Sunteți pe pagina 1din 26

POTAMOLOGIE

Partea 1
Motto:
"Nu ne sc ld m de dou ort n acela i fluviu pentru c n profunzimea sa, fiin a uman are
destinul apei care curge".
Gaston Bachelard, Apa i visele, p.10
Orice ap era dulce pentru egipteni, dar mai ales cea care fusese luat din fluviu, o emana ie a
lui Osiris".
Gerard de Nerval, Ficele focului, p.220
"Apele, care suni mamele noastre si doresc s ia parte la sacrificii, vin c tre noi pe c ile lor i
ne impart laptele lor".
Saintyves, Folklore des eaux, p.54
"Mlul este praful apei, a a cum cenu a este praful focului.
Gaston Bachelard, Apa i visele, p.l 14
"Printr-o cerere redactat
i semnat n bun form , turcii reclamau c tre cadiu c fluviul
Inachus. rev rsndu-se, le pustie te ogoarele, i-1 roag s -i porunceasc s se ntoarc ntre malurile
lui. Judec torul d o sentin n acest sens, i toat lumea e mul umit . Dar dac apele continu s
creasc , atunci cadiui, ntov r it de locuitori, se duce la fa a locului i someaz fluviul s se retrag . O
copie dup soma ia judec torului este aruncat n valuri; poporul tratea/ fluviul drept un urzupator,
devastator, aruncnd cu pietre n el...".
Legend turceasc

1. INDRODUCERE
Potamologia este tiin a care se ocup cu studiul apelor curg toare. Elementul
de baz n studiul potamologiei l reprezint rul. Rul este forma scurgerii superficiale
organizate, permanent sau temporar , care- i p streaz traseul pe ntreaga lungime
a sa. Din punct de vedere hidrologic, no iunea include toate cursurile de ap , indiferent
de m rimea lor: pru, ru sau fluviu. Rul este un produs al climei (Vulikov, 1954).
Apa provenit din precipita ii poate mprumuta diferite c i: o parte se evapor i
se rentoarce n atmosfer , alta se infiltreaz n sol, iar alta se adun n spa iile
concave dnd na tere apelor st t toare (b l i, mla tini, lacuri etc). Cea mai mare
cantitate, sub influen a gravita ie, se deplaseaz din punctele mai nalte ale reliefului
spre regiunile mai joase, dnd na tere apelor curg toare (fig.1).
Gravita ia este principala for care determin mi carea apei n ruri (fig. 2).
Deplasarea particulei de ap poate fi astfel explicat : pe un plan nclinat, sub un unghi
a, o pic tur de apa (A), cu greutatea G, va tinde s se deplaseze pe direc ia nclin rii
planului. Descompunnd for a G in dou componente, P1 (P1=G*cos ), perpendicular
pe direc ia planului nclinat i P2(P2= G*sin ), paralel cu planul nclinat, care
provoac curgerea apei, se observ c Pi ar trebui s provoace o accelerare uniform
a vitezei de deplasare a pic turii. n realitate se produce o mi care neuniform
deoarece for a P2 se consum prin aderen a care se na te ntre moleculele de ap i
suprafa a planului nclinat, dar i datorit coeziunii dintre moleculele din masa apei.
Apa, n deplasarea sa, poate mprumuta mai multe c i (Dunne, 1978; Musy,1998):
Traseul 1: scurgerea de suprafa de tip hortoniaii (scurgere ca urmare a
dep irii capacit ii de infiltrare);
Traseul 2: scurgerea de baz (sau subteran );
Traseul 3: scurgerea de subsuprafa ;
1

Traseul 4: scurgerea pe suprafe ele saturate;


Traseul 5: precipita ii directe pe suprafa a cursurilor de ap .

Fig. 1. Deplasarea apei pe versan i i alimentarea arterelor hidrografice


Fig. 2. Deplasarea unei
molecule de ap pe un plan
nclinat

For a de frecare intervine pe interfa a dintre ap i suprafa a pe care curge, ca


urmare a rezisten ei pe care o opune fundul albiei la deplasarea apei. Valoarea for ei
de frecare depinde de rugozitatea patului albiei i a malurilor cu care apa intr n
contact. n func ie de m rimea i forma asperit ilor este i rezisten a pe care o opune
suprafa a (estimat prin coeficientul de rugozitate).
Coeficientul de rugozitate reprezint efectul neregularit ilor albiei i a malurilor
asupra vitezei medii, ntr-o sec iune transversal a unui curs de ap . Cu ct aluviunile
sunt mai grosiere cu att coeficientul de rugozitate ( ) este mai ridicat. La o albie
nisipoas valoarea este de 0,01-0,02, la una cu bolovani 0,05-0,1, la una cu vegeta ie
n albie 0,15-0,20 etc. (Savin, 1990).
2. TIPURILE DE SCURGERI LINIARE (unidirectionale)
1. Apele de iroire
Curgerea cu caracter temporar mbrac diferite forme, de la curgerea n pnz
(areolar) sau difuz , pn la curgerea concentrat de tipul toren ilor. ntre cele dou
categorii extreme se intercaleaz diferite forme de tranzi ie cunoscute sub numele de
iroaie. iroirea se poate face sub forma unor multiple firicele de ap , a unor uvi e
sau curen i, cei mai puternici dintre ei fiind cunoscu i sub numele de uvoaie.
La iroire nu se distinge un curs bine individualizat ci, dup fiecare ploaie, apa
i croie te un alt drum. Cel mai important aspect al acestor concentr ri este trecerea
2

de la sec iunea de sp lare sau eroziune areolar , la cea liniar . In felul acesta iroirea
creeaz forme de eroziune cu aspect alungit, ncepnd cu unele
n ule e abia
perceptibile i instabile, pn la excava iuni alungite pe sute de metri (fig. 3).
Procesul de sp lare a terenurilor este mai ridicat pe suprafe ele lipsite de
vegeta ie, iar volumul apei de iroire depinde de cantitatea, durata i intensitatea
precipita iilor, de permeabilitatea i de gradul de acoperire cu vegeta ie a terenului.
2. Apele toren iale
Torentii reprezint cursuri vijelioase de ap , cu caracter temporar, care se
formeaz pe pantele nclinate cu vegeta ie discontinu , n urma ploilor abundente sau
a topirii z pezilor.
In raport cu iroirea, torentul are calitatea de a concentra o cantitate mai mare
de ap pe o singur direc ie, ceea ce face ca el s dispun de o mare energie. Prin
ac iunea sa complex (eroziune, transport, acumulare), torentul se compune din trei
elemente (Surell, 1870): bazinul de recep ie, canalul se scurgere i conul de dejec ie
(fig. 4).
Bazinul de recep ie
Reprezint teritoriul de pe care torentul i adun apele de ploaie, adic zona n
care apele se concentreaz c tre punctul cel mai jos al locului i c tre care se
orienteaz i se adncesc ravenele, rigolele i oga ele.
Canalul de scurgere .
Este un jgheab alungit, care porne te din punctul cel mai cobort al bazinului
de recep ie, pe care curge apa torentului mpreun cu aluviunile desprinse. Valea este
adnc , pere ii u or nclina i iar procesul erozional este mai intens pe vertical
(eroziune liniar ). Eroziunea lateral se face sim it abia n ultima faz a evolu iei sale.
Conul de dejec ie (evantai aluvial, con aluvial, agestru, v rs tur )
Reprezint partea terminal a organismului toren ial i se prezint sub forma
unui semicorn te it cl dit din aluviunile c rate i depuse de torent.
n natur exist i cazuri cnd cele trei elemente nu se dezvolt la to i toren ii.
Unele organisme pot fi lipsite de canal de scurgere fapt pentru care poart denumirea
de hunie (Oltenia).
Ca urmare a eroziunii, prin deschiderea straturilor de ape subterane, toren ii
evolueaz spre praie i ruri.

Fig. 3. Fenomene erozive de versant i apari ia toren ilor


3. Apele curg toare cu caracter permanent
Totalitatea precipita iilor ce cad pe suprafa a scoar ei terestre, la care se
adaug apa provenit din izvoare, ncepe s se scurg pe suprafa a topografic
urmnd linia de cea mai mare pant sub influen a gravita iei. Cursurile de ap astfel
formate au caracter permanent i sunt cunoscute sub denumirea de praie (unitatea
hidrologic cea mai mic ) . Din asocierea acestora se nasc rurile.
3.a. Rurile
Rul este un sistem deschis alc tuit dinlr-un curs cu caracter permanent i
natural ce ocup albii prin care curge apa datorit nclin rii generale a proiJului
longitudinal, din punctele nalte ale reliefului, spre cele mai joase. Se vars n alte
unit i hidrologice (fluvii, lacuri, mla tini, m ri, oceane) sau n mod excep ional se
pierde n nisipuri sau n grote. Un ru presupune existen a unui ansamblu format dintro mas de ap , mai mare sau mai mic , n mi care spre zonele mai joase ale scoar ei
i f ga ul (albia) relativ bine conturat (Diaconu, erban, 1994).

Fig. 4. P r ile componente ale unui torent: Br-bazin de recep ie; C-canal de
scurgere; Ca-con de dejec ie
Rul are o structur holarhic , fiind alc tuit din subsisteme (holoni) cu un ridicat
grad de autonomie n ajustarea variabilelor componente, dar n acela i timp, esle n
4

regim de subordonare ierarhic pn la nivelul ntregului bazin hidrografic.


Fa de iroaie sau toren i, rurile de in p r i componente distincte. Deoarece
sunt cursuri de ap cu caracter permanent i ac iunea de eroziune are acela i
caracter. Forma principal pe care o creeaz un ru este valea. Rurile transport
materialele erodate pn la Iacul de v rsare; cnd aceasta este reprezentat de o
mare sau ocean nu se mai formeaz un con de dejec ie, ci o delt sau estuar. In
succesiunea amonte-aval, elementele componente sunt: izvorul, cursul de ap i gura
de v rsare.
In func ie de prezen a apei n albii, se deosebesc mai multe categorii de ruri.
Cnd rurile prezint ap cu caracter continuu, n pofida tuturor varia iilor temporale,
sunt considerate ruri (cursuri) cu caracter permanent. Fenomenul sec rii laurilor esle
urmarea secetelor meteorologice prin epuizarea rezervelor de ape subterane
interceptate de v i. Secarea rurilor esle dependent
i de leg tura dintre albiile
rurilor i pnzele de ap subteran , de adncimea mai mare sau mai mic a albiilor
n fundurile de v i, de a a-numita adncime de eroziune a rurilor prin care acestea
intercepteaz , complet sau numai par ial, pnzele subterane riverane. n unele cazuri
defri rile ira ionale i eroziunea puternic din bazin determin colmalarea v ilor,
ridicarea lalvegului i prin aceasta dep rtarea albiilor de pnzele subterane i
diminuarea capacit ii de interceptare i drenare a acestora.
In func ie de m rimea perioadelor cu lips de ap din albiile rurilor se
deosebesc mai multe categorii de ruri cu caracter temporar (nepermanent) (Diaconu,
erban, 1994):
-cu secare foarte rar , la care fenomenul se produce odat la cteva decenii, n
anii cu secete meteorologice severe i de lung durat ;
cu secare rar , la care fenomenul sec rii se produce odat ia c iva ani;
cu secare anual , la care fenomenul sec rii se produce aproape anual n timpul
verilor
uscate, cu excep ia anilor foarte ploio i cnd prezint ap tot timpul anului.
Gradul de secare schimb formula de caracterizare n ruri intermitente: ruri
care curg numai n anotimpul ploios, adic n fiecare an; ruri care curg numai la cele
mai mari ploi, adic o dat la mai mul i ani.
O alt categorie de ruri depinde de prezen a apei n albie i anume rurile pe
cale de dispari ie sau rurile care au fost, n care apa a fost semnalat odat la cteva
decenii sau pe durata vie ii ctorva genera ii (Diaconu, erban, 1994).
Se admite, n general, c no iunea de ru implic prezen a apei n grade
diferite, pornind de la permanen pn la apari ia ei foarte rar . Inconstan a n timp i
marea variabilitate a "furniz rii" apei de c tre ruri, apar drept corolare ale vremii.
Definirea general a rurilor, ca produse ale climei n condi iile fizico-geografice
specifice n care au luat na tere, este justificat .
3. a. 1. Izvoarele rurilor
Izvoarele, dar i limitele sectoarelor ce apar in acestora, se determin , n
majoritatea cazurilor, cu aproxima ie; cauza acestui fapt o reprezint multitudinea
factorilor care se pot lua n considerare: re eaua de rpe (mai ales n regiunile de es);
baza unei alunec ri sau limita unei mla tini (mai ales n regiunile de podi i dealuri);
baza unui grohoti (la munte); limita extern a limbii unui ghe ar (foto.20); limita unui
petic de z pad persistent etc. Praiele pot avea izvoarele i n lacuri, mla tini,
circuri glaciare ctc.
De cele mai multe ori, pentru ruri, sunt considerate izvoare, confluenja a dou
sau mai multor praie: Dun rea (Brieg i Brigach), Nil, Lotru (dou praic care i au
originea n lacurile Z noaga i Glcescu), Some ul Mic (confluen a Some ului Rece
cu Some ul Cald) etc.
In condi iile n care rul i ncepe cursul dintr-un izvor propriu-zis cu caracter
5

permanent, acesta este considerat, n realitate, ca fiind izvorul rului. Dac la originea
rului particip mai multe izvoare mici, cu caracter intermitent, locul de formare al
rului este variabil i se stabile te prin conven ie; n acest caz Iocul de formare este
considerat primul izvor permanent, placnd de sus, dinspre culme. n ambele cazuri,
n timpul iroirii din perioada ploilor abundente, locul de na tere al rului urc spre
culme odat cu praiele temporare care i fac sim it prezen a. n cazul arterelor mari
locul de formare al rurilor este considerat punctul cel mai ndep rtat al bazinului, din
care o pic tur de ap ajunge prin iroire n firul principal. In aceea i manier se
procedeaz i pentru izvoarele rurilor care seac (Diaconii, erban, 1994). Pentru
stabilirea locului de izvor sunt i cazuri deosebite. Izvorul unui ru care porne te dintrun lac este considerai ca fiind locul de ie ire al rului din lac. n condi iile n care un
ru este format prin confluen a a dou praie, izvorul este ales ca fiind pe cursul cel
mai lung, cu debitul cel mai mare. n acest mod trebuie procedat chiar dac denumirea
rului principal este dat de numele componentului mai mic. Cnd cele dou ruri
componente sunt sensibil egale, ca loc de na tere este ales izvorul componentului
stng.
3. a. 2. Cursul rurilor
n mod conven ional rurile au fost divizate n trei sectoare care se deosebesc
ntre ele prin tr s turi specifice: hidrologice, topografice, fizico-geografice, geologice
etc.

Fig. 5. Principalele sectoare ale unui curs de ap


3.a. 2.1. Cursul superior (alpin)
Prezint , n general, o panl mare. Curentul de ap este rapid, dep ind
adesea 3 m/s, tinznd astfel s - i deschid o cale adnc prin eroziune vertical
(liniar ). Debitele cresc din amonte spre aval, n func ie de aportul afluen ilor i al
apelor subterane. Materialele erodate, din bazin sau albie, sunt transportate de
curentul puternic, spre aval.
Profilul longitudinal este variat, prezentnd numeroase repezi uri, praguri,
cascade, marmite etc. (fig. 5).
In rocile friabile, pr bu irea versan ilor are ca efect formarea unei v i n V; n
roci dure, cursurile de ap creeaz chei nguste. n albie se adun mari cantit i de
6

blocuri de piatr ; materialele fine, precum pietri ul i nisipul, sunt transportate, n


aceea i m sur , dar la distan e mai mari sau se pot depune n unele anse lini tite.
Cursul superior este asimilat.cu pozi ionarea sa n regiunile muntoase sau
deluroase. Pozi ia i determin i forma cursului: rectilinii! sau slab meandrat.
3.a.2.2. Cursul mijlociu
Cursul mijlociu ncepe acolo unde rul atinge stadiul fundului relativ plat al unei
v i de mari dimensiuni. n locul cu pricina albia se l rge te, debitul cre te, se
diminueaz viteza, n general la mai pu in de 1 m/s. Ca urmare a vitezei sc zute, rul
are tendin a de formare a meandrelor. Eroziunea vertical (liniar ) se substituie
eroziunii laterale.
Valea de pe cursul mijlociu de ine un profil transversal, cu aspect de V mai
deschis; albia se l rge te progresiv spre aval n timp ce malurile sunt din ce n ce mai
pu in abrupte. Reducerea profilului longitudinal contribuie la diminuarea eroziunii i
transportului, favoriznd cre terea sediment rii. Materialul transportat din cursul
superior, ct i cel din cursul mijlociu, este trt sau rostogolit, rulat i sf rmat, pe
m sur ce rul se apropie de limita inferioar a cursului mijlociu.
n interiorul meandrelor, mai ales a celor incipiente, materialele erodate se
depun la ape mari i erodeaz pe malul cel lalt, la ape mici. n func ie de condi iile
locale ale curgerii, albia ad poste te pietri i nisip, mlul g sindu-se n sectoarele
mai calme, unde de altfel i plantele pot forma r d cini.
3. a. 2.3. Cursul inferior
Cursul inferior se formeaz acolo unde fluviul transport o mare cantitate de
ap , cu viteze foarte mici, uneori doar de c iva centimetri pe secund . De obicei este
situat n zona dealurilor joase sau la cmpie. naintea ridic rii digurilor de protec ie
existau zone inundabile vaste; din p cate, acestea sunt mai joase dect terasele i
mai slab valorificate din punct de vedere economic.
n albia propriu-zis , eroziunea este aproape nul . Aluviunile foarte fine, care se
depun, dau na tere unui fund de albie mlos. Caracteristica de baz a profilului
longitudinal este reprezentat de formarea meandrelor sau despletirea albiei n mai
multe bra e. Forma general a albiei este de U larg deschis.
Sunt numeroase cazurile cnd unele ruri prezint un singur sector desf urat
n ntregime pe aceea i unitate de relief: Vedea, Mosli tea, C lm ui (Cmpia
Romn ) etc.
Varia iile termice anuale ale apei cresc gradual din amonte spre aval. n
apropierea
izvoarelor, ecartul amplitudinal, foarte adesea, nu dep e te 1-2C; n cursul inferior
poate atinge i 20C. Oxigenarea evolueaz n sens invers: intens n tumulto ii
toren i montani i slab n cursurile mijlocii i inferioare, numai c de data aceasta este
compensat , n parte, de produc ia oxigenului elaborat de plantele acvatice.
3. a. 3. Gura de v rsare
3.a.3.1. Sunt cazuri particulare cnd un ru nu poale ajunge la colector
deoarece se pierde prin evaporare sau prin infiltrare. Extremitatea din aval, sau gura
fals poart numele de cap t orb, i ar rul n sine este considerat rau orb. Aceste ruri
se g sesc, de obicei, n deserturi: Tarim (Pod. Tibet), Zerav an, Tedjeu, Murgab,
Sarysu, Ciu (Asia Central Sovietic ) etc. sau n mla tinile Okawango (Africa) etc.
3.a.3.2. In cele mai frecvente cazuri un ru se vars n altul, de obicei mai
mare. Locul de contact poart denumirea de confluen . Rul mai mic poart
denumirea de ajluent, iar cel receptor este cunoscut sub numele de r u recipient,
colector sau ru principal.
7

3.a.3.3. Un tip important de gur de v rsare, care ia na tere n m rile deschise


unde mareea are o amplitudine important , poart numele de estuar.
ESTUARUL
Ca loc de ntlnire al apelor fluviale cu cele oceanice estuarul este un spa iu de
nfruntare sau de consens? Imaginea de ansamblu demonstreaz na terea unui
hibrid. Estuarul este locul de ntlnire dintre eternitate i efemer, expozi ia permanent
i contrastant a raporturilor omului cu natura.
Nici uscat, nici ap , estuarul ar fi un spa iu intermediar n c utarea unei
identit i. Prin caracteristicile pe care le de in, estuarele dau senza ia unui spa iu f r
frontier unde apa se confund cu uscatul i orizontul ntr-o interoga ie permanent .
Ce alt loc ar mai fi att de apt s vehiculeze o imagine de natur virgin i s lbatic
unde omul i activit ile sale se confund cu spa iul i timpul?
Vrsta bazinelor hidrografice de pe Terra depinde, n primul rnd, de vechimea
mun ilor care determin apari ia i desf urarea lor spa ial . Fluviile care coboar din
vechile scuturi primare nu i-au schimbat albia de zeci, uneori chiar de sute de
milioane de ani (Sf.Lauren iu, Zambezi etc). Alte cursuri de ap au luai na tere ca
urmare a orogcnczclor recente (fluviile venite din Alpi, Himalaia, Anzi, Stnco i ele).
De foarte multe ori se poate asista la stranii inversiuni ale sensului de scurgere:
Amazonul, nainte de fier struirea Cordilierei Andine, se scurgea pe direc ia E-V; dup
penetrarea cordilierei el a fost transformat ntr-un uria lac situat n centrul Braziliei i
abia recent a reu it s taie Scutul Guianez pentru a deversa n Oceanul Atlantic.
Unit ile de m sur utilizate n scala spa io-temporal variaz n func ie de
vechime, rata sediment rii i dimensiuni (tabel 3).
Meg
Macr
Mezo
Micros
Spa i
km
km
M
cm
Timp
Sec
an/lun
zi/h
min./s
Tabel 3. Unit ile de m sur utilizate n scala spa io-temporal
Fluviile vechi au fost i ele afectate de varia iile de nivel ale Oceanului Planetar.
n timpul perioadelor glaciare, oceanele pierd din aportul de ap deoarece aceasta se
g se te cantonat n calotele glaciare polare sau n ghe arii alpini. n acest caz, nivelul
mediu al Oceanului Planetar scade. Cnd inlandsisurile se topesc, n perioadele
interglaciare, nivelul general marin cre te. Fluviile, care n perioadele glaciare i
creaser o albie nou , se g sesc n situa ia ca n perioadele inlerglaciare s fie
invadate de apele oceanice. Deltele formate la gurile de v rsare sunt necate de apa
m rii i pentru moment se formeaz o nou gur sub form de estuar. n cazul n care
platoul continental, pe care-1 acoper aluviunile, este foarte extins, se poate crea o
nou delt , ca urmare a colmal rii, n cteva mii de ani.
Fenomenele geologice enumerate pot conduce, cel mai adesea, la formarea
estuarelor. Cauza cea mai important , care c l uze te la apari ia unor astfel de forme,
este reprezentat de eustatism. Condi iile i procesele constructive sau distructive
difer de la un loc la altul. Chiar i n cazul unui singur bazin marin fenomenele pot fi
diferite: rmul sudic al M rii Nordului se scufund , n timp ce rmul nordic (mai ales
cel Norvegian) se ridic . Motivul principal este reprezentat de eliberarea uscatului ca
urmare a topirii calotei glaciare scandinave.
Estuarele constituie o categorie aparte de forme litorale. Ele au drept
caracteristic penetrarea, prin intermediul mareelor, a apelor marine n cursul aval al
organismelor fluviale. Ca urmare a ntlnirii apelor s rate cu cele dulci ia na tere o
dinamic hidrologic particular cu mecanisme sedimentare specifice. Estuarele apar
ca locuri foarte importante pentru schimbul de energie i materie dintre domeniul
marin i cel terestru. Aceast situa ie face ca estuarele s reprezinte spa ii privilegiate
8

pentru activit ile umane. Foarte devreme naviga ia a beneficiat de aceste binefaceri
naturale pentru a penetra n interiorul continentelor. Via a maritim a creat func ia
portuar care, la rndu-i, a stimulat urbanizarea i industrializarea. n rile puternic
dezvoltate estuarele au devenit adesea trguri economice foarte importante.
Estuarele sunt, de asemenea, foarte favorabile vie ii vegetale i animale
deoarece reprezint locuri de contact, protejate, dar dinamice, n care abund
elementele nutritive. Numeroase specii de p s ri, mai ales de pe te, se reproduc
continuu, fapt pentru care aceste sectoare reprezii locuri tradi ionale de pescuit i,
de curnd, pentru acvacultura.
Amenaj rile care au intervenit n mediul estuarelor, nc din secolul trecut, au
modificat profund geometria siturilor precum
i procesele hidrologice
i
sedimentologice naturale. Aruncarea de eurilor i a poluan ilor ntr-un num r foarte
mare determin sc derea de autoepurare a estuarelor (produc ia biologic are de
suferit, iar activit ile de recreare dezvoltate nc din secolul trecut, sunt n pericol).
Estuarele sunt spa ii litorale foarte sensibile la interven iile umane care bulverseaz
foarte repede echilibrul ecosistemului (Paskoff, 1998).
Marele lor interes economic explic de ce studiile cu caracter tiin ific au
nceput foarte de timpuriu. Ele au f cut obiectul releveelor cartografice nc din secolul
al XVIII-Iea. Primele observa ii hidrologice dateaz din secolul al XlX-lea, n timp ce
mecanismele de mpiedicare i expulzare a sedimentelor au fost precizate de curnd.
Cuvntul estuar deriv din latinescul aestus care semnific maree (Nonn, 1972;
Perillo, 1996). Termenul de estuar trebuie definit, nc de la nceput, deoarece geologii
l foloses^ ntr-un sens larg. Geomorfologii l desemneaz ca fiind o gur de v rsare a
unui curs de ap important care se colmateaz spre aval i n care penetreaz amplu
mareele. Deschiderea spre larg nu poate fi obturat . Sedimentele fine, de origine
fluvial i marin , sunt mpiedicate un oarecare timp. O parte din ele sfr esc prin a fi
expulzate n mare, o alt parte contribuie la colmatarea estuarului prin acumularea
lateral a mlului (acre ie) i crearea de bancuri nisipoase mediane.
Estuarul trebuie privit doar prin prisma parametrilor fiziografici: geomorfologici,
hidrologici, biologici i componen ilor chimici. Orice defini ie comprehensiv trebuie s
includ i aceste aspecte.
In decursul timpului s-au emis mai multe defini ii, unele complete, altele
deficitare, n punerea la punct a unor parametri caracteristici.
"Un estuar este o mas de ap n care apa rului se amestec i se dilueaz
treptat cu apa m rii" (Ketchum, 1951).
"Un estuar este o mas de ap seminchis , pe un rm care comunic liber cu
marea i care con ine o foarte important cantitate de ap oceanic m surabil "
(Pritchard, 1952).
"Un estuar este o mas de ap seminchis , pe un rm care comunic liber cu
marea i n care apa m rii se dilueaz m surabil cu apa curg toare care deriv de pe
uscatul drenat" (Cameron, Pritchard, 1963).
Defini ia estuarului trebuie s cuprind patru caracteristici de baz :
-estuarul este o form tipic litoral , morfologic controlat de apa care comunic
cu marea;
-estuarul este continuu alimentat cu ap marin s rat ca urmare a advec iei
sau a difuziei;
-dilu ia apei marine trebuie s fie m surabil ;
-apa curg toare provine din rurile i praiele care debu eaz n masa de ap
a estuarului (Perillo, 1996).
"Un estuar este o mas de ap litoral , par ial nchis , ce comunic permanent
sau temporar cu marea, n care varia ia salinit ii este m surabil , ea derivnd din
amestecul apei marine cu cea provenit de pe uscatul drenat" (Day, 1980).
9

Masele litorale de ap , cu salinitate ridicat , sunt clasificate de unii autori ca


fiind "estuare negative" (Pritchard, 1952). Nu se poate accepta existen a unor "estuare
intermitente". n acest caz estuarul este un golf marin n care debu eaz un ru a
c rui ape se amestec cu masa lichid ce apar ine m rii. Estuarul cuprinde trei p r i
distincte:
a.
estuarul marin sau inferior, care are leg tur deschis cu marea;
b.
estuarul mijlociu, care de ine ap marin s rat i totodat dulce;
c.
estuarul fluvial sau superior, caracterizat de existen a apei dulci i de
ac iunea mareelor zilnice (Dionne, 1963).
In defini iile recente s-a introdus i o orientare geologic , bazat pe modelul
faciesurilor estuariene. n acest caz, sectorul aval al estuarului prime te sedimente
mixte: fluviale i marine. Faciesul este influen at de maree, valuri i fluviu (Dalrymple
et al., 1992).
Gironde este un estuar tipic. Sena, Loire (Fran a), Tajo (Portugalia), Tamisa,
Humber, Severn (Anglia), Weser, Elba (Germania), Saint-Laurent (Sfntu Lauren iu),
Columbia (America de Nord), Amazon (America de Sud) etc. sunt fluvii care se
termin printr-un estuar complex (Paskoff, 1998). Estuarele, n sens strict, se disting
prin forme litorale determinate de necarea, de c tre mare, a v ilor continentale
(riasurile), calanqurilor i fiordurilor. Aceste cazuri sunt considerate ca medii
estuariene par iale. n acest sens lagunele alimentate de ruri i deschise spre mare
(cum era n stare natural Vene ia), sau golfurile mici, de origine tectonic , n care
debu eaz cursuri de ap (San Francisco), pot fi considerate medii estuariene.
Originea i condi iile de existen a estuarelor
Varia iile glacio-eustatice ale nivelului oceanic, n timpul Cuaternarului, explic
geneza estuarelor. n perioada regresiunii wurmiene fluviile importante ale lumii aveau
cursurile inferioare alungite i s pate pe platformele continentale ale actualelor oceane
i m ri. Loire a avut un paleocurs care a fost reperai la o adncime de -27m la Nantes
i la -80m pe shelf ( elf). Cu 15.000 B.P. ridicarea nivelului marin a antrenat o
diminuare a pantei de pe cursul inferior al fluviilor care au trecut de la o perioad de
incizare la alta de rambleiere.
Factorii care controleaz formarea estuarelor sunt foarte diversifica i, fiecare
dintre ei avnd roluri i intensit i diferite.
Sondajele efectuate n estuare eviden iaz existen a unor sedimente grosiere la
baz , de vrst wiirmian , dup care urmeaz nisipurile de la nceputul Holocenului i
mlul actual. Aceast succesiune demonstreaz diminuarea progresiv a competen ei
rurilor ca urmare a amortiz rii vitezelor de scurgere. n multe sectoare ale Terrei
nivelul mediu al Oceanului Planetar cre te cu valori diferite, de ordinul ctorva
milimetri pe an. Estuarele se formeaz acolo unde nc rc tura fluvial este insuficient
pentru colmatarea cursurilor inferioare. Colmatarea n cauz urmeaz acela i ritm cu
cre terea nivelului marin care este destul de rapid la scara geologic a timpului
(lOOm n ultimii 10.000 ani). n momentul culmina iei transgresiunii postglaciare
(5.000-6.000 ani n urm ) estuarele erau mult mai numeroase ca ast zi. De atunci
multe dintre ele au fost n ntregime rambieiate. Cele care rezist nc se g sesc n
sectoarele unde sunt reunite urm toarele condi ii:
- maree cu amplitudine suficient pentru a permite ocuren a curen ilor rapizi de
flux i reflux;
- morfologie cu aspect de plnie la gura de v rsare care autorizeaz o
important penetrare a mareei prin larga deschidere i adncimea mare din aval;
permite o accelerare a curen ilor care se deplaseaz n amonte;
- nc rc tur aluvial grosier slab (dac aceasta ar fi abundent ar intensifica
competen a i capacitatea curen ilor, adic ar activa rambleierea estuarelor).
10

Condi ia din urm depinde de fluviile a c ror bazine versant cunosc un regim de
biostazie. Sub un asemenea regim cuvertura forestier favorizeaz alterarea rocilor
(cantitate mare de materiale fine care deriv n urma ac iunii meteorice), la care se
adaug fragmentarea mecanic care d materiale grosiere (climatele calde - ploioase
i temperate).
rmurile de la latitudini temperate sunt favorabile existen ei estuarelor ca
urmare a urm toarelor condi ii:
- nu au cunoscut, n timpul perioadelor reci cuaternare, excava ii glaciare
generatoare de fiorduri ca cele de la latitudini mari;
- nc rc tura aluvial fin din cursurile de ap este mai pu in important ca cea
de la latitudinile tropicale pluviale unde c ldura accelereaz descompunerea chimic a
rocilor;
- puterea fixatoare pentru sedimente a papurii i stufului este mai pu in eficace
ca cea a paletuvierilor din mangrovele tropicale;
- o u oar tendin a subsiden ei contrariaz o evolu ie spre colmatare a
estuarelor (se explic ca urmare a unor cauze izostatice la scara globului: reprezint
contrapartea ridic rii, n plin desf urare, a uscaturilor de la latitudini mari, ca urmare
a eliber rii de greutatea inlandsisurilor care le acopereau n timpul ultimilor epoci
glaciare).
Pentru apari ia estuarelor se poate remarca existen a unor condi ii cu caracter
general (Nonn, 1972):
- existen a mareelor, cu jocul de dute-vino (flux-reflux) i amplitudine ridicat
(fig 6);
- existen a valurilor a c ror amortizare este accelerat de modificarea undelor
prin reflexie sau difrac ie pe capurile exterioare sau interioare, precum i de
sinuozit ile v ilor necate; fenomenele de divergen
a valurilor se datoreaz
existen ei v ilor submarine i ridic rii fundului spre amonte;
- existen a unui sector inferior de vale fluvial (sau a unui sistem de v i), situat
ntre versan i a c rui ecartament este mai ngust ca lungimea pe care se face sim it
jocul direct sau indirect al mareei (aceast tr s tur nu poate lua n calcul estuarele
de golf cu fund tur : cul-de-sac) n care debu eaz doar toren i de mici dimensiuni);
- versan ii, fasona i de procesele subaeriene, i a c ror evolu ie ine cont de
abla ia realizat n estuarul propriu-zis, nu trebuie s dispun de terase, sau acestea
s fie ntr-un num r ct mai redus.

Fig. 6. Amplitudinea mareelor la

rmul Oceanului Planetar, dup Davies,


11

1972
Configura ia estuarelor poate fi schimbat ca urmare a ac iunii valurilor i
curen ilor marini (Bird, Ranwell, 1964; Guilcher, 1956; Bird, 1970). Ace tia se
manifest la rm i gura de v rsare a rurilor i pot da na tere, n final, unor cordoane
litorale care pot nchide total sau par ial estuarul transformndu-l ntr-o lagun .
Dinamica hidrologic a estuarelor
n cadrul estuarelor se manifest for e diferite: fluviale, mareice, salinitatea apei,
nc rc tura solid , direc ia i for a vnturilor etc. (Bird, 1970). Deriva litoral se face
sim it n aval, unde este, uneori, responsabil de construc ia cordoanelor nisipoase
(de tip s geat ) cu punct liber. Hula i undele de furtun penetreaz n estuare prin
deschiderea pe care acesta o prezint la intrare. Valurile sunt rapid amortizate dar au
capacitatea de a modela falezele acolo unde lovesc n plin malul nainte de a- i pierde
energia. Vntul d na tere valurilor chiar pe suprafa a de ap care apar ine estuarelor
i urmeaz direc ia spre care sufl . El este susceptibil de intensificarea, sau din
contra, de frnarea vitezei curen ilor de maree.
Cu toate acestea, cele dou for e esen iale care comand dinamica estuarelor
sunt, pe de o parte, cele ale fluviului, i pe de alt parte, cele ale mareelor.
Curentul fluvial se amortizeaz ntr-un estuar ca urmare a diminu rii pantei, el
sfr ind prin a fi anulat complet. Este contrariat de flux, ns intensific puterea
refluxului. Volumul de ap dulce joac un foarte important rol n hidrologia estuarului a
c rui caractere schimb toare urmeaz perioadele de etiaj, de debit mediu sau de
rev rsare.
Intr-un estuar mareea provoac mi c ri alternative ale masei de ap .
Penetrarea apei de mare n timpul fluxului refuleaz apa dulce spre amonte pn la un
punct de la care porne te un curent fluvial ndreptat spre aval; aceasta este mareea
dinamic (mareea de ap dulce) a c rei amploare depinde de marnaj, de panta patului
submers, de l imea i adncimea estuarului, de debitul solid etc. Prin urmare, ea nu
prezint aceea i importan n apele vii, apele moarte, la etiaj, apele medii i la
rev rsare. n fluviul Gironde, n perioada etiajului, mareea dinamic se face sim it
pn la 165 km spre amonte; pe Amazon urc pn la mai multe sute de kilometri
(Ottmann, 1968). Uneori, n perioada mareelor cu coeficient ridicat, fluxul este
precedat de un val deferlant de zeci de centimetri n l ime care poart numele de
mascatei (Loire, Seine (Sena) - Fran a) sau pororoca (Amazon - Brazilia). Mareea
dinamic se distinge de mareea de salinitale deoarece aceasta din urm de ine ape
s rate i marnajul are o medie de peste 2m.
Ca urmare a faptului c adncimea i l imea estuarului se diminueaz spre
amonte, unda mareei suport modific ri pe m sura propag rii ei. Pe de o parte
marnajul ncepe s creasc (n Gironde este de 4,5m la Royan i de 6m la Bordeaux),
pentru ca s se amortizeze i s dispar odat cu cre terea pantei patului. Pe de alt
parte, curba mareei pierde din aspectul de sinusoid regulat . Ea cap t o form din
ce n ce mai disimetric alungindu-se dinspre mare deoarece fluxul devine din ce n ce
mai rapid i mai scurt n raport cu refluxul.
Fluxul se traduce printr-o ridicare a nivelului apei n estuar. n plin mare acest
nivel este orizontal deasupra profilului n lungul estuarului. Refluxul, care evacueaz
mai mult ap ca fluxul, nu nregistreaz cre teri ci, din contra, descre teri. La nivelul
m rii el este nclinat spre aval i panta este mai marcat n perioada apelor vii dect n
perioada apelor moarte.
Alternan a flux-reflux ntr-un estuar provoac o oscila ie a particulelor de ap
din amonte spre aval i viceversa, cu o rezultant de deplasare spre aval. Num rul
trecerilor acestor particule de ap n fa a unui punct dat, cre te din amonte spre aval.
Doar rev rs rile foarte puternice anuleaz fluxul, permi nd n acest caz o evacuare
12

direct a fluviului n mare f r existen a unui retur. Mareele, n cadrul estuarelor,


provoac o deplasare dute-vino a unei mase imense de ap .
Nr. crt.

Estuarul

Marnajul, m

Debitul maximal,
m3/s
1
Hooghly- India
6,00
310000
2
Gironde - Fran a
5,60
150000
3
Betsiboka - Madagascar
4,60
65000
4
Tamisa - Anglia
5,00
40000
5
Kandla- India
6,85
28700
6
Elba- Germania
3,50
27500
7
Loire - Fran a
5,50
23600
8
Rance - Fran a
13,50
20000
9
Sena (Seine) - Fran a
7,05
7600
10
Espirito Santo - Mozambic
4,00
7000
11
Konkoure - Guineea
1,00
5500
12
Whangpoo - China
3,00
4000
13
Adour - Fran a
3,40
1800
Tabel 4. Debitul de ap implicat ntr-un sistem flux-reflux, dup Larras, 1964

Curen ii alternativi de flux i reflux au viteze care depind de marnaj i pot atinge
mai multe noduri (4-5 n Gironde). Rugozitatea fundului i a malurilor i frneaz i
provoac mi c ri turbionare care joac un rol important n amestecul apelor. Canalele
care urmeaz ace ti curen i sunt sinuoase i divagante. Ele pot fi t iate, caz n care
dau na tere unor bra e moarte. n estuarele foarte largi se remarc adesea o
specializare a canalelor: unele sunt baleiate preferen ial de c tre flux, altele de c tre
reflux. Devia ia for ei Coriolis face ca fluxul s se alungeasc pe malul stng i refluxul
pe malul drept (emisfera nordic ).
Existen a celor dou trasee de curen i - de umplere i golire - i a dou enale
nu constituie o regul general absolut . Dualitatea precedent implic existen a unor
schimburi de ap transversale de la un traseu la altul n cursul desf ur rii unei maree
(Larras, 1964).
Nu exist o lege general a reparti iei verticale a vitezelor n cadrul unui estuar.
Apa se deplaseaz n strate cu viteze i sensuri de curgere care difer de la o
secven la alta. Apa poate s curg , cu aceea i vitez , pe toat grosimea sa, de la
suprafa pn la fund. De cele mai multe ori vitezele cele mai sc zute se g sesc la
contactul cu fundul estuarului i la rm.
Penetrarea apei de mare n estuar constituie mareea de saiinitate a c rui front
se situeaz n punctul extrem atins de mareea dinamic . In Gironde el se situeaz la
75 km de la gur spre amonte n perioada etiajului (Pirazzoli, 1993). n amonte,
deoarece apa dulce este mult mai u oar dect apa m rii, intruziunea se termin
printr-un con ("con de s r tur "), limitat de curba izohalin de 0,5%o care este
intersectat de patul estuarului i a c rei pozi ie variaz , pe de o parte, cu coeficientul
mareei i pe de alt parte, cu importan a debitului fluvial. Amestecul ntre cele dou
mase de ap nu se face imediat i stratificalia lor genereaz curen i de densitate.
Exist astfel o circula ie hidrologic original care se adaug curen ilor de maree care
dau o specificitate dinamicii estuariene.
In timpul fluxului, atunci cnd stratifica ia este bine marcat
i for ele
antagoniste ale apei marine i fluviale se echilibreaz , ia na tere, pe fundul estuarului,
o lentil de ap imobil . Aceast lentil are tendin a de a se men ine i dup instalarea
calmului din marea deschis deoarece curentul de reflux este adesea lent.
Modalit ile de penetrare a mareei de salinitate n cadrul estuarului face ca
gradul de amestec dintre apele marine i cele fluviale s mpart acest mediu n dou
13

mari sectoare (Pritchard, 1967):


- estuar cu con de s r tur (scurgere hipopicnal );
- estuar par ial amestecat (scurgere hiperpicnal ).
In cadrul estuarului cu con de s r tur raportul dintre debitul fluvial i volumul
prismei de ap s rat introdus de maree este ridicat. Apa fluvial dulce se scurge
deasupra intruziunii saline, dar ca urmare a proceselor difuze care se produc la
interfa a celor dou medii, se declan eaz un amestec vertical n dublu sens. Drept
consecin cre te salinilatea nivelului superior fluvial spre aval n timp ce nivelul
inferior marin suport pierderi spre amonte. Aceste schimburi nu perturb fundamental
stratifica ia i gradientul de salinitate r mne suficient de ridicat pentru a da na tere
curen ilor de densitate. Prin urmare, rezult o circula ie rezidual etajat care
reprezint mi carea maselor de ap , abstrac ie f cnd fenomenul de dute-vino al
curen ilor de flux i reflux. Scurgerea spre amonte, n partea inferioar , se desf oar
pe cca.33% sau 25% din n l imea stratului de ap , cu o vitez descresc toare. n
extremitatea amonte a intruziunii saline punctul nodal este locul de convergen unde
se anuleaz curentul de fund care urc n estuar i curentul fluvial, care pe toat
grosimea stratului de ap , coboar .
In estuarele par ial amestecate debitul fluviului este slab n raport cu prisma
mareei. Curen ii de flux i reflux, prin turbulen a lor, amestec suficient cele dou
mase lichide pentru ca gradientul lor vertical de salinitate s fie redus. Scurgerea
medie rezidual tinde s se ndrepte spre aval pe ntreaga grosime a stratului de ap .
Ca urmare a modului de circula ie a apei n cadrul estuarelor, acestea pot fi
clasificate astfel (Prilchard, Carter, 1982):
- stratificate (cu con de s r tur i scurgere fluvial de suprafa );
- par ial amestecate (conul de s r tur este de mici dimensiuni i par ial
amestecat);
- cu amestec vertical omogen (p trunderea mareei este slab );
- omogen (amestec puternic al apelor, mai ales n sectorul inferior al fluviului).
In estuarele largi efectul for ei Coriolis se traduce printr-o concentrare a apelor
s rate, ca rezultat al fluxului, pe malul stng, i o concentrare a apelor dulci, ca
rezultat al refluxului, pe malul drept (emisfera nordic ).
In func ie de timp, acela i estuar poale s fie ncadrat ntr-o alt categorie.
Gironde, care apar ine, n general, estuarului cu con de s r tur , trece n estuar par ial
amestecat atunci cnd debitul fluviilor Garonne i Dordogne atinge un nivel de etiaj
foarte marcat n perioada apelor vii.
Prin defini ie, estuarele sunt medii acvatice caracterizate prin schimb ri perpetui
de salinitate. Gradul de salinitate se m re te gradual odat cu apropierea de mare. n
perioada etiajului gradientul de salinitate este mare, n timp ce la rev rs ri acesta este
sc zut. Salinitatea mai depinde i de existen a curen ilor litorali sau de amplitudinea
mareei. La suprafa , salinitatea este mai sc zut , comparativ cu apele de adncime.
Pentru unele organisme, varia iile de salinitate constituie un factor limitativ.
Speciile care s-au adaptat la toate concentra iile de salinitate sunt foarte rare, ele
purtnd denumirea de eurihaline (anghile, alose ele). Acestea dispun de organe
speciale pentru tratarea s rii: perfec ionarea sistemului venal, glande de secre ie a
s rii etc. Animalele care nu suport nici o schimbare a presiunii osmotice poart
denumirea de stenohaline.
Estuarele se pot diviza n patru sectoare distincte (Planete Ocean, 1983;
Durward et al., 1972):
- preestuarul - situat n sectorul extrem amonte; reprezint doar o mic l rgire a
albiei rului i con ine doar ap dulce;
- estuarul superior - apa dulce i cea s rat ncepe s se amestece;
concentra ia salin variaz ntre 5-10%0.
14

- estuarul mijlociu - indicele de salinitate este cuprins ntre 10-20%o; influen a


mareei este foarte puternic ;
- estuarul inferior - salinitatea dep e te 20%o (marea liber de ine 30-35%o)
(fig. 7).

Fig. 7. Mediile unui estuar, dup Planete Ocean, 1983


Ecologi tii introduc diviziuni mult mai fine, bazate pe studiul popula iilor
vegetale i animale specifice fiec rui biotop. Se pun n eviden lungi succesiuni de
comunit i ale lumii vii: unele specii nu pot suporta dect o anumit concentra ie de
salinitate, altele fac tranzi ia sau rezist la toate tipurile de concentra ie.
Chimia estuarelor
Salinitatea joac un rol preponderent n reparti ia organismelor. Grupe ntregi
de animale i plante nu pot tr i dect n apele marine, n timp ce altele nu pot suporta
dect apele dulci. M rile care de in concentra ii sc zute de s ruri (Marea Baltic ) se
aseam n ca mod de populare cu estuarele. Cnd salinitatea dep e te 20-35%0,
mai pu in de jum tate din speciile marine dispar. Organismele eurihaline nu pot tolera
acela i grad de salinitate.
Apele dulci i limpezi care provin din amonte nu se amestec cu apa m rii care
se g se te n sectorul aval al unui estuar f r maree. n acest caz apa m rii formeaz
un con de s r tur imobil la contactul cu fundul, n timp ce apa dulce, mai u oar ,
alunec n larg (fig. 8). Un con relativ imobil exist doar n condi iile existen ei unei ape
foarte u oare ia suprafa , comparativ cu cea de fund. Apa dulce, tulbure, nc rcat cu
impurit i, poate fi, uneori, mai grea ca cea sarata.
Pozitia i dimensiunile conului de s r tur depind direct de n l imea (H) apei
din estuar. Pozi ia sa depinde de indicele de amestec existent n estuar, care
reprezint raportul dintre:
- volumul mediu total al apelor (s rate, salmastre sau dulci) care alc tuiesc
estuarul, calculat la media duratei unei maree;
- volumul mediu al apei dulci care penetreaz n estuar n acela i timp.
Ca urmare a faptului c apa nu se poate acumula la nesfr it n estuar, indicele
de amestec este raportul dintre:
- volumul mediu total al apelor (s rate, salmastre sau dulci) care constituie
estuarul, calculnd media pe durata unei maree;
- volumul mediu a! apei (mai mult sau mai pu in s rat ) care iese din estuar n
acela i timp, dominnd apa de mare introdus de flux.

15

Fig. 8. Migra ia frontului de salinitate i a dopului de ml n estuarul


Senei (ntre J955-1978): 1-turbiditate <0,5 gL -1; 2-turbiditate ntre 0,5-1 gL 1; 3-turbiditate >1 gL -1; 4-izohaIina de 0,5/00, dup Avoine et al., 1981
3.a. 3.4. Sistemul deltaic.
DELTA
Cei care pentru prima dat au utilizat denumirea de "delt " au fost grecii antici,
care au asem nat teritoriul ml tinos al fluviului Nil, ce- i diviza cursul n mai multe
bra e, cu litera greceasc A (Suter, 1993). Termenul de "delt " a fost utilizat i de
Herodot (484-425 B.C.) pentru a compara teritoriul triunghiular de la gura de v rsare a
fluviului Nil (Axelsson, 1967). Aceast denumire ascunde doar o form de relief care
dezv luie doar caracteristici exterioare. Pentru c pn atunci aceste teritorii nu aveau
nc o denumire general , oamenii de tiin au colportat-o, utiliznd-o din ce n ce
mai des, pn la generalizare. Denumirea literei "delta" a fost aplicat ca termen
general pentru "teritoriile aluviale formate la gura rurilor, f r s aib o form precis "
(Lyell, 1854).
"O insul a fost format de mare i dou bra e ale unui ru; i s-a numit Delta
datorit similarit ii formei sale... Acum exist dou guri ale Nilului..., dar ntre ele se
afl cinci alte guri mai importante i cteva mai mici..." (Strabo Geography, 17.1.4.
citat de Russell, 1967).
Strabon a cunoscut foarte multe lucruri referitoare la procesele geomorfologice
i a furnizai o opinie interesant asupra cre terii deltelor: "... alte ruri imit ntru totul
Nilul prin aceea c i modific albia chiar n fa a lor, n uscat... mai pu in acelea care
nu transport multe sedimente, dar ntr-o mai mare m sur acelea care curg pe o
mare distan printr-un sol moale i cu mul i toren i ca afluen i" (Strabo Geography,
1.3.7. citat de Russell, 1967).
O delt corespunde gurii de v rsare a unui curs de ap unde aluviunile fluviale
se acumuleaz i sunt redistribuite n cea mai mare parte pe o suprafa extins , ca
16

urmare a ac iunii valurilor i curen ilor litorali (Guilcher, 1981; Paskoff, 1998), mai ales
n mediul marin (Samojlov, 1956). Existen a unei delte se traduce printr-o avansare,
mai mult sau mai pu in marcat , a uscatului n defavoarea m rii (Guilcher, 1981). n
cazul deltelor cu defluvia ie se nglobeaz
i suprafe ele situate ntre bra e, lacuri,
spa ii lagunare i cmpii marginale (Pirazzoli, 1993). Apari ia acestora se face cu
prec dere n sectoarele cu pant foarte mic , de ordinul metrilor sau a unui decimetru
pe zeci de kilometri (Larras, 1964). Elementul cheie n defini ia deltei l reprezint
existen a unui debit solid ridicat (Boyd, Dalrymple, Zaitlin, 1992; Sutter, 1993).
Sedimentele depuse n mare nu suport dect unele redistribuiri locale. Avansarea n
mare este criteriul fizionomie de baz (Nonn, 1972).
Ansamblul formelor emerse (delta "stricto senso" sau cmpia deltaic ) i a
formelor submerse constituie integralitatea reliefului deltaic (Moore, Asquith, 1971).
Cea mai citat defmi ie care se refer la termenul "delt " este, probabil, cea
dat de Barrell (1912) (Axelsson, 1967). El define te delta ca fiind "un depozit par ial
subaerian, construit de un ru ntr-un mediu cu ap permanent ". In cazul n care se
face referin
i la vechile delte trebuie nlocuit expresia "ap permanent " cu cea de
"ap st t toare" (Nevin, Trainer, 1927) deoarece multe organisme cu ap trebuie
privite ca efemere.
Delta poate fi interpretat ca fiind "un depozit constant de scurgere jet n
interiorul sau n afara unui organism cu ap permanent " (Bates, 1953). n acest caz
termenul "delta" se utilizeaz n sens larg i include depozitele deltaice submerse cu
caracter permanent. Totu i, defini ia de fa , nu poate fi considerat ca satisf c toare
deoarece nu toate depozitele subacvatice create de curentul jet au tr s turi deltaice.
n aceast categorie se pot regrupa toate acumul rile ce se prezint sub forma
unor conuri nr d cinate la ie irea unor guri de v rsare sau a unor strmtori
submarine care fac oficiul unor vomitorii (Vanney, 1977).
Tr s turile amintite determin unii geomorfologi s pun un accent deosebit pe
aportul terigen, care traseaz desenul rmului i s nu ncadreze n categoria deltelor,
gurile de v rsare ale Rinului, Guadalquivirului, Senegalului etc, chiar dac
sedimentarea care are loc n cmpia litoral joas prezint caractere deltaice.
In urma interpret rii defini iilor date, unele exhaustive, altele rezumative, se
ncearc o formulare atotcuprinz toare. Nu se emite preten ia c aceast defini ie nu
poate fi perfectibil . Astfel, delta, reprezint un caz tipic de aluvionare fluvial care se
produce la gurile* de v rsare ale marilor fluvii nc rcate cu o mare cantitate de aluviuni
i care debu eaz n ape lini tite, de obicei saline (m ri i oceane) ce prezint ape
pu in adnci i un elf extins, unde mareele (n cele mai multe din cazuri) sunt de mic
intensitate i unde curen ii litorali, cu sensuri diferite, sunt slabi, permi nd apari ia,
submersibil sau la zi, a unor bare sau a unui con de dejec ie cu suprafa a plan pe
care fluviul i mpr tie apele ntr-un p ienjeni de grle, canale i lacuri
(Romanescu, 1996) (fig. 9).

17

Fig. 9 Imaginea aerian a deltei Mississippi, dup Ward


Deltele, nu sunt neap rat forme pur lilorale, deoarece constitu ia lor, dinamica
etc. oblig s se ia n considerare i ariile de acumulare care se ntind destul de
departe n interiorul uscatului (Nonn, 1972). n toate cazurile unde apare prima
diviziune hidrografic (defluvia ie, bifurcare), n dou sau mai multe bra e, se
obi nuie te s se ia aceast ramificare drept punct de plecare sau "r d cina" (apexul)
deltelor.
Delimitarea deltei n amonte prezint dificult i deoarece nici o solu ie de
continuitate nu marcheaz trecerea cmpiei aluviale fluviale spre cmpia deltaic
propriu-zis . n general, profilul longitudinal al aluviunilor marcheaz o ruptur u oar
a pantei care se diminueaz spre aval. Nivelul apelor mari din Mekong prezint
aceast ruptur la grani a dintre Cambogia i Vietnam; panta Rhonului este de 25
cm/km, de la Aramon la Beaucaire i scade la 4 cm/km n aval de Ades (Verger,
1991).
Cel mai adesea, un curs de ap care edific o delt , se divide n mai multe
bra e (defluvia ie); regula amintit nu este ns o condi ie. Un curs de ap se poate
diviza n mai multe feluri: simplu (dou sau trei bra e, f r ca acestea s se combine);
bifurcare (din bra ele bifurcate se divid alte canale, f r ca acestea s se combine);
mpletire (divizarea i recombinarea bra elor secundare) (Coleman, Wright, 1975).
Bifurcarea, stricto senso, se refer doar la divizarea n dou bra e a unui curs de ap .
Chiar dac delta este alc tuit esen ialmente din materiale terigene, ea include i o
anumit propor ie de sedimente marine aduse de valuri sau curen i litorali prin
intermediul derivei litorale.
Practic, o delt este opusul unui estuar, mai ales c ntre cele dou forma iuni
se interpun o multitudine de forme. ntre cele dou cazuri este vorba de un mediu
unde se nfrunt for e antagoniste. Cu toate acestea raportul acestor for e este n
favoarea cursului de apa n cazul deltelor deoarece aluvionarea continental este mai
puternic dect dispersia liloral .
Deltele actuale au nceput s se formeze cu cca.5.000-6.000 de ani n urm ,
ncepnd cu momentul cnd transgresiunea postglaciar era terminat i nivelul marin
s-a stabilit n jurul pozi iei actuale. Formele pe care le cap t sunt din cele mai
diverse. Pentru cele mai multe dintre ele cre terea continu
i evolu ia morfologic
este foarte mare la scara vie ii umane. Se estimeaz c delta rului Solo (estul insulei
Java) s-a m rit cu 8 km2 ntre 1915-1936; delta fluviului Irrawaddy (Birmania) se
18

m re te cu cea. 10 km2/an; Delta Dun rii, n perioada 1835-1999. a nregistrat o


naintare medie anual , pe ntregul front deltaic, de 17,4m/an, adic peste 31.000ha
(Romanescu, 1999). naintarea este accentuat n fa a gurilor de v rsare.
Cu ajutorul h r ilor vechi (corecte din punct de vedere cartografic), a datelor
arheologice, a h r ilor topografice, a imaginilor aeriene i salelitare etc. se pot trage
concluzii cu caracter diacronic care permit reconstituirea unor transform ri ce s-au
petrecut n timpul perioadelor istorice.
Suprafa a deltelor Tcrrci este foarte variat
i variabil . Talia lor prezint
i
caractere amfibii foarte marcate: peste lot limita dintre uscat i apa fluvial sau marin
este indecis . Ca urmare a acestor cauze, suprafe ele unor delte variaz de la un
autor la altul, uneori cu valori foarte mari. Prin urmare, suprafa a unei delte nu trebuie
luat ca liter de lege n anumite clasific ri.
Amenajarea deltelor de c tre om necesit o strict cunoa tere a acestor
forma iuni omniprezente. Cunoa terea, ca atare, este veche n Asia musonic unde
deltele de mare intindere (Gange-Brahmaputra, lrrawaddy, Mekong etc.) suport
densit i umane foarte puternice; o astfel de problem se ridic i pentru deltele Nilului
i Nigerului. Punerea n valoare a spa iului deltaic s-a f cut n decursul secolelor. Din
p cate, interven ia antropic perturb profund evolu ia morfologic a deltelor.
Ca urmare a faptului c unele regiuni deltaice ascund importante z c minte de
hidrocarburi s-a reu it o cunoa tere tiin ific foarte detaliat a acestor regiuni. Spa iile
deltaice sunt caracterizate ca fiind roci rezervor bine dezvoltate, cu o foarte puternic
productivitate biologic
i o sedimentare rapid . Ele stopeaz materia organic n
depozite pentru a o transforma n petrol i gaze naturale (Allen, Mercier, 1987).
Cea mai cunoscut delt a Terrei este Mississippi; faptul n sine este bine
mediatizat deoarece aceasta ascunde resurse foarte mari de hidrocarburi. Bine
studiate sunt i deltele Nil, Rhone, Niger, Dun rii etc.
Deltele sunt rezultatul unui echilibru geomorfologic marcat de interferen ele
for elor interne (subsiden ) cu ac iunea m rii (redistribuire, deriv , maree, valuri,
eustatism) i a aporturilor fluviale (Nonn, 1972). Deltele se edific doar la gurile de
v rsare care ascult de anumi i factori i sunt favorizate de anumite condi ii. Fiecare
fluviu posed o pant de echilibru care depinde local de debitul lichid, debitul solid,
natura aluviunilor, forma albiei majore i a bazinului receptor etc. Inputul fluvial este
motorul central al declan rii mecanismului de formare a deltelor. nc rc tura lichid i
solid depinde esen ialmente de climatul existent n bazinul versant, de litologie i
tectonic . Valorile cantitative ale debitelor lichide i solide sunt schimbabile n timp.

19

20

Tabel 6. Clasamentul celor mai importante delte ale Terrei

21

Formarea unei delte este rezultatul, la gura de v rsare a unui curs de ap , a


proceselor hidrodinamice fluviale i marine. Acestea sunt mai pu in eficace n
condi iile unui aport fluvial de natur solid foarte cobort.
Caracteristicile geomorfometrice ale deltelor sunt determinate de un num r
de factori care includ (Chorley, Schumm, Sugden, 1985):
- densitatea relativ a apei rului i a apei st t toare;
- regimul hidrologic al rului (la care se includ magnitudinea i varia iile
debitului);
- cantitatea i calibrul nc rc turii solide a rului (mai ales a debitului solid n
suspensie);
- intensitatea proceselor de coast , n particular ac iunea valurilor i prin
asociere a curen ilor litorali i mareelor;
- geometria coastei, la care se include i platforma litoral ;
- stabilitatea tectonic a rmului (n sens vertical);
- climatul etc.

Fig. 10. Diferite forme ale barelor de la gurile de v rsare: a-form


simpl ; b-cu valuri nalte; c-cu influen puternic a valurilor; d-cu influen
puternic a mareei, dup Oerter, 1977; Wright, 1977
Startul n explicarea genezei unei delte este dat de teoria curentului jet
(Bates, 1958). Cantitatea i tipul sedimentelor, transportate pe unitate de mas de
ap , este n func ie de viteza curentului fluvial. Cu ct viteza acestuia este mai mare
cu att el va penetra mai puternic n masa de ap st t toare i se va r spndi din ce
n ce mai mult spre larg (fig.10).
Depozitarea aluviunilor la gura de v rsare se explic prin diminuarea pantei
longitudinale a albiei n apropierea rmului marin. Reducerea la "zero" a profilului
de pant are ca efect sc derea vitezei curentului fluvial a c rui competen
i
capacitate de transport ating valoarea zero (fig. 11). Cnd aceast descre tere este
progresiv elementele cele mai grosiere sunt transportate prin repta ie (gale i,
pietri ) i salta ie (nisip) ceea ce face ca acestea s fie depuse primele, n timp ce
materialele transportate n suspensie i continu drumul mai departe. Materialele

22

transportate sunt din ce n ce mai mici spre aval.

Fig.11. Evolu ia morfologic a deltei Mahakam (Borneo): A-5000 ani


B.P.; B-4000 ani B.P.; C-3000 ani B.P.; D-prezent, dup Allen et al., 1979
Cnd curentul fluvial penetreaz n mare, decelarea este foarte rapid
deoarece la anularea pantei se adaug dezvoltarea n receptacul, aflorarea cu
for ele antagoniste a valurilor i mareelor n timpul fluxului. Flocularea este i ea
prezent . Cu toate acestea, deoarece apa dulce, chiar tulbure (excep ie f cnd apa
rece sau foarte nc rcat cu materiale solide), este mai u oar ca apa s rat ,
amestecul dintre una i alta nu se face imediat. Particulele aflate n suspensie mai
pol r mne n aceast stare i n mediul marin, agitat de valuri i maree, pn la o
anumit distan de la gura de v rsare. Frontul turbidic se poate observa i la zeci
de kilometri dep rtare. El depinde i de debitul lichid al fluviului. Este mai extins la
debite excep ionale. Frontul din fa a Deltei Dun rii se poate observa pn la distan e
de 2-5 mile marine, mai ales prim vara.
In func ie de mecanismele care se desf oar la gura de v rsare a fluviilor,
pana efluentului poate c p ta diferite forme:
a. factorul iner ie este dominant - pana efluentului este alungit spre larg i se
formeaz cele trei depozite tipice: somitale, frontale i de fund;
b.factorul fric ional este dominant - pana efluentului este evazal
i apar
bifurca ii separate de bare;
c. rezisten a la plutire este dominant - pana efluentului cap t form rotunjit
ca urmare a manifest rii mareelor;
d. rezisten a la plutire se intercaleaz cu factorul iner ie - pana efluentului
cap t o form alungit-evazat spre larg i se dezvolt bare submerse.
Tipul gurilor de v rsare determin apari ia unor bare specifice la debu ee:
radiare, lunate, de mijloc, jetele subacvatice i valuri mareice.
La depozitele terigene care deriv direct din curentul fluvial ce penetreaz n
mare se adaug alte depozite care sunt indirect responsabile de blocarea
transferului nisipos asigurat de deriva litoral paralel cu rmul. Nisipurile i uneori
gale ii, se acumuleaz al turi de zona de origine a derivei. Astfel, se explic
ncorporarea sedimentelor de origine marin ntr-o delt a c rei materiale
23

constitutive sunt nainte de toate de provenien continental .


La rmuri se poate stabili un echilibru ntre procesele de sedimentare
deltaice i ac iunea m rii. De acest echilibru depind progradarea, imobilitatea s-au
reculul liniei de rm. Transgresiunea Flandrian a favorizat din plin ingresiunea
marin (Nonn, 1972). Regresiunea i transgresiunea favorizeaz sau defavorizeaz
acumularea materialelor la gurile de v rsare, n func ie de acestea, a ezarea
materialelor este diferit .
rmul, n func ie de aspectul pe care-1 cap t , poate fi
primar (tn r) unde configura ia este dominat de agen ii nemarini i secundar
(derivat), dominat de agen ii marini. Delta n sine poate prezenta dou zone
distincte: una n sectorul amonte, mai veche, separat de zona aval, mai tn r ,
printr-un depozit distruc ional. Cazul de fa se refer la deltele imbricate.
Atunci cnd apele fluviale foarte reci se descarc n lacuri (deltele din
regiunile arctice), curgerea se face direct pe substrat, la fund, i conduce la
formarea unui evantai sedimentar uniform dispersat spre larg. n acest caz curgerea
este de tip hiperpicnal i nu se edific bare la gura de v rsare (Chamley, 1988).
Atunci cnd debitul fluvial este important, nc rc tura solid mare i ac iunile
marine modeste, morfologia gurii de v rsare se caracterizeaz prin existen a
grindurilor subacvatice care prelungesc grindurile subaeriene ale rului i
canalizeaz curentul n mare pe o distan mai mic sau mai mare. La extremitatea
canalului submers astfel delimitat se edific o bar nisipoas . Aceasta, sfr e te
prin a jena scurgerea, de unde apari ia unei bifurc ri a curentului la dreapta i la
stnga care va da na tere la dou noi canale, n timp ce grindurile subacvatice ale
enalului divizat se prelungesc continuu. Procesul descris este specific Deltei
Mississippi, mai ales n subdelta Balize.
Dac energia valurilor este apreciabil
i deriva litoral este activ , se
formeaz o bar n form de semilun care se dezvolt de la rmul situat al turi de
originea transferului costier dominant i se curbeaz deviind curentul fluvial. O
lagun nisipoas de mici dimensiuni poate s - i fac apari ia pe malul din fa dac
exist un transfer costier secundar n sens opus celui principal. Un asemenea
fenomen se g se te la actuala gur a fluviului Medjerda din Tunisia (Paskoff, 1978,
1994).
Dac curen ii mareici sunt puternici, se nasc bare liniare n prelungirea
enalului fluvial, dispuse paralel cu propagarea fluxului i refluxului (gura deltei
comune Gange-Brahmaputra).
Barele subacvatice care se formeaz la ie irea gurilor de v rsare sfr esc
prin a emerge i sunt progresiv ncorporate n partea subaerian a edificiului deltaic.
Noile bare se dezvolt pe frontul deltaic nainte de a fi anexate prin emergen .
Unele delte, n apari ia lor, sunt avantajate i condi ionate de alte condi ii i
factori. Dac curen ii marini creeaz cordoane litorale care sa nchid par ial unele
golfuri se asist la apari ia unor delte cu morfologie aparte. Conturul rmului actual
preia practic linia cordoanelor litorale sau a insulelor par ial submerse. Delta Dun rii
a cunoscut patru faze distincte de formare: de golf, de lagun , de mla tin i faza
deltei' actuale (propriu-zise). Agradarea suprafe elor deltaice se produce, cu
prec dere, n perioada apelor mari cnd acestea se r spndesc n depresiunile
dintre bra e. Dezvoltarea lor este accentuat la rurile care suporta rev rs ri anuale
(Nil, Senegal, Mekong, Gange-Brahmaputra) i mai rar la cele cu rev rs ri decenale
sau seculare.
Dup fiecare rev rsare se reinstaleaz o vegeta ie nou care va favoriza
reducerea vitezei apei i decantarea mlului la -urm toarea inunda ie. Suprafe ele
acoperite cu stuf i papur favorizeaz cel mai mult sedimentarea din timpul

24

inunda iilor. Cnd deltele nu dispun de astfel de terenuri, sau acestea au fost
distruse din anumite cauze, ele suport fenomenul de abraziune. Sezonul sec
favorizeaz tasarea i durizarea mlului argilos pe care apa urm toarei rev rs ri l
va eroda cu u urin . Suprafe ele argiloase dau na tere depresiunilor de tip takre,
cu fe e de cr pare de peste Im (cazul deltelor continentale sau a celor situate n
climatul tropical).
Vnturile, mai ales n regiunile unde prezint viteze mari i au frecven e
ridicate, contribuie la remanierea materialului elastic, Ia crearea dunelor interioare
(Letea, Caraorman, S raturile n Delta Dun rii), la rambleierea (agradarea)
suprafe elor sau la nchiderea unor bra e n sezonul sec la ape foarte mici (Senegal)
(fig. 12).

Fig. 12.
Clasificarea deltelor n func ie de intensitatea relativ
mecanismelor fluviale i marine, dup Galloway, Hobday, 1983

Revarsarea apelor fluviale, prin intermediul rupturilor n maluri, n momentul


inunda iilor, este un proces comun conurilor (evantaielor) aluviale i cmpiilor
deltaice. Fenomenul n sine conduce i la formarea aparatelor deltaice cu caracter
secundar (ordinul doi), suprapuse peste aparatele principale de natur argilonisipoase (delta actual Mississippi dispune de 6 subdelta responsabile de forma tip
"lab de pas re" sau digital ) (Coleman, Gagliano, n Galloway, Hobday, 1983). n
cazul Deltei Mississippi, n perioada ultimilor 6.000 ani, au fost edificate 16 loburi; 7
dintre ei cunosc o importan particular n edificarea deltei. Lobul cel mai recent (7)
corespunde deltei actuale Balize (Chamley, 1988).
Interferen ele dintre straie sunt frecvente (somitale i suborizontale) n func ie
de alternan ele transgresiunilor i emersiunilor i de jocul subsiden ei. Extensiunea

25

stratelor somitale subacvatice reflect un rol predominant al transgresiunilor sau a


subsiden elor. Atunci cnd acestea suni contracarate, delta se construie te n
"grosime". n unele delte de mari dimensiuni, formele i structurile se preteaz r u la
aceast distinc ie, ele fiind clasice penlru deltele mici sau cu rmuri lacustre.
Depozitele aflate la gura de v rsare, n partea submers a deltei costiere,
sunt sensibile la ac iunea gravita iei. Pe de o parte nisipul de la gur i de pe taluzul
deltaic nainteaz pe o prodelt bogat n argil necat cu ap , subcompactat ,
depus rapid cu materia organic supus descompunerii bacteriene (degajare de
gaze). Pe de alt parte pantele sunt relativ importante (mai ales n vrful prodeltei) i
acumularea aporturilor continentale provoac un exces de nc rc tur sedimentar
care se cifreaz adesea la zeci de milioane de tone pe an. Aceasta explic
abunden a i diversitatea structurilor de deformare, de compactare i de
resedimentare observate n domeniul submarin din largul deltelor i particip la
calitatea rezervoarelor aparatelor sedimentare:
-urcarea maselor sedimentare plastice, sub form de diapire mloase, prin
fluaj lateral i apoi vertical, sub greutatea barelor nisipoase care se taseaz i se
acumuleaz local n strate care pot dep i 100 m grosime;
-dezvoltarea faliilor cu curburi concave spre aval, din zona apropiat
prodeltei,
ca
urmare a debitului solid ridicat la debu eul enalelor active i responsabile de
existen a mlului;
-l sarea n snul prodeltei conduce la falii de scufundare cu striuri i la o
dispozi ie n grabene submarine; distensia necesar pentru acest tip de deform ri
este determinat de fluajele survenite n adncime i spre larg, la verticala zonelor
depozi ionale;
-deformarea progresiv n zonele de acumulare din larg duce la formarea de
falii de cre tere paralele cu rmul; faliile sunt curbate (listrice) i tind a deveni
orizontale n adncime.

26