Sunteți pe pagina 1din 2

MAPA/PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI

Mapa/Portofoliul dirigintelui trebuie s cuprind urmtoarele documente:


Structura anului colar
Colectivul clasei
Colectivul didactic al clasei
Responsabiliti elevi, prini
Comitetul de prini
Elevi cu rezultate deosebite n activitatea colar i extracolar
Situaia elevilor problem
Activiti extracolare
Orarul clasei
Planificarea edinelor cu prinii
Fia de caracterizare psihopedagogic al elevului
Situaia absenteismului/abandon colar
Procesele verbale de la edinele cu prinii
Planificri, planuri de lecie