Sunteți pe pagina 1din 5

TESTUL 8

1.Studiile incepute de Elton Mayo (Hawthorne) au condus la cateva concluzii importante pentru manageri.
Mentionati care dintre raspunsurile enumerate mai jos este fals.
d.managerii trebuie sa ofere mai multa autonomie salariatilor si sa ia deciziile prin consens.
2. Teoria echitatiiapartinand lui Stacy Adams se orienteaza asupra sentimentelor salariatilor privind
corectitudinea relativa cu care sunt tratati. Astfel, modelul motivational se bazeaza pe constatarea ca, in
circumstante egale, oamenii doresc sa fie tratati in mod egal si corect [...]
3. J. Stoetzel intelege prin status totalitatea comportamentelor la care cineva se asteapta in chip legitim de la
ceilalti.
4. Coeziunea se construieste pe baza atractiei personale multiple, a intelegerii importantei sarcinii sau a
recunoasterii puterii, influentei sau prestigiului grupului.
5. Teoria disonantei cognitive sustine ca atunci cand comportamentele persoanei sunt inconsistente cu
atitudinile sale, discomfortul produs va duce la schimbarea atitudinilor pentru a fi consistente cu
comportamentul.
6. In opinia lui Atkinson functiile atitudinilor sunt multiple. Care dintre variantele enumerate mai jos este
incorecta? (corecte: functia instrumentala, f. De exprimare valorica, f. De aparare a eului, f. De cunoastere)
d.de anticipare a comportamentelor
7. Limitele majore ale teoriei elaborate de Abraham Maslow, teorie cunoscuta sub numele de piramida ierarhiei
nevoilor sunt prezentate mai jos. Mentionati care dintre raspunsurile enumerate este fals.
d.motivatia nu este determinata de un ansamblu de nevoi, ci doar de una sau doua
8. Psihologii sociali au identificat factorii care determina preferintele si atractia interpersonala. Mentionari care
dintre raspunsurile enumerate mai jos este fals.
d.personalitatea
9. Grupurile informale sunt formatiuni care apar pe cale naturala ca comune ale membrilor organizatiei;
acestea reprezinta reuniuni de persoane care dezvolta intre ele relatii interpersonale, isi influenteaza reciproc
comportamentul si se sustin in a-si asigura satisfactii reciproce.
10. Conceptul de rol desemneaza ansamblul comportamentelor pe care altii le asteapta in mod legitim de la
actorii sociali.
11. Grupul social reprezinta ansamblul indivizilor care au caracteristici comparabile, uniti printr-o legatura
sociala, avand in comun modele culturale sau subculturale, contribuind la dezvoltarea proceselor de
normalizare si uniformizare, la redistribuirea puterii, statutelor si rolurilor.
12. Teoria autoprezentarii sustine ca prezenta altora amplifica dorinta individului de a-si prezenta o imagine
favorabila.
13. Norma este rezultatul unor concesii succesive facute nu atat de dragul consensului, cat, mai ales pentru
evitarea dezacordurilor pagubitoare in plan energetic.
1

14. Echipa autocondusa este un grup de lucru care are sansa de a realiza sarcini stimulatoare sub o
supraveghere redusa.
15. In general se considera ca un proces decizional este rational daca, utilizand o analiza logica a cunostintelor
relevante, ajunge la selectarea deciziei celei mai bune.
16. Una dintre clasificarile cele mai cunoscute privind modelele comportamentale in cadrul echipei, ca roluri
fundamentale, ii apartine lui R.M. Belbin. Contributia fundamentala a investigatorului de resurse consta in
entuziasm, comunicare, cauta ocazii favorabile, isi face relatii utile.
17. Rolul organizational se refera la impactul major pe care motivarea il are direct si indirect asupra modului
de functionare a organizatiei.
18. Una dintre clasificarile cele mai cunoscute privind modelele comportamentale in cadrul unei echipe, ca
roluri fundamentale, ii apartine lui R.M. Belbin. Contributia fundamentala a designerul consta in creativitate,
imaginatie capacitate de a rezolva probleme dificile.
TESTUL 1
1. Echilibrul organizatiei semnifica:
c.corelatia functionala dintre functia finala si functia laterala
2. Indicati raspunsurile incorecte: Eficienta intr-o organizatie este:
a. un sinonim al eficacitatii. B. Caracteristica a stilului de conducere al managerilor. C.un deziderat de
neatins in conducerea organizatiilor.
3. Un angajat care isi indeplineste datoria de a realiza sarciniile de lucru este responsabil.
Daca angajatii accepta deziciile luate de catre management fara sa protesteze se poate spune ca managementul
este legitim.
Fiecare subordonat poate fi tras la raspundere despre modul in care si-a indeplinit sarcinile.
4. Indicati variantele incorecte: Avantajele centralizarii in organizatii sunt:
a.incurajeaza participarea membrilor organizatiei conferind acestora siguranta
b.faciliteaza comunicarea, datorita cadrului organizat
c.distribuie responsabilitatea.
5. Motivatia intrinseca determina performante mai mari si mai stabile in timp decat cea extrinseca. Motivatia
personala pozitiva este mai eficienta decat cea personala negativa.
6. Intre factorii de mai jos, identificati motivatorii intrinseci:
c.pasiunea pentru activitatea desfasurata
d.placerea de a revedea colegii zilnic
7. Motivatorii extrinseci negativi sunt:
a. transferul intr-un departament considerat inferior.
d.atribuirea unor sarcini valorizate negativ

8. Prima etapa in faza predecizionala este diagnoza. Organizarea urmeaza dupa luarea deciziei. Controlul
poate fi sectorial si de etapa.
TESTUL 2
1. Intr-o organizatie, liderul este:
c.persoana cu cea mai mare influenta in cadrul grupurilor de munca.
2. Intr-o organizatie, managerul este:
c.persoana care gestioneaza structurile si domeniile esentiale ale organizatiilor
3. Enumerati celelalte tipuri de conducere identificate de Likert:
Autoritar obiectiv, permisiv opresiv, democrat consultativ, democrat participativ, permisiv.
4.Identificati intre cele de mai jos cateva tendinte din managementul modern:
a.terapia divergentelor si conflictelor b.dezvoltarea capacitatii de cercetare si investigare
5. Orientarea spre sarcina ca stil de conducere presupune ca managerul are o disponibilitate mai redusa de
comunicare si acorda atentie detaliilor de lucru.
Orientarea spre relatii presupune ca managerul acorda mai mare atentie climatului de lucru si legaturii
psihoafective cu angajatii.
6. Consideram ca urmatoarea expresie: pe termen scurt, productivitatea este ridicata. Pentru care dintre
stilurile de condecere este valabila?
b.autoritar si democratic.
7. Cunoastem trei tipuri de competenta sociala, organizatorica si profesionala.
TESTUL 3
1.Comunicarea organizationala cuprinde:
d.schimburi de structuri (continuturi) cognitive intre membrii (entitatile) organizatiei si modificarea
comportamentului acestora.
2.Marcati variantele incorecte. Comunicarea informala presupune:
a.lansarea revistei pentru angajati
b.cea mai ieftina forma de comunicare
c.totalitatea zvonurilor lansate intentionat
d.o modalitate deliberata de preintampinare a crizelor organizationale
3.Organizatia comunicanta semnifica:
c.organizatie deschisa, dinamica, responsabila
4. Introducerea noilor tehnologii de comunicare in organizatie au dus la: pastrarea documentelor in format
electronic si constituirea de banci de date, imbunatatirea retelelor de comunicare interna prin intranet,
contactul cu informatia recenta din mediul extern prin internet.
5.Comunicarea unui angajat cu seful direct este in ordine ascendenta. Comunicarea unui angajat cu omologul
sau de la un alt departament este comunicare orizontala. Comunicarea unui angajat cu un subaltern este
verticala descendenta.
3

6. Care din urmatoarele situatii reprezinta comunicare externa operationala?


c.un angajat ia legatura cu un angajat al unui ONG pentru colaborarea la un proiect
e.un angajat furnizeaza unui reprezentant al ministerului o situatie privind personalul
7. Prin analiza sociometrica determinam liderul informal, retele de comunicare informale si grupurile
informale.
TESTUL 4
1.Intr-un institut de cercetare unul dintre angajatii mai in varsta este foarte apreciat ca specialist si respectat ca
om de cei din jur, desi nu ocupa un post de conducere. Angajatul respectiv are putere de referinta si putere de
expert. In acelasi institut, una dintre secretare, care ia parte la toate sedintele consiliului de conducere, cunoaste
foarte multe lucruri despre contractele si dezvoltarea pe viitor a organizatiei, lucruri pe care ceilalti angajati nu
le stiu; ea are putere de informatie.
2.Care este deosebirea intre autoritate si putere?
d.puterea se exercita chiar impotriva vointei angajatilor
3.In grupul de lucru,
d.centrul este cel care formuleaza reguli pe care ceilalti trebuie sa le respecte
4.Cineva care citeste ziarul in loc sa participe la sarcina de grup este in rol de satelit. Cel care emite idei si are
opinii personale despre mersul activitatii in grupul de lucru este in rol de emitator. Cel care nu e prezent sau
pleaca pe parcursul activitatii este absent.
5.Care din afirmatii sunt reale in ceea ce priveste participarea si comunicarea in grupul de lucru?
a.mobilitatea pe axa de participare duce la o eficienta crescuta a grupului
d.toate rolurile pot duce la o contributie la realizarea sarcinii
6.Conflictul angajat-angajat este un conflict interpersonal. Conflictul intre doua departamente este un conflict
intergrupal. Conflictul intre mai multi angajati ai aceluiasi departament este intragrupal.
7.Care sunt strategiile de rezolvare a conflictului intergrupal?
c.participarea la un proiect comun
d.mitul dusmanului comun
TESTUL 5
1.Indicati varianta optima de implementare a schimbarii in organizatie
b.deliberata, planificata
2.Daca se reduce numarul de angajati la jumatate, fara a se consulta inanite este o schimbare impusa. Daca se
stabileste un numar de etape si se construieste un grafic al acestora este o schimbare planificata. Daca se mai
schimba unele aspecte in urma discutiilor cu angajatii este o schimbare negociata.
3.Sanatatea organizatiilor semnifica:
d.adaptabilitatea organizatiilor la presiunile schimbarii extraorganizationale
4.Identificati principiile unui management corect al schimbarii:
a.sa se comunicare angajatilor aspectele care se vor schimba si motivul schimbarii
4

c.sa se armonieze procesul de schimbare cu activitatea normala a organizatiei


5.Care sunt cauzele rezistentei la schimbare?
b.angajatii se tem ca nu vor putea sa indeplineasca noile cerinte
c.lipsa de respect si incredere in promotorul schimbarii
d.este mai comod sa se prelungeasca starea de lucru existenta