Sunteți pe pagina 1din 596

Comentariu Constitutie.

indd 1
14.08.2012 14:40:28

Comentariu Constitutie.indd 2
14.08.2012 14:40:30

Editura ARC
Comentariu Constitutie.indd 3
14.08.2012 14:40:30

www.hss.de Comentariul la Constitu ia Republicii Moldova este editat de Curtea Con


stituional a Republicii Moldova cu sprijinul financiar al Fundaiei Hanns Seidel din G
ermania. Comentariile experilor nu reflect n mod necesar punctul de vedere al Curii
Constituionale sau al autoritilor, n cadrul crora sunt angajai exper ii, nici pozi ia
a iei Hanns Seidel din Germania. Coordonator de proiect: Klaus SOLLFRANK, eful Reprez
entan ei Funda iei Hanns Seidel n Romnia i Republica Moldova. Autori: Boris NEGRU (art
-10, 12-14, 72, 76) Nicolae OSMOCHESCU (art. 3, 4, 8, 11, 17-19, 37, 38, 86) And
rei SMOCHIN (art. 15, 20-31) Corneliu GURIN (art. 16, 32-36, 39-46) Ion CREANG (ar
t. 47-59, 109-111) Victor POPA (art. 60-71, 73-75) Sergiu COBNEANU (art. 77, 87,
88, 93) Veaceslav ZAPOROJAN (art. 78-81, 84, 85, 89-92, 94, 95, 107, 108, 112, 1
13, 124, 125, 141-143) Sergiu URCAN (art. 96-106, 1061, 1062) Valeria TERBE (art. 1
14-123) Alexandru ARMEANIC (art. 126-133) Dumitru PULBERE (art. 134-140) Curtea
Constituional a Republicii Moldova, Fundaia Hanns Seidel din Germania Redactori: Nina
PR AC, Lucia URCANU Corector: Elena GUDUMAC Coperta: Mihai BACINSCHI Tehnoredactare
: Ghenadie VACARCIUC, Sergiu VLAS
Editura Arc str. G. Meniuc nr. 3, Chiinu, MD 2009; tel.: 022-73-36-19, 022-73-53-2
9; fax: 022-73-36-23 e-mail: info@arc.moldnet.md; www.edituraarc.md Descrierea C
IP a Camerei Naionale a Crii Constitu ia Republicii Moldova: comentariu/ coord. de pr
oiect: Klaus Sollfrank; red.: Nina Pr ac, Lucia urcanu Ch.: Arc, 2012 (Tipogr. Europr
ess). 576 p. 500 ex. ISBN 978-9975-61-700-0 342.4(478)(0.072) C 68
Comentariu Constitutie.indd 4
14.08.2012 14:40:30

CUPRINS
Prefa ............................................................................
................................................................................
........................9 Mesaj de salut .......................................
................................................................................
.............................................11
Titlul I. PRINCIPII GENERALE
Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 Articolu
l 7 Articolul 8 Articolul 9 Articolul 10 Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13
Articolul 14 Statul Republica Moldova ..........................................
...................................................................... 13 Suvera
nitatea i puterea de stat........................................................
............................................. 23 Teritoriul ....................
................................................................................
.............................................. 28 Drepturile i libertile omului ...
................................................................................
.................... 32 Democraia i pluralismul politic ..........................
......................................................................... 37 Sep
araia i colaborarea puterilor ....................................................
............................................. 41 Constituia, lege suprem .........
................................................................................
....................... 47 Respectarea dreptului internaional i a tratatelor inter
naionale ................................... 52 Principiile fundamentale privind
proprietatea....................................................................
..... 58 Unitatea poporului i dreptul la identitate .............................
................................................... 62 Republica Moldova, stat n
eutru ..........................................................................
........................... 68 Simbolurile statului ............................
................................................................................
................. 71 Limba de stat, funcionarea celorlalte limbi ................
.............................................................. 76 Capitala......
................................................................................
.............................................................. 80
Titlul II. DREPTURILE, LIBERT ILE I NDATORIRILE FUNDAMENTALE
Capitolul I. DISPOZI II GENERALE
Articolul 15 Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Articolul 19 Articolul 20 Ar
ticolul 21 Articolul 22 Articolul 23 Universalitatea ...........................
................................................................................
........................... 82 Egalitatea ......................................
................................................................................
.......................... 86 Cetenia Republicii Moldova .........................
................................................................................
89 Protecia cetenilor Republicii Moldova .........................................
.......................................... 94 Statutul juridic al cetenilor strini i
al apatrizilor................................................................
97 Accesul liber la justiie .....................................................
................................................................ 101 Prezumia nev
inoviei ..........................................................................
..........................................104 Neretroactivitatea legii..........
................................................................................
..........................107 Dreptul fiecrui om de a-i cunoate drepturile i ndatorir
ile..........................................111
Capitolul II. DREPTURILE I LIBERT ILE FUNDAMENTALE
Articolul 24 Articolul 25 Articolul 26 Articolul 27 Articolul 28 Articolul 29 Ar
ticolul 30 Articolul 31 Articolul 32 Articolul 33 Dreptul la via i la integritate f
izic i psihic .....................................................................
. 114 Libertatea individual i sigurana persoanei...................................

...................................... 118 Dreptul la aprare ....................


................................................................................
.......................... 121 Dreptul la libera circulaie ......................
................................................................................
........125 Vaa intim, familial i privat ............................................
.........................................................128 Inviolabilitatea do
miciliului .....................................................................
...................................... 131 Secretul corespondenei................
................................................................................
................. 135 Libertatea contiinei .......................................
................................................................................
138 Libertatea opiniei i a exprimrii .............................................
.................................................... 141 Libertatea creaiei......
................................................................................
........................................145
Comentariu Constitutie.indd 5
14.08.2012 14:40:30

6 CUPRINS Articolul 34 Articolul 35 Articolul 36 Articolul 37 Articolul 38 Artic


olul 39 Articolul 40 Articolul 41 Articolul 42 Articolul 43 Articolul 44 Articol
ul 45 Articolul 46 Articolul 47 Articolul 48 Articolul 49 Articolul 50 Articolul
51 Articolul 52 Articolul 53 Articolul 54 Dreptul la informaie .................
................................................................................
....................... 147 Dreptul la nvtur.........................................
................................................................................
151 Dreptul la ocrotirea sntii ....................................................
..................................................... 155 Dreptul la un mediu nco
njurtor sntos .....................................................................
.......... 157 Dreptul de vot i dreptul de a fi ales ............................
...............................................................160 Dreptul la ad
ministrare......................................................................
..............................................163 Libertatea ntrunirilor ........
................................................................................
...............................166 Libertatea partidelor i a altor organizaii soci
al-politice...................................................169 Dreptul de a nt
emeia i de a se afilia la sindicate .............................................
.................... 173 Dreptul la munc i la protecia muncii .....................
............................................................... 175 Interzicerea
muncii forate ..................................................................
........................................... 178 Dreptul la grev .................
................................................................................
................................. 181 Dreptul la proprietate privat i protecia aces
teia ..............................................................183 Dreptul l
a asisten i protecie social .........................................................
............................187 Familia ........................................
................................................................................
............................194 Protecia familiei i a copiilor orfani ............
...............................................................................1
98 Ocrotirea mamei, copiilor i a tinerilor ......................................
................................................200 Protecia persoanelor handicap
ate ............................................................................
................204 Dreptul de petiionare .......................................
..............................................................................20
6 Dreptul persoanei vtmate de o autoritate public .................................
.........................209 Restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor lib
erti............................................ 216
Capitolul III. NDATORIRILE FUNDAMENTALE
Articolul 55 Articolul 56 Articolul 57 Articolul 58 Articolul 59 Exercitarea dre
pturilor i a libertilor ...........................................................
............................222 Devotamentul fa de ar ..............................
...............................................................................2
24 Aprarea patriei...............................................................
...................................................................228 Contribuii
financiare ....................................................................
...................................................231 Protecia mediului nconjurtor
i ocrotirea monumentelor ............................................235
Titlul III. AUTORIT ILE PUBLICE
Capitolul IV. PARLAMENTUL
Seciunea 1. ORGANIZARE I FUNCIONARE Articolul 60 Parlamentul, organ reprezentativ s
uprem i legislativ ........................................................240 Ar
ticolul 61 Alegerea Parlamentului...............................................
....................................................................243 Articolu
l 62 Validarea mandatului de deputat............................................
....................................................246 Articolul 63 Durata mand
atului .........................................................................
...................................................247 Articolul 64 Organizarea

intern ..........................................................................
................................................251 Articolul 65 Caracterul publ
ic al edinelor....................................................................
..................................255 Articolul 66 Atribuiile de baz .............
................................................................................
................................257 Articolul 67 Sesiuni .......................
................................................................................
.............................................262 Seciunea a 2-a. STATUTUL DEPUTAIL
OR Articolul 68 Articolul 69 Articolul 70 Articolul 71 Mandatul reprezentativ...
................................................................................
................................264 Mandatul deputailor .........................
................................................................................
..............267 Incompatibiliti i imuniti .........................................
................................................................270 Independena o
piniilor .......................................................................
............................................275
Comentariu Constitutie.indd 6
14.08.2012 14:40:30

CUPRINS
7
Seciunea a 3-a. LEGIFERAREA Articolul 72 Articolul 73 Articolul 74 Articolul 75 A
rticolul 76 Categorii de legi ..................................................
...............................................................................2
77 Iniiativa legislativ ..........................................................
.................................................................283 Adoptarea l
egilor i a hotrrilor ..............................................................
...................................284 Referendumul ............................
................................................................................
.........................288 Intrarea n vigoare a legii .........................
................................................................................
.......291
Capitolul V. PREEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 77 Articolul 78 Articolul 79 Articolul 80 Articolul 81 Articolul 84 Ar
ticolul 85 Articolul 86 Articolul 87 Articolul 88 Articolul 89 Articolul 90 Arti
colul 91 Articolul 92 Articolul 93 Articolul 94 Articolul 95 Preedintele Republic
ii Moldova, eful statului .......................................................
..............297 Alegerea Preedintelui .........................................
...........................................................................300 V
alidarea mandatului i depunerea jurmntului ........................................
.........................304 Durata mandatului .................................
................................................................................
...........307 Incompatibiliti i imuniti ............................................
.............................................................309 Mesaje ........
................................................................................
............................................................ 312 Dizolvarea Parl
amentului ......................................................................
......................................... 314 Atribuii n domeniul politicii extern
e ..............................................................................
......... 317 Atribuii n domeniul aprrii ...........................................
.............................................................320 Alte atribuii ..
................................................................................
.......................................................322 Demiterea ...........
................................................................................
..................................................326 Vacana funciei..............
................................................................................
....................................328 Interimatul funciei .....................
................................................................................
......................331 Rspunderea Preedintelui interimar ......................
..................................................................333 Promulgare
a legilor ......................................................................
....................................................334 Actele Preedintelui .....
................................................................................
.....................................338 Resursele financiare ale aparatului Pree
dintelui, indemniza ia i alte drepturi .......341
Capitolul VI. GUVERNUL
Articolul 96 Articolul 97 Articolul 98 Articolul 99 Articolul 100 Articolul 101
Articolul 102 Articolul 103 Rolul ..............................................
................................................................................
..........................343 Structura ........................................
................................................................................
.......................348 nvestitura ...........................................
................................................................................
..................350 Incompatibiliti.............................................
................................................................................

....356 ncetarea funciei de membru al Guvernului .................................


.........................................359 Prim-ministrul ....................
................................................................................
.................................361 Actele Guvernului .........................
................................................................................
.....................364 ncetarea mandatului ....................................
................................................................................
...368
Capitolul VII. RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU GUVERNUL
Articolul 104 Informarea Parlamentului .........................................
.....................................................................370 Articol
ul 105 ntrebri i interpelri ........................................................
...............................................................372 Articolul 106
Exprimarea nencrederii .........................................................
.........................................................375 Articolul 1061 Anga
jarea rspunderii Guvernului .....................................................
.........................................378 Articolul 1062 Delegarea legislativ
................................................................................
........................................381
Capitolul VIII. ADMINISTRAIA PUBLIC
Articolul 107 Articolul 108 Articolul 109 Articolul 110 Administraia public centra
l de specialitate ...............................................................
........386 Forele armate .......................................................
.............................................................................388
Principiile de baz ale administrarii publice locale ............................
..................................390 Organizarea administrativ-teritorial ......
................................................................................
..396
Comentariu Constitutie.indd 7
14.08.2012 14:40:30

8 CUPRINS Articolul 111 Unitatea teritorial autonom Gguzia .........................


.........................................................401 Articolul 112 Autor
itile steti i oreneti .............................................................
.................................406 Articolul 113 Consiliul raional ...........
................................................................................
.......................................408

Capitolul IX. AUTORITATEA JUDECTOREASC


Seciunea 1. INSTANELE JUDECTORETI Articolul 114 nfptuirea justiiei .................
................................................................................
........................ 412 Articolul 115 Instanele judectoreti ..................
................................................................................
................ 418 Articolul 116 Statutul judectorilor ........................
................................................................................
...............424 Articolul 117 Caracterul public al dezbaterilor judiciare ...
............................................................................438
Articolul 118 Limba de procedur i dreptul la interpret ...........................
...................................................441 Articolul 119 Folosirea ci
lor de atac ....................................................................
............................................... 444 Articolul 120 Caracterul obl
igatoriu al sentinelor i al altor hotrri judectoreti definitive.......450 Articolul 1
1 Resursele financiare ale instanelor judectoreti, indemnizaia i alte drepturi ......
452 Seciunea a 2-a. CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII Articolul 122 Componena ..
................................................................................
.....................................................457 Articolul 123 Atribuiile
...............................................................................
...............................................................459 Seciunea a 3-a
. PROCURATURA Articolul 124 Atribuiile i structura................................
................................................................................
.......462 Articolul 125 Mandatul procurorilor .................................
................................................................................
... 464
Titlul IV. ECONOMIA NAIONAL I FINANELE PUBLICE
Articolul 126 Articolul 127 Articolul 128 Articolul 129 Articolul 130 Articolul
131 Articolul 132 Articolul 133 Economia .......................................
................................................................................
.......................466 Proprietatea ........................................
................................................................................
.................471 Proprietatea cetenilor strini i a apatrizilor .................
.......................................................478 Activitatea economic e
xtern ...........................................................................
.........................481 Sistemul financiar-creditar .......................
................................................................................
......483 Bugetul public naional ................................................
...................................................................486 Sistemul
fiscal..........................................................................
............................................................502 Curtea de Contur
i ..............................................................................
................................................505
Titlul V. CURTEA CONSTITUIONAL
Articolul 134 Articolul 135 Articolul 136 Articolul 137 Articolul 138 Articolul
139 Articolul 140 Statutul .....................................................
................................................................................
.............509 Atribuiile .....................................................
................................................................................
.........520 Structura .........................................................
................................................................................
......549 Independena ...........................................................

..........................................................................555 Co
ndiiile pentru numire ...........................................................
.....................................................561 Incompatibiliti..........
................................................................................
.......................................563 Hotrrile Curii Constituionale ...........
................................................................................
.......563
Titlul VI. REVIZUIREA CONSTITUIEI
Articolul 141 Iniiativa revizuirii ..............................................
................................................................................
.567 Articolul 142 Limitele revizuirii..........................................
................................................................................
.......569 Articolul 143 Legea privind modificarea Constituiei ..................
....................................................................571
Comentariu Constitutie.indd 8
14.08.2012 14:40:30

Prefa
Constituia Republicii Moldova a intrat n vigoare la 27 august 1994, fiind adoptat p
e data de 29 iulie a aceluiai an. Adoptarea Constituiei a devenit un act crucial n
viaa statului, fiind n consonan cu transformrile sociale demarate i imperativele timp
lui. Fiind Legea Suprem a statului, Constituia sintetizeaz procesele democratice i e
xprim concepia statului asupra relaiilor social-politice, aaz relaiile economice pe t
aversele economiei de pia, statueaz drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale
e omului i garaniile acestora. Societatea modern are nevoie de Constituie n calitate
de instrument al integrrii sociale, care s funcioneze realmente, prin spiritul i fie
ce liter a sa. Consacrnd valorile politice, ideologice i morale, sub semnul crora es
te organizat i funcioneaz sistemul politic, Constituia reprezint garania esenial a
ii de drept i urmrete instituirea unui echilibru politic i a armoniei sociale. Prin
recunoaterea i respectarea demnitii umane, a drepturilor i libertilor fundamentale,
n garantarea supremaiei legii, statuarea separaiei i echilibrului puterilor, a elig
ibilitii i rspunderii autoritilor, a independenei autoritii judectoreti, Constit
model dinamic general al acestui sistem de valori i are menirea de a garanta prog
resul stabil al societii. Succesul acestei misiuni depinde de claritatea expunerii
acestor valori n Constituie, de viabilitatea lor n societate i de asigurarea suprem
aiei Constituiei la toate nivelurile vieii sociale. Constituia nu reprezint un privil
egiu al statului, ea aparine fiecrui om, ordonnd viaa lui social. Rolul justiiei cons
ituionale const n asigurarea respectului pentru Constituie, pentru principiile democ
ratice i drepturile fundamentale, n consolidarea democraiei i progresului social. Si
tuat n vrful piramidei tuturor actelor normative, Constituia servete drept reper deci
siv pentru aprecierea validitii tuturor actelor i faptelor juridice. Fiind unica au
toritate de jurisdicie constituional, Curtea Constituional, n conformitate cu art. 13
din Constituie, exercit, la sesizare, controlul constituionalitii legilor i hotrri
arlamentului, decretelor Preedintelui Republicii Moldova, hotrrilor i ordonanelor Guv
ernului, precum i a tratatelor internaionale la care
Comentariu Constitutie.indd 9
14.08.2012 14:40:30

Republica Moldova este parte, interpreteaz Constituia, se pronun asupra iniiativelor


de revizuire a Constituiei, confirm rezultatele referendumurilor republicane, ale
alegerii Parlamentului i Preedintelui Republicii Moldova, constat circumstanele care
justific dizolvarea Parlamentului, demiterea Preedintelui Republicii Moldova sau
interimatul funciei de Preedinte .a. Comentariul la Constituia Republicii Moldova es
te o lucrare original i complex, prima de acest gen n Republica Moldova. Normele con
stituionale sunt analizate n lucrare prin prisma teoriei generale de drept, a doct
rinei constituionale i a jurisprudenei Curii Constituionale. Pornind de la faptul c L
gea Suprem este izvorul principal al tuturor ramurilor de drept, comentariul are
drept scop afirmarea i consolidarea constituionalismului n Republica Moldova. Comen
tariul va contribui la eficientizarea justiiei constituionale, avnd n vedere c rolul
Curii Constituionale rezid n garantarea supremaiei Constituiei, asigurarea realizrii
incipiului separrii puterii de stat n puterea legislativ, cea executiv i cea judector
asc i garantarea responsabilitii statului fa de cetean i a ceteanului fa de st
ea acestui comentariu au contribuit nume de referin n domeniul constituionalismului i
al parlamentarismului naional: judectorii Curii Constituionale Dumitru Pulbere i Val
eria terbe, doctorii habilitai n drept Nicolae Osmochescu, ex-judector al Curii Const
tuionale, Andrei Smochin, Victor Popa, doctorii n drept Sergiu Cobneanu, Boris Negru
, Sergiu urcan, Alexandru Armeanic, Veaceslav Zaporojan, specialitii n drept public
Ion Creang i Corneliu Gurin. Sperm c acest comentariu va elimina unele neclariti leg
te de aplicarea i interpretarea normelor constituionale i va fi util att specialitilo
r n drept, ct i publicului larg.
Comentariu Constitutie.indd 10
14.08.2012 14:40:30

Mesaj de salut
Christian Hegemer, ef de Departament Fundaia Hanns Seidel

Fundaia Hanns Seidel a fost creat la 11 aprilie 1967, ceea ce nseamn mai mult de patr
decenii n serviciul libertii, democraiei i dezvoltrii. n cei 40 de ani de activitat
undaia a conlucrat cu diverse structuri constituionale. Astfel, pentru noi a fost
firesc demersul pentru sprijin i colaborare al Curii Constituionale a Moldovei, un
pilon esenial al democraiei moldoveneti. Aceast cooperare se datoreaz ideii de a aduc
e activitatea Curii Constituionale mai aproape de publicul larg, de a elucida hotrri
le i impactul Curii Constituionale asupra societii. Aa a aprut ideea de a propune un
grup de practicieni i teoreticieni n dreptul constituional s realizeze un comentariu
al Constituiei prin prisma hotrrilor i activitii Curii Constituionale. Fundaia H
el a ntreprins deja ceva asemntor n Indonezia. Curtea Constituional a reuit s elab
lucrare care servete att ca ghid, ct i ca literatur de specialitate pentru studeni,
ameni de tiin i juriti i care, dincolo de aceasta, reliefeaz importana Curii Const
e pentru o democraie funcional n Republica Moldova. Doresc s felicit Curtea Constitui
nal cu prilejul editrii comentariului i i doresc muli ani de slujire cu succes n asig
rarea supremaiei Constituiei i aprarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omu
.
Comentariu Constitutie.indd 11
14.08.2012 14:40:30

Gruwort
Christian Hegemer, Abteilungsleiter Hanns-Seidel-Stiftung
Die Hanns-Seidel-Stiftung wurde vor mehr als 40 Jahren am 11. April 1967 gegrndet
. Das bedeutet mehr als vier Jahrzehnte im Dienste von Freiheit, Demokratie und
Entwicklung. Dies bedeutet auch mehr als 40 Jahre im ttigen Einsatz fr rechtsstaat
liche Strukturen. So war es fr uns in 2010 selbstverstndlich, dem Wunsch des molda
wischen Verfassungsgerichts, einer wesentlichen Sule der moldawischen Demokratie,
nach Untersttzung und Zusammenarbeit zu entsprechen. Dieser Zusammenarbeit ist a
uch die Idee geschuldet, die Arbeit des Verfassungsgerichts einer breiten ffentli
chkeit nher zu bringen. Doch um das Wirken des Verfassungsgerichts zu verstehen,
sind seine Urteile nicht nur einem breiten Publikum zugnglich, sondern auch in ih
rer Auswirkung auf die Gesellschaft deutlich zu machen. So wurde der Gedanke geb
oren, fr die Kommentierung der Urteile und der Arbeit des Verfassungsgerichts ein
e Gruppe von Praktikern und Theoretikern des Verfassungsrechts zu beauftragen; hn
liches hat die Hanns-Seidel-Stiftung schon in Indonesien auf den Weg gebracht. M
it dem vorliegenden Kommentar ist es dem moldawischen Verfassungsgericht gelunge
n, ein Werk zu schaffen, das sowohl als Leitfaden und Fachliteratur fr Studenten,
Wissenschaft ler und Juristen dient, aber darber hinaus auch die Bedeutung des V
erfassungsgerichts fr eine funktionierende Demokratie in der Republik Moldau deut
lich macht. Ich beglckwnsche das Verfassungsgericht zur Herausgabe der Kommentare
und wnsche ihm noch viele Jahre erfolgreichen Wirkens.
Comentariu Constitutie.indd 12
14.08.2012 14:40:30

Titlul
I
PRINCIPII GENERALE
Articolul 1
STATUL REPUBLICA MOLDOVA
(1) Republica Moldova este un stat suveran i independent, unitar i indivizibil. (2
) Forma de guvernmnt a statului este republica. (3) Republica Moldova este un stat
de drept, democratic, n care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, libera
dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori su
preme i sunt garantate.

Comentariu
Titlul acestui articol inaugural este ,,Statul Republica Moldova. Referitor la de
numire, nu se cer precizri speciale, n afar de faptul c ea a fost consacrat oficial n
Legea nr. 589 din 23 mai 1991 cu privire la schimbarea denumirii statului. Confo
rm acestei legi, denumirea anterioar a statului R.S.S. Moldoveneasc se schimb n Repu
blica Moldova, i de la intrarea ei n vigoare, att pe plan intern, ct i pe plan intern
aional, se va utiliza noiunea Statul Republica Moldova. 1. Cuvntul stat provine din l
atinescul status, semnificnd ideea de ceva stabil, permanent. Iniial, acest cuvnt s
e folosea pentru a desemna cetile, republicile de tipul celei romane, despoiile ori
entale i alte forme de organizare politic a societii. Aceasta ns nu nseamn c la et
purie de existen a statului nu au fost ncercri de a fundamenta idei clare despre sta
t. Asemenea ncercri de tratare a problemei statului pot fi ntlnite, de exemplu, la gn
ditorii antici Aristotel, Platon i alii. n sensul su modern, noiunea de stat se folo
mult mai trziu, ncepnd cu secolul al XVI-lea. Gnditorul Niccol Machiavelli utilizeaz
pentru prima dat cuvntul stat n accep ie modern. Fiind o categorie social extrem de
ex, noiunea de stat este folosit n mai multe sensuri. n sensul cel mai larg al cuvntu
ui, statul e organizatorul principal al activitii unei comuniti umane care stabilete
reguli generale i obligatorii de conduit, organizeaz aplicarea sau executarea acest
or reguli i, n caz de necesitate, rezolv litigiile care apar n societate. n sens rest
rns i concret, statul este ansamblul autoritilor publice care asigur guvernarea.
Comentariu Constitutie.indd 13
14.08.2012 14:40:30

14
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Deseori, n viaa de toate zilele, cuvntul stat e folosit ntr-un sens mult mai restrns
vndu-se n vedere nu ntregul ansamblu de organe de guvernare, ci un organ concret, c
um ar fi, de exemplu, Parlamentul, Guvernul, Curtea Suprem de Justiie .a. De aici,
noiunea de stat are dou semnificaii: societate, form de convieuire a comunitilor u
putere, organizare ce dispune de un aparat coercitiv. Ambele semnificaii pot fi
admise simultan, deoarece ele se completeaz, statul societate atrgnd statul putere
pentru a realiza ceva i statul putere implicnd statul societate pentru a putea acio
na. Exist diverse definiii ale statului, sub aspectul sociologic, politologic sau
juridic. Astfel: din punct de vedere sociologic, statul constituie o grupare de
indivizi bine organizat, care ocup un anumit teritoriu geografic recunoscut politi
c i asupra creia o autoritate public exercit prerogativele de putere, nzestrat concom
tent i cu vocaie de organizare a vieii colective1; din punct de vedere politologic,
statul apare ca o colectivitate uman istoric constituit i organizat pe un anumit te
ritoriu, care se structureaz politic n grupul de guvernani i n restul populaiei2; d
punct de vedere juridic, statul reprezint ordinea juridic intern constituit din ansa
mblul de norme privind raporturile sociale (politice, economice, militare, cultu
rale etc.), aplicate n interiorul statului. Statul poate fi privit ca o persoan ju
ridic, fiind titular de drepturi i obligaii, avnd astfel elementele necesare unui su
biect de drept3. Conceptul statului este exprimat din perspective diferite, care
ntrunesc elementele caracteristice cele mai generale ale tuturor statelor, indif
erent de perioada existenei lor. Statul semnific dimensiunea specific i esenial a soc
etii politice, societate care a rezultat din fixarea unui teritoriu determinat a u
nei colectiviti umane relative omogene, ntruchipnd naiunea, i care este guvernat de
utere instituional, avnd capacitatea i mijloacele de a exprima i de a realiza voina u
ei pri din colectivitate ca voin general4. Alin. (1) conine caracteristicile Republic
i Moldova. Astfel, Republica Moldova este un stat: a) SUVERAN i INDEPENDENT n sint
agma ,, suveran i independent cuvntul independent, la prima vedere, e de prisos, de
oarece independena semnific trstura primordial a suveranitii. Totui legiuitorul con
onal face referin la independen, pentru a atrage atenia la faptul c nu poate fi vorba
de un stat suveran, n sensul deplin al cuvntului, dac acesta nu este independent. S
uveranitatea are dou laturi: una intern i alta extern.
Cristian Ionescu, Drept constituional i instituii politice, vol. I (Teoria general a
instituiilor politice), Editura Lumina Lex, Bucureti, 1997, p. 48. 2 Idem, p. 46.
3 Idem, p. 51. 4 Ion Deleanu, Drept constituional i instituii politice: tratat, vo
l. 2, Editura Europa Nova, Bucureti, Iai, 1993, p. 8.
1
Comentariu Constitutie.indd 14
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
1
STATUL REPUBLICA MOLDOVA
15

Latura intern a suveranitii este chemat s sublinieze faptul c n interiorul statului


pectiv nicio alt putere social nu este superioar sau echivalent cu puterea statal. Pe
ntru acest motiv, latura intern este denumit i supremaia puterii de stat. Latura ext
ern nu este altceva dect atributul suveranitii de a nu fi comandat n relaiile sale e
rne de ctre nicio alt putere, indiferent de forma n care puterea public nsi a consim
se limiteze n unele dintre aceste relaii externe. ns limitarea suveranitii nu poate f
absolutizat. Conceptul de suveranitate e corelativ cu conceptul de stat. Un stat
nu exist sau cel puin nu e perfect, dac i lipsete suveranitatea. Aa-zisele state sem
suverane, state sub protectorat sau state vasale reprezint entiti imperfecte de sta
t. Referindu-ne la Republica Moldova, menionm c temelia suveranitii a fost pus prin a
optarea a dou declaraii: Declaraia suveranitii R.S.S. Moldoveneti din 23 iunie 1990
eclaraia de independen a Republicii Moldova din 27 august 1991. Ultima declara ie pro
clam c Republica Moldova este un stat suveran, independent i democratic, liber s-i ho
asc prezentul i viitorul, fr niciun amestec din afar, n conformitate cu idealurile i
inele sfinte ale poporului n spaiul istoric i etnic al devenirii sale naionale i hot
pe ntregul teritoriu s se aplice numai Constituia, legile i celelalte acte normative
adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova. Din cele spuse re
zult c supremaia puterii n interiorul statului i independena acestuia n raport cu al
puteri din exterior se completeaz reciproc, sunt indispensabile statului i insepar
abile. b) UNITAR i INDIVIZIBIL Cuvntul unitar semnific o trstur a statului, din punct
de vedere al structurii acestuia. n legtur cu coninutul categoriei structura de stat
-a propus ca aceasta s fie utilizat pentru a desemna organizarea teritorial a puteri
i, care s includ att ceea ce denumim acum structura de stat, ct i organizarea admi
iv a teritoriului. O astfel de concepie ar putea duce ns la tergerea deosebirilor cal
tative dintre unitile administrativ-teritoriale i subiectele unei federaii. Din aces
te considerente credem c structura de stat (sau forma de organizare statal) nseamn mp
rea intern a statului n uniti administrativ-teritoriale sau n pri politice, autonome
aporturile dintre stat, considerat ca ntreg, i prile sale componente. Din acest punc
t de vedere, statele se mpart n: state simple, sau unitare, i state compuse, sau fe
derative. Sub aspectul numeric, majoritatea absolut a statelor contemporane sunt
state unitare. Mai mult ca att, la etapa contemporan, remarcm tendina renunrii la sta
ul federal n favoarea statului unitar. Statul este unitar (simplu) dac reprezint o
singur formaiune statal, cu un regim constituional unic, are un singur rnd de autorit
legislative, executive i judectoreti la nivel central, puterea fiind difuzat de la c
entru1.
Este de menionat c exist o discordan ntre noiunea de stat unitar din textul romn i
de o din textul rus, generat de traducerea tendenioas din limba romn
m de la premisa c n toate cazurile este aplicabil sensul noiunii din limba romn, ca f
iind limba oficial a statului, iar textul rus este valabil doar ca o traducere (v
ezi Constituia RM).
1
Comentariu Constitutie.indd 15
14.08.2012 14:40:30

16
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Caracteristicile principale ale statului unitar sunt: o singur formaiune statal; un


singur regim constituional, stabilit prin Legea Suprem Constituia; un singur rnd d
organe ale puterii de stat, divizat n puterea legislativ, puterea executiv i puterea
judectoreasc, care i exercit autoritatea pe ntregul teritoriu n raport cu toat pop
i; o singur cetenie; singurul subiect al dreptului constituional i internaional e
tatul nsui. Astfel, statul unitar apare ca un centru politic care nu este determin
at sau influenat de ntinderea teritoriului, de numrul cetenilor, de forma de guvernm
sau de regimul politic. n acelai timp, caracterul unitar al statului nu face impos
ibil i nici nu mpiedic organizarea teritoriului, sub aspect administrativ, n uniti a
nistrativ-teritoriale, conduse potrivit principiilor autonomiei locale i al desce
ntralizrii serviciilor publice. Autoadministrarea unitilor administrativ-teritorial
e se efectueaz de ctre agenii locali alei de populaia din teritoriul respectiv (primr
i i consilieri locali). Autoritile administraiei publice locale nu se subordoneaz put
erii executive centrale, ele ns se afl sub supravegherea administrativ a Guvernului i
, administrnd colectivitile n condiiile prevzute de lege, nu pot s se opun statului
mplex cu proclamarea caracterului unitar al statului Republica Moldova, Constitui
a proclam i indivizibilitatea acestuia, deoarece ultimul caracter deriv din primul.
Statul este indivizibil, n sensul c nu poate fi mprit total sau parial n mai multe
ti statale (state) i transformat ntr-un stat federal (federativ). Totodat, caracterul
indivizibil rezult din caracterul unitar al statului, iar includerea noiunii resp
ective n textul constituional nu face dect s accentueze caracterul de stat unitar. C
aracterul de stat indivizibil presupune c statul, ca persoan politic i juridic, nu po
ate fi supus unei divizri i organizri sub aspect administrativ. Subdiviziunile teri
toriale cu caracter administrativ nu sunt state separate i chiar atunci cnd autono
mia lor este aprofundat, ele trebuie s contribuie la realizarea i funcionarea centra
lizat a unei structuri statul Republica Moldova. 2. Alin. (2) stabilete forma de g
uvernmnt a statului ca fiind REPUBLIC. Conform teoriei dominante n literatura de spe
cialitate, forma statului cuprinde trei elemente: 1) forma de guvernmnt; 2) forma
de organizare statal (structura statului); 3) regimul politic. Forma de guvernmnt d
esemneaz modul de formare i organizare a organelor statului, atribuiile care le rev
in, caracteristicile i principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea,
n special dintre organul legiuitor i organele executive, inclusiv eful statului1. St
ructura de stat desemneaz organizarea puterii de stat n anumite limite spaiale, adi
c pe un anumit teritoriu, raporturile specifice ce se constituie ntre elementele a
lctuitoare ale ansamblului statal, precum i legturile specifice dintre ntreg i pr
mponente. Regimul politic reprezint ansamblul metodelor, mijloacelor, procedeelor
de nfptuire a puterii, relaiile existente ntre elementele ce alctuiesc sistemul soci
al-politic,
Ion Deleanu, Drept constituional i instituii politice: tratat, vol. 1, Editura Euro
pa Nova, Bucureti, 1996, p. 130.
1
Comentariu Constitutie.indd 16
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
1
STATUL REPUBLICA MOLDOVA
17

relevnd mai ales msura consacrrii i garantrii drepturilor i libertilor fundamentale


i1. Forma statului, indiferent de modalitatea de manifestare (forma de guvernmnt,
forma de organizare statal, regimul politic) sau de exprimare, ntotdeauna este ind
isolubil legat de puterea de stat, de atribuirea acesteia la un anumit tip istori
c de stat. Din aceste considerente, menionm faptul c fiecare element constitutiv sa
u latur component a formei de stat are o nsemntate teoretic i practic doar n cazul
cercetat prin prisma spaial-temporal a existenei sale. n opinia noastr, forma de guve
nmnt caracterizeaz modalitatea de formare i organizare a statului, caracteristicile i
principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea i, n special, dintre or
ganul legiuitor i organele executive, inclusiv eful statului. Din punct de vedere
al formei de guvernmnt cel mai frecvent ntlnite sunt monarhia i republica. Monarhia c
a form de guvernmnt se caracterizeaz prin aceea c eful statului este monarhul (de la
recescul monas, ce caracterizeaz puterea unei persoane). Monarhul, avnd diferite den
umiri rege, ar, sultan, ah, faraon, emir, domnitor, mprat etc. , de regul, deine p
a pe via i o transmite ereditar sau e desemnat dup proceduri speciale n funcie de tra
iii. Ca form de guvernmnt, monarhia este cunoscut din cele mai vechi timpuri. n evolu
sa monarhia cunoate mai multe forme: monarhie absolut, monarhie limitat, monarhie
parlamentar dualist, monarhie parlamentar contemporan. Republica este o form de guver
nmnt n care puterea suprem aparine unui organ ales pe un timp limitat. Persoanele car
e compun organul electiv sunt responsabile juridic pentru activitatea lor. Forma
republican clasic de guvernmnt a dobndit-o SUA. Hamilton, unul dintre patriarhii Con
stituiei SUA, a pronunat la 18 iunie 1787, n faa Adunrii de la Philadelphia, un discu
rs de cinci ore n favoarea modelului monarhic englez, dar aa i n-a reuit s-i conving
e colegii si de oportunitatea acestui model. n consecin , s-a acceptat forma republic
an de guvernmnt, care a detaat, dup forma de guvernmnt, SUA de Anglia. Republicile,
rndul lor, pot fi parlamentare sau prezideniale. Republica parlamentar se caracteri
zeaz prin faptul c fie c lipsete eful statului, fie c acesta este ales de ctre parla
t, rspunznd n faa lui. Ca urmare, poziia legal a efului de stat e inferioar fa de
rlamentului (de exemplu, Italia, Austria, Germania, Finlanda etc.). Republica pr
ezidenial se caracterizeaz prin alegerea efului de stat de ctre ceteni, fie direct (
n vot universal, egal, secret i liber exprimat), fie indirect (prin intermediul c
olegiilor electorale de exemplu, SUA). Fiind ales n asemenea mod, preedintele repu
blicii se afl pe o poziie egal cu parlamentul. n cazul republicilor prezideniale, de
cele mai multe ori, preedintele se afl n fruntea executivului (SUA, de exemplu), dei
nu-i exclus i funcia de ef al guvernului. n ultimul timp, tot mai frecvent apar repu
blici semiprezideniale sau semiparlamentare (mixte). O astfel de form intermediar r
eprezint un hibrid: elemente ale
1
Ibidem.
Comentariu Constitutie.indd 17
14.08.2012 14:40:30

18
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

republicii prezideniale se mbin cu elemente ale republicii parlamentare. n categoria


rilor cu o asemenea form de guvernmnt pot fi incluse, de exemplu, Frana, Romnia. La
mentul adoptrii Constituiei, Republica Moldova se ncadra, indiscutabil, n limitele r
epublicii semiprezideniale. La sfritul anilor 90, s-a pus la ndoial modelul semiprezi
enial de guvernare, invocndu-se ca insuficiente mputernicirile Preedintelui Republic
ii. Ca urmare, au fost naintate spre examinare n Parlament proiecte de legi privin
d modificarea Constituiei ce aveau ca obiect repartizarea atribuiilor ntre Preedinte
le Republicii, Parlament i Guvern. n cele din urm, s-au impus schimbri constituionale
, care au ncercat s orienteze Republica Moldova spre un alt regim de guvernmnt. Astf
el, la 5 iulie 2000, Parlamentul a adoptat Legea nr. 1115-XIV cu privire la modi
ficarea i completarea Constituiei Republicii Moldova. Modificrile Constituiei au lim
itat competena i rolul Preedintelui Republicii n favoarea Guvernului i a Parlamentulu
i. Noile prevederi constituionale vizeaz atribuiile Preedintelui Republicii, Parlame
ntului i Guvernului, referindu-se la: alegerea Preedintelui de ctre Parlament; drep
tul Parlamentului de a demite Preedintele Republicii cu votul a dou treimi din numr
ul deputailor alei; retragerea dreptului Preedintelui de a prezida edinele Guvernulu
la care particip; excluderea informrii obligatorii a Preedintelui Republicii de ctr
e Prim-ministru n probleme de o deosebit importan pentru ar; determinarea de ctre
n a modului i prioritilor examinrii n Parlament a proiectelor de legi pe care le prez
int i a propunerilor legislative ale deputailor acceptate de acesta; posibilitatea
adoptrii de ctre Guvern a ordonanelor, prin delegare legislativ; angajarea rspunderi
Guvernului n faa Parlamentului asupra unui program, unei declaraii de politic gener
al sau a unui proiect de lege; adoptarea legilor care necesit cheltuieli doar dup a
cceptarea acestora de Guvern; dizolvarea Parlamentului n cazul n care nu va alege
Preedintele Republicii nici dup alegeri repetate. Din cele relatate, ar rezulta c R
epublica Moldova a devenit un stat cu un sistem de guvernare parlamentar. Acest
lucru ns nu corespunde realitii. E important s inem cont i de atribuiile care revin
almente Preedintelui Republicii Moldova. O analiz atent denot faptul c Preedintele Re
ublicii Moldova dispune de atribuii mai mari dect Preedintele Franei (ne referim la
Frana, dat fiind faptul c ea servete exemplu clasic de republic mixt). Astfel, Preedi
tele Republicii Moldova dispune de dreptul de iniiativ legislativ (Preedintele franc
ez nu dispune de acest drept), poate dizolva Parlamentul n trei cazuri expres pre
vzute de Constituie. Cele spuse ne permit s concluzionm c Republica Moldova poate fi
considerat n continuare o republic mixt. 3. Alin. (3) prevede atributele i valorile s
upreme ale statului. Astfel, Republica Moldova este:
Comentariu Constitutie.indd 18
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
1
STATUL REPUBLICA MOLDOVA
19

a) STAT DE DREPT Dintr-o analiz a doctrinelor despre stat, mai ales privind rile ca
re au fost sub un regim totalitar, se poate lesne observa c statul de drept este
un concept necesar i util. Sintagma stat de drept rezult din mbinarea termenilor stat
rept. ntre stat i drept exist o relaie puternic. Statul i dreptul constituie o unita
de contrarii. Referindu-se la aceast problem, profesorul universitar Nicolae Popa
menioneaz urmtoarele: Dreptul are rolul de corset al tensiunilor ce apar n procesul
exercitare a conducerii sociale prin intermediul activitii de stat. Pe de alt parte
, statul garanteaz realizarea dreptului i reintegreaz ordinea juridic lezat prin acti
viti ilicite1. Altfel spus, n timp ce dreptul furnizeaz regulile generale i obligator
i, prin care se exercit puterea de stat, statul asigur obligativitatea normelor ju
ridice, traducerea lor n via. n aceast ordine de idei, evideniem remarca savantului m
ghiar Imre Szab: n ceea ce privete legtura dintre stat i drept ghilimelele trebui
asate n mod corect, astfel c dac se vorbete de drept fr stat, cuvntul drept trebui
pus ntre ghilimele, pentru c n acest caz nu este n mod real drept; daca se vorbete, d
impotriv, de drept statal, atributul statal nu trebuie s fie pus n ghilimele, cci e
e prisos, n orice caz, prin intervenia statului ia natere dreptul. Fr stat nu exist d
ept2. Cele spuse ne permit s concluzionm c statul de drept, n calitate de concept i
de exprimare, nu este o simpl mbinare de cuvinte. El exprim o condiie cu privire la
putere, o micare de raionalizare i de ordine a acesteia3. Statul de drept se caract
erizeaz prin urmtoarele trsturi: este fundamentat pe supremaia legii; presupune re
zarea strict a legilor de ctre toi (ceteni, funcionari, autoriti publice, stat, org
i nestatale etc.); se prevede rspunderea reciproc a statului i cetenilor, n limitel
tabilite de lege; existena unei democraii constituionale reale (inclusiv pluralismu
l n societate, participarea la formarea autoritilor publice i la guvernare, consulta
rea cetenilor n probleme de interes statal major etc.); sunt asigurate drepturile i
libertile omului i ceteanului; exist o real separaie i independen a puterilor.
onstituional, conform creia Republica Moldova este un stat de drept, trebuie interp
retat nu ca o stare real de lucruri, ci ca un scop spre care statul nostru tinde. n
acelai timp, trebuie reinut faptul c statul de drept nu se va crea numai prin cons
acrarea elementelor acestuia n textul constituional. Crearea unui stat de drept es
te un proces, o oper comun a puterii supreme din stat, a puterii locale autonome i
a fiecrui cetean n parte. Numai prin manifestarea unei voine adevrate de a tri ntrat de drept acesta va exista i va putea fi considerat ca atare.
Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Editura Actami, Bucureti, 1996, p. 100.
Imre Szab, Les fondements de la thorie du droit, Akadmiai Kiad, Budapest, 1973, p. 1
14. 3 Ion Deleanu, Drept constituional i instituii politice: tratat, vol. 1, Editur
a Europa Nova, Bucureti, 1996, p. 103.
2
1
Comentariu Constitutie.indd 19
14.08.2012 14:40:30

20
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

b) STAT DEMOCRATIC Sintagma ,,stat democratic caracterizeaz regimul politic al soc


ietii i al statului. Regimul politic include ansamblul metodelor i mijloacelor de co
nducere a societii, ansamblu care privete att raporturile dintre stat i individ, ct
odul n care statul asigur i garanteaz drepturile subiective. Din punct de vedere al
regimului politic, se disting dou categorii de state: state cu regimuri politice
democratice i state cu regimuri politice autocratice (totalitare). Democraia repre
zint, aa cum rezult din sensul acestui cuvnt, acea form de guvernare i regim politic
care puterea aparine poporului. De altfel, democraia este definit i ca o guvernare a
poporului, prin popor i pentru popor. Democraia i regimul democratic se caracteriz
eaz prin anumite trsturi eseniale, i anume, prin pluralism, adic prin existena mai m
or partide cu programe proprii care concureaz la exercitarea puterii. Democraia se
bazeaz pe alegeri, prin vot universal, pentru desemnarea reprezentanilor poporulu
i n organizarea puterii. ntr-o democraie se manifest principiul majoritii, ceea ce n
mn c hotrrile se adopt pe baza votului majoritii. De asemenea, regimul democratic se
racterizeaz prin libertatea i recunoaterea opoziiei. Deci pentru existena unei democr
aii este necesar s se recunoasc libertatea diferitelor opinii, programe politice i p
osibilitatea alternanei la putere a unui partid sau a unor partide cu alt partid
(sau alte partide) din opoziie care poate deveni partid de guvernmnt. Aceasta presu
pune libertatea de a critica politica de guvernare i de a propune un program alte
rnativ. Democraia i regimul democratic presupun existena n societate a drepturilor o
mului, adic cetenilor trebuie s li se garanteze drepturile i libertile fundamentale
sfinite n Constituie. Desigur, toate aceste caracteristici trebuie nelese i n sensul
tatul i puterea sunt puse n slujba cetenilor, a omului. Statul i organele sale, ca ag
eni ai puterii, se subordoneaz intereselor individului, situaie opus concepiei statul
ui atotputernic, opresiv, dominator. n aceast ordine de idei, este semnificativ rem
arca fcut de Spinoza, renumit filozof din perioada medieval. n viziunea lui Spinoza,
n statul democratic care se apropie cel mai mult de starea natural toi se leag s l
eze, iar nu s judece i s raioneze printr-o hotrre comun; adic ntruct oamenii nu p
u toii exact aceleai preri, au fcut legmnt s aib putere de lege acea prere care n
i multe aprobri, rezervndu-i ns dreptul de a o schimba atunci cnd vor vedea c e mai
e altfel. Prin urmare, cu ct li se ngduie oamenilor mai puin libertate de gndire, cu
tt ne ndeprtm mai mult de starea natural i, n consecin, cu att guvernarea devine
nt1. c) Un stat n care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, libera dezvolta
e a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i su
nt garantate (alin. 3). Constituia Republicii Moldova a impus implementarea unei
reforme umanitare n statul nostru. Reforma umanitar are la baz anumite principii un
anim recunoscute. Aceste principii, fie c au fost reflectate direct n Constituie, f
ie c se subneleg, sunt: a) universalitatea drepturilor, libertilor i ndatoririlor fu
mentale; b) neretroactivitatea legii;
1
Spinoza, Tratatul teologico-politic, Editura tiin ific, Bucureti, 1960, p. 303.
Comentariu Constitutie.indd 20
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
1
STATUL REPUBLICA MOLDOVA
21

c) egalitatea n drepturi a cetenilor; d) ocuparea funciilor de demnitate public numai


de persoane care au cetenia Republicii Moldova; e) protecia cetenilor Republicii Mol
dova n strintate; f) protecia juridic a cetenilor strini i apatrizilor; g) ceten
ii Moldova nu pot fi extrdai sau expulzai din ar; h) prioritatea reglementrilor inter
aionale fa de cele naionale; i) accesul liber la justiie; j) caracterul de excepie al
restrngerii exerciiului unor drepturi sau liberti. Bineneles, o reform poate fi apre
t la justa sa valoare nu numai din punct de vedere al Legii Supreme, ci i din pers
pectiva legilor. Din aceste considerente, credem c nu vom exagera afirmnd c de felu
l cum vor fi abordate problemele n situaii concrete depinde soarta reformei umanit
are. Propriu-zis, fiecare drept, fiecare libertate consfinit constituional ne oblig
s adoptm legi care ar prevedea mecanismele ce ar permite transpunerea n via a acestor
prevederi. n lipsa unor mecanisme efective, aceste drepturi i liberti vor fi doar u
n decor. Constituia interpreteaz drepturile i libertile omului ca valori supreme ale
societii. Valorile sunt caliti pe care le capt pentru om anumite elemente ale realit
Valoarea exprim preuirea acordat de om, de o colectivitate uman unor obiecte, fenome
ne, procese, aciuni etc. Din aceste considerente, valoare poate fi definit ca acea
relaie social n care se exprim preuirea acordat unor lucruri, nsuiri, procese, aci
ctre o comunitate uman n virtutea unor corespondene cu necesitile sociale i idealuri
generate de acestea1. Domeniul valorilor se caracterizeaz printr-o pluralitate de
valori i de raporturi reciproce. Dup natura domeniului, deosebim urmtoarele valori:
valori economice (avuie, proprietate, bunstare, prosperitate); valori politice (d
emocraie, libertate, pluralism); valori juridice (dreptate, legalitate, responsab
ilitate); valori morale (bine, cinste, datorie, omenie); valori artistice (frumo
s, comic, tragic, sublim); valori tiinifice (adevr, certitudine, obiectivitate); va
lori filozofice (nelepciune, fericire, umanism, ideal); valori religioase (sacru,
divin)2. Specificul valorilor juridice const n urmtoarele: a. valorile juridice se
prezint cu un grad mai ridicat de obiectivitate i sunt bilaterale, accentul cznd pe
relaiile dintre indivizi; b. valorile juridice au un caracter coercitiv. E vorba
de o coerciie prin sanciune, deci de norme care prevd n mod obligatoriu sanciunea n c
zul n care ele sunt nclcate; c. o alt caracteristic a valorilor juridice este imperat
ivitatea; d. n sfrit, poate fi evideniat i trstura de generalitate a valorilor juri
.
1 2
Constantin Stroe, Compendiu de filosofia dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureti,
1999, p. 213. Idem, p. 215. 3 Ioan Biri, Valorile dreptului i logica intenional, Ed
itura Servo-Sat, Arad, 1996, p. 115-118.
Comentariu Constitutie.indd 21
14.08.2012 14:40:30

22
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Sfera dreptului este alctuit din cteva valori fundamentale i dintr-o pluralitate de
valori instrumentale, puse n slujba celor dinti. Valoarea cardinal este dreptatea,
iar valorile juridice satelite sunt: legalitatea, legitimitatea, echitatea, impa
rialitatea, clemena etc. Dreptatea noiunea n cauz exprim aprecierea, recunoaterea
ectarea drepturilor i meritelor fiecrui individ din societate. Dreptatea nu poate
fi vzut sau creat de cineva. Ea se exprim prin faptul c ceva anume este adevrat i de
it, nu poate fi altfel dect este i nici diferit de la un caz la altul sau de la o
persoan la alta. Dreptatea este una pentru toi. Totodat, prevederea constituional obl
ig toate autoritile statale s contribuie la stabilirea i afirmarea dreptii, tinznd
realizarea plenar a acestui deziderat. Pluralismul politic. Textul constituional c
onsacr pentru prima dat pluralismul ntr-un sens restrns, definindu-l ca pluralism po
litic, ceea ce presupune existena n societate a unei pluraliti sau, altfel spus, exi
stena mai multor partide sau formaiuni politice care au viziuni i concepii diferite i
care se constituie i acioneaz n condiii egale de tratament din partea statului. Pent
ru fiecare for politic, pluralismul apare astfel ca o garanie a faptului c un alt par
tid nu va aciona pe ascuns i ilegal, impunnd nelegitim influena sa. Pluralismul poli
tic este o ordine politic i juridic care permite distribuirea puterii ntre fore socia
l-politice independente, acestea putnd manifesta liber opinii i interese diverse, n
condiii de cooperare, competiie sau chiar conflict. Faptul c n Constituie nu sunt pr
evederi exprese referitoare la alt fel de pluralism dect cel politic, nu nseamn c nu
exist sau este interzis pluralismul filozofic, cultural, artistic, sindical, rel
igios etc. n concluzie, inem s menionm c textul constituional al art. 1 este un text
pornire, general, un text-cadru, multiplicat, descifrat i concretizat n toate cel
elalte articole ale Constituiei Republicii Moldova.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 06.11.1995, MO nr. 65-66/750 din 24.11.1
995 HCC nr. 35 din 12.12.1995, MO nr. 2-3 din 11.01.96, CHD 1995-96, p. 88 HCC n
r. 12 din 02.10.1996, MO nr. 67-68 din 17.10.1996, idem, p. 111 HCC nr. 23 din 2
1.07.1997, MO nr. 51-52 din 07.08.1997, CHD 1997, p. 171 HCC nr. 9 din 03.03.199
7, MO nr. 18 din 20.03.1997, idem, p. 189 HCC nr. 16 din 19.05.1997, MO nr. 37 d
in 05.06.1997, idem, p. 209 HCC nr. 36 din 08.12.1997, MO nr. 86-87 din 25.12.19
97, idem, p. 237 HCC nr. 40 din 22.12.1997, MO nr. 6-7 din 29.01.1998, idem, p.
237 HCC nr. 2 din 19.01.1998, MO nr. 12-13/8 din 19.02.1998 HCC nr. 6 din 05.02.
1998, MO nr. 22-23 din 12.03.1998, C.H.D 1998, p. 229 HCC nr. 7 din 17.02.1998,
MO nr. 26-27 din 26.03.1998, idem, p. 94 HCC nr. 12 din 16.04.1998, MO nr. 44-46
din 21.05.1998, idem, p. 116 HCC nr. 20 din 02.07.1998, MO nr. 69 din 23.07.199
8, idem, p. 242 HCC nr. 21 din 02.07.1998, MO nr. 69 din 23.07.1998, idem, p. 41
HCC nr. 2 din 28.01.1999, MO nr. 16-18/6 din 18.02.1999 HCC nr. 3 din 29.01.199
9, MO nr. 16-18/7 din 18.02.1999
Comentariu Constitutie.indd 22
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
2
SUVERANITATEA I PUTEREA DE STAT
23
HCC nr. 4 din 04.02.1999, MO nr. 22-23-12 din
99, MO nr. 80-82/52 din 29.07.1999 HCC nr. 43
n 05.08.1999 HCC nr. 7 din 13.02.2001, MO nr.
din 19.02.2002, MO nr. 33-35/3 din 07.03.2002
241/29 din 27.12.2004

04.03.1999 HCC nr. 41 din 20.07.19


din 27.07.1999, MO nr. 83-86/53 di
19-20/6 din 22.02.2001 HCC nr. 10
HCC nr. 28 din 14.12.2004, MO nr.

Articolul 2
SUVERANITATEA I PUTEREA DE STAT
(1) Suveranitatea naional aparine poporului Republicii Moldova, care o exercit n mod
direct i prin organele sale reprezentative, n formele stabilite de Constituie. (2)
Nicio persoan particular, nicio parte din popor, niciun grup social, niciun partid
politic sau o alt formaiune obteasc nu poate exercita puterea de stat n nume propriu
. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai grav crim mpotriva poporului.

Comentariu
Titlul art. 2 din Constituie este Suveranitatea i puterea de stat. Esena acestui arti
col const n a defini i consacra, n primul rnd, poporul ca deintor de autoritate legi
cruia i aparine suveranitatea naional. n al doilea rnd, se are n vedere aparatul s
ui, care are capacitatea de a emite norme, de a asigura executarea lor i de a sup
une pe oricine voinei poporului pe care l reprezint i mandatului n baza cruia acione
De altfel, aparatul de stat ntruchipeaz n sens direct puterea statului. 1. Autorita
tea public exclusiv sau suveran (suveranitatea) este cel mai caracteristic element
al statului. Puterea este un fenomen legat de autoritate, care se caracterizeaz p
rin: posibilitatea de a coordona activitatea oamenilor conform unei voine supreme
, de a comanda, de a da ordine i necesitatea de a se supune acestei comenzi. Acea
st autoritate o ntlnim din cele mai vechi timpuri. La nceput, ea a fost personificat
eful colectivitii umane respective (gint, trib, uniune de triburi etc.) care putea
s-i manifeste calitile (era mai dibaci, mai iscusit, mai viteaz, nelegea mai multe et
.), cu timpul autoritatea atribuindu-se persoanei care deinea puterea sau o exerc
ita. Puterea se nfieaz sub mai multe forme. Ea poate fi nepolitic sau politic, nesta
sau statal etc. n toate cazurile, puterea presupune prezena a cel puin doi indivizi
(de exemplu, atta timp ct Robinson Crusoe s-a aflat singur pe insul, n urma naufragi
ului, nu putem vorbi de o putere. O asemenea putere apare doar odat cu apariia lui
Vineri). n toate cazurile, puterea privete determinarea i consolidarea unor valori
constituite n sistem, valori ce pot fi de natur moral, religioas, politic, juridic e
c. ntr-o societate exist mai multe categorii de putere: puterea unor partide, pute
rea unor organizaii social-politice etc. Puterea statal ns este cea mai autoritar. Ea
comport urmtoarele trsturi:
Comentariu Constitutie.indd 23
14.08.2012 14:40:30

24
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

a) este un atribut al statului care se identific cu fora. Aceast for se materializeaz


diverse instituii politico-juridice (autoriti publice, armat, poliie etc.); b) are u
n caracter politic; c) are o sfer general de aplicare; d) deine monopolul constrnger
ii: numai ea are posibilitatea s foloseasc constrngerea i dispune de aparatul de con
strngere; e) puterea de stat este suveran. Aceast din urm trstur suveranitatea e
mai important. Termenul suveranitate este folosit pentru prima dat cu prilejul anal
izei Constituiei franceze din 1791, de ctre juristul francez Clermont Tonnerre, ca
re a definit-o ca fiind libertatea colectiv a societii. La etapa contemporan, suveran
tatea este definit tot mai frecvent ca fiind dreptul statului de a conduce societa
tea, de a stabili raporturi cu alte state. Alin. (1) al Constituiei Republicii Mol
dova prevede urmtoarele: Suveranitatea naional aparine poporului Republicii Moldova,
care o exercit n mod direct i prin organele sale reprezentative, n formele stabilite
de Constituie. Suveranitatea naional const n dreptul poporului de a hotr necondii
upra intereselor sale i de a le promova i realiza n mod nestingherit. Acest princip
iu constituional deriv nemijlocit din art. 1 al Constituiei, care consacr caracterul
suveran al statului. Suveranitatea naional rezult din faptul c poporul Republicii M
oldova este unicul deintor suveran al puterii. n acest text constituional, prin popo
r nu se nelege numai totalitatea locuitorilor din ar sau populaia acesteia. Potrivit
sensului atribuit prin Constituie, popor nseamn o colectivitate de indivizi care au
calitatea de ceteni i prin aceasta au aptitudinea de a participa la exprimarea voi
nei naionale. Chiar i n acest sens, categoria de popor este prea larg, deoarece nu to
cei care au calitatea de ceteni pot participa efectiv la exprimarea voinei general
e naionale, ea fiind condiionat de discernmntul persoanei, de calitile ei morale i
ecificul manifestrii de voin necesitatea organizrii poporului. Suveranitatea naional
aa cum este prevzut n Constituie, nseamn puterea absolut i perpetu a poporului, p
litic, adic o putere aparinnd poporului, puterea de stat, al crei deintor suveran es
Puterea politic comport anumite caractere, cum ar fi: unitatea, care se manifest p
rin faptul c domeniul suveranitii naionale ce aparine unui popor este unic i nu poate
fi nclcat de o alt suveranitate. Toate cotele-pri de suveranitate ce aparin fiecrui
ivid alctuiesc, n sum, un tot ntreg, o entitate unic; deplintatea, care semnific f
c suveranitatea naional nu poate fi limitat arbitrar i nici exercitat abuziv. Suvera
itatea nu poate exista parial i nu poate fi exercitat parial; inalienabilitatea, car
e arat c poporul nu i poate nstrina definitiv i irevocabil suveranitatea nici unui g
i nici unei persoane; indivizibilitatea, care relev c suveranitatea naional nu poat
fi divizat n cote-pri ce ar putea fi exercitate separat unele de altele; imprescrip
tibilitatea, care se afl n strns legtur cu inalienabilitatea i semnific faptul c s
tatea naional exist atta timp ct exist naiunea.
Comentariu Constitutie.indd 24
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
2
SUVERANITATEA I PUTEREA DE STAT
25

Acest caracter demonstreaz suplimentar deosebirea dintre popor i naiune, reiternd c p


oporul poate s nu fie definit clar la un anumit moment al istoriei, pe cnd naiunea
este perpetu n timp. Textul constituional expus ne orienteaz la dou constatri: legtu
dintre popor (naiune) i puterea de stat (puterea public) i formulrile cu care se oper
eaz, n acest sens fiind semnificative sintagmele putere, suveranitate naional i apari
e poporului. n primul caz, noiunea popor i noiunea stat, privite sub aspect juridic,
apar ca subiecte distincte de drept. Dup cum s-a menionat mai sus, statul este, nt
r-o accepie larg, o entitate compus din teritoriu, populaie i suveranitate, iar ntr-u
sens mai restrns o form superioar de organizare a poporului, constituit din aparatu
l statal ce exercit puterea. Poporul deine puterea politic i, pentru a o exercita, f
ormeaz statul, un sistem de autoriti publice. n cel de-al doilea caz, trebuie s vedem
cu ce se identific puterea de stat i dac aceasta este altceva dect statul. Evident,
statul nu este altceva dect organizarea statal a puterii poporului, nsi instituional
zarea acestei puteri. Funcia principal a statului (a puterii de stat) este de a ex
prima, promova i realiza voina poporului sub form de voin general obligatorie. Se imp
une astfel concluzia c puterea politic (suveranitatea naional) aparine poporului, con
cluzie indubitabil, deoarece, n caz contrar, ar nsemna c exist mprirea poporului i
mai multe suveraniti i deintori ai acesteia n aceeai ar, situaie ce poate fi priv
o dezordine social-politic sau ca o absurditate. Cele menionate se refer doar la s
uveranitatea naional, care poate fi identificat cu puterea de stat, i la deintorul (t
tularul) unic al acesteia poporul. Caracteristicile puterii politice menionate ma
i sus sunt valabile i pentru puterea de stat, aceasta avnd ns i anumite trsturi spec
ce, dintre care menionm: este o putere transmis de ctre popor unor organisme care ex
ercit conducerea de stat; este o putere de dominaie i de constrngere; este o putere
organizat; este o putere suprem n interiorul statului i independent fa de o alt p
e stat; este limitat prin drepturile i libertile ceteneti recunoscute i garantate
ege suprem; este revocabil, poporul avnd dreptul s nu menin mandatul pentru repreze
nii alei1. ntr-un sens strict juridic, se mai poate spune c puterea de stat este o p
utere de centralizare, de arbitraj, extrapatrimonial; o putere civil i persistent n t
imp2. Este foarte important s se fac distincie ntre trsturile generale i exigenele
ale pe care trebuie s le ntruneasc puterea de stat. Aceste exigene sunt: legalitatea
, legitimitatea, respectarea pluralismului politic i a democraiei constituionale.
Cristian Ionescu, op. cit., vol. I, p. 287. Dan Claudiu Dnior, Drept constituional i
instituii politice, vol. I, Editura Europa, Craiova, 1995, p. 39-41.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 25
14.08.2012 14:40:30

26
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

n mod normal, puterea de stat, aflndu-se n strns legtur cu societatea, poate exercit
supra structurilor ei o puternic influen, asigurnd reprezentarea i aprarea intereselo
diferitelor categorii i grupuri sociale la nivel statal. Influena i presiunea treb
uie s fie legate, n limitele admise i conform prevederilor stabilite prin lege. n ce
le ce urmeaz, vom ilustra n ce mod este exercitat suveranitatea i prin ce instituii.
Poporul Republicii Moldova exercit suveranitatea naional n mod direct i prin organele
sale reprezentative. ntr-un stat de drept democratic, administrarea poporului ur
meaz a se realiza prin popor i pentru popor, deoarece numai poporul este titularul
suveranitii naionale. Titularul suveranitii ns nu poate s o exercite continuu n m
ct. Cel mai mult timp, puterea statului este exercitat n numele poporului de ctre a
numite organe, crora le sunt delegate funciile respective printr-o autorizare gene
ral, manifestat prin alegerea unor organe reprezentative. Exercitarea suveranitii n m
od direct de ctre popor se face prin participarea lui la referendumuri i la aleger
i, precum i prin luarea n mod direct a unor decizii. Referendumul, n sensul prevede
rilor constituionale, reprezint o form suprem de exercitare a suveranitii naionale,
n care corpul electoral (alegtorii) este chemat s decid asupra adoptrii unei legi fu
ndamentale (de modificare a dispoziiilor generale ale Constituiei, spre exemplu) s
au s-i exprime voina n alte probleme de interes naional (art. 75 din Constituie). Exe
citarea suveranitii poporului se realizeaz prin organele sale reprezentative. Vedem
astfel c n Constituie nu exist precizri referitoare la un organ anume. Esenial este
a organul prin care se exercit suveranitatea naional s fie un organ reprezentativ. R
eprezentative sunt organele n care membrii lor acioneaz ca mandatari ai poporului,
lund decizii n numele celor care le-au acordat mandatul respectiv. Constituia consa
cr ca organe reprezentative: Parlamentul (art. 60-76); consiliile locale i primari
i (art. 112-113). Reprezentativitatea se asigur prin alegeri, de aceea Constituia
stabilete c autoritile sus-menionate sunt alese prin vot universal, egal, direct, sec
ret i liber exprimat. Votul este instrumentul juridic de nvestire cu prerogative l
egale a autoritilor publice, crora li se deleag astfel exercitarea continu a suverani
tii naionale. Exercitarea suveranitii n mod direct i prin organe reprezentative poat
vea loc numai n formele stabilite de Constituie. Stipularea respectiv are menirea d
e a stabili faptul c suveranitatea naional nu poate fi exercitat arbitrar. Astfel, l
a exercitarea n mod direct a suveranitii, poporul poate participa numai n forma stab
ilit de Constituie, adic prin referendum (art. 75), care se efectueaz n modalitatea p
revzut de lege. Exercitarea suveranitii poporului prin organele sale reprezentative
presupune c organele reprezentative se formeaz (se aleg) n conformitate cu preveder
ile Constituiei, ale legislaiei electorale i c activitatea lor se desfoar n modul
tele stabilite de Constituie i de legislaia respectiv. 2. Alin. (2) prevede: nicio pe
rsoan particular, nicio parte din popor, niciun grup social, niciun partid politic
sau o alt formaiune obteasc nu poate exercita puterea de stat n nume propriu.
Comentariu Constitutie.indd 26
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
2
SUVERANITATEA I PUTEREA DE STAT
27

Pentru a nelege sensul prevederii n cauz, este necesar, mai nti, s dezvluim noiuni
izate n prima parte a textului. Astfel: Noiunea persoan particular exprim ceva neofic
ial, care nu are caracter de stat. Deoarece nu se face vreo specificare, putem c
onchide c, sub aspect juridic, noiunea de persoan particular se raporteaz att la pers
anele fizice, ct i la cele juridice, privite ca titulari de drepturi i obligaii. Noiu
nea parte din popor deriv din faptul c la exercitarea suveranitii naionale, la consti
tuirea i exercitarea puterii de stat poporul particip ca un tot ntreg, formnd o unit
ate indivizibil n pri, crora li s-ar permite reprezentarea voinei unice generale ce a
arine ntregului popor. Puterea este una singur i nu se fragmenteaz. Un anumit grup de
persoane poate fi de o alt origine, ns cetenia pe care o au acetia este cea a Republ
cii Moldova, de aceea grupul respectiv face parte din poporul rii i nu poate ntrepri
nde aciuni de exercitare a unei pri din putere, pe care ar considera-o proprie. Noiu
nea grup social se raporteaz la o comunitate de indivizi care sunt unii prin inter
ese, valori i norme de conduit comune i care se afl ntr-o interaciune pe baza acestor
interese. Interesele, la rndul lor, sunt determinate de condiiile n care se desfoar a
tivitatea grupului respectiv. Grupurile sociale structureaz cererile i necesitile di
feritelor pri ale populaiei i oblig factorii de decizie politic s in cont de reac
ale n raport cu anumite aciuni pe care le ntreprind. Grupurile sociale mari sunt cl
asele obteti i pturile sociale, precum i comunitile etnice. Divizarea respectiv nu
vizibil sau prevzut expres n acte. Gruprile sociale nu particip nemijlocit la viaa p
tic i la administrarea treburilor statului, ele nu au o organizare bine determinat i
reglementat, dar puterea lor de influen n politica statului este uneori foarte mare
. Noiunea partid politic definete o asociaie de ceteni care se constituie pe baza com
unitii de concepii, idealuri i scopuri, care contribuie la realizarea voinei politice
a unei anumite pri din populaie i care, prin reprezentani, particip la elaborarea po
iticii rii la conducerea statului i la soluionarea problemelor economice i social-cul
turale. Acelai sens l are i noiunea organizaie social-politic, ce poate activa ca fro
t, lig, micare politic de mas1. Noiunea alt formaiune obteasc privete organizaii
ente ale cetenilor, constituite pe principii de interese, altele dect cele politice
, i anume asociaiile obteti, profesionale, culturale, sindicate, uniuni etc. Formaiun
ile obteti activeaz n conformitate cu sarcinile i scopurile incluse n statutele lor,
rmrind beneficiul public. Uneori ns poate fi vorba i despre profitul membrilor formai
unii obteti. Textul constituional consacr expres interdicia exercitrii puterii de sta
n nume propriu. Dat fiind acest fapt, niciunul dintre subiecii menionai (persoane,
grupuri sociale, formaiuni obteti etc.), chiar dac este vorba de o persoan oficial sa
de o structur din cadrul puterii de stat, nu poate s-i exercite prerogativele ca e
mannd de la sine i constituind voina sa exclusiv. Tot ceea ce se ntreprinde de ctre p
terea de stat (de reprezentanii acestei puteri) se face n numele statului i al popo
rului Republicii Moldova.
A se vedea n acest sens prevederile Legii nr. 718-XII din 17.09.1991 privind part
idele i alte organizaii social-politice.
1
Comentariu Constitutie.indd 27
14.08.2012 14:40:30

28
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Partea a doua a alineatului textului constituional deriv din principiul menionat an


terior, conform cruia puterea de stat nu poate fi exercitat n nume propriu. Textul n
cauz este o norm prohibitiv, n sensul c uzurparea puterii de stat este interzis, iar
dac are loc, reprezint cea mai grav crim mpotriva poporului. Uzurparea puterii de sta
t nseamn acapararea puterii de stat n mod ilicit i nsuirea (supunerea, subordonarea)
i ilegal unui anumit subiect, altul dect poporul i statul. Dei este stabilit constitu
onal ca fiind cea mai grav crim mpotriva poporului, uzurparea puterii de stat este
prevzut expres ca infraciune i n legea penal, n acest sens fiind suficiente preveder
legii penale care sancioneaz alte fapte ce deriv din acapararea puterii, din exerc
itarea ei arbitrar i n nume propriu. Dreptul internaional, de asemenea, consider c uz
rparea puterii reprezint o nclcare direct a democraiei, o crim internaional deosebi
grav.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 06.11.1995, MO nr. 65-66/750 din 24.11.9
5, CHD 1995-96, p. 75 HCC din 21.12.1995, MO nr. 2-3/35 din 11.01.95, idem, p. 8
8 HCC din 02.04.1996, MO nr. 25/17 din 25.04.1996 HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO
nr. 77-78/33 din 27.11.1997 HCC nr. 36 din 08.12.1997, MO nr. 86-87 din 25.12.19
97, C.H.D 1997, p. 237 HCC nr. 15 din 27.05.1998, MO nr. 54-55 din 18.06.1998, C
.H.D 1998, p. 132 HCC nr. 21 din 02.07.1998, MO nr. 69 din 23.07.1998, idem, p.
41 HCC nr. 36 din 10.12.1998, MO nr. 111-113 din 17.12.1998, idem, p. 216 HCC nr
. 57 din 03.11.1999, MO nr. 124-125/68 din 11.11.1999 HCC nr. 1 din 11.01.2000,
MO nr. 8-9/3 din 20.01.2000 HCC nr. 41 din 07.12.2000, MO nr. 157-159/44 din 21.
12.2000 HCC nr. 16 din 29.03.2001, MO nr. 43/16 din 12.04.2001 HCC nr. 10 din 19
.02.2002, MO nr. 33-35/3 din 07.03.2002
Articolul 3
TERITORIUL
(1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. (2) Frontierele rii sunt consf
inite prin lege organic, respectndu-se principiile i normele unanim recunoscute ale
dreptului internaional.

Comentariu
Acest articol reafirm o serie de idei i principii unanim recunoscute n doctrina i pr
actica dreptului internaional public modern i n dreptul constituional al majoritii st
telor. Teritoriul, alctuit din spaiile terestru, acvatic i aerian, mpreun cu populaia
sunt considerate premisele materiale i naturale ale organizrii politico-statale i d
efinesc supremaia teritorial a statului ca parte integrant a suveranitii, oblignd sta
ele
Comentariu Constitutie.indd 28
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
3
TERITORIUL
29

s nu aduc atingere integritii teritoriale, pentru a pstra astfel indivizibilitatea te


ritoriului n sensul nenstrinrii unor componente ale sale. Teritoriul ca spaiu, loc de
stabilire i asigurare a condiiilor materiale de existen a colectivitii umane, are un
rol primordial n apariia, formarea i dezvoltarea tipurilor de organizare social i evo
luie a societii. Teritoriul, ca element esenial n formarea, evoluia i constituirea p
arelor i naiunilor n state, este i expresia material a exercitrii dreptului la autode
erminare1. Teritoriul de stat este o categorie istorico-juridic, fiind dimensiune
a material a statului, el trebuie analizat nu numai ca o noiune geografic, ci n prim
ul rnd ca un concept i categorie politic i istorico-juridic. n doctrina dreptului int
rnaional i naional sunt cunoscute mai multe concepii privind natura juridic a teritor
iului de stat, dobndirea i modificarea de teritorii, care examineaz raportul stat-t
eritoriu2: Teoria patrimonial a teritoriului obiect al dreptului de proprietate; Teo
ria teritoriului-subiect pornete de la ideea c teritoriul este un element constitut
iv a personalitii juridice a statului; Teoria teritoriului-obiect susine c asupra ter
toriului se pot exercita n paralel i concomitent dou drepturi: 1) dreptul proprieta
rului; 2) dreptul statului care i exercit suveranitatea asupra ntregului teritoriu; T
eoria teritoriului-limit, potrivit creia teritoriul ar reprezenta un spaiu de exerci
tare a puterii statale limita material a aciunii efective a guvernanilor; Teoria com
petenei reprezint un sistem de reguli juridice stabilite de dreptul internaional, ap
licabile teritoriului de stat, ca sfera de competen spaial a statului i cadru de va
ate a ordinii statale. n doctrina actual, general acceptat, teritoriul este consider
at ca primul element constitutiv al statului, care reprezint spaiul n care se exerc
it competena statului i n care se realizeaz organizarea lui politic i juridic. Teri
l de stat este alctuit din solul, subsolul, apele interioare fluvii, ruri, canale,
lacuri, mri interioare, ape maritime interioare , i coloana aerian de deasupra solu
lui i apelor. Teritoriul terestru. Solul i subsolul aflate sub suveranitatea unui
stat, indiferent de locul unde sunt situate alctuiesc teritoriul terestru. Acest
teritoriu poate fi compus din mai multe pri separate ntre ele dar aflate sub suvera
nitatea statului. Solul elementul principal al teritoriului este alctuit din usca
tul (pmntul) aflat sub suveranitatea absolut i exclusiv a statului. Subsolul partea
coarei terestre cu ntinderea pn la adncimi accesibile pentru exploatare. Statul i ex
it suveranitatea deplin i exclusiv asupra acestuia n sensul c-i poate explora i expl
a bogiile, poate construi tuneluri, poate instala conducte i cabluri etc., n vederea
realizrii3 sau dezvoltrii unor activiti economice sau de alt natur. Teritoriul acvat
c. Fluviile, rurile, canalele, lacurile, mrile interioare i apele maritime interioa
re le alctuiesc teritoriul acvatic al statului. n msura n care apele re1 Mihai Mereu,
Nicolae Osmochescu, Aspecte teoretice i practice ale teritoriului de stat i fronti
erelor n dreptul internaional, Editura AXA, Botoani, 2007, p. 19-44. 2 Idem, p. 4458. 3 Art. 3 din Codul subsolului Republicii Moldova (nr. 1511-XII din 15.06.199
3).
Comentariu Constitutie.indd 29
14.08.2012 14:40:30

30
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

spective sunt situate n ntregime pe teritoriul statului, ele sunt o component a ace
stui teritoriu i statul exercit asupra lor suveranitatea deplin. Cursurile de ap car
e formeaz frontiera de stat ntre dou sau mai multe state se numesc continue. Cursur
i de ap care traverseaz teritoriile a dou sau mai multe state se numesc succesive.
Apele maritime interioare cuprind apa portului (acvatoriul), raza portului, golf
urile i bile interioare, apele maritime ntre rm i linia interioar a mrii teritorial
area teritorial se afl sub suveranitatea deplin a statului riveran. Spaiul aerian re
prezint coloana aerian de deasupra solului i a teritoriului acvatic al statului a cr
ui determinare pe orizontal se efectueaz prin frontierele terestre, fluviale i mari
time, iar pe vertical se ntinde pn la limita inferioar a spaiului extraterestru, esti
at la aproximativ 100-110 km deasupra nivelului mrii2. Statutul juridic al spaiului
aerian, n baza principiului suveranitii statului asupra sa, a fost reglementat prin
Convenia de la Paris din 1919, prin Convenia de la Chicago din 1944 i alte convenii
multilaterale. n baza acestor reglementri, statul stabilete regimul de zbor, modal
itile de desfurare a activitii comerciale, cile de desfurare a activitii comerci
etodele soluionrii problemelor din spaiul su aerian. Alin. (1) consfinete caracterul
nalienabil al teritoriului Republicii Moldova, inalienabilitatea este un element
juridic fundamental al teritoriului i este strict corelat cu enunul din art. 1 al
in. (1) Republica Moldova este un stat suveran i independent, unitar i indivizibil.
Proclamarea inalienabilitii teritoriului nseamn, nainte de toate, interzicerea nstri
acestuia sub orice form. Abandonarea, pierderea prin prescripie, cesiunea, donaia,
vnzarea de teritoriu sunt incompatibile cu principiul consfinit de Constituie, dec
i sunt nule i neavenite. Inalienabilitatea nseamn, de asemenea, imposibilitatea ori
crui alt stat de a exercita atribute de putere asupra teritoriului statului. Prin
cipiul inalienabilitii teritoriului statului creeaz obligaia de a fi respectat de ctr
e statele tere, precum i obligaia de a respecta cele dou principii fundamentale de d
rept internaional cu care inalienabilitatea este legat indisolubil: integritatea t
eritorial a statelor i inviolabilitatea frontierelor de stat. Aceste principii sun
t unanim recunoscute ca principii fundamentale de drept internaional, principii c
onsacrate n Carta ONU, Actul Final al CSCE din Helsinki (1 august 1975), Carta di
n Paris pentru o Europ Nou (1990), Declaraia Mileniului adoptat de AG a ONU (septemb
rie 2000). Obligaia de a respecta aceste principii este consacrat n constituiile maj
oritii statelor democratice, inclusiv n art. 8 din Constituia Republicii Moldova. Me
nionm c transformrile teritoriale, implicit ale frontierelor, intervenite ntre state,
sunt recunoscute n dreptul internaional contemporan numai dac sunt fundamentate pe
acordul liber exprimat al statelor i se efectueaz n interesul popoarelor, care-i ex
ercit dreptul la autodeterminare, printr-un referendum, ca form de consultare a po
pulaiei3.
Marea teritorial reprezint apa mrii adiacent rmului, avnd o lime care nu poate dep
marine (1 m.m. = 1852 m), msurat de la linia de baz (liniile celui mai mare reflux
de-a lungul rmului su, dup caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avantaj
oase ale rmului). 2 Drept internaional public, Ediia a III-a (revzut i adugit), Ch
9, p. 162-165. 3 Mihai Mereu, Nicolae Osmochescu, op. cit., p. 72-122.
1
Comentariu Constitutie.indd 30
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
3
TERITORIUL
31

Teritoriul statului trebuie s fie delimitat de teritoriul statelor vecine, de mar


ea deschis i de spaiul cosmic pentru a stabili limitele ntinderii suveranitii statulu
i a jurisdiciei naionale. Delimitarea se face prin frontiere de stat. n acest sens,
alin. (2) specific Frontierele rii sunt consfinite prin lege organic, respectndu-se
incipiile i normele unanim recunoscute ale dreptului internaional. Frontierele de s
tat n general i ale Republicii Moldova n particular sunt acele linii reale sau imag
inare care despart, pe uscat i pe ap, teritoriul Republicii Moldova de teritoriul
statelor vecine: Romnia la sud-vest i Ucraina la nord-est. n plan vertical, frontie
rele despart spaiul aerian i subsolul Republicii Moldova de spaiile analogice ale s
tatelor vecine. Limita de 100-110 km desparte spaiul aerian al statului de spaiul
cosmic. Frontierele ocup un loc important n relaiile interstatale, stabilirea lor i
mplicnd ample i dificile negocieri. Avnd n vedere faptul c frontierele reprezint limi
a juridic a spaiului teritorial n care statul i exercit suveranitatea1, este necesar
definire ct mai riguroas a acestora. Frontierele, dup natura lor, pot fi: naturale,
ca expresie a particularitilor geografice existente albia rurilor, vi, nlimi, lit
maritim; geometrice, stabilite prin linii drepte. Frontierele Republicii Moldova
sunt naturale. Dup elementele componente ale teritoriului, frontierele sunt: ter
estre, delimitnd uscatul dintre statele vecine; fluviale, delimitnd fluviul sau rul
dintre dou state vecine; maritime, marcnd linia exterioar a mrii teritoriale i linia
lateral a acestora n raport cu statele vecine; aeriene, care sunt linii perpendic
ulare de la nivelul frontierelor de pe sol pn la limita interioar a spaiului extraat
mosferic. Republica Moldova nu are frontier maritim. Frontierele dintre statele li
mitrofe sunt stabilite prin dou operaiuni: delimitarea i demarcarea. Delimitarea nse
amn descrierea frontierei n coninutul tratatului, stabilind direcia i dispunerea gene
ral a frontierei, fiind descris traseul fixat pe hart care este parte component a t
ratatului. Demarcarea reprezint fixarea n teren a frontierei, potrivit coordonatel
or stabilite prin tratat. Statele-pri formeaz o Comisie mixt de demarcare a frontier
ei, cu urmtoarele atribuii: s traseze linia frontierei conform tratatului; s fixeze
semnele de demarcare; s ntocmeasc documentele de demarcare i modalitile de folosire
reinere a drumurilor; modalitile de utilizare i amenajare a cursurilor de ap, precum
cele privind ntreinera semnelor de frontier. Conform uzanelor internaionale, frontie
ra terestr se traseaz pe liniile distincte de relief: fluvial pe mijlocul rului, pe
calea navigabil principal sau pe talvegul rului; pe lacuri i alte bazine de ap, front
iera se traseaz pe linia dreapt care unete extremele terestre; pe poduri, frontiera
se traseaz pe linia de mijloc sau pe axul lor tehnologic. Aadar, frontierele de s
tat ale Republicii Moldova sunt consfinite prin lege organic, n conformitate cu pre
vederile tratatelor ncheiate cu statele vecine. Actualmente, Republica Moldova ar
e ncheiat Tratatul de frontier cu Ucraina semnat la 18.08.1999, ratificat de Parla
mentul Republicii Moldova prin Legea nr. 343-XV din 12.07.2001, intrat n vigoare
din 18.11.2001. La 08.11.2010 a fost semnat Tratatul de frontier cu Romnia.
1
Legea nr. 108-XII din 17.05.1994.
Comentariu Constitutie.indd 31
14.08.2012 14:40:30

32
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Referirea la adoptarea unei legi organice pentru consfinirea frontierei de stat e


videniaz importana unei reglementri cuprinztoare cu privire la frontiera de stat. Mod
ificrile frontierelor de stat de asemenea pot fi consfinite doar prin lege organic.
n Republica Moldova, Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr. 10
8-XIII din 17.05.19941 a fost supus unor multiple i serioase modificri. Prin aceast
lege organic, au fost stabilite reglementri cuprinztoare care definesc frontiera de
stat, regimul su juridic, atribuiile organelor de grniceri privind paza i supravegh
erea frontierei, organizarea i funcionarea punctelor de control pentru trecerea fr
ontierei, efectuarea controlului, accesul, circulaia i alte activiti n zona de fronti
er, rspunderi i sanciuni. Referinele care se fac n text la principiile i normele una
recunoscute ale dreptului internaional au n vedere, n opinia noastr, n primul rnd, c
le zece principii fundamentale ale dreptului internaional public consfinite n norme
le internaionale. Principiile fundamentale n materia frontierelor de stat sunt con
cretizate printr-o serie de principii i norme speciale, consfinite prin convenii in
ternaionale care guverneaz regimul juridic al frontierelor dintre state, precum pr
oblema vizelor de intrare n anumite ri, diverse angajamente internaionale ale statel
or de a colabora n combaterea traficului de droguri, terorismului internaional, tr
aficului de fiine umane, a altor fapte care prezint un pericol deosebit pentru mai
multe state, chiar i pentru toat comunitatea internaional. Se au n vedere, evident,
facilitile inerente trecerii frontierei pentru persoanele care ndeplinesc o misiun
e special oficial, n calitate de diplomat, precum i micul trafic de frontier cu rile
cine (pentru Republica Moldova, n acest sens, Romnia i Ucraina). Sunt importante i n
ormele recunoscute de utilizare n comun de ctre state a unor pri din teritoriul unui
stat. Cele mai semnificative, n opinia noastr, sunt normele dreptului internaional
: maritim, aerian, spaial, fluvial, umanitar, al refugiailor.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 35 din 21.12.1995, MO nr. 2-3 din 11.01.
1996; CHD 1995-1996 p. 88 HCC din 11.07.1996, MO nr. 49-50/34 din 25.07.1996 DCC
nr. 5 din 24.09.2002, MO nr. 137-138/25 din 10.10.2002 HCC nr. 1 din 15.03.2010
, MO nr. 41-43 din 26.03.2010

Articolul 4
DREPTURILE I LIBERTILE OMULUI
(1) Dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile omului se interpreteaz
se aplic n concordan cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu ce
alte tratate la care Republica Moldova este parte. (2) Dac exist neconcordane ntre p
actele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Repub
lica Moldova este parte i legile ei interne, prioritate au reglementrile internaion
ale.
1
MO nr. 12/107 din 13.11.1994.
Comentariu Constitutie.indd 32
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
4
DREPTURILE I LIBERTILE OMULUI
33

Comentariu
n ultimele decenii, dezbaterile internaionale i naionale privind drepturile i libert
fundamentale ale omului au luat o amploare deosebit. Datorit preocuprii permanente
de aceast problem a statelor i societilor civile, conceptul drepturilor omului este
receptat de comunitile umane i de fiecare membru al acestora ca o instituie fireasc c
e permite: a) nelegerea mai complet i exact a statutului fiinei umane n cele mai dif
te ipostaze ale sale; b) cunoaterea mijloacelor politice, juridice, sociale i econ
omice necesare pentru reglementarea acestui statut; c) garantarea meninerii acest
ui statut prin msuri adecvate de pedepsire a celor vinovai de nclcarea drepturilor i
libertilor inerente tuturor oamenilor. Drepturile omului au ajuns s fie analizate c
a o condiie primordial n meninerea pcii i securitii internaionale i s fie puse l
tului internaional contemporan. Constituia Republicii Moldova consacr drepturile i l
ibertile omului n art. 4 anume n acest sens. Menionm c art. 4 nu reglementeaz propr
s drepturile i libertile fundamentale, acestea fcnd obiectul Titlului II i fiind grup
te n trei capitole. Art. 4 reglementeaz raportul ntre actele juridice internaionale n
materia drepturilor i libertilor fundamentale ale omului i dreptul naional, modul de
aplicare a dreptului naional n raport cu principalele acte internaionale multilate
rale i alte tratate la care RM este parte. La analiza alin. (1), este necesar s de
terminm: 1) ce se are n vedere prin formula dispoziiile constituionale privind dreptu
rile i libertile omului i 2) ce se are n vedere prin formula conform creia aceste di
ziii constituionale se interpreteaz i se aplic n concordan cu Declaraia Universal
ilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este par
te. 1. Prin dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile omului trebuie
legem drepturile i libertile fundamentale cuprinse n Titlul II, Capitolul I. Dispozii
i generale, art. 15-23, i Capitolul II. Drepturile i libertile fundamentale, art. 24
-54. Pornind de la ideea c nu exist drepturi i liberti fr ndatoriri, nu ar fi grei
udem n dispoziiile constituionale care urmeaz s fie interpretate i aplicate conform p
evederilor internaionale i ndatoririle fundamentale stipulate n Capitolul III, art.
55-59. Omul este nu numai un titular de drepturi i liberti, dar i o persoan care are
obligaii i rspundere juridic, indiferent de faptul dac acestea deriv din dreptul nai
l al statelor, din principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului internai
onal sau din tratatele la care Republica Moldova este parte. Prevederile constit
uionale referitoare la drepturile i libertile fundamentale ale omului nu sunt altcev
a dect drepturi i liberti fundamentale ale omului, care la momentul formrii Republici
i Moldova i adoptrii Constituiei statului erau unanim recunoscute n calitate de prin
cipiu fundamental de drept internaional public, fiind consfinite ntr-un numr impuntor
de instrumente juridice cu caracter universal i regional. Republica Moldova nu l
e-a negociat, neexistnd n perioada respectiv ca subiect de drept internaional, ns a a
erat la ele i le-a implementat n legislaia naional, inclusiv n Constituia Republicii
ldova.
Comentariu Constitutie.indd 33
14.08.2012 14:40:30

34
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

2. Alin. (1) stipuleaz c dispoziiile constituionale n materia drepturilor omului se i


nterpreteaz i se aplic n concordan cu: Declaraia Universal a Drepturilor Omului;
la care Republica Moldova este parte; celelalte tratate la care Republica Moldo
va este parte. Urmeaz s concretizm natura juridic a actelor indicate. n primul rnd, C
nstituia consacr Declaraia Universal a Drepturilor Omului (n continuare Declaraia),
re a fost adoptat de Adunarea General a ONU prin Rezoluia nr. 217/A/III din 10 dece
mbrie 1948. Este primul document internaional politic, care enun, n mod solemn, drep
turile i libertile fundamentale ce trebuie garantate oricrei fiine umane, i conceput
fi un ideal comun atins pentru toate popoarele i toate naiunile. Prin coninutul su
ontextul epocii n care a fost elaborat i adoptat, Declaraia a devenit un document de
referin, utilizat pentru a determina msura n care sunt respectate i aplicate normele
referitoare la drepturile omului recunoscute pe plan internaional. Prin natura sa
, Declaraia este un document politic i, respectiv, nu are o putere obligatorie, ex
primnd doar un ideal. Declaraia nu implic consecine juridice, este un act complement
ar, interpretativ, care a pregtit terenul pentru codificarea drepturilor i libertilo
r fundamentale ale omului. Este cert c Declaraia, prin impactul su asupra reglementr
ilor ulterioare, a dobndit un incontestabil prestigiu politic i moral, pe care nic
iun alt document de asemenea anvergur nu l-a avut. Dar Declaraia rmne totui nc un do
ent programatic, orientativ, ea fiind temelia pentru codificarea unei ramuri dis
tincte a dreptului internaional, exprimat prin Pactul cu privire la drepturile civ
ile si politice i Pactul cu privire la drepturile economice, sociale si culturale
, adoptate de Adunarea General a Naiunilor Unite pe 16 decembrie 1966 prin Rezoluia
220/A /221, care au intrat n vigoare din 3 ianuarie 1976 i, respectiv, 23 martie
1976. Acestea au fost ratificate prin Hotrrea Parlamentului RSSM din 28 iulie 1990
, nr. 217-XII (pn la proclamarea Independenei), n vigoare pentru RM din 24 aprilie 1
993. Declaraia i pactele formeaz aa-numita Cart Internaional a Drepturilor Omului, c
, din punct de vedere formal, nu exist ca document unic. n primul rnd, n concordan cu
aceste documente fundamentale trebuie s fie interpretate drepturile i libertile fund
amentale ale omului n Republica Moldova. n cadrul ONU, au fost adoptate numeroase
documente internaionale privind aprarea, garantarea i respectarea drepturilor omulu
i, care pot fi grupate dup specificul reglementrii1: dreptul la autodeterminare; d
reptul populaiei autohtone i minoritilor; lupta contra discriminrii; lupta contra tor
turii, tratamentelor crude, inumane, degradante; lupta contra sclaviei i muncii f
orate; dreptul femeii; drepturile copilului; dreptul persoanelor n vrst; dreptul per
soanelor cu dizabiliti; dreptul la bunstare, progres, dezvoltare. Potrivit Cartei O
NU, pentru promovarea i ncurajarea respectului fa de drepturile i libertile fundamen
e pentru toi fr discriminare, organele principale ale ONU: Adunarea General, Consili
ul de Securitate, Curtea Internaional de Justiie i Consiliul Economic i Social sunt a
bilitate cu anumite competene n materia drepturilor omului.
1

Drept internaional public, Ediia a III-a (revzut i adugit), Chiinu, 2009, p. 242-2
Comentariu Constitutie.indd 34
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
4
DREPTURILE I LIBERTILE OMULUI
35

n Consiliul Economic i Social al ONU au fost create ca organe auxiliare trei organ
e speciale n materia drepturilor omului: naltul Comisariat pentru Drepturile Omulu
i: Rezoluia AG ONU 48/141 din 07.01.19911; Consiliul pentru Drepturile Omului org
an interguvernamental format din reprezentai a 47 de state-membre ale ONU, creat
prin Rezoluia AG ONU 60/251 din 15.03.20062; naltul Comisariat ONU pentru refugiai
(ICNUR), creat prin Rezoluia AG ONU 319/IV din 3.12.19493, care are reprezentan n Re
publica Moldova. Majoritatea conveniilor internaionale cu caracter de universalita
te stabilesc propriile mecanisme de evaluare i monitorizare a gradului de respect
are a dispoziiilor stipulate de ctre statele-pri. Prin sintagma celelalte tratate la
care RM este parte urmeaz s nelegem instrumentele juridice cu caracter regional, n pr
mul rnd, Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamen
e, adoptat la Roma pe 4 noiembrie 1950. Convenia european a fost semnat de ctre RM pe
13 iulie 1995 i ratificat prin Hotrrea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24 iulie 199
7. Prin aceast hotrre au fost ratificate i Protocoalele adiionale nr. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 i 11, instrument de ratificare nr. 23/97 din 01.09.1997. Convenia i Protoco
alele ratificate sunt n vigoare pentru RM din 12.09.19974. Prin natura sa juridic,
Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale repr
zint un tratat internaional multilateral cu caracter regional, n virtutea cruia stat
ele i-au asumat anumite obligaii juridice. CEDO a fost extins i amendat prin Protocoa
lele adiionale. n 1959, prin Convenie a fost nfiinat Curtea European a Drepturilor O
ui. n cadrul Consiliului Europei, au fost adoptate i alte numeroase instrumente, c
u organisme proprii de monitorizare a respectrii prevederilor acestora, principal
ele fiind: Convenia Consiliului Europei pentru protecia persoanelor referitor la p
relucrarea automatizat a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981, n vigo
are din 01.10.1985 (Republica Moldova a ratificat Convenia prin Hotrrea Parlamentul
ui nr. 483-XIV din 02.07.1999) i Protocolul adiional la Convenie din 2001 (statul n
ostru, n momentul de fa, ndeplinete procedurile interne pentru semnarea Protocolului
menionat); Convenia european pentru prevenirea torturii i pedepselor sau tratamentel
or inumane sau degradante din 26 noiembrie 1987, completat prin Protocoalele nr.
1 i 2 din 04.11.1993, n vigoare din 01.03.2003; Convenia-cadru pentru protecia minor
itilor naionale din 01.02.1998; Convenia european asupra exercitrii drepturilor copii
or din 25.12.1996, n vigoare din 01.07.2000; Carta social european revizuit din 05.0
5.1996; Convenia pentru drepturile omului i a demnitii fiinei umane fa de aplicarea
logiei i medicinei din 04.04.1997, n vigoare din 01.12.1999; Convenia european cu pr
ivire la protecia copiilor contra exploatrii i abuzurilor sexuale din 25.10.2007, n
vigoare din 01.07.2010.
1 2
http://daccessdds.un.org/UNDO/GEN/N94/012/57/PDF. Idem GEN /N05/502/67/IMC/N0550
267/. 3 http://www.icnur.org/cgi-bin/texis/vtx/home. 4 MO nr. 44-55 din 21.08.19
97.
Comentariu Constitutie.indd 35
14.08.2012 14:40:30

36
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Alin. (1) art. 4 din Constituie ne permite s concluzionm c prin interpretarea i aplic
area prevederilor constituionale referitoare la drepturile omului n concordan cu act
ele internaionale n domeniu la care RM este parte se are n vedere c: de fiecare dat i
toate cazurile de discordan ntre legislaia intern a Republicii Moldova ce deriv din
ispoziiile constituionale, din cauza unei interpretri sau aplicri incorecte, se vor
aplica actele internaionale, care se bucur de prioritate. Cuprinsul alin. (2) nu e
ste o derivat a alin. (1), ci o argumentare juridic a acestuia, statund prioritatea
reglementrilor internaionale n caz de neconcordan ntre legile interne ale RM i pact
i tratatele la care ea este parte. Se impune o precizare important: au prioritate
numai reglementrile din pactele i tratatele la care Republica Moldova este parte.
Cu toate acestea, este necesar de menionat c tratatele n materia drepturilor omulu
i, pe care RM le semneaz sau la care ader, nu devin obligatorii pentru organele st
atului, inclusiv instanele judectoreti, dect dac au fost introduse n dreptul intern p
in procedura ratificrii, aa cum prevede art. 11 alin. (1) din Legea privind tratat
ele internaionale ale RM, nr. 595-XIV din 24.09.19991. Coninutul alin. (2) urmeaz s
fie interpretat n legtur indisolubil cu art. 8 din Constituie, care reglementeaz, n
d, corelaia dintre dreptul intern al RM i dreptul internaional. Alin. (2) din art.
4 consfinete primatul tratatelor n materia drepturilor omului n raport cu dreptul in
tern, precum i posibilitatea aplicrii directe n dreptul intern a normelor internaion
ale n materia drepturilor omului. Aceast poziie a fost confirmat i prin Hotrrea Cur
nstituionale a RM. n acest scop, menionm c este suficient ca statul nostru s devin p
e la un astfel de tratat prin aderare i ratificare. Prevederile acestui tratat de
vin obligatorii numai din momentul n care actul de ratificare sau de aderare a fo
st consemnat printr-o lege de ratificare, publicat n Monitorul Oficial. n ceea ce p
rivete actele internaionale care nu se refer la drepturile omului, interpretarea se
va face la art. 8 al Constituiei. n concluzie, menionm c textul constituional analiz
t i interpretat are unele consecine majore, n perspectiva aplicrii prevederilor stip
ulate. Astfel, ntotdeauna cnd se vor examina i se vor adopta proiecte de legi, ele
trebuie supuse unei verificri suplimentare pentru a se constata deplina lor conco
rdan cu actele internaionale n materia drepturilor omului la care RM este parte. Tot
odat, dup intrarea n vigoare a actelor internaionale, n legislaia intern trebuie int
use modificrile impuse de actele internaionale.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 168 din 21.02.1996, MO nr. 14-15 din 07.
03.1996 HCC nr. 12 din 02.10.1996, MO nr. 67-68 din 17.10.1996 HCC nr. 9 din 03.
03.1997, MO nr. 18 din 20.03.1997 HCC nr. 19 din 10.06.1997, MO nr. 43-44 din 03
.07.1997 HCC nr. 19 din 06.06.1998, MO nr. 66-68 din 16.07.1998 HCC nr. 38 din 1
5.12.1998, MO nr. 12 din 07.01.1998 HCC nr. 55 din 14.10.1999, MO nr. 118-119/64
din 28.10.1999
1
MO nr. 24-26/137 din 02.03.2000.
Comentariu Constitutie.indd 36
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
5
DEMOCRAIA I PLURALISMUL POLITIC
37
HCC nr. 72 din 23.12.1999, MO nr. 1-4/1 din 06.01.2000 HCC nr. 22 din 02.10.2007
, MO nr. 161-164/19 din 12.10.2007 HCC nr. 27 din 25.11.2010, MO nr. 247-251/28
din 17.12.2010 HCC nr. 26 din 23.11.2010, MO nr. 235-240/27 din 03.12.2010
Articolul 5
DEMOCRAIA I PLURALISMUL POLITIC
(1) Democraia n Republica Moldova se exercit n condiiile pluralismului politic, care
este incompatibil cu dictatura i cu totalitarismul. (2) Nicio ideologie nu poate
fi instituit ca ideologie oficial a statului.

Comentariu
Titlul acestui articol Democraia i pluralismul politic nu este ntmpltor. Se tie
e publice, societatea uman n ansamblu sunt organizate i funcioneaz pe baza unor princ
ipii fundamentale, care fie c sunt formulate expres de Constituie, ndeosebi n Titlul
I. Principii generale, fie c sunt deduse din textul constituional. Un asemenea pr
incipiu este prevzut expres n articolul la care ne referim. Acest principiu guvern
eaz nu numai organizarea politico-etatic a Republicii Moldova, ci i viaa tuturor col
ectivitilor, a societii umane luate n complexitatea sa. 1. Cuprinsul alin. (1) trebui
e abordat sub dou aspecte. n primul rnd, este necesar elucidarea prevederii Democraia
Republica Moldova se exercit n condiiile pluralismului politic. n al doilea rnd, se
mpune expunerea argumentelor care descriu fenomenele contrare democraiei: dictatu
ra i totalitarismul. a) E greu s gseti o categorie mai complex dect democraia. Aceas
reprezint prin sine o categorie politic i nepolitic, caracteriznd att organizarea i
cionarea puterii, ct i modul de via al cetenilor. Democra ia apare ca ceva real i c
p permanent, o form de perfecionare perpetu a comunitii umane. Cea mai succint, dar
a mai ampl definiie constituional a democraiei o d Constituia Republicii Franceze n
2: Guvernarea poporului, prin popor i pentru popor. Democraia constituie un concept
i un fenomen integrator, cumulnd valorile morale, politice i juridice ale societii n
r-un context social-istoric determinat. Constituia conine o serie de repere ale st
atului democratic, cum ar fi: suveranitatea aparine poporului (art. 2); Parlament
ul, organ reprezentativ suprem i legislativ, ales prin vot universal, egal, direc
t, secret i liber exprimat (art. 60-61); exprimarea voinei poporului prin referend
um (art. 75); democraia i pluralismul politic, care este o condiie a democraiei (art
. 5); drepturile i libertile fundamentale consfinite (Titlul II); Constituia Leg
prem a statului (art. 7); Principiul adoptrii unei hotrri de ctre organele reprezent
tive cu votul majoritar (art. 74) etc.
Comentariu Constitutie.indd 37
14.08.2012 14:40:30

38
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Pluralismul n societate este o condiie i o garanie a democraiei. Referindu-se la plur


alismul politic, profesorul Pierre Pactet arat c democraia presupune c poporul tot p
porul i poate alege guvernanii. Or, nu exist cu adevrat libertatea votului dect dac
ctoratul poate s aleag ntre mai multe posibiliti, ceea ce nseamn, pe de o parte, c
ist ortodoxie ideologic, iar pe de alt parte, c partidele politice pot s se organizez
e i s activeze liber1. Pluralismul politic este un sistem politic n cadrul cruia pute
rea se exercit prin organizaii social-politice i alte formaiuni obteti, care cooperea
se echilibreaz unele pe altele. n urma acestor colaborri, se realizeaz compromisuri
le politice. ntr-un sens mai profund, pluralismul politic nu este pur i simplu o p
luralitate de grupuri organizate, ci o suveranitate divizat, care admite principi
ul separrii puterilor n stat. Pluralismul politic se bazeaz pe urmtoarele principii i
norme juridice: egalitatea juridic ntre partide, ceea ce nseamn c fiecare partid tr
buie s ntruneasc aceleai condiii legale pentru a fi nregistrat i a funciona, precum
tul c toate partidele au acelai statut electoral; dialogul politic ntre partide, ca
re presupune respectul reciproc, reducerea luptei politice la dispute de idei, e
vitarea confruntrilor violente .a.; consensul politic, care semnific participarea c
ontient, pe principii de egalitate juridic, a tuturor forelor politice la viaa i acti
itatea social, n scopul armonizrii diversitii. n sens comun, prin pluralism se nele
multitudine de factori echivaleni, care nu pot fi redui la unitate. Astfel, plural
ismul este un opus al unanimitii. n acelai timp, menionm c n sistemele constituion
ocratice se practic teoria neutralitii serviciilor publice, care implic o detaare a f
uncionarilor publici (sau a unor categorii) de problemele politice. Asemenea prev
ederi conine i legislaia Republicii Moldova. Acestea se explic prin egalitatea ceteni
or n fata legii i a autoritilor publice, fr discriminare i privilegii. Din acest pri
piu constituional rezult c funcia public este accesibil n mod egal tuturor celor car
ovedesc capacitatea i aptitudinile cerute de lege pentru ocuparea acesteia. Plura
lismul n societate se manifest i prin acceptarea i funcionarea unei reele largi de or
anizaii nonguvernametale. Se tie c n activitatea multilateral ntreprins de Organiza
unilor Unite, Consiliul Europei .a., pe lng participarea guvernelor i a instituiilor
acestora din statele membre, se nscrie i activitatea organizaiilor nonguvernamental
e cu caracter internaional sau naional. Dac pn la sfritul anilor 80 n Republica Mo
rganizaiile nonguvernamentale erau cvasiadmise (prioritar ca filiale ale ONG-uril
or de la Moscova) numai n domeniul culturii, tiinei, odat cu schimbrile democratice,
ele au putut s apar n cele mai diverse domenii de activitate social.
Pierre Pactet, Institutions politiques. Droit constitutionnel, 11me edition, Mass
on, Paris, Milan, Barcelona, Bonn, 1992, p. 87.
1
Comentariu Constitutie.indd 38
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
5
DEMOCRAIA I PLURALISMUL POLITIC
39

La nceput, aceste organizaii au luat fiin ca uniti ale unor organizaii internaional
guvernamentale, dar n scurt timp ele au devenit de sine stttoare, afirmndu-se n cele
mai diverse sfere. Aceste organizaii ntrunesc reprezentani ai diferitelor pturi i cat
egorii sociale i urmresc promovarea n ara noastr a valorilor ntregii comuniti umane
A doua parte a alin. (1) contureaz mai explicit pluralismul politic, ca o condiie
indisolubil a democraiei, menionnd faptul c acesta este incompatibil cu dictatura i t
talitarismul. Incompatibilitatea (fr. incompatible ceea ce presupune ceva ce nu
se poate mpca cu altceva; care nu poate exista simultan cu altceva1) e o stare de
fapt care exclude existena, n acelai timp, a dou lucruri, prezena unor categorii care
se exclud reciproc. Din textul constituional rezult expres c o democraie exercitat n
condiiile pluralismului politic e de neconceput n cazul dictaturii sau totalitaris
mului. Dictatura (lat. dictatura putere nelimitat) este un regim politic, caracteri
zat prin deinerea puterii absolute i exercitarea ei fr niciun fel de restricii de ctr
o persoan sau un grup restrns de persoane (junta militar, spre exemplu). Totodat, n
regimul de dictatur se suspend exercitarea drepturilor i libertilor publice, aceast a
une argumentndu-se prin necesitatea respectrii unui regim de stare excepional (de as
ediu, de rzboi, de urgen, de catastrof etc.). Dictatura se caracterizeaz prin urmtoar
le: este o monocraie, deoarece concentreaz puterea n plenitudinea componentelor ei.
Aceeai persoan (aceleai persoane) exercit toate funciile puterii statale (toate pute
rile din stat); presupune suprimarea drepturilor i libertilor publice. Pentru Repub
lica Moldova, prin stabilirea incompatibilitii democraiei cu dictatura urmeaz a se ne
ege c, n cazul instituirii unui regim excepional n conformitate cu art. 54, art. 66
lit. m), i art. 87 alin. (3) din Constituie i actualele prevederi ale Legii nr. 299
1 din 01.10.1990 cu privire la regimul juridic al strii excepionale i formelor spec
iale de administrare, exercitarea democraiei n condiiile pluralismului politic este
suspendat. Totalitarismul (lat. totalitas integritate, deplintate, de la totalis
, deplin) este o form de organizare i funcionare a societii n care statul controleaz
te aspectele vieii sociale i individuale. n condiiile totalitarismului, fora legii es
te nlocuit cu legea forei. Exemplu de regimuri totalitare constituie regimurile fas
ciste din Italia, Germania, regimul totalitar comunist, regimul actual din Coree
a de Nord .a. Trsturile caracteristice comune tuturor tipurilor de regimuri totalit
are sunt: controlul absolut asupra tuturor sferelor vieii sociale; interzicerea o
rganizaiilor democratice; lichidarea drepturilor i libertilor fundamentale (constitu
onale) ale omului; represiunea micrilor progresiste; promovarea formelor de integr
are instituional prin instituirea unui partid unic, a unei singure ideologii ofici
ale acceptate i impuse tuturor;
1
Dicionar universal ilustrat al limbii romne, vol. 5, Editura Litera, Bucureti, 2010
, p. 146.
Comentariu Constitutie.indd 39
14.08.2012 14:40:30

40
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

planificarea centralizat a tuturor activitilor; eliminarea partidelor i grupelor de


interese rivale; fuziunea puterilor i identificarea lor cu puterea personal a cond
uctorului; centralizarea i uniformizarea tuturor aspectelor vieii social-economice i
culturale; controlul micrilor de mase prin intermediul poliiei politice; realizare
a unui consens total echivalent i a unei supuneri necondiionate fa de putere etc. Du
p cum s-a menionat, regimurile de dictatur sau de totalitarism nu au nimic comun cu
democraia, consacrat n Constituia Republicii Moldova, care este exercitat n condiii
pluralismului politic, incompatibil cu fenomenele menionate. Se creeaz impresia c p
revederea expres a incompatibilitii este de prisos. 2. Alin. (2) al textului consti
tuional din art. 5 continu prevederile alin. (1), fcnd o precizare extrem de importa
nt prin prevederea imperativ, conform creia ,,nicio ideologie nu poate fi instituit
ca ideologie oficial a statului. Ideologie (din gr. idea noiune, idee i logos t
ansamblu (sistem) de concepii, idei, reprezentri i mituri, elaborate de micrile poli
tice n vederea orientrii comportamentului cetenilor n problemele fundamentale ale dez
voltrii societii, care vizeaz modul de guvernare, natura sistemului economic, obiect
ivele dezvoltrii sociale, valorile morale etc., orientate spre a fi mprtite de un anu
mit grup. Ideologia cuprinde ideile filozofice, politice, religioase, estetice .a
. Aceasta interpreteaz i justific situaia unui grup social, a unei colectiviti, urmr
s influeneze cursul istoriei, propunnd o anumit orientare a aciunii sociale spre rea
lizarea unor valori. De fapt, ideologiile servesc drept punct de plecare pentru
elaborarea programelor de aciune ale partidelor1. Faptul c nicio ideologie nu poat
e fi ridicat la rang de ideologie oficial a statului nseamn c statul nu poate oficial
s dea prioritate unei ideologii. Toate ideologiile care se promoveaz n societate a
u dreptul la existen. Sunt interzise doar ideologiile partidelor i organizaiilor soc
ial-politice care, prin scopurile i coninutul lor, sunt ndreptate mpotriva pluralism
ului politic, a principiilor statului de drept, a suveranitii i independenei, a inte
gritii teritoriale a Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, nu pot fi acceptate ideo
logiile care prin coninutul lor atenteaz la regimul constituional al statului. Fiec
are cetean e n drept s-i aleag, s promoveze i s realizeze o ideologie, conform pro
sale viziuni i simpatii politice. La rndul su, statul nu poate impune cetenilor o id
eologie.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 2 din 19.01.1998, MO nr. 12-13/8 din 19.
02.1998 HCC nr. 21 din 02.07.1998, MO nr. 69 din 23.04.98, CHD 1998, p. 41 HCC n
r. 37 din 10.12.1998, MO nr. 1-2 din 07.01.98, idem, p. 51 HCC nr. 3 din 29.01.1
999, MO nr. 16-18/7 din 18.02.99

Sergiu Tma, Dicionar politic. Instituiile democraiei i cultura civic, Casa de editur
es ,,ansa-SRL, Bucureti, 1996, p. 127.
1
Comentariu Constitutie.indd 40
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
6
SEPARAIA I COLABORAREA PUTERILOR
41

Articolul 6
SEPARAIA I COLABORAREA PUTERILOR
n Republica Moldova puterea legislativ, executiv i judectoreasc sunt separate i cola
eaz n exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituiei.

Comentariu
Titlul art. 6 din Constituie este Separaia i colaborarea puterilor. Consacrarea acest
ei probleme ntr-un articol distinct este semnificativ. Principiul separaiei puteril
or n stat a devenit o dogm a democraiilor liberale i garania esenial a securitii i
lui n raporturile lui cu puterea. Legislatorul constituional subliniaz totodat neces
itatea colaborrii puterilor, sub aspectul interaciunii care se manifest prin anumit
e implicaii reciproce n sfera de activitate a autoritilor, statund echilibrul puteril
or n stat. Separaia i colaborarea puterilor, de rnd cu principiul legalitii, principi
l democratismului, principiul tiinific, constituie ideea i teza fundamental care sta
u la baza construciei i activitii aparatului de stat, dezvluind esena i destinaia a
ia. A. Separa ia puterilor Orice proces de conducere social-politic, care se desfoar n
vederea realizrii unor obiective de interes general sau prin care se urmrete binele
comun al naiunii, presupune specializarea activitilor statale, instituindu-se, n ac
est scop, organisme nvestite cu autoritate, capabile s desfoare continuu acelai tip d
e activiti i practici. Realizarea efectiv a acestor deziderate se concretizeaz n prin
ipiul separrii puterilor de stat, consfinite ca un principiu fundamental al Consti
tuiei. Prin formularea i menionarea expres a acestuia n cuprinsul dispoziiilor consti
uionale, se pune n eviden importana lui primordial, se relev concepiile fundamental
teoriei constituionale i se exprim tendinele statului i ale puterii acestuia de a re
aliza principiile democratice i exigenele statului de drept. Teoria separrii puteri
lor i are originea n cele mai vechi timpuri, omenirea fiind ntotdeauna frmntat de pr
emele nscute din nerespectarea principiilor fundamentale de convieuire n societate,
probleme care adesea au generat diverse forme de uzurpare a puterii, de instaur
are a unor regimuri autocratice sau dictatoriale de guvernmnt. Teoria despre separ
a ia puterilor a nceput s se cristalizeze nc n Antichitate, graie lucrrilor lui Hero
Xenofon, Platon i Aristotel. Ultimul este considerat i un prim autor de drept cons
tituional (drept constituional comparat), care a sugerat ideea separa iei puterilor n
stat, prin descrierea statului atenian1. n Evul Mediu, au fost fcute mai multe nce
rcri de a defini i dezvolta principiul separa iei puterilor n stat. Sunt semnificativ
e ideile unor gnditori ca Marsilio de Padova, Dante, Tommaso Campanella, Jean Bod
in, Niccol Machiavelli, care ns considerau c figura central n stat este monarhul atot
uternic2.
Ion Deleanu, Drept constituional i instituii politice: tratat, vol. 1, Editura Euro
pa Nova, Bucureti, 1996, p. 78. 2 Istoria filozofiei moderne, vol. 1, Societatea
Romn de Filozofie, Bucureti, 1937, p. 79-95.
1
Comentariu Constitutie.indd 41
14.08.2012 14:40:30

42
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

n secolul al XVII-lea, s-a conturat un nou curent n filozofia politic, avndu-l ca re


prezentant ilustru pe englezul John Locke, care a susinut i a demonstrat c puterea
absolut ar putea fi diminuat prin separarea unor funcii ale statului (Coroanei) i pr
in exercitarea lor de ctre organisme i structuri distincte. Merit remarcat, de asem
enea, aportul la dezvoltarea principiului separa iei puterilor al lui de J.J. Rous
seau i D. Diderot. Formularea elementelor constitutive ale principiului separaiei
puterilor n stat aparine ilustrului filozof i savant francez Charles Louis Montesqu
ieu. Acesta, n lucrarea Despre spiritul legilor, a formulat principiul, conform cr
uia n fiecare stat exist trei feluri de putere: puterea legislativ, puterea executi
v privitoare la chestiunile ce in de dreptul ginilor i puterea privitoare la cele ca
re in de dreptul civil. ntr-o formulare modern, principiul presupune c n stat exist p
terile legislativ, executiv i judectoreasc, separate una de alta. Treptat, omenirea a
trecut la formele i principiile democratice de guvernare, n cadrul crora principiu
l separaiei puterilor a cptat o importan deosebit i a devenit o instituie indispens
Separa ia puterilor are menirea de a asigura realizarea guvernrii democratice, evit
area abuzului de putere. Teoria separaiei puterilor poate fi considerat ca una din
tre cele mai avansate i mai potrivite concepii ale puterilor de stat. Importana pri
ncipiului separaiei puterilor este pus n valoare i prin includerea normelor respecti
ve n majoritatea constituiilor statelor moderne. Republica Moldova nu face excepie.
n condiiile regimului totalitar comunist, acest principiu nu a fost recunoscut. S
-au fcut ncercri de a dovedi c nu este vorba de o separaie a puterilor, ci de o diviz
iune a muncii n exercitarea unei puteri unice. ntre timp, practica internaional a de
monstrat destul de convingtor ce consecine poate avea neglijarea principiului sepa
raiei puterilor. n legtur cu aceasta, nu putem s nu amintim de Montesquieu, care, vor
bind despre cele trei puteri ca despre trei fore egale ncredinate unor categorii de
organe, fiecare avnd rolul unei supape de siguran pentru celelalte dou spre a se op
ri samavolnicia i arbitrarul (le pouvoir arrte le pouvoir), scria: Totul ar fi pier
dut dac acelai om sau acelai corp de fruntai, fie el al nobililor, fie al poporului,
ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi, pe cea de a duce la ndepl
inire hotrrile obteti i pe cea de a judeca infraciunile sau litigiile dintre particul
ri1. Dup eliberarea de sub tutela ideologic, politic, juridic i economic a metropol
ietice i orientarea statului pe calea suveranitii i independenei reale, n Republica M
ldova s-a procedat la crearea fundamentului politic i juridic al statalitii, bazat
pe concepiile i principiile democratice. n anii 1988-1994, au fost abordate i soluion
ate un ir de probleme, care, direct sau indirect, au contribuit la alegerea forme
i de organizare a statului i la determinarea atribuiilor constituionale ale ramuril
or puterii de stat. Perioada respectiv a finalizat cu adoptarea, la 29 iulie 1994
, a noii Constituii a Republicii Moldova, act de importan incontestabil, care, odat c
u intrarea n vigoare la 27 august 1994, a devenit Legea Suprem a statului i a socie
tii. Ca o finalizare a proceselor menionate, prelund practica rilor cu vechi tradiii
u o mare experien de statalitate i independen, n concordan cu doctrinele constitui
oderne, noua Constituie a Republicii Moldova prevede expres n titlul art. 6 SEPARA I
A I COLABORAREA PUTERILOR.
1
Montesquieu, Despre spiritul legilor, Editura tiinific, Bucureti, 1964, p. 196.
Comentariu Constitutie.indd 42
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
6
SEPARAIA I COLABORAREA PUTERILOR
43

Problema separaiei puterilor i principiul ce se afl la baza ei necesit a fi analizat


e separat. Statul, ca entitate politico-juridic i structur social, are de ndeplinit m
ai multe funcii, trei dintre acestea fiind principale: funcia legislativ, realizat p
rin emiterea (edictarea) regulilor general-obligatorii (legilor); funcia executiv,
realizat prin aplicarea sau executarea actelor legislative; funcia jurisdicional, e
xprimat prin rezolvarea litigiilor care apar n procesul aplicrii i realizrii actelor
normative. Pentru exercitarea fiecreia dintre aceste funcii, exist, respectiv, o an
umit putere: legislativ (care este i reprezentativ), executiv i judectoreasc, fieca
ind ncredinat unor autoriti distincte: puterea legislativ reprezentanilor poporu
unrii reprezentanilor (Parlamentului); puterea executiv efului de stat i executivu
(Guvernului); puterea judectoreasc instanelor judectoreti. n Republica Moldova,
rm Constituiei, puterile se identific astfel: puterea legislativ cu Parlamentul, or
gan reprezentativ suprem i legislativ (art. 60 art. 76); puterea executiv cu Preedi
ntele Republicii Moldova (aflat n fruntea puterii executive, dar nu i n cea de ef al
Guvernului)1, Guvernul i administraia public (art. 77 art. 103; art. 107 art. 113)
; puterea judectoreasc cu autoritile judectoreti, reprezentate de Curtea Suprem de
iie, curile de apel i judectoriile de drept comun sau specializate (art. 114 art. 12
1). ntre puterile menionate trebuie s existe un echilibru, care reprezint o condiie a
armoniei sociale i o garanie a libertii, un impediment al acaparrii ntregii puteri d
stat i al abuzului de ea. Echilibrul se realizeaz prin stabilirea atribuiilor fiecr
ei puteri i separa ia lor strict, prin nzestrarea fiecreia cu mijloace eficiente de co
ntrol asupra celorlalte. Prin urmare, autonomia puterilor este relativ, ntre ele e
xistnd o interdependen. Separa ia lor rigid, fr a se asigura o colaborare intens, nu
vea niciun avantaj i nu va fi eficient. Dei se utilizeaz noiunea puteri, nu nseamn c
e vorba despre separarea componentelor puterii de stat, deoarece, dup cum s-a meni
onat anterior, puterea de stat deriv din suveranitatea naional i aparine exclusiv unu
i singur titular, poporul Republicii Moldova. Cnd se vorbete despre puterea legisl
ativ, puterea executiv i puterea judectoreasc, se are n vedere c puterea de stat est
xercitat n numele poporului de anumite autoriti, care, dac erau separate totalmente i
absolut, nu ar fi putut realiza nici mcar prerogativele ce le revin nemijlocit, c
u att mai puin, puterea de stat. Altfel spus, anumitor autoriti li se ncredineaz anu
e mputerniciri, i nu puterea ca atare. B. Colaborarea puterilor Separaia puterilor
este un mod de distribuire a puterilor i nu are alt scop dect favorizarea siguranei
fiecrui cetean, interzicerea cumulului acestor puteri. Profesorul D.C. Dnior menione
z: ,,Esena teoriei lui Montesquieu este interzicerea cumulului
Despre raportul Preedinte-Guvern a se vedea i HCC din 04.04.1996, MO nr. 25 din 25
.04.1996.
1
Comentariu Constitutie.indd 43
14.08.2012 14:40:30

44
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

acestei puteri. Astfel, legiuitorul nu va putea adopta legile soluiilor de spe, exe
cutivul nu le va putea modifica potrivit intereselor de moment, iar judectorul do
ar va interpreta dreptul, fr s-l creeze i fr s poat impune el nsui sentina1. De
cum nu rezult c ntre aceste trei puteri exist un zid de neptruns. Dimpotriv, se impun
o colaborare a puterilor n exercitarea prerogativelor ce le revin, stabilirea un
or relaii de ajutor reciproc, de conlucrare, de interdependen. Aceste implicaii cree
az un echilibru al puterilor i permite ca orice putere s se afle ntotdeauna n vzul ce
orlalte dou puteri. n aceast ordine de idei, prezint interes urmtoarele prevederi con
stituionale. 1. Implicarea Parlamentului n activitatea efului statului, Guvernului,
precum i implicarea organelor puterii executive n activitatea Parlamentului. Astf
el, ntre Parlament i Preedintele Republicii Moldova exist urmtoarele modaliti de imp
i reciproce: Parlamentul alege Preedintele Republicii Moldova (art. 78 al Constit
uiei); primete, n comun cu Curtea Constituional, jurmntul Preedintelui Republicii
a (art. 79 al Constituiei); poate hotr punerea sub acuzare a Preedintelui Republicii
Moldova (art. 81 al Constituiei); decide asupra mesajelor Preedintelui Republicii
Moldova cu privire la principalele probleme ale naiunii adresate Parlamentului (
art. 84 al Constituiei); ratific tratatele ncheiate de Preedintele Republicii Moldov
a (art. 86 al Constituiei); aprob declararea de ctre Preedinte a mobilizrii pariale
u generale (art. 86 al Constituiei); este informat nentrziat de ctre Preedinte despr
declararea strii de rzboi i luarea msurilor de respingere a agresiunii armate (art.
87 al Constituiei); poate decide demiterea Preedintelui, n cazul svririi unor fapt
rin care ncalc prevederile Constituiei (art. 89 al Constituiei); poate prelungi, pri
n lege organic, mandatul Preedintelui (art. 80 al Constituiei); aprob resursele fina
nciare ale aparatului Preedintelui, indemnizaiile i alte drepturi ale Preedintelui (
art. 95 al Constituiei). Preedintele Republicii Moldova are dreptul de iniiativ legi
slativ pentru adoptarea legilor organice i ordinare; anterior, pn la modificarea Con
stituiei prin Legea din 5 iulie 2000, a avut i dreptul de iniiativ de revizuire a Co
nstituiei (art. 73 al Constituiei); poate lua parte la lucrrile Parlamentului i poat
e adresa mesaje (art. 84 al Constituiei); este n drept, n cazul n care are obiecii a
upra unei legi, s o trimit, n condiiile legii, Parlamentului spre reexaminare (art.
93 al Constituiei); promulg legile (art. 93 al Constituiei); ncheie tratate n nume
Republicii Moldova i le prezint spre ratificare Parlamentului (art. 86 al Constitui
ei);
1
D.C. Dnior, Drept constituional i instituii politice, Editura tiinific, Bucureti,
p. 196.
Comentariu Constitutie.indd 44
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
6
SEPARAIA I COLABORAREA PUTERILOR
45

n cazul imposibilitii formrii Guvernului sau al blocrii procedurii de adoptare a leg


lor, n condiiile legii, dup consultarea fraciunilor parlamentare, poate s dizolve Par
lamentul (art. 85 al Constituiei), iar n cazul imposibilitii alegerii Preedintelui Re
publicii Moldova, Preedintele n exerciiu dizolv Parlamentul (art. 78 al Constituiei).
ntre Parlament i Guvern exist urmtoarele interferene i implicaii reciproce: organ
a i funcionarea Guvernului se stabilete prin lege organic adoptat de ctre Parlament
t. 72 alin. (3) lit. d); Parlamentul ia n dezbateri programul de activitate i list
a Guvernului i i acord acestuia vot de ncredere (art. 98 al Constituiei); Parlamentu
poate iniia i poate exprima nencredere Guvernului (art. 106 al Constituiei); Guvern
ul este responsabil n faa Parlamentului i prezint informaiile i documentele cerute de
acesta, de comisiile lui i de deputai (art. 104 al Constituiei); Guvernul i fiecare
dintre membrii si sunt obligai s rspund la interpelrile formulate de deputai (art. 1
al Constituiei); membrii Guvernului au acces la lucrrile Parlamentului, iar n cazul
n care sunt convocai, prezena lor este obligatorie (art. 104 al Constituiei); Guver
nul i poate angaja rspunderea n faa Parlamentului asupra unui program, unei declaraii
de politic general sau unui proiect de lege, iar n cazul n care Guvernul nu a fost d
emis de ctre Parlament, pentru acest angajament, proiectul de lege prezentat se c
onsider adoptat, iar programul sau declaraia de politic general devine obligatorie p
entru Guvern (art. 106/1 al Constituiei); n vederea realizrii programului de activi
tate al Guvernului, Parlamentul poate adopta, la propunerea acestuia, o lege spe
cial de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonane n domeniu care nu fac obiect
ul legilor organice (art. 106/2 al Constituiei); Guvernul are dreptul de iniiativ l
egislativ (art. 73 al Constituiei) i dreptul de a iniia revizuirea Constituiei (art.
114 al Constituiei); nicio propunere legislativ, niciun amendament nu pot fi adopt
ate de Parlament fr a fi acceptate de Guvern, dac acestea atrag majorarea sau reduc
erea veniturilor bugetare sau mprumuturilor, majorarea sau reducerea cheltuielilo
r bugetare (art. 131 alin. (4) al Constituiei). 2. n ceea ce privete colaborarea ntr
e puterea legislativ i cea judectoreasc, evideniem urmtoarele: organizarea i func
Consiliului Superior al Magistraturii, a instanelor judectoreti se stabilete prin l
ege organic, adoptat de Parlament (art. 72 alin (3) lit. e) al Constituiei); preedin
tele, vicepreedintele i Judectorii Curii Supreme de Justiie sunt numii n funcie de
ment, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (art. 116 al Constituie
i); profesorii titulari, din componena Consiliului Superior al Magistraturii, sun
t numii n funcie de ctre Parlament (art. 122 al Constituiei); resursele financiare a
e instanelor judectoreti, indemnizaiile i alte drepturi ale judectorilor sunt aprobat
(stabilite) de Parlament; instanele de judecat pot solicita rezolvarea cazurilor
excepionale de neconstituionalitate a legilor i a altor acte normative.
Comentariu Constitutie.indd 45
14.08.2012 14:40:30

46
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

3. Colaborarea dintre puterea executiv i cea judectoreasc se manifest prin urmtoarele


judectorii instanelor judectoreti se numesc n funcie de Preedintele Republicii Mo
, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (art. 116 al Constituiei);
executarea de ctre executiv a hotrrilor judectoreti; asigurarea activitii instane
ectoreti (asigurarea sediilor, nzestrarea cu birotic i cu mijloace de transport neces
are, punerea poliiei n serviciul instanelor judectoreti, asigurarea securitii localu
or instanelor judectoreti etc. in de competena Guvernului). 4. Realizarea principiulu
i separa iei i colaborrii puterilor de stat este asigurat, conform alin. (3) art. 134
al Constituiei, de ctre Curtea Constituional. n viziunea legiuitorului, Curtea Const
ituional ndeplinete funcia de mediator al puterilor. Prin aceast prevedere constitui
l Republica Moldova se deosebete de alte state, n care funcia de mediator revine eful
ui statului. n opinia noastr, acest lucru e ndreptit, deoarece eful statului uneori s
poate afla n conflict cu alte autoriti publice i, evident, rolul su de mediator al p
uterilor ar fi irealizabil.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 111 din 24.01.1996, MO nr. 10 din 15.02.
1996, CHD 1995-96, p. 134 HCC nr. 28 din 21.02.1996, MO nr. 16 din 14.03.1996, i
dem p. 140 HCC nr. 9 din 04.04.1996, MO nr. 25 din 25.04.1996, idem, p. 157 HCC
nr. 34 din 11.06.1996, MO nr. 49-50 din 25.07.1996, idem, p. 171 HCC nr. 11a din
30.09.1996, MO nr. 65-66 din 10.10.1996, idem, p. 190 HCC nr. 23 din 21.07.1997
, MO nr. 51-52 din 07.08.1997, CHD 1997, p. 171 HCC nr. 40 din 22.12.1997, MO nr
. 6-7 din 29.01.1998, idem, p. 244 HCC nr. 19 din 10.06.1997, MO nr. 43-44 din 0
3.07.1997, p. 156 HCC nr. 10 din 04.03.1997, MO nr. 18 din 20.03.1997, idem, p.
71 HCC nr. 12 din 17.03.1997, MO nr. 21 din 03.04.1997, idem, p. 196 HCC nr. 32
din 10.11.1997, MO nr. 77-78 din 27.11.1997, idem, p. 226 HCC nr. 35 din 01.12.1
997, MO nr. 84-85 din 18.12.1997, idem, p. 126 HCC nr. 38 din 15.12.1997, MO nr.
6-7 din 29.01.1998, idem p. 136 HCC nr. 37 din 10.12.1997, MO nr. 6-7 din 29.01
.1998, idem p. 180 HCC nr. 2 din 19.01.1998, MO nr. 12-13 din 19.02.1998, CHD 19
98, p. 66 HCC nr. 3 din 10.01.1998, MO nr. 12-13 din 19.02.1998, idem p. 225 HCC
nr. 7 din 17.02.1998, MO nr. 26-27 din 26.03.1998, idem, p. 94 HCC nr. 10 din 1
7.03.1998, MO nr. 28-29 din 02.04.1998, idem, p. 104 HCC nr. 14 din 19.05.1998,
MO nr. 50-51 din 04.06.1998, idem, p. 235 HCC nr. 16 din 28.05.1998, MO nr. 56-5
9 din 25.06.1998, idem, p. 29 HCC nr. 19 din 16.06.1998, MO nr. 66-69 din 16.07.
1998, idem, p. 156 HCC nr. 20 din 02.07.1998, MO nr. 69 din 23.07.1998, idem, p.
242 HCC nr. 23 din 09.07.1998, MO nr. 70 din 25.07.1998, idem, p. 164 HCC nr. 2
9 din 01.10.1998, MO nr. 96 din 22.10.1998, idem p. 178 HCC nr. 34 din 05.11.199
8, MO nr. 103-104 din 19.11.1998, idem, p. 262 HCC nr. 41 din 24.12.1998, MO nr.
1-2 din 07.01.1999, idem, p. 183 HCC nr. 5 din 4.02.1999, MO nr. 19-21/9 din 25
.02.1999
Comentariu Constitutie.indd 46
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
7
CONSTITUIA, LEGE SUPREM
47
HCC nr. 7 din 11.02.1999, MO nr. 22-23/13 din 4.03.1999 HCC nr. 13 din 16.03.199
9, MO nr. 29 din 26.03.1999 HCC nr. 14 din 06.05.1999, MO nr. 31-32 din 1.04.199
9 HCC nr. 24 din 25.05.1999, MO nr. 53-54 din 27.05.1999 HCC nr. 28 din 24.05.19
99, MO nr. 56-58 din 03.06.1999 HCC nr. 34 din 24.06.1999, MO nr. 67-69 din 1.07
.1999 HCC nr. 35 din 08.07.1999, MO nr. 67-69 din 1.07.1999 HCC nr. 39 din 20.07
.1999, MO nr. 80-82 din 29.07.1999 HCC nr. 41 din 21.09.1999, MO nr. 80-82 din 2
9.07.1999 HCC nr. 46 din 12.10.1999, MO nr. 109-111 din 7.10.1999 HCC nr. 53 din
11.11.1999, MO nr. 118-119 din 28.10.1999 HCC nr. 60 din 16.11.1999, MO nr. 130
-132 din 25.11.1999 HCC nr. 61 din 23.11.1999, MO nr. 130-132 din 25.11.1999 HCC
nr. 62 din 30.11.1999, MO nr. 135-136 din 9.12.1999 HCC nr. 64 din 28.05.1999,
MO nr. 135-136 din 9.12.1999 HCC nr. 6 din 06.02.2001, MO nr. 19-20/5 din 22.02.
2001 HCC nr. 8 din 13.02.2001, MO nr. 19-20/7 din 22.02.2001 HCC nr. 12 din 20.0
2.2001, MO nr. 25-26/11 din 01.03.2001 HCC nr. 17 din 05.08.2003, MO nr. 177-181
/15 din 15.08.2003 HCC nr. 7 din 18.03.2004, MO nr. 53-55/13 din 02.04.2004 ACC
nr. 1 din 16.12.2004, MO nr. 241/32 din 27.12.2004 HCC nr. 5 din 28.02.2006, MO
nr. 39-42/4 din 10.03.2006
Articolul 7
CONSTITUIA, LEGE SUPREM
Constituia Republicii Moldova este Legea ei Suprem. Nicio lege i niciun alt act jur
idic care contravine prevederilor Constituiei nu are putere juridic.

Comentariu
Introducerea unui articol consacrat Constituiei, ca Lege Suprem a statului, s-a fcu
t intenionat, dat fiind faptul c e vorba de legea nr. 1, legea tuturor legilor, le
gea n faa creia celelalte legi stau n poziie de drepi. Constituia nu reprezint doar
ct normativ, cci pe lng normele pe care le cuprinde, ea nglobeaz i nelepciunea unui
r, valorile fundamentale ale unei naiuni, regulile de drept superioare ale puteri
i publice, pe care aceasta o limiteaz i creia i impune anumite sarcini, masa (materi
a) superlegislativ a unui neam. Ptrunznd toate tipurile de raporturi sociale, Const
ituia trebuie s rezulte firesc din relaiile i felul de a fi ale unui popor. ,,A dori
, scria Hegel, s dai unui popor, a priori, o constituie ar nesocoti tocmai momentu
l n care constituia ar fi mai mult o nscocire a gndirii, fiecare popor i are constitu
care i se potrivete i care i se cuvine1.
1
Hegel, Principiile filozofiei dreptului, Editura Academiei, Bucureti, 1969, p. 31
6.
Comentariu Constitutie.indd 47
14.08.2012 14:40:30

48
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Cuprinsul art. 7 trebuie abordat sub dou aspecte. n primul rnd, este necesar s se el
ucideze semnificaia Constituiei i trsturile ei, iar n al doilea rnd, trebuie s se v
ul n care se manifest puterea Constituiei i supremaia acesteia. Constituia este legea
suprem a unui stat. Aceast accepie s-a ncetenit n toate statele lumii, de aceea adop
ea constituiei a devenit pentru fiecare dintre ele un eveniment de importan major. O
constituie marcheaz anumite victorii i mpliniri i, n acelai timp, propune noi persp
ive de dezvoltare pentru societate i stat. n aceast ordine de idei, o constituie rep
rezint nu numai o totalizare a rezultatelor nregistrate dup un ir de biruine n lupta
intre nou i vechi. O constituie mai este i un program de activitate, dat fiind fapt
ul c n ea sunt consfinite principiile fundamentale ale ntregii viei economice, politi
ce, sociale i juridice. Constituia fixeaz inteniile unui stat, cadrul juridic al pol
iticii interne i externe a statului. Se mai afirm uneori, i nu fr temei, c aceasta es
e legea suprem a societii n ansamblu. Cuvntul constituie provine de la latinescul con
titutio, ceea ce n traducere nseamn aezare cu temei, stare a unui lucru. n dreptul
antic, termenul constituie era echivalent cu cel de lege. Cu toate acestea, nici n
societatea antic, nici n cea medieval constituia nu era considerat legea fundamental
a statului. Constituiile n sensul propriu, statal, al cuvntului au aprut mai trziu
timpul primelor revoluii burgheze. Ideile cu privire la constituie ca lege fundame
ntal au aprut iniial n Frana i apoi au fost preluate pe continentul american. Anume
merica aceste idei s-au materializat la nceput n constituii ale anumitor state, iar
mai trziu n constituie a Statelor Unite ale Americii. Astfel, n 1787 americanii au
declarat: Noi, poporul Statelor Unite, pentru formarea unei mai strnse uniuni, pen
tru instituirea dreptii, pentru asigurarea linitii interne, pentru asigurarea msuril
or de aprare a comunitilor, pentru promovarea prosperitii generale i pentru garantare
binecuvntrilor, libertii, nou i urmailor notri, declarm i promulgm Constituia
entul european, primele constituii au fost adoptate n 1791, la nceput n Polonia, apo
i n Frana, unde s-a subliniat esena propriu-zis a unei constituii. De exemplu, n text
l Declaraiei drepturilor omului i ceteanului din 26 august 1789 se meniona: Orice soc
etate n care garania drepturilor nu este asigurat, nici separaia puterilor determina
t, nu are constituie. Frana poate servi drept exemplu de ar unde au fost adoptate deo
ebit de multe constituii. Constituia n vigoare, adoptat n 1958, supus unor modificri
eniale n 1995, este a cincisprezecea Lege Suprem a acestei ri. Aceasta se explic prin
faptul c n Frana lupta dintre gruprile sociale a fost deosebit de acut. Adoptarea con
stituiilor franceze a fost determinat de evenimente cruciale. Exemplul Franei este
tipic i pentru alte state. Constituia se deosebete de alte legi sub mai multe aspec
te, i anume: al obiectivului urmrit, formal i dup fora juridic. Dup obiectivul lor,
stituia i legile constituionale reglementeaz, n principal, instituionalizarea puterii
exercitarea ei. Constituiile cuprind modalitile de organizare a puterii: forma, re
gimul politic, sistemul autoritilor publice, principiile fundamentale ale sistemul
ui electoral etc.
Comentariu Constitutie.indd 48
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
7
CONSTITUIA, LEGE SUPREM
49

Constituia, de asemenea, reglementeaz detaliat drepturile, libertile i ndatoririle fu


damentale. Celelalte legi, reglementnd asemenea probleme, concretizeaz i dezvolt pre
scripiile constituionale, dar sunt subsecvente acesteia. Din punct de vedere forma
l, constituiile i legile constituionale sunt supuse unor proceduri speciale de adop
tare i modificare. Astfel, potrivit art. 138 al Constituiei Italiei, legile consti
tuionale sunt adoptate de fiecare camer, cu majoritatea absolut a membrilor, la cea
de-a doua lectur, care are loc n cel puin trei luni dup prima lectur. Parlamentul Re
publicii Moldova este n drept s adopte o lege constituional dup cel puin ase luni de
data prezentrii iniiativei corespunztoare. Legea se adopt cu votul a dou treimi din
deputai. Din punct de vedere al forei juridice, constituiile i legile constituionale
sunt superioare tuturor celorlalte legi, situndu-se n vrful piramidei tuturor actel
or normative. Acestea servesc drept reper decisiv pentru aprecierea validitii tutu
ror actelor i faptelor juridice. Semnificaia Constituiei ca document politic i jurid
ic fundamental o denot faptul c: a) realizeaz o sintez a proceselor definitorii din
istoria societii, pn la atingerea nivelului de democratizare i civilizare la care a a
juns societatea; b) exprim o filozofie i ideologie specific colectivitii umane consti
tuite n statul respectiv; c) consacr o anumit form de organizare politic a societii;
stabilete limitele puterii formate n stat, constituind totodat o garanie a drepturi
lor i libertilor fundamentale ale cetenilor; e) stabilete modul de exercitare a puter
i politice i principiile generale care guverneaz viaa politic a societii, constituind
astfel o concepie asupra relaiilor socialpolitice. Din cele spuse, deducem c aceast
a este legea fundamental i suprem a statului, fiind compus din norme i principii cu f
or juridic suprem, care reglementeaz relaiile sociale de baz necesare formrii, men
exercitrii puterii politice a poporului n scopul realizrii unui echilibru de inter
ese, din care s rezulte armonia social. 2. A doua parte a art. 7 statueaz supremaia
Constituiei i sanciunea pentru nerespectarea acestui principiu fundamental: nicio l
ege i niciun alt act juridic care contravine prevederilor Constituiei nu are puter
e juridic. Acest principiu fundamental s-a nrdcinat puternic n gndirea i practica ju
ic. Astfel, nc Andronache Donici, n lucrarea sa de referin Manualul juridic, enun p
piul supremaiei legii, de la care deriv valabilitatea obiceiului i ideea de legalit
ate. Acest principiu trebuie s cluzeasc legiuitorul, legea fiind identificat, n conce
a gnditorului romn, cu ,,firea lucrurilor , cu dreapta judecat1. n sistemul nostru de
drept, supremaia legii i, n primul rnd, a legii fundamentale a fost ridicat la rangu
l de principiu constituional. n literatura de specialitate s-a subliniat c prin con
sacrarea acestui principiu ,,ntreaga ordine de drept se bazeaz pe Constituie2. Acest
lucru este absolut firesc, deoarece Constituia:
1 2
Vezi: Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, Editura All Beck, Bucureti, 2000
, p. 117. Ioan Muraru, Drept constituional i instituii poltice, vol. 1, Editura Act
ami, Bucureti, 1995,
p. 71.
Comentariu Constitutie.indd 49
14.08.2012 14:40:30

50
Titlul
stat;
I
PRINCIPII GENERALE

a) legitimeaz puterea, convertind voinele individuale sau colective n voine de b) co


nfer autoritate guvernanilor, ndreptindu-le deciziile i garantndu-le aplicarea; c) d
rmin funciile i atribuiile ce revin autoritilor publice; d) consacr drepturile i n
ile fundamentale, reglementeaz raporturile dintre ceteni, dintre ceteni i autoritil
lice; e) indic sensul sau scopul activitii statale, adic valorile politice, ideologi
ce i morale, sub semnul crora este organizat i funcioneaz sistemul politic; f) reprez
int temeiul fundamental i garania esenial a ordinii de drept; g) este reperul decisiv
pentru aprecierea validitii tuturor actelor i faptelor juridice. Toate aceste elem
ente substaniale converg spre aceeai concluzie: supremaia material a Constituiei1. Ge
orges Burdeau subliniaz c superioritatea material a constituiei rezult din faptul c
asta stabilete i organizeaz competenele. Activnd contra constituiei, se acioneaz f
juridic2. Dar Constituia este superioar tuturor actelor normative i n sens formal. Pr
ocedura de adoptare i de revizuire a Constituiei este specific, irepetabil n cazul al
tor acte normative. Afirmarea supremaiei Constituiei implic existena unor mecanisme
de control al conformitii legilor i celorlalte acte subordonate. Fr existena unei san
uni a violrii regulilor constituionale de ctre una dintre puterile constituite, dis
tincia de principiu dintre Constituie, ca Lege Fundamental, i legi i alte acte normat
ive provoac unele confuzii. Din aceste considerente, legiuitorul a prevzut expres n
textul constituional c legile i alte acte juridice care contravin prevederilor Con
stituiei nu au putere juridic. n acelai timp, e necesar s atragem atenia asupra faptu
ui c numai prin aceast prevedere constituional expres nu se poate obine respectarea c
nformitii actelor cu normele constituionale. Orice lege (organic sau ordinar), orice
alt act normativ, juridic este prezumat a fi constituional pn cnd nu se va dovedi co
ntrariul, adic pn cnd neconstituionalitatea lui se va constata de ctre Curtea Constit
onal. n textul Constituiei lipsesc prevederi referitoare la lovirea de nulitate a a
ctelor juridice care contravin Constituiei, n acest sens fiind efectiv numai contr
olul constituionalitii. Sunt necesare i urmtoarele precizri: Cuvntul nulitate provin
e la latinescul nuli ,,care se reduce la zero, care nu valoreaz nimic; inexistent
; fr valoare legal, fr nicio valoare. Ca n cazul abrogrii, nulitatea legii, a unor
juridice presupune ncetarea caracterului obligatoriu al acestora. i totui aceste d
ou noiuni (abrogarea i nulitatea) nu trebuie confundate. Abrogarea legii nu se rapo
rteaz la momentul intrrii ei n vigoare, la cauza care a determinat-o. Nulitatea int
ervine atunci cnd legea, normele juridice pe care aceasta le conine au un defect c
are le viciaz substanial. Acest defect, viciu, gre1 Ion Deleanu, Drept constituiona
l i instituii politice: tratat, Editura Europa Nova, Bucureti, 1996, p. 273. 2 Geor
ges Burdeau, Une survivance: la notion de Constitution, n Lvolution du droit public,
Sirey, Paris, 1956, p. 75.
Comentariu Constitutie.indd 50
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
7
CONSTITUIA, LEGE SUPREM
51

eal esenial afecteaz legea de la intrarea ei n vigoare. Ca urmare, sanciunea nulit


roduce efecte din acest moment: ex tunc. Defectul poate fi formal, organic, mate
rial sau procedural. Legea nu numai c nceteaz s produc efecte juridice, ci i se consi
er c nu le-a produs niciodat. Efectele sale se terg retroactiv, deoarece legea este
prezumat a nu fi avut niciodat for obligatorie. Nulitatea, dup natura sa, presupune i
nexistena, lipsa, faptul de a nu exista. Dup cum considera profesorul C.G. Rarince
scu, ,,o lege nu exist ca atare, dect dac este editat de autoritatea competent i cu f
rmalitile legale. Criteriul formal este n aceast privin att de esenial i necesar a
legislativ, nct lipsa ori nerespectarea lui atrage de plano neexistena legii, nu av
em de a face nici mcar cu o lege neconstituional, ci pur i simplu cu o lege neexiste
nt. Inexistena legii e determinat, astfel, de lipsa unor elemente formale, material
e, procesuale, indispensabile conform naturii sale pentru a lua fiin. n acest caz,
nici nu e vorba de lege, ci de o pseudolege. Renumitul profesor constituionalist
Tudor Drganu menioneaz: Un act intitulat lege, chiar dac cuprinde o norm general
orie, nu este dect o pseudolege atta vreme ct este opera unui alt organ dect parlame
ntul. Nulitatea lui nu este nevoie s fie prevzut de constituie, nici declarat de jude
ctor, cci n o asemenea ipotez pretinsul act legislativ este de la nceput inexistent,
producnd niciun efect, nici de drept, nici de fapt. n sistemul Constituiei Republici
i Moldova din 29 iulie 1994, condiii eseniale pentru legiferare sunt: votarea ntr-o
formulare identic a proiectului de lege de ctre Parlament, promulgarea de ctre Pree
dintele Republicii i publicarea n Monitorul Oficial. n absena acestor condiii esenial
, un act normativ nu va exista, ceea ce duce la consecina de a nu ine cont de prev
ederile pe care acesta le conine. Fapt care a i determinat legiuitorul nostru s uti
lizeze noiunea de lege inexistent. Astfel, art. 76 al Constituiei Republicii Moldov
a prevede expres: Legea se public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova /.../ N
epublicarea legii atrage inexistena acesteia. Evident, n cazurile enumerate de noi
nu va fi necesar procedura controlului constituionalitii legii, dat fiind faptul c ac
easta pur i simplu nu exist.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 21.12.1995, MO nr. 2-3/35 din 11.01.1996
HCC nr. 15 din 06.05.1997, MO nr. 33-34/14 din 22.05.1997 HCC nr. 29 din 27.10.
1997, MO nr. 76/31 din 20.11.1997 HCC nr. 36 din 08.12.1997, MO nr. 86-87 din 25
.22.97, CHD 1997, p. 137 HCC nr. 6 din 05.02.1998, MO nr. 22-23 din 22.03.1998,
CHD 1998, p. 229 HCC nr. 7 din 17.02.1998, MO nr. 26-27 din 26.03.1998, idem, p.
94 HCC nr. 36 din 10.12.1998, MO nr. 111-113 din 17.12.1998, idem, p. 216 HCC n
r. 40 din 24.12.1998, MO nr. 1-2 din 07.01.1999, idem, p. 60 HCC nr. 41 din 24.1
2.1998, MO nr. 1-2 din 07.01.1999, idem, p. 183 HCC nr. 4 din 04.02.1999, MO nr.
22-23/12 din 4.03.1999 HCC nr. 42 din 27.07.1999, MO nr. 87-89 din 12.08.1999 H
CC nr. 23 din 26.04.2001, MO nr. 52-54/20 din 17.05.2001 DCC nr. 5 din 18.05.200
1, MO nr. 57-58/23 din 31.05.2001
Comentariu Constitutie.indd 51
14.08.2012 14:40:30

52
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Articolul 8
RESPECTAREA DREPTULUI INTERNAIONAL I A TRATATELOR INTERNAIONALE
(1) Republica Moldova se oblig s respecte Carta Organizaiei Naiunilor Unite i tratate
le la care este parte, s-i bazeze relaiile cu alte state pe principiile i normele un
anim recunoscute ale dreptului internaional. (2) Intrarea n vigoare a unui tratat
internaional coninnd dispoziii contrare Constituiei va trebui precedat de o revizuire
a acesteia.

Comentariu
Acest articol pune probleme interesante de interpretare, att cu privire la respec
tarea obligaiilor internaionale, ct i cu privire la raportul dintre dreptul internaio
nal i dreptul intern. Constatm c prin art. 8 n calitate de principiu constituional es
te ncorporat unul dintre principiile fundamentale ale dreptului internaional, potr
ivit cruia statele trebuie s ndeplineasc cu bun-credin obligaiile asumate conform d
lui internaional, cunoscut i ca principiul Pacta sunt servanda. Declaraia ONU asupr
a principiilor dreptului internaional din 24 octombrie 1970 prevede: obligaia de a
ndeplini cu bun-credin obligaiile asumate conform Cartei ONU; obligaiile ce decurg d
n principiile i regulile general recunoscute ale dreptului internaional i cele asum
ate prin acordurile internaionale conform principiilor dreptului internaional. Act
ul Final de la Helsinki precizeaz c statele n exercitarea drepturilor suverane, incl
usiv a dreptului de a-i stabili legile i reglementrile, se vor conforma obligaiilor
juridice care le revin n virtutea dreptului internaional. n legislaia Republicii Mold
ova, acest principiu este consacrat n Legea tratatelor internaionale nr. 595-XIV d
in 24.10.19991, art. 19 al creia prevede: Tratatele internaionale se execut cu bun-cr
edin, n conformitate cu principiul pacta sunt servanda. Republica Moldova nu poate
invoca prevederile legislaiei sale interne ca justificare a neexecutrii unui trata
t la care este parte. Statele au obligaia de a respecta doar tratatele legale, lic
ite sau juste din punct de vedere al dreptului internaional, al normelor imperati
ve jus cogens. Textul alin. (1) trebuie examinat sub dou aspecte: primul obligaia
RM de a respecta Carta ONU i tratatele la care este parte, cel de-al doilea coope
rarea statului nostru cu alte state n baza principiilor i normelor unanim recunosc
ute ale dreptului internaional. 1. RM se oblig s respecte Carta ONU i tratatele la c
are este parte. Carta ONU este apreciat convenional de comunitatea mondial ca o Con
stituie ONU sau Constituie mondial. Aceast apreciere este justificat. Prin Cart, n v
are din 24.10.1945, este creat unica organizaie cu competen general i vocaie univers
Familia ONU cuprinde 192 de state, inclusiv Moldova din 02.03.1992. Acceptarea R
epublicii Moldova ca
1
MO nr. 24-26 din 02.03.2000, p. 53.
Comentariu Constitutie.indd 52
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
8
RESPECTAREA DREPTULUI INTERNAIONAL I A TRATATELOR INTERNAIONALE
53

membru cu drepturi depline al ONU este un act juridico-politic de importan major pe


ntru ara noastr. n prezent, Carta ONU, dup numrul statelor-membre este un act mondial
, iar dup competen (politic, social, social-economic, cultural, umanitar etc.) este
ct universal. Capitolul I, art. 1 consfinete scopurile, cel primar i fundamental fi
ind pacea i securitatea internaional. n vederea realizrii scopurilor fundamentale, ON
U i membrii si acioneaz n baza principiilor stipulate n art. 2: 1. Principiul egalit
uverane a tuturor membrilor ei; 2. ndeplinirea cu bun-credin a obligaiilor conform Ca
rtei; 3. Rezolvarea diferendelor internaionale prin mijloace panice, n aa fel nct pac
a i securitatea internaional, precum i justiia s nu fie puse n pericol; 4. Abinerea
laiile internaionale, de a recurge la ameninarea cu fora sau la folosirea ei, fie mpo
triva integritii teritoriale ori independenei politice ale unui stat, fie n orice al
t mod incompatibil cu scopul Naiunilor Unite; 5. Abinerea de a da ajutor vreunui s
tat mpotriva cruia organizaia ntreprinde o aciune preventiv sau de constrngere; 6. A
urarea ca statele care nu sunt membre ale ONU s acioneze n conformitate cu aceste p
rincipii, n msura necesar meninerii pcii i securitii internaionale; 7. Neinterven
emele care in esenial de competena intern a statelor. 2. Prin sintagma tratat la car
e este parte urmeaz s nelegem toate actele internaionale cu valoare juridic aplicabil
n RM. No iunea tratat, n sensul dispoziiilor constituionale, este un generic, incluzn
toate actele ncheiate ntre state1. Menionm c denumirea concret depinde de obiectul r
glementrii (politic, economic, special), numrul de participani, coninutul material,
calitatea prilor, termenul de valabilitate etc. Varietatea de denumiri ale tratate
lor nu reflect deosebiri n ceea ce privete natura lor juridic, neavnd nicio influen
pra forei juridice a actului. Practica internaional cunoate urmtoarele denumiri: trat
at, acord, convenie, cart, statut, pact, act final etc. Dup cum am menionat, RM se o
blig s respecte tratatele la care este parte. ncheierea unui tratat reprezint un pro
ces complex, care se desfoar n dou stadii i parcurge cteva etape eseniale pn la i
vigoare. Negocierea tratatului. Prima faz a procesului include dezbaterea proiect
ului elaborat de pri, convenirea clauzelor i elaborarea textului propriu-zis. eful s
tatului, prim-ministrul i ministrul afacerilor externe pot negocia i semna tratate,
acorduri, convenii i alte nelegeri internaionale fr a prezenta deplinele puteri, n
utea funciilor i competenelor la constituionale2.
1 Convenia de la Viena privind dreptul tratatelor internaionale ntre state din 23 m
ai 1969, art. 2 alin. (1) lit. a) i Legea privind tratatele internaionale ale RM n
r. 595-XIV din 24.10.1999, art. 2: tratat internaional orice acord ncheiat n scris d
e ctre Republica Moldova, destinat a produce efecte juridice i guvernat de normele
dreptului internaional, perfectat fie ntr-un instrument unic, fie n dou sau mai mul
te instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa particular (tratat, acord, conv
enie, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declaraie, statut,
act final, modus vivendi, aranjament etc., toate avnd valoare juridic egal). 2 Art.
7, pct. 2 din Convenia de la Viena privind dreptul tratatelor internaionale ntre st
ate din 23 mai 1969 i art. 2 alin. (5) din Legea privind tratatele internaionale a
le RM nr. 595-XIV din 24.10.1999.
Comentariu Constitutie.indd 53
14.08.2012 14:40:30

54
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Exprimarea consimmntului. Un tratat este acceptat prin acordul de voin al statelor, p


e baza consimmntului fiecrei pri la negocieri. Consimmntul unui stat de a fi legat
un tratat poate fi exprimat prin semntur, schimbul instrumentelor care constituie
un tratat, prin ratificare, acceptare, aderare sau aprobare, ori n alt mod conven
it. n urma convenirii textului, n toate componentele sale urmeaz autentificarea ace
stuia de ctre mputernicii, dac este determinat dreptul lor de a semna tratatul: para
farea, semnarea ad referendum, semnarea definitiv. n urma autentificrii i definitivri
i textului, tratatul nu leag statele ca norm juridic. Statul urmeaz s-i exprime consi
ul de a fi legat de tratat prin recurgerea la mijloacele juridice interne, de re
gul, acestea sunt: semnarea, schimbul instrumentelor care constituie un tratat, r
atificarea, aprobarea, acceptarea i aderarea1. Semnarea dac tratatul nu urmeaz a fi
aprobat sau ratificat, exprim consimmntul statului de a fi legat prin tratat. Schim
bul instrumentelor care constituie un tratat note, scrisori, minuta convenit, mem
orandum, declaraie comun sau alt instrument convenit de pri. Ratificarea act juridic
prin care statul i exprim consimmntul de a fi legat printr-un tratat semnat de repre
entanii si i se materializeaz n exterior sub forma unui act de drept intern. Potrivit
legislaiei RM, ratificarea este competena exclusiv a Parlamentului i se face prin l
ege2. Aprobarea (sau acceptarea) este o modalitate de exprimare a consimmntului sta
tului de a fi parte la acele tratate care nu necesit s fie ratificate, dar care pr
evd doar aprobarea lor. n general, aprobarea este de competena Guvernului. Aderarea
(sau accesiunea) este modalitatea de a adera la un tratat multilateral, prin ac
t de drept intern prin care statul i exprim consimmntul de a deveni parte la un trata
pe care nu l-a semnat. n procesul de ncheiere a tratatului, poate interveni i faza
de rezerv. Prin rezerv, statul, n virtutea suveranitii, i declar dezacordul cu une
auze sau acord acestor clauze un alt coninut. Important este ca rezerva s fie meninu
t la toate fazele de ncheiere3. Acestea pot fi fcute n strict conformitate i n condi
stipulate de art. 23 din Convenia din 1969. Tratatul devine obligatoriu pentru s
tat dup intrarea n vigoare. Din acest moment, tratatul ncepe s-i produc efectele, dev
nind astfel drept internaional cu valoarea unui act juridic. Publicarea i nregistra
rea tratatelor are o importan deosebit. ncepnd cu acest moment, tratatele sunt integr
ate n ordinea juridic intern, ele urmnd astfel s fie aplicate de ctre autoritile st
i. Procedura publicrii este reglementat prin lege4.
Idem, art. 11; art. 4 alin. (1). Art. 66 lit. j) din Constituia RM; art. 11 alin.
(1) lit. a) din Legea privind tratatele internaionale ale RM nr. 595-XIV din 24.
10.1999. 3 Art. 2 pct. 1 lit. d) din Convenia de la Viena privind dreptul tratate
lor internaionale ntre state din 23.05.1969. 4 Art. 30 alin. (2) din Legea privind
tratatele internaionale ale RM nr. 595-XIV din 24.10.1999.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 54
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
8
RESPECTAREA DREPTULUI INTERNAIONAL I A TRATATELOR INTERNAIONALE
55

nregistrarea la nivel naional se face n registrul naional al tratatelor, care se afl


administrarea Ministerului Afacerilor Externe1. nregistrarea la nivel internaiona
l se face n conformitate cu Carta ONU i Convenia de la Viena2. Un tratat poate s-i nc
teze efectele juridice prin urmtoarele modaliti: Denunarea. Pentru tratatele bilater
ale pune capt acestora, pentru cele multilaterale are caracterul unei retrageri,
fr a pune capt tratatului n cauz (art. 56 din Convenia de la Viena). Anularea. Este o
modalitate de renunare a statului la tratatul ncheiat de acesta. Denunarea i anulare
a au un caracter definitiv pentru existena tratatului. O situaie intermediar n rapor
t cu ncetarea definitiv a tratatului o constituie suspendarea acestuia, dac ea este
admis expres de tratat i prile contractante sunt de acord cu ea. Ratificarea, denuna
rea, suspendarea i anularea aciunii tratatelor internaionale ncheiate de RM este de
competena exclusiv a Parlamentului Republicii Moldova. A doua parte a alin. (1) al
articolului comentat stipuleaz c Republica Moldova se oblig s-i bazeze relaiile cu
e state pe principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului internaional. Pri
n acestea, trebuie s se neleag reguli de conduit de maxim generalitate, universal val
bile i juridic obligatorii pentru subiecii de drept internaional. Ele sunt norme im
perative i apr valori fundamentale pentru ordinea juridic internaional: securitatea
ooperarea internaional, drepturile i libertile fundamentale. Principiile, unele forma
te pe cale cutumiar, au fost reafirmate i dezvoltate pe cale convenional prin tratat
e internaionale, n primul rnd prin Carta ONU. Deoarece Carta ONU cuprinde numai for
mulri generale, au fost ntreprinse lucrri de codificare i, pe 24 octombrie 1970, a f
ost adoptat Declaraia privind principiile de drept internaional ale relaiilor de pri
etenie i cooperare dintre state. Acest document a reafirmat i a precizat coninutul
juridic al celor apte principii consfinite n Carta ONU. Aciuni de precizare i sistema
tizare a principiilor fundamentale i normelor una nim recunoscute s-au fcut i n alte
acte internaionale: Carta drepturilor i ndatoririlor economice ale statelor din 19
74 i Actul final al CSCE de la Helsinki (din 01.01.1995 OSCE). Actul Final de la
Helsinki cuprinde zece principii fundamentale. La cele existente au fost adugate n
c trei: principiul inviolabilitii frontierelor; principiul integritii teritoriale; pr
incipiul respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Carta de la Pa
ris pentru o nou Europ din 21 noiembrie 1990 reconfirm importana celor zece principi
i stipulate n Actul final de la Helsinki. n prezent, are loc consacrarea i formarea
unor noi principii fundamentale ale dreptului internaional, ca cel al dezarmrii g
enerale i totale, proteciei mediului, securitii colective. La formarea acestor princ
ipii contribuie i RM prin participarea sa la tratatele internaionale n domeniile me
nionate. Sistemul principiilor fundamentale de drept internaional unanim recunoscu
te cuprinde zece principii, care se afl ntr-o interdependen i o interptrundere, inter
nArt. 27 alin. (2) din Legea privind tratatele internaionale ale RM nr. 595-XIV d
in 24.10.1999. Carta ONU, art. 102; Convenia de la Viena privind dreptul tratatel
or internaionale ntre state din 23.05.1969, art. 80 pct. 1.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 55
14.08.2012 14:40:30

56
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

fluen permanent, acestea condiionndu-se reciproc, avnd aceeai valoare juridic i fo


iv. Principiile menionate se identific cu principiile constituionale ale RM, inclusi
v cu principiile politicii externe, obiectivele i prioritile creia sunt: consolidare
a independenei i suveranitii statului; asigurarea integritii teritoriale; afirmar
ca factor de stabilitate; edificarea statului de drept etc. n realizarea acestor
prioriti statul se conduce de principiile i normele de drept internaional unanim rec
unoscute; izvoarele de drept cu caracter universal: conveniile de codificare a di
feritelor ramuri de drept internaional. Republica Moldova a aderat la toate acest
e acte, ele fiind pentru noi obligatorii1. 3. Prin faptul c RM se oblig s respecte
principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului internaional se obine o supr
emaie a acestora fa de dreptul intern consacrat prin legi organice, ordinare i actel
e subordonate legii. Totodat, aceast formulare nu poate fi interpretat ca o consacr
are a primatului dreptului internaional general asupra prevederilor Constituiei. P
rioritare normelor Constituiei sunt numai reglementrile internaionale n materia drep
turilor omului ce decurg din pactele i tratatele la care RM este parte (art. 4 al
in. (2) din Constituie). Aceast prevedere constituional ne arat c, atunci cnd s-a do
consacrarea supremaiei dreptului internaional asupra dreptului intern, aceasta sa fcut expres, prin dispoziie constituional. Prin includerea principiilor i normelor
unanim recunoscute ca reguli obligatorii pentru stat, acestora li se confer o val
oare constituional, i nu una care ar exprima supremaia, primatul lor asupra Constitui
ei. n cazul n care RM ar deveni parte la un tratat cu dispoziii contrare Constituiei
, acesta va putea intra n vigoare i va produce efecte juridice pentru RM numai dup
ce dispoziiile constituionale respective vor fi revzute, respectndu-se procedura de
revizuire a Constituiei. n art. 8 alin. (2), Constituia stipuleaz: Intrarea n vigoare
a unui tratat internaional coninnd dispoziii contrare Constituiei va trebui precedat
e o revizuire a acesteia. Norma este imperativ i executorie, dar, n opinia noastr, co
ntradictorie. Din textul constituional deducem c RM poate ncheia, adera, sau, prin
alt modalitate, poate deveni parte la un tratat care conine dispoziii contrare Cons
tituiei, ns intrarea acestuia n vigoare este condiionat de necesitatea revizuirii Con
tituiei. Evident, este necesar opinia Curii Constituionale, care este unica autorita
te competent s exercite controlul constituionalitii tratatelor internaionale art. 1
alin. (1) lit. a). Curtea Constituional nu exercit controlul prealabil al constituio
nalitii actelor normative, n virtutea principiului prezumiei constituionalitii acest
acte normative2.
Convenia de la Viena cu privire la relaiile diplomatice din 18.04.1961; Convenia de
la Viena cu privire la relaiile consulare din 23.04.1963; Convenia de la Viena pr
ivind dreptul tratatelor internaionale ntre state din 23.05.1969. 2 Codul jurisdici
ei constituionale, adoptat prin Legea nr. 502-XIII din 16.06.1995, MO nr. 53-54 d
in 28.09.1995.
1
Comentariu Constitutie.indd 56
14.08.2012 14:40:30

ARTICOLUL
8
RESPECTAREA DREPTULUI INTERNAIONAL I A TRATATELOR INTERNAIONALE
57

n realitate, un tratat internaional care conine dispoziii contrare Constituiei va put


ea intra n vigoare i va produce efecte juridice n dreptul intern din simplul motiv
c nu a fost supus controlului constituionalitii. Chiar dac va fi sesizat s verifice
stituionalitatea unui tratat care nu a intrat n vigoare, Curtea Constituional va tre
bui s resping sesizarea sau, dup caz, va sista examinarea pn la intrarea n vigoare a
ratatului1. Teoretic i practic, un tratat care conine dispoziii contrare Constituiei
va intra n vigoare fr s fie precedat de revizuirea acesteia. Dat fiind faptul supre
maiei normei constituionale, pentru a depi aceast situaie de incompatibilitate juridi
se impune o singur soluie: de a modifica Legea cu privire la Curtea Constituional i
Codul jurisdiciei constituionale, abilitnd Curtea cu competena de control al constit
uionalitii unui tratat pn la intrarea acestuia n vigoare. Avizul Curii Constituiona
ivind constituionalitatea trebuie s precead aprobarea, ratificarea sau aderarea i pr
omulgarea de ctre RM a oricrui tratat. Una dintre variantele posibile ar fi contro
lul prealabil al constituionalitii doar a tratatelor ncheiate n numele Republicii Mol
dova i care urmeaz s fie supuse ratificrii 2. Numai prin aceste mijloace se poate re
aliza compatibilitatea prevederilor articolului comentat, despre competena Curii C
onstituionale n materia tratatelor internaionale, cu prevederile art. 22 din Legea
privind tratatele internaionale ale RM i art. 8 alin. (2) din Constituie, excluznd o
rice posibilitate de a nclca normele constituionale. Dac se va stabili constituionali
tatea tratatului, acesta va fi aprobat, ratificat, publicat i inclus n dreptul int
ern. Dac se va constata neconcordana prevederilor tratatului cu normele constituion
ale, ns se va decide c tratatul respectiv este necesar pentru ar i trebuie s intre
oare, se va iniia procedura de revizuire a Constituiei. De rezultatul revizuirii C
onstituiei depinde soarta tratatului.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 35 din 21.02.1995, MO nr. 2-3 din 11.01.
1996 HCC nr. 3 din 11.05.1999, MO nr. 53-54 din 27.05.1999 HCC nr. 55 din 14.10.
1999, MO nr. 118-119 din 28.10.1999 HCC nr. 58 din 09.11.1999, MO nr. 128-129 di
n 17.11.1999 HCC nr. 55 din 14.10.1999, MO nr. 118-119/64 din 28.10.1999 HCC nr.
72 din 23.12.1999, MO nr. 1-4/1 din 06.01.2000 HCC nr. 16 din 20.04.2000, MO nr
. 53/19 din 04.05.2000 DCC nr. 5 din 24.09.2002, MO nr. 137-138/25 din 10.10.200
2 HCC nr. 35 din 24.09.2002, MO nr. 135-136/23 din 03.10.2002 HCC nr. 22 din 02.
10.2007, MO nr. 161-164/19 din 12.10.2007 HCC nr. 27 din 25.11.2010, MO nr. 247251/28 din 17.12.2010 DCC nr. 1 din 15.03.2010, MO nr. 41-43/6 din 26.03.2010
HCC nr. 1 din 15.03.2010, MO nr. 41-43/6 din 26.03.2010. Art. 11 din Legea nr. 5
95/24.09.99 privind tratatele internaionale ale Republicii Moldova, MO nr. 24-26/
137, din 02.03.2000.
2
1
Comentariu Constitutie.indd 57
14.08.2012 14:40:31

58
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Articolul 9
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE PRIVIND PROPRIETATEA
(1) Proprietatea este public i privat. Ea se constituie din bunuri materiale i intel
ectuale. (2) Proprietatea nu poate fi folosit n detrimentul drepturilor, libertilor i
demnitii omului. (3) Piaa, libera iniiativ economic, concurena loial sunt factorii
az ai economiei.

Comentariu
Art. 9 al Constituiei este intitulat Principiile fundamentale privind proprietatea.
Articolul indic expres faptul c este vorba despre proprietate la general, i nu des
pre dreptul la proprietate, care face obiectul art. 46 din Constituie. Proprietat
ea a fost un fapt constant n toate timpurile i n toate societile. Cu ct omul pete
ur pe calea progresului, cu att mai puternic simte dorina de a fi proprietar. Idee
a de proprietate l ndeamn pe om la munc i, totodat, l face s aib un scop bine dete
Proprietatea, fiind o categorie complex, evident, poate fi interpretat n mai multe
sensuri. Fiind o categorie economic, proprietatea reflect relaiile dintre oameni n
procesul de producie i de repartiie a bunurilor materiale. Proprietatea caracterize
az n ale crui mini se afl mijloacele de producie i crui interes i servesc. Astfel,
pectul economic, proprietatea exprim o relaie de apropiere, de nsuire a premiselor m
ateriale ale unui proces de producie. Cnd nsuirea respectiv este ocrotit i garantat
re stat, proprietatea mbrac un vemnt juridic, devenind astfel i o categorie juridic.
ub aspectul juridic, proprietatea i gsete exprimarea att n dreptul de proprietate, c
ntregul sistem economic al societii. Ca multe alte fenomene i categorii sociale, pr
oprietatea nu rmne neschimbat, ci e supus unui flux continuu. Mai mult dect att, la e
apa actual proprietatea devine o categorie primordial, care se evideniaz tot mai mul
t din multiplele probleme sociale, iar dreptul la proprietate e consacrat ca unu
l dintre drepturile fundamentale ale omului. Din cele spuse rezult c proprietatea
poate fi interpretat ca expresia suprem a accesului oamenilor la posesiunea, folos
ina i dispoziia bunurilor. Altfel spus, proprietatea devine un mod de realizare a p
uterii umane asupra bogiilor. Fiind una dintre componentele indispensabile ale soc
ietii umane, proprietatea i dreptul la ea i-au gsit expresie n numeroase acte normati
e prestigioase internaionale i naionale. n aceast ordine de idei, Constituia Republic
i Moldova conine o serie de prevederi normative ce dezvluie coninutul economic, soc
ial i juridic al proprietii. Ne vom referi doar la unele dintre ele. 1. Chiar din a
lin. (1) al art. 9 rezult expres dou forme de proprietate: public i privat. Legiuitor
ul utilizeaz noiunea public, i nu de stat, prima coninnd-o pe a doua. Astfel, se acce
t un concept consacrat i recunoscut n majoritatea absolut a statelor.
Comentariu Constitutie.indd 58
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
9
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE PRIVIND PROPRIETATEA
59

Din proprietatea public fac parte bunurile ce aparin Republicii Moldova cu drept d
e posesiune, de folosin i de administrare (de dispoziie). Art. 127, alin. (4) al Con
stituiei stabilete bunurile care fac obiectul exclusiv al proprietii publice, i anume
: bogiile de orice natur ale subsolului, spaiul aerian, apele i pdurile folosite n i
res public, resursele naturale ale zonei economice i ale platoului continental, ci
le de comunicaie, alte bunuri stabilite de lege. Proprietatea public este de dou ti
puri: proprietatea de stat, obiecte ale acestui tip de proprietate fiind: pmntul;
solul, apele, pdurile, alte resurse naturale; bunurile autoritilor publice; valoril
e culturale i istorice; mijloacele bugetelor de stat; bunurile ntreprinderilor de
stat etc.; proprietatea unitilor administrativ-teritoriale, obiecte ale acesteia f
iind: bunurile care aparin autoritilor locale, mijloacele bugetelor locale, fonduri
le locative i gospodria comunal i de locuine ale autoritilor locale etc. Atributele
ptului de proprietate public (posesiunea, folosina, administrarea) se exercit n mod
diferit, n funcie de titularii tipului respectiv de proprietate i n raport cu bunuri
le care fac obiectul proprietii publice. Esenial ns este faptul c, indiferent de titu
arul su, dreptul de proprietate public trebuie s se exercite n interesul general, al
ntregului popor interes naional, sau al unui grup restrns de locuitori dintr-o com
unitate concret interes local. n ceea ce privete proprietatea privat, Constituia nu
umete titularul ei, deoarece acesta poate aparine oricrui subiect de drept. Proprie
tatea privat poate avea ca obiect orice bun, cu excepia bunurilor care pot fi doar
proprietate public. Partea a doua a alin. (1) art. 9 menioneaz i definete coninutul
roprietii, stabilind c aceasta se constituie din bunuri materiale i intelectuale. De
aici rezult c obiectelor dreptului de proprietate li se d denumirea de bunuri. Bun
urile reprezint acele valori care sunt utile satisfacerii intereselor umane. Dup c
um specific textul constituional, bunurile pot fi materiale i intelectuale. Sunt ma
teriale bunurile posibile de real apropiere, evaluabile n bani, al cror coninut, a cr
or valoare i ale cror caracteristici sunt uor sesizabile. n categoria bunurilor mate
riale intr: mijloacele de producie, pmntul, subsolul, apele, regnul vegetal i regnul
animal, cldirile, utilajele, obiectele culturii materiale i spirituale, banii, hrti
ile de valoare, mijloacele locale de transport i de telecomunicaii, alte bunuri ne
cesare pentru satisfacerea cerinelor individuale ale persoanei. Sunt intelectuale
bunurile legate de creaia intelectual i de rezultatele ei. Bunurile intelectuale in
de dou domenii: a) dreptul de autor i drepturile aferente (conexe), n legtur cu care
vom meniona relaiile generate de crearea i valorificarea operelor literare, de art,
a lucrrilor tiinifice, interpretrilor, fonogramelor i a emisiunilor radiofonice i te
evizate. n categoria bunurilor intelectuale de acest gen intr creaiile intelectuale
ce in de domeniul literaturii, artei i tiinei, exprimate printr-o anumit form obiect
v ce permite s fie reproduse att publicate, ct i nepublicate indiferent de forma,
tinaia i valoarea fiecrei opere, precum i de procedeul de reproducere a ei. n legtur
dreptul de autor, menionm i cteva trsturi juridice ale acestuia. Astfel, dreptul de
utor este un drept de proprietate, personal (moral), patrimonial (economic), dis
tinct asupra unui bun incorporal;
Comentariu Constitutie.indd 59
14.08.2012 14:40:31

60
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

b) dreptul de proprietate industrial, care se refer n general la raporturile privin


d creaiile intelectuale aplicabile n industrie i la semnele distinctive ale unei as
emenea activiti. Principalele obiecte ale proprietii industriale reglementate de leg
e sunt: Invenia soluie tehnic nou a unei probleme, avnd aplicabilitate industrial
ce domeniu n care intervine fora creatoare a omului; Marca (de produs i de serviciu
) semne care deosebesc produsele i serviciile unor persoane fizice sau juridice d
e produsele i serviciile similare ale altor persoane fizice sau juridice. Dup cara
cteristicile ei, marca poate fi: individual (aparine unei singure persoane fizice
sau juridice); colectiv (aparine unei uniuni, asociaii economice sau unei alte asoc
iaii de persoane fizice i juridice, destinat s desemneze produsele fabricate i comerc
ializate ori serviciile prestate de acestea); verbal (constituit din cuvinte, incl
usiv prenume i nume, din litere i cifre); figurativ (reprezentare grafic); combinat (
alctuit din embleme verbale i figurative). Denumirea de origine a produsului denumi
rea rii, regiunii sau localitii, precum i denumirile lor istorice, utilizate pentru d
esemnarea produsului, ale crui caliti deosebite sunt determinate de factori natural
i, etnografici, geografici etc. Denumirea de origine poate fi i un cuvnt derivat d
in denumirea rii sau a uneia din unitile administrativ-teritoriale. 2. Alin. (2) din
art. 9 stabilete anumite limite viznd proprietatea i exercitarea acesteia. Astfel,
legiuitorul a prevzut c proprietatea nu poate fi folosit n detrimentul drepturilor,
libertilor i demnitii omului. Prevederea constituional menionat rezult din princ
litii cetenilor (art. 16 din Constituie), conform cruia ocrotirea i respectarea pers
ei sunt ndatoririle primordiale ale statului, care nu poate accepta ideea deosebi
rii ntre persoane pe motive de avere. Totodat, textul n cauz exprim i un alt principi
fundamental al unui stat de drept, i anume interzicerea exploatrii omului i interz
icerea impunerii considerentelor economice, astfel nct s se creeze situaii i condiii
e le-ar dezavantaja unele categorii de persoane i ar avantaja pe altele, pornind
de la posibilitile patrimoniale de care dispun i care le creeaz astfel de situaii i p
sibilitile diferite de realizare a drepturilor i libertilor fundamentale. 3. Conform
alin. (3) al art. 9 al Constituiei, piaa, libera iniiativ economic, concurena loial
t factori de baz ai economiei. Textul n cauz urmeaz a fi examinat sub cteva aspecte,
funcie de enumerarea factorilor de baz ai economiei. n acest sens, deosebim: a) Pi
aa Aceasta poate fi privit ca o totalitate a tranzaciilor de vnzare-cumprare de produ
se i servicii. Exist cteva indicii ale pieei, care o fac s se deosebeasc de toate cel
late tipuri de organizare a activitii economice, i anume: accesul liber i posibilita
tea de ieire la pia, caracterul nelimitat al numrului de participani la activitile d
cadrul ei, accesul i desfurarea activitilor manifestndu-se prin diverse metode; exe
tarea unei influene nesemnificative asupra preului general de pe pia ctre preul fixat
de fiecare productor, dat fiind caracterul de mas al pieei, interaciunea diverilor vn
ori, cu posibiliti relativ egale, ceea ce contribuie la stabilirea pieei;
Comentariu Constitutie.indd 60
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
9
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE PRIVIND PROPRIETATEA
61

libertatea deplin de circulaie a resurselor materiale, financiare, i anume: asigura


rea, n principiu, de anse egale pentru toi participanii la activitile de pia, a dre
i fiecruia de a fi informat despre cerere i ofert, despre preuri, despre specificare
a mrfurilor; excluderea de privilegii. b) Libera iniiativ economic Relaiile de pia
cterizeaz un anumit tip de organizare a economiei naionale, n cadrul cruia ntre produ
ctor i consumator nu exist instituie administrativ de planificare, ce ar reglementa a
ctivitatea productorilor i a consumatorilor. Numai n cadrul unei piee libere se poat
e manifesta libera iniiativ economic, aceasta presupunnd, n primul rnd, maximum de li
erti i posibiliti economice, dintre care menionm urmtoarele, expuse ca principii:
atea subiecilor; inviolabilitatea proprietii; libertatea tranzaciilor; inadmisibi
atea amestecului arbitrar n relaiile individuale; obinerea de condiii favorabile n r
alizarea drepturilor civile de ctre persoanele fizice i juridice, conform propriei
voine i propriilor interese. Din cele expuse rezult c subiecii activitilor dein o
it suveranitate economic. O suveranitate similar o dein i cumprtorii. c) Concurena
Concurena este o trstur esenial a economiei de pia. Aceasta reprezint o rivalitate
rticipanii la relaiile din cadrul economiei de pia, care tind s obin condiii mai fa
ile de producere, cumprare i vnzare a mrfurilor i serviciilor. La caracterizarea conc
urenei, legiuitorul utilizeaz termenul loial. Sensul acestuia este identic cu cel al
concurenei libere, opuse concurenei neloiale, reglementate pe larg n multiple acte
normative.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 35 din 21.11.1995, MO nr. 2-3 din 11.01.
1996, C.H.D 1995-96, p. 88 HCC nr. 110 din 25.01.1996, MO nr. 10 din 15.02.1996,
idem p. 97 HCC nr. 12 din 02.10.1996, MO nr. 67-68 din 17.10.1996, idem, p. 111
HCC nr. 29 din 27.10.1997, MO nr. 76 din 20.10.1997, C.H.D 1997, p. 109 HCC nr.
28 din 27.10.1997, MO nr. 76 din 20.11.1997, idem, p. 105 HCC nr. 30 din 10.11.
1997, MO nr. 77-78 din 27.11.1997, idem, p. 221 HCC nr. 6 din 05.02.1998, MO nr.
22-23 din 12.03.1998, C.H.D 1998, p. 229 HCC nr. 17 din 10.06.1998, MO nr. 62-6
5 din 09.07.1998, p. 144 HCC nr. 20 din 02.07.1998, MO nr. 69 din 23.07.1998, id
em, p. 242 HCC nr. 4 din 29.09.1998, MO nr. 94-95 din 15.10.1998, idem, p. 195 H
CC nr. 29 din 01.10.1998, MO nr. 96 din 22.10.1998, idem, p. 178 HCC nr. 2 din 2
8.01.1999, MO nr. 16-18/6 din 18.02.1999 HCC nr. 10 din 27.04.1999, MO nr. 48-49
din 13.05.1999 HCC nr. 25 din 11.05.1999, MO nr. 56-58 din 3.06.1999 HCC nr. 59
din 11.11.1999, MO nr. 130-132 din 25.11.1999 HCC nr. 26 din 13.05.1999, MO nr.
56-58/37 din 03.06.1999 HCC nr. 67 din 02.12.1999, MO nr. 145-148/80 din 23.12.
1999
Comentariu Constitutie.indd 61
14.08.2012 14:40:31

62
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE
HCC nr. 69 din 14.12.1999, MO nr. 153-155/81 din 29.12.1999 HCC nr. 1 din 11.01.
2001, MO nr. 8-10/1 din 25.01.2001 HCC nr. 40 din 12.07.2001, MO nr. 81-83/31 di
n 20.07.2001 HCC nr. 12 din 21.04.2005, MO nr. 67-68/10 din 06.05.2005 HCC nr. 9
din 12.04.2007, MO nr. 57-59/10 din 27.04.2007 HCC nr. 21 din 20.09.2007, MO nr
. 153-156/18 din 28.09.2007 HCC nr. 6 din 27.03.2007, MO nr. 47-49/8 din 06.04.2
007 HCC nr. 21 din 16.12.2008, MO nr. 237-240/15 din 31.12.2008

Articolul 10
UNITATEA POPORULUI I DREPTUL LA IDENTITATE
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Mol
dova este patria comun i indivizibil a tuturor cetenilor si. (2) Statul recunoate i
nteaz dreptul tuturor cetenilor la pstrarea, la dezvoltarea i la exprimarea identiti
or etnice, culturale, lingvistice i religioase.

Comentariu
Din titlul art. 10 al Constituiei am putea deduce necesitatea stringent de a trata
populaia, poporul, care constituie statul, ca un tot ntreg. Unitatea este utiliza
t, rnd pe rnd, n legtur cu statul, cu naiunea i cu poporul, avndu-se n vedere dor
oluiona toate problemele cu care se confrunt societatea. Acest fapt se explic simpl
u: fr populaie pe un teritoriu distinct niciodat nu se va putea constitui un stat. nt
re stat i popor se formeaz o legtur indisolubil, cu adnci rdcini istorice. 1. Popul
nstituie dimensiunea demografic, psihologic i spiritual a statului. Un stat fr popula
nu poate s existe, e de neconceput. Aceasta e i firesc. Statul este o societate u
man organizat, o societate stabilizat n interiorul unor frontiere permanente. Cei ca
re locuiesc pe un teritoriu delimitat de frontiere i sunt supui aceleiai puteri pot
avea fa de acesta ori statutul de cetean, de membru al statului respectiv, ori stat
utul de strin (persoana avnd alt cetenie dect cea a statului n care locuiete), ori
l de apatrid. Dintre aceste trei categorii de persoane, numai cetenii se bucur de d
eplintatea drepturilor i posed deplintatea obligaiilor stabilite de stat. Comunitatea
indivizilor care se afl pe teritoriul strict determinat al statului i asupra cruia
se exercit puterea de stat este o categorie complex. n unele cazuri, comunitatea f
ormeaz o naiune, naiunea fiind uneori identificat cu populaia. Naiunea nu trebuie con
undat nici cu statul i nici cu populaia, ca element constitutiv al acestuia. n Le Pe
tit Larousse, ediia din 1973, conceptul de naiune este definit astfel: Naiunea (de l
a latinescul natio) desemneaz o comunitate de oameni, cel mai adesea instalat pe a
celai teritoriu i care are o unitate istoric, lingvistic, religioas, economic, mai mu
t sau mai puin puternic. Na iunea este o asociaie de oameni avnd aceeai limb, aceea
e, aceleai obiceiuri, aceleai idei i sentimente,
Comentariu Constitutie.indd 62
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
10
UNITATEA POPORULUI I DREPTUL LA IDENTITATE
63

dezvoltate printr-o lung convieuire mpreun1. Aceste definiii ale naiunii cuprind ele
te de originalitate i unitate ale unei populaii. O caracteristic esenial a naiunii es
e c nglobeaz oamenii din cadrul unui popor bine determinat, ntre care exist interaci
i interdependene, respect aceleai norme i dezvolt aceleai relaii economice, terito
, lingvistice i culturale i are contiina pstrrii identitii sale2. Aadar, naiunea
simpl comunitate uman. Este comunitatea uman constituit istoricete pe un teritoriu di
stinct, pe care i formeaz limba, cultura, obiceiurile, tradiiile, spiritualitatea de
neam, factura psihic; de acest teritoriu comunitatea i leag trecutul istoric, preze
ntul i, indiscutabil, viitorul. Categoria naiune nu reprezint ntreaga populaie, ci o
rte a ei, care constituie majoritatea populaiei. Referindu-ne la coraportul categ
oriilor naiune stat, vom meniona urmtoarele. n lume exist un numr mare de state
e au la baz o naiune, denumirea creia, de regul, o poart. De exemplu, Frana are la ba
naiunea francez, Italia, Spania, Portugalia, Germania etc. au la baz naiunile respec
tive. Majoritatea absolut a statelor europene sunt state naionale. Exist ns cazuri cn
una i aceeai naiune e ncadrat i st la baza mai multor state. De exemplu, nimeni nu
e la ndoial faptul c n lume exist o singur naiune coreean. n acelai timp ns, na
anizat n dou state coreene. La fel, naiunea arab este organizat n mai multe state ar
. Acelai lucru l putem spune i despre naiunea romn, organizat n dou state romne:
publica Moldova. Acest lucru nu e acceptat doar de falsificatorii istoriei noast
re. i afirmaiile unor patrioi, conform crora, renunnd la limb, la naiune, renuni
-au niciun temei juridic. Exist, de asemenea, cazuri cnd la baza unui stat stau ma
i multe naiuni. De exemplu, Federaia Rus are la baza sa mai multe naiuni. Pe lng nai
a rus, n Federaia Rus intr naiuni: ttarii, ciuvaii, cecenii, bakirii, udmurii etc
eaz naiuni n virtutea faptului c istoricete s-au format pe un teritoriu propriu disti
nct. Din aceste considerente, nu trebuie confundat naiunea cu un grup etnic, fie c
hiar i numeros. De exemplu, n Germania actualmente locuiesc peste trei milioane de
turci. Aceasta ns nicidecum nu nseamn c turcii din Germania constituie o naiune. Ist
ricete, comunitatea dat nu s-a format pe teritoriul Germaniei. De altfel, nu const
ituie naiuni nici romnii din SUA, algerienii din Frana, ucrainenii din Canada etc.
O atenie deosebit merit problema minoritii naionale, care este interpretat diferit
n internaional. Potrivit unui raport din 1993 al subcomisiei ONU pentru prevenire
a discriminrii i protecia minoritilor, prin minoritate se nelege un grup, numeric i
or restului populaiei unui stat, ai crui membri, care au cetenia acestui stat, posed
caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului
populaiei i sunt animai de voina de a-i pstra cultura, tradiiile, religia sau limba
1
George Meitani, Curs de drept internaional public, Editura Al.Tr. Doicescu, Bucur
eti, 1930, Constantin Stroe, op. cit., 1999, p. 111. Ion Diaconu, Minoritile. Statu
t. Perspective, IRDO, Bucureti, 1996, p. 81.
p. 16.
2 3
Comentariu Constitutie.indd 63
14.08.2012 14:40:31

64
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

ntr-un proiect de document propus n 1993 ca anex la Recomandarea 1201 a Adunrii Parl
amentare a Consiliului Europei se menioneaz: n sensul acestei Convenii, expresia mino
ritate naional desemneaz un grup de persoane dintr-un stat, care: a. i au reedina pe
ritoriul acestui stat i sunt ceteni ai si; b. ntrein legturi vechi, solide i durabi
acest stat; c. prezint trsturi etnice, culturale, religioase sau lingvistice speci
fice; d. sunt suficient de reprezentative, dei sunt mai puin numeroase dect restul
populaiei acestui stat sau a unei regiuni a acestuia; e. sunt animate de voina de
a pstra mpreun ceea ce formeaz identitatea lor comun, mai ales cultura, tradiiile, re
igia i limba lor1. Termenul minoritate desemneaz un grup etnic numeric inferior restu
lui populaiei, ai crui membri au caracteristici etnice, religioase, lingvistice, c
ulturale comune. Dar e important ca aceste caliti s se formeze un timp ndelungat i gr
upului s-i aparin un teritoriu al su distinct, unde au aprut aceste caliti. Este car
eristic i faptul c grupului i revin aceleai atribuii, ca i naiunii. Deosebirea const
r n aceea c grupul dat, n virtutea unor mprejurri cum ar fi colonizarea teritorial,
igonirea, strmutarea forat etc. , s-au pomenit a fi n minoritate pe propriul lor teri
toriu. Cele menionate ne permit s conchidem c turcii din Germania, algerienii din F
rana, ruii din Republica Moldova sau gguzii nu sunt minoriti naionale. Ca minoriti
e pot fi considerai romnii din Ucraina, maghiarii din Romnia. Indiferent de caracte
rul statului din punct de vedere etnic (stat naional, stat multinaional), de lipsa
sau prezena unor grupuri etnice, poporul desemneaz masa tuturor indivizilor i cons
tituie un suport demografic al statului. Persoanele care constituie populaia rii po
t fi de diferite origini etnice (constituind, dup caz, naiuni, minoriti naionale, gru
puri etnice), ns cetenia pe care o au acetia este una a statului respectiv. n ceea
privete Republica Moldova, aceasta, dup cum rezult din cele spuse mai sus, este un
stat naional. Pe lng naiunea de baz, populaia statului nostru include i anumite grup
etnice (constituite din rui, ucraineni, gguzi etc.). Avnd aceeai cetenie ceteni
cii Moldova , toi fac parte din poporul Republicii Moldova. Fundamentul oricrui sta
t rezid n unitatea poporului. Iat de ce Constituia Republicii Moldova prevede c statu
are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Subliniem faptul c noiunea
unitate are aici sensul unei coeziuni de factur istoric, etnic, religioas, lingvist
ic, cultural, implicnd trsturi psihosociale, care se ntipresc n contiina de neam.
te, suntem n prezena unei uniti politice. Ideea de unitate este n corelaie cu ideea d
solidaritate, reprezentnd o legtur ntre toi membrii colectivitii, mai presus de deo
irile inerente unei societi pluraliste. Unitatea poporului Republicii Moldova nseam
n responsabilitate i interese comune. De remarcat c unitatea poporului nu reprezint
o sum de trsturi ale acestuia, ci este o unitate integratoare i valoric, bazat pe sol
daritatea social. A doua propoziie din alin. (1) prevede c ,,Republica Moldova este
patria comun i indivizibil a tuturor cetenilor ei.
1
Idem, p. 81-82.
Comentariu Constitutie.indd 64
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
10
UNITATEA POPORULUI I DREPTUL LA IDENTITATE
65

Conceptul acestei prevederi nu este doar pur juridic, deoarece patria constituie
cadrul etnico-natural, social-economic, politic i cultural n care se desfoar viaa un
i popor. n cursul istoriei, patria rmne neschimbat, pstrndu-i trsturile definitori
n, conceptul de patrie semnific o unitate indestructibil, organic, manifestat printrsintez de trsturi psiho-sociale ale poporului, cea mai evident fiind patriotismul.
Poporul unui stat este constituit din cetenii acestuia. Omul, ca individ, comport m
ai multe trsturi distincte, printre care i originea etnic, cultura, limba, religia,
poziia social etc. Totodat, prin nlturarea formelor de discriminare, de privilegiere
de ierarhizare valoric, cetenii sunt egali ntre ei, egalitatea fiind i una dintre co
ndiiile libertii, dreptii i pcii n lume. Republica Moldova este patria comun a cet
, deoarece statul este al ntregului popor, aparine tuturor cetenilor. Totodat, statul
reprezint o entitate integral, indivizibil, el nu poate fi mprit ntre ceteni sau
puri ale acestora. Statul este comun, toi avnd drepturi i obligaii egale n raport cu
statul i cu instituiile acestuia, iar ncercarea de a afirma sau a considera o parte
din stat ca aparinnd unui individ sau unui grup de oameni nu poate fi calificat de
ct ca o aberaie sau chiar ca o tentativ de uzurpare a puterii de stat. Chiar dac ori
ginea etnic a cetenilor Republicii Moldova este diferit, acetia fiind de naionalitate
sau etnie romni, rui, ucraineni, bulgari, gguzi etc., cetenia pe care o au este cea a
Republicii Moldova, prin urmare, acest stat este i patria comun a tuturor persoane
lor care l populeaz. Caracterul indivizibil al patriei este determinat de caracter
ul indivizibil al statului, care se reflect i n faptul c, dei unele grupuri etnice po
t avea o anumit pondere n anumite regiuni, n anumite teritorii, aceast situaie nu poa
te servi drept temei pentru divizarea rii n pri aparinnd unor diverse grupuri de cet
cu att mai puin pentru instituirea unor state noi. 2. Alin. (2) al art. 10 prevede
expres: Statul recunoate i garanteaz dreptul tuturor cetenilor la pstrarea, la dezv
area i la exprimarea identitii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase. Aceas
t prevedere constituional, consfinit i n virtutea actelor internaionale privind dre
le omului, are, totodat, menirea de a asigura aderarea Republicii Moldova la prin
cipiile internaionale n domeniu. Prin simpla enunare ns nu se poate obine respectarea
garantarea dreptului la identitate. De aceea o serie de prevederi constituionale
vin s garanteze acest drept. Garaniile constituionale se exprim prin: a) Respectare
a drepturilor i libertilor omului Integrarea n procesul european general, nscrierea n
rndul statelor moderne pe plan mondial are i o dimensiune uman. Drepturile omului a
u devenit chiar un test, o prob pentru ca un regim politic s se poat ncadra n ansambl
ul statelor civilizate, naintate. O importan major are problema drepturilor omului p
e plan constituional i n perspectiva legilor speciale ce urmeaz s fie adoptate n baza
Constituiei. Legiuitorul nostru constituional a recunoscut importana problematicii
juridice a drepturilor omului prin chiar faptul c i-a consacrat un ntreg titlu Tit
lul II Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale.
Comentariu Constitutie.indd 65
14.08.2012 14:40:31

66
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Pe de alt parte, importana acestei probleme reiese i din norma art. 4 al Constituiei
referitoare la interpretarea dispoziiilor avnd ca obiect drepturile i libertile omul
ui n concordan cu standardele internaionale i prioritatea acestora din urm. Aceste pr
vederi constituionale nu trebuie tratate ca o constatare solemn i oficial a scoateri
i drepturilor i libertilor umane din cadrul naional strmt, deseori neprielnic. Ele tr
ebuie s fie interpretate ca un act de natere a unei noi viziuni, care ne oblig la m
ulte i care induce ideea c statul nu este un donator al drepturilor i libertilor indi
viduale, ci un ocrotitor al acestora. n caz contrar i de acest lucru ne-am convins
deja drepturile omului proclamate pe larg pot deveni o ficie, libertile o iluzie,
iar posibilitile egale ale tuturor o minciun. b) Universalitatea drepturilor, liber
tilor i ndatoririlor fundamentale ale cetenilor Acest principiu rezult din art. 15 a
onstituiei i semnificaia lui este c cetenii Republicii Moldova beneficiaz n egal m
epturile i libertile prevzute de legi, indiferent de deosebirile etnice, culturale,
lingvistice, religioase. c) Egalitatea cetenilor Republicii Moldova n faa legii i a a
utoritilor publice n Declaraia Universal a Drepturilor Omului principiul egalitii es
aezat alturi de principiul libertii, pentru c egalitatea se poate mplini ntre oamen
eri, libertatea i afl expresia ntre oameni egali1. Ca valoare protejat de lege, egali
atea este relaia cetenilor, n baza creia nimeni nu poate obliga juridic pe alii fr
upun el nsui legii. Faptul c legea este egal pentru toi se poate ilustra printr-o met
for extrem de sugestiv Sol lucet omnes (Soarele strlucete pentru toi). Egalitatea ci
ic const deci n a nu recunoate un superior nzestrat cu puterea de a constrnge juridic
fr ca i ceilali s-l poat constrnge pe el2. Fundamentul egalitii este, n viziunea
, demnitatea pe care o are fiecare om. Kant admite umilina omului numai n raport c
u legea, nu cu ali oameni: S nu fii slug omului; nu lsai nepedepsit pe cel care v c
eptul n picioare. Filozoful german sancioneaz slugrnicia prin avertismentul: Cine se
ca un vierme, nu poate plnge apoi c a fost clcat n picioare3. Egalitatea, ca princip
iu al dreptului, nu trebuie confundat cu egalitarismul, concepie care preconizeaz i
deea unei nivelri a oamenilor n ceea ce privete consumul i condiiile de trai, indifer
ent de intensitatea i calitatea muncii lor. Istoria cunoate i cazuri cnd apelul la e
galitate se face pentru a limita diversitatea, pentru a introduce un sistem soci
al uniformizat. Un astfel de scop urmreau, de exemplu, conductorii comuniti ai Camb
odgiei. Se ajunge astfel la o egalitate n fric i n robie. Aceeai egalitate a fost pr
vat i de regimul stalinist n Uniunea Sovietic. Este necesar a distinge egalitatea n d
repturi de egalitatea n faa legii: Exist o diferen de terminologie care poate deruta.
Este acelai lucru egalitatea n drepturi cu
Nicolae Popa, op. cit., 1996, p. 121-123. Vezi: tefan Georgescu, Filozofia dreptu
lui. O istorie a lumii din ultimii 2500 ani, Editura All Back, Bucureti, 2001, p.
90. 3 Citat dup: tefan Georgescu, op. cit., 2001, p. 90.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 66
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
10
UNITATEA POPORULUI I DREPTUL LA IDENTITATE
67

egalitatea n faa legii? Expresia egalitate n faa legii conduce n primul moment la id
c egalitatea privete aplicarea legii. Ceea ce adaug dreptul la egalitate sau egali
tatea n drepturi este egalitatea n elaborarea legii. O adevrat egalitate n drepturi p
resupune deci cu necesitate posibilitatea unui control al legiferrii. Fr controlul
constituionalitii legilor, egalitatea n faa acestora este ineficient. Principiul ega
presupune tratarea tuturor oamenilor n mod egal, ceea ce nseamn c n situaii conflict
ale soluionarea juridic a acestora nu trebuie s fie discriminatorie. Pornind de la
valoarea practic a acestui principiu, Constituia Republicii Moldova reglementeaz pr
oblema egalitii ntr-un articol aparte (art. 16). d) Dreptul cetenilor la pstrarea, la
dezvoltarea i la exprimarea identitii lor etnice, culturale, lingvistice i religioas
e rezult practic din toate drepturile i libertile omului prevzute de Constituia Repub
icii Moldova. O confirmare semnificativ a garantrii acestui drept este i recunoatere
a dreptului gguzilor la un statut special de autonomie (vezi art. 111 al Constituie
i). n virtutea consideraiilor expuse n acest articol, se poate afirma c, n esen, n
lica Moldova este respectat dreptul la identitate al fiecrui cetean, fiind creat baz
a pentru realizarea principiilor constituionale viznd drepturile omului i pentru li
bera dezvoltare a personalitii umane, n conformitate cu viziunile, conceptele i trad
iiile fiecrei comuniti. n structura proceselor integraioniste din Republica Moldova,
n loc aparte l ocup problema transnistrean i problemele legate de interesele comuniti
or etnice prin asigurarea credibilitii reciproce, n baza identitii scopurilor i valor
lor. E greu s aspiri la un stat de drept dac nu exist o unitate ntre toi membrii soci
etii. Din pcate ns, etapa actual este marcat de tendine separatiste, provocate, n
in afara rii i, n special, de forele proimperiale ruse. Separatismul se manifest mai
ronunat n dou regiuni ale Republicii Moldova: n localitile din partea stng a Nistru
unele localiti din sud. Actualmente, n baza unor principii politice, teritorial-ad
ministrative, economice i culturale, s-a ajuns la un compromis, constituindu-se U
nitatea Teritorial Autonom Gguzia (UTAG). Analiza tiinific a suportului juridic al U
scoate ns n eviden faptul c la atribuirea acestui statut s-a depit cadrul constitu
Consecine dezastruoase pentru statul nostru, care au dus la dezbinarea societii au
fost generate de formarea republicii separatiste moldoveneti nistrene, cu toate
atributele statale (preedinte, parlament, armat, organe de securitate, vam etc.). S
ituaia se agraveaz i din cauz c separatismul nistrean e sprijinit tacit de muli deput
din Duma de Stat a Federaiei Ruse, precum i de alte structuri statale ruse, prin
aceste aciuni urmrindu-se distrugerea statelor create dup dezmembrarea URSS i reface
rea imperiului. O astfel de situaie nu favorizeaz integrarea societii, mpiedicnd cons
lidarea autoritii statului n ar i n strintate.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 35 din 21.12.1995, MO nr. 2-3 din 11.01.
1996, CHD 1995-96, p. 88 HCC nr. 14 din 19.03.2002, MO nr. 46-48/9 din 04.04.200
2 HCC nr. 28 din 30.05.2002, MO nr. 75/19 din 13.06.2002
Comentariu Constitutie.indd 67
14.08.2012 14:40:31

68
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE
Articolul 11
REPUBLICA MOLDOVA, STAT NEUTRU
(1) Republica Moldova proclam neutralitatea sa permanent. (2) Republica Moldova nu
admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul su.

Comentariu
Instituia neutralitii permanente trebuie examinat sub mai multe aspecte: ca instituie
de drept constituional, ca instituie de drept internaional public i ca element comp
onent al securitii naionale i internaionale. Neutralitatea (din lat. neuter nici un
nici altul) constituie un statut special de drept internaional al statului. n prac
tica dreptului internaional, se disting neutralitatea pe timp de rzboi i neutralita
tea permanent. Neutralitatea semnific o atitudine permanent, o politic a unui stat n
aport cu un conflict sau o situaie de confruntare n care sunt angajate dou sau mai
multe state ori blocuri de state. Neutralitatea poate fi declarat unilateral de ctr
e o anumit ar, dar poate fi i consecina unui tratat internaional ncheiat ntre alte
zul Republicii Moldova, este o neutralitate permanent declarat unilateral i consfini
t n Constituie. n literatura tiinific de specialitate, se afirm c neutralitatea pe
este caracteristic pentru statele mici. Practica internaional confirm acest fapt. Pe
ntru statele mici, neutralitatea se declar din raionamente geopolitice. O problem c
u care se confrunt toate statele mici este securitatea. Dimensiunea teritorial, si
tuaia geopolitic, potenialul economic i militar al acestor state nu le permite s-i as
gure n mod individual securitatea. O soluie, n acest sens, poate fi neutralitatea p
ermanent consacrat juridic. Concluzia care se impune este c statele care au declara
t i au consfinit din punct de vedere juridic statutul de neutralitate permanent tre
buie s realizeze efectiv acest statut, innd cont de urmtoarele obiective: 1. Renunare
a la rzboi n calitate de instrument i mijloc de politic extern, cu excepia rzboiului
autoaprare. 2. Efectuarea de msuri concrete pe plan intern i extern: neparticipare
a la aliane, blocuri sau orice alte forme de cooperare militar; renunarea la orice
pretenii teritoriale fa de alte state; nrdcinarea neutralitii n patrimoniul social
ral al statului, precum i n sistemul politic i legal. 3. Pe timp de rzboi, statul va
respecta obligaia de imparialitate fa de beligerani. 4. Neutralitatea nu este o expr
esie ideologic, ci una practic. Neutralitatea presupune exercitarea unei politici
adecvate i echilibrate fa de toate prile aflate n conflict. n ceea ce privete neutr
tea permanent a Republicii Moldova, stat mic, relativ tnr, vom porni de la ideea la
rg susinut n practic i doctrina relaiilor internaionale c neutralitatea este consid
n mijloc de asigurare a independenei i o garanie c nu se vor produce intervenii din a
far. Statutul de neutralitate contribuie
Comentariu Constitutie.indd 68
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
11
REPUBLICA MOLDOVA, STAT NEUTRU
69

considerabil la independena n politica extern i cooperarea avantajoas cu toate statel


e lumii. n acest context, aducem cteva explicaii cu privire la raiunea adoptrii de ct
e RM a statutului de neutralitate permanent. Aceast decizie a fost determinat la mo
mentul respectiv de o serie de factori, principalii fiind: necesitatea de a cons
olida suveranitatea n condiii politice complexe i lipsa tradiiilor de statalitate. S
tabilitatea, absolut necesar pentru realizarea reformelor, implica retragerea din
teritoriul statului a trupelor militare strine (ruseti), detensionarea situaiei po
litice interne, definitivarea perspectivelor i direciilor de dezvoltare a rii. De ac
eea, pentru moment, aceast opiune a fost cea mai rezonabil. Adoptarea de ctre Republ
ica Moldova a statutului de neutralitate permanent se explic prin urmtoarele raiuni:
a) realitile geopolitice Republica Moldova este un stat tnr, aprut ca urmare a dezi
tegrrii URSS, iar procesele de autodeterminare din fostele republici sovietice i nt
regul spaiu postsocialist erau marcate de lupta marilor puteri pentru sferele de
influen; b) potenialul politic, economic i militar slab al Moldovei n raport cu rile
cine, care tindeau s-i realizeze interesele contnd pe grupurile etnice, care aveau
manifestri secesioniste, prin exercitarea de presiuni asupra guvernrii; c) situaia ri
lor vecine, Romnia i Ucraina, care erau supuse unor presiuni, avnd la origine inter
esele marilor puteri; d) orientarea economiei spre piaa extern. S-a considerat, la
acel moment, c anume statutul de neutralitate, colaborarea (inclusiv economic) fr p
referine politice ar putea favoriza considerabil dezvoltarea economiei naionale, i
ntegrarea ei n spaiul economic european. Consfinit prin Constituie, neutralitatea per
manent a RM a fost concretizat ntr-un ir de acte normative. Astfel, n vederea asigurr
i securitii naionale, doctrina militar a RM, adoptat de Parlament, prevede: doctrina
ilitar a RM este determinat de politica ei extern, de neutralitatea permanent /.../,
poart caracter exclusiv definitiv1. Legea tratatelor din 1999 stipuleaz: Nu se admi
te ratificarea, adoptarea, aprobarea sau aderarea la tratatul internaional care l
imiteaz caracterul suveran, independent i militar al statului, precum i care aduce
atingere neutralitii sale permanente2. Din cele expuse, deducem c statutul de neutra
litate este considerat un instrument de realizare a politicii interne i externe a
statului, de asigurare a securitii naionale, dar i un scop al politicii externe, ca
re este de o valoare incontestabil pentru statalitatea noastr. Statul care i-a decl
arat neutralitatea permanent i asum anumite obligaii, posed anumite drepturi. Pornind
de la prevederile art. 11 din Constituie, principiile fundamentale ale dreptului
internaional public i practica internaional n materia neutralitii permanente, consid
c RM dispune de urmtoarele drepturi: Realizarea tuturor msurilor, inclusiv militare
, pentru a-i apra integritatea teritorial, inviolabilitatea frontierelor i statutul
su de neutralitate permanent.
1 Hotrrea Parlamentului RM privind doctrina militar a RM, nr. 482-XIII din 06.06.19
95, MO nr. 338-39/429 din 14.07.1995. 2 Legea privind tratatele internaionale ale
RM nr. 595-XIV din 24.10.1999, art. 11, MO nr. 24-26 din 02.03.2000.
Comentariu Constitutie.indd 69
14.08.2012 14:40:31

70
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Sprijinirea activ a eforturilor comunitii internaionale n vederea meninerii pcii


itii internaionale. Printre acestea se nscrie participarea contingentelor militare a
le statului la operaiunile internaionale de meninere a pcii. Exprimarea poziiei ofic
ale a statului n vederea calificrii aciunilor prilor implicate ntr-un conflict armat.
RM poate acuza agresorul i comptimi victima agresiunii. Obligaiile RM ca stat neutr
u: RM se oblig s nu ia parte la niciun conflict armat care poate avea loc ntre stat
ele lumii. n acest sens, statul se abine de a acorda oricare tip sau form de ajutor
unuia dintre beligerani. El va refuza orice form de furnizare a armamentului i mun
iiilor, fie orice alte aprovizionri cu caracter militar prilor n lupt. Statul nu va
orda ajutoare pecuniare vreunuia dintre beligerani. RM nu va contribui la formare
a forelor armate destinate participrii la un conflict armat, precum i nu va permite
activitatea birourilor strine de recrutare pe teritoriul su. RM va interzice oric
e form de tranzit prin teritoriul su al trupelor militare strine. RM nu va accepta
niciun angajament bilateral sau multilateral, care conine clauze juridice de natu
r s afecteze statutul su de neutralitate i s antreneze statul n aliane, blocuri, alt
rganizaii cu caracter militar, inclusiv dislocarea trupelor militare ale altor st
ate pe teritoriul su. n calitate de stat membru al ONU, OSCE, Republica Moldova re
cunoate prioritatea deciziilor acestor organizaii n problemele legate de securitate
a internaional, universal i regional. RM nu poate rmne neutr fa de necesitile m
securitii internaionale, are obligaia de a contribui activ la msurile ntreprinse de a
este organizaii n vederea meninerii pcii i securitii internaionale. Dup cum am men
tatutul de neutralitate permanent al statelor n unele cazuri este garantat i recuno
scut de marile puteri (Elveia, Austria). n alte situaii, statele se angajeaz prin de
claraie multilateral sau comun s respecte neutralitatea, dar nu garanteaz aceast neut
alitate (Laos). Recunoaterea statutului de neutralitate permanent se face prin act
ele organizaiilor internaionale, membre ale crora sunt aceste state. Astfel, neutra
litatea Republicii Malta, declarat de guvern la 14.05.1981, a fost recunoscut de O
SCE prin documentul final al reuniunii OSCE de la Madrid n 1983. Prin Legea const
ituional din 27.11.1995, Turkmenistanul a consfinit statutul de neutralitate perman
ent, declarnd aceast zi srbtoare naional. Adunarea General a ONU, prin Rezoluia 50
12.12.1995, a recunoscut acest statut i a cerut statelor membre ale ONU s-l respe
cte i s-l susin. Cu regret, n perioada care s-a scurs de la adoptarea Constituiei, st
tutul de neutralitate al Republicii Moldova nu a fost recunoscut oficial i expres
pe plan internaional de niciun stat i de niciuna din organizaiile internaionale, me
mbru al crora este RM. Cauza principal o constituie, n opinia noastr, diferendul din
stnga Nistrului i prezena trupelor militare ruse n aceast zon, trupe care nu au fost
retrase n ciuda faptului c Federaia Rus i-a asumat acest angajament prin documente se
mnate cu RM, fiind obligat i prin Hotrrea summitului OSCE de la Istanbul n 1998.
Comentariu Constitutie.indd 70
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
12
SIMBOLURILE STATULUI
71

Federaia Rus ncalc n mod cinic nu numai propriile angajamente internaionale, dar i C
tituia Republicii Moldova. Considerm c, n scopul promovrii unui statut viabil i durab
l de neutralitate permanent, este necesar s se adopte o lege constituional privind n
eutralitatea permanent a RM, care s consfineasc natura juridic i coninutul statutulu
drepturile, obligaiile i angajamentele ce decurg din acest statut, n plan naional i i
nternaional; s se ntreprind aciuni concrete pentru sporirea ncrederii comunitii int
nale n statutul de neutralitate permanent al Republicii Moldova. Printre acestea,
se nscriu: soluionarea diferendului transnistrean, obinerea garaniilor i recunoaterii
necesare pentru valorificarea complet i general a statutului de neutralitate perman
ent.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 15 din 11.04.2000, MO nr. 46-49/18 din 2
7.04.2000 HCC nr. 41 din 07.12.2000, MO nr. 157-159/44 din 21.12.2000 HCC nr. 16
din 29.03.2001, MO nr. 43/16 din 12.04.2001

Articolul 12
SIMBOLURILE STATULUI
(1) Republica Moldova are drapel, stem i imn. (2) Drapelul de Stat al Republicii M
oldova este tricolor. Culorile sunt dispuse vertical, n ordinea urmtoare, ncepnd de
la lance: albastru, galben, rou. n centru, pe fia de culoare galben, este imprimat St
ma de Stat a Republicii Moldova. (3) Stema de Stat a Republicii Moldova reprezin
t un scut tiat pe orizontal, avnd n partea superioar cromatic roie, n cea inferioa
r, ncrcat cu capul de bour avnd ntre coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este fl
ancat n dreapta de o roz cu cinci petale, iar n stnga de o semilun conturnat. Toate e
ementele reprezentate n scut sunt de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul
unei acvile naturale purtnd n cioc o cruce de aur (acvila cruciat) i innd n gheara
apt o ramur verde de mslin, iar n cea stng un sceptru de aur. (4) Imnul de Stat al Re
ublicii Moldova se stabilete prin lege organic. (5) Drapelul, stema i imnul sunt si
mbolurile de stat ale Republicii Moldova i sunt ocrotite de lege.

Comentariu
Acest articol, intitulat Simbolurile statului, are o semnificaie deosebit. Plasarea
lui n Titlul I, Principiile generale, nu este deloc ntmpltoare, dat fiind faptul c s
olurile statului, fiind puse n acelai rnd cu principiile fundamentale ale statului,
scot n eviden semnele distinctive ale Republicii Moldova ca stat suveran i independ
ent, reprezint unitatea poporului, reflect trecutul, prezentul i, indiscutabil, vii
torul statului i naiunii.
Comentariu Constitutie.indd 71
14.08.2012 14:40:31

72
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Simbolurile statului, apreciate ca forme superioare de exprimare a adevrului i a s


entimentelor naionale, constituie compoziii oficiale care reflect, prin limbaj plas
tic, devenirea istoric a poporului pe care l individualizeaz. 1. Alin. (1) prevede
expres simbolurile statului: Republica Moldova are drapel, stem i imn. Prin preveder
ea constituional citat se subliniaz angajamentul statului de a proteja aceste semne
distinctive sfinte pentru orice cetean al Republicii Moldova. Drapelul de Stat al
Republicii Moldova este un simbol major al suveranitii i independenei Republicii Mol
dova. Stema este un semn convenional distinctiv, caracteristic i simbolic al statu
lui. Imnul este un cntec sau o poezie solemn, compus pentru preamrirea unei idei, a
unui eveniment, erou etc. Imnul de stat reprezint un cntec solemn oficial, care si
mbolizeaz statul, suveranitatea i independena acestuia. Problema simbolurilor statu
lui, semnificaia acestora nu este formal, ci are o importan major pentru identitatea
statului. De aceea, att Constituia, ct i legile organice le iau sub protecie strict,
eglementnd detaliat problemele legate de utilizarea lor. 2. Alin. (2) conine preve
deri referitoare la simbolul oficial major al statului: Drapelul de Stat al Repub
licii Moldova este tricolor. Culorile sunt dispuse vertical, n ordinea urmtoare, nc
epnd de la lance: albastru, galben, rou. n centru, pe fia de culoare galben, este imp
imat Stema de Stat a Republicii Moldova. Drapelul de Stat reprezint o pnz dreptunghiu
lar, cu proporia dintre nlimea i lungimea pnzei de 1:2, tripartit, vertical egal,
e la lance cu culorile albastru, galben i rou, i avnd n mijlocul cmpului galben imagi
ea Stemei de Stat a Republicii Moldova, a crei lime constituie 1/5 din lungimea dra
pelului. Apariia drapelului, ca simbol al statului, este legat de formarea Statulu
i Moldovenesc independent de la mijlocul secolului al XIV-lea. Conform surselor
istorice, n secolele XV-XIX au existat circa douzeci de drapele. Cel mai des, drap
elele moldoveneti aveau un cmp rou, mai rar albastru sau galben. Totodat, pe drapele
era prezent n mod constant stema Moldovei. Pe drapelele lui Tudor Vladimirescu, c
onductorul revoluiei din 1821, erau mbinate artistic culorile rou, galben i albastru.
n anul 1859, Tricolorul a devenit drapelul oficial al Principatelor Unite Moldov
a i ara Romneasc. n ceea ce privete teritoriul dintre Prut i Nistru, anexat de Rusia
st n 1812, acesta nu a putut avea steag, ci numai stem (ncepnd cu anul 1824). Tricolo
rul era purtat de participanii la manifestrile populare. La 2 (15) decembrie 1917,
cnd Sfatul rii, primul Parlament al Basarabiei, a proclamat Republica Popular Moldo
veneasc, deasupra sediului acestuia flfia tricolorul, pe care erau culorile albastr
u, galben i rou. Sub drapelul tricolor are loc i micarea de eliberare naional de sub
ominaia Imperiului Sovietic. Astfel, alegerea tricolorului ca Drapel Oficial de S
tat al Republicii Moldova nu este ntmpltoare i are o argumentare istoric. Cele trei c
ulori albastru, galben, rou au semnificaiile lor. Astfel, culoarea albastr simboliz
eaz cerul senin, pacea, viaa fr de rzboaie, caracterul panic al poporului nostru; cul
area galben simbolizeaz recoltele bogate ale lanurilor de gru i de porumb, ale viilo
r sub razele soarelui auriu; culoarea roie reprezint sngele vrsat de strmoii neamului
nostru pentru libertate i independen, spiritul revoluionar al poporului nostru. Conf
orm Legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr. 217 din 17.09.2010,
Drapelul de Stat se arboreaz permanent:
Comentariu Constitutie.indd 72
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
12
SIMBOLURILE STATULUI
73

pe edificiile i n sediile autoritilor i instituiilor publice, n birourile de servi


le conductorilor, n slile de edin, de protocol i de festiviti ale acestora; n l
dislocare permanent a unitilor militare ale Forelor Armate ale Republicii Moldova; l
a sediile partidelor, sindicatelor, instituiilor de nvmnt, tiinifice i de cultur;
ele de trecere a frontierei de stat, n porturi, debarcadere, aeroporturi, gri, aut
ogri cu trafic internaional. Drapelul de Stat se arboreaz temporar cu prilejul: zil
elor de srbtoare n locurile publice stabilite de autoritile administraiei publice l
le; festivitilor i ceremoniilor oficiale de caracter local naional i internaional
urile de desfurare a acestora; vizitelor oficiale ntreprinse n Republica Moldova de
fi de state i de guvern strine, precum i de nalte personaliti politice reprezentnd p
cipalele organisme internaionale interguvernamentale pe traseele de deplasare a a
cestora; ceremoniilor de depunere a jurmntului de ctre preedintele Republicii Moldov
a, membrii Guvernului, militari, judectori, funcionari publici etc. Drapelul de St
at al Republicii Moldova nu poate fi fabricat, arborat i utilizat n mod arbitrar.
3. Alin. (3) se refer la Stema de Stat. Elementele Stemei de Stat a Republicii Mo
ldova sunt cunoscute din timpurile cele mai ndeprtate. De exemplu, pe aversul prim
ei monede moldoveneti, pus n circulaie n 1350 de Bogdan I, figura capul de bour, care
avea ntre coarne o stea cu cinci coluri, la stnga o rozet cu frunze, iar la dreapta
semiluna. Vechea stem a Statului Moldovenesc avea urmtoarele semne simbolice prin
cipale: n centrul scutului imaginea capului de bour cu o stea n frunte; n dreapta s
emiluna; n stnga soarele; deasupra scutului o sabie i un buzdugan ncruciate, iar u
ic mai sus coroana domnitorului. Dup ocuparea Basarabiei de ctre Rusia arist, n 1824
este acceptat stema Basarabiei, care avea nfiat i capul de bour. Stema de Stat a Repu
licii Moldova nglobeaz elemente de veche tradiie, care neau nsoit pe parcursul a sute
de ani. Astfel, se disting: Capul de bour, nsemnul tradiional al moldovenilor, ca
re exprim bogia locurilor natale, fertilitatea pmntului strbun, fora, mreia i dem
oporului, semnificnd n tiina heraldic un ritual de vntoare specific, ceea ce indic
olizeaz o societate preexistent ntemeierii statului Moldova. Cu timpul, bourul a de
venit un animal simbolic i o expresie a rezistenei poporului. Steaua dintre coarne
le bourului, o aluzie la divinitate, adic la ceea ce este sfnt i mre totodat, i un v
i simbol dacic. Floarea, roza, nsemn heraldic care face aluzie la o veche tradiie
statal a romnilor moldoveni, adic la faptul c statul nostru i are obria ntr-un tre
rte ndeprtat, de pn la 1359, cnd existau state mici. Roza, un nsemn al statului mic,
dic al unui nceput de stat, probabil, deriv de la familia nobiliar care avea o puter
nic autoritate politic n ara respectiv.
Comentariu Constitutie.indd 73
14.08.2012 14:40:31

74
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

Semiluna, o aluzie la o perioad foarte ndeprtat a istoriei, la venicie, la stabilitat


ea i existena ndelungat a poporului romn. Cromatica cmpului de pe scut, reconstituind
n combinaie cu cea a capului de bour i a sceptrului, tricolorul naional. Aluzia la
drapel are o semnificaie dubl, simboliznd lupta pentru mplinirea idealurilor neamulu
i i relevnd introducerea noilor culori, drept cel mai nalt simbol, menit s individua
lizeze suveranitatea Moldovei. Acvila, pe figura ei fiind dispus scutul, are un
rol deosebit, semnificnd originea latin a poporului moldovenesc. Acvila ngemneaz spir
itualitatea dacic (pasrea reprezenta la daci zeitatea suprem Zamolxes, zeul cerului
, creatorul cosmosului i al lumii) i spiritualitatea roman, ilustrnd astfel nglobarea
istoriei noastre n vasta arie a civilizaiei universale. Recunoscut ca cel mai valo
ros simbol al legiunilor romane din Dacia, acvila cruciat devenise nsemnul distinc
tiv al tuturor urmailor daco-romanilor, fapt ce reiese din denumirea dat pe plan m
ondial acvila valahic. Aceast figur heraldic evideniaz valorile morale promovate de b
serica ortodox ca susintor al luptei pentru emancipare, pentru aprarea limbii i tradi
ilor poporului, reprezint o dovad a latinitii, a originii comune a tuturor romnilor,
a continuitii lor n vatra strmoeasc. Reprezentarea psrii n stema Moldovei nu este
men unic n istoria heraldicii, multe popoare avnd n blazoanele lor oficiale astfel
de imagini. Acvila din stema noastr ns se deosebete prin faptul c ine n cioc o cruce
aur. Crucea, nsemnul pe care acvila roman (valahic) l ine n cioc, simbolizeaz tradi
retin, de ea fiind legate mari valori morale ale poporului, nceputurile culturii lu
i, prosperarea acesteia. Cretinismul nu a fost impus, ci acceptat benevol, de tim
puriu, prin influena roman. Ramura de mslin, vechi simbol al voinei de pace, al capa
citii de regenerare, de venic trezire la via, de rencepere a dezvoltrii naiunii ca
ualitate, prin voin istoric i politic. Mslinul simbolizeaz i dorina de meninere a
de colaborare i prietenie, trstur a moldovenilor, atribuit i apreciat de la nceput
istenei acestui popor i pn n prezent. Sceptrul de aur, simbol al suveranitii, este c
scut ca atare din cele mai vechi timpuri (de la grecii antici). Sceptrul reprezi
nt i autoritatea voievodal. Scutul, tradiional pentru Moldova, simbolizeaz nzuinele
ce ale rii, spiritul de aprare a valorilor i realizrilor seculare. Regulamentul aprob
at prin Legea cu privire la Stema de Stat a Republicii Moldova (nr. 337-XII din
03.11.1990) stabilete expres modalitile de utilizare a Stemei de Stat. Astfel, Stem
a de Stat a Republicii Moldova se plaseaz: pe cldirile sediului Preedintelui Republ
icii Moldova, Parlamentului, Guvernului, Curii Supreme de Justiie, Procuraturii Ge
nerale, pe cldirile consiliilor i executivelor locale, pe cldirile reprezentanelor d
iplomatice i instituiilor consulare ale Republicii Moldova; n cabinetul de serviciu
al efului statului, al preedintelui Parlamentului, n cabinetele de serviciu ale pr
eedinilor consiliilor locale, n slile n care se desfoar edinele Parlamentului, Gu
n slile n care au loc edinele judiciare, n localurile n care se efectueaz nregist
tr-un cadru solemn, a cstoriilor i a nou-nscuilor;
Comentariu Constitutie.indd 74
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
12
SIMBOLURILE STATULUI
75

n cmpul matrielor sigilare i pe formularele documentelor autoritilor publice centra


locale, ale instanelor judectoreti, n tiparele sigilare i pe formularele birourilor
notariale, precum i pe cele ale ntreprinderilor, organizaiilor i instituiilor de subo
rdonare central i local etc. Dreptul de a folosi imaginea Stemei de Sat de ctre alte
instituii dect cele menionate se acord numai de Parlament, iar modul de fabricare,
tirajare, folosire, pstrare i casare a tiparelor de sigiliu cu nregistrarea Stemei
de Stat se stabilete de ctre Guvernul Republicii Moldova. 4. Articolul constituiona
l nu face o descriere amnunit a Imnului de Stat al Republicii Moldova, menionnd c Im
de Stat al Republicii Moldova se stabilete prin lege organic. La 27 august 1991, cn
d a fost votat Declaraia de independen a Republicii Moldova, Parlamentul a adoptat H
otrrea nr. 691-XII cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova. Prin acest a
ct, lundu-se ca baz tradiiile istorice ale luptei pentru independen, ale micrii de e
erare naional i n conformitate cu aspiraiile naionale ale poporului Republicii Moldov
, n calitate de imn al statului a fost aprobat cntecul Deteapt-te, romne. La sfritul
ului 1991, n baza referendumului din 8 decembrie 1991, a fost adoptat noua Constit
uie a statului romn, act fundamental, care, n art. 12 alin. (3), a stabilit c imnul
naional al Romniei este Deteapt-te, romne. n acest fel, a aprut o situaie n care
ambele proclamate i recunoscute ca independente i suverane (cel puin de jure) aveau
un imn identic, situaie cel puin confuz, care nu putea fi meninut mult timp. Astfel
stnd lucrurile, dup circa trei ani de la adoptarea hotrrii despre Imnul de Stat, Par
lamentul Republicii Moldova nou-ales adopt, la 7 iunie 1994, Hotrrea nr. 140-XIII c
u privire la Imnul de Stat. Pornind de la necesitatea crerii unui nou imn, care s
reflecte independena statului i nzuinele poporului spre prosperitate, a fost abrogat
Hotrrea Parlamentului nr. 691-XII din 27 august 1991, stabilindu-se c, pn la aprobare
a unui nou Imn de Stat, n calitate de imn se va intona cntecul Limba noastr, versur
i de Alexei Mateevici, muzic de Alexandru Cristea (catrenele 1, 2, 4, 5, 8 i 12).
Totodat, s-a anunat un concurs pentru crearea unui nou Imn de Stat al Republicii M
oldova. La 29 iulie 1994 a fost adoptat Constituia Republicii Moldova, n conformita
te cu care Imnul de Stat urma s fie stabilit prin lege organic, conferindu-i-se o
semnificaie major i o putere juridic mai mare, deoarece legile organice urmeaz o proc
edur specific de adoptare, modificare i completare, aflndu-se pe o treapt superioar
erarhia izvoarelor de drept. Respectnd i realiznd prevederile constituionale, la 22
iulie 1995, Parlamentul Republicii Moldova adopt Legea organic nr. 571-XIII cu pri
vire la Imnul de Stat al Republicii Moldova, n calitate de Imn de Stat fiind apro
bat acelai cntec Limba noastr. Regulamentul aprobat prin Legea cu privire la Imnul
de Stat al Republicii Moldova stabilete modul de intonare a imnului. Astfel, Imnu
l de Stat al Republicii Moldova se intoneaz n interpretare orchestral i vocal. Acesta
se intoneaz: la ridicarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova; la depunerea
jurmntului de ctre Preedintele nou-ales al Republicii Moldova;
Comentariu Constitutie.indd 75
14.08.2012 14:40:31

76
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

la deschiderea i nchiderea sesiunilor Parlamentului; la inaugurarea monumentelor;


cadrul ceremoniilor oficiale de nmnare a distinciilor de stat; la deschiderea adunr
ilor solemne, congreselor, simpozioanelor consacrate unor date remarcabile din i
storia i cultura rilor etc. 5. Conform alin. (5), drapelul, stema i imnul sunt simbo
lurile de stat ale Republicii Moldova i sunt ocrotite de lege. n aceast ordine de i
dei, sunt semnificative sanciunile penale i administrative prevzute de legislaia Rep
ublicii Moldova n cazul comiterii unor fapte ce atenteaz la simbolurile statului.
Articolul 13
LIMBA DE STAT, FUNCIONAREA CELORLALTE LIMBI
(1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldoveneasc, funcionnd pe baza g
rafiei latine. (2) Statul recunoate i protejeaz dreptul la pstrarea, la dezvoltarea i
la funcionarea limbii ruse i a altor limbi vorbite pe teritoriul rii. (3) Statul fa
ciliteaz studierea limbilor de circulaie internaional. (4) Modul de funcionare a limb
ilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabilete prin lege organic.

Comentariu
Titlul articolului Limba de stat, funcionarea celorlalte limbi scoate n eviden o prob
em esenial a constituirii i consolidrii statului Republica Moldova. Consfinirea prin
onstituia Republicii Moldova a statutului limbii naionale ca limb de stat are menir
ea de a contribui la realizarea suveranitii depline a statului nostru i crearea gar
aniilor necesare pentru folosirea ei plenar n toate sferele vieii politice, economic
e, sociale i culturale. Atribuind limbii naionale statutul de limb de stat (corect
ar fi limba oficial a statului), Republica Moldova asigur ocrotirea drepturilor i l
ibertilor constituionale ale cetenilor de orice naionalitate, care locuiesc pe terito
iul Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, n condiiile egalitii
tuturor cetenilor. Prin prevederea constituional, Republica Moldova asigur condiiile
ecesare pentru folosirea i dezvoltarea limbilor grupurilor etnice care locuiesc p
e teritoriul statului. Prevederea constituional are i o semnificaie istoric deosebit
entru pstrarea limbii i revenirea la identitatea noastr naional fireasc. n aceast o
de idei, sunt sugestive cuvintele umanistului italian Antonio Bonfini (nscut n 14
34), ajuns secretar al lui Matia Corvinul, regele Ungariei (1458-1490) i bun cuno
sctor al mediilor central-europene i al romnilor: Cci romnii se trag din romani, ceea
ce mrturisete pn n timpurile de acum limba lor, care, dei se afl n mijlocul unor ne
barbare att de felurite, nu a putut fi rpus. /.../ Cci din legiunile i coloniile rom
ane aduse n dacia de Traian i de ceilali mprai romani s-au tras romnii. /.../ Dei n
arbare de tot felul
Comentariu Constitutie.indd 76
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
13
LIMBA DE STAT, FUNCIONAREA CELORLALTE LIMBI
77

s-au revrsat asupra provinciei Dacia i asupra poporului romn i asupra regiunii goilor
mpreun cu Panonia, totui s-a vzut c n-au putut fi rpuse coloniile i legiunile roman
are se dezvoltaser de curnd. necai sub valul de barbari, ele totui mai exal limba rom
ca s nu o prseasc nicidecum, se mpotrivesc cu atta ndrjire, nct i vezi c lupt
trarea neatins a vieii, ct a limbii1. 1. Alin. (1) se refer la: a) denumirea oficial
limbii de stat a Republicii Moldova; b) grafie, adic simbolurile grafice pe baza
crora funcioneaz limba de stat. Limba de stat a Republicii Moldova este limba mold
oveneasc. n legtur cu denumirea limbii, au avut loc o serie de discuii, care au demon
strat diverse opinii i puncte de vedere. Majoritatea oamenilor de tiin (Academia de t
iine a Republicii Moldova, Universitatea Pedagogic Ion Creang, o serie de savani ling
iti etc.) au negat existena limbii moldoveneti, demonstrnd c denumirea corect a limbi
noastre este limba romn. Unele fore politice susin c exist limba moldoveneasc, invo
ca argument fapte din trecutul istoric, fr s poat demonstra diferena dintre limba mol
doveneasc i cea romn, cu att mai mult c nu exist nici un dicionar n acest sens. n
au fost naintate cteva propuneri de modificare a art. 13 din Constituie n vederea co
nsacrrii denumirii limba romn. ns iniiativele respective fie c au rmas neexaminat
u au acumulat n Parlament numrul de voturi necesare pentru adoptarea unei legi con
stituionale. Problema denumirii limbii oficiale a statului nostru, transformat art
ificial ntr-o problem politic, poate fi soluionat uor dac se va ine cont de cteva
. n lume exist un numr semnificativ de state naionale, care au la baz o naiune (o aso
iaie de oameni avnd aceeai limb, aceeai origine, aceleai obiceiuri, aceleai idei i
mente, dezvoltate printr-o lung convieuire), a crei denumire o poart, de regul. n Eur
pa, majoritatea absolut a statelor sunt naionale. Unele naiuni stau la baza a dou st
ate. De exemplu, nimeni nu pune la ndoial faptul c exist o singur naiune coreean, n
st naiune este organizat n dou state coreene. Un alt exemplu l ofer China i Taiwan.
ai lucru l putem spune i despre naiunea romn, organizat n dou state romneti: Rom
ca Moldova. n statele coreene, nimeni nu contest faptul c populaia vorbete aceeai lim
n cazul Republicii Moldova ns, culegem roadele unei ideologii perfide, diseminate
pe parcursul a zeci de ani, care se bazeaz pe conceptul ,,existenei a dou naiuni, a
dou limbi, a dou istorii diferite. Afirmaiile aa-numiilor patrioi c prin renunarea
umirea de limba i naiunea moldoveneasc se renun la stat nu au niciun suport tiinif
ea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova nr
. 3465-XI din 01.09.1989 concretizeaz rolul limbii de stat. Acest rol se manifest
prin urmtoarele: a) limba de lucru i limba lucrrilor de secretariat n organele puter
ii de stat, ale administraiei publice i organizaiilor (asociaiilor) obteti (neguverna
entale) este limba de stat, actele acestora se ntocmesc i se adopt n limba de stat;
corespondena dintre organele puterii de stat, ale administraiei publice, dintre or
ganizaiile neguvernamentale, dintre acestea i ntreprinderile, instituiile i organizai
le situate pe teritoriul Republicii Moldova se realizeaz n limba de stat;
1
Ioan Aurel Pop, Istoria romnilor, Editura Litera, Bucureti-Chiinu, 2010, p. 41.
Comentariu Constitutie.indd 77
14.08.2012 14:40:31

78
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE

limba n cadrul proceselor judiciare este limba de stat. Desigur, prevederile resp
ective nu sunt imperative, n funcie de situaiile concrete fiind posibil utilizarea a
ltor limbi, acceptabile pentru prile angajate n comunicare, esenial ns este faptul ca
actele oficiale emise de organele puterii de stat s fie ntocmite obligatoriu n limb
a de stat; b) folosirea limbii de stat este posibil i salutar n orice domeniu al viei
i sociale i al relaiilor internaionale: politic, social, tiinific, cultural, econo
; c) n cazul n care Republica Moldova devine parte sau ncheie tratate internaionale,
textul actelor internaionale respective urmeaz a fi traduse i publicate n limba de
stat. innd cont de identitatea lingvistic moldo-romn realmente existent, la 31.08.198
a fost adoptat Legea nr. 3462-XI cu privire la revenirea limbii moldoveneti la gr
afia latin. S-a operat cu termenul revenire, deoarece se tie c doar la mai puin de 8
uni de la ocupaia sovietic, la 10 februarie 1941, a fost adoptat Legea RSS Moldoven
eti cu privire la trecerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin la alfabet
ul rus. La etapa respectiv, au luat amploare aciunile drastice ale regimului sovie
tic totalitar, care urmrea deznaionalizarea, ruperea oamenilor de trecutul istoric
i de vechile lor tradiii social-culturale. O metod de uniformizare a poporului sov
ietic a fost impunerea limbii ruse ca limb oficial a URSS i ca limb de comunicare ntr
e reprezentanii naionalitilor ce populau teritoriul respectiv. Limba romn a mbrcat
m strin de exprimare grafic, alfabetul rusesc, nefiind adecvat, nu putea reda specif
icul, plenitudinea i frumuseea limbii populaiei btinae majoritare a Republicii Moldov
. Astfel, aproape o jumtate de secol, limba romn a fost supus unei forme improprii d
e exprimare, care, n ultim instan, a condus la denaturri eseniale n coninutul ei mo
gic i expresiv. Pentru a stopa degradarea limbii, s-a decis revenirea la grafia l
atin, vemntul matern i originar al limbii noastre. Avndu-se n vedere c limba romn
idiom de origine i structur romanic, exprimarea ei prin alfabetul latin, care are
un caracter mai adecvat, recunoscut de tiin, pentru fonetica i grafia acestui idiom,
este binevenit i contribuie considerabil la lichidarea deformrilor ce s-au produs n
limb din anumite cauze obiective sau subiective, la ridicarea nivelului de cultu
r lingvistic a populaiei btinae din Republica Moldova, la ridicarea rolului factorilo
de ordin tiinific, etico-moral, cultural, psihologico-didactic i social n dezvoltar
ea naiunii. 2. Prin alin. (2) al articolului interpretat se prevede expres c statul
recunoate i protejeaz dreptul la pstrarea, la dezvoltarea i la funcionarea limbii ru
e i a altor limbi vorbite pe teritoriul rii. Dup cum se poate observa, Constituia con
er expres limbii ruse un statut superior celorlalte limbi folosite pe teritoriul
Republicii Moldova. Dei procentul originarilor vorbitori de limba rus este inferio
r celui al cetenilor alolingvi (aproximativ 16%), totui, n virtutea faptului c circa
cincizeci de ani limba rus a fost impus ca limb de stat, fiind nvat i utilizat n
rele vieii sociale, s-a creat o situaie n care interzicerea brusc a utilizrii acestei
a practic nu era realizabil i putea genera adevrate cataclisme sociale. Din conside
rentele expuse, Sovietul Suprem al RSS Moldoveneti a adoptat la 1 septembrie 1989
Legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM
Comentariu Constitutie.indd 78
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
13
LIMBA DE STAT, FUNCIONAREA CELORLALTE LIMBI
79

Moldoveneti. Ulterior, la momentul examinrii proiectului Constituiei n vigoare, situ


aia social-politic din Republica Moldova era ncordat. Fiind exercitate diverse presi
uni, s-a ajuns la un compromis, dac nu pe deplin echitabil, cel puin oportun la et
apa respectiv, exprimat prin departajarea limbii ruse de celelalte limbi vorbite
pe teritoriul Republicii Moldova. Constituia prevede i alte norme, care ilustreaz a
ngajamentul statului de a respecta i realiza dreptul tuturor cetenilor Republicii M
oldova la identitatea lor lingvistic: art. 4 consfinete respectarea drepturilor i li
bertilor omului i prioritatea reglementrilor internaionale n acest sens. Dreptul la p
rarea identitii etnice, culturale, religioase i lingvistice este unul dintre dreptu
rile fundamentale ale omului, de aici i necesitatea respectrii i realizrii lui; art.
10 alin. (2) stabilete c statul recunoate i garanteaz dreptul tuturor cetenilor la
area, la dezvoltarea i la exprimarea identitii lor etnice, culturale, lingvistice i
religioase; art. 16 prevede c respectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndator
ire primordial a statului i c toi cetenii Republicii Moldova sunt egali n faa legii
oritilor publice, fr deosebire de naionalitate, origine etnic, limb etc.; art. 35
(2) prevede c statul asigur dreptul de a alege limba de educare i instruire a pers
oanelor; art. 7 din Dispoziii finale i tranzitorii stabilete c Legea cu privire la f
uncionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova rmne n vigoare n msura
are nu contravine Constituiei i poate fi modificat n decursul a apte ani cu votul a c
el puin 2/3 din deputai, atribuindu-i-se astfel statut de lege constituional. 3. Est
e semnificativ prevederea constituional a alin. (3), conform creia ,,statul facilite
az studierea limbilor de circulaie internaional. Aceast prevedere constituional are
rea de a asigura integrarea Republicii Moldova n comunitatea internaional, prin pre
gtirea multilateral a cetenilor, punnd accentul pe colaborarea internaional. Aceasta
vident, nu se poate realiza fr un contact direct ntre cetenii Republicii Moldova i ce
ii strini, contact care impunea cunoaterea fie a limbii romne, fie a unei limbi de
circulaie internaional. Republica Moldova, de la fondarea i afirmarea sa n calitate d
e stat suveran i independent, a ntreprins o serie de msuri legate de integrarea com
plex n comunitatea internaional. Astfel, ara noastr i-a exprimat adeziunea la o seri
e organizaii i structuri internaionale, devenind membru cu drepturi depline al unor
organisme de influen i importan major, cum ar fi Organizaia Naiunilor Unite i Con
Europei. Evident, pentru a-i desfura activitatea n astfel de structuri, statul trebu
ie s pregteasc i s desemneze reprezentanii si care s participe nemijlocit la lucrr
rezinte poziia asupra problemelor abordate. ntruct activitatea din cadrul organizaii
lor internaionale se desfoar n limbi de circulaie internaional, necesitatea studier
estora este de netgduit. Pentru o mai mare eficien, statul i-a asumat angajamentul de
a supraveghea procesul de studiere a limbilor de circulaie internaional. Astfel, n
majoritatea instituiilor de educaie i nvmnt (precolare, primare, medii de speciali
reuniversitare, superioare sau postuniversitare), studierea limbilor strine este
o disciplin obligatorie, iar n multe instituii se organizeaz studierea aprofundat a l
imbilor strine.
Comentariu Constitutie.indd 79
14.08.2012 14:40:31

80
Titlul
I
PRINCIPII GENERALE
Jurisprudena Curii Constituionale: DCC din 06.04.1999 HCC nr. 39 din 08.07.1999, MO
nr. 80-82/50 din 29.07.1999 HCC nr. 28 din 30.05.2002, MO nr. 75/19 din 13.06.2
002
Articolul 14
CAPITALA
Capitala Republicii Moldova este oraul Chiinu.

Comentariu
Titlul acestui articol evideniaz oraul principal, reedina organelor de conducere ale
unui stat. Dei este un element care nu face parte din atributele i simbolurile sta
tului, capitala este nucleul, n jurul cruia se constituie formaiunea statal a unei c
omuniti. Constituia Republicii Moldova stipuleaz expres: Capitala Republicii Moldova
este oraul Chiinu. Moldova istoric, care cuprindea un teritoriu imens (de la Carpai p
a Marea Neagr), a cunoscut, de-a lungul secolelor, mai multe orae cu statut de cap
ital Baia, Suceava, Iai. n primii ani ai puterii sovietice, dup crearea Republicii A
utonome Sovietice Socialiste Moldoveneti n componena Ucrainei, capitale ale acestei
a au fost oraele Balta i Tiraspol (pn n 1940). Oraul Chiinu, capitala Republicii Mo
, este situat n partea central a rii, pe cursul mediu al rului Bc. Printre cele mai v
chi descoperiri arheologice se numr vetre geto-dacice din secolul VI .H., iar vesti
giile de cultur material din secolele urmtoare confirm faptul c a existat i aici un p
oces de romanizare a populaiei. Prima atestare documentar a Chiinului dateaz din 1436
. n 1466, selitea Chiinului este ntrit de tefan cel Mare, unchiului su, Vlaicu. La
urmaii lui Vlaicu vnd satul Chiinu lui Drago, fost ureadnic de Iai, iar n 1616 urma
estuia l vnd marelui vistiernic Constantin Roca. n 1641, Chiinul trece n stpnirea
Sfnta Vineri din Iai, rmnnd n proprietatea ei pn la nceputul secolului al XIX-lea.
artie 1666, Chiinul este menionat ca trg. Apare comerul stabil, susinut de crciumi
hene. Pe timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653), oraul era cunoscut deja ca u
n centru economic pe noul drum comercial ce leag Suceava de Cetatea Alb. n 1812, a
primit statut de ora i a devenit centru administrativ al regiunii Basarabia (deven
it n 1873, gubernie n componena Imperiului Rus). Pe 27 martie (9 aprilie) 1918, Sfat
ul rii, organul legislativ al Republicii Populare Moldoveneti, a votat la Chiinu unir
ea Basarabiei cu Romnia, realizndu-se n acest fel procesul de rentegrare a statului
unitar romn. n 1940, ocupat de Imperiul Sovietic, oraul Chiinu a devenit capitala RSS
Moldoveneti, inclus forat n componena URSS. Reintegrat Romniei n 1941-1944, a fost
cupat, ca toat Basarabia, de trupele sovietice n 1944. La sfritul anilor 80 ai secolu
lui trecut, Chiinul a devenit centrul micrii de eliberare social i
Comentariu Constitutie.indd 80
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
14
CAPITALA
81

naional, locul desfurrii Marilor Adunri Naionale, n urma crora Parlamentul a decre
ba romn drept limb oficial de stat i a reintrodus alfabetul latin (31 august 1989). P
e 27 august 1991, la Chiinu a fost proclamat independena Republicii Moldova, devenit
srbtoare naional a tnrului stat. n capitala statului, i au reedina autoritile
: Parlamentul, Guvernul, Preedintele Republicii Moldova, ministerele, departament
ele, serviciile de stat, Curtea Suprem de Justiie, Procuratura General, Curtea Cons
tituional etc. Tot n capital sunt situate ambasadele i reprezentanele statelor strin
instituii i organisme ale diverselor organizaii internaionale. Chiinul este un import
nt centru social-politic, cultural, administrativ, economic. Prin capital sau n im
ediata ei apropiere trec majoritatea cilor de transport de nsemntate naional i intern
onal. Chiinul se impune i ca un mare centru tiinific. Aici se afl Academia de tiin
ublicii Moldova, funcioneaz o serie de instituii de nvmnt superior: Universitatea d
t din Moldova, Universitatea Pedagogic de Stat ,,Ion Creang, Universitatea Tehnic, U
niversitatea Agrar, Academia de Studii Economice, Academia de Administrare Public
de pe lng Preedintele Republicii Moldova, Universitatea de Medicin i Farmaceutic etc.
conformitate cu Legea privind organizarea administrativ-teritorial i Legea privin
d statutul municipiului Chiinu, s-a instituit un regim special de administrare a c
apitalei Republicii Moldova.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 36 din 08.12.1997, MO nr. 86-87 din 25.1
2.1997, CHD 1997, p. 237 HCC nr. 50 din 05.10.1999, MO nr. 112-114 din 14.10.199
9
Comentariu Constitutie.indd 81
14.08.2012 14:40:31

Titlul

II
DREPTURILE, LIBERT ILE I NDATORIRILE FUNDAMENTALE
Capitolul I
DISPOZI II GENERALE
Articolul 15
UNIVERSALITATEA
Cet enii Republicii Moldova beneficiaz de drepturile i libert ile consacrate prin Const
tu ie i prin alte legi i au obliga iile prevzute de acestea.

Comentariu
Universalitatea drepturilor omului este un principiu prevzut de art. 55 din Carta
ONU. Conform acestui principiu, statele membre promoveaz respectarea universal i e
fectiv a drepturilor omului i a libertilor fundamentale. Principiul universalit ii est
consacrat i n Declaraia Universal a Drepturilor Omului1 i reprezint trstura genera
epturilor omului, n sensul c acestea se refer la toate persoanele, oriunde s-ar afl
a n toate rile lumii se poate prevala de toate drepturile i libertile fr niciun f
eosebire ca, de pild, de ras, culoare, sex, limb, religie, opinie politic sau orice
alt opinie, de origine naional sau social, avere, natere sau decurgnd din orice alt
uaie, drepturile nu pot fi limitate dect n cazurile i sub condiii legale prevzute de
ege. n art. 1, Declaraia proclam c toate fiinele umane se nasc libere i egale n demn
te i n drepturi. Caracterul universal al drepturilor omului se evideniaz ca un eleme
nt armonizator n elaborarea unui standard (norme) minim n contextul reglementrilor
constituionale. Republica Moldova a acceptat acest caracter i s-a obligat s-l tradu
c n legi i s-l aplice, asumndu-i rspunderea de a respecta principiile funAdoptat i
mat de Adunarea General a ONU prin Rezoluia nr. 217 A (III) din 10.12.1948.
1
Comentariu Constitutie.indd 82
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
15
UNIVERSALITATEA
83

damentale general-valabile ale dreptului internaional n domeniul drepturilor omulu


i1. Potrivit acestui principiu, normele juridice cu privire la drepturile omului
sunt obligatorii pentru toate persoanele. Pornind de la aceast concepie i inspirndu
-se din Declaraia Universal, legiuitorul constituional a integrat organic n textul L
egii Fundamentale adeziunea la principiul universalitii cuprins n Declaraia Universa
l. n art. 15 al Constituiei Republicii Moldova din Capitolul I sub denumirea Dispozii
i generale din Titlul II intitulat Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale,
legiuitorul nscrie principiul universalitii n urmtoarea formul: Cetenii Republicii
a beneficiaz de drepturile i de libertile consacrate prin Constituie i prin alte legi
au obligaiile prevzute de acestea. Principiul general al universalitii consacrat n a
t. 15 corespunde n ntregime coninutului i esenei art. 7 al Declaraiei Universale a Dr
pturilor Omului, care sus ine c toi oamenii sunt egali n faa legii i au, fr nicio d
e, dreptul la o egal protecie a legii. Alte acte cu prevederi referitoare la import
ana universal a asigurrii i respectrii drepturilor omului fr deosebire de ras, sex,
sau religie, promovarea exercitrii efective a drepturilor omului sunt: Convenia eu
ropean pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale (1950), Pactul i
nternaional cu privire la drepturile civile i politice (1966), Pactul internaional
cu privire la drepturile economice, sociale i culturale (1966) etc. Dei fr o meniune
direct n art. 15, prevederile constituionale referitoare la drepturile i obligaiile c
etenilor sunt garantate n limitele teritoriale ale Republicii Moldova i, de asemenea
, n limitele jurisdiciei statului. Aceste limite, de altfel menionate expres n Pactu
l internaional cu privire la drepturile civile i politice2, deriv din principiile d
reptului internaional public referitoare la responsabilitatea statelor. n esen, stat
ele sunt responsabile doar pentru securitatea juridic a persoanelor care se afl pe
teritoriul lor i sub autoritatea suveran a lor3. Hotrrea Parlamentului Republicii M
oldova nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997 (art. 1. 1) confirm garantarea drepturilor
cetenilor acolo unde statul exercit jurisdicia sa i indic faptul c statul nu poate
gura respectarea Conveniei pe teritoriul controlat efectiv de organele autoprocla
matei republici nistrene4. Primul act istoric fondator al principiului universal
itii drepturilor i libertilor, precum i al egalitii depline ntre ceteni, este Ma
Libertatum, care a ap1 Hotrrea Parlamentului cu privire la aderarea RSS Moldoveneti
la Declaraia Universal a Drepturilor Omului i ratificarea pactelor internaionale ale
drepturilor omului din 28 iulie 1990, n: Tratate internaionale la care Republica
Moldova este parte (1990-1998), ediie oficial, vol. I, Chiinu: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998, p. 9-10. 2 Art. 2. 1: Statele-pri [...] se angajeaz s respe
cte i s garanteze drepturile tuturor indivizilor care se gsesc pe teritoriul lor i in
de competena lor [...]. Vezi de asemenea art. 1 al Conveniei europene pentru aprare
a drepturilor omului i a libertilor fundamentale: naltele Pri contractante recunosc
crei persoane aflate sub jurisdicia lor [...]. 3 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Ci
vil and Political Rights: CCPR Commentary, Editura Kehl am Rhein, Strasbourg, Ar
lington, Engel, 1993, p. 41. 4 Hotrrea Parlamentului privind ratificarea Conveniei
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, precum i a unor protoc
oale adiionale la aceast convenie. n vigoare pentru Republica Moldova din 1 februari
e 1998, n: Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998),
ediie oficial, vol. I, Chiinu, 1998, p. 339-341.
Comentariu Constitutie.indd 83
14.08.2012 14:40:31

84
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

rut n Anglia la 15 iunie 1215. Acest document nscrie importante drepturi i liberti n
aza principiului general c niciun om liber nu va fi arestat sau ntemniat, sau depose
dat de bunurile sau drepturile sale, sau declarat n afara legii, sau exilat. Noi
nu vom purcede cu for mpotriva lui doar prin judecat legal de ctre egalii si sau n
rmitate cu legea rii. Magna Charta Libertatum declar de asemenea c nimnui nu-i va fi
ut, respins sau amnat dreptatea sau justiia1. Caracterul universal al drepturilor omu
ui, precum i garaniile constituionale privind principiul universalitii drepturilor i
ibertilor fundamentale ale omului sunt reflectate n cteva articole pe cuprinsul legi
i fundamentale. Aceste articole exprim i precizeaz c deintor al drepturilor, libert
obligaiilor este fiecare: cetean al Republicii Moldova, cetean strin sau persoan f
e. Cercul persoanelor care se bucur de aceste drepturi este prevzut prin cuvintele
: toi , fiecare, persoana, nimeni , oricrui . De exemplu, la toi, fr nicio a
ula din coninutul alin. (2) art. 24 Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la ped
epse sau tratamente crude, inumane ori degradante. n conformitate cu alin. (2) ar
t. 26: Fiecare om are dreptul s reacioneze independent, prin mijloace legitime, la
nclcarea drepturilor i libertilor sale. Pentru toi exist regula c nimeni nu poate
e sau rmne n domiciliul sau n reedina unei persoane fr consimmntul acesteia (ali
29), sau nimeni nu poate fi lipsit n mod arbitrar de cetenia sa i nici de dreptul d
e a-i schimba cetenia (alin. (2) art. 17). Art. 27 din Constituie stabilete c oricru
etean al Republicii Moldova i este asigurat dreptul de a-i stabili domiciliul sau ree
dina n orice localitate din ar, de a iei, de a emigra i de a reveni n ar. n sensu
iului universalitii, drepturile i obligaiile constituie o unitate sui generis, aceas
t unitate dnd expresie echitii i egalitii n tratamentul juridic2. O regul asemnt
revzut n alin. (2) art. 16 toi cetenii Republicii Moldova sunt egali n faa legii
ritilor publice, fr deosebire de ras, naionalitate, origine etnic, limb, religie, s
pinie, apartenen politic, avere sau origine social. ndatoririle fundamentale ale cet
lor, consacrate n Constituie, reprezint acele obligaii puse n sarcina cetenilor, ese
e pentru buna organizare a vieii sociale, i sunt determinate de scopurile societii i
de valorile sociale ocrotite i promovate de Legea fundamental i de normele de drept
. Conform art. 32 al Constituiei, fiecrui cetean i este garantat libertatea gndirii,
opiniei, precum i libertatea exprimrii n public prin cuvnt, imagine sau prin alt mij
loc posibil. Acest drept cuprinde libertatea de opinie i libertatea de a primi sa
u de a comunica informaii i idei, fr amestecul autoritilor publice. Exist i unele c
, puine la numr, cnd drepturile i libertile consacrate n Legea fundamental aparin
etenilor3 Republicii Moldova. Este vorba de drepturile i libertile politice: libertat
ea opiniei i a exprimrii, dreptul la informaie, libertatea ntrunirilor, dreptul la a
sociere, dreptul de a alege i de a fi ales, libertatea
British Library, Treasures in full, Magna Carta: http://www.bl.uk/treasures/magn
acarta/basics/ basics.html. 2 Rzvan, Viorescu, Drept constituional i instituii polit
ice, Editura Universitii tefan cel Mare, Suceava, 2006, p. 74. 3 n acest sens, acord
sibilitatea participrii la exerciiul suveranitii, la guvernarea statului numai ceteni
or Republicii Moldova.
1
Comentariu Constitutie.indd 84
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
15
UNIVERSALITATEA
85

contiinei etc. Pentru a determina sensul exact al dispoziiei constituionale, n Legea


ceteniei RM n art. 6 legiuitorul prevede c numai cetenii RM au dreptul de a alege i
a fi alei, de a ocupa funcii ce implic exercitarea autoritii publice i de a participa
la referendum1. n egal msur, se soluioneaz i alte probleme legate de instituia drep
or, libertilor i obligaiilor omului i ceteanului. Mai detaliat, drepturile i libert
lui i ale ceteanului, ndatoririle lor se reglementeaz n diferite acte legislative. Di
prevederile constituionale menionate, bazate pe principiile i normele unanim recun
oscute ale dreptului internaional, reiese c normele legii despre drepturi, liberti i
datoriri trebuie s se aplice n egal msur tuturor subiecilor crora le este destinat
. Totui, n unele situaii, norma constituional nu a putut detalia coninutul principiul
i universalitii, lsndu-l pe seama legilor organice, avndu-se n vedere att legile mat
ale, ct i cele procesuale. Stabilirea prin lege organic a principiului universalitii
ce guverneaz relaiile sociale, n spaiul crora se manifest drepturile, libertile i
ile, are o semnificaie mai larg. Pe de o parte, se solicit subordonarea tuturor ceten
ilor legii. Pe de alt parte, legea protejeaz drepturile legitime ale ceteanului mpotr
iva tentativelor autoritilor de a-i extinde prerogativele prin lezarea drepturilor i
libertilor omului i n detrimentul acestora. Astfel, Codul civil al Republicii Moldo
va reprezint dispoziii cu caracter general care guverneaz ntregul proces de reglemen
tare normativ a raporturilor civile. Art. 1 din CC al RM prevede c legislaia civil e
ste ntemeiat pe recunoaterea egalitii participanilor la raporturile reglementate de e
, inviolabilitii proprietii, libertii contractuale, inadmisibilitii imixtiunii n a
e private, necesitii de realizare liber a drepturilor civile, de garantare a restab
ilirii persoanei n drepturile n care a fost lezat i de aprare judiciar a lor, iar ali
. (3) art. 2 legitimeaz raporturile privind realizarea i aprarea drepturilor i liber
tilor fundamentale ale omului i a altor valori nepatrimoniale. Sub acest aspect, n c
onformitate cu prevederile Constituiei i ale actelor internaionale la care Moldova
este parte, art. 1 din Codul penal cuprinde norme de drept ce stabilesc principi
ile i dispoziiile generale i speciale ale dreptului penal, determin faptele ce const
ituie infraciuni i prevede pedepsele ce se aplic infractorilor. Avnd n vedere faptul
c principiul universalitii drepturilor i a libertilor omului este ntr-adevr esenia
ta i-ar fi putut gsi locul cuvenit n textul fundamental printr-o formul cum ar fi: Dr
epturile i libertile omului sunt inalienabile, aparin fiecruia de la natere i se apl
ontinuu. Drepturile i libertile omului sunt determinate de principiile i de normele
internaionale unanim recunoscute de Constituie i de lege. Astfel de prevederi ar fi
putut exprima o legiferare mai clar a universalitii drepturilor.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 33 din 23.11.1997, MO nr. 82-83/35 din 1
1.12.1997 HCC nr. 31 din 14.06.2001, MO nr. 67/27 din 27.06.2001 HCC nr. 37 din
05.07.2001, MO nr. 81-83/30 din 20.07.2001
Legea ceteniei Republicii Moldova nr. 1024 din 02.06.2000, MO nr. 98-101/709 din 1
0.08.2000.
1
Comentariu Constitutie.indd 85
14.08.2012 14:40:31

86
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Articolul 16
EGALITATEA
(1) Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire primordial a statului.
(2) Toi cetenii Republicii Moldova sunt egali n faa legii i a autoritilor publice,
sebire de ras, naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen pol
tic, avere sau de origine social.

Comentariu
I. Egalitatea este consacrat de Capitolul I, intitulat Dispoziii generale, din Titlu
l II Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale, iar plasarea acestui articol
adrul dispoziiilor generale asigur aplicabilitatea principiului egalitii tuturor dre
pturilor, libertilor i ndatoririlor fundamentale din acest titlu. n sensul dispoziiil
r constituionale, principiul egalitii desemneaz drepturi i liberti egale pentru toi
i, precum i ndatoriri fundamentale egale, indiferent de faptul unde sunt prevzute: n
Constituie, n legi organice, legi ordinare sau n alte acte normative. Violarea pri
ncipiului egalitii i nediscriminrii are loc atunci cnd se aplic un tratament diferen
n cazuri egale, fr s existe o motivare obiectiv i rezonabil, sau cnd exist o disp
tre scopul urmrit i mijloacele folosite. Art. 16, principalul izvor al principiulu
i egalitii, este corelat cu alte articole repere constituionale ale egalitii1 i are
ei componente: Respectarea persoanei; Egalitatea; Nediscriminarea. II. Teza c res
pectarea i ocrotirea persoanei constituie o ndatorire primordial a statului, din ar
t. 16 alin. (1) ntrete poziia fiinei umane n cadrul valorilor ocrotite de stat. Statu
se oblig s respecte i s ocroteasc persoana, iar Constituia stabilete c respectarea
otirea persoanei sunt plasate pe primele poziii n categoria obligaiilor statului, p
rin urmare, i persoana se afl n vrful piramidei ierarhice a valorilor ocrotite i gara
ntate de Constituie. Lipsa msurilor de protecie adecvate duce la nclcarea prevederilo
r art. 16 din Constituie, potrivit crora respectarea i ocrotirea persoanei constitu
ie o ndatorire primordial a statului2. III. Textul alin. (2) din art. 16 urmeaz s fi
e divizat n dou pri componente: 1) egalitatea cetenilor n faa legii i a autoriti
; 2) interdicia discriminrii dup criteriile indicate. 1) Toi cetenii Republicii Moldo
a sunt egali n faa legii i a autoritilor publice. n virtutea alin. (1) din art. 19 al
Constituiei, care calific cetenii strini i apatrizii ca avnd aceleai drepturi i n
ca cetenii Republicii Moldova, sintagma ceteni ai Republicii Moldova cuprinde dreptu
rile i libertile fundamentale ale cetenilor strini i ale apatrizilor. Dar sintagma e
es ceteni ai Republicii Moldova face i o difereniere n sensul c tratamentul juridic
icat cetenilor statului poate fi
1 Reflectarea principiului egalitii o gsim n sintagmele: tuturor cetenilor art. 10;
al accesibil art. 35 alin. (7); sufragiu universal, egal art. 38 alin. (1); sunt
egale art. 41 alin. (2); egalitatea lor n drepturi art. 48 alin. (2); aezarea jus
t art. 58 alin. (2); vot universal, egal art. 61 alin. (1). 2 HCC nr. 27 din 25.1
1.2010, MO nr. 247-251/28 din 17.12.2010.
Comentariu Constitutie.indd 86
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
16
EGALITATEA
87

deosebit de cel aplicat cetenilor strini sau apatrizilor, ceea ce este n concordan cu
prevederile constituionale (art. 19), potrivit crora, n condiiile stabilite de lege,
pot exista anumite excepii privind drepturile i ndatoririle cetenilor strini i ale
trizilor. Egalitatea cetenilor n faa legii urmeaz a fi neleas ca o egalitate formal
pturilor, care impune exercitarea dreptului real existent, fr excepii, viznd persona
litatea subiectului (titularului dreptului). Fiecare persoan este nzestrat n egal msu
cu drepturi i ndatoriri, niciunei puteri nu i se permite s utilizeze n mod preferenia
l dreptul n interesul sau n dauna unei anumite persoane. Autoritile publice, n sensul
prevederilor constituionale, cuprind autoritile publice menionate expres n Constitui
Republicii Moldova1, precum i alte autoriti administrative nfiinate de acestea, nzes
rate cu puteri publice, indiferent de modalitatea de formare, de atribuii, de mod
alitatea de exercitare a prerogativelor etc. Ideea principal aplicabil este c, indi
ferent de autoritatea creia se adreseaz ceteanul i de calitatea (personalitatea) lui,
tratamentul aplicat de ctre autoritile publice, prin intermediul reprezentanilor (p
ersoanelor cu funcii de rspundere), este acelai, pornind de la condiii i posibiliti
le. Principiul egalitii este opozabil tuturor deintorilor puterii publice, tuturor a
utoritilor publice, iar beneficiari ai acestui principiu, n virtutea art. 16, art.
19 alin. (1) i art. 41 alin. (2) din Constituie, sunt cetenii Republicii Moldova, ce
tenii strini, apatrizii i persoanele juridice (ca grupuri de persoane fizice)2. 2) I
nterdicia aplicrii unui tratament discriminatoriu. n sens uzual, discriminarea pres
upune aplicarea unui tratament difereniat persoanelor ntre care nu exist deosebiri
din punct de vedere moral, ci numai deosebiri de alt fel fiziologice (sex, parti
culariti fizice) sau etnice (culoare a prului, a pielii, naionalitate). Discriminare
a se definete nu doar ca o diferen, ci ca o diferen interzis, deoarece este nelegitim
arbitrar. Textul constituional stabilete egalitatea tuturor cetenilor, fr deosebire,
ea ce presupune interdicia aplicrii unui tratament juridic aparte unei persoane, t
ratament de natur s o plaseze ntr-o poziie subordonat sau supraordonat fa de ceilal
. Originea excepiilor este indicat expres, n conformitate cu textul constituional, n
u se poate face deosebire de: a) Ras. Reprezint un grup biologic al populaiei, cara
cterizat prin culoarea prului, a pielii, prin diferite trsturi specifice ale feei sa
u prin alte particulariti exterioare. b) Naionalitate. Exprim apartenena unei persoan
e la o anumit naiune, aceasta avnd o totalitate distinct de nsuiri specifice, caracte
naional pronunat i recunoscut. Calitatea de membru al societii i de fiin uman i
ricrei persoane s se bucure de egalitate n drepturi cu ceilali ceteni ai rii, indif
dac este reprezentant al naionalitii majoritare autohtone sau al unei naionaliti di
fara teritoriului statului a crui cetenie o are3.
1 Parlament, Preedinte, Guvern, autoritile judectoreti, autoritile administraiei pu
(centrale i locale), Curtea Constituional, Curtea de Conturi, Procuratura etc. 2 E
galitatea persoanelor juridice nu poate fi neleas ca un drept fundamental, ea const
ituie o egalitate de tratament juridic aplicabil. Aplicarea principiului egalitii
fa de diferite persoane este condiionat de statutul persoanei juridice respective (p
ersoan juridic de drept privat sau de drept public). 3 A se vedea despre unitatea p
oporului i Constituia Republicii Moldova, comentat articol cu articol, vol. 1, Editu
ra Civitas, 2000, p. 122-131.
Comentariu Constitutie.indd 87
14.08.2012 14:40:31

88
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

c) Origine etnic. Un popor provine de la un anumit grup social, persoanele care f


ac parte din etnia respectiv aparin unui popor cu o cultur i civilizaie specific, cee
ce deosebete oamenii ntre ei, inclusiv pe criterii etnice. d) Limb. Este definit dr
ept sistem de comunicare specific unei comuniti umane, istoric constituite, caract
erizat prin structur gramatical, fonetic i lexical proprie. n virtutea principiului e
alitii, nu exist limbi mai bune, mai dezvoltate sau mai privilegiate. e) Religie.
nt un sistem de credine (dogme) i practici (rituri) care privesc sentimentul divini
tii i care i unete pe adereni ntr-o comunitate spiritual i moral. Indiferent de c
a pe care o mprtete omul, poziia legii i a autoritilor publice fa de el este ace
Totalitatea de caracteristici biologice i morfologice care mpart oamenii n dou cate
gorii: femei i brbai. Egalitatea fr deosebire de sex se poate exprima ca fiind egalit
ate ntre brbat i femeie, ceea ce nseamn crearea de condiii juridice pentru participar
a lor, pe baz de egalitate, la toate sferele vieii sociale, pentru crearea unui st
atut egal n cadrul familiei. g) Opinie. Un punct de vedere al persoanei, raionamen
t al ei, idei pe care le exprim ntr-o anumit problem, convingerea persoanei n ceea ce
privete o anumit tem. h) Apartenen politic. Exprimare deschis a convingerii i a ac
ui persoanei de a face parte dintr-un ansamblu (organizaie) de indivizi, unii prin
comunitate de concepii, idealuri i scopuri, care particip la elaborarea politicii,
la conducerea treburilor n stat, la soluionarea problemelor economice i social-cul
turale. Nicio uniune politic (i niciun membru al ei) nu poate beneficia de un trat
ament prioritar i privilegiat, iar cetenii cu diverse apartenene politice sunt egali
n drepturi i liberti, fr excepie. i) Avere. Reprezint totalitatea de bunuri aflate
prietatea unei persoane (juridice sau fizice), presupune existena unei mase de bu
nuri evaluabile n uniti monetare, dar unii pot avea o avere intelectual considerabil.
Diferena de avere mparte societatea n bogai, clas medie i sraci, dar diferenele nu
de ordin moral. j) Origine social. Este expresia obriei persoanei, a ambianei din c
are provine, a apartenenei ei la un grup social. Se interzice orice msur care poate
duce la inegalitate economic, politic, juridic, n funcie de apartenena persoanei la
clas sau la o ptur social. Spre deosebire de textele internaionale n domeniul dreptu
ilor omului la care Republica Moldova este parte1, lista criteriilor interzise d
e discriminare n textul art. 16 alin. (2) este una exhaustiv, lipsind sintagma sau
orice alt criteriu. Totui, n virtutea art. 4 al Constituiei, care prevede c dispozii
ile constituionale privind drepturile i libertile omului se interpreteaz i se aplic
ncordan cu actele internaionale la care Republica Moldova este parte, interdicia dis
criminrii poate fi extins la alte mprejurri (situaii), care vizeaz atribute ale fiin
personalitii umane. Curtea Constituional s-a pronunat deja asupra recunoaterii crite
iului de vrst drept criteDeclaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 7), Pactul I
nternaional cu privire la Drepturile Economice, Sociale i Culturale (art. 2), Conv
enia European a Drepturilor Omului (art. 14, Protocolul nr. 12) etc.
1
Comentariu Constitutie.indd 88
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
17
CETENIA REPUBLICII MOLDOVA
89

riu interzis discriminrii1, dar instana de jurisdicie constituional apreciaz c acest


iteriu, de vrst, nu poate fi inclus n categoria orice alt mprejurare, fiind o situa
ridic prevzut concret de lege. n jurisprudena Curii Constituionale2 s-a relevat fapt
c principiul egalitii nu trebuie confundat cu uniformitatea, care presupune un trat
ament juridic egal pentru toate cazurile i toate situaiile. Spre deosebire de unif
ormitate, principiul egalitii presupune un tratament diferit pentru situaii diferit
e, aspectele obiective, precum i reglementrile juridice aplicabile diferitelor sit
uaii, fiind comparate i evaluate. Prin interpretarea i aplicarea principiului egali
tii, Curtea Constituional a confirmat ideea deosebirii acestui principiu de cel al u
niformitii i al unei egaliti formale stricte. n practica i teoria constituional se
la formularea i afirmarea principiului egalitii relative, care accept i chiar impune
existena dreptului la diferen.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 21.02.1996, MO nr. 16/182 din 14.03.1996
HCC nr. 30 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/32 din 27.11.1997 HCC nr. 33 din 23.11.
1997, MO nr. 82-83/35 din 11.12.1997 HCC nr. 39 din 22.12.1997, MO nr. 6-7/3 din
29.01.1998 HCC nr. 7 din 17.02.1998, MO nr. 26-27/14 din 26.03.1998 HCC nr. 27
din 29.09.1998, MO nr. 94-95/37 din 15.10.1998 HCC nr. 2 din 28.01.1999, MO nr.
16-18/6 din 18.02.1999 HCC nr. 7 din 11.02.1999, MO nr. 22-23/13 din 04.03.1999
HCC nr. 65 din 30.11.1999, MO nr. 135-136/77 din 09.12.1999 HCC nr. 72 din 23.12
.1999, MO nr. 1-4/1 din 06.01.2000 HCC nr. 41 din 07.12.2000, MO nr. 157-159/44
din 21.12.2000 HCC nr. 1 din 11.01.2001, MO nr. 8-10/1 din 25.01.2001 HCC nr. 21
din 19.04.2001, MO nr. 49-50/19 din 03.05.2001 HCC nr. 31 din 14.06.2001, MO nr
. 67/27 din 27.06.2001 HCC nr. 37 din 05.07.2001, MO nr. 81-83/30 din 20.07.2001
HCC nr. 46 din 25.10.2001, MO nr. 136-138/38 din 15.11.2001 HCC nr. 9 din 30.03
.2004, MO nr. 61-63/15 din 16.04.2004 HCC nr. 16 din 12.06.2007, MO nr. 86-89/14
din 22.06.2007

Articolul 17
CETENIA REPUBLICII MOLDOVA
(1) Cetenia Republicii Moldova se dobndete, se pstreaz ori se pierde n condiiile pr
de legea organic. (2) Nimeni nu poate fi lipsit n mod arbitrar de cetenia sa i nici
de dreptul de a-i schimba cetenia. (Art. 17 n redacia Legii nr. 1469-XV din 21.11.200
2, n vigoare din 12.12.2002)
1 2
HCC nr. 6 din 22.03.2011, MO nr. 46-52/8 din 01.04.2011. HCC nr. 16 din 12.06.20
07, MO nr. 86-89/14 din 22.06.2007.
Comentariu Constitutie.indd 89
14.08.2012 14:40:31

90
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Comentariu
Textul acestui articol prevede stabilirea statutului juridic al ceteanului RM prin
lege organic i n concordan cu standardele internaionale, inadmisibilitatea privrii
itrare a ceteanului Republicii Moldova de cetenia sa i de dreptul de a-i schimba cet
. n RM, noiunea de cetenie a fost definit pentru prima dat n anul 1991 n Legea cu p
e la cetenia Republicii Moldova. Potrivit art. 1 al acestei legi: Cetenia Republicii
Moldova determin relaiile politice i juridice permanente dintre o persoan fizic i sta
ul Republica Moldova care i gsesc expresia n drepturile i obligaiile lor reciproce.
ea ceteniei, adoptat de Parlamentul RM n anul 2000, definete cetenia, n art. 3, ese
nte diferit de legea abrogat, i anume: Cetenia Republicii Moldova stabilete ntre per
na fizic i Republica Moldova o legtura juridico-politic permanent, care genereaz drep
uri i obligaii reciproce ntre stat i persoan1. Actele internaionale, la care se face
ferin n art. 4 din Constituie, consacr principiul potrivit cruia fiecare individ are
reptul la cetenie i nimeni nu poate fi lipsit n mod arbitrar de cetenia sa sau de dre
tul de a-i schimba cetenia. Documentul internaional prioritar pentru Republica Moldo
va n materia ceteniei este Convenia european cu privire la cetenie2. Conform Conven
etenia desemneaz legtura juridic dintre o persoan i un stat i nu indic originea et
rsoanei . n fiecare stat, instituia ceteniei se bucur de reglementare constituional
fiind o instituie fundamental a sistemului de drept intern. n Legea ceteniei Republic
ii Moldova din 10.08.2000, cu modificrile operate ulterior, s-a inut cont de preve
derile Conveniei europene cu privire la cetenie. Inspirat din legislaiile moderne i p
actica internaional, legea stipuleaz succesiv, n cadrul unor capitole distincte, pre
vederi cu caracter general, dobndirea ceteniei, procedura acordrii ceteniei, dovada c
teniei, pierderea ceteniei, procedura retragerii sau aprobrii la renunarea ceteniei
poziii finale i tranzitorii. Fa de legea din 1991, legea din 2000 marcheaz o schimbar
e esenial de orientare, prin recunoaterea dublei cetenii (art. 24) i prevede expres c
heierea, declararea nulitii, anularea sau desfacerea cstoriei ntre un cetean moldove
un strin nu produc efecte asupra ceteniei soilor. Conform legii, modurile de dobndir
e a ceteniei Republicii Moldova sunt: naterea, adopia, naturalizarea, repatrierea i o
piunea. Naterea este un mod de dobndire a ceteniei n baza efectelor de drept. Este ce
mai important modalitate de dobndire a ceteniei. Practica internaional i sistemele
nale de drept cunosc dou principii de baz de dobndire a ceteniei prin natere, i anum
Principiul jus sanguinis (dreptul sngelui). Copilul, prin natere, obine automat ceten
ia prinilor sau a unuia dintre prini, dac acetia au cetenii diferite, locul nateri
nicio nsemntate.
1 Legea ceteniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, MO nr. 98-101/709
din 10.08.2000. 2 Convenia european cu privire la cetenie din 06.11.1997, n: Tratate
internaionale, 26/190, 2001, vol. 26, p. 190, n vigoare pentru Republica Moldova
din 01.03.2000.
Comentariu Constitutie.indd 90
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
17
CETENIA REPUBLICII MOLDOVA
91

Principiul jus soli (dreptul solului) nou-nscutul va dobndi cetenia statului pe ter
toriul cruia s-a nscut, indiferent de cetenia prinilor. Ambele principii au att avan
e, ct i dezavantaje, fapt care a fcut ca multe ri, n anumite condiii, s permit apl
ambelor principii. Dobndirea ceteniei prin natere se numete i cetenie de origine sa
ie de drept, i este considerat cea mai fireasc. Prin natere, se consider cetean al R
opilul: a) nscut din prini, ambii sau unul dintre care la momentul naterii copilului
sunt ceteni ai RM (este vorba de ambii prin i sau de unul din ei), chiar dac s-au nsc
t n strintate; b) nscut pe teritoriul RM din prini apatrizi; c) nscut pe teritoriul
din prini care au cetenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid, iar cellal
t cetean strin, dac statul respectiv nu acord copilului cetenie. Copilul nscut pe
riul RM este considerat cetean al ei att timp ct nu este dovedit contrariul, pn la at
ngerea vrstei de 18 ani. Aceast dispoziie este determinat de art. 16 alin. (1) lit.
b) din Convenia european a ceteniei. Este o obligaie conform cu principiul jus soli
ntru statul-parte de a prevedea n dreptul intern dobndirea de drept a ceteniei de ctr
e nou-nscuii gsii pe teritoriul statului, care ar fi, altfel, apatrizi1. Conchidem c
Republica Moldova se aplic ambele principii, n special pentru a preveni cazurile
de apariie a apatrizilor. Dobndirea ceteniei prin intermediul unui act juridic cunoat
e n legislaia RM urmtoarele modaliti: recunoatere, nfiere, redobndire, naturalizare
d excepional, legea admite dobndirea ceteniei RM i n temeiul acordurilor internaiona
cheiate. Prin recunoatere. Capt statutul de cetean al RM persoanele care au dobndit
u pstrat aceast cetenie potrivit legislaiei anterioare, precum i persoanele care au d
bndit cetenia conform actualei legi a ceteniei. Sunt recunoscute, de asemenea, ca cet
i ai RM, persoanele care nu dein cetenia unui alt stat, dar i-au exprimat dorina de a
deveni ceteni ai RM, i anume: a) persoanele nscute pe teritoriul RM sau persoanele
care au avut unul dintre prini sau bunici nscui pe teritoriul numit; b) persoanele c
are pn la 28 iunie 1940 au locuit n Basarabia, Bucovina de Nord, n inutul Hera i n
, urmaii lor, dac domiciliaz n mod legal i obinuit pe teritoriul RM; c) persoanele de
ortate sau refugiate de pe teritoriul RM ncepnd cu 28 iunie 1940, precum i urmaii lo
r2. Prin nfiere. Copilul apatrid dobndete automat cetenia RM prin nfiere, dac nfi
sau unul dintre ei sunt ceteni ai RM. Copilul apatrid nfiat de soi, unul dintre care
este cetean al RM, iar cellalt strin, adopt cetenia convenit de nfietori. Dac n
cad de comun acord asupra apartenenei copilului la cetenia RM, decide instana de ju
decat, innd cont de interesele copilului. De la vrsta de 14 ani, se cere consimmntul
norului, autentificat
Legea ceteniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, art. 11, MO nr. 98101/709 din 10.08.2000. 2 Idem, art. 12.
1
Comentariu Constitutie.indd 91
14.08.2012 14:40:31

92
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

notarial. Copilul, cetean strin, nfiat de soi, ambii sau numai unul dintre ei fiind c
eteni ai RM, iar cellalt strin sau apatrid, poate deveni cetean al RM dac renun la
strin, cu excepia cazurilor prevzute de acordurile internaionale la care RM este part
e. n toate cazurile, problema ceteniei copilului nfiat se soluioneaz n interesul cop
lui1. Redobndirea ceteniei. Persoana care a avut anterior cetenia RM o poate redobn
la cerere, pstrndu-i, la dorin, i cetenia strin, dac nu cade sub incidena restr
e de lege. Persoana creia i s-a retras cetenia RM pentru c a svrit fapte deosebit de
ave prin care s-au adus prejudicii eseniale statului nu o mai poate redobndi. n res
tul cazurilor de sancionare a retragerii ceteniei, o poate redobndi n condiiile natur
lizrii i numai dup 5 ani de domiciliu legal i obinuit pe teritoriul RM din momentul r
etragerii ceteniei 2. Dobndirea ceteniei prin naturalizare (la cerere). Condiiile d
obndire a ceteniei RM la cerere sunt, n general, cele recunoscute de majoritatea leg
islaiilor naionale. Sunt de remarcat prevederile potrivit crora solicitantul trebui
e s aib 18 ani mplinii, dei nu s-a nscut pe acest teritoriu, domiciliaz legal i obi
u mai puin de 10 ani sau este cstorit cu un cetean al RM de cel puin 3 ani. La fel, c
tenia RM se acord la cerere apatrizilor i refugiailor recunoscui, care domiciliaz le
i obinuit pe teritoriul RM nu mai puin de 8 ani. Potrivit prevederilor legale, dom
iciliul legal i obinuit este traiul permanent i legalizat pe teritoriul RM timp de
3,5 sau 8 ani, dup caz3. n afar de censul de sediu pe teritoriul RM, legea mai impu
ne ntrunirea de ctre pretendent a altor condiii: cunoaterea i respectarea prevederilo
r Constituiei; cunoaterea limbii de stat n msur suficient pentru a se integra n via
ial; de inerea de surse legale de existen; pierderea sau renunarea la cetenia unui al
tat, dac o are, cu excepia cazurilor cnd pierderea sau renunarea nu este posibil sau
nu poate fi rezonabil cerut. Pe lng Preedintele Republicii Moldova, funcioneaz Comisi
pentru problemele ceteniei i acordrii de azil politic. Aceasta poate dispune soluion
area favorabil a cazului, dar i dispune completarea actelor, solicitarea unor relai
i sau citarea unor persoane care ar putea acorda informaii utile. Termenul de exa
minare a cererilor i a propunerilor privind cetenia nu poate depi un an (art. 38). Pe
rsoana creia i se acord cetenia, n termen de 6 luni, va depune n faa autoritilor a
e jurmntul de credin fa de RM. Cererea de acordare a ceteniei poate fi respins dac
tive prevzute de art. 20 din lege. Exist i ci de atac mpotriva deciziilor n problemel
ceteniei dreptul de apel i recurs (art. 41, art. 42). Decretele Preedintelui Republ
icii Moldova emise n soluionarea cererilor privind cetenia, cu excepia celor de retra
gere a ceteniei, pot fi atacate n Curtea Suprem de Justiie n termen de 6 luni de la d
ta intrrii n vigoare.
1 2
Idem, art. 13-15. Idem, art. 16. 3 Idem, art. 17.
Comentariu Constitutie.indd 92
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
17
CETENIA REPUBLICII MOLDOVA
93

Cetenia Republicii Moldova poate fi pierdut n condiiile prevzute de legea organic. D


rece nimeni nu poate fi lipsit n mod arbitrar de cetenie i nici de dreptul de a-i sch
imba cetenia, pierderea ceteniei RM poate avea loc n urmtoarele cazuri: renunarea la
tenia RM; retragerea ceteniei RM n temeiul unui acord internaional la care RM este pa
te1. Renunarea la cetenia RM se deosebete esenial de retragerea ceteniei prin caract
l su volitiv, fiind un mod amiabil de rezolvare a unor probleme ce in de apartenena
unei persoane la un stat anumit. Statul trebuie s permit renunarea la cetenia sa, cu
condiia ca persoana n cauz s nu devin apatrid. Renunarea la cetenia RM se aprob p
i care a mplinit 18 ani, cu excepia cazurilor stabilite de lege. Retragerea ceteniei
RM, spre deosebire de renunare, este o form de sanciune care se aplic unei persoane
care2: a) a dobndit cetenia n mod fraudulos; b) s-a nrolat n forele armate strine;
svrit fapte deosebit de grave, prin care se aduce prejudiciu esenial statului, dove
dite de instana de judecat; d) a dobndit voluntar cetenia unui alt stat cu care RM nu
a ncheiat acord de recunoatere a dublei cetenii i nu renun n termen de un an la ce
nuia dintre state. Retragerea nu se admite dac n urma acesteia persoana va deveni
apatrid. Face excepie doar dobndirea ceteniei n mod fraudulos. Retragerea ceteniei R
u produce efecte asupra ceteniei membrilor familiei. n dezbaterile purtate pe margi
nea acestei legi, au fost expuse obiecii n legtur cu lit. c). Majoritatea experilor n
drept internaional, inclusiv subsemnatul, au susinut c, inserndu-se o prevedere de g
enul celei menionate, se ncalc un important principiu din actele menionate n art. 4 d
in Constituie, i anume orice persoan are dreptul la cetenie. Este important s fie s
at n Constituie i lege c prevederile de la lit. c) sunt aplicabile numai persoanelor
care nu au dobndit cetenia Republicii Moldova prin natere. n Constituie urmeaz s f
clus principiul fundamental i unanim recunoscut n practica internaional care interzi
ce expres retragerea ceteniei RM aceluia care a dobndit-o prin natere. Alin. (2) din
articol stabilete c cetenia RM nu poate fi retras n mod arbitrar, iar cetenii nu p
privai de dreptul de a-i schimba cetenia. Aceast prevedere exclude orice posibilitat
e de abuz asupra apartenenei persoanei la comunitatea social, care este deintorul su
veranitii naionale poporul RM, precum i dreptul oricrui cetean de a-i hotr soar
rtenena sa la o alt comunitate social. O problem de importan major a practicii const
onale din RM n materia ceteniei este problema pluralitii, dublei cetenii n RM. Regu
neral este: persoanele care aparin statului RM au o singur cetenie cetenia RM. Ace
incipiu
1 2
Idem, art. 21. Idem, art. 32-40.
Comentariu Constitutie.indd 93
14.08.2012 14:40:31

94
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

decurge din caracterul unitar al statului. n realitate, dup cum rezult din art. 17
din Convenia european cu privire la cetenie, art. 4 i art. 24 din Legea ceteniei, ce
RM mai pot avea i o alt cetenie. Art. 24 alin. (1) lit. e) din lege prevede cazuril
e n care se admite pluralitatea de cetenii: a) copiii au dobndit la natere cetenia R
blicii Moldova i cetenia unui alt stat; b) cetenii RM dein concomitent cetenia unui
stat cnd aceast cetenie este obinut prin cstorie; d) pluralitatea rezult din preve
acordurilor internaionale la care Republica Moldova este parte. Admiterea plurali
tii de cetenii n RM a devenit legal dup semnarea la Strasbourg, pe 3 noiembrie 1998,
Conveniei europene cu privire la cetenie, care prevede acordarea dublei cetenii n caz
rile cstoriilor mixte, naterii copiilor din cstorii mixte, nfierii copiilor, ceteni
M, de ctre ceteni strini. La 1 martie 2000 Convenia a intrat n vigoare pentru statele
europene care au ratificat-o1. Evident c statul trebuie s asigure principiul egali
tii i non-discriminrii i pentru persoanele cu dubl cetenie. Prin Legea pentru modif
a i completarea unor acte legislative nr. 273-XVI din 07.12.2007 a fost introdus ns
o prevedere, evident discriminatorie, conform creia persoanele cu dubl cetenie nu au
dreptul s ocupe anumite funcii publice n stat. Acest aspect a fost constatat i de C
urtea European pentru Drepturile Omului n cauza Tnase i Chirtoac v. RM, pronunat la
noiembrie 20082. Curtea Constituional, prin Hotrrea din 26.05.2009, a recunoscut con
stituionale modificrile operate prin Legea nr. 273-XVI din 07.12.2007. n concluzie
menionm c statul are tot dreptul s stipuleze c unele funcii publice din domeniul poli
ic, diplomatic, militar etc. pot fi ocupate numai de persoane care sunt n exclusi
vitate ceteni ai Republicii Moldova.
Jurisprudena Curii Constituionale: ACC nr. 1 din 12.02.2002, MO nr. 27-28/2 din 21.
02.2002 HCC nr. 14 din 19.03.2002, MO nr. 46-48/9 din 04.04.2002 HCC nr. 9 din 2
6.05.2009, MO nr. 99-100/9 din 05.06.2009 HCC nr. 12 din 30.06.2009, MO nr. 110111/13 din 10.07.2009

Articolul 18
PROTECIA CETENILOR REPUBLICII MOLDOVA
(1) Cetenii Republicii Moldova beneficiaz de protecia statului att n ar, ct i n
) Cetenii Republicii Moldova nu pot fi extrdai sau expulzai din ar. (Art. 18 n reda
gii nr. 1469-XV din 21.11.2002, n vigoare din 12.12.2002).
Ratificat prin Hotrrea Parlamentului nr. 621-XIV din 14.10.1999, n vigoare pentru RM
din 01.03.2000. 2 www.echr.coe.int/ECHR.
1
Comentariu Constitutie.indd 94
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
18
PROTECIA CETENILOR REPUBLICII MOLDOVA
95

Comentariu
n analiza articolului precedent, cetenia este definit ca o legtur juridico-politic d
bil dintre persoana fizic i stat, prin intermediul creia persoana obine anumite oblig
aii i drepturi fa de stat, iar statul obine anumite obligaii i drepturi fa de pers
o formul mai general, acceptat de majoritatea constituionalitilor, statutul juridic a
l cetenilor ntr-un stat de drept este formulat n modul urmtor: Statul exist pentru c
, i nu ceteanul pentru stat. Alin. (1) din acest articol consfinete ca principiu cons
ituional protejarea de ctre stat a cetenilor Republicii Moldova att n ar, ct i n
e teritoriul statului su, ceteanul Republicii Moldova beneficiaz de ntregul sistem de
protecie prevzut de Constituia Republicii Moldova i de legislaia n vigoare. La solic
tarea ceteanului, organele abilitate ale statului au obligaia constituional de a-i ac
orda protecia necesar n termenele i n limitele stabilite de lege. n strintate cet
ublicii Moldova de asemenea se bucur n msur deplin de protecia statului, indiferent d
cauzele aflrii sale n strintate. Protecia de care beneficiaz ceteanul Republicii M
a n strintate din partea statului are anumite particulariti. Protecia acordat de ct
toritile Republicii Moldova cetenilor statului nostru care se afl n strintate este
l diferit de cea acordat n interiorul rii din urmtoarele motive: 1. Ceteanul RM se
teritoriul unui stat suveran strin, n care puterea de stat a Republicii Moldova i
jurisdicia naional nu poate fi exercitat. Pentru a reglementa aceste probleme, state
le recurg cel mai frecvent la ncheierea acordurilor i conveniilor bilaterale de asi
sten juridic. Modalitile concrete de acordare a proteciei depind, evident, de statutu
juridic, n care regulile ce decurg din principiile i normele general acceptate al
e dreptului internaional au o importan primar. Acordarea proteciei prin aceast proced
r este destul de dificil. 2. Una dintre modaliti const n acordarea proteciei diploma
e i consulare, adic acordarea proteciei, n numele Republicii Moldova, de ctre repreze
ntanele diplomatice sau instituiile consulare acreditate n ara n care se afl cetean
publicii Moldova. Reprezentanele diplomatice i instituiile consulare sunt organe de
stat ale Republicii Moldova, subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Externe i
Integrrii Europene. Protecia cetenilor Republicii Moldova constituie funcii de baz al
acestor instituii. Astfel, art. 3 din Convenia de la Viena din 1961 cu privire la
relaiile diplomatice stipuleaz expres una din funciile de baz ale misiunii diplomat
ice: a ocroti n statul acreditar interesele statului acreditant i al cetenilor si, n
mitele admise de dreptul internaional . Art. 5 din Convenia de la Viena cu privire
la relaiile consulare de asemenea prevede protecia n statul de reedin a intereselor
tului trimitor i ale cetenilor si, persoane fizice sau juridice, n limitele admise d
reptul internaional . Republica Moldova, ca parte la ambele convenii, a elaborat i a
adoptat propriul cadru juridic n aceast materie, n deplin conformitate cu conveniile
menionate. Legea cu privire la serviciul diplomatic stabilete, n art. 3 lit. d), c
a obiectiv de baz protejarea drepturilor i intereselor Republicii Moldova, ale ceteni
lor si (persoane fizice i juridice) potrivit practicii internaionale i n limitele adm
ise de normele i
Comentariu Constitutie.indd 95
14.08.2012 14:40:31

96
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

principiile dreptului internaional , iar n art. 4 lit. e) acordarea de asisten i pr


cie cetenilor Republicii Moldova, persoane fizice i juridice, aflai peste hotare, n l
mitele prevzute de dreptul internaional1. Respectiv, Statutul consular al RM, n art
. 40, stipuleaz: Funcionarii consulari vor favoriza dezvoltarea relaiilor bilaterale
n domeniul economic, comercial, cultural, tiinific, vor apra i promova drepturile i
nteresele Republicii Moldova i ale cetenilor Republicii Moldova n statul de reedin2
putem analiza aici toate modalitile de protecie acordate de organele menionate. Vom
constata totui c sunt dousprezece direcii distincte ale activitii umane n care misiu
e diplomatice i instituiile consulare ale statelor pot acorda protecie cetenilor. Buc
urndu-se de protecia statului, ceteanul Republicii Moldova care se afl n strintate
ie s ndeplineasc obligaiile ce-i revin conform Constituiei i legislaiei naionale. E
vident c pentru a putea beneficia de protecia operativ a instituiilor diplomatice i c
onsulare ale Republicii Moldova, cetenii notri, aflndu-se n strintate, trebuie s se
streze la instituiile consulare respective. De menionat c pentru protecia muncitoril
or-migrani, ceteni ai RM, care muncesc preponderent n Italia, Spania, Portugalia, Ru
sia, Guvernul RM a ncheiat o serie de acorduri bilaterale cu guvernele acestor ri.
Acordurile bilaterale sunt un instrument juridic eficient de protecie a persoanel
or respective. Prin alin. (2) din art. 18, Constituia consfinete principiul inadmis
ibilitii extrdrii sau expulzrii cetenilor Republicii Moldova din ar. Pentru ca tex
n. (2) s fie clar, este necesar a se face distincie ntre extrdare i expulzare. Ca ins
tituii ale dreptului intern, extrdarea reprezint transmiterea ctre un alt stat, spre
a fi judecat sau spre a fi executat o pedeaps, a unei persoane vinovate de svrirea u
ei fapte penale, n timp ce expulzarea este un act administrativ (sau judiciar), p
rin care o persoan indezirabil (cetean sau strin) este alungat din ar. Expulzarea e
ilizat cu anumite condiii n fosta URSS fa de disideni. Este elocvent cazul marelui
tor rus, laureat al Premiului Nobel, Aleksandr Soljenin. Textul alin. (2) valideaz
de fapt o practic ndelungat instituit n majoritatea absolut a statelor lumii de a nu
xtrda i expulza propriii ceteni. Expulzarea sau extrdarea propriului cetean ar fi o
contrar ceteniei, care implic obligaia constituional a statului de a asigura protec
turor cetenilor si, stipulat n alin. (1). Caracterul imperativ al prevederilor consti
tuionale denot faptul c nici pe viitor nu e posibil ncheierea cu alte state a unor co
nvenii care s dispun extrdarea propriilor ceteni, aceasta rmnnd o msur aplicabil
rinilor i apatrizilor. Chiar dac admitem ncheierea unei astfel de convenii, ea va put
ea intra n vigoare numai dup revizuirea Constituiei, dat fiind faptul c intrarea n vi
goare a unui tratat internaional coninnd dispoziii contrare Constituiei trebuie prece
dat de revizuirea acesteia3.
Legea cu privire la serviciul diplomatic nr. 761-XV din 27.12.2001, MO nr. 20/80
din 02.02.2002. 2 Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Consular
nr. 368 din 28.03.2002, MO nr. 50-52/484 din 11.04.2002. 3 Vezi comentariul la a
rt. 8 din Constituie.
1
Comentariu Constitutie.indd 96
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
19
STATUTUL JURIDIC AL CETENILOR STRINI I AL APATRIZILOR
97
Jurisprudena Curii Constituionale: ACC nr. 1 din 12.02.2002, MO nr. 27-28/2 din 21.
02.2002 HCC nr. 2 din 19.02.2004, MO nr. 39-41/9 din 05.03.2004 HCC nr. 12 din 0
4.07.2006, MO nr. 106-111/12 din 14.07.2006 HCC nr. 22 din 02.10.2007, MO nr. 16
1-164/19 din 12.10.2007

Articolul 19
STATUTUL JURIDIC AL CETENILOR STRINI I AL APATRIZILOR
(1) Cetenii strini i apatrizii au aceleai drepturi i ndatoriri ca i cetenii Repub
dova, cu excepiile stabilite de lege. (2) Cetenii strini i apatrizii pot fi extrdai
ai n baza unei convenii internaionale, n condiii de reciprocitate sau n temeiul hotr
instanei de judecat. (3) Dreptul de azil se acord i se retrage n condiiile legii, cu
espectarea tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. (Art. 1
9 n redacia Legii nr. 1469-XV din 21.11.2002, n vigoare din 12.12.2002).

Comentariu
Primul alineat din articol este ct se poate de bine redactat din punct de vedere
juridic, principiul pe care l exprim fiind n deplin concordan cu principiile i norme
unanim recunoscute ale dreptului internaional i practica statelor democratice. Est
e incontestabil c niciun stat suveran nu poate fi forat s acorde cetenilor strini i
trizilor un regim juridic absolut identic cu cel al cetenilor si. Condiia juridic a s
trinului este strns legat de cetenie, aceasta fiind un criteriu al apartenenei juridi
e a individului la un stat. Cetenia este o instituie de drept public, reglementnd ra
porturile ntre stat i indivizi, prin norme cu caracter unilateral. Condiia juridic a
strinului ca instituie i afl reglementare n normele interne i n cele internaional
are RM le-a acceptat i le-a implementat n legislaia naional, ca stat membru al ONU i
l altor organizaii internaionale. Conform Legii cu privire la statutul juridic al
cetenilor strini i al apatrizilor n Republica Moldova, se consider cetean strin pe
care nu are cetenia RM, dar care are dovad de apartenen a sa la un alt stat1. n acest
context, apare i o alt noiune, i anume cea de apatrid persoana care nu are cetenia
ublicii Moldova i nici dovada apartenenei sale la un alt stat. Dei Constituia nu pre
cizeaz acest lucru, trebuie s nelegem c alin. (1) are n vedere apatrizii care locuies
permanent n RM. Totodat, menionm c exist dou categorii de ceteni strini i apatr
trini care locuiesc permanent n RM i ceteni care se afl temporar n RM.
Legea cu privire la statutul juridic al cetenilor strini i al apatrizilor n Republica
Moldova, nr. 275-XIII din 10.11.1994, MO nr. 20/234 din 29.12.1994.
1
Comentariu Constitutie.indd 97
14.08.2012 14:40:31

98
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Apelnd la practica mondial, ne convingem c statele asigur diferite regimuri juridice


strinilor, fundamentate pe mai multe forme de tratament ce sunt determinate de d
reptul intern, dreptul internaional i de tratatele bilaterale i multilaterale. Exis
t urmtoarele regimuri juridice acordate strinilor: regimul naional; regimul clauzei
naiunii celei mai favorizate; regimul preferenial i regimul special. Cel mai democr
atic este regimul naional, n care strinii i apatrizii, n mare msur, sunt egalai n
i cu cetenii statului. ns, subliniem, nu exist i nu poate exista o egalitate absolut
i numai una relativ. Strinii pot fi limitai n unele drepturi, de exemplu, n drepturil
e electorale; dreptul de a se asocia n partide politice; dreptul de a ocupa funcii
publice. Important este ca aceste limitri s nu fie discriminatorii i selective. Ar
t. 19 alin. (1) din Constituie stabilete anume regimul naional, statund c pe teritori
ul statului nostru strinilor i apatrizilor li se aplic regimul naional, adic acetia
ercit toate drepturile i libertile fundamentale de care se bucur cetenii republicii,
excepii expres prevzute de legislaia naional. Una dintre cele mai importante excepii
const n faptul c cetenii strini i apatrizii nu au dreptul electoral, un drept fundam
al politic, activ i pasiv. Vom constata c exist foarte puine excepii, i acestea se re
er doar la imposibilitatea de a ocupa unele funcii publice n sistemul afacerilor ex
terne, interne, aprrii, justiiei, serviciului de informaii i securitate. Altfel spus,
strinii i apatrizii nu pot fi desemnai n funcii sau antrenai n activiti pentru ca
slaia naional prevede expres cetenia Republicii Moldova. Alin. (2) din acest articol
stipuleaz: Cetenii strini i apatrizii pot fi extrdai numai n baza unei convenii i
le, n condiii de reciprocitate sau n temeiul hotrrii instanei de judecat. Indiferen
regimul acordat, strinii sunt obligai s respecte legislaia naional a statului pe teri
oriul cruia se gsesc, inclusiv de a nu ntreprinde nicio activitate mpotriva acestui
stat i de a manifesta loialitate fa de statul care i-a gzduit. n scopul asigurrii ord
nii publice, respectrii drepturilor cetenilor Republicii Moldova i ale altor persoan
e, cetenii strini i apatrizii pot fi trai la rspundere administrativ sau penal pent
area legislaiei n vigoare. n sensul art. 19 alin. (1), n anumite cazuri, cetenii str
i apatrizii care locuiesc n RM pot fi extrdai. Prin actul de extrdare trebuie s ne
un act unilateral de asisten juridic interstatal n materie penal, care urmrete tra
ul unui individ urmrit sau condamnat, care se gsete n RM, altui stat, la cerere, n co
ndiiile prevzute de conveniile internaionale, spre a fi judecat sau spre a-i executa
pedeapsa. Alin. (2) stipuleaz expres c cetenii strini i apatrizii pot fi extrdai nu
baza unei convenii internaionale; n condiii de reciprocitate. Dispoziiile constituio
ale nu stipuleaz cnd extrdarea este admisibil. Urmeaz ca autoritile publice abilitat
u soluionarea acestor probleme s procedeze la interpretarea i aplicarea instrumente
lor juridice obligatorii pentru Republica Moldova, care reglementeaz acest domeni
u, precum i a legislaiei statului nostru. Cteva reguli ns sunt pe larg aplicate n pra
tica internaional de ctre statele democratice i sistemele juridice ale acestora. Ast
fel, nu se admite extrdarea din raiuni politice sau atunci cnd persoana ar putea fi
condamnat la moarte, ori exist suspiciuni c, fiind extrdaComentariu Constitutie.indd 98
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
19
STATUTUL JURIDIC AL CETENILOR STRINI I AL APATRIZILOR
99

t, n ara natal persoana ar putea fi supus unor tratamente inumane. n unele cazuri, n
za conveniilor internaionale, extrdarea este obligatorie. De regul, extrdarea este ob
ligatorie pentru persoanele care au comis crime internaionale i n primul rnd, crime
contra pcii i securitii internaionale, crime de rzboi. Din analiza efectuat rezult
area este un atribut suveran al statului. Pe plan internaional, extrdarea reprezin
t una dintre modalitile cele mai importante ale luptei mpotriva criminalitii i deci
tul are obligaia de a satisface cererile de acest gen, deoarece refuzul ar mpiedic
a nfptuirea justiiei. n RM, drept temei juridic pentru extrdare servete hotrrea ins
de judecat. n finalul analizei alin. (2), vom meniona c toi strinii care locuiesc per
anent sau se afl temporar n Republica Moldova se bucur de dreptul la protecie diplom
atic i consular din partea statului lor. Acest drept de origine cutumiar este prevzut
n conveniile de la Viena cu privire la relaiile diplomatice (1961) i relaiile consul
are (1963)1. Alin. (3) al articolului stipuleaz c dreptul de azil se acord i se retr
age n condiiile legii, cu respectarea tratatelor internaionale la care RM este part
e. Astfel, Constituia recunoate existena dreptului de azil, invocnd prevederile unei
viitoare legi, care ar determina coninutul, condiiile de acordare i de retragere a
dreptului de azil, textul referindu-se n egal msur la respectarea tratatelor intern
aionale la care Republica Moldova este parte. Legea nr. 270-XVI privind azilul n R
epublica Moldova a fost adoptat la 18.12.2008 i a intrat n vigoare la 13.03.2009, cn
d a fost publicat n Monitorul Oficial. Dreptul de a solicita azil, ca un drept fun
damental al omului, este consacrat i la nivel internaional. Declaraia Universal a Dr
epturilor Omului art. 14 alin. (1) prevede: oricine are dreptul de a cuta i a se b
ucura de azil contra persecuiei n alte ri. Pe 14 decembrie 1967, Adunarea General a O
NU, prin Rezoluia nr. 2312 (XXII), a adoptat Declaraia referitoare la azilul terit
orial. Acest document (art. 1) prevede c statele trebuie s respecte acordarea azil
ului n virtutea suveranitii lor. Legea azilului din RM nu face altceva dect s concret
izeze coninutul, condiiile de acordare i de retragere a dreptului de azil. Toate pr
evederile legii sunt n strict conformitate cu normele instrumentelor juridice inte
rnaionale indicate n art. 4 din Constituie. Analiza legislaiei naionale ne permite s
onstatm urmtoarele: fiecare persoan are dreptul de a solicita azil n RM, salvndu-se d
e persecuii pe motive politice sau din cauza altor activiti democratice, sociale; d
reptul de azil nu se acord persoanelor nvinuite de comiterea unor crime mpotriva pci
i i securitii internaionale, crime de rzboi sau crime mpotriva umanitii, precum i
ciunilor penale prevzute de tratatele internaionale privind extrdarea; acordarea azi
lului presupune autorizarea de intrare i stabilire n ar, limitarea expulzrii i interz
cerea extrdrii; acordarea azilului reprezint o manifestare de ordin umanitar i nu tr
ebuie considerat de alte state un act inamical. n conformitate cu legislaia n vigoar
e, principiile care stau la baza acordrii azi2 lului sunt: accesul n teritoriu (au
toritile competente asigur accesul n teritoriul RM
Vezi i comentariul la art. 18 al Constituiei. Art. 9-15 din Legea privind azilul n
Republica Moldova nr. 270-XVI din 18.12.2008, MO nr. 53-54/145 din 13.03.2009.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 99
14.08.2012 14:40:31

100
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

oricrui strin aflat la frontier, din momentul manifestrii de voin, exprimat n scris
oral, din care s rezulte cu certitudine c acesta solicit protecia RM), nondiscrimina
rea (prevederile legislaiei naionale se aplic solicitanilor de azil i beneficiarilor
acestei forme de protecie fr discriminare), unitatea familiei (membrii familiei ben
eficiaz de aceeai form de protecie i de acelai statut ca i beneficiarul), nereturnar
(cnd exist sau ar putea exista o ameninare a vieii sau n cazul n care persoana ar put
a fi supus torturii i altor tratamente inumane), confidenialitatea (datele i inform
aiile privind cererea de azil sunt confideniale). Menionm c alin. (3) nu consfinete
ce form de protecie, cunoscut de legislaia n vigoare (statutul de refugiat, protecie
manitar, protecie temporar), ci anume azilul politic, ca o form de protecie excepiona
acordat persoanelor care au deinut funcii publice, politice, diplomatice n alte stat
e sau n organizaii internaionale, persoanelor care au demonstrat un ataament deosebi
t, respect i interes pentru ara noastr i care sunt persecutai n ara de origine. Cere
e privind acordarea azilului politic se examineaz de ctre Comisia pentru problemel
e ceteniei i acordrii azilului politic de pe lng Preedintele RM. Acordarea azilului
itic este o atribuie exclusiv a Preedintelui RM art. 88 lit. c). Condiiile, regulile
i temeiurile de acordare a azilului politic sunt stabilite prin Decretul Preedint
elui RM. Trebuie de menionat c att n actele internaionale, ct i n practica interna
eptul de azil mbrac dou forme: azilul teritorial i azilul diplomatic. Azilul acordat
pe teritoriul statului se numete teritorial. Azilul acordat n misiunile diplomati
ce sau instituiile consulare strine se numete diplomatic. n RM este practicat numai
azilul teritorial. Dreptul de azil politic se retrage n condiiile stabilite de Leg
ea nr. 270-XVI (cap. III, art. 81-89). Acestea sunt multiple. ntr-o formul general,
condi iile pot fi reduse la dou aspecte: mprejurrile care au dus la acordarea proteci
ei umanitare au ncetat i protecia acordat nu se mai justific; mpotriva persoanei care
se bucur de protecie umanitar a fost iniiat procedura de ncetare i anulare a statutu
de azilant politic, refugiat sau de protecie umanitar. n final, exprimm opinia c ar
fi binevenit ca art. 19 s fie separat n dou articole: a) unul referitor la statutul
juridic al cetenilor strini i apatrizilor i b) altul referitor la extrdare i expulz
.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 21.02.1996, MO nr. 14-15/168 din 07.03.1
996 HCC din 11.07.1996, MO nr. 49-50/34 din 25.07.1996 HCC nr. 49 din 01.10.1999
, MO nr. 112-114/58 din 14.10.1999 ACC nr. 1 din 12.02.2002, MO nr. 27-28/2 din
21.02.2002 HCC nr. 14 din 19.03.2002, MO nr. 46-48/9 din 04.04.2002 HCC nr. 7 di
n 29.03.2005, MO nr. 55-58/6 din 08.04.2005 HCC nr. 7 din 05.04.2011, MO nr. 58/
9 din 12.04.2011
Comentariu Constitutie.indd 100
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
20
ACCESUL LIBER LA JUSTIIE
101

Articolul 20
ACCESUL LIBER LA JUSTIIE
(1) Orice persoan are dreptul la satisfac ie efectiv din partea instan elor judectoreti
competente mpotriva actelor care violeaz drepturile, libert ile i interesele sale legi
time. (2) Nicio lege nu poate ngrdi accesul la justi ie.

Comentariu
Art. 20 reprezint blocul fondator al sistemului democratic, n care orice persoan ar
e dreptul la satisfacie efectiv n cazul lezrii drepturilor sale. Primul alineat defi
nete scopul aplicrii articolului pentru orice persoan. Interpretarea semantic a noiu
orice persoan nvedereaz fr echivoc c aciunea articolului constituional se extind
tuturor cetenilor, persoanelor strine sau apatrizilor. Pe lng aceast noiune cu carac
general, articolul conine noiuni care explic aplicarea articolului fa de orice perso
an care are drepturi legitime aici, drepturile enunate n Constituie sau n actele int
rnaionale la care Republica Moldova este parte. Textul art. 20 indic n mod direct e
xistena unei obligaii active a statului de a asigura dreptul la satisfacie efectiv n
justiie. Termenul efectiv este cheia elaborrii cadrului obligaiilor statului. n prim
rnd, sintagma instane judectoreti competente presupune obligaia pozitiv a statului
crea un sistem de instane, n numr suficient, i de a reglementa funcionarea lor n modu
n care sunt satisfcute cerinele minime1. n al doilea rnd, exist o legtur evident
nea de satisfacie efectiv i instanelor judectoreti competente, adic locul unde t
exercite aprarea drepturilor. Vom evidenia similitudinile dintre textul constituion
al i Declaraia Universal a Drepturilor Omului, care, n art. 8, se refer la instanele
dectoreti competente. Declaraia Universal impune, n art. 10, condiia ca persoana s
udiat de ctre un tribunal independent i imparial , iar art. 14. 1 al Pactului cu priv
re la drepturile civile i politice opereaz cu noiunea de tribunal competent, indepen
dent i imparial, stabilit prin lege. Convenia european pentru aprarea drepturilor omu
ui i a libertilor fundamentale se refer, n art. 6. 1, la o instan independent i i
stituit de lege i fixeaz aspectul temporal al efectivitii prin judecarea [...] ntrrmen rezonabil a cauzei . Accesul la o justiie independent i imparial este un princip
u i un drept care trebuie s fie garantat n orice condiii, inclusiv pe parcursul conf
lictelor armate. Art. 3. 1 lit. d) din Convenia a III-a de la Geneva din 12 augus
t 1949 privind tratamentul prizonierilor de rzboi interzice pronunarea sentinelor i
efectuarea execuiilor care nu au fost adoptate de o instan de judecat creat n mod ord
nar. Convenia completeaz aceast cerin cu interdicia de a judeca un prizonier de rzbo
e ctre un tribunal de
Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Keh
l am Rhein, Strasbourg; Arlington, Engel, 1993, p. 37.
1
Comentariu Constitutie.indd 101
14.08.2012 14:40:31

102
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

orice tip care nu ofer garaniile eseniale de independen i imparialitate1. Obligaia


judeca prin intermediul instanelor i tribunalelor impariale i constituite n mod ordin
ar este o obligaie de natur cutumiar n dreptul internaional, aa cum a fost descris
. 75. 4 (Garanii fundamentale) din Protocolul adiional nr. 1 din 1977 la Conveniile
de la Geneva2 . Istoria i practica statelor de edificare a instituiilor definitor
ii ale accesului la justiie faciliteaz nelegerea naturii juridice a sistemului stata
l de nfptuire a justiiei. Transformri considerabile n acest domeniu au avut loc n sec
lul al XX-lea, n special dup ce actele internaionale au conturat ansamblul elemente
lor definitorii ale accesului la justiie. Art. 8 al Declaraiei Universale a Dreptu
rilor Omului conine rigori internaionale n domeniul accesului liber la justiie: Orice
persoan are dreptul s se adreseze n mod efectiv instanelor judiciare competente mpot
riva actelor care violeaz drepturile fundamentale ce i sunt recunoscute prin const
ituie sau prin lege. Dispoziia care garanteaz accesul liber la justiie i asigur, n
timp, unitatea reglementrilor constituionale i legislative pe ntreg teritoriul rii e
te cuprins n alin. (2) al articolului analizat i prevede c nicio lege nu poate ngrdi
ccesul la justiie. Pentru a concretiza i a conferi plenitudine dreptului de acces
liber la justiie, legiuitorul dezvolt normele constituionale n legile organice. Prin
cipiile generale i normele dreptului internaional i ale tratatelor internaionale la
care Republica Moldova este parte constituie elemente ale dreptului procesual pe
nal i dau natere nemijlocit drepturilor i libertilor omului n procesul penal. Art. 19
CPP al RM prevede c orice persoan are dreptul la examinarea i soluionarea cauzei sale
n mod echitabil, n termen rezonabil, de ctre o instan independent, imparial, legal
tituit, care va aciona n conformitate cu prezentul cod . Una dintre garaniile indepen
denei i obiectivitii instanelor judectoreti constituie stabilirea cu exactitate a co
tenei materiale i teritoriale a cauzelor. Art. 36 CPP relateaz despre competena jude
ctoriei, un subiect care ar trebui comentat separat. Se judec n prim instan cauzele p
nale privind infraciunile prevzute de partea special a Codului penal, cu excepia cel
or date prin lege n competena altor instane, precum i demersurile i plngerile mpotri
hotrrilor i aciunilor organului de urmrire penal etc. n cazul respectrii acestui de
at, persoana cunoate din start ce instan i ce judector va examina dosarul. Aceasta se
refer la competena instanei. Legea procesual penal cunoate cteva tipuri de competen
itorial, material i personal. Competena teritorial se definete prin teritoriul asupr
uia se extinde competena instanei. Dup competena general i jurisdicional, majoritat
tigiilor sunt de competena judectoriilor de drept comun (art. 28 i art. 32 CPC). Di
n punct de vedere al competenei teritoriale, aciunea poate fi intentat exclusiv n in
stana unde se afl domiciliul (locul de aflare) al prtului, n cazul persoanei fizice,
unde se afl sediul prtului, n cazul persoanei juridice (art. 38 CPC). Aciunea mpotri
a unei persoane juridice sau a unei alte organizaii poate fi intentat i n instana de
la locul de aflare a bunurilor acestora (art. 39 alin. (2) CPC).
1 Vezi: Convenia a III-a de la Geneva din 1949, n: Handbook of the International R
ed Cross and Red Crescent Movement, 13th ed., Geneva, 1994, p. 68 i 84. 2 Vezi: a
rt. 75. 4, Protocolul adiional nr. 1 din 1977, n: Handbook of the International Re
d Cross and Red Crescent Movement, 13 th ed., Geneva, 1994, p. 68 i 84.
Comentariu Constitutie.indd 102
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
20
ACCESUL LIBER LA JUSTIIE
103

n conformitate cu legislaia procesual-penal art. 25 alin. (4) nimeni nu poate fi li


sit de dreptul de a-i fi judecat cauza de acea instan i de acel judector, n competen
ora ea este dat prin lege. Competena teritorial n materie penal este reglementat de
. 40 CPP: Cauza penal se judec de instana n raza teritorial a creia a fost svrit
. Dac infraciunea este continu sau prelungit, cauza se judec de instana n raza terit
al a creia s-a consumat ori a fost curmat infraciunea. ns dac este imposibil de a
a locul unde a fost svrit infraciunea, cauza se judec de instana n raza teritorial
a fost terminat urmrirea penal. Cauzele penale date prin lege n competena curii de
l sunt specificate n art. 38 al CPP, Codul penal, art. 135-144 (infraciuni contra
pcii i securitii omenirii, infraciuni de rzboi), art. 278 (terorismul), art. 279 (act
vitatea de finanare i asigurare material a actelor teroriste), art. 283 (banditismu
l), art. 284 (crearea sau conducerea unei organizaii criminale), art. 337-343 (in
fraciuni contra autoritilor publice i a securitii de stat). Legislaia procesual-pena
glementeaz n art. 37 competena judectoriei militare. Judectoria militar examineaz n
instan cauzele privind infraciunile prevzute de partea special a Codului penal, svr
e persoane din efectivul Armatei Naionale, Trupelor de Carabinieri, de alte perso
ane referitor la care exist indicaii speciale n legislaie. Protecia procedural este
t prin aplicarea art. 2 al Protocolului nr. 7 la Convenia european i prevede dreptul
la dou grade de jurisdicie n materie penal. Articolul 2.1 explic dreptul oricrei per
oane declarate vinovate s cear examinarea declaraiei de vinovie sau a condamnrii de c
e o jurisdicie superioar, cu excepii minore explicate n partea a doua pentru infraciu
nile minore sau cnd cel interesat a fost judecat n prima instan de ctre cea mai nalt
risdicie ori a fost declarat vinovat i condamnat ca urmare a unui recurs mpotriva a
chitrii sale. Codul de procedur penal garanteaz persoanelor declarate vinovate s-i ex
rcite aceste drepturi n cadrul jurisdiciei superioare. De exemplu, alin. (2) din a
rt. 38 CPP enun c instana de apel judec apelurile mpotriva hotrrilor pronunate n
tan de judectorii, inclusiv de judectoria militar. Msurile care pot fi ntreprinse pr
sc i asigurarea recursurilor eficiente. Art. 39 alin. (2) CPP al RM prevede, de a
semenea, c Curtea Suprem de Justiie, ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva
trrilor pronunate n prima instan sau, dup caz, mpotriva hotrrilor curilor de ape
alte cazuri prevzute de lege. Urmtoarea garanie este nscris n art. 3 din Protocolul n
. 7 i const n dreptul la compensaii n caz de eroare judiciar. innd cont de aceasta,
uitorul nostru a prevzut expres n alin. (3) din art. 23 CPP c persoana achitat sau n
rivina creia s-a dispus scoaterea de sub urmrire penal ori ncetarea urmririi penale p
temei de reabilitare are dreptul s fie repus n drepturile personale pierdute, prec
um i s fie despgubit pentru prejudiciul care i-a fost cauzat. n acest caz, pentru cal
ularea sumei compensaiei, persoana vizat ar trebui s demonstreze prejudiciul suport
at din cauza erorii judiciare1.
Jean-Francois Akandji-Kombe, Obligaiile pozitive n virtutea Conveniei Europene a Dr
epturilor Omului. Ghid pentru punerea n aplicare a Conveniei Europene a Drepturilo
r Omului, Chiinu, 2006, p. 73.
1
Comentariu Constitutie.indd 103
14.08.2012 14:40:31

104
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 20 din 16.06.1997, MO nr. 43-44/23 din 0
3.07.1997 HCC nr. 21 din 23.06.1997, MO nr. 45/24 din 10.07.1997 HCC nr. 22 din
30.06.1997, MO nr. 46-47/26 din 17.07.1997 HCC nr. 33 din 23.11.1997, MO nr. 8283/35 din 11.12.1997 HCC nr. 2 din 19.01.1998, MO nr. 12-13/8 din 19.02.1998 HCC
nr. 10 din 17.03.1998, MO nr. 28-29/16 din 02.04.1998 HCC nr. 13 din 16.04.1998
, MO nr. 47-48/21 din 27.05.1998 HCC nr. 16 din 28.05.1998, MO nr. 56-59/24 din
25.06.1998 HCC nr. 72 din 23.12.1999, MO nr. 1-4/1 din 06.01.2000 HCC nr. 18 din
27.04.2000, MO nr. 54-56/21 din 12.05.2000 HCC nr. 7 din 13.02.2001, MO nr. 1920/6 din 22.02.2001 HCC nr. 37 din 05.07.2001, MO nr. 81-83/30 din 20.07.2001 HC
C nr. 39 din 09.07.2001, MO nr. 90-91/34 din 02.08.2001 HCC nr. 46 din 21.11.200
2, MO nr. 170-172/30 din 13.12.2002 HCC nr. 9 din 27.05.2003, MO nr. 123-125/11
din 20.06.2003 HCC nr. 2 din 19.02.2004, MO nr. 39-41/9 din 05.03.2004 HCC nr. 1
6 din 19.07.2005, MO nr. 101-103/12 din 29.07.2005 HCC nr. 7 din 29.03.2005, MO
nr. 55-58/6 din 08.04.2005 HCC nr. 26 din 23.10.2007, MO nr. 175-177/23 din 09.1
1.2007 HCC nr. 9 din 20.05.2008, MO nr. 99-101/7 din 06.06.2008 HCC nr. 29 din 2
1.12.2010, MO nr. 1-4/1 din 07.01.2011 HCC nr. 10 din 16.04.2010, MO nr. 58-60/9
din 23.04.2010 HCC nr. 26 din 23.11.2010, MO nr. 235-240/27 din 03.12.2010 HCC
nr. 3 din 10.02.2011, MO nr. 34-36/6 din 04.03.2011
Articolul 21
PREZUMIA NEVINOVIEI
Orice persoan acuzat de un delict este prezumat nevinovat pn cnd vinov ia sa va fi
mod legal, n cursul unui proces judiciar public, n cadrul cruia i s-au asigurat to
ate garan iile necesare aprrii sale.

Comentariu
Prezumia nevinoviei1 este un principiu de drept recunoscut la scar internaional, conf
rm cruia acuzatul nu are sarcina de a-i dovedi nevinovia. Aceast sarcin revine acuzat
rului. Principiul prezumiei nevinoviei este enunat n actele internaionale la care Rep
blica Moldova este parte, n special art. 11 al Declaraiei Universale a Drepturilor
Omului: Orice persoan acuzat de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul s
fie presupus nevinovat pn cnd vinovia sa va fi stabilit n mod legal n cur1
Lat. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
Comentariu Constitutie.indd 104
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
21
PREZUMIA NEVINOVIEI
105

sul unui proces public n care i-au fost asigurate toate garaniile necesare aprrii sa
le, art. 14 al Pactului internaional cu privire la drepturile civile i politice, ar
t. 6 alin. (2) al Conveniei europene pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale: Orice persoan acuzat de o infraciune este prezumat nevinovat pn cnd
sa va fi legal stabilit.. Prezumia nevinoviei este un drept intangibil, de origine cu
tumiar al dreptului public internaional i comport aceeai valabilitate i n perioada c
lictelor armate internaionale i interne1. Esena principiului n cauz const n acceptar
de ctre legislator a prezumiei nevinoviei indivizilor n favoarea drepturilor acestora
. Prezumia nevinoviei este aplicat n cadrul jurisprudenei europene, fiind parte integ
ant a dreptului la un proces echitabil. Acest principiu prevede, printre altele, i
obligaia instanelor judectoreti naionale, precum i a autoritilor publice, de a nu
n niciun fel de circumstane c o persoan este vinovat de comiterea unei infraciuni, d
c aceast infraciune nu a fost dovedit pe cale judiciar. Curtea European a Drepturilor
Omului a declarat n cazul Minelli v. Elveia (25 martie 1983) c prezumia nevinoviei es
e violat n cazul n care decizia unei instane judectoreti exprim opinia referitor la
ovia unei persoane n circumstanele n care persoana n cauz nu a avut posibilitatea s
pere contra acuzaiilor aduse ei. Astfel poate fi i cazul absenei unei decizii forma
le; este doar suficient s existe o aluzie c instana consider vinovat acuzatul2. Obli
gaia de a respecta prezumia nevinoviei se aplic nu doar n cazurile penale. n comenta
l la art. 14 al Pactului internaional cu privire la drepturile civile i politice,
Comitetul Pactului a evideniat obligaia tuturor autoritilor publice s se abin de la
udicierea rezultatelor procesului 3. n cazul Krause v. Elveia (3 octombrie 1978), C
omisia de la Strasbourg a explicat c n timp ce oficialii pot anuna n public existena
suspiciunilor, prezumia nevinoviei va fi violat n cazul unor declaraii formale din pa
tea autoritilor 4.
1 Vezi formularea identic a principiului prezumiei nevinoviei n art. 75 alin. (4) lit
. d), Protocolul nr. I adiional la Conveniile de la Geneva din 12 august 1949 i ref
eritor la protecia victimelor conflictelor armate internaionale, i art. 6 alin. (2)
lit. d), Protocolul II adiional la Conveniile de la Geneva din 12 august 1949 i re
feritor la protecia victimelor conflictelor armate noninternaionale, Handbook of t
he International Red Cross and Red Crescent Movement, 13th ed., Geneva, 1994, p.
239 i 274. 2 [...] the presumtion of innocencence will be violated if, without th
e accuseds having previously been proved guilty according to law, and, notable, w
ithout his having had the opportunity of exercising his rights of defense, a jud
icial decision concerning him reflects an opinion that he is guilty. This may al
so be in the absence of any formal finding; it suffices that there is some reaso
ning suggesting that the court regards the accused as guilty, Minelli v. Switzerl
and (25.03.1983), pe http://www.echr.coe.int/ echr/en/hudoc/. 3 [...]the presumpt
ion of innocence implies a right to be treated in accordance with this principle
. It is, therefore, a duty for all public authorities to refrain from prejudging
the outcome of a trial , U.N.Doc. HRI/GEN/1/Rev. 6 art. 135 (2003); alin. (7). 4
Article 6, paragraph 2 [...] may be violated by public officials if they declar
e that somebody is responsible for criminal acts without a court having found so
. This does not mean, of course, that the authorities may not inform the public
about criminal investigations. They do not violate Article 6, paragraph 2, if th
ey state that a suspicion exists, that people have been arrested, that they have
confessed etc. What is excluded, however, is a formal declaration that somebody
is guilty. Krause v Switzerland (03.10.1978), pe http://www.echr.coe.int/echr/en
/hudoc.
Comentariu Constitutie.indd 105

14.08.2012 14:40:31

106
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

n perioada regimului comunist totalitar, Republica Moldova s-a confruntat cu situ


aia n care inculpaii erau silii s-i recunoasc parial sau total culpabilitatea. Prez
evinoviei era ignorat flagrant, iar inculpatul trebuia s-i demonstreze nevinovia. Re
oaterea propriei vinovii avea i ea un rol major. Instana de judecat i acuzatorul de
t urmreau un singur lucru confirmarea vinoviei de ctre inculpat i recunoaterea prob
r ce i s-au prezentat n cadrul anchetei preliminare. Respectiv, recunoaterea, auto
inculparea i mrturisirile erau considerate drept probe suficiente, chiar dac nu era
u completate de alte probe. Aceste metode utilizate n procesele judiciare erau um
ilitoare pentru demnitatea deinuilor i constituiau grave abateri de la normele demo
cratice. Aceste mecanisme, prin exercitarea lor de-a lungul anilor, au condus la
degradarea instanei de judecat1. Un loc aparte n cadrul actelor legislative, care
conin norme ale instituiei juridice comentate, este rezervat Codului de procedur pe
nal al Republicii Moldova. Normele constituionale referitoare la prezumia nevinoviei
normele concrete n aceast materie din Codul de procedur penal reprezint coraportul d
intre reglementarea constituional general i cea ramural particular. Prevederile Codul
i de procedur penal reproduc dispoziiile constituionale. Pentru ilustrare, vom compa
ra dispoziiile constituionale cu cele cuprinse n CPP al RM. n primul rnd, prezumia ne
inoviei este formulat cu claritate n art. 8 alin. (1) CPP al RM: Persoana acuzat de
rea unei infraciuni este prezumat nevinovat atta timp ct vinovia sa nu va fi dovedit
odul prevzut de CPP al RM, ntr-un proces judiciar public, n cadrul cruia i vor fi asi
gurate toate garaniile necesare aprrii sale, i nu va fi constatat printr-o hotrre ju
oreasc de condamnare definitiv. n al doilea rnd, aciunile permise de dreptul procesua
penal sunt destinate tuturor participanilor la relaiile care fac obiectul de regl
ementare, permisiune exprimat deschis n alin. (2). De exemplu, nimeni nu este obli
gat s dovedeasc nevinovia sa. Este edificatoare aplicarea principiului prezumiei nevi
noviei de ctre Curtea European a Drepturilor Omului n cazul Funke v. Frana. Este vorb
de dreptul de a pstra tcerea. n cazul respectiv, autoritile vamale obligau bnuitul s
duc probele pe care anchetatorii nu le puteau gsi. Ele au ncercat, prin diverse pro
ceduri, s obin ca Jean-Gustave Funke s prezinte documente, a cror existen o bnuiau
oat demonstra. CEDO a declarat c protecia art. 6 permitea unui acuzat s pstreze tcere
i s nu contribuie la propria incriminare2. Exist i alte circumstane care sunt direct
legate de subiectul comentat. Orice acuzat are, n special, dreptul: s fie informa
t, n termenul cel mai scurt, ntr-o limb pe care o nelege i n mod amnunit, asupra n
cauzei acuzaiei aduse mpotriva sa; s dispun de timpul i de nlesnirile necesare preg
ii aprrii sale; s se apere el nsui sau s fie asistat de un aprtor ales de el, i da
pune de mijloace necesare pentru a plti un aprtor, s poat fi asistat n mod gratuit de
un avocat din oficiu,
Realizarea nefast a dreptului de sorginte stalinist a fost exprimat prin postulatel
e: Ancheta prealabil hotrte totul sau Dac te-au reinut organele, nseamn c eti
France (25.10.1993), pe: http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/.
1
Comentariu Constitutie.indd 106
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
22
NERETROACTIVITATEA LEGII
107

atunci cnd interesele justiiei o cer; s ntrebe sau s solicite audierea martorilor acu
zrii i s obin citarea i audierea martorilor aprrii n aceleai condiii ca i marto
fie asistat n mod gratuit de un interpret, dac nu nelege sau nu vorbete limba folosit
la audiere1. n al treilea rnd, concluziile despre vinovia persoanei de svrirea infra
ii nu pot fi ntemeiate pe presupuneri. Respectarea acestei reguli are drept rezul
tat efecte juridice favorabile sau posibilitatea survenirii acestora n cazul n car
e toate dubiile privind probarea nvinuirii care nu pot fi nlturate, n condiiile CPP a
l RM, se interpreteaz n favoarea bnuitului, nvinuitului, inculpatului. n cazul Popovi
ci v. Moldova Curtea European a Drepturilor Omului a constatat c a avut loc violar
ea art. 6 al Conveniei, i anume a pct. 2 nclcarea principiului intangibil al prezumi
i nevinoviei 2.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 10 din 17.03.1998, MO nr. 28-29/16 din 0
2.04.1998 HCC nr. 21 din 19.04.2001, MO nr. 49-50/19 din 03.05.2001 HCC nr. 26 d
in 23.11.2010, MO nr. 235-240/27 din 03.12.2010
Articolul 22
NERETROACTIVITATEA LEGII
Nimeni nu va fi condamnat pentru ac iuni sau omisiuni care, n momentul comiterii, n
u constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nicio pedeaps mai as
pr dect cea care era aplicabil n momentul comiterii actului delictuos.

Comentariu
Interdicia legilor penale retroactive este legat direct de dreptul la un proces ec
hitabil i completeaz alte articole din Constituie, de exemplu, privind accesul libe
r la justiie (art. 20), prezumia nevinoviei (art. 21), dreptul la aprare (art. 26). P
revederile referitoare la neretroactivitatea legii au o legtur direct i cu procedura
intrrii n vigoare a legilor (art. 76). n tratatele internaionale la care Republica
Moldova este parte, interdicia retroactivitii legilor este stipulat n articole distin
cte de cele care enun garaniile fundamentale n procesul penal. Una dintre explicaii c
onst n faptul c interdicia retroactivitii legilor este o norm de la care niciun stat
poate face derogri3.
1 Art. 6 din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.
Adoptat la Roma la 4 noiembrie 1950, n vigoare pentru Republica Moldova din 1 febr
uarie 1998, n Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte (1990-199
8), ediie oficial, vol. I, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Chiinu, 1998, p.
345. 2 http://justice.md/file/CEDO judments/Moldova/POPOVICI%20 (ro).pdf. 3 Man
fred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl a
m Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 275.
Comentariu Constitutie.indd 107
14.08.2012 14:40:31

108
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Din punct de vedere lingvistic, cuvntul retroactiv nseamn care se aplic sau care are
aceleai efecte i pentru ceea ce s-a petrecut n trecut1. Dei neevidente la prima ved
ere, prevederile articolului conin dou principii ale dreptului penal recunoscute p
e larg, n special nullum crimen sine lege i nulla poena sine lege. Nullum crimen s
ine lege Prima propoziie a articolului enun c nimeni nu va fi condamnat pentru aciun
au omisiuni care nu constituiau un act delictuos la momentul comiterii. Rezult nu
doar interzicerea, n sens ngust, a legilor penale retroactive, dar i, n sens larg,
obligaia statului de a defini prin lege toate actele delictuoase n interesul claritii
juridice i de a exclude aplicarea legilor penale prin analogie. La temelia princi
piului neretroactivitii legii st sigurana individului i ncrederea lui n lege2. De ac
definirea unui act delictuos trebuie s fie efectuat prin intermediul legii n sensu
l strict al dreptului constituional. n trecut, concepiile cu privire la limitele aci
unii actelor normative n timp au fost diferite3. Dei fr o indicaie direct, articolul
re dou limitri. Prima limitare const n faptul c o persoan poate fi gsit vinovat de
rea unui act care nu constituia un delict n baza legislaiei naionale, dar constitui
a un delict n baza unui tratat internaional sau n baza dreptului internaional cutumi
ar care erau n vigoare la momentul comiterii delictului4. A doua limitare este le
gat de posibilitatea de a aplica retroactiv i n modul stabilit de lege a unei pedep
se mai uoare (a se vedea mai jos). Aplicarea principiului nullum crimen sine lege
se extinde nu doar asupra actelor delictuoase, dar i asupra omiterilor n materia ac
uzaiilor din domeniul dreptului penal. Nulla poena sine lege Art. 22 interzice nu
numai aplicarea retroactiv a legilor penale, dar i aplicarea pedepselor care nu e
xistau n legislaia naional la momentul comiterii delictului. Mai mult dect att, artic
lul interzice aplicarea unei pedepse mai aspre dect cea aplicabil la momentul comi
terii actului delictuos. Pedeapsa, ca instituie fundamental a dreptului penal, est
e o msur de constrngere prevzut de lege i aplicat drept sanciune pentru o infraciu
etaliu, inVasile Breban, Dicionar general al limbii romne, Editura tiinific i enciclo
edic, Bucureti, 1987, p. 890. 2 Gheorghe Avornic, Teoria general a statului i dreptu
lui: Tratat, vol. I, Chiinu, 2009, p. 450. 3 Cicero abordeaz aceast problem n unul di
discursurile sale. n conformitate cu prevederile existente atunci, legea nou nu s
e aplic pentru cazurile deja soluionate, dar numai pentru cele care se aflau n stad
iu de soluionare. Aceasta nsemna c n multe cazuri avea loc aplicarea retroactiv a leg
ii. n epoca medieval, exista puterea nelimitat a monarhului i nu se cunotea principiu
l neretroactivitii legii. Se aplicau pe larg actele care produceau efecte retroact
ive, invocndu-se scopul explicrii sensului lor. Spre deosebire de ordonane, acestea
se numeau declaraii. Era suficient ca actul s fie numit declaraie ca el s poat avea
caracter retroactiv. Vezi: .. , , Chiinu, 2004, p. 318
, art. 1 din Convenia contra crimei de apartheid (1985), art. 85 din Convenia a II
I-a de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de rzboi (1949). 5 Vezi: Dicion
arul explicativ al limbii romne (1998), pe http://dexonline.ro/definitie/pedeaps.
1
Comentariu Constitutie.indd 108
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
22
NERETROACTIVITATEA LEGII
109

terpretarea termenului pedeaps se face i prin lumina actului acuzatoriu. Nu doar nat
ura i gravitatea sanciunii ameninate, dar i tipul actului sancionat trebuie luate n c
nsideraie pentru a evalua dac un act acuzatoriu de natur penal exist. Curtea European
a Drepturilor Omului a calificat drept pedepse sanciunile care au nu doar caracte
r preventiv de exemplu, suspendarea temporar a permisului de conducere , dar i un c
aracter retributiv i/ori descurajator, i atunci cnd ele sunt destinate publicului l
arg de exemplu, nu doar unui grup specific de persoane sau profesii, indiferent
de gravitatea sanciunii. n acelai timp, CEDO a refuzat s califice drept pedepse msuri
le administrative care nu au depit un grad minim de intensitate (de exemplu, 5 zil
e de detenie) i care au fost aplicate anumitor grupuri de persoane (prizonieri, so
ldai, etc.) sau profesii1. Intrarea n vigoare a legii Orice norm juridic se aplic fap
telor svrite n perioada n care norma respectiv este n vigoare, deci nu este nici ret
ctiv, nici ultraactiv nu se aplic faptelor care preced intrarea ei n vigoare i, resp
ctiv, faptelor svrite dup abrogarea ei. n fiecare stat, exist norme juridice care reg
ementeaz ordinea publicrii i intrrii n vigoare a legilor i a altor acte normative. Ar
. 76 al Constituiei nscrie n lege modul practic n care legile intr n vigoare pe terit
riul statului. Dou momente principale determin aciunea normei juridice n timp. Actul
normativ intr n vigoare: a) din momentul publicrii lui oficiale, de exemplu, n Moni
torul Oficial al Republicii Moldova; b) din momentul indicat nemijlocit n textul
actului normativ ori al altui act special. Intrarea n vigoare a legii este legat n
emijlocit de faptul c aceasta trebuie s fie cunoscut de ctre ceteni. Exist n drept
ipiul nemo censetur ignorare legem (ius) nimeni nu poate invoca necunoaterea legi
i n aprarea sa. De aceea, normele juridice sunt aduse la cunotina publicului. Din mo
mentul intrrii n vigoare a normei juridice, nimeni nu este n drept s nu o respecte.
Autoritatea normei juridice, obligativitatea ei ar fi puse sub semnul ndoielii da
c s-ar admite scuza necunoaterii legii sau ignoranei legii. n baza acestei prezumii,
toi cetenii trebuie s cunoasc legile. Necunoaterea dreptului vatm (Ignorantia iuris
t)2 . n consecin, legea acioneaz din momentul intrrii n vigoare i pn este abrogat
are efect retroactiv, deci nu se aplic faptelor svrite nainte de intrarea ei n vigoa
e (lex ad praeteriam non valet). n principiu, legea dispune numai pentru prezent i
viitor, nu i pentru trecut astfel nct este firesc s acioneze numai dup intrarea n
are; legea nu ultraactiveaz, deci, ea nu i extinde aciunea dincolo de ieirea din vigo
are (limita superioar a duratei ei)3.
Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Keh
l am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 244 i 278. 2 Nicolae Popa, Con
stantin-Mihai Eremia, Simona Cristea, Teoria general a dreptului, Editura All Bec
k, Bucureti, 2005, p. 150. 3 Maria V. Dvoracec, Gheorghe Lupu, Teoria general a dr
eptului, Editura Chemarea, Iai, 1966, p. 203-204.
1
Comentariu Constitutie.indd 109
14.08.2012 14:40:31

110
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Principiul neretroactivitii legii rspunde preocuprii de securitate juridic, fiind o g


aranie pentru situaiile juridice legal create i consolidate sub imperiul legii vech
i. Neretroactivitatea reprezint deci un factor de ordine i de securitate juridic, p
rotejnd drepturile subiective mpotriva interveniei legiuitorului i mpiedicnd repunere
n discuie a drepturilor dobndite i a actelor vechi ncheiate sub imperiul legii vechi
1. A fost aplicat o lege declarat neconstituional de ctre Curtea Constituional. Pent
reviziurea hotrrii pe motivul specificat la art. 449 lit. f) CPC, se va ine cont de
principiul nerectroactivitii hotrrilor Curii Constituionale, n sensul c temei de r
ire va servi aplicarea legii declarate neconstituionale la momentul pronunrii hotrrii
, dar nu i dup, cu excepia cazurilor cnd legea este declarat neconstituional din mom
ul adoptrii. Faptul declarrii neconstituionalitii legii aplicate de ctre instan la
narea cauzei urmeaz a fi confirmat prin prezentarea hotrrii corespunztoare a Curii Co
nstituionale. Prin coninutul art. 22, Constituia Republicii Moldova recunoate c princ
ipiul neretroactivitii legilor nu este numai o cauz particular, dar i c aceasta are o
importan major. Nu este ntmpltor faptul c legiuitorul a calificat acest principiu ca
enial pentru drepturile i libertile fundamentale ale omului, fiind orientat spre asi
gurarea de ctre stat a condiiilor necesare pentru realizarea drepturilor cetenilor.
A doua excepie referitoare la neretroactivitatea legii este direct legat de preved
erile Pactului internaional cu privire la drepturile civile i politice, care enun ur
mtoarele: Dac ulterior comiterii infraciunii legea prevede aplicarea unei pedepse ma
i uoare, delincventul trebuie s beneficieze de aceasta2 . Aceast prevedere care nu e
ste enunat de fapt n Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libert
undamentale plaseaz statele membre sub obligaia de a aplica retroactiv o lege adop
tat ulterior n cazul n care ultima prevede o pedeaps mai uoar. Aceasta nseamn c in
penale de toate nivelurile trebuie s aplice retroactiv o lege care prevede o pede
aps mai uoar. n cazurile n care sentina a fost deja pronunat, aplicarea pedepsei ma
e este posibil doar pentru pedepsele ireversibile3.
Jurisprudena Curii Constituionale HCC nr. 38 din 15.12.1998, MO nr. 1-2/2 din 07.01
.1999 HCC nr. 14 din 18.03.1999, MO nr. 31-32/24 din 01.04.1999 HCC nr. 20 din 2
9.04.1999, MO nr. 48-49/29 din 13.05.1999 HCC nr. 12 din 23.03.2000, MO nr. 35-3
6/13 din 31.03.2000 HCC nr. 11 din 15.02.2001, MO nr. 25-26/10 din 01.03.2001 HC
C nr. 26 din 23.05.2002, MO nr. 71-73/16 din 06.06.2002 DCC nr. 1 din 22.12.2005
, MO nr. 176-181/19 din 30.12.2005 HCC nr. 16 din 12.06.2007, MO nr. 86-89/14 di
n 22.06.2007
Gheorghe Avornic, op. cit., 2009, p. 458. Art. 15 alin. (1), ultima fraz. 3 Manfr
ed Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am
Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 280.
2
1
Comentariu Constitutie.indd 110
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
23
DREPTUL FIECRUI OM DE A-I CUNOATE DREPTURILE I NDATORIRILE
111

Articolul 23
DREPTUL FIECRUI OM DE A-I CUNOATE DREPTURILE I NDATORIRILE
(1) Fiecare om are dreptul s i se recunoasc personalitatea juridic. (2) Statul asig
ur dreptul fiecrui om de a-i recunoate drepturile i ndatoririle. n acest scop statul
blic i face accesibile toate legile i alte acte normative.

Comentariu
Dreptul la recunoaterea personalitii juridice este nscris i n Declaraia Universal a
turilor Omului (art. 6), i n Pactul cu privire la drepturile civile i politice (art
. 16). De menionat c aceast prevedere lipsete n textul Conveniei europene pentru apr
a drepturilor omului i a libertilor fundamentale1. Dreptul la recunoaterea personali
tii juridice nseamn recunoaterea existenei individului. Pe lng existena spiritual
ersoana are nevoie de a fi recunoscut n faa legii. Fr acest drept, individul nu exist
ca subiect juridic i nu mai poate beneficia de toate drepturile, inclusiv de drep
tul la via. Acest destin l-au avut sclavii n Roma antic i, ntr-o oarecare msur, iob
epoca medieval, evreii n perioada nazismului german sau popula ia de culoare n siste
mul de apartheid din Africa de Sud. De asemenea, pedeapsa morii civile prevzut de sis
temele juridice defuncte priva oamenii de personalitate juridic i i aducea la acel
nivel de degradare de subieci juridici inexisteni. Recunoaterea persoanei n faa legii
este o consecin necesar i este susinut de capacitatea persoanei de a avea drepturi
bligaii n faa legii2. Recunoaterea persoanei n faa legii ntrete principiul egalit
art. 16 alin. (2) al Constituiei, potrivit cruia toi cetenii [...] sunt egali n faa
i, i n articolele respective din Codul civil al Republicii Moldova, la care ne vom
referi ulterior. La momentul elaborrii textului Declaraiei Universale a Drepturilo
r Omului, Ren Cassin, unul dintre fondatorii acesteia, a explicat importana acestu
i drept pentru toate drepturile fundamentale fr de care nicio fiin uman nu trebuie s
e forat s existe3.

n literatura interpretativ a Pactului, a fost subliniat convingerea Comitetului de


experi al Consiliului Europei c meniunea acestei prevederi n Convenia European nu era
necesar din cauz c aceasta poate fi dedus din alte articole ale Conveniei. Vezi: CE D
oc. H(70)7, referit n: Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights
: CCPR Commentary, Kehl am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 282. 2
Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Keh
l am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 282. Recunoaterea persoanei n f
aa legii este de asemenea legat de prevederile cu privire la demnitatea uman, aa cum
sunt nscrise n alin. (4) din preambulul Constituiei Republicii Moldova, la fel i n a
rt. 1 alin. (3) i art. 32 alin. (2). 3 Michael Bodgan and Birgitte Kofod Olsen, T
he Universal Declaration of Human Rights, A Common Standard of Achievement, Edit
ura Gudmundur Alfredsson and Asbjrn Eide, Kluwer Law International, The Hague, 19
99, p. 147.
1
Comentariu Constitutie.indd 111
14.08.2012 14:40:31

112
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Prin primul su termen fiecare articolul descrie scopul aplicrii lui orice1 persoa
neficiaz de drepturile i obligaiile care eman din textul constituional, precum i din
egile care aplic prevederile Constituiei. Acest termen include orice persoan care s
e afl sub suveranitatea (jurisdicia) statului, inclusiv persoanele strine i apatrizi
i, sub incidena legislaiei naionale2. Aspectul temporal: nceputul, sfritul, disparii
ersoanei a) nceputul personalitii juridice O clarificare important este necesar n pri
ina efectelor temporale ale acestei noiuni asupra copiilor. n anumite circumstane, l
egea o aplic fa de copil chiar din momentul concepiei acestuia. Este evident c ftul n
este purttor al tuturor drepturilor indicate n Legea fundamental. Totui din momentu
l concepiei, ftul are anumite drepturi. Legislaia Republicii Moldova prevede asemen
ea drepturi. De exemplu, Codul civil al Republicii Moldova prevede: Capacitatea d
e folosin a persoanei fizice apare n momentul naterii 3. Alte prevederi referitoare l
a dreptul de succesiune reglementeaz suspendarea executrii unui act de motenire pn la
naterea copilului: Dac motenitorul este conceput, dar nc nu s-a nscut, partajul ave
succesorale se va face doar dup naterea lui [...]4. De asemenea, art. 34 din Codul
familiei spune c n lipsa acordului soiei, soul nu poate cere desfacerea cstoriei n
ul graviditii acesteia [...]5. b) Sfritul personalitii juridice Protejarea drepturil
durata personalitii juridice a individului se sfresc n momentul decesului: Capacitat
a de folosin a persoanei fizice [...] nceteaz odat cu moartea6 . Legislatorul a defin
t n acte normative condiiile i procedura de declarare a unei persoane decedate. De
exemplu, data decesului persoanei i procedura declarrii decesului prin hotrre judici
ar este reglementat de art. 52 al Codului civil al Republicii Moldova7. Legislaia p
revede, de asemenea, procedura de constatare (confirmare) a decesului, inclusiv
prin decizia medicilor, cu concursul medicului legist Concluzia de deces se ia in
baza constatrii morii ireversibile a creierului (moarte cerebral)8. c) Dispariia per
soanei Dreptul la personalitate juridic este invocat i n cazurile n care o persoan es
te declarat disprut de ctre o instan judiciar. Circumstanele i procedura exact
1 Din punct de vedere lingvistic, termenii oricare i fiecare au acelai sens. De exemp
u, fiecare indic fiinele sau lucrurile luate n parte dintr-un grup sau dintr-o catego
ie [...] i unul, i altul; oricare, iar oricare indic indiferent care, care vrei, fie
e, oriicare, n Dicionarul explicativ al limbii romne, versiune online, pe: http://dex
online.ro. 2 Cetenii strini i apatrizii au aceleai drepturi i ndatoriri ca i cet
icii Moldova, cu excepiile stabilite de lege, art. 19 alin. (1) al Constituiei Repu
blicii Moldova. 3 Art. 18 alin. (2), Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107
-XV din 06.06.2002, MO nr. 82-86 din 22.06.2002. 4 Art. 1568, Codul civil al Rep
ublicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06.2002, MO nr. 82-86 din 22.06.2002. 5 Art.
34, Codul familiei al Republicii Moldova, nr. 1316-XIV din 26.10.2000, MO nr. 4
7-48 din 26.04.2001. 6 Art. 18 alin. (2), Codul civil al Republicii Moldova, nr.
1107-XV din 06.06.2002, MO nr. 82-86 din 22.06.2002. 7 Art. 18 alin. (2), Codul
civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06.2002, MO nr. 82-86 din 22.06
.2002. 8 Art. 10, Legea privind transplantul de organe i esuturi umane, nr. 473-XI
V din 25.06.99, MO nr. 94-95 din 26.08.1999.
Comentariu Constitutie.indd 112
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
23
DREPTUL FIECRUI OM DE A-I CUNOATE DREPTURILE I NDATORIRILE
113

a declarrii unei persoane disprute sunt descrise n Codul civil al Republicii Moldov
a. Astfel, declaraia de dispariie poate avea loc dac timp de 3 ani la domiciliul su l
ipsesc tiri despre locul unde se afl sau dup 6 luni, dac a disprut n mprejurri ce p
tau o primejdie de moarte sau care dau temei a presupune c a decedat n urma unui a
numit accident. n cazul aciunilor militare, persoana poate fi declarat decedat numai
up expirarea a 2 ani de la ncetarea aciunilor militare1. Limitele exercitrii personal
itii juridice Este necesar a se face distincie ntre dreptul persoanei de a-i exercita
drepturile i capacitatea persoanei de a-i exercita drepturile. Art. 16 din Pactul
Internaional cu privire la drepturile civile i politice prevede aceast distincie2.
Recunoaterea personalitii juridice permite limitri3 aici, diferena admis pentru caz
le speciale de exercitare a personalitii juridice. Limitele dei nefiind indicate ex
pres n articolul constituional comentat sunt admisibile i prevzute de legislaia nai
l, n particular, de prevederile care enun capacitatea de exerciiu (care poate fi limi
tat) i capacitatea de folosin a persoanei. Astfel, Codul civil al Republicii Moldova
, n total compatibilitate cu actele internaionale la care Republica Moldova este pa
rte i n temeiul tradiiilor juridice, enun cazurile n care capacitatea de exerciiu es
deplin i n care este limitat. Prin definiia capacitate[a] de exerciiu este aptitudin
persoanei de a dobndi prin fapta proprie i de a exercita drepturi civile, de a-i as
uma personal obligaii civile i de a le executa (art. 19), Codul Civil indic circumst
anele speciale de limitare a capacitii de exerciiu a minorilor care nu au mplinit vrs
a de 18 ani, cu excepia celor care s-au cstorit sau a celor care au fost recunoscui c
a avnd capacitate de exerciiu deplin dac lucreaz n baza unui contract de munc sau, c
cordul prinilor, adoptatorilor sau curatorului, practic activitate de ntreprinztor4.
odul prevede, de asemenea, posibilitatea de a limita pe cale judiciar capacitatea
de exerciiu a persoanelor care au tulburri psihice (boli mintale sau deficiene min
tale) art. 24 alin. (1) sau care n urma consumului abuziv de alcool sau consumului
de droguri i de alte substane psihotrope nrutesc starea material a familiei i as
ra se instituie curatela art. 25 alin. (1). Dreptul fiecrui om de a-i cunoate drept
urile i ndatoririle stipulat n alin. (2) din art. 23 al Constitu iei se realizeaz p
publicarea tuturor legilor, a altor acte normative, fcndu-le accesibile. Verbul a
publica nseamn a face cunoscut tuturor ceva prin tiprire, afiare etc., iar termenul
ccesibil nseamn la care se poate ajunge uor [...] care se poate nelege uor5.
Art. 52 alin. (1) i (2), Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.06
.2002, MO nr. 82-86 din 22.06.2002. 2 Art. 16 is limited exclusively to the capc
ity to be a person before the law and does not cover the capacity to act Manfred
Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rhe
in, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 284. 3 The active exercise of a persons
civil right may under certain circumstances be restricted or transferred to a s
tatutory representative, n: Michael Bodgan and Birgitte Kofod Olsen, The Universal
Declaration of Human Rights, A Common Standard of Achievement, Editura Gudmundu
r Alfredsson and Asbjrn Eide, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 150.
4 Art. 21 alin. (1) i (2), Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 06.
06.2002, MO nr. 82-86 din 22.06.2002. 5 Dicionarul explicativ al limbii romne, pe
http://dexonline.ro/.
1
Comentariu Constitutie.indd 113
14.08.2012 14:40:31

114
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Un articol complementar este art. 76, n care Constituia prescrie obligaia de a publ
ica toate legile n Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Legile nepublicate su
nt scoase din circuitul juridic i se interzice invocarea lor. Curtea European a Dr
epturilor Omului a stabilit dou cerine fa de legi. n primul rnd, legea trebuie s fie
cesibil. n al doilea rnd, aceasta nu poate fi considerat lege doar dac este formulat
o precizie suficient, care permite ceteanului s-i controleze comportamentul: el trebu
ie s poat prevedea, n cazurile cnd este necesar i cu ajutorul cuvenit, ntr-un grad re
onabil, n circumstane specifice, consecinele care pot surveni n urma aciunii sale1. D
reptul constituional de acces la informaie este aplicat n practic prin intermediul L
egii cu privire la accesul la informaie2. Legea explic dreptul oricui, n condiiile l
egii, de a cuta, de a primi i de a face cunoscute informaiile oficiale (art. 4). Dei
legea permite limitarea accesului la date personale, informaia referitoare la ce
rcetri tiinifice, afaceri militare, secrete etc. (art. 7), statul are obligaia s expl
ice motivele refuzului accesului la documentul solicitat (art. 19). Cetenii pot at
aca refuzul de acces la informaie n contenciosul administrativ (art. 22), pe cale
judiciar (art. 23).
Jurisprudena Curii Constituionale HCC nr. 7 din 11.02.1999, MO nr. 22-23/13 din 04.
03.1999 HCC nr. 65 din 30.11.1999, MO nr. 135-136/77 din 09.12.1999

Capitolul II
DREPTURILE I LIBERT ILE FUNDAMENTALE
Articolul 24
DREPTUL LA VIA I LA INTEGRITATE FIZIC I PSIHIC
(1) Statul garanteaz fiecrui om dreptul la via i la integritate fizic i psihic3. (2
eni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori
degradante. (3) Pedeapsa cu moartea este abolit. Nimeni nu poate fi condamnat la
o asemenea pedeaps i nici executat. (Alin. (3) art. 24 n redac ia Legii nr. 351-XV d
in 12.07.2001, n vigoare din 02.08.2001)
1 Cazul The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), 26 April 1979, Series A
no. 30, p. 31, 49. Vezi, de asemenea, cazul Maestri v. Italy, (Application no. 39
748/98), 17 February 2004. 2 Art. 664 din Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind a
ccesul la informaie, MO nr. 88-90 din 28.07.2000. 3 Se va observa diferena structu
ral ntre art. 24 i textele internaionale. Art. 24 ncepe cu statuarea obligaiei statul
i de a garanta dreptul la via. Totui dreptul la via este enunat ca un drept care exis
este firesc i nu are nevoie de reafirmare. Textele internaionale ncep articolul cu
declaraia c fiecare are dreptul la via.
Comentariu Constitutie.indd 114
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
24
DREPTUL LA VIA I LA INTEGRITATE FIZIC I PSIHIC
115

Comentariu
(1) Statul garanteaz fiecrui om dreptul la via i la integritate fizic i psihic. Dre
la via este considerat ca fiind dreptul uman suprem, pentru c fr respectarea efectiv
acestui drept restul drepturilor i libertilor omului ar fi lipsite de orice sens1.
Dreptul la via este un drept suprem de la care nu se admite nicio derogare, chiar i
n situaiile excepionale care pun n pericol viaa naiunii 2. Nu este ntmpltor fapt
ul la via este proclamat n primele articole ale Declaraiei Universale a Drepturilor
Omului (art. 3), Pactului Internaional cu privire la drepturile civile i politice
(art. 6. 1), Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor funda
entale (art. 2). Dreptul internaional umanitar protejeaz dreptul la via prin interdic
a omorului. Practica statelor confirm interdicia omorului drept cutum internaional3
iniia vieii i integritii fizice i psihice n sens lingvistic, termenul via este n
aptul de a fi viu [...], existen uman, petrecere a omului pe pmnt [...], ceea ce este
necesar pentru existena zilnic a cuiva [...] timp cuprins ntre naterea i moartea cui
va4. Termenul via are mai multe sensuri i din punct de vedere juridic. El presupune
dreptul la via n sens biologic printre altele, dreptul i aptitudinea de a supravieui
, ntr-un sens mai larg, dreptul la protecia contra condiiilor inumane de trai5. Dre
ptul la via este un drept care nu trebuie s fie interpretat n sens ngust6. Excepii ad
isibile Garantarea dreptului la via nseamn interzicerea cauzrii morii de ctre ageni
tului, cu anumite excepii. Moartea nu poate fi cauzat cuiva n mod intenionat de ctre
agenii statului, se admit cazurile morii care nu constituie o nclcare a dreptului la
via. Excepiile admisibile sunt legitima aprare, efectuarea unei arestri legale, mpie
icarea evadrii unei persoane legal deinute i reprimarea tulburrilor violente sau a i
nsureciilor7. Situaii speciale eutanasia i avortul Progresul tiinific a condus la am
le dezbateri asupra noiunii de via. n multe state, dreptul la via este dezbtut n co
ul lipsirii de via la dorina persoanei
1 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, K
ehl am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 104. 2 CCPR, General Commen
t 6 The right to life, (Sixteenth session, 1982), alin. (1). 3 Regula 89 din: Je
an-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitaria
n Law, Volume I: Rules, ICRC Cambridge 2005, p. 311. Omorul este inclus n lista c
rimelor de rzboi n: Carta Tribunalului Internaional Militar de la Nuremberg (art. 6
lit. (b)), art. 3 comun Conveniilor de la Geneva din 1949 (violarea grav a conveni
ilor), art. 75 alin. (2) lit. a) al Protocolului I i art. 4 alin. (2) lit. a) al
Protocolului II adiional la Conveniile de la Geneva (ambele protocoale interzic om
orul prin termenul de garanii fundamentale), art. 8 alin. (2) lit. a), i) i c), i) a
l Statutului Curii Penale Internaionale (omorul este crim de rzboi), art. 2 alin. (a
) al Statutului Curii Internaioanale pentru fosta Iugoslavie (omorul este crim de rz
boi). 4 http://dexonline.ro/definitie/via. 5 Lars Adam Rebof, The Universal Declar
ation of Human Rights, A Common Standard of Achievement, Editura Gudmundur Alfre
dsson and Asbjrn Eide, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 147. 6 CCPR,
General Comment 6 The right to life, (Sixteenth session, 1982), alin. (1). 7 Ar
t. 2 alin. (1) i n special, art. 2 alin. (2) referitor la excepii, Convenia european
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, 1950, Roma.
Comentariu Constitutie.indd 115
14.08.2012 14:40:31

116
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

(eutanasia). n Republica Moldova, eutanasia este pedepsit cu privaiune de libertate


1. Subiectul cel mai controversat rmne a fi avortul. Lucrrile pregtitoare la tratate
le internaionale menionate mai sus indic faptul c statele autoare nu consider regleme
ntarea avortului, evident n limitele legii, drept violare a dreptului la via. n Repu
blica Moldova, una dintre aceste legi este Codul penal, care interzice provocare
a ilegal a avortului i prevede condiii speciale n care acesta poate avea loc2. (2) N
imeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane o
ri degradante. n acelai articol, Constituia interzice tortura i pedepsele sau tratam
entele crude, inumane ori degradante. Interdicia este categoric i se extinde asupra
tuturor persoanelor. Textul Constituiei nu explic termenii tortur, pedepse sau tra
tamente crude, inumane ori degradante. Din punct de vedere lingvistic, tortura ns
eamn a supune [] la chinuri fizice violente; a schingiui; a supune [...] la chinuri
morale, a chinui 3. n sens juridic, noiunea este mai complex4. Elementele eseniale a
le definiiei sunt durerile i suferinele puternice de natur fizic sau psihic, provocat
intenionat de ctre un agent al autoritii publice pentru a atinge un scop, cum ar fi
obinerea de informaii sau mrturisiri, pedeapsa, intimidarea sau discriminarea unei
persoane. Alte aciuni sau omisiuni nu sunt considerate tortur, ci tratamente inum
ane sau degradante, n funcie de tip, scop i intensitate. n cazul tratamentelor inuma
ne i degradante, este prezent durerea i suferina de o intensitate minim, dar fr unul
u mai multe elemente eseniale ale torturii: intenia, ndeplinirea unui scop i/ sau in
tensificarea unei dureri puternice5. Hotrrile explicative la tema tortur i tratament
e inumane i degradante luate de Comisia i, mai recent, de Curtea European a Dreptur
ilor Omului reveleaz trsturile definitorii ale tratamentelor inumane i degradante. D
eciziile Curii asociaz tratamentul inuman cu urmtorii factori: caracterul premedita
t; durata lung; suferina puternic, de natur fizic sau psihic; dezordine psihiatric a
La descrierea tratamentelor degradante, Curtea opereaz cu termenii: sentimente d
e fric, chin i inferioritate; njosire i degradare; nfrngerea rezistenei persoanei. A
ci cnd noiunile de tratament inuman i degradant sunt asemntoare, tortura pare s nu ai
un coninut
Art. 148, Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, republicat n
MO nr. 72-74 din 14.04.2009, art. 195. 2 Art. 159, Codul penal al Republicii Mol
dova nr. 985 din 18.04.2002, republicat n MO nr. 72-74 din 14.04.2009, art. 195.
3 http://dexonline.ro/definitie/tortura. 4 Convenia ONU mpotriva torturii i altor p
edepse ori tratamente crude, inumane sau degradante, 1984. Art. 1 tortur desemneaz o
rice act prin care se provoac unei persoane, cu intenie, o durere sau suferine pute
rnice, de natur fizic sau psihic, n special cu scopul de a obine, de la aceast persoa
sau de la o persoan ter, informaii sau mrturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe ca
re aceasta sau o ter persoan l-a comis sau este bnuit c l-a comis, de a o intimida sa
de a face presiune asupra unei tere persoane, sau pentru orice alt motiv bazat p
e o form de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cnd o asemenea durere sau sufer
in sunt provocate de ctre un agent al autoritii publice sau orice alt persoan care a
eaz cu titlu oficial, sau la instigarea ori cu consimmntul expres sau tacit al unor
asemenea persoane. 5 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights:
CCPR Commentary, Kehl am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 129.
1
Comentariu Constitutie.indd 116
14.08.2012 14:40:31

ARTICOLUL
24
DREPTUL LA VIA I LA INTEGRITATE FIZIC I PSIHIC
117

definitoriu specific1. n fine, tortura reprezint un tratament inuman i degradant de


o intensitate i un grad de suferin mai crud i mai puternic2. Dreptul internaional um
anitar ntrete, prin legislaia i practica statelor ce preced epoca drepturilor omului
e dup al Doilea Rzboi Mondial, interdicia torturii i a tratamentelor inumane3. Un ex
emplu suplimentar al tratamentului uman este abinerea de a expune prizonierii de
rzboi curiozitii publice, i obligaia de a-i proteja de insulte i acte de violen i
are. n plus, sunt interzise actele de mutilare sau experienele medicale i tiinifice d
e orice tip care nu sunt justificate4. Legislaia de punere n aplicare a Constituiei
interzice actele de tortur, tratamentele i pedepsele inumane i degradante i prevede
rspundere penal pentru comiterea lor. Asemenea acte normative sunt Codul penal, C
odul de procedur penal etc. (3) Pedeapsa cu moartea este abolit. Nimeni nu poate fi
condamnat la o asemenea pedeaps i nici executat. Republica Moldova s-a aliniat la
familia statelor civilizate care au abolit pedeapsa cu moartea i executarea pede
psei cu moartea5. Pedeapsa nu este aplicat nimnui un termen care cuprinde toate pe
rsoanele care se afl sub jurisdicia Republicii Moldova (vezi mai jos subiectul ext
rdare). Dei nu indic direct, articolul atribuie implementarea acestei interdicii sta
tului. Actele persoanelor individuale care au cauzat moartea cad sub incidena leg
islaiei penale. Extrdarea Prevederea constituional care interzice pedeapsa cu moarte
a este relevant i pentru situaiile cnd un stat solicit asisten n materie penal. Co
egii, Republica Moldova va refuza extrdarea unei persoane ctre statele care nu ndep
linesc sau care nu respect prevederile Conveniei Europene pentru aprarea drepturilo
r omului i a libertilor fundamentale, precum i prevederile Protocolului nr. 6, care
interzice pedeapsa cu moartea6.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 7 din 13.02.2001, MO nr. 19-20/6 din 22.
02.2001 ACC nr. 2 din 22.09.2005, MO nr. 129-131/12 din 30.09.2005
Mark Janis, Richard Kay & Anthony Bradley, European Human Rights Law, Text and M
aterials, Oxford, 1995, p. 132. 2 [...] it was the intention that the Convention,
with its distinction between torture and inhuman or degrading treatment, should by
the first of these terms attach a special stigma to deliberate inhuman treatment
causing very serious and cruel suffering, CEDO, Cazul Ireland v. the United King
dom, (Application no. 5310/71), 18 January 1978, punctul 167, alin. (5). 3 Regula
90: Tortura, tratamentele crude sau inumane i jignirea demnitii personale, n special
tratamentul umilitor i degradant, sunt interzise, Jean-Marie Henckaerts and Louis
e Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, ICRC
Cambridge, 2005, p. 315. 4 Art. 13 din Convenia a III-a de la Geneva privind trat
amentul prizonierilor de rzboi, 1949, n Handbook of the International Red Cross an
d Red Crescent Movement, 13th ed., Geneva, 1994, p. 73. 5 Art. 1, Hotrrea nr. 1298
din 24.07.1997 privind ratificarea Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale, precum i a unor protocoale adiionale la aceasta, MO nr. 05
4 din 21.08.1999. 6 Art. 4 din Legea nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asiste
na juridic internaional n materie penal, MO nr. 14-17 din 02.02.2007, art. 42.
1
Comentariu Constitutie.indd 117
14.08.2012 14:40:31

118
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Articolul 25
LIBERTATEA INDIVIDUAL I SIGURANA PERSOANEI
(1) Libertatea individual i sigurana persoanei sunt inviolabile. (2) Percheziionarea
, reinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai n cazurile i cu procedura
prevzute de lege. (3) Reinerea nu poate depi 72 de ore. (Alin. (3) art. 25 n redac ia
Legii nr. 351-XV din 12.07.2001, n vigoare din 02.08.2001). (4) Arestarea se face
n temeiul unui mandat, emis de judector, pentru o durat de cel mult 30 de zile. As
upra legalitii mandatului se poate depune recurs, n condiiile legii, n instana judec
easc ierarhic superioar. Termenul arestrii poate fi prelungit numai de ctre judector
sau de ctre instana judectoreasc, n condiiile legii, cel mult pn la 12 luni. (Alin.
art. 25 n redac ia Legii nr. 351-XV din 12.07.2001, n vigoare din 02.08.2001). (5) C
elui reinut sau arestat i se aduc de ndat la cunotin motivele reinerii sau ale arest
iar nvinuirea n cel mai scurt termen; motivele reinerii i nvinuirea se aduc la cuno
n numai n prezena unui avocat, ales sau numit din oficiu. (6) Eliberarea celui reinut
sau arestat este obligatorie dac motivele reinerii sau arestrii au disprut.

Comentariu
(1) Libertatea individual i sigurana persoanei sunt inviolabile. Libertatea persoan
ei este unul dintre cele mai vechi drepturi eseniale, fiind nscris n textele medieva
le, de exemplu, n Magna Charta Libertatum, care declar c niciun om liber nu va fi ar
estat sau ntemniat [...] sau declarat n afara legii [dect] prin judecat legal [...] s
u n conformitate cu legea rii 1. n acelai timp, privarea de libertate individual pri
hisoare este una din cele mai rspndite metode utilizate de ctre stat pentru a comba
te criminalitatea i a menine securitatea intern. Primul alineat al articolului invo
c inviolabilitatea libertii persoanei. La prima vedere, exist un conflict, cel puin l
ingvistic, ntre caracterul absolut al termenului inviolabilitate i posibilitatea s
tatului de a limita acest drept prin arest, detenie n nchisoare. Caracterul absolut
al termenului de inviolabilitate poate induce ideea c detenia este interzis, ceea
ce, evident, nu este adevrat. Textul articolului clarific faptul c libertatea perso
anei poate fi restrns de ctre stat, dei doar n cazurile prevzute de lege. Deci unele
orme de privare a libertii sunt permise, iar altele nu2. Art. 25 interzice privaiun
ea arbitrar i ilegal a persoanei. Prevederile art. 25 reflect art. 3 al Declaraiei Un
iversale a Drepturilor Omului, art. 9 din Pactul Internaional cu privire la drept
urile civile i politice i art. 5 din
1 British Library, Treasures in full Magna Carta, pe http://www.bl.uk/treasures/
magnacarta/basics/basics.html. 2 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Polit
ical Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993,
p. 160.
Comentariu Constitutie.indd 118
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
25
LIBERTATEA INDIVIDUAL I SIGURANA PERSOANEI
119

Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale. Text


l Conveniei este de o importan deosebit din cauza competenei specifice a Curii Europe
e a Drepturilor Omului, care deine rolul de observator i poate examina cauzele n ca
re violarea art. 5 este invocat contra Republicii Moldova. Pe lng faptul c art. 5 de
clar dreptul la libertatea individual, el mai are i scopul de (b) a defini cercul si
tuaiilor n care acest drept poate fi limitat prin exerciiul puterii coercitive a st
atului, i (c) a elabora condiiile eseniale care trebuie observate pentru ca [exerci
tarea puterii coercitive] a statului s se ncadreze n limitele legii1. Libertatea i si
gurana persoanei Prin art. 25 alin. (1), Constituia a aliniat drept egali termenii
dreptul la libertatea persoanei i sigurana persoanei. Este cert c actele internaion
ale menionate mai sus au servit drept surs de inspiraie pentru legiuitor la elabora
rea art. 25 toate actele au aceast formul. Totui apare o ntrebare fireasc: cum s fi
nterpretai aceti termeni: simultan, independent unul de altul, ca decurgnd unul din
altul? Termenul sigurana persoanei i are originea n art. 8 al Constituiei Franceze d
in 17932, prin care cetenii au obinut dreptul la protecie mpotriva ingerinelor la niv
l orizontal, n relaiile interceteneti. La momentul lucrrilor pregtitoare pentru adop
ea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, dna Roosevelt a dat urmtoarele expl
ica ii: termenul sigurana persoanei a fost ales intenionat [...] pentru c era mai gen
l dect orice alt expresie. Reprezentantul Franei a menionat n mod special c termenul
ncludea i noiunea de integritate fizic3. S-a observat c att Comisia, ct i Curtea pe
Drepturile Omului de la Strasbourg nu au considerat termenul sigurana persoanei c
a avnd o semnificaie independent ajuttoare noiunii de libertate a persoanei. Acelai a
tor a menionat c acest termen, de data aceasta n cadrul Pactului Internaional cu pri
vire la drepturile civile i politice, arat totui posibilitatea plngerilor contra ing
erinei din partea persoanelor particulare4. Prevederile alin. (2)-(6) din art. 25
din Constituie enumer condiiile eseniale care urmeaz a fi respectate n procedura de
rmrire penal. Fiind comparate cu art. 5 din Convenia european, prevederile alin. (2)
-(6) indic necesitatea de a revedea critic art. 25, pentru a fi adus n deplin confo
rmitate cu textul european. Dup cum s-a menionat mai sus, legalitatea deteniei este
examinat prin prisma respectrii tuturor cerinelor procedurale referitoare la arest
, detenie, nvinuire i eliberare. Art. 25 conine elementele de baz pentru determinarea
legalitii actului care priveaz de libertate individul. Legalitatea Limitarea liber
tii persoanei se realizeaz conform legii art. 25 alin. (1) n baza unui mandat emis
e judector art. 25 alin. (4). Contrariul ar echivala cu admiterea
Mark Janis, Richard Kay & Anthony Bradley, European Human Rights Law, Text and M
aterials, Oxford, 1995, p. 299-300. 2 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and
Political Rights: CCPR Commentary, Kehl am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel,
1993, p. 160. 3 Declaraia dnei Roosevelt a fost citat de Lars Adam Rebof n The Univ
ersal Declaration of Human Rights, A Common Standard of Achievement, Editura Gud
mundur Alfredsson and Asbjrn Eide, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p.
94. 4 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentar
y, Kehl am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 162.
1
Comentariu Constitutie.indd 119
14.08.2012 14:40:32

120
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

limitrii libertii de ctre oricine. Legea servete ca baz normativ pentru limitarea li
tii individuale i este accesibil tuturor persoanelor aflate sub jurisdicia Republicii
Moldova. Lund n consideraie gravitatea deciziei privind limitarea libertii individua
le, legiuitorul a prevzut mecanismul contestrii legalitii acesteia, care poate fi im
ediat art. 25 alin. (4) n instana judectoreasc ierarhic superioar. Instana super
buie s fie independent i s examineze decizia instanei inferioare n termeni juridici o
iectivi1. Curtea Constituional a Republicii Moldova a explicat n detaliu i mai preci
s natura independenei instanei judiciare, menionnd c judectorii judec cauzele penale
aza legislaiei n vigoare i n condiii care exclud orice presiune asupra lor. Aceasta n
eamn c instana de judecat nu este obligat s ia n consideraie argumentele prilor l
[...], este liber n aprecierea probelor i independent de oricare influen2. Comunicare
motivelor reinerii Expresia din art. 25 alin. (5) este categoric celui reinut sau a
restat [...] i se aduc [...] motivele reinerii. Statul, prin reprezentanii si, este
obligat s aduc la cunotina oricui motivele reinerii sau arestului. Aceasta va avea lo
c indiferent de faptul dac persoana reinut sau arestat a solicitat sau nu acest lucr
u. Comisia i Curtea European pentru Drepturile Omului au interpretat termenii acuz
aie i motivele acuzaiei, accentund importana coninutului de fond, i nu a celui forma
Curtea a explicat termenul acuzaie drept orice notificare din partea unei autoriti
adus individului care afirm c persoana a comis o infraciune3. Momentul comunicrii Art
. 25 alin. (5) stipuleaz obligaia statului de a informa ndat persoana despre motivel
e reinerii sau arestului. n sens lingvistic, termenul ndat nseamn fr ntrziere, im
ui, acum4 . Intenia legislatorului a fost de a exclude circumstanele n care o persoa
n reinut sau arestat nu cunoate motivele limitrii libertii sale. Codul de procedur
tabilete durata maxim a unei reineri (72 ore) i determin durata maxim de 3 ore din mo
entul reinerii n care persoana reinut trebuie s fie informat despre motivele reineri
Timpul a demonstrat c este necesar a opera completri n prevederile constituionale r
eferitor la garantarea imediat a acestor drepturi fiecrei persoane. Trebuie s fie r
eflectate urmtoarele elemente: reinerea nu poate depi 24 de ore; arestarea preventi
se dispune de judector i numai n cursul procesului penal;
1
Short Guide to the European Convention on Human Rights, Council of Europe, Stras
bourg, 1998,

p. 27. Curtea Constituional a Republicii Moldova, Hotrrea nr. 22 din 30.06.1997, MO


nr. 046 din 17.07.1997, promulgat pe 30.06.1997, secia constatrilor Curii. Curtea a
explicat, n aceeai hotrre, c neprezentarea prilor la proces acuzator sau aprtor,
despre data examinrii plngerii n modul cuvenit, nu constituie n mod evident un obsta
col pentru instana judiciar de a efectua controlul judiciar al legalitii mandatului
de arest. 3 Eckle v. Federal Republic of Germany, 15.07.1982, alin. (73). 4 http
://dexonline.ro/definitie/ndat. 5 Art. 165 alin. (1) i art. 167 alin. (1), Codul de
procedur penal, nr. 122 din 14.03.2003, MO nr. 104-110 din 07.06.2003, art. 447.
2
Comentariu Constitutie.indd 120
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
26
DREPTUL LA APRARE
121

n cursul urmririi penale, arestarea preventiv se poate dispune pentru cel mult 30 d
e zile i se poate prelungi cu cte cel mult 30 de zile, fr ca durata total s depeasc
rmen rezonabil, i nu mai mult de 180 de zile; n faza de judecat, instana este obliga
t, n condiiile legii, s verifice periodic, nu mai trziu de 60 de zile, legalitatea i
emeinicia arestrii preventive i s dispun de ndat punerea n libertate a inculpatului,
c temeiurile care au determinat arestarea preventiv au ncetat sau dac instana constat
c nu exist temeiuri noi care s justifice meninerea privrii de libertate; celui rein
sau arestat i se aduc de ndat la cunotin, n limba pe care o nelege, motivele reine
ale arestrii, iar nvinuirea, n cel mai scurt termen. nvinuirea se aduce la cunotin
ai n prezena unui avocat, ales sau numit din oficiu; persoana arestat preventiv are
dreptul s cear punerea sa n libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauiun
e; nimeni nu va fi lipsit de libertate pentru singurul motiv c nu este n msur s exec
te o obligaie contractual.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 7 din 13.02.2001, MO nr. 19-20/6 din 22.
02.2001

Articolul 26
DREPTUL LA APRARE
(1) Dreptul la aprare este garantat. (2) Fiecare om are dreptul s reacioneze indepe
ndent, prin mijloace legitime, la nclcarea drepturilor i libertilor sale. (3) n tot c
rsul procesului, prile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din o
ficiu. (4) Amestecul n activitatea persoanelor care exercit aprarea n limitele prevzu
te se pedepsete prin lege.

Comentariu
(1) Dreptul la aprare este garantat. Dispoziia art. 26 alin. (1) este imperativ i nu
las loc pentru ndoieli: dreptul la aprare aparine oricui, fr nici un fel de excepie
imitarea dreptului la aprare ar fi evident o nclcare a prevederilor Constituiei. n ac
elai timp, textul Constituiei declar c acest drept este garantat de stat. Termenul g
arantat presupune responsabilitatea statului de a crea condiii prospere pentru or
icare n acest domeniu. Curtea Constituional a precizat c Legea Suprem garanteaz drept
l la aprare, i nu obligaiunea de a se apra1. n acelai timp, partea (1) a articolului
mplic i
Curtea Constituional a Republicii Moldova, Hotrrea nr. 22 din 30.06.1997 privind con
stituionalitatea unor articole din Codul de procedur penal, MO nr. 146 din 1997.
1
Comentariu Constitutie.indd 121
14.08.2012 14:40:32

122
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

dreptul oricrei persoane de a ataca n instana judiciar aciunile statului prin care se
presupune c dreptul la aprare a fost violat i, n acelai timp, obligaia instanelor,
uzele admisibile, de a examina cazul i de a se pronuna public n mod legal i argument
at. Dreptul la aprare este statuat de tratatele internaionale n domeniul drepturilo
r omului la care Republica Moldova este parte. Dreptul la aprare, consfinit n Pactu
l Internaional cu privire la drepturile civile i politice, a fost interpretat de ct
re Comitetul Pactului n felul urmtor: acuzatul, i aprtorul su, trebuie s aib dreptu
a aciona cu srguin i fr fric n scopul utilizrii tuturor mijloacelor de aprare di
Ei trebuie s aib i dreptul de a contesta felul desfurrii procesului n cazurile n ca
cred c procesul este injust1. n acelai sens, Codul de procedur penal prevede c organ
l de urmrire penal sau, dup caz, instana de judecat asigur bnuitului, nvinuitului
patului posibilitatea de a-i exercita dreptul la aprare prin toate mijloacele i met
odele neinterzise de lege. Iar aprtorul acord asisten juridic prin toate mijloacele
etodele neinterzise de lege2 . Dreptul la aprare reflect un principiu esenial al ju
stiiei, conform cruia toate prile la proces sunt egale, prile la proces trebuie s po
e posibiliti egale pentru a-i prezenta cauza i niciuna dintre pri nu trebuie s aib
antaj substanial fa de oponent3. Principiul prevede circumstanele n care ambele pri
instanelor au dreptul s dein informaia despre faptele i argumentele prii opuse i,
timp, fiecare parte trebuie s aib posibilitatea de a pregti i de a expune un rspuns
pentru partea opus. Principiul prevede, de asemenea, obligaia instanei de a veghea
asupra respectrii acestui principiu de ctre pri n timpul procesului4. Principiul egal
itii prilor la proces deriv din dreptul la egalitate statuat de art. 16 alin. (2) al
Constituiei: toi cetenii Republicii Moldova sunt egali n faa legii i a autoritilor
e, precum i din dreptul constituional al fiecrui om de a-i cunoate drepturile (art. 2
3). Garaniile procedurale necesare pentru exercitarea dreptului la aprare Alin. (2
), (3) i (4) ale art. 26 dezvolt garaniile procedurale care sunt eseniale pentru exe
rcitarea dreptului la aprare. Vom observa c specificarea tuturor garaniilor procedu
rale n textul Constituiei nu este posibil din considerente de volum. Totui Constituia
conine elementele eseniale care sunt necesare pentru respectarea acestui drept, d
ei nu n acelai articol. Elementele eseniale sunt: 1. dreptul persoanei de a se apra e
a nsi; 2. dreptul persoanei de a alege un aprtor; 3. dreptul persoanei de a fi inform
at despre dreptul la aprare; 4. dreptul persoanei de a i se oferi un aprtor din ofic
iu, fr plat.
1 CCPR General Comment No. 13: Equality before the courts and the right to a fai
r and public hearing by an independent court established by law (Art. 14): 13.04
.1984, HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. I), p. 186, alin. (11). 2 Art. 64 (1), art. 66 (1)
i art. 67 (1), Codul de procedur penal. 3 Parte n proces persoane care n procesul p
nal exercit funcii de acuzare sau aprare n baza egalitii n drepturi, Codul de proced
enal, art. 6, p. 29. 4 Short guide to the European Convention on Human Rights, Co
uncil of Europe, 1991, p. 39.
Comentariu Constitutie.indd 122
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
26
DREPTUL LA APRARE
123

Dreptul persoanei de a se apra ea nsi Acest drept rezult din art. 26 alin. (3) al Con
stituiei i este statuat n art. 71 alin. (1) al Codului de procedur penal1, care preve
de urmtoarea definiie: renunarea la aprtor nseamn voina bnuitului, nvinuitului, i
ui de a-i exercita el nsui aprarea, fr a apela la asistena juridic a unui aprtor.
onstituional a considerat prevederile legislaiei penale referitoare la prezena aprtor
lui i a subliniat dreptul persoanei de a renuna la aprtor2. Procedura penal prevede d
reptul bnuitului, nvinuitului i al inculpatului de a renuna la aprtor, n cazurile ad
e de lege, i de a se apra singure3. Dreptul persoanei de a alege un aprtor Acest dre
pt rezult din art. 26 alin. (3) al Constituiei. Curtea Constituional a enunat dreptul
persoanei de a fi asistat de un aprtor, aa cum prevede art. 17 al Codului de proced
ur penal. Art. 17 indic dreptul bnuitului, nvinuitului, inculpatului la asisten juri
calificat din partea unui aprtor ales de el4. Alin. (3) al art. 26 indic dreptul per
soanelor de a fi asistate n proces de un avocat ales de ctre ele. Curtea Constituio
nal a dat interpretare termenului n proces i a explicat c persoana poate fi asistat d
e un avocat nu de la nceputul procesului penal de exemplu, din momentul intentrii
lui , ci din momentul recunoaterii acesteia ca bnuit sau nvinuit, prin act oficial5.
Dreptul persoanei de a fi informat despre dreptul la aprare Dreptul de a fi infor
mat despre dreptul la aprare trebuie s fie garantat persoanei din momentul reinerii.
Acest drept reiese din prevederile art. 25 alin. (5) al Constituiei, potrivit cro
ra persoana reinut sau arestat trebuie s fie informat imediat despre drepturile sale.
Acest drept este reglementat n detaliu n Codul de procedur penal, compartimentul cu
privire la reinere, prin care se cere nmnarea n scris a informaiei despre drepturile
persoanei reinute, inclusiv dreptul de [...] a beneficia de asistena unui aprtor. F
aptul informrii despre acest drept, pe lng alte drepturi, trebuie s fie notat n proce
sul verbal6. Dreptul persoanei de a fi informat n limba pe care o nelege nu este ind
icat n articolele 25 i 26 n Constituie, dar este stipulat n Codul de procedur penal,
ompartimentul cu privire la reinere i n articolele referitoare la drepturile bnuitul
ui, nvinuitului i inculpatului. Dreptul persoanei de a i se oferi un aprtor din ofic
iu, fr plat Nerespectarea acestui drept poate duce la situaia inadmisibil de Legea Su
prem privarea de libertate a unei persoane fr ca aceasta s aib posibilitatea s se a
e. n plus, prevederea dreptul la aprare este garantat din prima parte a art. 26 al
Constituiei presupune luarea de msuri de ctre stat pentru respectarea acestui drep
t i reglemenCodul de procedur penal. Curtea Constituional a Republicii Moldova, Hotr
nr. 22 din 30.06.1997 privind constituionalitatea unor articole din Codul de pro
cedur penal, MO nr. 146 din 1997. 3 Art. 63 (5) i art. 66 (5), Codul de procedur pen
al. 4 Art.17 (3), Codul de procedur penal. 5 Curtea Constituional a Republicii Moldov
a, Hotrrea nr. 22 din 30.06.1997 privind constituionalitatea unor articole din Codu
l de procedur penal, MO nr. 146 din 1997. 6 Art. 167 (1), Codul de procedur penal.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 123
14.08.2012 14:40:32

124
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

tarea n legislaie i implementarea n practic a modalitilor de aprare efectiv pentru


nele care nu-i pot permite s angajeze un avocat. n acest sens, este semnificativ ar
t. 17 al Codului de procedur penal, care prevede c n tot cursul procesului penal, pri
e (bnuitul, nvinuitul, inculpatul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente resp
nsabil) au dreptul s fie asistate sau, dup caz, reprezentate de un aprtor ales sau de
un avocat care acord asisten juridic garantat de stat. Acelai articol oblig organel
e urmrire penal i instana judectoreasc s asigure bnuitului, nvinuitului, inculpatu
ptul la asisten juridic calificat din partea unui aprtor ales de el sau a unui avocat
care acord asisten juridic garantat de stat[...]1. Pe lng obligaia organelor de sta
a nu interveni contra intereselor persoanei audiate, Codul prevede obligaia activ
a acestora de a asigura aprarea bnuitului, nvinuitului i inculpatului de ctre un avoc
at care acord asisten juridic garantat de stat. Legislaia oblig organul de urmrire
s solicite desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenei juridice
de urgen n timp de o or dup reinerea persoanei2. Dreptul bnuitului, nvinuitului i
tului la un aprtor din oficiu i fr plat este expus prin formula: s fie asistat n mo
tuit de ctre un avocat care acord asisten juridic garantat de stat atunci cnd persoa
nu are mijloace de a plti aprtorul3. (4) Amestecul n activitatea persoanelor care ex
ercit aprarea n limitele prevzute se pedepsete prin lege. Prevederile Constituiei au
olul de a stopa amestecul n activitatea persoanelor care exercit dreptul la aprare.
Imixtiunea n activitatea acestor persoane duce la violarea dreptului la aprare al
persoanelor bnuite, nvinuite i inculpate. O prevedere similar conine Legea privind o
rganizarea judectoreasc: imixtiunea n activitatea persoanelor care exercit aprarea n
imitele prevzute se pedepsete conform legii4 . n scopul aprrii acestor drepturi n cad
ul procesului penal, Codul penal5 incrimineaz n art. 303 amestecul, sub orice form,
n judecarea cauzelor de ctre instanele de judecat cu scopul de a mpiedica examinarea
multilateral, deplin i obiectiv a cauzelor concrete sau de a obine pronunarea unei h
trri judectoreti ilegale ca infraciune contra justiiei.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 72 din 23.12.1999, MO nr. 1-4/1 din 06.0
1.2000 HCC nr. 2 din 19.02.2004, MO nr. 39-41/9 din 05.03.2004 HCC nr. 16 din 19
.07.2005, MO nr. 101-103/12 din 29.07.2005 HCC nr. 5 din 17.03.2009, MO nr. 62-6
4/4 din 27.03.2009 HCC nr. 3 din 10.02.2011, MO nr. 34-36/6 din 04.03.2011
Art. 17, Codul de procedur penal. Art. 167 (1), Codul de procedur penal. 3 Art. 64 (
5) i art. 66 (5), Codul de procedur penal. 4 Art. 11 (2), Legea nr. 514 din 06.07.1
995 privind organizarea judectoreasc, MO nr. 58 din 19.10.1995, art. 641. 5 Art. 3
03 Amestecul n nfptuirea justiiei i n urmrirea penal.
2
1
Comentariu Constitutie.indd 124
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
27
DREPTUL LA LIBERA CIRCULAIE
125

Articolul 27
DREPTUL LA LIBERA CIRCULAIE
(1) Dreptul la libera circulaie n ar este garantat. (2) Oricrui cetean al Republicii
ldova i este asigurat dreptul de a-i stabili domiciliul sau reedina n orice localitat
e din ar, de a iei, de a emigra i de a reveni n ar.

Comentariu
Structura art. 27 denot scopuri aplicative diferite ale alin. (1) i (2). Prin alin
. (1), Legea Suprem garanteaz dreptul la libera circulaie n ar pentru toate persoanel
, indiferent dac acestea sunt ceteni ai Republicii Moldova, apatrizi sau ceteni strin
, care se afl legitim pe teritoriul rii noastre. n acest sens, dreptul la libera cir
culaie este ngrdit pentru persoanele care au ptruns n ar prin ocolirea legislaiei c
vire la intrarea n Republic Moldova. Alin. (2) se aplic doar cetenilor Republicii Mol
dova i vizeaz dreptul lor de a-i stabili domiciliul sau reedina n interiorul statului
dreptul legat de trecerea frontierelor statului dreptul de a iei i de a reveni, p
recum i dreptul de a emigra. Sintagma de a reveni n ar are dou sensuri: (a) dreptul d
e a reveni dintr-o cltorie de afaceri sau turistic i (b) dreptul de a reveni pentru
a se restabili n ar, altfel spus repatriere, antonim al termenului emigrare. Consfi
nnd acest drept, statul recunoate teritoriul1 statului ca aparinnd numai cetenilor,
e conform propriilor interese i fr a avea nevoie de permis special se pot deplasa d
intr-o localitate n alta i i pot alege locul de trai. Prin realizarea acestui drept,
are loc rezolvarea problemelor sociale, respectndu-se obligaiile naintate de Legea
fundamental. Prin obiectivul urmrit, drepturile enunate n norma constituional au o i
portan deosebit pentru fiecare cetean, deoarece ele reprezint nucleul dur pentru re
rea i asigurarea altor drepturi att economice i sociale, ct i politice, cum ar fi: d
eptul la proprietate i motenire, dreptul la locuin, dreptul la munc, la libera aleger
e a muncii i protecia muncii, libertatea activitii de ntreprinztor i a altor activit
nomice neinterzise de lege, dreptul la asisten i protecie social, dreptul la ocrotire
a sntii, dreptul de a alege i de a fi ales etc. Libertatea de circulaie din punct de
edere istoric i juridic n perioada sovietic, cetenii Republicii Moldova au simit pe p
opria piele caracterul umilitor al restriciilor de circulaie. Vom reaminti c fr paapo
t i permis de edere cetenii nu-i puteau soluiona problemele vitale: s se angajeze n
muncii, s ncheie contracte, s obin studii superioare, s beneficieze de asisten med
tc. Permisele de edere i procedurile ndelungate i complicate de schimbare a locului
de trai permiteau organelor de stat s supravegheze activitatea i deplasarea cetenilo
r
Referina la cuvntul teritoriu trebuie neleas potrivit interpretrii date n dreptul in
naional public, adic teritoriul terestru, apele interne, spaiul maritim teritorial,
spaiul aerian, precum i toate componentele extrateritoriale (localurile diplomati
ce i consulare).
1
Comentariu Constitutie.indd 125
14.08.2012 14:40:32

126
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

n interiorul statului, nemaivorbind de ieirea i intrarea lor n ar sau de cltoriile


uate. ntr-o situaie extrem de dificil s-au aflat pn n anul 1974, locuitorii de la sat
, care nu erau supui paaportizrii. Majoritatea ranilor nu aveau paapoarte i erau leg
sens cvasifeudal, de pmnt. efii gospodriilor colective, ai aa-numitelor colhozuri, d
ecideau dup bunul plac plecarea locuitorilor din sate. ranii nu puteau s plece din s
ate pentru a se stabili cu traiul n orae. Pentru nclcarea acestei restricii, legislai
sovietic prevedea sanciuni severe, inclusiv rspunderea penal. Fuga n strintate sau
zul de a se ntoarce din strintate erau calificate n legislaia penal drept trdare d
e1. Abia n ultimii ani de existen a Uniunii Sovietice au fost ntreprinse ncercri de
boli viza de reedin. Comitetul supravegherii constituionale al URSS s-a pronunat asup
ra neconstituionalitii regimului de vize, necorespunderii acestuia cu prevederile t
ratatelor internaionale i a recomandat abolirea treptat a vizelor2. Schimbri cardina
le au loc dup adoptarea Declaraiei de independen a Republicii Moldova din 27 august
1991 i consfinirea dreptului la libera circulaie n Legea Suprem. Pentru executarea ac
estei dispoziii constituionale, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la ieirea i i
ntrarea n Republica Moldova3, care garanteaz cetenilor RM, cetenilor strini i apatr
r dreptul de ieire i intrare n Republica Moldova i stabilete limitri temporare ale ac
stui drept. Libertatea de circulaie reglementat de legislaie Legea cu privire la iei
rea i intrarea n Republica Moldova prevede condiiile de ieire i intrare n Republica M
ldova, descrie statutul juridic al persoanelor care ies i care intr n ar i clarific
eiurile deciziei de refuz de eliberare a paaportului, a documentelor de cltorie, a
invitaiilor i permiselor de edere. Conform legii, cetenii Republicii Moldova au drept
ul de a iei i intra n ar n baza paaportului, iar refugiaii i beneficiarii de prote
itar n baza documentului de cltorie, eliberate de organele competente. Minorii pot t
rece frontiera de stat fiind nsoii de unul dintre reprezentanii lor legali. Minorii
elevii i studenii care au mplinit vrsta de 14 ani i i fac studiile n instituii d
te state pot trece frontiera la prezentarea actului de nscriere n instituia de nvmn
declaraiei privind consimmntul unuia dintre prini, autentificat notarial. Legea prev
circumstanele n care libertatea de circulaie poate fi restrns i interzice nclcarea
tui drept. Conform art. 11 alin. (2) din lege, orice limitare arbitrar a drepturi
lor civile, a drepturilor la munc i la locuin este interzis, iar art. 11 alin. (4) al
legii prevede c paaportul sau documentul de cltorie poate fi obinut, n cazurile emig
ii, dup onorarea obligaiunilor patrimoniale fa de alte persoane fizice i juridice. De
asemenea, eliberarea paaportului i a documentului de cltorie sau prelungirea termen
ului de valabilitate pot fi limitate n cazurile n care solicitantul prezint pericol
pentru securitatea naional, a comis crime contra umanitii, execut pedeaps
Art. 61, Codul penal al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneti. Comitetul su
pravegherii constituionale al URSS, Hotrrea nr. 26 din 11.10.1991. 3 Legea nr. 269
din 09.11.1994 cu privire la ieirea i intrarea n Republica Moldova, MO nr. 6 din 26
.01.1995, art. 54.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 126
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
27
DREPTUL LA LIBERA CIRCULAIE
127

n temeiul sentinei instanei de judecat sau este tras la rspundere penal, a nclcat r
le speciale de import-export, satisface serviciul n formaiuni armate strine sau de
mercenari, a comunicat cu premeditare informaii false despre sine. Legea cu privi
re la statutul juridic al cetenilor strini i al apatrizilor recunoate dreptul la libe
ra circulaie al acestora pe teritoriul Republicii Moldova i de a-i stabili domicili
ul n modul prevzut de legislaia n vigoare cu condiia aflrii lor regulamentare pe teri
oriul statului1. Condiiile n care libera circulaie poate fi restrns Libertatea de cir
culaie enunat n art. 27 se va analiza n corelaie cu eventualele restricii impuse de
. 54 alin. (2) al Constituiei. Curtea Constituional a Republicii Moldova a evideniat
faptul c dreptul la libera circulaie nu face parte din categoria drepturilor abso
lute, a cror restrngere este exclus, i a expus circumstanele n care exerciiul dreptu
la libera circulaie poate fi restrns: restrngerea este prevzut de lege i corespunde
ratatelor internaionale, este necesar n interesele securitii naionale, integritii t
riale, bunstrii economice a rii, ordinii publice, n scopul prevenirii tulburrilor n
infraciunilor, protejrii drepturilor, libertilor i demnitii altor persoane, mpiedi
ivulgrii informaiilor confideniale sau garantrii autoritii i imparialitii justii
e tipice ale restriciilor care pot fi impuse sunt serviciul militar, interdicia de
a avea acces sau a se instala n zone militare i de securitate, ispirea unei pedepse
n condiii de privaiune de libertate etc. Curtea Constituional a evideniat de asemene
tratatele internaionale la care este parte Republica Moldova i care au fost luate
n consideraie la exercitarea controlului constituionalitii dispoziiilor Legii cu pri
ire la ieirea i intrarea n Republica Moldova. n particular, Curtea s-a referit la De
claraia Universal a Drepturilor Omului (vezi art. 13), la Pactul Internaional cu pr
ivire la drepturile civile i politice (vezi art. 12 i 13) i la art. 2 alin. (3) din
Protocolul nr. 4 la Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundam
entale. Aadar, libertatea circulaiei este indiscutabil prima dintre liberti. Anume c
aracterul universal al acestui drept face necesar reglementarea regimului su jurid
ic. Dispoziiile constituionale referitoare la libera circulaie se interpreteaz i se a
plic n concordan cu reglementrile dreptului internaional.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 16 din 19.05.1997, MO nr. 37/19 din 05.0
6.1997 HCC nr. 15 din 05.06.2007, MO nr. 82-85/13 din 15.06.2007 HCC nr. 15 din
30.09.2008, MO nr. 183-185/11 din 07.10.2008 HCC nr. 7 din 05.04.2011, MO nr. 58
/9 din 12.04.2011
Legea nr. 275 din 10.11.1994 cu privire la statutul juridic al cetenilor strini i al
apatrizilor n Republica Moldova, MO nr. 20 din 29.12.1994, art. 234. Data intrrii
n vigoare: 03.12.1999. 2 Curtea Constituional a Republicii Moldova, Hotrrea nr. 15 d
in 30.09.2008 privind controlul constituionalitii art. 8 lit. a), b), c), d), e) di
n Legea nr. 269-XIII din 09.11.1994 cu privire la ieirea i intrarea n Republica Mol
dova, MO nr. 183-185 din 10.10.2008, art. 11.
1
Comentariu Constitutie.indd 127
14.08.2012 14:40:32

128
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Articolul 28
VIAA INTIM, FAMILIAL I PRIVAT
Statul respect i ocrotete viaa intim, familial i privat.

Comentariu
Sub incidena acestui articol cad toate persoanele aflate sub jurisdicia statului,
fr niciun temei de discriminare i n baza prevederilor constituionale, conform crora t
sunt egali n faa legii i au dreptul de a se adresa n justiie n cazul violrii dreptu
or lor. Dreptul la respectul i ocrotirea vieii intime, familiale i private nu este
autonom i urmeaz a fi analizat prin prisma altor articole constituionale, care comp
leteaz scopul acestuia, dar care nu cade sub incidena unor drepturi mai specifice.
De exemplu, respectul i ocrotirea acestor drepturi ar fi lipsite de sens fr garanii
le referitoare la inviolabilitatea domiciliului (art. 29), libertatea individual i
sigurana persoanei (art. 25), precum i dreptul la via i la integritate fizic i psih
art. 24). Respect i ocrotete Prin dou verbe laconice, legiuitorul a aezat alturi dou
ligaii care privesc statul, i nu persoanele care au dreptul la viaa intim, familial i
privat. Formula constituional sugereaz prezumia c persoanele deja au aceste drepturi,
c exist o coabitare ntre aceste drepturi i funciile statului i nu este nevoie de a fa
e o constatare sau o declaraie n acest sens. Intenia legiuitorului este de a pune l
imite la imixtiunile posibile ale statului i-l oblig s respecte, o obligaie pasiv, i
ocroteasc, o obligaie activ, viaa intim, familial i privat a persoanelor. Viaa int
at Comisia European pentru Drepturile Omului a adus urmtoarea interpretare a noiunii
de via privat: dreptul la respectarea vieii private este dreptul la intimitate, dre
ptul de a tri aa cum doreti, protejat de publicitate1. Dreptul individual de a disp
une de el nsui, precum i dreptul acestuia la protecia vieii lui intime, familiale i p
ivate au implicaii practice i legislative dintre cele mai surprinztoare i spectaculo
ase2. Literatura interpretativ a acestor noiuni n Pactul internaional cu privire la
drepturile civile i politice arat c respectul vieii intime i private protejeaz un dom
niu special al existenei i autonomiei umane care nu se extinde asupra sferei liber
tii i vieii private ale altor persoane i aduce urmtoarele aspecte eseniale3 pentru
rea noiunii de via intim i privat:
1 Raportul Comisiei Europene n cazul Van Oosterwijk v. Belgium, 1979, reprodus n S
hort Guide to the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 1998, p. 62.
2 Rzvan Viorescu, Drept constituional i instituii politice. Curs universitar, Editur
a Universitii Suceava, 2006, p. 77. 3 Explicaiile noiunilor au fost preluate i extras
e din Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentar
y, Kehl am Rhein; Strasbourg; Arlington, Engel, 1993, p. 294-299.
Comentariu Constitutie.indd 128
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
28
VIAA INTIM, FAMILIAL I PRIVAT
129

Identitatea o sfer a existenei individuale, care presupune protejarea vieii, integr


itii fizice i psihice, libertatea contiinei i gndirii i recunoaterea personaliti
Protejarea vieii private include i ocrotirea calitilor individuale ale existenei uma
ne, felul n care persoana se manifest, identitatea ei (de exemplu, numele, mbrcmintea
, stilul coafurii, sexul, sentimentele i gndurile etc.). Integritatea protejarea c
ontra tratamentelor inumane sau degradante. De exemplu, percheziia corporal neauto
rizat sau administrarea unui tratament medical contra voinei persoanei i n afara cad
rului legal, deoarece integritatea este neleas n sensul psihic i fizic. Intimitatea
edezvluirea n faa publicului a caracteristicilor, aciunilor i datelor personale. La d
eterminarea gradului de caracter privat al informaiei, o serie de factori urmeaz a
fi luai n consideraie, inclusiv conduita specific i sentimentele subiective trite de
persoan. n sens ngust, intimitatea este asigurat prin respectul locuinei i coresponde
i, la fel i de protecia datelor personale. n sens mai larg, intimitatea se manifest i
prin respectul tainei mrturisirii1 i garania secretului de exemplu, caracterul sec
ret al votului individual. Autonomia domeniul n care fiinele umane se strduiesc s se
realizeze fr ingerin n libertile altora. Comunicarea dreptul la intimitate cuprin
e asemenea, ntr-o anumit msur dreptul de a stabili i ntreine relaii cu alte fiine
special n domeniul emoional, pentru dezvoltarea i realizarea propriei personaliti2.
Identitatea sexual autonomia sexual este un aspect cu o importan particular. Regleme
tarea relaiilor care nu au loc n public constituie o form de ingerin n viaa intim
ul limitelor specifice. De exemplu, ingerina este permis doar atunci cnd este absol
ut necesar pentru protecia prilor afectate, de exemplu, drepturile copilului, i nu es
te admisibil n cazurile n care o anumit practic sexual este n conflict cu concepiil
erale. n temeiul acestui raionament, Curtea European a Drepturilor Omului a conside
rat criminalizarea homosexualitii3 drept violare a Conveniei, cu excepia raporturilo
r sexuale cu minorii, unde ingerina statului a fost considerat drept permisibil. Vi
aa familial n lista drepturilor protejate de Constituie este i dreptul la viaa famili
l. O traducere direct n via a acestui respect este cadrul legislativ referitor la rel
aiile legate de familie, prin care statul enun principiul conform cruia familia i rel
aiile familiale [...] sunt ocrotite de stat i este bazat pe principii de monogamie,
cstorie liber consimit ntre brbat i femeie, egalitate n drepturi a soilor [...],
reciproc moral i material, fidelitate conjugal, prioritate a educaiei copilului n f
amilie [...], soluionare, pe cale amiabil, a tuturor problemelor vieii familiale [.
..], liber acces
Art. 11, Legea nr. 125 din 11.05.2007 privind cultele religioase i prile lor compon
ente, MO nr. 127-130 din 17.08.2007, art. 546. 2 Raportul Comisiei Europene n caz
ul Van Oosterwijk v. Belgium, 1979, reprodus n Short Guide to the European Conven
tion on Human Rights, Strasbourg, 1998, p. 62. 3 Vezi art. 172, Codul penal al R
epublicii Moldova, MO nr. 72-74 din 14.04.2009, art. 195.
1
Comentariu Constitutie.indd 129
14.08.2012 14:40:32

130
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

la aprarea, pe cale judectoreasc, a drepturilor i intereselor legitime ale membrilor


familiei1. Excepii Articolul constituional nu conine indicaii la excepii referitoare
la prevederile sale. De menionat c art. 54 din Constituie nu include art. 28 n list
a celor de la care nu se pot face derogri. Art. 8 (2) al Conveniei europene cu pri
vire la aprarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale omului explic totui limit
le n care amestecul poate avea loc: prevzut de lege i dac constituie o msur care, nt
societate democratic, este necesar pentru securitatea naional, sigurana public, bun
rea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii
moralei, ori protejarea drepturilor i libertilor altora. Legislaia ocrotitoare Codul
penal ciminalizeaz nclcarea inviolabilitii vieii personale i pedepsete culegerea i
sau rspndirea cu bun-tiin a informaiilor, ocrotite de lege, despre viaa personal c
ituie secret personal sau familial al altei persoane fr consimmntul ei2. n tot proces
l penal, statul este obligat s respecte dreptul la inviolabilitatea vieii private,
la confidenialitatea vieii intime, familiale, la protejarea onoarei i demnitii perso
nale. De altfel, nimeni nu este n drept s se implice n mod arbitrar i nelegitim n via
intim a persoanei. Legea prevede i reguli de asigurare a dreptului persoanei la i
nviolabilitatea vieii private, precum i msuri pentru repararea prejudiciului cauzat
. Aadar, probele care confirm informaia despre viaa privat i intim a persoanei, la c
rea acesteia, se examineaz n edina de judecat nchis i prejudiciul cauzat persoanei
ul procesului penal prin violarea vieii private i intime a acesteia se repar n modul
stabilit de legislaia n vigoare 3. Protejarea datelor personale Protejarea vieii p
rivate a persoanei include dreptul la: a) consimmntul persoanei, ale crei interese s
unt atinse n procesul de divulgare a informaiei cu caracter personal; b) participa
re la procedura de luare a deciziilor n calitate de parte egal; c) pstrarea anonima
tului n cazul furnizrii de informaii cu caracter personal, cu respectarea confidenia
litii; d) dreptul de a controla i rectifica informaiile neadecvate, incorecte, incom
plete, neactualizate, nerelevante etc.; e) dreptul de a nu fi identificat, n mod a
utomat, n cadrul procedurii de luare a deciziilor asupra divulgrii informaiei; f) d
reptul de a se adresa instanelor de judecat4.
1 Art. 2 (1) i art. 2 (3), Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000, MO nr. 4748 din 26.04.2001. 2 Art. 177, Codul penal al Republicii Moldova. 3 Art. 15, Cod
ul de procedur penal al Republicii Moldova, MO nr. 104-110 din 07.06.2003, art. 44
7. 4 Legea privind accesul la informaie nr. 982-XIV din 11.05.2000, MO nr. 88-90
din 28.07.2000.
Comentariu Constitutie.indd 130
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
29
INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI
131

Cadrul legislativ protejeaz nu numai bazele de date, dar i coninutul acestora, i reg
lementeaz procesul prelucrrii datelor cu caracter personal1. Datele cu caracter pe
rsonal privind starea de sntate sau viaa intim, precum i cele privind condamnrile pen
le, constituie categorii speciale de date cu caracter personal2. Controlul asupr
a corespunderii prelucrrii datelor cu caracter personal se efectueaz de Centrul Nai
onal pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal3.
Juisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 8 din 12.04.2011, MO nr. 63-64/10 din 20.
04.2011

Articolul 29
INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI
(1) Domiciliul i reedina sunt inviolabile. Nimeni nu poate ptrunde sau rmne n domici
l sau n reedina unei persoane fr consimmntul acesteia. (2) De la prevederile alinea
(1) se poate deroga prin lege n urmtoarele situaii: a) pentru executarea unui mand
at de arestare sau a unei hotrri judectoreti; b) pentru nlturarea unei primejdii care
amenin viaa, integritatea fizic sau bunurile unei persoane; c) pentru prevenirea rspn
irii unei epidemii. (3) Percheziiile i cercetrile la faa locului pot fi ordonate i ef
ectuate numai n condiiile legii. (4) Percheziiile n timpul nopii sunt interzise, n af
r de cazul unui delict flagrant.

Comentariu
Ca drept fundamental al omului, n esena sa, inviolabilitatea domiciliului este par
te component a dreptului la respectarea vieii private i de familie, n aceeai msur fi
un element esenial al libertii persoanei i al demnitii omului. (1) Domiciliul i re
sunt inviolabile. Nimeni nu poate ptrunde sau rmne n domiciliul sau n reedina unei p
oane fr consimmntul acesteia. Domiciliul i reedina sunt inviolabile. Caracterul dec
iv al primei propoziii din art. 29 alin. (1) este atenuat prin propoziia explicati
v ce urmeaz. Norma se aplic tuturor persoanelor, indiferent dac acestea dein sau nu c
etenia Republicii Moldova. Propoziia a doua a articolului stabilete condiiile cumulat
ive n care art. 29 este nclcat:
Legea cu privire la protecia datelor cu caracter personal nr. 17 din 15.02.2007,
MO nr. 107-111 din 27.07.2007. 2 Vezi art. 5 al Conveniei pentru protecia persoane
lor referitor la prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal nr. 483 d
in 2.07.1999, MO nr. 80 din 29.07.1999. 3 Legea cu privire la aprobarea Regulame
ntului Centrului Naional pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal nr. 182-XVI
din 10.07.2008, MO nr. 140-142 din 1.08.2008.
1
Comentariu Constitutie.indd 131
14.08.2012 14:40:32

132
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

1. o persoan ptrunde, n sens fizic, n domiciliul sau n reedina altei persoane sau r
zic acolo; 2. domiciliul sau reedina aparin sau sunt utilizate de persoan n mod legal
. n cazul depunerii unei plngeri n instan, partea vtmat are sarcina de a dovedi pos
sau utilizarea legal (de exemplu, chiria) a domiciliului sau reedinei; 3. ptrunderea
sau rmnerea n domiciliu a intrusului are loc fr consimmntul proprietarului. Norma
ituional ar rmne liter moart n cazul n care legislaia nu ar prevedea sanciuni pen
a ei. Codul Penal conine infraciunea violarea de domiciliu1. Definiia termenilor do
miciliu sau reedin Constituia nu definete termenii domiciliu sau reedin. Materialel
eritoare la inviolabilitatea domiciliului statuat de tratatele internaionale ofer u
rmtoarele explicaii de natur general: Pactul Internaional cu privire la drepturile c
vile i politice opereaz cu termenul domiciliu n sensul de locul unde o persoan rezid
sau desfoar ocupaia obinuit2. Potrivit Conveniei europene pentru aprarea drepturi
libertilor fundamentale ale omului, domiciliu nseamn locul de reedin al unei persoan
Dac o persoan, n temeiul unei decizii oficiale, nu poate continua s locuiasc n casa s
i este nevoit s aib un alt spaiu (de exemplu, un cort), atunci acel spaiu trebuie co
siderat drept domiciliu. Spaiile comerciale nu cad, n mod automat, sub incidena ter
menului de domiciliu, cu excepia cazurilor n care acestea sunt nemijlocit adiacent
e casei n sensul strict al cuvntului de exemplu, un oficiu este n casa unui proprie
tar particular3. Legislaia Republicii Moldova definete detaliat noiunea domiciliu.
De exemplu, Codul contravenional i Codul de procedur penal descriu termenul de domic
iliu prin intermediul scopului n care locuina este folosit, dnd cteva exemple: prin d
omiciliu se nelege o locuin sau o construcie destinat locuirii permanente sau tempora
e (cas, apartament, vil, camer la hotel, cabin pe o nav maritim sau fluvial), anexel
or nemijlocite constituind partea lor indivizibil (verand, teras, mansard, balcon, b
eci, un alt loc de uz comun). Prin domiciliu se nelege i orice teren privat, vehicu
l, nav maritim sau fluvial privat, birou4. Curtea Suprem de Justiie a Republicii Mold
va a adus un element suplimentar la scopul utilizrii spaiului i a clarificat c n locu
in se afl o parte sau ntreaga avere de care dispune persoana5.
1 2
Art. 179, Codul penal al Republicii Moldova. Comitetul ONU pentru Drepturile Civ
ile i Politice, HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. I), p. 192, punctul 8. Donna Gomien, Short Guide to the European Convention on Human Rights, Str
asbourg, p. 260. Art. 428 alin. (5). Temeiurile pentru efectuarea percheziiei, Co
dul contravenional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008, MO nr. 3-6 din
16.01.2009, art. 15; Art. 16 (11) din Codul de procedur penal al Republicii Moldov
a nr. 122 din 14.03.2003, MO nr. 104-110 din 07.06.2003, art. 447. Data intrrii i
n vigoare : 12.06.2003. 5 Hotrrea nr. 23 din 23.06.2004 a Plenului Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova Cu privire la practica judiciar n procesele penale des
pre sustragerea bunurilor. Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova,
2004, alin. (29).
4 3
Comentariu Constitutie.indd 132
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
29
INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI
133

Derogrile admise de lege Dreptul la inviolabilitatea domiciliului este un drept d


e la care pot fi fcute derogri. Articolul prevede dou tipuri de ingerine admisibile:
a) Pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotrri judectoreti Derogrile
de la norma constituional sunt posibile doar n cazuri specifice. Articolul constit
uional prevede n acest sens cteva circumstane. Ca i articolele respective ale Conveni
i europene pentru aprarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale omului i Pactul
ui Internaional cu privire la drepturile civile i politice, articolul constituional
impune respectarea principiului legaliti aciunilor care au drept efect nclcarea invi
olabilitii domiciliului. Cu excepia delictelor flagrante, nclcarea inviolabilitii do
iliului trebuie s fie autorizat, n cazul nfptuirii justiiei penale, de ctre instana
ctoreasc, prin mandat judiciar. Dreptul de a ptrunde n locuine pentru raiuni bine det
rminate face obiectul Legii cu privire la poliie1. Obiectivul urmrit este interzic
erea imixtiunilor arbitrare sau ilegale n viaa particular a omului la domiciliul su.
Astfel, poliia are dreptul s intre la orice or a zilei n locuine i n alte ncperi
ilor i s le cerceteze n scopul curmrii infraciunilor sau contraveniilor, urmririi pe
anelor suspectate de comiterea infraciunilor, a persoanelor care se ascund de org
anele de urmrire penal i de judecat, se eschiveaz de la executarea pedepsei penale sa
u contravenionale etc. n acelai timp, legea menionat stipuleaz c judectorul de inst
este ntiinat n timp de 24 de ore despre toate cazurile n care colaboratorii poliiei s
nt silii de circumstane s ptrund n locuine i n alte ncperi ce aparin cetenilo
ciliului Efectuarea percheziiei, cercetarea domiciliului, precum i alte aciuni de u
rmrire penal la domiciliu sunt corelate cu obligaia statului de a ntreprinde msurile
de protecie prin respectarea strict a legilor, a vieii, sntii i libertilor cete
reselor societii i ale statului. Constituia identific msurile de protecie a domicili
i considerate eseniale. Astfel, percheziiile n timpul nopii sunt interzise, n afar de
cazul unui delict flagrant, iar Codul de procedur penal stabilete c percheziia, cerce
tarea domiciliului, precum i alte aciuni de urmrire penal la domiciliu, pot fi ordon
ate i efectuate n baza unui mandat judiciar2. Ordinea public Art. 29 nu opereaz cu a
ceast noiune. Cu toate acestea, merit atenie interpretarea termenului n locuine dat
Curtea Constituional a Republicii Moldova n hotrrea asupra sesizrii cu privire la com
atibilitatea cu normele constituionale a prevederii Codului contravenional referit
oare la asigurarea accesului liber al reprezentanilor prestatorilor de servicii l
a contoarele de ap din apartamente. Curtea Constituional a recunoscut drept constit
uional prevederea care permite, cu respectarea procedurii descrise de lege, accesu
l n locuine al reprezentanilor prestatorilor de servicii speciale i a argumentat ace
ast decizie prin necesitatea aducerii n concordan a intereselor individuale ale omul
ui cu interesul general al societii3.
Legea cu privire la poliie, MO nr. 17-19 din 31.01.2002, art. 56. Art. 12 din Cod
ul de procedur penal al Republicii Moldova. 3 Curtea Constituional a Republicii Mold
ova, Hotrrea nr. 8 din 12.04.2011 pentru controlul constituionalitii sintagmei n loc
cuprins n art. 176 din Codul contravenional al Republicii Moldova, MO nr. 63-64 din
20.04.2011, art. 10.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 133
14.08.2012 14:40:32

134
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

b) Cazurile de for major i de extrem necesitate incendiu, inundaie, prevenirea unei


idemii etc. Este firesc ca legea s admit n anumite situaii ptrunderea neautorizat n
uin, inclusiv n mod forat i fr consimmntul locatarilor. n primul rnd, ptrunder
e consider legal n cazul stingerii incendiilor i efecturii lucrrilor de deblocare i
vare. Astfel, colaboratorii serviciului de salvatori i pompieri n timpul stingerii
incendiilor i efecturii lucrrilor de deblocare i salvare au dreptul s intre nestingh
erit la orice or de zi sau noapte n toate localurile unitilor economice, precum i n l
cuinele i construciile auxiliare ale cetenilor, i s foreze, n caz de necesitate, u
murile, elementele de construcie care le ngrdesc accesul, s demonteze i s demoleze co
strucii, s ntreprind alte aciuni n executarea acestor lucrri1. n cazul n care cola
ii serviciului de salvatori i pompieri ncalc drepturile, libertile i interesele legit
me ale cetenilor i aduc prejudicii, serviciul de pompieri este obligat s ia msuri pen
tru lichidarea nclcrii i repararea prejudiciului material 2. Ptrunderea n domiciliu s
consider legal i n cazul n care evenimentele sau circumstanele pun n primejdie exis
, integritatea cuiva sau a ceva inundaii, cutremure, anumite stri ale omului: foam
e, sete sau maladii. n cazurile de extrem necesitate, legiuitorul admite sacrifica
rea unor valori mai puin importante n favoarea unei valori mai importante, cum est
e viaa omului3. Msuri de protecie special a inviolabilitii domiciliului Legea prevede
condiii speciale referitoare la inviolabilitatea domiciliului unor categorii de p
ersoane, activitatea crora implic responsabiliti deosebite, risc profesional de exem
plu, deputaii n Parlament, judectorii etc. Conform legii, imunitatea parlamentar pre
supune inviolabilitatea domiciliului i altor ncperi de serviciu ale deputatului pe
toat durata mandatului, adic pe un termen de 4 ani. Principiul independenei justiiei
i al judectorului este transpus n via prin msuri speciale de protecie a inviolabili
omiciliului acestuia. De exemplu, inviolabilitatea judectorului se extinde asupra
locuinei i localului de serviciu, vehiculelor i mijloacelor de telecomunicaie folos
ite de el, asupra corespondenei, bunurilor i documentelor personale.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 21.02.1996, MO nr. 14-15/168 din 07.03.1
996 HCC nr. 8 din 12.04.2011, MO nr. 63-64/10 din 20.04.2011
1 Art. 18 din Legea nr. 267 din 09.11.1994 privind aprarea mpotriva incendiilor, M
O nr. 15-16 din 17.03.1995, art. 144. 2 Idem, art. 50. 3 Art. 38 din Codul penal
al Republicii Moldova.
Comentariu Constitutie.indd 134
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
30
SECRETUL CORESPONDENEI
135

Articolul 30
SECRETUL CORESPONDENEI
(1) Statul asigur secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri potale
, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare. (2)
De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege n cazurile cnd aceast d
erogare este necesar n interesele securitii naionale, bunstrii economice a rii, or
ublice i n scopul prevenirii infraciunilor. (Alin. (2) art. 30 n redac ia Legii nr. 35
1-XV in 12.07.2001, n vigoare din 02.08.2001)

Comentariu
Prima parte a art. 30 conine termeni i elemente importante pentru elucidarea coninu
tului sintagmei secretul corespondenei. Sintagma statul asigur arat existena unei ob
ligaii duble. n primul rnd, statul pune n aplicare mecanisme speciale pentru a asigu
ra respectarea secretului corespondenei de ctre agenii si, adic de ctre organele de s
at. De exemplu, persoanele antrenate n activiti potale sunt obligate s asigure confid
enialitatea comunicaiilor potale1. n al doilea rnd, statul prevede pedepsirea cazuril
or n care secretul corespondenei este violat de ctre actorii nestatali persoane par
ticulare sau entiti comerciale (vezi referinele de mai jos la prevederile Codului p
enal). De asemenea, vom sublinia i corelaia evident existent ntre alin. (1) al art. 3
0 i alte prevederi din Legea Suprem, cum sunt respectarea i ocrotirea persoanei con
stituie o ndatorire primordial a statului art. 16 alin. (1) , cetenii Republicii Mol
ova beneficiaz de protecia statului art. 18 alin. (1), statul respect i ocrotete via
intim, familial i privat art. 28. Vom remarca n context c art. 54 nu include preved
a despre asigurarea secretului corespondenei n categoria normelor referitoare la d
repturile omului care nu admit excepii. Tipurile de coresponden legal Dei aduce cteva
exemple clasice de comunicare scrisorile, telegramele, trimiterile potale i convor
birile telefonice Constituia nu exclude i alte mijloace de comunicare. Comunicarea
prin internet evident este acoperit de articolul n cauz. Termenul mijloace legale
semnific mijloacele de comunicare autorizate de ctre stat. De exemplu, comunicarea
prin mijloace tehnice sau pe frecvene neautorizate de ctre stat contravine termen
ului mijloace legale2.

1 Art. 6 alin. (1) Secretul scrisorilor, telegramelor i altor trimiteri potale est
e garantat prin Constituie, prezenta lege i prin alte acte normative. Persoanele a
ntrenate n activiti potale sunt obligate s asigure aceast confidenialitate. Este int
is violarea secretului corespondenei sau divulgarea coninutului acesteia sau al alt
or trimiteri potale. Legea potei nr. 463 din 18.05.1995, MO nr. 065 din 24.11.1995
, art. 711. 2 De exemplu art. 1 alin. (3) Aciunea prezentei legi nu se extinde as
upra reelelor de comunicaii speciale. Crearea i funcionarea acestor reele se reglemen
teaz de ctre Guvern. Legea nr. 241 din 15.11.2007 privind comunicaiile electronice,
MO nr. 51-54 din 14.03.2008, art. 155.
Comentariu Constitutie.indd 135
14.08.2012 14:40:32

136
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Coninutul secretului corespondenei Dei norma constituional conine termenul secretul c


respondenei, coninutul acestuia nu este detaliat. Din punct de vedere lingvistic,
noiunea secret nseamn ceva ce este ascuns, nedivulgat, confidenial, ascuns vederii e
tc., iar corespondena nseamn schimb (regulat) de scrisori ntre dou sau mai multe pers
oane, la fel i coninutul unei scrisori1. n sens juridic, noiunea de secret nu privete
doar aspectul fizic i are un sens mai larg. Comitetul ONU pentru Drepturile Civi
le i Politice a explicat noiunea de secret al corespondenei integritatea i confideni
litatea corespondenei trebuie s fie garantate de jure i de facto. Corespondena trebu
ie s fie livrat destinatarului fr a fi interceptat i fr a fi deschis sau citit n
upravegherea, fie electronic sau n alt mod, interceptarea telefonic, telegrafic sau
a unei alte forme de comunicaie, interceptarea convorbirilor telefonice i nregistra
rea conversaiilor ar trebui s fie interzise2 . Secretul corespondenei vizeaz nu numa
i coninutul comunicrilor interumane, indiferent de modul prin care acestea se real
izeaz scrisori, telegrame, alte trimiteri potale, convorbiri telefonice .a., dar i i
ntegritatea unora dintre aceste mijloace. n acest sens larg deci, pe temeiul aces
tui drept, este sancionat nu numai deschiderea corespondenei adresat cuiva, dar i dis
trugerea, reinerea sau ntrzierea voluntar a remiterii corespondenei, fotocopierea pli
cului sau a crii potale etc.3 Condiii speciale de derogare Articolul prevede modalit
atea de derogare i circumstanele n care derogarea poate avea loc. Mecanismul derogri
i prin lege solicit existena procedurii i a temeiurilor de derogare nscrise n actele
legislative sau adoptate prin intermediul legislaiei excepionale. Curtea Constituio
nal a explicat cerinele care trebuie s fie respectate atunci cnd este pus la ndoial
ege legea trebuie s fie clar, accesibil i previzibil4. Astfel, legea este clar atun
cnd nu genereaz interpretri neunivoce, este accesibil atunci cnd este publicat n Mon
rul Oficial i toate persoanele interesate pot lua cunotin de coninutul legii i este p
evizibil atunci cnd permite persoanelor care cad sub incidena ei s-i ajusteze conduit
a social, astfel nct s nu le fie lezat dreptul. Referina la lege trebuie s fie vzut
n prisma posibilitii de a ataca pe cale judiciar deciziile organelor de stat i are l
egtur direct cu art. 20 alin. (1) din Constitu ie orice persoan are dreptul la satisf
cie efectiv din partea instanelor judectoreti, art. 54 alin. (1) [...]nu pot fi adop
ate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile i libertile fundamentale ale omu
lui i ceteanului, i art. 114 justiia se nfptuiete n numele legii numai de instan
reti. Condiiile de derogare indicate n art. 30 cuprind situaiile n care aceasta este
necesar n interesele securitii naionale, bunstrii economice a rii, ordinii publi
http://dexonline.ro/definitie/secret i http://dexonline.ro/definitie/corespondent.
Comitetul ONU pentru Drepturile Civile i Politice, HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol. I), p.
192, pct. 8. 3 Rzvan Viorescu, Drept constituional i instituii politice. Curs unive
rsitar, Editura Universitii, Suceava, 2006, p. 80. 4 Curtea Constituional a Republic
ii Moldova, Hotrrea nr. 15 din 30.09.2008 privind controlul constituionalitii art. 8
lit. a), b), c), d), e) din Legea nr. 269-XIII din 09.11.1994 cu privire la ieire
a i intrarea n Republica Moldova, MO nr. 183-185 din 10.10.2008, art. 11.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 136
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
30
SECRETUL CORESPONDENEI
137

n scopul prevenirii infraciunilor i sunt mai puin numeroase dect temeiurile indicate
art. 54, care pot fi invocate pentru limitarea exerciiului de drepturi i liberti, i
anume asigurarea integritii teritoriale, prevenirea tulburrilor n mas, protejarea dre
pturilor, libertilor i demnitii altor persoane, mpiedicarea divulgrii informaiilor
deniale sau garantarea autoritii i imparialitii justiiei. Legislaia aplicativ i
rea ingerinei Transpunerea normelor constituionale referitoare la secretul corespo
ndenei n legi este o cerin impus de principiul legalitii. Codul penal al Republicii
dova prevede sanciuni pentru violarea dreptului la secretul scrisorilor, telegram
elor, coletelor i altor trimiteri potale, al convorbirilor telefonice i ntiinrilor t
grafice n cazurile n care ingerina a fost fcut prin nclcarea legislaiei1. Un domeni
cial n care secretul corespondenei este invocat i apreciat ine de circumstanele de pr
ivaiune de libertate, de urmrire ori anchet penal, de sistemul penitenciar. Secretul
corespondenei n sistemul penitenciar Codul de executare specific posibilitatea cen
zurrii coninutului corespondenei coninutul corespondenei [...] poate fi supus cenzur
i. Totodat, Codul specific interdicia cenzurrii comunicaiilor ntre condamnat i apr
, cu Comitetul pentru Plngeri, organele de urmrire penal, instana de judecat etc.2 Un
caz cu valoare de precedent a fost examinat de ctre Curtea European pentru Dreptu
rile Omului i care inea de faptul c administraia penitenciar deschidea i citea coresp
ndena ntre condamnat i aprtor. Curtea s-a referit din nou la prezena sau absena unei
voi sociale imperioase, care ar dicta necesitatea deschiderii i citirii tuturor c
omunicrilor cu aprtorul, i la proporionalitatea ingerinei cu scopul urmrit, i a con
t violarea secretului corespondenei3. Curtea Constituional a Republicii Moldova, de
asemenea, a utilizat i testul din cazul Campbell and Fell v. the United Kindgom n
hotrrile sale4. Circumstanele de urmrire i anchet penal Legislaia prevede cazurile
e secretul corespondenei poate fi nclcat n mod legitim. Procedura de urmrire penal pr
vede cazurile n care comunicaiile unui bnuit sau suspect pot fi ascultate, nregistra
te etc. Cu toate acestea, Codul de procedur penal impune bariere stricte de contro
l al legalitii faptului de ascultare a convorbirilor. De exemplu, ofierul de urmrire
penal face propuneri procurorului de a nainta n instana de judecat demersuri n veder
a obinerii autorizaiei pentru a [...] aplica sechestrul [...] corespondenei potale,
telegrafice i a le ridica, a intercepta convorbirile telefonice i alte comunicri [.
..] a controla comunicrile cu caracter informativ adresate
1 Art. 178 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova. Vezi, de asemenea, a
rt. 14 alin. (1) al Codului de procedur penal, care stipuleaz c dreptul la secretul
scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri potale, al convorbirilor telefon
ice i al celorlalte mijloace legale de comunicare este asigurat de stat. n cursul
procesului penal, nimeni nu poate fi lipsit sau limitat n acest drept. 2 Art. 210
alin. (2) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004,
MO nr. 214-220 din 05.11.2010, art. 704. 3 Campbell and Fell v. the United Kingd
on, 25.03.1992, Strasbourg, alin. (45). 4 Curtea Constituional a Republicii Moldov
a, Hotrrea nr. 15 din 30.09.2008 privind controlul constituionalitii art. 8 lit. a),
b), c), d), e) din Legea nr. 269-XIII din 09.11.1994 cu privire la ieirea i intrar
ea n Republica Moldova, MO nr. 183-185 din 10.10.2008, art. 11, punctele 1-4.
Comentariu Constitutie.indd 137
14.08.2012 14:40:32

138
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

bnuitului art. 57 alin. (2) i (4) , iar procurorul, la rndul su art. 52 , se poat
esa judectorului de instrucie, care se va pronuna asupra solicitrii unei asemeni aut
orizri art. 41 alin. (5). Corespondena potal i interceptarea comunicaiilor pot fi s
estrate, examinate, certificate (art. 133-138) prin respectarea procedurii descr
ise mai sus1. Convenii i tratate pertinente n vigoare pentru Republica Moldova Art.
12 al Declaraiei Universale a Drepturilor Omului declar c nimeni nu va fi supus la
imixtiuni arbitrare [...] n corespondena sa. Art. 8 alin. (1) al Conveniei europen
e pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale declar c orice persoa
are dreptul la respectarea [...]corespondenei sale; iar alin. (2) al articolului
interzice amestecul unei autoriti publice n exercitarea acestui drept dect n msura n
re acest amestec este prevzut de lege i dac constituie o msur care, ntr-o societate d
mocratic, este necesar pentru securitatea naional, sigurana public, bunstarea econom
rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii sau a moralei,
protejarea drepturilor i libertilor altora. Art. 17 din Pactul internaional cu privi
re la drepturile civile i politice prevede: nimeni nu va putea fi supus vreunor i
mixtiuni arbitrare sau ilegale n [...] corespondena sa.

Articolul 31
LIBERTATEA CONTIINEI
(1) Libertatea contiinei este garantat. Ea trebuie s se manifeste n spirit de toleran
de respect reciproc. (2) Cultele religioase sunt libere i se organizeaz potrivit s
tatutelor proprii, n condiiile legii. (3) n relaiile dintre cultele religioase sunt
interzise orice manifestri de nvrjbire. (4) Cultele religioase sunt autonome, separ
ate de stat i se bucur de sprijinul acestuia, inclusiv prin nlesnirea asistenei reli
gioase n armat, n spitale, n penitenciare, n aziluri i n orfelinate.

Comentariu
Subiectele articolului Alin. (1) al articolului este compus din dou propoziii, i ni
ciuna dintre ele nu conine indicaii exprese fa de cine se aplic acest articol. Legiui
torul pare c a fost mult mai atent la elaborarea alin. (2)-(4), n care se vorbete d
espre culte, organizarea i statutul lor. Chiar dac prima propoziie este extrem de c
oncis, articolul reglementeaz libertatea contiinei i a religiei pentru toate persoane
le care se afl sub jurisdicia Republicii Moldova, fr discriminare, la nivel individu
al i colectiv. Credina n adevCodul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122 di
14.03.2003, MO nr. 104-110 din 07.06.2003, art. 447. n vigoare din 12.06.2003.
1
Comentariu Constitutie.indd 138
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
31
LIBERTATEA CONTIINEI
139

ruri religioase ine de sfera personal a individului, iar manifestarea exterioar a a


cestei credine poate avea loc n mod colectiv, de exemplu, prin participarea la act
ivitatea religioas sau ateist1. n acelai timp, prima propoziie din articol evideniaz
rin intermediul formulei este garantat, rolul important pe care-l are statul, n pr
imul rnd prin crearea cadrului legislativ i a condiiilor specifice pentru exercitar
ea libertii contiinei, precum i prin interveniile necesare n cazurile n care libert
contiinei nu se manifest n spirit de toleran i de respect reciproc. De exemplu, legi
orul a calificat svrirea infraciunii din motive de ur religioas drept circumstan ag
t la o serie de infraciuni2 . Un alt subiect al articolului n cauz este cultul relig
ios, care este declarat liber, autonom, separat de stat n traducerea principiului
laicitii statului i organizat n baza statutului propriu. n acelai timp, cultul rel
os trebuie s funcioneze fr depirea cadrului legal, formulat n Constituie n condii
. n acest fel, legiuitorul reglementeaz relaiile ntre culte i stat. Legiuitorul indic
rolul statului de a veghea relaiile ntre culte, unde orice manifestri de nvrjbire su
nt interzise cu scopul garantrii pcii religioase. Evoluia libertii contiinei Revendi
ea libertii religiei este, fr ndoial, unul dintre cele mai importante elemente care a
dus la depirea concepiilor medievale asupra lumii i dezvoltarea percepiilor moderne
asupra drepturilor fundamentale ale omului. Libertatea gndirii i religiei sunt des
eori considerate, mpreun cu libertatea opiniei, drept un nucleu care demonstreaz c P
actul ONU despre drepturile omului este bazat pe prezumia filozofic, n temeiul creia
individul este o fiin raional i stpn al propriului destin3. Acest drept se refer l
te domeniile gndirii umane, oricare ar fi originea i scopul lor: sunt protejate as
tfel religia, filozofia, morala, politica etc. El prevede, la fel, posibilitatea
pentru individ de a-i exterioriza gndirea i de a o reda n fapte prin practicarea un
ui cult sau a unei activiti politice4. n retrospectiv, libertatea contiinei i convin
ilor a fost reflectat n Declaraia Francez a drepturilor omului i ceteanului din 1789
otrivit Declaraiei, nimeni nu urma s fie persecutat pentru convingerile sale, nici
chiar pentru cele religioase, dac prin exprimarea lor nu se nclca ordinea public pre
vzut de lege (art. 10), i libera circulaie a gndurilor i a opiniilor este unul dint
pturile cele mai preioase ale omului (art. 11). Constituia SUA (1791) a pit pe urmele
Franei i a definit libertatea religioas n cele 10 amendamente, de altfel numite leg
ea drepturilor. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactul Internaional cu pr
ivire la drepturile civile i politice, la fel ca i Convenia european pentru aprarea d
repturilor i a libertilor fundamentale ale omului (i Protocolul nr. 1 adiional) garan
teaz libertatea contiinei i a religiei i indic limitele exercitrii acestora.
1 De exemplu, militarii au dreptul s practice un cult religios recunoscut de stat
i s participe la ritualuri religioase. Art. 11 alin. (1), Legea nr. 162 din 22.07
.2005 cu privire la statutul militarilor, MO nr. 129-130 din 30.09.2005, art. 61
8. 2 Art. 77 alin. (1) lit. d), Codul penal al Republicii Moldova. 3 Christian T
omuschat, referit n: Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights:
CCPR Commentary, Kehl am Rhein, Strasbourg, Arlington, Engel, 1993, p. 310. 4 Je
an-Loup Charrier, Andrei Chiriac, Codul Conveniei Europene a Drepturilor Omului.
TexteComentarii-Jurispruden. Ediia 2008, Lexis Nexis SA, Paris, 2008, p. 360.
Comentariu Constitutie.indd 139
14.08.2012 14:40:32

140
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Legislaia naional Legislaia naional transpune n via art. 31 al Constituiei i def


gerile religioase drept complex de idei, principii i nvturi de credin sau dogme cu c
cter religios n care o persoan crede, pe care le accept benevol, le mrturisete i dup
re se conduce n via1. De asemenea, legislaia prevede explicarea cadrului juridic, n c
are libertatea de contiin i de religie urmeaz s se manifeste n stat, i stipuleaz,
e extrem de similare celora din Convenia European, c orice persoan are dreptul la li
bertatea de gndire, de contiin i de religie. Acest drept trebuie exercitat n spirit d
toleran i de respect reciproc i cuprinde libertatea de a aparine sau nu unei anumite
religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-i schimba religia sau conving
erile, de a profesa religia sau convingerile n mod individual sau n comun, n public
sau n particular, prin nvtur, practici religioase, cult i ndeplinirea riturilor. F
e persoan i comunitate religioas poate adera liber la orice cult religios2 . Interz
icerea manifestrilor de nvrjbire religioas se afl sub protecia art. 31 alin. (3) din
egea fundamental i este plasat n art. 4 alin. (2) al Legii privind cultele religioas
e, care de asemenea reglementeaz exercitarea dreptului la libertatea de manifesta
re a convingerilor sau a credinei religioase. n acest sens, exercitarea lor poate
fi restrns, n condiiile legii, numai n cazul n care aceast restrngere urmrete un
tim i reprezint, ntr-o societate democratic, msuri necesare pentru sigurana public,
nerea ordinii publice, ocrotirea sntii i a moralei publice ori pentru protejarea drep
turilor i libertilor persoanei. Pe de alt parte, alin. (3) stabilete c activitatea ec
nomico-financiar a cultelor religioase se afl sub controlul statului. Legislaia fis
cal se extinde asupra prilor componente ale cultelor religioase, precum i asupra ins
tituiilor i ntreprinderilor nfiinate de ele. Apariia raporturilor dintre stat i cult
religioase este condiionat de constituirea i nregistrarea cultelor religioase i a pr
or lor componente. Constituirea i nregistrarea lor reprezint un act de importan major
ntruct, mai nti de toate, nregistrarea este recunoaterea lor oficial; ea reprezint
noaterea de ctre stat a statutului legal al acestora. n al doilea rnd, la nivel naion
al, nregistrarea este un mijloc de a garanta toate celelalte drepturi ale cultelo
r religioase, cum ar fi: personalitatea juridic, egalitatea n drepturi i obligaii, o
ficierea (exercitarea) serviciilor religioase, organizarea nvmntului moral-religios i
teologic etc. Tangena cu dreptul la instruire Dreptul prinilor de a asigura educaia i
nvmntul copiilor conform convingerilor lor religioase i filozofice nu este stipulat
art. 31. Acest drept, indicat direct n Protocolul adiional nr. 1 la Convenia europe
an pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale (art. 2), precum i
rt. 18 alin. (4) al Pactului Internaional cu privire la drepturile civile i politi
ce, pare s se strecoare prin intermediul art. 35 alin. (9) al Legii Supreme, care
prevede c dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine prinil
or. n sensul Constituiei i al tratatelor internaionale cuvenite, instruirea n cauz es
e instruirea religioas.
Art. 3, Legea nr. 125 din 11.05.2007 privind cultele religioase i prile lor compone
nte, MO nr. 127-130 din 17.08.2007, art. 546. 2 Idem, art. 4 alin. (1).
1
Comentariu Constitutie.indd 140
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
32
LIBERTATEA OPINIEI I A EXPRIMRII
141

Autonomia, separarea de stat a cultelor religioase i rolul mediator al statului P


revederile constituionale referitoare la autonomia cultelor termen utilizat la pl
ural i separarea lor de stat trebuie nelese n lumina principiului laicitii statului
nvmntului public, precum i n lumina deciziei Curii Europene a Drepturilor Omului
Mitropoliei Basarabiei contra Republicii Moldova. Curtea a evideniat c ntr-o socie
tate democratic n care mai multe religii convieuiesc n cadrul aceleiai populaii, [sta
ul] s-ar putea s fie nevoit s impun restricii asupra acestui drept cu scopul de a re
concilia interesele grupelor diverse i s asigure c credina fiecrei persoane este resp
ectat [...]. Cu toate acestea [...] statul este obligat s rmn neutru i imparial. n
ste pstrarea pluralismului [...]. n consecin, rolul autoritilor n asemenea circumsta
ste de a nu elimina cauza tensiunilor prin eliminarea pluralismului, ci de a se
asigura c grupurile concurente se tolereaz reciproc1. Curtea a adus i elemente comp
lementare referitoare la dimensiunea neutralitii i imparialitii statului n afacerile
in de relaiile interconfesionale i a observat c, n principiu, dreptul la libertatea
religioas n sensul Conveniei exclude evaluarea de ctre stat a legitimitii credinelor
ligioase. Msurile de favorizare a unui lider particular sau organ specific al une
i comuniti divizate, sau eforturile depuse pentru a supune o comunitate, i contra v
oinei ei, s se plaseze sub o conducere unic ar constitui o nclcare a Conveniei2. Se p
ate argumenta c citatul de mai sus a fost piatra de fundament a art. 4 alin. (3)
din Legea privind cultele religioase i prile lor componente, care stipuleaz c statul
exclude orice apreciere din partea sa asupra legitimitii credinelor religioase3.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 15 din 05.06.2007, MO nr. 82-85/13 din 1
5.06.2007 DCC nr. 1 din 16.01.2007, MO nr. 10-13/3 din 26.01.2007 DCC din 07.05.
2007, MO nr. 67-69/11 din 18.05.2007

Articolul 32
LIBERTATEA OPINIEI I A EXPRIMRII
(1) Oricrui cetean i este garantat libertatea gndirii, a opiniei, precum i libertate
xprimrii n public prin cuvnt, imagine sau prin alt mijloc posibil. (2) Libertatea e
xprimrii nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la vi
ziune proprie. (3) Sunt interzise i pedepsite prin lege contestarea i defimarea sta
tului i a poporului, ndemnul la rzboi de agresiune, la ur naional, rasial sau religi
incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violen public, precum i alt
e manifestri ce atenteaz la regimul constituional.
1 Case of Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova , Strasbourg,
27.03.2002, alin. (115)-(116). 2 Idem, alin. 117. 3 Legea nr. 125 din 11.05.2007
privind cultele religioase i prile lor componente.
Comentariu Constitutie.indd 141
14.08.2012 14:40:32

142
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

I. Una dintre principalele liberti pe care tiina dreptului constituional o atribuie c


ategoriei drepturilor i libertilor social-politice este libertatea exprimrii gndurilo
r i prerilor personale, care nglobeaz cele mai importante drepturi de care se poate
bucura omul ntr-o societate democratic modern libertatea gndului, libertatea cuvntul
i i libertatea presei. Dreptul constituional, teoria i practica realizrii drepturilo
r i libertilor fundamentale ale omului prezint libertatea de exprimare ca avnd un con
nut juridic complex. Aceast libertate este i una dintre cele mai vechi liberti cetene
, fiind inclus n primele declaraii ale drepturilor omului sub denumirea libertate a
presei, libertate a cuvntului, libertate a informaiei etc. i n prezent, dreptul int
ernaional acord o protecie temeinic dreptului la libertatea de exprimare1. Libertate
a de exprimare este protejat i de ctre trei sisteme regionale n domeniul drepturilor
omului2. Importana deosebit a libertii de exprimare este pus n valoare i de Constit
Republicii Moldova, prin prevederea sa expres din art. 32. Totui libertatea opinie
i, adic libertatea omului de a-i formula o prere proprie despre fapte i lucruri, est
e o parte component a libertii contiinei, ambele constituind activitatea luntric a i
vidului. Libertatea exprimrii ns reprezint faza exterioar a comportamentului acestuia
. O formulare corect a titlului art. 32 ar fi Libertatea de exprimare sau Liberta
tea de exprimare a opiniei. n virtutea considerentelor expuse, vom utiliza doar s
intagma libertatea exprimrii, iar n cazul n care sunt necesare unele precizri sintag
ma libertatea opiniei. II. Art. 32 alin. (1) dezvolt semnificaia titlului articolu
lui, stipulnd: oricrui cetean i este garantat libertatea gndirii, a opiniei, precum
bertatea exprimrii n public prin cuvnt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Prima
parte a textului constituional garanteaz oricrui cetean libertatea gndirii i a opini
constituind, practic, o preluare a primei pri din art. 31 alin. (1), care garante
az libertatea contiinei. ns n primul caz, textul constituional face o difereniere,
lind c libertile respective sunt garantate doar ceteanului3, i dac textul constitui
ar fi aplicat direct i restrictiv, numai cetenii Republicii Moldova ar avea dreptul
la libertatea de gndire i de opinie. Deoarece ambele procese gndirea i opinia sunt
n esena lor, intime, iar libertile ideale (influena exterioar fiind interzis i,
, imposibil pe ci legale), conchidem c este imposibil o difereniere ntre garantarea l
bertii gndirii i opiniei pentru cetenii Republicii Moldova i pentru strini. Astfel,
oziia constituional referitoare la libertatea gndirii i opiniei ar trebui s-i gseas
l n art. 31 alin. (1), ntregind libertatea contiinei, care este i trebuie s fie garan
at oricrui individ. Impunerea condiiei de a fi cetean este valabil pentru a doua part
a textului constituional, care consacr garantarea libertii de exprimare propriu-zis
e. Astfel,
1 Sunt relevante n acest sens: Rezoluia Adunrii Generale a ONU nr. 31/1 din 9 febru
arie 1946 (libertatea de opinie i de exprimare a fost declarat un drept fundamenta
l al omului i piatra de temelie a tuturor libertilor crora li se consacr Naiunile Uni
e); Declaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 19); Pactul Internaional cu priv
ire la drepturile civile i politice (art. 19). 2 Convenia european pentru aprarea dr
epturilor omului (art. 10); Convenia american privind drepturile omului (art. 13);
Carta african privind drepturile omului i ale popoarelor (art. 9). 3 HCC nr. 21 d
in 21.02.1996 (MO nr. 1415 din 07.03.1996), CHD 1995-96, p. 107.
Comentariu Constitutie.indd 142
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
32
LIBERTATEA OPINIEI I A EXPRIMRII
143

dac cetenilor statului li se garanteaz libertatea de exprimare n plenitudinea sa, n c


zul unor ceteni strini sau apatrizi aceast garanie nu este operant, deoarece interese
e lor difer, n genere, de cele ale cetenilor statului, iar tratarea egal poate aduce
ultimilor anumite prejudicii1. Garantnd libertatea de exprimare, textul constituio
nal impune reglementri speciale pentru activitatea instituiilor ce asigur aducerea
gndurilor i opiniilor la cunotina public mijloacele de informare n mas (mass-media
eglementrile legale n materie de mass-media se pot grupa n dou regimuri (sisteme) pr
incipale3: regimul preventiv, care permite autoritilor publice competente s adopte
msuri de prentmpinare a unor delicte de pres sau a efectelor acestora, duntoare inter
selor generale (msuri preventive: autorizarea prealabil; cauiunea; cenzura; avertis
mentul; suspendarea); regimul represiv, caracterizat prin adoptarea de msuri rest
rictive prealabile apariiei unei publicaii. Constituia Republicii Moldova las deschi
s posibilitatea de a opta pentru prima sau pentru cea de-a doua variant i n sistemul
nostru de drept s-a fcut alegerea pentru cea de-a doua variant, adoptndu-se legi s
peciale4. Cteva precizri se impun n legtur cu enumerarea n textul constituional a mi
acelor prin care se poate realiza libertatea exprimrii cuvnt, imagine, alt mijloc
posibil. Cu timpul, la exprimarea prin cuvnt s-a adugat cea a imaginii (desenului)
, care poart un mesaj clar pentru public i pe deplin neles (ca i cum ar fi rostit pri
n viu grai). Deoarece n Constituie este imposibil enumerarea tuturor metodelor i mij
loacelor inventate de om pentru exteriorizarea gndurilor i opiniilor sale, prin fo
rmula alt mijloc posibil se obin avantajele stabilirii exhaustive a unor astfel d
e metode i mijloace i acordarea posibilitii de beneficiere de orice metod i mijloc po
ibil. III. Libertatea de exprimare nu este un drept absolut, existnd condiii i limi
te pn la care poate fi exercitat, ceea ce permite meninerea echilibrului ntre dreptur
ile individului i interesele generale ale societii democratice n ansamblul lor, atun
ci cnd acestea pot intra n conflict5. Art. 32 alin. (3) din Constituie prevede expr
es c n exercitarea libertii de exprimare sunt interzise i pedepsite prin lege o serie
de aciuni i manifestri. Orice restricie impus dreptului la libertatea de exprimare t
rebuie s ntruneasc un test strict, compus din trei pri. Acest test, care a fost confi
rmat att de Comitetul pentru Drepturile Omului6, ct i de CEDO7, cere ca orice restr
icie: (1) s fie prevzut de lege; (2) s fie impus pentru a proteja interesul legitim (
ncluznd protecia reputaiei altora); (3) s fie necesar pentru a atinge interesul legit
im. n particular,
Pentru argumentare, putem invoca prevederile art. 41 alin. (5), care interzic ac
tivitatea (deci i constituirea) unor partide ale cetenilor strini. Libertatea de aso
ciere n organizaii social-politice este i ea o derivat a libertii de exprimare a opin
ilor, ns, dup cum vedem, Constituia trateaz n mod diferit anumite probleme, n funci
apartenena/ neapartenena persoanei la statul nostru. 2 HCC nr. 19 din 16.06.1998 (
MO nr. 66-68/28 din 16.07.1998), CHD, 1998, p. 155. 3 Tudor Drganu, Drept constit
uional i instituii politice. Tratat elementar, vol. 1, Editura Lumina Lex, Bucureti,
1998, p. 175-183. 4 Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994 (MO nr. 2/12 din 1
2.01.1995); Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 (MO nr. 131-133/679
din 18.08.2006); Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprim
are (MO nr. 117-118/355 din 09.07.2010). 5 HCC nr. 25 din 08.06.2000 (MO nr. 7072 din 22.06.2000). 6 De exemplu, Laptesevich v. Belarus, 2000, Comunicarea nr.
780/1997. 7 De exemplu, Goodwin v. Regatul Unit, 1996, cererea nr. 17488/90.
1
Comentariu Constitutie.indd 143
14.08.2012 14:40:32

144
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

pentru ca o restricie s fie considerat necesar, aceasta trebuie s limiteze ct mai pu


posibil libertatea de exprimare, s fie planificat atent, astfel nct s ating obiectivu
scontat, i aceasta s nu fie arbitrar, injust sau bazat pe consideraii iraionale1. J
sprudena CEDO a determinat principii importante privind exigena necesitii ingerinei
-o societate democratic2: marj de toleran sporit n cazul politicienilor; impactul ne
iv al condamnrilor asupra libertii presei n general; necesitatea distinciei dintre fa
te i judeci de valoare3. Doctrina internaional i practica organelor europene de ju
mai rein c4: pluralismul, tolerana i transparena sunt condiii sine qua non ale unei
ocieti democratice; libertatea de expresie poate s mbrace forma unor pure relaii de f
apt; vehicularea unei opinii poate s priveasc toate domeniile vieii sociale, n varia
te forme de expresie (orale, scrise, simbolice, muzicale, gestuale); statul treb
uie s se opun tendinelor de a obstruciona pluralismul de pres sau celor de concentrar
e excesiv a industriei presei; libertatea de opinie constituie un drept autonom,
care implic interdicia de a obliga o persoan s-i declare opiniile i oblig statul s
n de la activiti de ndoctrinare, precum i interdicia oricror discriminri fondate pe
ingeri etc. Realiznd prevederile constituionale i corelndu-le cu stipulrile actelor i
nternaionale n domeniul drepturilor omului, legislaia naional stabilete anumite regul
i sancioneaz faptele ce cad sub incidena celor indicate la art. 32 alin. (3)5. Lege
a cu privire la libertatea de exprimare este cel mai recent i dezvoltat, din punc
t de vedere juridic, act normativ n domeniul libertii de exprimare i coninutul su est
constituit, pe de o parte, din prevederi ce se refer la extensiunea dreptului la
libera exprimare: coninutul i principiile libertii de exprimare conform standardelo
r Consiliului Europei; aspectele specifice ale libertii de exprimare a mass-mediei
; interdicia cenzurii; libertatea de a critica statul i autoritile publice; dreptul
la respectul vieii private, inclusiv viaa privat a persoanelor publice etc. Pe de a
lt parte, Legea numit conine prevederi specifice de procedur, care necesit a fi respe
ctate la examinarea cauzelor n defimarea i aprarea vieii private i de familie. n con
zie, textul constituional din art. 32 este susceptibil de perfecionare, n special a
lin. (1) i alin. (3), care conine cteva noiuni ce nu sunt explicite. Sintagma contes
tarea i defimarea statului i a poporului i alte manifestri ce atenteaz la regimul con
tituional trebuia s capete definire clar n acte normative naionale i ar putea fi excl
s din Constituie. Acest lucru nu s-a fcut, stabilindu-se doar interdiciile sau sanciu
nile, pornind de la coninutul prevederilor preluate cu exactitate pedant din Const
ituie. ntruct n legislaie nu se d o definiie clar noiunilor menionate,
Cauza The Sunday Times v. Regatul Unit, 1979, cererea nr. 6538/74. Cauzele: Ling
ens v. Austria, 1986; Oberschlick v. Austria, 1991; Schwabe v. Austria, 1992; Da
lban v. Romnia, 1999. 3 A se vedea referitor la jurisprudena CEDO n materie, i Ghid
privind punerea n aplicare a articolului 10 al Conveniei Europene a Drepturilor Om
ului, M. Macovei, http://www.humanrights.coe.int. 4 Ion Deleanu, Instituii i proce
duri constituionale, Editura Servo-Sat, Arad, 2001, p. 249. 5 Legea presei (art.
4); Codul penal (art. 140 Propaganda rzboiului), (art. 2792 instigarea n scop tero
rist sau justificarea public a terorismului), (art. 341 chemrile la rsturnarea sau
schimbarea prin violen a ornduirii constituionale a Republicii Moldova), (art. 346 a
ciunile intenionate ndreptate spre aarea vrajbei sau dezbinrii naionale, rasiale sa
igioase); Codul contravenional (art. 69 Injuria), (art. 70 Calomnia).
2 1
Comentariu Constitutie.indd 144
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
33
LIBERTATEA CREAIEI
145

nu se indic toate elementele i caracteristicile lor, textul constituional devine in


operant, depind sfera restriciilor pasibile de introducere n conformitate cu stipulri
le actelor internaionale n domeniul drepturilor i libertilor fundamentale ale omului.
Mai mult ca att, Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede expres drep
tul de a critica statul i autoritile publice i este necesar armonizarea legislaiei n
meniu (modificarea sau abrogarea art. 4 din Legea presei).
Jurisprudena Curii Constituionale:
HCC nr. 19 din 16.06.1998, MO nr. 66-68/28 din 16.07.1998 HCC nr. 37 din 10.12.1
998, MO nr. 1-2/1 din 07.01.1999 HCC nr. 25 din 08.06.2000, MO nr. 70-72/25 din
22.06.2000 HCC nr. 42 din 14.12.2000, MO nr. 163-165/46 din 29.12.2000 ACC nr. 2
din 09.12.2008, MO nr. 226-229/14 din 19.12.2008

Articolul 33
LIBERTATEA CREAIEI
(1) Libertatea creaiei artistice i tiinifice este garantat. Creaia nu este supus cen
ii. (2) Dreptul cetenilor la proprietatea intelectual, interesele lor materiale i mo
rale ce apar n legtur cu diverse genuri de creaie intelectual sunt aprate de lege. (3
Statul contribuie la pstrarea, la dezvoltarea i la propagarea realizrilor culturii
i tiinei, naionale i mondiale.

Comentariu
I. Libertatea creaiei este expresia material a libertii de contiin i de exprimare,
uman reprezentnd obiectele i lucrrile tiinifice, artistice, culturale etc. Actele in
ernaionale referitoare la drepturile i libertile fundamentale ale omului nu reglemen
teaz distinct libertatea creaiei i o insereaz n prevederile privind libertatea de exp
rimare, creaia fiind considerat o form a exprimrii, fapt ce determin necesitatea gara
ntrii ei. Noiunea creaie din titlul articolului are un caracter complex i amplu, ref
erindu-se la creaia propriu-zis (aciunea de a crea opere artistice, tiinifice, plasti
ce; la produsul valoros al muncii creatoare, opera creat, interpretarea cu o nalt m
estrie etc.), dar i la proprietatea intelectual, la cultur, educaie, tiin, progres,
oatere etc. Ca parte a activitii spirituale, creaia reprezint descoperirea i furirea
ceva nou, original, un proces i un rezultat al muncii spirituale i intelectuale a
personalitii, fiind nemijlocit legat de aptitudinile persoanei. II. Constituia garan
teaz libertatea contiinei, libertatea gndirii, a opiniei i libertatea exprimrii n pu
c. n cazul libertii exprimrii n public, textul constituional din art. 32 alin. (1) sp
cific modalitile de exprimare: prin cuvnt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Anum
e la aceast ultim categorie poate fi i trebuie s fie atribuit exprimarea prin creaie.
Comentariu Constitutie.indd 145
14.08.2012 14:40:32

146
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

n art. 33 alin. (1) se face referire la dou forme de creaie: artistic i tiinific. C
artistic cuprinde literatura, muzica, teatrul, pictura, sculptura, designul, arhi
tectura, grafica i alte sfere ale activitii artistice, din care rezult opere artisti
ce, simboluri (imagini) artistice, ce nu au o aplicare practic nemijlocit. Creaia ti
inific reprezint activitatea ndreptat spre descoperirea unor noi legi i legiti ale
ii, gndirii, spre elaborarea unor teorii fundamentale sau aplicative, concepii, me
tode sau alte rezultate tiinifice, inclusiv construcii i soluii tehnice. Normele inte
rnaionale interzic cenzura exprimrii i Constituia a preluat clauza respectiv n partea
a doua a art. 33 alin. (1). Prin cenzura creaiei se nelege obligativitatea de a coo
rdona i a primi aprobare asupra rezultatelor creaiei cu persoane oficiale, organe
ale puterii de stat sau alte persoane. Prin acelai termen se nelege i interdicia de a
da publicitii astfel de materiale sau pri distincte ale acestora. Cenzura este inte
rzis sub toate formele, indiferent c provine de la organe ale puterii de stat, de
la autoriti politico-administrative, de la asociaii obteti, grupuri sociale etc. III.
Alineatul al doilea dezvolt ideea din primul alineat, artnd expres c libertatea cre
aiei se refer nu numai la cele dou forme, dar i la cea intelectual. Prin sintagma dre
ptul la proprietatea intelectual se desemneaz drepturile legate de creaia intelectu
al i de rezultatele ei, sub diferite forme. n cadrul categoriei generale pe care o
reprezint dreptul la proprietatea intelectual, dup caracterul juridic se pot distin
ge dou domenii principale: dreptul de autor i dreptul la proprietatea industrial. P
rincipalele garanii ale dreptului cetenilor la proprietatea intelectual i ale interes
elor materiale i morale, ce pot aprea n acest sens, sunt stipulate n acte internaiona
le1 i n acte legislative cu privire la domenii aparte2, care apr rezultatele creaiei.
IV. Conform art. 33 alin. (3), statul contribuie la pstrarea, la dezvoltarea i la
propagarea realizrilor culturii i tiinei, naionale i mondiale. n general, dreptul l
ultur i tiin este complex, cu elemente ce in de dreptul la educaie, de dreptul de a
ticipa la viaa cultural, de dreptul la informare i exprimare, de accesul la valoril
e spirituale, naionale i universale, precum i de unele drepturi economice i sociale,
civile i politice. n calitate de drept fundamental al omului, dreptul la cultur i ti
in a cunoscut o anumit evoluie, fiind influenat de o serie de factori ce in att de r
noaterea, ct i de transpunerea sa n practic. n consecin, dreptul capt o importan
ind formulat n diferite acte internaionale3.
1 onvenia de la Paris pentru protecia proprietii industriale (1883), onvenia mondial
privire la drepturile de autor (1952), onvenia de la Berna cu privire la protecia o
perelor literare i artistice (1886), onvenia internaional (de la Roma) pentru proteci
drepturilor interpreilor, ale productorilor de fonograme i ale organizaiilor de dif
uziune (1961) etc. 2 Codul civil (Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002, MO nr. 82-86
/661 din 22.06.2002), Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor i dre
pturile conexe (MO nr. 191-193/630 din 01.10.2010), Legea nr. 161-XVI din 12.07.
2007 privind protecia desenelor i modelelor industriale (MO nr. 136-140/577 din 31
.08.2007), Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecia inveniilor (MO nr. 117
-119/455 din 04.07.2008), Legea nr. 1350-XIV din 02.11.2000 cu privire la activi
tatea arhitectural (MO nr. 21-24/77 din 27.02.2001), Legea nr. 939-XIV din 20.04.
2000 cu privire la activitatea editorial (MO nr. 70-72/511 din 22.06.2000), Legea
nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri i organizaii concertisti
ce (MO nr. 174-176/1331 din 20.12.2002) etc. 3 Declaraia Universal a Drepturilor O
mului (art. 27), Pactul internaional cu privire la drepturile economice, sociale i
culturale (art. 15), Convenia internaional asupra eliminrii tuturor formelor de dis
criminare (art. 5), Declaraia principiilor cooperrii culturale internaionale (adopt
at la 4 noiembrie 1966 de Conferina general a ONU pentru Educaie, tiin i Cultur
Comentariu Constitutie.indd 146

14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
34
DREPTUL LA INFORMAIE
147

Acest drept include i posibilitatea utilizrii realizrilor culturii i tiinei, iar acea
ta presupune implicit obligaia fiecrui individ de a proteja patrimoniul cultural i
istoric. Statul poate contribui la pstrarea, dezvoltarea i propagarea realizrilor c
reaiei tiinifice i artistice pe mai multe ci, printre care: cooperarea cultural inter
aional; participarea la activitatea organizaiilor internaionale specializate n aceste
domenii; susinerea organizaiilor specializate; asigurarea administrrii eficiente a
culturii i tiinei; acordarea de asisten material, financiar, tehnic etc. Totodat,
are obligaia de a susine pe toate cile libertatea creaiei, contribuind pe larg la d
ezvoltarea tuturor elementelor ei, deoarece n lipsa dezvoltrii culturale i tiinifice
nu ar exista evoluia societii i a statului. Situaia economic precar poate constitui
iedic obiectiv, temporar, n susinerea i promovarea activitilor artistice i tiini
niciun caz nu poate prejudicia pstrarea realizrilor anterioare ale culturii i tiinei.
Jurisprudena Curii Constituionale HCC nr. 19 din 16.06.1998, MO nr. 66-68/28 din 16
.07.1998 HCC nr. 42 din 14.12.2000, MO nr. 163-165/46 din 29.12.2000

Articolul 34
DREPTUL LA INFORMAIE
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaie de interes public nu poa
te fi ngrdit. (2) Autoritile publice, potrivit competenelor ce le revin, sunt obligat
e s asigure informarea corect asupra treburilor publice i asupra problemelor de int
eres personal. (3) Dreptul la informaie nu trebuie s prejudicieze msurile de proteci
e a cetenilor sau sigurana naional. (4) Mijloacele de informare public, de stat sau p
ivate, sunt obligate s asigure informarea corect a opiniei publice. (5) Mijloacele
de informare public nu sunt supuse cenzurii.

Comentariu
I. Este cunoscut faptul c regimurile autoritare (mai ales cele totalitare) limite
az libertatea cuvntului i a exprimrii, libertatea contiinei, libertatea presei i a c
rlalte mijloace de informare n mas, dreptul de acces la informaia viznd modul, mijlo
acele i condiiile n care se realizeaz administrarea treburilor de stat i dreptul de a
difuza astfel de informaii. Limitarea dreptului de acces la informaia cu caracter
public se realizeaz prin monopolizarea mijloacelor de informare n mas i supunerea l
or unui control politic total, prin intermediul cenzurii; prin dezinformarea ceten
ilor i interzicerea difuzrii informaiilor nefavorabile puterii etc.
Comentariu Constitutie.indd 147
14.08.2012 14:40:32

148
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Acest drept a constituit preocuparea comunitii internaionale, fiind nscris n actele i


nternaionale referitoare la drepturile omului1. Constituia Republicii Moldova are
un ir de articole tangeniale problemei dreptului la informaie2. Jurisprudena Curii Co
nstituionale a statuat cteva principii privind dreptul la informaie: 1. Dreptul la
informaie este un drept fundamental al persoanei3, deoarece dezvoltarea persoanei
n societate, exercitarea libertilor prevzute de Constituie, inclusiv libertatea gndi
ii, a opiniei, a creaiei, a exprimrii n public prin cuvnt, imagine sau prin alt mijl
oc posibil, presupune i posibilitatea de a recepiona informaii asupra vieii sociale,
politice, economice, tiinifice, culturale etc. 2. Accesul persoanei la orice info
rmaie de interes public cuprinde4: dreptul persoanei de a fi informat prompt, core
ct i clar asupra msurilor preconizate i mai ales asupra msurilor luate de autoritile
ublice; accesul liber la sursele de informare public; posibilitatea persoanei de
a recepiona direct i n bune condiii emisiunile radiofonice i televizate; obligaia aut
ritilor publice de a crea condiiile materiale i juridice necesare pentru difuzarea l
iber i ampl a informaiei de orice natur. 3. Sistemul de mijloace de informare n mas
e un element indispensabil al societii democratice5. Aceste mijloace trebuie s fie
puse la dispoziia publicului i accesul la ele trebuie s se fac uor, ele trebuie s ref
ecte caracterul pluralist al societii i nu trebuie s fie controlate, n regim de monop
ol, de niciun grup de persoane sau de interese ori s fie aservite vreunei ideolog
ii. Mass-media trebuie s furnizeze informaii impariale, pentru ca cetenii s poat seze, n cunotin de cauz, o opinie clar despre viaa social, economic i politic a
are instituiile audiovizualului nu respect dispoziiile legii, acestea sunt pasibile
de msuri de constrngere legal, cu drept de contestare n justiie. II. Pentru ca perso
ana s-i poat forma o opinie asupra problemelor complexe ale lumii moderne, este nec
esar s i se asigure accesul n instituiile publice, n arhive i n biblioteci, la inform
ile publice, la documente oficiale, la orice alte acte etc. Respectarea acestui
drept presupune interdicia ngrdirii lui, indiferent de motive i situaii, iar alin. (1
) al art. 34 din Constituie prevede expres anume interdicia ngrdirii dreptului la in
formaie. Cea mai important problem pe care o ridic textul constituional menionat se c
nine n sintagma de interes public, noiune general care permite diverse interpre1 Decl
raia Universal a Drepturilor Omului (art. 19); Pactul internaional cu privire la dr
epturile civile i politice (art. 19); Rezoluii adoptate n cadrul ONU privind: msuril
e de facilitare a accesului la informaie i transmiterii ei peste frontiere; msurile
de liber publicare i liber recepionare a informaiei; crearea unui organism permanent
care s favorizeze libera circulaie a informaiei; Convenia European pentru Aprarea Dr
pturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale (art. 10); Recomandarea Rec (2002)2 pri
vind accesul la documentele publice, adoptat de Comitetul Minitrilor al CE. 2 Art.
23 (Dreptul fiecrui om de a-i cunoate drepturile i ndatoririle), art. 31 (Libertatea
contiinei), art. 32 (Libertatea opiniei i a exprimrii), art. 37 (Dreptul la un medi
u nconjurtor sntos), art. 39 (Dreptul la administrare), art. 52 (Dreptul de petiionar
e), art. 54 (Restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor liberti). 3 HCC nr. 1
9 din 16.06.1998 (MO nr. 174-176/1331 din 20.12.2002). 4 HCC nr. 1 din 11.01.200
0 (MO nr. 8-9/3 din 20.01.2000). 5 HCC nr. 42 din 14.12.2000 (MO nr. 163-165/46
din 29.12.2000).
Comentariu Constitutie.indd 148
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
34
DREPTUL LA INFORMAIE
149

tri i de care se poate abuza. Principalul act juridic aplicabil n Republica Moldova
pentru domeniul abordat este Legea organic nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind ac
cesul la informaie. Conform acestei legi, sunt considerate informaii oficiale toat
e informaiile aflate n posesia i la dispoziia furnizorilor de informaii, care au fost
elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate i/sau adoptate de organe ori per
soane oficiale sau puse la dispoziia lor n condiiile legii de ctre ali subieci de dre
t. Sunt considerate documente purttoare de informaii: orice hrtie sau alt material
pe care exist un nscris; o hart, un plan, un desen, o fotografie; orice hrtie sau al
t material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforri care au un sens p
entru persoanele calificate s le interpreteze; orice obiect sau material din care
pot fi reproduse sunete, imagini sau nscrisuri cu sau fr ajutorul unui alt articol
sau mecanism; orice alt nregistrator de informaie aprut ca rezultat al progresului
tehnic. Recomandarea Rec (2002)2 a CE definete documentele publice ca fiind orice i
nformaii nregistrate sub orice form, elaborate sau primite i deinute de ctre autorit
publice i care au o legtur cu funcia administrativ, excepie fcnd documentele care s
curs de pregtire. III. Conform art. 34 alin. (2), autoritile publice1, potrivit comp
etenelor ce le re2 vin , sunt obligate s asigure informarea corect asupra treburilo
r publice3 i asupra problemelor de interes personal4. Informarea trebuie s fie core
ct, adic veridic i obiectiv, asupra unor evenimente ce se produc n realitate la nive
aional, regional sau local. Legea privind accesul la informaie stabilete, n art. 5 a
lin. (2), c furnizori de informaii, adic posesori de informaii oficiale, obligai s le
furnizeze solicitanilor, sunt: autoritile publice centrale i locale (autoritile admin
straiei de stat prevzute n Constituia Republicii Moldova); instituiile publice centra
le i locale; organizaiile fondate de stat n persoana autoritilor publice i finanate
la bugetul de stat, care au atribuii de administrare, social-culturale i atribuii c
u caracter necomercial; persoanele fizice i juridice care, n baza legii sau n baz de
contract cu autoritatea public ori cu instituia public, sunt abilitate cu gestiona
rea unor servicii publice, culeg, selecteaz, posed, pstreaz, dispun de informaii ofic
iale, inclusiv de informaii cu caracter personal. Prezentarea informaiilor de ctre
autoritile publice competente este
n categoria autoriti publice se includ organele puterii de stat n diversitatea lor (a
la nivel central, ct i local), precum i celelalte structuri i instituii care ndeplin
sc funcii auxiliare, dar care sunt indispensabile organelor puterii. 2 Prevederea
arat c orice autoritate public este ndreptit i n acelai timp obligat s informe
burilor (problemelor) publice care in numai de competena sa, precum i s informeze ce
tenii asupra problemelor personale pe care este competent s le examineze i asupra cro
a este competent s ia decizii. Totodat, este inadmisibil intervenia unei autoriti pu
ce n sfera de competen a altei autoriti, chiar dac solicitantului i se creeaz impres
c i se refuz soluionarea problemei i i se limiteaz accesul la informaie. 3 Noiunea
ri publice presupune informarea corect asupra hotrrilor i aciunilor ntreprinse de au
iti n legtur cu problemele ce vizeaz un cerc larg de persoane: ntreaga populaie, lo
rii unei uniti administrativ-teritoriale, reprezentanii unei anumite profesii, ai u
nui grup social, ai unei confesiuni, ai unei comuniti locale etc. 4 Sintagma proble
me de interes personal semnific informarea corect i prompt a ceteanului, a oricrei
persoane fizice, indiferent de cetenie i stare social, asupra aciunilor i msurilor p
are le ia autoritatea public n legtur cu problemele lui personale.
1
Comentariu Constitutie.indd 149
14.08.2012 14:40:32

150
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

garantat nu numai de Legea privind accesul la informaie, dar i de alte legi impleme
ntate n sistemul de drept al Republicii Moldova1. IV. Art. 34 alin. (3) din Const
ituie stipuleaz expres cteva limite ale dreptului la informaie, stabilind c dreptul l
a informaie nu trebuie s prejudicieze msurile de protecie a cetenilor sau sigurana n
al. Aceste limite i au raiunea n faptul c exist o serie de situaii cnd liberul acc
nformaie i, mai ales, publicitatea unei informaii, pot aduce grave prejudicii moral
e sau materiale unei persoane sau intereselor statului n ansamblu. n virtutea cauz
elor expuse, este firesc ca prin lege s se prevad anumite limite, enumerndu-se cazu
rile cnd informaia nu poate fi adus la cunotina public, deoarece ar putea s prejudic
e drepturile, interesele legale i msurile de protecie ale cetenilor2. V. Alin. (4) al
art. 34 vizeaz n exclusivitate mijloacele de informare public, de stat sau private
, care sunt obligate s asigure informarea corect a opiniei publice. Scopul acestei
prevederi este de a pune n valoare marile imperative n materie de informaie, care
trebuie respectate, i anume: exactitatea, onestitatea, discreia, corectitudinea i c
onfidenialitatea. n realizarea acestor imperative, mass-media trebuie s respecte o
serie de principii corelative dreptului de a obine i a difuza informaii: respectare
a legislaiei care i reglementeaz activitatea; relatarea adevrului; verificarea preal
abil a tirilor i informaiilor; respingerea oricrei influene menite a denatura faptele
evenimentele i interpretarea lor; evitarea difuzrii de comentarii i lurii de poziie
asupra unor cauze aflate pe rol n justiie etc. Respectarea acestor principii este
indispensabil, deoarece, n caz contrar, organul de informare n mas poate fi sancionat
i obligat s repare paguba pricinuit. VI. Statul are obligaia de a crea condiii neces
are pentru instituirea i dezvoltarea mijloacelor de informare n mas libere i imparial
e, precum i obligaia de a nu interveni n activitatea lor, cenzura din mass-media ur
mnd a fi exclus. Art. 34 alin. (5) stabilete c mijloacele de informare public nu sunt
supuse cenzurii, prin termenul cenzur nelegndu-se de obicei obligativitatea mijloac
elor de informare n mas de a coordona cu persoane oficiale, organe ale puterii de
stat etc., comunicrile i materialele pe care intenioneaz s le dea publicitii. Dei l
atea mass-mediei presupune i libertatea fa de stat, din coninutul art. 34 nu rezult i
nterdicia dotrii de la bugetul de stat, dac dotrile de stat, necesare ntr-o societate
democratic, sunt acordate tuturor pe criterii de egalitate i nu conduc la stabili
rea unei dependene fa de stat.
Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994 (MO nr. 2/12 din 12.01.1995), art. 3, 2
0; Codul audiovizualului, Legea nr. 260-XVI din 27.07.2006 (MO nr.131-133/679 di
n 18.08.2006), art. 1, 10. 2 Astfel de limitri conin o serie de acte legislative:
Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaie (MO nr. 88-90/664 d
in 28.07.2000, art. 8; Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul d
e stat (MO nr. 45-46/123 din 27.02.2009), art. 1, 7; Legea ocrotirii sntii nr. 411-X
III din 28.03.1995, (MO nr. 34/373 din 22.06.1995), art. 14, 27; Legea nr. 158-X
VI din 04.07.2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public (MO nr
. 230-232/840 din 23.12.2008), art. 22; Legea comunicaiilor electronice nr. 241-X
VI din 15.11.2007 (MO nr. 51-54/155 din 14.03.2008), art. 5, 41; Legea nr. 171-X
III din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial, (MO nr. 13/126 din 10.11.19
94), art. 3, 8, 11; Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat (MO
nr. 154-157/1209 din 21.11.2002), art. 6, 19; Legea instituiilor financiare nr. 5
50-XIII din 21.07.1995 (republicat n MO nr. 78-81/199 din 13.05.2011), art. 22; Le
gea nr. 212-XV din 24.06.2004 privind regimul strii de urgen, de asediu i de rzboi (M
O nr. 132-137/696 din 06.08.2004), art. 22 etc.
1
Comentariu Constitutie.indd 150

14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
35
DREPTUL LA NVTUR
151

Totui interzicerea cenzurii apr lucrtorii din mass-media de imixtiunea puterii polit
ico-statale, dar nu poate exclude autocenzura i nici controlul intern din cadrul
instituiilor mass-mediei, nu poate bloca intervenia din partea editorilor, a struc
turilor de conducere i a proprietarilor. n aceast privin, societatea noastr are de pa
curs anumite etape, iar pentru a evita abuzurile, situaia n domeniu trebuie s const
ituie o preocupare permanent.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 19 din 16.06.1998, MO nr. 66-68/28 din 1
6.07.1998 HCC nr. 1 din 11.01.2000, MO nr. 8-9/3 din 20.01.2000 HCC nr. 42 din 1
4.12.2000, MO nr. 163-165/46 din 29.12.2000 HCC nr. 18 din 26.06.2007, MO nr. 94
-97/16 din 06.07.2007

Articolul 35
DREPTUL LA NVTUR
(1) Dreptul la nvtur este asigurat prin nvmntul general obligatoriu, prin nvm
cel profesional, prin nvmntul superior, precum i prin alte forme de instruire i de p
ecionare. (2) Statul asigur, n condiiile legii, dreptul de a alege limba de educare i
de instruire a persoanelor. (3) Studierea limbii de stat se asigur n instituiile d
e nvmnt de toate gradele. (4) nvmntul de stat este gratuit. (5) Instituiile de
ele nestatale, se nfiineaz i i desfoar activitatea n condiiile legii. (6) Instit
perior beneficiaz de dreptul la autonomie. (7) nvmntul liceal, profesional i cel sup
or de stat este egal accesibil tuturor, pe baz de merit. (8) Statul asigur, n condii
ile legii, libertatea nvmntului religios. nvmntul de stat este laic. (9) Dreptul
de a alege sfera de instruire a copiilor revine prinilor.

Comentariu
I. Unul dintre cele mai importante drepturi ale omului este dreptul la educaie, a
le crui elemente principale constau n dreptul de a fi instruit, de a nva. Fiecare om
are vocaie la instruire i educare, iar dreptul care configureaz aceast vocaie nu poat
e lipsi din categoria drepturilor fundamentale enunate de actele internaionale1 i p
reluDeclaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 26); Pactul Internaional cu priv
ire la drepturile economice, sociale i culturale (art. 13); Convenia European pentr
u Aprarea Drepturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale (art. 2 din Protocolul nr.
1); Convenia privind lupta mpotriva discriminrii n domeniul nvmntului (UNESCO, 196
venia internaional (ONU) cu privire la drepturile copilului (1989) .a.
1
Comentariu Constitutie.indd 151
14.08.2012 14:40:32

152
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

ate expres n Constituie. Privind dreptul la instruire, exist o bogat practic a CEDO,
care a enunat o serie de interpretri i opinii1. Dreptul la nvtur, unul dintre cele
mportante drepturi sociale ale omului, creeaz premisele necesare afirmrii plenare
a personalitii i a demnitii umane. De potenialul intelectual al persoanei depinde nu
umai promovarea pe scara social i statutul ei social, dar i progresul societii n ansa
blu, evoluia vieii economice, sociale i culturale2. Inclus n categoria drepturilor f
undamentale ale omului, dreptul la nvtur nu trebuie interpretat ca un drept unilatera
l de a primi de la stat sau de la persoane particulare un beneficiu social sub f
orm de instruire. Este de remarcat specificul juridic ce rezult din mbinarea libertii
cu obligaia, deoarece dreptul la nvtur este n acelai timp i o ndatorire (nvm
atoriu). Denumirea art. 35 cuprinde numai dreptul la nvtur, pe cnd coninutul adevra
dreptului la instruire este mult mai complex, cuprinznd i libertatea nvmntului (libe
tea academic), menit s asigure celor care nva libertatea de a alege instituia i nv
. Dreptul la nvtur trebuie asigurat de stat prin organizarea nvmntului i art. 35
determin principalele forme ale instruirii: a) nvmntul general obligatoriu (clasele I
IX) este obligatoriu i trebuie s asigure tuturor copiilor standardul educaional eur
opean, formarea aptitudinilor educaionale fundamentale4. nvmntul general include nv
ecolar (facultativ), nvmntul primar (obligatoriu) i nvmntul gimnazial (obligato
iceal asigur o pregtire teoretic fundamental i formarea unei ample culturi generale n
ecesare pentru continuarea studiilor n nvmntul superior sau n nvmntul secundar
Durata nvmntului liceal este de trei ani i se ncheie cu susinerea unui examen de ba
reat, la a crui promovare se elibereaz diploma de bacalaureat, care confer dreptul
de admitere n nvmntul superior. c) nvmntul profesional (secundar profesional) as
a ntr-o meserie, precum i perfecionarea i recalificarea muncitorilor calificai i a pe
soanelor disponibilizate. d) nvmntul superior are drept scop formarea unei personalit
multilateral dezvoltate i creative, pregtirea, perfecionarea i recalificarea la nive
l superior a specialitilor i a cadrelor tiinifice n diverse domenii. Aceast form de
truire se realizeaz n instituii de nvmnt superior: colegii, universiti, academii
e.
Conform jurisprudenei CEDO, dreptul la instruire se are n vedere i urmrirea respectr
i dreptului la pluralismul educativ cere o reglementare din partea statului, dar
aceasta nu trebuie niciodat s ating substana i nici s aduc atingere altor drepturi;
ntru ca s produc efecte utile, trebuie ca individul titular s aib posibilitatea de a
beneficia de nvmntul urmat, prin recunoaterea oficial a studiilor efectuate; permit
inilor s cear statului respectarea convingerilor religioase i filozofice; permite st
atului s vegheze ca informaiile i cunotinele cuprinse n program s fie difuzate ntrier obiectiv, critic i pluralist, interzicnd urmrirea unui scop de ndoctrinare; per
statului s subordoneze recunoaterea oficial a studiilor ndeplinirii unor condiii; nu
implic libertatea de a primi educaia n orice limb, iar dreptul prinilor la respectare
convingerilor lor nu implic dreptul de a cere s se fac nvmntul ntr-o alt limb d
atului. 2 HCC nr. 27 din 29.09.1998 (MO nr. 94-95/37 din 15.10.1998). 3 Libertat
ea academic este o component esenial a pluralismului i a democraiei, dar nu este nsc
expres n Constituie i nici n Legea nvmntului, situaie care necesit remediere. 4
voltrii nvmntului n Republica Moldova, aprobat prin HP nr. 337-XIII din 15.12.1994
r. 17-18/172 din 24.03.1995).
1
Comentariu Constitutie.indd 152
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
35
DREPTUL LA NVTUR
153

e) Alte forme de instruire i de perfecionare privesc: nvmntul artistic i sportiv;


tuniversitar; nvmntul special; nvmntul complementar (extracolar); nvmntul p
Conform art. 35 alin. (2), statul asigur, n condiiile legii, dreptul de a alege lim
ba de educare i de instruire a persoanelor, stipularea respectiv avnd o semnificaie
dubl: 1) Constituia ia n considera ie drepturile cetenilor de alte naionaliti1; 2)
considera ie realizarea perspectivelor liberei circulaii i colaborrii internaionale a
oamenilor, ideilor i informaiilor. IV. Alin. (3) al articolului constituional preve
de c studierea limbii de stat se asigur n instituiile de nvmnt de toate gradele, t
espectiv asigurnd transpunerea n sfera nvmntului a regulii c limba de stat (limba o
l) trebuie nvat i cunoscut n mod obligatoriu de toi cetenii Republicii Moldova,
Textul din alin. (4) garanteaz gratuitatea nvmntului, adic asumarea cheltuielilor o
ionate de efectuarea lui de ctre stat, stipularea respectiv fiind necesar i n virtute
a faptului c obligaia individului de a nva nu poate fi nsoit i de obligaia de a p
gratuitatea nvmntului de stat nu este absolut, dup cum nu este absolut nici obliga
parcurge toate etapele nvmntului. n consecin, poate fi vorba doar de gratuitatea s
lor considerate obligatorii, de gratuitatea nvmntului primar i a nvmntului secun
2. VI. Alin. (5) al art. 35 stipuleaz modalitatea i formele de organizare a nvmntulu
stabilind c instituiile de nvmnt, inclusiv cele nestatale, sunt nfiinate i i de
a n condiiile legii. n jurisprudena Curii Constituionale3 s-a reinut c dreptul la
fi realizat att prin instituiile de nvmnt statale, ct i prin cele nestatale (priv
are sunt nfiinate i i desfoar activitatea n condiiile legii. Astfel, dispoziiile
ale i normele legale garanteaz dreptul ceteanului la nvtur, inclusiv n instituii
at, ntrunind condiia obligatorie a oricrui act legislativ de a apra drepturile, libe
rtile i interesele legitime ale cetenilor. Legea nvmntului stabilete modul i fo
nizare a nvmntului: instituii precolare (cree, grdinie sau grdinie-coli primar
, clase primare din cadrul colilor secundare generale; coli secundare generale; li
cee, clase liceale; coli profesionale polivalente i de meserii; colegii, universiti,
academii i institute; instituii instructiv-educative de tip internat sau cu progr
am prelungit. nvmntul privat constituie o alternativ a nvmntului de stat i inst
rticular pot fi nfiinate, reorganizate sau desfiinate la iniiativa persoanelor fizic
e i juridice, n condiiile legii, dar trebuie s activeze pe principiul nonprofit i s a
lice cu strictee standardele educaionale de stat4.
1 n acest sens sunt semnificative prevederile unor acte legislative: Legea nr. 34
65-XI din 01.09.1989 cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rep
ublicii Moldova (Vetile nr. 9/217, 1989); Legea nvmntului, nr. 547-XIII din 21.07.199
(MO nr. 62-63/692 din 09.11.1995), art. 8; Legea nr.100-XV din 26.04.200 privin
d actele de stare civil, (MO nr. 97-99/765 din 17.08.2001), art. 5. 2 A se vedea n
acest sens HCC nr. 27 din 29.09.1998 (MO nr. 94-95/37 din 15.10.1998). 3 HCC nr
. 25 din 04.11.2004 (MO nr. 208-211/28 din 19.11.2004). 4 Legea nvmntului, art. 36.
Comentariu Constitutie.indd 153
14.08.2012 14:40:32

154
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Realizarea obligaiei potrivit creia nfiinarea i desfurarea activitii instituiilor


uie s se fac n conformitate cu legea i are loc prin aplicarea stipulrilor legale enun
te mai sus, prin licenierea i acreditarea instituiilor de nvmnt1. VII. Art. 35 alin
stipuleaz c instituiile de nvmnt superior beneficiaz de dreptul la autonomie, pri
respectiv constituind o garanie a libertii organizrii nvmntului superior i o exc
prevederile alin. (5) ale aceluiai articol constituional2. Astfel, Constituia perm
ite instituiilor de nvmnt superior s aprobe i s aplice norme (reguli) proprii, sducerea, s-i stabileasc programele de nvmnt i s se bucure de o autonomie financia
e vast. Dei le ofer o autonomie larg, statul se poate implica totui n organizarea i
ivitatea instituiilor de nvmnt, obligndu-le s respecte i s realizeze plenar princ
ui (umanitarizare, accesibilitate, adaptivitate, creativitate, diversitate, demo
cratizare, deschidere i flexibilitate) i standardele educaionale de stat. VIII. Pri
n textul din art. 35 alin. (7), statul garanteaz c persoana va putea beneficia de
dreptul la nvtur n aceleai condiii ca alte persoane3. IX. n realizarea libertii
atul trebuie s pstreze o poziie de neutralitate fa de religii, iar alin. (8) prevede
libertatea nvmntului religios, dar i principiul c nvmntul de stat este laic. As
asigur libertatea nvmntului moral-religios i teologic n interiorul cultelor4 i asi
bilitatea desfurrii n cadrul instituiilor de stat a nvmntului religios doar dac
facultativ, condiie obligatorie generat de necesitatea respectrii credinei i dreptul
ui prinilor i tutorilor de a asigura educaia copiilor minori potrivit propriilor con
vingeri. X. Ultimul alineat al art. 35 preia principiul stabilit n actele internai
onale referitoare la drepturile fundamentale ale omului, conform cruia prinii i, atu
nci cnd este cazul, tutorii legali au libertatea de a alege pentru copiii lor ins
tituii de nvmnt, altele dect cele ale autoritilor publice, dar conforme cu normele
pe care le poate prescrie sau aproba statul n materie de educaie5.

Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 27 din 29.09.1998, MO nr. 94-95/37 din 1
5.10.1998 HCC nr. 37 din 01.07.1999, MO nr. 73-77/48 din 15.07.1999 HCC nr. 63 d
in 23.11.1999, MO nr. 135-136/75 din 09.12.1999
Conform art. 37 din Legea nvmntului, instituiile de nvmnt de stat i particulare
d obligatoriu acreditrii, care cuprinde dou etape: licenierea, prin care se acord dr
eptul de organizare i funcionare provizorie; acreditarea, prin care se acord toate
drepturile prevzute de lege. 2 Autonomia privete instituiile de nvmnt superior de s
deoarece nvmntul privat este autonom. 3 Totui textul constituional precizeaz c, n
e egalitate, doar nvmntul de stat este accesibil tuturor i exist dependena dintre c
iul egalitii i criteriul meritelor. 4 Legea nr. 125-XVI din 11.05.2007 privind cult
ele religioase i prile lor componente (MO nr. 127-130/546 din 17.08.2007), art. 32.
5 Dezvoltarea prevederilor n cauz se realizeaz prin norme din Legea nr. 338-XIII d
in 15.12.1994 privind drepturile copilului (MO nr. 13/127 din 02.03.1995) i dispo
ziiile Legii nvmntului, care prevede dreptul prinilor sau al tutorilor de a alege p
copii instituiile de nvmnt, dreptul de a lua cunotin de mersul i coninutul proc
dreptul de a fi alei n componena unor organe administrative ale instituiei de nvm
1
Comentariu Constitutie.indd 154
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
36
DREPTUL LA OCROTIREA SNTII
155
HCC nr. 25 din 04.11.2004, MO nr. 208-211/28 din 19.11.2004 DCC nr. 2 din 19.12.
2006, MO nr. 199-202/18 din 29.12.2006 HCC nr. 30 din 18.12.2007, MO nr. 203-206
/25 din 28.12.2007 HCC nr. 11 din 04.06.2009, MO nr. 101/11 din 10.06.2009 HCC n
r. 15 din 13.09.2011, MO nr. 166-169/22 din 07.10.2011

Articolul 36
DREPTUL LA OCROTIREA SNTII
(1) Dreptul la ocrotirea sntii este garantat. (2) Minimul asigurrii medicale oferit d
e stat este gratuit. (3) Structura sistemului naional de ocrotire a sntii i mijloacel
de protecie a sntii fizice i mintale a persoanei se stabilesc potrivit legii organic
.

Comentariu
I. Dreptul la ocrotirea sntii a cptat recunoatere internaional mai ales dup al Do
Mondial. Pentru prima dat, n anul 1946, acest drept fundamental este consfinit n Co
nstituia Organizaiei Mondiale a Sntii, al crei preambul proclam: O stare perfect
e care poate s o ating un om constituie un drept fundamental al oricrei fiine umane,
indiferent de ras, religie, vederi politice, situaie economic sau social. Ulterior,
dreptul la sntate a fost nscris n numeroase acte internaionale1. La nivel mondial, pr
oblemele privind dreptul la sntate sunt de competena Organizaiei Mondiale a Sntii (
al crei principal scop este s asigure condi iile necesare pentru ca toate popoarele
s ating cel mai nalt grad de sntate. n jurisprudena sa, Curtea Constituional a re
ivind dreptul la ocrotirea sntii2: dreptul persoanei la asisten medical include dr
de a alege sau de a schimba medicul i instituia medico-sanitar, precum i dreptul de
a primi asisten adecvat i de calitate; acest drept este asigurat prin pstrarea fond
lui genetic al rii, prin crearea condiiilor de via i de munc, prin garantarea unei a
tene medicale calificate, acordate n corespundere cu exigenele medicinei moderne, p
recum i prin aprarea juridic mpotriva prejudiciilor cauzate sntii; ocrotirea sn
constituie un domeniu de importan vital i de interes public deosebit, care oblig stat
ul s ia msuri pentru asigurarea viabilitii, modernizrii i dezvoltrii lui; rspunde
tru garantarea dreptului cetenilor la ocrotirea sntii, n ultim instan, revine sta
Declaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 25); Pactul Internaional cu privire
la drepturile economice, sociale i culturale (art. 12); Declaraia universal pentru
eliminarea definitiv a foametei i malnutriiei; Declaraia Naiunilor Unite asupra mediu
lui; Conveniile i Declaraiile Naiunilor Unite asupra mediului i dezvoltrii (adoptate
a Conferina de la Rio de Janeiro din 1992). 2 HCC nr. 28 din 14.12.2004 (MO nr. 2
41/29 din 27.12.2004).
1
Comentariu Constitutie.indd 155
14.08.2012 14:40:32

156
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

II. Republica Moldova este parte la o serie de acte i organizaii internaionale, a cr


or preocupare este sntatea i multiplele ei aspecte, iar o parte din aceste acte sun
t de for juridic suprem, oblignd statul s le respecte i s le implementeze plenar1.
u implementarea principiilor consacrate de actele internaionale i pentru realizare
a obligaiilor inerente, Constituia Republicii Moldova stipuleaz, n art. 36 alin. (1)
, c dreptul la ocrotirea sntii este garantat. Din normele internaionale rezult ctev
acteristici ale dreptului la ocrotirea sntii2: este un drept individual i un drept co
lectiv; statul, autoritile statale, persoanele private i oricare cetean au obligaii n
gative (de absteniune) i obligaii pozitive (de aciune); dreptul la ocrotirea sntii
l n interconexiune cu alte drepturi fundamentale. Garantarea dreptului la sntate de
ctre stat presupune obligaiile i eforturile acestuia pentru3: scderea mortalitii noucuilor, a mortalitii infantile i dezvoltarea sntoas a copilului; mbuntirea tutur
or igienei mediului nconjurtor i ale igienei industriale; profilaxia i tratamentul m
aladiilor epidemice, endemice, profesionale i de alt fel, precum i lupta mpotriva a
cestor maladii prin crearea condiiilor ce ar asigura servicii medicale i un ajutor
medical n caz de boal; organizarea prin lege a asistenei medicale i a sistemului de
asigurri sociale pentru boal, accidente, maternitate i recuperare; controlul exerc
itrii profesiilor medicale i a activitilor paramedicale i alte msuri menite s protej
sntatea persoanei. Conform prevederilor constituionale, autoritii legislative i-a re
venit sarcina de a reglementa prin lege organic asigurarea minimului de asisten med
ical gratuit, asigurrile sociale, alte msuri de protecie a sntii fizice i mintale
structura sistemului naional de ocrotire a sntii i mijloacele de protecie a snt
mintale a persoanei4. III. Obligaiile care revin statului n domeniul garantrii i asi
gurrii dreptului la sntate se realizeaz pe anumite principii i prin modaliti diferit
Unul dintre aceste principii se conine n alin. (2) art. 36, conform cruia minimumul
asigurrii medicale oferit de stat este gratuit. Acest text constituional conine an
umite premise ale unui sistem mixt de asigurare medical, deoarece stabilete c statu
l suport o parte din cheltuielile de asisten medical, iar n continuare, legea trebuie
s stabileasc cuantumul taxelor pentru servicii medicale i modul de plat a acestor t
axe. Astfel, Legea nr. 1593XV din 26.12.2002 cu privire la mrimea, modul i termene
le de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical prevede, n art
. 9, c suma transferurilor din bugetul de stat n fondurile asigurrilor obligatorii
de asisten medical pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate se stabilet
e anual prin legea bugetului de stat, reprezentnd o cot procentual din totalul chel
tuielilor aprobate ale bugetului de stat, cu excepia cheltuielilor efectuate din
veniturile cu destinaie special prevzute n legislaie, nu mai mic dect 12,1%.
Convenia unic asupra stupefiantelor (1961) i Protocolul de modificare (1972); Conve
nia asupra substanelor psihotrope (1971); Convenia ONU contra traficului ilicit de
stupefiante i substane psihotrope (1988). 2 Ion Deleanu, Drept constituional i insti
tuii politice, Editura Servo-Sat, Arad, 2001, p. 251. 3 Constituia Romniei, coment
at i adnotat, 1992, p. 86-87. 4 HCC nr. 2 din 28.01.1999 (MO nr. 16-18/6 din 18.02.
1999).
1
Comentariu Constitutie.indd 156
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
37
DREPTUL LA UN MEDIU NCONJURTOR SNTOS
157

IV. Garantnd dreptul la ocrotirea sntii, articolul constituional stabilete obligaii


cina statului i este firesc s se impun autoritii legislative misiunea de a reglementa
principalele domenii i aspecte ale realizrii dreptului n cauz. Art. 36 alin. (3) pr
evede c structura sistemului naional de ocrotire a sntii i mijloacele de protecie a
zice i mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice. Parlamentul i-a r
ealizat obligaia respectiv, adoptnd Legea ocrotirii sntii1 nr. 411-XIII din 28.03.19
Legea nr. 1402-XIII din 16.12.1997 privind sntatea mintal2, Legea nr. 185XV din 24
.05.2001 cu privire la ocrotirea sntii reproductive i planificarea familial3. Conform
Legii nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sntii publice4, acea
st supraveghere cuprinde toate domeniile de via i activitate a populaiei care pot inf
luena negativ sntatea omului, iar domeniile prioritare n supravegherea de stat a snt
ublice sunt: supravegherea, prevenirea i controlul bolilor transmisibile; suprave
gherea, prevenirea i controlul bolilor netransmisibile i cronice, generate priorit
ar de factori exogeni; promovarea sntii, informarea i educaia pentru sntate; cercet
inifice i de inovare n domeniul sntii publice; evaluarea determinanilor sociali ai
tea n relaie cu mediul ambiant; prevenirea leziunilor traumatice; igiena, sigurana
produselor alimentare i a altor produse etc. Protejarea i realizarea dreptului la
ocrotirea sntii trebuie s constituie un scop primordial al societii i statului. n
situaiei de criz economic, trebuie s fie gsite i alocate toate mijloacele financiare
tehnico-materiale necesare asigurrii sntii populaiei. Numai astfel vor exista premise
pentru formarea unei societi puternice, sntoase, capabile de dezvoltare i progres.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 2 din 28.01.1999, MO nr. 16-18/6 din 18.
02.1999 HCC nr. 28 din 14.12.2004, MO nr. 241/29 din 27.12.2004

Articolul 37
DREPTUL LA UN MEDIU NCONJURTOR SNTOS
(1) Fiecare om are dreptul la un mediu nconjurtor neprimejdios din punct de vedere
ecologic pentru via i sntate, precum i la produse alimentare i obiecte de uz casnic
ofensive. (2) Statul garanteaz fiecrui om dreptul la accesul liber i la rspndirea inf
ormaiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la condiiile de via i de mu
nc, la calitatea produselor alimentare i a obiectelor de uz casnic. (3) Tinuirea sa
u falsificarea informaiilor despre factorii ce sunt n detrimentul sntii oamenilor se
nterzice prin lege. (4) Persoanele fizice i juridice rspund pentru daunele pricinu
ite sntii i avutului unei persoane, ca urmare a unor contravenii ecologice.
1 2
Publicat n MO nr. 34/373 din 22.06.1995. Publicat n MO nr. 44-46/310 din 21.05.1998.
3 Publicat n MO nr. 90-91/697, 02.08.2001. 4 Publicat n MO nr. 67/183 din 03.04.200
9.
Comentariu Constitutie.indd 157
14.08.2012 14:40:32

158
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Comentariu
Articolul conine patru alineate strns legate ntre ele i interdependente. Alin. (1) s
tipuleaz: Fiecare om are dreptul la un mediu nconjurtor neprimejdios din punct de ve
dere ecologic pentru via i sntate, precum i la produse alimentare i obiecte de uz ca
c inofensive. Drepturile omului la un mediu nconjurtor sntos reprezint prin sine o ca
egorie special a drepturilor constituionale ale omului, generate de aprofundarea c
rizei ecologice la toate nivelurile: mondial, regional, naional. Din punct de ved
ere juridic, dreptul la un mediu sntos este fundamental, nscriindu-se n categoria dr
epturilor social-economice, drepturi care asigur dezvoltarea material, fizic i cultu
ral a persoanei, permind acesteia s participe ct mai activ posibil la viaa social. R
noaterea i reglementarea drepturilor ecologice ale omului sunt eseniale pentru comu
nitatea internaional. Iniial, n Republica Moldova aceste drepturi au fost prevzute n
egea privind protecia mediului din 16.06.19931. Articolul constituional, precum i l
egea menionat prevd c fiecare om are dreptul la un mediu nconjurtor sntos. Aceast
re urmeaz s fie interpretat n sensul larg al cuvntului. Prin sintagma fiecare om tre
e s nelegem nu numai cetenii Republicii Moldova, dar i cetenii strini, persoanele
au mai multe cetenii bipatrizii, precum i persoanele fr cetenie apatrizii, care
r de aceleai drepturi i au aceleai ndatoriri ca i cetenii RM2. Analiznd coninutul
al acestui drept, este necesar s desprindem trei categorii de indicii care caract
erizeaz starea, calitatea mediului nconjurtor: ecologic, economic, estetic. Conside
rm c dreptul omului la un mediu nconjurtor sntos poate i trebuie s fie asigurat de
tat prin urmtoarele msuri i mijloace juridico-organizatorice: planificarea i regleme
ntarea calitii mediului nconjurtor, a msurilor de prevenire a aciunilor care pot dun
ediului nconjurtor i a celor de asanare; prevenirea i combaterea consecinelor avariil
or, catastrofelor i calamitilor naturale, precum i prin recunoaterea i asigurarea de
re stat, n conformitate cu legislaia n vigoare3, a proteciei mediului nconjurtor: a)
cesul deplin, operativ i liber la informaiile privind starea mediului i starea sntii
pulaiei; b) dreptul de a se asocia n organizaii, partide, micri, asociaii de proteci
mediului, de a adera la cele existente; c) dreptul de a participa la dezbaterea
proiectelor de legi, diverselor programe economice sau de alt natur ce vizeaz dire
ct sau indirect protecia mediului i folosirea resurselor naturale; dreptul la info
rmare i consultare asupra proiectelor de amplasare i construire a obiectelor cu ef
ecte negative asupra mediului, de refacere i amenajare a teritoriului, a localitilo
r urbane i rurale; d) dreptul de a interveni cu demersuri la instanele de stat, pe
ntru suspendarea temporar sau definitiv a activitii agenilor economici care aduc daun
e ireparabile mediului; dreptul de a solicita efectuarea expertizei obiectivelor
i de a participa la efectuarea expertizei obteti; e) dreptul de a organiza referen
dumuri naionale i locale n probleme majore de protecie a mediului; f) dreptul la edu
caie i
Art. 30 din Legea nr. 1515-XII privind protecia mediului nconjurtor, MO nr. 10/283,
din 30.10.1993. 2 Vezi i comentariul la art. 19. 3 Art. 30 din Legea nr. 1515-XI
I privind protecia mediului nconjurtor, MO nr. 10/283 din 30.10.1993.
1
Comentariu Constitutie.indd 158
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
37
DREPTUL LA UN MEDIU NCONJURTOR SNTOS
159

instruire ecologic; g) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor o


rganizaii, partide, micri, asociaii, autoritilor pentru mediu, administrative sau jud
ctoreti pentru a sista aciunile care aduc daune mediului, indiferent dac agenii econo
mici vor fi sau nu prejudiciai n mod direct; dreptul de a trage la rspundere persoa
nele care au comis contravenii sau infraciuni ecologice; h) dreptul la despgubire p
entru prejudiciul suferit ca urmare a polurii sau a altor aciuni de afectare a med
iului, precum i pentru prejudiciul adus sntii oamenilor; i) dreptul de a beneficia de
facilitile prevzute de legislaie pentru investiiile capitale, care au drept scop ame
liorarea calitii mediului . Specificm c toate cele menionate se refer nu numai la me
l nconjurtor, ci i la produsele alimentare i obiectele de uz casnic. Evident, multe
norme din acest domeniu sunt stipulate de legislaia funciar, forestier, alimentar, a
cvatic etc. Potrivit alin. (2), statul garanteaz fiecrui om dreptul la accesul liber
i la rspndirea informaiilor veridice privitoare la starea mediului natural, la cond
iiile de via i de munc, la calitatea produselor alimentare i a obiectelor de uz casni
Aceste drepturi, n sensul strict al cuvntului, nu sunt drepturi ecologice fundame
ntale, ci drepturi ecologice, adiacente, conexe. ns fr garantarea, respectarea i prot
ecia acestor drepturi ale omului nu poate fi realizat dreptul fundamental la un m
ediu nconjurtor sntos. Alin. (3) prevede expres c tinuirea sau falsificarea informai
r despre factorii ce sunt n detrimentul sntii oamenilor se interzice prin lege. Este
o prevedere important, dac inem cont de multiplele cazuri cnd oficialitile statelor a
tinuit i au falsificat informaiile cu privire la accidentele dramatice care au avu
t loc la termocentrale nucleare. Cel mai tragic caz, n urma cruia au avut de sufer
it mii de ceteni ai Republicii Moldova, este, bineneles, avaria de la Cernobl din 26
aprilie 1986. Conform legislaiei n vigoare, tinuirea sau falsificarea informaiei est
e un delict i se sancioneaz. Subiecii acestor delicte pot fi numai funcionarii public
i cu atribuii n materia proteciei mediului nconjurtor. n alin. (4) este prevzut rs
a persoanelor fizice i juridice pentru daunele pricinuite sntii i avutului oamenilor,
ca urmare a unor contravenii ecologice. Aceast prevedere are caracter general, rspu
nderea fiind prevzut de legislaia n vigoare. n final, specificm c articolul comentat
e un caracter complex i urmeaz a fi examinat, interpretat i comentat n strict corelai
cu alte articole privind drepturile i libertile fundamentale ale omului, dar i cu a
rt. 59, care prevede c protecia mediului nconjurtor constituie o obligaie a fiecrui c
tean. Pn acum, Republica Moldova a ratificat circa douzeci de convenii internaionale
omeniul mediului i beneficiaz de un esenial suport informaional, tehnic i financiar p
entru realizarea prevederilor acestora pe teritoriul statului prin implementarea
diverselor proiecte ecologice. Dreptul omului de a tri ntr-un mediu sntos este o ex
primare sintetic a dreptului primar al omului la via, la existen, la sntate i la de
te, acestea fiind drepturi inalienabile, garantate de Legea Fundamental, de diver
se acte internaionale la care RM este parte, i aparinnd omului de la natere.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 12 din 17.03.97, MO nr. 21/9 din 03.04.1
997 HCC nr. 26 din 18.09.98, MO nr. 90-91/35 din 01.10.1998 HCC nr. 29 din 01.10
.98, MO nr. 96/39 din 22.10.1998
Comentariu Constitutie.indd 159
14.08.2012 14:40:32

160
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Articolul 38
DREPTUL DE VOT I DREPTUL DE A FI ALES
(1) Voina poporului constituie baza puterii de stat. Aceast voin se exprim prin alege
ri libere, care au loc n mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secr
et i liber exprimat. (2) Cetenii Republicii Moldova au drept de vot de la vrsta de 1
8 ani, mplinii pn n ziua alegerilor inclusiv, excepie fcnd cei pui sub interdicie
tabilit de lege. (3) Dreptul de a fi alei le este garantat cetenilor Republicii Mol
dova cu drept de vot, n condiiile legii.

Comentariu
Drepturile stipulate n titlul acestui articol fac parte din drepturile politice a
le cetenilor Republicii Moldova, care au ca obiect de reglementare participarea ce
tenilor la guvernare. Alin. (1) stipuleaz: Voina poporului constituie baza puterii de
stat. Aceast voin se exprim prin alegeri libere, care au loc n mod periodic prin suf
ragiu universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Aceast prevedere urmeaz s fie
corelat cu art. 2 din Constituie, care prevede c suveranitatea naional aparine popor
lui Republicii Moldova, care o exercit n mod direct i prin organele sale reprezenta
tive. Alegerile sunt modalitatea de baz i principalul mijloc juridic de formare a
instituiilor i organelor de stat i de nvestire a persoanelor oficiale cu atribuii pub
lice. Este necesar s subliniem c n regimurile reprezentative moderne prin sistemul
de alegeri se formeaz diverse organe ale puterii de stat: parlamentul, autoritile a
dministraiei publice locale, se aleg efii de stat, judectorii etc. Altfel zis, aleg
erile legitimeaz puterea. Prin alegeri, poporul i selecteaz reprezentanii si, iar pri
mandatul ncredinat, le transmite mputerniciri de realizare a suveranitii, exercitnd
uncii cu atribuii concrete. n conformitate cu Codul electoral al Republicii Moldova
(CE al RM), termenul de alegeri se refer la periodicitatea alegerilor n Parlament
ul RM, n autoritile administraiei publice locale, precum i la referendumuri1. Aceast
oiune vizeaz, n primul rnd, aciunile cetenilor orientate spre ntocmirea listelor el
ale, determinarea candidailor pentru comisiile electorale, dreptul de agitaie, pre
cum i alte aciuni electorale ntreprinse n conformitate cu legislaia n vigoare. Din pr
vederile constituionale stipulate n art. 2 alin. (1), rezult drepturile electorale
fundamentale: dreptul de a alege i de a fi ales. Tot aici sunt consacrate i princi
piile participrii cetenilor RM la alegeri. Participarea la alegeri se face prin vot
universal, egal, direct, secret i liber exprimat2.
1 2
Codul electoral, art. 73, 119, MO nr. 81/667 din 08.12.1997. Idem, art. 2.
Comentariu Constitutie.indd 160
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
38
DREPTUL DE VOT I DREPTUL DE A FI ALES
161

Pactul Internaional cu privire la drepturile civile i politice din 16.12.1966, la


care se face referin n art. 4 din Constituie, prevede c orice cetean are dreptul i
ie s aib posibilitatea, fr nicio discriminare i fr restricii rezonabile, de a alege
a fi ales, n cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu universal i egal i
cu scrutin secret, asigurnd exprimarea liber a voinei alegtorului1. Astfel, constatm
c prevederile constituionale sunt n concordan cu standardele internaionale general re
unoscute i obligatorii pentru state n materia alegerilor. Universalitatea sufragiu
lui. Realizarea dreptului electoral nu depinde de sex, ras, naionalitate, limb, pro
veniena social, funcia deinut sau exercitat, genul de activitate, religie, aspiraii
itice, reedin, avere sau de alte criterii i circumstane. Este de menionat c n Repub
Moldova nu exist sistemul censului electoral. Actualmente, legislaia noastr admite
numai censul de vrst. Egalitatea alegerilor. Acest principiu stabilete c toi cetenii
rticip la alegeri n condiii egale. Acest principiu se asigur prin acordarea tuturor
alegtorilor a unor posibiliti egale din punct de vedere juridic, ncepnd cu naintarea
andidailor, participarea la campania electoral i votarea propriu-zis. Egalitatea dre
ptului electoral se asigur nainte de toate prin includerea alegtorului doar ntr-o si
ngur list dintr-o singur circumscripie electoral, astfel nct acesta s participe la
rea organului electiv doar o singur dat. n cadrul oricrui scrutin, fiecare alegtor ar
e dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridic egal (CE al RM, art. 4)
. Votarea direct presupune c cetenii Republicii Moldova cu drept de vot i exprim op
e electorale, voina lor n procesul alegerilor de orice nivel nemijlocit, fr interveni
a altor persoane particulare sau oficiale. Fiecare alegtor voteaz personal. Votare
a n locul altor persoane este interzis (CE al RM art.53). Prin urmare, dreptul de
vot trebuie exercitat personal de titular i nu se admite mandatarea altei persoan
e, chiar dac aceasta este un membru al familiei. Secretul votului. Votarea n condii
i secrete presupune excluderea controlului din partea oricror organe sau funcionar
i publici, reprezentani ai partidelor i micrilor politice, ceteni asupra modului n c
alegtorul i-a exprimat opiunea electoral: Votarea la alegeri /.../ este secret, excl
zndu-se astfel posibilitatea influenei voinei alegtorului(CE al RM, art. 6). Organele
electorale sunt obligate s creeze i s asigure condiiile necesare pentru exercitarea
votrii secrete (CE al RM, art. 52). Libertatea exprimrii opiniei electorale este
un principiu care acord ceteanului cu drept de vot posibilitatea de a decide de sin
e stttor asupra utilitii i necesitii participrii sale la alegeri. Libertatea exprim
iniei electorale exclude orice form de constrngere sau presiune asupra alegtorului
pentru a-l determina s voteze sau s nu voteze, precum i pentru a-l mpiedica s-i expri
e voina n mod independent (CE al RM, art. 7). Alegerile au loc n mod periodic. Peri
odicitatea alegerilor se stabilete n funcie de mandatul autoritilor publice centrale
de autoadministrarea local, care este limitat n timp, de aceea alegerile ordinare
trebuie s se desfoare la anumite intervale de timp.
Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice, art. 25, publicat n
ediia oficial Tratate internaionale, 1998, volumul 1, pag. 30.
1
Comentariu Constitutie.indd 161
14.08.2012 14:40:32

162
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Analiza succint a principiilor electorale ne demonstreaz c acestea reflect i evidenia


natura democratic a alegerilor n statul nostru. Alin. 2 din art. 38 prevede: Cetenii
Republicii Moldova au drept de vot de la vrsta de 18 ani, mplinii pn n ziua alegerilo
inclusiv, excepie fcnd cei pui sub interdicie n modul stabilit de lege. Prima parte
alineatului stabilete vrsta de 18 ani de la care ceteanul devine titular al dreptulu
i de vot activ dreptul de a alege, de a participa la toate alegerile, indiferent
de nivelul lor, precum i la toate procedurile electorale n conformitate cu legisl
aia n vigoare. Dei Constituia nu stipuleaz expres vrsta de 18 ani, ceteanul se bucu
dreptul electoral pasiv adic de dreptul de a fi ales. Legislaia electoral n vigoare
stabilete censul de vrst pentru realizarea dreptului electoral pasiv n funcie de orga
nul electiv pentru care urmeaz s concureze candidaii. Astfel, art. 75 din CE al RM
prevede c pot fi alei n Parlament cetenii RM cu drept de vot care au mplinit, inclusi
n ziua alegerilor, vrsta de 18 ani. Acelai cens de vrst este stabilit i pentru func
de consilier n consiliile locale, iar pentru candidaii la funcia de primar se cere m
plinirea, inclusiv n ziua alegerilor, a vrstei de 25 de ani. Legislaia RM nu stabil
ete plafonul de vrst maximal nici pentru dreptul activ, nici pentru dreptul pasiv e
lectoral. Menionm c n RM nu exist alte censuri electorale, n afar de cel al vrstei.
ea a doua a alineatului prevede o excepie. Astfel, nu-i pot exercita dreptul elect
oral cei pui sub interdicie n modul stabilit de lege. Codul electoral stabilete n art
. 13 restriciile privind exercitarea dreptului de vot. Astfel, nu au dreptul de a
alege persoanele care: a) nu au mplinit vrsta de 18 ani; b) sunt recunoscute inca
pabile prin hotrre definitiv a instanei de judecat. c) au fost condamnate la privaiun
de libertate prin hotrre judectoreasc definitiv. Alin. (3) prevede c dreptul de a f
lei le este garantat cetenilor Republicii Moldova cu drept de vot, n condiiile legii.
conformitate cu art. 13 din CE al RM, dreptul de a fi alei l au cetenii RM cu drept
de vot care ntrunesc condiiile prevzute de acest Cod. i n acest caz, CE, n art. 13 a
in. (2), stabilete restricii n exercitarea dreptului electoral pasiv. Nu pot fi alei
: a) militarii cu serviciul n termen; b) cetenii care nu au dreptul de a alege; c)
cetenii care au antecedente penale nestinse; d) cetenii care, n virtutea funciei pe c
re o dein, nu au dreptul s fie membri ai partidelor politice sau ai altor organizai
i social-politice, din momentul nregistrrii lor in calitate de concureni electorali
, trebuie s-i suspende activitatea n funcia pe care o dein. n final, menionm c n
Moldova instituia revocrii, cunoscut n multe ri ca o form de manifestare a democra
de exprimare a voinei alegtorilor, poate fi aplicat doar n raport cu primarii (art.
177 alin. (2) din CE al RM). Considerm c dreptul de a fi ales trebuie s fie regleme
ntat mai concret, att n Constituie, ct i n legislaia ordinar, i nu numai n ceea c
vrsta, ci i alte condiii de cens.
Comentariu Constitutie.indd 162
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
39
DREPTUL LA ADMINISTRARE
163
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 06.11.1995, MO nr. 65-66/750 din 24.11.1
995 HCC nr. 15 din 27.05.1998, MO nr. 54-55/23 din 18.06.1998 HCC nr. 36 din 10.
12.1998, MO nr. 111-113/45 din 17.12.1998 HCC nr. 3 din 29.01.1999, MO nr. 16-18
/7 din 18.02.1999 HCC nr. 35 din 10.10.2000, MO nr. 133-136/37 din 26.10.2000 HC
C nr. 16 din 29.03.2001, MO nr. 43/16 din 12.04.2001 HCC nr. 10 din 19.02.2002,
MO nr. 33-35/3 din 07.03.2002 HCC nr. 13 din 14.03.2002, MO nr. 46-48/8 din 04.0
4.2002 HCC nr. 9 din 26.05.2009, MO nr. 99-100/9 din 05.06.2009 HCC nr. 25 din 0
9.11.2010, MO nr. 227-230/25 din 19.11.2010
Articolul 39
DREPTUL LA ADMINISTRARE
(1) Cetenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburil
or publice nemijlocit, precum i prin reprezentanii lor. (2) Oricrui cetean i se asigu
r, potrivit legii, accesul la o funcie public.

Comentariu
I. Viaa cotidian a oamenilor, a statului i a societii n ansamblu este de neconceput f
dministrare. n orice sistem i proces din natur i societate apar manifestri de adminis
trare, fr de care ar fi imposibil existena unor sisteme organizate i viabile. mpreun
concetenii si, omul deine i exercit suveranitatea naional i puterea de stat i un
drepturile indispensabile fiinei umane este cel de a participa la administrarea
treburilor publice, care i-a gsit reflectare n art. 39 al Constituiei sub denumirea
dreptul la administrare. Dei se ntlnete rareori nscris aparte n constituiile statelo
dreptul la administrare rezult din dispoziii constituionale i din reglementri interne
. Existena dreptului la administrare este prezumat i confirmat de asemenea prin fapt
ul c actele internaionale referitoare la drepturile i libertile fundamentale ale omul
ui l consacr1. II. Conform alin. (1) din articolul analizat, cetenii Republicii Mold
ova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, pr
ecum i prin reprezentanii lor. Precizrile care se impun n acest context vizeaz: 1) co
ndiia de a fi cetean al Republicii Moldova; 2) definirea treburilor publice; 3) par
ticiparea nemijlocit la administrare; 4) participarea la administrare prin reprez
entani. 1. Numai cetenii statului au o legtur juridic strns cu acesta i sunt respo
de soarta rii, de aceea numai persoanele care au calitatea de cetean al statului, c
are au dreptul de a alege i de a fi alese, reprezentnd suveranitatea naional, pot s p
articipe la administrarea treburilor ce vizeaz aspecte generale ale vieii statului
, societii n anDeclaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 21); Pactul internaiona
cu privire la drepturile civile i politice (art. 25) .a.
1
Comentariu Constitutie.indd 163
14.08.2012 14:40:32

164
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

samblu i a tuturor locuitorilor rii. Aceste raionamente stau la baza meninerii condii
i de cetean pentru toi cei care doresc s participe la administrarea treburilor publi
ce. 2. Dei destul de complex, noiunea treburi publice din art. 39 poate fi totui def
init, cu meniunea c ea se deosebete ntr-o oarecare msur de aceeai noiune din art.
n. (2) din Constituie. Definim noiunea n cauz prin prisma activitii autoritilor pub
n a cror sarcin se afl administrarea treburilor de interes general (public), ce nu
pot fi administrate de o singur persoan1. Prin urmare, noiunea de treburi publice s
e identific cu cea de treburi (funcii, atribuii, competene, prerogative etc.) ale au
toritilor publice, a cror activitate reprezint ansamblul activitilor Parlamentului, G
vernului, Preedintelui Republicii Moldova, autoritilor administrative publice centr
ale i locale, precum i a structurilor subordonate acestora, prin care se aduc la nd
eplinire legile i se presteaz serviciile publice. n categoria de treburi publice in
tr i problemele ridicate la nivel de interes public, adic activitile care satisfac un
ele necesiti sociale. Respectiv, prin dreptul de a participa la administrarea treb
urilor publice se nelege dreptul de a ocupa funcii (posturi, ranguri) n autoritile pu
lice, n cadrul crora se desfoar activiti de interes general (public). 3. Participare
emijlocit la administrare presupune activitatea n cadrul unei funcii publice, precu
m i participarea cetenilor la luarea unor decizii prin intermediul referendumurilor
. 4. Dreptul de a participa la administrarea treburilor publice prin reprezentani
semnific alegerea unor reprezentani n funcii publice. etenii pot hotr, prin inter
unor alegeri periodice i libere, n baz de vot universal, egal, secret, direct i libe
r exprimat, asupra persoanelor care le vor reprezenta interesele i vor administra
problemele de interes public. Astfel, capt expresie juridic i procedural principiul
prevzut de art. 2 alin. (1) din Constituie, conform cruia suveranitatea naional apari
e poporului Republicii Moldova, care o exercit i prin organele sale reprezentative
. Participarea poporului prin reprezentare la administrarea treburilor publice c
onstituie substana democraiei reprezentative. Aceast reprezentare are conotaii jurid
ice i politice, dar ambele aspecte duc la concluzia c sistemul de guvernare pe baz
e reprezentative trebuie s aib conotaii moderne, concretizate n organizarea periodic
de alegeri generale, libere i democratice i n nvestirea de ctre reprezentanii naiuni
membrilor guvernului2. III. Conform art. 39 alin. (2), oricrui cetean i se asigur,
potrivit legii, accesul la o funcie public. n acest fel, dreptul la administrare ca
pt expresie juridic sub aspectul participrii nemijlocite a cetenilor la administrarea
treburilor publice. Textul constituional citat conine dou aspecte care trebuie dezvl
uite detaliat: 1) noiunea de funcie public i trsturile ei; 2) condiiile cerute de le
pentru ocuparea funciei publice. 1. Exist multe definiii ale funciei publice, iar si
nteza lor calitativ i cantitativ permite s se contureze urmtoarele idei: a) serviciil
e publice sunt dotate la nfiinare cu o totalitate de atribuii, de puteri i competene
de specialitate; b) funciile unui serviciu public sunt cuprinse n statul de funcii,
ntocmit i aprobat potrivit legii;
1 Poate doar cu excepia Preedintelui Republicii Moldova, a crui funcie este una de a
utoritate, ce depete sfera unei simple administrri a treburilor publice. 2 Cristian
Ionescu, Principii fundamentale ale democraiei constituionale, Editura Lumina Lex,
Bucureti, 1997, p. 53-54.
Comentariu Constitutie.indd 164
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
39
DREPTUL LA ADMINISTRARE
165

c) atribuiile, puterea i competena funciilor publice presupun existena unor drepturi


obligaii, care pot fi determinate (modificate) n mod unilateral de lege (organul
abilitat) i care se stabilesc n raport cu sarcinile specifice exercitate de servic
iile publice n vederea satisfacerii intereselor generale ale societii; d) atribuiile
, puterea i competena funciei publice sunt exercitate continuu i permanent. Activita
tea persoanelor ntr-un organ al statului, n a crei desfurare nu se exercit puterea de
stat, nu reprezint funcie de stat (public). Pot ndeplini o funcie public i persoanel
rivate nvestite (prin autorizare, delegare etc.), n condiiile legii, cu dreptul de
a presta un serviciu public n regim de putere public; e) atribuiile, puterile i comp
etenele funciei publice se realizeaz de ctre funcionarii publici numii sau alei n a
func ie, ntre funcionar i organul (subiectul) care-l nvestete aprnd un complex de ra
ri juridice; f) persoana fizic pretendent la o funcie public trebuie s ndeplineasc c
iii de studiu i de stagiu. Persoana care deine o funcie public trebuie s aib o nves
legal; g) pentru munca prestat n funcia public, funcionarul primete un salariu lunar
lte drepturi bneti n conformitate cu legislaia; h) funcia public se desfiineaz de c
ganul care a nfiinat-o, prin acte juridice de aceeai natur, n modul prevzut de lege.
. Dei unele momente specifice vizeaz ocuparea unor funcii, exist condiii obligatorii
valabile pentru majoritatea cazurilor de nvestire n funcii publice: a) pentru a dev
eni funcionar public, persoana trebuie s ntruneasc urmtoarele condiii generale, prev
e de lege: s fie cetean al Republicii Moldova i s aib domiciliu pe teritoriul acestei
; s posede studii corespunztoare i s fie apt din punct de vedere medical de exercita
rea funciei; s cunoasc limba oficial a statului; s aib capacitate deplin de exercii
u aib antecedente penale rezultate din infraciuni intenionate, neridicate sau nesti
nse n modul stabilit de lege; s depun declaraie despre veniturile, averile i interese
le sale i ale membrilor familiei; b) n anumite cazuri, legea sau un alt act de ins
tituire a serviciului respectiv poate s prevad i alte condiii pentru ocuparea unei a
numite funcii, efectuarea unui stagiu de specialitate, susinerea unui examen, cuno
aterea unei limbi strine etc.; c) la nvestirea legal a funcionarilor publici, indifer
ent de modul ncadrrii lor n serviciul public (prin angajare, numire, alegere sau co
ncurs), deosebit de important este instituia incompatibilitii i cea a cumulului de fu
ncii. Astfel de interdicii se instituie pentru respectarea principiului separaiei p
uterilor sau pentru asigurarea bunei funcionri a serviciului i consacrarea ntregii c
apaciti profesionale funciei. Aspectele principale viznd ocuparea funciilor publice s
unt determinate de Constituie (n cazul funciilor de demnitate public) i de actele nor
mative generale sau speciale referitoare la diverse funcii publice1.
Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarulu
i public (MO nr. 230-232/840 din 23.12.2008); Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu pr
ivire la statutul persoanelor cu funcii de demnitate public (MO nr. 194-196/637 di
n 05.10.2010); Codul electoral, Legea nr. 1381-XIII din 21.11.1997 (MO nr. 81/66
7 din 08.12.1997), legile pentru aprobarea statutului diferitelor categorii de e
xponeni ai funciilor publice. Clasificatorul unic al funciilor publice, aprobat pri
n HG nr. 151 din 23.02.2001 (MO nr. 25-26/186 din 01.03.2001).
1
Comentariu Constitutie.indd 165
14.08.2012 14:40:32

166
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Dreptul la administrare, dei cuprinde liberul acces la funciile publice, nu acord a


cces egal la o funcie public, deoarece exercitarea funciei este condiionat de criteri
i obiective i subiective: studii; deprinderi profesionale; examene; lipsa unor an
tecedente penale etc. Conform jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului1:
a) litigiile legate de ocuparea, promovarea i ncetarea exerciiului unei funcii publi
ce nu sunt considerate litigii de natur civil i nu sunt acoperite de garaniile privi
nd procesul echitabil; b) exercitarea unei funcii publice implic responsabiliti n dom
eniul interesului general sau reprezint o exercitare a puterilor oferite printr-o
lege de drept public i presupune ntotdeauna deinerea unei pri din suveranitatea stat
ului; c) angajnd funcionarii publici, oficialitile statului urmresc scopul legitim de
a proteja statul i interesele generale ale comunitii; d) ntre autoritile statului i
ncionarii publici apare un angajament ce exprim loialitatea i ncrederea reciproc.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 3 din 29.01.1999, MO nr. 16-18/7 din 18.
02.1999 HCC nr. 35 din 10.10.2000, MO nr. 133-136/37 din 26.10.2000 HCC nr. 41 d
in 07.12.2000, MO nr. 157-159/44 din 21.12.2000 HCC nr. 46 din 21.11.2002, MO nr
. 170-172/30 din 13.12.2002 HCC nr. 12 din 30.06.2009, MO nr. 110-111/13 din 10.
07.2009 HCC nr. 6 din 22.03.2011, MO nr. 46-52/8 din 01.04.2011 HCC nr. 15 din 1
3.09.2011, MO nr. 166-169/22 din 07.10.2011
Articolul 40
LIBERTATEA NTRUNIRILOR
Mitingurile, demonstraiile, manifestrile, procesiunile sau alte ntruniri sunt liber
e i se pot organiza i desfura numai n mod panic, fr niciun fel de arme.

Comentariu
I. De origine social-politic, fiind unul dintre elementele principale ale statutu
lui juridic al personalitii, libertatea ntrunirilor, mpreun cu libertatea contiinei
bertatea de exprimare, constituie o garanie a pluralismului politic, o dovad a car
acterului democratic al statului. Libertatea ntrunirilor nseamn libertatea reuniuni
lor i adunrilor n diversitatea lor, aceasta constnd n posibilitatea pe care o au oame
nii de a se ntruni n reuniuni private sau publice pentru a-i exprima gndurile, opini
ile i credinele. Actele internaionale acord o atenie deosebit libertii ntrunirilor
deri corespunztoare fiind nscrise n Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactul
Internaional cu privire la drepturile civile i politice, Convenia European a Dreptur
ilor Omului .a.
1
Cazul Pellegrin v. France (1999) i Cazul Massa v. Italia (1993).
Comentariu Constitutie.indd 166
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
40
LIBERTATEA NTRUNIRILOR
167

Ca n cazul libertii de exprimare, libertatea ntrunirilor poate fi limitat, ns orice


tricie impus dreptului la ntrunire trebuie s corespund urmtoarelor cerin e: (1) s fi
vzut de lege, (2) s protejeze un interes legitim i (3) s fie necesar pentru a atinge
cest interes. Pe lng aceste trei criterii de baz, doctrina i jurisprudena internaiona
au mai stabilit1: a) dreptul la ntrunirea panic este un drept fundamental ntr-o soci
etate democratic i unul dintre pilonii acestei societi, se refer la ntrunirile privat
i la cele publice; b) libertatea de ntrunire este garantat oricrei persoane ce inte
nioneaz s organizeze o manifesta ie panic, indiferent de posibilitatea apariiei unor
tramanifesta ii violente sau de posibilitatea alturrii unor extremiti cu intenii viole
nte, dreptul de a contramanifesta nu trebuie s paralizeze exercitarea dreptului d
e a manifesta; c) statele pot adopta msuri rezonabile pentru asigurarea desfurrii pan
ice a manifestaiilor legale, deoarece garantarea libertii acestora nu este absolut.
Criteriile i condiiile autorizrii trebuie s fie fixe; d) pentru a se asigura caracte
rul panic al ntrunirilor, statul poate institui un sistem de autorizare prealabil;
e) manifesta ia al crei scop este paralizarea cilor publice de circulaie nu poate fi
considerat drept panic. II. Textul art. 40 este complex i conine mai multe noiuni i
uli: 1) tipurile de ntruniri; 2) caracterul liber al ntrunirilor; 3) modul panic de
desfurare a ntrunirilor; 4) interzicerea desfurrii ntrunirilor cu arme. 1. Dei enu
e separat, diferitele tipuri de ntruniri au o serie de caracteristici comune pres
upun o grupare organizat de oameni, cu caracter i scop temporar, destinat schimbulu
i de idei, opinii, concepii, limitat n timp2. ntrunirile pot fi deosebite dup anumite
caracteristici, iar o prim clasificare o d chiar textul constituional: a) Mitingur
ile. n accepiune general, miting nseamn manifestaie public n aer liber, avnd un ca
larg i prilejuit adesea de un eveniment politic sau social important. n sensul dis
poziiilor constituionale ale art. 40, noiunea miting mai poate presupune i adoptarea
unor mesaje (apeluri, adresri, ndemnuri, declaraii etc.). De regul, mitingurile sun
t statice i se desfoar n locuri special adaptate i stabilite (piee, parcuri, stadioa
strzi) etc. b) Demonstraiile. Accepiunea noiunii demonstraie presupune o manifestaie
a maselor, avnd un caracter social-politic, exprimndu-se prin micare (defilare) pe
strzi a unor mase de oameni, cu pancarte i lozinci, care expun poziia fa de politica
autoritilor sau coninnd apeluri fa de ele i de societate n ansamblu. Demonstraia p
pe sau sfri printr-un miting. Demonstraiile, ca i mitingurile, pot avea un caracter
relativ spontan, fiind organizate doar de anumite persoane. c) Manifestrile. E vo
rba, n fond, de manifesta ii. Acest tip de ntruniri ar putea fi demonstraii publice d
e mas ca dovad a simpatiei sau a protestului fa de un eveniment de interes general s
au fa de o anumit persoan (grup de persoane). De obicei, lexemul manifestaie se utili
zeaz fie ca sinonim al termenilor demonstraie i procesiDonna Gomien, Ghid (Vade-mec
um) al Conveniei Europene a Drepturilor Omului, Capitolul 12, Biroul de Informare
al Consiliului Europei n Moldova, Chiinu, 2006. 2 Constituia Romniei, comentat i ad
at, RA Monitorul Oficial, Bucureti, 1992, p. 90.
1
Comentariu Constitutie.indd 167
14.08.2012 14:40:32

168
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

une, fie ca o noiune general pentru orice ntrunire sub cerul liber. Vom constata c a
utorii Constituiei au avut n vedere adunrile atunci cnd au introdus n textul art. 40
noiunea manifestrile. d) Procesiunile. Acest tip de ntruniri-manifestaii este mai uor
de definit, deoarece presupune un ir lung de oameni care merg ntr-o anumit ordine i
ntr-o anumit direcie, avnd acelai scop. Respectiv, procesiunile presupun ntotdeauna
icarea pe strzi i drumuri, adic aa-numitele maruri. Caracterul procesiunii poate fi d
ferit, pornind de la cel de ceremonie religioas i terminnd cu cel de maruri pentru p
ace sau de maruri sportive. Procesiunile sunt pregtite din timp, ns nu ntotdeauna tre
buie autorizate de autoritile publice. Adesea, procesiunile pot ncepe sau sfri cu mit
inguri sau cu alte manifestaii (adunri, pichete etc.). e) Alte ntruniri. Libertatea
ntrunirilor se poate realiza printr-o diversitate de forme i mijloace, de aceea n
ormele constituionale care o reglementeaz au un caracter deschis i receptiv. Astfel
, dispoziiile constituionale nu restrng formele i mijloacele de exercitare a libertii
cauz numai la tipurile de ntruniri enumerate, ci prevd c libertatea se poate manife
sta i sub form de orice alte ntruniri. La aceast ultim categorie pot fi atribuite i a
tfel de manifestaii ca pichetul, orelul de corturi, greva, flashmob-ul etc. Dei nu s
e menioneaz expres, ntrunirile pot fi de dou feluri: publice i private. Toate tipuril
e de ntruniri enumerate expres de textul constituional (mitinguri, demonstraii i pro
cesiuni) sunt ntruniri publice. ntrunirile cu caracter privat se caracterizeaz prin
aceea c au loc n prelungirea libertii domiciliului (la domiciliul sau la reedina une
persoane fizice ori juridice sau n localuri nchiriate n acest scop), se desfoar n l
luri nchise i accesul la ele este rezervat persoanelor invitate. 2. Caracterul lib
er al ntrunirilor presupune libertatea organizrii lor i libera participare. Nimeni
nu poate fi obligat, nici chiar prin lege, s organizeze o ntrunire ori s participe
la ea1. n cazul ntrunirilor private, nu apar probleme, ele fiind, n esen, libere. n c
zul ntrunirilor publice exist anumite reguli i norme care trebuie respectate. Regle
mentrile respective sunt determinate, n mare msur, de prevederile art. 54 din Consti
tuie, care menioneaz cazurile cnd exerciiul unor liberti (inclusiv libertatea ntrun
r) poate fi restrns. 3. Modul panic de desfurare a ntrunirilor presupune c acestea tr
buie s fie panice, cu asigurarea proteciei participanilor i a mediului nconjurtor, f
e mpiedica folosirea normal a drumurilor publice, circulaia rutier, fr a degenera n
ni violente ce ar pune n primejdie ordinea public, integritatea i viaa persoanelor,
integritatea bunurilor. 4. Interzicerea desfurrii ntrunirilor cu arme este prevzut ex
res de Constituie i de Legea nr. 26-XVI din 22.02.2008 privind ntrunirile (art. 16)
. Dup cum rezult din alin. (1) al articolului menionat, exerciiul libertii ntruniril
ar putea fi restrns numai prin lege. n virtutea caracterului liber al ntrunirilor,
la acestea pot participa att ceteni ai Republicii Moldova, ct i ceteni strini sau a
zi, limitarea dreptului fundamental n cauz fiind posibil doar prin lege i doar n
1 Exist excepii, cnd anumite persoane sunt obligate s organizeze ntruniri pentru a lu
a o hotrre (spre exemplu, organizarea unei licitaii sau adunarea acionarilor unei so
cieti). Pentru astfel de cazuri ns exist reglementri speciale, care stabilesc modul
ondiiile de organizare i desfurare, de aceea nu ne vom opri asupra lor.
Comentariu Constitutie.indd 168
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
41
LIBERTATEA PARTIDELOR I A ALTOR ORGANIZAII SOCIAL-POLITICE
169

cazurile expres stabilite de Constituie (art. 54)1. Pentru protecia i punerea n apli
care a drepturilor prevzute de art. 40 al Constituiei, Legea nr. 26-XVI din 22.02.
2008 prevede libera organizare a ntrunirilor cu un numr redus de persoane (pn la cin
cizeci de participani) i sistemul de notificare prin declaraie prealabil pentru orga
nizarea ntrunirilor cu un numr mai mare de participani2. Dei Constituia RM prevede dr
eptul la ntrunire n egal msur tuturor persoanelor, legislatorul nu a reglementat prin
lege toate formele de ntrunire, Legea nr. 26-XVI din 22.02.2008 nu este aplicabi
l ntrunirilor sub form de oficiere a serviciilor divine, manifestrilor tradiionale, s
portive, cultural-artistice, precum i celor comerciale i de divertisment. Din irul
enumerat, doar ntrunirile cu caracter religios sunt reglementate printr-o lege sp
ecial3, dar fr stipulri clare privind procedura i modul de desfurare a acestui gen d
runiri n locurile publice. Reglementri privind ntrunirile sunt cuprinse ntr-o serie
de legi care stabilesc responsabilitate penal sau contravenional4.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 21.02.1996, MO nr. 14-15/168 din 07.03.1
996 HCC nr. 18 din 29.06.2004, MO nr. 108-111/19 din 09.07.2004

Articolul 41
LIBERTATEA PARTIDELOR I A ALTOR ORGANIZAII SOCIAL-POLITICE
(1) Cetenii se pot asocia liber n partide i n alte organizaii social-politice. Ele co
tribuie la definirea i la exprimarea voinei politice a cetenilor i, n condiiile legi
particip la alegeri. (2) Partidele i alte organizaii social-politice sunt egale n faa
legii. (3) Statul asigur respectarea drepturilor i intereselor legitime ale parti
delor i ale altor organizaii social-politice. (4) Partidele i alte organizaii social
-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaz mpotriva plurali
smului politic, a principiilor statului de drept, a suveranitii i independenei, a in
tegritii teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituionale.
1 HCC nr. 168 din 21.02.1996 (MO nr. 14-15/168 din 07.03.1996); HCC nr. 18 din 2
9.06.2004 (MO nr. 108-111/19 din 09.07.2004). 2 Art. 40 din Constituie nu prevede
parcurgerea unor formaliti n vederea realizrii libertii ntrunirilor. 3 Legea nr. 12
VI din 11.05.2007 privind cultele religioase i prile lor componente, art. 3, 26. 4
Codul penal: art. 184 (Violarea dreptului la libertatea ntrunirilor), art. 285 (D
ezordini n mas), art. 357 (Organizarea sau conducerea unei greve ilegale, precum i m
piedicarea activitii ntreprinderii, instituiei ori organizaiei n condiiile strii de
n, de asediu i de rzboi); Codul contravenional: art. 67 (nclcarea legislaiei privin
nirile), art. 68 (Constrngerea sau mpiedicarea de a participa la grev).
Comentariu Constitutie.indd 169
14.08.2012 14:40:32

170
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

(5) Asociaiile secrete sunt interzise. (6) Activitatea partidelor constituite din
ceteni strini este interzis. (7) Funciile publice ai cror titulari nu pot face parte
din partide se stabilesc prin lege organic.

Comentariu
I. Pluralismul politic este o condiie indispensabil a democraiei i valoarea pe care
o acord Constituia acestui principiu este excepional. Garaniile pluralismului sunt di
verse, dar principala garanie o constituie posibilitatea i libertatea nfiinrii i func
nrii partidelor politice, asigurarea tratamentului juridic egal i garantarea const
ituional a dreptului la libera asociere1. Importana deosebit a dreptului de asociere
n partide politice, libertatea lor de formare i libertatea persoanei de a face pa
rte din acestea au fost puse n valoare de actele internaionale2. Jurisprudena CEDO3
a reinut c datorit rolului n viaa social-politic a unei ri, partidele politice: au
citatea de a influena ansamblul regimului politic statal; se disting de orice alt
e organizaii care activeaz n domeniul politic; reprezint o modalitate esenial de pune
e n valoare a libertii de asociere necesar bunei funcionri a democraiei. II. Alin. (
al art. 38 prevede c cetenii se pot asocia liber n partide i n alte organizaii socia
olitice4. n jurisprudena Curii Constituionale5 s-a menionat c dreptul la asociere est
consfinit n art. 41 din Constituie i prevede posibilitatea cetenilor de a se asocia,
mod liber, n partide sau formaiuni social-politice, n sindicate sau alte tipuri i f
orme de organizaii: de femei, de tineret i copii, ale veteranilor, ale invalizilor
, societi tiinifico-tehnice, de culturalizare i educative, sportive i de cultur fizi
niuni de creaie, asociaii de compozitori, fonduri i alte asociaii ale cetenilor, cu s
opul de a participa la viaa politic, tiinific, social i cultural, sau de a-i reali
rie de interese legitime comune. Dreptul de asociere n partide este un drept soci
al-politic fundamental, din categoria libertilor de opinie, clasificat astfel altur
i de libertatea contiinei i de exprimare.

1 Constituia Republicii Moldova a divizat libertatea de asociere n dou componente:


1) libertatea ntemeierii i afilierii la sindicate; 2) libertatea partidelor i a alt
or organizaii social-politice. Constituia nu prevede expres libertatea general de a
sociere (n asociaii obteti, alte forme i comuniti de interese, scopuri), dar acest d
t este garantat cetenilor RM n virtutea tratatelor internaionale n materia drepturilo
r i libertilor fundamentale. 2 Declaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 20); Pa
ctul Internaional cu privire la drepturile civile i politice (art. 22); Convenia Eu
ropean a Drepturilor Omului (art. 11). 3 Cazul Refah Partisi .a. v. Turcia, 2003.
4 Spre deosebire de reglementrile anterioare, Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 pr
ivind partidele politice (MO nr. 42-44/119 din 29.02.2008) nu mai reglementeaz al
te forme de organizare social-politic dect partidele politice i utilitatea sintagmei
constituionale alte organizaii social-politice este astfel diminuat. Art. 33 din Lege
a privind partidele politice prevede c reglementrile referitoare la partide se apl
ic i organizaiilor social-politice cu statut de persoan juridic ale cetenilor cu dre
de vot, dar lipsa reglementrilor exprese n materie poate ngrdi dreptul cetenilor de a
se asocia n anumite structuri politice ad-hoc, neoficializate (micri, ligi, frontur
i) i pentru a evita confuziile, legiuitorul ar trebui s intervin cu reglementri apar
te ori s modifice normele constituionale. 5 HCC nr. 28 din 21.02.1996 (MO nr. 16/1
82 din 14.03.1996).
Comentariu Constitutie.indd 170
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
41
LIBERTATEA PARTIDELOR I A ALTOR ORGANIZAII SOCIAL-POLITICE
171

Interpretnd art. 41 alin. (1), Curtea Constituional1 a considerat c reglementarea ju


ridic a modului i condiiilor de participare a partidelor i altor organizaii social-po
litice la alegeri se efectueaz n baza prevederilor unei legi organice, conform art
. 72 alin. (3) lit. a) din Constituie. Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind p
artidele politice definete partidele politice ca asociaii benevole, cu statut de pe
rsoan juridic, ale cetenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activiti
omune i n baza principiului liberei participri, contribuie la conceperea, exprimare
a i realizarea voinei lor politice. Conform aceleiai legi, partidele politice, fiind
institute democratice ale statului de drept, promoveaz valorile democratice i plu
ralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, particip, prin naintarea
i susinerea candidailor, la alegeri i la constituirea autoritilor publice, stimuleaz
articiparea cetenilor la alegeri, particip, prin reprezentanii lor, la exercitarea n
mod legal a puterii n stat. Condiiile participrii partidelor la alegeri sunt stabil
ite de legislaia cu privire la partide, de legislaia electoral i de statutele propri
i ale formaiunilor politice. Partidele politice exercit anumite funcii n societate,
printre care: asumarea responsabilitii de guvernare, n cazul victoriei la alegeri;
elaborarea i promovarea unui curs politic; participarea la formarea organelor put
erii i controlul activitii lor; promovarea propriei ideologii; comunicarea cu cei a
flai la putere i cu societatea; recrutarea de noi membri, educarea i instruirea act
ivitilor, mobilizarea alegtorilor etc. Se cunosc mai multe sisteme de partide, ace
stea caracteriznd relaiile dintre partide i stat, precum i relaiile dintre partide, a
lte asociaii ale cetenilor i dintre ceteni. Cele mai cunoscute sisteme de partide sun
: sistemul pluripartidismului; sistemul bipartidismului; sistemul bipartidismulu
i cu un partid dominant; sistemul unui numr fix de partide; sistemul partidului u
nic. III. Stipulrile art. 41 alin. (2) i alin. (3) presupun obligativitatea statul
ui de a aplica un tratament juridic egal i echitabil tuturor partidelor, constitu
ite legal. Conform Legii2: orice imixtiune n activitatea intern a partidelor polit
ice este interzis, cu excepiile prevzute de lege; toate partidele au drepturi egale
de participare la alegerea Parlamentului i a autoritilor administraiei publice loca
le; tuturor partidelor politice care particip la campania electoral i candidailor ac
estora la funcii elective li se acord gratuit i n condiii de echitate timpi de anten
a posturile publice de radio i televiziune; statul sprijin dezvoltarea partidelor
politice; discriminarea partidelor politice la acordarea sprijinului din partea
statului nu se admite. IV. Dreptul de asociere (politic) nu este absolut, exercit
area lui poate fi restrns, dac este necesar, i nu vine n contradicie cu stipulrile a
lor internaionale i cu dispoziiile constituionale. Alin. (4)-(6) din art. 41 al Cons
tituiei stabilesc limitri ale dreptului la libera asociere n partide: 1. Alin. (4)
stabilete c sunt neconstituionale partidele care militeaz mpotriva pluralismului poli
tic, a principiilor statului de drept, a suveranitii i independenei, a integritii ter
toriale. Acest text are menirea de a proteja valorile politice, juridice i statal
e consacrate de principiile generale ale Constituiei. Legea privind partidele pol
itice conine mai multe limitri, stabilind c sunt interzise partidele politice care,
prin statutul, programul i/sau activitatea lor, militeaz mpotriva suveranitii, inte1
2
HCC nr. 37 din 10.12.1998 (MO nr. 1-2/1 din 07.01.1999). Legea privind partidele
politice, art. 3, 5, 16.
Comentariu Constitutie.indd 171
14.08.2012 14:40:32

172
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

gritii teritoriale a rii, valorilor democratice i ordinii de drept, utilizeaz mijloac


ilegale sau violente, incompatibile cu principiile fundamentale ale democraiei.
Totui problema corespunderii dispoziiilor constituionale nu este lsat la latitudinea
diferitelor instituii ale statului, deoarece adesea ele nu sunt altceva dect expon
ente ale unor fore politice i ar putea comite abuzuri. Doar Curtea Constituional est
e n drept s hotrasc asupra constituionalitii unui partid, iar lichidarea partidelor
itice poate fi exercitat numai n cazurile expres prevzute de art. 41 din Constituie i
numai cu avizul Curii Constituionale1. n cazul nclcrii dispoziiilor art. 41 alin. (
din Constituie, msurile legale luate pentru interzicerea sau desfiinarea forat a part
idelor politice vor fi considerate de natur excepional i guvernate de principiul pro
porionalitii n conformitate cu art. 54 alin. (4) din Constituie. 2. Alin. (5) conine
o condiie a exercitrii dreptului la libera asociere, stabilind c asociaiile secrete
sunt interzise. Dei se utilizeaz noiunea asociaii, textul se refer la partide politic
e, ntreg articolul constituional fiind consacrat formaiunilor politice. Constituind
o limit n ceea ce privete modul n care activeaz partidul, interzicerea asociaiilor s
crete are menirea de a proteja valorile democraiei constituionale de forele obscure
ce ar dori s atenteze la ea2. 3. Dreptul de a participa la administrarea rii i de a
tinde pentru a ajunge la guvernare aparine n exclusivitate cetenilor statului, dato
rit ataamentului i legturii lor complexe cu istoria i destinele rii. Partidele polit
au un scop principal s ajung la putere i s guverneze conform programelor i ideologi
i pe care o promoveaz. Prin urmare, cei care le constituie, membrii partidului, t
rebuie s fie persoane cu deplintatea drepturilor politice, capabili s ocupe funcii p
ublice n stat. Acest fapt este statuat de alin. (6) al art. 41 din Constituie, car
e prevede c activitatea partidelor constituite din ceteni strini este interzis3. V. U
nul dintre principiile fundamentale ale activitii n cadrul serviciului public este
cel al neutralitii, care implic detaarea funcionarilor publici de problemele politice
, necesitatea respectrii egalitii cetenilor n faa legii, a instituiilor publice i
abilitai cu aplicarea legii. Constituia Republicii Moldova nu a stabilit ns, n art.
41 alin. (7), nite restricii generale, dar a lsat la latitudinea legiuitorului s det
ermine funciile publice ai cror titulari nu pot face parte din partide politice4.
Printre funciile, titularii crora nu pot desfura activiti politice, se numr: avoca
amentari; militarii; angajaii organelor afacerilor interne, ai securitii statului,
ai serviciului vamal; judectorii, procurorii i ofierii de urmrire penal; membrii orga
nelor de conducere ale unor instituii i autoriti independente (Curtea de Conturi, Co
misia Electoral Central, Comisia Naional a Pieei Financiare) etc.

HCC nr. 11 din 03.06.2003 (MO nr. 123-125/12 din 20.06.2003). Constituia Romniei,
comentat i adnotat, RA Monitorul Oficial, Bucureti, 1992, p. 94. 3 Dei norma constit
al permite interpretarea extensiv, legislaia a consacrat anume aplicarea limitativ i
exclusiv a prevederilor respective, acordnd dreptul de asociere n partide doar ceteni
lor RM, cu drept de vot. 4 Anterior, legislaia cu privire la partide stabilea exp
res categoriile de funcionari care nu pot face parte din partide politice, ns Legea
nr. 294-XVI din 21.12.2007 nu mai conine asemenea prevederi, stipulnd doar c nu po
t fi membri ai partidelor politice persoanele crora, conform prevederilor legale,
le este interzis participarea la activiti cu caracter politic.
2
1
Comentariu Constitutie.indd 172
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
42
DREPTUL DE A NTEMEIA I DE A SE AFILIA LA SINDICATE
173
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 21.02.1996, MO nr. 16/182 din 14.03.1996
HCC nr. 37 din 10.12.1998, MO nr. 1-2/1 din 07.01.1999 HCC nr. 3 din 29.01.1999
, MO nr. 16-18/7 din 18.02.1999 HCC nr. 17 din 25.04.2000, MO nr. 54-56/20 din 1
2.05.2000 HCC nr. 35 din 10.10.2000, MO nr. 133-136/37 din 26.10.2000 HCC nr. 11
din 03.06.2003, MO nr. 123-125/12 din 20.06.2003

Articolul 42
DREPTUL DE A NTEMEIA I DE A SE AFILIA LA SINDICATE
(1) Orice salariat are dreptul de a ntemeia i de a se afilia la sindicate pentru a
prarea drepturilor sale. (2) Sindicatele se constituie i i desfoar activitatea potri
cu statutele lor, n condiiile legii. Ele contribuie la aprarea intereselor profesi
onale, economice i sociale ale salariailor.

Comentariu
I. Libertatea de asociere conine i dreptul de a forma grupuri de presiune, organiz
aii obteti cu caracter social-economic i de aprare a intereselor profesionale ale mem
brilor si, formele oficializate ale acestora fiind denumite sindicate1. Aceste or
ganizaii pot reprezenta o for social considerabil n raport cu puterea, iar mijloacele
pe care le pot aplica sindicatele sunt destul de eficiente: grev, manifestaii de m
as, pichetri. Actele internaionale privind drepturile fundamentale ale omului conin
referiri exprese privind posibilitatea asocierii n sindicate2, iar cu prilejul ex
aminrii unor cauze legate de prevederile art. 11 din Convenia European a Drepturilo
r Omului, Comisia i Curtea European a Drepturilor Omului au stabilit o serie de ob
servaii viznd dreptul la asociere sindical: a) Convenia protejeaz nu numai dreptul de
a fonda sindicate ori de afiliere la cele existente, dar i activitile sindicale al
e persoanei pentru aprarea intereselor; b) statul nu poate constrnge sindicatele la
semnarea unor convenii colective, dar nici salariaii nu pot fi constrni s accepte cla
uzele unei asemenea convenii; c) libertatea sindical nu asigur nici sindicatelor, n
ici membrilor acestora un anumit regim preferenial din partea statului;
n jurisprudena Curii Constituionale s-a reinut c asocierea n sindicate contribuie la
area drepturilor i la promovarea intereselor profesionale, economice, sociale ale
salariailor (HCC nr. 37 din 10.12.1998, nr. 1-2/1 din 07.01.1999). 2 Declaraia Un
iversal a Drepturilor Omului (art. 20), Pactul Internaional cu privire la drepturi
le civile i politice (art. 22); Pactul Internaional cu privire la drepturile econo
mice, sociale i culturale (art. 8); Convenia European a Drepturilor Omului (art. 11
); Convenia nr. 87 a Organizaiei Internaionale a Muncii (OIM) privind libertatea as
ocierii i protecia dreptului la organizaie (1948); Convenia nr. 98 a OIM privind apl
icarea principiilor dreptului la organizaie i de purtare a tratativelor colective
(1949) .a.
1
Comentariu Constitutie.indd 173
14.08.2012 14:40:32

174
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

d) statul are ndatorirea s protejeze angajaii mpotriva eventualului abuz de poziie do


minant din partea sindicatelor; e) obligaia de apartenen sindical ori mpiedicarea ret
agerii din sindicat constituie o nclcare a libertii de asociere; f) nu constituie o
ingerin n exerciiul libertii de asociere sancionarea disciplinar a unui salariat, l
sindical, pentru c a solicitat membrilor sindicatului participarea acestora la o
grev, dac acea grev este interzis prin lege etc. II. Conform alin. (1) al art. 42, o
rice salariat are dreptul de a ntemeia i de a se afilia la sindicate pentru aprarea
drepturilor sale. Din text se desprind dou elemente definitorii: 1) trsturile cara
cteristice ale sindicatelor, ca organizaii social-economice de protecie a salariail
or; 2) dreptul sindicatelor de a apra interesele membrilor si. 1) Trsturile sindicat
elor: scopul formrii sindicatelor nu este unul comercial, acestea se formeaz nu pe
ntru a obine profituri materiale i financiare; activitatea politic a sindicatelor n
u constituie scopul lor principal, ci doar un mijloc de realizare a acestuia; da
c n cazul partidelor Constituia i legislaia au stabilit anumite condiii obligatorii,
privina sindicatelor aceste condiii lipsesc n textul constituional; formarea sindica
telor este prevzut de Constituie, ceea ce pune n valoare importana dreptului respecti
v i i confer un caracter fundamental. 2) Dreptul sindicatelor de a apra interesele m
embrilor si. Dreptul respectiv este garantat printr-o serie de dispoziii constituio
nale1 i legislative: a) Legea sindicatelor2 nr. 1129-XIV din 07.07.2000, care reg
lementeaz raporturile sociale ce apar n legtur cu realizarea de ctre ceteni a dreptu
constituional de a ntemeia i de a se nscrie n sindicate, stabilete cadrul juridic al
temeierii lor, garaniile activitii, reglementeaz relaiile lor cu autoritile publice,
patronii i cu asociaiile patronilor; b) Codul muncii, care reglementeaz: asigurare
a dreptului sindicatelor de a exercita controlul obtesc asupra respectrii legislaie
i muncii; statutul sindicatelor de pri ale parteneriatului social; drepturile sind
icatelor de a participa la negocierile colective i de a semna conveniile colective
; participarea sindicatelor la soluionarea litigiilor de munc; interzicerea conced
ierii fr acordul organului sindical; drepturile organelor sindicale la efectuarea
controlului asupra respectrii legislaiei muncii i garaniile activitii lor; consultare
sindicatelor n majoritatea aspectelor referitoare la munca salariailor etc.; c) C
odul contravenional, care sancioneaz, n art. 61, mpiedicarea exercitrii dreptului de
emeiere a sindicatelor i de afiliere la acestea. III. Textul alin. (2) al articol
ului constituional stabilete c sindicatele se constituie i i desfoar activitatea
e legii i c aceste organizaii contribuie la aprarea intereselor profesionale, econom
ice i sociale ale salariailor. Legea sindicatelor conine reglementrile necesare n sco
pul detalierii i aplicrii reglementrilor constiAlin. (2) al art. 42 din Constituie p
revede c sindicatele contribuie la aprarea intereselor profesionale, economice i so
ciale ale salariailor; art. 43 alin. (4) din Constituie prevede c dreptul la negoci
eri n materie de munc i caracterul obligatoriu al conveniilor colective sunt garanta
te; art. 38 din Constituie garanteaz dreptul la grev; art. 52 alin. (2) din Constit
uie garanteaz dreptul organizaiilor legal constituite de a adresa petiii. 2 Publicat
MO nr. 130-132/919 din 19.10.2000.
1
Comentariu Constitutie.indd 174
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
43
DREPTUL LA MUNC I LA PROTECIA MUNCII
175

tuionale. Astfel, legea stipuleaz independena sindicatelor i interzicerea discriminri


i dup principiul apartenenei la sindicat, conine prevederi referitoare la constitui
rea i activitatea organizaiilor sindicale i a membrilor acestora. Drepturile de baz
ale sindicatelor cuprind: aprarea drepturilor i intereselor membrilor de sindicat;
dreptul de a participa la administrarea treburilor publice; dreptul de a partic
ipa la elaborarea proiectelor de programe social-economice i de acte juridice; dr
eptul la negocieri colective, la ncheierea contractelor colective de munc i exercit
area controlului asupra executrii lor; drepturile n domeniul proteciei muncii i prot
eciei mediului nconjurtor; dreptul la protecia social; dreptul la efectuarea controlu
lui obtesc asupra respectrii legislaiei muncii i legislaiei locative; informarea prea
labil a sindicatelor despre lichidarea, reorganizarea unitii sau schimbarea formei
de proprietate, ntreruperea total sau parial a procesului de producie din iniiativa p
tronului .a.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 37 din 10.12.1998, MO nr. 1-2/1 din 07.0
1.1999

Articolul 43
DREPTUL LA MUNC I LA PROTECIA MUNCII
(1) Orice persoan are dreptul la munc, la libera alegere a muncii, la condiii echit
abile i satisfctoare de munc, precum i la protecie mpotriva omajului. (2) Salariai
eptul la protecia muncii. Msurile de protecie privesc securitatea i igiena muncii, r
egimul de munc al femeilor i al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe econo
mie, repausul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condiii grele, p
um i alte situaii specifice. (3) Durata sptmnii de munc este de cel mult 40 de ore. (
) Dreptul la negocieri n materie de munc i caracterul obligatoriu al conveniilor col
ective sunt garantate.

Comentariu
I. Consfinirea dreptului la munc i la protecia muncii i are originea n revendicrile
sindicale de la sfritul secolului XIX nceputul secolului XX. Acest drept a fost in
clus n actele internaionale definitorii pentru drepturile umane fundamentale1. II.
Alin. (1) al art. 43 din Constituie stabilete libertatea i egalitatea muncii prin
prevederea c orice persoan are dreptul la munc, la libera alegere a muncii, la cond
iii echitabile i satisfctoare de munc, precum i la protecia mpotriva omajului. Dre
munc presupune, n primul rnd, libera alegere a muncii, adic libertatea alegerii pro
fesiei i a locului de munc. Libertatea de a munci, fiind fundamental pentru individ
, este fundamental i pentru societate i stat, deoarece numai fora de munc
Declaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 23, 24); Pactul Internaional cu priv
ire la drepturile economice, sociale i culturale (art. 6, 7).
1
Comentariu Constitutie.indd 175
14.08.2012 14:40:32

176
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

poate crea valori, iar plasarea forei de munc n comerul juridic, prin libertatea ale
gerii locului de munc, o transform n marf care respect regulile pieei. n acest caz
nstituia introduce anumite corective, prin asigurarea unui minim de protecie mpotri
va omajului: plata indemnizaiei de omaj i un salariu minim garantat. Libertile menio
e reprezint expresii ale libertii persoanei i, consacrndu-le, Constituia ofer fiecr
posibilitatea de a-i alege profesia i locul de munc n funcie de aptitudini, dorine
oordonate de ordin economic. III. Corelaia dintre dreptul la munc i asistena social a
muncii se exprim prin protecia social a muncii, n diverse componente ale sale, enuna
te de textul constituional i clasificate dup cum urmeaz: 1. Protecia muncii, noiune g
neral msurile ce se iau ntru asigurarea acesteia sunt enumerate n textul constituion
l i stabilite detaliat n Titlul IX din Codul muncii. 2. Securitatea i igiena muncii
, ale cror aspecte generale sunt reglementate de o serie de articole din Codul mu
ncii, de Legea nr. 186-XVI din 10.07.2008 privind securitatea i sntatea n munc1, de p
revederi ale actelor normative ce se refer la profilaxia bolilor i prevenirea acci
dentelor, de instruciuni i regulamente ministeriale, precum i de actele de uz inter
n ale unitilor economice. 3. Instituirea unui salariu minim garantat pe economie,
msur care presupune stabilirea unui cuantum precis al salariului minim, sub a crui
limit nu poate fi redus retribuia salariatului. Legea nr. 1432-XIV din 28.12.2000 p
rivind modul de stabilire i reexaminare a salariului minim2 stipuleaz c salariul mi
nim reprezint mrimea minim a retribuiei, n lei, stabilit de ctre stat pentru o munc
necalificat, sub nivelul creia patronul nu este n drept s plteasc pentru norma de mu
c, pe lun sau pe or, ndeplinit de angajat. Conform Titlului V din Codul muncii Sala
area i normarea muncii cuantumul salariului minim este obligatoriu pentru toi anga
jatorii, persoane juridice sau fizice, care utilizeaz munca salariat, indiferent d
e tipul de proprietate i forma juridic de organizare. Cuantumul minim garantat al
salariului n sectorul real se reexamineaz anual, n funcie de creterea sumar anual a
icelui preurilor de consum i a ratei de cretere a productivitii muncii la nivel naion
l. 4. Repausul sptmnal form principal a timpului de odihn la care are dreptul orice
lariat. Acest timp este acordat n conformitate cu art. 109 din Codul muncii i cons
tituie 2 zile consecutive, de regul, smbta i duminica. 5. Concediul de odihn pltit, a
ordat anual tuturor salariailor. Conform art. 117 din Codul muncii, pentru perioa
da concediului de odihn anual, salariatul beneficiaz de o indemnizaie de concediu c
are nu poate fi mai mic dect valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respe
ctiv. Art. 113 din Codul muncii stabilete c tuturor salariailor li se acord anual un
concediu de odihn pltit, cu o durat minim de 28 de zile calendaristice, cu excepia zi
lelor de srbtoare nelucrtoare, iar pentru salariaii din unele ramuri ale economiei n
aionale (nvmnt, ocrotirea sntii, serviciul public etc.), prin lege organic, se p
i o alt durat a concediului de odihn anual (calculat n zile calendaristice). 6. Prest
area muncii n condiii grele, prin care se nelege prestarea: muncii grele, adic a munc
ii care, din punct de vedere al procesului tehnologic i de fabricare, presu1 2
Publicat n MO nr. 143-144/587 din 05.08.2008. Publicat n MO nr. 21-24/79 din 27.02.
2001.
Comentariu Constitutie.indd 176
14.08.2012 14:40:32

ARTICOLUL
43
DREPTUL LA MUNC I LA PROTECIA MUNCII
177

pune existena i aplicarea unor capaciti fizice deosebite; muncii n condiii nefavorabi
e, adic a muncii prestate n condiii nefavorabile sntii i integritii corporale a p
7. Alte situaii specifice, ultima prevedere din alin. (2), prin care se determin i
se realizeaz deschiderea pentru noi reglementri, care s asigure ct mai plenar i efic
ient protecia social a muncii. Cu alte cuvinte, se poate spune c textul constituiona
l garanteaz un minim obligatoriu de msuri de protecie, legiuitorul fiind n drept s st
abileasc i alte msuri de acest gen, n funcie de condiiile i de specificul muncii n
se domenii. III. Timpul normal de lucru este perioada dintr-o zi, o sptmn sau o lun,
care salariatul are ndatorirea s presteze munca la care s-a obligat. Legislaia noa
str a ales sistemul sptmnal de calculare a timpului de munc, deoarece, conform alin.
(3) al art. 43 din Constituie, durata sptmnii de munc este de cel mult 40 de ore. n a
elai sens, stipuleaz i art. 95 din Codul muncii (Noiunea de timp de munc), conform cr
ia durata normal a timpului de munc al salariailor nu poate fi mai mare de 40 de or
e pe sptmn. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenia nr. 47 a OIM cu privi
re la reducerea timpului de munc pn la patruzeci de ore pe sptmn, conform creia fie
stat membru i declar acordul privind principiul sptmnii de munc de 40 de ore, aplica
stfel nct s nu implice reducerea nivelului de trai. IV. Alin. (4) din art. 43 stipu
leaz c dreptul la negocieri n materie de munc i caracterul obligatoriu al conveniilor
colective sunt garantate. Acest drept este n strns corelaie cu libertatea sindical i
u dreptul la grev, asigurnd o protecie considerabil salariailor i colectivelor lor. D
eptul n cauz presupune posibilitatea, acordat oricrei persoane, de a negocia cu admi
nistraia condiiile de munc, ns iniial, la ncheierea contractului individual de munc
prea exist spaiu pentru negociere, condiiile contractului fiind stabilite de admini
straie i foarte rar pot fi modificate la cererea persoanei care solicit angajare. n
situaia dat, rezult c textul constituional se refer la negocierile colective, adic l
egocierea i la ncheierea contractelor colective de munc. Aceste drepturi sunt regle
mentate de Titlul II din Codul muncii, Parteneriatul social n sfera muncii, care
prevede desfurarea negocierilor colective, ncheierea contractelor i conveniilor colec
tive de munc, dreptul salariailor la administrarea unitii etc. Meniuni aparte referit
oare la negocierile colective i la consecinele juridice ale ncheierii de contracte
colective au fost fcute de actele internaionale n materie, cum sunt Convenia nr. 98
a OIM privind aplicarea principiilor dreptului la organizaie i de purtare a tratat
ivelor colective i Convenia nr. 154 a OIM privind promovarea negocierilor colectiv
e. Din analiza actelor normative privind raporturile de munc, se poate observa c n
ivelul reglementrilor juridice n materie este n concordan cu cerinele constituionale
u normele actelor internaionale n domeniu. Totui formulrile juridice fr baza i condi
social-economice care ar permite punerea lor deplin i corect n aciune sunt simple de
claraii i mai exist multe de realizat pentru a se putea afirma cu certitudine c drep
tul la munc i protecia ei adecvat sunt asigurate pe deplin i n egal msur tuturor c
re muncesc i produc valori n societatea noastr modern.
Comentariu Constitutie.indd 177
14.08.2012 14:40:33

178
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 32 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/34 din 2
7.11.1997 HCC nr. 34 din 24.11.1997, MO nr. 82-83/36 din 11.12.1997 DCC nr. 10 d
in 15.12.1997, MO nr. 6-7/5 din 29.01.1998 HCC nr. 16 din 28.05.1998, MO nr. 5659/24 din 25.06.1998 HCC nr. 67 din 02.12.1999, MO nr. 145-148/80 din 23.12.1999
HCC nr. 6 din 06.02.2001, MO nr. 19-20/5 din 22.02.2001 HCC nr. 46 din 25.10.20
01, MO nr. 136-138/38 din 15.11.2001 HCC nr. 12 din 19.06.2003, MO nr. 138-140/1
3 din 08.07.2003 HCC nr. 9 din 30.03.2004, MO nr. 61-63/15 din 16.04.2004 HCC nr
. 2 din 24.01.2006, MO nr. 21-24/2 din 03.02.2006 HCC nr. 21 din 20.09.2007, MO
nr. 153-156/18 din 28.09.2007 HCC nr. 11 din 04.06.2009, MO nr. 101/11 din 10.06
.2009 HCC nr. 30 din 23.12.2010, MO nr. 1-4/2 din 07.01.2011 HCC nr. 6 din 22.03
.2011, MO nr. 46-52/8 din 01.04.2011 HCC nr. 11 din 31.05.2011, MO nr. 96-98/13
din 10.06.2011 HCC nr. 19 din 18.10.2011, MO nr. 182-186/28 din 28.10.2011

Articolul 44
INTERZICEREA MUNCII FORATE
(1) Munca forat este interzis. (2) Nu constituie munc forat: a) serviciul cu caracter
militar sau activitile desfurate n locul acestuia de cei care, potrivit legii, nu sat
isfac serviciul militar obligatoriu; b) munca unei persoane condamnate, prestat n
condiii normale, n perioada de detenie sau de libertate condiionat; c) prestaiile imp
se n situaia creat de calamiti ori de alt pericol, precum i cele care fac parte din o
ligaiile civile normale, stabilite de lege.

Comentariu
I. Valoarea libertii de a munci i de a alege locul i felul muncii1 este consfinit n
. 44 din Constituie, al crui titlu prevede expres interzicerea muncii forate. n aces
t fel, este garantat libertatea muncii i realizat statuarea constituional a principiu
lui, unanim acceptat de comunitatea internaional, conform cruia sclavia i munca forat
constituie o grav nclcare a drepturilor fundamentale ale omului, fiind interzise to
talmente i sancionate cu o deosebit rigoare. Primele referine la interzicerea muncii
forate s-au fcut n cuprinsul Conveniei de la Geneva a supra sclaviei (1926) i al Con
veniei OIM nr. 29 a supra muncii forate (1930). n prezent, mai multe acte internaion
ale la care Republica Moldova este parte interzic sclavia i munca forat, printre ca
re Declaraia Universal a Drepturilor Omului, Pactul Internaional cu privire la
1
HCC nr. 8 din 15.02.2000 (MO nr. 24-26/11 din 02.03.2000).
Comentariu Constitutie.indd 178
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
44
INTERZICEREA MUNCII FORATE
179

drepturile civile i politice, Convenia European a Drepturilor Omului .a. Examinnd anu
mite aspecte ale interzicerii muncii forate, Comisia i Curtea European a Drepturilo
r Omului au stabilit1: locuiunea munc forat i obligatorie implic dou elemente cons
ive: munca sau serviciul s fie ndeplinit contra voinei persoanei; obligaia de a face
acea munc sau acel serviciu s fie injust ori opresiv sau munca ori serviciul s const
ituie o ncercare evitabil, adic inutil, penibil sau vexatorie; dei textul art. 4 se
fer la deinui, el se aplic i persoanelor private de libertate prin alte msuri dect j
ciare (alienaii mintal, alcoolicii, toxicomanii, vagabonzii .a.); art. 4 nu implic
nicio obligaie n ceea ce privete remunerarea muncii, nici nu interzice munca la ntre
prinderi private; prevederile art. 4 nu implic pentru state obligaia de a recunoate
obiectorii de contiin; cazurile de criz sau calamiti trebuie s fie de gravitate e
nal i cu un caracter temporar; obligaiile civile normale vizeaz, n esen, obligaia
jutora pe altul n caz de pericol grav sau obligaia de a aciona n faa unei situaii car
risc s cauzeze un prejudiciu grav societii. La acest ultim tip de obligaii, pot fi a
tribuite cele care se nasc din convenii sau obligaii civile (de ntreinere, ajutor pri
nilor, copiilor etc.). II. Dreptul la munc este un drept fundamental complex i ar f
i de neconceput, dac nu ar implica libertatea alegerii profesiei, a locului de mu
nc. Cu alte cuvinte, din punct de vedere juridic, dreptul la munc nu poate fi i o o
bligaie, iar sub un anumit aspect, el ar putea fi considerat expresie a libertii pe
rsonalitii umane2. Aceste consideraii au fost exprimate laconic n art. 44 alin. (1),
conform cruia munca forat este interzis. Libertatea muncii i interzicerea muncii for
te sunt prevzute expres de Codul muncii (art. 5, 7), care definete prin munc forat (o
bligatorie) orice munc sau serviciu impus unei persoane sub ameninare sau fr consimm
l acesteia. Art. 7 al Codului muncii mai stipuleaz c se interzice folosirea sub or
ice form a muncii forate (obligatorii), i anume: ca mijloc de influen politic sau edu
aional ori n calitate de pedeaps pentru susinerea sau exprimarea unor opinii politice
ori convingeri contrare sistemului politic, social sau economic existent; ca me
tod de mobilizare i utilizare a forei de munc n scopuri economice; ca mijloc de menin
re a disciplinei de munc; ca mijloc de pedeaps pentru participare la grev; ca mijlo
c de discriminare pe criterii de apartenen social, naional, religioas sau rasial. n
goria munc forat (obligatorie) mai sunt incluse: nclcarea termenelor stabilite de pla
t a salariului sau achitarea parial a acestuia; cerina angajatorului fa de salariat d
a-i ndeplini obligaiile de munc n lipsa unor sisteme de protecie colectiv sau indiv
al ori n cazul n care ndeplinirea lucrrii cerute poate pune n pericol viaa sau snt
lariatului. III. Interzicnd munca forat, Constituia a stabilit anumite munci ce treb
uie ndeplinite i se ndeplinesc, dei nu exist un acord deplin al subiectului care le v
a presta. Astfel, art. 44 alin. (2) stabilete c nu constituie munc forat: 1) serviciu
l cu caracter
1 2

Donna Gomien, Ghid (Vade-mecum) al Conveniei Europene a Drepturilor Omului, ed. c


it. Constituia Romniei, comentat i adnotat, RA Monitorul Oficial, Bucureti, 1992, p
99.
Comentariu Constitutie.indd 179
14.08.2012 14:40:33

180
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

militar sau activitile desfurate n locul acestuia; 2) munca unei persoane condamnate;
3) prestaiile impuse n situaia creat de calamiti ori de alt pericol. 1. Serviciul cu
caracter militar sau activitile desfurate n locul acestuia de cei care, potrivit legi
i, nu satisfac serviciul militar obligatoriu. Textul vizeaz dou categorii de subie
ci: a) Persoanele care satisfac serviciul militar obligatoriu. Teoria i practica d
e interpretare i aplicare a reglementrilor internaionale au permis s se configureze
principiul, conform cruia toate muncile care se realizeaz n cadrul serviciului mili
tar obligatoriu au un caracter pur militar1. Totodat, dac persoanelor care satisfa
c serviciul militar li s-ar impune sarcini abuzive, care nu au tangen cu activitat
ea lor, acestea ar fi considerate abuzuri i ar atrage sancionarea vinovailor. b) Pe
rsoanele care, n locul serviciului militar, desfoar alte activiti2. 2. Munca unei per
oane condamnate, prestat n condiii normale, n perioada de detenie sau de libertate co
ndiionat. Referindu-se, n esen, la modalitile de executare a unor pedepse, textul co
ituional prevede prestarea muncii de ctre dou categorii de condamnai: persoane care
presteaz munc n perioada de detenie i persoane care presteaz munc n stare de libert
ondiionat. 3. Prestaiile impuse n situaia creat de calamiti ori de alt pericol, pre
cele care fac parte din obligaiile civile normale stabilite de lege. i acest text
are semnificaie dubl, dup tipurile de munc: munca prestat n situaii excepionale (de
miti sau de alt pericol); munca ce face parte din obligaiile civile normale (se ref
er, n principal, la activitatea pompierilor, colaboratorilor din organele proteciei
civile, funcionarilor, care presteaz ore suplimentare de munc). La categoria de pr
estaii care fac parte din obligaiile civile normale pot fi atribuite i activitile pri
n care se ndeplinete obligaia legal de a ntreine prinii i copiii (art. 48 din Cons
de acordare de ajutor unui bolnav sau unei persoane aflate n primejdie .a. Muli au
tori i cercettori n domeniul dreptului consider prevederile referitoare la ceea ce n
u constituie munc forat ca fiind excepii de la interdicia general a impunerii i util
i muncii forate. n opinia noastr, att actele internaionale, ct i textul constituion
auz nu prevd ca anumite munci forate s fie prestate, textele respective arat ce prest
aii (munci) nu constituie munc forat. Dei exist unele asemnri, mai ales, n ceea ce
posibilitatea refuzului de a presta o anumit munc, prestaiile prevzute n art. 44 se
deosebesc printr-o serie de criterii de ceea ce se nelege n genere n tratatele inter
naionale prin noiunea munc forat3.

Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 11 din 04.06.2009, MO nr. 101/11 din 10.
06.2009
Idem, p. 99. Conform art. 2 al Legii nr. 156-XVI din 06.07.2007 cu privire la or
ganizarea serviciului civil (de alternativ) (MO nr.141-145/591 din 07.09.2007), s
erviciul civil este un serviciu de stat, social util i benevol, reprezentnd o alte
rnativ pentru cetenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste
, etice, morale, umanitare i din alte motive similare, nu pot ndeplini serviciul m
ilitar n termen. 3 Exist o anumit posibilitate de a alege locul i felul muncii; se a
sigur remunerarea adecvat; trebuie s existe situaii excepionale; sunt necesare stipul
i constituionale ce dau natere la obligaia de a presta serviciul respectiv; se asig
ur garanii sociale corespunztoare etc.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 180
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
45
DREPTUL LA GREV
181
Articolul 45
DREPTUL LA GREV
(1) Dreptul la grev este recunoscut. Grevele pot fi declanate numai n scopul aprrii i
ntereselor profesionale cu caracter economic i social ale salariailor. (2) Legea s
tabilete condiiile de exercitare a dreptului la grev, precum i rspunderea pentru decl
anarea nelegitim a grevelor.

Comentariu
I. De natur social-economic, dreptul la grev are i trsturile dreptului social-politic
acesta din urm avnd o istorie aparte. n strns corelaie cu libertatea ntrunirilor i
cierilor colective, dreptul la grev deseori a fost un mijloc eficace al luptei de
clas de la sfritul secolului XIX nceputul secolului XX. Adesea, dreptul la grev nu
ra recunoscut de textele constituionale sau chiar era interzis. Confirmnd, n art. 4
3, dreptul la negocieri colective n materie de munc, Constituia recunoate implicit i
posibilitatea unor conflicte colective de munc. Conflictul colectiv de munc a fost
definit n art. 357 din Codul muncii ca fiind divergenele nesoluionate dintre salari
ai (reprezentanii lor) i angajatori (reprezentanii lor) privind stabilirea i modifica
rea condiiilor de munc (inclusiv a salariului), privind purtarea negocierilor cole
ctive, ncheierea, modificarea i executarea contractelor colective de munc i a conveni
ilor colective, privind refuzul angajatorului de a lua n considera ie poziia repreze
ntanilor salariailor n procesul adoptrii, n cadrul unitii, a actelor juridice ce con
orme ale dreptului muncii, precum i divergenele referitoare la interesele economic
e, sociale, profesionale i culturale ale salariailor, aprute la diferite niveluri nt
re partenerii sociali. n cazul n care nu are loc concilierea direct sau indirect a co
nflictelor de munc, acestea pot intra n ultima lor faz, cea de declarare i desfurare
grevei. Acest drept se acord salariailor prin art. 45 din Constituie, intitulat Dre
ptul la grev. Conform Codului muncii (art. 362), greva reprezint refuzul benevol al
salariailor de a-i ndeplini, total sau parial, obligaiile de munc, n scopul soluion
nflictului colectiv de munc declanat n conformitate cu legislaia n vigoare. n litera
a de specialitate, greva mai este definit ca ncetare colectiv i voluntar a muncii de
ctre salariai, ncetare prin care se urmrete modificarea condiiilor lor de munc i de
Odat cu adoptarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului i a Pactului Internaion
al cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, problema dreptului la
grev capt o semnificaie deosebit, acest drept fiind inclus n art. 8 alin. 1 lit. d)
in Pact, statele pri angajndu-se s-l garanteze i s-l asigure, n condiiile legii. Se
caia dreptului la grev a fost pus n valoare i de preocuprile Organizaiei Internaiona
a Muncii (OIM), care a elaborat i a implementat o serie de convenii i recomandri pri
vind dreptul la negocieri colective i, implicit, la soluionarea prin grev a conflic
telor colective de munc. II. Art. 45 alin. (1) stabilete c dreptul la grev este recu
noscut. Grevele pot fi declanate numai n scopul aprrii intereselor profesionale cu c
aracter economic i social
1

Constituia Romniei, comentat i adnotat, RA Monitorul Oficial, Bucureti, 1992, p. 10


Comentariu Constitutie.indd 181
14.08.2012 14:40:33

182
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

ale salariailor. Acest text are o tripl semnificaie: 1) garantarea dreptului la gre
v; 2) scopul grevei; 3) subiecii dreptului la grev. 1. Garantarea dreptului la grev
se realizeaz att prin nscrierea lui n Constituie, la categoria drepturilor i libert
fundamentale ale omului, ct i prin obligaia statului de a reglementa prin norme spe
ciale modalitile de desfurare a grevei. 2. Scopul grevei nu poate fi altul dect aprar
a intereselor profesionale cu caracter economic i social. Din textul constituional
nu rezult c grevele pot urmri scopuri politice, de aceea alin. (2) al art. 362 din
Codul muncii prevede c greva poate fi declarat doar n scopul aprrii intereselor prof
esionale cu caracter economic i social ale salariailor i nu poate urmri scopuri poli
tice. n prealabil ns, trebuie s fie epuizate toate cile de soluionare a conflictului
olectiv de munc n cadrul procedurii de conciliere prevzute de cod. 3. Subiecii drept
ului la grev. Constituia stabilete expres c acetia pot fi numai salariaii. O problem
portant n legtur cu subiecii dreptului n cauz este corelaia dintre grev i servici
ce. Greva funcionarilor publici poate fi ilicit, deoarece ar putea afecta principi
i ale serviciului public. Spre exemplu, prin ncetarea activitii transporturilor, te
lecomunicaiilor, organelor de meninere a ordinii publice etc., s-ar crea mari difi
culti celorlali ceteni i s-ar nclca principiul continuitii serviciului public. n
or expuse, sunt semnificative prevederile art. 369 din Codul muncii, care limite
az participarea la grev n perioada calamitilor naturale, a izbucnirii epidemiilor, pa
ndemiilor, precum i n perioada strii de urgen, de asediu sau de rzboi, sau pentru anu
ite categorii de salariai. Astfel, conform Codului muncii, nu pot participa la gr
ev: personalul medico-sanitar din spitale i serviciile de asisten medical urgent; sal
riaii din sistemele de alimentare cu energie i ap; salariaii din sistemul de telecom
unicaii; salariaii serviciilor de dirijare a traficului aerian; persoanele cu funci
e de rspundere din autoritile publice centrale; colaboratorii organelor ce asigur or
dinea public, ordinea de drept i securitatea statului, judectorii instanelor judector
eti, salariaii din unitile militare, organizaiile sau instituiile Forelor Armate; sa
iaii din unitile cu flux continuu; salariaii din unitile care fabric producie pentr
esitile de aprare a rii. Aceste stipulri ale Codului muncii au o formulare de interdi
e absolut i suscit unele ntrebri asupra caracterului legalitii i chiar a constitui
lor, deoarece pot afecta nsi substana dreptului la grev. III. Constituia prevede, n
. 45 alin. (2), c legea stabilete condiiile de exercitare a dreptului la grev, precu
m i rspunderea pentru declanarea nelegitim a grevelor. Dup cum s-a menionat, baza jur
dic de realizare a dreptului la grev o constituie art. 45 din Constituie, iar condii
ile respective sunt stabilite de Codul muncii (art. 362-367 .a.). Astfel, conform
reglementrilor Codului muncii, greva poate fi declarat: doar n scopul aprrii interes
elor profesionale cu caracter economic i social ale salariailor i nu poate urmri sco
puri politice; dac n prealabil au fost epuizate toate cile de soluionare a conflictu
lui colectiv de munc n cadrul procedurii de conciliere; participarea la grev este l
iber i nimeni nu poate fi constrns s participe la grev; greva se va declara i se va d
sfura n conformitate cu prevederile Codului muncii i cu conveniile colective ncheiate
la nivel teritorial, ramural, naional; desfurarea grevei n afara unitii i n locuril
lice se va efectua n conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglement
eaz organizarea i desfurarea ntrunirilor.
Comentariu Constitutie.indd 182
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
46
DREPTUL LA PROPRIETATE PRIVAT I PROTECIA ACESTEIA
183

Art. 370 din Codul muncii stipuleaz expres c, pentru declararea i organizarea greve
i ilegale, persoanele vinovate poart rspundere disciplinar, material, administrativ i
penal n conformitate cu legislaia n vigoare, iar instana de judecat care a constatat
legalitatea grevei va obliga persoanele vinovate s repare prejudiciul material i c
el moral cauzat. Rspunderea pentru constrngerea de a participa la grev sau mpiedicar
ea de a participa la grev se pedepsete, conform art. 68 din Codul contravenional, c
u amend de la 40 la 50 de uniti convenionale sau cu munc neremunerat n folosul comun
de la 30 la 60 de ore.

Articolul 46
DREPTUL LA PROPRIETATE PRIVAT I PROTECIA ACESTEIA
(1) Dreptul la proprietate privat, precum i creanele asupra statului, sunt garantat
e. (2) Nimeni nu poate fi expropriat dect pentru o cauz de utilitate public, stabil
it potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire. (3) Averea dobndit licit nu poa
fi confiscat. Caracterul licit al dobndirii se prezum. (4) Bunurile destinate, folo
site sau rezultate din infraciuni ori contravenii pot fi confiscate numai n condiiil
e legii. (5) Dreptul de proprietate privat oblig la respectarea sarcinilor privind
protecia mediului nconjurtor i asigurarea bunei vecinti, precum i la respectarea c
alte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului. (6) Dreptul la motenire
a proprietii private este garantat.

Comentariu
I. n art. 9, Constituia consacr principiile fundamentale privind proprietatea, stab
ilind c aceasta este public i privat, iar n cuprinsul art. 127 descrie mai amnunit a
ctele legate de proprietatea public i de participarea statului la administrarea pr
oprietii. n constituii este consacrat, de obicei, proprietatea privat, adic propriet
a care asigur necesitile vitale ale omului, avndu-le n vedere importana deosebit a p
rietii private i pornind de la faptul c a fost supus multor abuzuri, exproprieri ileg
ale i a constituit temeiul unor persecuii sau condamnri penale. Constituia Republici
i Moldova consacr expres, ntr-un articol aparte, dreptul la proprietate privat i pro
tecia acesteia. Acest drept i protecia proprietii sunt considerate drepturi fundament
ale ale omului i sunt incluse n actele internaionale relevante n domeniu1. Prin cauz
ele examinate, Comisia i Curtea European a Drepturilor Omului au evideniat urmtoarel
e aspecte ale dreptului la proprietate privat 2: a) dreptul de proprietate nu est
e absolut, n sensul c poate fi supus exproprierii pentru cauze de utilitate public;
Declaraia Universal a Drepturilor Omului (art. 17); Primul Protocol adiional la Con
venia European a Drepturilor Omului (art. 1). 2 Donna Gomien, Ghid (Vade-mecum) al
Conveniei Europene a Drepturilor Omului, ed. cit.
1
Comentariu Constitutie.indd 183
14.08.2012 14:40:33

184
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

b) referindu-se la bunuri, textul n cauz consacr dreptul la proprietate n sens larg,


nu numai n sensul dreptului civil; c) trebuie s existe un echilibru ntre exigenele
interesului general i imperativul de a respecta bunurile persoanei; d) utilitatea
public este apreciat prin prisma legislaiei statului. Aceasta ns trebuie s aib o ba
zonabil. II. Conform alin. (1) al art. 46, dreptul la proprietate privat, precum i
creanele asupra statului, sunt garantate. Prevederea evideniaz: 1) coninutul dreptul
ui la proprietate privat; 2) garantarea dreptului de proprietate i a creanelor asup
ra statului. 1. Coninutul dreptului la proprietate privat. Constituia nu stabilete c
u precizie ce nseamn dreptul la proprietate privat, defini ia acestuia i bunurile ce-l
constituie fiind reglementate de Codul civil, de Legea nr. 91-XVI din 05.04.200
7 privind terenurile proprietate public i delimitarea lor i Legea nr. 121-XVI din 0
4.05.2007 privind administrarea i deetatizarea proprietii publice. Conform legilor
menionate, bunurile sunt considerate c fac parte din domeniul privat dac prin lege
nu sunt atribuite domeniului public. Din domeniul public al statului sau al unitil
or administrativ-teritoriale, fac parte bunurile determinate de lege, precum i bu
nurile care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Interesul public
implic afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care sati
sface nevoile colectivitii fr a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizar
ea bunului conform destinaiei menionate. Bogiile de orice natur ale subsolului, spaiu
aerian, apele i pdurile folosite n interes public, resursele naturale ale zonei ec
onomice i ale platoului continental, cile de comunicaie, precum i alte bunuri stabil
ite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietii publice. 2. Garantarea dreptului
de proprietate i a creanelor asupra statului. n raport cu proprietatea, statul are
o dubl poziie, fiind n acelai timp subiect al dreptului de proprietate privat i titul
r al proprietii i puterii publice. Prin garania oferit de Constituie, statul este mp
icat s fac uz de atributele sale de putere public atunci cnd apare ca titular al une
i proprieti private, n condiii de egalitate cu ali titulari ai unui astfel de drept.
Stipularea garantrii creanelor asupra statului constituie expresia principiului fu
ndamental de drept civil statul este ntotdeauna solvabil i stabilete, totodat, c oric
e mprumut sau credit public este garantat de stat. Garania enunat privete orice fel d
e proprietate privat (mobiliar, imobiliar, industrial) i se rsfrnge asupra dezmembr
lor proprietii i asupra drepturilor reale: fructele, veniturile, concesiunea etc. I
II. Conform alin. (2) al art. 46, nimeni nu poate fi expropriat dect pentru o cau
z de utilitate public, stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire. n
oltarea prevederilor constituionale vine Legea exproprierii pentru cauz de utilita
te public, nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, care definete exproprierea ca fiind transf
erul de bunuri i de drepturi patrimoniale din proprietate privat n proprietate publ
ic, transferul ctre stat de bunuri proprietate public ce aparin unei uniti administra
ivteritoriale sau, dup caz, cedarea ctre stat sau ctre o unitate administrativ-teri
torial a drepturilor patrimoniale n scopul efecturii de lucrri pentru cauz de utilita
te public de interes naional sau de interes local, n condiiile prevzute de lege, dup
dreapt i prealabil despgubire.
Comentariu Constitutie.indd 184
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
46
DREPTUL LA PROPRIETATE PRIVAT I PROTECIA ACESTEIA
185

n coninutul garaniei constituionale a dreptului de proprietate este inclus condiia ob


igatorie a despgubirii pentru expropriere i se menioneaz expres condiiile despgubirii
1) pentru cauz de utilitate public; 2) cu dreapt i prealabil despgubire. 1. Pentru c
uz de utilitate public, stabilit potrivit legii. Condiia presupune c trebuie s existe
un interes public general, stabilit de lege, evident i demonstrat, n a crui realiza
re se lezeaz dreptul la proprietate privat. De fapt, este vorba nu de o exproprier
e, ci de un schimb de proprietate, deoarece n locul bunului expropriat se ofer un
alt bun sau o recompens ce acoper paguba. Condiia existenei utilitii publice este foa
te important, ea permite evitarea abuzurilor. Lucrrile sunt declarate ca fiind de
utilitate public la cererea unor comisii speciale de ctre: Parlament (lucrrile de i
nteres naional); consiliile locale (lucrrile de interes local). n cazul cnd lucrrile
de interes comun in de competena consiliilor din mai multe uniti administrativ-terit
oriale, care nu gsesc soluia potrivit, utilitatea public este declarat de ctre Guvern
2. Cu dreapt i prealabil despgubire. Aceast condiie presupune, n primul rnd, c de
a exproprierii trebuie s compenseze n ntregime costul bunului i pagubele suferite. n
al doilea rnd, despgubirea trebuie s fie prealabil, adic s aib loc nainte de exprop
. Momentul despgubirii poate fi convenit de pri, dar Constituia oblig s nu fie dup m
ntul final de trecere a bunului n proprietatea statului, indiferent de soarta ult
erioar a bunului. Dreptul la despgubire deriv i din alte dispoziii constituionale, cu
ar fi cele referitoare la principiul dreptii, proclamat ca valoare suprem i garanta
t n alin. (3) al art. 1 sau la dreptul persoanei vtmate de o autoritate public de a
cere reparaia pagubei art. 53 alin. (1). IV. Un element deosebit de important al
garantrii dreptului de proprietate este interdicia confiscrii bunurilor dobndite lic
it. n cadrul regimului sovietic totalitar, problema pstrrii bunurilor dobndite licit
nici nu se punea, odat cu condamnarea persoanei fiind confiscate toate bunurile
ce aparineau acesteia i familiei sale, indiferent de proveniena i de deintorul concre
al bunurilor. Pentru neadmiterea unor astfel de abuzuri i pentru degrevarea prop
rietarului de sarcina dovezii provenienei licite a bunurilor sale, alin. (3) al a
rt. 46 prevede expres c averea dobndit licit nu poate fi confiscat, iar caracterul l
icit al dobndirii se prezum. Problema sarcinii probei pentru dovedirea dobndirii li
cite a bunurilor are cteva aspecte, fiind considerat i o piedic n calea prevenirii i
ombaterii corupiei, a neadmiterii mbogirii fr just cauz a unor funcionari. Curtea
uional a fost sesizat s avizeze un proiect de lege constituional, care propunea exclu
erea din alin. (3) al art. 46 a textului Caracterul licit al dobndirii se prezum, ia
r cu aceast ocazie instana de jurisdicie constituional a reinut c1: a) confiscarea o
at n condiiile legii reprezint o modalitate eficient de combatere a activitilor crim
le; b) ca sanciune civil i penal, confiscarea are randament maxim, surpnd bazele econ
omice ale infraciunilor i contraveniilor, n acelai timp lovind mai blnd n demnitatea
ului; ) modificarea propus nu aduce atingere drepturilor i libertilor fundamentale al
e cetenilor sau garaniilor acestora;
1
HCC nr. 1 din 25.04.2006 (MO nr. 70-72/8 din 05.05.2006).
Comentariu Constitutie.indd 185
14.08.2012 14:40:33

186
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

d) Curtea elimin orice suspiciuni cu privire la nclcarea dreptului de proprietate,


proclamat i garantat de alin. (1) i consolidat de alineatele care-l succed ale art.
46 din Constituie, precum i de art. 126-128 din Constituie; e) nu se ncalc nici prin
cipiul prezumiei nevinoviei, consfinit de art. 21 din Constituie, deoarece confiscare
a se poate dispune doar prin hotrre judectoreasc, n condiiile legii i doar dup dove
caracterului ilicit al bunurilor titularului inculpat al acestora; f) statul po
ate reglementa proceduri, prin care persoana inculpat s fie obligat s probeze caract
erul licit al averii sale, iar imposibilitatea probrii caracterului licit al aver
ii prezum caracterul ilicit al dobndirii acesteia i tendina persoanei de a se eschiv
a de la ndeplinirea obligaiilor fiscale fa de societate sau de la rspunderea administ
rativ ori penal. V. Alin. (4), conform cruia bunurile destinate, folosite sau rezul
tate din infraciuni ori contravenii pot fi confiscate numai n condiiile legii aduce
precizri la tema proteciei proprietii private. Este general recunoscut faptul c sub p
rotecie se afl doar proprietatea dobndit pe ci licite, fr nclcarea normelor legale
urilor altor persoane. Bunurilor de provenien ilegal li se poate aplica sanciunea co
nfiscrii. VI. Garantarea dreptului la proprietate privat se asigur i prin stabilirea
prin lege a limitrii exerciiului dreptului respectiv i prin aplicarea lor n strict c
onformitate cu normele constituionale i legale n materie. n acest sens, alin. (5) al
art. 46 stipuleaz c dreptul de proprietate privat oblig la respectarea sarcinilor p
rivind protecia mediului nconjurtor i asigurarea bunei vecinti, precum i la respect
celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului. Cu referire la pr
oblema dat, este important s se respecte cteva reguli1: avantajul dreptului de prop
rietate trebuie s fie mai mare dect dezavantajul ce se produce prin realizarea sar
cinilor impuse proprietii i proprietarului; realizarea sarcinilor n cauz trebuie s re
pecte principiul proporionalitii, stabilit de art. 54 alin. (2) din Constituie, i ast
fel, sarcinile ce greveaz proprietatea trebuie s fie proporionale cu situaia care le
determin. VII. Protecia i garantarea dreptului la proprietate privat nu ar fi depli
ne dac nu s-ar asigura continuarea calitii de proprietar de ctre succesorii fostului
proprietar. Prin urmare, dreptul la motenire este o consecin fireasc a dreptului de
proprietate, de aceea, n art. 46 alin. (6), Constituia a prevzut expres c dreptul l
a motenire a proprietii private este garantat. Motenirea are un caracter complex, ntr
uct presupune i asumarea, n anumite condiii, a obligaiilor persoanei decedate, precum
i dobndirea altor drepturi ale acesteia, spre a se asigura continuitatea executrii
lor. Esenial este ns dobndirea de ctre succesori a calitii de proprietar asupra bu
or care erau n proprietatea persoanei decedate. Garantarea dreptului la motenire e
ste asigurat i prin faptul c, n conformitate cu art. 72 alin. (3) lit. i) din Consti
tuie, regimul juridic general al motenirii trebuie s fie reglementat printr-o lege
organic.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 25.01.1996, MO nr. 10/110 din 15.02.1996
HCC din 02.10.1996, MO nr. 67-68/22 din 17.10.1996 HCC nr. 12 din 17.03.1997, M
O nr. 21/9 din 03.04.1997
1
A se vedea, n acest sens, i Constituia Romniei, 1992, p. 105.
Comentariu Constitutie.indd 186
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
47
DREPTUL LA ASISTEN I PROTECIE SOCIAL
187
HCC nr. 29 din 27.10.1997, MO nr. 76/31 din 20.11.1997 HCC nr. 25 din 11.05.1999
, MO nr. 56-58/36 din 03.06.1999 HCC nr. 26 din 13.05.1999, MO nr. 56-58/37 din
03.06.1999 HCC nr. 38 din 08.07.1999, MO nr. 78-79/49 din 22.07.1999 HCC nr. 41
din 20.07.1999, MO nr. 80-82/52 din 29.07.1999 HCC nr. 69 din 14.12.1999, MO nr.
153-155/81 din 29.12.1999 HCC nr. 27 din 22.06.2000, MO nr. 77/27 din 04.07.200
0 HCC nr. 34 din 03.10.2000, MO nr. 130-132/36 din 19.10.2000 HCC nr. 40 din 12.
07.2001, MO nr. 81-83/31 din 20.07.2001 HCC nr. 17 din 05.08.2003, MO nr. 177-18
1/15 din 15.08.2003 HCC nr. 21 din 09.10.2003, MO nr. 218-220/17 din 24.10.2003
HCC nr. 18 din 06.10.2005, MO nr. 135-138/13 din 14.10.2005 ACC nr. 1 din 25.04.
2006, MO nr. 70-72/8 din 05.05.2006 HCC nr. 10 din 20.06.2006, MO nr. 98-101/10
din 30.06.2006 DCC nr. 1 din 30.05.2006, MO nr. 87-90/9 din 09.06.2006 HCC nr. 9
din 12.04.2007, MO nr. 57-59/10 din 27.04.2007 HCC nr. 15 din 13.09.2011, MO nr
. 166-169/22 din 07.10.2011 HCC nr. 19 din 18.10.2011, MO nr. 182-186/28 din 28.
10.2011 HCC nr. 21 din 20.10.2011, MO nr. 187-191/29 din 04.11.2011

Articolul 47
DREPTUL LA ASISTEN I PROTECIE SOCIAL
(1) Statul este obligat s ia msuri pentru ca orice om s aib un nivel de trai decent,
care s-i asigure sntatea i bunstarea, lui i familiei lui, cuprinznd hrana, mbrcm
cuina, ngrijirea medical, precum i serviciile sociale necesare. (2) Cetenii au dreptu
la asigurare n caz de: omaj, boal, invaliditate, vduvie, btrnee sau n celelalte ca
de pierdere a mijloacelor de subzisten, n urma unor mprejurri independente de voina l
r.

Comentariu
I. Art. 47 din Constituie, intitulat Dreptul la asisten i protecie social, confer
constituional unuia dintre principiile de baz ale statului democratic. Acest princ
ipiu stabilete c dezvoltarea omului liber nu este problema lui personal sau a famil
iei lui, ci o component esenial a politicii de stat. Anume realizrile n domeniul prot
eciei i politicii sociale indic nivelul de dezvoltare i prosperitate a statului. Num
ai dac exist succese n domeniul proteciei sociale, se poate spune c statul i realize
bligaia constituional de a apra drepturile i libertile omului, de a crea condiii ma
le, politice, juridice i de alt gen pentru exercitarea drepturilor i libertilor, pen
tru implementarea lor n via. Asistena i protecia social ntr-o societate este un dom
care reunete interesele vitale ale cetenilor, relaiile de proprietate, metodele lega
le i mijloacele de reglementare, politica social a statului i drepturile social-eco
nomice ale ceteanului;
Comentariu Constitutie.indd 187
14.08.2012 14:40:33

188
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

de asemenea, este un indiciu al valorilor umane, ca egalitatea, justiia, umanitat


ea, fundamentele morale ale societii. Obiectivul asistenei i proteciei sociale este d
e a rspunde nevoilor de trai ale persoanelor n vrst i celor cu handicap. Caracteristi
cile asistenei sociale cuprind: motive obiective ce necesit mecanisme specifice de
protecie social a cetenilor, care vizeaz meninerea sau asigurarea unui anumit nivel
e trai (n caz de boal, btrnee, invaliditate, omaj etc.); fonduri speciale, ca surs p
ru asistena social; modaliti speciale de a oferi mijloace de trai; stipularea n legis
laie a modalitilor de acordare a asistenei sociale. Dreptul la asisten i protecie s
este deosebit de complex. Dificultile pe care le ntmpin multe state n garantarea i r
izarea acestuia determin necesitatea unei cooperri internaionale pentru a se asigur
a un nivel de trai decent pentru toate fiinele umane. Importana pe care nivelul de
trai o are pentru persoan, familie i societate n ansamblu face ca eforturile indiv
iduale ale fiecrui stat s fie completate de eforturile colective ale comunitii inter
naionale. Pe lng faptul c reprezint obiectul continuu al preocuprilor organizaiilor
ernaionale specializate n rezolvarea problemei foametei, malnutriiei i asigurrilor so
ciale, dreptul enunat este nscris i n unele acte de importan universal, printre care
nionm urmtoarele: 1. Declaraia Universal a Drepturilor Omului1, care prevede, n art.
5 alin. (1): Orice persoan are dreptul la un nivel de via corespunztor asigurrii snt
le, bunstrii proprii i a familiei, cuprinznd hrana, mbrcmintea, locuina, ngrijirea
l, precum i serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare n caz de omaj, de
boal, de invaliditate, vduvie, btrnee sau n alte cazuri de pierdere a mijloacelor de
ubzisten ca urmare a unor mprejurri independente de voina sa. 2. Pactul internaional
u privire la drepturile economice, sociale i culturale2, care stabilete, n art. 11:
Statele pri la prezentul Pact, recunoscnd dreptul oricrei persoane la un nivel de t
rai suficient pentru ea nsi i familia sa, inclusiv hran, mbrcminte i locuin sufi
cum i la o mbuntire continu a condiiilor sale de existen, vor lua msuri potrivite
asigura realizarea acestui drept i recunosc n acest scop importana esenial a unei co
operri internaionale liber consimite. Prevederile constituionale din art. 47 urmeaz a
fi interpretate i aplicate prin prisma prevederilor tratatelor internaionale menio
nate, aa cum prevede art. 4 din Constituie. Inclus relativ recent n categoria drept
urilor i libertilor fundamentale, dreptul la asisten i protecie social este cunoscu
b alte denumiri: dreptul la un nivel de trai decent; dreptul la condiii satisfctoar
e de trai; dreptul la un nivel de via suficient etc. II. Dreptul la asisten i proteci
social este declarat de prevederile art. 47 alin. (1) din Constituie, conform cror
a statul este obligat s ia msuri pentru ca orice om s aib un nivel de trai decent, c
are s-i asigure sntatea i bunstarea, lui i familiei lui, cuprinznd hrana, mbrcmin
ina, ngrijirea medical, precum i serviciile sociale necesare. Se impun cteva precizri
legtur cu obligaiile respective ale statului. a) Noiunea nivel de trai decent nu es
te definit clar, textul constituional stabilete ns c acesta trebuie s asigure fiecr
sntatea i bunstarea, enunnd i prin1 2

Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. I, Chiinu, pag. 11, 1998. Tratate internai
nale, Ediie oficial, vol. I, Chiinu, pag. 18, 1998.
Comentariu Constitutie.indd 188
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
47
DREPTUL LA ASISTEN I PROTECIE SOCIAL
189

cipalele elemente ale unui asemenea trai: hrana; mbrcmintea; asistena medical i servi
iile sociale necesare. Cu alte cuvinte, prin Constituie, statul este obligat s asi
gure omului un minim de existen, adic remunerarea ntr-un cuantum ce ar permite procu
rarea elementelor menionate ale traiului decent. n contextul celor expuse, definir
ea i asigurarea unui nivel de trai decent ar putea porni de la ideea de asigurare
a unui salariu minim ce ar acoperi necesitile enunate, adic a unui salariu ce ar ac
operi aa-numitul co minim de consum (existen), stabilit prin calcule economico-stati
stice. ntr-o accepie larg, sintagma trai decent ar nsemna posibilitatea omului de a
deine i de a beneficia de bunurile i realizrile civilizaiei: asigurare medical, tehni
modern, mijloace de transport, hran raional i caloric, servicii ale ntreprinderilor
sfera de deservire, acumularea de bogii culturale etc. Traiul decent este imposib
il fr dezvoltarea liber a personalitii, fr beneficierea de realizrile tiinei, cul
osedarea unei profesii. b) Traiul decent se realizeaz prioritar prin munca ceteanul
ui i a familiei sale, iar statul, la rndul su, trebuie s contribuie decisiv la ameli
orarea condiiilor de via pentru a asigura un standard civilizat de trai cetenilor. De
aceea, Constituia oblig statul s ia msuri pentru dezvoltarea economic a societii i
ecia social corespunztoare (HCC nr. 9 din 03.03.1997), cel puin prin acordarea posib
ilitii de a presta o munc remunerat conform exigenelor menionate. n acest sens, stat
este obligat s ia msuri de dezvoltare economic i de protecie social corespunztoare1.
in obligaia statului de a lua msuri pentru ca orice om s aib un nivel de trai decent
, legiuitorul constituant a consfinit dreptul ceteanului la condiii normale de via. A
est drept prevede ameliorarea continu a condiiilor de existen, inclusiv asigurarea d
reptului la hran, mbrcminte i locuin satisfctoare. Totodat, traiul decent se real
ritar prin munca ceteanului i a familiei sale, iar statul, la rndul su, trebuie s con
ribuie efectiv la ameliorarea condiiilor de via ale cetenilor pentru a se ralia stand
ardelor general recunoscute (HCC nr. 58 din 09.11.1999). n mod evident, statul, u
rmrind asigurarea unui nivel de trai decent pentru diferitele categorii ale popul
aiei, reiese din condiiile economice existente i stabilete mecanismele care s asigure
msuri de protecie social real. Or mecanismele economice aplicate, conform prevederi
lor Constituiei, se stabilesc doar prin lege (HCC nr. 9 din 03.03.1997). c) Fr ndoia
l, introducerea obligaiei statului de a lua msuri pentru dezvoltarea economic i socia
l n scopul asigurrii unui nivel de trai decent pentru toi cetenii constituie o garan
salutar, implicnd ns discuii asupra limitelor prerogativelor statului n economia de p
a. Faptul acesta este necesar pentru identificarea modalitilor n care statul va acion
pentru asigurarea proteciei sociale, fr ca s afecteze principiile economiei de pia
s se amestece n activitatea agenilor economici, prejudiciind desfurarea normal a rapo
turilor fireti n cadrul unei economii libere2. Printre msurile pe care statul le ntr
eprinde n vederea asigurrii traiului decent se numr: Legea nr. 1432-XIV din 28.12.20
00 privind modul de stabilire i reexaminare a salariului minim3, care stipuleaz ob
ligaiuni fa de mrimea minim a retribuConstituia Romniei, comentat i adnotat, RA
ficial, Bucureti, 1992, p. 107. Idem, p. 154. 3 Legea nr. 1432-XIV din 28.12.2000
privind modul de stabilire i reexaminare a salariului minim, MO nr. 21-24/79 din
27.02.2011.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 189
14.08.2012 14:40:33

190
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

iei lunare a muncii angajatului; Legea ocrotirii sntii nr. 411-XIII din 28.03.19951,
prin care se garanteaz minimul asigurrii medicale gratuite oferite de stat etc. n a
cest context, sunt relevante stimularea asigurrii benevole, crearea fondurilor su
plimentare de ajutor social, susinerea i stimularea activitilor de binefacere, regle
mentate prin: Legea nr. 329-XIV din 25.03.1999 cu privire la fondurile nestatale
de pensii2; Legea nr. 1420-XV din 31.10.2002 cu privire la filantropie i sponsor
izare3; Legea nr. 581-XIV din 30.07.1999 cu privire la fundaii4. Prin includerea n
noiunea de trai decent a cheltuielilor necesare pentru locuin, constituantul a obl
igat statul s instituie reglementri prin care s oblige angajatorii s asigure cu spaiu
locativ angajaii care nu dispun de locuin sau s le compenseze un minim de cheltuiel
i pentru locuin. Asigurarea cu spaiu locativ poate fi efectuat prin punerea la dispo
ziia angajailor a cminelor, apartamentelor de serviciu sau o alt form. Pentru anumite
categorii de persoane, statul a stabilit reglementri ce in de asigurarea lor cu s
paiu locativ de serviciu. n acest sens, sunt relevante prevederile Legii nr. 982-X
III din 19.09.1996 cu privire la fondul locativ cu statut special5. De menionat c
pentru asigurarea unui nivel de trai decent statul este n drept s restrng, n condiiil
art. 54 din Constituie, numai prin lege i numai dac se impune, dup caz, exerciiul un
or drepturi sau al unor liberti pentru: aprarea siguranei naionale, a ordinii, a snt
i a moralei publice, a drepturilor i a libertilor cetenilor (HCC nr. 10 din 15.02.200
1). III. Intrnd n via, fiecare om gsete o lume a lucrurilor i obiectelor create de g
raiile precedente, diferite instituii politice i sociale, norme sociale, dogme reli
gioase, idealuri estetice i alte forme ale contiinei sociale. Doar prin cunotine i ap
itudini profesionale omul se poate ncadra activ n societate, ca membru al unui gru
p social distinct, al unei clase, al unui colectiv, ca productor de bunuri materi
ale i morale. Statul trebuie s asigure dezvoltarea liber a personalitii, dar i s cre
condiii pentru ca fiecare s aib posibilitatea real de a-i aplica aptitudinile i cuno
nele. Statul poate ndeplini aceste sarcini numai dac se bazeaz pe o economie puterni
c i stabil, care s asigure bunstarea i prosperarea societii. Este important ca surs
i materiale demne s depind direct de participarea individului la munca social util,
deoarece fiecare om trebuie s-i creeze personal bunstarea material, s-i realizeze pot
nialul creator. Statul trebuie s susin aceast activitate, s nu creeze piedici. n soc
atea modern ns, nu toi sunt n stare s-i asigure bunstarea material i traiul decen
nc sau prin alt mijloc legal. De aceea statul ia msuri speciale de mbuntire a situai
materiale a poporului n genere, precum i a unor anumite categorii sociale n special
. Politica social a statului trebuie s fie orientat spre mai multe grupuri sociale i
s cuprind: lupta cu omajul; reglementarea salariului minim;
Legea ocrotirii sntii nr. 411-XIII din 28.03.1995, MO nr. 34/373 din 22.06.1995. Leg
ea nr. 329-XIV din 25.03.1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii, MO nr
. 87-89/423 din 12.08.1999. 3 Legea nr. 1420-XV din 31.10.2002 cu privire la fil
antropie i sponsorizare, MO nr. 185-189/1394 din 31.12.2002. 4 Legea nr. 581-XIV
din 30.07.1999 cu privire la fundaii, MO nr. 118-119/556 din 28.10.1999. 6 Legea
nr. 982-XIII din 19.09.1996 cu privire la fondul locativ cu statut special, MO n
r. 31-32/286 din 15.05.1997.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 190
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
47
DREPTUL LA ASISTEN I PROTECIE SOCIAL
191

liberul acces la nvmntul primar i general, gratuitatea acestuia; accesul la nvmn


r, pe baz de concurs; asistena medical primar gratuit i minimul de asisten gratuit
tuiile medicale de stat i municipale; posibilitatea accesului gratuit sau la un pr
e ct mai redus la fondurile bibliotecilor, muzeelor, la teatre i la alte instituii c
ulturale. De o importan deosebit este ajutorul acordat de stat pturilor i categoriilo
r social-vulnerabile, care, din diferite motive, nu pot s-i gseasc un loc de munc sau
, n genere, nu pot presta niciun fel de munc. Prin alin. (2) al art. 47 din Consti
tuie, se instituie principiul diversitii i complexitii proteciei sociale a cetenil
na acestui principiu const n faptul c persoanele ce au dreptul la asisten i proteci
ial pot beneficia simultan de diferite tipuri de asisten social. Totodat, Constituia
pecific criteriile ce stau la baza asigurrii cetenilor cu drepturi garantate: anumit
e perioade de vrst, starea sntii, capacitatea de munc, ndeplinirea sau imposibilita
eplinirii obligaiilor de familie. Asigurrile pentru astfel de situaii se stabilesc i
se acord n temeiul prevederilor din diferite acte juridice referitoare la problem
e de asisten i protecie social. Dintre cele mai importante, menionm, n primul rnd,
tuia, care conine multe referiri la probleme de asigurare a drepturilor omului, la
asisten i asigurare social. Dreptul la asigurare social este dezvoltat prin Legea nr
. 489-XIV din 8.07.1999 privind sistemul public de asigurri sociale1, care stabil
ete bugetul asigurrilor sociale de stat, contribuiile de asigurri sociale de stat, p
ersoanele asigurate obligatoriu, pensiile i alte drepturi de asigurri sociale de s
tat. Iar prin formarea bugetului asigurrilor sociale de stat, care, conform art.
131 din Constituie, face parte din bugetul public naional, statul urmrete s asigure f
inanarea cheltuielilor de ordin naional n aa fel nct statul s-i onoreze obligaiile
teni, garantnd tuturor cetenilor si dreptul la asisten i protecie social. Materi
estor obligaii i garanii reclam reglementarea i repartizarea mijloacelor fondurilor c
onstituite prin lege, inclusiv a fondului de pensii i indemnizaii (HCC nr. 39 din
22.12.1997). Exist un ir de alte legi i acte normative n domeniu care reglementeaz di
ferite aspecte ale asigurrii i proteciei sociale, determin categoriile de beneficiar
i i stabilesc rspundere pentru neacordarea nentemeiat a asistenei i asigurrilor soci
cuvenite. Astfel, Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurri
sociale de stat2 stipuleaz dreptul la pensie i tipurile de pensii, stagiul de coti
zare, sursele, stabilirea i plata pensiei etc. Asigurarea cu pensii constituie un
element important al asistenei sociale, prin care se realizeaz dreptul constituion
al al ceteanului la pensie n cazurile i n mrimile stabilite de lege. Asigurrile soci
de stat reprezint un sistem organizatorico-juridic de asisten social, n limitele cru
a cetenii i exercit dreptul la pensie. Acest drept depinde direct de caracterul activ
itii social-utile a cetenilor i se exercit, n conformitate cu legislaia, prin siste
ublic de asigurri contra riscurilor sociale reprezentate de pierderea capacitii de
munc (din cauza vrstei naintate, invaliditii) sau de pierderea susintorului (HCC nr.
din 18.05.1999).
1 Legea nr. 489-XIV din 8.07.1999 privind sistemul public de asigurri sociale, MO
nr. 1-4/2 din 06.01.2000. 2 Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile d
e asigurri sociale de stat, MO nr. 42-44/247 din 12.03.2004.
Comentariu Constitutie.indd 191
14.08.2012 14:40:33

192
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Lund n consideraie faptul c dreptul ceteanului la asigurarea cu pensie (pentru limit


vrst, pentru vechime n munc etc.) depinde direct de caracterul activitii social-util
prestate, cuantumul pensiei, odat stabilit, nu poate fi micorat, iar plata pensie
i fixate nu poate fi suspendat printr-un act normativ adoptat ulterior. Diminuare
a cuantumului sau suspendarea plii pensiei sunt posibile numai n cazurile n care la
stabilirea ei au fost comise abuzuri sau alte nclcri ale legii (HCC nr. 4 din 27.01
.2000). Protejarea drepturilor, libertilor, intereselor legitime ale cetenilor, resp
ectarea principiilor egalitii i echitii sociale constituie componente obligatorii ale
oricrui act legislativ. n realizarea politicii n domeniul asigurrilor sociale de st
at, legiuitorul, n limitele atribuiilor ce-i revin, este n drept s opteze pentru div
erse soluii de reglementare i concretizare a coninutului drepturilor sociale i econo
mice, ns el este obligat, potrivit art. 16 din Constituie, s respecte principiile ec
hitii sociale i egalitii, care, n societatea modern, reprezint valori supreme. La d
inarea temeiurilor juridice, a condiiilor de stabilire i plat a pensiilor, a modali
tilor de calculare a cuantumului pensiei, legiuitorul are obligaia de a ine cont de
faptul c asigurrile sociale stabilite anterior nu pot fi anulate fr a fi substituite
prin msuri echivalente. Noile prevederi legale se vor aplica numai pentru viitor
i numai fa de persoanele care au solicitat acordarea pensiei dup intrarea acestora n
vigoare, fr a se aduce atingere drepturilor de pensie stabilite anterior (HCC nr.
9 din 30.03.2004). Legea nr. 933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecia socia
l special a unor categorii de populaie1 stabilete tipurile i cuantumurile compensaiil
r nominative, beneficiarii acestor compensaii, organele ce stabilesc i pltesc compe
nsaiile nominative. Legea nr. 821-XII din 24.12.1991 privind protecia social a inva
lizilor2 stipuleaz crearea de condiii pentru accesul liber al invalizilor la infra
structura social, reabilitarea medical, profesional i social, nvmntul profesional
asisten social. n cadrul proteciei sociale a invalizilor, statul a stabilit alocaii
ociale de stat pentru persoanele care nu ndeplinesc condiiile generale pentru obine
rea dreptului la pensie. Protecia social special a invalizilor nu este contrar drept
ului acestei categorii de persoane de a realiza venituri asigurate. Orice restri
cie impus invalizilorbeneficiari de alocaii sociale de stat de a realiza venituri a
sigurate ngrdete dreptul acestor persoane de a-i ctiga prin propria munc mijloacele
subzisten. Or dreptul la alocaie social de stat, ca un drept constituional, nu poate
fi supus restriciilor, iar persoana care beneficiaz de alte venituri, care-i asigu
r un nivel suficient de trai, ei i familiei sale, nu poate fi privat de alocaia soci
al de stat (HCC nr. 46 din 25.10.2001). Legea nr. 827-XIV din 18.02.2000 a Fondul
ui republican i a fondurilor locale de susinere social a populaiei3 prevede crearea
Fondului republican i a fondurilor locale pentru susinerea pturilor socialmente vul
nerabile ale populaiei, sursele de formare, modul de acumulare i de administrare a
lor.
Legea nr. 933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecia social special a unor categ
orii de populaie, MO nr. 70-72/507 din 22.06.2000. 2 Legea nr. 821-XII din 24.12.
1991 privind protecia social a invalizilor. 3 Legea nr. 827-XIV din 18.02.2000 a F
ondului republican i a fondurilor locale de susinere social a populaiei, MO nr. 65-6
7/460 din 08.06.2000.
1
Comentariu Constitutie.indd 192
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
47
DREPTUL LA ASISTEN I PROTECIE SOCIAL
193

Legea nr. 756-XIV din 24.12.1999 a asigurrii pentru accidente de munc i boli profes
ionale1 conine prevederi referitor la persoanele asigurate, prestaiile i indemnizaii
le de asigurare, prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, fondul
de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, contribuiile de asigurar
e, mijloacele fondului de asigurare etc. Dreptul cetenilor la compensarea prejudic
iilor cauzate de accidentele de munc sau afeciunile profesionale urmeaz s fie califi
cat ca drept la asisten material n legtur cu pierderea capacitii de munc. Prin urm
est drept trebuie s fie ocrotit de ctre stat ca dreptul constituional al cetenilor la
asisten social (HCC nr. 3 din 19.01.1998). Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind oc
uparea forei de munc i protecia social a persoanelor aflate n cutarea unui loc de mu
stabilete modul i condiiile de acordare a statutului de omer, fondul de omaj, proteci
social a omerilor etc. Legea nr. 909-XII din 30.01.1992 privind protecia social a c
etenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobl3 conine preved
eri referitoare la nlesnirile i compensaiile pentru persoanele care au avut de sufe
rit de pe urma catastrofei, la asigurarea cu pensii a cetenilor care au participat
la lichidarea consecinelor avariei de la CAE Cernobl etc. n ceea ce privete tema ab
ordat, vom aduce ca exemplu i o serie de hotrri ale Guvernului: Hotrrea nr. 1478 din
5.11.2002 cu privire la indemnizaiile adresate familiilor cu copii; Hotrrea nr. 374
din 29.04.1999 despre aprobarea Regulamentului privind modul de plat a compensaie
i unice pentru prejudiciul adus sntii invalizilor din rndul participanilor la lichida
ea consecinelor catastrofei de la Cernobl i la experienele nucleare, avariilor cu ra
diaie ionizat i a consecinelor lor la obiectivele atomice civile sau militare; Hotrre
nr. 1353 din 20.12.2003 despre aprobarea Regulamentului privind modul de plat a
indemnizaiei unice pentru persoanele eliberate din locurile de detenie; Hotrrea nr.
302 din 17.05.1994 privind plata indemnizaiilor membrilor familiilor persoanelor
civile czute n luptele pentru aprarea integritii Republicii Moldova etc.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 9 din 03.03.1997, MO nr. 18/6 din 20.03.
1997 ACC nr. 1 din 17.03.1997, MO nr. 21/10 din 03.04.1997 HCC nr. 39 din 22.12.
1997, MO nr. 6-7/3 din 29.01.1998 HCC nr. 3 din 19.01.1998, MO nr. 12-13/9 din 1
9.02.1998 HCC nr. 27 din 18.05.1999, MO nr. 56-58/38 din 03.06.1999 HCC nr. 58 d
in 09.11.1999, MO nr. 128-129/69 din 17.11.1999 HCC nr. 4 din 27.01.2000, MO nr.
14-16/7 din 10.02.2000 HCC nr. 6 din 06.02.2001, MO nr. 19-20/5 din 22.02.2001
Legea nr. 756-XIV din 24.12.1999 a asigurrii pentru accidente de munc i boli profes
ionale, MO nr. 31-33/192 din 23.03.2000. 2 Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind
ocuparea forei de munc i protecia social a persoanelor aflate n cutarea unui loc de
c, MO nr. 70-72/312 din 15.04.2003. 3 Legea nr. 909-XII din 30.01.1992 privind pr
otecia social a cetenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cerno
bl, MO nr. 80-82/413 din 21.05.2004.
1
Comentariu Constitutie.indd 193
14.08.2012 14:40:33

194
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

HCC nr. 10 din 15.02.2001, MO nr. 25-26/9 din 01.03.2001 HCC nr. 46 din 25.10.20
01, MO nr. 136-138/38 din 15.11.2001 HCC nr. 8 din 23.03.2004, MO nr. 56-60/14 d
in 09.04.2004 HCC nr. 9 din 30.03.2004, MO nr. 61-63/15 din 16.04.2004 HCC nr. 3
din 25.01.2005, MO nr. 24-25/3 din 11.02.2005 HCC nr. 21 din 22.11.2005, MO nr.
161-163/15 din 02.12.2005 HCC nr. 14 din 06.07.2006, MO nr. 112-115/13 din 21.0
7.2006 HCC nr. 23 din 09.10.2007, MO nr. 165-167/20 din 19.10.2007 HCC nr. 18 di
n 21.10.2008, MO nr. 195-196/12 din 31.10.2008 HCC nr. 10 din 02.06.2009, MO nr.
101/10 din 10.06.2009 HCC nr. 13 din 14.06.2011, MO nr. 103-106/15 din 24.06.20
11 HCC nr. 19 din 18.10.2011, MO nr. 182-186/28 din 28.10.2011
Articolul 48
FAMILIA
(1) Familia constituie elementul natural i fundamental al societii i are dreptul la
ocrotire din partea societii i a statului. (2) Familia se ntemeiaz pe cstoria liber
simit ntre brbat i femeie, pe egalitatea lor n drepturi i pe dreptul i ndatorirea
de a asigura creterea, educaia i instruirea copiilor. (3) Condiiile de ncheiere, de d
esfacere i de nulitate a cstoriei se stabilesc prin lege. (4) Copiii sunt obligai s a
ib grij de prini i s le acorde ajutor.

Comentariu
I. Printre drepturile fundamentale ale omului, un loc important l ocup dreptul la
cstorie i la ntemeierea unei familii. Conform art. 48 alin. (1) din Constituie, famil
ia constituie elementul natural i fundamental al societii i are dreptul la ocrotire
din partea societii i a statului. Familia este un mod de organizare a vieii n comun a
oamenilor, bazat pe legturile stabilite prin cstorie i pe legturile de rudenie, avnd
o importan i un statut juridic deosebit, care ndeplinete multiple funcii (biologice,
conomice, sociale, educative i spirituale). De-a lungul istoriei, familia a fost
definit i nucleu social elementar, celul primar i cea mai simpl a societii etc. Cer
e c, din cele mai vechi timpuri, a fost sesizat importana familiei, fapt pentru car
e s-a urmrit ocrotirea i protecia ei plenar, att pe plan intern, ct i internaional.
araia Universal a Drepturilor Omului1 , n art. 16, stabilete: 1. Cu ncepere de la vrs
a nubil, brbatul i femeia, fr nicio restricie n privina rasei, ceteniei sau relig
reptul s se cstoreasc i s ntemeieze o familie. Ei au drepturi egale la ncheierea c
n decursul cstoriei i la desfacerea ei.
1
Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. I, Chiinu, 1998, p. 11.
Comentariu Constitutie.indd 194
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
48
FAMILIA
195

2. Cstoria nu poate fi ncheiat dect cu consimmntul liber i deplin al viitorilor so


milia este elementul natural i fundamental al societii i are dreptul la ocrotire din
partea societii i a statului. Pactul internaional cu privire la drepturile civile i
politice, n art. 23, prevede: 1. Familia este elementul natural i fundamental al s
ocietii i are drept la ocrotire din partea societii i a statului. 2. Dreptul de a se
ori i de a ntemeia o familie este recunoscut brbatului i femeii, ncepnd de la vrsta
il. 3. Nicio cstorie nu va putea fi ncheiat fr consimmntul liber i deplin al vii
4. Statele pri la prezentul Pact vor lua msuri potrivite pentru a asigura egalitat
ea n drepturi i rspunderi a soilor n privina cstoriei, n timpul cstoriei i atun
esface. n cazul desfacerii, se vor lua msuri pentru a se asigura copiilor ocrotire
a necesar. Convenia European a Drepturilor Omului1, n art. 12, prevede: ncepnd cu vr
stabilit prin lege, brbatul i femeia au dreptul de a se cstori i de a ntemeia o fam
e conform legislaiei naionale care reglementeaz exercitarea acestui drept. Curtea E
uropean a Drepturilor Omului a examinat o serie de cazuri privitoare la art. 12 i
art. 8 ale Conveniei (care prevd dreptul la respectarea vieii de familie), stabilin
d urmtoarele: a) via de familie nseamn cel puin raporturile dintre rudele apropiate,
are pot avea un rol considerabil, spre exemplu, relaiile dintre rudele de gradul
I i II; b) art. 12 protejeaz aciuni individuale de cstorie i de a avea copii, de acee
s-a expus concluzia c o familie ia natere n urma unei cstorii legitime i, n mod nor
, un cuplu coabiteaz. c) art. 12 nu garanteaz dreptul de a divora sau pe cel de a s
e recstori, el doar oblig la tratamentul juridic egal al soilor n caz de divor. d) ar
. 8 i art. 12 garanteaz dreptul la petrecerea timpului n comun cu copiii i prinii i
ptul de a se lua msuri pentru reunirea printelui i copilului cnd sunt desprii, pentr
proteja copilul etc. Principiile eseniale pentru crearea familiei sunt enunate n a
rt. 48 alin. (2), (3) i (4) din Constituie. II. Conform alin. (2) al art. 48 din C
onstituie, familia se ntemeiaz pe cstoria liber consimit ntre brbat i femeie, pe
a lor n drepturi i pe dreptul i ndatorirea prinilor de a asigura creterea, educaia
ruirea copiilor. Constatm astfel c la baza familiei stau urmtoarele principii: a) f
amilia se ntemeiaz pe cstoria dintre brbat i femeie, ceea ce presupune interdicia c
lor dintre persoane de acelai sex; b) cstoria trebuie s fie liber consimit de ambii s
; c) n cadrul familiei, ambii soi au drepturi egale; d) n cadrul familiei, prinii au
obligaia de a asigura creterea, educaia i instruirea copiilor lor.
1
Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 341.
Comentariu Constitutie.indd 195
14.08.2012 14:40:33

196
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Potrivit acestui alineat constituional, una dintre principalele prioriti ale famili
ei este de a crea condiii pentru buna dezvoltare i educarea corespunztoare a copiil
or. Rspunderea pentru creterea copilului i asigurarea dezvoltrii sale le revine, n te
meiul art. 18 din Convenia internaional cu privire la drepturile copilului, n primul
rnd prinilor sau, dup caz, reprezentanilor lor legali. Aadar, potrivit normei consti
uionale, creterea i educarea copilului este n acelai timp un drept i o obligaie. Pr
u un drept prioritar la educarea copilului fa de alte persoane. Cu toate acestea,
ei sunt obligai s aib grij de sntatea, de dezvoltarea fizic, psihic i spiritual a
i, precum i s i asigure obinerea cunotinelor generale. III. Alin. (3) al art. 48 din
onstituie stipuleaz: Condiiile de ncheiere, de desfacere i de nulitate a cstoriei se
abilesc prin lege. Prevederile constituionale sunt dezvoltate de Codul familiei,
nr. 1316-XIV din 26.10.20001. 1. ncheierea cstoriei este reglementat de capitolul tr
ei al codului, n care se prevede c ncheierea cstoriei are loc la organele de stare ci
vil i, din ziua nregistrrii cstoriei, soii intr n posesia drepturilor i obligaii
ce. nainte de cstorie, viitorii soi depun personal declaraii de cstorie la organele
stare civil. ncheierea cstoriei este condiionat de consimmntul reciproc, neviciat,
at personal i necondiionat, al brbatului i al femeii, precum i de vrsta nubil. De as
nea, persoanele care doresc s se cstoreasc sunt obligate s se informeze reciproc desp
re starea sntii lor. ncheierea cstoriei este supus unei proceduri stabilite de art.
in Codul familiei dup supunerea acestora unui examen medical obligatoriu, al crui
rezultat se comunic numai persoanei examinate. O condiie important pentru ncheierea
cstoriei este vrsta nubil: pentru brbai de 18 ani i pentru femei de 16 ani. n cazur
eiate, cstoria poate fi ncuviinat pentru brbai cu reducerea vrstei nubile, dar nu m
lt dect cu doi ani. Nu se admite cstoria ntre: a) persoane dintre care cel puin una e
ste deja cstorit; b) rude n linie dreapt de pn la al IV-lea grad inclusiv, frai i
inclusiv cei care au un printe comun; c) adoptator i adoptat; d) adoptat i rud a ad
optatorului n linie dreapt de pn la al II-lea grad inclusiv; e) curator i o persoan m
nor aflat sub curatela acestuia, n perioada curatelei; f) persoane dintre care cel
puin una este lipsit de capacitatea de exerciiu; g) persoane condamnate la privaiune
de libertate, n perioada cnd ambele i ispesc pedeapsa; h) persoane de acelai sex. 2
etarea cstoriei este reglementat de capitolul apte din Codul familiei i se admite n c
zul: decesului sau al declarrii pe cale judectoreasc a decesului unuia dintre soi;
ivorului (desfacerii), n baza cererii unuia sau a ambilor soi ori a tutorelui soului
declarat incapabil.
Codul familiei al Republicii Moldova nr. 1316-XIV din 26.10.2000, MO nr. 47-48/2
10 din 26.04.2001.
1
Comentariu Constitutie.indd 196
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
48
FAMILIA
197

Desfacerea cstoriei la cererea soului poate fi limitat, soul nu poate cere desfacerea
cstoriei fr acordul soiei n timpul graviditii ei i timp de un an dup naterea co
c acesta s-a nscut viu i triete. Desfacerea cstoriei se face att de organele de sta
vil, ct i pe cale judectoreasc. Cstoria se va considera desfcut din ziua nregistr
ui la oficiul de stare civil, iar n cazul desfacerii cstoriei pe cale judectoreasc
ziua rmnerii definitive a hotrrii instanei judectoreti. n cazul cnd nu se respect
e legii, cstoria este declarat nul. Astfel de condiii se stabilesc n art. 11, 13, 14
15 din Codul familiei. Nulitatea cstoriei intervine i atunci cnd soii sau unul dintre
ei nu a avut intenia de a crea o familie (cstorie fictiv). Nulitatea cstoriei interv
ne n momentul ncheierii ei. IV. Grija copiilor majori fa de prinii lor constituie un
spect al valorilor umane i o manifestare a continuitii generaiilor. Societatea este
sntoas cnd are loc un schimb al grijii prinilor fa de copii cu grija copiilor fa
ste firesc c grija copiilor fa de prini nu poate fi redus la acordarea de sprijin mat
rial. Adesea, atitudinea grijulie a copiilor fa de prini, sprijinul moral n situaii d
ficile, n caz de boal, btrnee, nseamn pentru ei mai mult dect ajutorul material. Bi
, aceste relaii in de calitile personale i depind de sentimentul de datorie pe care-l
au copiii, pe care i-au crescut, de calitile lor omeneti, de educaie i de alte princ
ipii morale percepute din copilrie. Realitatea ns este de aa natur c normele morale,
are reglementeaz relaia dintre prini i copiii majori, n multe situaii sunt ignorate
ctre acetia din urm. Din aceste considerente, statul confer obligaiei copiilor majori
pentru grija fa de prini un statut de norm constituional. Astfel, condiia stipulat
in. (4) din art. 48 al Constituiei, potrivit creia copiii sunt obligai s aib grij de
ini i s le acorde ajutor, este de asemenea realizat conform prevederilor Codului fam
iliei. Art. 80 din Codul familiei (Obligaia copiilor majori de a-i ntreine prinii) pr
ia stipularea constituional, stabilind suplimentar c ntreinerea prinilor inapi pent
nc, care au nevoie de ajutor, constituie o obligaie a copiilor lor majori. De asem
enea, textul prevede atragerea copiilor majori care pltesc prinilor pensie alimenta
r la efectuarea de cheltuieli suplimentare cerute de circumstane excepionale (boal g
rav, schilodire etc.). n anumite cazuri, copiii pot fi scutii de ndatorirea de a-i nt
eine prinii i de efectuarea cheltuielilor de ngrijire a lor, dac instana judectorea
stabili c prinii s-au eschivat de la ndeplinirea ndatoririlor printeti. Stabilirea p
iei alimentare pentru ntreinerea prinilor, n lipsa unui contract de ntreinere a aces
a, se soluioneaz pe cale judectoreasc. Cuantumul pensiei de ntreinere se stabilete d
nstana judectoreasc ntr-o sum bneasc fix pltit lunar, inndu-se cont de starea m
ial a prinilor i a copiilor, de alte circumstane importante. n final, vom meniona c
gaiile care se nasc n cadrul familiei, pe lng faptul c au un suport legal i deriv di
revederile legislaiei n vigoare, mai au i o baz moral. Pentru a exista i a se dezvolt
continuu, relaiile din cadrul societii trebuie s respecte principiile morale. Const
ituie o obligaie moral a fiecrui om s manifeste grij i toleran pentru ceea ce se n
rul celulei de baz a societii familia.
Jurisprudena Curii Constituionale: ACC nr. 1 din 17.03.1997, MO nr. 21 din 03.04.19
97 HCC nr. 55 din 14.10.1999, MO nr. 118-119 din 28.10.1999
Comentariu Constitutie.indd 197
14.08.2012 14:40:33

198
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Articolul 49
PROTECIA FAMILIEI I A COPIILOR ORFANI
(1) Statul faciliteaz, prin msuri economice i prin alte msuri, formarea familiei i nd
plinirea obligaiilor ce i revin. (2) Statul ocrotete maternitatea, copiii i tinerii,
stimulnd dezvoltarea instituiilor necesare. (3) Toate preocuprile privind ntreinerea
, instruirea i educaia copiilor orfani i a celor lipsii de ocrotirea prinilor revin s
atului i societii. Statul stimuleaz i sprijin activitile de binefacere fa de ace

Comentariu
I. Dac n art. 48 sunt proclamate principiile care stau la baza formrii familiei i ca
re guverneaz, n principal, relaiile din cadrul familiei, n art. 49 al Constituiei se
stabilete protecia familiei i a copiilor orfani. n continuare, textul constituional a
rat modul n care se implic statul pentru a asigura o astfel de protecie. II. Alin. (
1) din art. 49 prevede expres c statul faciliteaz, prin msuri economice i prin alte
msuri, formarea familiei i ndeplinirea obligaiilor ce i revin. n acelai sens, normel
onstituionale sunt dezvoltate de prevederile Codului familiei, din care deducem c
familia n Republica Moldova se afl sub ocrotirea statului, acesta trebuind s manife
ste grij fa de familie prin: crearea i dezvoltarea unei largi reele de case de natere
de cree i grdinie de copii, de coli i de alte instituii pentru copii; organizarea
fecionarea sferei de deservire social i alimentaie public; acordarea de ajutor la nat
rea copilului; acordarea de ajutor i de nlesniri mamelor singure i familiilor cu mu
li copii; acordarea unor alte feluri de ajutoare i sprijin familiei. III. Conform
alin. (2) al art. 49 din Constituie, statul ocrotete maternitatea, copiii i tinerii
, stimulnd dezvoltarea instituiilor necesare. Astfel, norma constituional presupune
c maternitatea este ocrotit i ncurajat de stat i se bucur de respectul ntregului po
Maternitatea este, n esen, capacitatea femeilor de a ndeplini principala funcie biolo
gic i social continuarea rasei umane. Protecia maternitii constituie una din prerog
vele Republicii Moldova, care se manifest prin diverse msuri de ocrotire a interes
elor mamei i ale copilului, precum i prin msuri speciale de protecie n domeniul munci
i i ocrotirii sntii femeilor, prin crearea de condiii care permit femeilor s mbine
cu maternitatea; prin aprarea juridic, prin sprijinul material i moral, acordat ma
mei i copilului, inclusiv concediul prenatal i cel postnatal, precum i de concediil
e pentru ngrijirea copilului, cu meninerea salariului, alte nlesniri pentru femei g
ravide i mame. Totodat, alineatul nu face referin expres la paternitate ca obiect de
protejare din partea statului, cu toate acestea, legislaia (art. 2 din Codul fami
liei1) confer paternitii o anumit protecie din partea statului. Necesitatea protejrii
paternitii n egal msur cu maternitatea reiese din prevederile tratatelor internaiona
n special
Codul familiei al Republicii Moldova nr. 1316-XIV din 26.10.2000, MO nr. 47-48/2
10 din 26.04.2001.
1
Comentariu Constitutie.indd 198
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
49
PROTECIA FAMILIEI I A COPIILOR ORFANI
199

Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii (OIM) nr. 156 (1981) privind egalitatea
de anse i tratament pentru lucrtorii de ambele sexe: lucrtorii care au responsabili
ti familiale. Convenia cu privire la drepturile copilului, ratificat prin Hotrrea Par
amentului nr. 408 din 12.12.19901, i protocoalele adiionale garantez protecia copiil
or la nivel internaional n vederea asigurrii unei dezvoltri normale a tuturor copiil
or, precum i ocrotirea special a copiilor mpotriva oricror violene, a implicrii n co
icte armate, a vnzrii de copii, prostituiei i pornografiei infantile etc. Normele co
nstituionale supuse comentariilor sunt dezvoltate n Legea nr. 338-XIII din 15.12.1
994 privind drepturile copilului2, care stabilete c ocrotirea de ctre stat i societa
te a copilului, familiei i maternitii constituie, n Republica Moldova, o preocupare
politic, social i economic de prim ordin. Prevederi referitoare la tema abordat conin
Hotrrea Parlamentului nr. 392-XII din 05.12.1990 cu privire la msurile de neamnat pe
ntru mbuntirea situaiei femeilor, ocrotirea mamei i a copilului, ntrirea familiei
e Guvernului nr. 137 din 20.03.1991, nr. 198 din 16.04.1993, nr. 679 din 06.10.1
995, nr. 409 din 09.04.1998, nr. 1001 din 30.09.2005, nr. 450 din 28.04.2006, nr
. 290 din 15.04.2009 etc. IV. Ocrotind familia, statul trebuie s ia n consideraie c
exist copii care nu sunt integrai n familie, fiind astfel lipsii de ocrotirea printea
sc. Confirmnd existena unor astfel de situaii, art. 49 alin. (3) din Constituie stabi
lete c toate preocuprile privind ntreinerea, instruirea i educaia copiilor orfani i
lor lipsii de ocrotirea prinilor revin statului i societii. Statul stimuleaz i spri
tivitile de binefacere fa de aceti copii. Protecia copiilor orfani i a celor rmai
timularea activitilor de binefacere fa de aceti copii este reglementat de acte normat
ve. Astfel, legea privind drepturile copilului prevede: acei copii care, tempora
r sau permanent, sunt lipsii de mediul familiei sau care, n propriul lor interes,
nu pot fi lsai n acest mediu se bucur de protecie i ajutor special din partea statulu
, legea prevede, de asemenea, c cei orfani i cei rmai fr ngrijire printeasc sunt
plasai n alt familie sau n instituii de stat pentru copii (art. 22); n cazul n car
samentul ntr-o alt familie al copilului rmas fr familie nu este posibil, el este inst
ituionalizat ntr-o cas de copii sau n alt instituie similar, aflndu-se la ntreine
de ctre stat; copiilor instituionalizai li se creeaz toate condiiile pentru dezvoltar
e fizic, intelectual i spiritual, pentru pstrarea limbii materne, a culturii, tradiii
or i obiceiurilor naionale, cultivndu-li-se deprinderi pentru o via independent (art.
23). Prin Legea nr. 1420-XV din 31.10.2002 cu privire la filantropie i sponsoriza
re3, statul ncurajeaz persoanele s susin aciuni de interes public prin acordarea de a
utor material sau prestarea de servicii fr a cere n schimb vreo recompens, plat sau e
xecutare a anumitor obligaii i fr a obine vreun profit. Unul dintre scopurile activit
filantropice este de a contribui la ridicarea prestigiului i rolului familiei n s
ocietate, protecia mamei i a copilului.
1 2
Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 51. MO nr. 13/127 din
15.12.1994. 3 MO nr. 185-189/1394 din 31.12.2002.
Comentariu Constitutie.indd 199
14.08.2012 14:40:33

200
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

n realizarea normelor constituionale, a fost emis Decretul Preedintelui Republicii


Moldova nr. 53 din 29.02.1996 privind unele msuri de ajutorare i susinere a copiilo
r orfani i a copiilor din familiile socialmente vulnerabile i au fost adoptate urmt
oarele hotrri ale Guvernului: nr. 521 din 17.09.1991 cu privire la nregistrarea sta
tutului Asociaiei n ajutorul copiilor orfani din Republica Moldova; nr. 1733 din 3
1.12.2002 cu privire la normele de asigurare material a copiilor orfani i a celor
rmai fr ocrotire printeasc din casele de copii de tip familial; nr. 870 din 28.07.200
despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli n bani pentru elevii (studenii
) orfani i cei aflai sub tutel/ curatel din colile profesionale i de meserii, institu
le de nvmnt mediu de specialitate i superior, colile de tip internat i casele de co
nr. 1335 din 03.12.2004 cu privire la aprobarea normelor naturale de asigurare c
u produse alimentare, mbrcminte, nclminte, inventar moale, obiecte de igien persona
uri i jucrii pentru copiii orfani i cei rmai fr ngrijirea prinilor din casele de
ile (gimnaziile)-internat de toate tipurile; nr. 900 din 08.08.2006 cu privire l
a susinerea financiar a copiilor orfani, ceteni ai Republicii Moldova, recomandai i a
mii la studii peste hotare.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 38 din 15.12.1998, MO nr. 1-2 din 07.01.
1998

Articolul 50
OCROTIREA MAMEI, COPIILOR I A TINERILOR
(1) Mama i copilul au dreptul la ajutor i ocrotire special. Toi copiii, inclusiv cei
nscui n afara cstoriei, se bucur de aceeai ocrotire social. (2) Copiii i tinerii
r de un regim special de asisten n realizarea drepturilor lor. (3) Statul acord aloca
ile necesare pentru copii i ajutoare pentru ngrijirea copiilor bolnavi ori handica
pai. Alte forme de asisten social pentru copii i tineri se stabilesc prin lege. (4) E
xploatarea minorilor, folosirea lor n activiti care le-ar duna sntii, moralitii s
e-ar pune n primejdie viaa ori dezvoltarea normal sunt interzise. (5) Autoritile publ
ice asigur condiii pentru participarea liber a tinerilor la viaa social, economic, cu
tural i sportiv a rii.

Comentariu
I. Majoritatea drepturilor prevzute de Constituia Republicii Moldova au ca titular
i femeile, copiii i tinerii, iar unele vizeaz direct sau exclusiv aceti subieci. Ast
fel, dreptul la nvmntul general obligatoriu aparine copiilor; femeile i tinerii au d
tul la un regim special de munc; maternitatea, copiii i tinerii sunt ocrotii de sta
t etc. Art. 50 din Constituie exprim adevrul c tinerii i copiii constituie marele pot
enial uman al societii, viitorul i perspectiva ei. Acest potenial uman are dreptul la
proComentariu Constitutie.indd 200
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
50
OCROTIREA MAMEI, COPIILOR I A TINERILOR
201

tecie i asisten special, ceea ce impune obligaia statului de a crea condiii pentru d
oltarea lui armonioas i plenar. II. Prevederile art. 50 alin. (1), conform crora mam
a i copilul au dreptul la ajutor i ocrotire special, toi copiii, inclusiv cei nscui
fara cstoriei, se bucur de aceeai ocrotire social, au o dubl semnificaie: 1. Deoarec
emeia-mam este cea care d via copilului, este firesc ca ea s fie ocrotit i tratat s
l, la fel ca i copilul pe care-l nate. Textul n cauz nu face dect s completeze dispoz
ile art. 49 alin. (2) din Constituie, conform crora statul ocrotete maternitatea, c
opiii i tinerii, care ar fi trebuit s fie inserat n art. 50. 2. Constituia recunoate
egalitatea tuturor fiinelor umane, de aceea i copiii, indiferent de proveniena lor,
trebuie s se bucure de o protecie social egal. Prioritatea acestui principiu este a
sigurat i de prevederile pactelor internaionale cu privire la drepturile i libertile
undamentale ale omului, care stabilesc obligaia statelor de a garanta executarea
acestor drepturi fr a se face discriminri dup criteriul naterii. III. Conform art. 50
alin. (2), copiii i tinerii se bucur de un regim special de asisten n realizarea dre
pturilor lor. Precizrile pe care le facem aici vizeaz subiecii regimului special i r
egimul special propriu-zis aplicabil copiilor i tinerilor. Subiecii regimului spec
ial Textul constituional este destul de explicit, stabilind c dreptul la un regim
special aparine copiilor i tinerilor. Aceast categorie este uor de identificat dator
it criteriului vrstei. Conform art. 1 alin. (2) al Legii nr. 338-XIII din 15.12.19
94 privind drepturile copilului1, o persoan este considerat copil din momentul nate
rii i pn la mplinirea vrstei de 18 ani. Conform art. 2 din Legea nr. 279-XIV din 11.0
2.1999 cu privire la tineret2, noiunile tineret i tineri se refer la persoanele de
16-30 de ani. Regimul special aplicabil copiilor i tinerilor Originile textului c
onstituional pot fi gsite n actele internaionale, printre care cel mai important loc
l ocup Convenia internaional cu privire la drepturile copilului, adoptat la 20 noiem
rie 1989 la New York3, care consacr prioritatea intereselor i bunstrii copiilor n toa
te domeniile vieii publice. Potrivit Conveniei, copil este orice fiin uman sub vrsta
e 18 ani, cu excepia cazurilor cnd, n baza legii aplicabile copilului, majoratul es
te stabilit sub aceast vrst. Printre cele mai importante prevederi ale Conveniei sun
t cele din art. 2, care stipuleaz obligaia statelor s respecte i s garanteze drepturi
le enunate, fr nicio distincie i discriminare, lund msuri pentru protejarea efectiv
piilor mpotriva sanciunilor motivate de situaia juridic, de activitile, de opiniile d
clarate sau de convingerile prinilor lor, ale membrilor familiei i ale reprezentanil
or legali. Conform art. 3 din Convenie, interesele supreme ale copilului trebuie
s fie luate n considera ie cu prioritate, statele pri angajndu-se s-i asigure protec
recum i ngrijirile necesare pentru bunstarea sa.
1 2
MO nr. 13/127 din 15.12.1994. MO nr. 39-41/169 din 22.04.1999. 3 Tratate internai
onale, Ediie oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 51.
Comentariu Constitutie.indd 201
14.08.2012 14:40:33

202
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Protecia i grija special, inclusiv protecia juridic acordat de ctre stat i prini
se datoreaz faptului c copilul este ntr-o stare de imaturitate fizic i psihic. n ar
27, Convenia recunoate dreptul oricrui copil la un nivel de via suficient pentru dezv
oltarea sa fizic, mintal, spiritual, moral i social. Statul, de asemenea, n conformi
e cu art. 6 din Convenie, trebuie s asigure supravieuirea i dezvoltarea copilului. n
continuare, Convenia se refer la astfel de drepturi fundamentale ale copilului, cu
m ar fi: dreptul la nume i cetenie (art. 7); dreptul la via n familie (art. 9); liber
atea gndirii, opiniei, exprimrii i contiinei (art. 12-14); libertatea de asociere i r
uniune panic (art. 15); libertatea de informaie (art. 17); interzicerea oricror form
e de violen, vtmare sau abuz fizic i mintal, tratamente rele, exploatare, violen sex
etc. (art. 19); dreptul la ajutor medical (art. 20, art. 24); dreptul de a obine
statutul de refugiat (art. 22); protecia deosebit a copiilor handicapai (art. 23);
dreptul la educaie (art. 28-29); dreptul la odihn i la timp liber (art. 31); interd
icia exploatrii economice a copilului (art. 32); interzicerea torturii, pedepselor
i tratamentelor crude, inumane i degradante (art. 37); dreptul la un regim specia
l n caz de sancionare penal i privare de libertate (art. 37, art. 40) etc. Art. 43 a
lin. (2) din Constituie prevede instituirea, pentru tineri, a unui regim special
de munc, care este asigurat n conformitate cu prevederile art. 62 i art. 121 din Co
dul muncii1 i ale art. 11 din Legea nr. 338-XIII din 15.12.1994. n privina regimulu
i special aplicat copiilor sunt semnificative stipulaiile Legii privind drepturil
e copilului, care stabilesc particularitile realizrii unor astfel de drepturi ale c
opiilor: dreptul la via i sntate (art. 4); dreptul la nume i cetenie (art. 5); drep
a protecie mpotriva violenei fizice i psihice, inviolabilitatea persoanei (art. 6);
libertatea gndirii i contiinei (art. 7); dreptul la dezvoltarea capacitilor intelectu
le (art. 9); dreptul la nvtur (art. 10); dreptul la odihn (art. 12); dreptul la asoci
re (art. 13); dreptul la abitaie n familie (art. 16); dreptul la spaiu locativ (art
. 19); drepturile copiilor aflai n condiii nefavorabile i extreme (art. 22-30) etc.
Prin hotrrea de aplicare a legii n cauz, Guvernul este obligat s prevad mijloacele fi
anciare pentru asigurarea msurilor de ocrotire a drepturilor copiilor. IV. Alin.
(3) al art. 50 din Constituie prevede c statul acord alocaiile necesare pentru copii
i ajutoare pentru ngrijirea copiilor bolnavi ori handicapai. Alte forme de asisten s
ocial pentru copii i tineri se stabilesc prin lege. Aceast dispoziie constituional
explicaia n faptul c exigenele i msurile ce privesc regimul special de asisten i
sunt complexe i chiar imprevizibile2. Textul constituional precizeaz expres cele m
ai importante msuri pe care statul este obligat s le ia ntru asigurarea proteciei co
piilor i tinerilor: acordarea de alocaii i ajutoare pentru ngrijirea copiilor bolnav
i sau handicapai. Ajutoarele ce se acord copiilor bolnavi sau handicapai constau (c
onform art. 24 din Legea privind drepturile copilului) din asisten medical gratuit,
ajutor psihologic special, instruire general i profesional, plasare n cmpul muncii po
trivit capacitilor, resocializare, pensii de invaliditate etc.
1 Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154-XV din 28.03.2003, MO nr. 159-162/
648 din 29.04.2003. 2 A se vedea n acest sens Constituia Romniei, comentat i adnotat,
RA Monitorul Oficial, Bucureti, 1992, p. 111.
Comentariu Constitutie.indd 202
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
50
OCROTIREA MAMEI, COPIILOR I A TINERILOR
203

A doua parte a textului constituional prevede c statul nu trebuie s se limiteze la


acordarea alocaiilor i ajutoarelor menionate, ci s stabileasc prin lege i alte forme
e asisten social pentru copii i tineri. n acest mod, se exprim caracterul deschis al
revederilor constituionale spre dinamica vieii sociale i exigenele acesteia, dar i n
aport cu posibilitile materiale ale statului. V. Pe lng concretizarea celor mai impo
rtante msuri de asigurare a proteciei sociale a copiilor i tinerilor, textul consti
tuional interzice, n alin. (4), exploatarea minorilor, folosirea lor n activiti care
le-ar duna sntii, moralitii sau care le-ar pune n primejdie viaa ori dezvoltarea n
unt valorificate practic i prevederile art. 10 alin. 3 din Pactul Internaional cu
privire la drepturile economice, sociale i culturale1, conform crora: Msuri special
e de ocrotire i de asisten trebuie luate n favoarea tuturor copiilor i adolescenilor,
fr nicio discriminare din motive de filiaiune sau din alte motive. Copiii i adolesce
nii trebuie ocrotii mpotriva exploatrii economice i sociale. Folosirea lor la lucrri
e natur a duna moralitii sau sntii, a le pune viaa n primejdie sau a duna dezvol
male trebuie sancionat prin lege. Garanii suplimentare contra aciunilor ilegale fa de
minori sunt prevzute de Codul penal n Capitolul VII2 Infraciuni contra familiei i mi
norilor , care incrimineaz: incestul (art. 201); violena n familie (art. 2011); divu
lgarea secretului adopiei (art. 204); abuzul prinilor i altor persoane la adopia copi
ilor (art. 205); traficul de copii (art. 206); atragerea minorilor la activitate
criminal sau determinarea lor la svrirea unor fapte imorale (art. 208) etc. VI. Avnd
u-se n vedere faptul c tinerii reprezint viitorul statului i al societii, este bineve
it antrenarea plenar i timpurie a acestora n diferite sfere ale vieii sociale. Direct
interesat n acest lucru, statul prevede n art. 50 alin. (5) din Constituie c autor
tile publice asigur condiii pentru participarea liber a tinerilor la viaa social, ec
mic, cultural i sportiv a rii. Aceast dispoziie presupune un complex de msuri ce t
luate la diferite niveluri ale administraiei publice pentru a se asigura particip
area deplin a tineretului la ntreaga via social. Printre aceste msuri deosebit de imp
rtante sunt elaborarea i adoptarea unui cadru normativ adecvat. Dintre actele nor
mative menionm: Legea cu privire la tineret, care conine dispoziii privind condiiile
economice i sociale de dezvoltare a tineretului, instituiile de lucru cu tineretul
, susinerea de ctre stat a asociaiilor de tineret, autoritile responsabile pentru act
ivitatea de tineret, asigurarea financiar i material a politicii de stat n domeniul
tineretului; Legea nr. 1142-XIV din 14.07.2000 privind acordarea de credite pref
ereniale pe termen lung unor categorii de tineri studioi3; Decretul nr. 1428-II di
n 24.04.2000 privind centrele de tineret, prin care Preedintele Republicii Moldov
a a dispus nfiinarea Centrului Naional de Tineret i a cerut autoritilor administraie
ublice locale s creeze centre locale de tineret; Hotrrea Guvernului nr. 602 din 28.
08.1995 cu privire la aprobarea Concepiei politicii de stat a Republicii Moldova n
problemele tineretului;
Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 18. Codul penal al Rep
ublicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, MO nr. 72-74/195 din 14.04.2009. 3 MO
nr. 154-156 din 14.12.2000.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 203
14.08.2012 14:40:33

204
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 1847-II din 01.01.2001 privind decla
rarea anului 2001 An al Tineretului, n care se menioneaz importana deosebit a tineret
ului n toate sferele vieii sociale i care oblig autoritile administraiei publice cen
le i locale s ntreprind un ir de msuri n domeniu; Hotrrea Guvernului nr. 1213 di
010 privind aprobarea unor msuri de susinere a activitilor pentru tineret etc.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 3 din 25.01.2005, MO nr. 24-25/3 din 11.
02.2005

Articolul 51
PROTECIA PERSOANELOR HANDICAPATE
(1) Persoanele handicapate beneficiaz de o protecie special din partea ntregii socie
ti. Statul asigur pentru ele condiii normale de tratament, de readaptare, de nvmnt
struire i de integrare social. (2) Nimeni nu poate fi supus nici unui tratament me
dical forat, dect n cazurile prevzute de lege.

Comentariu
I. Potrivit Constituiei, economia Republicii Moldova este de orientare social. Ace
ast dispoziie constituional determin statul s instituionalizeze mecanisme prin care
ig agenii economici s garanteze minimul retribuiei muncii i proteciei sociale. Obliga
le respective sunt reflectate n cuprinsul mai multor articole din Constituie, anal
izate anterior. Nu face excepie nici art. 51 din Constituie, intitulat Protecia pers
oanelor handicapate. II. Dispoziiile acestui articol stipuleaz protecia special a per
soanelor handicapate din partea ntregii societi i asigurarea de ctre stat a condiiilo
normale de tratament, nvmnt i integrare social a acestora. Astfel: a) se interzice
icarea perioadei de prob n cazul ncheierii contractului individual de munc cu invali
zii, art. 62 lit. f) din Codul muncii1; invalizilor de gradul I i II (dac acetia nu
beneficiaz de nlesniri mai mari) li se stabilete o durat redus a timpului de munc de
30 de ore pe sptmn, fr diminuarea drepturilor salariale i a altor drepturi prevzute
egislaia n vigoare, art. 96 alin. (4) din Codul Muncii, i alte prevederi. b) bolnav
ilor psihici, asistena medical li se acord n baza principiilor legalitii, umanismului
caritii, din fondurile respective de organizare a asistenei medicale (Legea ocroti
rii sntii, art. 42); c) invalizii beneficiaz de asisten de protezare, de asigurare c
parate i produse tehnico-materiale (Legea ocrotirii sntii, art. 54 );
Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154-XV din 28.03.2003, MO nr. 159-162/64
8 din 29.04.2003.
1
Comentariu Constitutie.indd 204
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
51
PROTECIA PERSOANELOR HANDICAPATE
205

d) alte faciliti, cum ar fi: gratuitatea transportului urban n comun; compensaii; me


dicamente gratuite; scutirea unor ntreprinderi de taxe vamale i de impozite (spre
exemplu, ntreprinderile Asociaiei Orbilor); reduceri la diferite taxe; instalarea
de telefoane; pensii de invaliditate etc. III. Libertatea persoanei face parte d
in drepturile fundamentale ale omului i este garantat de stat. Prin urmare, orice
ingerin sau limitare a libertii individului constituie o nclcare i se interzice. Exi
anumite excepii, determinate de raiuni de securitate social i de protecie a unor pers
oane, n baza crora este posibil restrngerea libertii i ingerina n sfera intim a i
i. Cele expuse i gsesc reflectare n alin. (2) al art. 51 din Constituie. Interzicnd s
punerea la un tratament medical forat, textul constituional admite, n anumite cazur
i, determinate de lege, aplicarea unui tratament medical contrar voinei individul
ui. Considerm c textul constituional are cteva semnificaii distincte: 1. Prin interzi
cerea tratamentului medical forat, handicapatului i familiei sale li se acord posib
ilitatea de a pstra discreie asupra situaiei, astfel nct sfera intim s nu fie afecta
u alte cuvinte, dac o persoan nu dorete s trateze boala de care sufer i dac aceast
u prezint pericol pentru alii, nimeni nu o poate obliga s urmeze un tratament medic
al. 2. Este cunoscut practica de internare forat a disidenilor i de aplicare fa de e
unor tratamente menite s le distrug potenialul moral, intelectual i fizic. Prin inte
zicerea tratamentului medical forat, Constituia protejeaz fiina uman de aplicarea uno
r metode medicale de constrngere, care ar putea fi utilizate pentru combaterea ma
nifestrilor de nemulumire i violen fa de regim. 3. Logica interioar a textului cons
nal rezid n interzicerea nu numai a tratamentului forat, aplicat ca msur de constrnge
e ori ca sanciune, dar i a tratamentului medical pentru care persoana nu-i d consimm
l. Art. 23 din Legea ocrotirii sntii1 prevede necesitatea consimmntului pentru orice
estaie medical propus i l presupune numai pentru prestaiile care nu prezint riscuri
ortante pentru pacient sau care nu-i prejudiciaz intimitatea. Se presupune, de as
emenea, consimmntul pacientului lipsit de discernmnt (temporar sau permanent) numai n
cazul pericolului de moarte iminent sau al ameninrii grave a sntii. Pentru pacientul
re nu a atins vrsta de 16 ani, consimmntul este dat de reprezentantul lui legal. 4.
Cazurile cnd tratamentul medical poate fi aplicat forat se stabilesc expres de leg
e. Astfel, Legea ocrotirii sntii prevede: n art. 42 alin. (3), c bolnavii psihici l
ii de discernmnt care pot pune n pericol viaa sau integritatea corporal proprie sau a
altor persoane sunt supui unui tratament medical coercitiv ntr-o unitate medico-sa
nitar; n art. 45 alin. (4), c persoanele care se sustrag de la examen medical i de l
a tratament benevol de boli venerice vor fi supuse unui examen i unui tratament c
oercitiv n staionarul de boli venerice. Codul penal2 prevede: n art. 99, aplicarea
msurilor de constrngere cu caracter medical; n art. 100, internarea ntr-o instituie
sihiatric;
1 2
Legea ocrotirii sntii, nr. 411 din 28.03.1995, MO nr. 34/373 din 22.06.1995. Codul p
enal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, MO nr. 72-74/195 din 14.04
.2009.
Comentariu Constitutie.indd 205
14.08.2012 14:40:33

206
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

n art. 101, stabilirea, schimbarea, prelungirea i ncetarea aplicrii msurilor de cons


rngere cu caracter medical alienailor; n art. 103, aplicarea msurilor de constrngere
cu caracter medical alcoolicilor i narcomanilor sau punerea lor sub curatel. De me
nionat c normele constituionale plaseaz acordarea proteciei speciale a handicapailor
u numai n obligaia statului i a organelor sale, dar i a ntregii societi. Considerm
tfel de responsabilizare a societii comport n primul rnd o dimensiune moral, iar ofer
rea proteciei sociale speciale ine mai mult de dezvoltarea societii.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 46 din 25.10.2001, MO nr. 136-138/38 din
15.11.2001

Articolul 52
DREPTUL DE PETIIONARE
(1) Cetenii au dreptul s se adreseze autoritilor publice cu petiii formulate numai n
mele semnatarilor. (2) Organizaiile legal constituite au dreptul s adreseze petiii
exclusiv n numele colectivelor pe care le reprezint.

Comentariu
I. De o incontestabil tradiie n istoria dreptului este dreptul de petiionare, prevzut
n art. 52 al Constituiei noastre. Fiind o modalitate eficient de rezolvare a inter
eselor personale i de grup, dreptul n cauz este cunoscut nc de pe timpurile Moldovei
feudale, cnd cei care doreau s li se fac dreptate mergeau cu jalba n proap la boier,
vornic, domnitor etc. Dreptul de petiionare a fost reglementat de Constituia URSS,
inclusiv de constituiile republicilor unionale, care au preluat dispoziiile acest
eia. Constituia RSSM din 1978, n art. 47, prevedea c fiecare cetean are dreptul s adr
seze organelor de stat i organizaiilor obteti propuneri viznd mbuntirea activiti
s critice neajunsurile din lucrul lor. Persoanele cu funcii de rspundere erau obli
gate s examineze petiiile i cererile cetenilor, s dea rspunsuri i s ntreprind m
re. Prigonirea pentru critic era interzis i pedepsit prin lege. n condiiile statului
otalitar ns, erau imposibile petiiile legate de exercitarea drepturilor politice, a
libertii de informare i de exprimare, a libertii contiinei, de respectul vieii pri
de familie, al secretului corespondenei etc. Datorit ncadrrii n categoria drepturilo
r-garanii, dreptul de petiionare constituie i o garanie juridic general pentru alte d
epturi i liberti fundamentale ale omului. II. Alin. (1), conform cruia cetenii au dre
tul s se adreseze autoritilor publice cu petiii formulate numai n numele semnatarilor
, este destul de complex i urmeaz a fi analizat sub mai multe aspecte.
Comentariu Constitutie.indd 206
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
52
DREPTUL DE PETIIONARE
207

1. Textul constituional se refer la o pluralitate de subieci ai dreptului de petiion


are, deoarece conine noiunea ceteni, ceea ce nseamn c autoritilor publice le pot f
ate att petiii formulate individual (de ctre un singur semnatar), ct i petiii formula
e colectiv (de ctre grupuri de persoane). Norma constituional utilizeaz noiunea de ce
teni i nu prevede n mod expres dreptul de petiionare al cetenilor strini i apatriz
a constituional este dezvoltat n art. 2 din Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu pri
vire la petiionare1, care confer cetenilor strini i apatrizilor dreptul de petiionar
dac drepturile i interesele lor legitime au fost lezate pe teritoriul Republicii M
oldova. 2. Petiiile se adreseaz autoritilor publice, adic numai organelor i persoanel
r care se nscriu n ceast categorie. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la
petiionare specific urmtoarele: a) Preedintelui, Parlamentului i Guvernului Republic
ii Moldova li se adreseaz petiiile care in de problemele securitii naionale, de drept
rile i interesele legitime ale unor grupuri largi de ceteni, conin propuneri privind
modificarea legislaiei, deciziilor organelor de stat (art. 6); b) Petiiile n care
sunt abordate alte probleme dect cele men ionate mai sus se adreseaz organelor (pers
oanelor oficiale) de a cror competen nemijlocit ine soluionarea lor. Petiiile pot fi
resate, dup caz, organelor emitente sau organelor ierarhic superioare celor al cro
r act este atacat sau (n lipsa organelor ierarhice superioare, n cazul atacrii deci
ziilor consiliilor raionale ori consiliilor locale, precum i actele primarilor) i
nstanei judectoreti. 3. Noiunea petiie este cuprinztoare, prin ea nelegndu-se: cer
esare privind realizarea dreptului sau interesului legal, neavnd legtur cu nclcarea l
or; reclamaie adresare, prin care se cere, se pretinde sau se revendic ceva, se ad
uc anumite nvinuiri mpotriva cuiva sau a ceva; propunere adresare, prin care se at
enioneaz asupra imperfeciunii organizrii, activitii sau reglementrii ntr-o anumit
indic modul de nlturare a lacunelor; sesizare adresare ctre persoane (organe) ofici
ale n vederea verificrii legalitii unor acte (aciuni) sau a cercetrii unui anumit caz
(efecturii unui control). Nu este exclus ca n aceeai petiie s se gseasc toate formel
nunate de adresri, acest lucru nefiind interzis. 4. Prin cerina formulrii petiiilor n
umai n numele semnatarilor, Constituia subliniaz c toate petiiile trebuie s aib o an
t form i s nu fie anonime. Legea stabilete c petiia trebuie semnat de autor (indic
numele, prenumele i domiciliul), n caz contrar ea se consider anonim i nu se examinea
z (art. 10). Restriciile de mai sus nu se extind asupra adresrilor cetenilor (scrisor
i, telefoane, faxuri, mesaje electronice etc.) prin care se furnizeaz informaii re
feritoare la violarea ordinii de drept (infraciuni, acte de teroare, diversiuni,
trafic ilegal, securitate a statului, nclcare a ordinii publice etc.). n astfel de
cazuri, este firesc ca petiionarul, din motive de securitate personal, din fric sau
din alte considerente, s nu se identifice. n aceste mprejurri, organele de drept nu
vor putea lsa adresrile neexaminate
1
Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiionare, MO nr. 4/47 din 08.09
.1994.
Comentariu Constitutie.indd 207
14.08.2012 14:40:33

208
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

pentru motivul c sunt anonime. Informaia va trebui verificat n mod operativ pentru a
se lua msuri n vederea restabilirii i asigurrii ordinii de drept. 5. Constituia Repu
blicii Moldova nu prevede expres obligaia autoritilor publice de a rspunde la petiii,
de a lua msuri n legtur cu examinarea lor, dup cum nu prevede nici termenul examinri
lor. Modul i procedurile aplicate sunt reglementate de Legea petiionrii (art. 8-9,
art. 12-14, art. 16 etc.). nclcarea ordinii de examinare a petiiilor sau neluarea
de msuri n legtur cu examinarea lor atrage, dup caz, rspundere disciplinar, administ
iv sau penal. Constituia se refer i la consecinele nesoluionrii unei cereri legale,
ilind, n art. 53 alin. (1), c persoana vtmat ntr-un drept al su de o autoritate publ
rintr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri e
ste ndreptit s obin recunoaterea dreptului pretins, anularea actului i repararea p
6. Petiionarii pot fi primii n audien de ctre persoane oficiale, conform unui grafic
stabilit. n prezent, primirea n audien este reglementat de: Decretul Preedintelui R
blicii Moldova nr. 104 din 28.05.2010 privind asigurarea dreptului cetenilor la pe
tiionare (MO nr. 13-1/149 din 27.02.1997), conform cruia Preedintele Republicii Mol
dova primete n audien n fiecare a patra zi de luni, de la ora 14.00 pn la ora 19.00.
in acelai decret se recomand conductorilor i reprezentanilor altor autoriti publice
abileasc zilele de primire n audien; Hotrrea Parlamentului nr. 71-XIV din 02.07.199
rivind asigurarea dreptului la petiionare i programul de audiene n Parlament (MO nr.
98-99/296 din 15.06.2010), prin care se stabilete cercul de probleme ce pot fi e
xaminate n Parlament i graficul de primire n audien (inclusiv n teritoriu) a ceteni
e ctre Preedintele i vicepreedinii Parlamentului, preedinii fraciunilor parlamentar
misiilor permanente i deputaii n Parlament. 7. Textul constituional i actele normativ
e referitoare la petiionare contribuie cel mai eficient la asigurarea i realizarea
dreptului la informaie al oricrei persoane. III. Conform alin. (2) al art. 52, or
ganizaiile legal constituite au dreptul s adreseze petiii exclusiv n numele colectiv
elor pe care le reprezint. Menirea acestei dispoziii este garantarea dreptului la
petiionare al unor colectiviti organizate, care pot astfel s-i realizeze mai eficient
interesele comune i s obin soluionarea unor probleme generale. Totodat, prin acordar
a acestui drept, se presupune posibilitatea apariiei i existenei unor probleme care
vizeaz un cerc larg de persoane, organizate pe anumite criterii. Considerm c prin
sintagma organizaiile legal constituite textul constituional are n vedere partidele,
alte organizaii social-politice (fronturi, micri, ligi), asociaii obteti i sindicate
e salariailor. De asemenea, textul constituional vizeaz organizaiile religioase, coo
peratiste, comerciale, de imobil, de locatari etc., care se constituie i activeaz n
conformitate cu prevederile actelor normative. Norma constituional sugereaz ca org
anizaia ce adreseaz petiia n numele celor pe care i reprezint s respecte condiia de
mputernicit de reprezentaii si. Cu alte cuvinte, este interzis adresarea unor petiii
numele organizaiei dac acest drept nu este prevzut de actele de constituire i funcio
nare sau nu rezult din voina membrilor ei.
Comentariu Constitutie.indd 208
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
53
DREPTUL PERSOANEI VTMATE DE O AUTORITATE PUBLIC
209

n opinia noastr, textul art. 52 este imperfect. Argumentm aceast opinie prin urmtoare
le: 1. Nici Constituia, nici legea nu prevede c petiiile trebuie s fie scutite de ta
x. Aceast lacun trebuie lichidat, n caz contrar, pot avea loc diferite abuzuri. Spre
exemplu, de la petiionari pot fi solicitate taxe potale, pentru lucrri de cancelari
e i arhiv, pentru deplasare etc. 2. Formularea textului din alin. (2) presupune ca
petiia unei organizaii s fie adresat numai n numele colectivului su. Dar nu toate or
anizaiile legal constituite reprezint n mod obligatoriu un colectiv, ceea ce nu nsea
mn ns c o persoan juridic, avnd ca fondatori una sau dou persoane fizice, dei este
nizaie legal constituit, nu ar putea adresa petiii. Considerm c textul constituional
in alin.(2) trebuie interpretat n sensul c vizeaz toate colectivitile de persoane, in
diferent de forma lor de constituire i de desfurare a activitii, precum i de existen
acest sens a unei reglementri normative. Aceast concluzie se impune, deoarece noiun
ea organizaie legal constituit nu este definit limitativ i exhaustiv, de aceea este
atotcuprinztoare.
Jurisprudena Curii Constituionale: ACC nr. 1 din 17.03.1997, MO nr. 21 din 03.04.19
97, CHD 1997, p. 15

Articolul 53
DREPTUL PERSOANEI VTMATE DE O AUTORITATE PUBLIC
(1) Persoana vtmat ntr-un drept al su de o autoritate public, printr-un act administr
tiv sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, este ndreptit s obin re
ea dreptului pretins, anularea actului i repararea pagubei. (2) Statul rspunde pat
rimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile svrite n procesel
e penale de ctre organele de anchet i instanele judectoreti.

Comentariu
I. n cadrul oricrei activiti sociale, sunt posibile nclcri i abuzuri. Nu fac excep
st sens nici autoritile publice i nici persoanele ce activeaz n cadrul lor. Prin acte
sau aciuni, acestea pot leza drepturi ale persoanelor fizice sau juridice. Temei
ul constituional al contestrii actelor autoritilor publice i al rspunderii acestor au
oriti pentru vtmrile aduse prin nesocotirea sau nclcarea drepturilor i libertilor
ale persoanei rezult i din art. 52 din Constituie, dar este prevzut expres n art. 53
intitulat Dreptul persoanei vtmate de o autoritate public. Acest drept este garant
at prin instituirea unui control asupra actelor administrative, dar i a rspunderii
patrimoniale a statului pentru vtmrile aduse persoanelor prin fapte ilegale sau er
ori ale funcionarilor publici. Dreptul menionat este o garanie constituional de asigu
rare a celorlalte drepturi i liberti constituionale, un suport juridic pentru exerci
tarea diverselor forme de control asupra activitii autoritilor publice.
Comentariu Constitutie.indd 209
14.08.2012 14:40:33

210
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Protecia drepturilor i libertilor omului mpotriva activitii ilegale a autoritilor


i are suportul i n actele internaionale referitoare la drepturile i libertile fund
ale ale omului. Astfel, Declaraia Universal a Drepturilor Omului1, n art. 8, stabil
ete: Orice persoan are dreptul s se adreseze n mod efectiv instanelor judiciare compe
ente mpotriva actelor care violeaz drepturile fundamentale ce i sunt recunoscute pr
in Constituie i lege. n dezvoltarea prevederilor menionate, Pactul Internaional cu pr
vire la drepturile civile i politice2, n art. 2 alin. 3. lit. a), stipuleaz: Statele
se angajeaz s garanteze c orice persoan ale crei drepturi sau liberti recunoscute d
rezentul Pact au fost violate va dispune de o cale de recurs efectiv, chiar atunc
i cnd nclcarea a fost comis de persoane acionnd n exerciiul funciilor lor oficiale
act internaional chemat s asigure drepturile i libertile fundamentale este Convenia
uropean pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale3, care prevede
posibilitatea contestrii actelor administrative ilegale n contenciosul administrat
iv. Astfel, reglementrile din Convenie n acest domeniu se divizeaz n: a) reglementri
eterminate de principiile generale ale Conveniei i de practica jurisdicional a Curii;
b) reglementri determinate de art. 6 paragraful 1 al Conveniei, care include i con
trolul jurisdicional al actelor administrative. Controlul legalitii actelor adminis
trative este determinat i de principiul legalitii, care guverneaz ntreaga activitate
a serviciilor publice administrative i care se refer la procedura de emitere ori a
doptare a actelor administrative n strict conformitate cu prevederile legii. n exer
citarea puterii discreionare, autoritatea administrativ se conduce de urmtoarele pr
incipii: a) nu urmrete alt scop dect cel conferit ei prin lege; b) procedeaz cu obie
ctivitate i imparialitate, innd cont numai de elementele pertinente propriei sale sp
ee; c) respect principiile egalitii n faa legii, evitnd orice discriminare; d) meni
just raport ntre atingerile pe care le aduc drepturilor, libertilor i intereselor p
ersoanelor i scopul pe care actele l urmresc; e) adopt decizia ntr-un termen rezonabi
l, potrivit cerinelor materiei examinate; f) aplic directivele administrative gene
rale de o manier consecvent i constant, innd cont de circumstanele particulare ale f
ui caz. Aceste recomandri echivaleaz cu faptul c actele administrative discreionare
trebuie s fie supuse unor controale. Aadar, actul adoptat n exerciiul unei puteri di
screionare este supus unui control de legalitate n faa unui organ de jurisdicie sau
a unui organ independent; un astfel de control nu exclude posibilitatea unui con
trol prealabil, exercitat de o autoritate administrativ competent, care se va pute
a pronuna asupra legalitii sau oportunitii actului;
Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 11. Tratate internaion
le, Ediia oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 30. 3 Adoptat la Roma la 4 noiembrie 1950
; Tratate internaionale, Ediia oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 34.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 210
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
53
DREPTUL PERSOANEI VTMATE DE O AUTORITATE PUBLIC
211

pentru c legea nu a fixat niciun termen n care trebuie luat decizia de exercitare a
puterii discreionare i dac autoritatea administrativ nu a luat nicio decizie ntr-un
termen rezonabil, atunci aceast abinere poate fi supus controlului n faa unei autorit
competente; judecata sau organul independent care controleaz exercitarea puterii
discreionare dispune de dreptul de a obine informaii pentru exercitarea funciilor sa
le. Principiile menionate i au originea n normele Conveniei europene pentru aprarea d
epturilor omului i a libertilor fundamentale. II. Alin. (1) al art. 53 confirm cele
menionate mai sus, stabilind expres c persoana vtmat ntr-un drept al su de o autori
public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei
cereri, este ndreptit s obin recunoaterea dreptului pretins, anularea actului i re
pagubei. ntru realizarea normelor constituionale precitate, la 10 februarie 2000,
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea contenciosului administrativ nr.
793-XIV, care are la baz instituirea controlului jurisdicional asupra activitii auto
ritilor administraiei publice1. n legtur cu semnificaiile textului constituional, p
, n prealabil, urmtoarele: 1. Deoarece se utilizeaz doar noiunea persoan, fr a se fa
vreo specificare i fr s rezulte alte semnificaii sau interpretri, textul constituion
se refer la persoan ca subiect de drept, adic att la persoanele fizice, ct i la cele
uridice. 2. Prin sintagma drept al su urmeaz a se nelege orice drept (libertate) a p
ersoanei care poate fi lezat prin actele (faptele) ilicite sau abuzive ale autor
itilor publice. 3. Noiunea autoritate public semnific orice structur organizatoric s
organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ, care acione
az n regim de putere public n scopul realizrii unui interes public. Sunt asimilate au
toritilor publice, n sensul prezentei noiuni, persoanele de drept privat care exerci
t atribuii de putere public sau utilizeaz domeniul public, fiind mputernicite prin le
ge s presteze un serviciu de interes public. 4. Natura actului ce poate produce vtmr
i este indicat expres de textul constituional act administrativ, prin noiunea respe
ctiv nelegndu-se o manifestare juridic unilateral de voin, cu caracter normativ sau
vidual, din partea unei autoriti publice n vederea organizrii executrii sau executrii
concrete a legii. Actului administrativ i este asimilat contractul administrativ,
precum i nesoluionarea n termenul legal a unei cereri. 5. Cazurile n care se poate
exercita dreptul analizat sunt prevzute expres de textul constituional: a) cnd drep
tul unei persoane este vtmat prin emiterea (coninutul) unui act administrativ; b) cn
d dreptul persoanei este vtmat prin nesoluionarea unei cereri n termenul legal (prevz
ut de lege sau de alte acte normative, de statutul i de programul de activitate a
l autoritii respective etc.). Aceast reglementare constituional are avantajul
1 MO nr. 57-58/375 din 18.05.2000. Etimonul cuvntului contencios este latinescul
contentiosus drz; certre este un adjectiv de la substantivul contentio conflict,
t, confruntare. n sens juridic, cuvntul desemneaz activitatea menit s soluioneze un
lict de interese i autoritatea competent s soluioneze astfel de conflicte.
Comentariu Constitutie.indd 211
14.08.2012 14:40:33

212
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

c nu permite autoritilor publice s ignore cererile legale adresate lor. n acest sens,
prezint interes dou aspecte practice: primul, legat de rezolvarea cererii cu depire
a termenelor, caz n care persoana este ndreptit s cear repararea pagubelor doar dac
ovedete vtmarea, lundu-se n considera ie argumentele autoritii i faptul c aceasta
t totui cererea; al doilea aspect const n faptul c textul constituional apreciaz tce
autoritilor publice sesizate cu examinarea unei cereri ca pe un act administrativ
care poate produce vtmri unui drept. 6. Preteniile care pot fi formulate sunt stabi
lite expres n textul constituional. Ele constau n: recunoaterea dreptului pretins; a
nularea actului; repararea pagubei. Ordinea nscrierii i prezentrii preteniilor este
fireasc, deoarece nu se poate obine reparaia pagubei fr recunoaterea dreptului i anu
ea actului care l-a vtmat. n realizarea preteniilor sale, petiionarul nu trebuie s pr
beze vinovia persoanei (autoritii) care a emis actul sau nu a soluionat cererea. n ac
ste cazuri, sarcina probrii i revine autoritii care a emis actul administrativ. Petii
onarul va trebui s-i justifice dreptul i s demonstreze c actul emis de ctre autoritat
a public i-a produs o vtmare. Cu referire la repararea pagubei, legislatorul consti
tuant a avut n vedere att prejudiciul material, ct i prejudiciul moral. Prejudiciu m
aterial se consider cheltuielile pe care persoana lezat ntr-un drept al ei le-a sup
ortat sau urmeaz s le suporte la restabilirea dreptului nclcat, pierderea sau deteri
orarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum i beneficiul neobinut prin nclcar
ea dreptului (venitul ratat)1. Prejudiciul moral este perceput ca o suferin moral s
au fizic, cauzat de aciuni care atenteaz la drepturile nepatrimoniale personale (dre
ptul la nume, dreptul de autor .a.) sau la bunurile nemateriale ale ceteanului (viaa
, sntatea, demnitatea persoanei, reputaia profesional, inviolabilitatea vieii private
etc.) (HCC nr. 46 din 21.11.2002). Cu alte cuvinte, petiionarul va trebui s probe
ze legtura cauzal dintre actul autoritii publice i pagub. Procedura aplicabil n rec
rea dreptului, anularea actului i repararea pagubei este cea a contenciosului adm
inistrativ, art. 53 alin. (1) i art. 72 alin. (3) lit. e) din Constituie determinnd
legea menit s reglementeze aceast important instituie de drept. n general, prin proc
dura de contencios, n sensul art. 53 din Constituie, se nelege posibilitatea contestr
ii (atacrii) pe cale administrativ i n instana de judecat a actelor administrative pr
n care se produce vtmarea unui drept2 . Prin urmare, conflictul generat de acte ad
ministrative poate fi soluionat pe mai multe ci. Astfel, legislaia prevede posibili
tatea soluionrii conflictelor prin recurs graios sau ierarhic adresat organului emi
tent sau ierarhic, adic pe cale administrativ, precum i pe calea judiciar, n instanel
de contencios administrativ, sau prin proceduri speciale, pe calea contenciosul
ui constituional n Curtea Constituional. Controlul judectoresc pe calea contenciosulu
i administrativ se exercit, de regul, asupra majoritii actelor administrative, cu un
ele excepii. De sub incidena contenciosului administrativ sunt scoase cteva categor
ii de acte administrative:
1 Art. 14 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.
2002, MO nr. 82-86/661 din 22.06.2002. 2 tiina dreptului administrativ cunoate mai
multe definiii ale termenului contencios. Cea formulat aici red mai bine sensul tex
tului constituional.
Comentariu Constitutie.indd 212
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
53
DREPTUL PERSOANEI VTMATE DE O AUTORITATE PUBLIC
213

1. Actele exclusiv politice, prin care se neleg actele exclusiv politice ale Parla
mentului, Preedintelui Republicii Moldova i Guvernului, precum i actele administrat
ive cu caracter individual, emise de Parlament, de Preedintele Republicii Moldova
i de Guvern n exerciiul atribuiilor prevzute expres de normele constituionale sau le
islative, ce in de alegerea, numirea i destituirea din funciile publice cu responsa
biliti de protecie a intereselor generale ale statului sau ale instituiilor publice
a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public de
osebit. Dup statutul juridic al funciilor deinute i garaniile necesare pentru exercit
area atribuiilor de serviciu, persoanele oficiale exponente ale unui interes poli
tic sau public deosebit se divizeaz n dou categorii: 1) persoane oficiale exponente
ale unui interes politic deosebit i 2) persoane oficiale exponente ale unui inte
res public deosebit. n prima categorie, se includ persoanele ce dein funcii politic
e n cadrul instituiilor politice, care sunt eminamente persoane politice i care, n e
xercitarea atribuiilor, trebuie s manifeste loialitate i consecven pentru realizarea
scopurilor politice. Astfel, prim-ministrul, minitrii (alte funcii i persoane) treb
uie s dea dovad de consecven, loialitate i ataament politic fa de programul de guve
, pentru ndeplinirea cruia au fost nvestii n funciile respective. Afirmaia este vala
pentru deputaii care ocup funcii de conducere n structurile organizatorice ale Parl
amentului. Realiznd obiectivele de edificare a unei societi democratice, statul poa
te limita cile de protecie a drepturilor speciale de munc ale acestor persoane n ins
tanele judectoreti de drept comun sau specializate (HCC nr. 10 din 16.04.2010). Num
irea persoanelor oficiale de stat ntr-o funcie public este ntotdeauna rezultatul voi
nei politice unilaterale a Parlamentului, Preedintelui rii sau Guvernului, ele fiind
alese sau numite n funcie, i nu ncadrate n temeiul legii civile, aceeai regul a uni
eralitii aplicndu-se simetric i n cazul destituirii lor (HCC nr. 46 din 21.11.2002),
prin urmare, aceste raporturi juridice de drept public nu fac obiectul controlul
ui judectoresc. Totui la aceste categorii de funcii nu pot fi atribuite toate funcii
le publice, ci doar unele, concretizarea crora este necesar a fi efectuat de ctre P
arlament. Dac pentru unele categorii de persoane accesul la justiie poate fi limit
at, o alt categorie de persoane oficiale, n special cele numite pentru durata mand
atului, necesit un anumit grad de independen . n scopul ndeplinirii cu bun-credin a
lor publice i exercitrii depline a mandatului pentru care au fost alese sau numite
, n cazul n care apare un litigiu de munc, aceste persoane trebuie s se bucure de ga
raniile unui proces echitabil. Astfel, judectorii Curii Constituionale, judectorii Cu
rii Supreme de Justiie, Procurorul General, membrii CEC i alte persoane nu pot fi s
upuse aceluiai tratament precum persoanele politice. Aceste persoane nu pot fi de
mise pn la expirarea mandatului pentru lips de loialitate sau pierderea ncrederii di
n partea grupurilor politice care le-au propus sau le-au numit. Dimpotriv, de la
aceste persoane se cere maxim independen i respectarea tuturor rigorilor legalitii i
parialitii n exercitarea atribuiilor. Termenul mandatului exercitat de ei nu poate fi
redus pentru motivele subiective menionate (HCC nr. 10 din 16.04.2010). n acest c
ontext, Curtea Constituional apreciaz c actele administrative cu caracter individual
emise de Parlament, Preedintele Republicii Moldova i Guvern n exerciiul atribuiilor
prevzute expres de normele constituionale sau legislative, ce in de alegerea, numir
ea i destituirea din funciile publice a persoanelor oficiale exponente ale unui in
teres public
Comentariu Constitutie.indd 213
14.08.2012 14:40:33

214
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

deosebit, pot face obiect al controlului constituionalitii la sesizarea subiecilor a


bilitai cu acest drept, dar trebuie s fie examinate numai n aspect formal, prin sta
bilirea competenei autoritii publice centrale de a emite actul individual i respectri
i procedurii de adoptare, fr s fie examinate circumstanele de fapt ale cauzei. 2. Ac
tele administrative cu caracter diplomatic referitoare la politica extern a Repub
licii Moldova. Actele cu caracter diplomatic au la baz dreptul internaional i se re
fer, de regul, la relaiile dintre state. Autoritatea unor astfel de acte le scoate
din perimetrul controlului judectoresc, iar legalitatea acestora este garantat de
principiile i normele dreptului internaional, n conformitate cu care rile activeaz n
port una cu alta. 3. Actele supuse controlului de constituionalitate: legile, dec
retele Preedintelui Republicii Moldova cu caracter normativ, ordonanele i hotrrile cu
caracter normativ ale Guvernului, tratatele internaionale la care Republica Mold
ova este parte, supuse controlului de constituionalitate. 4. Actele de comandamen
t cu caracter militar, prin care se nelege actul administrativ referitor la proble
mele strict militare din cadrul forelor armate, precum sunt aciunile specifice org
anizrii militare, ce presupun dreptul efilor de a da ordine subordonailor privitor
la conducerea trupei, la ndeplinirea serviciului. Aceast noiune include numai actel
e emise n legtur cu serviciul i ndatoririle militare. Actele de comandament militar p
rivesc comanda trupei, fie n timp de pace, fie n timp de rzboi. Aceste acte sunt em
ise de organele militare n scopul asigurrii ordinii i disciplinei n unitile militare
e ctre cadrele militare. Fiind emise n legtur cu serviciul i ndatoririle militare n
rul serviciului, acestea nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ
(HCC nr. 46 din 21.11.2002). 5. Actele administrative referitoare la securitate
a naional a Republicii Moldova, la exercitarea regimului de stare excepional, la msur
ile de urgen luate de autoritile publice n vederea combaterii calamitilor naturale,
endiilor, epidemiilor, epizootiilor i altor fenomene de aceeai natur. Emiterea aces
tei categorii de acte este determinat de situaii excepionale i contestarea lor ar pu
tea pune n pericol securitatea naional i ordinea public. n aceste cazuri exceptarea l
r de la controlul judectoresc este justificat de interesul general. 6. Actele admi
nistrativ-jurisdicionale de sancionare contravenional i alte acte administrative pent
ru a cror desfiinare sau modificare legea prevede o alt procedur judiciar. Prin act a
dministrativ-jurisdicional se nelege actul juridic emis de o autoritate administrat
iv-jurisdicional pentru a soluiona un conflict, dup o anumit procedur stabilit prin
e. Autoritatea administrativ-jurisdicional este un organ administrativ sau, dup caz
, compartiment al unui organ administrativ nvestit, prin lege, cu atribuii jurisdi
cionale. Exceptarea lor de la controlul judectoresc pe calea contenciosului admini
strativ este determinat de supunerea lor controlului judectoresc pe calea contrave
nional. 7. Actele de gestiune emise de autoritatea public n calitate de persoan jurid
ic n legtur cu folosirea i administrarea patrimoniului su privat. Aceste categorii de
acte sunt pasibile controlului judectoresc pe cale ordinar. 8. Actele administrati
ve emise pentru executarea hotrrilor judectoreti irevocabile.
Comentariu Constitutie.indd 214
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
53
DREPTUL PERSOANEI VTMATE DE O AUTORITATE PUBLIC
215

III. Dispoziiile alin. (2) din art. 53 stabilesc rspunderea patrimonial a statului
pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare n procese penale. Astfel, textul
respectiv stipuleaz: statul rspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudici
ile cauzate prin erorile svrite n procesele penale de ctre organele de anchet i inst
e judectoreti. Exprimm, n aceast ordine de idei, urmtoarele considerente: n primul
obligaia respectiv revine statului n virtutea realizrii ideii statului de drept, n ca
drul cruia drepturile omului i dreptatea reprezint valori supreme garantate (art. 1
alin. (3) din Constituie). n al doilea rnd, Convenia European a Drepturilor Omului
art. 3 al Protocolului nr. 7) i Pactul Internaional cu privire la drepturile civi
le i politice (n art. 14 pct. 6) prevd posibilitatea i necesitatea acordrii de despgu
iri pentru prejudiciile aduse prin erorile din procesele penale, oblignd statele
s rspund patrimonial pentru astfel de prejudicii. n al treilea rnd, textul constitu
al prevede expres c statul rspunde patrimonial potrivit legii. Astfel, la 25 febru
arie 1998, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 1545-XIII privind
modul de reparare a prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelor de c
ercetare penal i de anchet preliminar, ale procuraturii i ale instanelor judectoret
egea n cauz conine prevederi referitoare la: cazurile i condiiile n care prejudiciul
oral i material este reparabil (art. 1); cazurile i condiiile cnd prejudiciul nu se
repar (art. 2); apariia dreptului la repararea prejudiciului (art. 4); ceea ce anu
me se repar i sumele reparabile (art. 5-6); obligaiile instanei care constat ilegalit
atea actelor ce dau dreptul la repararea prejudiciului (art. 7); cererea de repa
rare a prejudiciului i modul ei de soluionare (art. 8-9); modul de executare a hotrr
ii privind repararea prejudiciului (art. 10-16) i dreptul autoritilor publice care
au reparat prejudiciul la aciune n regres contra persoanei culpabile de cauzarea l
ui (art. 17). Din prevederile art. 53 alin. (2) din Constituie cu privire la prej
udiciile cauzate prin erorile svrite n procesele penale de ctre organele de anchet i
stanele judectoreti, pot fi deduse urmtoarele: 1) pentru aciunile organelor statului,
rspunderea n toate cazurile o poart statul; 2) prejudiciul cauzat de aciunile ilega
le trebuie s fie reparat fiecruia, indiferent de naionalitate, sex, vrst etc.; 3) est
e supus despgubirii orice daun n ntregime; 4) motivul reparrii prejudiciului l const
ie faptele ilegale (aciunile/ inaciunile) ale organelor statului i reprezentanilor l
ui, indiferent de existena sau nu a inteniei sau a unei alte forme a vinoviei.
Jurisprudena Curii Constituionale: ACC nr. 1 din 17.03.1997, MO nr. 21 din 03.04.19
97 HCC nr. 41 din 20.07.1999, MO nr. 80-82 din 29.07.1999 HCC nr. 18 din 27.04.2
000, MO nr. 54-56 din 12.05.2000 HCC nr. 37 din 05.07.2001, MO nr. 81-83/30 din
20.07.2001 HCC nr. 46 din 21.11.2002, MO nr. 170-172/30 din 13.12.2002 HCC nr. 7
din 29.03.2005, MO nr. 55-58/6 din 08.04.2005 HCC nr. 12 din 04.07.2006, MO nr.
106-11/12 din 14.07.2006 HCC nr. 16 din 12.06.2007, MO nr. 86-89/14 din 22.06.2
007 HCC nr. 10 din 16.04.2010, MO nr. 58-60/9 din 16.04.2010
1
MO nr. 50-51/359 din 04.06.1998.
Comentariu Constitutie.indd 215
14.08.2012 14:40:33

216
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Articolul 54
RESTRNGEREA EXERCIIULUI UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTI
(1) n Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua dr
epturile i libertile fundamentale ale omului i ceteanului. (2) Exerciiul drepturilor
ibertilor nu poate fi supus altor restrngeri dect celor prevzute de lege, care coresp
und normelor unanim recunoscute ale dreptului internaional i sunt necesare n intere
sele securitii naionale, integritii teritoriale, bunstrii economice a rii, ordinii
e, n scopul prevenirii tulburrilor n mas i infraciunilor, protejrii drepturilor, lib
or i demnitii altor persoane, mpiedicrii divulgrii informaiilor confideniale sau ga
i autoritii i imparialitii justiiei. (3) Prevederile alineatului (2) nu admit restr
a drepturilor proclamate n articolele 20-24. (4) Restrngerea trebuie s fie proporion
al cu situaia care a determinat-o i nu poate atinge existena dreptului sau a libertii
(Art. 54 n redac ia Legii nr. 351-XV din 12.07.2001, n vigoare din 02.08.2001)

Comentariu
I. Capitolul II al Constituiei finalizeaz cu articolul Restrngerea exerciiului unor d
repturi sau al unor liberti. Articolul n cauz nu consacr drepturi sau liberti, ci e
dreptul statului i al organelor sale de a restrnge exerciiul unor drepturi sau libe
rti. Prin utilizarea cuvntului restrngerea se presupune c exerciiul drepturilor nu es
e suspendat sau anulat n genere, ci numai limitat, realizndu-se sub anumite aspect
e, ca i pn la survenirea situaiei de restrngere. Iar prin folosirea cuvntului exerci
ui se presupune limitarea temporar a modalitilor de realizare a dreptului, acesta e
xistnd n continuare i neputnd fi afectat n substana sa, aa cum prevede alin. (1). Re
zarea drepturilor i libertilor n cadrul societii impune colaborarea oamenilor, ceea c
face inevitabile unele restrngeri, dictate, n primul rnd, de necesitatea respectrii
drepturilor i libertilor altor persoane, dar i a funcionrii normale a colectivitil
ane, a societii i a statului n ansamblu. Este nendoielnic faptul c drepturile i libe
trebuie exercitate n cadrul unor coordonate juridice, la care se adaug cele moral
e, politice, confesionale, filozofice etc. n plus, nsui conceptul de libertate ine d
e respectarea drepturilor i libertilor individuale, inclusiv a celor care se exerci
t n grup, i ale altor persoane. Posibilitatea juridic a stabilirii unor limitri rspun
e nevoii de a asigura securitatea juridic a drepturilor i libertilor celorlali, n per
pectiva realizrii intereselor lor individuale, naionale, de grup, a binelui public
1. O asemenea posibilitate rezult i din majoritatea actelor internaionale privind d
repturile i libertile fundamentale ale omului. Astfel:
1

Constituia Romniei, comentat i adnotat, RA Monitorul Oficial, Bucureti, 1992, p. 11


Comentariu Constitutie.indd 216
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
54
RESTRNGEREA EXERCIIULUI UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTI
217

Declaraia Universal a Drepturilor Omului1, n art. 29 alin. (2), se refer la posibili


tatea restrngerii exerciiului unor drepturi: n exercitarea drepturilor i libertilor s
le, fiecare persoan este supus: numai ngrdirilor stabilite de lege n scopul exclusiv
al asigurrii recunoaterii i respectului drepturilor i libertilor celorlali i n ved
tisfacerii cerinelor juste ale moralei, ordinii publice i bunstrii generale, ntr-o so
cietate democratic. Pactul Internaional cu privire la drepturile economice, social
e i culturale2, n art. 4, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (2), prevede posibilitate
a restrngerilor i derogrilor de la drepturile pe care le cuprinde: Nu se poate admi
te nicio restricie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omului, recunos
cute sau n vigoare n orice ar n virtutea unor legi, convenii, regulamente sau cutume,
sub pretextul c prezentul Pact nu recunoate aceste drepturi sau le recunoate ntr-o ms
ur mai mic. Pactul Internaional cu privire la drepturile civile i politice, n art. 4
alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 12 alin. (3), art. 18-19, art. 21, art. 22 ali
n. (2), prevede posibilitatea restrngerilor i derogrilor de la drepturile pe care l
e cuprinde: Drepturile nu pot face obiectul unor restricii dect dac acestea sunt pr
evzute prin lege, necesare pentru a ocroti securitatea naional, ordinea public, sntat
a i moralitatea public sau drepturile i libertile altora i sunt compatibile cu celela
te drepturi recunoscute n prezentul Pact. Convenia European a Drepturilor Omului3, n
art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) i art. 2 din Protocolul n
r. 4 la CEDO, stabilete posibilitatea restrngerii drepturilor: Exercitarea dreptul
ui nu poate face obiectul altor restrngeri dect acelea care, prevzute de lege, cons
tituie msuri necesare, ntr-o societate democratic, pentru securitatea naional, sigura
na public, meninerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecia sntii sa
oralei, ori pentru protejarea drepturilor i libertilor altora. Aadar, potrivit actel
or internaionale, restrngerile i derogrile sunt admisibile dac: a) sunt necesare ntrsocietate democratic i sunt prevzute expres de lege; b) se impun pentru a proteja
securitatea naional, ordinea, sntatea sau morala public, drepturile i libertile cel
; c) sunt stabilite exclusiv n vederea favorizrii binelui general ntr-o societate d
emocratic; d) sunt impuse pentru membrii forelor armate i poliiei. II. Prin preveder
ile alin. (1) al art. 54, legiuitorul constituant a statuat c n Republica Moldova
nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile i libertile funda
mentale ale omului i ceteanului. Aceast norm constituional protejeaz dreptul n sub
i prescrie fr echivoc c, odat declarat n Constituie, dreptul nu mai poate fi suspen
sau anulat. De fapt, norma constituional consacr un principiu potrivit cruia un dre
pt constituional obinut nu mai poate fi suprimat sau diminuat prin legi organice s
au alte acte normative.
Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 11. Tratate internaion
le, Ediia oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 18. 3 Adoptat la Roma la 4 noiembrie 1950
; Tratate internaionale, Ediie oficial, vol.1, Chiinu, 1998, p. 341.
2 1
Comentariu Constitutie.indd 217
14.08.2012 14:40:33

218
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

III. Pentru determinarea mai clar a prevederilor constituionale cuprinse n alin. (1


) al art. 54 se impun o serie de precizri. Norma constituional admite restrngerea ex
erciiului drepturilor i libertilor fundamentale n urmtoarele condiii: 1. Ingerina t
e s fie prevzut de lege. Deoarece nu se precizeaz prin ce fel de lege, dispoziia cons
tituional trebuie interpretat astfel: a) restrngerea exerciiului unui drept prevzut e
pres i clar de Constituie sau al unui drept stabilit prin lege organic se efectueaz
prin lege organic; b) restrngerea unui drept stabilit de o lege ordinar se efectuea
z prin lege organic sau ordinar. Evident, trebuie admis posibilitatea restrngerii dre
pturilor conform unei legi anterioare. Spre exemplu, cnd se declar stare de urgen pe
ntru nlturarea consecinelor unei calamiti, poate fi aplicat Legea nr. 212-XV din 24.0
.2004 privind regimul strii de urgen, de asediu i de rzboi1, precum i Legea nr. 271-X
II din 09.11.1994 cu privire la protecia civil 2. Aceste acte normative conin o ser
ie de dispoziii care permit organelor abilitate s restrng exerciiul unor drepturi i l
berti (libertatea circulaiei, libertatea ntrunirilor, dreptul la proprietate etc.),
fr a fi necesar adoptarea unor legi speciale. Conform Codului penal i Codului de pro
cedur penal, poate fi restrns exerciiul drepturilor referitoare la libertatea persoa
nei, secretul corespondenei, libera alegere a muncii .a. n baza legislaiei care regl
ementeaz problemele siguranei naionale, se poate restrnge exerciiul dreptului la secr
etul corespondenei, la libertatea de asociere .a. 2. Ingerina corespunde normelor u
nanim recunoscute ale dreptului internaional. n acest sens, restricia trebuie s fie
compatibil cu reglementrile celor mai importante instrumente universale n domeniul
proteciei drepturilor omului, cum sunt: Declaraia Universal a Drepturilor Omului, P
actul Internaional cu privire la drepturile civile i politice i Convenia pentru aprar
ea drepturilor omului i a libertilor fundamentale. 3. Ingerina constituie o msur nece
ar ntr-o societate democratic. Potrivit jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Om
ului, termenul necesar implic existena unei nevoi sociale imperioase. ntruct statele
au ndatorirea de a garanta respectarea drepturilor i libertilor, acestora li se rec
unoate i o anumit marj de apreciere, fie c este vorba despre legislatorul naional, fi
de alte organe ale statului, inclusiv de instanele judectoreti, chemate s interpret
eze i s aplice prevederile legislaiei n vigoare. 4. Ingerina trebuie s fie proporion
copului urmrit. Lund n considera ie faptul c natura restrngerii este criteriul dup ca
se apreciaz proporionalitatea acesteia, este important ideea c restrngerea trebuie s
e fac n favoarea interesului general, adic s existe circumstane n care restrngerea n
r afecta interesul general, ci i-ar aduce beneficii. Cazurile cnd poate fi restrns
exerciiul drepturilor sau libertilor sunt enumerate expres, dup cum urmeaz: a) Restr
gerea este necesar n interesele securitii naionale, adic restrngerea se face pentru
tecia statului mpotriva oricror aciuni de subminare a suveranitii, independenei sau
ltor aciuni, ce ar pune n pericol sigurana naional.
Legea nr. 212-XV din 24.06.2004 privind regimul strii de urgen, de asediu i de rzboi,
MO nr. 132-137/696 din 06.08.2004. 2 Legea nr. 271-XIII din 09.11.1994 cu privi
re la protecia civil, MO nr. 20/231 din 29.12.1994.
1
Comentariu Constitutie.indd 218
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
54
RESTRNGEREA EXERCIIULUI UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTI
219

Conform Concepiei securitii naionale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 112
-XVI din 22.05.20081, securitatea naional reprezint condiia fundamental a existenei p
porului Republicii Moldova, a statului moldovenesc i este un obiectiv al rii. Obiec
tivele securitii naionale a Republicii Moldova sunt: asigurarea i aprarea independene
, suveranitii, integritii teritoriale, ordinii constituionale, dezvoltrii democratice
securitii interne, consolidarea statalitii Republicii Moldova. Un loc aparte n acest
sens revine aprrii i promovrii valorilor, intereselor i obiectivelor naionale. Secur
tatea naional nseamn nu numai securitatea statului, ci i securitatea societii i a c
r Republicii Moldova, att pe teritoriul Republicii Moldova, ct i peste hotarele ei.
b) Restrngerea este determinat de necesitatea asigurrii integritii teritoriale, adic
msurile impuse trebuie s se refere la garantarea integritii teritoriale a Republicii
Moldova, curmarea separatismului sau a altor aciuni ce pun n pericol integritatea
rii sau independena naional. c) Restrngerea este necesar n vederea asigurrii bun
omice a rii. Astfel, restriciile pot fi impuse pentru anumite genuri de activitate
economic, condiionarea activitii prin autorizaii, liceniere etc. Spre exemplu, Legea
r. 1163-XIV din 26.07.2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, imp
ortului i tranzitrii de mrfuri strategice2 reglementeaz principiile i procedura de co
ntrol asupra exportului, reexportului, importului i tranzitului de mrfuri strategi
ce, stabilete dispoziiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigura
rea securitii naionale a Republicii Moldova, promovarea politicii externe a rii i par
iciparea la eforturile internaionale privind controlul exportului. Obiect al cont
rolului exportului, reexportului, importului i tranzitului l constituie categoriil
e de mrfuri strategice indicate n art. 5 alin. (1) al acestei legi. Iar potrivit a
rt. 15 din aceeai lege, nclcarea actelor normative privind exportul, reexportul, im
portul i tranzitul de mrfuri strategice atrage rspundere civil i penal, n conformita
cu legislaia n vigoare. d) Restrngerea se impune pentru aprarea ordinii publice, adi
c a regulilor ce asigur sigurana societii, a cror nclcare nu antreneaz dect ilega
arial a unui act sau a unui fapt juridic. n sens mai larg, ordinea public este un an
samblu de dispoziii prin care se asigur linitea public, armonia social, respectul fa
lege i fa de deciziile legitime ale autoritilor publice. e) Restrngerea drepturilor
oate fi impus n scopul prevenirii tulburrilor n mas i infraciunilor. n acest contex
diionarea i securizarea locurilor publice, unde se desfoar anumite activiti n mas,
necesitate. Percheziionarea, supravegherea video a participanilor la aciuni n mas sa
u alte restricii necesare sunt determinate de necesitatea prevenirii tulburrilor n
mas i a infraciunilor. f) Restrngerea se impune n scopul protejrii drepturilor, liber
or i demnitii altor persoane, adic a drepturilor i libertilor celorlali membri ai c
ivitii umane. Este expresia regulii conform creia niciun drept nu trebuie s fie exer
citat astfel nct s lezeze n mod nejustificat un drept sau interes legal aparinnd alto
persoane.
1 Legea nr. 112-XVI din 22.05.2008 pentru aprobarea Concepiei securitii naionale a R
epublicii Moldova, MO nr. 97-98, art. 357 din 22.05.2208. 2 Legea nr. 1163-XIV d
in 26.07.2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului i tran
zitrii de mrfuri strategice, MO nr. 137-138, art. 970 din 26.07.2000.
Comentariu Constitutie.indd 219
14.08.2012 14:40:33

220
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

g) Restrngerea este necesar pentru mpiedicarea divulgrii informaiilor confideniale. A


tfel, potrivit Legii nr. 106-XIII din 17.05.1994 cu privire la secretul de stat1
, secret de stat constituie informaiile protejate de stat n domeniul activitii lui m
ilitare, economice, tehnico-tiinifice, de politic extern, de recunoatere, de contrain
formaii i operative de investigaii, a cror rspndire, divulgare, pierdere, sustragere
au distrugere poate periclita securitatea Republicii Moldova. Art. 22 din lege p
revede c persoana cu funcii de rspundere sau ceteanul care are sau a avut acces la se
cretul de stat poate fi temporar limitat n drepturi. Limitrile se pot referi la dr
eptul de plecare peste hotare pe termenul stipulat n contractul (acordul) de munc n
cazul legalizrii accesului la secretul de stat lit. a). h) Restrngerea este neces
ar pentru garantarea autoritii i imparialitii justiiei. Desfurarea anchetei penal
alizarea interesului general constnd n prentmpinarea, depistarea i sancionarea cazuri
or ce aduc un prejudiciu grav intereselor i drepturilor omului, precum i altor val
ori ocrotite de lege, societate i stat. De altfel, ancheta penal este o component e
senial a ordinii de drept (publice), pe care, de asemenea, o protejeaz textul const
ituional. Pentru desfurarea anchetei penale, ar putea fi restrnse n principal: libert
atea individual i sigurana persoanei (art. 25); libera circulaie (art. 27); viaa inti
m, familial i privat (art. 28); inviolabilitatea domiciliului (art. 29); secretul co
respondenei (art. 30). Mai sunt de menionat o serie de principii i consideraii de ca
re trebuie s se in cont la aplicarea alin. (2) din art. 54 al Constituiei2: Restrnge
ea nu trebuie s fie discriminatorie (pe motive de ras, sex, religie, limb sau origi
ne social). Considerm ns c ar putea exista o restrngere justificat i legal n leg
enena politic a unei persoane, atunci cnd partidul acesteia este interzis sau limit
at n aciuni, deoarece pune n pericol ordinea de drept sau moral. Pe lng restrngeri
alizate, exist anumite restrngeri formulate chiar n coninutul drepturilor i al libert
or fundamentale (art. 32 alin. (2); art. 34 alin. (3); art. 41 alin. (7) din Con
stituie). Restrngerile trebuie s vizeze ntotdeauna un drept determinat sau lesne det
erminabil i s nu afecteze exercitarea altor drepturi sau liberti. IV. Alin. (3) din
art. 54 consacr o excepie de la norma general, stabilind c prevederile alineatului (
2) nu admit restrngerea drepturilor proclamate n articolele 20-24. Astfel, normele
din alin. (3) interzic restrngerea exerciiului unor drepturi, conferindu-le de fa
pt statutul de drepturi absolute. Aceste drepturi sunt: a) accesul liber la just
iie (art. 20); b) prezumia nevinoviei (art. 21); c) neretroactivitatea legii (art. 2
2); d) dreptul fiecrui om de a-i cunoate drepturile i ndatoririle (art. 23); e) drept
ul la via i la integritate fizic i psihic (art. 24). V. Alin. (4) al art. 54 precizea
c restrngerea trebuie s fie proporional cu situaia care a determinat-o i nu poate at
e existena dreptului sau a libertii. n acest fel, la condiiile i cazurile cnd poate
restrns exerciiul unor drepturi, se mai adaug
1 2
Legea nr. 106-XIII din 17.05.1994 cu privire la secretul de stat, MO nr. 2/5 din
25.08.1994. Ion Deleanu, op. cit., vol. II, p. 122-124.
Comentariu Constitutie.indd 220
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
54
RESTRNGEREA EXERCIIULUI UNOR DREPTURI SAU AL UNOR LIBERTI
221

necesitatea respectrii a nc dou principii: cel al proporionalitii i cel al neafect


stanei dreptului. 1. Principiul proporionalitii presupune c orice restrngere trebuie
tabilit i aplicat numai n scopul pentru care a fost prevzut i n limitele strict nec
, n funcie de situaia care o justific. Dac nu exist dispoziii legale care s determi
mitele proporionalitii, problema se soluioneaz pornind de la situaiile i circumstan
oncrete (de fapt), care trebuie verificate i apreciate de ctre autoritatea (instana
) n faa creia se invoc neproporionalitatea (spre exemplu, nu va putea fi restrns exer
iiul dreptului la viaa intim i privat pe motivul c cei care l exercit comploteaz
siguranei naionale). n legtur cu principiul proporionalitii, este semnificativ ide
trngerea trebuie s se fac n vederea favorizrii interesului general. 2. Principiul nea
fectrii substanei dreptului. Dac exerciiul dreptului este doar restrns, n afara limit
lor respective exerciiul este liber, prin urmare, substana dreptului rmne neatins. Pe
de alt parte, acest principiu interzice pierderea unor drepturi dobndite anterior
i reconsiderarea beneficiului produs prin dobndirea lor, deoarece un drept dobndit
este ntotdeauna rezultatul direct al unor factori obiectivi, iar pierderea sau r
econsiderarea lui trebuie s aib suporturi obiective i legale, explicite.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 21.02.1996, MO nr. 14-15/168 din 07.03.1
996 HCC nr. 16 din 19.05.1997, MO nr. 37/19 din 05.06.1997 HCC nr. 20 din 16.06.
1997, MO nr. 43-44/23 din 03.07.1997 ACC nr. 1 din 17.03.1997, MO nr. 21/10 din
03.04.1997 HCC nr. 38 din 15.12.1998, MO nr. 1-2/2 din 07.01.1999 HCC nr. 26 din
13.05.1999, MO nr. 56-58/37 din 03.06.1999 HCC nr. 54 din 12.10.1999, MO nr. 56
-58/37 din 03.06.1999 HCC nr. 27 din 22.06.2000, MO nr. 77/27 din 04.07.2000 HCC
nr. 1 din 11.01.2001, MO nr. 8-10/1 din 25.01.2001 HCC nr. 10 din 15.02.2001, M
O nr. 25-26/9 din 01.03.2001 HCC nr. 21 din 19.04.2001, MO nr. 49-50/19 din 03.0
5.2001 HCC nr. 40 din 12.07.2001, MO nr. 81-83/31 din 20.07.2001 HCC nr. 46 din
25.10.2001, MO nr. 136-138/38 din 15.11.2001 ACC nr. 1 din 12.02.2002, MO nr. 27
-28/2 din 21.02.2002 HCC nr. 10 din 19.02.2002, MO nr. 33-35/3 din 07.03.2002 HC
C nr. 18 din 29.06.2004, MO nr. 108-111/19 din 09.07.2004 HCC nr. 24 din 22.12.2
005, MO nr. 176-181/17 din 30.12.2005 HCC nr. 15 din 30.09.2008, MO nr. 183-185/
11 din 10.10.2008 HCC nr. 9 din 26.05.2009, MO nr. 99-100/9 din 05.06.2009 HCC n
r. 12 din 30.06.2009, MO nr. 110-111/13 din 10.07.2009 HCC nr. 27 din 25.11.2010
, MO nr. 247-251/28 din 17.12.2010 HCC nr. 8 din 12.04.2011, MO nr. 63-64/10 din
20.04.2011
Comentariu Constitutie.indd 221
14.08.2012 14:40:33

222
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Capitolul III
NDATORIRILE FUNDAMENTALE
Articolul 55
EXERCITAREA DREPTURILOR I A LIBERTILOR
Orice persoan i exercit drepturile i libertile constituionale cu bun-credin, fr
rile i libertile altora. (Art. 55 n redac ia Legii nr. 351-XV din 12.07.2001, n vigoar
din 02.08.2001)

Comentariu
I. nainte de a proceda la analiza propriu-zis a art. 55, vom expune cteva considerai
i la tema ndatoririlor fundamentale. Sensul acestora este c persoanei, n virtutea c
alitii ei de membru al comunitii, i se impun anumite fapte obligatorii, crora le este
consacrat capitolul III din Constituie. n raport reciproc cu drepturile i libertile,
apar o serie de obligaii, i n cazul n care sunt corelative drepturilor i libertilor
ndamentale, este normal ca ele s capete statutul de ndatoriri fundamentale. Caract
erul corelativ al ndatoririlor fa de drepturi este pe deplin justificat. Nicio pers
oan fizic sau juridic nu se poate prevala numai de drepturi, fr a-i asuma ndatoriril
orespunztoare. n Titlul II al Constituiei sunt consfinite att drepturile i libertil
ndatoririle fundamentale, ceea ce nseamn c Legea Suprem le-a acordat o atenie egal.
p cum drepturile i libertile sunt eseniale pentru individ, tot aa i ndatoririle fun
tale sunt eseniale pentru stat. Acesta ar fi redus la o abstracie dac cetenii statulu
i nu i-ar oferi, prin asumarea contient a ndatoririlor fundamentale, instrumentele
necesare conservrii i dezvoltrii lui. Bazndu-se pe cetenii si, statul se ntrete c
garantnd drepturile i libertile ceteneti proclamate n Constituie. n context, este
at c acest concept, de meninere a unui echilibru ntre interesele, drepturile i liber
tile individului, pe de o parte, i exigenele colectivitii constituit n stat, pe de
parte, nu este nou, fiind mprtit de doctrina internaional n materie. Astfel, n acte
ternaionale sunt consacrate att drepturile i libertile fundamentale ale omului, ct i
toririle acestuia fa de societate i de semenii si: Declaraia Universal a Drepturilor
mului1, n art. 29 alin. (1), stabilete: Individul are ndatoriri fa de colectivitate,
umai n cadrul acesteia fiind posibil dezvoltarea liber i deplin a personalitii sale
tul internaional cu privire la drepturile civile i politice2 i Pactul internaional c
u privire la drepturile economice, sociale i culturale3 recunosc, n preambul:
1 2
Tratate internaionale, Ediie oficial, vol. 1, Chiinu, 1998, p. 11. Idem, p. 30. 3 Ide
m, p. 18.
Comentariu Constitutie.indd 222
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
55
EXERCITAREA DREPTURILOR I A LIBERTILOR
223

Individul are ndatoriri fa de semenii si i fa de colectivitatea creia i aparine


a se strdui s promoveze i s respecte drepturile recunoscute. Studiul ndatoririle ind
vidului fa de societate i limitrile drepturilor i libertilor omului, elaborat de ONU
recizeaz: Idealul libertii individului nu nseamn nicidecum c acesta nu este supus ni
nei restricii, c nu ar avea nicio responsabilitate fa de alii i fa de societate1.
ndatoririle individului fa de societate, n actele internaionale au fost consacrate i
obligaii privind: respectarea legilor i reglementrilor statului; abinerea de la prop
aganda n favoarea rzboiului, a urii naionale, rasiale sau religioase; respectarea d
repturilor celorlali membri ai societii; asumarea de responsabiliti n societate; part
ciparea la dezvoltarea social, la asigurarea progresului economic i social. Asigur
area respectrii legilor i a tuturor drepturilor prevzute de ele nu este posibil dect
cadrul organizat al statului. Organele lui legislative stabilesc ordinea de dre
pt strict necesar pentru desfurarea normal a vieii sociale, organele executive iau ms
ri pentru respectarea ei, iar organele judectoreti intervin pentru restabilirea le
galitii nclcate. Pentru ca cetenii s se poat bucura efectiv de drepturile prevzute
stituie i de legi, este necesar instituirea unui numr de ndatoriri elementare, destin
ate s apere statul ca garant al ordinii legale. Astfel, titlul art. 55 din Consti
tuie este Exercitarea drepturilor i a libertilor. II. Plecnd de la ideea c nu pot e
drepturi fr obligaii i c obligaiile reprezint o modalitate de asigurare a exercitr
ective a drepturilor, articolul din Constituie stabilete: Orice persoan i exercit dr
urile i libertile constituionale cu bun-credin, fr s ncalce drepturile i libert
laraia francez a drepturilor omului i ceteanului a proclamat principiul, conform crui
exerciiul drepturilor naturale ale fiecrui om nu trebuie s aib alte limite dect cele
care asigur altor membri ai societii posibilitatea de a se bucura de aceleai dreptu
ri. n acelai sens, stipuleaz i marea majoritate a actelor internaionale referitoare l
a drepturile i libertile fundamentale ale omului. Drepturile i libertile sunt un prod
s al mediului social i colectiv. Iat de ce ele trebuie exercitate n scop social-eco
nomic sau politic, pentru care legea le-a recunoscut, astfel nct s nu aduc atingere
drepturilor i libertilor celorlali indivizi de pe teritoriul statului. Cu alte cuvin
te, limita unui drept sau a unei liberti aparinnd persoanei o constituie dreptul i in
teresul legitim al celorlali, precum i demnitatea lor. Fiecare este suveran n reali
zarea drepturilor sale, ns aceast suveranitate nu este absolut i i pierde caracterul
gal atunci cnd de ea se abuzeaz n mod nentemeiat. De menionat c prin utilizarea n te
l constituional a noiunii orice persoan legiuitorul constituant a avut n vedere o noi
une universal, care cuprinde att cetenii Republicii Moldova, ct i cetenii strini
i, precum i persoanele juridice sau alte diverse uniuni sau comuniti de persoane. C
ondiionarea exercitrii drepturilor i libertilor constituionale este fi xat de Consti
pe dou dimensiuni: buna-credin i respectul drepturilor altuia.
1
Ionel Cloc, Ion Suceav, op. cit., p. 401.
Comentariu Constitutie.indd 223
14.08.2012 14:40:33

224
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Buna-credin presupune o condiionare intern a drepturilor i libertilor constituional


uct privete necesitatea exercitrii acestora n mod corect, cinstit, cu respectarea ca
drului lor intrinsec de raionalitate1. De fapt, buna-credin este o instituie tradiion
al a dreptului civil, care oblig persoanele participante la raporturile juridice s-i
exercite drepturile i obligaiile cu bun-credin, n acord cu legea, cu contractul, cu
rdinea public i cu bunele moravuri. Buna-credin ridicat la rang de principiu constitu
onal implic dimensiuni teoretice i practice, cu toate consecinele acesteia, mai cu
seam pentru dreptul public. Cu referire la respectul drepturilor altora, aceasta
reprezint mai degrab o condiionare extern, ntruct se are n vedere evitarea unei exer
i abuzive a propriilor drepturi i liberti, prin care se ncalc drepturile sau liberti
altora. De fapt, norma constituional pune n valoare un principiu istoric, conform cr
uia libertatea unui cetean nceteaz acolo unde ncepe libertatea altui cetean.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 12 din 02.10.1996, MO nr. 6768 din 17.10.
1996 ACC nr. 1 din 17.03.1997, MO nr. 21 din 03.04.1997 HCC nr. 25 din 08.06.200
0, MO nr. 70-72 din 22.06.2000 ACC nr. 2 din 11.07.2000, MO nr. 84-87 din 21.07.
2000 HCC nr. 18 din 06.10.2005, MO nr. 135-138/13 din 14.10.2005

Articolul 56
DEVOTAMENTUL FA DE AR
(1) Devotamentul fa de ar este sacru. (2) Cetenii crora le sunt ncredinate funcii
precum i militarii, rspund de ndeplinirea cu credin a obligaiilor ce le revin i, n
rile prevzute de lege, depun jurmntul cerut de ea.

Comentariu
I. Fiind o categorie mai mult de ordin moral, filozofic i politic, devotamentul p
resupune un ataament sincer fa de o cauz sau persoan, o abnegaie din care rezult hot
de a servi fr rezerve n orice mprejurare. Devotamentul, de regul, nu se impune, el se
cultiv prin educaie i convingeri. Inserat n Constituie, noiunea capt o semnifica
c, raportat la stat. Astfel, prin norma constituional a art. 56 ceteanul este legat d
stat, precum statul de cetean, legtur din care rezult obligaii i responsabiliti r
e. II. Art. 56 alin. (1) precizeaz c devotamentul fa de ar este sacru. Fr ndoial,
a respectiv are un coninut predominant moral, deoarece impune ceteanului o atitudine
de respect fa de trecutul, prezentul i viitorul rii, exprimarea
Victor Duculescu, Constantin Clinoiu, Georgeta Duculescu, Constituia Romniei, comen
tat i adnotat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1997, p. 173.
1
Comentariu Constitutie.indd 224
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
56
DEVOTAMENTUL FA DE AR
225

devotamentului participativ la strduinele colective, cu scopul propirii rii i identi


ii cu destinele ei1. Devotamentul (fidelitatea) fa de ar este o ndatorire care, prin
semnificaie i importan, reprezint fundamentul celorlalte ndatoriri constituionale,
exprim obligaia esenial ce rezult din raportul de cetenie, adic din apartenena pe
la comunitatea naional. Anume din aceste motive, textul constituional caracterizea
z ndatorirea respectiv ca fiind sacr, adic mai mult dect o ndatorire pur juridic, e
un sens profund moral, al devotamentului fa de stat, i un sens politic, al subordo
nrii diferitelor opiuni politice ale cetenilor fa de interesul naional2. Pe lng se
ile expuse, devotamentul fa de ar implic i anumite consecine juridice, legate de apa
nena la stat. Aadar, ntre cetean i stat se nate o legtur durabil, nsoit de res
roce. Potrivit prevederilor constituionale, numai cetenii statului au un ir de drept
uri i obligaii pe care le pot exercita n mod suveran sau care le sunt impuse: drept
ul de a nu fi extrdat sau expulzat (art. 17); dreptul de a beneficia de protecia s
tatului n ar i peste hotare (art. 18); dreptul de stabilire a domiciliului i reedine
orice localitate din ar (art. 27); dreptul de a alege i de a fi ales (art. 38); dre
ptul de administrare i de acces la anumite funcii publice (art. 39); obligaia de apr
are a Patriei (art. 57); obligaia de a contribui la cheltuielile publice (art. 58
) etc. n virtutea obligaiei de devotament pentru ar, legiuitorul poate impune pentru
diverse categorii de persoane anumite restricii de a ocupa unele funcii n stat. n a
cest context, Curtea Constituional a remarcat c pentru ocuparea unor funcii publice
pot fi stabilite restricii. Curtea recunoate necesitatea restrngerii dreptului de a
ocupa o funcie public doar pentru persoanele care, n exerciiul atribuiilor, au acces
la secretul de stat, asigur independena politic i economic a statului, integritatea
teritorial i suveranitatea statului, regimul constituional, apr drepturile i libert
etenilor Republicii Moldova. Niciunul dintre aceste obiective nu poate fi realizat
n deplin msur fr respectarea principiului constituional al devotamentului fa de
t n art. 56 din Constituie, potrivit cruia devotamentul fa de ar este sacru, iar cet
crora le sunt ncredinate funcii publice, rspund de ndeplinirea cu credin a obliga
e le revin. Devotamentul este o obligaie care implic nu doar loialitate i ataament f
a de ar, nu doar ndeplinirea obligaiilor cu bun-credin, dar i autosacrificiu depl
de necesitate. Astfel, devotamentul fa de un stat exclude devotamentul fr rezerve fa
e alt stat. Devotamentul sincer fa de dou sau mai multe state nu poate exista a pri
ori. n lumina normelor constituionale enunate, devotamentul fa de ar constituie o ob
aie esenial, ce rezult din raporturile de cetenie, aceste raporturi fiind definitorii
condiionarea de ctre legiuitor a accesului la anumite funcii publice (HCC nr. 9 di
n 26.05.2009). III. Devotamentul fa de ar privete n mod deosebit anumii ceteni, al
al art. 56 stipulnd, n acest sens, c cetenii, crora le sunt ncredinate funcii pub
recum i militarii, rspund de ndeplinirea cu credin a obligaiilor ce le revin i, n c
le prevzute de lege, depun jurmntul cerut de ea. Raiunea unei astfel de stipulri cons
t n faptul c funciile respective i calitatea de militar presupun, n cadrul nde1 2

Tudor Drganu, op. cit., vol. I, p. 188. Constituia Romniei, comentat i adnotat, RA M
torul Oficial, Bucureti, 1992, p. 120.
Comentariu Constitutie.indd 225
14.08.2012 14:40:33

226
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

plinirii lor, drepturi i obligaii ale puterii, care, dup caz, se aduc la ndeplinire
prin fora de constrngere a statului1. Pentru categoriile respective de ceteni, ndepli
nirea obligaiilor ce le revin n cadrul autoritii publice din care fac parte trebuie
s fie fcut cu credin, adic cu devotament sacru i prezumat a priori. Numai prin subor
area necondiionat a celui care exercit o funcie public fa de cerinele funciei, put
stat contribuie la afirmarea rolului de stat al ntregului popor. Numai n cazul n c
are fiecare autoritate public i ndeplinete misiunea, statul i poate realiza rolul co
ituional aa cum rezult din caracterele sale, consacrate n art. 1 i n alte dispoziii
Constituiei. Din aceleai motive, rspunderea pentru executarea obligaiilor legate de
o funcie public rezult att din relaia de serviciu i raportul juridic dintre o autori
ate public i cetenii care o compun, ct i, dac are semnificaia nclcrii devotament
din nerespectarea unei ndatoriri constituionale. Textul constituional statueaz oblig
aia celor care dein funcii publice, precum i a militarilor, de a depune jurmntul ceru
de lege, acesta devenind o condiie pentru ndeplinirea funciei. Jurmntul fa de ar
i consacr obligaia celor care ndeplinesc funcii publice i a militarilor ca realizarea
atribuiilor ce le revin s fie expresia devotamentului lor fa de ar. Cazurile n care
depune jurmntul sunt stabilite de prevederi constituionale sau legale. Astfel, art
. 79 alin. (2) din Constituie prevede depunerea de ctre candidatul validat n funcia
de Preedinte al Republicii Moldova a urmtorului jurmnt: Jur smi druiesc toat putere
iceperea propirii Republicii Moldova, s respect Constituia i legile rii, s apr dem
drepturile i libertile fundamentale ale omului, suveranitatea, independena, unitatea
i integritatea teritorial a Moldovei. Conform art. 98 alin. (4) din Constituie i art
. 4 din Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern2, acest jurmnt este d
epus i de ctre membrii Guvernului. Art. 12 din Legea nr. 317-XII din 13.12.1994 cu
privire la Curtea Constituional3 oblig judectorul Curii s depun, la intrarea n fun
rmtorul jurmnt: Jur s ndeplinesc cinstit i contiincios obligaiile de judector al
tituionale, s apr ornduirea constituional a Republicii Moldova, s m supun n exerci
unciei numai i numai Constituiei. Conform art. 32 din Legea nr. 158 din 04.07.2008 c
u privire la funcia public i statutul funcionarului public4, cetenii ncadrai pentru
a dat n serviciul public depun urmtorul jurmnt: Jur solemn s respect Constituia Rep
ii Moldova, drepturile i libertile fundamentale ale omului, s apr suveranitatea, inde
pendena i integritatea teritorial a Republicii Moldova, s execut n mod obiectiv i imp
rial legile rii, s ndeplinesc contiincios obligaiile ce mi revin n exercitarea fun
lice i s respect normele de conduit profesional. Conform art. 12 din Legea nr. 544-XI
I din 20.07.1995 cu privire la statutul judectorului5, nainte de a ncepe s-i exercite
funcia, judectorul este obligat s depun
1 2
Ibidem. Republicat: MO nr. 131-133/1018 din 26.09.2002. 3 MO nr. 8/86 din 07.02.1
995. 4 MO nr. 230-232/840, 23.12.2008. 5 Republicat: MO nr. 117-119 din 15.08.200
2.
Comentariu Constitutie.indd 226
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
56
DEVOTAMENTUL FA DE AR
227

urmtorul jurmnt: Jur s respect Constituia i legile rii, s apr interesele Patriei
e i libertile omului, s-mi ndeplinesc cu onoare, contiin i fr prtinire atribui
n conformitate cu art. 16 din Legea nr. 1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pre
gtirea cetenilor pentru aprarea Patriei1, cetenii ncadrai n serviciul militar depu
l militar: Eu, (numele, prenumele), cetean al Republicii Moldova, jur credin Republic
ii Moldova i poporului ei. Jur s-mi apr Patria chiar i cu preul propriei viei, s res
t legile Republicii Moldova i regulamentele militare. Potrivit Hotrrii Parlamentului
nr. 654-XII din 22.07.1991 privind aprobarea textului jurmntului efectivului de t
rup, corpului de comand al poliiei i al altor subuniti ale organelor de interne ale R
publicii Moldova i a Regulamentului privind modul de depunere a jurmntului, persoan
ele din efectivul de trup, corpul de comand al poliiei i al altor subuniti ale organe
or de interne ale Republicii Moldova depun jurmntul: Eu, (numele, prenumele, ncadrndu
-m n serviciul organelor de interne, jur solemn s fiu devotat poporului i Republicii
Moldova, s fiu onest, disciplinat, vigilent i curajos, s pstrez secretele de stat i
cele de serviciu, s respect cu strictee legile Republicii Moldova. Jur s ndeplinesc n
mod contiincios i cu exactitate obligaiile ncredinate, ordinele i prevederile statut
lor, s respect i s ocrotesc drepturile cetenilor, proprietatea lor, s apr ordinea de
ept i patrimoniul Republicii Moldova. Jur s nu-mi cru puterile, iar n caz de necesit
ate i viaa, pentru a apra integritatea teritorial i independena Republicii Moldova. D
c voi nclca acest jurmnt, s fiu pedepsit cu toat asprimea, conform legilor Republici
oldova. Hotrrea Guvernului nr. 950 din 14.10.1997 despre aprobarea Regulamentului c
u privire la satisfacerea serviciului, textului jurmntului, Regulamentului privind
modul de depunere a jurmntului, listei gradelor speciale i modelului legitimaiei de
serviciu pentru efectivul de trup i corpul de comand din sistemul penitenciar al M
inisterului Justiiei2 prevede depunerea jurmntului de ctre persoanele din efectivul
de trup i corpul de comand din sistemul penitenciar: Eu, (numele, prenumele), ncadrnd
m n serviciul sistemului penitenciar, jur solemn s fiu devotat poporului i Republici
i Moldova, s fiu onest, disciplinat, vigilent i curajos, s pstrez secretele de stat i
cele de serviciu, s respect cu strictee legile Republicii Moldova. Jur s ndeplinesc
n mod contiincios i cu exactitate obligaiile ncredinate, prevederile statutelor, ord
nelor i altor acte normative, s manifest o atitudine uman fa de persoanele deinute n
stituiile sistemului penitenciar i s nu le jignesc demnitatea uman, s apr ordinea de
rept i patrimoniul Republicii Moldova. Dac voi clca acest jurmnt, s fiu pedepsit cu t
at asprimea conform legilor Republicii Moldova. Art. 41 din Legea nr. 294 din 25.1
2.2008 cu privire la Procuratur3 stabilete c, dup numirea n funcie, procurorul depune
urmtorul jurmnt: Jur s respect cu strictee Constituia, legile Republicii Moldova, s
rdinea de drept, drepturile i libertile omului, interesele generale ale societii, s
plinesc contiincios obligaiile ce mi revin.
1 2
MO nr. 137-138/1054 din 10.10.2002. MO nr. 74-75/781 din 13.11.1997. 3 MO nr. 55
-56/155 din 17.03.2009.
Comentariu Constitutie.indd 227
14.08.2012 14:40:33

228
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Art. 17 din Legea serviciului n organele vamale nr. 1150-XIV din 20.07.20001 stip
uleaz c, n termen de 20 de zile de la conferirea primului grad special, colaborator
ul vamal depune jurmntul: Jur s respect cu strictee Constituia i legile Republicii M
ova, s apr suveranitatea i securitatea ei economic, s execut contiincios obligaiile
serviciu. Servirea cu bun-credin i fidelitate a rii este un element important n asi
ea dinuirii statului. nclcarea acestei obligaii este sancionat. Astfel, potrivit art.
89 din Constituie, Preedintele Republicii Moldova poate fi demis dac svrete fapte pr
care ncalc prevederile Constituiei. Codul penal sancioneaz trdarea de Patrie (art. 33
); rebeliunea armat (art. 340); divulgarea secretului de stat (art. 344); luarea
de mit (art. 333). Codul penal mai stabilete pedepse pentru infraciuni militare i pe
ntru alte tipuri de infraciuni comise de persoane cu funcii publice. ncheind, menionm
c, dei este stabilit rspunderea juridic pentru anumite fapte ale persoanelor care au
depus jurmnt de fidelitate fa de Patrie, legislaia nu prevede pentru membrii Guvernu
lui o rspundere special pentru neasigurarea bunei funcionri a domeniilor ncredinate.
rin urmare, devotamentul fa de ar nu este asigurat la cel mai nalt nivel prin sanciun
clare i aplicabile.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 9 din 26.05.2009, MO nr. 99-100/9 din 05
.06.2009

Articolul 57
APRAREA PATRIEI
(1) Aprarea Patriei este un drept i o datorie sfnt a fiecrui cetean. (2) Serviciul m
tar este satisfcut n cadrul forelor militare, destinate aprrii naionale, pazei fronti
rei i meninerii ordinii publice, n condiiile legii. Comentariu I. O expresie a fidel
itii i dragostei fa de ar este aprarea Patriei, consfinit prin titlul art. 57 din
e. Dei indefinit din punct de vedere juridic, aprarea Patriei nu este o noiune abstr
act. Nimnui nu i se poate lua dreptul de a-i apra propria fiin, semenii si i fiina
Prin nscrierea n Constituie, noiunii de Patrie i se atribuie o semnificaie politicojuridic, aceasta desemnnd un mediu politic, social i cultural unde poporul i desfoar
i lupt pentru existen, legtura ceteanului de locul n care s-a nscut, triete i
entific. Aceeai semnificaie o are noiunea de Patrie i pentru persoanele care s-au sta
bilit definitiv n Republica Moldova, fr s-i aparin ca origine, dar recunoscute ca cet
ai ei. n sensul prevederilor constituionale, noiunea de Patrie se identific cu cea
de ar i popor. II. Art. 57 alin. (1) stabilete c aprarea Patriei este un drept i o d
rie sfnt a fiecrui cetean. Aprarea Patriei (rii) este o ndatorire fundamental fa
tea naional i, n acest sens, are o rezonan moral esenial: cea a patriotismului,
1
MO nr. 106-108/765 din 24.08.2000.
Comentariu Constitutie.indd 228
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
57
APRAREA PATRIEI
229

a dragostei i devotamentului fa de Patrie. Anume din aceste considerente, aprarea Pa


triei este, n sens juridic, un drept i, prin raportare la serviciul militar, o obl
igaie1. Aceast dubl corelaie este specific dreptului public, n cadrul cruia drepturi
nu sunt doar simple faculti, dar reprezint i legitimarea unei aciuni, pe care, tocmai
datorit legitimrii, cel ndreptit este, totodat, obligat s o ndeplineasc. Prin urm
ligaia de a apra Patria nu poate fi redus exclusiv la obligativitatea serviciului m
ilitar. Ea revine tuturor cetenilor, n sensul contribuiei pe care comunitatea naional
este justificat s o reclame pentru aprarea sa. Pn unde se ntinde aceast dependen a
cetean fa de comunitatea naional, mai precis de organele sale reprezentative, se va
tabili prin lege2. Este de menionat, n sensul celor expuse, i alin. (2) al art. 108
din Constituie, care stipuleaz expres c structura sistemului naional de aprare se st
abilete prin lege organic. n textul constituional se utilizeaz noiunea aprarea Patri
dar nu se stabilete c serviciul militar este obligatoriu. Aceste dou noiuni nu se i
dentific, deoarece serviciul militar poate fi nlocuit, dar datoria sfnt de a apra Pat
ria nu are echivalent i nu poate fi substituit. II. Textul alin. (1) precizeaz c, pe
lng faptul c este un drept, aprarea Patriei constituie i o datorie sfnt, adic obli
eteneasc de a satisface serviciul militar i, n cadrul lui, de a se afla de straj pci
linitii i siguranei naionale. Satisfacerea serviciului militar este o obligaie sacr d
torit statutului constituional al armatei, definit n art. 108 din Constituie, confor
m cruia forele armate sunt subordonate exclusiv voinei poporului pentru garantarea
suveranitii, independenei, unitii, integritii teritoriale i democraiei constituio
arece statutul forelor armate este imperativ, prin urmare i asigurarea realizrii lu
i, prin prestarea serviciului militar, nu poate fi dect obligatorie. Conform alin
. (2) al articolului, serviciul militar este satisfcut n cadrul forelor militare, d
estinate aprrii naionale, pazei frontierei i meninerii ordinii publice, n condiiile
ii. Deoarece Constituia face trimitere direct la lege, vom proceda la examinarea t
extului n cauz prin prisma legilor care reglementeaz realizarea obligaiei de aprare a
Patriei prin satisfacerea serviciului militar. 1. n privina serviciului militar,
vom invoca Legea nr. 1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregtirea cetenilor pentr
u aprarea Patriei3 i comentariul fcut la art. 44 alin. (2) din Constituie. 2. Prin s
intagma fore militare, urmeaz a se nelege totalitatea forelor armate destinate: aprr
naionale (forele armate); pazei frontierei de stat (forele armate, trupele de grnice
ri i organele securitii statului); meninerii ordinii publice (poliia, trupele de cara
binieri, organele securitii statului, forele armate). 3. Aprarea naional se realizeaz
onform unei serii de acte juridice. Astfel, Legea nr. 345-XV din 25.07.2003 cu p
rivire la aprarea naional4 stabilete structura sistemului naional de aprare, bazele o
ganizrii i asigurrii aprrii rii, atribuiile i
1 2

Constituia Romniei, comentat i adnotat, RA Monitorul Oficial, Bucureti, 1992. p. 12


em, p. 126. 3 MO nr. 137-138/1054 din 10.10.2002. 4 MO nr. 200-203/775 din 19.09
.2003.
Comentariu Constitutie.indd 229
14.08.2012 14:40:33

230
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

responsabilitile autoritilor publice n domeniul aprrii, conducerea, organizarea i d


aia forelor sistemului naional de aprare. Conform alin. (3) din art. 1 al legii, apra
rea naional este una din cele mai importante funcii ale statului i constituie cauza n
tregului popor. 4. Paza frontierei, care se realizeaz conform Legii nr. 108-XIII
din 17.05.1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova1, este o parte con
stitutiv inalienabil a sistemului de stat de asigurare a securitii Republicii Moldov
a i una dintre formele de aprare armat a integritii ei teritoriale, prin realizarea u
nui complex de msuri care ar garanta inviolabilitatea frontierei de stat. Paza fr
ontierei de stat pe uscat i pe apele de frontier revine trupelor de grniceri, iar n
spaiul aerian unitilor de aprare antiaerian ale Ministerului Aprrii. Trupele de gr
sunt un gen special de formaiuni armate, efectivul lor fiind alctuit din militari
, atrai la satisfacerea serviciului militar conform Legii cu privire la aprarea nai
onal, i din lucrtori angajai pe baz de contract, care sunt ceteni ai Republicii Mold
. Persoanele care satisfac serviciul militar n trupele de grniceri depun jurmnt de c
redin Republicii Moldova. Art. 3 al Legii nr. 619-XIII din 31.10.1995 privind orga
nele securitii statului2 stabilete, printre atribuiile organelor respective, aprarea
independenei i integritii teritoriale, asigurarea pazei frontierei de stat a Republi
cii Moldova. 5. Meninerea ordinii publice este de competena mai multor organe i str
ucturi, n conformitate cu o serie de acte legislative: a) Legea nr. 416-XII din 1
8.12.1990 cu privire la poliie3 stabilete c poliia este un organ armat al puterii de
stat i de ocrotire a normelor de drept, chemat s apere, pe baza respectrii stricte
a legilor, sntatea i libertile cetenilor, interesele societii i ale statului de
Art. 19 din lege prevede c n poliie pot fi angajai cetenii Republicii Moldova care a
mplinit vrsta de 18 ani i care corespund cerinelor Regulamentului cu privire la sat
isfacerea serviciului n organele de interne ale Republicii Moldova. Modul i condiii
le de satisfacere a serviciului, sistemul de atestare, nomenclatorul posturilor,
uniforma etc. se stabilesc de Guvern. Ziua de munc a colaboratorilor poliiei este
nenormat, ns nu poate depi 40 de ore pe sptmn, iar ntreruperea activitii pentr
litigiilor de munc nu se admite. Persoanele supuse serviciului militar, angajate n
poliie, precum i audienii instituiilor de nvmnt ale organelor afacerilor interne,
coi de la eviden militar i inclui n statele Ministerului Afacerilor Interne. b) Lege
r. 806-XII din 12.12.1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne)
ale Ministerului Afacerilor Interne4 prevede c trupele interne sunt destinate s a
sigure, independent sau mpreun cu poliia, ordinea public, aprarea drepturilor i liber
or fundamentale ale cetenilor, avutului proprietarului, prevenirea faptelor de nclca
re a legii. Efectivul trupelor de carabinieri l constituie militarii, ncorporai n ar
mat conform legislaiei n vigoare, care depun jurmnt de credin Republicii Moldova, i
riai civili, n ambele cazuri ceteni ai Republicii Moldova.
1 2
MO nr. 12/107 din 03.11.1994. MO nr. 10-11/115 din 13.02.1997. 3 Republicat: MO n
r. 17-19/56 din 31.01.2002. 4 Vetile nr. 12/321, 1990.
Comentariu Constitutie.indd 230
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
58
CONTRIBUII FINANCIARE
231

c) Legea nr. 619-XIII din 31.10.1995 privind organele securitii statului1 prevede
c n structura acestora se includ: Serviciul de Informaii i Securitate (SIS); Servici
ul de Protecie i Paz de Stat; trupele de grniceri; organele serviciului militar de c
ontrainformaii i instituiile de nvmnt ale organelor securitii statului. Printre a
organelor respective se numr i aprarea regimului constituional. Personalul organelor
securitii statului se constituie din militari, care i satisfac serviciul militar act
iv (n baza obligaiei militare i benevol, n conformitate cu legislaia), i salariai ci
i, n ambele cazuri ceteni ai Republicii Moldova. d) Legea nr. 753-XIV din 23.12.199
9 privind Serviciul de Informaii i Securitate2 stabilete c acest organ este speciali
zat n domeniul asigurrii securitii de stat. Serviciului i revin atribuiile de elabora
e i realizare, n limita competenei, a unui sistem de msuri orientate spre descoperir
ea, prevenirea i contracararea aciunilor care, conform legislaiei, pericliteaz secur
itatea de stat, viaa public i a persoanei. e) Legea nr. 134-XVI din 13.06.2008 cu p
rivire la Serviciul de Protecie i Paz de Stat3 prevede, printre obligaiile serviciul
ui, i meninerea ordinii publice n locurile de aflare permanent sau temporar a persoan
elor care beneficiaz de protecie i paz de stat. n cadrul serviciului, i exercit act
tea ceteni ai Republicii Moldova angajai n calitate de militari sau de salariai civil
i.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 16.12.1996, MO nr. 1-2/1 din 02.01.1997
HCC nr. 46 din 21.11.2002, MO nr. 170-172/30 din 13.12.2002
Articolul 58
CONTRIBUII FINANCIARE
(1) Cetenii au obligaia s contribuie, prin impozite i prin taxe, la cheltuielile publ
ice. (2) Sistemul legal de impuneri trebuie s asigure aezarea just a sarcinilor fis
cale. (3) Orice prestaii sunt interzise, n afara celor stabilite prin lege.

Comentariu
I. De o mare importan n aprarea drepturilor omului sunt recunoaterea i ga rantarea lo
constituional. n condiii de reform economic, protecia juridic a drepturilor omului
erfecioneaz continuu, inclusiv prin elaborarea i implementarea unor mecanisme de ac
tivitate financiar i fiscal. Satisfacerea necesitilor publice, ndeplinirea rolului i
nciilor statale impun realizarea unor venituri. n consecin, statul procedeaz la repar
tiia sarcinilor pu1 2
MO nr. 10-11/115 din 13.02.1997. MO nr. 156/764 din 31.12.1999. 3 MO nr. 120-121
/470 din 08.07.2008.
Comentariu Constitutie.indd 231
14.08.2012 14:40:33

232
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

blice ntre membrii societii, obligndu-i, potrivit art. 58 din Constituie, la contribu
i financiare. II. Conform art. 58 alin. (1), cetenii au obligaia s contribuie, prin
impozite i prin taxe, la cheltuielile publice. Toate legislaiile rilor lumii i chiar
actele internaionale referitoare la drepturile i libertile fundamentale ale omului c
onin o astfel de stipulaie (cu valoare de principiu). Aceste cheltuieli sunt neces
are att comunitii naionale, cnd reprezint cheltuielile statului, ct i comunitilor
ale autonome, cnd se refer la cheltuielile administraiei publice locale. Prin urmar
e, contribuia ceteanului la cheltuielile publice este o ndatorire constituional i se
alizeaz prin plata impozitelor i taxelor. O serie de consideraii se impun n legtur cu
definirea noiunilor: ceteni, cheltuieli publice, taxe i impozite. 1. Dei textul const
ituional se refer nemijlocit la ceteni, trebuie s avem n vedere i subiectele colecti
de drept persoanele juridice. O asemenea concluzie se impune datorit faptului c toi
sunt obligai s respecte legea, inclusiv subiectele colective de drept constituite
din persoane fizice (ceteni). Cu alte cuvinte, obligaia unei persoane juridice de
a plti impozit este suportat, dei indirect, de cei n al cror folos persoana juridic
ministreaz i valorific bunurile, patrimoniul, proprietatea sa1. Totui, pentru a nu s
e admite interpretri i abuzuri, este oportun s se modifice textul constituional, ast
fel nct s rezulte clar c se refer att la persoane fizice, ct i la persoane juridice
norma constituional opereaz cu noiunea de cetean, art. 13 din Codul fiscal nr. 1163 d
n 24.04.19972 definete ca subieci ai impunerii: a) persoanele juridice i fizice rez
idente ale Republicii Moldova; d) persoanele fizice, ceteni strini i apatrizi, care
obin venit din orice surse aflate n Republica Moldova. 2. Cheltuielile publice. Pe
ntru a-i ndeplini rolul i funciile, statul trebuie s mobilizeze mijloace i s fac ch
eli bneti. n acest scop, el procedeaz la repartizarea sarcinilor publice ntre persoan
ele fizice i juridice ct mai echitabil posibil. Mijlocul financiar i juridic prin c
are se efectueaz repartiia l constituie obligaia fiscal, adic plata impozitelor i ta
or specifice fiecrei ri la anumite etape istorice, menite s acopere cheltuielile pen
tru nevoile publice. Totodat, statul este preocupat ca aciunea de cheltuire a bani
lor publici s fie precedat de stabilirea provenienei i destinaiei mijloacelor financi
are publice n raport cu sarcinile i funciile statului de la o anumit etap a dezvoltri
sale. n acest sens, cheltuielile publice sunt componentele eseniale ale structuri
i statale i ale situaiei statului, att n plan intern, ct i extern. Este de menionat
ntext Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanele publice locale3, care stab
ilete c acestea fac parte integrant din sistemul finanelor publice naionale i includ:
1) bugetele raioanelor, constituite din: a) bugetul raional, care reprezint total
itatea veniturilor i cheltuielilor necesare exercitrii funciilor ce sunt n competena
raionului conform legislaiei i a funciilor suplimentare delegate de Guvern;
1 A se vedea n acest sens Constituia Romniei, comentat i adnotat, RA Monitorul Ofici
Bucureti, 1992, p. 127. 2 Republicat: MO, Ediie special din 08.02.2007, p. 4. 3 MO
nr. 248-253/996 din 19.12.2003.
Comentariu Constitutie.indd 232
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
58
CONTRIBUII FINANCIARE
233

b) bugetele locale bugetele satelor (comunelor), oraelor (municipiilor) din compo


nena raionului; 2) bugetul unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, c
onstituit din: a) bugetul central al unitii teritoriale autonome cu statut juridic
special, care reprezint totalitatea veniturilor i cheltuielilor necesare exercitri
i funciilor ce sunt n competena unitii teritoriale autonome cu statut juridic special
conform legislaiei i a funciilor suplimentare delegate de Guvern; b) bugetele loca
le bugetele satelor (comunelor), oraelor (municipiilor) din componena unitii autonom
e cu statut juridic special; 3) bugetul municipiului Bli, constituit din: a) buget
ul municipal, care reprezint totalitatea veniturilor i cheltuielilor necesare exer
citrii funciilor ce sunt n competena municipiului conform legislaiei i a funciilor s
imentare delegate de Guvern; b) bugetele locale bugetele satelor (comunelor) din
componena municipiului Bli; 4) bugetul municipiului Chiinu, constituit din: a) buget
ul municipal, care reprezint totalitatea veniturilor i cheltuielilor necesare exer
citrii funciilor ce sunt n competena municipiului conform legislaiei i a funciilor s
imentare delegate de Guvern; b) bugetele locale bugetele satelor (comunelor) si
ale oraelor din componena municipiului Chiinu. Pornind de la consideraiile expuse i d
la corelarea acestora cu ndatorirea fundamental de a plti impozite i taxe, cheltuie
lile publice pot fi definite drept cheltuieli ale bugetelor tuturor colectivitilor
publice, care se exprim prin forme economice, politice i juridice. 3. Impozitele i
taxele. Acestor noiuni nu li se poate da o definiie exhaustiv. Anumite trsturi i car
cteristici ns permit s fie determinate componentele lor eseniale definite la art. 6
din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Conform prevederilor Codului, imp
ozitul este o plat obligatorie cu titlu gratuit, care nu ine de aciuni determinate i
concrete ale organului mputernicit sau ale persoanei lui cu funcii de rspundere pe
ntru sau n raport cu contribuabilul. Se mai poate spune c impozitul este un instru
ment, cu ajutorul cruia statul i mobilizeaz resursele financiare pentru ndeplinirea f
unciilor sale specifice, i reprezint o important surs de finanare a cheltuielilor pub
ice. Cu alte cuvinte, impozitele sunt considerate a fi nsi existena statului, exprim
at n limbaj economic1. n literatura de specialitate, impozitul este definit ca repr
ezentnd o contribuie bneasc obligatorie cu titlu nerambursabil, datorat, conform legi
i, bugetului de stat de ctre persoanele fizice i juridice pentru veniturile pe car
e le obin sau bunurile pe care le posed2. Conform art. 6 alin. (2) din Codul fisca
l, taxa este o plat obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit, ci o vari
etate a lui. Poate fi ncasat tax i pentru anumite tipuri de servicii (tax de nregistr
re, tax potal, tax de judecat etc.). Impozitele i taxele se percep n sistem, determi
-se ca impozite i taxe generale de stat i impozite i taxe locale.
1 2
Tatiana Manole, Finanele publice locale. Teorie i aplicaii, Editura Cartier, Chiinu,
2000, p. 53. Dan Drosu aguna, Drept financiar i fiscal, vol. 2, Editura Oscar Prin
t, Bucureti, 1997,
p. 102.
Comentariu Constitutie.indd 233
14.08.2012 14:40:33

234
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

Sistemul de impozite i taxe generale de stat include: impozitul pe venit; taxa pe


valoarea adugat; accizele; impozitul privat; taxa vamal; taxele percepute n fondul
rutier. Sistemul de impozite i taxe locale include: impozitul funciar; impozitul
pe bunurile imobiliare; impozitul pentru folosirea resurselor naturale; taxa pen
tru amenajarea teritoriului; taxa pentru dreptul de a organiza licitaii locale i l
oterii; taxa hotelier; taxa pentru amplasarea publicitii (reclamei); taxa pentru dr
eptul de a aplica simbolica local; taxa pentru amplasarea unitilor comerciale; taxa
de pia; taxa pentru parcarea autovehiculelor; taxa balnear; taxa de la posesorii d
e cini; taxa pentru dreptul de a efectua filmri cinematografice i televizate; taxa
pentru trecerea frontierei de stat; taxa pentru dreptul de a vinde n zona vamal; t
axa pentru dreptul de a presta servicii de transport cltorilor. Relaiile ce in de im
pozitele i taxele enumerate mai sus sunt reglementate de Codul fiscal i de alte ac
te normative adoptate n conformitate cu acesta. La stabilirea impozitelor i taxelo
r se determin: subiecii impunerii; obiectele impunerii i baza impozabil; cotele impo
zitelor i taxelor; modul i termenele de achitare a impozitelor i taxelor; facilitile
(nlesnirile) privind impozitele i taxele sub form de scutire parial sau total ori de
ote reduse. Impozitele i taxele, percepute n conformitate cu legislaia fiscal, repre
zint una din sursele de venit ale bugetului consolidat. Impozitul pe venit, taxa
pe valoarea adugat (n partea ce ine de taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse
serviciile prestate n Republica Moldova) i taxele percepute n fondul rutier (n parte
a ce ine de taxa pentru folosirea drumurilor, perceput de la posesorii mijloacelor
de transport nmatriculate n Republica Moldova) reprezint surse de reglementare a v
eniturilor sistemului bugetar. Trebuie s menionm i faptul c, pe lng Legea privind ba
e sistemului fiscal i Codul fiscal, care stabilesc impozitele i taxele republicane
i locale, sunt n vigoare i o serie de acte juridice care determin diferite aspecte i
proceduri legate de stabilirea, plata, anularea, urmrirea, reducerea impozitelor
i taxelor. Dintre acestea, de maxim importan sunt: Legea nr. 455-XII din 17.01.1991
cu privire la impozitele percepute de la populaie1; Legea Fondului rutier nr. 72
0-XIII din 02.02.19962 etc. Evident, pentru a facilita aplicarea legislaiei fisca
le, actele respective ar trebui s fie abrogate, prevederile respective urmnd s-i gsea
sc reflectare n Codul fiscal. II. Conform alin. (2) al articolului analizat, siste
mul legal de impuneri trebuie s asigure aezarea just a sarcinilor fiscale. n acest f
el, Constituia prevede o limit a obligaiei de a contribui la cheltuielile publice.
Aceast limit este o garanie constituional suplimentar a dreptului de proprietate, deo
rece orice contribuie reprezint o lezare a dreptului respectiv. n anumite limite ns,
astfel de atingeri sunt admisibile i pe deplin legale. Prin aezarea just a sarcinil
or fiscale se nelege subordonarea sistemului de impozite i taxe unui principiu de e
chitate pentru a nu deforma egalitatea de anse, pentru a exclude orice privilegiu
sau discriminare. De asemenea, se d form juridic principiului de justiie social, car
e corespunde caracterului social al economiei statului, innd seama de necesitatea
de protecie a pturilor social-vulnerabile3.
1 2
MO nr. 3-4-5-6/21 din 30.06.1991. Republicat: MO nr. 247-251/754 din 17.12.2010.
3 A se vedea Constituia Romniei, comentat i adnotat, ed. cit., p. 127.
Comentariu Constitutie.indd 234
14.08.2012 14:40:33

ARTICOLUL
59
PROTECIA MEDIULUI NCONJURTOR I OCROTIREA MONUMENTELOR
235

Cu alte cuvinte, Constituia oblig s se fac o diferen ntre cetenii rii n funcie
care acetia l au i de cheltuielile la care sunt supui. III. Alin. (3) al art. 58 din
Constituie instituie i el o limit a obligaiei de a contribui la cheltuielile public
e, stipulnd c orice alte prestaii sunt interzise, n afara celor stabilite prin lege.
1. Astfel, se interzice a priori orice prestaie, n afar de impozite sau taxe. Prin
urmare, cetenii sunt protejai de posibilul abuz din partea autoritilor publice, care
ar cere prestarea unor servicii, zile de munc suplimentare sau despgubiri pentru
refuzul de a le presta. 2. Textul constituional stabilete c pot fi impuse anumite p
restaii, ns acest lucru poate fi fcut numai prin lege. Considerm c la categoria unor
restaii suplimentare, pe lng impozite i taxe, pot fi atribuite: muncile prevzute de a
rt. 44 alin. (2) din Constituie; prestaiile necesare ntreinerii familiei, copiilor i
prinilor (art. 48-50); prestaiile adugtoare fcute n situaii excepionale de ctre c
le sunt ncredinate funcii publice sau de ctre militari (art. 56); prestaiile legate
de exercitarea obligaiei de aprare a Patriei i de satisfacere a serviciului militar
(art. 57).
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 4 din 26.01.1998, MO nr. 16-17/11 din 05
.03.1998 HCC nr. 29 din 01.10.1998, MO nr. 96 din 22.10.1998 HCC nr. 7 din 11.02
.1999, MO nr. 22-23/13 din 04.03.1999 HCC nr. 28 din 25.05.1999, MO nr. 56-58 di
n 03.06.1999 HCC nr. 64 din 30.11.1999, MO nr. 135-136 din 09.12.1999 HCC nr. 65
din 30.11.1999, MO nr. 135-136/77 din 09.12.1999 HCC nr. 31 din 14.06.2001, MO
nr. 67/27 din 27.06.2001 HCC nr. 34 din 19.09.2002, MO nr. 137-138/24 din 10.10.
2002 HCC nr. 8 din 12.04.2007, MO nr. 54-56/9 din 20.04.2007 HCC nr. 19 din 28.0
6.2007, MO nr. 94-97/17 din 06.07.2007
Articolul 59
PROTECIA MEDIULUI NCONJURTOR I OCROTIREA MONUMENTELOR
Protecia mediului nconjurtor, conservarea i ocrotirea monumentelor istorice i cultura
le constituie o obligaie a fiecrui cetean.

Comentariu
I. Concomitent cu progresul tehnico-tiinific, a crescut impactul negativ al activi
tii umane asupra mediului ambiant. Poluarea aerului atmosferic, apei i pmntului are r
epercusiuni att de grave asupra sntii, nct se poate afirma c ne aflm n pragul une
ofe ecologice. Se pune problema supravieuirii noastre, prin garantarea dreptului
la un mediu nconjurtor sntos. Acestui drept proclamat i garantat prin art. 37 din Co
stituie , precum i dreptului la pstrarea i promovarea realizrilor
Comentariu Constitutie.indd 235
14.08.2012 14:40:33

236
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

culturii i istoriei art. 33 alin. (2) le corespund i obligaii prevzute de art. 59


otecia mediului nconjurtor i ocrotirea monumentelor. Toi oamenii trebuie s se bucure
e condiiile unui trai sntos i neprimejdios din punct de vedere ecologic, precum i de
posibilitatea de a admira motenirea cultural a naintailor. Numai prin asigurarea une
i protecii supreme a motenirii culturale n cazul nostru, a monumentelor poate fi as
igurat sntatea spiritual a generaiilor, prosperitatea naiunii i a lumii ntregi. Rea
ea dreptului la un mediu sntos i la motenirea cultural ar fi imposibil fr contribui
rin toate mijloacele la ameliorarea mediului natural, la protecia bunurilor cultu
rale i istorice. Deoarece vizeaz existena i protejarea oamenilor, a ntregii naiuni, o
ligaia de ocrotire a mediului natural i a monumentelor naiunii este stabilit expres
de Constituie. Astfel, conform art. 59, protecia mediului nconjurtor, conservarea i o
crotirea monumentelor istorice i culturale constituie o obligaie a fiecrui cetean. Se
mnificaiile acestui text constituional le vom analiza n continuare. 1. Noiunea prote
cia mediului presupune ntreprinderea unor msuri ndreptate spre conservarea mediului
ambiant, nepermiterea nrutirii strii acestuia, cauzrii de daune materiale ca urmare a
aciunilor sau inaciunilor. Exploatarea centralelor nucleare, activitatea centrelor
industriale, construcia podurilor i canalelor, lansarea rachetelor etc., la prima
vedere, constituie probleme de nivel local, ns prin intermediul mediului nconjurtor
din zon, toate acestea au un impact negativ asupra naturii ntregii planete. Aparii
a gurilor de ozon n atmosfer, poluarea terenurilor cu deeuri radioactive, dispariia u
nor specii de plante i animale sunt o confirmare a faptului c mediul constituie o
parte a naturii i nu poate fi ignorat. Obligaia de a ocroti mediul nconjurtor deriv d
in dreptul fiecruia de a-i fi asigurate condiii favorabile de via i sntate i determ
igaia statului de a prevedea sanciuni pentru nclcarea legislaiei cu privire la mediu.
Un mediu nconjurtor nefavorabil influeneaz negativ asupra sntii omului i din aces
de vedere statul trebuie s ocroteasc oamenii de impactul negativ al naturii. 2. D
ei se opereaz cu noiunea de cetean, dispoziia constituional trebuie neleas ca fi
fiecrui om. n acest context noiunea de cetean este dezvoltat de Legea nr. 1515 din 16
06.1993 privind protecia mediului nconjurtor1, care, n art. 1, stabilete c relaiile
lui i societii cu mediul se reglementeaz de Constituie i de prevederile altor acte le
islative, ce in cont de problematica proteciei mediului i folosirii raionale a resur
selor naturale. 3. Obligaia privind protecia mediului nconjurtor se realizeaz, n prim
l rnd, prin actele legislative n materie. Dup Constituie, responsabilitatea fiecruia
pentru protecia naturii fa de generaiile viitoare este stipulat de Legea nr. 1515-XII
din 16.06.1993 privind protecia mediului nconjurtor. Conform art. 31 al acestei le
gi, locuitorii republicii sunt datori: s respecte legislaia cu privire la protecia
mediului i s protejeze mediul, s foloseasc raional resursele naturale, s nu lezeze dr
pturile i interesele altor beneficiari de resurse naturale, s semnaleze operativ a
utoritilor pentru mediu sau organizaiilor ecologice asupra daunelor provocate natur
ii de persoanele fizice i juridice;
1
MO nr. 10/283 din 30.10.1993.
Comentariu Constitutie.indd 236
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
59
PROTECIA MEDIULUI NCONJURTOR I OCROTIREA MONUMENTELOR
237

s contribuie la amenajarea teritoriilor, la crearea aliniamentelor de arbori i arb


uti i a spaiilor verzi, s nu admit distrugerea acestora, s nu polueze teritoriul unde
activeaz sau locuiesc; s recupereze pierderile i s repare prejudiciul cauzat mediulu
i i populaiei. Art. 32, 71, 72, 74 i altele din lege prevd c agenii economici, indife
ent de forma de proprietate, sunt obligai: s foloseasc cu economie energia, apa, s n
reprind msuri pentru prevenirea alunecrilor de teren, s nu admit eroziunea solului, s
alinizarea sau nmltinirea secundar, tasarea, poluarea solului cu ngrminte minerale
icide, s respecte normativele aplicrii n agricultur a substanelor chimice; s retehn
gizeze procesele de producie n vederea minimalizrii deeurilor prin folosirea ct mai e
ficient a materiei prime, s reduc folosirea substanelor toxice, inflamabile i s le n
uiasc cu materiale alternative inerte, care asigur obinerea unei producii finale ct m
ai durabile, s produc, s utilizeze i s pun n circulaie ambalaje recuperabile, refol
le, reciclabile sau uor degradabile; s planteze i s ntrein n jurul unitilor ind
l complexelor zootehnice perdele forestiere de protecie i spaii verzi, s in sub supra
eghere permanent starea mediului din jurul unitilor industriale i complexelor zooteh
nice i s ntreprind msuri de protecie a mediului; s asigure supravegherea permanent
struciilor i instalaiilor n cursul funcionrii lor, s ia msuri pentru prevenirea ava
r i polurii accidentale a mediului, iar n caz de producere a acestora, s ia msuri ope
rative pentru nlturarea cauzelor lor, s anune imediat autoritile pentru mediu, s lic
eze pe cont propriu toate consecinele avariilor i polurii accidentale, s repare prej
udiciile aduse mediului, componenilor lui, averii, altor proprieti i sntii persoane
fectate; s execute hotrrile i dispoziiile ministerelor, departamentelor i autorit
ministraiei publice locale referitoare la problemele proteciei mediului, s prezinte
autoritilor pentru mediu ntreaga informaie referitoare la influena activitii lor ec
mice asupra mediului i componenilor lui; s admit accesul necondiionat, la orice or,
inspectorilor mediului la unitile de producie pentru a efectua controlul aciunilor i
activitilor susceptibile s afecteze mediul; s solicite autoritilor pentru mediu exp
izarea activitilor susceptibile s afecteze mediul; s asigure condiii corespunztoare
ntru prevenirea polurii mediului n timpul transportrii i pstrrii substanelor ce pot
a efect negativ etc. Diferite obligaii ale persoanelor fizice i juridice n domeniul
proteciei mediului rezult din multe acte internaionale la care Republica Moldova e
ste parte1, precum i din alte legi, cum ar fi: Codul funciar nr. 828-XII din 25.1
2.19912; Codul subsolului nr. 3-XVI din 02.02.20093; Codul apelor nr. 1532-XII d
in 22.06.19934; Legea regnului
1 2
A se vedea, n privina actelor internaionale de mediu, comentariul la art. 37 din Co
nstituie. Republicat: MO nr. 107/817 din 04.09.2001. 3 MO nr. 75-77/197 din 17.04
.2009. 4 MO nr. 10/287 din 30.10.1993.
Comentariu Constitutie.indd 237
14.08.2012 14:40:34

238
Titlul
II
D R E P T U R I L E , L I B E R T

I L E I N DAT O R I R I L E FU N DA M E N TA L E

animal nr. 439-XIII din 27.04.19951; Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privir
e la zonele i fiile de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap 2; Legea nr. 851I din 29.05.1996 privind expertiza ecologic i evaluarea impactului asupra mediului
nconjurtor3; Codul silvic nr. 887-XIII din 21.07.19964; Legea nr. 1422-XIII din 1
7.12.1997 privind protecia aerului atmosferic5; Legea nr. 1102-XIII din 06.02.199
7 privind resursele naturale6; Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul
ariilor naturale protejate de stat7; Legea nr. 111 din 11.05.2006 privind desfura
rea n siguran a activitilor nucleare i radiologice8; Legea nr. 1347-XIII din 09.10.19
7 privind deeurile de producie i menajere9; Legea nr. 1236-XIII din 03.07.1997 cu p
rivire la regimul produselor i substanelor nocive10; Legea nr. 10 din 03.02.2009 p
rivind supravegherea de stat a sntii publice11; Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu priv
ire la eficiena energetic12 etc. 4. Conservarea i ocrotirea monumentelor istorice i
culturale este o ndatorire sacr a fiecrui cetean, deoarece monumentele reprezint adev
te mrturii ale evoluiei spirituale, politice, economice, istorice i sociale a popor
ului nostru. Principalul act care determin aspectele proteciei monumentelor i oblig
aiile ce revin n acest sens persoanelor fizice i juridice este Legea nr. 1530-XII d
in 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor13, care: definete monumentele (obiec
te ori ansambluri de obiecte cu valoare istoric, artistic sau tiinific); stabilete ti
urile lor (monumente care fac parte din patrimoniul cultural; din patrimoniul na
tural); determin formele sub care se pot prezenta monumentele (bunuri mobile; bun
uri imobile); stabilete modalitatea de inere a evidenei monumentelor (Registrul mon
umentelor Republicii Moldova); prevede condiiile de exercitare a dreptului de pro
prietate asupra monumentelor (atribuiile organelor de stat). Legea nr. 1530-XII d
in 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor14 mai prevede: ocrotirea monumentel
or (capitolul II); evidena i punerea n valoare a monumentelor (capitolul III); cons
ervarea i restaurarea monumentelor (capitolul IV); finanarea activitii de ocrotire a
monumentelor (capitolul V); scoaterea i aducerea monumentelor (capitolul VI); ac
tivitatea fundaiilor obteti (capitolul VII). Capitolul VIII stabilete obligaia organe
lor puterii de stat i ale administraiei de stat, ntreprinderilor, instituiilor i orga
nizaiilor, asociaiilor, persoanelor cu funcii de rspundere, cetenilor Republicii Mold
va, strinilor i apatriziilor de a respecta legea i prevede rspunderea pentru nclcarea
legii (sanciuni disciplinare, civile, administrative, penale).
1 2
MO nr. 62-63/688 din 09.11.1995. MO nr. 43/482 din 03.08.1995. 3 MO nr. 52-53/49
4 din 08.08.1996. 4 MO nr. 4-5/36 din 16.01.1997. 5 MO nr. 44-46/312 din 21.05.1
998. 6 MO nr. 40/337 din 19.06.1997. 7 MO nr. 66-68/442 din 16.07.1998. 8 MO nr.
98-101/451 din 30.06.2006. 9 MO nr. 16-17/101 din 05.03.1998. 10 MO nr. 67-68/5
57 din 16.10.1997. 11 MO nr. 67/183 din 03.04.2009. 12 MO nr. 155-158/545 din 03
.09.2010. 13 Republicat: MO nr. 15.17/23 din 02.02.2010. 14 Republicat: MO nr. 1517/23 din 02.02.2010.
Comentariu Constitutie.indd 238
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
1
59
PROTECIA MEDIULUI NCONJURTOR I OCROTIREA MONUMENTELOR
239

De notat c Legea nr. 1350-XIV din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitectur


al stabilete c lucrrile de reconstrucie, restaurare sau reparaie a monumentelor de ar
itectur, istorie i cultur, precum i lucrrile de construcie, reparaie, reconstrucie
ectelor amplasate n zonele de protecie a monumentelor se efectueaz n conformitate cu
prevederile legislaiei privind ocrotirea monumentelor. n sensul sanciunilor aplica
bile pentru nerespectarea obligaiei de ocrotire i conservare a monumentelor sunt s
emnificative prevederile art. 221 din Codul penal nr. 985-XV din 18.04.20022 (Di
strugerea sau deteriorarea intenionat a monumentelor de istorie i cultur) i ale art.
74 din Codul contravenional nr. 218 din 24.10.20083 (nclcarea regulilor de ocrotire
i folosire a monumentelor de istorie i cultur). Dup cum se poate vedea din analiza
efectuat, Republica Moldova dispune de o baz juridic ampl n materie. Statul i societa
ea ntreprind eforturi considerabile n vederea proteciei mediului nconjurtor. Exist un
organ central de specialitate n domeniu Ministerul Mediului, precum i o comisie pa
rlamentar permanent. Totui, din cauza situaiei economice precare a Republicii Moldov
a, nu se poate asigura o protecie adecvat a mediului i a monumentelor de istorie i d
e cultur. Iat de ce este de datoria fiecruia dintre noi de a contribui prin toate m
ijloacele posibile la protecia mediului ambiant i la pstrarea patrimoniului cultura
l, pentru a-l putea lsa motenire generaiilor viitoare.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 40 din 12.07.2001, MO nr. 81-83/31 din 2
0.07.2001
1 2
MO nr. 21-24/77 din 27.02.2001. Republicat: MO nr. 72-74/195 din 14.04.2009. 3 MO
nr. 3-6/15 din 16.01.2009.
Comentariu Constitutie.indd 239
14.08.2012 14:40:34

Titlul
III
AUTORIT ILE PUBLICE
Capitolul IV
PARLAMENTUL
Seciunea 1. ORGANIZARE I FUNCIONARE
Articolul 60
PARLAMENTUL, ORGAN REPREZENTATIV SUPREM I LEGISLATIV
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldov
a i unica autoritate legislativ a statului. (2) Parlamentul este compus din 101 de
putai.

Comentariu
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldov
a i unica autoritate legislativ a statului. Art. 60 din Constituie calific Parlament
ul ca organ reprezentativ suprem al poporului, atribuindu-i locul de frunte n ier
arhia autoritilor publice. Dup cum putem observa, dei autoritile publice sunt ntr-o
arhie, sau mai bine spus, ntr-o ordine stabilit n baza unor principii, ele nu sunt n
relaii de subordonare. Este adevrat c Parlamentul, reglementnd prin norme de drept
raporturile ntre toi subiecii, se afl pe o treapt superioar fa de celelalte autorit
ce din stat i s-ar prea c, deoarece el este cel care comand, toi ar trebui s se supun
ui1. n realitate, toi trebuie s se supun nu voinei Parlamentului, ci voinei legii, ca
e reprezint expresia voinei generale a poporului. Parlamentul ndeplinete una din cel
e mai importante funcii ale statului stabilirea cadrului legislativ. Pentru exerc
itarea puterii politice (de stat) nu este suficient numai funcia legislativ. Tot att
de importante sunt i puterea executiv, i puterea judectoreasc. Nu
1
Victor Popa, Drept parlamentar al Republicii Moldova, Chiinu, 1999, p. 23.
Comentariu Constitutie.indd 240
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
60
PARLAMENTUL, ORGAN REPREZENTATIV SUPREM I LEGISLATIV
241

exist un criteriu care ne-ar permite s apreciem ce funcie este mai important. De alt
fel, principiul separrii puterilor n stat le echilibreaz, stabilindu-le mecanisme e
ficiente de influen reciproc n scopul unei funcionri eficiente n ansamblu. n afar
a legislativ, Parlamentul, prin Constituie (art. 66), este abilitat i cu alte mputer
niciri: de control asupra puterii executive; de alegere i numire a unor persoane
oficiale ale statului; de suspendare a activitii autoritilor publice locale; de iniie
re a cercetrilor i audierilor asupra oricror chestiuni ce se refer la interesele soc
ietii etc. De aceea Constituia calific Parlamentul ca organ reprezentativ suprem al
poporului. Ct privete calitatea de unic autoritate legislativ a statului, considerm c
legiuitorul are dreptate cnd se refer la o autoritate concret ca un organ nvestit cu
dreptul de a adopta legi. ns dac ne referim la funcia legislativ a statului, vom ved
ea c nu numai Parlamentul o exercit. Art. 2 din Constituie stabilete c suveranitatea
naional aparine poporului, care o exercit n mod direct i prin organele sale reprezent
tive. n mod direct, trebuie neles c poporul exercit suveranitatea prin intermediul re
ferendumului. Vom reaminti c exercitarea puterii nseamn capacitatea de a stabili i a
impune un comportament. Evident, comportamentul se stabilete prin acte normative
(legi) i, deoarece ele exprim voina general, sunt obligatorii pentru exercitare. Aad
ar, pentru ca poporul s exercite n mod direct suveranitatea (puterea), el trebuie
s participe la procesul de legiferare, prin intermediul referendumurilor legislat
ive. Constituia noastr ns nu fixeaz astfel de referendumuri. Art. 75 prevede c cele m
i importante probleme ale societii i ale statului sunt supuse referendumului. Hotrril
e adoptate potrivit rezultatelor referendumului au putere juridic suprem. Deoarece
organul reprezentativ suprem al statului este parte component a regimului reprez
entativ, este necesar s menionm c Pierre Pactet definete democraia reprezentativ ca
rcitare a puterii de ctre reprezentani alei prin sufragiu universal, mputernicii s de
id n numele naiunii1, iar Maurice Duverger caracterizeaz democraia reprezentativ prin
r-o formul mai simpl, spunnd c aceasta reprezint un sistem politic n care guvernanii
nt alei de ceteni i sunt considerai ca reprezentani ai acestora 2. n concluzie vom d
ni, ntr-un sens larg, regimul reprezentativ ca o form de exercitare indirect a suve
ranitii naionale de ctre popor prin intermediul reprezentanilor si alei, iar n sens
rns, ca un ansamblu de autoriti publice, desemnate de popor, pentru a exercita suve
ranitatea (puterea politic) n numele lui. Jurisprudena CC Prin Hotrrea nr. 46 din 21.
11.20023, Curtea Constituional a menionat c Parlamentul emite legi n toate domeniile
vieii sociale vitale pentru organizarea i desfurarea vieii societii pe baze democrat
i n condiiile respectrii drepturilor fundamentale ale omului. Aceste domenii intr n
fera exclusiv de reglementare normativ
Pierre Pactet, Institutions politiques, Droit constitutionnel, Masson, Paris, Mi
lan, Barcelone, Bonn, 1991, p. 90. 2 Maurice Duverger, Institutions politiques e
t droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, 1980, p. 92. 3 HCC nr
. 46 din 21.11.2002, MO nr. 170-172/30 din 13.12.2002.
1
Comentariu Constitutie.indd 241
14.08.2012 14:40:34

242
Titlul
III
AU T O R I T

I L E P U B L I C E

a Parlamentului. Guvernul nu este abilitat cu dreptul de adoptare a actelor norm


ative cu putere de lege, pentru c aceasta vine n contradicie cu art. 60 din Constit
uie. i totui, la acest capitol ne permitem s nu fim de acord cu afirmaia dat, deoarec
, dup cum am demonstrat mai sus, potrivit art. 2 din Constituie, i poporul poate pa
rticipa la procesul legislativ prin intermediul referendumurilor, iar alin. (1)
al art. 1062 din Constituie, care poart denumirea Delegarea legislativ, stabilete c,
ederea realizrii programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate adopt
a, la propunerea acestuia, o lege special de abilitare a Guvernului pentru a emit
e ordonane n domenii care nu fac obiectul legilor organice. Alin. (2) al aceluiai a
rticol prevede c legea de abilitare va stabili, n mod obligatoriu, domeniul i data
pn la care se pot emite ordonane. Dup cum observm, exist o discrepan n Constituie
atribuie Parlamentului calitatea de unic autoritate legislativ a statului, iar ar
t. 1062 abiliteaz Guvernul cu dreptul de a emite ordonane (legi ordinare) n anumite
domenii care nu fac obiectul de reglementare al legilor organice. (2) Parlament
ul este compus din 101 deputai. Numrul deputailor alei n organul reprezentativ i legi
lativ al statului depinde de mai muli factori: mrimea statului; forma de guvernare
; structura de stat; numrul de uniti administrativ-teritoriale. n perioada sovietic,
Sovietul Suprem al RSSM era compus din 380 deputai, care ndeplineau aceast misiune n
baze obteti, ntrunindu-se n sesiuni de dou ori pe an. Din aceste considerente, numru
excesiv de mare de deputai nu avea nicio importan, deoarece acest for semna mai mul
t cu o main de vot, care era pus n funciune de Partidul Comunist al RSSM. Primul Parl
ament al Republicii Moldova a avut soarta de a fi ales n circumscripii uninominale
n numr de 380 de deputai, deoarece n 1990 Republica Moldova se mai afla n componena
RSS i se conducea de normele n vigoare n perioada respectiv. n condiiile pluralismulu
politic, s-a constatat c pentru Republica Moldova acest numr este foarte mare, po
larizarea de opinii politice era excesiv, iar Parlamentul greu de condus. n toamna
anului 1993, primul Parlament ales n mod democratic, n baza pluralismului politic
, s-a autodizolvat, stabilind noile alegeri pentru un nou Parlament n 1994. Const
ituia nou, adoptat la 27 iulie 1994, a statuat formarea Parlamentului Republicii Mo
ldova din 101 deputai, iar acest numr pare a fi justificat, deputaii putnd s-i ndepl
asc mai operativ i eficient atribuiile de serviciu.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 2
7.11.1997 HCC nr. 26 din 18.09.1998, MO nr. 90-91/35 din 01.10.1998 HCC nr. 38 d
in 15.12.1998, MO nr. 1-2/2 din 07.01.1999 HCC nr. 45 din 18.12.2000, MO nr. 163
-165/48 din 29.12.2000 HCC nr. 31 din 14.06.2001, MO nr. 67/27 din 27.06.2001 HC
C nr. 10 din 19.02.2002, MO nr. 33-35/3 din 07.03.2002
Comentariu Constitutie.indd 242
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
61
ALEGEREA PARLAMENTULUI
243

Articolul 61
ALEGEREA PARLAMENTULUI
(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprim
at. (2) Modul de organizare i de desfurare a alegerilor este stabilit prin lege org
anic. (3) Alegerile deputailor n Parlament se desfoar n cel mult 3 luni de la expira
mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent.

Comentariu
(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprim
at. Principiul alegerii Parlamentului de ctre popor prin vot universal, egal, dir
ect, secret i liber exprimat este esena democraiei reprezentative ncepnd nc din seco
al XX-lea. Votul universal, sau sufragiul universal, este unul dintre principii
le de baz ale democraiei, care const n posibilitatea fiecrui cetean adult i cu disc
de a-i exercita activ i pasiv dreptul de vot, adic de a-i alege reprezentanii n legis
ativ, respectiv, de a fi ales ca atare. Montesquieu sublinia c este necesar ca po
porul, deintorul puterii supreme, s execute el nsui tot ceea ce poate ndeplini bine
cest fel; iar ceea ce nu poate ndeplini bine, trebuie s fac prin mputernicii. Acetia
in urm nu pot fi ca atare dect dac poporul nsui i desemneaz. Montesquieu susinea c
l poate alege pe cei mai demni i poate exercita i un control asupra lor. Poporul va
face o alegere reuit, spunea gnditorul francez, alegndu-i pe cei crora le va ncredin
realizarea voinei sale1. Prin urmare, dreptul de a exercita puterea n numele poporu
lui se asigur prin alegeri, prin intermediul votului universal. Momentul transmit
erii sau delegrii dreptului de a exercita suveranitatea l constituie votul. Paul N
egulescu, caracteriznd votul universal, afirma: Principiul democratic este cu att m
ai bine realizat, cu ct regimul votului universal este mai larg, cu ct excluderile
de la acest drept sunt mai puin numeroase. Nivelul democraiei ntr-un stat poate fi
apreciat i dup caracteristicile votului universal, prin care fiecrui cetean, cu excep
a celor exclui de prevederile legii, i se creeaz posibilitatea de a participa la a
legeri. Nicio poriune, la un moment dat, s nu fie colectiv exclus: interdiciile stri
ct individuale s rezulte din incapaciti evidente sau nedemniti evidente2. Universalit
atea votului presupune c cetenii Republicii Moldova care au atins vrsta de 18 ani au
dreptul de a alege i a participa la procedurile electorale n conformitate cu legi
slaia n vigoare3. Dreptul de vot universal nu depinde de sex, ras, naionalitate, lim
ba de comunicare, proveniena social, funcia deinut, genul de ocupaie, locul de trai,
eligie, aspiraii politice i de alte circumstane.
1 2
Montesquieu, Despre spiritul legilor, vol. 1, Editura tiin ific, Bucureti, 1964, p. 1
8-20. Ioan Muraru, Drept constituional i instituii politice, Editura Proarcadia, Bu
cureti, 1993, p. 40. 3 Ion Guceac, Drept electoral, Chiinu, 2005, p. 36.
Comentariu Constitutie.indd 243
14.08.2012 14:40:34

244
Titlul
III
AU T O R I T

I L E P U B L I C E

Din punct de vedere istoric, este considerat ca sistem de vot universal i sistemu
l n care doar populaia masculin a beneficiat de dreptul de vot activ i pasiv (spre d
eosebire de sistemele n care puterea este exercitat pe temeiul originii, precum n a
ristocraie, pe temeiul convingerii religioase, precum n teocraie, etc.). n sistemul
votului universal, care a nlocuit sistemele votului cenzitar i capacitar, nu se ma
i fac restricii din punctul de vedere al averii, capacitii sau al altor considerent
e, dreptul de sufragiu fiind acordat tuturor cetenilor majori. Unul dintre censuri
le care a rezistat cel mai mult a fost cel al sexului, prin care nu se acorda dr
ept de vot femeilor. Prima ar care a abandonat acest cens a fost Noua Zeeland (1893
), apoi SUA (1920), Anglia (1928), iar dup al Doilea Rzboi Mondial i Frana (1944), I
talia (1945), Grecia (1956), Elveia (1971). Pn n prezent, censul sexului este pstrat
Kuweit. Votul egal. Egalitatea votului exprim, n primul rnd, marele principiu al e
galitii n drepturi a cetenilor, fr deosebire de ras, naionalitate, origine etnic,
igie, sex, opinie, apartenen politic, avere sau origine social. Paul Negulescu i Gheo
rghe Alexianu au stabilit dou tipuri de egaliti de vot: de drept i de fapt1, prin eg
alitatea de drept nelegndu-se excluderea total a votului plural i a votului multiplu,
iar prin egalitate de fapt nelegndu-se aceeai valoare de desemnare a buletinului de
vot al fiecrui alegtor. Asigurarea egalitii votului necesit mai multe condiii: fieca
e alegtor trebuie s dispun de acelai numr de voturi; fiecare alegtor trebuie s fie
s numai o singur dat n lista electoral; fiecare alegtor trebuie s voteze numai o sing
r dat n locul n care este nscris n list; fiecare consilier trebuie s reprezinte un
gal de alegtori, fiecare candidat independent sau partid care particip la alegeri
trebuie s candideze n condiii egale; s nu se admit delimitarea alegtorilor dup difer
censuri i alte criterii. Votul direct. Votul direct presupune c alegtorul alege pe
rsonal candidatul, cruia i ncredineaz dreptul de a fi reprezentant al colectivitii
n organ deliberativ sau de a deine funcia de primar. Votul secret. Montesquieu afi
rma c voturile, fiind exprimate de popor, evident c trebuie efectuate deschis, ca
unul din principiile fundamentale ale democraiei2. Cu ncepere ns din 1871, n Frana,
in 1872 n Anglia, n Europa este exercitat votul secret. Pentru ca votul s fie exerc
itat pe deplin liber, el trebuie s fie secret, astfel nct alegtorul s nu aib teama c
purta rspundere sau c opiunea sa va avea consecine nedorite. Secretul votului impli
c i anumite condiii speciale, asigurate de Codul electoral, cum ar fi: buletin de v
ot de acelai fel (mrime, volum, culoare, densitate a hrtiei, caracter al literelor)
, cabine de votare opace, n care s aib acces numai votantul, urn de vot sigilat etc.
Pentru ca secretul votului s fie pstrat, n cabina de vot are dreptul s intre numai v
otantul. Dac acesta, din motive temeinice, nu poate vota singur (cum ar fi o infi
rmitate fizic ce l mpiedic s aplice corect tampila de vot), are dreptul s cheme un a
or ales de el. n timpul votrii, alegtorul trebuie s aib asigurate condiii pentru a-i
prima opiunea conform convingerii sale, fr a fi tulburat sau intimidat.
Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Tratat de drept public, vol. 1, Casa coalelor,
Bucureti, 1943, p. 468. 2 Montesquieu, Despre spiritul legilor, vol. 1, Editura t
iin ific, Bucureti, 1964, p. 172.
1
Comentariu Constitutie.indd 244
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
61
ALEGEREA PARLAMENTULUI
245

Votul liber exprimat. Votul liber exprimat implic i necesitatea exprimrii lui liber
e, fr presiuni, acestea putnd fi de diverse tipuri. Jean-Marie Cotteret i Claude Eme
ry disting, de exemplu, trei categorii de presiune: psihic, moral i financiar1, la c
are adugm i presiunea audiovizual. Colette Ysmal consider c presiunea n minile unei
riti aflate la putere servete ca instrument de manipulare a alegtorilor2. Dup prerea
oastr, ar fi necesar stabilirea unor msuri de protecie i mpotriva presiunii audiovizu
le. Mijloacele audiovizuale reprezint un puternic izvor de informare n mas menit s o
fere alegtorilor posibilitatea de opiune liber. Atunci cnd un subiect abuzeaz de aces
te mijloace, are loc preschimbarea opiunii libere ntr-o opiune dirijat. Pentru evita
rea diferitelor tipuri de presiuni asupra alegtorului, legislaia prevede unele san
ciuni administrative sau penale. (2) Modul de organizare i de desfurare a alegerilor
este stabilit prin lege organic. Legea Republicii Moldova care stabilete modul de
organizare i de desfurare a alegerilor este Codul electoral, adoptat de Parlament
la 21 noiembrie 1997 i promulgat de ctre eful statului n aceeai zi. Prin organizare i
desfurare a alegerilor trebuie s nelegem un ir de activiti, cum ar fi: fixarea aleg
r; formarea comisiilor electorale; prezentarea informaiei despre alegtori, ntocmire
a i precizarea listelor electorale; formarea circumscripiilor electorale i a seciilo
r de votare; desemnarea i nregistrarea candidailor (listelor de candidai); realizare
a campaniei electorale i finanarea acesteia; organizarea votrii; stabilirea rezulta
telor alegerilor; distribuirea mandatelor; nregistrarea deputailor alei; publicarea
rezultatelor alegerilor. (3) Alegerile deputailor n Parlament se desfoar n cel mult
luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent. P
entru organizarea i desfurarea alegerilor parlamentare, este nevoie de un anumit in
terval de timp n care s deruleze toate aciunile electorale. Alin. (3) al art. 61 di
n Constituie stabilete termenul de cel mult 3 luni de la expirarea mandatului. Tre
buie s recunoatem c este o formulare nereuit i are un neles dublu, deoarece, n mod
, norma respectiv ar trebui s prevad c alegerile se desfoar n cel mult 3 luni pn
rea mandatului. n cazul n care alegerile vor avea loc dup expirarea mandatului, atu
nci se va mri nejustificat termenul mandatului deputailor alei el nu ar mai fi de 4
ani, ci de 4 ani i 3 luni. De aceast reglementare nereuit a ncercat s profite n 199
Partidul Democrat Agrar, care avea majoritatea n Parlament, ns nu a reuit, deoarece e
ful statului a emis Decretul cu privire la stabilirea datei alegerilor n termenel
e respective. n 2009, Partidul Comunitilor a fcut uz de aceast prerogativ, stabilind
alegerile pentru data de 5 aprilie 2009, n loc de 6 martie, ziua n care s-au mplini
t 4 ani de la ultimele alegeri parlamentare. Jurisprudena CC Prin HCC nr. 31 din
10.11.19973, s-a stabilit c, deoarece componena Parlamentului Republicii Moldova n
u este altceva dect expresia manifestrii suveranitii naiona1 2
Jean Marie Cotteret, Claude Emery, Les sytmes lectoraux, PUF, Paris, 1988, p. 38.
Colette Ysmal, Le comportament electoral en France, La Decuverte, Paris, 1986, p
. 97-98. 3 HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 27.11.1997.
Comentariu Constitutie.indd 245
14.08.2012 14:40:34

246
Titlul
III
AU T O R I T

I L E P U B L I C E

le, a voinei poporului unicul titular al puterii politice, n scopul realizrii preve
derilor art. 61 alin. (3), durata mandatului Parlamentului se calculeaz ncepnd cu d
ata cnd au loc alegerile deputailor n Parlament, cu condiia ndeplinirii dispoziiilor
rt. 62 din Constituie privind validarea mandatului de deputat, i nceteaz dup expirare
a termenului de 4 ani de la data efecturii alegerilor parlamentare.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 2
7.11.1997 ACC nr. 1 din 17.03.2005, MO nr. 42-45/5 din 21.03.2005 ACC nr. 1 din
22.04.2009, MO nr. 83-85/7 din 30.04.2009 ACC nr. 3 din 14.08.2009, MO nr. 127-1
30/14 din 21.08.2009 ACC nr. 5 din 24.12.2010, MO nr. 257-258/31 din 27.12.2010
Articolul 62
VALIDAREA MANDATULUI DE DEPUTAT
Curtea Constituional, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotrte validarea ma
ndatului de deputat sau nevalidarea lui n cazul nclcrii legislaiei electorale.

Comentariu
Conform art. 89 din Codul electoral, confirmarea rezultatelor alegerilor i valida
rea mandatelor se efectueaz de ctre Curtea Constituional. Comisia Electoral Central,
termen de 48 de ore dup totalizarea rezultatelor alegerilor, prezint Curii Constitui
onale actele menionate n art. 60 din Cod i listele deputailor alei i candidailor sup
ni. n termen de 10 zile dup primirea actelor de la Comisia Electoral Central, dar nu
mai devreme de soluionarea definitiv de ctre instanele de judecat a contestaiilor dep
se conform procedurilor stabilite de legislaie, Curtea Constituional confirm sau inf
irm, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituional vali
deaz mandatele deputailor alei i confirm listele candidailor supleani. n cazul n c
gerile sunt declarate legale, Comisia Electoral Central elibereaz legitimaii deputail
or alei. Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, nsoit de avizul Curii
Constituionale prin care se confirm legalitatea alegerilor i hotrrea privind validar
ea a cel puin 2/3 din numrul de mandate de deputat, se transmite Parlamentului n te
rmen de 2 zile. O copie a actelor menionate i listele candidailor supleani confirmat
e se transmit Comisiei Electorale Centrale. Comisia Electoral Central dispune publ
icarea rezultatelor finale ale alegerilor n termen de 24 de ore de la primirea ac
telor de la Curtea Constituional. Conform art. 2 din Regulamentul Parlamentului, l
a prima edin de constituire a Parlamentului nou-ales, Preedintele edinei ofer cuvnt
eedintelui Curii Constituionale pentru prezentarea raportului privind rezultatele a
legerii Parlamentului i
Comentariu Constitutie.indd 246
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
63
DURATA MANDATULUI
247

validarea mandatelor deputailor alei. Dup audierea raportului Preedintelui Curii Cons
tituionale, Parlamentul se consider legal constituit. Jurisprudena CC Prin HCC nr.
31 din 10.11.19971, s-a specificat c validarea mandatului de deputat i ntrunirea le
gal a noii componene a Parlamentului n edin, dei sunt prevzute n mod expres n Con
onstituie un moment important n iniierea activitii acestuia, sunt nite condiii comple
entare, secundare pentru calcularea duratei mandatului parlamentar.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 2
7.11.1997 HCC nr. 6 din 17.03.2005, MO nr. 42-45/4 din 21.03.2005 HCC nr. 7 din
22.04.2009, MO nr. 83-85//6 din 30.04.2009 HCC nr. 14 din 14.08.2009, MO nr. 127
-130/15 din 21.08.2009 HCC nr. 31 din 24.12.2010, MO nr. 257-258/32 din 27.12.20
10

Articolul 63
DURATA MANDATULUI
(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, pr
in lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof. (2) Parlamentul se ntrunete, la con
ocarea Preedintelui Republicii Moldova, n cel mult 30 de zile de la alegeri. (3) M
andatul Parlamentului se prelungete pn la ntrunirea legal a noii componene. n aceast
ioad nu poate fi modificat Constituia i nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate
legi organice. (4) Proiectele de legi sau propunerile legislative nscrise pe ordi
nea de zi a Parlamentului precedent i continu procedura n noul Parlament.

Comentariu
(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, pr
in lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof. Legislaia Republicii Moldova preved
e durata mandatului parlamentar de 4 ani. Vom meniona c nu exist un etalon privind
durata mandatului, deoarece practica internaional este foarte variat, ncepnd cu terme
nul de 2 ani i terminnd cu cel pe via sau pn la retragere. Evident, termenul activit
arlamentului nu poate fi stabilit arbitrar, trebuie luai n consideraie mai muli fact
ori. n primul rnd, este necesar s se neleag c succesiunea sau rotaia, este obligato
altfel puterea va fi monopolizat (uzurpat) i ndeprtat de popor; prin alegerile period
ce se obine o participare ct mai larg a cetenilor la conducerea statului.
1
HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 27.11.1997.
Comentariu Constitutie.indd 247
14.08.2012 14:40:34

248
Titlul
III
AU T O R I T

I L E P U B L I C E

Este necesar s se in cont i de faptul c termenul de activitate a parlamentului trebui


e s fie rezonabil, nici prea scurt, ce nu-i va permite realizarea efectiv a planul
ui de guvernare, i nici prea lung, ce-i va permite abuzuri din partea unor nali fun
cionari publici i va face anevoioas lichidarea consecinelor negative, n urma unei guv
ernri nereuite. n general, termenul cel mai reuit se consider a fi 4 sau 5 ani. n tab
lul prezentat mai jos observm c pentru aceste termene au optat majoritatea rilor.

Durata legal a mandatului parlamentar1


Durata n ani 2 3 4 5 6 7 8 9 variabil Pe via sau pn la retragere Total Camera federal
sau nalt (numr de ri) 0 1 6 6 7 0 1 2 3 2 28 Camera popular sau unic (numr de ri)
7 3 0 0 0 0 0 83

n ceea ce privete prelungirea mandatului, Constituia admite o astfel de posibilitat


e numai prin lege organic i numai n caz de rzboi sau de catastrof. Aceast prevedere e
te logic i explicabil, deoarece n timp de rzboi este imposibil de a organiza un scrut
in liber. Sintagma n caz de catastrof, bineneles, poate avea o interpretare multipl,
oarece legea nu clarific ce fel de catastrofe se are n vedere. Credem c prin catast
rof, de care vorbete Constituia, trebuie neles catastrofe climaterice, cutremure de p
t, inundaii masive, consecinele crora nu permit desfurarea i participarea liber la a
eri. (2) Parlamentul se ntrunete, la convocarea Preedintelui Republicii Moldova, n c
el mult 30 de zile de la alegeri. Termenul de cel mult 30 de zile de la alegeri
este un termen rezonabil, termen n care Comisia Electoral Central, cu toate organel
e sale teritoriale, trebuie s totalizeze rezultatele alegerilor. n aceast perioad, s
e vor examina i toate contestaiile ce in de contenciosul electoral, iar Curtea Cons
tituional, la prezentarea materialelor electorale de ctre Comisia Electoral Central,
va examina legalitatea organizrii i desfurrii alegerilor, validnd astfel mandatele de
utailor alei. Problema cine trebuie s convoace prima edin a Parlamentului nu trezete
ri dificulti de ordin teoretic, deoarece n cazul de fa, eful statului acioneaz nu c
ersoan, creia Parlamentul i se subordoneaz, ci ca o persoan care face parte din auto
ritile nvestite cu exercitarea puterii de stat, i rolul su de a convoca prima edin
1
Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Drept parlamentar, Editura Gramar, Bucureti, 1
994,
p. 73.
Comentariu Constitutie.indd 248
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
63
DURATA MANDATULUI
249

a Parlamentului are un caracter formal, deoarece n procesul edinei de constituire e


l nu intervine n niciun mod. (3) Mandatul Parlamentului se prelungete pn la ntrunirea
legal a noii componene. n aceast perioad nu poate fi modificat Constituia i nu pot
doptate, modificate sau abrogate legi organice. Dup alegerile parlamentare, se cr
eeaz o situaie interesant, cnd n ar exist 2 parlamente. Cel nou a intrat n posesia
ului, dar nu i n exerciiul lui, iar mandatul celui vechi a expirat de jure, dar nu i
de facto. Este tiut c puterea aparine poporului, putere care are un caracter const
ant i continuu, ceea ce nseamn c se exercit non-stop, fr ntrerupere. Succesiunea la
re a parlamentelor nu poate ntrerupe exercitarea puterii nici pentru o clip. n acea
st situaie, constituantul a decis c, n perioada de la alegeri i pn la ntrunirea leg
oului Parlament, Parlamentul vechi nu poate modifica Constituia i nu poate adopta,
modifica sau abroga legi organice. Aceast norm se explic prin nceperea de facto a a
ltui mandat. Aceast prevedere constituional i are explicaia i n faptul c cele mai
nte relaii sociale necesit a fi reglementate de ctre autoritatea aleas de popor deoa
rece actele adoptate conin i manifestarea general de voin a poporului. Vechiul Parlam
ent, n caz de necesitate, poate adopta doar unele legi ordinare i hotrri, fr a nter
i n domeniul relaiilor sociale rezervate legilor constituionale sau organice. Perio
ada de 30 de zile de la alegeri pn la convocarea noului Parlament art. 63 alin. (2
) nu poate fi considerat un vacuum de putere. Vechiul Parlament i pstreaz prerogativ
le de guvernare, ns numai prin adoptarea legilor ordinare. n aceast perioad, i Guvern
l, care reprezint puterea executiv, i autoritile care reprezint puterea jurisdiciona
ercit deplin funciile. Prin urmare, n perioada de 30 zile nicidecum nu exist vacuum
de putere, ci are loc restrngerea unor atribuii din funcia legislativ a statului. (4
) Proiectele de legi sau propunerile legislative nscrise pe ordinea de zi a Parla
mentului precedent i continu procedura n noul Parlament. n activitatea parlamentar, c
nform art. 73 din Constituie, dreptul de iniiativ legislativ aparine deputailor n Pa
ment, Preedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunrii Populare a unitii teritor
iale autonome Gguzia. Iniiativa legislativ nseamn dreptul acestor subieci de a preze
Parlamentului proiecte de legi. Regulamentul Parlamentului prevede, n acest sens
, o procedur legislativ complex, care ncepe cu nregistrarea actului normativ i se nc
e cu examinarea i votarea lui n edina n plen a Parlamentului. Evident, dup expirarea
andatului Parlamentului, n comisiile parlamentare rmn proiecte de acte legislative
nefinalizate, iar soarta lor este neclar, deoarece, potrivit normei comentate, nu
mai proiectele de legi sau propunerile legislative nscrise pe ordinea de zi a Par
lamentului precedent i continu procedura n noul Parlament. Conform prevederilor art.
41 din Regulamentul Parlamentului, proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de
acte legislative, proiecte de acte exclusiv politice ale Parlamentului, rapoart
e i alte chestiuni propuse de Biroul permanent. Proiectele de acte legislative se
nscriu n proiectul ordinii de zi, de regul, n cel mult 10 zile de la primirea rapor
tului comisiei permanente sesizate n fond. Norma constituional ns nu spune nimic desp
re proiectele care nu au fost nscrise n ordinea de zi, ceea ce nseamn c acestea pot f
i respinse n mod automat. Dei aici
Comentariu Constitutie.indd 249
14.08.2012 14:40:34

250
Titlul
III
AU T O R I T

I L E P U B L I C E

apar unele probleme att de ordin teoretic, ct i practic, considerm situaia respectiv
normal, deoarece fotii deputai i-au exercitat dreptul la iniiativ legislativ, care,
tim instan nu a fost realizat. Pe de alt parte, autorii pot s nu mai fie alei n noua
mponen a Parlamentului, i atunci apare ntrebarea fireasc: cine prezint proiectul de l
ge n edina Parlamentului dac autorii i-au pierdut aceast calitate? Evident aceste pro
leme necesit reglementare suplimentar n Regulamentul Parlamentului. Deoarece Parlam
entul este ales n baza pluralismului politic, considerm c fraciunile parlamentare ar
trebui s aprecieze proiectele rmase, s le preia i s porneasc referitor la acestea o
ou procedur legislativ. Jurisprudena CC Prin Hotrrea nr. 31 din 10.11.19971, Curtea C
nstituional a specificat c mandatul Parlamentului se ncheie la expirarea termenului
de 4 ani de la data alegerilor, cu excepia urmtoarelor cazuri: reducerea mandatulu
i Parlamentului n cazul n care nu se accept votul de ncredere pentru formarea Guvern
ului sau blocarea procedurii de adoptare a legilor (art. 85 din Constituie); prel
ungirea prin lege organic a mandatului Parlamentului n caz de rzboi sau catastrof (a
rt. 63 alin. (1) din Constituie). n art. 85, Constituia prevede n mod expres i exhaus
tiv cazurile i temeiurile pentru care Parlamentul poate fi dizolvat pn la expirarea
mandatului. Norma respectiv constituie o expresie a principiului statuat n art. 6
din Constituie privind separaia i colaborarea puterilor n stat, adic a contrabalanei
prin care se rezolv un diferend dintre puterea legislativ i puterea executiv privin
d prerogativele constituionale. Ct privete decizia Parlamentului de a-i nceta activit
atea din proprie voin, Curtea Constituional pornete de la premisa c Parlamentul este
rin esena sa o instituie reprezentativ, compus din 101 deputai art. 60 alin. (2) ,
putaii intr n exerciiul mandatului sub condiia validrii art. 62 i 69 alin. (1) ,
iiul mandatului deputaii sunt n serviciul poporului art. 68 alin. (1) pentru durata
ntregului mandat de 4 ani, cu excepia cazurilor cnd calitatea de deputat nceteaz nai
tea expirrii mandatului Parlamentului n care a fost ales art. 69 alin. (2). ntruct C
onstituia prevede n mod expres ncetarea mandatului de deputat n caz de demisie art.
69 alin. (2) , n cazul unui dezacord sau al diferitelor disensiuni aprute n activita
tea legislativului, dar care nu impun soluionarea situaiei prin modalitatea stabil
it de art. 85 din Constituie, autodizolvarea Parlamentului nainte de expirarea mand
atului nu este posibil, dect n cazul n care fiecare deputat i candidat supleant pe li
sta partidelor i blocurilor electorale ce au participat la alegeri depun personal
cereri de demisie, ceea ce ar conduce, de fapt, la lipsa cvorumului necesar pen
tru adoptarea legilor. n cazul blocrii procesului legislativ, intervine ns situaia pr
evzut n mod expres de art. 85 din Constituie, cnd Parlamentul poate fi dizolvat din i
niiativa Preedintelui Republicii Moldova. Segmentul de timp de la expirarea mandat
ului Parlamentului precedent i pn la ntrunirea Parlamentului nou ales nu poate fi ec
hivalat cu prelungirea mandatului parlamentar, prevzut n art. 63 alin. (1) din Const
ituie, n aceast perioad Parlamentului i sunt atribuite doar funcii operative pentru a
asigura continuitatea activitii permanente regul suprem ntr-un stat de drept. Textul
art. 63 alin. (3) stabilete
1
HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 27.11.1997.
Comentariu Constitutie.indd 250
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
64
ORGANIZAREA INTERN
251

pentru aceast perioad interdicii speciale privind exercitarea atribuiei constituional


e de baz a Parlamentului cea legislativ, limitndu-i dreptul de a modifica Constituia
sau de a reglementa raporturile juridice prin adoptarea, modificarea sau abroga
rea legilor organice. Cu referire la unele probleme ce in de dizolvarea Parlament
ului, Curtea Constituional, prin Hotrrea nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din
27.11.1997, a stabilit c1 mputernicirile Parlamentului i mandatul deputailor se susp
end la data publicrii Decretului Preedintelui Republicii Moldova privind dizolvarea
Parlamentului, iar mputernicirile Parlamentului nceteaz, potrivit art. 63 alin. (3
) din Constituie, la data convocrii legale a noii componene a Parlamentului. n perio
ada ce cuprinde data publicrii Decretului Preedintelui Republicii Moldova privind
dizolvarea Parlamentului i data convocrii legale a noii componene a Parlamentului,
legislativul, deci i deputaii, i continu activitatea, dar nu poate modifica Constitui
i nu poate adopta, modifica sau abroga legi organice.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 2
7.11.1997 HCC nr. 32 din 03.08.2000, MO nr. 102-105/34 din 17.08.2000
Articolul 64
ORGANIZAREA INTERN
(1) Structura, organizarea i funcionarea Parlamentului se stabilesc prin regulamen
t. Resursele financiare ale Parlamentului sunt prevzute n bugetul aprobat de acest
a. (2) Preedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturil
or deputailor alei, pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat n orice
moment prin vot secret de ctre Parlament cu o majoritate de cel puin dou treimi di
n voturile tuturor deputailor. (3) Vicepreedinii se aleg la propunerea Preedintelui
Parlamentului, cu consultarea fraciunilor parlamentare.
Comentariu
(1) Structura, organizarea i funcionarea Parlamentului se stabilesc prin regulamen
t. Resursele financiare ale Parlamentului sunt prevzute n bugetul aprobat de acest
a. Structura, organizarea i funcionarea Parlamentului Republicii Moldova este regl
ementat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlame
ntului, publicat la 07.04.2007, n MO nr. 50, art. 237. Dei documentul de baz poart de
numirea de Regulament, dup fora sa juridic, acesta echivaleaz cu o lege organic.
1
HCC nr. 31 din 10.11.1997, MO nr. 77-78/33 din 27.11.1997.
Comentariu Constitutie.indd 251
14.08.2012 14:40:34

252
Titlul
III
AU T O R I T

I L E P U B L I C E

Regulamentul Parlamentului, structural, este compus din 2 titluri i 14 capitole,


care stipuleaz structura Parlamentului, adic organele sale de lucru, organizarea i
funcionarea organelor constituite i a Parlamentului n ansamblu. Conform alin. (l) a
l art. 13 din Regulament, Biroul permanent al Parlamentului elaboreaz proiectul b
ugetului Parlamentului i l prezint Parlamentului spre aprobare mpreun cu o not de fun
amentare, iar n caz de necesitate, modific bugetul n limita unui trimestru i a mijlo
acelor aprobate. Conform lit. k) a aceluiai alineat, Biroul permanent aprob struct
ura, efectivul i statul de funcii ale Secretariatului Parlamentului, precum i condii
ile specifice de salarizare i de compensare a cheltuielilor aferente ndeplinirii o
bligaiilor de serviciu pentru funcionarii publici din cadrul Secretariatului. Art.
14 din Regulament stabilete c Preedintele Parlamentului dispune de mijloacele buge
tare ale Parlamentului i le administreaz, cu informarea lunar a Biroului permanent.
Preedintelui Parlamentului dispune de un fond financiar special pe care l adminis
treaz de sine stttor. (2) Preedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu maj
oritatea voturilor deputailor alei, pe durata mandatului Parlamentului. El poate f
i revocat n orice moment prin vot secret de ctre Parlament cu o majoritate de cel
puin dou treimi din voturile tuturor deputailor. Art. 7 din Regulamentul Parlamentu
lui stipuleaz c dup constituirea legal a Parlamentului se alege Preedintele Parlament
ului, prim-vicepreedintele, vicepreedinii i se formeaz Biroul permanent al Parlamentu
lui. Conform prevederilor constituionale, Preedintele Parlamentului se alege prin
vot secret, cu majoritatea voturilor deputailor alei, pe durata mandatului. Capito
lul 2 al regulamentului detaliaz procedura de alegere. Parlamentul, la propunerea
fraciunilor parlamentare, instituie o comisie pentru efectuarea alegerii Preedint
elui Parlamentului, care: a) recepioneaz propunerile de desemnare a candidailor la
funcia de Preedinte al Parlamentului; b) stabilete modelul i textul buletinului de v
ot; c) asigur pregtirea i desfurarea votrii; d) totalizeaz rezultatele votrii, decl
alabile buletinele care: nu sunt semnate i tampilate de comisie; nu ilustreaz inten
a votantului; au toate numele candidailor radiate; au adugate alte nume; e) soluion
eaz conflictele i litigiile aprute n timpul votrii; f) prezint Parlamentului spre apr
bare rezultatele votrii. Deoarece votul este secret, se vor pregti buletine de vot
n care se vor nscrie numele i prenumele tuturor candidailor propui de fraciunile par
amentare. Art. 9 al Regulamentului, fr a prevedea expres sugereaz c Preedintele se al
ege prin alternativ, atunci cnd utilizeaz pluralul pentru numele candidailor care se
nscriu n buletinele de vot. Dac am admite cazul c fraciunile parlamentare au ajuns l
a un consens asupra unei candidaturi, ce rost are votul secret, deoarece a alege
, sau a vota nseamn a selecta pe ciComentariu Constitutie.indd 252
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
64
ORGANIZAREA INTERN
253

neva din mai muli. Oricum, art. 64 din Constituie opereaz cu termenul vot secret, p
rin urmare, indiferent de numrul candidailor naintai, votul trebuie s fie secret. Pen
tru alegerea Preedintelui, se utilizeaz sistemul majoritar de vot. Este declarat a
les candidatul care a ntrunit votul majoritii deputailor alei, iar n cazul n care ni
n candidat nu a ntrunit numrul necesar de voturi, se va proceda la turul doi de sc
rutin, la care vor participa numai doi candidai, care n primul tur de scrutin au o
binut cel mai mare numr de voturi. n caz de paritate de voturi, se organizeaz un nou
tur de scrutin, pentru care fraciunile parlamentare vor propune aceiai sau ali can
didai. Preedintele Parlamentului poate fi revocat nainte de termen la cererea fraciu
nii parlamentare care l-a propus sau a 1/3 din numrul deputailor alei. Hotrrea privin
d revocarea Preedintelui Parlamentului se adopt ns cu votul a 2/3 din numrul deputail
r alei, prin vot secret, fapt explicat prin necesitatea de a asigura pentru titul
arul funciei o anumit stabilitate, deoarece, fiind o funcie politic, acesta poate fi
atacat mereu de cei din opoziiei. (3) Vicepreedinii se aleg la propunerea Preedinte
lui Parlamentului, cu consultarea fraciunilor parlamentare. Prim-vicepreedintele i
vicepreedinii Parlamentului se aleg la propunerea Preedintelui Parlamentului, dup co
nsultarea fraciunilor parlamentare, prin vot deschis, cu votul majoritii deputailor.
Numrul de vicepreedini nu este stipulat nici n norm constituional, nici n Regulame
eea ce nseamn c aceast problem rmne la discreia Parlamentului. De exemplu, Parlamen
les n 1994 a avut 2 vicepreedini, cel ales n 1998 a avut tot doi vicepreedini, ns i
s-a propus s fie trei. Deoarece fraciunea Partidului Comunist a refuzat s nainteze c
andidatul su la aceast funcie, Parlamentul s-a limitat la doi vicepreedini, unul din
partea Partidului forelor democratice i unul din partea Conveniei democratice, funci
a de preedinte al Parlamentului fiind ocupat de reprezentantul Blocului pentru o M
oldov Democrat i Prosper. n prezent, Parlamentul dispune de 2 vicepreedini, Partidul
munitilor i Partidul Liberal au refuzat ca reprezentanii lor s ocupe funcia de vicepr
eedinte. Considerm o astfel de situaie anormal, fiind necesar o reglementare clar, ca
e nu ar permite interpretri i atitudini diferite. De exemplu, numrul de vicepreedini
poate fi stabilit n funcie de numrul partidelor politice sau ale alianelor care au o
binut mandate n Parlament. Candidaturile la aceast funcie ar fi necesar s fie naintat
de fraciunile parlamentare, i nu de Preedintele Parlamentului, care, conform norme
i constituionale consult fraciunile parlamentare. A consulta o fraciune nu nseamn i
ua n consideraie opinia fraciunii, astfel consultarea transformndu-se ntr-un act form
al. Vicepreedinii Parlamentului pot fi revocai nainte de termen, la propunerea Preedi
ntelui Parlamentului, dup consultarea fraciunilor parlamentare, cu votul majoritii d
eputailor alei. i n acest caz, considerm c este necesar ca fraciunea parlamentar s
de dreptul de a retrage candidatura vicepreedintelui care o reprezint. Jurisprudena
CC n Hotrrea din 14.09.19951, Curtea a precizat c vicepreedintele Parlamentului se r
evoc n acelai mod n care a fost ales la propunerea Preedintelui Parlamentului,
1
HCC din 14.09.1995, MO nr. 53-54/615 din 28.09.1995.
Comentariu Constitutie.indd 253
14.08.2012 14:40:34

254
Titlul
III
AU T O R I T

I L E P U B L I C E

cu consultarea fraciunilor parlamentare. Funcia de vicepreedinte al Parlamentului e


ste de o importan deosebit n stat i revocarea persoanei ce o deine cu nclcarea proc
i este neconstituional, deoarece contravine prevederilor art. 64 alin. (3) din Con
stituia RM. Ct privete preedinii comisiilor permanente, analiznd Constituia i Regul
ul Parlamentului, este clar c acetia pot fi revocai la propunerea Preedintelui Parla
mentului, cu consultarea fraciunilor parlamentare. Determinarea strict a proceduri
i votrii legilor, n cazul trimiterii lor de ctre Preedintele Republicii Moldova spre
reexaminare Parlamentului, ine exclusiv de organizarea i funcionarea organului leg
islativ suprem, care se stabilete de ctre Parlamentul Republicii Moldova prin regu
lament propriu. Aceast concluzie se bazeaz att pe prevederile art. 64 alin. (1) din
Constituie, care stipuleaz c structura, organizarea i funcionarea Parlamentului se s
tabilesc prin Regulament, ct i pe cele ale art. 72 din Constituie, care stabilete ca
tegoriile de legi, stipulnd n alin. (3) litera c) c organizarea i funcionarea Parlam
ntului se reglementeaz prin lege organic1. n aceeai ordine de idei, Curtea Constituio
nal a specificat c preedinii comisiilor permanente ale Parlamentului sunt asimilai n
roblema alegerii n funcie i revocrii lor nainte de termen din funcie cu vicepreedin
rlamentului i deci asupra lor se extinde n totalitate art. 64 alin. (3) din Consti
tuia Republicii Moldova 2. Att Constituia Republicii Moldova, ct i practica internaio
al confirm c modul de formare i funcionare a fraciunii parlamentare ca structur a
mentului se stabilete la libera alegere a legislatorului, prin adoptarea actului
regulamentar corespunztor, domeniu ce nu necesit intervenia Curii Constituionale3. Fo
rmarea fraciunilor sau grupurilor parlamentare este un drept, i nu o obligaie a dep
utatului, se face la alegerea acestuia i funcioneaz n baza unor reguli stabilite de
Regulamentul Parlamentului. Numai Parlamentul este n msur s decid asupra modalitilor
rocedurilor i condiiilor n care procedeaz la luarea unor msuri, potrivit principiului
autonomiei regulamentare, n virtutea cruia el i stabilete modul de organizare i desf
re a propriilor activiti, evident, n condiiile normelor constituionale. Conform Const
ituiei i practicii Curii Constituionale, controlul de constituionalitate nu se extind
e asupra actelor de aplicare a dispoziiilor regulamentare. Aplicarea Regulamentul
ui este o atribuie a Parlamentului. Orice imixtiune n aceast activitate din partea
unor autoriti publice extraparlamentare, inclusiv din partea Curii Constituionale, p
oate fi calificat ca o nclcare a autonomiei legislativului. n cazul contestrii unor a
ciuni concrete de aplicare a Regulamentului, este constituional folosirea mijloacel
or i procedurilor exclusiv parlamentare4.
Jurisprudena Curii Constituionale: HCC din 14.09.1995, MO nr. 53-54/615 din 28.09.1
995 HCC din 14.09.1995, MO nr. 53-54/616 din 28.09.1995
1 2
HCC din 28.02.1996, MO nr. 16/184 din 14.03.1996. HCC nr. 4 din 10.02.1997, MO n
r. 13-14/3 din 27.02.1997. 3 DCC nr. 1 din 03.02.1998, MO nr. 22-23/13 din 12.03
.1998. 4 DCC nr. 5 din 28.09.2000, MO nr. 124-126/35 din 05.10.2000.
Comentariu Constitutie.indd 254
14.08.2012 14:40:34

ARTICOLUL
65
CARACTERUL PUBLIC AL EDINELOR
255
HCC din 28.02.1996, MO nr. 16/184 din 14.03.1996 HCC nr. 4 din 10.02.1997, MO nr
. 13-14/3 din 27.02.1997 DCC nr. 1 din 03.02.1998, MO nr. 22-23/13 din 12.03.199
8 DCC nr. 5 din 28.09.2000, MO nr. 124-126/35 din 05.10.2000 DCC din 14.01.2004,
MO nr. 26-29/7 din 13.02.2004

Articolul 65
CARACTERUL PUBLIC AL EDINELOR
(1) edinele Parlamentului sunt publice. (2) Parlamentul poate hotr ca anumite edine s
ie nchise.

Comentariu
(1) edinele Parlamentului sunt publice. Principiul transparenei rezult din cteva norm
e constituionale, fiind o condiie inerent a democraiei constituionale. n primul rnd,
oarece puterea (suveranitatea) aparine poporului (art. 2), care o exercit prin rep
rezentai, n mod normal, acesta are dreptul s tie cum folosesc reprezentanii si putere
ncredinat. Ca o garanie c guvernanii nu vor ncerca s ascund de popor activitatea
t. 34 din Constituie fixeaz dreptul fiecrei persoane de a avea acces la orice infor
maie de interes public, iar autoritile publice, potrivit competenelor ce le revin, s
unt obligate s asigure informarea corect a cetenilor asupra treburilor publice i asup
ra problemelor de interes personal. O garanie real a transparenei constituie i norma
constituional care declar c edinele Parlamentului sunt publice. Publicitatea edine
arlamentului n general este asigurat prin: a) accesul liber n sal a oricrei persoane
care nu are calitatea de parlamentar, pe baza autorizaiei sau invitaiei emise de s
e