Sunteți pe pagina 1din 29
MANAGEMENTUL CALI TĂȚII - MC Curs 8 Auditul calității
MANAGEMENTUL CALI TĂȚII - MC Curs 8 Auditul calității
MANAGEMENTUL CALI TĂȚII - MC Curs 8 Auditul calității
MANAGEMENTUL CALI TĂȚII - MC Curs 8 Auditul calității
MANAGEMENTUL CALI TĂȚII - MC Curs 8 Auditul calității

MANAGEMENTUL

CALITĂȚII - MC

Curs 8 Auditul calității

Auditul calităţii

CUPRINS

Auditul calităţii CUPRINS • Auditul cali tății – definiții • Participanți • Tipuri de audit •

Auditul calității – definiții

Participanți

Tipuri de audit

Documentele auditului

Auditul calităţii

Scop
Scop

Durata

Obiective
Obiective
Auditul calităţii Scop Durata Obiective Însușirea de către studenți a noțiunilor referitoare la auditul

Însușirea de către studenți a

noțiunilor referitoare la auditul calității procesului, produsului și al sistemului calității dintr-o companie

2 ore

- Prezentarea și discutarea definițiilor auditului

calității

- Prezentarea criteriilor, dovezilor și a metodelor

de obținere a dovezilor de audit

- Prezentarea participanților și a cazurilor în care ste necesară o acțiune de audit al calității

- Prezentarea și exemplificarea etapelor de audit

al calității procesului, al calității produsului, al

sistemului calității

3

Auditul calităţii

Auditul calităţii Coduri proceduri ISO 9001 – Curs 7 4

Coduri proceduri ISO 9001 Curs 7

Auditul calităţii Coduri proceduri ISO 9001 – Curs 7 4

4

Auditul calităţii

Auditul calităţii Scopul auditului calităţii evaluarea acţiunil or corective necesare pentru eliminarea

Scopul auditului calităţii

evaluarea acţiunilor corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor şi posibilităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii firmei, a produselor şi serviciilor și a proceselor.

Auditul calităţii

Definiţie AUDIT

Proces

sistematic

independent

documentat

Proces  sistematic  independent  documentat de evaluare obiectivă a dovezilor de audit pentru a
Proces  sistematic  independent  documentat de evaluare obiectivă a dovezilor de audit pentru a

de evaluare obiectivă a dovezilor de audit pentru a determina în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit prestabilite

Auditul calităţii

Auditul calităţii AUDITUL CALITĂȚII examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei firme sau a
AUDITUL CALITĂȚII
AUDITUL
CALITĂȚII

examinare a calităţii produselor,

serviciilor, proceselor unei firme sau a sistemului de management al

calităţii

examinare sistematică a

activităţilor şi rezultatelor acestora,

referitoare la calitate, fiind

planificată şi programată în funcţie de natura şi importanţa actvităţilor

examinări independente, trebuie

conduse de persoane care nu au responsabilităţi directe în

domeniile auditate

Auditul calităţii

Auditul calităţii

Auditul calităţii Auditul calităţii - se realizează în raport cu criteriile de audit prestabilite, pentru a

- se realizează în raport cu criteriile de audit prestabilite,

pentru a stabili în ce măsura sunt respectate criteriile de audit.

Criterii de audit:

procedurile aplicabile cerinţele specificate în standarde şi specificaţii tehnice

politica firmei în domeniul calităţii

Auditul calităţii

Dovezi de audit

Auditul calităţii Dovezi de audit  reprezintă informaţii relevante pentru criteriile de audit stabilite şi

reprezintă informaţii relevante pentru criteriile de audit stabilite şi care sunt verificabile

Auditor în domeniul calităţii

persoana care are compenţa necesară pentru a efectua

audituri ale calităţii

trebuie fie autorizat pentru efectuarea unui anumit

tip de audit

Auditul calităţii

Auditul calităţii Metode de obţinere a dovezilor de audit Interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditat

Metode de obţinere a

dovezilor de audit

Auditul calităţii Metode de obţinere a dovezilor de audit Interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditat
Auditul calităţii Metode de obţinere a dovezilor de audit Interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditat
Auditul calităţii Metode de obţinere a dovezilor de audit Interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditat
Auditul calităţii Metode de obţinere a dovezilor de audit Interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditat

Interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditatAuditul calităţii Metode de obţinere a dovezilor de audit Examinarea documentelor referitoare la calitatea produselor

Examinarea documentelor referitoare la calitatea produselor sau proceselora dovezilor de audit Interviuri cu persoanele implicate în domeniul auditat Observarea directă a activităţilor 10

Observarea directă a activităţilor directă a activităţilor

Auditul calităţii

Auditul calităţii Acţiunile corective se vor defini pe baza rezultatelor de la auditurile efectuate Identificarea

Acţiunile corective se vor defini pe baza

rezultatelor de la auditurile efectuate

Identificarea şi eliminarea cauzelor

neconformităţilor constate în procesul de audit

Eficacitatea auditurilor calităţii depinde

foarte mult de competenţa auditorilor

Fiecare sector al companiei trebuie

audiat cel puțin o dată pe an

11

Auditul calităţii

Participanţi

Auditul calităţii Participanţi Clientul auditului - persoană din organizaţia auditată care: • stabileşte

Clientul auditului - persoană din organizaţia auditată care:

• stabileşte necesitatea şi scopurile auditului

• iniţiază auditul

• stabileşte domeniul general al auditului

• stabileşte ce acţiuni de urmărire trebuie întreprinse

• informează auditatul

Auditatul

• organizaţia examinată. În urma aplicării concluziilor auditului, acesta va beneficia de sisteme ale calităţii eficace.

Auditorii

12

auditul poate fi efectuat de o persoană sau de o echipă (auditorul șef este investit cu responsabilitatea generală a conducerii auditului în toate fazele desfășurării sale, stabilind atribuţiile fiecărui auditor din cadrul echipei de audit)

Auditul calităţii

Situaţii în care se recomandă efectuarea auditului calităţii

Actualizarea sistemului de management al calităţii la

schimbările intervenite

datorită:

progreselor tehnice şi tehnologice;

schimbărilor intervenite în structura organizaţiei

prin extinderea obiectului de activitate;

modificarea standardului de referinţă.

Modificarea obiectivelor organizaţiei:

lansarea pe piaţă a unor produse noi;

orientarea desfacerii către noi segmente de piaţă.

Pregătirea unui plan de îmbunătăţire a calitătii

de exemplu pătrunderea pe noi pieţe ca urmare a

creşterii calităţii produselor livrate.

Extinderea relaţiilor comerciale

de exemplu în cazul dezvoltării exportului etc.

13

Auditul calităţii

Auditul calităţii Tipuri de audit al calităţii Auditurile calităţii evalueaz ă produsele, serviciile, procesele

Tipuri de audit al calităţii

Auditurile calităţii evaluează produsele, serviciile, procesele sau sistemele calităţii unei companii

Auditul calităţii produsului/ serviciului

Auditul calităţii procesului

Auditul sistemului calităţii

Auditul calităţii

Auditul calităţii Tipuri de audit al calităţii Auditurile interne ale calităţii • evaluarea acţiunilor

Tipuri de audit al calităţii

Auditurile interne ale calităţii

• evaluarea acţiunilor corective

• îmbunătăţire generală în cadrul propriei firme

sunt efectuate de companie

• reprezintă o combinaţie între auditul calităţii produsului/ serviciului, procesului şi sistemului calităţii

Auditurile externe ale calităţii

• obţinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obţinerea calităţii cerute

• sunt efectuate şi in vederea certificării sistemului calităţii al unei firme.

Auditul calităţii

Auditul calităţii Tipuri de audit al calităţii AUDITURILE CALITĂŢII Audituri interne “prima parte”

Tipuri de audit al calităţii

AUDITURILE CALITĂŢII
AUDITURILE CALITĂŢII
AUDITURILE CALITĂŢII
AUDITURILE

AUDITURILE

CALITĂŢII

CALITĂŢII

AUDITURILE CALITĂŢII
AUDITURILE CALITĂŢII
AUDITURILE CALITĂŢII
AUDITURILE CALITĂŢII
AUDITURILE CALITĂŢII

Audituri interne “prima parte”

Audituri externe

Audituri externe

Audituri externe
Audituri externe
Audituri externe
Audituri externe
Audituri externe
Audituri interne “prima parte” Audituri externe Audituri “secundă parte” Audituri “terţa
Audituri interne “prima parte” Audituri externe Audituri “secundă parte” Audituri “terţa

Audituri

“secundă parte”

Audituri

“terţa parte”

Auditul calităţii

Auditul calităţii Tipuri de audit al calităţii Audit de certificare Auditul sistemului calităţii efectuat de o

Tipuri de audit al calităţii

Audit de certificare

Auditul sistemului calităţii efectuat de o terţă parte, în scopul certificării

Audit de preevaluare sau de preaudit

Auditul care se desfăşoara înaintea auditului de certificare

Audit de supravegere

Auditul care se desfăşoara după certificarea sistemului

calităţii

17

Auditul calităţii

Auditul calităţii Etape audituri interne Planificarea si programarea auditurilor privind activitatile si domeniile

Etape audituri interne

Planificarea si programarea auditurilor privind activitatile si domeniile specifice;
Planificarea si
programarea
auditurilor
privind
activitatile si
domeniile
specifice;
Desemnarea personalului calificat pentru conducerea auditurilor; Procedurile documentate privind efectuarea
Desemnarea
personalului
calificat
pentru
conducerea
auditurilor;
Procedurile
documentate
privind
efectuarea
auditurilor,
înregistrarea si
raportarea
rezultatelor
acestora

Stabilirea actiunilor corective în vederea eliminarii

deficientelor

identificate

Auditul calităţii

Auditul calităţii Documente de audit documente de calitate obligatorii în procesul de desfăşurare al unui audit

Documente de audit

documente de calitate obligatorii în procesul de desfăşurare al unui audit şi sunt elaborate de către

compartimentul de asigurarea calităţii

Planul de audit

Raportul de audit

Auditul calităţii

Auditul calităţii Planul de audit - Cerinţe Obiectivele şi domeniul auditului Identitatea persoanelor care au

Planul de audit - Cerinţe

Obiectivele şi domeniul auditului şi domeniul auditului

Identitatea persoanelor care au responsabilităţi directe referitoare la responsabilităţi directe referitoare la

obiectivele şi domeniul auditului

Identificarea documentelor de referinţă (standarde ISO, manualul calităţii , proceduri, etc) referinţă (standarde ISO, manualul calităţii, proceduri, etc)

Identitatea membrilor echipei de audit(standarde ISO, manualul calităţii , proceduri, etc) Limba utilizată în timpul auditului Perioada ș i locul

Limba utilizată în timpul auditului utilizată în timpul auditului

Perioada ș i locul efectuării auditului și locul efectuării auditului

Identificarea entităţilor organizatorice care trebuie auditate entităţilor organizatorice care trebuie auditate

Data şi durata fiecărei activităţi desfaşurate în cadrul auditului şi durata fiecărei activităţi desfaşurate în cadrul auditului

Programul reuniunilor cu conducerea firmei auditatefiecărei activităţi desfaşurate în cadrul auditului Cerinţe privind confidenţialitatea informaţiilor Lista

Cerinţe privind confidenţialitatea informaţiilor privind confidenţialitatea informaţiilor

Lista de difuzare a raportului de audit şi data prevăzută pentru difuzare de difuzare a raportului de audit şi data prevăzută pentru difuzare

20

Auditul calităţii

Auditul calităţii Raportul de audit  principalul document cu care se finalizează auditul sistemului calităţii

Raportul de audit

principalul document cu care se finalizează auditul sistemului calităţii

trebuie să respecte anumite cerinţe specifice procedurii de auditare

Auditul calităţii

Auditul calităţii Raportul de audit - Cerinţe Obiectivele şi domeniul auditului Detalii privind: planul de audit,

Raportul de audit - Cerinţe

Obiectivele şi domeniul auditului şi domeniul auditului

Detalii privind: planul de audit, identitatea membrilor ehipei de audit, a reprezentanţilor auditatului, data efectuării auditului, identificarea întreprinderii auditate reprezentanţilor auditatului, data efectuării auditului, identificarea întreprinderii auditate

Identificarea documentelor de referinţă ale auditului documentelor de referinţă ale auditului

Neconformităţile constatate constatate

Aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemuluide referinţă ale auditului Neconformităţile constatate calităţii cu referenţialul stabilit Aprecierile echipei

calităţii cu referenţialul stabilit

Aprecierile echipei de audit privind eficacitatea sistemuluisistemului calităţii cu referenţialul stabilit calităţii în realizarea obiectivelor Lista de difuzare a

calităţii în realizarea obiectivelor

Lista de difuzare a raportului de auditstabilit Aprecierile echipei de audit privind eficacitatea sistemului calităţii în realizarea obiectivelor 22

22

Auditul calităţii

Observaţii

Auditul calităţii Observaţii  Planul de audit trebuie aprobat de către client şi comunicat auditorilor şi

Planul de audit trebuie aprobat de către client şi comunicat auditorilor şi celui auditat

Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub conducerea

auditorului şef

Raportul de audit este predat clientului de către auditorul şef

Clientul este cel care pune la dispoziţia conducerii firmei

auditate un exemplar al acestui raport

Difuzarea raportului către terţi este posibilă numai cu

acordul celui auditat

Păstrarea documentelor se face de comun acord, de către

client, organismul auditor şi cel auditat

Auditul calităţii

Auditul calităţii Auditul calităţii produsului se efectuează pentru evaluarea conformităţii

Auditul calităţii produsului

se efectuează pentru evaluarea conformităţii caracteristicilor de calitate a unui produs finit sau semifinit cu cerinţele clientului sau cu cerinţele specificate in documentele de referinţă

Auditul calităţii

Auditul calităţii Auditul calităţii produsului AUDITUL CALITĂŢII PRODUSULUI Examinarea produsului în raport cu:

Auditul calităţii produsului

AUDITUL CALITĂŢII PRODUSULUI

calităţii produsului AUDITUL CALITĂŢII PRODUSULUI Examinarea produsului în raport cu: Caietul de sarcini
Examinarea produsului în raport cu:
Examinarea produsului în raport cu:

Examinarea produsului în raport cu:

Examinarea produsului în raport cu:
CALITĂŢII PRODUSULUI Examinarea produsului în raport cu: Caietul de sarcini Specificaţia produsului Examinarea
CALITĂŢII PRODUSULUI Examinarea produsului în raport cu: Caietul de sarcini Specificaţia produsului Examinarea
Caietul de sarcini Specificaţia produsului
Caietul de sarcini
Specificaţia produsului
în raport cu: Caietul de sarcini Specificaţia produsului Examinarea produsului în relatie cu Mediul Materiale

Examinarea produsului în relatie cu

produsului Examinarea produsului în relatie cu Mediul Materiale prelucrate Elaborare Raport de
produsului Examinarea produsului în relatie cu Mediul Materiale prelucrate Elaborare Raport de
Mediul Materiale prelucrate
Mediul
Materiale prelucrate
produsului în relatie cu Mediul Materiale prelucrate Elaborare Raport de neconformitate Raport de audit Analiza
Elaborare
Elaborare

Elaborare

Elaborare
în relatie cu Mediul Materiale prelucrate Elaborare Raport de neconformitate Raport de audit Analiza cauzelor

Raport de neconformitate

Raport de audit

Elaborare Raport de neconformitate Raport de audit Analiza cauzelor neconformităţilor Stabilire Măsuri

Analiza cauzelor

neconformităţilor

Raport de audit Analiza cauzelor neconformităţilor Stabilire Măsuri corective Raport de măsuri corective
Raport de audit Analiza cauzelor neconformităţilor Stabilire Măsuri corective Raport de măsuri corective

Stabilire

de audit Analiza cauzelor neconformităţilor Stabilire Măsuri corective Raport de măsuri corective

Măsuri corective

Raport de măsuri corective

Stabilire Măsuri corective Raport de măsuri corective Supravegherea aplicării măsurilor corective 25

Supravegherea aplicării măsurilor

corective

25

Auditul calităţii

Auditul calităţii Auditul calităţii procesului AUDITUL CALITĂŢII PROCESELOR Examinare Documente de referinţă

Auditul calităţii procesului

AUDITUL CALITĂŢII PROCESELOR Examinare
AUDITUL CALITĂŢII PROCESELOR
Examinare

Documente de referinţă referinţă

CALITĂŢII PROCESELOR Examinare Documente de referinţă Echipamente Echipamente de inspecţie Materii prime,

EchipamenteCALITĂŢII PROCESELOR Examinare Documente de referinţă Echipamente de inspecţie Materii prime, materiale Produse/

PROCESELOR Examinare Documente de referinţă Echipamente Echipamente de inspecţie Materii prime, materiale Produse/
PROCESELOR Examinare Documente de referinţă Echipamente Echipamente de inspecţie Materii prime, materiale Produse/

Echipamente de inspecţiePROCESELOR Examinare Documente de referinţă Echipamente Materii prime, materiale Produse/ componente Elaborare

de referinţă Echipamente Echipamente de inspecţie Materii prime, materiale Produse/ componente Elaborare

Materii prime, materialede referinţă Echipamente Echipamente de inspecţie Produse/ componente Elaborare Stabilire măsuri corective

Echipamente de inspecţie Materii prime, materiale Produse/ componente Elaborare Stabilire măsuri corective

Produse/ componenteEchipamente de inspecţie Materii prime, materiale Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere

Elaborare
Elaborare
Stabilire măsuri corective pentru:
Stabilire măsuri
corective pentru:

Supraveghere

Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare
Elaborare Stabilire măsuri corective pentru: Supraveghere Date referitoare la calitate Liste de verificare

Date referitoare la calitate

Liste de verificare

Raport de examinare

Raport de audit

Analize

Dezvoltarea produsului

Echipamente

Planificarea fabricaţiei

Desfăşurarea procesului

Aprovizionare

Măsuri corective

26

Auditul calităţii

Auditul calităţii Auditul sistemelor calităţii Se efectueaz ă pentru:   • determinarea

Auditul sistemelor calităţii

Se efectuează pentru:

 

determinarea conformităţii elementelor sistemului

calităţii cu cerinţele specificate în documentele de

referinţă

determinarea eficacităţii sistemului calităţii privind realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calităţii • îmbunătăţirea sistemului calităţii firmei audiate

satisfacerea unor cerinţe reglementare

 

• înregistrare/certificarea sistemului calităţii firmei

 

auditate

Auditul calităţii

Auditul calităţii Obiectul auditului Frecvenţa auditului Examinarea preliminară Planul de audit Organizarea echipei
Auditul calităţii Obiectul auditului Frecvenţa auditului Examinarea preliminară Planul de audit Organizarea echipei

Obiectul auditului

Frecvenţa auditului

Examinarea

preliminară

Planul de audit

Organizarea echipei

AUDITUL SISTEMELOR CALITĂŢII

de audit Organizarea echipei AUDITUL SISTEMELOR CALITĂŢII Declanşarea auditului Auditul sistemelor calităţii

Declanşarea

auditului

AUDITUL SISTEMELOR CALITĂŢII Declanşarea auditului Auditul sistemelor calităţii Pregătirea auditului

Auditul

sistemelor

calităţii

Pregătirea auditului
Pregătirea
auditului
Auditul sistemelor calităţii Pregătirea auditului Efectuarea auditului Elaborarea şi gestionarea

Efectuarea

auditului

Elaborarea şi

gestionarea

documentelor

auditului

auditului Elaborarea şi gestionarea documentelor auditului Încheierea auditului Urmărirea acţiunilor corective

Încheierea

auditului

gestionarea documentelor auditului Încheierea auditului Urmărirea acţiunilor corective de audit Stabilirea

Urmărirea acţiunilor

corective

Încheierea auditului Urmărirea acţiunilor corective de audit Stabilirea documentelor de lucru Reuniunea
Încheierea auditului Urmărirea acţiunilor corective de audit Stabilirea documentelor de lucru Reuniunea

de audit

Stabilirea

documentelor de lucru

Reuniunea de

deschidere

documentelor de lucru Reuniunea de deschidere Culegerea dovezilor sistemului calităţii închidere
documentelor de lucru Reuniunea de deschidere Culegerea dovezilor sistemului calităţii închidere
Culegerea dovezilor
Culegerea
dovezilor
de lucru Reuniunea de deschidere Culegerea dovezilor sistemului calităţii închidere Examinarea Observaţiile

sistemului calităţii

închidere

Culegerea dovezilor sistemului calităţii închidere Examinarea Observaţiile auditorilor Reuniunea de Raportul
Culegerea dovezilor sistemului calităţii închidere Examinarea Observaţiile auditorilor Reuniunea de Raportul
Culegerea dovezilor sistemului calităţii închidere Examinarea Observaţiile auditorilor Reuniunea de Raportul

ExaminareaCulegerea dovezilor sistemului calităţii închidere Observaţiile auditorilor Reuniunea de Raportul de audit

Observaţiile

auditorilor

Reuniunea deînchidere Examinarea Observaţiile auditorilor Raportul de audit Difuzare raport audit Păstrare documente

Raportul de auditînchidere Examinarea Observaţiile auditorilor Reuniunea de Difuzare raport audit Păstrare documente audit 28

Difuzare raport auditînchidere Examinarea Observaţiile auditorilor Reuniunea de Raportul de audit Păstrare documente audit 28

Păstrare documente audit audit

28

Auditul calităţii

Auditul calităţii 29
Auditul calităţii 29