Sunteți pe pagina 1din 1

Harta hipsometrica

Mai este cunoscuta si sub denumirea de harta treptelor altimetrice si reda repartitia reliefului pe
intervale altitudinale. Este utilizata pentru a corela repartitia elementelor naturale si antropice in functie
de altitudine. De exemplu, repartita vegetatiei, solurilor, climei sau asezarilor pe trepte de altitudine.
Datorita caracterului de sinteza si reprezentativitatii harta hipsometrica este larg utilizata in
reprezentarea reliefului. De exemplu, hartile din atlase sau hartile murale sunt cazuri particulare ale
hartii hipsometrice. Realizarea hartii se obtine urmand cateva reguli :

Intervalul altitudinal sau treapta altimetrica trebuie sa aiba valoare constanta; ( aceias
echidistanta)
Numarul de trepte nu trebuie sa fie mai mare de 6 si mai mic de 3;
Valoarea treptei altitudinale se stabiliste in functie de altitudinea maxima si minima tinand cont
de forma de relief;
Delimitarea treptelor altitudinale se realizeaza tind cont de distributia suprafetelor morfologice;
( de exemplu, treapta de baza va include albia majora si minora, treapta a doua- terasele
inferioare, treapta a trei - terasele superioare, treapta a patra versantii, treapta a cinceaculmile interfluviale, iar treapta a sasea - martorii de eroziune si varfurile;)
Treapta de baza si treapta superioara pot avea valori incomplete ;

Realizarea hartii
1. De pe harta topografica 1:25 000 se determina altitudinea maxima si minima dupa
curbele de nivel sau punctele cotate. In functie de aceste valori se stabileste valoarea
treptei altitudinale si numarul de trepte care vor fi reprezentate.
2. Datele voctoriale sub forma de curbe de nivel se interpoleaza pentru obtinerea unui
model digital al altitudinilor. (DEM Digital Elevation Model)
3. Modelul obtiunut se reclasifica in functie de treapta altitduinala stabilita si numarul de
trepete care se incadreaza.
4. Pentru intervalele delimitate se extrag curbele de nivel pe care se va marca cota
altimetrica
5. Harta se va completea cu reteaua hidrografica permanenta si temporara (7-8 puncte
cotate si legenda) ;