Sunteți pe pagina 1din 34

POTAMOLOGIE

Prelegerea 2
A. Re eaua hidrografic
a. Defini ie
In cadrul re elei hidrografice sunt cuprinse, pe lng apele curg toare cu caracter
permanent i v ile seci ale toren ilor, ravenele i oga ele, diferitele canale etc.
V ile colecteaz cea mai mare parte din apele precipita iilor i a acviferelor, pe care le
transmit apoi cursului principal. Dispozi ia ramifica iei este divers , n func ie de relief i
structura geologic , putnd fi caracterizat i prin anumite elemente morfometrice.
Intr-un sens mai larg, prin re eaua hidrografic se n elege totalitatea unit ilor
hidrografice existente ntr-un bazin de recep ie (cursuri permanente, temporare, lacuri
naturale i antropice, mla tini etc).
b. Formarea re elei hidrografice
Apa joac un rol foarte important n modelarea reliefului. Prin arterele ei, fluxul de
materie din cadrul bazinului se scurge ireversibil spre gura de v rsare. Procesul de formare
i evolutie a re elei hidrografice este foarte complex i include toate etapele succesive, de la
eroziunea de versant, pn la cea fluvial .
Pluviodenudarea, eroziunea n suprafa
i iroirea constituie etape premerg toare
apari iei talvegurilor elementare. Odat cu trecerea-la eroziunea liniar , prin oga e i ravene,
se realizeaz primele forma iuni ale unui sistem de drenaj. Evolu ia ulterioar a acestora se
realizeaz n raport cu condi iile fizico-geografice locale, ele ndeplinind func ia pentru care
au fost create, mai nti temporar, la ploile toren iale, apoi permanent, cnd talvegul
intercepteaz nivelul apei freatice sau capteaz un izvor suficient de mare pentru a-i asigura
alimentarea permanent .
b. 1 .Pluviodenudarea, din punct de vedere geomorfologic, reprezint ac iunea de
mi care i deplasare a particulelor de la suprafa a scoar ei de alterare prin ac iunea ploilor
sau chiar din topirea z pezilor, mi care ce nu a ajuns nc la stadiul de scurgere concentrat
sub form de curent. Piuviodenudarea, ca proces geomorfologic, se desf oar
i pe
terenurile plane, prin faptul c particulele de praf sunt desprinse f r a fi transportate n alt
loc. Pe versanli, fenomenul este mai pronun at deoarece, conform gravita iei, particulele de
praf sunt transportate ntr-un num r mai mare i la distan e mai lungi, n aval comparativ cu
amonte (fig.13).

Fig.13 Piuviodenudarea
Piuviodenudarea, ca proces premerg tor apari iei re elei de drenaj, trebuie analizat
att n raport cu principalele caracteristici ale precipita iilor (intensitate, durat ), ct i cu
propriet ile scoar ei de alterare (gradul de permeabilitate, granulometria, structura), cu panta
terenului, gradul de acoperire cu vegeta ie etc. (Z voianu, 1978).
Exist o puternic rela ie de interdependen ntre agresivitatea ploilor, intensitatea i
durata acestora (Motoc et al., 1975). O avers ce cade pe un anumit teren i care m soar
cca. 100 mm este n stare s r scoleasc din sol peste 300t de material pe o suprafa de 1
ha (Ellison, 1952). Energia cinetic a primelor pic turi din avers se consum la deplasarea
particulelor de sol care, ridicate n aer, dau un puternic miros de praf ploii. Umezirea solului
1

continu prin absorbirea apei care se infiltreaz i-i d o coeziune mai mare.
Uneori, particulele de sol smulse de izbitura pic turii de ap , pot fi aruncate la n l imi
de 60 cm i chiar 80 cm i la distan e de 1-1,5m (Tufescu, 1969). n timpul ploilor toren iale,
particulele de sol de 2 mm, pot fi transportate, prin c derea pic turilor de ploaie, la o distan
de 40 cm, iar cele de 4 mm la cca.20 cm. Acest lucru este posibil dac se are n vedere
faptul c energia cinetic a pic turilor de ploaie, la atingerea solului, este de cea. 1.000 ori
mai mare ca energia unei mase echivalente care se scurge n pnz la suprafa a solului
(Ellison, 1952).

Fig. 14. Faza scurgerii de suprafata


b.2. Eroziunea n suprafa se caracterizeaz printr-o deplasare a apei pe ntreaga
suprafa a pantei, adic scurgerea areolar . Aceasta rezult , nu din nclinarea mic a
suprafe ei, ci din abunden a apei c zute care nu are posibilitatea s se infiltreze brusc, nici
s se concentreze sub form de curen i (fig.14).
Chiar dac apa ncepe s se concentreze, mai ales n p r ile superioare, pe m sur
ce coboar , cantit ile se cumuleaz i uvoaiele se al tur , unul de altul, formnd o pnz ,
o und sau un val, n func ie de abunden a ploii (Posea et al., 1976). Ca urmare a scurgerii
apei n pnz , pe pant , se umplu, n primul rnd, microdepresiunile de pe suprafa a
topografic (fig. 15); acestea, paralel cu umplerea, sufer un proces de colmatare cu
particule foarte fine, antrenate de lama de ap i i mic oreaz volumul, tinznd, n aceast
faz , la o nivelare a suprafe ei topografice.

Fig. 15. Rela ia dintre cantitatea de precipita ii, coeficientul de infiltrare i


rata scurgerii, dup Dune, Leopold, 1978
Dac panta terenului este mic , stratul de ap aflat n mi care atinge grosimi de 5-10
2

mm; n cazul n care panta este mai mare, scurgerea se produce sub forma unor firi oare.
Eroziunea, prin firi oare de ap , d na tere la o serie de n ule e care i modific continuu
traseele prin intermediul microcapturi (Horton, 1945).
b.3. iroirea apare ca o continuare a scurgerii n suprafa atunci cnd durata i
intensitatea ploii dep e te anumite limite.
Intre curgerea n pnz
i cea toren ial , se intercaleaz forme de tranzi ie ale
curgerii, cunoscute sub numele de iroire, alteori de curgere "concentrat ". iroirea se face
sub forma unor multiple firi oare de ap , a unor uvi e sau curen i; cele mai puternice
organisme sunt cunoscute sub numele de uvoaie. Cel mai important aspect al concentr rilor
este trecerea de la ac iunea de sp lare sau eroziune la cea liniar .
Aparitia iroirii este direct legat de intensitatea, durata i energia de c dere a ploilor,
de stabilitatea structural a solului, de umiditatea acestuia, precum i de continuitatea
profilului pedologie.

Fig. 16. Categorii morfologice elementare prin care are loc scurgerea
pe versant
iroirea creeaz forme de eroziune cu aspect alungit, ncepnd de la n ule e
abia perceptibile i instabile, pn la excava iuni alungite, uneori pe zeci sau sute de
metri (rigole). Rezultatul final l reprezint , pe lng formele de eroziune i cele de
acumulare situate la baza versan ilor. Numai ac iunea repetat a ploilor cu efecte
erozionale importante poate duce la completa lor individualizare i la formarea unui
talveg elementaj- cu capacitatea de a orienta i organiza scurgerea superficial . n
acest mod se asist la apari ia unor artere noi de drenaj, care vor evolua spre altele
mai puternice, cu scurgere organizat .
Formele incipiente ale unui sistem de drenaj sunt reprezentate de oga e i
ravene.
b.4.Oga ele reprezint o form mai avansat de eroziune dect rigola. Are o
adncime cuprins ntre 0,30-2m (sau 0,5-3m), iar l imea cuprins ntre 0,5-8m.
Cnd talvegul atinge roca n loc, se l rge te, pere ii se atenueaz
i oga ul se
transform ntr-o vaiuga ce dispare cu timpul. n alte condi ii se adnce te prin
eroziune pe vertical i d na tere unei forme superioare cunoscute sub numele de
torent (fig. 16). n func ie de adncime, oga ele pot fi mp r ite n:
- mici, cu adncimi ntre 0,2-1 m;
- mari, cu adncimi ntre 1-2m.
De obicei, lungimea unei astfel de forma iuni este legat de a versantului
cu aproximativ aceea i pant .

Fig. 17. Tipuri de ravene: A-spin ri de elefant; Bcreste ascu ite


b.5.Ravenele reprezint o form avansat a eroziunii n adncime. n acest caz
ac ioneaz legile dup care se desf oar procesele eroziunii fluviale. Cu toate c
acestea ac ioneaz o perioad scurt de timp, panta profilului este cea care- i pune
amprenta pe puterea eroziunii i transportului apei.

Fig. 18. Profil transversal printr-o ravena


Ravenele, au adncimi cuprinse ntre 3-30m i l imi de 8-50m (fig. 17). Profilul
longitudinal se prezint n trepte la stadiul de eroziune activ , mai ales atunci cnd
exist alternante de roci cu coeziune deosebit . Cnd ac iunea de adncire a unui
astfel de organism intersecteaz o pnz freatic , func ia de curgere devine sezonier
sau chiar permanent (fig. 18).
In func ie de adncime, ravenele pot fi:
- mici, cu adncimi ntre 2-5m;
- mijlocii, cu adncimi ntre 6- 10 m;
- mari, cu adncimi >10m.
In func ie de lungime, pot fi:
- scurte, <300m;
-lungi, ntre 300-1. 000 m;
- foarte lungi, >1 .000 m.
In func ie de dimensiunea bazinului, pot fi:
- mici, <10 ha;
- mijlocii, ntre 10-30 ha;
- mari, ntre 30-100 ha;
4

- foarte mari, > 100 ha.


Etapele enumerate anterior au ca rezultat final permanentizarea unui
talveg elementar, adic a unei celule de baz a sistemului hidrografic (sau sistem
de ruri, sistem fluvial). Prin unire se vor forma artere mai mari i bazine
hidrografice cu particularit i proprii n func ie de condi iile fizico-geografice.
b. 6. V iuga este o form negativ scurt , cu adncimi reduse i versan i
slab nclina i, fund concav i curgere temporar ce se manifest n condi iile unui
relief cu energie redus .
b.7. Vlceaua reprezint un stadiu mai avansat al ravenei, avnd muchia
i versan ii slab nclina i i fixa i de vegeta ie, fund concav sau plat i curgere
temporar sau permanent , n zonele joase, versan ii sunt slab nclina i i folosi i
n agricultur .
Adncimile sunt reduse (c iva metri), l imile de zeci sau sute de metri i
lungimile pot atinge 10-15 km. L imea fundului variaz ntre 30-200m
b.8. Valea este stadiul cel mai avansat al categoriilor morfologice de
curgere. Este o form negativ de relief, ngust
i alungit , cu pant n
descre tere pe sistemul amonte-aval, format n urma ac iunii erozive a apelor
curg toare.

Fig. 19. V i specifice structurilor cutate


n profil longitudinal valea ia na tere prin ncorporarea unor sectoare
diverse ca aspect i vrst (Romanescu, Jig u, 1998). Tipurile de v i rezult din
procesul genetic ini ial, dar i din cel evolutiv. V ile se diversific , mai ales, prin
faptul c se supun, mai mult ca alte forme, legilor generale ale geomorfologiei:
legea echilibrului, etaj rii, eroziunii diferen iale, zonalit ii climatice etc. (fig.19) Ca
urmare a acestor factori exist mai multe tipologii.
b.8. 1. .Dup stadiul de evolu ie
Stadiile evolutive sunt legate de modificarea raportului eroziune liniar eroziune lateral -acumulare. n linii mari, cu ct o vale devine mai larg , cu att
este mai avansat ca evolu ie.

Fig.20. Stadiile de dezvolatre a unei v i: A-tinere e; B i C-maturitate; Db trne e, dup Tarbruck, Lutgens, 1993
Formarea profilului de echilibru, longitudinal i chiar transversal,
marcheaz un moment cantitativ i calitativ n dezvoltarea v ii i de aceea ci
delimiteaz , n timp, principalele tipuri de stadii: tinere e, maturitate i b trne e.
In func ie de stadiul de evolu ie, v ile se mpart n (fig. 20):
- tinere, cu form de V ascu it i chei;
- mature, cu form de V deschis i lunc ;
- b trne, cu form de copaie.

pietri

Fig. 21. Stadiile de colmatare holocen a v ii fluviului Mississippi: Ai nisip grosier; B-nisip; C-nisip, silt i argile recente, dup Fisk, 1944

b. 8.2. Dup criteriul simetriei


Se subdivid n: v i simetrice i v i asimetrice.
a . V ile simetrice prezint un grad ridicat de simetrie fa de un plan
vertical median considerat la mijlocul v ii i orientat n lungul ei. Ambii versan i
prezint nclin ri i nf i ri asem n toare.
La rndul lor, v ile simetrice pot fi: largi i nguste.
V ile largi prezint o l rgime mare a fundului v ii, reprezentat , la rndu-i,
prin esuri foarte dezvoltate i prin terase de fund de vale. Versan ii prezint
nclin ri diferite, avnd sau nu terase de mare extindere. Profilul transversal are
form de trapez (fig.21).
V ile nguste prezint un fund ngust, uneori redus doar la l imea albiei
minore. Dup forma profilului transversal se pot deosebi: v i n chei i canioane.
V ile n chei au un profil transversal sub forma literei V, fundul acestora fiind
redus doar la existen a albiei minore. Versan ii au pante foarte mari, uneori
abrup i. Sunt sculptate n roci dure, fiind spectaculoase, cu prec dere, n calcare.
V ile de tip canion
sunt mai
largi, au fundul plat
i o
albie minor . Versan ii sunt foarte nclina i, frecvent verticali i prezint trepte
formate pe roci mai dure. V ile de lip canion se formeaz n roci omogene sau n
7

structuri tabulare (orizontale). Pot ap rea i n loess, numai c de data aceasta


ele sunt mici (Dobrogea de Sud). Cel mai cunoscut este Marele Canion Colorado
(S.U.A.) care prezint o adncime de 1.500m.
Pe traseu, v ile prezint , uneori, sectoare largi sau nguste. Acestea din
urm suni cunoscute sub numele de defilee. Ele apar n locurile cu roci dure.
b. V ile asimetrice
Prezint un profil transversal asimetric, adic cu nclinare diferit a
versan ilor, indiferent de lungimea v ii. Asimetria poate avea mai multe cauze:
geologice, structurale, litologice, tectonice etc. Cele mai frecvente sunt cauzele
structurale (fig. 22).

Fig. 22. Succesiune de v i subsecvente i cazuri de adaptare


neadaptare a re elei hidrografice la structur

n structurile monoclinale, v ile orientate transversal fa de direc ia de


nclinare a stratelor sunt asimetrice deoarece un versant se suprapune pe fa a
stratelor i are nclinare mic , n timp ce versantul opus reteaz straiele n cap i
are nclinare mare. V ile n cauz poart denumirea de subsecvente.
Cauzele tectonice sunt legate de mi c rile scoar ei terestre i de prezen a
fracturilor. V ile situate n lungul faliilor prezint un versant abrupt, modelat n
blocul scoar ei n l ate i un versant mai domol, opus. In aceste conditii, este
vorba si de o asimetrie altitudinala a versantilor, nu numai de o simetrie a
inclinarii lor.

Fig. 23. Formarea v ilor prin anteceden

Fig. 24. Formarea v ilor prin epigenez - supraimpunere


Cauzele climatice pot provoca asimetrii n roci moi, numai c intensitatea
este slab . Versan ii cu orientare spre vnturile umede sunt mai nclina i dect cei
cu orientare spre vnturile uscate.
Majoritatea v ilor sunt formate prin anteceden , epigenez
sau
supraimpunere (fig. 23,24).

B. Categoriile hidrologice ale scurgerii


In acest caz se deosebesc: torentul, prul, rul i fluviul.
a.Torentul se manifest numai n timpul ploilor i se desf oar printr-o
form negativ : oga , raven etc. (fig. 25) Este un fenomen hidrologic i nu unul
geomorfologic: n acest caz se analizeaz doar curgerea.
Denumirea provine dintr-un termen popular italian care semnific o
curgere n valnic a apelor de ploaie adunate n uvoaie. Curgerea prezint viituri
puternice, tumultoase, de scurt durat , care se termin brusc dup sfr itul ploii.
Ca urmare a pantelor mari din cadrul profilului longitudinal prezint o mare putere
de eroziune i transport. n timpul viiturilor suprafa a apei este bombat spre
mijlocul albiei i prezint turbioane puternice.
b. Prul reprezint o ap curg toare de mici dimensiuni, care poate avea
curgere permanent , dar i perioade de secare (n func ie de alimentarea
superficial ).
Sunt considerate ca fiind artere hidrografice cu lungimi mai mici de 50 km,
bazin hidrografic cu suprafe e situate <300 km2 i un debit mediu multianual <1
m3/s.
Prin unirea mai multor paraie ia na tere un ru.

Fig. 25. Stadii de evolutie a unui torent


9

c. Rul este o ap curg toare cu caracter predominant permanent, care


de ine o albie bine individualizat din punct de vedere morfologic. Scurgerea
fluvial este lini tit la ape mici, i turbulent la ape mari. Fundul albiei este
tapisat cu nisip sau ierburi acvatice. Alimentarea se face att prin intermediul
apelor de suprafa , dar i a celor subterane, ponderile fiind diferite de la o
regiune la alta. Unele ruri, mai ales cele din regiunile aride, pol seca n timpul
verii.
De regul , rurile se vars n alte cursuri de ap mai mari, n lacuri, m ri
sau oceane. Pol fi i cazuri cnd gura de v rsare este fals deoarece apele se
pierd n substrat (Ciu, Tarim etc. n Asia central ). Prezen a sau lipsa apei n
cadrul unui ru, o anumit perioad a anului, permite clasificarea acestora n
organisme cu:
- scurgere permanent , la care nu se semnaleaz fenomenul de secare;
alimentarea subteran supline te absen a curgerii superficiale;
- scurgere sezonier (semipermanent ), la care se semnaleaz fenomenul
de secet n sezonul uscat; alimentarea subteran este epuizat ;
- scurgere temporar , cu ap doar n timpul ploilor toren iale.
O alt clasificare desemneaz urm toarele tipuri scurgere n cadrul rurilor
(Lambert, 1996):
- scurgere peren sau permanent , dac debitul nu este niciodat zero (12
luni/12 luni sau 365 zile/365 zile);
- sezonier, dac exist debit zero sezonier (step sau savan ) (cteva luni
consecutive pe an);
- episodic, care se manifest doar cteva zile, mai ales n polii carstice sau
n regiunile semiaride cu sezoane ploioase foarte scurte (cteva zile consecutive
pe an);
- spasmodic sau efemere dac scurgerea dureaz doar cteva ore (ueduri
- interpretare francez a cuvntului arab wadi care se traduce prin vale" lipsit
de ap sau cu fenomene rare de scurgere) (cteva ore pe an);
- intermitent, n sectorul aval al izvoarelor carstice, adic n josul unui sifon
ce controleaz o grot carstic (cteva minute la un interval mai mult sau mai
pu in regulat).
d. Fluviul desemneaz , n limbaj geografic, un ru de mari dimensiuni,
care se vars ntr-o mare sau ocean. Este din ce n ce mai regulat spre aval i
mai ponderat ca afluen ii s i.
Termenul este de origine latin
i provine din cuvntul "flumen" i
desemneaz o ap care curge prinlr-o vale; a fost preluat de francezi ca "fleuve".
Cu toate acestea, n limba englez este sinonim cu ru. Termenul de ru, n
literatura de specialitate, este utilizat pentru toate categoriile de ape curg toare,
indiferent de m rime.
Fluviul de ine un grad ridicat de complexitate a regimului de curgere, ca
rezultat al vastelor suprafe e drenate de afluen i.

C. Structura i compozi ia re elei hidrografice


Structura re elei hidrografice este controlat de c iva factori importan i:
panta ini ial a terenului, inegalit ile rezisten ei rocilor la eroziune, controlul
structurii, diastrofismul recent, istoria geomorfologic a re elei ele. (Icnim et al.,
1989).
Ca urmare a studierii unui num r important de bazine hidrografice, situate
n diferite condi ii climatice, geologice i de evolu ie, s-au diferen iat urm toarele
10

tipuri principale de structur (fig. 26):


a.Dentritic . Este, pe departe, cea mai comun
structur . Se
caracterizeaz prin existen a unor afluen i care au aceea i direc ie de curgere cu
rul principal, cu unghiuri de confluen , de regul , mai mici de 90 . Se dezvolt ,
cu prec dere, n regiunile cu rezisten relativ uniform la eroziune: Nipru, Volga,
Obi, Enisei, Amur, Vedea, Brlad etc.
b. Rectangular . Fa de cea dentritic are confluen e cu unghiuri drepte
sau apropiate de 90. Structura este controlat de factorul geologic, mai ales de
re eaua fracturilor tectonice. Sunt adesea ntlnite n Scandinavia (coasta
Norvegiei).
c.Radiar . Este generat de prezen a unor n l imi dure, ale unor conuri
vulcanice care, de altfel, impun o drenare pe flancuri: v ile din regiunile muntoase
nalte, rurile din Pamir, Peninsula Iberic , Africa Central ele.
d. Flual . Este atribuit , n general, rurilor ce curg prin v ile situate ntre
dou masive muntoase. Afluen ii sunt colecta i de pe povrni uri i majoritatea lor
se vars direct n rul principal, sub un unghi de 65-90: Bistri a, Lotru etc.
e.Centripet . Este generat de prezen a unei mari arii depresionare care,
ca nivel de baz , concentreaz drenarea curgerii. Cele mai multe ruri se
ntlnesc n regiunile semiaride.
f.Multibuzinal . Este ntlnit n regiunile colinare cu n l imi mici sau n
regiunile carstice.
g.Z brelit (gratii). Dispune de unghiuri drepte de confluen (sau aproape
de 90). Cel mai adesea se dezvolt n regiunile puternic fracturate i cu
alternan e litologice.
h.Paralel . Este tipic pentru forma iunile litologice dispuse longitudinal:
structurile de fli din Bucovina. Nu arc o extindere regional deoarece interven ia
structurilor majore impune modific ri radicale.
i. lnelar . Se dezvolt pe n l imi izolate, mai ales pe domuri, conuri
vulcanice, cu alternan e de strate etc.
j.Deranjat . Este impus ca urmare a interven iei antropice n scopul
cre rii unor acumul ri: Podi ul Moldovenesc, Cmpia Transilvaniei etc. Se includ
i re elele dezvoltate din luncile marilor ruri, delte, cmpii slab drenate din nordul
Europei etc.
k. Contorsionat . Se datoreaz prezen ei alternan elor litologice i a unei
tectonici complicate: bazinul Putna-Vrancea.
Pe lng re elele principale se eviden iaz
i alte tipuri cu caracter
secundar: carstic (fig. 27), n blocuri faliate basculate (fig. 28), dezorganizat
(fig. 29), anarhic (fig. 30), "pieptene" (fig. 31), apala ian (fig. 32), de fracturare
(fig. 33), disimetric (fig. 34), centripet , paralel , distributiv etc

11

Fig. 26. Cele mai comune structuri hidrografice, dup Howard, 1967

12

Fig. 27. Re ea hidrografic specific carstului: 1-exurgen


sau
resurgen ; 2-sorb; 3-polie inundabil ; cu s geat sunt indicate direc iile de
scurgere a apelor subterane, dup CvijiC, 1980
Pentru Romnia se pot distinge opt tipuri de re ele hidrografice (Cote ,
1951) ca urmare a tipiz rii aspectului planic: dentritic , rectangular , n gratii,
radiar , convergent , inelar , opus , sucit .

Fig. 28. Re ea n blocuri faliate basculate (Anzii Jujuy, Argentina)

Fig. 29. Re ea dezorganizat


2-mla tini.

i anarhic (Okawango, Africa): 1-lacuri;

13

Fig. 30. Re ea anarhic (Logone i Chari, Africa)

Fig. 31. Retea de tip pieptene in structura monoclinala (Haut-Garonne,


Franta)

14

Fig. 32. Re ea apala ian (SE de Namur, Belgia)

Fig. 33. Re ea orientat de fracturi (soclul camerunez)

India)

Fig. 34. Disimetria re elei hidrografice pe un soclu marginal (Dekkan,

D. Albia cursurilor de ap

a. Defini ie
Albia reprezint partea inferioar a unei v i, ocupat permanent sau
temporar de curentul de ap ce provine din colectarea precipita iilor (foto 25). Prin
Urmare, albia formeaz suportul solid pe care vehiculeaz curentul de ap cu
direc ie amonte-aval. A ezat pe structuri geologice tari, albia modeleaz forma
curentului i i imprim direc iile de curgere;pe structuri aluvionare, curentul de
ap (prin erod ri i depuneri), i modeleaz singur albia pentru a corespunde
legilor sale de mi care (fig. 45).
Albia unui curs de ap este determinat hidrografic prin profilc
transversale, longitudinale i forma n plan orizontal. Din punct de vedere
dinamic, n cadrul albiei, rugozitatea i granulometria pere ilor sunt elemente
hidraulice care completeaz caracteristicile albiilor.

15

Fig. 45. Formarea luncilor


Una din cele mai generale clasific ri pentru albiile de ru este n func ie de
alc tuirea geologic a regiunii pe care o str bat cursurile de ap . In acest caz se
disting:
- albii n roca n loc;
- albii semicontrolate de roca n loc;
- albii aluviale (fig. 46).

Fig. 46. Albi aluviale terasate


Albiile care se adncesc n roca n loc au patul i malurile alc tuite din roc
dur , fapt pentru care sunt mai stabile. Cele din a doua categorie numai local sunt
formate n roca n loc, n rest se manifest n depozitele aluviale; cele mai multe
dintre albiile existente sunt aluviale (au patul i malurile alc tuite din materiale
transportate de ru i depuse pe fundul v ilor). Albiile aluviale sunt i cele mai
instabile, dat fiind rezisten a slab a subtratului la eroziune.
b. Profilul transversal al albiei
Profilul transversal reprezint intersec ia rului la nivel maxim cu un plan
vertical, perpendicular pe direc ia de curgere a apei, n punctul dat. Forma profilului
transversal al albiei, numai n anumite cazuri particulare, poate fi asimilat cu un
dreptunghi, trapez, parabol sau combina ii cu acestea.
De regul , profilul transversal al cursurilor de ap este destul de neregulat, la
el distingndu-se: albia minor i albia major (fig. 166).

16

Fig. 47. Elementele unei v i


b.1.Albia minor (principal ) reprezint partea mai adnc a v ii, acoperit
permanent cu ap , unde p r ile laterale pot avea ap numai o anumit parte din an.
Este s pat , de obicei, n aluviuni i mai rar n roca dur (parental ). Pe fundul s u
se afl talvegul.
b.2.Albia major (lunca) reprezint p r ile laterale ale v ii, mai dezvoltate n
suprafa . Sunt acoperite cu ap doar n timpul viiturilor.
La rurile de munte sau cele care curg prin v i ncastrate n relief tabular sau
cu roci dure - v i de tip canion, defilee i chei -, albia major poate lipsi total sau
par ial.
Albia minor prezint dimensiuni variabile n func ie de dimensiunea re elei i
a bazinului hidrografic. Rurile mici prezint adncimi cuprinse ntre 0,5-2m, iar cele
mari de 4-5m. La fluvii, adncimile pot varia att n func ie de tipul cursului (superior,
mijlociu, inferior), ct i de dimensiunea bazinului hidrografic: pot ajunge pn la 90100m. Pentru Amazon, albia n cursul inferior atinge -92m, iar pentru Dun re, pe
bra ul Tulcea, n dreptul ora ului cu acela i nume, adncimea maxim este de -41 m.
Adncimile n cadrul albiilor pot fi modificate i ca urmare a activit ilor antropice, prin
t ierea meandrelor, scurtarea traseului i m rirea pantei (fig. 48). n faza final albiile
pot fi colmatate complet (fig. 49).

Fig. 48. Adncirea bra ului Sulina, n perioada 1860-1976, ca urmare a


interven iei antropice
17

Fig. 49. Sectiune printr-o albie parasita


Albia minor a cursurilor de ap cu curgere permanent este delimitat de
cele dou maluri. In func ie de structura geologic , malurile, n profil transversal, au
nclin ri care variaz de la pozi ia vertical pn la nclin ri de 1/5. Linia adncimilor
maxime pe firul albiei minore, n profil transversal i longitudinal, poart denumirea
de talveg.
In locurile unde interac iunea dintre curent i albie este puternic , profilele
transversale, pe anumite sectoare, sufer modific ri importante care trebuie
nregistrate. Aceste modific ri sunt provocate de eroziunea care are loc n patul albiei
sau de depunerile aluvionare cnd acesta sufer o ridicare.
In sec iunea transversal albia major dispune de trei zone distincte:
- o zon n l at , fa de albia minor i luciul apei, ce prezint n l imi de la
c iva centimetri pn la 2-3m i chiar mai mult; este situat n imediata apropiere a
luciului -de ap i poart denumirea de grinduri fluviale (longitudinale). n l area lor
se datoreaz aluvionarii din timpul viiturilor (fig. 50);

Fig. 50. Profil transversal printr-un grind fluvial


- o zon de tranzi ie, mai cobort i mai neted , cunoscut sub numele de
lunca central . Ocup cea mai mare suprafa din cadrul luncii (fig.170);
- zona cea mai joas , alungit , situat ntre lunca central i versant, poart
nc amprenta unor vechi albii minore. Este cunoscut sub numele de luncapreleras
i mijloce te trecerea spre versantul propriu-zis al v ii. Nivelul freatic este ridicat,
legat, n primul rnd, de nivelul rului, dar i de aportul apei provenite de pe versan i.
Sunt frecvente nml tinirile i vegeta ia este higrofil (stuf ri , p puri , trestie).
Albia minor
i p r ile sale laterale (adic luncile) formeaz a a-zisa albia
major a unui curs de ap . n func ie de gradul inundabilit ii, albia major are
ntinderi mai mari sau mai mici. Calculele hidrologice de probabilitate i cele pur
hidrologice, permit determinarea ntinderii albiei majore pentru diferite asigur ri de
dep ire a debitelor maxime.
Albiile majore ale cursurilor de ap ndeplinesc func ii hidrologice (atenuarea
undelor de viitur , stabilizarea liniei malului, renc rcarea pnzei freatice etc.) i
contribuie la mbun t irea calit ii apei (re inerea sedimentelor, absorb ia
nutrien ilor) (Diaconu, 1999).
18

Fig. 51. Lunca (A) i afluen ii acesteia (B)


Linia oglinzii apei din profilul transversal al albiei nu este perfect orizontal
deoarece exist n masa de ap o serie de curen i secundari. In timpul debilelor mari,
pe sectoare rectilinii, suprafa a liber a apei cap t o form convex , cu cote mai
ridicate c tre centrul albiei; la debite mici suprafa a liber a apei devine concav , cu
cote mai ridicate spre maluri (fig. 52). Profilul oglinzii de ap este modificat n func ie
de morfologia patului. Pe sectoarele n curb (cele meandrate) linia suprafe ei libere
se nclin , de innd cote mai mari spre malul concav i mai coborte la malul convex.
Profilul transversal al albiei unui ru este limitat, Ia partea inferioar , de fund,
iar lateral, de maluri (fig. 53).
Din punct de vedere hidrologic, la un profil transversal, n mod obi nuit, se
disting:
- suprafa a sec iunii transversale a albiei pn la nivelul maxim;
- suprafa a sec iunii transversale a albiei la un moment dat. n cadrul acestei
suprafe e se disting: o sec iune cu spa iu activ i alta cu spa iu inactiv (cnd rul este
Iar pod de ghea ); n cazul n care rul prezint un strat de ghea , se deosebesc:
sec iunea activ , spa ii inactive, sec iunea n boiului (ghea
spongioas
netransparent ), sec iunea ghefii, sec iunea z pezii, uneori sec iunea cu aer cuprins
ntre podul de ghea (suspendat) i nivelul rului.

19

Fig. 52. Profilul longitudinal i forma plan a unui curs de ap


a.Suprafa a loial a sec iunii reprezint suprafa a limitat de fundul albiei
rului i linia nivelului maxim.
b.Suprafa a activ reprezint partea din suprafa a sec iunii n care se pune n
eviden mi carea apei.
c.Suprafa a inactiv reprezint partea sec iunii n care nu este evident
mi carea (viteza este nul ).

Fig. 53. Sec iune transversal printr-un curs de ap


c. Profilul longitudinal al rurilor
Profilul longitudinal al rurilor imprim unul din cele mai interesante caractere
apelor curg toare. El reprezint transpunerea n plan vertical a liniei talvegului i a
liniilor suprafe ei libere la anumite asigur ri ale debitului.
Panta unui ru este invers propor ional cu debitul de ap scurs (Gilbert,
1877). Printre cercet torii care au adus contribu ii importante la analiza acestui
domeniu se pot remarca: Ivanovici (1940), lvanov (1952), Makaveev (1955), Hack
(1957), Birot (1961), Z voianu (1978) etc.
Forma profilelor, n special concavitatea lor, mai mult sau mai pu in
accentuat , este rezultanta mai multor factori:
- concentrarea debitului colectat de re eaua de drenaj ntr-o singur albie, care
are ca rezultat cre terea capacit ii de transport a cursului principal;
- uzura aluviunilor care le determin mic orarea dimensiunii; se produce n
orice sector de ru. Prin diminuarea granulozit ii pot fi antrenate mai u or n
20

mi care;
- panta versan ilor, pentru orice bazin hidrografic, scade din amonte spre aval,
cu influen e, n primul rnd, asupra dimensiunii materialelor pe care versan ii le d
albiilor (Birot, 1961).
Pentru caracterizarea profilului longitudinal s-a propus ncadrarea acestuia
ntr-un dreptunghi de n l ime (H) egal cu altitudinea izvorului de la confluen
i
lungimea (L) egal cu lungimea rului (lvanov, 1952). Patrulaterul este mp r it n
dou de profilul longitudinal reprezentat. Pentru caracterizarea formei profilului se
determin suprafa a de deasupra (Ss) i cea de sub linia profilului (Si). Raportul
dintre cele dou red forma profilului (Ip):

Cnd valoarea indicelui este >1 profilul are configura ie concav ceea ce
demasc c este evoluat. Cnd valoarea este egal cu unitatea, profilul este drept.
Cnd este <1 devine convex i presupune existen a unui traseu tn r (fig. 54).

Fig. 54. Profile longitudinale pentru diferite stadii de evolu ie: A,B,C-toren i;
a,b,c rauri.

Fig. 55. Profilul longitudinal i gradientul unui ru


Daca se are n vedere c profilul longitudinal al unui curs de ap reprezint o
succesiune de puncte a c ror pozi ie spa ial este dat de altitudine i de distan a de
la izvor sau de la v rsare, nseamn c forma lui depinde de aceste dou elemente
i de factorii care le determin (Z voianu, 1978). Un rol foarte important revine rocilor
care intr n alc tuirea regiunii, evolu iei paleogeografice i mi c rilor tectonice
negative sau pozitive (fig. 55).

21

Fig. 56. Profile longitudinale si transversale pentru diferite rauri


Cu toate c este de mare folos pentru hidrologie i geomorfologie, analiza
profilelor longitudinale r mne nc destul de greoaie. Cauza principal o constituie
marea complexitate a fenomenelor din albie, ca domeniu de interferen ntre
procesele geomorfologice, hidrologice i hidraulice. Num rul de factori care concur
Ia realizarea unei anumite forme a profilului longitudinal este destul de mare i nu s-a
g sit nc metoda de determinare a ponderii pe care o are fiecare.
Un element important al profilului longitudinal este panta. Ea poate da
informa ii asupra puterii erozive a cursului de ap . Rezult din raportul diferen ei de
nivel dintre dou puncte date (H1 i H2) i distan a dintre ele (L).
Dac raportul se ob ine cu valori reale se calculeaz panta n m/km sau %0;
cnd se transform valorile n acelea i unit i de m sur , se ob ine valoarea
dimensional a pantei (fig. 56).
Evolu ia profilului longitudinal al rurilor este n strns dependen cu: natura
i structura geologic , regimul climatic, gradul de evolu ia al v ii, debitul rului,
interven ia antropica etc. (fig. 57, 58). Pentru rurile cu caracter toren ial, sau cele
situate n structuri geologice variate, profilul longitudinal se prezint n trepte. Apari ia
accidentelor se explic prin faptul c rul, n evolu ia sa, nu a avut suficient timp s - i
erodeze patul deoarece curge peste roci cu rezisten diferit . Treptelor din profilul
longitudinal le corespund, pe cursul principal, cascadele, repezi urilc etc.

Fig. 57. Evolu ia unui profil longitudinal dup


Tarbuck, Lutgens

ridicarea unui baraj, dup

22

Fig. 58. Evolu ia unui profil longitudinal dup drenarea unui lac, dup Tarbuck,
Lutgens, 1993

23

Cascada apare, de obicei, n regiunile faliate sau unde structura


geologic este diferit . Profilul longitudinal al rului prezint o c dere important
pe vertical . n cazul cascadelor, eroziunea nu se face liniar ci prin fenomenul de
evorsiune (fig. 59): apa care cade de la diferite n l imi d na tere unor vrtejuri;
acestea antreneaz pietri uri i nisipuri care contribuie, la rndu-le, la
accentuarea eroziunii i formarea unor marmite sau bulboane ce se l rgesc
treptat i duc la subminarea albiei i pr bu irea pachetelor de straturi r mase
f r suport. Eroziunea regresiv , n acest caz, este foarte puternic i tinde s
atenueze abruptul.

Fig. 59. Eroziunea regresiv specific cascadei Niagara

24

Prin evolu ia regresiv a cascadei, profilul rului se transform n repezi ;


faza intermediar spre repezi este reprezentat de pragurile care pot ap rea pe
traseul unui profil longitudinal, fie izolat, fie succesiv. Pe repezi , apa nu mai cade
vertical ci pe trepte structurale mici sau pe un plan nclinat: Angel, pe rul Caroni
(Venezuela), cu o c dere de 978m; Victoria, pe Zambezi, cu 122m; Niagara, ntre
Canada i S.U.A., cu 50m; Blea, n Mun ii F g ra ; Vnturi u, n Mun ii Bucegi;
Duruitoarea, n Mun ii Ceahl ului etc.
Repezi urile sunt sectoare ale cursului de ap , cu pante accentuate,
cauzate de structura geologic , unde scurgerea este rapid .
Pragurile sunt sectoare ridicate de pe fundul ;ilbici minore, care produc o
cre tere a vitezei de curgere din cauza reducerii adncimii. Apar n locurile cu roci
dure sau de depunere a materialului aluvionar.
Profilul longitudinal al oglinzii apei se apropie de cel al albiei propriu-zise.
Deosebirea const n faptul c profilul albiei prezint mai multe denivel ri datorate
rugozit ii. depunerilor aluvionare, structurii geologice clc; cel al apei este mai
accentuat.
c.3.Profilul de echilibru specific unui ru se realizeaz atunci cnd
eroziunea i acumularea se compenseaz , tinznd c tre valoarea zero. No iune
matematic abstract , profilul de echilibru exprim limita de ac iune a rului care
se g se te foarte rar n natur . El poate fi atins doar n condi iile unei stabilit i a
nivelului de baz , adic a lipsei mi c rilor tectonice n cuprinsul bazinului, precum
i a uniformit ii ndelungate a climatului.
Profilul de echilibru este redat de o curb parabolic , mai accentuat n
regiunea izvoarelor i foarte domoal spre gura de v rsare. n cadrul profilului,
chiar dac se men in acelea i condi ii climatice, se produc i unele schimb ri:
- dac n bazinul superior (alpin) al rului se produc mi c ri tectonice
pozitive, eroziunea va fi mai intens n regiunea izvoarelor, iar pe cursul inferior se
va accentua colmatarea;
- dac bazinul superior sufer mi c ri tectonice de coborre, ritmul eroziunii
se domole te i cre te aluvionarea;
- dac nivelul de baz (baza de eroziune) se ridic , colmatarea din bazinul
inferior se m re te;
- dac nivelul de baz coboar , se accelereaz eroziunea, mai ales cea
regresiv chiar i n cursul inferior.
d.Nivelul de baz (baza de eroziune)
Reprezint locul de confluen sau de v rsare a unui ru ntr-un bazin
lacustru, marin sau oceanic. Nivelurile de baz pot fi:
- generale (date de oceane);
- legate de m rile continentale (Marea Neagr , Marea Caspic );
- locale (date de confluen a a dou ruri).
e. Configura ia n plan a rurilor
In func ie de configura ia n plan a cursurilor de ap se pot distinge trei tipuri
majore de albii (Leopolcl, Wolman, Miller, 1964):
- rectilinii;
- meandrate;
- mpletite.
e. 1. Albiile rectilinii
"Albiile de ru cu traseu drept sunt att de rare nct aproape c nu exist "

25

(Leopold, J Wolman, 1957). n totalul general al albiilor, ele de in o pondere foarte


redus . Segmentele drepte de albie rareori dep esc de zece ori l imea albiei
minore. Rectiliniaritatea este considerat o stare temporar n comportarea albiilor,
comparativ cu meandrarea, care este o stare des ntlnit n natur (Langbein,
Leopold, 1966). Conven ional, se consider rectilinie, albia cu indicele de
sinuozitate mai mic de 1,1 (Schuman, 1977; Richards, 1982) sau 1,5.
Ca urmare a studiilor ntreprinse asupra morfologiei curgerii apei, ratei
transportului aluvionar, faciesului de albie etc. s-a demonstrat i accentuat starea
de "temporalitale" a albiilor drepte n devenirea lor spre tipul meandrat (Leopold,
Wolman, 1957; Langbein, Leopold, 1966; Leopold, 1982). La nivelul morfologiei
albiei s-a ar tat c :
de i albia, n plan, este dreapt , talvegul are un traseu sinuos;
secven a vaduri-adncituri se organizeaz dup acelea i legi ca n
rurile meandratc sau mpletite.
Morfologia apei este controlat de fenomenul cunoscut sub numele de
"circula ia secundar " a apei care se suprapune peste circula ia principal , n
direc ia aval, aceasta fiind cauzat de:
- crearea turbulen ei datorat neregularit ii malurilor;
- diferen a de densitate cauzat de varia iile temperaturii sau concentra iei
de aluviuni;
- interac iunea curgerii cu spa iile "moarte" din col urile sec iunilor
transversale ale albiilor.
Traseul rectiliniu, odat instalat, se caracterizeaz printr-o stabilitate
morfologic mare datorat capacit ii erozive limitate a albiilor n perimetrul lor;
eroziunea malurilor se manifest doar acolo unde se produce divergen a n jurul
vadului, iar eroziunea palului se produce unde are loc convergen a curgerii n
adncuri. Albiile rectilinii reflect condi ii de stabilitate relativ
i din punct de
vedere al alc tuirii granulometrice. Palul albiilor este alc tuit, n general, din
material grosier (pietri , bolov ni ) pe care rul, cu sinuozitate i putere sc zut de
transport, nu-l poate pune n mi care.

Fig. 60. Elementele unui meandru


e. 2.Albiile meandrate
Traseele n plan relativ stabil al albiilor de ru, formate ntr-un pat aluvionar,
este traseul meandrat determinat de ac iunea eroziunii laterale. Sinuozit ile

26

formate de ruri poarl denumirea de meandre i se formeaz datorit rurilor care


n deplasarea lor lovesc malurile; repetabilitatea fenomenului determin eroziunea
malurilor, transportul materialului desprins i depunerea acestuia. Prin eroziune se
genereaz concavit i, iar prin acumulare, bancuri de nisip sau pietri n malul
convex (fig. 60).
Denumirea de "meandru", cu semnifica ia de curs sinuos, deriv de la
hidronimul Maiandros (men ionat pentru prima dat n Iliada lui Homer), dat unui
ru din regiunea Anatoliei (Asia Mic ). Primul studiu asupra rului Maiandros
(Russell, 1954) s-a efectuat mult mai trziu, dup ce s-a folosit deja denumirea n
definirea rurilor sinuoase. Cteva lucr ri din secolul al XlX-lea i nceputul
secolului XX au consacrat o mare parte din informa ii acestei terminologii (Adamis,
1848; Miller, 1883; Davis, 1902; Jefferson, 1902). Folosirea termenului "meandru"
se datoreaz nu att cunoa terii rului aiiatolian, c mai curnd hidronimului
grecesc "maiandros" care, n traducere liber , nseamn "fluviu din Caris, celebru
prin sinuozit ile sale". "Andros", n greac , nseamn ru sinuos.
Primele cercet ri sistematice asupra albiilor meandrate au fost ntreprinse
de Davis (1902) i Jefferson (1902), acesta din urm remarcnd o puternic
corela ie ntre lungimea maxim a meandrelor i lungimea albiei. Inglis (1947) a
introdus conceptul de lungime de und . Contribu ii importante au mai fost aduse
de: Friskin (1945), Russell (1954), Dury (1954), Sundborg (1956), Leopold,
Wohnan (1957, 1960) etc. Rurile cu un coeficient de sinuozitate de 1,5 (1,1) sau
mai mare sunt considerate ca fiind meandrate; cele sub acest coeficient sunt
considerate ca fiind drepte.
e.2.1. Cauzele form rii meandrelor sunt multiple i pn ast zi nu s-a ajuns
la o explica ie unanim .
Rota ia P mantului ine cont de efectul For ei Coriolis care ar sta la geneza
meandrelor. Teoria a fost pus la punct de Eakin (1910) i sus inut de Lacey
(1922, 1923), Chateley, Herbert (1958), Quaraishy (1943), Neu (1967) etc. Din
p cate, ipoteza prezint i unele deficien e:

27

Fig. 61. Evolu ia albiei fluviului Mississippi n sistem natural i amenajat,


dup Jones. 1998
- i rurile din preajma ecuatorului sunt meandrate de i, ele ar trebui s fie
rectilinii deoarece efectul rota iei este nul;
- efectul rota iei ar trebui s fie neglijabil la cursurile de ap de mici
dimensiuni, dar i acestea prezint meandre.
Eroziunea malurilor sau alte perturba ii locale. Mattes (1941) emite ipoteza
cum c "orice perturba ie local ap rut n calea curentului (aflux lateral de debit,
eroziunea neuniform a malurilor, obstacole etc.) are ca efect apari ia unei tendin e
de meandrare a traseului albiei, care se propag spre aval".
Stabilitatea dinamic a curgerii. Hansen (1967) ajunge la concluzia c
partea* imaginar a expresiei care define te perturba ia n cadrul patului ini ial al
albiei este| ntotdeauna mai mare ca zero. Acest fapt indic existen a unei tendin e
continui de meandrare" a curentului.
Condi iile topohidrografice. Meandrarea albiilor poate fi cauzal
i de
neconcordan a existent pe unele sectoare ale cursurilor de ap , ntre
caracteristicile hidraulice ale curentului i condi iile topografice locale.
Curenti secundari. Cnd albia cursurilor de ap are maluri alc tuite din
materiale u or erodabile, acestea cedeaz rapid la ac iunea curen ilor secundari,
fonnndu-se astfel o multitudine de perturba ii locale i se dezvolt n timp,
transmi ndu-se totodat n aval. n plan vertical, un asemenea fenomen, are loc
doar n cazul n care numai patul albiei este erodabil (fig. 180).
Principiul maximiz rii i minimiz rii pierderilor de energie. Ipoteza
maximiz rii pierderilor de energie consider c prin meandrare, cursurile de ap i
disipeaz surplusul de energie, gradul de sinuozitate fiind cu att mai mare cu ct
rul are o energie disponibil mai mare (Jefferson, 1902; Inglis, 1947; Schoklitsch,
1950).
Ipoteza minimiz rii pierderilor de energie consider c meandrele albiilor
rurilor corespund principiului disip rii minime a energiei curentului (Velicanov,
1958, 1962; Langhein, Leopold, 1966).

Fig.62. Elementele unui meandru

28

e.2.4. Tipuri de meandre


1. In raport cu morfologia general afundului v ii fi a v ii n ansamblu
Meandrele de ru reprezint sinuozit ile albiei minore propriu-zise
desf urate pe fundul v ii, adncite, de regul , n complexul aluvionar al albiei
majore sau n terasele infcrionrc situate <20m altitudine.
Meandrele de vale se nscriu n albiile majore i au un traseu mai mult sau
mai pu in sinuos. Este un traseu vechi, antecuaternar sau cuaternar trziu.
Cauzele form rii lor sunt: epigeneza, anteceden a i chiar subadaptarea (trecerea
unui ru la un regim cu ape mari la unul cu ape mici) (Davis, 1896; Dury, 1965).
2. In raport au condi iile litologice (substratul)
Meandrele aluviale (libere) sunt modelate n forma iuni aluviale i sunt cele
mai frecvente.
Meandrele nc tu ate sunt influen ate, cu prec dere, de anumite condi ii
tectonice sau litologice datorit unui regim de eroziune diferen ial a rocilor (fig.
66).

Fig. 66. Evolu ia meandrelor nc tu ate (Dordogne, Fran a)

Fig. 67. Trecerea de la meandre nc tu ate (1) la cele libere (4,5)


Meandrele formale pe calcar suni crea ia eroziunii chimice (dizolvarea
carbonatului de calciu n prezen a apei nc rcate cu bioxidului de carbon).
Meandrele de ghea se supun proceselor tipice regiunilor glaciare i
periglaciare i suni rezultatul ac iunii combinate a eroziunii mecanice a curentului

29

lichid cu eroziunea termic rezultat n urma diferen ei de temperatur dintre


curentul lichid i ghea .
3. In raport cu modul de evolu ie
Meandrarea liber are loc n albiile create pe depozitele aluvionare cu
l ime mare a a-nct deplasarea lateral a meandrelor are loc u or.
Meandrarea limitat se diferen iaz de precedenta prin aceea c l imea
v ii pe care se dezvolt albia minor este mai mic .

Fig. 68. Sistem de divaga ie (Tet - Roussillon, Fran a)


Meandrarea for at este determinat de situa ii n care malurile albiei
minore nu sunt erodabile sau au un grad redus de erodabilitate, procesele
geomorfologice dezvoltndu-se, cu prec dere, la adncime.
Uneori, meandrele cunosc o evolu ie foarte rapid , transformnd o albie
simpl ntruna meandral (fig. 67), cu lunci largi i albii p r site etc. (fig. 68, 69).
e.2.5.Autocaptarea i str pungerea meandrelor
Autocaptarea este un fenomen de ajustare a pantei i lungimii rurilor. De
regul , acest fenomen are loc n timpul viiturilor. Exist dou tipuri de autocaptare
(fig. 70):
prin str pungerea pedunculului ("gtului") buclei de meandru,
numit
i autocaplare prin strangulare; se dezvolt fie datorit accentu rii, prin
erodare, a dou cuiburi opuse ale unei bucle de meandru pn cnd pedunculul
buclei este str puns, fie ca rezultat al migr rii spre aval al buclei;
prin repezi , f cndu- i apari ia n timpul inunda iilor succesive, cnd
rul i dezvolt un "repezi " pentru a traversa interiorul unei renii; acest tip de
autocaptare
se
produce, fie n amonte, fie n aval de autocaptarea prin strangulare.
e.3. Albiile mpletite
In literatura romneasc albiile mpletite sunt cunoscute i sub denumirea
de albii despletite. Amith (1973) caracterizeaz acest gen de albii ca fiind "un ru
care curge prin mai multe albii ce se despart i se reunesc, asem nndu-se cu
uvi ele unei funii, cauza diviziunii fiind obstruc ia prin depunerea de aluviuni de
c tre un ru".
De regul , albiile mpletite au pante mari, transport n mod predominant
debit trt care, la rndu-i, se acumuleaz ntr-o re ea complicat de bare i
ostroave, inundate de ape mari (fig. 71). Pentru albiile mpletite s-au propus mai
multe denumiri: "albii cu mai multe bra e" (Kondratiev, Popov, 1967); "albii
multiple" (Brice, 1964) etc. Se propune i o formul de calcul a indicelui de
mpletire (Brice, 1964):

30

Fig. 69. Secven


evolutiv
a formelor aluviale din cmpia
Paraguayului: A-cmpie cu bancuri aluviale; B-cmpie cu meandre recente;
C-cmpie cu meandre vechi; D-cmpie cu drenaj perturbat, dup Drago, 1990
e. 3.2. Cauzele form rii albiilor mpletite
Pentru apari ia i dezvoltarea albiilor mpletite sunt admise urm toarele
condi ii;
-maluri u or erodabile;
-varia ie rapid i mare a debitului lichid;
-cre terea pantei;
-debit solid abundent;
-incompeten a local a curgerii.

31

Fig. 70. Autocaptarea meandrelor

Fig. 71. Tipuri de albie


Schimbarea morfologiei albiei, de la tipul sinuos Ia cel mpletit, reflect o
discontinuitate morfodinamic i se asociaz cu o schimbare n regimul tranzitillui
de aluviuni. Morfologia n plan a albiilor mpletite este controlat de formarea
ostroavelor romboidale (fig. 72).
f. Forme ale curgerii fluviale
Teoriile mecanicii fluidelor se aplic att curgerii apei, ct i mi c rii aerului.
n dinamica apei rurilor, pe lng factorii intrinseci, intervin i cei extrinseci, care
pot fi factori de condi ie (natura i rezisten a rocilor, obstacolele din cale curentului)
i factori de presiune (aporturi suplimentare i abundente de ap , ndiguirea albiilor
etc.). Apa, lichid vscos (newtonian) curge dup exercitarea unui efort de
solicitare. Aceast for care propulseaz lichidul pe pante, poart numele de
32

gravita ie.

Fig. 72. Forma iunile albiei n plan


Viteza de deplasare a apei este n func ie de corela iile existente ntre
componenta for ei gravita ionale i for ele de rezisten care se nasc prin frecarea
apei cu albia. Componenta for ei gravita ionale depinde de profilul longitudinal al
curentului, iar rezisten a, de gradul de rugozitate specific substratului.
Fluidele vscoase se deformeaz continuu prin exercitarea for elor de
solicitare, iar rata deform rii este propor ional cu for ele puse n joc. Raportul
dintre rata i for a deform rii (stres) poart denumirea de vscozitate (v). Valoarea
acesteia, la ape cu temperaturi de 0C este de 0,018, la 10cC de 0,013 i la 20C
de 0,010 poise. Apa curg toare, cel mai important fluid vscos, se poate deplasa
n natur sub dou forme: laminar i turbulent .
Mi carea laminar reprezint deplasarea unor uvi e de ap , paralele ntre
ele, n cadrul masei de ap (fig. 73). Vitezele sunt maxime la suprafa
i mici Ia
fundul albiei.
n cadrul albiilor naturale, mi carea laminar se ntlne te foarte rar. Este
specific , cu prec dere, canalelor cu pant redus care prezint un strat sub ire de
ap , sau apelor subterane cu viteze mici, n cadrul terenurilor cu granulometrie fin
i uniform .
Mi carea turbulent . La cre terea debilelor i implicita a vitezei apelor,
mi carea laminar devine instabil i trece ntr-o mi care dezordonat cunoscut
sub numele de mi care turbulent . Cea mai cunoscut expresie pentru definirea
tranzi iei vitezei, de la cea laminar spre cea turbulent , este num rul Reynolds
(Re) (fig. 74):

unde:
V = viteza medie (m/s);
D = adncimea (m);
v = vscozitatea cinematic (n func ie de temperatur ).
Num rul Reynolds este adimensional.
-Cand Re<500 scurgerea este laminar i predomin for ele de vscozitate;

33

firi oarele lichide sunt paralele i alunec unele pe altele f r schimb lateral sau
vertical, n a a-fel nct rezisten a fluxului rezult doar din for ele de viscozilate.
-Cnd Re>2.000 scurgerea este turbulent
i se fac schimburi laterale i
verticale ntre firi oarele lichide; fluxul este haotic, prezentnd fluctua ii ale vitezei
instantanee i amestecul parliculelor cu schimburi energetice turbulente de la o
mas la alta. Turbionii i alte forme de fluxuri secundare sunt suprapuse
compozantului principal ai scurgerii. Compozan ii verticali ai fluxului permit
men inerea particulelor n suspensie.

Fig.73. Mi carea laminar (a) i turbulent (b)

Fig.74. Dezvoltarea unui strat limit la curgerea apei


Datorita caracterului turbulent al apei, se asist la un amestec propor ional
cu cre tere vitezei. n urma acestui amestec se uniformizeaz temperatura rurilor
i materialul aluviom este transportat n toate formele sale.
Curgerea turbulent prezint dou forme:
-curgerea turbulent lini tit ;
- curgerea turbulent agitat (zbuciumat ).

34