Sunteți pe pagina 1din 9

Exceptio est strictissimae interpretationis = Exceptia este de stricta interpretare

Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus = Unde legea nu distinge, nici noi nu
trebuie sa distingem

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat = Legea trebuie interpretata in
sensul producerii efectelor ei si nu in sensul neaplicarii ei

Qui dicit uno, negat de altero = Atunci cand se afirma ceva, se neaga contrariul

Ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet = Unde se aplica acelasi rationament, se aplica
aceeasi solutie

Reductio ad absurdum = Procedeul reducerii la absurd

Qui prior tempore, potior jure = Cel care isi inscrie primul dreptul, va fi proprietar

In excipiendo, reus fit actor = In aparare, paratul se transforma in reclamant

In pari cauza, melior est causa possidentis = In situatii similare, mai bun este situatia celui
care poseda

Testis unus testis nullus = Cu un singur martor nu exista marturie

Nulla presumtio sine lege = Prezumtiile legale sunt limitate de lege

Nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse habet = Nimeni nu poate sa transfere
mai multe drepturi decat are sau ceva ce nu are

Res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest = Principiul relativitatii actului
juridic: actul juridic produce efecte numai intre partile contractante
Que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum = Ceea ce este prescriptibil
pe cale de actiune, este imprescriptibil pe cale de exceptie

Quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio = Cine trebuie sa garanteze
pentru evictiune, nu poate sa evinga

Retihabitio mandato aequiparatur = Ratificarea valoreaza mandat

Accessorium sequitur principale = Accesoriul urmeaza principalul

Actio non natae non currit praescriptio = Fara prescriptie inainte de a se naste actiunea

Actor sequitur forum rei = Reclamantul urmeaza instanta paratului

Actori incumbit probatio = Proba incumba reclamantului

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans = Nimeni nu poate invoca propria culpa

Nullum crimen, nulla poena sine lege = Nu exista infractiune, nu exista pedeapsa, fara
prevederea expresa in lege

Pacta sunt servanda = Conventiile trebuie sa fie respectate (efectele obligatorii ale conventiei)

Quod nullum est nullum producit effectum = Ceea ce este nul nu produce efecte

Specialia generalibus derogant = Legea speciala deroga de la legea generala

1. Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte noi:


a) injuria
b) dolus
c) demnum injuria datum

2. Care dintre urmatoarele elemente ale contractelor sunt accidentale:


a) obiectul
b) consimtamantul
c) termenul

3. Care dintre urmatoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt voluntare:


a) plata corect.
b) confuziunea
c) moartea

4. Care dintre urmatoarele moduri de stingere a obligatiilor sunt nevoluntare:


a) novatiunea
b) compensatiunea
c) imposibilitatea de executare corect

5. Care dintre urmatoarele garantii enumerate mai jos sunt considerate garantii reale:
a) gajul corect
b) sponsio
c) fidepomissio

6. In Legea celor XII Table regasim impartirea actiunilor in:


a) actiuni private si actiuni populare
b) actiuni directe si actiuni utile
c) ambele
d) niciuna corect

7. Cea mai reusita sistematizare a normelor juridice romane s-a concretizat in:
a) Codex Gregorianus
b) Opera legislativa a imparatului Justinian corect
c) ambele
d) niciuna

8. Procedura extraordinara in dreptul roman se caracteriza prin:


a) lipsa etapelor "in iure" si "in iudicio"
b) desfasurarea procesului in fata unei persoane
c) ambele
d) niciuna

9. Expresia "legis actiones" semnifica:


a) orice actiune se intemeiaza pe lege
b) orice lege presupune actiune
c) ambele
d) niciuna

10. Conditiile in care apar legisactiunile sunt evidentiate de:


a) caracterul legal, formalist si judiciar corect
b) caracterul administrativ si rigid
c) caracterul formal si material

11. Din textele jurisconsultului Ulpian rezulta ca dreptul roman se divide in:
a) dr. clasic si postclasic
b) drept public si privat corect
c) ius civile, ius gentium si ius naturale

12. Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele
perioade:
a) perioada statala si perioada nestatala
b) perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei.
c) perioada dominatului si a principatului

13. Admiterea reprezentarii in sistemul juridic roman:


a) s-a datorat transformarilor economice si sociale
b) a aparut in epoca clasica
c) a debutat cu reprezentarea imperfecta
d) toate

14. Etapele succesive ale perioadei imperiului roman se refera la:


a) monarhia simpla si monarhia absoluta
b) regalitatea si republica
c) principatul si dominatul corect

15. Epocile dreptului roman se delimiteaza astfel:


a) epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica
b) epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna
c) epoca republicii si epoca monarhiei

16. Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna:


a) sentinta de condamnare
b) un litigiu contestat
c) luarea de martori

17. Caracteristicile etapei "in iure" specifice procedurii formulare erau:


a) reclamantul expunea oral obiectul cererii sale
b) procesul se desfasura in fata magistratului
c) paratul avea trei posibilitati fata de pretentiile reclamantului
d) toate .

18. Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in:


a) remiterea unei copii de pe formula
b) contestarea sentintei
c) imposibilitatea de executare
19. Din punct de vedere cronologic, putem diferentia stiinta dreptului creata de
jurisconsulti astfel:
a) jurisprudenta sacrala si jurisprudenta populara
b) jurisprudenta religioasa si jurisprudenta laica
c) jurisprudenta clasica si jurisprudenta postclasica

20. Partile constitutive ale legii romane erau:


a) praescriptio
b) textul de lege
c) sanctio
d) toate

1. Care dintre urmatoarele definitii date dreptului roman apartine jurisconsultului


Ulpianus:
a) principiile de drept sunt: "a trai in mod onest, a nu vatama pe nimeni si a da fiecaruia
ceea ce i se cuvine".
b) "dreptul este arta binelui si a echitatii"
c) "stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept "

2. Care dintre urmatoarele izvoare enumerate mai jos sunt considerate izvoare formale:
a) legea
b) constitutia lui Caracalla
c) tripticele din Transilvania

3. Privitor la inceputul si incetarea capacitatii, care dintre urmatoarele enunturi reprezinta


regula:
a) copilul conceput era considerat ca si nascut ori de cate ori era vorba de interesele sale
b) capacitatea incepea o data cu nasterea si inceta o data cu moartea persoanei .
c) succesiunea iacenta, vacanta, sustine persoana defunctului

4. Care dintre urmatoarele forme de casatorie, era considerata o casatorie inferioara:


a) casatoria cu manus
b) concubinatul
c) casatoria fara manus

5. Dintre conditiile casatoriei enumerate mai jos, va rugam sa precizati care dintre acestea
sunt conditii de forma:
a) confarreatio
b) consimtamantul
c) varsta
d) alianta

6. Care dintre urmatoarele principii ale patrimoniului sunt adevarate:


a) patrimoniul constituie emanatia mai multor persoane
b) orice persoana are in mod necesar cel putin un patrimoniu
c) fiecare persoana nu are decat un singur patrimoniu

7. Care dintre urmatoarele forme de proprietate sunt considerate prestatale:


a) proprietatea colectiva a gintii
b) proprietatea pretoriana
c) proprietatea provinciala
.

8. In care din urmatoarele tipuri de succesiuni, testatorul, potrivit principiului libertatii de


a testa, putea institui sau dezmosteni pe descendentii sai, dupa cum credea de cuviinta, cu
conditia sa respecte formele solemne:
a) succesiunea legala
b) succesiunea deferita contra testamentului
c) succesiunea testamentara
9. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte reale:
a) vanzarea
b) locatiunea
c) gajul
d) mandatul

10. Care dintre urmatoarele legisactiuni constituie legisactiune de judecata:


a) sacramentum
b) pignoris capio
c) manus iniectio

11. Care dintre urmatoarele moduri de dobandire a proprietatii presupunea exercitarea


posesiunii asupra unui lucru un timp indelungat:
a) prescription longi temporis
b) usucapio
c) ocupatio
d) legea

12. Care dintre urmatoarele servituti constituia servituti prediale rustice:


a) cloaca
b) via
c) stilicidum

13. Care dintre urmatoarele servituti constituie servituti personale:


a) servitus onoris freudi
b) cloaca
c) habitatio

14. Care dintre urmatoarele forme de testament au existat in vechiul drept roman:
a) militar
b) por aes et libram
c) nuncupativ
15. Care dintre urmatoarele forme de testament au existat in dreptul clasic:
a) calatis comitus
b) testamentum in procinctu
c) testamentul pretorian

16. Care dintre urmatoarele forme de testament au existat in dreptul imperial:


a) testamentum in procinctu
b) testamentul civil sub forma orala
c) testamentul pretorian

17. Care dintre urmatoarele elemente constituie elemente ale obligatiei:


a) consimtamantul
b) constrangerea
c) capacitatea

18. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte consensuale:
a) fiducia
b) gajul
c) depozitul
d) mandatum

19. Care dintre contractele enumerate mai jos sunt contracte nenumite:
a) societas
b) do ut des
c) mutuum

20. Care dintre urmatoarele delicte sunt considerate delicte vechi:


a) furtum
b) metus
c) dolus