Sunteți pe pagina 1din 31

Unitatea de

invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 31

Cod: P.O. 11

Exemplar nr.: 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea , verificarea si aprobarea editiei sau dupa
caz , a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

1.1.

Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
1
Elaborat

1.2.
1.3

Verificat
Aprobat

Numele si
prenumele
2

Functia

Data

Semnatura

3
Contabil sef

4
01.08.2013

Contabil sef
Director

01.08.2013
01.08.2013

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 31

Cod: P.O. 11

Exemplar nr.: 1
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia/ revizia
in cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea
reviziei

2
x

3
x

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4
01.08.2013

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 31

Cod: P.O. 11

Exemplar nr.: 1
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii

Exemplar nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.6.

Aplicare

3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte
scopuri

Compartiment

3
Contabi
litate
Admini
strativ
Secretar
iat
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-

Functia

4
Contabil sef

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

07.01.08

Administrator

07.01.08

Secretara

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 31
Exemplar nr.: 1

4. SCOP
4.1.Procedura are ca scop contabilitatea angajamentelor bugetare
4.2.Procedura se refera la modul legal de cheltuire/platire a tuturor sumelor din __________n
vigoare
4.3.Procedura se aplica tuturor tipurilor de Actiuni/Proiecte/Investitii n care sunt implicate
cheltuieli/plati pariale sau totale din fondurile bugetare, indiferent de tip, de colaboratori
sau de calitatea acestora.

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 5 din 31
Exemplar nr.: 1

5. DOMENIU
5.1. Procedura se aplica de ctre Serviciul Contabilitate.
5.2. La Procedura participa toate Serviciile i Compartimentele interesate

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 6 din 31
Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERINA
6.1.L 215: 2001
6.2.L 82 :1991 actualizata i republicata;
6.3.OMFP 1917: 2005
6.4. OMFP 1792: 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidenta i raportarea angajamentelor bugetare i legale
6.5.Legea nr. 500 : 2002
6.6. OUG 45 : 2003
6.7.L 108 : 2004 de aprobare a OUG 45 : 2003
6.8.OG 61 : 2002 privind colectarea creanelor bugetare
6.9.L 79/2003 privind aprobarea OG 61 : 2002
6.10. OG 119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv
6.11. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv
6.12. OMFP 912/2004 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 7 din 31
Exemplar nr.: 1

7. DEFINIII SI PRESCURTRI
7.1. DEFINIII
7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul
calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;
7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii,
afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare
aprobate;
7.1.3. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act
juridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat n
funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care
desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer;
7.1.5. Balana de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau
ori de cate ori este nevoie, se grupeaz i se sistematizeaz informaiile n conturi,
urmarindu-se respectarea dublei inregistrari (Lista tuturor conturilor soldate i nesoldate
in Cartea mare, n care sunt prezentate, n funcie de forma, informaii privind
soldurile, rulajele i sumele conturilor);
7.1.6. Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul i capitalul
propriu al unei Organizaii la ncheierea exerciiului financiar, precum i n celelalte
situaii prevzute de lege;
7.1.7. Balana - Tabel statistico-economic folosit n analiza i planificare, prin care se
compara i se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o
anumita perioada;
7.1.8. Buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i
cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a
instituiilor publice;
7.1.9. Clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine
obligatorie i dup criterii unitare;
7.1.10.Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i
regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului
public, nainte de aprobarea acestora;
7.1.11. Cont - procedeu contabil de urmrire permanenta i sistematica, intr-o forma
speciala, n expresie valorica i uneori cantitativa, existenta i micarea mijloacelor i
a surselor acestora, precum i procesele economice i rezultatele acestora;
7.1.12. Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau
juridice) pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un
serviciu);
7.1.13. Credit - partea dreapta a oricrui cont - relaie bneasca apruta n legtura cu
acordarea de mprumuturi n bani unor persoane (fizice sau juridice) sau n legtura cu
amnarea plaii pentru merfurile/serviciile prestate;
7.1.14. Credit bugetar - sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se
pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele
contractate n cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni
multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru
celelalte aciuni;
7.1.15. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat Trezoreriei Statului de ctre
Ordonantatorul principal de credite n limita creia se pot efectua repartizri de
credite bugetare i plai de casa din bugetele locale;
7.1.16. Dobnda - suma de bani cu acest titlu, dar i alte prestaii sub orice titlu sau
7

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 8 din 31
Exemplar nr.: 1

denumire, la care debitorul se oblig drept echivalent al folosinei capitalului;


7.1.17. Evidenta contabila - inregistrare sistematica a informaiilor privind situaia
patrimoniala i a rezultatelor obinute de ctre un agent economico-social, att pentru
necesitile acestuia cat i pentru relaiile cu asociaii sau acionarii, clienii,
furnizorii, bncile, organele fiscale i alte persoane juridice sau fizice ;
7.1.18. Execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a plii
cheltuielilor aprobate prin buget;
7.1.19. Exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se
aprob, se execut i se raporteaz bugetul;
7.1.20. Extras de cont - document ce atesta tranzaciile cu disponibiliti;
7.1.21. Fise de cont - document contabil unde se inregistreaza n ordine cronologica toate
operaiile economice dup documentele de evidenta i dup articole contabile;
7.1.22.Furnizor - datorie a organizaiei echivalenta valorii bunurilor, lucrrilor i
serviciilor primite de la teri;
7.1.23. Garanie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaiilor prin afectarea unui
bun al debitorului sau chiar al altei persoane, n scopul asigurrii executrii obligaiei
asumate;
7.1.24. Jurnal - un registru contabil unde se inregistreaza toate operaiunile - micrile
patrimoniului (economico-financiare) sistematic i n ordine cronologica;
7.1.25. Lege bugetar anual - lege care prevede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar
veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului
bugetar;
7.1.26. Lege de rectificare - lege care modific n cursul exerciiului bugetar legea bugetar
anual;
7.1.27. Lichidarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se verific
existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se
verific condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor
justificative care s ateste operaiunile respective;
7.1.28. Nota contabila - document justificativ de nregistrare n contabilitatea sintetica i
analitica, de regula pentru operaiunile care nu au la baza documente justificative
(stomari, virri, etc);
7.1.29. Obligaie de plata - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de
creditor la a da o anume suma sub sanciunea constrngerii;
7.1.30. Ordonanarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm c
livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i c
plata poate fi realizat;
7.1.31. Plata cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin
care instituia public achit obligaiile sale fa de teri;
7.1.32. Plata - faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care
instituia public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de
obligaiile sale fa de terii creditori);
7.1.33. Registru Jurnal - documentul contabil n care se efectueaz nregistrarea cronologica
a tuturor tranzaciilor, evenimentelor i a operaiilor, prezentnd sumele'
conturilor implicate debitoare sau creditoare i alte informaii legate de acestea
7.1.34. Scadentar - document de ealonare a cheltuielilor ce se efectueaz n perioada
curenta i privesc perioadele viitoare i care urmeaz a se repartiza lunar asupra
cheltuielilor;
7.2. . PRESCURTRI
8

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 9 din 31
Exemplar nr.: 1

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.
7.2.9.

L
-Lege
OMFP - Ordin al Ministrului Finanelor Publice
DGFP - Direcia Generala a Finanelor Publice
CFPP - control financiar preventiv propriu
CFPD - control financiar preventiv delegat
OP - Ordin de plata
OSV - Ordin de schimb valutar
RAC - Responsabil Asigurarea Calitii
SMC - Sistem de Management al Calitii

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 10 din 31
Exemplar nr.: 1

8. DESCRIEREA PROCEDURII
8.1. Competente
Operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonantarii cheltuielilor sunt n
competenta ordonatorilor de credite i se efectueaz pe baza propunerilor
compartimentelor de specialitate ale instituiei publice.
Ordonatorii de credite pot delega aceasta calitate nlocuitorilor de drept, secretarilor
generali sau altor persoane mputernicite n acest scop. Actele de delegare a atribuiilor
desemneaz persoanele din cadrul instituiilor publice mputernicite sa semneze pentru i n
numele ordonatorilor de credite. n actul de delegare trebuie sa se specifice limitele i
condiiile delegrii, respectiv atribuiile persoanelor delegate sa semneze documentele de
angajare, lichidare i ordonantare a cheltuielilor, precum i subdiviziunile clasificatiei
bugetului aprobat pentru care au fost mputernicite sa efectueze aceste operaiuni i termenul
de valabilitate a mputernicirii. Actele de delegare, nsoite de specimenele de semnaturi ale
persoanelor care au fost mputernicite, trebuie comunicate:
persoanelor mputernicite;
conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil) care nu poate efectua
nici o plata ordonanat de o persoana care nu a fost mputernicita n acest sens;
persoanei mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. De asemenea, actele
de ncetare a delegrii se comunica persoanelor menionate mai sus.
8.2. Date de intrare ale procesului:
Bugetul n vigoare al __________
Hotarari privind modul de utilizare a fondurilor bugetare
Comenzi
Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere,
etc. cu Anexele lor n care se dataliaza cheltuielile i sunt prevzute termenele de plata
Rapoarte privind desfurarea aciunilor preconizate Facturi de la furnizori Deconturi
Extrase de cont
8.3. Date de ieire ale procesului:
Propunere de plata
Angajament de plata
Ordonantare de plata
OP
Ordine de schimb valutar
Note contabile
Fise de cont pe conturile specifice
Balane de verificri
Jurnale
Registru Jurnal
Execuie ugetara
Diverse situaii contabile de Balana, Bilan, Plai, Creane, etc. cerute de cei interesai
8.4. Procedura care are ca scop prezentarea pailor de urmat n contabilitatea pe baza
10

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 11 din 31
Exemplar nr.: 1

de angajament, cu angajarea, lichidarea, ordonantarea i plata cheltuielilor fondurilor publice


(bugetare) ale __________, precum i organizarea, evidenta i raportarea angajamentelor
bugetare i legale, se desfoar conform celor descrise mai jos, parcursul aciunilor fiind
prezentat n diagrama flux din Anexa 1.
8.4.1. Angajarea cheltuielilor
Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele n vigoare, n cadrul
crora se angajeaz, se ordonaneaz i se efectueaz plai, reprezint limite maxime
care nu pot fi depite.
Pentru aciunile multianuale se nscriu distinct n buget creditele de angajament i
creditele bugetare. Pentru aciunile multianuale ordonatorii de credite ncheie
angajamente legale n limita creditelor de angajament aprobate n buget pentru exerciiul
bugetar respectiv.
Cheltuielile de investiii se angajeaz individual n cadrul angajamentelor
multianuale care reprezint limita superioara de angajare. Toate angajamentele legale
din care rezulta o cheltuiala pentru investiii publice sau alte cheltuieli asimilate
investiiilor, cofinantate de o instituie internaionala, se vor efectua n conformitate cu
prevederile acordului de finanare.
Creditele bugetare aferente aciunilor multianuale reprezint limita superioara a
cheltuielilor care urmeaz a fi ordonanate i pltite n cursul exerciiului bugetar. Plile
respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate n limita creditelor de
angajament aprobate n exerciiul bugetar curent sau n exerciiile bugetare anterioare.
Angajarea cheltuielilor bugetare, altele dect cele care privesc aciuni
multianuale, se face numai n limita creditelor bugetare aprobate.
Ordonatorii de credite au obligaia de a angaja i de a utiliza creditele bugetare
numai n limita prevederilor i potrivit destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict
legate de activitatea instituiilor publice i cu respectarea dispoziiilor legale.
Angajarea oricrei cheltuieli din fonduri publice mbrac doua forme de
angajamente:
a) Angajamentul legal - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act
juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice.
Angajamentul legal trebuie sa se prezinte sub forma scrisa i sa fie semnat de
ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziie
publica, comanda, convenie, contract de munca, acte de control, acord de mprumut
etc.
n toate actele juridice prin care se contracteaz o datorie a statului rezultata din
contractarea unor mprumuturi interne sau externe sau o datorie rezultata dintr-un
contract, comanda etc. trebuie sa se fac meniuni cu privire la instituia care are
prevzute n buget creditele aferente angajamentului respectiv i subdiviziunea
bugetara la care sunt prevzute acestea i de la care urmeaz sa se fac plata. Sarcina
nscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaboreaz
proiectele angajamentelor legale.
nainte de a angaja i a utiliza creditele bugetare, respectiv nainte de a lua orice
msura care ar produce o cheltuiala, ordonatorii de credite trebuie sa se asigure ca
msura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management
financiar sntos, n special ale economiei i eficientei cheltuielilor. n acest scop
utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedat de o evaluare care sa asigure
faptul ca rezultatele obinute sunt corespunztoare resurselor utilizate.
11

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 12 din 31
Exemplar nr.: 1

Proiectele angajamentelor legale reprezint decizii de principiu luate de


ordonatorii de credite, care implica o obligaie de efectuare a unei cheltuieli fata de
tere persoane. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de ctre
ordonatorul de credite dect daca au primit n prealabil viza de control financiar
preventiv n condiiile legii.
Angajarea i ordonantarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza prealabila de
control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziiilor legale. La instituiile publice
la care operaiunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea i
ordonantarea cheltuielilor se efectueaz i cu viza prealabila a controlorului delegat,
conform legislaiei n vigoare. Proiectul de angajament legal se prezint pentru viza
de control financiar preventiv mpreuna cu o propunere de angajare a unei cheltuieli,
potrivit modelului prezentat n legislaia n vigoare.
Angajarea cheltuielilor se efectueaz n tot cursul exerciiului bugetar, astfel nct
sa existe certitudinea ca bunurile i serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi
livrate, respectiv prestate, i se vor plai n exerciiul bugetar respectiv. Ordonatorii
de credite nu pot angaja cheltuieli ntr-o perioada n care se tie ca bunul, lucrarea
sau serviciul nu va putea fi executat, recepionat i pltit pn la data de 31
decembrie a exerciiului bugetar curent, respectiv ultima zi de plata prevzuta n
Programul calendaristic pentru derularea principalelor operaiuni de ncheiere a
exerciiului bugetar, cu excepia aciunilor multianuale.
n situaia n care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot
fi pltite pana la finele anului, acestea se vor plai din creditele bugetare ale
exerciiului bugetar urmtor.
Ordonatorilor de credite li se interzice sa ia cu buna tiina masuri care au ca
obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate n buget, la partea de cheltuieli,
cu excepia angajamentelor multianuale efectuate n condiiile legii.
Ordonatorii de credite nu pot ncheia* nici un angajament legal cu tere persoane
fara viza de control financiar preventiv dect n condiiile autorizate de lege. Dup
semnarea angajamentului legal de ctre ordonatorul de credite acesta se transmite
compartimentului de contabilitate pentru nregistrare n evidenta cheltuielilor angajate.
b) Angajamentul bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii,
afecteaz fonduri publice unor anumite destinaii, n limita creditelor bugetare
aprobate.
n aplicarea principiului anualitatii, potrivit cruia "plile efectuate n cursul unui an
bugetar n contul unui buget aparin exerciiului corespunztor de execuie a bugetului
respectiv", i a prevederilor legale, potrivit crora pentru a efectua o plata este obligatorie
parcurgerea prealabila a celor trei faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea, se
impune punerea n rezerva a creditelor bugetare angajate, astfel nct toate angajamentele
legale ncheiate n cursul unui exerciiu bugetar sau n exerciiile precedente de
ordonatorul de credite sau de alte persoane mputernicite sa poat fi pltite n cursul
exerciiului bugetar respectiv, n limita creditelor bugetare aprobate. n vederea respectrii
acestei cerine, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei
anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate, preceda angajamentul legal.
Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fara
asigurarea ca au fost rezervate i fondurile publice necesare plaii acestora n exerciiul
bugetar, cu excepia aciunilor multianuale.
Valoarea angajamentelor legale nu poate depasi valoarea angajamentelor bugetare si,
respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu excepia angajamentelor legale aferente
12

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 13 din 31
Exemplar nr.: 1

aciunilor multianuale care nu pot depasi creditele de angajament aprobate n buget.


Angajarea cheltuielilor trebuie sa se fac ntotdeauna n limita disponibilului de credite
bugetare si, respectiv, n limita disponibilului de credite de angajament pentru aciuni
multianuale.
n scopul garantrii acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin
care statul sau unitile administrativ-teritoriale contracteaz o datorie fata de terii
creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor
necesare plaii angajamentelor legale. Angajamentele bugetare pot fi:
bl) angajamente bugetare individuale;
b2) angajamente bugetare globale,
bl) Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite
operaiuni noi care urmeaz sa se efectueze. Angajamentul bugetar individual se
prezint la viza persoanei mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv n
acelai timp cu proiectul angajamentului legal individual.
b2) Pentru cheltuieli curente de natura administrativa, ce se efectueaz n mod repetat
pe parcursul aceluiai exerciiu bugetar, se pot ntocmi propuneri de angajamente
legale provizorii, materializate n bugete previzionale, care se nainteaz pentru viza
de control financiar preventiv mpreuna cu angajamentele bugetare globale.
Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului
legal provizoriu care privete cheltuielile curente de funcionare de natura
administrativa, cum ar fi:
cheltuieli de deplasare;
cheltuieli de protocol;
cheltuieli de ntreinere i gospodrie (nclzit, iluminat, apa, canal, salubritate, posta, telefon,
radio, furnituri de birou etc)
cheltuieli cu asigurrile;
cheltuieli cu chiriile;
cheltuieli cu abonamentele la reviste, buletine lunare etc.
Modelul angajamentului bugetar este prezentat n legislaia n vigoare si in
Anexa 3 la PO.
n cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifica faptul ca
angajamentele legale individuale ncheiate sa nu depeasc valoarea angajamentelor
provizorii care au fost emise anterior.
Angajamentele legale individuale aprobate pn la finele anului, acoperite de aceste
angajamente legale provizorii, nu trebuie naintate pentru viza de control financiar preventiv.
Angajamentele legale individuale care depesc valoarea angajamentelor legale provizorii se
supun vizei de control financiar preventiv.
Angajamentele bugetare se realizeaz prin emiterea unui document scris privind
angajamentul bugetar individual i angajamentul bugetar global, prin care se certifica
existenta unor credite bugetare disponibile i se pun n rezerva (se blocheaz) creditele
aferente unei cheltuieli, potrivit destinaiei prevzute n buget.
Propunerile de angajamente se nainteaz din timp persoanei mputernicite cu
exercitarea controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia sa si exercite
atribuiile conform legii. Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie nsoite de toate
documentele justificative aferente si, daca este cazul, de orice alte documente i informaii
solicitate de ctre persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv.
La finele anului persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv
13

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 14 din 31
Exemplar nr.: 1

analizeaz modul de realizare a cheltuielilor care au fcut obiectul angajamentelor bugetare


globale, precum i daca totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la
nivelul angajamentelor legale provizorii. n cazul n care nu exista diferente semnificative ntre
cheltuielile previzionate i cele definitive, persoana mputernicita sa exercite controlul
financiar preventiv avizeaz angajamentul bugetar global care devine definitiv. Daca persoana
mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv constata diferente semnificative, atunci
poate hotr asupra includerii n viitor a cheltuielilor de natura celor care au fcut obiectul
angajamentelor bugetare globale n categoria angajamentelor bugetare individuale.
Avizarea consta n semnarea de ctre persoana mputernicita sa exercite controlul
financiar preventiv sau nlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei
cheltuieli i a angajamentului bugetar, care vor fi stampilate i datate.
Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face dup ndeplinirea
urmtoarelor condiii:
a) proiectul de angajament legal a fost prezentat n conformitate cu norme legale;
b) existenta creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunztoare din
bugetul aprobat;
c) proiectul de angajament legal se ncadreaz n limitele angajamentului bugetar, stabilite
potrivit legii;
d) proiectul de angajament legai respecta toate prevederile legale care i sunt
aplicabile, n vigoare la data efecturii sale (controlul de legalitate);
e) proiectul de angajament legal respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor i
regulilor procedurale i metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care
fac parte (controlul de regularitate).
Persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv poate sa refuze
acordarea vizei daca considera ca nu sunt ndeplinite condiiile menionate mai sus.
Dup avizarea angajamentului bugetar individual sau global, dup caz, de ctre
persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv, acesta se semneaz de
ordonatorul de credite i se transmite compartimentului de contabilitate pentru nregistrare n
evidenta cheltuielilor angajate.
Creditele bugetare neangajate, precum i creditele bugetare angajate i neutilizate pn
la finele exerciiului bugetar sunt anulate de drept.
Orice cheltuiala angajata i neplatita pn la data de 31 decembrie a exerciiului bugetar
curent se va plai n contul bugetului pe anul urmtor din creditele bugetare aprobate n acest
scop.
Aceasta cheltuiala trebuie sa se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din
contabilitatea cheltuielilor angajate.
n angajamentele legale individuale i cele provizorii, precum i n angajamentele
bugetare individuale sau globale se precizeaz subdiviziunile bugetului aprobat.
Salariile personalului cuprins n statele de funcii anexate bugetului aprobat i
obligaiile aferente acestora, pensiile i ajutoarele sociale stabilite conform legilor n vigoare,
precum i cheltuielile cu dobnzile i alte cheltuieli aferente datoriei publice se considera
angajamente legale i bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecrui an cu ntreaga suma a
creditelor bugetare aprobate.
n situaia n care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este
necesara elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale i bugetare iniiale,
nsoite de memorii justificative.
Responsabilitate:
14

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 15 din 31
Exemplar nr.: 1

Compartimentele de specialitate ale __________interesate de angajament


Directorul ___________
8.4.2. Lichidarea cheltuielilor
Este faza n procesul execuiei bugetare n care se verifica existenta angajamentelor, se
determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiiile de exigibilitate ale
angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operaiunile
respective.
Verificarea existentei obligaiei de plata se realizeaz prin verificarea documentelor
justificative din care sa rezulte pretenia creditorului, precum i realitatea "serviciului efectuat"
(bunurile au fost livrate, lucrrile executate i serviciile prestate sau, dup caz, existenta unui
titlu care sa justifice plata: titlu executoriu, acord de mprumut, acord de grant etc).
Salariile i indemnizaiile vor fi lichidate n baza statelor de plata colective, ntocmite
de compartimentul de specialitate, cu excepia cazurilor n care este necesara lichidarea
individuala.
Documentele care atesta bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile prestate sunt
Factura fiscala sau Factura formulare titpizate (eventual personalizate conform legii) la
nivel naional.
Determinarea sau verificarea existentei sumei datorate creditorului se efectueaz de
ctre persoana mputernicita de ordonatorul de credite, pe baza datelor nscrise n factura i a
documentelor ntocmite de comisia de recepie constituita potrivit legii {Proces-verbal de
recepie , n cazul mijloacelor fixe, Nota de recepie i constatare de diferente, n cazul
bunurilor materiale, allele'dect mijloacele fixe).
Documentele care atesta bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile
prestate sau din care reies obligaii de plata certe se vizeaz pentru "Bun de plata" de
ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atribuii, prin care se
confirma ca:
- bunurile furnizate au fost recepionate, cu specificarea datei i a locului
primirii;
- lucrrile au fost executate i serviciile prestate;
- bunurile furnizate au fost nregistrate n gestiune i n contabilitate,
cu specificarea gestiunii i a notei contabile de nregistrare;
- condiiile cu privire la legalitatea efecturii rambursrilor de rate sau
a plailor de dobnzi la credite ori mprumuturi contractate/garantate
sunt ndeplinite;
- alte condiii prevzute de lege sunt ndeplinite.
Prin acordarea semnturii i meniunii "Bun de plata" pe factura, se atesta ca
serviciul a fost efectuat corespunztor de ctre furnizor i ca toate poziiile din factura
au fost verificate.
Condiiile de exigibilitate a obligaiei se verifica pe baza datelor cuprinse n
angajamentele legale, care trebuie sa cuprind i date cu privire la termenele de plata a
obligaiei. Persoana mputernicita sa efectueze lichidarea cheltuielilor verifica personal
documentele justificative i confirma pe propria rspundere ca aceasta verificare a fost
realizata. Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la
baza nregistrrii n contabilitatea patrimoniala a instituiei publice pentru reflectarea
serviciului efectuat i a obligaiei de plata fata de terii creditori.
Responsabilitate:
15

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 16 din 31
Exemplar nr.: 1

Compartimentele de specialitate ale __________interesate de aciune


8.4.3. Ordonantarea cheltuielilor
Este faza n procesul execuiei bugetare n care se confirma ca livrrile de bunuri
au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i ca plata poate fi realizata. Persoana
desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligaie certa i o suma
datorata, exigibila la o anumita data, i n acest caz ordonatorul de credite bugetare
poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea plaii.
Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul de credite da
dispoziie conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa
ntocmeasc instrumentele de plata a cheltuielilor.
Modelul formularului "Ordonantare de plata" este prezentat n normele legale n
vigoare si in Anexa 4 la P.O.
Ordonantarea de plata trebuie sa conin date cu privire la:
exerciiul bugetar n care se nregistreaz plata;
subdiviziunea bugetara la care se nregistreaz plata;
suma de plata (n cifre i litere) exprimata n moneda naionala sau n moneda
strina, dup caz;
datele de identificare a beneficiarului plaii;
natura cheltuielilor;
modalitatea de plata.
Ordonantarea de plata este datata i semnata de ordonatorul de credite sau de
persoana delegata cu aceste atribuii.
Ordonantarea de plata va fi nsoita de documentele justificative n original i va
purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care sa confirme
corectitudinea sumelor de plata, livrarea i receptionarea bunurilor, executarea lucrrilor
si prestarea serviciilor, existenta unui alt titlu care sa justifice plata, precum si, dup
caz, nregistrarea bunurilor n gestiunea instituiei i n contabilitatea acesteia.
Facturile n original sau alte documente ntocmite n vederea plaii cheltuielilor
vor purta obligatoriu numrul, data notei contabile i semntura persoanei care a
nregistrat n contabilitate lichidarea cheltuielilor.
n cazuri excepionale, cnd nu este posibila prezentarea documentelor
justificative n original, vor fi acceptate i copii ale documentelor justificative,
certificate pentru conformitatea cu originalul de ctre ordonatorul de credite sau de
persoana delegata cu aceste atribuii.
In situaia n care, n conformitate cu prevederile contractuale, urmeaz sa se
efectueze plata n rate a bunurilor livrate, lucrrilor executate i a serviciilor prestate, se
vor avea n vedere urmtoarele:
- prima ordonantare de plata va fi nsoita de documentele justificative care
dovedesc obligaia ctre creditor pentru plata ratei respective;
- ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele
justificative deja transmise conductorului compartimentului financiar
(financiar-contabil).
La emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul de credite confirma ca
operaiunea s-a finalizat. nainte de a fi transmisa compartimentului financiar (financiarcontabil) pentru plata ordonantarea de plata se transmite pentru avizare persoanei
mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv.
Scopul acestei avizri este de a stabili ca:
16

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 17 din 31
Exemplar nr.: 1

ordonantarea de plata a fost emisa corect;


ordonantarea de plata corespunde cu cheltuielile angajate i suma respectiva este
exacta;
cheltuiala este nscrisa la subdiviziunea corespunztoare din bugetul aprobat;
exista credite bugetare disponibile;
documentele justificative sunt n conformitate cu reglementrile n vigoare;
numele i datele de identificare ale creditorului sunt corecte.
In cazul n care ordonantarea de plata nu se avizeaz, se aplica prevederile
privind "Angajarea cheltuielilor".
Nici o ordonantare de plata nu poate fi prezentata spre semnare ordonatorului de
credite dect dup ce persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv a
acordat viza. Persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv se asigura
ca ordonantarile supuse vizei se refera la angajamente de cheltuieli deja vizate i ca sunt
ndeplinite condiiile de lichidare a angajamentelor.
Ordonantarile de plata nevizate de persoana mputernicita sa exercite control
financiar preventiv sunt nule i fara valoare pentru conductorul compartimentului
financiar (financiar-contabil) care urmeaz sa fac plata, daca nu sunt autorizate n
condiiile prevzute de lege.
Dup aprobare ordonantarea de plata mpreuna cu toate documentele justificative
n original se nainteaz conductorului compartimentului financiar (financiar-contabil)
pentru plata.
Primele trei faze ale procesului execuiei bugetare a cheltuielilor se realizeaz n
cadrul instituiei publice, rspunderea pentru angajarea, lichidarea i ordonantarea
cheltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor mputernicite
sa exercite aceasta calitate prin delegare, potrivit legii.
Responsabilitate:
Compartimentele de specialitate ale __________ntocmire
Contabil sef verificare, avizare
Director __________/aprobare
8.4.4. Plata cheltuielilor
Plata cheltuielilor este faza finala a execuiei bugetare prin care instituia publica este
eliberata de obligaiile sale fata de tertii-creditori.
Plata cheltuielilor se efectueaz de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta
denumirea generica de contabil, n limita creditelor bugetare i destinaiilor aprobate n
condiiile dispoziiilor legale, prin unitile de trezorerie i contabilitate publica la care si au
conturile deschise, cu excepia plailor n valuta, care se efectueaz prin banei, sau a altor
plai prevzute de lege sa se efectueze prin banei.
Plata cheltuielilor este asigurata de eful compartimentului financiar (financiarcontabil) n limita creditelor bugetare deschise i neutilizate sau a disponibilitilor aflate n
conturi, dup caz.
n cazul instituiilor publice care nu au n structura lor un compartiment financiar sau
financiar-contabil, plata cheltuielilor se va efectua de ctre persoana desemnata de ordonatorul
de credite sa ndeplineasc aceasta atribuie n cadrul instituiei publice.
Instrumentele de plata utilizate de instituiile publice, respectiv cecul de numerar i
ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPHT), se semneaz de doua persoane autorizate n
acest sens, dintre care prima semntura este cea a conductorului compartimentului financiar
(financiar-contabil), iar a doua, a persoanei cu atribuii n efectuarea plaii.
Plata se efectueaz de conductorul compartimentului financiar (financiar17

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 18 din 31
Exemplar nr.: 1

contabil) numai daca sunt ndeplinite urmtoarele condiii:


cheltuielile care urmeaz sa fie pltite au fost angajate, lichidate i ordonanate;
exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibiliti n conturi de disponibil;
subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaz plata este cea corecta i
corespunde naturii cheltuielilor respective;
exista toate documentele justificative care sa justifice plata;
semnaturile de pe documentele justificative aparin ordonatorului de credite sau persoanelor
desemnate de acesta sa exercite atribuii ce decurg din procesul executrii cheltuielilor
bugetare, potrivit legii;
beneficiarul sumelor este cel ndreptit potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat;
suma datorata beneficiarului este corecta;
documentele de angajare i ordonantare au primit viza de control financiar preventiv;
documentele sunt ntocmite cu toate datele cerute de formular;
alte condiii prevzute de lege.
Nu se poate efectua plata:
n cazul n care nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate ori
disponibilitile sunt insuficiente;
cnd nu exista confirmarea serviciului efectuat i documentele nu sunt vizate pentru "Bun
de plata";
cnd beneficiarul nu este cel fata de care instituia are obligaii;
cnd nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata i nici
autorizarea prevzuta de lege. In cazul constatrii unei erori n legtura cu plata ce
urmeaz sa fie efectuata, conductorul compartimentului financiar (financiar-contabil)
suspenda plata. Motivele deciziei de suspendare a plaii se prezint ntr-o declaraie
scrisa care se trimite ordonatorului de credite si, spre informare, persoanei
mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv.
Ordonatorul de credite poate solicita n scris i pe propria rspundere efectuarea
plailor.
Responsabilitate:
Serviciul Contabilitate
Contabil sef verificare, avizare
Director _____________/aprobare
8.4.5. Deschiderea conturilor
n vederea efecturii cheltuielilor, instituiile publice au obligaia de a prezenta
unitilor de trezorerie i contabilitate publica la care au conturile deschise bugetul de
venituri i cheltuieli aprobat i repartizat pe trimestre, pe modelele elaborate de
Ministerul Finanelor Publice.
Pentru efectuarea cheltuielilor de capital instituiile publice vor prezenta
unitilor de trezorerie i contabilitate publica i programul de investiii aprobat n
condiiile legii.
Creditele bugetare aprobate n buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor
de credite numai dup deschiderea de credite de ctre ordonatorii principali de credite,
repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu i pentru ordonatorii de credite
secundari sau teriari, dup caz, si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe
seama acestora.
Deschiderea conturilor de cheltuieli i de disponibiliti de ctre instituiile
18

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 19 din 31
Exemplar nr.: 1

publice se efectueaz potrivit normelor privind organizarea i funcionarea trezoreriilor


statului.
Dreptul de administrare i dispoziie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau
de disponibil, deschise la unitile de trezorerie i contabilitate publica i banei, se va
exercita n mod exclusiv de ctre instituiile publice pe seama crora au fost deschise, prin
persoanele special mputernicite n acest sens, dup comunicarea ctre trezorerie sau
banca a mputernicirilor i a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate
sa efectueze plata, mpreuna cu amprenta tampilei.
Responsabilitate:
Serviciul Contabilitate
Contabil sef verificare, avizare
Director ___________/aprobare
8.4.6. Plata efectiva
Ordinele de plata se emit pe numele fiecrui creditor. Acestea vor fi datate i vor
avea nscrise n spaiul rezervat obiectul plaii i subdiviziunea bugetului aprobat de la
care se face plata.
Ordinele de plata se nscriu ntr-un registru distinct, vor purta un numr de ordine
unic, ncepnd cu numrul 1 n ordine cresctoare pentru fiecare ordonator de credite i
pentru fiecare exerciiu bugetar.
Un ordin de plata nu poate cuprinde plai referitoare la mai multe subdiviziuni ale
bugetului aprobat.
Ordinele de plata se emit pe baza documentelor justificative din care sa reias ca
urmeaz sa se achite integral sau parial o datorie contractata i justificata. Se excepteaz
de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri.
Aciunile i categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda plai n avans din
fonduri publice sunt cele stabilite prin hotrri ale Guvernului.
Responsabilitate:
Serviciul Contabilitate intocmire
Contabil sef semnare
Director __________semnare
8.4.7. Recuperare
Sumele reprezentnd plai n avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrri
executate i servicii prestate pn la sfritul anului se recupereaz de ctre instituia
publica care a acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care au fost acordate, cu
perceperea dobnzilor i penalitilor de ntrziere aferente, potrivit legii.
Responsabilitate:
Serviciul Contabilitate
8.4.8. Alimentare Casa
Din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibiliti, dup caz, instituiile
publice pot ridica, pe baza de Cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru
efectuarea plailor de salarii, premii, deplasri, precum i pentru alte cheltuieli care nu se
19

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 20 din 31
Exemplar nr.: 1

pot efectua prin virament, cum ar fi: drepturi cu caracter social, burse pentru elevi i
studeni, ajutoare etc.
n Fila de cec se menioneaz i natura cheltuielilor care urmeaz sa se efectueze
din numerarul ridicat.
Instituiile publice vor lua masurile necesare pentru reducerea la maximum a
plailor n numerar, efectund prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus
care nu se justifica a fi efectuate prin virament.
Sumele ridicate n numerar se pstreaz n casieria instituiei publice n condiii
de sigurana.
n vederea efecturii de plai n numerar pentru deplasri sau achiziionarea de
bunuri, executarea de lucrri sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri n numerar
persoanelor desemnate pe baza "Dispoziiei de plata - ncasare ctre casierie", semnata de
conductorul compartimentului financiar (financiar-contabil) i de persoanele cu atribuii
n efectuarea plailor n numerar. Justificarea avansurilor n numerar se efectueaz n baza
Documentelor justificative eliberate de agenii economici sau de persoane fizice
autorizate, respectiv Facturi fiscale, Facturi, Chitane, Bon de comanda-chitanta sau alte
Formulare ori Documente privind activitatea financiara i contabila cu regim special,
aprobate potrivit legii.
Responsabilitate:
Compartimentele de specialitate ale __________interesate de avansuri
Serviciul Contabilitate verificare
Contabil sef semnare
Director __________semnare
8.4.9. Organizarea angajamentelor bugetare i legale
Instituiile publice, indiferent de subordonare i de modul de finanare a
cheltuielilor, au obligaia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare i legale.
Evidenta angajamentelor bugetare i legale este inuta de compartimentul de
contabilitate, iar persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv va
supraveghea organizarea i tinerea evidentei, actualizarea i raportarea angajamentelor
bugetare i legale.
Scopul organizrii evidentei angajamentelor bugetare este de a furniza informaii
n orice moment i pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciiul
bugetar curent cu privire la:
creditele bugetare consumate prin angajare i prin comparaie sa se determine creditele
bugetare disponibile care pot fi angajate n viitor.
angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite.
Responsabilitate:
Serviciul Contabilitate
Contabil sef semnare
8.4.10. Evidenta angajamentelor bugetare i legale
Evidenta angajamentelor bugetare i legale este inuta concomitent de compartimentul
de contabilitate i de persoana mputernicita sa exercite controlul financiar preventiv. n acest
scop, printr-un act de decizie administrativa se vor desemna persoana (persoanele) i nlocuitorii
20

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 21 din 31
Exemplar nr.: 1

acesteia care vor avea atribuii pe linia organizrii i conducerii evidentei angajamentelor
bugetare i legale.
Principalele atribuii ale acestora privesc:
a) evidenta creditelor bugetare aprobate n exerciiul bugetar curent, precum i a
modificrilor intervenite pe parcursul exerciiului bugetar curent cu ajutorul
contului 940 "Credite bugetare aprobate";
b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente
bugetare";
c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" i 950
"Angajamente bugetare" i determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi
angajate;
d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale";
e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate n alte monede dect
moneda naionala, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naionala a
Romniei, valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. Cu diferentele din reevaluare
se majoreaz sau se diminueaz, dup caz, valoarea angajamentelor bugetare i
legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" i 960 "Angajamente legale";
f) la finele anului, nregistrarea n creditul contului 960 "Angajamente legale" a
totalului plailor efectuate n cursul anului n contul angajamentelor legale
ncheiate. Datele se preiau din conturile 770 "Finanarea bugetara privind anul
curent", 560 "Disponibil al instituiei publice finanate din venituri proprii", 550
"Disponibil din fonduri cu destinaie speciala i de redistribuire" etc.
Procedura de nregistrare n contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea
posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat n exerciiul bugetar
curent informaii cu privire la:
a) creditele bugetare disponibile;
b) angajamentele legale;
c) plile efectuate n baza angajamentelor legale la un moment dat;
d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie pltite la finele anului;
e) datele necesare ntocmirii "Situaiei privind execuia cheltuielilor bugetare
angajate la finele trimestrului", potrivit modelului prezentat n normele n vigoare,
situaie care este parte componenta din structura "Situaiilor financiare" trimestriale
i anuale ale instituiilor publice.
Responsabilitate:
Serviciul Contabilitate
Contabil sef semnare
8.4.11. Raportarea angajamentelor bugetare i legale
Situaia privind execuia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi
nsoita de un raport explicativ privind toate informaiile utile cu privire la
angajamentele efectuate n cursul exerciiului bugetar.
Toate Documentele elaborate n cursul acestei proceduri se arhiveaz conform
normelor n vigoare.
Responsabilitate:
Serviciul Contabilitate
Contabil sef semnare
21

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 22 din 31
Exemplar nr.: 1

8.5.. NREGISTRRI
8.5.1. Propunere de plata
8.5.2. Angajament de plata
8.5.3. Ordonantare de plata
8.5.4. OP
8.5.5. Ordine de schimb valutar
8.5.6. Note contabile
8.5.7. Fise de cont pe conturile specifice
8.5.8. Balane de verificri
8.5.9. Jurnale
8.5.10. Registru Jurnal
8.5.11. Execuie Bugetara
8.5.12. Diverse situaii contabile de Balana, Bilan, Plai, Creane, etc. cerute de cei
interesai

9. RESPONSABILITI

22

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 23 din 31
Exemplar nr.: 1

9.1. Directorul __________


9.1.1 Aproba Comenzile/Contractele de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere,
Concesionare, Asociere, Munca, mprumut, etc, sau Convenii, Acte de control, etc. i
orice alte Documente prin care se Angajeaz legal Obligaii de Plata din Bugetul
__________ n vigoare, n limitele superioare ale cheltuielilor prevzute, inclusiv n
cazul celor aferente aciunilor multianuale si/sau cofinantate;
9.1.2 Rspunde de respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui
management financiar sntos, n special ale economiei i eficientei cheltuielilor
-utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedat de o evaluare care sa asigure
faptul ca rezultatele obinute sunt corespunztoare resurselor utilizate;
9.1.3 Aproba Referatele de necesitate insotite de Note de Fundamentare i Angajamentele
Bugetare i Ordonantarile corespunztoare;
9.1.4 Responsabilitile ce-i revin conform Procedurii de emitere a Hotrrilor
__________referitoare la aprobarea si/sau rectificarea Bugetului __________;
9.1.5 Semneaz Dispoziiile privind plile din fonduri bugetare aflate la dispoziia sa sau
din fonduri extrabugetare.
9.2. Contabilul sef
9.2.1. Verifica i semneaz Documentele de plata rezultate din activitile desfurate n
cadrul procesului presupunnd Angajamente legale ale fondurilor bugetare, n spea
Comenzi/Contracte de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare,
Asociere, Munca, mprumut, etc, sau Convenii, Acte de control, etc. i orice alte
Documente prin care se Angajeaz legal Obligaii de Plata din Bugetul
__________n vigoare ;
9.2.2. Verifica i semneaz Propunerile insotite de Angajamentele Bugetare i
Ordonantarile sau a Dispoziiilor directorului __________privind plati/cheltuieli din
Bugetul __________;
9.2.3. Verifica i semneaz OP si toate celelalte documene rezultate n urma acestei
proceduri
9.2.4. Verifica i semneaz Angajamentele Bugetare i Ordonantarile sau Referatele de
necesitate insotite de Notele de Fundamentare corespunztoare pentru efectuarea
plailor/cheltuielilor de care sunt interesate n domeniul lor de activitate.
9.2.5. Coordoneaz activitile de urmrire a realitii, conformrii cu clauzele contractuale
i legalitii Facturilor i plailor/cheltuielilor efectuate de Compartimentele din
subordine.
9.3. Serviciul Contabilitate
9.3.1. Executa procedura pe baza Documentelor de plata corespunztoare Comenzilor/
Contractelor de Achiziie, Colaborare, Finanare, nchiriere, Concesionare, Asociere,
Munca, mprumut, etc, sau Convenii, Acte de control, etc. i orice alte Documente
prin care se Angajeaz legal Obligaii de Plata din __________ n vigoare ;
9.3.2. Verifica i vizeaz Angajamentele Bugetare i Ordonantarile sau Referatele de
necesitate insotite Note de Fundamentare, pentru efectuarea plailor/cheltuielilor n
cauza;
9.3.3. Urmresc realitatea, conformarea cu clauzele contractuale i legalitatea Facturilor de la
furnizori n vederea efecturii plailor;
9.3.4. Elaboreaz OP corespunztoare plailor;
9.3.5. Arhiveaz inregistrarile rezultate
23

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 24 din 31
Exemplar nr.: 1

9.4. Serviciile din cadrul Executivului __________


9.4.1. Iniiaz procedura prin lansarea Angajamentelor Bugetare i Ordonantarile sau a
Referatelor de necesitate insotite de Notele de Fundamentare corespunztoare pentru
efectuarea plailor/cheltuielilor de care sunt interesate n domeniul lor de activitate.
9.4.2. Urmresc realitatea, conformarea cu clauzele contractuale i legalitatea Facturilor i
plailor/cheltuielilor.
9.5. RAC
9.5.1. Tine sub control Procedura, formularele i inregistrarile corespunztoare;
9.5.2. Se preocupa de instruirea personalului att profesional cat i din punct de vedere al
SMC viznd mbuntirea continua a activitilor n cadrul Procedurii.

10. ANEXE
24

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 25 din 31

Cod: P.O. 11

Exemplar nr.: 1

Nr.
anexa
0
1

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

loc

Diagrama flux
Procedura
privind
contabilitatea
angajamentelor
bugetare
Propunere de
angajare a unei
cehltuieli
Angajament
bugetar
individual/
global
Ordonantare de
plata

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Situatia privind
executia
cheltuielilor
bugetare
angajate
la finele
trimestrului ........
..../............

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Arhivare

perioada
7

Alte

25

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 26 din 31
Exemplar nr.: 1

11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

26

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 27 din 31

Cod: P.O. 11

Exemplar nr.: 1

START

Hotarare CCD privind


modul de utilizare a
fondurilor bugetare
Bugetul _____ in
vigoare

Angajarea cheltuielilor
Lichidarea cheltuielilor

Comenzi

Ordonantarea cheltuielilor
Contracte de
Achizitie, Colaborare,
Plata cheltuielilor
Finantare, Inchiriere,
Anexa 1:etc
Diagrama flux PROCEDURA PRIVIND CONTABILITATEA ANGAJAMENTELOR
Facturi
de la furnizori,
BUGETARE
Deschiderea conturilior
Deconturi,
Plata efectiva

Rapoarte privind
desfasurarea
actiunilor preconizate

Recuperare

Extrase de cont
Alimentare casa

Organizarea angajamentelor
bugetare si legale

Evidenta angajamentelor
bugetare si legale
Peridiodicitatea emiterii
documentelor
Ocazional
Lunar
Trimestrial
Anual

Raportarea angajamentelor
bugetare si legale

Programul de contabilitate
CIEL

Registru jurnal

nregistrrile rezultate se arhiveaz


conform normelor in vigoare

Serviciul Contabilitate
Analiza executiei bugetare

Jurnale

Fisa de cont pe
conturile
specifice

Propunere,
Angajament,
Ordonantare de
plata

OP
Ordine de
schimb valutar

DGFP Brasov

Pentru cei
interesati

Balanta de
verificari
Nota contabila
Executie bugetara

27

Pentru cei interesati


Diverse situatii contabile de

etc.

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 28 din 31
Exemplar nr.: 1

ANEXA 2

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice
MINISTERUL (INSTITUTIA)
.......................
.......................

Data emiterii ..............................


Compartimentul de specialitate .............
Nr. ...................

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI

CHELTUIELI

Scopul: ..................................
Beneficiar: ..............................
Calculul disponibilului de credite bugetare
- lei

Subdiviziunea
Credite Credite Disponibil
Suma angajata
Disponibil
clasificatiei bugetuluibugetare bugetare de credite de credite

aprobat cap. ...


aprobate angajate ce mai poate valuta curs

ramas de

subcap. ..... titlu ...(ct. 940)(ct. 950) fi angajat valutarlei


angajat

art. ... alin. ...

felulsuma

2
3 = col. 1 - 2 4 5
6
7 8 = col. 3 - 7

........................................................................................

TOTAL ............

Compartimentul de
Compartimentul

Control financiar preventiv

de specialitate
de contabilitate*)

CFPP
CFPD

Data ............
Data .............

Data .............
Data .............

Viza
Viza

Semnatura .......
Semnatura ........

Semnatura ........
Semnatura ........

Ordonator de credite,
28

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 29 din 31
Exemplar nr.: 1

Data:
Semnatura:

___________
*) = raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3
CFPP = control financiar preventiv propriu
CFPD = control financiar preventiv delegat

ANEXA 3

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice
MINISTERUL (INSTITUTIA)
.......................
.......................

Data emiterii ..............................


Compartimentul de specialitate .............
Nr. ...................

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Beneficiar: ......................................
- lei

Inregistrarea bugetara
Suma

cap. .... subcap. ..... titlu ...... art. .... alin. ....
.......................

Suma totala
.......................

Tipul angajamentului: individual (global) ................

Spatiu rezervat CFPP


Data:

- Viza
Semnatura:

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala
Nr. ........ Data .........

Spatiu rezervat CFPD

Data:

- Viza

- Intentia de refuz de viza


Semnatura:

- Refuz de viza

- Inregistrare individuala
Nr. ........ Data .........

Ordonator de credite,
Data:
Semnatura:

29

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 30 din 31
Exemplar nr.: 1

ANEXA 4
ANEXA Nr. 3

la normele metodologice
MINISTERUL (INSTITUTIA)
.......................
.......................
Data emiterii ..................
Compartimentul de
specialitate ...................
Nr. ...................

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii .............................


Lista documentelor justificative
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
Nr./data angajamentului legal .......................
Modul de plata (virament/numerar) ...................
Lei/Valuta ..........................................
Suma datorata beneficiarului ........................
Avansuri acordate si retinute beneficiarului ........
Suma de plata (lei) .................................

Suma de plata (valuta)

- felul valutei ................................

- suma in valuta ...............................

- cursul valutar ...............................

- suma in lei ..................................

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare


- lei
Subdiviziunea clasificatiei
Disponibil

Disponibil

bugetare Cap. ..........


inaintea
Suma de
dupa efectuarea
subcap. ...... titlu ......
efectuarii

plata

platii

art. .... alin. ......


platii (ct. 950)

2
3 = col. 1 - 2

30

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERATIONALA
CONTROL INTERN PRIVIND
ANGAJAMENTELE BUGETARE

Cod: P.O. 11

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 31 din 31
Exemplar nr.: 1

Numele si adresa
Numarul de
beneficiarului
cont .................
................
Trezoreria
................
(Banca) ..............
................
Cod ..................

Compartimentul de
Compartimentul
Control financiar preventiv

de specialitate
de contabilitate*)

CFPP
CFPD

Data ............
Data ............. Data ............. Data ............
Semnatura .......
Semnatura ........ Viza
Viza

Semnatura ........ Semnatura .......

Ordonator de credite,
Data:
Semnatura:

___________
*) = raspunde de datele inscrise in col. 1
ANEXA 5
ANEXA Nr. 4

la normele metodologice
MINISTERUL (INSTITUTIA)
.......................
.......................
SITUATIA PRIVIND EXECUTIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE
la finele trimestrului ............/............

Subdiviziunea

Angajamente legale

clasificatiei Credite

Plati aferente

bugetului bugetare Angajamente Credite

din care:
angajamentelorAngajamente

aprobat
aprobate bugetare bugetare TOTAL legale (din legale

cap. ....../ (ct. 940) (ct. 950) disponibile(ct. 960) Sold la Angajamentect. 700, 120, de platit
titlu .....)

inceputul curente 119 etc.)

anului

2
3 = (col.
4

7
8 = (col.

1 - 2)

4 - 7)

Ordonator de credite,
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

31