Sunteți pe pagina 1din 156

MARJORIE WARBY

Surorile
Gregory
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
IOANA PATRICHI

ALCRIS
Romance

Capitolul 1
Doctorul cel nou scutur` termometrul, \[i \ncheie servieta [i se
\ntoarse spre Kate, care a[tepta \ngrijorat`.
Sora dumitale poate s` se ridice din pat pentru masa de prnz
[i s` mearg` la [coal` mine.
Kate p`ru deopotriv` u[urat` [i surprins`.
|nseamn` c`... nu e nimic grav, domnule doctor?
Absolut nimic, r`spunse acesta dur, privind dezaprobator
pisica mare, gri, \ncol`cit` lng` un picior al patului.
Kate a cobort sc`rile \n urma lui. Ajun[i \n vestibul, mai f`cu o
\ncercare de a afla mai multe.
Dar care crede]i c` a fost cauza, domnule doctor? De
diminea]`, cnd am intrat \n camera ei, se zvrcolea de durere.
Doctorul Clive Rogers o privi sardonic.
Diagnosticul meu este: acces acut de chiulangeal`.
Kate era pur [i simplu [ocat`.
Vre]i s` spune]i s` se pref`cea?
Domni[oar` Gregory, spuse doctorul, \ntorcndu-[i capul
spre ea chiar \nainte de a ie[i din cas`. Sunt o persoan` foarte ocupat`. Muncesc mai mult dect trebuie [i sunt pl`tit mai pu]in dect

MARJORIE WARBY

trebuie. Te rog s` nu m` mai chemi pentru fleacuri. {i, apropo:


sunt total \mpotriva admiterii pisicilor \n dormitor. Este ct se
poate de neigienic. La revedere.
Dup` care a str`b`tut aleea pavat` cu dale [i m`rginit` de lalele
[i flori nu-m`-uita, a p`[it peste poarta mic` alb`, f`r` s` se mai
chinuie s-o deschid`, s-a urcat la volanul ma[inii sale [i a plecat.
Kate nu [tia dac` s` rd` sau s` se \nfurie.
Era prima dat` cnd apela la noul doctor. Vechiul lor medic de
familie ie[ise de curnd la pensie [i doctorul Rogers \i preluase
activitatea. Categoric, acesta nu avea nimic din felul de a fi att de
agreabil [i de cald al b`trnului doctor Fuller, care probabil c` ar fi
b`tut-o u[or pe um`r, p`rinte[te, [i i-ar fi spus cu blnde]e: Nu ai
nici un motiv de \ngrijorare, draga mea.
Pe cnd b`rbatul acesta! S` spun` c` Emma s-a pref`cut bolnav`
pentru c` nu voia s` mearg` la [coal`, s` fie \mpotriv` ca pisica s`
fie l`sat` s` intre \n dormitor, s`-i repro[eze c`-l cheam` pentru
fleacuri...
Foarte bine! rosti cu voce tare spre ma[ina care pleca. Poate
s` fiu pe jum`tate moart` ca s` v` mai chem, domnule doctor Clive
Rogers!
A \nchis u[a [i s-a dus sus, \nc` avnd \n fa]a ochilor figura doctorului: \nalt, purtnd un costum gri elegant; avea nas acvilin, ochi
reci cenu[ii, buzele strnse. Auzise deja unele nemul]umiri \n
leg`tur` cu noul doctor, att de diferit fa]` de cel dinainte, att de
bun [i prietenos cu toat` lumea [i care nu se sup`ra niciodat`,
indiferent de cte ori era chemat [i la ce or`. Doctorul Rogers era
o figur` nou` \n satul Oakham Green [i dac` a[a avea de gnd s` se
poarte cu bolnavii, nu va deveni prea popular, hot`r\ Kate.
Cnd a intrat \n camer`, Emma o privi plin` de speran]`.
Trebuie s` iau medicamente? Sper ca noul doctor s` fie la fel
de cumsecade ca domnul Fuller.

SURORILE GREGORY

A spus c` nu e[ti deloc bolnav`.


Emma p`rul extrem de surprins`.
Dar am avut ni[te dureri de stomac cumplite cnd m-am trezit
de diminea]`, de[i acum mi-au trecut.
Emma, \ncepu Kate cu blnde]e, a[ezndu-se pe marginea
patului. De ce n-ai vrut s` mergi la [coal` ast`zi?
Feti]a \[i \ntoarse capul \ntr-o parte, morm`ind ceva.
Vorbe[te, nu m` sup`r. Vreau doar s` [tiu de ce n-ai vrut s`
mergi.
Nu [tiu s`-mi fac tema la aritmetic`, spuse Emma abia auzit.
Dar, draga mea, dac` \i vei explica situa]ia domni[oarei
Harper, te va ajuta, spuse Kate plin` de \n]elegere, \ntruct nici ea
nu era bun` la matematic`.
Emma \[i scutur` cu putere capul cu p`r ro[cat.
Nu e adev`rat. Spune c` sunt lene[`. Dar eu nu \n]eleg cum
se fac adun`rile astea noi [i mi-a spus c`, dac` [i ast`zi le fac gre[it,
m` mut` de la locul meu de la fereastr` ori eu nu vreau s` m`
mute.
Da, dar nu se poate s` nu te duci la [coal` din acest motiv,
spuse Kate ridicndu-se de pe pat. Pn` la urm`, trebuie s` \nve]i
s` faci calculele acelea. Dar voi merge s` discut cu domni[oara
Harper [i s`-i explic c` nu e[ti lene[`, dar c` nu \n]elegi. Sunt sigur`
c` va \n]elege [i te va ajuta.
Domni[oara Harper e un porc.
Emma drag`, nu trebuie s` vorbe[ti a[a.
Este un porc; un porc b`trn [i nesuferit.
Draga mea, nu este b`trn`, nu este nesuferit` [i \n nici un caz
nu e un porc. Trebuie s` fie ferm` ca s` men]in` disciplina.
Po]i s` mi-l aduci [i pe Byron, aici sus, ca s` fiu [i cu el [i cu
Shelley?
Byron era cocherul spaniol negru, cam prea gras ca s` mai poat`
fi considerat ca avnd o linie elegant`, dar tare iubit. Kate i-a spus

MARJORIE WARBY

c` doctorul Rogers nu era de acord s` se ]in` pisici \n dormitor [i


cu siguran]` nici cini, dar ea i-a permis s` ]in` pisica \n continuare,
din spirit de frond` fa]` de acesta.
Nici acum nu m` simt prea bine, spuse Emma care acum ar`ta
normal, dar se str`duia s` nu arate acest fapt, de[i era prea trziu
pentru a fi trimis` la [coal`. Pot s` stau \n pat pn` la ora
prnzului?
Dac` vrei, da. Dar eu am o mul]ime de treburi de f`cut, a[a c`
nu voi putea s` stau cu tine s` ne juc`m.
Voi citi cartea luat` de la bibliotec`. Este foarte intersant`.
Emmei \i pl`cea enorm s` citeasc` [i s` viseze, [i ar fi preferat s`
se refugieze toat` via]a \ntr-o lume imaginar`, cu c`r]ile ei, juc`riile,
pisica [i c`]elul. Kate trebuia s` fie \ntotdeauna atent` s-o determine s` mearg` la [coal`, sau la biseric`, sau la culcare, sau chiar s`
fac` baie. Emma era dintre cei c`rora le place s` stea [i s` priveasc`
\n gol, timpul neavnd nici o importan]` pentru ea.
Cele patru surori Gregory locuiau \n casa Clematis din satul
Oakham Green, \n Essex, de [apte ani, de cnd Emma, mezina, era
doar un bebelu[ [i Kate, cea mai mare, avea paisprezece ani.
Surorile mijlocii erau Angela [i Sara.
Tat`l lor, Grant Gregory, fusese scriitor de c`r]i SF pentru b`ie]i
[i, \ntr-un acces de entuziasm, cu banii primi]i ca drepturi de autor
pentru una din povestirile sale, a cump`rat casa Clematis, captivat
de farmecul ei rural [i [i-a multat so]ia [i pe cele patru tinere fiice de
la Londra, la ]ar`. A[a era Grant impulsiv, exuberant, debordnd
de fericire, dup` care se scufunda brusc \n adncurile disper`rii.
So]ia lui, o femeie \ncnt`toare care nu se plngea niciodat`,
trecuse cu u[urin]` peste aceast` schimbare. |[i adora so]ul pe care-l
considera un geniu [i-i trecea cu vederea, cu m`rinimie, orice
sl`biciune.
Dup` pu]in timp, lui Grant i s-a p`rut c` noua cas` este prea
mic`, prea ne\nc`p`toare pentru evolu]ia \n paralel a muncii [i a

SURORILE GREGORY

familiei lui, a[a c` a cump`rat o rulot` pe care a instalat-o \ntr-o


mic` livad` \n cap`tul gr`dinii, continund s`-[i scrie c`r]ile acolo,
\n lini[te, singur.
Averea lui cnd se m`rea, cnd se mic[ora, dar familia era
fericit`. Apoi, \ntr-o zi, cnd Kate avea nou`sprezece ani [i Emma
cinci, [i-a anun]at fiicele c` o duce pe mama lor \ntr-o a doua lun`
de miere la Majorca. Totul fusese aranjat: s-au rezervat bilete de
avion, camere de hotel.
Mama trebuia r`sf`]at`: o merita din plin. Restul familiei
r`mnea acas`, \n grija lui Kate.
Kate a fost foarte mndr` de responsabilitatea care-i revenea.
Mergnd pe urmele tat`lui, la vremea aceea [i ea scria c`r]i pentru fete cu elemente de mister [i suspans, urm`rind destine [i
cariere interesante. Nu se ocupa de pove[ti de dragoste nici \n
via]`, nici \n scrierile ei. |n momentul respectiv, era total satisf`cut`
de existen]a [i de munca ei.
Apoi se \ntmpl` tragedia.
Grant Gregory [i so]ia lui au plecat ferici]i \n ceea ce numeau o
a doua lun` de miere, condu[i de toate cele patru fiice; dar la
\ntoarcere, avionul s-a pr`bu[it \n mod misterios [i n-a existat nici
un supravie]uitor.
Kate era con[tient` c` responsabilitatea pe care [i-o asumase
pentru dou` s`pt`mni avea s`-i revin` pn` cnd Emma va
termina [coala, a[a c` era exclus s`-[i fac` vreun plan de c`s`torie.
Numai c` ea nu putea s` se retrag` \n lini[tea rulotei pentru a-[i
scrie c`r]ile, a[a cum f`cuse tat`l ei [i nici nu se putea \nchide \n
dormitorul ei, cum obi[nuia cnd tr`ia mama. Acum, trebuia s`
se ocupe de \ntreaga gospod`rie, scriindu-[i c`r]ile printre
pic`turi. Dar le scria mai silitoare ca oricnd pentru c`, dup` ce
trecuse primul [oc paralizant, fetele au continuat rutina vie]ii:
Angela [i Sara [i-au terminat liceul la Carchester, acesta fiind
ora[ul cel mai apropiat, dup` care [i-au g`sit de lucru, Angela la

10

MARJORIE WARBY

biblioteca din Carchester, iar Sara ca dactilograf` \n biroul unui


avocat din localitate, \n timp ce Emma era \nc` la [coala din sat.
Kate scria con[tiincioas` la masa din buc`t`rie, s`rind din cnd
\n cnd s` mai \nvrteasc` \n crati]`, s` r`spund` comis-voiajorilor
care sunau la u[`, s` aduc` rufele \n`untru cnd \ncepea s` plou`.
Ar fi fost mul]umit` s` aib` m`car dou` ore ne\ntrerupte de scris pe
zi, dar rareori se \ntmpla acest lucru. |n diminea]a aceasta, pretinsa
durere de stomac a Emmei o \ntrziase, dar dup` ce a [tiut-o \n siguran]`, cu c`r]ile ei, un pahar cu lapte [i un biscuit, s-a a[ezat [i ea
la mas` s` scrie. Se gndi c` nu-i stric` Emmei o diminea]` lini[tit`,
dac` se fr`mnt` att din cauza aritmeticii, iar mai trziu va merge
ca s` discute cu Madge Harper.
Kate \ncepuse deja s` scrie, dornic` s` recupereze timpul
pierdut, uitnd pentru o clip` de problemele casnice, cnd, pe
pragul u[ii din spate deschise ap`ru o umbr`, iar Byron, care
mo]`ise pn` atunci sub mas` la picioarele ei, \ncepu s`
mrie.
Cnd \[i ridic` privirea, Kate v`zu un str`in: un tn`r cu p`r
lung, blugi strm]i, pulover \mpletit [i o rani]` pe spate.
Vara, veneau adesea la u[a casei drume]i care cereau fie ap`, fie
permisiunea de a fotografia casa, a[a c`, acum spuse aproape \n
mod automat:
Dac` vrei s` bei ap`, e un robinet \n fa]a garajului [i g`se[ti
acolo [i o can`.
Mul]umesc, dar nu asta doream de fapt.
Avea o voce pl`cut` [i vorbea ca un om instruit. Kate l-a mai
privit o dat`, mai bine.
Dac` dore[ti s` fotografiezi casa, n-am nimic \mpotriv`. Dar te
rog s` m` scuzi, sunt foarte ocupat`.
|mi pare r`u c` te \ntrerup, dar am venit s` m` interesez \n
leg`tur` cu rulota.
Kate i-a spus c` este o rulot`veritabil` de ]igani.

SURORILE GREGORY

11

Po]i s-o fotografiezi [i pe aceasta, dac` vrei.


Doream s` \ntreb dac` se poate \nchiria.
Kate puse deoparte pixul [i se rezem` de sp`tarul scaunului,
privindu-l de data aceasta cu toat` aten]ia.
Nu ne-am gndit niciodat` s` \nchiriem rulota, spuse ea \ncet.
Dar nu v`d de ce n-am face-o. Te intereseaz`?
Da. Chiar foarte mult.
Intr` [i ia loc s` discut`m. |i indic` un scaun de buc`t`rie
lng` u[`. Cnd tr`ia tat`l meu, folosea rulota ca birou. Acum,
]inem \n ea [ezlonguri [i obiecte de gr`din`rit, dar, desigur, acestea
pot fi scoase.
|n timpul sezonului estival, turi[tii veneau adesea la Oakham
Green, localitatea fiind renumit` pentru farmecul ei rural. Unele
case ofereau pensiune, a[a c` de ce n-ar \nchiria [i ele rulota? Orice
venit suplimentar era bine venit. Numai c` nu [tia ct s` cear`.
Se ridic`, \ncercnd s`-[i ia un aer de expert` \n afaceri.
Poate c` ar fi mai bine s` vezi mai \nti locul, \nainte de a discuta mai am`nun]it. Dup` cum am spus, exist` un robinet \n fa]a
garajului [i o toalet` afar`. Condi]iile nu sunt grozave. Pot s` pun
\n stare de func]iune un primus [i pot pune la dispozi]ie cteva
ustensile de buc`t`rie, dar nu pot s` asigur masa.
Este \n regul`. Pot s`-mi preg`tesc singur ceva de mncare.
A urmat-o \n gr`din`, p`[ind \ncet, cu elegan]`. Kate a descuiat
u[a albastr` a rulotei vopsite \n tonuri vesele, de sub meri, [i i-a
f`cut loc s` intre.
Miroase pu]in a mucegai. N-a mai fost folosit` de mult timp.
Tn`rul privi de jur-\mprejur: erau un pat de cazarm` \n cap`tul
\ndep`rtat, o banc` lateral` [i o mas` pliant`.
|mi convine.
Perdelele nu sunt foarte curate, dar le voi sp`la dac` r`mi.
De fapt, ar fi necesar` o cur`]enie general`, dar m` tem c` n-am
timp \n aceast` diminea]`.

12

MARJORIE WARBY

Este foarte bine a[a, nu-]i face griji. Voi face eu cur`]enie. Ct cost`?
Kate era foarte \ncurcat`. |l privi cu aten]ie.
E[ti \n vacan]`?
S-ar putea spune [i a[a. M` odihnesc.
Te odihne[ti?
Sunt actor [omer, explic` el cu un zmbet.
|mi pare r`u.
Visele ei de c[tig s-au spulberat. N-ar avea inima s` ia bani de
la un b`iat care n-are de lucru.
Am un contract pentru var`, la o companie din Anglia de Est,
care are mai multe piese \n repertoriu. Dar stagiunea se deschide
abia de Rusalii, a[a c`, pn` atunci, \ncerc s` g`sesc cte ceva de
lucru pe unde pot.
Apoi, privind gr`dina de un pitoresc cam s`lbatic, spuse:
Poate c` so]ul t`u nu mai are timp s` se ocupe de gr`din`
dup` ce vine de la lucru; a[ putea s` m` ocup eu pu]in, dac` vrei.
Nu sunt c`s`torit`, rse Kate. Locuiesc \mpreun` cu cele trei
surori ale mele. Angela [i Sara lucreaz` \n Carchester, iar Emma
este \nc` la [coal`.
{i tu, ca [i tat`l t`u, e[ti scriitoare?
Scriu pove[ti pentru fete. Cum ]i-ai dat seama?
Elementar, dragul meu Watson. Manuscrise \mpr`[tiate pe
toat` masa.
Sigur, trebuia s`-mi dau seama. M` numesc Kate. |n general,
cei de aici ne spun surorile Gregory. Cum te cheam`?
Adam. Am... am o rud` \ndep`rtat` aici... o anume
domni[oar` Harper.
Madge Harper? Ce surpriz` pl`cut`! O cunoa[tem pe Madge
foarte bine. Este \nv`]`toarea surorii mele. Uite: dac` \mi aranjezi
gr`dina, po]i locui \n rulot` gratis. Aici, gr`dinarii se pl`tesc cu
aproximativ [apte [ilingi pe or`, a[adar, dac` lucrezi cteva ore
s`pt`mnal, voi considera c` astfel te-ai achitat de chirie.

SURORILE GREGORY

13

De acord.
Kate p`rea mul]umit`.
Nu-mi place s` v`d cum gr`dina se degradeaz`. Arat` frumos
prim`vara, dar de \ndat` ce cresc bururienile, cap`t` un aspect
ne\ngrijit. Tundem iarba pe rnd, dar cred c` livada trebuie cosit`.
{tii s` mnuie[ti o coas`?
Sunt gata s` \ncerc.
Bine, dar fii atent s` nu-]i tai un picior; asta e o munc` \n care
\]i trebuie calificare.
Era frumoas` cnd zmbea \n timp ce vorbea; avea p`rul castaniu, ca suflat cu bronz [i ochii de culoarea chihlimbarului.
Adam s-a aplecat s` mngie c`]elul care-i urmase \n gr`din`.
Cum \l cheam`?
Byron. {i mai avem [i o pisic` persan` gri pe care o cheam` Shelley.
Col]ul poe]ilor, nu? rse Adam.
Angela le-a pus aceste nume. E pasionat` de poezie [i lucreaz`
la biblioteca din Carchester.
{i cealalt`?
Sara are [aptesprezece ani [i lucreaz` \ntr-un birou de
avocatur`. Madge [tie c` e[ti \n Oakham Green?
Adam [i-a dat jos rani]a [i a aruncat-o pe banc`.
Nu ]inem leg`tura unul cu cel`lalt. Ea nu vrea s` [tie nimic
despre mine.
Dar acum, c` e[ti aici, crezi c` ar vrea s` te vad`?
Am dat numele ei ca punct de referin]`, nu pentru a relua
leg`tura de rudenie. A[ preferea s` nu aranjezi o \ntlnire \ntre noi,
dac` nu te superi.
Kate nu mai insist`.
Ei, acum trebuie s` plec.
Dac` \mi dai cele necesare pentru cur`]enie \n rulot`, \ncep
lucrul chiar acum, spuse tn`rul [i o urm` pe Kate \napoi la cas`,
pentru a lua o g`leat` [i o m`tur`.

Capitolul 2
Kate se a[ez` din nou la masa de scris, mul]umit` de \ntors`tura
pe care au luat-o lucrurile.
Adam p`rea un b`iat simpatic [i, \n plus, un b`rbat puternic era
foarte util \ntr-o gospod`rie ca a lor.
Tocmai se gndea cum s` rezolve problema eroinei sale care
c`zuse \ntr-un pu] de min` dezafectat din Cornwall, cnd auzi
zgomotul unor tocuri \nalte.
Hei! E cineva acas`?
Kate puse pixul jos, oftnd. Betty! Betty Travers, o dr`gu]` [i
prietena ei cea mai bun`, care da buzna la orice or`, vesel` [i prietenoas`, a[teptndu-se s` fie bine primit`, indiferent de la ce
treab` o \ntrerupea pe Kate. Singura problem` cu Betty era c`,
pentru ea, scrisul lui Kate nu era dect o form` inofensiv` de
nebunie [i nu un mijloc necesar de suplimentare a veniturilor
familiei.
Draga mea, nu pot s` stau mult. Am l`sat copiii cu bona, dar
trebuie s` plece din minut \n minut, a[a c` trebuie s` m` gr`besc.
S-a a[ezat pe scaunul cel mai apropiat. Blond` [i cu o \nf`]i[are
pl`cut`, Betty purta fuste foarte scurte [i bluze foarte strmte, ceea

SURORILE GREGORY

15

ce f`cea ca trecerea ei prin via]` s` fie punctat` de fluier`turile


admirative ale tuturor b`rba]ilor pe lng` care se \ntmpla s`
treac`. Primea aceast` reac]ie care a fi stnjenit-o \ngrozitor pe
Kate cu pl`cerea cu care orice stea de cinema ar fi primit manifest`rile de simpatie ale admiratorilor s`i.
Te deranjeaz` dac` las copiii la tine dup`-amiaz`? Douglas a
telefonat acum o or` s` m` anun]e c` aduce la mas` un important
partener de afaceri. Am f`cut deja preg`tirile pentru mas`, dar
scumpa mea... p`rul! Trebuie neap`rat s` ajung \n Carchester s`-mi
aranjez coafura. Te rog, vrei s` fii att de bun` s`...
Kate a v`zut risipindu-se orice [ans` de a-[i salva eroina. Mai
\nti Emma care a r`mas acas`, apoi necesitatea de a merge s` discute cu Madge Harper, acum perspectiva de a avea grij` de copiii
lui Betty toat` dup`-amiaza... Putea foarte bine s` pun` deoparte
manuscrisul pentru restul zilei.
Sigur c` da, Betty, r`spunse ea resemnat`.
Mul]umesc din suflet. Se ridic` [i privi atent pe fereastr`.
Cine-i b`rbatul?
|nchiriaz` rulota noastr` pentru urm`toarele cteva
s`pt`mni.
Da? Asta este ceva nou pentru tine s` prime[ti \n gazd`
turi[ti pe perioada verii.
Kate a explicat cum tn`rul ap`ruse ca din senin. Betty asculta
fermecat`, cu ochii ei alba[tri larg deschi[i.
{i l-ai l`sat s` se instaleze, a[a, pur [i simplu, f`r` s` [tii nimic
despre el? Draga mea, poate fi un maniac sexual sau un criminal
care s` v` omoare pe toate \n timp ce dormi]i.
Pare destul de inofensiv, spuse Kate rznd. Este de profesie
actor [i este rud` \ndep`rtat` cu Madge Harper.
Adev`rat? Nu mi-o pot imagina pe Madge a noastr` \nrudit` cu
un actor.

16

MARJORIE WARBY

A[a a spus.
{i cum e?
Lini[tit, pl`cut.
Pl`cut! spuse Betty pe un ton dispre]uitor. Pe mine m`
intereseaz` dac` e sexy.
M` tem c` n-am observat. Mi-a l`sat impresia c` este cam
neglijent [i [lamp`t.
E[ti incorigibil`. Mi-a[ da seama dac` un b`rbat este atr`g`tor
[i dac` [i-ar fi luat hainele de la o sperietoare de ciori [i nu s-ar fi
ras de o s`pt`mn`. Dar tu, niciodat` nu vezi.
Ce s` v`d?
Cum arat` un b`rbat, ce altceva! Cum po]i s` fii att de imun`?
De[i am un mariaj fericit, niciodat` nu sunt indiferent` fa]` de al]i
b`rba]i, dac` arat` bine. Desigur, nimic serios... doar un flirt care s`
m` tulbure \n mod pl`cut. Apropo, diminea]` am v`zut \n fa]a
por]ii voastre ma[ina noului doctor; sper c` nu e nici una dintre voi
bolnav`.
Emma a avut o u[oar` durere de stomac.
Nu-i a[a c` e un scump?
Cine, noul doctor? N-a[ putea spune c` mi-a f`cut aceast`
impresie.
Vai! Ce figur` sever` [i ce ochi ca ni[te ghe]ari care te sfredelesc! Ne-am \ntlnit cu o sear` \nainte la familia Larson [i mi s-a
p`rut minunat. Att de irezistibil!
Mie mi s-a p`rut \ngrozitor. Dar eu n-am aceast` fascina]ie
fatal` pentru b`rba]i. }ie \]i plac to]i, chiar [i doctorii cu nas acvilin,
figur` sever` [i reci ca ghea]a.
Rzi de mine. Dar nu e cazul s`-]i iei acest aer de superioritate, pentru c` \ntr-o bun` zi ai s-o p`]e[ti [i tu, chiar mai r`u dect
noi. Acum trebuie s` plec. |]i aduc copiii pe la ora dou`, bine?
Kate a \nso]it-o pn` la ma[ina parcat` \n fa]a por]ii.

SURORILE GREGORY

17

Ah, apropo; [tiai c` s-a \ntors Roderick Mowbray? Va renun]a


la serviciul lui din Londra [i va administra mo[ia mamei sale. Se
pare c` administratorul lor le-a tocat banii. A fost concediat. Pa.
Ma[ina mic` ro[ie f`cu un salt [i se \ndep`rt` pe alee, cu viteza
infernal` cu care Betty conducea \ntotdeauna.
Vestea despre Roderick Mowbray era interesant` [i Kate se
\ntreba dac` \ntoarcerea acestuia va \nsemna ceva pentru ea.
|n ultimii cinci ani, Mowbray ap`ruse doar fugitiv la conac de
obicei, \nso]it de o tn`r` sclipitoare mereu alta. Avea un apartament la Londra [i un serviciu despre care Kate nu [tiuse niciodat`
mare lucru. Se spunea c` \n domeniul publicitar.
De[i aveau titlu de noble]e, cei din familia Mowbray nu erau
boga]i [i mama lui Roderick, v`duv`, care locuia singur` la conac,
cu un personal mai \n vrst`, \[i dorea foarte mult ca fiul ei s` se
\nsoare cu o tn`r` frumoas` [i, de preferin]`, bogat`.
Pn` acum, Roderick nu p`rea s` dea semne s` se gr`beasc`.
Era timpul, \ns`, s`-[i \ntrerup` visarea [i s` se gndeasc` la ce
va preg`ti pentru cin`; din resturile de friptur` de duminic`, va face
o pl`cint` cu carne. La prnz, ea [i Emma puteau mnca brnz`,
salat`, fructe.
La ora dou` [i jum`tate, Betty a venit. Un copil dormea \n
c`ruciorul l`sat pe paji[tea din spate, sub dud. Cel`lalt, Terry, \n
vrst` de patru ani, intr` \mpreun` cu Kate, purtnd o \nvelitoare
de ceainic \n chip de p`l`rie.
Te rog s`-l scuzi, spuse Betty, dar nu doarme f`r` asta [i a
trebuit s`-l las s` vin` a[a, pentru c` ast`zi nu am mai avut timp
pentru el.
Ar`]i minunat, Terry, spuse Kate zmbindu-i b`ie]elului.
Ba este absurd, r`spunse Betty. Pe Douglas \l enerveaz`
cumplit fazele prin care trece Terry, dar eu cred c` lucrul cel mai
bun este s` te faci c` nu observi. La revedere, Kate [i mul]umesc

18

MARJORIE WARBY

foarte mult \nc` o dat`. William ar trebui s` doarm` pn` la ora


[ase, dar dac` se treze[te [i-i e foame, i-am adus biberonul [i o cutie
cu lapte praf. Instruc]iunile de preparare sunt scrise pe cutie...
Terry, s` fii cuminte [i s-o ascul]i pe Kate. {i-a adus cteva juc`rii [i
c`r]i... Cred c` asta este totul... Doamne! Ce trziu e! Trebuie s` fug.
{i-a s`rutat fiul [i a plecat.
Emma era \nc` \n pat, pierdut` \n lectura povestirii pe care
Angela i-o adusese de la bibliotec`, nesocotind astfel recomand`rile
doctorului Rogers care spusese c` se poate da jos din pat la prnz.
Lui Kate \i f`cea oarecum pl`cere s` nu ]in` seama de
recomand`rile lui.
Terry [i-a sprijinit capul plin de \ncredere, de bra]ul lui Kate,
cum sta al`turi de ea pe canapeaua din living.
Cite[te-mi o poveste.
Sigur c` da. Pe care o vrei! Scufi]a Ro[ie?
Asta \mi place cel mai mult, spuse Terry \ntorcnd paginile
pn` ajunse la povestea celor Trei ursule]i. Tata nu vrea s` mi-o
mai citeasc` pe asta spune c` s-a plictisit.
Atunci, vom citi Cei trei ursule]i, spuse Kate st`pnindu-[i rsul.
|n timpul dup`-amiezii, l-a v`zut pe Adam plecnd. Era ciudat s`
vad` rulota ocupat` [i se \ntreba care va fi reac]ia surorilor ei.
Angela a fost cea dinti care a ajuns acas`. |nalt`, frumoas`,
brunet`, avea o fire practic` [i serioas`.
Vai, Kate, iar trebuie s` stai cu copiii familiei Travers! Spuneai
c` inten]ionezi s` scrii toat` ziua.
Da, numai c` soarta a decis altfel. Betty a trebuit s` mearg`
urgent \n Carchester s` se coafeze. N-am putut refuza.
Betty dispune de tine cum vrea. Apoi, pe un ton schimbat:
Cine naiba este \n livad`?
Vrea s` \nchirieze rulota pentru una sau dou` s`pt`mni. Nu
crezi c` e o idee bun`?

SURORILE GREGORY

19

S` \nchirieze, spui? Ct pl`te[te?


{tii, de fapt este actor [omer. N-am putut cere bani cuiva care
nu are de lucru, dar se va ocupa de gr`din` \n schimb, a[a c` mi s-a
p`rut o afacere bun`. {tii ct este de greu s` g`sim pe cineva care
m`car s` tund` iarba.
Hmm. {i cum a ajuns aici? Cum \l cheam`?
Adam. Nu cred c` [i-a spus numele de familie, dar este o rud`
\ndep`rtat` a lui Madge Harper.
Da, cred c` nu e o idee rea, dac` e dispus s` ne ajute. Apropo,
cum se simte Emma? Ce a spus doctorul?
Kate i-a explicat.
{i cum ]i s-a p`rut?
Doctorul? Nu mi-a pl`cut. E foarte arogant. Cel mai bun lucru
pe care-l putem face este s` sper`m c` nu ne vom \mboln`vi.
E chiar att de r`u?
Dar Angela nu p`rea prea preocupat`. |n via]a ei nu exista dect
un singur b`rbat, prietenul ei, David Emery, un tn`r func]ionar la
o banc` din Carchester.
Mncare! Mncare! Mor de foame! intr` Sara ]ipnd.
Brunet`, cu p`rul lung [i ochii verzi, aceasta avea \nf`]i[area
unei nimfe, dar pofta de mncare a unui c`pc`un..
|ncol]it`, Kate admise c` va trebui s` \ntrzie pu]in masa lor.
Betty trebui s` se fi \ntors deja din Carchester, dar presupun
c` s-a dus mai \nti acas` pentru a pune la punct ultimele am`nunte
ale cinei.
Asta spun [i eu; Betty profit` de tine, spuse Angela.
Este un b`rbat \n livada noastr`, ]ip` Sara. Unul tn`r. St` pe
treptele rulotei [i cite[te un ziar. Ce nostim! Cine este?
A[a c` povestea venirii lui Adam a fost repetat` [i, pentru c`
fetele \nc` mai comentau evenimentul, Kate hot`r\ s` duc` ea copiii
acas` la ei.

20

MARJORIE WARBY

Nu \ntrzii. |ntre timp, una din voi poate s` a[eze masa.


Imediat ce Kate a ie[it pe u[a din fa]`, Sara s-a strecurat [i ea
afar` pe cea din spate, vrnd s`-l cunoasc` pe acel tn`r numit
Adam, mai ales c` detesta orice form` de activitate casnic` [i se
eschiva de cte ori avea ocazia.
Surorile Gregory mncau \n jurul orei [ase; masa nu era suficient de consistent` pentru a fi considerat` prnz [i era prea
devreme pentru a fi considerat` cin`.
Angela [i Sara mncau \ntr-o cafenea din Carchester, Emma
mnca la prnz la [coal`, iar Kate se mul]umea cu o gustare.
Cnd Kate s-a \ntors, Angela a[eza masa lng` fereastra salonului care da spre paji[te.
Sara \ntotdeauna trage chiulul. Cum ai plecat, s-a [i dus \n
gr`din` la b`iatul acela. Dac` e ceva treab` de f`cut, po]i fi sigur`
c` dispare imediat.
De ce n-ai strigat-o?
Am strigat-o, dar n-a vrut s` vin`. S-a f`cut c` nu aude.
Betty arat` superb, schimb` Kate subiectul, a[eznd \n
mijlocul mesei un vas cu primule. {i-a dat p`rului o tent` blond` [i
[i-a cump`rat o rochie de ocazie, bleumarin cu fire argintii, de la
acel magazin unic select [i foarte scump de pe Strada Hight din
Carchester.
S-ar potrivi mai degrab` pentru un dineu la Savoy, dect pentru o cin` obi[nuit` \ntr-o cas` de la ]ar`, spuse Angela, \nc`
sup`rat` din cauza sustragerii Sarei de la datorie.
Dar nu e nici pe departe o cin` obi[nuit`. Au p`str`v afumat,
suprme de pui [i bezele glasate, vin alb sec [i cafea.
Cine m`nnc` toate aceste bun`t`]i, noi?
Asta nu se va \ntmpla \n veci, rse Kate. Nu noi, ci familia
Travers; au un invitat important \n seara aceasta la cin`.

SURORILE GREGORY

21

Dar noi, ce mnc`m?


Pl`cint` cu carne.
V` ajut cu ceva? \ntreb` Sara candid.
|ntotdeauna te oferi cnd nu mai este nimic de f`cut, i-o
\ntoarse Angela.
Scuza]i-m`, dar discutam cu Adam.
Am observat [i eu. Te-am strigat de cteva ori.
|mi pare r`u, n-am auzit. Nu fi urcioas`, Angela, spuse ea
rznd. Am s` sp`l vasele.
S` te vedem.
Emma ap`ru \n halat; \[i terminase cartea [i se plictisise s` mai
stea \n pat.
Te sim]i mai bine? \ntreb` Kate cu blnde]e.
De fapt, nici n-ai avut nimic, spuse Angela.
Emma ro[i.
Nu este drept. Am avut ni[te dureri \ngrozitoare de stomac
cnd m-am trezit de diminea]`.
Am \n]eles c` noul doctor a spus c` n-ai nimic.
A fost \ngrozitor. A spus c` pisicile n-au voie \n dormitor.
Surorile ei au rs.
Ei bine, spuse Sara, dac` doctorul e \ngrozitor, \n schimb
b`iatul din rulot` nu e. |mi place. L-am invitat \n seara aceasta s`
ascult`m discuri. |ntorcndu-se spre Kate, spuse: aproape c` l-am
invitat la cin`, de[i nu eram sigur` c` avem suficient` mncare
pentru to]i.
Sara, abia a venit, protest` Kate.
{i Angela era de acord c` nu era \n]elept s` gr`beasc` lucrurile.
Bine, dar numai \n seara aceasta, totu[i. A spus c` i-ar face mare
pl`cere s` vin`. A promis c` \mi poveste[te cum este s` joci \n piese.
Pare amuzant. Este cu totul altfel dect b`ie]ii de aici, \n majoritatea
lor fermieri, func]ionari, sau cam a[a ceva. El este diferit.

22

MARJORIE WARBY

Kate a spus c`, mai trziu, trebuie s` mearg` la Madge s` discute


\n leg`tur` cu Emma; Angela, c` are \ntlnire cu David. Singur`
Emma, stnd la mas` la locul ei [i privind admirativ pl`cinta
aburind`, a asigurat-o:
Fii f`r` grij`, Sara. Eu voi sta aici.
Tu? Dar, copila mea drag`, n-avem nevoie de tine. Vei merge
la culcare imediat dup` ce m`nnci. Doar e[ti bolnav`.
Nu mai sunt [i m-am plictisit s` stau \n pat. Kate, am voie s`
stau [i eu s` ascult discuri?
Ai voie s` stai pn` m` \ntorc eu.
Kate! Ai pu]in suflet! strig` Sara, privind cu dispre] mica
f`ptur` hot`rt`, \mbr`cat` cu halatul acela albastru ponosit. Nu
avem nevoie tocmai de ea!
Da, dar o s` ave]i. Ce-ar spune b`iatul acela s` te g`seasc`
singur` chiar \n prima sear` \n care vine aici?
Probabil c` ar fi mul]umit, morm`i Sara. }ii minte c` tu \ns`]i
ai spus c` patru fete \ntr-o familie pot da senza]ia de cople[itor [i
c` b`rba]ii s-ar putea speria dac` ap`rem toate deodat`.
Asta e altceva.
Nu \n]eleg de ce.
Cu b`trna doamn` Toster care mereu spioneaz` aici, lng`
noi, [tii c` trebuie s` fim atente, interveni Angela.
Nu cred c` ne spioneaz`, spuse Kate, ci doar este sincer
interesat` de soarta noastr`. Dar Angela are dreptate: a[a cum
locuim noi singure, trebuie s` avem grij` de reputa]ia noastr`.
Nu trebuie ca acest Adam s`-[i fac` o idee gre[it`, continu`
Angela. Este important s` ne respecte de la bun \nceput.
Ah, mai scute[te-m`! spuse Sara.
Emma se opri din mncat [i o privi pe Kate, [ocat`.
Dac` eu a[ fi spus a[a ceva, m-ai fi certat.
Prin asta, Sara tocmai a dovedit c` este \nc` un copil.

SURORILE GREGORY

23

Cnd am s` cresc mare, am s` fiu cum e Kate, adic` nu voi


avea niciodat` un iubit, anun]` Emma.
{i ce te face s` crezi c` nu va avea niciodat` un iubit? \ntreb`
Angela, amuzat`.
Nu poate, din cauza mea. Nu-i a[a c` nu te vei c`s`tori
niciodat`, ca s` nu fii nevoit` s` m` p`r`se[ti?
Am auzit \n autobuz cnd veneam spre cas`, c` Roderick
Mowbray s-a \ntors definitiv la conac, spuse Sara, apoi continu`,
privind-o cu r`utate pe Emma. Kate a fost \ndr`gostit` de el cndva,
nu-i a[a, Kate?
Cnd aveam vreo doisprezece ani.
Aveai cincisprezece, rectific` Angela, [i tata te tot dojenea c`
te plimbai visnd prin gr`din` \n loc s`-]i faci temele. |]i f`ceai
mereu de lucru prin fa]a por]ii, spernd ca el s` treac` pe acolo. |]i
aminte[ti?
Kate \[i amintea foarte bine, dar n-avea de gnd s` recunoasc`.
N-am [tiut asta; n-am [tiut c` a avut o pasiune pentru cineva,
spuse Emma trist`, gata s` izbucneasc` \n lacrimi.
Nu da aten]ie la ce spun Angela [i Sara. Vor doar s` m`
nec`jeasc`. Asta s-a \ntmplat cu mult timp \n urm` [i, pentru consolarea ta, afl` c` el nu mi-a acordat nici cea mai mic` aten]ie, a[a
c` nici nu m-am mai gndit.
Emma nu era deloc convins`. A re\nceput s` m`nnce, dar
pl`cinta \[i pierduse gustul. Cuvintele aruncate \n glum`, cu atta
u[urin]` de Sara, au s`pat adnc \ndoiala \n mintea feti]ei.
Considerase ca pe un lucru de la sine \n]eles c` niciodat`, dar absolut niciodat`, Kate nu avea s-o p`r`seasc`. |n ceea ce o privea pe ea,
Angela [i Sara puteau foarte bine s` se c`s`toreasc`, atta timp ct
ea o avea pe Kate. Aceasta \i da un sentiment de siguran]`. Dar,
dac` vreodat` Kate ar pleca [i ar p`r`si-o, cu siguran]` c` ar muri
de sup`rare.

Capitolul 3
Dup` cin`, Kate a pornit pe biciclet` acas` la Madge. Vechea
ma[in` a lui Grant Gregory era \n garaj, dar Kate nu mai considera
acel vehicul antic ca prezentnd siguran]`, a[a c` hot`r\ s` nu-i mai
re\nnoiasc` autoriza]ia de circula]ie anul acela. De[i toate cele trei
surori mai mari aveau permis de conducere, nu-[i permiteau s`
investeasc` \ntr-o nou` ma[in` [i nici Angela, nici Sara nu voiau s`
contribuie la \ntre]inerea celei vechi. Prin urmare, ma[ina ruginise
\n garaj, avnd un aer p`r`sit [i plin de repro[, ca [i cum [i-ar fi
amintit de zilele fericite cnd ducea patru feti]e vesele la mare.
To]i membrii familiei aveau biciclete, iar autobuzele spre
Carchester circulau regulat; cu toate acestea, cump`rarea unei
ma[ini noi era o prioritate pe lista de ambi]ii a lui Kate. Numai dac`
ar putea s` scrie [i s` vnd` mai multe c`r]i... |n minte \i reveni
eroina ei pe care nimeni n-o salvase \nc` din fundul pu]ului de
min`.
Mine, \[i promise Kate \n timp ce pedala, cu Byron alergnd
fericit al`turi. Trebuie s` m` apuc serios de treab`.
Madge era acas` [i p`rea c`-i face pl`cere s-o vad`. Locuia \ntr-un
bungalou foarte nou, construit lng` vechea [coal` din sat.

SURORILE GREGORY

25

Intr`, o pofti ea. Ce s-a \ntmplat cu Emma?


Madge era o femeie corect`, capabil`, trecut` de dou`zeci [i
cinci de ani. Chiar dac` elevii ei n-o iubeau, \n orice caz o respectau [i avea o bun` reputa]ie profesional`. Purta ochelari cu ram` de
corn, cu un coc bine strns la spate, fuste simple, bluze sau pulovere simple, era \ntotdeauna sobr` att \n \mbr`c`minte, ct [i \n
felul de a fi [i p`rea total dedicat` profesiei sale.
De[i o [tia pe Madge de cnd prealuase func]ia la [coala din sat
acum c]iva ani, Kate avea impresia, totu[i, c` \nc` n-o cuno[tea
bine. Madge p`rea s`-[i fi sacrificat via]a personal` pentru munca
sa, exact ca [i Kate, dar \n cazul ei, o f`cuse fiindc` a[a dorea, pe
cnd la Kate era o necesitate. Kate spera s` se c`s`toreasc` [i s` aib`
copii \ntr-o bun` zi, dar Madge nu tr`dase niciodat` nici cea mai
mic` inten]ie sau dorin]` de a se c`s`tori.
A condus-o pe Kate \n micul living care era tot att de ordonat
ca [i ea, f`r` nimic din harababura care f`cea din camerele casei
Clematis o imagine att de diferit` fa]` de interioarele ideale
ilustrate \n reviste. Salonul lui Madge ar fi putut ap`rea cu cinste,
la orice or` din zi [i din noapte, ca model: nici un co[ cu sculuri de
ln` [i andrele, nici o revist`, nici o les` de c`]el, nici o pern` pentru pisic`, nici o ma[in` de scris, nici o ma[in` de cusut, nimic.
Ah, nu te superi, spuse Madge v`zndu-l pe Byron c` \nainteaz` al`turi de Kate, dar a[ prefera ca el s` r`mn` afar`; poate are
labele murdare, sau poate \i cade p`rul pe noile mele huse de
scaune...
Repede, Kate l-a dus pe Byron afar`.
Iart`-m`, dragul meu, [opti ea la urechea lui lung` [i
m`t`soas`, nu \ntrzii mult.
|l tratezi ca pe un om.
Da, dar fiind att de mult timp singur` cu el, \mi este ca un
adev`rat prieten.

26

MARJORIE WARBY

Dup` p`rerea mea, nu merit` s` ai un animal, cu toat` b`taia


de cap pe care ]i-o d`. {i acum, te rog s` iei loc. Presupun c` ai
venit s`-mi spui de ce Emma n-a fost azi la [coal`.
Da. Respir` adnc, \nainte de a continua. Nu s-a sim]it bine de
diminea]`; a durut-o stomacul... Am chemat doctorul [i acesta a pus
aceast` tulburare pe seama stresului.
Stres! La vrsta ei?
Kate \ncerc` s`-i explice despre temerile Emmei de a fi mutat`
de la locul ei de lng` fereastr`, dac` mai gre[e[te la tema de la
matematic`, [i \ncheie cu toat` sinceritatea:
Vezi tu, Madge, nu e un copil prost, numai c` n-a \n]eles cum
s` fac` adun`rile acelea. Eu o \n]eleg, pentru c` nici mie nu mi-a
pl`cut matematica.
Problema este c` sora ta viseaz` tot timpul cu ochii deschi[i.
|n timp ce eu explic, ea prive[te pierdut` pe fereastr`. A[a c`, firesc,
cnd trebuie s` aplice teoria, habar n-are.
M-am gndit c`, dac` \mi explici mie, a[ putea s-o ajut acas`.
Metodele se schimb` repede, chiar de cnd eram eu elev`, [i n-a[
vrea s-o z`p`cesc [i mai tare, ajungnd la rezultat printr-o alt`
metod`.
Sau neajungnd deloc la rezultat. Oricum, nu sunt de acord
cu ideea ajut`rii sau medita]iei copiilor acas`. Dac` Emma e atent`
la or`, nu va avea nici un fel de problem`. Mine o voi re]ine pu]in
dup` program pentru a-i explica suplimentar [i a m` asigura c` a
\n]eles. Dar, pe viitor, dac` mai continu` s`-[i petreac` jum`tate din
timp privind pe fereastr`, m` tem c` nu am de ales [i va trebui s-o
mut \ntr-o banc` exact sub nasul meu.
Emma este de o sensibilitate excesiv` [i se descurajeaz` u[or
dac` simte c` e \n dizgra]ie. Pierderea p`rin]ilor ne-a afectat pe
toate, dar cred c` Emma a suferit cel mai mult.

SURORILE GREGORY

27

{tiu [i ]in cont de acest lucru. Dar cred c` \]i faci prea multe
griji din pricina ei, Kate. E o feti]` absolut normal`, cu o tendin]`
mai pronun]at` de a nu fi atent` [i nu trebuie \ncurajat` s` cread`
c` are nevoie de un tratament special sau c` \l merit`.
Poate c` ai dreptate.
{tiu c` am dreptate. Materia la care Emma se descurc`
str`lucit este compunerea. Sper ca \ntr-o zi s` devin` [i ea scriitoare
ca tine [i ca tat`l vostru. Apropo, n-ai fost la cocteilul dat de familia
Lawson \n onoarea noului doctor, pentru ca acesta s` cunoasc`
personalit`]ile locale. Eu am fost invitat` \n calitatea mea de
\nv`]`toare la [coala din sat; eram sigur` c` te voi \ntlni acolo,
avnd \n vedere c` e[ti scriitoarea noastr`.
M` tem c` nu una foarte cunoscut`, rse Kate. Oricum, noi nu
cunoa[tem foarte bine familia Lawson. O cunosc pe Lucilla de la
clubul de tenis, dar nu suntem \n rela]ii de vizit`.
De fapt, dac` m` gndesc mai bine, nu m` surprinde chiar
att de mult c` n-a]i fost invitate. Voi, surorile Gregory, ar`ta]i
foarte bine [i nu cred c` Lucilla e prea dornic` de competi]ie. Ea [i
cu mine eram singurele femei nec`s`torite de acolo. Cred c` a pus
ochii pe Roderick Mowbray.
B`nuiesc c` a fost o sear` pl`cut`, spuse Kate ca [i cum n-ar fi
auzit observa]ia referitoare la Roderick. Cel pu]in, Betty Travers s-a
sim]it foarte bine.
Destul de pl`cut`. Familia Lawson nu este chiar genul meu,
dar sunt ni[te gazde foarte bune [i noua lor cas` este fantastic`
numai ferestre pictate [i efecte de perspectiv` la parter, covoare pe
care calci parc` plute[ti [i cea mai extravagant` combina]ie de
culori portocaliu [i roz, fucsina [i violet, tot acest aranjament,
realizat se pare de un decorator de lux londonez, foarte scump.
Sunt \ngrozitor de boga]i, de[i n-a[ spune c` sunt tipul de intelectuali. N-am v`zut nici o carte la ei. Privi satisf`cut` la biblioteca ei

28

MARJORIE WARBY

din micul living. Nu pot s` suport camerele f`r` c`r]i. Ele \]i dau o
idee despre oamenii respectivi [i, dac` nu vezi nici una, po]i crede
c` ace[tia nu citesc.
Familia Lawson se stabilise de curnd acolo: George Lawson, un
bogat agent de burs`, so]ia lui, Marion [i unica lor fiic`, Lucilla, o
fat` de aceea[i vrst` cu Kate, atractiv` [i plin` de via]`, care s-a erijat rapid \n conduc`toarea tinerilor locali.
Nu cred c` doctorul Rogers s-a l`sat impresionat, continu`
Madge. Nu-i este pe plac acest gen de ostenta]ie. Un om pe gustul
meu, ceea ce nu se \ntmpl` prea des. Complet dedicat muncii sale
[i nu suport` deloc prostia. Presupun c` ipohondrii din Oakham
Green care au fost pn` acum cocolo[i]i vor avea un adev`rat [oc.
Rsul ei avu o not` de satisfac]ie r`ut`cioas`.
Mie mi s-a p`rut prea aspru. |n orice caz, este foarte diferit de
doctorul Fuller, care era att de blnd [i de \n]eleg`tor.
Dar trebuie s` recuno[ti c` era complet dep`[it. Nu f`cea
dect s`-[i bat` u[or pacientul pe um`r, \n mod \ncurajator, s`-i
[opteasc` vorbe de alinare [i s`-i prescrie mereu acelea[i paliative. Dac` era cineva cu adev`rat r`u bolnav, \l trimitea la spital,
f`r` s`-[i asume nici o responsabilitate.
Am ]inut foarte mult la el [i acum m` simt pierdut` f`r` el. Se
ridic`. Trebuie s` plec. I-am promis Emmei c` nu \ntrzii. Ah, s` nu
uit... \n rulota noastr` va locui o rud` de-a ta. Un tn`r actor pe
nume Adam... nu-i [tiu numele de familie.
Madge p`ru surprins`.
Adam, aici, \n Oakham Green? De ce?
Este angajat \n cadrul companiei teatrale Shingleton-on-Sea [i
are cteva zile libere pn` la \nceperea stagiunii.
Nu-mi asum nici o responsabilitate pentru el. Dac` \ncearc` s`
\mprumute bani, s` nu-i da]i. Nu pute]i spune c` nu v-am prevenit.

SURORILE GREGORY

29

A[a face? Pare un b`iat bun.


Desigur. Are mult farmec, dar nici un pic de sim] al
r`spunderii. Nu-i ofer g`zduire la mine acas`, pentru c` n-a[ mai
sc`pa de el. Nu e dect un milog, Kate, [i nu doresc s`-l v`d.
A[a a spus [i el, c` nu p`stra]i leg`tura unul cu cel`lalt, dar a
dat numele t`u ca referin]`. De fapt, nici el nu dorea s` te vad`.
Nici nu m` mir`. |mi datoreaz` cinci lire.
Tot drumul spre cas`, Kate a fost obsedat` de ceea ce spusese
Madge despre Adam: un milog, unul care nu-[i pl`te[te datoriile,
mult farmec, dar nici un pic de responsabilitate. {i ea, care-l l`sase
singur pe acest cuceritor de inimi cu sora ei, la fel de iresponsabil`,
dar extrem de dr`gu]`! Intrnd brusc \n panic`, pedal` ct putu de
repede, gndindu-se cu groaz` c`, \n \ncercarea de a rezolva
problemele emo]ionale ale Emmei, o l`sase pe Sara \n pericol.
Cnd a intrat \n cas` ca o furtun`, Sara [i Adam ascultau lini[ti]i
muzic` clasic` \n salon, Sara ghemuit` pe canapea [i Adam, pe jos,
la picioarele ei. Kate observ` imediat c` acesta se b`rbierise, \[i
piept`nase p`rul cu grij` [i purta o c`ma[` curat`.
Ar`tau att de inocen]i [i \nduio[`tori a[a cum erau, transporta]i
de muzic`, \nct lui Kate i se f`cu ru[ine de temerile ei
melodramatice.
Adam vru s` se ridice.
Nu te ridica. Unde e Emma?
Era aici, r`spunse Sara. Presupun c` a urcat \n camera ei. S-a
\nfuriat cnd am pus Beethoven.
Kate o g`si pe Emma stnd la fereastr` \n semi\ntuneric, privind
trist` spre gr`dina cuprins` de umbre, cu Shelley ]inndu-i companie, \ncol`cit` \n bra]e.
Doamne! strig` Kate aprinznd lumina. Am uitat c` nu ]i-am
f`cut patul. De ce stai aici singur` \n \ntuneric?
A fost o zi lung` [i sunt trist`. M-am plictisit de Sara [i de
Adam [i am plecat.

30

MARJORIE WARBY

|n curnd, e ora de culcare. Mine va trebui s` te scoli


devreme ca s` mergi la [coal`. I-am explicat domni[oarei Harper c`
n-ai \n]eles cum se rezolv` acele exerci]ii [i te va ajuta. Mi-a spus c`
visezi prea mult [i prive[ti pe fereastr` \n timp ce ea explic`. Dar
mine dup` ore, te va ajuta s` \n]elegi ce a predat... Emma, ce-i cu
tine?
Emma plngea. Lacrimile i se rostogoleau pe obraji, sc`pate de
sub control.
Emma, nu plnge, draga mea. Se va rezolva totul. Domni[oara
Harper s-a ar`tat foarte \n]eleg`toare.
Nu pentru asta plng.
Atunci, de ce?
Sunt nefericit`.
Mine diminea]` te vei sim]i mai bine, o \ncuraj` Kate
mngind-o pe p`r.
M` tot gndesc ce m` fac dac` te c`s`tore[ti.
}i-am spus c` nu te voi p`r`si niciodat`, a[a c` de ce \]i faci
griji?
Nu se [tie. Poate te r`zgnde[ti. Poate c` \ntr-o zi vei vrea s`
te c`s`tore[ti.
Atunci, te voi lua cu mine. Ce zici?
Poate c` b`rbatul cu care te c`s`tore[ti nu m` va vrea.
Atunci, nici eu nu-l voi vrea.
Sincer?
Sincer. A s`rutat-o u[or pe cap. Fruntea sus, nu exist` nici un
so] \n perspectiv`.
Roderick Mowbray s-a \ntors.
Chiar c` m` sup`r dac` mai aud prostiile astea. E rece aici.
Dup` ce termin de f`cut patul, mergem jos [i-]i fac o ciocolat`
fierbinte.

SURORILE GREGORY

31

Cred c` Sara [i Adam sunt nebuni unul dup` cel`lalt. Au tot


vorbit, f`r` s`-mi dea nici o aten]ie.
Sara [i Adam! Nu este o persoan` de \ncredere, dac` este s` dea
crezare spuselor lui Madge. Sigur, Madge putea s` nu fie obiectiv`,
dar oricum, nu trebuia s` \ncurajeze o prietenie \ntre un str`in [i
Sara.
Spera s` g`seasc` pu]in timp s` scrie, acum c` rezolvase
problema matematicii, dar teama Emmei o \mpov`ra cu o nou`
grij`. |n plus, asta mai lipsea, ca Sara s` se \ndr`gosteasc` tocmai de
cine nu trebuie.
Ah! se gndi Kate, brusc enervat`, de ce i-am permis lui Adam s`
\nchirieze rulota [i... de ce a trebuit ca Roderick Mowbray s` se
\ntoarc` la Oakham Green?

Capitolul 4
|n diminea]a urm`toare, Kate a trebuit s` mearg` la
cump`r`turi. Nu avea deloc timp, dar [i frigiderul [i c`mara erau
practic goale.
Emma plecase la [coal` vesel`, Angela [i Sara se ridicaser` de la mas`
\n mare grab` s` prind` autobuzul, iar Kate, dup` ce f`cuse pu]in`
ordine [i-a luat co[ul [i, cu Byron \n les`, o porni spre strada principal`.
Era o diminea]` luminoas` de aprilie care o f`cea s` se simt`
optimist`.
|ntoarcerea tn`rului st`pn al conacului n-avea cum s-o
afecteze \n vreun fel, iar Adam va sta la ele doar o s`pt`mn` sau
dou` [i deja o prevenise pe Sara \n leg`tur` cu p`rerea lui Madge
despre caracterul v`rului ei, de[i sora ei nu s-a ar`tat deloc impresionat` de ce aflase.
Cnd Kate a plecat, Adam, \mbr`cat cu un [ort foarte scurt,
tundea iarba.
Ia-o \ncet, \l sf`tui Kate. Nu exagera.
|mi place.
Byron adora plimb`rile [i alerga nebune[te. De fapt, da mare
b`taie de cap \n magazine, \ncurcnd cump`r`torii sau scncind

SURORILE GREGORY

33

plin de repro[ cnd se \ntmpla s` fie c`lcat. Dar era att de


nefericit dac` nu i se \ng`duia s` vin`, \nct Kate nu avea inima
s`-l lase acas`.
Oakham Green era un loc \ncnt`tor, jum`tate sat, jum`tate
or`[el de provincie, dominat de o biseric` uria[`. Existau un hotel
de trei stele Clinchetul clopo]elului, foarte pitoresc, datnd din
secolul al [aptesprezecelea [i un han, la fel de vechi, dar mai pu]in
impun`tor, Fermierul cel vesel, al c`rui client fidel fusese Grant
Gregory, care obi[nuia s` vin` \n fiecare zi \nainte de prnz, pentru
a se relaxa dup` o diminea]` de concentrare. De fiecare dat` cnd
trecea pe acolo, Kate \[i aducea aminte de tat`l ei. Numai c` el
fusese \ntr-adev`r norocos, pe cnd ea nu va reu[i niciodat` s` aib`
o diminea]` \ntreag` \n care s` scrie lini[tit`.
Mai erau, de asemenea, o m`cel`rie, o brut`rie plin` de
turi[ti care nu puteau rezista mirosului de pine cald` [i un
magazin cu delicatese [i vinuri, Stedmans, la vitrinele c`ruia,
\nc`rcate cu bun`t`]i, Kate privea \ntotdeauna cu mare pl`cere.
De[i f`cea cump`r`turile obi[nuite de la magazinul Gabbs, cnd
se \ntmpla s` aib` mai mul]i bani, \[i permitea mici extravagan]e culinare de la Stedmans. Cocheta [i acum cu aceast` idee.
Apoi, \[i \nchise portofelul, parc` trezit` brusc la realitate [i se
\ntoarse din fa]a u[ii magazinului, hot`rt` s` plece. Tocmai
atunci ie[ea cineva, prinzndu-l pe Byron \n u[`. B`rbatul \[i
ceru scuze [i se aplec` s` consoleze c`]elul, apoi, ridicndu-se,
o privi pe Kate.
Te cunosc! E[ti una din surorile Gregory!
Era Roderick Mowbray. Purta o canadian`, pantaloni din stof`
cu ]es`tura \n diagonal` [i o p`l`rie stil Robin Hood. Ar`ta grozav
\mbr`cat a[a, sport, cu un aer dezinvolt [i non[alant. Dar \ntotdeauna ar`tase a[a, dup` cum \[i amintea Kate. Avea p`rul negru [i
ochii de un albastru intens. O privea zmbind prietene[te.

34

MARJORIE WARBY

Stai, nu-mi spune. Trebuie s` fii Sara.


Zmbindu-i [i ea, Kate scutur` din cap.
Nu? Dar auzisem c` Sara e cea frumoas`!
Lingu[irile nu-]i sunt de nici un folos. Sunt Kate; cea mai mare
[i cea mai [tears`.
Nu pot s` cred! Dac` e adev`rat, \nseamn` c` sunte]i toate de
o frumuse]e r`pitoare. Vino s` bem o cafea la hotel [i pune-m` la
curent cu ce este nou pe aici.
Prietenia lui a surprins-o, avnd \n vedere ct de pu]in interes
manifestase pentru ea \n trecut.
Voia s` accepte invita]ia lui [i se lupta s` aib` t`ria s` refuze.
Roderick era renumit pentru cuceririle sale [i, \n ciuda acelei iubiri
de [col`ri]`, sau poate tocmai din aceast` cauz`, Kate nu voia s`
devin` o victim` a farmecului s`u.
Este foarte amabil din partea ta, dar nu cred c` am timp. Am de lucru.
Lucru?
Unii mai lucreaz`.
Este o aluzie la mine? rse el. Crezi c` eu nu lucrez!
Trebuie s` termin o carte la un anumit termen.
|nc` mai scrii basme?
Nu scriu basme, ci povestiri de aventuri pentru fete.
Apropo, s-ar putea s` am nevoie de tine! Uite, trebuie s` vii s`
bem o cafea. Vreau s`-]i propun ceva. |n leg`tur` cu lucrul, ad`ug`
el. Inten]ionez s` deschid conacul pentru vizitare, la sfr[it de
s`pt`mn`, dar am nevoie de cineva care s` scrie prezentarea
istoric` a acestuia. Crezi c` ai putea s` faci asta?
Nu [tiu... ezit` Kate, flatat` dar nesigur`. Trebuie s` m` gndesc.
A luat-o de bra] [i a condus-o la hotel. Localul, pu]in cam
\ntunecos dup` lumina de afar`, avea covoare groase, grinzi de
stejar, plafonul jos, mobilier [i perdele frumoase, aranjamente
florale peste tot. Kate s-a a[ezat la masa de lng` fereastra pe care
[i-a ales-o, apoi \i arunc` lui Roderick o privire disperat`.

SURORILE GREGORY

35

N-ar trebui s` fac acest lucru. Biata mea eroin` se afl` \n


fundul unui pu] de min` \ncepnd de ieri diminea]`. Ast`zi trebuie
s`-mi fac neap`rat timp s-o salvez.
Las-o \n pace pe biata ta eroin`. Tu m` interesezi mai mult.
Dup` cum am auzit, cea mai mare din surorile Gregory este
aproape imposibil de abordat pentru o \ntlnire. Este a[a sau nu?
Cam a[a.
De ce? Nu-]i plac b`rba]ii?
Sunt foarte ocupat`.
Cu scrisul? Nu te distrezi niciodat`? Cele mai multe fete nu se
gndesc dect la asta.
Cele mai multe fete pe care le cuno[ti tu. Eu sunt altfel.
O raz` de soare p`truns` pe fereastr` \i \nconjur` capul cu un
nimb luminos; p`rul ei era moale, curat, lucios [i m`t`sos, f`r`
nimic din artificiile folosite de majoritatea fetelor. P`rea s` invite s`
fie atins [i mngiat. Interesul lui spori.
Cred c` e[ti diferit`.
Poate c` nu, dar situa]ia mea este diferit`, asta e tot.
|n ce sens?
{i-a pus fri[c` \n cafea, apoi, dup` cteva clipe de t`cere, spuse
\ncet, alegndu-[i cu grj` cuvintele:
De cnd ne-am pierdut p`rin]ii \n acel accident de avion acum
cinci ani, am r`mas capul familiei. Acum, Angela [i Sara sunt destul
de mari s`-[i poarte singure de grij`, dar Emma n-are dect zece ani
[i, pn` \[i termin` [coala trebuie s` m` ocup de ea. A[a c`, avnd
\n vedere aceast` situa]ie, cred c` este mai bine s` nu m` implic \n
nici o rela]ie.
Poate c` e mai bine, dar ce trist!
Nu. Sunt foarte fericit` a[a.
Nu cred. {tii c` ochii [i gura ta cer s`rut`ri?
Neobi[nuit` cu acel fel de conversa]ie, Kate ro[i, ne[tiind cum
s` reac]ioneze [i schimb` subiectul.

36

MARJORIE WARBY

|ntr-un minut, trebuie s` plec.


Chemarea datoriei?
Am o mul]ime de treburi de f`cut.
Ai grij`, spuse el nedezlipindu-[i privirea de pe fa]a ei \mbujorat`. Continund s` te spete[ti a[a cu munca, \n curnd nu vei
mai [ti c` pe lume mai exist` izvoare care murmur` [i p`s`ri care
cnt` [i vei ajunge s` crezi c` totul se reduce la o cocoa[` spetit`.
Ce perspectiv` \ngrozitoare! Dar s` [tii c` \nc` mai \mi place
s` ascult murmurul izvoarelor [i cntecul p`s`rilor. Doar pentru
\ntlniri cu diver[i tineri n-am timp.
Am \n]eles aluzia!
Mul]umesc pentru cafea. |[i lu` geanta, co[ul [i lesa. A fost minunat.
Te rog, mai stai o clip`. Cred c` ai o mul]ime de responsabilit`]i, dar nu exist` nici un motiv pentru care s` nu putem fi
prieteni, a[a e?
Da, spuse ea str`duindu-se s` priveasc` ochii aceia de un
albastru intens, cu calm. Absolut nici un motiv.
Bine. Atunci, cum r`mne cu bro[ura despre m`n`stire? E[ti
de acord s-o faci?
Propunerea o atr`gea. Cuno[tea foarte bine istoria conacului
Mowbray, construit pe locul unei vechi m`n`stiri ale c`rei ruine
\nc` mai existau, \mpreun` cu fantoma unui c`lug`r.
Cnd o vrei [i cte mii de cuvinte vrei s` cuprind`?
Vino acas` la noi mine [i vom discuta am`nuntele. Vino la
ceai. Te iau pe la ora patru. E bine?
Nu, nu era. Cartea ei! Trebuia s-o termine \nainte de a \ncepe s`
lucreze la altceva, dar Roderick era att de insistent [i conving`tor,
\nct se trezi c`-i mul]ume[te pentru invita]ie.
Inten]ionez s` m` stabilesc la conac. Poate c` ai auzit. Voi prelua administrarea casei, pentru c` individul care s-a ocupat de
aceasta ne-a excrocat. Dect s` mai angajez pe altcineva, prefer s`
fac eu munca respectiv`.

SURORILE GREGORY

37

Crezi c`-]i va pl`cea?


Este o provocare [i provoc`rile mi-au pl`cut \ntotdeauna.
Privirea lui \i f`cu inima s` tresar`. Acest interes brusc pe care-l
manifesta pentru ea era tot o provocare? Auzind c` este greu abordabil`, voia s` demonstreze c` pentru el nu era nici o dificultate?
Kate constat` cu v`dit` nepl`cre c` simte [i ea acea tulburare de
care vorbea Betty. S-a ridicat, gata de plecare, [i Byron a s`rit [i el
\n picioare.
|mi amintesc de b`trnul vostru cine; \l cheam` Burns, sau
Browning, sau cam a[a ceva.
Byron. {i nu e chiar a[a b`trn.
Atunci, e prea gras. |ngrozitor de r`f`]at, presupun. Femeile
\ntotdeauna stric` linia animalului pe care-l au. S` vezi noul meu
seter ro[cat o frumuse]e.
Dup` care l-a mngiat pe Byron prietenos, dar cu condescenden]`.
Nu m-a[ desp`r]i de Byron pentru to]i seterii din lume.
Foarte bine! rosti el.
Cnd au ie[it din hotel, doctorul Rogers tocmai cobora din
ma[ina parcat` la bordur`. A aruncat o privire p`trunz`toare spre
ea [i spre \nso]itorul ei [i i-a salutat f`r` s` zmbeasc`.
Noul doctor.
L-am cunoscut la familia Lawson. Cu totul diferit fa]` de
b`trnul doctor Fuller.
|ntr-adev`r!
Spui asta ca [i cnd nu ]i-ar pl`cea, remarc` el, privind-o
amuzat.
Nu, nu-mi place. O fi un doctor bun asta r`mne de v`zut
dar este ct se poate de distant [i arogant.
Roderick rse [i o lu` de bra].
Te conduc acas` cu ma[ina.
Abia cnd a ajuns \n fa]a por]ii casei, [i-a dat seama c` nu
cump`rase nimic.

38

MARJORIE WARBY

Intr` ca s`-[i adune gndurile pu]in. Se privea \n oglinda din


vestibul de parc` vedea o str`in`.
|i spusese: {tii c` ochii [i gura ta cer s`rut`ri?.
B`rbatul acesta era o amenin]are. Dar nu se va l`sa p`c`lit` de
cuvintele lui mieroase. Probabil c` a[a vorbea cu toate prietenele
lui.
Ar fi ca o relaxare s` scrie despre m`n`stire. F`r` s` vrea, la gndul c` a doua zi Roderick va veni s-o ia la ceai, la conac, pulsul i se
acceler`. Se cam temea de mama lui, dar inten]iona totu[i s`
mearg`.
Deodat`, se sim]i ridicol de vesel` [i cu inima u[oar`, ca [i cnd
ar fi avut din nou cincisprezece ani, numai c`, de data aceasta,
sc`pase de acea infatuare tipic adolescentin`.
|l chem` pe Byron care p`ru extrem de surprins, \[i lu` co[ul [i
o porni din nou. Adam terminase de tuns iarba [i disp`ruse, din
fericire, f`r` s-o vad` \ntorcndu-se acas` f`r` s` fi adus nimic \n
co[. De data aceasta, intr` direct la Stedmans [i, con[tient` de
extravagan]a nebuneasc` pe care o face, dar pl`cndu-i senza]ia pe
care aceasta i-o d`dea, cump`r`, f`r` s` se mai uite la bani creve]i
cu sos tartar [i o delicioas` tart` cu fructe ornat` cu rozete din
fri[c`. Din nou acas`, \[i f`cu un ceai [i un sandvi[ cu [unc` [i se
a[ez` la masa de lucru, pentru a-[i scoate eroina din pu]ul de min`.
Dar ironia sor]ii f`cu s` nu fie \n stare s`-[i adune gndurile, tocmai acum, cnd avea \n sfr[it trei ore la dispozi]ie, \nainte de
\ntoarcerea surorilor ei.
Vocea lui Roderick continua s`-i sune \n urechi, iar albastrul
ochilor lui se interpunea mereu \ntre toc [i foaia de hrtie.
|n cele din urm` renun]` [i \ncepu s` schi]eze istoria conacului
Mowbray.
Aceasta \i ie[i de minune.

Capitolul 5
Cina din seara aceea a fost un succes absolut. Angela se interes`
dac` nu cumva Kate c[tigase la loterie.
Pot s`-l invit [i pe Adam? Te rog, Kate, se rug` Sara. Nu cred
s` fi avut o mas` cum trebuie de cnd a venit [i a tuns ambele paji[ti
[i spunea c` mine va cosi iarba din livad`.
I-am spus c` nu-i pot asigura masa, ezit` Kate.
{i dac` \ncepem s`-l hr`nim pe gratis, ne vom vuina. |n plus,
Madge spunea c` e un profitor, complet` Angela.
Sunt sigur` c` Madge nu este obiectiv`. El nu spune nimic r`u
despre ea.
Dar el \i datoreaz` cinci lire.
Asta n-are nimic comun cu noi. Chiar dac` nu are nici un ban,
mie \mi place; este cu totul altfel... Te rog, Kate, doar de data asta...
Bine, bine! accept` \n cele din urm` Kate, hot`rnd s` desfac`
[i ni[te cutii cu sup`, pentru c` por]iile de creve]i urmau s` fie mai
mici.
Te \nduio[ezi prea repede, \i repro[` Angela.
Poate c` da. Dar nu-mi place ideea ca bietul b`iat s` fac`
foame \n timp ce noi ne r`sf`]`m cu bun`t`]i aici. De asemenea,

40

MARJORIE WARBY

dac` \ncerc`m s-o ]inem pe Sara departe de el, asta n-o va opri de
a-l pl`cea, ci dimpotriv`. Dac` tot s-au \mprietenit, m`car s` fie aici,
sub supravegherea familiei.
Adam accept` imediat invita]ia [i, \n timpul mesei, Kate povesti,
str`duindu-se s` par` ct mai nep`s`toare, \ntlnirea cu Roderick,
punnd accent pe rug`mintea acestuia de a scrie istoria conacului
[i amintind doar \n treac`t, la sfr[it, c` va merge a doua zi la ei
acas` la ceai pentru a discuta proiectul.
S` deschid` casa pentru public! Angela era foarte intrigat`.
Cred c` este un fel de degradare pentru ei.
Am, auzit c` sunt la fel de strmtora]i ca [i noi, desigur,
p`strnd propor]iile, spuse Kate.
Ceea ce la ei \nseamn` s`r`cie, probabil c` pentru noi ar fi un lux.
Dac` este ceva de lucru la conac, interveni Adam, spune-i c`
[tii un tn`r chipe[ care face orice fel de munc`.
Emma t`cea. Brusc, \i disp`ruse [i pofta de mncare.
Kate observ` acea schimbare [i [tia [i cauza. Emma \i va face
greut`]i; nu va accepta cu u[urin]` faptul c` se va vedea mai des cu
Roderick, dar va trebui s` se \mpace cu acest gnd. Continu` s` discute cu ceilal]i pe acela[i ton vesel, ignorndu-i sup`rarea.
Dup` cin`, Kate, Sara [i Emma, urmate de Byron [i de pisic`, au
mers \n gr`din` s` vad` ce realizase Adam. Str`daniile [i rezultatele
lui au fost c`lduros apreciate. |n sfr[it, florile se vedeau \n toat`
splendoarea lor, dnd locului un farmec tulbur`tor.
Sara [i Adam au hot`rt s` mearg` s` se plimbe, Angela era \n
camera ei [i-[i croia o rochie; se pricepea la cusut [i, pentru c` tot
nu se \ntlnea cu David \n seara aceea, profita ca s`-[i re\nnoiasc`
garderoba de var`.
Emma [i Kate mai z`boveau \n gr`din`.
Cum a fost azi la [coal`? }i-a exlicat domni[oara Harper cum
s` rezolvi exerci]iile?

SURORILE GREGORY

41

Da.
{i acum ai \n]eles?
Da.
Nu schi]a nici m`car un zmbet la toate giumbu[lucurile pisicii
cuprinse de un acces de ]op`ial`, la \ntrecere cu Byron.
Hei, p`pu[`, ce-i cu tine?
Nu vreau s` mergi mine la conacul Mowbray.
Nu fi prostu]`! {tii bine c` mi se \ntmpl` foarte rar s` ies
undeva. Risc s` uit c` pe lume mai exist` [i altceva dect cocoa[a
mea spetit` de munc`.
Emma rse.
Cine ]i-a spus asta?
Roderick Mowbray.
Emma se \ntrist` din nou.
Nu vreau s` te \mprietene[ti cu el.
M` tem c` va trebui s` te \mpaci cu gndul acesta. M-a rugat
s`-i fac acea prezentare istoric` [i-mi face pl`cere s` mai fac o
schimbare \n ceea ce lucrez. Asta este tot.
Emma o prinse pe Kate de bra] [i se lipi de ea.
Am o presim]ire c` se vor \ntmpla tot felul de lucruri urte.
Te rog, Kate, nu aduce nici o schimbare \n via]a noastr`. |mi place
a[a cum suntem acum. Vreau \n continuare cocoa[a ta spetit` de
munc`... Vreau ca totul s` r`mn` a[a cum este...
Acest lucru, draga mea, este cu neputin]`. Totul se schimb`,
chiar dac` nu ne d`m seama \ntotdeauna. Gnde[te-te la anotimpuri, la faptul c` \mb`trnim, orict nu ne-ar pl`cea. Nimeni nu
poate opri schimbarea. Nu pot s`-]i promit c` totul va r`mne
neschimbat, dar \]i promit c` nu te voi p`r`si atta timp ct vei avea
nevoie de mine. Ah! Prive[te! continu` ea pe un ton schimbat.
Doamna Foster a pus o veioz` \n fereastra buc`t`riei. Asta \nseamn`
c` vrea ceva. Vii?

42

MARJORIE WARBY

Emma, \ns`, prefer` s` mearg` \napoi [i s` se uite la televizor.


Doamna Foster constituia un alt subiect de \ngrijorare pentru
Kate. V`duv`, abia putnd s` se deplaseze din cauza artritei, locuia
singur` \n bungaloul de al`turi, construit pe un teren care
apar]inea cndva tot de casa Clemetis. |n timpul uneia din desele
crize financiare, Grant Gregory vnduse parte din gr`din`, iar domnul Foster, pe vremea aceea proasp`t ie[it la pensie, a cump`rat
terenul, a construit o c`su]` [i a tr`it fericit pn` cnd, acum un an,
a murit \n somn.
Mary Foster, de[i cu o constitu]ie firav`, nu s-a descurajat. Nu
avea copii, rude [i nici nu voia s` fie o povar` pentru nimeni, dar
avea o team` cumplit` ca nu cumva s` fie dus` la azilul de
b`trni.
Pe m`sur` ce boala doamnei Foster avansa, ar fi fost bine s` aib`
cineva grij` de esa, dar spunea c` nu-[i poate permite [i c` se descurc` [i singur`. Dac` avea nevoie de Kate, a[eza o anumit` veioz`
la fereastra buc`t`riei.
Casa se \n`l]a pe locul \n care fusese un mic crng, un grup de
copaci de care [i acum Kate \[i amintea cu nostalgie ca fiind partea
s`lbatic` a gr`dinii lor. Pasiunea domnului Foster fusese
gr`din`ritul [i era acum \ngrozitor de trist s` vezi cum gr`dina se
degradeaz`.
Cnd Kate a intrat, b`trna doamn` sta ca de obicei pe scaunul
de lng` fereastra livingului.
|mi pare r`u c` te deranjez, draga mea...
|mi pare r`u c` nu m-am uitat mai devreme.
Nu-i nimic. Nu vreau s`-]i devin o povar`, te rog s` nu te sim]i
obligat` s` treci pe la mine \n fiecare zi, de[i \mi face \ntotdeauna
pl`cere s` te v`d, pe tine sau pe surorile tale. Noul doctor vine
mine diminea]` s` m` consulte [i voiam s` te rog dac` po]i s` fii [i
tu aici.

SURORILE GREGORY

43

Sigur c` da. La ce or` vine?


Tocmai asta este problema. Pn` la zece [i jum`tate este la
cabinet, a[a c`, oricnd dup` aceea. M-am gndit s` vii s` bem o
cafea [i s` a[tept`m pn` sose[te.
Kate \[i lu`, resemnat`, r`mas bun de la ideea de a scrie vreo
pagin` a doua zi.
V` deranjeaz` artrita mai mult ca de obicei?
Am \nv`]at s` tr`iesc cu ea. Sper, totu[i, ca acest doctor tn`r
s` vin` cu idei noi. Dragul nostru doctor Fuller nu-mi recomanda
dect s` stau la c`ldur` [i s` iau calmante. Dar vizitele lui erau \ntotdeauna o bucurie pentru mine. Era att de vessel, jovial [i
\n]eleg`tor.
A r`mas privind cu nostalgie \n gol, \nduio[at` la amintirea
acelei figuri att de dragi.
A[adar, nu artrita v` sup`r`?
Nu. Am un fel de palpita]ii. Acum cteva zile abia puteam s`
respir. Poate fi din cauza inimii [i, fiind singur`, acest lucru m`
\ngrijoreaz`. Cnd George a ie[it la pensie [i am venit aici, am fost
cam retra[i. Nu e u[or s`-]i faci noi prieteni, dar uite c` acum
George a murit [i eu nu am pe nimeni.
Ne ave]i pe noi.
{tiu, draga mea [i sunte]i foarte bune. Dar nu e drept s` v`
stea pe cap o b`trn` ca mine.
V` pot ajuta acum cu ceva? O cea[c` cu ceai... sau o cafea...
sau un pahar cu lapte cald?
Nu, draga mea, astea sunt lucruri pe care pot s` le fac [i singur`. Dar a[ fi recunosc`toare dac` ai putea s` mai r`mi pu]in s`
discut`m; zilele sunt foarte lungi cnd e[ti singur.
A[adar, Kate a mai r`mas [i a pus-o la curent pe b`trna doamn`
cu ultimele nout`]i: inten]ia lui Roderick Mowbray de a-[i deschide
casa publicului spre vizitare, tn`rul care sta \n rulot`...

44

MARJORIE WARBY

Crezi c` ar vrea s` vin` s`-mi aranjeze [i mie gr`dina? Desigur,


i-a[ pl`ti.
Doamna Foster a re]inut-o pe Kate pn` dup` ora zece. Cnd \n
sfr[it, Kate a ajuns acas`, a g`sit-o pe Angela \nc` lucrnd la rochia
pe care voia s` [i-o fac`, pe Emma dormind deja, iar pe Sara plimbndu-se \nc` \mpreun` cu Adam.
Cred c` s-au \ntors, spuse Angela, aud voci \n rulot`. Ce naiba
ai f`cut atta timp?
A insistat s` mai r`mn. Simte nevoia s` discute cu cineva.
Sunt \ngrijorat` \n privin]a ei, e singur` [i nu se simte prea
bine.
Bine, dar ce a vrut, de fapt, de la tine?
Vine doctorul mine diminea]` [i m` roag` s` fiu [i eu acolo.
O sup`r` inima.
Biata de ea. Trebuie s` fie \ngrozitor s` fii b`trn [i singur.
Asta \nseamn` c` mine nu po]i scrie.
M` tem c` nu.
Doctorul Clive Rogers este cel care va veni?
Din nefericire, da.
Fii tare. Nu te l`sa intimidat`.
Asta [i inten]ionez.
Ce p`rere ai? \ntreb` Angela, \ntinznd materialul la care
lucra.
Cnd te va vedea David \mbr`cat` cu rochia asta, te va cere
imediat \n c`s`torie.
Abia a[tept s` vin` vara [i s-o port! |n seara aceasta, m` voi
culca devreme.
{i eu. Cobor s` \ncui.
Nu uita c` Sara e tot afar`.
Nu, cum s` uit? S`-]i aduc un ceai?
Kate, e[ti un \nger. Adu-]i [i tu unul [i mai st`m de vorb`.

SURORILE GREGORY

45

Kate a deschis u[a de la intrare; se vedea o lumin` slab` \n rulot`.


Sara! Dup` o pauz`, strig` din nou, Sara! Sara!
Vin! Vin! Nu e necesar s` m` strigi de parc` a[ fi pisica, spuse
Sara cu un aer demn cnd ap`ru. Dac` vrei s` mergi la culcare, sunt
[i eu \n stare s` \ncui.
Nu inten]ionez s` merg la culcare pn` cnd nu m` asigur c`
toat` lumea e \n siguran]`. Vrei un ceai?
Nu, mul]umesc.
Sara trecu repede, cu obrajii \mbujora]i [i rujul de pe buze
\ntins. Era clar c` tocmai fusese s`rutat`.
Kate o privi gnditoare cum urc` \n fug` sc`rile spre camera ei.
Ieri, probabil c` ar fi mustrat-o. Acum \ns`, se sim]ea legat` de ea
prin firele nev`zute ale unei solidarit`]i tainice.
A umplut ceainicul [i s-a dus \n camera Angelei.
Ei, acum spune-mi. Ce ai sim]it cnd te-ai \ntlnit cu Roderick?

Capitolul 6
Presupun, spuse doctorul Rogers \n diminea]a urm`toare,
privind-o cu ochii s`i cenu[ii [i reci, c` \]i dai seama c` aceast`
doamn` n-ar trebui s` locuiasc` singur`.
O rugase pe Kate s`-l \nso]easc` pn` la poart`, astfel \nct
pacienta s` nu-i poat` auzi.
Sunt doar vecina doamnei Foster. Fac [i eu ce pot.
Nu are nici o rud` sau prieten` care ar putea avea grij` de ea?
Spune c` nu. De ce? Are ceva grav? Am \n]eles de la dumneavoastr` c` este vorba de dispepsie nervoas`.
Inima ei este s`n`toas` din punct de vedere organic.
Problema ei este mai mult una psihic` dect fizic`.
{tiu c` st` singur` prea mult [i artrita \i provoac` mult`
suferin]`.
Va urma un tratament \mpotriva artritei la Spitalul Cottage. Va
veni o ambulan]` s-o ia [i o va aduce apoi acas`. Dar \ncearc` s` faci
\n a[a fel \nct s` nu fie prea mult timp singur`. La revedere.
Se \ndep`rt`, cu aceea[i nep`sare caracteristic`.
Doamna Foster p`rea mai fericit`; \n ochii ei lipsi]i de via]`
sclipea o lumin`.

SURORILE GREGORY

47

}i-a spus doctorul, draga mea? Voi face un tratament


ambulatoriu, fizioterapie, la spitalul din Carchester. N-am mai fost
\n Carchester de mai bine de un an... de cnd n-am mai putut
c`l`tori cu autobuzul. {i nu e nimic \n neregul` cu inima mea... am
ceva probleme cu digestia! Mi-a prescris o re]et`. Ai putea s` mergi
s` mi-o faci, draga mea? Mul]umesc mult.
Kate s-a dus acas` s`-l ia pe Byron [i la sta]ia de autobuz l-a
\ntlnit pe Adam.
S` nu crezi c` trag chiulul. Voi cosi iarba din livad` dup`amiaz`.
Stai lini[tit, nu sunt st`pn` de sclavi. Dar, dac` te intereseaz`
s` faci aceast` munc` pe bani... [i i-a spus despre oferta doamnei
Foster.
|n fa]a farmaciei, Kate a \ntlnit-o pe Betty.
Chiar persoana pe care doream s-o \ntlnesc! strig` Betty.
|mpingea c`ruciorul \n care se afla William, iar Terry mergea
lng` ea, purtnd ca de obicei, \nvelitoarea ceainicului pe cap.
De-acum, cei din Oakham Green s-au obi[nuit cu el [i nu mai
comenteaz`, dar Douglas este de p`rere c`, totu[i, n-ar trebui s`-l
mai las s-o poarte.
De ce nu ceri p`rerea doctorului Rogers?
Ce idee bun`! spuse Betty luminndu-se la fa]`. S` nu uit s`
discut cu el despre asta data viitoare cnd ne vedem. Te duci spre
cas`? Putem merge \mpreun`.
A[tept o re]et`.
Sper c` Emma nu e iar bolnav`.
Nu, nu Emma. De data aceasta, doamna Foster, dar nu e nimic
grav.
M` bucur.
Dup` acest schimb de cuvinte de polite]e, Betty trecu la subiect.
Kate drag`, vrei s` fii att de bun` s` stai cu copiii disear`? Acel
partener de afaceri al lui Douglas care a cinat la noi ne-a invitat la

48

MARJORIE WARBY

Londra cin` [i spectacol de cabaret. A[ dori foarte mult s` accept


invita]ia. M-am bazat pe bon`, dar pe urm` mi-a spus c` este seara
ei de bingo [i n-ar renun]a pentru nimic \n lume. A[a c`, dac` nu te
superi, te rog pe tine sau pe Angela... A[ fi foarte recunosc`toare.
Kate accept`, iar Betty se \ntoarse s`-[i continue drumul,
atr`gnd privirile tuturor b`rba]ilor cu fusta ei foarte scurt`. Terry,
pe care-l tra dup` ea privea peste um`r, \n spate, spre Kate. |n
clipa urm`toare, aerul se umplu de r`cnetele lui: se ciocnise de un
stlp.
Kate alerg` imediat spre el.
Ah, Terry, de ce nu te ui]i pe unde mergi? spuse Betty
sup`rat`, apoi, cnd \i v`zu fa]a plin` de snge, p`li.
|n acea z`p`ceal` general`, se auzi scr[netul frnelor unei
ma[ini de sub ro]ile c`reia Byron sc`pase ca prin minune.
Este cinele dumitale? \ntreb` o voce devenit` de-acum familiar`.
Kate trebuia s` fac` din nou fa]` privirii acelor ochi ca de ghea]`.
De ce n-ai grij` de el? L`sa]i liberi s` alerge pe [osea, cinii pot
provoca accidente grave. Apoi, pe un ton schimbat: ce-a p`]it copilul?
S-a ciocnit de stlp [i-i sngereaz` nasul. De aceea l-am
neglijat pe Byron.
Doctorul Rogers examina deja b`ie]elul.
Mai bine am merge la cabinetul meu.
Casa doctorului era la cap`tul str`zii principale, \ntr-o gr`din`
\nconjurat` de ziduri.
|l duc cu ma[ina, spuse el [i-l ridic` pe Terry \n bra]e.
Mergi [i tu, \i spuse Kate lui Betty. Am eu grij` de cel mic pn`
te \ntorci.
Din cauza acestei \nvelitoare nenorocite de ceainic! N-a v`zut
pe unde merge.
Ai acum ocazia s` discu]i cu doctorul Rogers despre aceasta.
Gata, amice. Totul e \n regul`, \l lini[ti doctorul Rogers pe
Terry cu o voce att de blajin`, \nct Kate, care sta pe trotuar ]innd

SURORILE GREGORY

49

cu o mn` c`ruciorul [i cu alta lesa lui Byron, r`mase uluit` de


schimbare, nevenindu-i s` cread` c` era vorba despre aceea[i voce
care-i vorbise [i ei.
Kate privi ma[ina \ndep`rtndu-se, revizuindu-[i impresiile
despre doctorul Clive Rogers; se ar`tase foarte \n]eleg`tor fa]` de
doamna Foster [i de Terry. Probabil c` \n diminea]a \n care-l
chemase pentru Emma trebuia s` fie liber, altminteri \nseamn` c`
avea ceva personal \mpotriva ei, ceva ce nu suporta la ea. Cnd i-a
vorbit lui Terry, vocea [i ochii lui erau cu totul altfel. Era \ncurajator de [tiut c` putea fi [i amabil cu unii.
Cnd Betty [i Terry ap`rur` din nou, acesta avea un plasture pe
nas [i obrazul umflat.
Asta este o bomboan` pe care doctorul i-a dat-o pentru c` a
fost att de curajos [i cuminte, rse Betty. A fost o lovitur` urt` [i
doctorul a spus s` stea lini[tit toat` ziua. A spus, de asemenea, c`
nu trebuie s` m` \ngrijoreze fixa]ia lui Terry pentru \nvelitoarea de
ceainic, c` majoritatea copiilor \[i g`sesc diferite feti[uri [i c` \n nici
un caz nu este vorba de vreo tulburare psihologic`. Dar Terry i-a
promis doctorului c` n-o va mai purta afar`. Douglas va fi bucuros.
|i era team` c` oamenii vor crede c` fiul lui e nebun. Cnd i-am
spus asta doctorului Rogers, a rs.
A rs? se mir` Kate. Poate s` [i rd`?
Vai, Kate... nu fi a[a. Sigur c` doctorul Rogers poate s` [i rd`.
Este un scump, cnd \l cuno[ti mai bine [i face pur [i simplu
minuni cu copiii.
Au mers \mpreun` spre cas`. Kate a l`sat medicamentul acas` la
doamna Foster, apoi s-a dus s` se preg`teasc` pentru vizita la casa
Mowbray.
A ales noul taior crem, [i-a prins \n rever o bro[` mare cu topaze
montate \n argint, apoi s-a privit \n oglind` cu un ochi critic: fusta
era destul de scurt`, iar picioarele ei ar`tau bine. Pantofii noi crem
completau tabloul. Pantofii erau principala extravagan]` a lui Kate;
avea picioare elegante...

50

MARJORIE WARBY

Sunetul claxonului anun]` sosirea lui Roderick. Kate privi pe


fereastr` [i-l v`zu la volanul ma[inii, la fel de bine \mbr`cat [i de
degajat ca \ntotdeauna. Pe locul din spate sta un seter ro[cat cu
alur` aristocratic`.
Bun`, frumoaso! \i spuse cnd veni. F` cuno[tin]` cu Melody.
Ce nume frumos. {i ce fiin]` \ncnt`toare!
Dup` ce Roderick i-a deschis portiera [i Kate a urcat, conversa]ia
ajunse \ntr-un punct mort. Kate c`uta cu disperare un subiect
spiritual [i amuzant, cnd Roderick spuse pe nea[teptate:
Cine este individul care locuie[te \n rulota voastr`?
Ai, ai auzit despre Adam?
Sunt atent la ce se vorbe[te. A[adar, tot te intereseaz` b`rba]ii.
Aproape c` m-ai f`cut s` cred c` e[ti imaginea \ntruchipat` a surorii
celei mai con[tiincioase, care nu face altceva dect s` munceasc`.
Dar a[a [i este. Sau a[a a fost pn` ieri. Apoi, m-ai pus pe gnduri
[i poate c` ai avut dreptate. Ghici ce-am f`cut dup` ce ne-am desp`r]it?
Ai fost s` te plimbi cu tn`rul numit Adam.
Gre[it.
Dar nici nu te \nvinuiesc. Sunt fericit s` constat c` e[ti, totu[i,
uman`. Nici nu m` \ndoiam c` pretinsul t`u puritanism este doar o
am`gire.
Las` prostiile [i ascult`-m`. Ceea ce am f`cut nu are nici o
leg`tur` cu b`rba]ii. M-am dus [i am cheltuit nebune[te banii de
mas` [i am preg`tit un adev`rat regal: creve]i, cartofi pr`ji]i, sos
tartar, tart` de fructe cu fri[c`.
Roderick \ncepu s` rd`, cu capul dat pe spate.
De ce nu m-ai invitat [i pe mine? A[ fi adus o sticl` cu vin.
Nu ]i-ar fi pl`cut.
De unde [tii?
Tr`im foarte simplu. Nu \n stilul cu care e[ti obi[nuit.
De unde [tii \n ce stil sunt obi[nuit?
{i eu sunt atent` la ce se vorbe[te. Spionii mei spun c`
frecventezi restaurantele elegante [i scumpe, \nso]it de creaturi

SURORILE GREGORY

51

superbe [i nu mi te pot imagina stnd la mas` \n livingul nostru, \n


compania a patru fete care vorbesc toate deodat`.
Da, imaginea descris` m` cam sperie. Dar n-a[ putea veni
cnd e numai o sigur` fat` t`cut`? Surorile tale nu merg niciodat`
la plimbare?
Ba da, desigur.
Cu prieteni?
Fire[te.
{i te las` singur` cu Adam. Asta e ideea?
Adam este prea tn`r pentru mine. {i momentan, se pare c`
este proprietatea Sarei.
Foarte bine! Cnd pot veni?
Nu [tiu, Roderick, spuse ea tulburat`. E greu de spus. Adic`...
nu, mai bine uit` de povestea asta.
Ajunseser` pe aleea cu castani care ducea spre conacul
Mowbray [i Roderick opri cu un scr[net de frne.
Nu, n-am de gnd s` uit. Dac` nu m` invi]i, am s` vin nepofit.
Apoi cobor\ din ma[in`, deschise [i portiera [i o ajut` s`
coboare. Kate, tratat` ca o prin]es`, se sim]ea z`p`cit`.
Trebuie s` fii cu capul pe umeri! Doar are reputa]ie de donjuan. S` nu m` las \ncntat`!.
Lady Mowbray o primi pe Kate \n micul salon, care era de fapt
ct \ntregul parter al casei Clematis.
Ce bine \mi pare c` te v`d, draga mea! De ce nu vii s` m` vezi
mai des?
Pentru c` nu sunt invitat`, r`spunse Kate \n sinea ei, dar cu
voce tare apel` la obi[nuita scuz` c` e ocupat`.
Conacul Mowbray nu era genul de cas` unde s` vii nepoftit,
ceea ce [i Lady Mowbray [tia foarte bine. Dar acesta era farmecul
recunoscut al familiei Mowbray, o not` de nesinceritate. Spera \ns`
ca Roderick s` nu fie tot att de superficial ca mama lui. Lady
Mowbray o privea cu ni[tea ochi de un albastru la fel de intens ca

52

MARJORIE WARBY

al fiului ei. Avea p`rul negru [i des strns elegant \n jurul capului
mic pe care [i-l ]inea mndr`, pe gtul lung [i fin. Era o femeie
foarte frumoas` [i Kate se sim]i brusc stnjenit`.
S-a a[ezat pe marginea unei canapele, rec`p`tndu-[i pu]in
\ncrederea \n sine doar cnd Roderick a venit s` stea lng` ea.
Ceaiul a fost adus pe o m`su]` rulant` de o doamn` de companie mai \n vrst`, domni[oara Thomas, sau Tommy cum \i
spuneau cei ai casei, care, cu o figur` sever`, o salut` pe Kate destul
de rece [i formal. Era mai mult ca o prieten` [i Millient Mowbray se
bazase pe ea din ce \n ce mai mult de la moartea so]ului ei.
Tommy cuno[tea bine ambi]ia [i speran]a st`pnei sale \n ceea
ce-l privea pe fiul acesteia, precum [i disperarea ei la gndul c`
nu-[i \ntemeiaz` o familie, pentru a deveni un mo[ier respectabil,
a[a cum fusese [i tat`l lui.
Tommy o privi cu r`ceal` pe Kate. O fat` destul de dr`gu]` dar
f`r` bani, f`r` o familie cunoscut`. Nu, decret` ea retr`gndu-se \n
t`cere, nu este una din lumea noastr`.
Lady Mowbray turn` ceaiul dintr-un ceainic din argint \n ce[tile
de por]elan fin.
Mi-a spus fiul meu c` vei scrie despre conac, spuse ea, dndu-i
lui Roderick cea[ca pentru ca acesta s` i-o dea ei. Nu pot s` spun
c` sunt \n totalitate pentru ideea de a deschise casa publicului. Dar
familii mai ilustre dect a noastr` au ajuns s` fac` lucrul acesta, a[a
c` de ce s` m` plng? Zmbi cu triste]e. Roderick spune c` trebuie
s-o facem dac` vrem s` mai putem \ntre]ine casa a[a cum se cuvine.
Este o cas` minunat`. Desigur, mic` \n compara]ie cu multe altele,
dar are o personalitate puternic`.
{i o fantom`, spuse Kate zmbind. |mi amintesc c` am pndit-o
o dat`, cu Angela, cnd eram mici. Ne-am ascuns \n tufi[urile de
lng` ruine [i tremuram de fric` [i de emo]ie. Era lun` plin` [i
deodat` am v`zut mi[cndu-se ceva. Nu era dect o vac` r`t`cit`...
dar noi am fugit \ngrozite [i niciodat` de atunci n-am mai avut
curajul s` merg la vn`toare de fantome.

SURORILE GREGORY

53

Vino cu mine \ntr-o noapte. De[i este fantoma noastr`, n-am


v`zut-o niciodat`! Tu ai v`zut-o, mam`?
Acesta nu este un subiect despre care s` vorbe[ti \n glum`,
Roderick. Dac` se arat` unui membru al familiei, preveste[te o
moarte. Nu vreau s-o v`d [i sper c` nici tu.
Totu[i, e un subiect de publicitate. Kate poate scrie o poveste
pe aceast` tem`. Pe unde se presupune c` se plimb` fantoma [i
cnd? P`cat c` nu este vorba despre o tn`r` dr`gu]` cu rochie cu
crinolin`. C`lug`rul acela \n vrst` nu are att de mult farmec.
Roderick! Vocea mamei lui avea un ton de repro[. Kate, draga
mea, mai vrei un ceai?... {i te rog s` te serve[ti cu pr`jituri.
Dup` ceai, lady Mowbray [i Roderick i-au ar`tat toat` casa [i
Kate a f`cut \nsemn`ri. Apoi au ie[it pu]in, dar cnd Roderick a
propus s` mearg` la ruine, pe o movil` cu iarb` la mic` dep`rtare
de cas`, lady Mowbray s-a scuzat, spunnd c` se teme s` nu
r`ceasc`.
N-am [tiut niciodat` c` mama are o aversiune fa]` de fantom`.
Dac` aceasta preveste[te moarte, nici nu m` mir`.
Prostii! Nu cred a[a ceva! Dar povestea aceasta sperie [i
perechile de \ndr`gosti]i, altminteri ar trebui s` se plimbe o
mul]ime pe aici.
Erau arcade cu piatr` m`cinat`, ziduri sparte cenu[ii, martori
t`cu]i ai unor vremuri de mult trecute. Pe alocuri, urzicile ajungeau
pn` la \n`l]imea umerilor, iar ferigi [i plante ag`]`toare ie[eau prin
cr`p`turile zidurilor.
Este deopotriv` romantic [i trist, spuse Kate, privind cu ochi
vis`tori. {i de aici, de sus, se vede \ntreaga regiune, \ntregul
Oakham Green cuib`rit \n vale. Uite strada principal`... [i hotelul...
[i paji[tea... ah, uite, aproape c` disting casa Clematis [i autobuzul
de Carchester care se opre[te \n fa]a Fermierului vesel. Se \ntoarse
spre el, cu fa]a str`lucind de bucurie. N-am mai fost aici de ani de
zile... Uitasem ct de minunat` este priveli[tea.

54

MARJORIE WARBY

Uitasem ct de minunat` este Kate Gregory, spuse Roderick [i


o s`rut`... mai \nti u[or, apoi strngnd-o \n bra]e [i strivindu-i
buzele cu pasiune.
Luat` prin surprindere, abia dup` cteva clipe Kate se trase u[or
din bra]ele lui.
Nu, te rog!
De ce? Nu-]i place?
Ba da. Nu. Nu [tiu.
Sigur c`-]i place, spuse el s`rutnd-o din nou. |]i repet, gura
[i ochii t`i cer s` fii s`rutat`, numai c` e[ti prea ocupat` ca s`-]i dai
seama.
Vai, Roderick!
A luat-o de mn` [i au cobort panta alergnd ca doi copii.
*
*

Din nou acas`, Kate parc` tr`ia un vis. Roderick o s`rutase.


Acum \n]elegea perfect de bine ce sim]ise Sara cu o sear` \nainte.
O condusese acas` cu ma[ina, \[i luase r`mas bun cu un aer
degajat, apoi plecase. Angela \i ie[i repede \n \ntmpinare.
Ai \ntrziat. Betty sun` \nnebunit`.
Oh, Doamne! Uitasem.
Ai ochii plini de stele.
Da? Roderick m-a dus la ruine. E minunat, acolo sus. B`tea un
vnt att de r`coros [i proasp`t... [i ce priveli[te! Uitasem ct de
minunat se vede totul de pe deal. |ntregul Oakham Green se
\ntinde ca o hart`.
Trebuie s` merg [i eu cu David.
Neap`rat. Merit` s` urci pn` acolo.
M-a[ fi dus eu la Betty, dar a fost o oarecare agita]ie aici. Adam
s-a t`iat la picior cu coasa.

SURORILE GREGORY

55

Ah, nu! {i l-am avertizat s` fie atent. E grav?


Nu e nici foarte r`u, nici foarte bine. I-am dat eu primul ajutor
[i acum st` pe canapea \n living, cu Sara lng` el.
S` chem`m doctorul?
El spune c` nu e necesar. Vom vedea mine diminea]`.
Kate ezit`, dar nu mai era timp s` z`boveasc`.
Betty deschise larg u[a, \nc` de cnd Kate era pe aleea din fa]a casei.
|n sfr[it! Vai, Kate, credeam c` nu mai vii. Douglas se plimb`
ca un leu \n cu[c`. Spune c` dac` nu plec`m \n clipa asta, pierdem
trenul spre Londra. L`s`m ma[ina \n gara Carchester. M` tem c` ne
vom \ntoarce destul de trziu, dar Douglas te va conduce acas`. Ah,
\nc` un lucru: nu g`sesc \nvelitoarea de ceainic a lui Terry. M` tem
s` n-o fi l`sat la cabinetul doctorului... Sper s` nu-]i creeze... dar
dac`-i cite[ti, \n mod normal adoarme imediat. Am scris pe acest
carne]el instruc]iunile de preparare a laptelui \n cazul \n care
William se treze[te mai trziu.
Vii? strig` Douglas de la u[`.
Da, da. Of, Doamne. |mi place s` ies din cnd \n cnd, dar este
a[a o nebunie \nainte de a pleca, \nct uneori m` \ntreb dac` merit`.
Merse pe tocurile ei \nalte pn` la ma[ina \n care so]ul ei,
nervos, claxona.
|nceteaz`! |l treze[ti pe William! Douglas, ar`t bine? Sper c`
i-am spus lui Kate tot ce trebuia. Dac` a[ mai avea un minut s` m`
gndesc... Sper s` nu fi uitat nimic.
Dac` ai uitat, ghinionul t`u! r`spunse Douglas nemilos, accelernd.
Au ajuns tocmai cnd trenul pleca. Douglas a tras cu putere de
u[a unui vagon, [i-a ridicat so]ia \n bra]e [i a urcat-o, apoi a s`rit [i
el \n`untru. Betty s-a pr`bu[it pe scaun, aproape plngnd.
Nu merit`. Categoric, nu.
{tia \ns` c`, ajuns` acas` dup` ce petrecuse o sear` minunat`,
se va sim]i altfel [i va fi gata s` ia totul de la \nceput. |ntotdeauna
f`cea a[a.

Capitolul 7
Casa lui Betty, de[i spa]ioas` [i pl`cut`, era adesea \n dezordine.
Cnd Kate a intrat, \n tot livingul erau \mpr`[tiate juc`rii.
Trenule]ul montat cu g`ri [i depouri, ocupnd o treime din spa]iul
podelei, ar`ta clar c` Douglas se jucase cu Terry \nainte s` plece.
Un tanc cu juc`riile copilului era lng` u[ile cu geamuri care
d`deau spre teras`. O triciclet`, un c`lu] [i o cole]ie de ma[ini de
juc`rie ocupau restul \nc`perii.
Scuz`-m`, n-am avut timp s` strng, \i spusese Betty; arunc`
totul pe balcon dup` ce adoarme Terry. A[a fac [i eu.
Kate s-a jucat cu b`ie]elul timp de o jum`tate de or`, apoi i-a
f`cut baie [i l-a preg`tit de culcare.
Cite[te-mi o poveste!
Kate i-a citit pove[ti [i poezii, de cteva ori fiecare [i, cnd [i-a
dat seama c` e pe punctul de a adormi, l-a \nvelit, l-a s`rutat [i se
preg`tea s` verifice dac` [i bebelu[ul din camera de al`turi este
bine, \nainte de a cobor\ \n salon.
Abia a[tepta s` aib` cteva clipe de lini[te \n care s` retr`iasc`
tot ce se \ntmplase \n timpul vizitei ei la conacul Mowbray. Kate
era convins` c` nu va uita toat` via]a momentul \n care privise

SURORILE GREGORY

57

Oakham Green \n b`taia vntului de prim`var`, al`turi de Roderick.


Peisajul, att de familiar, ap`ruse \ntr-o lumin` cu totul nou`, iar
prezen]a lui \l f`cuse de neuitat. Voia s` retr`iasc` fiorul buzelor
lui, s`-i reaud` vocea: Uitasem ct de minunat` e[ti.
Tr`ise un moment de vraj`. Toat` dup`-amiaza, de altfel, fusese
minunat`, acceptnd, poate, lipsa de sinceritate, plin` de farmec, a
ladyei Mowbray [i de dezaprobarea t`cut` din partea lui Tommy.
Tocmai cnd a stins lumina \n camera lui Terry, se auzi vocea
somnoroas` a acestuia:
Vreau boneta.
Ce vrei, dragul meu? [opti Kate, cu mintea \nc` plin` de vise
romantice.
Boneta, spuse Terry \ncercnd s` se ridice.
Nu te ridica din nou, scumpul meu. Aproape adormise[i. Am
s` mai stau pu]in lng` tine,
Vreau boneta, insist` Terry, scncind.
Of, Doamne! se gndi Kate. |ncepe necazul.
Boneta este \n siguran]` la domnul doctor Rogers. Domnul
acela bun care ]i-a dat bomboana. |]i aminte[ti?
Vreau boneta, anun]` Terry, pe deplin treaz acum, cu buzele
tremurnd.
Nu plnge, dragul meu, te rog! |l treze[ti pe William. Uite, am
s`-]i dau alt` bonet`.
Privi cu disperare \mprejur [i apuc` un fular tricotat.
Uite, Terry, uite ce bonet` grozav`.
Terry a luat fularul [i l-a aruncat. Nu putea \n]elege. Avea \ntotdeauna boneta cnd se culca [i acum, f`r` ea, nu se putea lini[ti. |i
pierise somnul [i acum zbiera ct putea.
Kate era disperat`. Alerga prin toat` casa, oferindu-i tot felul de
juc`rii sau obiecte tricotate, \n speran]a de a g`si un \nlocuitor. Dar
Terry arunca furios orice obiect pe care ea i-l aducea.

58

MARJORIE WARBY

Bebelu[ul \ncepu [i el s` scnceasc`, dar, din fericire, Kate reu[i


s`-l lini[teasc` repede. Apoi, \l lu` pe Terry \n bra]e.
Nu mai plnge, dragul meu, te rog. |l treze[ti pe William. Hai
s` mai citim o poveste.
Vreau boneta, suspin` Terry.
Nu mai r`mnea dect un singur lucru de f`cut. Era nevoie de
curaj, dar nu putea l`sa b`ie]elul \ntr-o asemenea stare. A cobort
cu el \n bra]e, de[i nu era deloc u[or. Telefonul era \ntr-o camer`
mic` de lucru unde Betty de obicei cosea. |l a[ez` \ntr-un fotoliu [i
telefon` la Informa]ii s` afle num`rul de telefon al doctorului.
Terry se opri din plns, urm`rind-o cu interes.
Doctorul Rogers nu este de serviciu \n seara aceasta. Vre]i s`
v` fac leg`tura cu doctorul Curtis din Carchester?
Nu, mul]umesc. Este o problem` personal`.
Foarte bine. Atunci, v` fac leg`tura.
Kate sim]ea deja fiori de spaim`. Probabil c` se va \nfuria pe ea.
{i, pe deasupra, mai \ncepuse [i s` plou`.
Alo! Rogers la telefon.
Domnule doctor Rogers... \mi cer scuze c` v` deranjez...
Cine este la telefon? Vocea lui era t`ioas`. Nu sunt de serviciu
\n seara aceasta, a[a c`, dac` ave]i nevoie de \ngrijire medical`...
Nu, n-am. V` rog, domnule doctor Rogers. Sunt Kate Gregory.
Am grij` de copiii doamnei Travers. V` aminti]i de Terry care s-a
izbit de un stlp de diminea]`? Voiam s` v` \ntreb dac` nu cumva
[i-a uitat \nvelitoarea de ceainic la dumneavoastr` \n cabinet.
Habar n-am despre ce vorbi]i. Ce s`-[i lase \n cabinetul meu?
O \nvelitoare veche de ceainic o hus` tricotat`, cu un cap de
p`pu[`. Plnge \ngrozitor pentru c` n-o are [i nu vrea s` se culce
f`r` ea.
A[tepta]i pu]in... Alo!
Da?
Am g`sit-o. Era sub un scaun \n cabinet.
Ah! Mul]umesc lui Dumnezeu!

SURORILE GREGORY

59

Trimite]i pe cineva s-o ia.


Vai de mine!
Ce mai e acum? Doar nu v` a[tepta]i s` scot ma[ina [i s` vin
eu \nsumi. |ntmpl`tor, plou` cu g`leata.
Nenorocirea este c` n-am pe cine s` trimit. Sunt singur` [i nu
pot l`sa copiii.
Terry \ncepu din nou s` plng` [i Kate ]inu receptorul \n fa]a
gurii lui larg deschise.
Auzi]i? |mi pare \ngrozitor de r`u c` v` deranjez att de mult,
dar Terry plnge \nsp`imnt`tor.
Bine, bine, vin. Trnti receptorul.
Kate a[tept` sosirea lui cu u[urare, dar [i cu team`; f`r`
\ndoial`, nu va fi deloc amabil. Terry \ncepu s` plng` [i mai tare.
Gata, lini[te[te-te, dragul meu. Boneta e pe drum. Hai s`
ascult`m, ca s` putem auzi ma[ina domnului doctor. Domnul
doctor aduce boneta.
Cnd \n sfr[it se auzi ma[ina, Terry adormise. Kate alerg` la u[`
[i o deschise larg. |n fa]a ei ap`ru b`rbatul \nalt, \nf`[urat \ntr-o
hain` veche de ploaie, cu gulerul ridicat. |ntinse spre ea
\nvelitoarea de ceainic.
Nu aud nici un ]ip`t.
Intra]i [i sta]i cteva clipe. V` mul]umesc foarte mult. |mi cer
scuze c` v-am deranjat.
Apoi, cnd Terry \ncepu s` se agite [i s` scnceasc`, fugi la el,
l`sndu-l pe doctor \n vestibul.
Uite, dragul meu. Uite-]i \n sfr[it boneta.
B`ie]elul a \n[f`cat-o [i a strns-o la piept.
Clive Rogers putea vedea \ntreaga scen` de unde era.
V` mul]umesc \nc` o dat`. Acum \l voi duce sus \n pat.
E prea greu pentru tine. |l duc eu. Care e camera lui?
Kate l-a condus. Doctorul l-a a[ezat cu grij` \n pat, apoi a r`mas
ctea clipe lng` ea s` priveasc` b`iatul care deja adormise. Scena
era stnjenitor de familial`.

60

MARJORIE WARBY

|mi aminte[te de... Am avut cndva un b`ie]el ca acesta.


Apoi, se \ntoarse brusc [i cobor\ sc`rile. Kate era foarte mi[cat`. Nu
[tia c` a fost c`s`torit. Nu [tia ce s` spun`. |l urm`, riscnd o \ntrebare:
Ce s-a \ntmplat?
So]ia [i copilul meu au murit \ntr-un accident de avion, \i
spuse el privind-o trist. Plecam \n vacan]`. Numai eu am
supravie]uit.
Ah, nu! {i p`rin]ii mei au murit \ntr-un accident de avion,
cnd veneau din vacan]`.
Atunci, \n]elegi.
|n]eleg.
|mi iubesc munca, spuse dup` o pauz`. Dar asta nu e
\ntotdeauna de-ajuns. Noapte bun`.
Kate \n]elese acum c` duritatea lui ascundea o nefericire
disperat`. |n sfr[it, se putea relaxa [i ea; \n sfr[it, se putea a[eza
\n lini[te ca s` se gndeasc` la Roderick.
Numai c`, momentele pline de farmec de pe deal au fost oarecum adumbrite de recenta \ntlnire cu doctorul.
Ct st`tuse acolo, \n vestibul, tr`s`turile lui aspre c`p`taser` o for]`
care d`dea chipului s`u o neb`nuit` atractivitate. Ochii aceia pe care Betty
\i asemuise cu dou` ghe]are p`reau deodat` nu reci, ci bntui]i de amintiri.
Oare de ce sim]ise nevoia s`-i vorbeasc` despre tragedia lui?
Poate c` Terry \i amintea de fiul pe care-l pierduse?
Acum, lui Kate \i era ru[ine [i-i p`rea r`u de mali]iozitatea
remarcilor ei. Bietul om, singur \n casa aceea urt` din c`r`mid`,
cum s` g`seasc` subiecte de amuzament!
Familia Travers s-a \ntors acas` abia spre diminea]`; dup` o
a[teptare care i se p`ru lui Kate o eternitate. Douglas a dus-o acas`
[i numai Byron a auzit-o venind.
A doua zi diminea]` s-a trezit mai trziu dect trebuia, iar atmosfera la micul dejun era destul de tensionat`. Angela [i Sara
\nghi]eau ct puteau de repede ceaiul [i pinea pr`jit`, stnd \n
picioare [i \mbr`cate deja, gata de plecare.

SURORILE GREGORY

61

Kate, de ce nu ne-ai trezit mai devreme?


Pentru c` [i eu m-am trezit trziu. Credeam c` Betty [i
Douglas n-au s` se mai \ntoarc` niciodat`.
Hai, Sara. Eu plec. Pierzi autobuzul.
O s` vin` altul.
Da, dar nu suficient de repede ca s` ajungi la timp.
{i ce dac`?
Totu[i, plec`.
Emma nu-[i g`sea temele [i nu mai voia ou fiert.
Am avut ou fiert [i ieri, de ce n-avem ou pr`jit cu costi]`,
ast`zi?
Pentru c` nu am avut timp s` preg`tesc.
|n cele din urm`, au plecat toate, l`snd casa \ntr-o lini[te
absolut`.
Kate [i-a mai turnat un ceai, apoi a \nceput s`-[i planifice ziua.
Erau cotlete pentru cin`, iar la prnz ea \[i va face o salat`. Trebuia,
pur [i simplu trebuia s-o scoat` pe biata fat` din pu]ul de min`. A
f`cut ordine \n cas` ct a putut de repede [i tocmai se a[ezase la
masa din buc`t`rie ca s` \nceap` s` scrie, cnd a sunat telefonul.
Bun`, frumoaso!
Bun`, Roderick!
|ncerca s`-i vorbeasc` pe un ton ct mai degajat.
Vii cu mine?
Cnd?
Acum!
Nu pot. Trebuie s` lucrez la cartea mea.
Vin s` te iau \n cincisprezece minute. Dup` care a \nchis.
Nu voi merge, \i spuse Kate lui Byron. Voi fi ferm` [i-l voi
refuza. Nu mai am timp.
S-a \ntors la mas` [i a mai scris dou` paragrafe. Apoi [i-a pus
lucrarea deoparte [i a fugit sus s` se preg`teasc`.
Bine\n]eles c` s-a dus cu el.

Capitolul 8
Cnd Kate a urcat \n ma[in`, Roderick i-a spus c`, fiindc` tot
trebuia s` viziteze cteva ferme dep`rtate de pe mo[ie, s-a gndit
s-o cheme [i pe ea, ca ziua s` fie mai interesant`.
Pentru tine sau pentru mine?
Sper c` pentru amndoi.
Kate privi seterul care sta rege[te pe bancheta din spate.
Nu-mi place deloc s` ies la plimbare f`r` Byron, se uit` la
mine cu ni[te ochi plini de repro[, dar mi-a fost team` c` Melody
are ceva de obiectat dac`-l iau [i pe el.
Poate c` Melody, nu, dar eu, da. Corcitura asta a ta b`trn` [i
gras` n-are nimic aristocratic.
Nici eu, a[a c`, dac` mai vorbe[ti \n felul acesta despre Byron,
n-am s` mai vin nici eu!
Dac` m` iube[ti, trebuie s`-mi iube[ti [i cinele, asta vrei s`
spui?
Exact.
Ei bine, nu-i stric` dr`gu]ului t`u cocher s` r`mn` acas`,
spuse el [i porni ma[ina. Dragostea trebuie temperat` prin
fermitate, Kate.

SURORILE GREGORY

63

Asta este una din sl`biciunile mele; cnd iubesc, \mi vine greu
s` fiu ferm`.
Voi ]ine minte lucrul acesta.
M` gndeam la Emma.
Emma?
Sora mea cea mic`. Se bazeaz` prea mult pe mine. |i displace
s` am interese strict personale, \n afara casei. Pentru Emma am fost
ca o mam` [i se a[teapt` din partea mea s` m` comport ca o mam`
[i s` fiu \ntotdeauna \n preajma ei. Este foarte sup`rat` pentru orice
tentativ` de a m` desprinde pu]in de programul meu obi[nuit.
Sunt \ncntat s` aud c` mi-ai urmat sfatul [i nu mai stai tot
timpul s` munce[ti. |n ceea ce o prive[te pe sora ta cea mic`, \]i
repet, fii ferm`!
Am vrut s` fiu ferm` [i cu tine cnd mi-ai telefonat azi. {i
uit`-te la mine!
E chiar o pl`cere! Ar`]i \ncnt`tor.
{tii c` nu asta am vrut s` spun, dar oricum, mul]umesc.
Acum, te rog, nu ne strica ziua cu mustr`rile tale de con[tiin]`.
Promit c` n-o voi face! spuse Kate, dnd grijile deoparte [i
bucurndu-se de peisaj. Acum am evadat, a[a c` m` voi distra. Nu-i
a[a, c` priveli[tea e minunat` aici, Roderick? {i se mai spune c`
Essex este un ]inut urt!
Numai pentru cei ce nu [tiu unde s` priveasc`.
Deodat`, Kate scoase o exclama]ie de mhnire.
Vai! Am uitat...
A privit-o, pe jum`tate amuzat, pe jum`tate exasperat.
Ce mai e acum?
|mi pare r`u, dar e ceva grav. Tocmai mi-am amintit de Adam.
Ce e cu Adam?
Ar fi trebuit s` merg la rulot` \nainte s` plec, s` v`d cum se
simte. Ieri s-a t`iat la picior \n timp ce cosea iarba \n livada noastr`.

64

MARJORIE WARBY

Nu m` \ntorc din drum. De ce-]i faci griji, doar nu e un copil!


Dar lucra pentru noi [i era coasa noastr`... una cam ruginit`...
Nu te mai gndi. Poate s`-[i poarte [i singur de grj`. Va merge
la doctor dac` va considera necesar.
Da, sigur, se ag`]` Kate de f`rma de \ncurajare pe care i-o
oferea el, str`duindu-se s` alunge din minte \ndoielile.
Cnd s-a \ntors acas` dup`-amiaz` [i n-a v`zut nici urm` de
Adam, temerile ei au reap`rut. S-a dus repede la rulot`, unde l-a
g`sit pe Adam \ntins pe pat, suferind \ngrozitor.
Vai, Adam, \]i e r`u [i eu n-am [tiut nimic, altfel a[ fi venit mai
devreme. Merg imediat s`-i telefonez doctorului Rogers.
|mi pare r`u c`-]i dau b`taie de cap.
Nu, nu e adev`rat. Sunt de vin` pentru c`...
Nu este vina ta, o \ntrerupse el. Am fost neglijent. Dar m`
bucur c` te-ai \ntors. Am ajuns pn` la cas`, dar am g`sit-o \ncuiat`.
Am fost plecat`. Nu-]i face griji. Totul va fi bine.
Alerg` \napoi \n cas`, s` telefoneze, departe de a sim]i
\ncrederea pe care o afi[a. |ntr-un trziu, r`spunse cineva.
Casa doctorului Rogers.
Era menajera, doamna Rush, o femeie lent`, cam greoaie, c`reia
nu-i pl`cea s` r`spund` la telefon, dar care avea datoria s` preia
mesajele pentru doctor cnd domni[oara Davies avea liber. I-a spus
c` doctorul Rogers era plecat la un pacient, c` nu [tie cnd se va
\ntoarce, dar c` \i va spune imediat ce va veni... mai spune]i o dat`
adresa, v` rog... Da... am \n]eles... Nu, nu uit.
Kate a \nchis telefonul, mai agitat` ca niciodat`. Poate c` doamna
Rush nu-[i d`dea seama de gravitatea situa]iei... poate c` ar trebui
s` telefoneze la spital? Sau poate c` \[i f`cea prea multe griji
degeaba, deranjnd oameni care aveau [i a[a prea mult de lucru.
|ntorcndu-se, a v`zut o buc`]ic` de hrtie \n cutia de scrisori.
Am venit de diminea]`, cum am stabilit. Unde ai fost? Betty. Apoi,

SURORILE GREGORY

65

telefonul sun` tare, f`cnd-o s` tresar`; era editorul care \ntreba


cnd e gata cartea. Capul \ncepu s`-i vjie. Ceea ce \ncepuse ca o zi
vesel` se transforma \ncet \ntr-un co[mar.
S-a dus la Adam, apoi, temndus-e ca doctorul s` nu plece dac`
nu vede pe nimeni afar`, s-a dus s` a[tepte la poart` pn` cnd vine
Emma de la [coal`.
O s` moar` Adam? \ntreb` Emma cnd veni, cuprins` de
team`, sim]ind \ngrijorarea lui Kate.
Cum s` moar`?
Atunci, de ce e[ti att de agitat`?
Stai aici la poart` [i, cnd vine doctorul, adu-l direct la rulot`.
Eu merg s` stau cu Adam.
Cnd Clive Rogers ap`ru, examin` pacientul \n t`cere, apoi \i
f`cu semn lui Kate s`-l urmeze afar`.
De ce nu m-ai chemat mai devreme? o \ntreb` el sever.
Am \ncercat, dar era]i la un pacient.
Doctorul f`cu semn cu mna c` nu despre asta era vorba.
|n]eleg c` accidentul s-a petrecut ieri dup`-amiaz`.
Tonul lui era acuzator.
N-am vrut s` v` deranj`m inutil.
|n astfel de cazuri, nu se risc`. Exist` \ntotdeauna pericolul
infect`rii. Trebuie dus imediat la spital. Am s` telefonez chiar acum
s` chem o ambulan]`.
Doctorul porni cu pa[i mari spre cas`. Kate \l urm` gr`bit`,
\nghe]at` de groaz`, umilit` de atitudinea lui aproape dispre]uitoare
fa]` de ea, sim]indu-se sortit` s` apar` \ntotdeauna \ntr-o lumin`
defavorabil`, de[i con[tient` de o brusc` dorin]` ciudat` din partea
lui de a n-o acuza. A a[teptat lng` u[` pn` cnd el a telefonat.
Ar fi bine s` fie anun]ate rudele lui.
A mers \napoi la pacient, spunndu-i lui Kate s`-l anun]e cnd
sose[te ambulan]a.

66

MARJORIE WARBY

Cnd Angela [i Sara se \ntorceau acas`, Adam era transportat \n


ambulan]` [i doamna Foster privea pe fereastr` f`r` s` se mai
ascund`.
Sara alerg` spre Kate, prinznd-o de bra] [i \ntrebnd-o agitat`:
Ce este? Ce s-a \ntmplat?
Apoi, cnd l-a v`zut pe Adam \ntins pe targ`, a izbucnit \n
lacrimi.
Se va rezolva totul. E pe mini bune, o lini[ti Kate, afi[nd un
calm pe care era departe de a-l sim]i.
Au intrat \n cas`, departe de curiozitatea trec`torilor, au \nchis
u[a [i au r`mas privindu-se neputincioase una pe cealalt`. Byron,
cu intui]ia specific` oric`rui cine, contribuia cu scncete triste la
acest tablou dezolant.
Bietul Adam. Bietul b`iat... spuse Angela.
Taci! strig` Sara printre hohote de plns [i fugi sus.
Va muri Adam? ]ip` Emma, ascu]it.
Nimeni nu r`spunse.
Doctorul Rogers crede c` ar trebui s`-i anun] rudele. Am s`
merg la Madge. Cotletele sunt \n frigider. N-am preg`tit legumele.
Am fost plecat`.
Plecat`? Unde? \ntreb` Emma suspicioas`. Cu cine ai fost plecat`? Cu Roderick Mowbray? Kate, ]i-am spus... Nu vreau s` ie[i cu
Roderick Mowbray... Nu te las s` ie[i cu Roderick Mowbray, spuse
ea b`tnd din picior, apoi \ncepu s` ]ipe ascu]it.
Kate [i Angela priveau \ngrozite. Apoi Angela \i trase o palm`
peste obraz.
|nceteaz`, Emma!
Emma se opri la fel de brusc cum \ncepuse, speriat` de propria
ei purtare.
Voi discuta cu tine mai trziu, spuse Kate. Te-ai comportat
proste[te [i [tii foarte bine acest lucru. Fugi sus, spal`-te pe fa]` [i

SURORILE GREGORY

67

piapt`n`-te... Mul]umesc, Angela. }i-a[ fi foarte recunosc`toare


dac` ai preg`ti masa ct timp lipsesc eu. Nu \ntrzii... Apoi, \n timp
ce Emma urca, se adres` Angelei: Ce naiba m` fac cu copilul `sta?
Va trebui s` \nve]e c` ai [i tu dreptul la via]`.
Tulburat`, Kate \[i lu` bicicleta [i porni spre [coal`. Ca [i cum
n-ar fi avut [i a[a destule probleme, mai ap`ruse acum [i aceast`
atitudine a Emmei fa]` de prietenia ei cu Roderick. Oare antipatia
celei mici era numai fa]` de Roderick? Pe m`sur` ce mergea, devenea din ce \n ce mai sigur` c` Emma va reac]iona la fel fa]` de orice
b`rbat de care va vedea c` se ata[eaz`.
Ca Emma s` fie fericit`, se pare c` ea, Kate, nu trebuia s` aib`
nici un prieten. Angelei i se p`rea simplu: Va trebui s` \nve]e c` ai
[i tu dreptul la via]`. Ea, \ns`, avea o presim]ire neagr` c` lucrurile
nu vor fi deloc simple. Faptul de a fi curtat` de un tn`r pl`cut era
o experien]` pe care Kate [i-o interzisese pn` acum, considernd
c` este de datoria ei s` aib` grij` de cas` [i de surorile mai mici, \n
special de Emma. Dar nici Emma nu mai era chiar att de mic` [i ea
avea deja aproape dou`zeci [i trei de ani...
Cnd a ajuns acas` la Madge, aceasta bea ceaiul. I-a deschis u[a
zmbind bucuroas` cnd v`zu c`, de data aceasta, cinele n-o mai
\nso]e[te.
Tocmai la timp, spuse Madge amabil`. Intr` s` bem ceaiul
\mpreun`.
Kate i-a spus c` nu poate r`mne [i c` a venit \n leg`tur` cu Adam.
Ce-a mai f`cut? }i-am spus, Kate, nu-mi asum nici un fel de
r`spundere pentru el.
Este bolnav. M` tem c` destul de grav. Doctorul Rogers a considerat c` trebuie anun]ate rudele lui.
Madge p`ru foarte surprins` [i, dup` ce Kate o inform` pe scurt
despre accidentul cu coasa, spuse c` mama v`rului ei era v`duv` [i
se rec`s`torise de curnd.

68

MARJORIE WARBY

Cred c` locuie[te acum undeva prin nord, dar n-am adresa.


}i-am spus, n-am p`strat leg`tura cu ei. Poate c` ar fi mai bine s`
merg eu la spital \n seara aceasta [i s` v`d ce e cu el...
Ai vrea, Madge?
A[ dori s` vii cu mine. Te iau \ntr-o or`. E bine? De[i nu-mi pot
imagina cum a ajuns s` se r`neasc` \n timp ce cosea. |l [tiam un
lene[ incurabil. N-ar fi pus mna s` lucreze ceva pentru nimic \n
lume.
|nseamn` c` s-a schimbat mult, pentru c`, de[i n-are experien]`, munce[te cu drag [i este gata s` accepte orice slujb`.
Foarte frumos din partea lui, dac` e a[a. Sigur, \mi pare r`u c`
e bolnav.
Cnd Sara a auzit de vizita la spital, [i-a anun]at imediat inten]ia
de a merge [i ea. Angela a r`mas acas` pentru c` urma s` vin` David
[i a[a, puteau s` aib` grij` de Emma. Dup` cina care s-a desf`[urat
mai mult \n t`cere lucru f`r` precedent \n familia lor Kate s-a
preg`tit de plecare, f`r` s`-i dea nici o aten]ie Emmei, care se tot
\nvrtea \n jurul ei, nefericit`.
Nu-i a[a c` e[ti sup`rat` pe mine? spuse Emma \n cele din
urm`.
N-ar trebui s` fiu?
Nu-mi place cnd e[ti sup`rat` pe mine.
Nici mie nu-mi place cnd te por]i ca un copil r`sf`]at.
|]i place Roderick, a[a e?
Motivul pentru care m` \ntlnesc cu Roderick este s` scriu
istoria conacului pentru un ghid turistic. M` voi mai \ntlni cu el ca
s` discut`m acest proiect, a[a c` trebuie s` te obi[nuie[ti cu aceast`
ideea, f`r` s` mai faci vreo criz` de furie.
{i nu te vei c`s`tori niciodat` cu el?
Acest lucru este foarte pu]in probabil.
Promite-mi.

SURORILE GREGORY

69

Emma, nu pot s` promit c` nu m` voi c`s`tori cu nimeni, dar


]i-am promis c` nu te voi p`r`si [i asta trebuie s` fie de-ajuns. A[a
c`, nu mai fi trist` [i dac` n-ai teme, te po]i uita la televizor. E unul
din filmele tale preferate... Acum, la revedere.
O s`rut` pe Emma [i cobor\. Madge o a[tepta \n ma[in`. |n timp
ce Madge conducea repede spre spital, Sara, singur` pe bancheta
din spate, \ncerca s`-[i st`pneasc` panica.
Cu trei zile \n urm`, nici nu [tia c` Adam exist`, iar acum sim]ea
c` dac` i se \ntmpl` ceva, nici ea nu va supravie]ui.
Ori de cte ori o ]inea de mn`, era ca o leg`tur` tainic` \ntre
ei; cnd a s`rutat-o prima oar`, u[or [i tandru, tremurase de
pl`cere. A fost dragoste la prima vedere adnc`, adev`rat`. |i
povestise c` pasiunea lui era s` fie naturalist, dar nu avea fonduri
pentru a urma cursurile necesare [i, fiindc` ura munca monoton`
de birou, se \ntorsese spre a doua lui mare dragoste, teatrul.
{ederea lui \n rulot` \i oferea ocazia ideal` de a studia natura.
Cum avea pu]in timp, inten]iona s` exploreze p`durile [i cmpiile
din \mprejurimi, filmnd animalele s`lbatice, studiindu-le obiceiurile, f`cnd \nsemn`ri \n speran]a de a scrie cndva o carte. |l
implorase s-o ia cu el \n una din expedi]iile sale [i-i promisese c`
vor merge \mpreun`. Avea o concep]ie cu totul original` asupra
multor lucruri. {i pe ea o f`cuse s` se simt` deosebit`. |i spusese c`
ea \ns`[i avea ceva din frumuse]ea [i s`lb`ticia naturii. {i Sara, la
rndul ei, \l considera cu totul deosebit fa]` de ceilal]i tineri pe
care-i cuno[tea. Felul cum ar`ta, cum se \mbr`ca, modula]ia vocii
lui, dic]ia perfect`, toate acestea o f`ceau s` viseze.
Sim]ea c` o ur`[te pe Madge pentru atitudinea pe care o avea fa]`
de el doar pentru c` nu corespundea standardelor ei de corectitudine.
Cnd au ajuns, era ora de vizit` [i o mul]ime de oameni se
\ndreptau spre intrarea principal`. Sara observ` c` majoritatea
duceau flori, sau pachete sau altceva.

70

MARJORIE WARBY

Ar fi trebuit s`-i aducem [i noi flori, spuse ea [i alerg` spre un


b`rbat care vindea buchete de lalele, narcise [i violete.
Alese un buche]el de violete, apoi se \ntoarse lng` celelalte
dou`. Madge mergea prima, urmat`, cam [ov`itor, de cele dou`
surori. Privi \n jur, dar siguran]a de sine \ncepu s-o p`r`seasc`.
Nu-l v`d, spuse ea.
Sara, \ns`, se \ndrept` spre un anumit pat din col].
Vai, Adam! spuse Sara cu vocea \necat` de plns.
El deschise ochii [i-i zmbi.
Sara! Ce bine c` ai venit! Spuse el \ntinznd mna. O
adev`rat` delega]ie, zise el v`zndu-le [i pe celelalte.
}i-am adus acestea.
Florile mele preferate.
E[ti bine? A fost un [oc s` v`d cum te duc la spital.
Ochii ei str`luceau de lacrimi.
Sigur c` sunt bine. Au tot pompat tot felul de medicamente \n
mine. M` voi face bine.
A venit [i veri[oara ta s` te vad`, spuse Kate.
Madge \l privea fix, cu ochii dilata]i.
Acesta nu este v`rul meu Adam. Nu l-am v`zut \n via]a mea.
A urmat o t`cere total`. Kate [i Sara s-au uitat la ea, apoi la
tn`rul din pat.
Nu e v`rul t`u?
Sigur c` nu! Nu [tiu cine e[ti tinere, dar a[ dori s` aflu ce pui
la cale.
Voi \ncerca s` explic, \ncepu Adam, cu fa]a \mbujorat`.
Ai face foarte bine.
Chiar conteaz` acum? interveni Sara. Las`-l \n pace, Madge, te
rog. Va explica mai trziu.
Era absurd de bucuroas` s` afle c` Adam nu era nici un fel de
rud` a lui Madge.

SURORILE GREGORY

71

Este bolnav, Madge, spuse Kate. Las`-l s` se odihneasc`.


Nu are nici un drept s` se dea drept rud` a mea [i imediat ce
se va sim]i mai bine, \mi e dator cu o explica]ie.
Pacien]ii n-au voie s` primeasc` mai mult de doi vizitatori o
dat`, spuse o asistent`. De altfel, cred c` ar fi mai bine s` pleca]i
toate. Instruc]iunile sunt ca acest pacient s` nu fie deranjat.
Sara strnse mna lui Adam, \i zmbi [i-i promise c` va veni a
doua zi, dup` care ie[i [i ea din salon.
Cum se simte? \ncerc` totu[i Kate s` afle mai multe de la
asistenta care le rugase s` plece.
Foarte bine.
Se va face bine, nu-i a[a? \ntreb` Sara, \ngrijorat`.
Telefona]i mine, dup` vizita doctorului. Vom [ti mai mult
atunci.
Nu-l l`sa]i s` moar`! spuse Sara patetic, lund mna asistentei.
Dac` \mi st` \n putere, nu va muri, r`spunse asistenta ferm.
|n ma[in`, Madge izbucni din nou.
Vreau s` [tiu ce e \n capul acestui individ. S` se dea drept
v`rul meu! Ce ridicol! Trebuia s`-[i \nchipuie c` va fi descoperit.
Oricum, cred c` nu face doi bani. Niciodat` n-am avut timp de
pierdut pentru astfel de pleto[i. Ni[te beatnici, nimic altceva... Te
sf`tuiesc, Kate, ca pe viitor s` ai mai mult` grij` cui \nchiriezi
rulota.
L-am acceptat f`r` rezerve pentru c` a spus c`-]i este rud`.
Tocmai pentru asta sunt furioas` [i nu voi l`sa lucrurile a[a.
Voi pretinde nu numai explica]ii, ci [i scuze. Dac` este cumva prieten cu v`rul meu, \nseamn` c` este [i el tot un pierde-var`.
Categoric.
Te rog, Madge, spuse Kate care, brusc, nu mai putu s` suporte
predica lui Madge [i tonul vocii acesteia, doar n-a comis o crim`.

72

MARJORIE WARBY

Ba tocmai asta a f`cut! E un impostor.


Sunt sigur` c` va explica totul.
F`r` \ndoial`! {i v`rul meu g`se[te \ntotdeauna explica]ii
plauzibile.
Ei bine, mie \mi place! decret` Sara tare [i ferm. Nu-mi pas`
cine este sau ce a f`cut; \mi place.
Apoi izbucni \n lacrimi.
N-ar trebui s` te la[i dominat` de emo]ii, spuse Madge. E[ti
tn`r` [i lipsit` de experien]`, Sara, dar vei \nv`]a, a[a cum s-a
\ntmplat [i cu mine, din experien]e dureroase. Presupun c` tocmai prin aceste chinuri trece [i Kate acum. Toate suntem r`nite mai
devreme sau mai trziu, dac` nu suntem atente. Este o lume a
b`rba]ilor [i nu putem avea \ncredere \n nici unul.
Cnd au ajuns la poarta casei Clematis [i cele dou` surori au
cobort din ma[in`, Kate a mai r`mas pu]in.
Ce ai vrut s` spui, Madge?
Madge arunc` o privire rapid` spre ea [i un zmbet ciudat \i
ridic` vag col]urile buzelor.
Aud c` te \ntlne[ti cu Roderick Mowbray. Dac` a[ fi \n locul
t`u, a[ fi foarte atent`. Doar e recunoscut pentru nestatornicia lui.
Cnd voi avea nevoie de sfatul t`u, Madge, ]i-l voi cere.
Am avut impresia c` asta ai [i f`cut, r`spunse Madge mieros.
Te rog s` m` scuzi dac` am vorbit ne\ntrebat`.
Apoi porni ma[ina, pe buze avnd acela[i zmbet superior.

Capitolul 9
Adam deveni faimos peste noapte \n Oakham Green. Vestea c`
tn`rul care locuia \n rulota surorilor Gregory era grav bolnav, c`
se d`duse drept v`rul lui Madge Harper, dar c` aceasta nu-l v`zuse
\n via]a ei [i c` era de-a dreptul furioas` pe el, se \ntinse cu
repeziciune.
Betty ap`ru dup` cteva zile, avid` de am`nunte de ultim` or`.
Te-am prevenit, Kate, despre pericolul de a lua \n gazd` un
str`in, strig` ea, dnd buzna \n casa Clematis, cu v`dit` pl`cere
pentru faptul c` temerile i s-au confirmat.
Te rog s` m` scuzi, Betty, \ncepu Kate pe un ton jalnic. A[
prefera de o mie de ori mai mult s` discut cu tine la o cafea, dar trebuie repet trebuie s` lucrez \n diminea]a aceasta. Editorul m-a
sunat asear` [i a cerut cartea.
Ei, dac` nu e gata, n-o va avea; asta este. Dar po]i s` stai cu
mine de vorb` cteva minute, nici eu nu pot sta mult. Am l`sat
copiii cu doamna Thing. Nu mi-ai spus cum ai reu[it s` recuperezi
\nvelitoarea de ceainic a lui Terry. Presupun c` i-ai telefonat
doctorului Rogers. S-a sup`rat?

74

MARJORIE WARBY

Fire[te c` n-avea cum s` fie mul]umit, din moment ce a trebuit


s-o aduc` el \nsu[i.
Biata de tine! a fost vina mea. Apoi, schimbnd subiectul: ce e
cu b`iatul `la, Adam, este foarte bolnav?
Destul de grav, dar datorit` medicinei moderne, va
supravie]ui. I s-au dat tot felul de antibiotice. Nu m` pricep foarte
bine, dar cred c` nu-[i va pierde via]a sau piciorul, a[a cum s-ar fi
\ntmplat cu mult timp \n urm`. Ne bucur`m foarte mult, dup`
cum \]i po]i imagina.
{i de ce a pretins c` e v`rul lui Madge Harper?
|nc` n-am clarificat aceast` problem`. Voi merge din nou la
spital ast` sear` [i poate voi afla mai multe.
Betty p`ru dezam`git`; sperase s` afle \ntreaga poveste.
Kate r`mase la mas`, a[teptnd ca Betty s` plece, dar aceasta
continua s` stea, jucndu-se cu un creion, dup` care spuse brusc:
Cum te-ai distrat cu Roderick Mowbray?
De unde [tii c` am fost cu el?
Draga mea, tot satul [tie c` e[ti ultima cucerire a lui Roderick
Mowbray!
Doar pentru c` am fost v`zut` \mpreun` cu el de cteva ori,
presupun c` lumea \[i \nchipuie deja c` voi fi viitoarea st`pn` a
conacului!
Draga mea, strig` Betty rznd [i a[ezndu-se pe un col] al
mesei, n-ar fi amuzant? |]i doresc tot norocul din lume.
Mul]umesc.
Sigur c` este grozav de atr`g`tor... {i pe mine m` z`p`ce[te
cnd m` prive[te cu ochii aceia alba[tri superbi. Ai fost foarte
istea]`, draga mea.
Betty, nici vorb` de a[a ceva1 Dac` vrei s` [tii, tu sau oricine
altcineva, \l interesez pe Roderick doar pentru c` scriu pentru el un
istoric al conacului Mowbray. Interesul lui pentru mine se va sfr[i
\n clipa \n care termin de scris bro[ura.

SURORILE GREGORY

75

Rostind aceste cuvinte, Kate [i-a dat seama c` ar putea fi adev`rate.


Sper s` nu fie a[a! Mi-ar pl`cea teribil s` discut despre
prietena mea lady Mowbray.
Oricum, nu m` v`d \n postura asta; nu sunt genul.
Poate c` nu, n-ai nimic aristocratic, dar e[ti foarte dr`gu]`.
E[ti amabil` s` spui aceasta.
Ei, dac` Roderick te p`r`se[te mai trziu, spuse Betty
cobornd de pe mas`, nu fi sup`rat`. Mama lui Roderick nu este o
soacr` pe care s` ]i-o dore[ti.
Pe mine m` \nsp`imnt` [i mai tare Tommy.
{i chiar deschid casa pentru accesul publicului? Pentru
jum`tate de coroan` intrarea? Asta este jaf pe fa]`! rse Betty [i, \n
sfr[it, plec`.
Vorb`ria lui Betty i-a distras aten]ia. Privea foaia de hrtie din
fa]a ei. {tia c`, \n subcon[tient, a[teapt` s` sune telefonul, spernd
s` aud` din nou vocea lui Roderick.
Pur [i simplu nu merge a[a!
Se mobiliz` s`-[i salveze eroina. Povestirea \naint` bine, dar nu
primi nici o veste de la Roderick toat` ziua.
Seara s-a dus la spital s`-l vad` pe Adam.
Deoarece nu avea rude fusese crescut \ntr-un orfelinat
fetele au hot`rt s`-l viziteze pe rnd pn` avea s` se \ntoarc` iar
la rulot`.
Sara \l vizitase de mai multe ori, nu numai cnd era rndul ei,
dar \n seara aceea avea de onorat o invita]ie mai veche la ziua de
na[tere a unei prietene. Angela se \ntlnea cu David, a[a c`-i reveni
lui Kate obliga]ia de a lua autobuzul pn` la Carchester, pentru a
mai \nveseli bolnavul.
Emma era la o ac]iune \n cadrul [colii [i avea instruc]iuni de a
merge la doamna Foster dac` nu g`sea pe nimeni acas` cnd se
\ntoarce.

76

MARJORIE WARBY

Kate porni ab`tut` spre sta]ia de autobuz. Poate pentru c` era


obosit`. Dup` ore \ntregi de scris, \i venea adesea greu s`
p`r`seasc` lumea personajelor ei [i s` se adapteze la realitatea de
fiecare zi.
Poate c` era dezam`git` fiindc` se a[teptase s-o caute Roderick.
Terminase schi]a pentru istoricul conacului [i voia s` i-o arate.
Angela citise manuscrisul [i-l considerase bun. Kate spera s`-i plac`
la fel de mult [i lui Roderick [i mamei lui.
|n timp ce a[tepta autobuzul \n lumina blnd` a amurgului de
prim`var`, o ma[in` gri opri \n fa]a ei.
Trebuie s` merg la Carchester, spuse doctorul Rogers. Pot s`
te duc cu ma[ina?
Kate tres`ri din visare.
Ah, da, mul]umesc.
Era interesant, se gndi ea, ct de diferit conduceau oamenii
ma[ina. Betty gonea de parc` era urm`rit` de bandi]i, Roderick
mergea cu vitez` mare pe autostrad` [i apoi \ncetinea pe drumurile
mai pu]in circulate, ea conducea prudent, gata oricnd s` poat`
frna, iar Clive Rogers cu totul altfel.
Conducea constant cu vitez`, dar foarte sigur pe sine, nu se
angaja niciodat` \n ac]iuni riscante [i trebuia doar rareori s`
frneze. Kate s-a rezemat de sp`tarul scaunului, sim]indu-se
nea[teptat de relaxat`.
Obosit`?
Pu]in.
Ar`]i obosit`.
Aruncnd o scurt` privire spre profilul lui, Kate se gndi c`
remarca era valabil` [i pentru el. Era u[or \ncruntat, ca [i cum l-ar
fi durut capul. I-a spus c` merge la spital s`-i fac` o vizit` lui Adam.

SURORILE GREGORY

77

A avut noroc. Dac` mai \ntrzia cteva ore, ar fi fost prea trziu.
Nu este nevoie s`-mi mai aminti]i. {i a[a m` simt \ngrozitor de
vinovat`.
Nu te \nvinuiam.
Ba da, ba da, izbucni ea brusc. |ntotdeauna o face]i. M-a]i \nvinuit c` v-am chemat prea repede pentru Emma [i apoi c` nu v-am
chemat suficient de repede pentru Adam. Mi-a]i repro[at c` o las
pe doamna Foster prea mult singur` [i a]i reu[it chiar s` m` face]i
s` m` simt r`spunz`toare c` Terry [i-a uitat \nvelitoarea de ceainic
\n cabinetul dumneavoastr`. Indiferent ce fac vi se pare gre[it sau
stupid...
Aproape c` plngea.
Draga mea fat`, \ncepu doctorul, luat prin surprindere.
M` numesc Gregory. Kate Gregory.
Draga mea Kate, spuse el \n mod nea[teptat, cred c` e[ti surmenat`.
Scuza]i-m`. Accesul ei de furie ced`. Am scris toat` ziua, cred
c` sunt obosit`.
Doctorul i-a spus c` auzise c` scrie povestiri care se bucurau de
mult succes; [tia de la doamna Foster. Doamna Foster se sim]ea
mult mai bine, att fizic ct [i psihic, \n urma tratamentului urmat
la spital [i l`uda foarte mult fetele care locuiau lng` ea, \n special
pe Kate.
Te \n[eli dac` \]i \nchipui c` te \nvinov`]esc pentru ceva.
Vezi tu, [i doctorii sunt de multe ori \n stare de stres [i m` tem
c` nu procedez \ntotdeauna cu tact, dar sunt convins c` \]i aju]i
mult vecinii. |mi cer scuze dac` te-am sup`rat. Cred c` e[ti prea
sensibil`.

78

MARJORIE WARBY

Oricum, am exagerat lucrurile, spuse Kate \nseninat`. {i pe


mine m` \ngrijoreaz` faptul c` doamna Foster este singur`. Fac tot
ce pot.
Sunt sigur.
Dup` care continu` s`-i povesteasc` despre nepoatele lui care
erau ni[te cititoare pasionate [i \i ceru o list` cu titlurile c`r]ilor
scrise de ea, gndindu-se c` acesta ar fi cel mai potrivit cadou de
Cr`ciun pentru ele.
Drumul pn` la Carchester p`ru surprinz`tor de scurt.
Parcnd ma[ina \n curtea spitalului, i-a spus c` avea ni[te treburi
de rezolvat, dar nu vor dura mult, a[a c` o va duce \napoi acas`
cu ma[ina.
Autobuzele vin mai rar seara. Am s` te a[tept.
Kate \i mul]umi, sim]indu-se cu adev`rat recunosc`toare [i se
\ndrept` spre salon, bucuroas` c` rela]ia dintre ea [i doctor \ncepe
s` se \mbun`t`]easc`.
Adam avea privirea fixat` asupra [irului de vizitatori care intrau.
Kate observ` u[urat`, c` arat` mult mai bine.
{tiai c` Sara nu vine ast`-sear`, da?
Da. Mul]umesc c` te-ai deranjat.
Nu m-am deranjat deloc. De fapt, m-a adus doctorul Rogers
cu ma[ina [i m` voi \ntoarce tot cu el. }i-am adus ni[te c`r]i;
ciocolata este de la Sara.
|n]eleg c` s-a dus la o petrecere.
Da. Ziua de na[tere a unei vechi prietene de la [coal`.
Presupun c` o ia cu ma[ina un individ [i pe urm` o conduce
\napoi acas`.
Petrecerea este \ntr-un sat la distan]` de zece mile, a[a c` n-ar
fi putut merge pe jos.

SURORILE GREGORY

79

Afurisitul `sta de picior care m` ]ine ]intuit \n pat.


|n curnd, te vei face bine.
Sara se \ntlne[te cu mul]i tipi?
N-are pe nimeni \n mod special, dar e foarte popular`.
Cred [i eu.
Se rezem` de perne, privind trist \n gol.
Nu fi trist. {tiu c` e o foarte slab` consolare s` m` vezi pe
mine \n locul Sarei, dar va veni [i ea mine.
Scuz`-m`. Sunt un prost. Trebuie s` fie \ngrozitor de plictisitor pentru voi toate s` veni]i att de des la mine. V` sunt extrem de
recunosc`tor. Presupun c` Adam Harper [i al]i c]iva din cadrul
companiei vor veni curnd s` m` vad` cnd vor afla ce am p`]it.
Ar fi frumos din partea lor. Apoi, risc` o \ntrebare. De ce te-ai
dat drept v`rul lui Madge Harper? |nc` nu [tiu toat` povestea, dar
Sara mi-a spus cte ceva, [i anume c` e[ti orfan, iar v`rul lui Madge
\]i e prieten.
Eram prieteni, dar acum el are o iubit`, a[a c` am r`mas
singur. De la el [tiu despre Oakham Green, cu atmosfera lui idilic`;
spunea c` va fi exact pe gustul meu. Cum am avut aceste cteva
s`pt`mni libere \nainte de deschiderea stagiunii, m-am gndit s`
vin s` v`d aceste locuri. Ar fi venit [i Adam la sfr[it de s`pt`mn`,
dar n-o suport` pe veri[oara lui.
M` tem c` sentimentul e reciproc. Madge spune c`-i datoreaz`
cinci lire.
Se poate. E \ntotdeauna lefter, ca mai toat` lumea, de altfel.
Dar de ce te-ai dat drept el, totu[i?
Din prostie, b`nuiesc. Cnd am v`zut rulota, mi-am dat seama
c` este exact ce-mi trebuie pentru una sau dou` s`pt`mni [i cnd
am aflat c` era]i patru fete care locuia]i singure mi-a fost team` c`

80

MARJORIE WARBY

nu ve]i admite niciodat` un individ necunoscut \n curtea voastr`


f`r` referin]e [i atunci, sub impulsul momentului, am spus c` sunt
v`rul lui Madge Harper. M-am temut c` nu va fi de-ajuns s` spun c`
sunt doar un prieten al v`rului lui Madge Harper. Am regretat imediat, pentru c` am b`nuit c` se va descoperi pn` la urm` adev`rul,
dar nu mai aveam ce face. Numele meu este \ntr-adev`r Adam, dar
Hurst, nu Harper.
M` bucur de cuno[tin]`, Adam Hurst. {i m` bucur c` acum
[tiu adev`rul. Voi pune cap`t pove[tilor care circul` prin sat [i
zvonurilor care \nfierbnt` imagina]ia oamenilor care v`d \n tine,
unii un sp`rg`tor de b`nci care se ascunde de poli]ie, al]ii un
r`uf`c`tor. Eu personal [i surorile mele vom da uit`rii aceast`
poveste.
|nseamn` c` nu-mi ve]i cere s` plec?
Sigur c` nu. De ce am renun]a la primul gr`dinar de care am
reu[it s` facem rost dup` luni de zile? Singura condi]ie este s` nu
te mai atingi niciodat` de coasa aceea.
Fii f`r` grij`. Niciodat`!
Cnd Kate a ajuns la ma[ina doctorului, acesta dormea, cu capul
rezemat de sp`tarul scaunului. Ar`ta mai tn`r cnd dormea, fiindc`
tr`s`turile \i erau mai destinse. Este epuizat, se gndi Kate. Deservea
pe lng` Oakham Greene, alte trei sate. Suprasolicitat [i prea pu]in
pl`tit, doar \i spusese... totu[i, o munc` plin` de satisfac]ii. Medicii,
hot`rt lucru, sunt oameni deosebi]i oameni care au puterea de a
face bine, a c`ror munc` este cu adev`rat important`.
Ca [i cum ar fi sim]it privirea ei, a deschis brusc ochii.
Te rog s` m` scuzi.
Dormea]i, spuse Kate cu blnde]e. Era]i att de lini[tit, \nct
era p`cat s` v` deranjez.

SURORILE GREGORY

81

S` sper`m c` nu sfor`iam cu gura deschis`, spuse el cu un


zmbet, deschizndu-i portiera s` urce.
De fapt, avea]i un aer extrem de aristocratic. Profilul
dumneavoastr` mi-a amintit de acel cruciat din piatr` de pe mormntul din biseric`.
Dumnezeule!
Dup` ce au ie[it din curtea spitalului [i au intrat pe [oseaua
principal`, doctorul a vorbit din nou:
Tn`rul acesta al vostru se simte bine. S`pt`mna viitoare va
ie[i din spital.
Arat` mult mai bine \n seara aceasta. Datorit` dumneavoastr`.
Datorit` \ngrijirii din spital, nu mie.
Dar dumneavoastr` l-a]i dus acolo la timp. Chiar acum m`
gndeam c` via]a unui medic este plin` de satisfac]ii profesionale.
Da, avem astfel de momente frumoase.
Cnd au intrat pe strada principal` din Oakham Green, a
\ncetinit \n dreptul unui [ir de case vizavi de hotel.
Trebuie s` fac o vizit` aici. Nu dureaz` mult.
Coborse deja \nainte ca ea s` poat` r`spunde. La una din
ferestrele de la etaj, era lumina aprins`.
|n dreptul hotelului era mare agita]ie. Se organizase un dineu
pentru ajutorarea unei organiza]ii locale. Din ma[ini coborau
oameni bine \mbr`ca]i, apoi ma[inile disp`reau, duse de [oferi la
locurile de parcare.
A[teptnd \n ma[ina doctorului, Kate se amuza de scena plin`
de anima]ie; recuno[tea multe din persoanele care soseau, privea
rochiile doamnelor, se uita curioas` la cuplurile care intrau... cnd,
deodat`, tres`ri dureros recunoscnd ma[ina sport care oprea
acum la intrare: ma[ina lui Roderick!

82

MARJORIE WARBY

Roderick era la volan [i lng` el, \nalt`, str`lucitoare, supl`,


Lucilla Lawson \ntr-o rochie lung` din satin de culoarea jadului [i o
cap` din blan` de nurc`.
Da, de ce nu? Lucilla Lawson era o femeie pe care oricine [i-ar
fi dorit-o: vesel`, tn`r`, frumoas` [i bogat`.
Ai fost o proast`, Kate Gregory, dac` ai putut crede c` numai tu
erai \n via]a lui Roderick!
S-au dus speran]ele lui Betty de a se putea l`uda cu prietena ei,
lady Mowbray.
|ncerc` s` fac` haz de necaz; s`-[i spun` c` nu-i pas`. Probabil
c` asta a vrut s` spun` Madge cnd au venit de la spital. Madge [tia
c` Roderick este prieten cu Lucilla, doar au fost amndoi, [i ea [i
Roderick, la petrecerea dat` de familia Lawson \n cinstea doctorului. Kate \[i tot repeta c` asta nu \nseamn` nimic; noroc c` s-a trezit
la timp. Acum \i p`rea r`u c`-i r`spunsese cu brutalitate lui Madge
cnd aceasta a \ncercat s-o avertizeze.
{i totu[i, sim]ea o dezam`gire. Via]a devenise deodat` mai luminoas`, mai vesel`, plin` de savoare; acum, revenea la normal, la
banalitatea \nc` [i mai insipid` dect \nainte.
Doctorul s-a \ntors, zmbind.
|n aceast` dup`-amiaz`, aici a venit pe lume un copil; la
na[tere a asistat o sor` medical` [i am vrut s` confirm c` totul este
\n regul`. Este un b`ie]el grozav. Au deja trei fete, a[a c` toat`
lumea e fericit`.
Pe fa]a lui Kate ap`ru un zmbet [ters.
S-a \ntmplat ceva? o \ntreb` el privind-o mai atent.
Nu, nimic. M` amuzam privind pe cei care sosesc la balul dat
la hotelul de vizavi \n scopuri caritabile.

SURORILE GREGORY

83

Mi se pare c` am cump`rat [i eu un bilet de participare, dar


am uitat complet.
|]i place s` dansezi?
|mi pl`cea, \nainte de...
Nu [i-a mai continuat fraza, iar Kate regreta c` pusese aceast`
\ntrebare. Sigur c` da, mergea s` danseze cu so]ia lui, dar apoi nu
mai avusese nici un rost pentru el.
Angela [i Sara merg destul de des s` danseze, spuse ea pentru
a umple t`cerea stnjenitoare care se a[ternuse. Eu am cam
renun]at la a[a ceva \nc` de cnd erau ele mai mici.
Nu a mai ad`ugat c` b`rba]ii se obi[nuiser` cu ideea c` era greu
s-o abordezi pe cea mai mare din surorile Gregory [i curnd au
renun]at s-o mai invite.
Cnd au ajuns \n dreptul casei Clematis, Emma ap`ru din umbr`.
A[tept de ore \n [ir! strig` ea pe un ton acuzator. Mi-a fost fric`
singur` pe \ntuneric.
Emma, de ce n-ai mers la doamna Foster? Doar [tii c` asta e
conven]ia cnd nu g`se[ti pe nimeni cnd vii acas`. Nu-mi place s`
stai afar`... |ntorcndu-se c`tre doctor: doamnei Foster \i face
pl`cere ca Emma s` vin` la ea la orice or`... De ce nu te-ai dus acolo
\n seara aceasta, Emma?
Emma s-a \ntors f`r` s` r`spund`. De fapt, fusese la doamna
Foster, dar s-a strecurat afar` cnd a auzit ma[ina. Creznd c`
Roderick este cel ce o aduce pe Kate, era preg`tit` s` fac` o scen`.
Dar, spre surprinderea ei, era doctorul Rogers, dar [i acesta putea
fi o amenin]are pentru fericirea ei.
Dup` ce Kate [i-a luat la revedere [i s-a \ndreptat spre u[`,
c`utndu-[i cheia, Emmei \i veni brusc o idee.
Alerg` \napoi spre ma[in` [i, aplecndu-se spre doctor, \l
\ntreb` pe un ton confiden]ial:

84

MARJORIE WARBY

Pot s` v` spun ceva?


Dac` dore[ti...
Surorile mele adesea m` las` singur` \n cas` noaptea, ore \n
[ir, [opti ea dramatic.
Sunt sigur c` sora ta Kate n-ar face niciodat` a[a ceva.
Ba da. Nu este chiar att de bun` cu mine cum cred oamenii.
Doctorul o privi b`nuitor.
Emma! strig` Kate.
Trebuie s` plec, altfel m` bate.
Clive Rogers r`mase o clip` pe gnduri, apoi plec`.
Ce i-ai spus doctorului Rogers?
Nimic, spuse Emma vesel`, apoi urc` \n fug` treptele, evitnd
privirea lui Kate.
Ideea care-i venise pentru a-[i p`stra sora mereu lng` ea era
minunat`; va inventa tot felul de pove[ti din care s` reias` c` de
fapt Kate nu era deloc att de bun` cum p`rea [i va spune asta
fiec`rui b`rbat care se va ar`ta ct de ct interesat de aceasta.
A doua zi diminea]a, trecnd pe la doamna Foster, Kate afl` c`
Emma venise la aceasta cu o sear` \nainte. N-a spus nimic, dar
purtarea inexplicabil` a feti]ei o nedumerea.
De ce min]ise Emma?
|i pl`cuse \ntotdeauna s` exagereze [i s` fabuleze, dar o
minciun` ca aceea era cu totul altceva.

Capitolul 10
Cred c` ar fi bine s` [tii c` sora ta cea mic`, Emma, mi-a spus
c` o ba]i, spuse Clive Rogers.
Kate, care \l luase pe Byron la o scurt` plimbare \nainte de a
\ncepe s` scrie, se opri brusc \n mijlocul str`zii. Nu-i auzise ma[ina,
zgomotul fiind \n`bu[it de vntul care agita crengile ulmilor de pe
marginea aleii.
Aceasta se \ntmpla dup` cteva zile. Kate tot nu avea nici o
veste de la Roderick [i, \n efortul de a nu se l`sa prad` dezn`dejdii,
\[i concentrase \ntreaga aten]ie asupra c`r]ii. Nici Betty nu mai
ap`ruse, a[a c` era o adev`rat` u[urare ca, scriind, s` nu se mai gndeasc` la acesta.
|[i tot spunea c` nu era \ndr`gostit` de el, dar adusese un strop
de culoare \n existen]a ei tern` [i, de aceea, \i lipsea.
|n cele din urm`, i-a trimis prin po[t` manuscrisul cu istoricul
conacului, al`turi de o scrisoare de \nso]ire. |n mod normal, ar fi trebuit s` ia acum leg`tura cu ea; \i a[tepta reac]ia cu oarecare emo]ie.
Dar ceea ce-i spusese Clive Rogers era att de nea[teptat, \nct
\i alungase orice alt gnd din minte.

86

MARJORIE WARBY

Cum?
Nu-]i face griji. |i zmbi \ncurajator. N-am crezut-o. Dar este
un simptom care indic` faptul c` este ceva \n neregul`. Ce o fi
determinat-o s` spun` asta?
Dumneavoastr` sunte]i doctorul. Dumneavoastr` trebuie
s`-mi spune]i.
Era [ocat` [i \ngrozit`. Emma, surioara ei iubit`, cu care a avut
\ntotdeauna o leg`tur` att de profund` [i de sincer`, s` spun`
str`inilor astfel de lucruri despre ea!
Mi-a mai spus c` uneori o l`sa]i noaptea singur` \n cas` ore \n
[ir! Nu! o opri el din \ncercarea de a protesta. {tiu c` nu e adev`rat.
N-am crezut-o. Dar poate al]ii o cred, a[a c` m-am gndit c` ar trebui s` [tii, ca s` po]i s` rezolvi problema. Este clar c` feti]a are o
tulburare de ordin emo]ional.
A]i putea s-o trata]i?
Nu sunt psiholog [i, din punct de vedere fizic, este perfect
s`n`toas`. A[ spune mai degrab` c` problema provine de undeva
din interiorul familiei. S-a \ntmplat recent ceva ce ar fi putut-o face
s` se simt` \n nesiguran]`?
Are o ide fix` \n leg`tur` cu posibilitatea ca eu s` m`
c`s`toresc.
Atunci, asta este.
Vre]i s` spune]i c` a \nceput s` mint` pentru c` se teme ca nu
cumva s` m` c`s`toresc?
E sup`rat`. |ngrijorat`. Simte nevoia s` atrag` aten]ia asupra
ei. O privi atent pe Kate. Te gnde[ti s` te c`s`tore[ti?
Nici gnd. Oricum, nu \nc`. Nici nu m-am putut gndi la asta,
din cauza surorilor mele. Dar acum ele au crezut [i, sigur, mi-ar
pl`cea s` am [i eu propria mea familie \ntr-o bun` zi, dar i-am
promis Emmei c` oricum n-am s-o p`r`sesc, chiar [i \n aceast`

SURORILE GREGORY

87

eventualitate. Ce pot spune mai mult... Privi amuzat`... Orice


pretendent va trebui s` m` accepte cu tot cu Emma [i cu Byron, o
perspectiv` care ar t`ia elanul oricui!
Ochii doctorului se luminar` de o sclipire.
N-a[ spune asta, zise el, gndindu-se la ct de bine ar`ta a[a,
\mbr`cat` cu pantalonii aceia cu croiala simpl` [i jacheta maro din
piele de c`prioar` [i avnd p`rul scurt r`v`[it de vnt. Sunt mul]i
b`rba]i curajo[i pe lume!
Mul]umesc, r`spunse ea rznd.
Nu trebuie s`-]i faci griji prea mari \n privin]a surorii tale, dar
gnde[te-te.
Kate privi ma[ina \ndep`rtndu-se, apoi se duse spre un trunchi
de copac c`zut lng` gardul viu ce m`rginea drumul spre p`dure [i
se a[ez`, urm`rindu-l pe Byron cum scotoce[te prin tufi[uri, obsedat` de noua problem` ap`rut`.
Deodat`, \[i d`du seama c` Byron nu mai e singur, ci \mpreun`
cu un seter ro[cat cu care se juca nebune[te.
Un fluierat [i o comand` scurt`, [i seterul veni la piciorul
st`pnului s`u. B`rbatul se \ndrepta cu pa[i mari spre ea.
Exact figura pe care doream s-o v`d, declar` Roderick,
r`mnnd \n picioare \n fa]a ei. }i-am telefonat acum o jum`tate de
or`, dar n-a r`spuns nimeni.
|l iau cteodat` pe Byron la plimbare dup` micul dejun, dac`
am timp.
{i eu obi[nuiesc s-o scot pe Melody la plimbare la ora aceasta.
Se a[ez` pe bu[tean lng` ea. Mi s-a p`rut c`-l recunosc pe b`trnul
Burns.
Byron. Sunt convins` c` [tii foarte bine cum \l cheam`, dar
faci asta numai ca s` m` nec`je[ti.

88

MARJORIE WARBY

Nu vreau s` te nec`jesc \n diminea]a aceasta, frumoaso!


Trebuie s`-]i mul]umesc pentru ce ai scris. |mi place. Este exact ce
doream.
M` bucur.
Am f`cut cteva mici modific`ri, dar f`r` importan]`. Tip`rim
bro[ura cu ajutorul familiei Lawson. B`trnul Lawson cunoa[te o
firm` care lucreaz` foarte bine [i nu cere un pre] exorbitant. Ace[ti
Lawson sunt ni[te oameni foarte utili.
Te-am v`zut \ntr-o sear`.
Da? Unde?
Intrai \n hotel cu Lucilla.
Dar n-ai fost la bal. Era imposibil s` nu te v`d!
Nu. M` \ntorceam de la spital, de la Adam. M-a adus doctorul
Rogers cu ma[ina [i s-a oprit pu]in chiar vizavi de hotel s`-[i viziteze
o pacient` care locuie[te \n una din casele din apropierea acestuia.
Lucilla ar`ta superb.
Da, \ntr-adev`r. E[ti geloas`? o nec`ji el, zmbind.
Ar trebui s` fiu?
Kate \i \ntoarse zmbetul. Prezen]a lui lng` ea f`cuse s`-i
dispar` orice nelini[te.
Kate, e[ti fermec`toare, ]i-am mai spus! Nu suport femeile
geloase. Imediat cum o fat` \ncepe s` m` cic`leasc`: Unde ai fost?
Cu cine? De ce nu mi-ai spus? De ce n-ai telefonat? gata, am
terminat cu ea. Pe cnd tu, uite, stai aici calm`, lini[tit` [i dulce [i
m` \ntrebi cu blnde]e. Ar trebui s` fiu? Acum, eu sunt cel gelos.
Te tot duci la acel Adam [i doctorul te ia cu ma[ina... Se pare c` ai
multe secrete.
Cnd \nten]iona]i s` deschide]i casa pentru public? schimb`
ea subiectul, zmbind din nou.

SURORILE GREGORY

89

|n prima s`pt`mn` din mai, cnd pomii sunt \n floare.


Apropo, dac` tot [tii att de bine istoricul casei, n-ai vrea s` fii unul
din ghizi?
Sunt convins` c` vizitatorii ar prefera s` fie condu[i chiar de
frumosul mo[tenitor.
Frumosul mo[tenitor va fi ocupat cu primirea lor. Sigur, voi fi
[i eu ghid, dar avem nevoie de multe ajutoare [i a[ vrea s` te
numeri [i tu printre acestea.
N-am mai f`cut niciodat` acest lucru pn` acum, dar voi
\ncerca, dac` vrei.
Da. }in chiar foarte mult.
S-ar putea s` fie distractiv.
Va fi, categoric, dac` vei fi acolo.
Dar Lucilla?
{i ea ne va ajuta. Mama o place foarte mult [i a venit des la noi
acas` \n ultima vreme.
Poate mama ta sper` s` te c`s`tore[ti cu ea.
Poate c` da, dar deocamdat` nu m` gndesc s` m` c`s`toresc
cu nimeni. Mama abia a[teapt` s` aib` nepo]i. |i tot repet c` nu-mi
permit s` m` c`s`toresc. Cel pu]in, nu \nc`.
Dect dac` alegi o so]ie bogat`.
Asta ar rezolva \n mod sigur problema. Tu ai ceva bani, Katie?
Nu ceea ce nume[ti tu bani. {i nu-mi mai spune Katie.
De ce?
Parc` ar fi vorba despre altcineva, nu despre mine.
Ei bine, eu cred c` ]i se potrive[te mai bine. Kate este prea dur
pentru o fiin]` att de dulce ca tine. Ah, s` nu uit ce-]i datorez
pentru ce ai scris?
N-are importan]`.
P`ru stnjenit`.

90

MARJORIE WARBY

Ba are. Dar nu [tiu ct trebuie s` ofer. Scriitorii sunt pl`ti]i la


mia de cuvinte, nu-i a[a?
Bine. S` spunem c` am f`cut-o din dragoste.
Roderick rse.
E adev`rat? Atunci \]i voi mul]umi cu aceea[i moned`.
O cuprinse \n bra]e [i o s`rut` pe buze.
|n acel moment, ma[ina doctorului trecu din nou. Kate s-a
retras din strnsoarea lui.
A trecut doctorul Rogers.
{i ce-i cu asta?
Preferam s` nu ne vad`.
|[i d`du seama c` situa]ia o deranjase.
Ce importan]` are? rse Roderick din nou. Fac pariu c` e
invidios.
Kate se ridic` [i spuse c` trebuie s` plece. Apari]ia doctorului
schimbase atmosfera. O deranja faptul c` o surprinsese \n acea
situa]ie compromi]`toare cu Roderick Mowbray, la att de scurt
timp dup` ce recunoscuse c` motivul de \ngrijorare al Emmei era
eventualitatea c` s-ar c`s`tori.
Acum, Clive Rogers va crede c` teama feti]ei este \ntemeiat` [i,
\n consecin]`, o va desconsidera pe Kate. S` se lase s`rutat` \n plin`
zi, pe strad`, de acest donjuan! Imaginea nu prea inspira respect.
Kate se sim]i, deodat`, vrednic` de dispre].
Cred c` merit` s` s`rb`torim.
Ce anume? \ntreb` Kate, preocupat` \nc` de Clive Rogers.
Reu[ita bro[urii tale. Dac` nu m` la[i s` te pl`tesc, atunci
permite-mi s` te r`spl`tesc \n natur`. Familia Lawson organizeaz`
un bal de gal` pentru nu [tiu ce cauz` umanitar`. Mama Lucillei
este \n tot felul de comitete angajate \n activit`]i de caritate [i

SURORILE GREGORY

91

Lucilla trebuie s-o ajute [i ea. Am promis s` merg [i eu la acel bal.


Vom lua masa la conac, dup` care vom merge s` dans`m. Ce zici?
Sun` grozav. A[ vrea s` vin, numai c`...
Numai c`...? P`rea jignit, obi[nuit fiind s` i se accepte
invita]iile cu mare bucurie. Dar po]i \ntrerupe pu]in lucrul ca s`
mergi undeva din cnd \n cnd.
Trebuie s` verific dac` Angela sau Sara poate r`mne cu
Emma.
{tia c`, dac` va merge, Emma va face iar o scen`. Apoi, \[i d`du
seama c` nu are o rochie potrivit` pentru un asemenea eveniment,
de[i poate c` ar putea aranja ceva cu ajutorul Angelei.
Am s` m` gndesc, Roderick [i am s` te anun]. A[ dori s` vin,
dar \nc` nu [tiu sigur dac` pot.
La naiba! Era chiar sup`rat acum. Nu po]i s`-mi spui clar dac`
e da sau nu?
R`spunsul e da, mul]umesc foarte mult, dar voi confirma
dup` ce voi discuta cu fetele. |mi pare r`u c` nu \n]elegi \n ce
situa]ie sunt, Roderick, dar Emma nu poate fi l`sat` singur`.
Dar n-o po]i l`sa la doamna care locuie[te lng` voi?
Doamna Foster ar fi \ncntat`, dar nu sunt foarte sigur` c`
Emma e de acord. Trece de ctva timp printr-o perioad` mai dificil`
[i trebuie s` am mare grij`.
O r`sfe]i cam prea mult.
Nu-i place cnd plec s` m` distrez. Se ab]inu s` adauge mai
ales cu tine, de[i aceasta era problema ei cea mai mare.
Dac` pune propria-i pl`cerea mai presus de tulburarea
emo]ional` a Emmei, va agrava starea acesteia... sau, dimpotriv`, nu
era \n]elept s` cedeze [i s` ri[te ca acea feti]` s` se transforme \ntr-un
monstru care s`-i ]in` via]a sub control, prin [antaj sentimental?
|l fluier` pe Byron.

92

MARJORIE WARBY

Trebuie neap`rat s` plec. Mul]umesc foarte mult pentru


invita]ie [i sper s` pot veni. Te sun \n seara aceasta.
Te conduc pn` acas`.
Cnd Emma s-a \ntors de la [coal` dup`-amiaz`, Kate era \n
buc`t`rie [i f`cea pr`jituri.
Emma a intrat ca o furtun` [i [i-a aruncat ghiozdanul pe jos;
lovindu-se de bufet, acesta s-a desf`cut [i con]inutul s-a \mpr`[tiat
pe podea.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Kate, calm`.
Domni[oara Harper e un porc. O ur`sc.
Ce-a mai f`cut?
M-a mutat de la locul meu de lng` fereastr`.
Ai fost avertizat`, draga mea. Presupun c` iar n-ai fost atent`.
Spune c` m` uit tot timpul pe fereastr`. E vina ei; face ni[te
ore mult prea plictisitoare.
Emma lovi cu piciorul un caiet care z`cea sub mas`.
Mai bine ]i-ai ridica lucrurile de pe jos, Emma.
Mergi din nou la ea, Kate, te rog. Convinge-o s`-mi mai acorde
o [ans`.
Nu pot s` fac acest lucru. Ai avut o [ans` [i n-ai [tiut s` profi]i
de ea. Acum, trebuie s` supor]i consecin]ele.
Emma, care \ncepuse s`-[i ridice c`r]ile [i caietele de pe jos, s-a
oprit, privindu-[i uluit` sora.
Vrei s` spui c` nu vrei s` mergi s` discu]i cu domni[oara
Harper?
Nu mai merg iar. E numai vina ta, a[a c` \ncearc` s` te \mpaci
cu ideea.
Apoi, hot`rndu-se s` atace [i acea problem` delicat`, o \ntreb`:
{i ce e cu povestea pe care i-ai spus-o doctorului Rogers c` te
bat [i te las singur` \n cas` ore \n [ir?

SURORILE GREGORY

93

A fost o glum`, r`spunse Emma \mbujorndu-se.


O glum`! Nu mi se pare foarte amuzant s` spui minciuni. Ce
te-a determinat s` spui asta, Emma? |ncearc` s` explici [i eu voi
\ncerca s` \n]eleg.
Am uitat! morm`i ea [i se \ntoarse s` plece.
A[teapt`! Nu ]i-ai strns lucrurile.
N-ai dect s` le strngi tu! strig` Emma cu obr`znicie [i urc`
sc`rile \n fug`, trntind u[a camerei ei cu o for]` care f`cu s`
tremure pere]ii casei.
Kate termin` de f`cut pr`jiturile, apoi ridic` de pe jos caietele
\mpr`[tiate. Crizele de furie ale Emmei deveneau o amenin]are, iar
problema atitudinii pe care s-o adopte fa]` de ea era destul de
grav`. Emma era prea mare ca s` i se mai trag` vreo palm` [i prea
mic`, \nc`, pentru a fi tratat` ca un adult.
|n timpul ceaiului, Kate a discutat normal cu Angela [i Sara, dar
nu i-a dat nici o aten]ie Emmei. Sara era extrem de fericit` pentru
c` Adam urma s` ias` din spital a doua zi.
Trebuie s` s`rb`torim! strig` ea, plin` de entuziasm. O mas`
grozav`, Kate. Ce spui? Bun`t`]i de la Stedmans [i cea mai bun` fa]`
de mas` din dantel` [i lumn`ri...
{i patru fete lng` un singur b`iat, s`racul de el! Dac` tot e o
ocazie special`, atunci \l invit [i eu pe David, spuse Angela. Pe cine
s` chem`m pentru Kate?
Pe Roderick Mowbray?
Chiar, de ce nu? spuse Kate, cu o bucurie nes`buit`. Cred c`
ar vrea s` vin`. {i el m-a invitat la balul de gal` de s`pt`mna
viitoare din Carchester, \n semn de mul]umire c` am scris istoricul
conacului.
De[i n-o privise pe Emma, \i sim]ea privirea fix` [i se a[tept` la
o izbucnire. Angela [i Sara p`reau \ncntate de idee.

94

MARJORIE WARBY

Ah, ce bine! Mergi, nu-i a[a? \ntreb` Angela.


Am spus c`-l voi anun]a. Depinde.
Depinde de ce anume?
Trebuie s` stea cineva cu Emma.
Nu-]i face griji \n privin]a asta, aranj`m noi.
Mai este ceva. N-am o rochie potrivit`.
Nici asta nu e o problem`. |]i fac eu. Se poart` acum modele
foarte simple.
|n sfr[it, Cenu[`reasa merge la bal, strig` Sara, cu tot cu
prin]!
Nu! ]ip` Emma.
Fetele s-au oprit din discu]ie [i au privit-o lung. Emma s-a
ridicat.
Kate nu va merge la bal cu Roderick Mowbray. Nu va merge...
Nu va merge...
Dup` care a \nceput s` bat` din picior [i s` scoat` din nou
]ipetele acelea ascu]ite.
Dumnezeule! ]ip` Sara. Doamna Foster va crede c` ne omoar`
cineva.
|nceteaz`! strig` Angela [i se ridic`.
Emma se opri, amintindu-[i de palma primit` data trecut`.
Kate t`cu; se gndea c`, nefiind implicat` direct, Angela putea
rezolva situa]ia mai bine dect ea.
Kate, dac` mergi la bal cu b`rbatul acela, m` arunc \n fa]a unei
ma[ini, spuse Emma, cu ochii arznd de furie [i chipul palid.
Nu fi ridicol`, spuse Angela cu asprime. Este urt [i egoist din
partea ta s` vorbe[ti a[a. Am crezut c` o iube[ti pe Kate, dar te
compor]i ca [i cum ai ur\-o.
Emma privi lung, cu o figur` nenorocit`, apoi ochii i se umplur`
de lacrimi.

SURORILE GREGORY

95

O iubesc pe Kate! O iubesc pe Kate! strig` ea printre hohote


de plns, apoi fugi din camer`.
Kate vru s-o urmeze, dar Angela o opri.
Las-o s` se calmeze. Se poart` \ngrozitor \n ultimul timp [i
este timpul s` \nve]e c` exist` unele lucruri pe care trebuie s` le
accept`m, indiferent c` ne plac sau nu.
Nu voi merge la bal, spuse Kate categoric. N-are nici o
importan]`.
Angela [i Sara n-au vrut s` aud` de a[a ceva.
Te-ai sacrificat destul, spuse Angela.
Acum suntem suficient de mari s` ne purt`m singure de grij`,
ad`ug` Sara. Te duci cu prietenul t`u, [i gata. Succes!
Nu e prietenul meu. Se \ntlne[te [i cu Lucilla [i probabil [i
cu multe altele... Dar mi-ar pl`cea s` merg la bal. M` \ngrijoreaz`,
\ns`, Emma. Nu merit` s` se \mboln`veasc` de sup`rare din cauza
asta.
M` descurc eu cu Emma, spuse Angela. Este timpul s` \ncepi
s` te gnde[ti la viitorul t`u. Sara [i cu mine ne vom c`s`tori [i este
posibil ca \n zece ani de-acum \nainte, s` vrea [i Emma s` se
m`rite... Numai c`, dac` a[tep]i pn` atunci, vei rata toate ocaziile...
Trebuie s` \n]eleag` acest lucru: nu-]i po]i sacrifica toat` via]a
pentru ea.
Sara \ncepu s` se gndeasc` din nou la petrecerea \n cinstea lui
Adam.
Kate, ce-ai zice de creve]i [i de friptur` de ra]`, mine? Cu
salat` de portocale, cartofi pr`ji]i [i bezele de la Stedmans cu por]ie
dubl` de fri[c` [i o sticl` cu vin?
{i cine pl`te[te pentru toate astea?
Eu, spuse Sara, dac` g`te[ti tu.

96

MARJORIE WARBY

Ce-ar fi s` ne aju]i [i acum, \n loc s` stai [i s` faci planuri?


interveni Angela.
Dup` ce au terminat de strns masa [i de sp`lat vasele, Sara s-a
dus la doamna Foster. Fetele hot`rser` ca \n fiecare zi una din ele
s` fac` o scurt` vizit` acesteia. Kate [i Angela au r`mas \n living s`
discute despre noua rochie pentru bal. Kate, \ns`, nu putea fi
atent` dect pe jum`tate, [tiind c` surioara ei plngea sus, \n
camer`. |n cele din urm`, nu mai rezist`.
M` duc s` v`d ce face Emma.
N-ar trebui s`-i faci toate poftele, Kate. Pe asta se bazeaz`, asta
[i a[teapt`...
Dar Kate plecase deja, vrnd s-o \mpace pe Emma [i s` se
asigure c` antipatia acesteia fa]` de Roderick era doar o toan` [i nu
ceva grav.
|i va vorbi cu tandre]e [i o va convinge c` nu are de ce se teme.
Dar, cnd Kate a deschis u[a dormitorului Emmei, dornic` s-o
aline [i s-o lini[teasc`, a avut un [oc.
|n camer` nu era nimeni.

Capitolul 11
Trebuie s` se fi strecurat afar` \n timp ce sp`lam vasele. Am
c`utat \n toat` casa; nu e nic`ieri.
Poate este \n rulot`.
Am \ncuiat-o dup` ce Adam a fost dus la spital.
Las`, trebuie s` apar`.
Dar cnd Sara s-a \ntors acas`, la ora zece, Emma tot nu ap`ruse
\nc`.
Kate \ncepu s` intre \n panic`.
Este trziu [i \ntuneric. Unde poate fi? Emmei \i este fric` s`
stea afar` dup` ce se las` \ntunericul.
Angela era mai mult sup`rat` dect \ngrijorat`; era sigur` c`
Emma nu p`]ise nimic [i c` disp`ruse doar ca s` le sperie. Era,
probabil, acas` la vreo prieten`.
Kate [i-a pus repede jacheta.
O caut prin \mprejurimi. Nu vreau s` \ncep s` telefonez ca s`
afle tot satul c` Emma lipse[te de acas`. Nu poate fi departe. Merg
pn` la Betty s` v`d dac` nu cumva e acolo.
Cu siguran]` c` Betty ar fi trimis-o acas` pn` acum, dac` ar fi
mers la ea.

98

MARJORIE WARBY

Poate c` a intrat neobsevat` [i se ascunde pe undeva. Betty nu


\ncuie niciodat` u[a din spate pn` nu se duc la culcare. Suna]i la
Betty dac` \n caz apare.
{i-a dat seama c` era o prostie s` mearg` s-o caute la Betty, dar
nu mai putea suporta \ncordarea a[tept`rii. Hot`r\ s` nu se mai
\ntlneasc` niciodat` cu Roderick [i s` nu mearg` la bal pur [i
simplu nu merita.
A intrat \n casa familiei Travers prin buc`t`rie, venind de pe
aleea din spate, prin gr`din`.
Kate, draga mea, intr`. Sper c` nu s-a \ntmplat nimic.
Probabil c` nu, dar n-o g`sim pe Emma.
Betty, ar`tnd la fel de seduc`toare ca \ntotdeauna, purtnd
pantaloni colan]i negri [i un pulover roz, f`cea cafea la filtru.
Ia loc [i poveste[te-mi. Po]i tr`i ni[te spaime \ntrozitoare din
cauza copiilor, [tiu foarte bine. Dar Emma nu mai e chiar a[a mic`
[i e un copil cu mult` judecat`.
Nu \ntotdeauna. Are o imagina]ie prea bogat` [i \ncepe s` se
sperie pentru ni[te fleacuri. Am certat-o pentru c` a f`cut o scen` [i
a fugit \n camera ei. Cnd am urcat la ea cam dup` o jum`tate de
or`, nu era nici acolo, nici \n alt` parte. Nu cumva a fost pe aici?
Betty [i-a scuturat capul.
S`-l rog pe Douglas s` scoat` ma[ina din garaj ca s-o c`ut`m?
Joac` [ah, dar [tiu c` nu se sup`r` dac` e \ntrerupt pentru o situa]ie
de urgen]`.
S-ar putea s` nu fie o urgen]`. |]i dai seama cum m-a[ sim]i
dac` Douglas ar \ncepe s-o caute [i ea s-ar \ntoarce acas`. Numai
c`... Ah! Betty, nu [tiu ce s` fac.
Stai s` bei o cafea cu noi. Surorile tale vor telefona dac` apare.
Dac` tot n-a venit cnd \]i vei termina cafeaua, atunci vom da
alarma.
Kate \nc` mai ezita.

SURORILE GREGORY

99

Ave]i pe cineva? Douglas joac` [ah cu cineva?


Clive Rogers. Douglas [i doctorul [i-au g`sit o pasiune
comun`, [ahul, [i acum Clive vine la o partid` o dat` pe
s`pt`mn`.
Kate se \ntoarse spre u[`, tot att de ner`bd`toare s` plece cum
fusese s` vin`. Nu era deloc dispus` s` \ntlneasc` acea privire rece
cenu[ie care avea puterea s-o tulbure. Doctorul o va crede \nc` [i
mai z`p`cit` [i mai ineficient` ca de obicei: a f`cut-o pe Emma s`
sufere din nou, dup` ce a avertizat-o c` tulburarea copilului este
cauzat` de sentimentul de nesiguran]`, apoi [i-a pierdut pur [i simplu capul cnd aceasta a disp`rut.
U[a care d`dea \n vestibul s-a deschis [i Douglas a ap`rut,
\ntreb`tor:
A[tept`m cafeaua, iubito... Ah, bun` Kate, nu [tiam c` e[ti aici.
Emma a disp`rut [i Kate e \ngrijorat`, normal.
Pot s` te ajut cu ceva? \ntreb` Douglas, venind lng` ele.
Partea proast` este c` nici noi nu [tim unde s-o c`ut`m.
Sun` telefonul.
Este pentru tine, Kate.
Da? Este acas`? N-a p`]it nimic? Bine, dar unde a fost?
|n [ifonier! Dar m-am uitat... adic`... am v`zut c` u[a e bine
\nchis` [i m-am gndit c` nu poate fi \n`untru...
Betty asculta f`r` jen` [i, de[i auzea vocea Angelei, nu distingea
ceea ce spunea aceasta. Cnd Kate a \nchis telefonul, pe chipul ei
palid se citea o mare u[urare.
Totul e \n regul`. |mi pare r`u c` v-am deranjat, Betty, [i c`
am dat buzna a[a...
Asta-i bun`, ne-ai deranjat! |ntotdeauna m` bucur s` te v`d,
draga mea [i, dac` nu apelezi la prieteni \n momentele de criz`,
atunci la cine?

100

MARJORIE WARBY

Ies pe aici, prin spate.


Nici s` nu te gnde[ti, spuse Douglas lund-o de bra]. Dup`
a[a o spaim`, \]i trebuie neap`rat o cafea tare, cu coniac. Nu \ncerca
s` m` contrazici, pentru c` nici nu vreau s` aud.
Douglas era un b`rbat solid [i aproape c` a luat-o pe sus pe Kate
[i a dus-o \n salon unde era doctorul, a[eznd-o cu for]a pe un fotoliu.
O situa]ie dramatic` \n familia Gregory, rezolvat` cu bine, se
adres` el doctorului. Fata asta a tras o spaim` grozav` [i deoarece
nu e[ti de serviciu, propun s` tratez acest caz cu medicamentul
meu infailibil. Scoase o sticl` de coniac.
{i spui c` \n tot acest timp a stat \n [ifonier? \ntreb` Betty.
Reconfortat` de efectul cafelei [i al medicamentuliu lui Douglas,
Kate g`si \n cele din urm` puterea de a-l privi pe Clive Rogers. De
cnd intrase \n camer`, acesta nu vorbise deloc, dar prezen]a lui era
puternic sim]it`.
M` tem c`, \nc` o dat`, am f`cut mult zgomot pentru nimic,
spuse ea privindu-l pe doctor. Emma s-a ascuns \n [ifonier, dar u[a
s-a \nchis bine [i nu a mai putut ie[i. {tia c` una din noi va veni
s-o caute [i a stat s` a[tepte. Cnd am intrat la ea \n camer`, am
c`utat sub pat, dar v`znd u[a dulapului bine \nchis`, nu m-am mai
uitat \n`untru, fiind sigur` c` nu s-ar fi \nchis undeva de unde nu
mai putea ie[i.
De ce n-a ]ipat?
Adormise. Se pare c`, la pu]in timp dup` ce am ajuns aici, s-a
trezit [i a \nceput s` strige, a[a c` Sara [i Angela au salvat-o. {i-a pus
cea[ca pe mas` [i s-a ridicat. Trebuie s` plec. Mul]umesc foarte
mult, Douglas. A fost foarte bun.
Te conduc acas`, spuse Clive Rogers, ridicndu-se [i el.
Nu, mul]umesc. Este foarte aproape. Nu este cazul s` m`
duce]i cu ma[ina.

SURORILE GREGORY

101

Nu sunt cu ma[ina. Este o sear` att de minunat`, \nct am


venit pe jos.
Mergnd amndoi spre poart`, Kate s-a ciocnit de el.
Medicamentul lui Douglas pare s` se fi urcat direct la cap, sau,
mai degrab`, s` se fi l`sat \n picioare, ad`ug` ea dup` ce-i ceru
scuze \n mod exagerat.
Doctorul a luat-o de bra] calm [i autoritar.
Este din cauza aerului rece dup` c`ldura din`untru. |]i vei
reveni \n cteva clipe.
M` simt bine acum, se gr`bi ea s`-l asigure, con[tient` de
atingerea bra]ului lui.
Apoi, ca s` rup` t`cerea ce \ncepuse s` devin` ap`s`toare,
continu`:
Presupun c` \ntmplarea din seara aceasta v` face s` m`
considera]i mai stupid` ca oricnd.
De ce \]i faci attea griji pentru ceea ce cred despre tine?
Vocea lui p`rea u[or amuzat`.
Nu-mi fac griji.
Ba da. {i sunt foarte curios s` [tiu motivul. De ce ar avea vreo
importan]` pentru tine ceea ce cred eu, din moment ce inima [i
mintea ta sunt preocupate de alt b`rbat?
Acum pot s` merg drept, mul]umesc, rosti cu r`ceal`,
retr`gndu-[i mna.
Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare.
Nu [tiu despre ce vorbi]i.
Nu? Mai gnde[te-te. |mi dau seama c` nu numai Emma este
tulburat` emo]ional.
Kate se \nfurie. Sigur c` doctorul avea dreptate, \ns` nu-i pl`cea
deloc c` putea s` vad` att de bine ce se petrece \n mintea [i \n
sufletul ei.

102

MARJORIE WARBY

S-au oprit \n fa]a por]ii casei Clematis [i au r`mas acolo o clip`,


privindu-se unul pe cel`lalt. Kate sim]ea, \n mod ridicol, impulsul
de a-[i desc`rca sufletul \n fa]a acestui b`rbat. Ar fi fost o mare
u[urare pentru ea. Credea c` ar putea-o ajuta s` se \n]eleag` pe sine
[i pe Emma. Fa]a lui, \ns`, era \n umbr` [i nu-i putu vedea expresia, a[a c` impulsul acela de moment disp`ru.
Dup` ce s-au desp`r]it, cuvintele lui au \nceput s-o obsedeze.
De ce \]i faci attea griji pentru ceea ce cred eu despre tine? Chiar
a[a, de ce s`-i pese de ceea ce crede el cnd, dup` cum diagnosticase chiar el, [i \nc` foarte corect, \n inima [i \n mintea ei exista un
alt b`rbat?
Cnd a intrat \n cas`, Angela a venit repede \n \ntmpinarea ei.
Emma este \n pat [i i-am promis c` urci la ea imediat ce vii,
dar... \ncearc` s` nu-mi subminezi munca. Am discutat cu ea [i
se pare c` a \n]eles. I-am spus, de asemenea, c` dac` se mai
poarta a[a, va trebui s` mearg` la internat, c` nu putem [i nici
nu mai vrem s` accept`m asemenea manifest`ri proste[ti.
Indiferent dac` te c`s`tore[ti sau nu, n-are dreptul s`-]i conduc`
via]a.
Kate p`ru deopotriv` u[urat` [i tem`toare.
Cum a reac]ionat? Doctorul Rogers spunea c` acest comportament este declan[at de o stare de nesiguran]`. Oare amenin]area
cu internatul nu-i va face [i mai r`u?
Nu [tiu [i, pentru moment, nici nu vreau s` [tiu. Cert este c`
Emma a p`rut \n]eleg`toare. Trebuie s` ne purt`m ferm cu ea, asta
e tot.
Din cauza mor]ii tragice a p`rin]ilor, Kate a \ncercat s` aduc` o
compensa]ie \n via]a Emmei, astfel c` feti]a a ajuns s` depind`
mult prea mult de ea, existnd riscul de a se transforma \ntr-un
mic tiran.

SURORILE GREGORY

103

Dar e att de dr`gu]` cnd nu e sup`rat`, \i lu` Kate ap`rarea.


Doar \n ultimul timp a devenit att de posesiv`.
Faci cum crezi, eu ]i-am spus ce-am avut de spus. Dac` vrei s`
r`mi nec`s`torit`, atunci las-o pe Emma s`-]i conduc` via]a [i vei
vedea ct de mult o s`-i pese de sacrificiul t`u cnd ea \ns`[i va fi
\ndr`gostit`.
Mul]umesc, Angela, am \n]eles mesajul.
S` nu crezi c` nu apreciem, toate, sacrificiul t`u, Kate. Dar a
venit momentul pentru unele schimb`ri majore. Simt c` anul
acesta va fi plin de evenimente pentru noi toate.
Vorbe[ti ca la emisiunea Horoscop, rse Kate [i urc` \n camera Emmei.
*
*

A doua zi diminea]`, Emma plecase la [coal` supus` [i plin` de


c`in]`, f`r` alte rug`min]i de a se interveni \n favoarea ei pe lng`
domni[oara Harper. Se pare c` lec]ia dat` de Angela a avut un efect
salutar. Cnd Kate a intrat \n camer`, cu o sear` \nainte, Emma a
izbucnit \n lacrimi pretextnd o durere de cap ca scuz` pentru comportarea ei \ngrozitoare, a promis c` nu se va mai repeta [i a implorat-o pe Kate s-o ierte. Pretextul durerii de cap o f`cu pe Kate s`
zmbeasc`. |nc` de cnd era mic`, scuza infailibil` a Emmei pentru
a sc`pa de pedeaps` era c` nu se simte bine. Kate se \nduio[a, iar
Emma \i specula aceast` sl`biciune \n mod sistematic.
Dar Emma, plin` de c`in]`, era dezarmant`, a[a c` surorile s-au
s`rutat [i s-au \mp`cat.
Dac` vrei att de mult s` mergi la dans cu Roderick, nu voi
mai face nici o scen`, spuse Emma \n cele din urm` cu mare efort,
cu ochii ei mari plini de repro[.

104

MARJORIE WARBY

Vom vedea.
Apoi, Kate \[i aminti c` promisese s` confirme dac` accept` sau
nu invita]ia. A r`spuns la telefon Tommy care i-a spus c` Roderick
e plecat. Kate n-a vrut s` lase nici un mesaj.
Nu e acas`, de[i i-am promis c`-l sun. Sunt o proast`. De ce
nu-mi intr` o dat` pentru totdeauna \n cap c` nu sunt dect una
oarecare, dintr-o mul]ime?
Apoi \[i aminti unele priviri, unele cuvinte [i-i veni greu s`
cread` c` Roderick spunea acelea[i lucruri tuturor fetelor.
Betty l-a adus pe Adam de la spital. Cnd Sara a venit de la
serviciu, era instalat comod pe canapea, \n living.
Asta da, via]`! spuse el cnd fetele s-au strns \n jurul lui. M`
simt ca un pa[`.
Cnd celelalte fete s-au retras, l`snd-o pe Sara singur` cu el,
[i-a desf`cut larg bra]ele s-o cuprind`.
Te iubesc.
{i eu te iubesc.
|n spital, m-am gndit tot timpul la tine.
|i mngie p`rul lung [i moale.
Adev`rat?
Ce facem?
|n ce privin]`, Adam?
|n leg`tur` cu noi.
Adic`?
Vreau s` ne c`s`torim. Vreau s` fim mereu \mpreun`.
Problema este c` nu avem bani.
Nu ne trebuie mul]i. Putem locui \n rulot`. Tu ai putea merge
cu ma[ina veche a tat`lui meu pn` \n Shinghton \n fiecare zi nu
e departe. Eu a[ putea s` continuu s` lucrez...

SURORILE GREGORY

105

Crezi c` am putea?
Nu v`d de ce nu.
Nu e[ti major`. Surorile tale n-ar admite niciodat` a[a ceva.
Kate este pe post de tutore?
Vom discuta cu ea.
Ah, Sara, ar fi minunat. A[ face orice pentru tine. Chiar m`
iube[ti? E[ti att de dulce, de frumoas`...
Apoi, buzele lui le-au atins pe ale ei, transformnd cuvintele
\ntr-un s`rut.
Scuza]i, spuse Angela care tocmai intra \n \nc`pere.
Privi uimit`, apoi ie[i repede.
Noi probleme la orizont, spuse ea lui Kate, \n buc`t`rie. Sara
[i Adam se s`rut` \n living.
Te surprinde? S-au \ndr`gostit unul de cel`lalt de cnd s-au
v`zut.
Nu poate ie[i nimic din povestea asta.
De ce nu?
Kate, gnde[te matur. Sara nu are dect [aptesprezece ani. El
nu are nici un ban. Cazul e lipsit de orice speran]`.
Refuz s` m` \mpov`rez cu noi probleme, acum. |n seara
aceasta sunt bine dispus`. Nu-i a[a c` bobocii `[tia de ra]` din cuptor miros delicios?
Ai luat bezelele? \ntreb` Emma, intrnd \n buc`t`rie.
Da.
Pot s` stau [i eu la cin` dac` promit s` m` port frumos? Nu
mai sunt un bebelu[ ca s` fiu trimis` la culcare.
Dac` promi]i s` te por]i frumos.
Promit.
Kate privi spre Angela. Aceasta spuse:

106

MARJORIE WARBY

De fapt, este petrecerea Sarei, ar trebui s-o \ntrebi pe ea.


Sara, care radia de fericire [i [i-ar fi dorit ca toat` lumea s` simt`
acela[i lucru, i-a \ng`duit imediat.
Este o ocazie special`, spuse ea surorilor ei. Adam [i cu mine
ne-am logodit.
Prostii, spuse Angela. Nu se poate. E[ti prea tn`r`. {i totul
s-a petrecut prea brusc.
Sigur` de povestea ei de dragoste, spernd s` se logodeasc` la
urm`toarea aniversare a zilei de na[tere, Angela era [ocat` de
modul cum sora ei mai mic` s`rea peste toate etapele [i se arunca
orbe[te \ntr-o c`s`torie. Pe lng` aceasta, crezuse c` ea va fi prima
dintre surori care se va c`s`tori, [i iat` c` Sara nu-[i a[tepta
rndul.
De-abia v` cunoa[te]i, continu` ea mai indulgent. E o prostie
s` gr`bi]i lucurile a[a. De ce s` nu spune]i, mai degrab`, c` sunte]i
buni prieteni?
Pentru c` \ntre noi este mai mult dect att.
Kate tocmai intr` \mpreun` cu Emma.
Sara spune c` s-a logodit cu Adam. E ridicol, nu-i a[a, Kate?
Kate se \nduio[` la vederea celor doi tineri care st`teau pe canapea, ]inndu-se de mn`.
Nu e nici un motiv pentru care s` nu se logodeasc` dac` sunt
siguri c` se iubesc. C`s`toria este, totu[i, altceva.
Sara s`ri \n picioare [i o \mbr`]i[` pe Kate.
Sunt att de fericit`! Nu-i a[a c` e minunat? Nici nu visam
diminea]` c` seara voi fi logodit`. |ntotdeauna am crezut c` Angela
va fi prima.
Kate \[i d`du seama c` [i Angela crezuse acela[i lucru. De aceea,
bucuria acesteia era pu]in umbrit`. David era un scump, dar foarte
prudent; niciodat` nu ac]iona din impuls, ci mai \nti calcula. Se

SURORILE GREGORY

107

\ntlnea cu David de doi ani, iar Sara \l cuno[tea pe Adam de


aproximativ dou` s`pt`mni. |[i d`dea sema acum c`-l a[tepta pe
David de prea mult timp.
|nainte de a merge sus s` se schimbe, Kate a mai verificat masa
\nc` o dat`. Ar`ta bine cu fa]a de mas` din dantel`, cu argint`ria
care str`lucea, cu farfuriile [i paharele cele mai bune din por]elan
[i cu vasul cu lalele [i iri[i a[ezat la mijloc. De diminea]`, \l sunase
pe Roderick, [i-l invitase. Erau \n total opt persoane, inclusiv Emma
[i invitatul surpriz` chemat de Sara, probabil vreun coleg de serviciu.
Cnd a cobort, veniser` David [i invitatul surpriz`. Se tot gndea la Roderick dac` nu se va plictisi, dac` se va \n]elege cu restul
familiei, dac` \i va pl`cea masa. Intr` \n living, cu un aer absent,
cnd, deodat`, tres`ri la vederea b`rbatului care st`tea \n fa]a
c`minului, cu un pahar \n mn`.
Domnule doctor Rogers! zmbi ct de ospitalier putea,
\n`bu[indu-[i exclama]ia de umire [i mhnirea. |mi pare bine c` v`
v`d! V` rog s` lua]i loc.
Apoi, s-a auzit o ma[in` venind, apoi cineva a sunat la u[`.
Era Roderick.

Capitolul 12
Cnd Betty a trecut pe la Kate a doua zi, a g`sit-o \n mijlocul
buc`t`riei, privind teancurile de vase murdare.
Dumnezeule! Ce-a fost aici? O orgie bahic`?
{i \n salon e la fel de r`u. Scrumiere pline, mobil` deplasat`.
Am avut o petrecere minunat` asear`, dar acum, iat`, a sosit
momentul \n care s` d`m socoteal`. Am fost prea obosite ca s`
sp`l`m vasele [i fetele au plecat de diminea]` f`r` s` mai stea nici
la micul dejun. Dar a fost \ntr-adev`r minunat.
Stau s`-]i dau o mn` de ajutor. Doar s` duc c`ruciorul lui
William \n gr`din`. Terry se poate amuza cu Byron.
{i Adam trebuia s` vin` s` m` ajute, dar presupun c` nu s-a
putut trezi. Dac` nu te superi, Betty, mi-ai fi de mare ajutor.
Niciodat` nu m` ofer s` fac ceva dac` nu vreau cu adev`rat.
Ceea ce p`rea la \nceput o perspectiv` \ngrozitoare, deveni, \n
compania pl`cut` a lui Betty, o sarcin` miraculos de u[oar`.
Sara [i Adam [i-au anun]at logodna asear`. {tiu c` pare o
nebunie, dar erau att de ferici]i \nct \]i f`cea bine s`-i prive[ti.
Roderick a venit \narmat cu sticle de [ampanie. |mi era team` c` se

SURORILE GREGORY

109

va plictisi, dar a plecat ultimul. Adam a fost sufletul petrecerii,


desigur, dar Roderick a fost o adev`rat` surpriz`. Doctorul Rogers
a fost chemat la un pacient [i a trebuit s` plece imediat dup` cin`.
Kate \[i reaminti cuvintele lui:
|mi pare r`u c` trebuie s` plec. B`nuiam c` a[a se va \ntmpla.
Nou-n`scu]ii n-au nici un pic de respect pentru astfel de evenimente mondene. |n orice caz, de cnd am venit \n Oakham Green,
este prima oar` cnd m`nnc att de bine. Po]i s` te \ndoie[ti de
orice, dar \n nici un caz de p`rerea mea \n leg`tur` cu modul \n
care g`te[ti. A fost perfect!
Seara a fost pl`cut` pentru c` to]i s-au \n]eles bine. David s-a
purtat ca o gazd`, iar Roderick s-a dovedit un oaspete extrem de
simpatic. A glumit cu Sara, l-a felicitat pe Adam, a discutat degajat cu Angela [i David [i s-a str`duit s` c[tige simpatia Emmei. A
luat-o \n echipa lui cnd au jucat [i a amuzat-o teribil cu
interpret`rile lui.
}i-ai gre[it voca]ia, \i spusese Adam; ar trebui s` fii actor.
Sara propuse s` organizeze o Societate de Art` Dramatic` a
Amatorilor [i s` dea spectacole \n scopuri caritabile.
Mai trziu au ascultat discuri, au discutat despre tot felul de
subiecte, au rs, au dansat, au cntat. Cnd David a plecat, Angela
a mers s`-l conduc`, z`bovind mult \mpreaun`; Sara [i Adam s-au
dus la rulot`, iar Kate a r`mas singur` cu Roderick.
Vino [i a[az`-te lng` mine. Trebuie s` fii obosit`.
Nu, deloc. Mi-a f`cut pl`cere.
{i mie.
Adev`rat, Roderick?
Adev`rat, spuse Roderick [i o s`rut`.
Au r`mas acolo, unul lng` cel`lalt, discutnd. Kate era cuprins`
de o senza]ie de bine, de c`ldur` [i de fericire. Totul p`rea s` fi ie[it
perfect. De ce s-ar fi str`duit Roderick att de mult s`-i fie simpatic

110

MARJORIE WARBY

Emmei dac` nu pentru a fi acceptat de familia ei? {i apoi, laudele


aduse de doctor modului \n care g`te[te au fost ca un balsam.
|n cele din urm`, adormise cu capul pe um`rul lui. A trezit-o
s`rutul acestuia.
|mi pare r`u c` trebuie s` te deranjez, dar e timpul s` plec.
Ah, ce oribil! Scuz`-m`! Cred c` sunt obosit`, totu[i...
Cnd Adam a venit, \n sfr[it, totul era la locul lui, iar Betty [i
Kate se odihneau la o cafea.
Iart`-m` c` am \ntrziat. Nu m-am putut trezi.
Din fericire, m-a ajutat Betty. Vrei o cafea?
Trebuie s` te felicit, spuse Betty.
Mul]umesc.
E[ti rapid.
Nu-mi trebuie mult ca s` m` hot`r`sc. M` \ntlnesc cu Sara \n
Carchester la prnz. Vom alege inelul, \i spuse el lui Kate.
Da?
Te \ntrebi de unde am bani, rse el.
Asta cam a[a e, recunoscu Kate, rznd [i ea.
Nu vor fi diamante, dar nu sunt un tip care s` m` formalizez.
Din fericire, nici Sara nu e o conformist`. {tie ea un magazin de
antichit`]i \n Carchester. Sper`m s` g`sim ceva acolo.
Imagina]ia lui Kate prinse aripi.
Ce p`cat c` toate acele inele [i bro[e nu-[i pot spune povestea
lor! Ce interesant ar fi de [tiut! |mi place idea de a avea un astfel de
inel, Adam. Cred c` are un farmec aparte.
Dup` ce Adam a plecat, Betty a spus c` ei, personal, nu i-ar
pl`cea un inel luat de la antichit`]i [i mai admir` o dat`, cu un aer
mul]umit, diamantul mare care-i \mpodobea degetul.
Inelul victorian pe care Sara l-a ales era modest dar fermec`tor:
un turcoaz \nconjurat de perle de cultur`, montate \n aur. N-a fost
scump, dar pe Sara n-o deranja lucrul acesta.

SURORILE GREGORY

111

Vreau s` ne c`s`torim luna viitoare, \i spuse ea lui Kate,


bucuroas`. Cump`r eu verigheta pentru c` Adam n-are nici un ban.
Ridicol! explod` Angela, care spera totu[i s` se c`s`toreasc`
prima, deoarece David avea un serviciu bun [i nu credea \ntr-o
logodn` prea lung`. Nu te po]i c`s`tori dac` n-ai o baz` material`,
a[a c` nu mai vorbi prostii.
Nu sunt prostii. Stagiunea se deschide s`pt`mna viitoare, a[a
c` va c[tiga [i Adam. Eu am salariu. Rulota este liber`. Ce ne
opre[te?
E[ti minor`. Nu te po]i c`s`tori f`r` consim]`mntul lui Kate.
Doar n-ai face a[a ceva, Kate! Nu po]i fi att de crud`!
Ei bine, \ncepu Kate, nesigur`, zb`tndu-se \ntre a da dreptate
inimii sau ra]iunii, [tiu c` tu [i Adam v` iubi]i foarte mult...
Cred c` se iubesc! strig` Angela. Cum pot s` [tie cu certitudine aceasta din moment ce se cunosc de att de pu]in timp?
Cum este posibil ca tu [i David s` nu [ti]i \nc`, dup` att de
mult timp?
Gndim matur [i responsabil [i ne d`m seama de importan]a
unei c`s`torii.
Dar v` da]i seama [i de pasiunea dragostei? Pe mine [i pe
Adam nu ne intereseaz` s` avem casa noastr` [i haine noi, sau o
nunt` cu fast, sau bani \n banc` noi nu vrem dect s` ne avem
unul pe cel`lalt.
Foarte bine, numai c` aceast` pasiune nu dureaz`.
Dar este nemaipomenit att ct dureaz`... a[a c`, de ce s`-mi
fac griji? Cum po]i s` [tii c` dragostea lui David, a[a calculat [i prudent [i grijuliu cum este el acum, va dura mai mult dect acest foc
de artificii al iubirii noastre?
David nu este calculat [i prudent, ]ip` Angela, deranjat` tocmai pentru c` [i ea se temea cteodat` c` este exact a[a. David este
un om ra]ional, con[tient de responsabilit`]ile sale.

112

MARJORIE WARBY

Responsabilit`]i pe naiba. Eu [i cu Adam vom face totul


\mpreun` [i vom fi r`spunz`tori \n egal` m`sur`.
{i cnd vor ap`rea copiii?
Nu vom avea copii, deocamdat`. Am discutat deja. Poate dup`
ce voi avea dou`zeci [i unu de ani, dar \n nici un caz \nainte.
Nu [tii ce vorbe[ti. Kate, spune-i s` fie mai realist`. De tine
depinde s-o \mpiedici s`-[i distrug` via]a.
Nu te mai amesteca \n treburile altora, ]ip` Sara. E[ti geloas`,
asta e. E[ti geloas` pentru c` David, dup` att timp, nu te-a cerut \n
c`s`torie.
Cum \ndr`zne[ti! ]ip` Angela, albindu-se la fa]`. Cum
\ndr`zne[ti s` spui a[a ceva?...
Kate interveni repede,spunnd c` trebuie s` se gndeasc` [i c`
trebuie s` discute cu Adam \nainte de a lua o hot`rre. {i-a dat
sema, \ns`, c` adev`ratul motiv pentru care Angela se opunea att
de vehement, era c` povestea de dragoste plin` de pasiune a Sarei
o f`cea s` se simt` dezam`git` de a ei. Angela \[i dorea foarte mult
s` se c`s`toreasc` [i crezuse c` va fi prima dintre ele care va p`[i
spre altar; faptul c` Sara i-o lua \nainte \i r`nea mndria.
Dup` logodn`, Adam s-a dus la Shingleton s` \nceap` repeti]iile
[i a \nchiriat acolo o camer` pentru o s`pt`mn`, neavnd deocamdat` un mijloc de transport. Vechea ma[in` a familiei a fost
dus` la revizie [i Kate a fost de acord s-o foloseasc`, desigur cu
condi]ia de a-i pl`ti \ntre]inerea.
|n prima zi de absen]` a lui Adam, sosi pentru Sara un buchet
de garoafe roz \nf`[urate \n celofan, livrat de la o flor`rie din
Shingleton.
Ce superb! Ce nemaipomenit! Adam e un scump! exclam`
Sara \ncntat`, \ngropndu-[i fa]a \n flori.
O extravagan]` absurd`! Spune c` n-are nici un ban [i-i trimite
aceste flori scumpe, coment` Angela.

SURORILE GREGORY

113

Abia s-au logodit, interveni Kate care se entuziasmase aproape


tot att de mult ca Sara; este prima lor desp`r]ire. Trebuie s`
recuno[ti c` este emo]ionant s` prime[ti un buchet legat cu panglici roz. Este att de romantic! |mi pare bine c` idila Sarei este att
de plin` de vraj`.
Eu cred c` este o irosire de bani. Este frumos s` faci un asemenea gest dac` \]i permi]i, dar dac` nu, atunci e o nebunie.
Cteodat`, este frumos s` faci o nes`buin]`. Nu e \n]elept, dar
e frumos.
|i la[i s` se c`s`toreasc`?
Nu cred c` am dreptul s` stau \n calea lor. Aceasta n-ar cauza
dect sup`rare. Poate c` Adam pare iresponsabil, dar dincolo de
aparenta lui nep`sare exist` o fermitate [i o statornicie care m` fac
s` cred c` este omul potrivit pentru Sara. Amndoi vor s` fac` acest
pas [i, dac` nu va merge, vina nu va fi dect a lor. |n plus, nu este
ca [i cum Sara ar pleca. Vor locui \n rulot`, practic este ca [i cum ar
locui tot cu noi. |n]eleg foarte bine ce sim]i, Angela, ad`ug` ea cu
blnde]e.
N-am nimic. Vreau doar s-o \mpiedic pe Sara s` fac` o prostie
la [aptesprezece ani.
*
*

Se apropia seara balului. Rochia lui Kate era gata [i p`rea s` fie
de succes. Se stabilise ca Angela [i David s-o duc` pe Emma la
cinema \n Carchester. Sara urma s` mearg` \n Shingleton s` asiste
la premiera piesei \n care juca Adam. Acum, cnd totul era aranjat,
Kate sim]ea o oarecare agita]ie [i ar fi preferat s` nu se duc`.
Dac` m`car una din surorile ei ar fi venit cu ea, s-ar fi sim]it mai
sigur` pe sine. Deodat`, \i era team` c` se va afla \n mijlocul unei

114

MARJORIE WARBY

mul]imi de oameni pe care nu-i cuno[tea [i cu care n-avea nimic \n


comun. Cnd erau doar ei doi, Roderick era cum nu se poate mai
tandru, dar observase, de exemplu, c` \n fa]a mamei lui, \ncerca s`
minimalizeze prietenia lor.
Mersese la conac pentru o scurt` instruire \n leg`tur` cu informa]iile pe care trebuia s` le furnizeze vizitatorilor despre diferitele
portrete de familie [i obiecte mo[tenite din genera]ie \n genera]ie.
Lady Mowbray personal \i ar`tase traseul pe care s`-l urmeze [i
camerele care s` nu fie sub nici o form` deschise pentru accesul
publicului. Roderick se comportase de parc` nu era dect o vag`
cuno[tin]` de-a ei.
Tare bine ar fi fost dac` nu m-a[ fi dus, i se adres` ea lui
Byron, a[teptnd ma[ina care urma s-o ia.
Roderick \i explicase c`, \n calitate de gazd`, nu putea s` vin` chiar
el s-o ia, pentru c` trebuia s` r`mn` acas`, s`-[i primeasc` oaspe]ii.
Kate era foarte nefericit` la gndul c` trebuia s` soseasc` singur` [i
sper` deodat` s`-l \ntlneasc` printre invita]i pe Clive Rogers.
Ma[ina sosi.
Era o experien]` nou`, \[i spunea ea ca s` se \ncurajeze; se afla
\n salonul conacului Mowbray, \ncercnd s` par` la fel de degajat`
ca to]i ceilal]i. Pentru un scriitor, fiecare experien]` este pre]ioas`
[i, chiar dac` se sim]ea oarecum stnjenit`, putea foarte bine s`
priveasc`, s` asculte, s` zmbeasc`. Privirea ei, \ns`, \l c`uta \n
continuare pe doctor.
Nu era acolo. Cei prezen]i erau, \n majoritate, prietenii Lucillei.
Cuno[tea vag unele fete [i partenerii lor. Pe altele nu le v`zuse
niciodat`. La mas`, individul care sta lng` ea a \ntrebat-o dac`
vneaz` [i cnd i-a spus c` vn`toarea este dup` p`rerea ei o cruzime, nu i-a mai adresat nici un cuvnt. Tn`rul din cealalt` parte \i
tot punea mna pe genunchi.

SURORILE GREGORY

115

|mi placi. E[ti o p`pu[`. {i mna fierbinte se strecura din nou sub mas`.
Apoi, acest Bill a vrut s-o duc` \n Carchester cu ma[ina lui sport,
cnd cina s-a terminat. Kate s-a dus la Roderick, spunndu-i c` nu
va merge \n nici un caz singur` cu acel individ.
Se obi[nuie[te s` fii \nso]it de partenerul de la mas`. Mama va
merge cu p`rin]ii Lucillei [i eu trebuie s` stau cu Lucilla, dar dac`
nu-l supor]i pe Bill, sigur, po]i veni cu noi.
A b`ut prea mult. Nici n-ar trebui s` conduc`.
Taci, Kate, te rog. Bill n-are nimic. Dar, sigur, po]i s` vii cu noi.
A[ prefera.
Lucilla nu \ncerc` deloc s`-[i ascund` nemul]umirea. Roderick
lu` ma[ina mare cu [ofer, care o adusese pe Kate, astfel \nct s`
nu-[i fac` griji \n privin]a \ntoarcerii acas`. Erau to]i trei pe
bancheta din spate, el \ntre cele dou` tinere, \ncercnd s` fac` fa]`
acelei situa]ii delicate. Ori de cte ori Roderick o includea [i pe ea
\n conversa]ie, Lucilla schimba subiectul, referindu-se la o ocazie
sau o \ntmplare despre care Kate nu [tia nimic.
Dndu-[i seama \n ce postur` delicat` se afl` Roderick, Kate nu
[tia dac` s` se amuze sau s` se supere. |n cele din urm` nu avu nici
o remu[care, fiindc` era numai vina lui.
|mi pare r`u c` trebuie s` stau cu Lawson-ii, spuse el mai
trziu, cnd o invit` la dans. |n]elegi, sper, c` n-a[ vrea s` stau cu
Lucilla toat` seara, e o formalitate.
Da?
Simt c` nu te distrezi [i e vina mea. Nu trebuia s` te invit aici.
Dar [tii c` a[ vrea s` dansez numai cu tine.
{tiu?
Ar trebui s` [tii, de-acum. Nu-]i dai seama c` e[ti dragostea
mea secret`?
De ce secret`?
Pentru c` e mai amuzant a[a. {tiu c` [i tu sim]i la fel. Mi-a
pl`cut att de mult cnd am fost la tine, acum cteva seri. Ceea ce

116

MARJORIE WARBY

este aici, este doar o datorie social`. M` aflu aici doar pentru c`
familia Lawson [i mama sunt prieteni [i \ncerc s` fiu ascult`tor.
Nu trebuie s` te scuzi, Roderick.
Nu m` scuz. |]i explic. |n curnd, vom ie[i undeva numai noi
doi ca s` compens`m acest fiasco.
Nu conteaz`.
Ba da. O conduse spre o verand` luminat` discret. |mi place
mult rochia ta, Katie.
Mul]umesc. Dup` o pauz` spuse: Credeam c` va fi aici [i
doctorul Rogers.
A fost invitat, dar a trebuit s` mearg` mai \nti la o reuniune
medical` chiar \n acest hotel.
Da? S` ne \ntoarcem \n salon. }i se va sim]i lipsa.
Chiar atunci ap`ru Lucilla.
Mama ta vrea s` discute cu tine, Roderick. Vrea s` plece [i va
lua ma[ina ta. I-am spus c` nu e nevoie s-o trimit` \napoi, pentru
c` po]i veni cu noi.
Faptul c` lady Mowbray plecase o nelini[tea pe Kate. Se auzise
c` petrecerea va continua pn` \n zori la familia Lawson. Gndul
acesta o \ngrozea. Nici Lucilla nu o voia, nici ea nu voia s` mearg`,
dar cum s` ajung` acas`? Roderick nu mai avea ma[ina aici, nu avea
de gnd s-o roage nimic pe Lucilla [i era hot`rt` s` nu mearg` cu
Bill, care ap`ruse [i el \ntre timp [i mai f`cuse \nc` o tentativ` de a
o cuceri.
S-a strecurat \n holul hotelului, inten]ionnd s` telefoneze ca s`
cheme un taxi. Chiar atunci s-a deschis o u[` [i au intrat mai mul]i
b`rba]i \mbr`ca]i \n smoching, printre care unul pe care Kate l-a
recunoscut imediat. F`r` s` se mai gndeasc`, s-a \ndreptat repede
spre el.
Ah, domnule doctor Rogers, sunte]i v` rog att de amabil s`
m` duce]i acas`?

Capitolul 13
Cu mare pl`cere. Aduc imediat ma[ina, spuse doctorul
politicos, ascunzndu-[i surprinderea.
Kate s-a dus la Roderick [i i-a explicat scurt:
Doctorul Rogers m` va duce acas` cu ma[ina.
La naiba! De ce nu vii la familia Lawson, ca to]i ceilal]i?
Pentru c` nu m` vor [i m-am plictisit s` m` tot ascund de
acest Bill. Prezint` Lucillei scuze din partea mea. Noapte bun`,
Roderick [i mul]umesc. Trebuie s` plec. Nu vreau ca doctorul s`
m` a[tepte.
Fericit` c` scap` de zgomotul [i c`ldura din hotel, ie[i \n aerul
r`coros al nop]ii. Drumul pe str`zile pustii din Carchester a fost
nea[teptat de pl`cut.
Mi-a]i salvat via]a. Doream foarte mult s` plec acas`, dar nu
[tiam cum s` fac.
Petrecerea n-a fost la \n`l]imea a[tept`rilor?
Petrecerea a fost frumoas`. Eu am fost de vin`. N-am fost \n
ton cu ceilal]i.
Credeam c` tn`rul Mowbray este partenerul t`u.

118

MARJORIE WARBY

{i eu credeam la fel, pn` cnd mi-am dat seama c` Lucilla


Lawson era [i ea prad` aceleia[i am`giri, drept pentru care
Roderick a fost pus \ntr-o situa]ie destul de delicat`.
Vorbea cu u[urin]`, pentru c`, spre surprinderea ei, sincer nu-i
p`sa prea mult [i chiar reu[ea s` vad` partea amuzant` a \ntmpl`rii.
Probabil c` \ncerca s` vad` ct de fericit ar putea fi cu fiecare
din voi.
A[a se pare! rse Kate. Familia Lawson a invitat pe toat` lumea
acas` la ei s` continue petrcerea pn` \n zori, dar eu n-am mai
putut suporta. Sper s` nu v` sup`ra]i c` v-am rugat s` m` duce]i
acas`.
Dimpotriv`.
V` place \n Oakham Green? Sim]i]i acum c` face]i parte din
comunitate? \ntreb` ea, \ntrerupnd t`cerea care risca s` se
prelungeasc`.
Da [i nu. |mi fac meseria cu pl`cere [i \ncep s` stabilesc contacte sociale interesante. Familia Travers sunt ni[te oameni foarte
prieteno[i [i m` primesc cu bucurie oricnd. Apoi, sunt surorile
Gregory, foarte vesele... p`cat c` sora cea mare \[i face prea multe
griji.
Adev`rat? Griji pentru ce, de exemplu?
Pentru surorile ei; pentru responsabilit`]ile ei; pentru ce cred
al]ii despre ea...
E o prostie?
E inutil.
Nu sunt de acord. Dac` a[a \]i e felul, nu te po]i schimba...
Acum, ce nu v` place aici?
Pustiul din casa mea.
Cu ochii min]ii, Kate a transformat, profund mi[cat`, cuvintele
lui \n imagini: dup` agita]ia unei zile de munc`, retras singur \n
casa aceea mare [i pustie... la fel de pustie ca [i inima lui.

SURORILE GREGORY

119

|n]eleg. Ezit` pu]in, apoi risc` o \ntrebare. V-a]i gndit


vreodat`... s` v` rec`s`tori]i?
Da, m-am gndit.
R`spunsese calm, cu privirea a]intit` asupra [oselei. Cuvintele
lui au impresionat-o.
|mi pare r`u c` sunte]i singur. V` pot... ajuta cumva?
Nu, nu cred. |n nici un caz!
S-a strns pe scaunul ei, sim]indu-se respins` cu asprime. Clive
Rogers redevenise b`rbatul pe care-l cunoscuse prima oar` [i care-i
displ`cuse, ar`tndu-[i clar dispre]ul fa]` de ideea unui posibil ajutor din partea ei. |nc` de la \nceput avusese o p`rere proast`
despre ea. Era sup`rat` fiindc` se sim]ea jignit`. Doctorul avea
dreptate: \[i f`cea prea multe griji \n leg`tur` cu p`rereile altora
despre ea. |n definitiv, ce o interesa ce crede el? {i totu[i, nu se
putea \mpotrivi acelei dorin]e inexplicabile ca el s` aib` o p`rere
bun` despre ea.
T`cea, privind efectul magic al luminii farurilor asupra a tot ce
\ntlnea: crengi, frunze, flori s`lbatice. Farmecul c`l`toriei se
risipise brusc. Pentru cteva clipe, fuseser` att de aproape
suflete[te unul fa]` de cel`lalt... Dar, cnd a \ncercat s` r`spund`
strig`tului de ajutor venit de undeva din adndul lui, a sim]it cum
i se trnte[te o u[` \n fa]`, o u[` pe care era scris: Accesul interzis.
Poate c` dep`[ise limitele amici]iei [i p`trunsese \n cotloanele
ascunse ale sufletului, acolo unde p`stra imaginea so]iei iubite [i a
copilului.
Ai adormit? o \ntreb` el, oprind ma[ina \n fa]a casei.
Nu.
Ai fost att de t`cut`.
M` gndeam.
Ce s-a \ntmplat, Kate?
Vocea lui era acum blnd`, indulgent`.

120

MARJORIE WARBY

Nu [tiu.
Spre groaza ei, \[i d`du seama c` e pe punctul de a izbucni \n lacrimi.
|ncearc` s` nu-]i faci griji, spuse el, acoperindu-i mna cu a
lui. Ai f`cut foarte bine c` ai venit acas`. Astfel, tn`rul Mowbray va
tnji dup` cea care a plecat.
Crede]i?
|[i imaginase, a[adar, c` era sup`rat` din cauza lui Roderick [i a
Lucillei.
Sunt sigur.
Aplecndu-se s`-i deschid` portiera, p`rul ei m`t`sos i-a atins
obrazul. S-a sim]it \ncordndu-se, apoi s-a retras repede [i clipa
aceea magic` s-a spulberat.
Noapte bun`, domnule Rogers [i mul]umesc.
Noapte bun`, Kate. Brusc, s-a aplecat [i a s`rutat-o u[or pe
frunte. Nu fi sup`rat`. Nici un b`rbat nu merit` asta.
Refuz s` cred acest lucru, domnule Rogers.
Numele meu e Clive.
Dup` care porni ma[ina [i plec`.
Kate l-a urm`rit cu privirea pn` cnd s-a pierdut \n zare. Era
z`p`cit`, ca [i cum se trezea dintr-un vis. {i-a atins fruntea, acolo
unde buzele lui z`boviser` pentru o clip` [i... deodat`, \n]elese.
Nu era deloc \ndr`gostit` de Roderick Mowbray; fusese doar o
am`gire, un miraj... un interludiu romantic.
Adev`rul a cutremurat-o.
Era \ndr`gostit` de doctor!
A intrat \n cas` [i a urcat \n camera ei. Trecnd pe lng` camera
Angelei, i se p`ru c` aude un zgomot \nfundat.
Nu dormi?
Nu.
Kate se strecur` \n camer` f`r` s` aprind` lumina [i se a[ez` pe
marginea patului.

SURORILE GREGORY

121

Te-ai distrat?
N-a fost r`u. |]i povestesc mine diminea]`, acum e prea trziu.
Balul se transformase \ntr-un eveniment f`r` importan]`, care
p`rea s` se fi petrecut cu mult timp \n urm`, pe cnd c`l`toria cu
Clive Rogers [i uimitoarea ei descoperire erau \ntmpl`ri mult prea
vii \n mintea ei pentru a putea fi \mp`rt`[ite cuiva.
Tu cum ai petrecut?
Emma s-a distrat. Adam a adus-o pe Sara acas`; va veni \n
fiecare sear` aici, acum pentru c` are ma[ina. B`nuiesc c` spectacolul s-a desf`[urat bine.
M` bucur! Acum, te las s` dormi.
Nu pot s` dorm.
S-a \ntmplat ceva?
Totul s-a terminat \ntre mine [i David. Apoi, izbucni \n lacrimi.
Nu se poate! Ce s-a \ntmplat?
Totul a fost bine pn` am ajuns acas`. Apoi, dup` ce Emma s-a
dus la culcare [i Sara \nc` nu venise, ne-am certat \ngrozitor.
De ce? Dar, de fapt, astfel de certuri limpezesc situa]ia [i po]i
comunica mai bine dup` aceea.
Nu [i \n acest caz. Motivul a fost logodna Sarei [i faptul c` vrea
s` se c`s`toreasc` att de repede. David a spus c` trebuie s` fii
nebun` s`-]i dai consim]`mntul; c` Sara e prea tn`r` [i Adam nu
are un serviciu stabil tot ceea ce spusesem [i eu. Dar, deodat`, \n
loc s`-i dau dreptate, m-am pomenit spunnd exact ceea ce ai spus
tu. C` oamenii sunt liberi s`-[i tr`iasc` via]a a[a cum vor [i s` \nve]e
din propriile lor gre[eli. Apoi am spus ce-a zis Sara, [i anume c`
dragostea adev`rat` \nsemn` pasiune n`valnic`, [i nu s` tot stai s`
calculezi. B`nuiesc c` David a crezut c` mi-am pierdut min]ile.
Apoi, am amintit de garoafele pe care le-a trimis Adam [i David a
spus c` asta este o risip` ridicol` de bani [i ostenta]ie. Eu am
sus]inut c` gestul a fost minunat, c` oricare fat` [i-ar dori a[a ceva

122

MARJORIE WARBY

[i c` sunt momente \n care merit` s` te por]i nebune[te. Am spus


c` mi-ar pl`cea enorm s`-mi trimit` [i mie flori, dar c` el nu mi-a
cules niciodat` nici m`car o floare din gr`din`, ca s` nu mai vorbim
de a-mi fi cump`rat garoafe! Atunci, David a spus c`, dac` a[a simt
vocea \i tremura \ngrozitor atunci este mai bine s` ne
desp`r]im... {i eu... i-am spus c`... da, ar fi mai bine. {i... a plecat.
Angie, scumpa mea. |mi pare att de r`u!
Nu pot s` cred! Am \n fa]a ochilor toat` scena.
Probabil c` \n acest moment [i el se simte la fel de nenorocit
ca [i tine.
Crezi? Dar chiar a p`rut [ocat, Kate; \ngrozit. |ntotdeauna am
fost de acord cu el c` trebuie s` strngem bani, s` facem economii
[i s` nu ne pripim. Nu-i venea s` cread` auzindu-m` strignd c`
dragostea \nseamn` pasiune... David este timid, adic` nu-[i
exprim` cu u[urin]` sentimentele cele mai profunde; i-am spus,
\ns`, c` \ncep s` m` \ndoiesc c` are sentimente profunde... {tiam
c`-l r`nesc, dar nu m-am putut opri. Voiam s`-l r`nesc. Am fost
\ngrozitoare.
Poate c` e mai bine s` [tie ce sim]i, suger` Kate,
mngind-o pe p`r. Nu po]i tr`i pretinznd c` e[ti de acord cu
lucruri cu care de fapt nu e[ti. Poate c` e mai bine c` a aflat c` mai
ai nevoie [i de altceva dect de o existen]` pe principii practice,
dar \n care totul este calculat [i rece. S-ar putea ca aceast` ceart`
s`-l ajute s` se analizeze. Dac` te iube[te cu adev`rat, te va
accepta a[a cum e[ti.
Este numai vina Sarei. Dac` s-ar fi purtat ra]ional [i nu s-ar fi
l`sat antrenat` \n aceast` pasiune a ei pentru Adam, nimic din toate
acestea nu s-ar fi \ntmplat.
Presupun c` [i pe mine m` \nvinov`]e[ti. Am \ncercat s` fac
cum am crezut c` e mai bine pentru Sara. Nu mi-am \nchipuit c` ar
putea avea repercusiuni asupra ta.

SURORILE GREGORY

123

A f`cut parad` cu fericirea ei. L-a luat \n rs pe David. M-a f`cut


s`-i v`d gre[elile [i punctele slabe... a[a c`, acum nu mai [tiu dac`-l
iubesc sau nu [i totu[i sunt dependent` de el. |n clipa asta, o ur`sc
pe Sara, chiar dac` e sora mea. Pur [i simplu o ur`sc!
Taci! E[ti extenuat`; [tii [i tu c` nu-i a[a. |]i aduc o aspirin`.
Sau, mai bine, s`-]i fac un ceai?
Nu te deranja. {i tu trebuie s` fii obosit`. M` simt epuizat`
psihic [i fizic.
Nu-]i mai face griji. Mine diminea]`, totul va ap`rea \ntr-o alt`
lumin`. Sunt sigur` c` David va veni s` v` \mp`ca]i.
Niciodat` nu mi-am \nchipuit c` am s` suf`r a[a pentru un
b`rbat. Este ciudat s` consta]i c` nu-]i cuno[ti bine nici propria
persoan`, ca s` nu mai vorbim de al]ii! Nu cred c` o ur`sc pe Sara.
Dar are dreptate. Sunt geloas` [i gelozia \]i otr`ve[te mintea.
Dormi, acum. Mine diminea]`, s` te treze[ti vesel` ca de
obicei, preg`tit` s`-l prime[ti pe David cnd va veni alergnd s` v`
\mp`ca]i.
Kate \ns`[i adormi imediat, c`utnd insinctiv pacea unui somn
adnc, dup` toate emo]iile acelei seri.

Capitolul 14
A doua zi diminea]`, un nou telefon din partea editorului a
adus-o \n mare grab` pe Kate la masa de scris. Terminase cartea,
dar mai avea de b`tut la ma[in` manuscrisul.
|ncepu s` scrie cu \nver[unare, l`snd orice alt gnd deoparte.
Trebuia neap`rat s` predea cartea la timp, drept pentru care n-a
avut lini[te pn` n-a v`zut pachetul pus \n sfr[it la po[t`. Abia
dup` aceea, cu un oftat de u[urare, a \nceput s` se gndeasc` din
nou la problemele familiei.
David nu d`duse nici un semn. Se p`rea c` ruptura dintre ei era
definitiv`. Angela mergea la lucru \n fiecare zi cu o figur` palid`,
dar lini[tit`. Buna ei dispozi]ie pierise, \ns`. Zmbea rareori, dar nu
mai rsese niciodat` din seara aceea.
Sara era nemul]umit` de schimbarea petrecut` cu sora ei [i, \n
cele din urm`, se plnse lui Kate:
Angela nu mai vorbe[te cu mine. |mi r`spunde cu da sau
nu, dar asta e tot. Nu sunt eu de vin` c` s-a certat cu David. Cred
c` e nedreapt` cu mine.

SURORILE GREGORY

125

|ncearc` s` ai r`bdare cu ea. Trece printr-o perioad` grea.


Dar m` \nvinuie[te pentru orice. Spune c` din vina mea s-a
certat cu David.
|ntr-un fel, a[a [i este. Logodna ta [i inten]ia de a te c`s`tori
au fost scnteia de la care a pornit cearta lor. |n sinea ei, m`
\nvinuie[te [i pe mine pentru c` mi-am dat consim]`mntul.
Atunci, de ce nu face ea primul pas [i nu-i spune lui David
c`-i pare r`u pentru ce s-a \ntmplat?
Cred c` Angela nu mai este sigur` acum de ceea ce simte.
|n acest caz, nu poate fi vorba de dragoste. Adam [i cu mine
n-avem astfel de \ndoieli. Noi [tim precis!
Numai pe Emma n-o afectase sup`rarea Angelei.
Mie \mi place a[a cum suntem acum, f`r` tot felul de iubi]i
care s` tot vin` [i s` plece! m`rturisi ea lui Kate \ntr-o sear`, \n timp
ce se preg`tea de culcare. Nu m` deranjeaz` c` Sara se m`rit`, pentru c` va sta \n continuare aici [i Adam e nostim. Dar David [i
Angela \mi spuneau \ntotdeauna s` plec [i voiau s` fie singuri \n
salon. Personal, cred c` este mai bine f`r` David.
Dar tu nu e[ti Angela!
Presupun c` se vor \mp`ca, mai devreme sau mai trziu. {i pe
urm`, vei \ncepe [i tu...
Ce s` \ncep?
S` te \ntlne[ti cu Roderick Mowbray.
Credeam c` a \nceput s`-]i plac` de el.
A fost simpatic atunci, la petrecere, dar tot nu vreau s` te
c`s`tore[ti cu el.
Am s`-]i spun un secret. Nu m` voi c`s`tori cu el.
Te-a cerut \n c`s`torie [i l-ai refuzat? \ntreb` Emma, nevenindu-i
s` cread`.
Nu m-a cerut \n c`s`torie [i m` \ndoiesc c` o va face vreodat`.
|mi place, dar nu-l iubesc, a[a c` nu mai e necesar s` faci scene dac`

126

MARJORIE WARBY

vine, sau telefoneaz`, sau m` invit` undeva, pentru c`, oricum, nu


\nseamn` nimic. Suntem doar prieteni [i att.
Oh, Kate! Sunt att de bucuroas`!
Se arunc` de gtul ei, gata s-o sufoce.
Nu spune nici un cuvnt nim`nui. Este secretul nostru: al
meu [i al t`u. Noapte bun`!
Emma se ghemui \n pat mul]umit`, convins` c`, deocamdat` cel
pu]in, via]a familiei va continua lini[tit`, f`r` trauma unei posibile
schimb`ri.
*
*

Era ziua \n care conacul Mowbray urma s` fie deschis pentru


public o zi cald` de var`.
Kate mizase pe faptul c`-l va ruga pe Adam s-o duc` pn`
acolo cu ma[ina, dar la micul dejun din acea duminic`
diminea]`, Sara anun]` c` ei doi merg la picnic pe malul m`rii [i
\ntreb` cine mai vrea s` vin`. Emma se \nscrise imediat. Sara
privea spre Angela, a[teptnd r`spunsul acesteia. Dac` Angela
respingea aceast` ramur` de m`slin, ruptura dintre ele avea s`
devin` [i mai mare.
N-ar trebui s` fim [i noi al`turi de Kate? ezit` ea.
Nu, v` rog! Dac` v` v`d pe toate acolo, m` voi intimida. Mai
a[tepta]i pu]in pn` cap`t experien]`.
N-am nici cea mai mic` inten]ie de a pl`ti o jum`tate de
coroan` ca s` vizitez o cas` pe care am mai v`zut-o deja.
Scuz`-m`, Kate, am uitat c` asta e o zi important` pentru tine,
spuse Adam, jenat.
Angela t`cea \n continuare, \ncercnd s` se hot`rasc`. Dac` tocmai \n aceast` minunat` diminea]` de duminic` va veni David s` se

SURORILE GREGORY

127

\mpace? Nu va [ti niciodat` dac` a venit sau nu. Pe de alt` parte,


poate era mai bine s` nu fie acas`... a[a, ca s` vad` c` nu sta \nchis`
\n cas`, plngnd dup` el.
Vii sau nu, Angela? \ntreb` Sara \n cele din urm`.
Da, Sara, mul]umesc.
M` duc s`-mi iau costumul de baie [i pe Byron! anun]` Emma.
Dac` merg eu, nu-l lu`m [i pe Byron. {ti]i bine c`-i place s` se
t`v`leasc` \n alge [i s`-[i vre botul oriunde g`se[te pe[ti intra]i
deja \n putrefac]ie pe mal sau p`s`ri moarte. La \ntoarcere, ar fi un
miros insuportabil \n ma[in`.
Kate a promis c`-l va lua ea pe Byron la plimbare mai trziu [i,
\n cele din urm` au plecat to]i.
Kate a mers la doamna Foster, \n obi[nuita vizit` de fiecare zi.
Tare mult a[ fi vrut s` pot merge [i eu la conac, spusese aceasta.
B`nuiesc c` sunt multe picturi de valoare acolo. {i continu` a[a,
prelungind discu]ia ct putu mai mult.
Dup` ce lu` o gustare, Kate \mbr`c` o rochie imprimat` de var`
[i merse pe biciclet` pn` la conac.
De ce am acceptat s` fac a[a ceva? Am fost nebun`! Nu, nu
nebun`, dar cu prea mult` u[urin]`, gata s` fac orice pentru
Roderick. Acum, cnd focul acelei pasiuni trec`toare se stinsese, \i
p`rea foarte r`u c` a fost de acord s` fie unul dintre ghizi.
Simt c` mi se face r`u din cauza emo]iei, spuse ea Lucillei care
era deja instalat` la o mas` \n vestibul.
Dup` ce \ncepi, nu vei mai avea emo]ii, spuse aceasta, cu
indiferen]a celui care nu e implicat direct. Am venit s`-l sus]in
moral pe Roderick. Va veni [i el curnd. Acum instruie[te gr`dinarii
cum s` aib` grij` s` nu apar` acte de vandalism. M` \ndoiesc c` va
ie[i ceva din toat` povestea asta.
De ce?
Tata e de p`rere c` ac]iunea s-a f`cut la scar` prea mic`.
Niciodat` nu se vor strnge suficien]i bani dac` acest loc este

128

MARJORIE WARBY

deschis doar duminica. Pe de alt` parte, lady Mowbray a acceptat [i


a[a destul de greu aceast` idee [i nici nu vrea s` aud` de vizitatori
mai mult de o dat` pe s`pt`mn`. Nu-i a[a c` bro[ura a ie[it bine?
Ar`t` spre un teanc de bro[uri de pe mas`. Roderick a f`cut
fotografia de pe copert` [i tat`l meu a aranjat s` fie tip`rite la un
pre] mai mic. Iar tu ai scris foarte bine.
Kate s-a uitat la o bro[ur`. Roderick nu se gndise s`-i arate [i ei
un exemplar. De fapt, din seara balului, nici nu mai vorbise cu ea.
|n schimb, Lucilla se ar`ta mai prietenoas`.
Bun`! spuse Roderick intrnd. Ai venit, a[adar. Foarte bine.
P`rea h`r]uit [i nu mai avea obi[nuitul s`u aer degajat. Se pare c`
sosesc ma[ini din toate p`r]ile [i un autocar din Carchester tocmai
parcheaz`, a[a c`, fi]i gata!
Apoi s-a a[ezat la mas` lng` Lucilla, \n timp ce Kate se \ndrepta
spre u[`, gata s` \ntmpine primii sosi]i, repetnd frazele de
\nceput ale discursului ei.
Oamenii au intrat [i s-au dus la masa la care era Roderick, pentru a pl`ti intrarea. Acesta \i \ntmpin` cu un zmbet extrem de
pl`cut [i... pentru prima oar` \n lunga sa istorie, conacul Mowbray
a fost deschis publicului.
Kate l-a v`zut pe Clive \n timp ce conducea un grup de vizitatori
\n Galeria cea Mare. Vorbea despre un anumit portret celebru, cnd
deveni brusc con[tient` de prezen]a lui: o siluet` cu un cap deasupra celorlal]i. Privirea lui u[or amuzat` o f`cu s` piard` [irul
frazelor. {i-a rec`p`tat repede st`pnirea de sine [i, dup` ce a
v`zut-o pe Madge Harper desprinzndu-se de la locul ei din grup [i
f`cnd \n a[a fel \nct s` ajung` lng` doctor, nu mai privi \n
direc]ia lor, concentrndu-[i aten]ia asupra necunoscu]ilor. Pu]ini
erau locuitorii din Oakham Green care avuseser` ocazia s` vad`
casa, dar probabil c` se sim]eau stnjeni]i s` vin`, sau se gndeau
c` gestul lor putea fi interpretat ca o indiscre]ie.

SURORILE GREGORY

129

Cnd Kate conduse acel grup la ie[ire, a trebuit s` preia imediat


un altul, f`r` pauz`. Doctorul nu \ncerc` s`-i vorbeasc` [i ie[i
\mpreun` cu Madge.
Cnd programul de vizit` s-a terminat, lady Mowbray a oferit
ceai tuturor celor care au ajutat la reu[ita acestei prime zile.
Num`rul vizitatorilor se va m`ri pe m`sur` ce locul va fi
cunoscut ca un obiectiv turistic demn de vizitare, spuse Roderick.
Va trebui s` facem publicitate.
Nu pot s` spun c`-mi place, spuse lady Mowbray. To]i ace[ti
oameni care vin \mi vor toci covoarele...
Se pare c` vizitatorii au apreciat foarte mult picturile [i
por]elanurile, au fost foarte maniera]i, s-au interesat de istorie [i au
pus unele \ntreb`ri foarte inteligente... ei, [i cteva proste[ti... La
sfr[itul fiec`rui tur, unii mi-au strecurat \n mn` un bac[i[, iar cei
din autocar au f`cut chiar o colect` pentru mine, rse Kate,
r`sturnnd pe mas` o gr`m`joar` de monezi de argint din geant`.
Mai \nti am fost surprins`, apoi am acceptat banii cu un zmbet.
Poftim, Roderick... aproape [ase penny.
Nu vreau banii t`i. Bac[i[urile sunt ale tale; le meri]i din plin.
Mai ales c` eu nu pot oferi o remunera]ie fix`. P`strezi tot ce
prime[ti. Dac` eu pot s` accept cte o jum`tate de coroan` de la
vizitatori, nu trebuie s` fii att de mndr` \nct s` nu accep]i [ase
penny de la ei.
Bine, nu voi fi. {i puse din nou banii \n geant`.
Fusese o experien]` nou`, nu lipsit` de cteva momente
amuzante.
Kate \[i aduse aminte de promisiunea de a-l lua pe Byron la
plimbare, a[a c` se ridic` s` plece. {i mama [i fiul i-au mul]umit cu
c`ldur`. Roderick o conduse pn` la u[`.
Unde ai l`sat ma[ina?
Limuzina mea se sprijin` de poart`.

130

MARJORIE WARBY

Dumnezeule! Mi-a[ fi f`cut timp s` te iau, dar am \n]eles c` a]i


repus ma[ina \n func]iune.
Adam a dus fetele la plaj` cu ma[ina.
Te conduc eu acas`, stai pu]in...
Kate refuz` categoric.
Drumul spre cas` coboar`, a[a c` e foarte u[or de ajuns. |n
plus, te a[teapt` Lucilla.
|mi pare r`u, nu ne-am mai v`zut \n ultima vreme, pentru c`
am fost ocupat.
|n]eleg.
Adev`rat?
Sigur.
P`[ea lng` el, \n mod incon[tient provocatoare. Dup` ce au trecut de o curb`, pe aleea m`rginit` de pomi, ascuns` ferestrelor
conacului, Roderick s-a oprit.
S-a schimbat ceva, nu-i a[a?
Adic`?
E[ti altfel.
Da?
{tii bine c` da. Nu mai e[ti cu mine. Ce s-a \ntmplat,
Kate?
Din cte [tiu eu, nimic, r`spunse ea privindu-l candid.
Petrecerea aia blestemat` e de vin`. Te rog s` m` ier]i, Kate.
Nici eu nu m-am distrat. Cnd te-am invitat, am sperat c` te vei
sim]i bine. A fost un fiasco [i vreau s` repar gre[eala. Cnd ie[im
\mpreun`?
Nu-]i face griji, Roderick. Chiar n-are importan]`.
Ba da. Pentru mine, are.
Atunci, m` tem c` e prea trziu. S-a \ntors [i a pornit din nou.
Ce vrei s` spui? \ntreb` el, prinznd-o de bra].
Eu sunt cea care am plecat.

SURORILE GREGORY

131

Ce \nseamn` toat` povestea asta? Doar pentru c` am fost


ocupat [i nu ne-am v`zut cteva zile, te-ai sup`rat. Tu e[ti cea mai
\n m`sur` s` \n]elegi cnd cineva are de lucru.
Nu cumva vrei s` spui pe altcineva?
Ah, asta era! Din cauza Lucillei! }i-am mai spus, Kate: tu e[ti
dragostea mea secret`...
Nu, nu mai sunt. |[i eliber` bra]ul din strnsoarea lui. |mi pare
r`u, Roderick. Poate c` sun` banal, dar eu, cnd iubesc, nu m`
ascund. Nu te iubesc [i nici tu nu m` iube[ti, a[a c` s` nu ne mai
prefacem.
Vrei s` spui c`...
Vreau s` spun c` sper s` fim prieteni \n continuare, dar vom
renun]a la jocul de-a dragostea secret`.
R`mase mut de uimire. Era r`nit \n mndria lui [i totu[i plin de
respect. Nu se aflase niciodat` \ntr-o astfel de situa]ie. Cnd se plictisea de o rela]ie, \i punea cap`t. De data aceasta, \ns`, Kate
anticipase, ceea ce-l z`p`cise complet.
Mergea lng` ea, cu fa]a \ntunecat` de sup`rare. Cnd au ajuns
la locul \n care era rezemat` bicicleta, o \ntreb` cu sarcasm:
Pot s` \ntreb dac` ne acorzi favoarea de a ne ajuta [i duminica
viitoare?
Sigur c` da. Zmbi vesel`. De ce nu?
O privi cum se \ndep`rteaz`. Niciodat` n-o pl`cuse att de mult
ca \n clipa aceea.
Apoi se \ntoarse spre cas`, \ncet [i gnditor.

Capitolul 15
Fetele [i Adam \nc` nu se \ntorseser` de la picnic, a[a c`, dup`
cum promisese, Kate \l lu` pe Byron la plimbare.
Ciudat, dar se sim]ea plin` de via]` [i de energie. Decise s`
mearg` la ruine [i s` priveasc` de acolo satul, a[a cum f`cuse cu
Roderick \n seara aceea de prim`var` cnd o s`rutase prima dat`.
Bietul Roderick, p`ruse distrus cnd i-a spus c` idila lor s-a
sfr[it. Era \ns` convins` c`, dup` ce va trece de [ocul ini]ial, avea
s` simt` o imens` u[urare. Lucilla era din toate punctele de vedere
cea mai potrivit` pentru a-i deveni so]ie: era \ndr`gostit` de el, era
pe placul mamei lui [i avea bani.
Kate se sim]ea din nou liber`; era o femeie matur`, care [tia
\ncotro merge [i ce vrea.
Soarele coborse deja cnd a ajuns \n vrful dealului. Privea
panorama, cuprins` deodat` de melancolie, tnjind dup` ceva
intangibil, imposibil de descris \n cuvinte. St`tea nemi[cat` \n briza
serii, cu p`rul fluturnd ca un stindard ro[u-auriu. Era ca o figur`
sculptat` la prova cor`biilor, se gndi b`rbatul a[ezat pe zidul de
deasupra ei. Acesta f`cu o mi[care [i o piatr` se rostogoli \n jos.
Kate tres`ri, privi \n sus [i-l v`zu.

SURORILE GREGORY

133

Clive!
Bun`! Zmbetul acesta minunat este numai pentru mine? Se
aplec` [i-i \ntinse mna. Vii sus? De aici se vede superb.
Kate \i d`du mna, puse un picior \ntr-o cr`p`tur` din zid [i el
o ridic` [i o a[ez` lng` el.
Felicit`ri pentru cum te-ai descurcat ca ghid.
Cnd am v`zut c` m` prive[ti, m-am pierdut.
Adev`rat? De ce?
Nu [tiu. Este efectul pe care-l ai \n mod obi[nuit asupra mea.
Ce fel de efect? Acum o privea atent.
M` tulburi. M` deconcertezi.
Te rog s` m` scuzi. Vorbea pe un ton rece [i privea \n
dep`rtare.
Ca s`-[i ascund` timiditatea, Kate \ncepu s` vorbeasc` despre
tot felul de lucruri banale.
Ceilal]i sunt \n Shingleton [i cnd m-am \ntors acas`, \nc` nu
veniser`, a[a c` l-am luat pe Byron la plimbare fiindc` a stat \nchis
\n cas` toat` ziua. Ai v`zut seterul lui Roderick? O cheam` Melody,
un nume frumos. De altfel, [i cinele are o alur` ct de poate de
aristocratic`.
Apropo de Roderick: strategia ta din seara balului a dat rezultatul scontat?
Strategia mea? N-a fost vorba despre nici o strategie, chiar am
vrut s` plec acas`.
Dar a avut rezultatul scontat?
Cred c` Roderick \[i va concentra aten]ia de-acum \nainte
doar asupra uneia singure.
Lui Kate \i p`rea r`u c` amintise de Roderick. Dorise s`-i vorbeasc` lui Clive despre el spernd s`-l fac` s` \n]eleag`, f`r` s`-i
spun` direct, c` \ntre ea [i acesta nu mai era nimic.

134

MARJORIE WARBY

Clive p`rea mai tn`r \n seara aceasta, cum st`tea lng` ea, cu
p`rul castaniu r`v`[it de vnt. Se p`rea c` \ntre ei se ridicase din
nou acea barier`. Se gndea la ce ar putea spune pentru a ajunge
aproape de sufletul lui, ca \n seara aceea, \n ma[in`, \nainte ca el s`
strice totul, \ndep`rtnd-o brutal: Nu, nu cred. |n nici un caz.
T`cerea se prelungea. |i privi mna cu degetele lungi [i fine [i
sim]i o dorin]` nebun` s-o acopere cu propria ei mn`. Oare ce ar
spune, ce ar face dac` ar [ti ce simte ea?
Presupun c` nu cuno[ti pe nimeni care m-ar putea ajuta la
cabinet pentru cel mult dou` s`pt`mni, spuse el deodat`, pe un
ton indiferent. Secretara mea trebuie s` stea acas` s` aib` grij` de
p`rin]ii ei bolnavi. Doamna Rush, menajera, se str`duie[te, s`raca,
dar e \ngrozit` de telefon [i \ncurc` program`rile! Nu trebuie s` fie
cineva cu experien]`... orice persoan` inteligent` se poate descurca
pn` revine domni[oara Davies.
Domni[oara Davies fusese secretara doctorului Fuller. Era o fat`
b`trn` de vrst` mijlocie care locuia \mpreun` cu p`rin]ii s`i
\ntr-un sat vecin. Kate se gndise de multe ori cu p`rere de r`u la
biata domni[oar` Davies, a c`rei via]` p`rea s` fie povestea lung` a
devotamentului pentru p`rin]i [i pentru slujb`. Deodat`, \i veni o idee.
Ce-ai spune de mine?
|[i \ntoarse capul s-o priveasc`.
Bine, dar e[ti \ntotdeauna ocupat`.
Tocmai am terminat o carte [i \ntotdeauna \mi \ng`dui cteva
s`pt`mni de pauz` \nainte de a \ncepe alta.
{i faptul c` e[ti ghid nu este deja suficient? Mai e cazul s`-]i
asumi [i alte responsabilit`]i?
Cu ct am mai multe experien]e, cu att e mai bine din punctul de vedere al scriitorului. {i apoi, nu voi avea program ca ghid \n
fiecare duminic` [i, oricum, nici tu nu ai cabinet duminica.

SURORILE GREGORY

135

Nu [tiu. Nu sunt sigur.


Te rog, las`-m` s` \ncerc.
|i puse mna pe bra] dar, sim]indu-l cum se \ncordeaz` la
atingerea ei, [i-o retrase repede.
S` admitem c` ai veni; rela]iile vor fi strict profesionale: nici
un fel de discu]ii amicale [i nici un fel de favoruri. Pot fi aspru [i
nervos.
{tiu.
Da, spuse el zmbind strmb. Cred c` [tii.
Mi-ai displ`cut foarte mult cnd te-am cunoscut.
{i acum?
M` voi pronun]a dup` ce se \ntoarce la lucru domni[oara
Davies. |[i privi ceasul. Trebuie s` plec acum, \nainte ca familia
s` porneasc` \n c`utarea mea. Ne-am \n]eles? Pot s` \ncep
mine?
Ne-am \n]eles. S`ri de pe zid, apoi se \ntoarse spre ea s-o ajute
s` coboare. Te voi instrui \n timp ce mergem spre cas`. Trebuie s`
fii punctual` [i t`cut`, iar pacien]ii trebuie s`-i abordezi cu calm,
astfel \nct s` le dai \ncredere. Discut` cu ei cnd este cazul, dar \n
nici un caz nu brfi. Vei cunoa[te personal majoritatea pacien]ilor
mei, a[a c` nimic din ceea ce afli despre vreunul din ei nu trebuie
divulgat vreodat`. M` \n]elegi?
Perfect.
Bine, vom \ncerca.
Cnd Kate ajunse \n fa]a casei, Emma fugi \n \ntmpinarea ei.
Cine crezi c` a venit? Unchiul Ben!
Nu-l v`zuser` de ani de zile. De fapt, nu le era unchi, ci un vechi
prieten al tat`lui lor care \i vizita cnd venea din str`in`tate, cnd
p`rin]ii lor tr`iau.

136

MARJORIE WARBY

Minunat! Unde este?


|n living. S-a instalat la hotel, dar Angela l-a invitat la cin`.
Clive Rogers \[i lu` r`mas bun, rugnd-o pe Kate s`-l sune dac`
intervine o schimbare \n planurile ei. Se desp`r]ir` [i Kate o urm`
pe Emma \n`untru.
S`-]i mai spun ceva! S-a \ntors David. A venit aici cu scuterul
\n timp ce noi eram pleca]i, dar doamna Foster l-a v`zut, i-a spus
unde suntem [i a venit dup` noi. M` bucur c` e aici unchiul Ben.
Acum, Angela [i David nu-l vor putea trimite la plimbare din salon.
Unchiul Ben se \ntorsese definitiv din Orient. Era v`duv, n-avea
rude [i, sub impulsul momentului, hot`r\ s` vin` \n vizit` la familia
vechiului s`u prieten, Grant Gregory. N-avea deocamdat` nici un
plan ce s` fac`, sau unde s` se stabileasc`.
Era un b`rbat masiv [i vesel, c`ruia \i pl`ceau tinerii. Lui Kate \i
f`cea pl`cere s` aib` \n preajm` pe cineva mai \n vrst` [i mai
\n]elept, c`ruia s`-i poat` cere sfatul.
|ntre timp, unchiul Ben aflase despre idila dintre Adam [i Sara
[i despre hot`rrea lor de a se c`s`tori, indiferent de condi]iile
materiale precare. Aflase, de asemenea, de la Sara, c` marea ambi]ie
a lui Adam era s` studieze zoologia [i s` devin` naturalist. Pentru
c` ura rutina [i munca de birou, se apucase de arta dramatic`. Mai
\nti, fusese regizor. Apoi, i se \ncredin]aser` roluri principale de
june prim. N-avea rude [i nu avusese niciodat` suficien]i bani
pentru a merge la facultate.
Unchiul Ben ascult`, gnditor, apoi discut` \ndelung cu b`iatul.
Kate sim]ea c` responsabilitatea viitorului Sarei nu mai c`dea \n
\ntregime asupra umerilor ei.
Trziu, seara, dup` ce unchiul Ben [i David plecaser`, Angela
veni \n dormitorul lui Kate. Purta rochia roz pe care [i-o f`cuse \n
prim`var`.

SURORILE GREGORY

137

|]i aminte[ti, ai spus c`, atunci cnd David m` va vedea


\mbr`cat` a[a, m` va cere \n c`s`torie? Ei bine, chiar a[a a fost.
|nseamn` c` totul a reintrat \n normal? M` bucur!
A fost [i el la fel de nefericit ca [i mine, dar prea mndru s`
recunoasc`. Apoi, [i-a dat seama c` s-ar putea s` am dreptate. |n
orice caz, mine mergem s` vedem ni[te case \n Carchester. David
a spus c` va face un \mprumut la banc` pentru a cump`ra casa [i,
deoarece economise[te bani de atta vreme, va putea cump`ra
mobila.
|nseamn` c` e totul stabilit?
Da! Nu m-ar mira s` ne c`s`torim, \n cele din urm`, \naintea
Sarei.
Anun]ul ei c`-l va ajuta pe doctorul Rogers la cabinet trecu
aproape neobservat, fiind to]i mult prea preocupa]i de propriile
griji.
Pentru a-[i ar`ta recuno[tin]a fa]` de doamna Foster care-i
spusese lui David unde s-o g`seasc`, Angela merse s-o aduc`
la o cafea \mpreun` cu toat` familia, ocazie cu care l-a rev`zut
pe unchiul Ben, cu care se cunoscuse cu mul]i ani \n urm`,
cnd se mutase cu so]ul ei \n casa de lng` cea a familiei
Gregory.
Cei doi discutar` cu pl`cere despre vremurile de alt`dat` [i
unchiul Ben o invit` la o plimbare cu ma[ina a doua zi diminea]a.
Venirea lui Ben Chalmers, care-i cunoscuse so]ul, se dovedi cel mai
tonic tratament; trecuse mult de cnd Mary Foster nu mai a[teptase
cu bucurie o nou` zi.
Toat` familia Gregory plecase devreme luni diminea]a: Angela [i
Sara la Carchester, Adam la repeti]ii \n Shingleton, Emma la [coal`,
iar Kate spre cabinetul doctorului.

138

MARJORIE WARBY

Domni[oara Davies l`sase cteva instruc]iuni b`tute ordonat la


ma[in` pe o coal` mare de hrtie [i un halat alb pentru Kate. Clive
o salut` cu un aer rece [i se preg`ti s`-[i primeasc` primul pacient.
Timpul trecu repede. Era greu s` nu discute prea mult. Pacien]ii
erau foarte surprin[i s-o vad` acolo [i trebuia s` explice fiec`ruia c`
o \nlocuia doar pe domni[oara Davies.
Casa era \n stil gregorian, mare [i bine propor]ionat`, dar mobilat` f`r` pic de imagina]ie, cu decora]iuni interioare oribile [i mult
prea sumbr`, vopsit` \n maro [i bej [i Kate se gndi c` n-ar strica
unele mici \mbun`t`]iri.
Po]i pleca acum, dar te rog s` fii \napoi la ora [ase, \i spuse
doctorul la \ncheierea programului. Acum voi face vizite la domiciliu. S` te duc cu ma[ina acas`?
Nu, mul]umesc. E aproape. Merg pe jos. A... a fost bine?
Ce anume? Ah, da, sigur. Aproape c` nici nu se uit` la ea.
Atunci, ne vedem la ora [ase.
Nici dac` ar fi fost o str`in`, Clive nu s-ar fi purtat att de rece.
Cnd a ajuns acas`, suna telefonul.
Era Betty.

Capitolul 16
Bun`! Te-am c`utat toat` diminea]a. Am auzit tot felul de
zvonuri interesante despre voi [i abia a[tept s` aflu am`nunte. Cum
a fost la conac?
Bine. La \nceput am avut emo]ii, dar \n cele din urm` chiar
mi-a pl`cut.
A[ fi vrut [i eu s` vin, dar Douglas nu prea e de acord cu
povestea asta. Spune c` dac` banii ar fi folosi]i \ntr-un scop caritabil, ar fi fost cu totul altceva, dar a[a, n-are de gnd s` dea din
banii lui munci]i cu greu pentru ca familia Mowbray s` mai adauge
pu]in lustru casei!
Tipic pentru Douglas! rse Kate. Cel pu]in e sincer.
{i ce e cu povestea asta c` lucrezi pentru Clive Rogers?
Cum naiba ai [i auzit?
De la bon` care, la rndul ei, [tie de la menajera doctorului.
Ast`zi a fost prima zi [i s-a stabilit totul abia ieri. Nu va dura
mult. Domni[oara Davies se va \ntoarce curnd. A trebuit s` stea
acas` [i s`-[i \ngrijeasc` p`rin]ii care au amndoi grip`.

140

MARJORIE WARBY

M` gndesc din cnd \n cnd la domni[oara Davies. Greu de


imaginat o via]` mai searb`d`, biata de ea. Legat` de p`rin]i [i
numai munc` [i munc`. Dup` p`rerea mea, mai bine orice fel de
c`s`torie dect deloc!
Apropo, Angela [i David s-au logodit.
Cum de n-am auzit asta? Foarte bine! |]i va lipsi Angela.
Da, foarte mult. Se anun]` schimb`ri \n familia Gregory.
Dar tu? Cnd voi vorbi despre prietena mea, lady Mowbray?
Niciodat`.
Nu spune asta, draga mea.
Nu ne putem c`s`tori toate deodat`. Ce facem cu Emma?
Eu totu[i, ]in pumnii pentru tine.
Mul]umesc, Betty.
Vino mine la prnz s` mai discut`m.
Cu mare pl`cere.
A doua zi, Kate plec` de la cabinet la Betty, lundu-l [i pe Byron,
ca s` nu stea singur toat` ziua, mai ales c` era bine venit la familia
Travers fiindc`, jucndu-se cu Terry, admitea din partea acestuia
ceea ce nici o pisic` n-ar fi tolerat.
Discutam cu Douglas despre vacan]`. Tu ]i-ai f`cut vreun plan?
Am promis Emmei c` o duc la mare undeva, dar n-am stabilit
\nc` nimic precis. Anul trecut am fost \n Spania [i Emmei nu i-a
pl`cut deloc c` a fost l`sat` \n grija altcuiva, a[a c` m-am gndit s`
m` revan[ez \n vara aceasta.
Ce-ar fi s` veni]i cu noi? Mergem la o ferm` \n Cornwall. Ne
ducem acolo de cnd s-a n`scut Terry. Casa nu e foarte frumoas`,
dar are vedere spre un golf superb, iar propriet`reasa e foarte
dr`gu]` cu copiii; \n plus, mncarea e grozav`.
Sun` minunat. Dar ce va spune Douglas?
Este de acord. Dac` mergem singuri, nu putem face nici o
mi[care din cauza copiilor.

SURORILE GREGORY

141

Eu [i cu Emma v` vom ajuta [i vom avea [i noi grij` de ei.


A[a ne-am gndit [i noi, m`rturisi Betty.
Este \ns` o problem`. Trebuie s` anun] la conac [i la cabinet.
Va fi abia \n septembrie; primele dou` s`pt`mni.
Dup` prnz, Kate merse acas` s` preg`teasc` masa de sear`,
apoi se \ntoarse la cabinet.
Zilele treceau repede. Unchiul Ben o adopt` oarecum pe Mary
Foster, venind \n fiecare zi \n vizit` la ea, ceea ce o mai scuti pe Kate
de grija purtat` acesteia.
Kate privea cu mare seriozitate lucrul la cabinet. |[i luase obiceiul de a [terge praful \n cabinet \n fiecare zi, lucru pe care menajera \l cam neglija; de asemenea, culegea flori din gr`din` [i le a[eza
\ntr-un vas pe m`su]a din sala de a[teptare. Risc` s` a[eze o vaz` cu
un trandafir pe biroul lui Clive, dar acesta o r`sturn` din neaten]ie,
peste hrtii.
A cui a fost ideea asta stupid`? \ntreb` el iritat.
Gr`bindu-se s` [tearg` apa, Kate recunoscu a cui fusese ideea.
Alt` dat` s` nu se mai \ntmple, o admonest` el, dar lu`
trandafirul [i-l prinse la butonier`.
Uneori, cnd mergeau \mpreun` cu ma[ina la cabinetul unde
trebuia s` fie de dou` ori pe s`pt`mn` \ntr-un sat din apropiere,
se \ntmpla ca doctorul s` vorbeasc` [i despre alte subiecte dect
cele strict profesionale. Dup` aceea, \ns`, se retr`gea din nou \n
carapacea lui [i \ntotdeauna se pierdea mai mult teren dect se
c[tigase. Kate nu-i putea \n]elege atitudinea.
Domni[oara Davies \ntrzia mai mult dect se a[teptase [i Kate
nu [tia dac` s` se bucure sau s`-i par` r`u c` acea rela]ie \n care era
att de aproape [i totu[i att de departe de Clive Rogers continua.
Mergea \n fiecare duminic` la conac [i devenise un ghid foarte
competent. Citise o mul]ime de materiale, astfel \nct putea
r`spunde inteligent oric`ror \ntreb`ri.

142

MARJORIE WARBY

|n curnd, nu mai ap`ru nici Roderick, nici Lucilla, \n locul lor


\ncasnd Tommy banii.
Angela era iar \n form`. Pe degetul ei str`lucea un inel cu diamant [i data nun]ii fusese fixat` pentru luna ocotmbrie. Se p`rea c`
se va c`s`tori, totu[i, prima.
Nu se [tie prin ce mijloace, unchiul Ben \i mai temperase pe
Sara [i Adam, dispu[i acum s` mai a[tepte pn` la terminarea
stagiunii.
O voi l`sa pe Angela s` se m`rite prima, spusese Sara cu
m`rinimie, din moment ce lucrul acesta \nseamn` att de mult pentru ea. Face atta caz: ne vrea pe toate trei domni[oare de onoare,
[aptezeci de invita]i, recep]ie la hotel. Au economisit banii cu att
de mult` grij` [i acum parc` sunt nebuni. Adam [i cu mine ne vom
c`s`tori \ntr-o poian`, descul]I, [i vom avea ca invita]i numai
p`s`rile [i s`lb`ticiunile p`durii. Tu, Kate, cum vrei s` fie nunta ta?
|n nici un fel. Sunt mul]umit` s` stau acas` cu Emma.
|ntr-o smb`t` diminea]` cnd pleca de la cabinetul doctorului,
Kate se \ntlni cu Madge Harper.
Bun`, Kate. M` bucur s` te v`d. Ai timp s` bem o cafea la
Liliacul?
Da... mul]umesc, Madge.
Liliacul era o cafenea mic`, a dou` doamne \n vrst` care
serveau pr`jituri de cas` [i vindeau ceramic` [i peisaje \n acuarel`.
Chiar am vrut s`-]i spun, Kate, ct de mult te admir pentru ct
e[ti de energic` [i muncitoare. Scrii c`r]i, e[ti ghid, acum lucrezi [i
ca secretar` la cabinetul doctorului, plus gospod`rie acas`. Cum
po]i s` le faci pe toate?
Dou` din aceste ocupa]ii sunt temporare [i le fac cu mare
pl`cere.
Sunt convins`. Sunt sigur` de asemenea, c` le faci
dezinteresat. De aceea, brfele care se aud mi se par josnice.

SURORILE GREGORY

143

Ce vrei s` spui? N-am auzit nici o brf`.


Cred [i eu c` nu. Victima brfei afl` de obicei ultima, dar eu
personal cred c` ar trebui s`-]i spun. Dar, draga mea... dac` \]i
spun, te rog s` nu te \nfurii pe mine.
Pentru Dumnezeu, ce [i cine spune?
Unii spun c` e[ti geloas` pe surorile tale mai mici pentru c`
s-au logodit \naintea ta, c` ai tot \ncercat s` pui mna pe Roderick
Mowbray [i c` acum \ncerci acela[i lucru cu doctorul.
Cum pot oamenii s` fie att de josnici? {i tu, Madge, crezi c`
vnez un so]?
Sigur c` nu. Dar p`rerea mea este c`, dac` ai pu]in`
considera]ie pentru reputa]ia profesional` a lui Clive, ar trebui s`
renun]i la munca de secretar`.
S` renun]? Doar pentru c` ni[te r`uvoitori n-au altceva mai
bun de f`cut dect s` m` brfeasc`?
Nu pentru tine; tu \]i po]i permite s` ignori brfele. M` gndesc la Clive. Un scandal i-ar putea ruina cariera.
Ni[te cuvinte pline de venin nu \nseamn` neap`rat un
scandal.
Dac` ai pu]in` considera]ie pentru Clive, vei \n]elege ce vreau
s` spun.
Dar chiar are nevoie de o secretar`.
Va trebui s` g`seasc` pe altcineva. O persoan` mai \n vrst`.
Este un b`rbat tn`r, nec`s`torit. Ar fi trebuit s` dovedeasc` mai
mult` \n]elepciune [i s` nu angajeze pe cineva att de tn`r ca tine.
Oamenii brfesc.
N-au dect! |mi place munca mea acolo [i n-am inten]ia s`
renun].
Desigur, dac` nu te intereseaz` cariera lui Clive, ci numai
persoana ta, atunci continu` cum ai \nceput. Faci cum vrei. Dar
toat` lumea [tie c` trebuie s` fi]i de multe ori singuri \n cabinet...

144

MARJORIE WARBY

a[a c` brfele sunt \ndrept`]ite, \n]elegi, nu-i a[a? De aceea doctorul


Fuller a ales-o pe biata domni[oar` Davies ca secretar` a evitat
astfel orice comentariu.
Kate se ridic` [i spuse c` trebuie s` plece. Era zdrobit` de
insinu`rile lui Madge [i primul impuls a fost s` le ignore.
Clive era \n stare s`-[i poarte singur de grij`.
Pe drum spre cas`, \[i aminti \ns` de cazuri din ziare referitoare
la scandaluri \n care erau implica]i doctori din cauza leg`turilor lor
amoroase.
Doctorii trebuie s` fie deosebit de aten]i \n ceea ce prive[te
reputa]ia lor. Madge avea dreptate. |n nici un caz n-ar fi vrut s`-i
fac` vreun necaz lui Clive.
Poate c` ar trebui s` nu mai mearg` la cabinet dac` ap`ruser`
astfel de zvonuri, orict de nefondate ar fi fost.
Oakham Green era un loc \ncnt`tor, dar asta nu \nsemna c` nu
se puteau \ntmpla lucruri urte chiar [i acolo.
Kate se \ndrepta spre cas`, pierdut` \n gnduri. O b`taie
insistent` \n fereastra casei vecine \i atrase aten]ia.
Doamna Foster era la geam [i-i f`cea insistent semn cu mna s`
vin`.

Capitolul 17
Kate oft`, dar se duse.
Nu te re]in mult, scumpa mea. Nu te-am mai v`zut \n ultima
vreme. Nu m` plng... via]a mea a c`p`tat culoare de cnd Ben
Chalmers a venit \n Oakham Green... Vrei s` bei o cafea?
Mul]umesc, tocmai am b`ut [i nu pot sta dect cteva minute.
Am v`zut-o pe Sara plecnd la Shingleton cu Adam \n aceast`
diminea]`, ca de obicei. Ben a promis c` m` duce [i pe mine s` v`d
piesa s`pt`mna viitoare. Abia a[tept.
V` va pl`cea. {i noi mergem o dat` pe s`pt`mn`. De ce m-a]i
chemat?
Draga mea, n-a[ vrea s` spun tot felul de pove[ti, dar m-am
gndit c` ar fi bine s` [tii.
Oh, Doamne! gndi Kate. Nu se poate. Alte brfe.
|n leg`tur` cu Sara... \ncepu doamna Foster.
Cu Sara? Ce-a f`cut?
Draga mea, poate c` e[ti la curent cu tot ce face ea, totu[i
te \ntreb: [tii c` adesea vine acas` la ora dou` sau trei
diminea]a?

146

MARJORIE WARBY

Pesemne c` v` \n[ela]i, doamn` Foster. {tiu c` uneori \l


a[teapt` pe Adam pn` se \ntoarce din Shingleton, asta \nseamn`
pn` pe la ora unsprezece, pentru c` spectacolul se termin` abia la
zece, dar nu ies nic`ieri la ora aceea; nici n-ar avea unde s` mearg`.
Tot ce [tiu este c` am v`zut-o pe Sara venind din rulot` \n
plin` noapte. Poate c` n-ar fi trebuit s` spun nimic. |n definitiv,
sunt logodi]i.
Din rulot`!...
Cnd nu pot dormi noaptea din cauza durerilor, de multe ori
m` ridic din pat [i privesc pe fereastr`. |n lini[tea nop]ii, totul
pare diferit; calm, aproape mistic. Asear`, cnd m-am dus s`-mi
iau medicamentele, am auzit zgomote, apoi i-am v`zut pe Adam [i
Sara p`[ind tiptil prin gr`din` pn` la u[a din spate. Era ora trei
f`r` zece... Nu este prima oar` cnd \i v`d. Dac` Sara ar fi fost mai
mare, nu m-a[ fi amestecat. Dar este att de tn`r`, iar Adam este
un individ att de neconven]ional... a[a c` m-am gndit c` e bine
s` [tii.
Trebuie s` existe o explica]ie. Poate c` Adam \nva]` un rol [i
Sara \l ascult`... [tiu c` se \ntmpl` cteodat`.
La ora trei diminea]a?
Voi vedea despre ce e vorba.
De cnd Sara obiectase c` e chemat` \n cas` tot a[a cum chemi
pisica, u[a din spate era l`sat` descuiat` [i Kate mergea la culcare.
Poate c` n-a fost bine c` avusese att de mult` \ncredere \n Sara. Pe
de alt` parte, faptul c` sta afar` pn` noaptea trziu nu \nsemna
neap`rat c` e ceva \n neregul`.
Dup` prnz, Angela s-a dus \mpreun` cu David s` vad` cum
progresau lucr`rile de construc]ie la noua lor cas`, Emma fusese invitat` la o coleg` de [coal`, iar Kate se v`zu deodat` singur`, f`r` s` [tie
ce s` fac`. Ar fi vrut s` mearg` s` discute cu Betty, dar \n weekenduri

SURORILE GREGORY

147

nu se ducea niciodat` neinvitat`. Chiar [i unchiul Ben plecase la


Londra pentru cteva zile, astfel \nct nu avea cum s`-i cear` sfatul.
Frustrat` [i \ngrijorat`, Kate decise s`-l ia pe Byron [i s` mearg`
acas` la domni[oara Davies; dac` aceasta urma s`-[i reia postul \n
curnd, atunci nu mai trebuia s` ia vreo hot`rre.
Dcrumul trecea pe lng` [coal` [i casa lui Madge. Apropiindu-se,
Kate v`zu \n fa]a ei un cuplu \ndreptndu-se spre p`durea Abbey: \i
recunoscu imediat Madge [i Clive Rogers!
Descoperirea aceasta o uimea. Oare de aceea \i spusese Madge
despre brf`? O rugase poate chiar Clive s`-i dea de \n]eles, ca s` nu
fie nevoit s`-i spun` el? Se purta extrem de rece [i de distant cu ea
la cabinet. S` fi ghicit c` se \ndr`gostise de el [i, povestindu-i lui
Madge, aceasta se hot`r\se s-o previn`?
|[i aminti c`, \n prima ei zi ca ghid, i-a v`zut plecnd \mpreun`.
Iar Madge, de obicei att de re]inut`, chiar caustic` \n privin]a
b`rba]ilor, vorbise cu att de mult` c`ldur` despre doctor \nc` de
la \nceput.
Am fost oarb`! \[i spuse Kate. Cum am putut fi att de proast`?
|[i continu` drumul pn` acas` la domni[oara Davies. Lovitura
primit` \nc` nu \ncepuse s` doar`.
|ntre timp, Madge abia putea ]ine pasul cu Clive. Toat` lumea
[tia c` doctorul este mare amator de plimb`ri pe care le recomanda
de altfel [i pacien]ilor s`i. Unul din traseele sale preferate era prin
p`dure, pn` la ruine. Madge descoperise lucrul acesta [i, cum
drumul trecea pe lng` [coal` [i casa ei, de cte ori \l vedea trecnd
f`cea \n a[a fel \nct ori s` fie [i ea \n gr`din` [i s` \nceap` o conversa]ie, ori s` porneasc` [i ea dup` el. Dup` o decep]ie \n
dragoste, cu c]iva ani \n urm`, aversiunea lui Madge fa]` de b`rba]i
mergea pn` la dispre], dar g`sise \n Clive o persoan` pe care o
admira cu adev`rat.

148

MARJORIE WARBY

Nu fusese deloc surprins` c` idila lui Kate cu Roderick Mowbray


se sfr[ise, dar nu-i f`cu pl`cere s` afle c` aceasta \ncepe s` aib` o
rela]ie de amici]ie cu doctorul.
Am auzit c` acum, Kate ]ine locul domni[oarei Davies ca
secretar` a doctorului Rogers, coment` Madge cu Lucilla Lawson.
Biata Kate! {i-a dat seama c` n-are nici o [ans` cu Roderick [i
acum se pare c` \[i concentreaz` aten]ia asupra doctorului.
Crezi c` e ceva \ntre ei?
Unele persoane fac unele asocieri, dar eu personal nu cred c`
e vorba despre nimic serios. Se brfe[te mult \ntr-o comunitate
mic` [i este foarte important ca personalit`]ile s` fie foarte
circumspecte.
Acestea au fost singurele remarce pe care Madge s-a bazat cnd
a prevenit-o pe Kate.
Madge era convins` c` proceda cu inteligen]`. |i pl`cea s`
manipuleze oamenii \i d`dea o senza]ie de putere. Era sigur` c`
demersul ei \n ceea ce-l privea pe Clive era foarte subtil [i c` acesta
nu putea b`nui c` \ntlnirile lor nu sunt deloc \ntmpl`toare. De
data aceasta, \i spusese c` tocmai voia s` culeag` trandafiri s`lbatici
pe care elevii s`-i picteze luni.
Vizita lui Kate f`cuse mare pl`cere domni[oarei Davies, o
femeie extrem de amabil`, abia trecut` de cincizeci de ani. Kate
aflase c` aceasta spera s`-[i poat` relua lucrul luni, deci nu mai
avea motive s`-[i fac` griji \n privin]a brfelor. Mai r`mnea \ns`
problema Sarei.
Imediat ce auzi ma[ina, Kate o strig`:
Sara, te rog s` nu \ntrzii; vreau s` discut cu tine.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Sara surprins`, venind imediat.
{tii c` am \ncredere \n tine [i \n Adam, dar sunt anumite
limite... de exemplu, statul pn` spre diminea]`.

SURORILE GREGORY

149

Nu este chiar att de trziu.


Nu vorbesc despre seara aceasta. Nu vreau s`-]i ]in o lec]ie,
dar doamna Foster te-a v`zut de mai multe ori strecurndu-se \n
cas` spre diminea]`. I-am spus c` sunt sigur` c` exist` o explica]ie...
{i atunci...?
Ei bine, a[tept acea explica]ie.
|n orice caz nu este vorba despre ceea ce tu [i aceast` b`trn`
care ne spioneaz` p`re]i a crede. Nu pot s`-]i spun ce se petrece
pentru c` nu este secretul meu, dar trebuie s` m` crezi pe cuvnt
c` n-ai nici un motiv de \ngrijorare. Noapte bun`!
Apoi urc` \n fug` spre camera ei [i \ncuie u[a.
S-a \ntmplat ceva? \ntreb` Angela.
Nu, nimic, r`spunse Kate \ncercnd s` cread` c` \ntr-adev`r
nu era nimic.
Dar oare era a[a?

Capitolul 18
Primul lucru pe care-l observ` Kate cnd intr` \n galeria
conacului Mowbray, \n dup`-amiaza zilei urm`toare, a fost absen]a
unei picturi.
Tommy era de serviciu jos [i-i spuse c` Roderick e la Londra de
cteva zile.
Numai dup` ce ultimul vizitator a plecat, Kate \ntreb` \n treac`t:
Ce s-a \ntmplat cu Rubens-ul din Galeria Mare? A fost luat s`
fie cur`]at?
A disp`rut? A disp`rut un tablou? Nu [tiu nimic. Voi vorbi
imediat cu st`pna casei. Te rog s` a[tep]i aici.
Se \ntoarse [i mai agitat`:
Lady Mowbray dore[te s` te vad` imediat, domni[oar`
Gregory. Este foarte sup`rat`. Nimeni n-a intrat \n Galerie de
duminica trecut` \n afar` de fata care a [ters praful de diminea]`.
U[ile sunt \ncuiate tot timpul, aceast` arip` a casei nefiind folosit`
de familie. Dispari]ia tabloului este un mister.
Lady Mowbray era sup`rat` [i furioas`. Spuse c` tabloul a
fost pesemne furat, c` faptul acesta \ntmplat \n absen]a lui

SURORILE GREGORY

151

Roderick era \ngrozitor [i c` fusese [terpelit probabil de sub


nasul lui Kate, p`rnd s` plaseze responsabilitatea asupra acesteia.
I-am spus lui Tommy s` telefoneze la poli]ie, continu` ea. Am
crezut, Kate, c` vei fi atent` la vizitatori. Tabloul nu este foarte
mare, putea fi furat, dar mi se pare de necrezut ca aceasta s` se fi
\ntmplat f`r` ca tu s` observi nimic.
Nu mi-am asumat niciodat` responsabilitatea pentru obiectele
de valoare din cas`, am b`nuit c` sunt asigurate. |n orice caz, n-am
observat pe nimeni care s` dea de b`nuit. Tabloul lipsea cnd am
intrat cu primul grup. Cu aceast` ocazie, v` reamintesc c` nu voi fi
aici duminica viitoare, deoarece plec \n vacan]` [i, dup` \ntmplarea de ast`zi, nu-mi voi mai oferi deloc serviciile.
Te rog, nu lua aceast` atitudine, Kate. Este firesc s` fiu
sup`rat`. Tabloul este foarte valoros. Poate c` nu-]i dai seama ce
\nseamn` s` pierzi un astfel de obiect de valoare care apar]ine
familiei de genera]ii \ntregi.
Probabil c` nu, dar \mi dau seama, \n schimb, c` prefer s`
lucrez cu [i pentru oameni, dect s` expun obiecte, fie ele de
valoare. Acest loc m` deprim`, lady Mowbray. Este plin de stafii.
|mi pare foarte r`u pentru pierderea dumneavoastr`, dar nu m`
simt deloc vinovat`. La revedere.
Plec`, l`snd-o pe lady Mowbray f`r` replic` \n fa]a acestui
afront.
Vestea dispari]iei tabloului f`cu rapid \nconjurul satului [i
curnd, oamenii \ncepur` s` [opteasc` despre posibila implica]ie a
actorului cu care se logodise cea mai mic` dintre surorile Gregory.
La casa Clematis, se prezent` un detectiv.
Fetele erau complet uluite, ne[tiind dac` s` se amuze sau s` se
\nfurie.
|ntlnind-o pe Kate pe strad`, Madge \i spuse, ascunzndu-[i cu
greu satisfac]ia, c` s-a sim]it datoare s` raporteze la poli]ie c`, \n

152

MARJORIE WARBY

noaptea dinaintea furtului, \l v`zuse pe Adam \nso]it de cineva,


venind dinspre p`durea Abbey [i c`rnd ceva. Ea tocmai se \ntorcea
de la un concert din Carchester la ora aceea trzie.
Fata care-l \nso]ea trebuie s` fi fost Sara, \ncheie Madge, dar,
pentru tine, nu i-am spus numele.
Deci, tu ai fost cea care a pus poli]ia pe urmele lui Adam!
Cum ai putut face a[a ceva, Madge? De fapt, niciodat` nu l-ai putut
suferi.
Nu. De cnd s-a infiltrat aici dndu-se drept v`rul meu, n-am
avut deloc \ncredere \n el. Nu-mi plac oamenii perfizi. Dac` este
nevinovat, se va dovedi, dar am considerat c` e de datoria mea s`
spun ce-am v`zut. {i, de fapt, ce f`ceau el [i Sara \n p`dure la ora
aceea trzie? Crede-m`, Kate, \mi pare r`u de toat` aceast` poveste,
dar mai bine s` afla]i acum ce fel de om este, dect mai trziu.
Kate merse direct acas` [i o abord` pe Sara, care m`rturisi
resemnat` c` se temuser` c` Madge \i recunoscuse.
Trebuie s`-mi spui, Sara, ce f`cea]i \n p`dure. Este esen]ial s`
[tiu.
Din moment ce Adam va spune poli]iei, oricum secretul nostru se va afla. Dar nu va mai avea att de mult farmec dup` aceea;
vor veni [i al]ii [i vor strica totul.
Nu ne mai \nnebuni, Sara, interveni Angela. Ce f`cea]i acolo?
Urm`ream bursuci.
Urm`rea]i bursuci? strigar` Kate [i Angela \mpreun`, apoi
izbucnir` \ntr-un rs isteric.
Adam a descoperit un grup de bursuci, explic` Sara [i voia
s`-i fotografieze cnd ies noaptea. Era foarte amuzant s` ne ascundem [i s`-i urm`rim. L-am ajutat pe Adam s` duc` echipamentul
fotografic [i s` construiasc` o ascunz`toare. Bursucii sunt ni[te
scumpi, dar ca s`-i surprinzi \n timp ce se joac`, este nevoie de ore
\n [ir \n care s` a[tep]i cu r`bdare. Adam voia ca nimeni s` nu [tie

SURORILE GREGORY

153

locul respectiv pentru c` animalele puteau fi speriate [i, \n plus,


puteau s` apar` tot felul de sadici care s` le fac` r`u. De aceea,
m-a rugat s` promit c` nu spun la nimeni.
Apoi, Roderick veni \n mare grab` de la Paris unde \[i petrecuse
weekendul [i unde fusese contactat. L`muri totul, spunnd c` el
luase tabloul pentru o expertiz`, ca s` afle cu ct ar fi putut fi vndut la licita]ie, apoi veni acas` la Kate pentru a-[i cere scuze pentru
toate nepl`cerile cauzate.
Dar de ce nu i-ai spus mamei tale c` iei tabloul? Am fi fost to]i
scuti]i de aceast` tevatur`.
N-am vrut ca mama s` [tie. Aceast` idee i s-ar fi p`rut un
sacrilegiu [i am vrut s` evit obiec]iile ei. Inten]ionam s` m` \ntorc
pn` duminic`, dar am avut ocazia s` merg [i la Paris, a[a c` am
riscat, spernd c` absen]a tabloului va trece neobservat`. |mi pare
r`u, Kate.
Bine, dar cum ]i-ai \nchipuit c` nu voi observa? Am avut un
schimb de cuvinte foarte nepl`cut cu mama ta. P`rea c` m` face
oarecum r`spunz`toare.
|mi pare r`u, Kate. Era sup`rat`. Va fi de-acum [i mai sup`rat`,
pentru c` am hot`rt s` vnd cteva din obiectele de valoare ale
familiei. Vechii mae[tri se vnd bine acum. Faptul c` am deschis
casa publicului nu aduce un profit mare; ar trebui s` facem aceasta
la scar` larg`. A[a c`, renun] la proiect [i, \n locul lui, vnd Rubens-ul.
Te-am [ocat? Mama spune despre mine c` sunt un barbar.
Nu, spuse Kate \ncet, privindu-l gnditoare. |n]eleg ce simte
mama ta, dar sunt de acord cu tine. Este mai bine s` vinzi tabloul
unei galerii unde mii de oameni se pot bucura de el, primind \n
schimb mii de lire ca s` te po]i bucura [i tu de via]`.
A[a cred [i eu. De ce s` adun`m att de multe obiecte de
valoare \ntr-o cas` cu mult prea mare pentru noi? Nu corespunde
concep]iei mele despre o via]` bun`. Am \ncercat s`-mi joc rolul de

154

MARJORIE WARBY

mo[ier [i s`-i fac mamei pe plac, dar renun]. A[ vrea s` g`sesc un


cump`r`tor pentru cas`, cu tot cu majoritatea bunurilor. A devenit
pentru mine mai degrab` o povar` dect o valoare.
Ar fi un a[ez`mnt splendid pentru un colegiu, sau o cas`
de s`n`tate, un orfelinat, ceva de felul acesta. Dar ce va face
mama ta?
I-a[ construi o cas` pentru ea [i pentru credincioasa ei Tommy
[i ar locui [i tr`i mult mai bine dect acum. Sunt de acord cu tine,
Kate. Casa noastr` nu e dect un muzeu. Pn` la urm` o voi
convinge pe mama c` am dreptate.
Desigur, ar mai fi o solu]ie.
Care?
S` te c`s`tore[ti cu o fat` bogat`.
M-am gndit [i la asta, dar prefer libertatea.
Biata Lucilla.
Era prea insistent`, prea posesiv`. A crezut c` m` poate
cump`ra. La revedere, Katie. Mul]umesc pentru ajutorul t`u. Vei
vedea schimb`ri \n ceea ce prive[te proprietatea noastr`, dar pe
mine nu cred c` m` vei mai vedea.
Mi-a f`cut pl`cere c` ne-am cunoscut, Roderick. |mi vei lipsi.
{i mie mi-a f`cut pl`cere s` te cunosc.
Apoi, brusc, o lu` \n bra]e [i o s`rut`.
M`rit`-te cu mine, Katie.
S` m` m`rit cu tine?
N-am uitat ce mi-ai spus atunci: cnd iube[ti, o faci pentru
totdeauna [i nu pe ascuns. {i eu vreau acela[i lucru.
Nici unul din ei nu observ` ma[ina doctorului care se oprise
lng` casa vecin`. Clive, \ns`, recunoscu ma[ina sport a lui
Roderick parcat` \n fa]a casei Clematis, cnd intr` la doamna
Foster.

SURORILE GREGORY

155

Nu vorbe[ti serios.
Ba da. Foarte serios.
Iart`-m`, Roderick, spuse ea desprinzndu-se din bra]ele lui.
R`spunsul este nu. }in foarte mult la tine, Roderick [i-]i voi fi \ntotdeauna recunosc`toare pentru schimbarea pe care ai adus-o \n
via]a mea.
Mul]umesc, dar mi-a[ fi dorit altceva, nu recuno[tin]`. La
revedere, Kate.
Se \ntoarse [i ie[i.
Kate izbucni \n lacrimi.
Betty tocmai \[i l`sase c`ruciorul afar` [i intr` repede, dar
v`znd-o pe Kate se opri, dezorientat`:
Ce s-a \ntmplat, scumpa mea? Nu te-am mai v`zut niciodat`
plngnd.
Roderick tocmai m-a cerut \n c`s`torie.
Splendid! Dar `sta nu e un motiv de a plnge. De fapt, nu m`
mir` c` e[ti \nc` \n stare de [oc.
L-am refuzat.
L-ai refuzat! Betty o privea lung, nevenindu-i s` cread`. Ai
refuzat partida cea mai grozav` din tot ]inutul? Kate Gregory, cred
c` nu e[ti \n toate min]ile.
Kate se ridic` [i merse la fereastr`.
Ah! spuse ea pe un ton schimbat. Ma[ina doctorului e \n fa]a
casei doamnei Foster. Sper c` nu e bolnav`. Ar trebui s` merg la
ea...
Dar tocmai atunci, Clive ie[i.
Privi spre casa Clematis, avu un moment de ezitare, ca [i cum ar
fi vrut s` intre, apoi se urc` \n ma[in` [i plec`.

Capitolul 19
Marea este att de albastr` [i nisipul att de auriu, \nct nu
\n]eleg de ce s` merg la mare \n str`in`tate \n loc s` vin \n Cornwall,
spuse Betty, \ntins` pe cear[aful de plaj` [i \ncercnd s` se
bronzeze ct mai mult.
Scriind vederi pentru familie, Kate sim]ea c` Oakham Green
este undeva pierdut \n trecut. Se bucura din plin de fiecare zi petrecut` \n decorul acelui peisaj stncos, aspru, care o fascina. Se
bucura de fiecare clip` petrecut` acolo, totu[i gndurile ei zburau
mereu spre cas`.
Unchiul Ben st`tea \n casa Clematis \n absen]a ei pentru a avea
grij` de fete. Se oferise s`-i organizeze Angelei nunta fastuoas` pe
care [i-o dorise [i s`-l finan]eze pe Adam pentru a studia la
Universitatea din Carchester. Inten]iona s` se stabileasc` \n
vecin`tate, iar Kate chiar se gndea s`-l invite s` locuiasc` definitiv
la ele acas` dup` plecarea Angelei. Responsabilit`]ile casei p`reau
s` treac`, treptat, de pe umerii ei firavi pe umerii lui puternici.
Avea [i mijloacele [i dorin]a de a juca rolul unchiului generos,
iar fetele acceptau bun`tatea lui din toat` inima, r`spl`tindu-l, a[a
cum \[i dorea, prin faptul c`-l considerau parte din familie.

SURORILE GREGORY

157

Nici doamna Foster nu mai constituia un subiect de \ngrijorare.


|n ziua \n care Kate a mers la ea dup` plecarea doctorului, a aflat c`
vizita acestuia avusese cu totul alt scop, [i anume s`-i propun` s`
\nchirieze o camer` asistentei, a c`rei cas` urma s` fie demolat` din
cauza unor lucr`ri de construc]ie.
Desigur c` am acceptat, \i spusese doamna Foster entuziasmat`. Asistenta \mi va ]ine companie. Abia a[tept s` se mute aici.
Domni[oara Davies \[i reluase locul [i Kate nu-l mai v`zuse pe
Clive. Se gndea dac` s`-i trimit` [i lui o ilustrat`, apoi \[i aminti de
cuvintele lui Madge [i se r`zgndi.
Cred c` e timpul s` mergem la mas`, spuse Betty.
Apoi, \n ma[in`, ad`ug` \n treac`t:
M` \ntreb dac` a venit Clive.
Clive? tres`ri Kate. Adic`... doctorul? |l a[tepta]i?
I-am spus s` vin` s` ne viziteze, dac` vrea, [i i-am l`sat adresa.
A zis c` s-ar putea s`-[i ia o vacan]` \n septembrie dac` \[i g`se[te
un loc]iitor. {tiu c` nu-]i place la nebunie, Kate, dar m-am gndit c`
nu te va deranja.
Sigur c` nu, r`spunse Kate cu o voce care spera s` sune firesc.
Ar trebui s` se rec`s`toreasc`. Nu-i place s` locuiasc` singur
\n casa aceea mare. Trebuie s`-i g`sesc o so]ie. To]i doctorii [i
preo]ii ar trebui s` fie c`s`tori]i, altfel dau na[tere la brfe. Ai vreo
idee, Kate? {tii pe cineva potrivit?
Nu, interveni Douglas. Poate foarte bine s`-[i g`seasc` [i
singur o so]ie.
Ce-ai spune de Madge Harper?
Madge Harper? ]ip` Betty. |n nici un caz! Merit` ceva mai
bun...! Apoi strig` satisf`cut`, cnd ma[ina intr` pe aleea ce ducea
spre cas`. A venit! Ma[ina lui e \n curte!
Kate nu-[i mai amintea care au fost primele lor cuvinte cnd s-au
v`zut. Mai trziu, dup` prnz, Betty insist` s-o trimit` la plimbare cu el.

158

MARJORIE WARBY

Arat`-i lui Clive \mprejurimile [i cum se vede golful nostru de


pe stnci. Avem noi grij` de Emma.
Douglas schi]` o mi[care s`-i urmeze.
Nu tu! [opti Betty.
De ce? De fapt, de ce nu mergem to]i?
Nu ne a[tepta]i... venim [i noi mai trziu... strig` Betty spre
Kate [i Clive, apoi, adresndu-se so]ului ei: S`-i l`s`m pu]in singuri.
De aceea a venit Clive.
Dar parc` spuneai c` lui Kate nu-i place individul.
N-are importan]`. Am o b`nuial` \n privin]a lor. De la ur` la
dragoste, adesea nu e dect un pas. Strig-o pe Emma [i gnde[te-te
la ceva care s-o amuze.
Kate [i Clive se plimbau de-a lungul coastei.
Cu pu]in timp \nainte de a pleca, Betty mi-a dat o veste
surprinz`toare.
Ce veste?
Mi-a spus c` Roderick Mowbray te-a cerut \n c`s`torie [i tu
l-ai refuzat.
A[a e.
Se opri din mers [i o \ntoarse cu fa]a spre el.
De ce, Kate?
De ce ar refuza o femeie o cerere \n c`s`torie?
Pentru c` nu-l iube[te pe respectivul b`rbat?
Exact.
Dar am crezut c`...
{i eu am crezut la fel, cndva...
Kate, \]i dai seama ce simt pentru tine, nu-i a[a?
Nu. Spune-mi.
|ncet, o trase aproape de el, \i ridic` b`rbia [i o s`rut` pe buze.
Nu este vorba de un flirt, draga mea. Te iubesc. Vreau s` ne
c`s`torim.

SURORILE GREGORY

159

{i eu te iubesc.
S-au a[ezat, \nc` ne\ncrez`tori \n fericirea lor. Erau att de multe
lucruri de explicat [i de l`murit.
Erai att de rece [i de distant la cabinet. Am crezut c` nu m`
vrei.
Te doream att de mult, \nct trebuia s` fiu circumspect. {i
credeam c` \nc` te gnde[ti la Roderick.
Dar Madge spunea...
Nu-mi vorbi despre Madge. Femeia asta m` pndea tot timpul.
Cum treceam pe lng` poarta ei, ap`rea imediat. A trebuit s` renun]
la plimbarea mea preferat` ca s-o evit.
Bietul Clive, spuse Kate, gndind, de fapt, Biata Madge.
Se s`rutar` din nou.
Clive, dragul meu nu m` pot c`s`tori cu tine dac` nu admi]i
ca Emma s` locuiasc` [i ea cu noi.
Am luat \n considera]ie [i acest risc.
{i nu te deranjeaz`?
Sigur c` nu.
{i Byron [i Shelley?
{i Byron [i Shelley, se ar`t` el de acord, s`rutndu-i ochii,
p`rul, vrful nasului.
Ah, Clive, m` tem c` este doar un vis.
Chiar dac` este numai un vis, cel pu]in suntem cu to]ii \n el.
Asta este tot ce conteaz`.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și