Sunteți pe pagina 1din 7

Indicatori generici de activitate Nivelul de performanță este atins de către o entitate competitivă, caractrizata prin eficiență și capacitate de a satisface așteptările partenerilor de afaceri. Aprecierea performanțelor financiare ale unei entități economice se realizează pe baza informațiilor din situațiile financiare întocmite de către entitatea economică conform legislației în vigoare. Astfel, pe baza informațiilor din situațiile financiare, sintetizate în tabelele de mai jos, vom prezenta grafic evoluția principalilor indicatori compatibili:

0 5000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 Cifra de afaceri Rezultatul din exploatare Profitul net
0
5000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
Cifra de afaceri
Rezultatul din
exploatare
Profitul net
2010
2011
2012

Figura nr.1 Evolutia CA, RE, PN

Conform graficului anterior, cifra de afaceri prezintă o dinamică în creștere în perioada anilor 2010- 2012. Acest fapt se datorează în principal creșterii vânzărilor și a serviciilor prestate la nivelul întregii firme. Cu toate acestea se observă că rezultatul din exploatare și profitul net au scăzut în 2011 față de 2010, datorat crizei economico- finaciare la nivel macro și microeconomic. Pe de altă parte în 2012 profitul net și rezultatul din exploatare au crescut ca urmare a unei creșteri semnificative a cifrei de afaceri.

0 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 Capitaluri proprii Datorii totale Active 2010 2011 2012
0
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
Capitaluri proprii
Datorii totale
Active
2010
2011
2012

Figura nr.2 Evoluția capitalurilor proprii, datoriilor totale, activelor

Capitalurile proprii cresc relativ constant, respectiv cu 4% și 3% de la an la an, prin trecerea profitului la capitaluri. Activitatea de investiții, respectiv achiziționarea de utilaje performante, se reflectă în evoluția fluctuantă a datoriilor pe termen lung, deoarece firma își autofinanțează investițiile.

5 0 25 20 15 10 Rentabilitatea comerciala % Rentabilitatea financiara % 2010 2011 2012
5
0
25
20
15
10
Rentabilitatea
comerciala %
Rentabilitatea
financiara %
2010
2011
2012

Figura nr.3 Evoluția ratelor de renatabilitate

Ratele de rentabilitatea evidențiază caracteristicile economice și financiare ale întreprinderilor, și permite compararea performanțelor economice și comerciale ale acestora.Ratele de rentabilitate măsoară rezultatele obținute în raport cu activitatea entității (rata comercială) și a mijloacelor financiare (rentabilitatea financiară). Rentabilitatea comercială apreciază eficiența comercială a serviciilor oferite influențată de mediul ambient, național și internațional. Rentabilitatea comercială scade în anul 2010 cu 16 puncte procentuale, urmând ca în anul 2012 să ajungă la valoarea de 5.13 % datorită creșterii serviciilor prestate. Rentabilitatea financiară are o tendință descrescătoare din anul 2010 până în anul 2011 datorită scăderii semnificative a profitului net și a majorării capitalurilor proprii. Gradul în care capitalul propriu aduce profit firmei se diminuează. Pe de altă parte în 2012 rentabiliatea financiară a înregistrat o ușoară creștere, ca urmare a unei majorări a profitului net și a scăderii capitalurilor proprii.

Tabelul nr 1 Indicatorii de activitate în perioada 2010 2012

Nr.

Indicatori de activitate

 

Formula

U.m.

2008

2009

2010

2011

2012

crt.

 

1

Cifra de afaceri

 

CA

Lei

66231414

26822575

22176883

23656221

34026923

2

Rezultatul din exploatare

Vexpl

-

Lei

15662213

2959051

 
 • 4454354 1114975

403030

 

Chexpl

3

Rezultatul

net

al

PB Imp/pr

Lei

13853947

3109418

 

1213585

 • 4724436 1880303

 

exercitiului

4

Active Totale

 

AT

Lei

68829538

13982169

52118353

48270555

54331949

5

Capitaluri proprii

 

Kpr

Lei

43197385

45350868

46715316

44659841

43107558

6

Datorii Totale

 

DT

Lei

23580480

10256733

 • 4767331 3009781

 

11103411

   

-

Datorii

pe

DTs

Lei

23580480

8872900

 • 4518982 3009781

 

11103411

termen scurt

   

-

Datorii

pe

DTml

Lei

0

1383833

248349

0

0

termen lung

7

Numar salariati

 

Ns

Pers

297

273

252

284

275

8

Productivitatea

muncii

Ca/Ns

Lei/Sal

223001

98251

88003

83296

123734

(W)

9

Rata

rentabilitatii

(RE/CA)*100

%

3.27

1.70

20.08

11.03

23.64

comerciale

 
1000000 W (lei/sal) Ns (pers.) 2009 2008 273 297 83296 88003 2011 100000 10 1 223001
1000000
W (lei/sal)
Ns (pers.)
2009
2008
273
297
83296
88003
2011
100000
10
1
223001
123734
98251
10000
2010
1000
284
284
100
252

2012

Figura nr.4 Productivitatea muncii și numarul de salariat pe cei 5 ani de analiză

2008 Datorii totale Capitaluri proprii Active totale Rezultatul net al exercitiului Rezultatul din exploatare CA 2012
2008
Datorii totale
Capitaluri proprii
Active totale
Rezultatul net al exercitiului
Rezultatul din exploatare
CA
2012
2011
2009
70000000
2010
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000

Figura nr.5 Indicatorii din tabel de la nr crt 1-6 pe toti cei 5 ani de analiza

Tabelul nr 2 Abaterile și indicii de creștere ai indicatorilor de activitate în perioada 2010 2012

Nr.

Indicatori de activitate

Abateri (± Δ)

Indici (%)

crt.

   

‘09/’08

‘10/’09

‘11/’10

‘12/’11

‘09/’08

‘10/’09

‘11/’10

‘12/’11

 

Cifra de afaceri

 • 1 -39408839

 

-4645692

1479338

10370702

40.50

82.68

106.67

143.84

 

Rezultatul din exploatare

 • 2 -12703162

 

1495303

-4051324

711945

18.89

 
 • 150.53 276.65

9.05

 
 
 • 3 -10744529

Rezultatul

net

al

exercitiului

 

1615018

-3510851

666718

22.44

 
 • 151.94 154.94

25.69

 
 

Active Totale

 • 4 -54847369

 

38136184

-3847798

6061394

20.31

 
 • 372.75 112.56

92.62

 
 
 • 5 Capitaluri proprii

2153483

1364448

-2055475

-1552283

104.99

 • 103.01 95.60

 

96.52

 

Datorii Totale

 • 6 -13323747

 

-5489402

-1757550

8093630

 

46.48

 • 43.50 368.91

63.13

 
 

-

Datorii

-14707580

-4353918

-1509201

8093630

 

50.93

 • 37.63 368.91

66.60

 

pe

termen scurt

 

-

Datorii

pe

1383833

-1135484

-248349

0.00

0.00

17.95

0.00

0.00

termen lung

 

Numar salariati

 • 7 -24

 

-21

32

-9

91.92

92.31

112.70

96.83

 

Productivitatea muncii

 • 8 -124750

 

-10248

-4707

40438

44.06

89.57

 • 94.65 148.55

 
 

rentabilitatii

 • 9 -1.57

Rata

 

18.38

-9.05

12.61

51.99

1181.18

 • 54.93 214.32

 

comerciale

Pentru o apreciere pertinentă a realității este necesară corectarea indicatorilor nominali cu rata inflației corespunzătoare sectorului de activitate în care operează societatea RECON SA, astfel încât ulterior să se poată evidenția efortul propriu al întreprinderii la timp. Comparabilitatea datelor în timp se poate asigura prin deflatarea sau inflatarea indicatorilor. În acest raport de evaluare am ales inflatarea pentru a actualiza indicatorii valorici la ultimul an al perioadei implicate în analiză, respectiv anul 2012, iar rezultatele arată că cifra de afaceri din 2012 este mult mai mică față de cea din 2008, manifestându-se o scădere a puterii de cumpărare a banilor, devalorizarea banilor în timp. Cifra de afaceri a înregistrat in 2008 2010 un ritm de crestere negativ de 59.50 %, respectiv -17.32 %, iar în anii 2011față de 2010 si 2012față de 2011 un ritm de creștere pozitiv de 6.67% , respectiv 43.84%. Rezultatul din exploatare s-a redus în anul 2009 față de 2008 cu 81.11 % și în anul 2011 fațăde 2010 cu 90.95 % ca urmare a unei creșteri mai rapide a cheltuielilor de exploatare comparativ cu veniturile aferente. O creștere semnificativă s-a înregistrat în2012/2011 de 176.65 %, fapt ce arată capacitatea societății Recon SA de a realiza în mod performant obiectul de activitate pe care îl desfășoară .. Rezultatul net al exercițiului (profitul net) are aceeași traiectorie ca și rezultatul exploatării, însă cu valori mai mici a fluctuațiilor de creștere și scădere. Cea mai mare creștere a activelor totale ale societățiiRecon SA s-a înregistrat în 2010 față de 2009 de 272.75 %, ca urmare a unei creșteri a activelor imobilizate cu 6.53 % și a scăderii activelor circulante cu 26,92 %.

Tabelul nr 3 Ritmurile de creștere ai indicatorilor de activitate în perioada 2010 2012

Nr.

Indicatori de activitate

 

Ritmuri de crestere (%)

 

crt.

   
   

‘09/’08

‘10/’09

‘11/’10

‘12/’11

1

Cifra de afaceri

 

-59.50

-17.32

6.67

43.84

2

Rezultatul din exploatare

-81.11

50.53

-90.95

176.65

3

Rezultatul

net

al

-77.56

51.94

-74.31

54.94

exercitiului

4

Active Totale

-79.69

272.75

-7.38

12.56

5

Capitaluri proprii

 

4.99

3.01

-4.40

-3.48

6

Datorii Totale

-56.50

-53.52

-36.87

268.91

 

-

Datorii

pe

-62.37

-49.07

-33.40

268.91

termen scurt

 

-

Datorii

pe

0.00

-82.05

0.00

0.00

termen lung

7

Numar salariati

 

-8.08

-7.69

12.70

-3.17

8

Productivitatea muncii

 

-55.94

-10.43

-5.35

48.55

9

Rata

rentabilitatii

-48.01

1081.18

-45.07

114.32

comerciale

În ceea ce privește productivitatea muncii societățiiRecon SA se constată o productivitate ridicatăcu 48.55 % în anul 2012 față de 2011 ca urmare a unei scăderi a personaluluicu 9 salariați (- 3.17% ), cauzată de menținerea crizei economico financiare. Rata rentabilității comerciale înregistrează valori scăzute în primii ani de analiză, situații explicate prin analiza unor produse fără o mare căutare pe piață, dar și a existenței competitorilor, motiv pentru care se impune o retehnologizare, ceea ce se și concretizează la nivelul firmeiRecon SA prin achiziția de mijloace fixe. Creșterea ratei rentabilitățiicomerciale din anul 2010 față de anul 2009 cu 1081.18 % se datorează unei sporiri a vânzărilor, reflectate în creșterea cifrei de afaceri și datorită sporirii prețurilor de vânzare.

Oferta de produse și servicii (indicatori cantitativi și calitativi) - Tipuri de activitate 1) Prestări servicii Transportul de betoane și pompele de betoane sunt considerate ca și prestări de servicii atunci când pun în operă marfa terților, șinu a lor.

 

CA/an- prestari servicii mil lei

Rata profit

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Transport betoane

 

4731244.2

 • 3991838.94 15%

8506730.75

 

16%

39%

Pompe de betoane

 

3784995.36

6805384.6

 • 3770070.11 16%

 

18%

32%

În cei trei ani evaluați, Recon SA a înregistrat cea mai mare rată a profitului atribuită transportului de betoane în 2012, de 39 %, rată în creștere de la an la an. Deasemenea, se observă că și pompele de betoane puse la dispoziția terților au avut un trend ascendent până la valoarea de 32%.

2)

Comerț

Gama de produse oferite

CA/ an si produs mil lei

 

Rata profit/ produs

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Agregate

 

2365622.1

 • 2439457.13 18%

2381884.61

 

16%

15%

Betoane

 

2247340.995

 • 2882994.79 16%

  • 20416615.38 15%

 

14%

 

Asfalt

 

9462488.4

 • 8648984.37 33%

  • 13951038.43 40%

 

35%

 

Prefabricate

443537.66

339843.315

340269.23

2%

1.5%

1%

SC Recon SA, pe piața lucrărilor de construcții a drumurilor și autostrăzilor din județul Brașov a înregistrat o rată a profitului de40% pentru categoria de produs - asfalt. Rata profitului pentru agregate și betoane s-a menținut, cu mici fluctuații de creșteri și descreșteri la același nivel valoric, pe când prefabricatele au înregistrat cea mai redusă rată a profitului în 2012 de 1%.

Gama de produse/servicii:

 • - Agregate

 • - Betoane

 • - Asfalt - Lucrări de asfaltare

 • - Prefabricate (pavele beton, borduri beton, bolțari, elemente de cămin, capace carosabile)

Domenii de activitate:

Plan de investiții pe 2012

 

Elemente bugetate

 

Valoare

Valoare

Modalitati de finantare

planificata

realizata

II Constructii

Pompa apa WAP

2500

   
 

Ciocan rotopercutor

2750

 
 

Schela de otel

 

3358

III Drumuri

Placa vibratoare

10000

13114

 

Semne de circulatie

15000

   
Semne de circulatie 15000
 

Mai compactor

 

8473

SUT

2

autobasculante

760000

 
 

Autotractor

cu

354000

 

echipare ADR

 

2

semiremorci

de

236000

 
2 semiremorci de 236000

25 tone

 

Remorca trayler

114000

21972

 

Iveco Daily

152000

132035

 

Generator sudura

7000

6063

 
 

2

motocomoresoare

87600

 
 

Autoturism

57000

   
 

2

buldoexcavator

 

486871

Caterpilar

 

Traductor presiune

 

2530

 

Centrala termica

 

2458

SPS

Recipient vopsit

 

2189

Laborator

Aparat

sitare

3230

 

magnetic

 

Aparat inel si bila

2000

 
 

Presa automata

 

28424

IT

Licente MsOffice

35000

6065

 

Total Soft faza II

165000

 

TESA

Imprejmuire.

2000000

 

Utilitati

si

proiectare teren

 

Amenajare teren

2000000

244813

TOTAL

6039080

1012365

 

Credite în derulare: nu se aplică.