restricii: 1<a, b, c<32000; a, b, c numere ntregi

Ministerul Educaiei

41

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Fie dat programul PASCAL:


Program b02;
type t=array[1..5] of integer;
var A,B: t;
i,n:integer;
procedure unu(Q,W:t;z:integer);
var j,k :integer;
begin
for j:=1 to z do
begin k:=Q[j]; Q[j]:=W[j]; W[j]:=k; end;
end;
Begin
n:=5;
for i:=1 to n do A[i]:=i+1;
for i:=1 to n do B[i]:=5-i;
unu(A,B,n);
end.
a. Indicai identificatorii variabilelor globale declarate n program_____________
b. Indicai numrul variabilelor locale declarate n program__________________
c. Indicai valorile finale ale elementelor A[1]___ A[2] ___ A[3]__ A[4]___ A[5]___
d. Indicai valorile finale ale elementelor B[1]___ B[2] ___ B[3]__ B[4]___ B[5]___
Fie dat urmtorul program Pascal:
program b03;
var f,g: text; t: integer;
begin
assign(g, g.txt); reset(g);
assign(f, f.txt); rewrite(f);
while not eof(g) do
begin read(g,t);
if t > 10 then write(f, t mod 10, *)
else write(f, t, *); end;
close(g); close(f);
end.
Folosind datele despre coninutul fiierului g.txt completai n celula liber din tabelul ce urmeaz
coninutul fiierului f.txt dup execuia programului.
Denumirea fiierului
g.txt
f.txt

Coninutul fiierului
6 19 12 14 3

Datele despre numrul de ore, lucrate lunar de ctre fiecare dintre N colaboratori ai unei ntreprinderi
se pstreaz n tabloul A cu N linii i 12 coloane. Elementele tabloului snt numere ntregi,
nenegative. Linia i corespunde colaboratorului cu indicele i, coloana j lunei respective a
calendarului Gregorian. Scriei un program care determin:
a) indicele primului colaborator, care pe parcursul anului a acumulat un numr maxim de ore lucrate
b) numrul colaboratorilor care au acumulat numrul maxim de ore lucrate.
Intrare:
numrul natural N i valorile elementelor tabloului A se citesc de la tastatur. Se
consider c 1<N<10.
Ieire:
la ecran se va afia n prima linie indicele primului colaborator cu numr maxim
anual de ore lucrate, n linia a doua - numrul colaboratorilor cu numr maxim anual
de ore lucrate.

Ministerul Educaiei

42

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

10

n sistemul MS Acces se creeaz un tabel al unei baze de date relaionale. Setai caracteristicile
cmpului adr_oras n caseta de proprieti, astfel nct:
a) lungimea cmpului va fi maxim 20;
b) Valoarea predefinit a cmpului va fi Chisinau;
c) Se vor accepta pentru introducere doar valorile Chisinau sau Balti;
d) Cmpul da fi obligatoriu pentru completare;
e) n cazul introducerii unei valori inadmisibile pe ecran se va afia mesajul Se accept doar
municipii;
f) Denumirea cmpului n regimul de introducere a datelor va fi Municipiul.

11

n sistemul MSAccess a fost creat o baz de date. Coninutul curent al tabelelor acestei baze de date
este reprezentat pe desenul urmtor:

a) Completai n desenul de mai jos toate elementele necesare pentru a obine o interogare, care va
afia toate mprumuturile cu o durat mai mic de 14 zile, ordonate cresctor dup durata lor. Vor fi
afiate numele i prenumele cititorului, titlul crii, durata mprumutului

Ministerul Educaiei

43

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

b) Modificai setul, structura i schema relaional a tabelelor bazei de date pentru a evita posibilele
erori n procesul de prelucrare a datelor referitoare la autorii crilor. Desenai schema relaional
modificat.

Testul 3
1

Mesajele posibile ale unei surse de informaii sunt toate secvenele din exact 2 litere distincte din
setul A B C D E F G (de exemplu AB, BA, CF...).
Calculai lungimea minim a irurilor binare, necesar pentru codificarea i decodificarea univoc a
mesajelor emise de aceast surs.
Lungimea minim a irurilor este __________ bii
Argumentai rspunsul:
Un aparat foto digital dispune de opiunea de a filma imagini dinamice(secvene video) cu frecvena
de 16 cadre/sec. Dimensiunile fiecruii cadru sunt 256 pe 256 microzone (pixeli). Cadrele sunt n
nuane gri, gradul de intensitate a culorii gri poate varia de la 0 la 31. Secvena video este stocat
fr compresare.
Calculai:
a) cantitatea de informaie ntr-un cadru;
b) durata maxim a secvenei video care poate fi stocat pe o cartel de memorie cu capacitatea de
256 MB (MegaOctei).
Rspuns:
a) _____________ bii
b) __________________ sec.
Indicai formulele folosite pentru a calcula rezultatele:
Fie date numerele: (11101101)2 (CF)16 (374)8 (242)10
Determinai dintre ele numrul cu valoare maxim i numrul cu valoare minim:
Numrul cu valoare maxim__________________________
Numrul cu valoare minim __________________________
Indicai transformrile efectuate
Se consider schema funcional a unui calculator:

Completai pe desen denumirile lips ale elementelor schemei funcionale.

Ministerul Educaiei

44

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

Ce se va afia la ecran dup execuia urmtorului program PASCAL:


Program b01;
var S: string;
I,K: integer;
begin
S:=http://mail.google.com/mail/?auth=DQA162B;
K:=0;
for I:=1 to length(S) do
case S[I] of
A..Z : S[I]:= *;
t,a : S[I]:= ?;
/ : K := K+1;
end;
writeln(S); writeln(K);
end.
_____________________________________
_____________________________________
Scriei o funcie PASCAL cu numele AP, care returneaz valoarea TRUE dac trei numere ntregi
date a, b, c pot forma mrimile unghiurilor (n grade) ale unui trinunghi dreptunghic i FALSE - n
caz contrar. Valorile a, b, c vor fi transmise funciei n calitate de parametri.
Restricii: 0 < a, b, c < 180; a, b, c numere ntregi.
Fie dat programul PASCAL:
Program b02;
type t=array[1..5] of integer;
var A,B: t;
i,n:integer;
procedure unu(var Q,W:t;z:integer);
var j :integer;
begin
for j:=1 to z do
begin Q[j]:=W[j]+Q[j]; W[j]:=k; end;
end;
begin
n:=5;
for i:=1 to n do A[i]:=i+1;
for i:=1 to n do B[i]:=5-i;
unu(A,B,n);
end.
a. Indicai identificatorii variabilelor globale declarate n program_____________
b. Indicai numrul variabilelor locale declarate n program__________________
c. Indicai valorile finale ale elementelor A[1]___ A[2] ___ A[3]__ A[4]___ A[5]___
d. Indicai valorile finale ale elementelor B[1]___ B[2] ___ B[3]__ B[4]___ B[5]___
Fie dat urmtorul program Pascal:
Folosind datele despre coninutul fiierului g.txt completai n celula liber din tabelul ce urmeaz
coninutul fiierului f.txt dup execuia programului.
Denumirea fiierului
g.txt
f.txt

Ministerul Educaiei

45

Coninutul fiierului
6 19 12 14 3

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

10

Datele despre absenele sptmnale ale unui elev se pstreaz n tabloul A cu 7 linii i 5 coloane.
Valori ale elementelor tabloului snt doar caracterele P, I i A, avnd semnificaia Prezent,
Intrziat i respectiv Absent. Linia i corespunde leciei cu indicele i, coloana j zilei respective a
sptmnii. Scriei un program care determin:
a) Numrul de absene ale elevului la prima lecie pe parcursul sptmnii
b) Numrul total de intrzieri pe parcursul sptmnii
c) Indicii zilelor sptmnii n care elevul nu a avut nici ntrzieri, nici absene de la lecii.
Intrare:
valorile elementelor tabloului A se citesc de la tastatur.
Ieire:
la ecran se va afia n prima linie numrul de absene ale elevului la prima lecie pe
parcursul ntregii sptmni, n linia a doua - numrul total de ntrzieri pe parcursul
sptmnii, n linia a treia - indicii zilelor n care elevul nu a avut nici ntrzieri, nici
absene de la lecii, separai prin spaiu.
n sistemul MS Acces se creeaz un tabel al unei baze
de date relaionale. Setai caracteristicile cmpului
prefixT n caseta de proprieti, astfel nct:
a) lungimea cmpului va fi maxim 3;
b) Valoarea predefinit a cmpului va fi 079;
c) Se vor accepta pentru introducere doar valorile
079 sau 069;
d) Cmpul da fi obligatoriu pentru completare;
e) n cazul introducerii unei valori inadmisibile pe
ecran se va afia mesajul Se accept doar 079 sau
069;
f) Denumirea cmpului n regimul de introducere a
datelor va fi Prefix Operator.

11

n sistemul MSAccess a fost creat o baz de date. Coninutul curent al tabelelor acestei baze de date
este reprezentat pe desenul urmtor:

a) Completai n desenul de mai jos elementele necesare pentru a obine o interogare, care va afia
Ministerul Educaiei

46

Agenia de Evaluare i Examinare

Aprobat la Comisia Naional de Examene


Validat prin Ordinul Ministrului Educaiei
Programa pentru examenul de bacalaureat, 2012

Proces-verbal nr. 1 din 21 decembrie 2011


nr. 998 din 23 decembrie 2011
INFORMATICA

toate mprumuturile cu o durat mai mic de 10 zile, ordonate cresctor dup durata lor. Vor fi
afiate numele i prenumele cititorului, titlul crii, durata mprumutului.

b) Modificai setul, structura i schema relaional a tabelelor bazei de date pentru a evita posibilele
erori n procesul de prelucrare a datelor referitoare la autorii crilor. Desenai schema relaional
modificat.

LITERATURA RECOMANDAT
1. Braicov Andrei. Turbo PASCAL. Culegere de probleme. - Chiinu, Editura Prut
Internaional, 2007. - 232 p.
2. Cabac V. Elemente de modelare matematic. - Chiinu, Editura Lumina, 1995
3. Cerchez Emanuela, erban Marinel. Informatica. Manual pentru clasa a X-a.Filiera
teoretic, profilul matematic-informatic. - Iai: Editura POLIROM, 2000. 199 p.
4. Cerchez Emanuela. Informatica. Culegere de probleme pentru liceu. - Iai, Editura
POLIROM, 2000. - 237 p.
5. Cerghizan M.Introducere n ACCESS 2.0 - Bucureti, Editura Tehnic,1995
6. Corlat Sergiu, Ivanov Lilia. Calcul numeric. Curs de lecii pentru clasa a XII-a. Chiinu. CCRE Presa, 2004 - 96 p
7. Gremalschi A., Mocanu Iu., Spinei Ion. Informatica. Limbajul de programare
PASCAL. Manual pentru clasele IX-XI. tiina - Chiinu, 2000
8. Gremalschi A., Mocanu Iu., Spinei Ion. Informatica. Manual pentru clasa a IX-a.
Chiinu - tiina, 2006. - 127 p.
9. Gremalschi A., Mocanu Iu., Gremalschi L. Informatica. Manual pentru clasa a 10-a.
Editura tiina - Chiinu, 2007. - 186 p.
10. Gremalschi A. Informatica. Tehnici de programare. Manual pentru clasa a 11-a.
Editura tiina - Chiinu, 2003.
11. Ivac Cornelia., Prun Mona. Bazele informaticii (Grafuri i elemente de
combinatoric). Proiect de manual pentru clasa a X-a. Profil informatic. - Bucureti,
Editura Petrion, 1995. 175 p.
12. Moraru Florin. Bacalaureat. Informatic. Editura Petrion, 2000.- 319 p.
13. Sorin T. Tehnici de programare. - Bucureti Editura Teora. 1996.
14. Gremalschi A., Corlat S., Braicov A. Informatica. Manual pentru clasa a 12-a. Editura
tiina - Chiinu, 2010. 144 p.
15. Bacalaureat 2003. Informatic. Subiecte de bacalaureat, Editura Lyceum - Chiinu,
2003

Ministerul Educaiei

47

Agenia de Evaluare i Examinare