Sunteți pe pagina 1din 1

Titlul lucrarii

Autori
Introducere
Scopul
Importanta studiului
Ipotezele verificate in cercetare
Prezentarea problemei analizate
Prezentarea stadiului actual al cunoasterii in domeniu (Abordare teoretica,
analiza abordarilor teoretice pentru tema respectiva)
Metodologia utilizata
Prezentarea problemei de cercetare in detaliu
Prezentarea esantionului pe care se face analiza
Prezentarea instrumentului utilizat in cercetare (de exemplu chestionarul)
Descrierea procedurii aplicate
Analiza validitatii datelor
Limitarile metodei utilizate
Rezultate

Prezentarea rezultatelor
Interpretarea rezultatelor

Concluzii si recomandari
Comentarii pe baza rezultatelor obtinute
Explicatii pentru rezultatele obtinute
Recomandari
Bibliografia