Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Stiinte Economice


Catedra Finante si Banci

Referat
la Sisteme Fiscale Internationale
Pe tema

Sistemul fiscal al Ucrainei

A elaborat:

Chisinau 2013

Cuprins

Introducere.............................................................................3
Capitolul 1.Sistemul fiscal al Ucrainei..................................4
Capitolul 2.Impozite directe..................................................5
Capitolul 3.Impozite indirecte...............................................9
Concluzii...............................................................................11
Anexa....................................................................................12
Bibliografie...........................................................................13

Introducere

Incepind cu 1 ianuarie 2011,noul Cod Fiscal introdus in Ucraina a schimbat substanial


sistemul fisal al acesteia.Potrivit acestuia,toate impozitele sunt fie nationale fie locale.
Potrivit raportului Doing Business 2011al Bancii Mondiale,Ucraina ocupa locul trei in lume
dupa dificultate cind vine vorba de impozite din cauza sistemului sau fiscal extrem de
complicat.Ucraina are un sistem fiscal schimbator,des se introduc amendamente legislative.
Taxele nationale sunt administrate de Serviciul Fiscal de Stat(SFS).Taxele locale sunt
administrate de autoritati

locale.Se supune taxarii

venitul global al rezidentilor.La

nerezidenti,taxarii se supune numai venitul provenit din sursele ucrainene.In prezent rata standard
pentru profitul corporativ este de 23%.
Rata platita in Fondul pentru Asigurare Sociala este determinata de autoritatile Fondului
pentru fiecare entitate in parte si depinde de riscul de accidentare in sector industrial al entitatii.In
majoritatea cazurilor aceasta constituie 1%-2%.
Principalele taxe din sistemul fiscal ucrainean sunt:

Impozitul pe pofit;

Impozitul pe venitul personal;

TVA;

Fondul de pensii;

Impozitul pe cifra de afaceri si taxa vamala;

Impozitul pe terenuri;

Impozitul fiscal.

Principalele taxe care afecteaza afacerea sunt taxa de publicitate,taxa municipala si plata
pentru folosirea simbolicii locale.

Capitolul 1.Sistemul fiscal al Ucrainei


Impozitele nationale,cum sunt impozitul pe veniturile corporatiilor,TVA,impozitul pe venitul
personal,taxele vamale si accizele formeaza cea mai mare parte a veniturilor bugetare.
De asemenea,autoritatile locale colecteaza venituri prin urmatoarele taxe locale:impozitul pe
bunurile mobiliare,taxe de parcare etc.
Noul Cod Fiscal a schimbat numarul si tipul de impozite si taxe nationale si locale,introducind
un numar de 23 de impozite si taxe,dintre care 19 sunt nationale,iar 5 locale.
Colectarea impozitelor este controlata si administrata de catre Administratia Fiscala de Stat,iar
plata taxelor vamale este administrata de catre Serviciul Vamal de Stat.Toate persoanele fizice si
juridice care sunt angajate in activitati de afacere trebuie sa se inregistreze la administratia fiscala
locala si sa raporteze in mod regulat toate operatiunile impozabile si impozitele platite.
Noul Cod Fiscal elimina sistemul simplu al cotei unice de impozitare pe care operatiunile
mici si mijlocii o utilizau si le incorporeaza intr-un sistem fiscal general.Cota unica de impozitare
pentru proprietarii de afaceri era de 200-600 hrivne pe luna in functie de marimea si tipul afacerii.
Oficialii ucraineni au declarat ca un nou Cod Fiscal urmareste reconstruirea globala al
sistemului fiscal al tarii.Scopul principal din spatele schimbarii a fost incercarea de recupera
veniturile pierdute de la intreprinderile mai mari,care scapau de impozite pretinzind ca ar fi
operatiuni mai mici.Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta aproximativ 10% din PIB din
Ucraina,comparativ cu 60-90% in tarile dezvoltate.

Impozitele directe sunt:


Impozitul pe venit;
Impozitul pe profit
Contributii sociale.

Impozitele indirecte sunt:


TVA;
Accizele;
Taxa vamala.

Capitolul 2.Impozitele directe


4

2.1.Impozitul pe venit
Persoanele care sunt rezidente in Ucraina sunt supuse la plata impozitului pe venitul personal.
Persoanele fizice nerezidente sunt impozitate numai pentru veniturile obtinute numai din surse
ucrainene.
Legea stabileste o rata de impozitare de 15% si 17% care variaza in functie de marimea
venitului.Aceasta rata depinde de statutul fiscal al individului.
Veniturile neimpozabile sunt:

Sumele asigurarilor sociale de stat si platile sociale de stat;

veniturile de la titlurile de stat emise de Ministerul de Finante din Ucraina ;

sumele provenite din plati de caritate;

alte tipuri de plati.


Rateele de impozitare:

15%-este rata de impozitare standard,aceasta rata se aplica de obicei asupra venitului din
salarii care nu depaseste de 10 ori venitul minim lunar,venitului din chirii,venitului din
investitii,venituri din vinzarea de bunuri mobile;

17%-se aplica asupra venitului din salarii care depaseste de 10 ori venitul minim lunar,vinzarii
de bunuri mobile de catre un rezident,mostenirii obtinute de catre un nerezident;

30%-aceasta rata se aplica asupra veniturilor din premii obtinute de rezidenti si nerezidenti de
pe teritoriul Ucrainei;

5%-aceasta rata se aplica asupra venitului obtinut din vinzarea mai multor proprietati
imobiliare pe parcursul unui an;

1%-se aplica asupra veniturilor obtinute de catre un contibuabil din vinzarea unei
case,apartament,o singura data in timpul unui an,in cazul in care suprafata totala nu depaseste
100 de metri patrati.

2.2.Impozitul pe profit
5

Entitatile juridice constituite si care functioneaza in conformitate cu legislatia ucraineana sunt


tratate ca si rezidenti fiscali si sunt impozabile pe venitul obtinut la nivel mondial.
Persoanele juridice care sunt constituite in strainatate si care functioneaza in conformitate cu
legile altei tari sunt considerate persoane juridice nerezidente si sunt impozitate pe 2 surse de
venit:

venitul obtinut din desfasurarea de activitati profesionale sau comerciale in Ucraina

venituri obtinute din alte surse ucrainene


In prezent rata standard pentru profitul corporativ este de 23%.

Acest impozit va fi redus gradual:

la 21% de la 1 ian.2012 pina la 31 decembrie 2012;

la 19% de la 1 ian,2013 pina la 31 decembrie 2013;

la 16% de la 1 ian.2014.
Pentru companiile de asigurare,primele de asigurare se supun impozitului de 3%

maximum.Intreprinderile mici pot opta pentru aplicarea sistemului fiscal simplificat.


Companiile care platesc dividende trebuie sa achite impozit pe venit corporativ in avans cu
rata standard.Intreprinderile trebuie sa retina impozitul pe venit de la dividende platite
persoanelor fizice si intreprinderilor straine.
Pe o perioada de 10 ani,noul cod prevede o scutire de la impozitul peprofit pentru:

serviciile hoteliere,pentru categoriile de la 3 la 5 stele;

intreprinderile din industria usoara,cu exceptia celor care lucreaza cu baza de taxare;

vinzarile de energie electrica produse din surse regenerabile de energie;

constructiile navale si de aeronave ;

fabricarea de masini agricole.


Pentru perioada 1 aprilie 2011-1 ianuarie 2016,rata aplicabila impozitului pe profit va fi de

0% pentru companiile care indeplinesc urmatoarele criterii:

au fost infiintate dupa 1 ianuarie 2012;


6

sunt companii active,care pe parcursul a 3 ani consecutivi anteriori au declarat venituri anuale
care nu depasesc 2 mil.UAH,iar numarul mediu de salariati nu depaseste 20 de persoane;

sunt companii inregistrate ca fiind platitoare de impozit unic,in conformitate cu legislatia


pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a noului Cod Fiscal si al carui volum de venituri
din vinzari de produse,bunuri sau servicii pentru anul calendaristic precedent a fost de sub 1
mil.UAH,iar numarul mediu de salariati sub 50.

Aceasta regula are insa si exceptii.O companie nu poate beneficia de scutire in cazul in care
desfasoara activitati in:

divertisment(biliard,jocuri video,bowling,jocuri logice,etc.)

productie,import en-gros sau exportul de marfuri supuse accizelor;

fabricatia,vinzarea cu ridicata si cu amanuntul de uleiuri si lubrifianti ;

minerit,productia si fabricarea metalelor si pietrelor pretioase;

servicii financiare;

servicii de schimb valutar;

operatiuni mobiliare;

minerit si vinzarea produselor minerale care au importanta nationala;

servicii de posta si comunicatii;

licitatii;

furnizarea de servicii de televiziune si radio;

servicii de scuritate;

activitate economica externa;

fabricarea sau prelucrarea unei baze de taxare;

productia si distributia de gaze,energie si apa;

domeniul juridic,de contabilitate,inginerie si acordarea de consultanta pentru antreprenori

Exista si scutiri pentru edituri si producatori de filme si animatii.


7

2.3.Contributiile sociale
De sistemul asigurarilor sociale in Ucraina beneficiaza pensionarii,muncitorii si persoanele
accidentate la locul de munca,bolnavii,invalizii,mamele care se afla in concediul de
maternitate,familiile despartite.
Contributiile datorate de angajatori:

33,2% pentru Fondul de Pensii;

1,4% la Fondul de Asigurari Sociale;

1,6 la Fondul de Asigurari de Somaj;

0,2-13,8% la Fondul de Compensare a lucratorilor.


Rata platita in Fondul pentru Asigurare Sociala este determinata de autoritatile Fondului

pentru fiecare entitate in parte si depinde de riscul de accidentare in sectorul industrial al


entitatii.In majoritatea cazurilor,aceasta constituie aproximativ 1%-2%.Ratele majore se aplica
doar la activitatile cu risc ridicat cum ar fi:exploatarea miniera,lucrul cu materialele inflamabile.
Pentru angajatii entitatilor ucrainene,contributiile la asigurarile sociale sunt retinute la sursa
din platile salariale realizate de catre angajator si remise direct catre autoritatile competente.
Contributiile angajatilor ucraineni sau straini bazate pe salariu calculat sunt urmatoarele:

2% la Fondul de pensii de stat;

0,5%-1% la Fondul de Asigurari Sociale ;

0,6% la Fondul de Asigurari de Somaj(numai pentru rezidenti).

Capitolul 3.Impozitele indirecte


3.1.TVA
In conformitate cu legislatia Ucrainei,TVA se aplica asupra:

vinzarilor interne si/sau servicii;

bunurilor sau serviciilor importate pentru uzul si consumul acestora in Ucraina;

bunurilor sau serviciilor exportate pentru uzul si consumu acestora in afara Ucrainei.
TVA se percepe la o rata de 20% din valoarea totala impozabila a vinzarilor pe piata interna si

a bunurilor sau serviciilor importate pina la 31 decembrie 2013.Incepind cu 1 ianuarie 2014,TVA


va fi redus pina la 17%.
Pentru bunurile sau serviciile exportate,rata de TVA este de 0%.
Restituirea impozitelor si platile trebuie efectuate lunar.Afacerile cu venit anual de nu mai
mult de 300000 UAH pot alege de a plati TVA trimestrial.Este foarte greu sa se obtina
despagubiri.Adaugator,la aceasta autoritatile fiscale lamuresc aceasta prin faptul ca legea prevede
ca persoana impozitata inregistrata poate sa nu ceara despagubiri in primele 12 luni de la
inregistrare.

3.2.Taxele vamale
Taxa vamala este platita de catre importatori pentru marfurile importate se aplica in
conformitate cu Tariful Vamal.
Noul Cod Vamal,intrat in vigoare la 1 ianuarie 2004 cuprinde principalele prevederi ce contin
conventiile vamale,precum si principiile OMC,de asemenea si clasificarile vamale urmate de
ghidul OMC.
Cu toate ca cadrul juridic s-a dezvoltat,multe din practicile administrative ramin a fi
neschimbate.Asadar,desi legislatia Ucrainei permite autoritatilor Vamale efectuarea auditului dupa
introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al statului pentru a verifica campatibilitatea cu
legislatia vamala si cea fiscala,autoritatile continua sa efectueze aproape tot controlul vamal in
momentul verificarii initiale a marfurilor.
Taxele cu rata redusa se aplica aproape la toata productia provenita din tarile care au oferit
Ucrainei statutul comercial Most Favoured Nation.Majoritatea acestor tari fac parte din tarile
UE,precum si China,USA,Turcia.
Urmatoarele taxe sunt platite de catre importator :

taxa de import in conformitate cu Tariful Vamal ;

accizele

pe

anumite

bunuri,cum

ar

fi

autoturisme,bauturi

alcoolice,produse

din

tutun,bere,benzina si motorina;

TVA-ul la nivelul actual de 20%.Baza de impozitare este valoarea contractuala a


marfurilor,care nu ar trebui sa fie mai mica decit valoarea declarata in vama,inclusiv taxa de
import.

10

Concluzii
Ucraina ocupa locul 3 ca dificultate in lume cind vine vorba de impozite din cauza sistemului
fiscal extrem de complicat.
Cresterea ritmului de dezvoltare a economiei nationale,care este unul din cele mai
semnificative printre tarile Europei de Est,este o dovada a faptului ca Ucraina a depasit
consecintele negative ale perioadei de tranzitie.
Deficientele majore ale sistemului fiscal in Ucraina sunt:
1. Legislatia fiscala in Ucraina este extrem de dificila.Numarul de impozite si taxe este foare
mare,indeosebi pentru tarile in care cresterea economica este o prioritate;
2. Legislatia fiscala din Ucraina este contradictorie.Normele cuprinse in diferite legi se contrazic
reciproc;
3. Practica administrarii taxelor,inclusiv metodele de control nu corespund standardelor
europene.

11

Anexa
Accize
Produs

Marimea/valoarea accizului

Bere
Material vinicol
Vin,sampanie,vermut
Alcool etilic sau alte tipuri de alcool,lichior si

0,31 UAH pentru 1 litru


0
0,25-2,6 UAH pentru 1 litru
17 UAH pentru 1 litru de 100% alcool

alte bauturi spirtoase


Coniac,brandy
Materie prima pentru tutungerie
Tigarete
Tigari

6 UAH pentru 1 litru de 100% alcool


0
20 UAH pentru 100 bucati
5-11,5 UAH pentru 1000 bucati si 8% din

Tutun pentru fumat

volumul vinzarilor
10 UAH pentru 1 kg si 8% din volumul

Automobile noi
Automobile uzate
Motociclete
Benzina,motorina

vinzarilor
0,02-0,1 EUR pentru cm cub
1-3,5 EUR pentru cm cub
0,2 EUR pentr cm cub
12-60 EUR pentru 1000 kg

Bibliografie
1. http://www.realt5000.com.ua/news/utf/ro/1284078/
2. http://mfa.sites.mfa.gov.md/gae/ghid.ucraina.html
3. http://sts.gov.ua/ru/
4. www.scribd.com
12

13