Sunteți pe pagina 1din 4

Numrul total de ore (pe semestru) din

planul de nvmnt
74

FIA DISCIPLINEI

ASISTENA PRIMAR A STRII DE SNTATE

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

III

Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt

24

Total ore de studiu


individual

C1

Ob

Numrul de credite

50

Total ore pe
semestru

74

Prof. univ. dr. Doina Azoici

Titularul disciplinei

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru
Total
C**
S
Facultatea

Medicina

Departamentul

6 - Mdicine Prventive et
Interdisciplinarit

Profilul

Medicina

Specializarea

24

10

14

** C curs, L activiti de laborator, P


proiect sau lucrri practice

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri


practice
Microbiologie, Imunologie, Morfopatologie, Genetic

Obiectivele disciplinei
1. Cunoaterea implicaiilor practice ale principalelor metode de studiu utilizate n epidemiologie
(observaiei, descriptiv, analitic).
2. Interpretarea unor indicatori statistici i matematici (inciden, prevalen, mortalitate, letalitate) care
sunt mai frecvent utilizati in Asistenta Primar a Strii de Sntate.
3. Utilizarea principiilor de desfurare ale studiilor caz-martor i de cohort n rezolvarea unor
probleme epidemiologice din Asistena Primar a Strii de Sntate.
4. Indicaiile i metodele de realizare ale screening-ului epidemiologic. Exemplificri pentru grip,
HIV/SIDA, bolile cardiovasculare, cancer (de col, mamar, de colon) i bolile genetice.
5. Realizarea anchetei epidemiologice de urgen n situaii de risc epidemiologic pentru bolile
transmisibile. Alctuirea, validarea i aplicarea unei fie de evaluare a factorilor de risc n bolile
netransmisibile prioritare pentru Asistena Primar a Strii de Sntate.
6. Cunoaterea metodologiei de supraveghere epidemiologic a bolilor netransmisibile cuprinse n
Programul Naional de Sntate.

Programa analitic a cursului


1. Definiia epidemiologiei, medicinii preventive i medicinii comunitare;
obiectivele principale i compartimentele epidemiologiei; metodele de lucru i de
cercetare n epidemiologie; prevenia i dispensarizarea bolilor n practica de
asisten primar a strii de sntate (definiie, clasificare, control, eliminare,
eradicare).
2. Definiia i structura general a procesului epidemiologic n bolile transmisibile
vs. netransmisibile; sursele de ageni patogeni: definiie, categorii, atribute;
modurile i cile de transmitere; receptivitatea, nereceptivitatea, rezistena,
imunitatea, fondul imunitar populaional; factorii favorizani-dinamizatori ai
evoluiei procesului epidemiologic; formele de manifestare ale procesului
epidemiologic.
3. Date generale despre epidemiologia clinic, molecular, ecologic i genetic;
cauzalitatea n epidemiologie i principiile raionamentului cauzal; factori cu rol n
cauzalitate; analiza interaciunilor i cauzalitii.
4. Asistena primar a strii de sntate: definiie, coninut. Principiile i metodele
epidemiologice n sntatea comunitar.
5. Supravegherea epidemiologica n medicina comunitar. Programe prioritare de
supraveghere a bolilor n asistena primar a strii de sntate (cardiovasculare,
metabolice, mentale i cancer). Programe de sntate: Regulamentul Sanitar
Internaionaldefiniii, scop, metodologie de aplicare.
Programa analitic lucrri practice/stagii
1. Metode de lucru ale epidemiologiei cu aplicaii n asistena primar a strii de
sntate (observaional, descriptiv, analitic i experimental. Incidena,
prevalenta, mortalitatea i letalitatea: definiie, clasificri, utilizare i interpretare n
practica epidemiologica comunitar
2. Categoriile studiilor epidemiologice: avantaje, dezavantaje. Studiile de cohort i
caz-control. Noiunea de: risc relativ, odd ratio, risc atribuibil. Exerciii practice.
3. Ancheta epidemiologic n bolile transmisibile mai frecvente n practica de
asistena primar a strii de sntate.
4. Ancheta epidemiologic n bolile netransmisibile mai frecvente n practica de
asistena primar a strii de sntate.
5. Screeningul epidemiologie: definiie, categorii, programe. Programele tip
screening n bolile transmisibile i netransmisibile. Exerciii practice: gripa, HIV/
SIDA, bolile cardiovasculare, cancer i bolile genetice.
6. Structura programelor de sntate pentru supravegherea i controlul bolilor n
medicina comunitar. Exerciii practice.
7. Regulamentul Sanitar Internaional: cuantificare a riscurilor; metodologie de
aplicare. Miniproiect de programe de asisten primar a strii de sntate.

Nr. ore
2

2
2

2
2
2
2
2
2

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului


1. De a se angaja n problemele de sntate ale populaiei la nivel comunitar.
2. De a evalua factorii cu impact asupra strii de sntate/boal.
3. De a accesa surse de informare medical.
4. Abilitatea de a lucra autonom i n echip pentru elaborarea i aplicarea unor programe de sntate la
nivel comunitar.
5. Capacitatea de organizare i planificare, managementul timpului.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente
(Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final): gril unic

70%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator

- testarea periodic prin lucrri de control

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


proiecte etc. - proiect

30%

- alte activiti (PRECIZAI) :


Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv
i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup,
proiect, etc.)
Teste scrise semestriale, rspunsuri la lucrrile practice
Examen final: proiect i test gril unic (60 ntrebri cu rspunsuri multiple)

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse


studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
8
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
4
curs
6
2. Studiu dup manual, suport de curs
9. Pregtire examinare final
10
3. Studiul bibliografiei minimale
indicate
4. Documentare suplimentar n
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

10. Consultaii

11. Documentare pe teren

12. Documentare pe Internet

13. Alte activiti ....

14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe semestru)


= minimum 50

Bibliografie obligatorie :
1. Doina Azoici, Alina Manole, Mihaela Trifan. Ghid pentru pregtirea n Asistena
Primar a Strii de Sntate i Epidemiologie. Editura Gr.T.Popa Iai, 2004.
2. A. Ivan, Doina Azoici, Raluca Grigorescu. Epidemiologie general i special.
Ediie bilingv. Ed. Polirom Iai, 1996.
3. Doina Azoici. Ancheta epidemiologic n practica medical. Ed. Polirom Iai,
1998.
Bibliografie suplimentar pentru materia de curs i lucrri practice:
1. A. Ivan. Medicina omului sntos. Probleme de medicin modern. Ed. Medical,
Bucureti, 1993.
2. A. Ivan (red.). Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile. Ed. Polirom, Iai,
2002.

Data completrii:
12 Octombrie 2012

Semntura coordonatorului de activitate didactic


Prof. univ. dr. DOINA AZOICI