Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Radulescu Carmen

Tema : Producatorul; Factorii de productie

Clasa a XI-a
Data: 25.oct.2006
Tipul lectiei: predare-invatare
Obiectiv general: Studiul, analiza si clasificarea factorilor de productie pe criteriul naturii lor.
Competente:
1.1.
Caracterizarea producatorului/intreprinzatorului, ca purtator al ofertei
2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de productie in activitatea economica
Obiective informative:
1. Sa identifice si sa analizeze principalii factori de productie necesari in organizarea unei activitati economice;
2. Sa estimeze progresul calitativ si cantitativ al unei firme.
Obiective formative:
1. Sa exerseze rationamentul de tip economic pentru a explica deciziile intreprinzatorilor care achizitioneaza si combina factori
de productie in vederea producerii bunurilor si serviciilor cerute pe piata.
2. Sa-si formeze un comportament rational din perspectiva existentei intr-un mediu economic si social.
Metode : conversatia, problematizarea, joc de rol, dezbatere.
Secventele
lectiei

Scopul
predarii

Organizarea
clasei de elevi

Dezvoltarea Distribuirea de FISE


lucrului in
de lucru cu obiective
echipa
de urmarit pentru
fiecare grup

Reactualizarea Legarea
cunostintelor
teoriei de
practica

Activitatea
profesorului

Activitatea elevului

Isi organizeaza materialul


primit in vederea studierii lui

Prin intrebari
Elevii definesc consumatorul si
frontale se realizeaza aprecieaza rolul producatorului
ancore privind relatia ca agent ce asigura bunuri

Stiluri
Resurse si metode EVALUARE
de
invatare
V P A
- Fise de
X X
lucru
X
- 5

X X X

conversatia

dezbatere
10

Orala

Dirijarea
invatarii

consumatorului
(caracterizat de
nevoi) cu
producatorul (cel
care asigura obiectul
consumului)

economice menite sa acopere


nevoi.

Elevii vor anuntati


ca in aceasta lectie
vor invata despre
factorii de productie,
si vor fi invitati sa
participe la un joc in
care interpreteaza
rolul de
intreprinzatori.

Elevii interpreteaza rolul de


membri ai unui consiliu de
administratie care adopta
decizii referitoare la productia
firmei: ce si cat vor produce, ce
factori de productie vor
achizitiona. In discutiile care
urmeaza jocului de rol sunt
clarificate conceptele de factori
de productie, munca, natura,
capital fix, capital circulant,
uzura, uzura fzica, uzura
morala.

Li se va explica ca
intreprinzatorii sunt
persoane care isi
asuma riscul initierii
unei activitati
economice. Ei decid
in legatura cu
activitatea firmei.
Clasa va fi impartita
in grupuri de cate 4
elevi. Fiecare grup
va fi un consiliu de
administratie care
trebuie sa decida ce
va produce firma si
ce resurse trebuie sa
achizitioneze pentru
a produce bunurile
respective. Se pun la
dispozitia elevilor
coli de hartie si

Vor evidentia elementele


comune din listele obtinute si
vor grupa resursele dupa natura
acestora in: resurse de munca,
resurse naturale si resurse de
capital.
Vor analiza rolul si importanta
fiecarui factor de productie.

Coli de hartie

Markere

Orala

X
X
-

postit-uri

coli flipchart

grafic al
fluxurilor
(intrari/iesiri)
de activitate
intr-o firma

Observarea
sistematica a
comportamen
tului elevilor

Orala

joc de rol

fisa de lucru
in echipa

dialog frontal

10

Orala

markere.
Realizarea
feed-backului

Analiza
invatarii si
evaluarea
invatarii

Se va cere elevilor sa Elaborarea concluziilor:


grupeze resursele
- orice activitate economica
folosite dupa natura
presupune utilizarea unor
acestora.
resurse naturale, de munca
si de capital.
Profesorul va
- Munca este factorul activ si
conduce discutia
determinant al productiei
pentru a pune in
- Natura este cadrul de
relief distinctia
desfasurare a oricarei
dintre resursele
activitati economice
potentiale si
- Capitalul tehnic utilizat (fix
resursele efective
si circulant) este format din
(factorii de
bunuri utilizate pentru
productie).
producerea altor bunuri.
- Eficienta oricarei activitati
economice depinde de
modul de combinare a
factorilor de productie,
astfel incat sa fie legati
organic si sa permita
dezvoltarea firmei.
Se distribuie elevilor
Fisa de lucru:
Factorii de
productie si li se cere
sa o completeze cu
exemple. Li se va
recomanda sa
foloseasca lista pe
care au intocmit-o
initial, in calitate de
membri ai
consiliului de
administratie.

coli de
flipchart

X -

markere

Orala

coli de hartie
conversatie

problematizare
10

Orala

X
X
X

Vor completa in vederea


evaluarii fisa de lucru primita si X
vor prezenta clasei exemplele
X
date. Clasa va analiza
X
exemplele si vor confirma sau
infirma corectitudinea
raspunsurilor.

fisa de lucru
individual
Factorii de
productie
10

Evaluarea
fisei de
lucru

Tema pentru
acasa

Tema pentru acasa:


Analizati situatia in
care firma se
confrunta cu o
dificultate majora:
produsele ei nu mai
sunt cerute pe piata.
Elevii vor primi
indicatii privind
modul de realizare a
temei.

X
X
X

Evaluarea activitatii:
Ce a decurs bine:

Ce trebuie modificat:

Elevii cu dominanta vizuala:

Elevii cu dominanta auditiva:

Elevii cu dominanta practica: